Jesper Roulund, Helsingør blev foreslået og valgt som dirigent. Erling Rørdam, Hørsholm blev udpeget som referent.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jesper Roulund, Helsingør blev foreslået og valgt som dirigent. Erling Rørdam, Hørsholm blev udpeget som referent."

Transkript

1 Opstillingsgeneralforsamling med henblik på valg af folketingskandidat for Fredensborg-Hørsholm kredsen afholdt onsdag den 20. august 2014 kl. 19:30 afholdt i Cafe Sneppen, Jagt- og Skovbrugsmuseet, Hørsholm Formanden for Hørsholm Vælgerforening Claus Normann bød velkommen til opstillingsgeneralforsamlingen som havde til formål at vælge en folketingskandidat til Fredensborg-Hørsholm kredsen. Lars Barfoed, som ved sidste folketingsvalg var opstillet i kredsen og blev valgt på et tillægsmandat, har siden ladet sig opstille på Frederiksberg, og Rasmus Jarlov har efter en kort visit ønsket at skifte til Lyngby kredsen. Jesper Roulund, Helsingør blev foreslået og valgt som dirigent. Erling Rørdam, Hørsholm blev udpeget som referent. Dirigenten konstaterede at opstillingsgeneralforsamlingen var lovlig. Formanden for Fredensborg Vælgerforening, Keld Scharling meddelte at den af Fredensborg Vælgerforening indstillede kandidat Mette Abildgaard havde valgt at trække sit kandidatur. Dirigenten gav herefter ordet til Claus Normann, der begrundede Hørsholm Vælgerforenings indstilling af Mette Thiesen med at man herved havde en kandidat som var født i Fredensborg, arbejdede i Hørsholm og var bosiddende i Nordsjælland, og som derfor vil kæmpe for de Nordsjællandske værdier og synspunkter. Dirigenten spurgte om der var andre kandidater, hvilket ikke var tilfældet, hvorefter Mette Thiesen fik ordet. Mette Thiesen præsenterede sig selv: 32 år gammel, folkeskolelærer, medlem af Hillerød Byråd, gift med Jacob og sammen har de to dejlige drenge Alfred og Edward. Mette Thiesen sagde bl.a.: Alle der kender mig ved, at jeg er en der kæmper for det jeg brænder for. Det demonstrerede jeg sidste år under lærerkonflikten, hvor jeg gik imod Danmarks Lærerforening og argumenterede for nye arbejdstidsregler Jeg tør gå i modvind, men holder ordentlighedens og saglighedens fane højt, mens jeg gør det. Det var netop lærerkonflikten i foråret 2013, der fik mig til at gå ind i politik. Jeg har nu været lærer i 6 år, og jeg havde og har meget svært ved at forstå lærernes argumentation mod de nye arbejdstidsregler der i al sin enkelthed foreskrev at lærerne i samråd med ledelsen skulle klarlægge hvor meget forberedelse der skulle bruges til det enkelte fag. Min mand er selvstændig, og jeg har derfor altid følt mig meget privilegeret med mine korte dage og lange ferier mod hans timers arbejdsuger. Derfor stillede jeg mig frem med min mening om det absurde i lærerkonflikten. Det vandt genklang og udmøntede sig i flere interviews, herunder en debat med Anders Bondo på TV2 News, hvor jeg fik forsvaret og fremlagt det konservative syn på Danmarks Lærerforenings handlinger. Jeg står her i aften fordi jeg håber, at I vil bakke op om mig som jeres folketingskandidat. Udover at jeg har bevist at jeg kan trække mange personlige stemmer ved kommunalvalget, så har jeg bevist, at jeg kan samle et stærkt kampagnehold, kan føre en effektiv valgkamp og at jeg kan formå at målrette min kommunikation og udbrede mine budskaber så ingen er i tvivl om præcis hvor jeg står. Det sidstnævnte mener jeg er en af de allervigtigste punkter hvis vi skal have vores parti på fode igen. 1

2 Vi har behov for: 1. En god og stærk folkeskole, der sikrer faglig fordybelse og udvikling 2. Investering og udvikling af Nordsjælland 3. Mere tryghed i hverdagen De tre ting, vil jeg kæmpe for. Jeg er den lokale kandidat, der kan kæmpe for de sager som betyder noget for os her i Nordsjælland. Fredensborg kredsen er min hjemkreds. Det er her jeg er født og opvokset. Det er her jeg arbejder og jeg forstår de problemer, der tynger os. Det er derfor jeg vil kæmpe for en plads i folketinget, med jeres alles opbakning. Først og fremmest vil jeg kæmpe for en god og stærk folkeskole. Det kan ikke være nogen hemmelighed at jeg også har et stort hjerte der banker for vores folkeskole. Jeg tror grundlæggende på at skolelederne skal være bedre til at kommunikere ud til forældrene hvilke ting vi som skole forventer af dem. Der skal være ro i klassen, og læreren skal nyde respekt fra både forældre og fra de børn som denne underviser. Vi skal i langt højere grad stramme op, og fx fyre lærere der ikke lever op til deres ansvar Derudover helt væk fra enhedsskolen og niveaudele, holddele og dyrke talent og elite meget mere så vores folkeskoler i endnu højere grad bliver et tilvalg også for ressourcestærke forældre. Vi skal lære vores børn om værdien af frivilligt arbejde, iværksætteri og det at man skal kæmpe for at opnå resultater. Selvfølgelig skal man bestå sin 9. klasses eksamen så vi ikke oplever studerende på de videregående uddannelser der har svært ved at læse, stave og regne. At sende unge mennesker videre uden disse basale færdigheder er misforstået omsorg og kommer til at ramme de unge mennesker hårdt når de skal videre i uddannelses forløbet. For vi skal have en meget bedre folkeskole, men ikke på den måde som den er fremlagt i den nye reform. Mange af ideerne er gode nok, at børnene skal røre sig mere, at vi skal samarbejde med bl.a. erhvervslivet og åbne skolen til samfundet osv. Men vi skal helt væk fra den ansvarsfratagelse fra forældrene som vi desværre ser mere af i den nye skolereform. Vi skal starte med at gøre læreruddannelsen meget bedre, og sikre at de lærere der bliver uddannet har hvad der svarer til en kandidat i to hovedfag og derved er specialister på deres område, og at de formår at lede en klasse og skabe den fornødne ro. Det glæder mig meget at Konservative fik forhindret at lektiehjælp/faglig fordybelse blev obligatorisk, men desværre er det kun en stakket frist da dette vil blive gjort obligatorisk efter vores næste folketingsvalg. Jeg tror ikke på at vi for at tilgodese de 10 % der har det svært fagligt i skolen, skal tvangsinstitutionalisere de resterende 90 % - og er det ikke i virkeligheden det der er i vejen med folkeskolen som den er nu? I stedet for at støtte og hjælpe alle børn på deres niveau, indretter vi vores skole udelukkende efter de svageste, og glemmer dem i midten og de allerstærkeste. Derfor ser vi desværre også alt for mange især ressourcestærke forældre der fravælger folkeskolen til fordel for en privatskole. En total ansvarsfralæggelse ser vi desværre hos forældrene til flere af vores børn med anden etnisk oprindelse. Desværre er mange af vores unge drenge især med anden etnisk oprindelse er voldsomt repræsenteret i kriminalitetsstatistikkerne. Vi oplever problemerne i både Kokkedal og Nivå.Vi er nødt til at tage fat i de forældre der åbenlyst fralægger sig et ansvar for deres unge og lader dem færdes på gader og stræder sent om aftenen og gør det usikkert at færdes for almindelige borgere. Hvis forældrene ikke bliver deres ansvar bevidst skal vi i langt højere grad kunne benytte os af økonomiske sanktioner for på den måde at sende et signal om at opdragelsen af deres børn er deres eget ansvar. Det andet, jeg vil kæmpe for, er at vi skal udvikle og investere i Nordsjælland. I dag står vi med det kæmpe problem, at vi er ved at blive en blindtarm til resten af Danmark. Vi skal sikre en langt bedre infrastruktur her i Nordsjælland. Vi skal have en kystbane, der kører til tiden og uden forsinkelser og aflysninger. De massive forsinkelser og aflyste tog er simpelthen ikke i orden. 2

3 Samtidig skal vi sikre at alle penge til nye veje ikke ryger til Jylland. Jeg vil for alt i verden arbejde for at undgå, at Nordsjælland ender som en aflukket blindtarm. Vi har brug for, at der i langt højere grad er fokus på at vores infrastruktur også på tværs så den kan optimeres og udbygges. Som eksempel kan nævnes en forlængelse af Hillerød motorvejen. Her betyder det alt for jer, at jeg er en lokal kandidat. Selvom jeg arbejder i Nordsjælland og ikke pendler til daglig, kører jeg ofte til København. Jeg forstå hvor meget det betyder at man kan komme hjem eller på arbejde i tide og ikke spilder endeløse timer i kø timer hvert år går spildt i kø på netop Hillerød motorvejen, og at åbne nødsporet har vist sig at have haft en gavnlig effekt så nu er tiden til at føre motorvejen hele vejen til Hillerød og gerne videre En lokal kandidat vil også forstå hvor stolte vi er af de mange bl.a. kulturelle og historiske seværdigheder vi har her i Nordsjælland, og forhåbentlig har vi også snart en nationalpark Kongernes Nordsjælland der kan bidrage til øget vækst her i Nordsjælland og være til gavn for både private og for vores erhverv. Samtidig har vi den danske riviera, slotte og vores smukke badestrande og kyststrækninger. I den nye vækstplan for turismen er Nordsjælland desværre helt glemt, og der lægges udelukkende vægt på vestkysten i Jylland og på Odense. Det vidner i stor grad om, at vi har brug for en der kan kæmpe for at Nordsjælland sættes på lands og verdenskortet mht. vores turisme. Derfor har vi brug for en lokal kandidat, der forstår Nordsjællands økonomiske udfordringer, som kan se løsningerne og kan forsvare dem i Folketinget. Derfor vil jeg kæmpe for jer for lokal udvikling og investering. Det tredje og sidste, som jeg vil kæmpe for, er mere tryghed i hverdagen. Tryghed er mange ting. Tryghed er arbejde for, at Sjælsmark Kaserne ikke bliver til omdannet til et asylcenter. Tryghed er økonomisk sikkerhed. Tryghed er, at vi passer på hinanden og miljøet. Men trygheden går fløjten, når familier har svært ved at klare sig på to almindelige lønninger. Her i Nordsjælland betaler vi hvert år store beløb til udligningsordningen. Formålet er meget respektabelt. De bredeste skuldre skal altid bære den største byrde. Men de bredeste skuldre synker i grus nu. Derfor kan udligningsordningen ikke fortsætte, som den er nu. Det er simpelthen ikke anstændigt over for sparsommelige og anstændige kommuner som de nordsjællandske. En børnefamilie, som min egen, der bor i et helt almindeligt hus Nordsjælland, har i gennemsnit kr. mindre til forbrug om året sammenlignet med en tilsvarende familie, der bor i Jylland, når skatten og de øvrige boligudgifter er betalt. Det er efter min mening ikke i orden! Jeg vil kæmpe for en meget mere fair udligningsordning, hvor man ikke slagter guldkalven og straffer kommuner der gør det godt. Ideen med at vi skal hjælpe nogle af de kommuner der har det svært på grund af faldende beboerantal og økonomiske udfordringer. Det er fuldt i tråd med den konservative hjertesag med at hjælpe dem der har det sværest. Dog må der være mening med galskaben. Det er ikke retfærdigt, at vi betaler så meget i udligning med store konsekvenser for vores egne kommuner, for at kommuner som fx Ikast-Brande kan have gratis bybusser og 7 flotte sportshaller. Samtidig er det ikke fair at vi betaler svimlende summer til hovedstadsudligningen for at København kan fastholde en meget lavere skatteprocent og uforholdsmæssigt højt service niveau betalt af os her i Nordsjælland, mens vi må spare på skoler, daginstitutioner og ældreomsorg! For vi overbeskattes her i Danmark, det kan der ikke være nogen tvivl om. Det konservative folkeparti er familiernes parti, og vi skal både have fjernet topskatten selvfølgelig for at skabe mere vækst og mere værdi, men så sandelig også fordi vi skal være et land hvor det skal kunne betale sig at gøre en ekstra indsats og ingen betale mere end 50% af den sidst tjente krone. Vi skal også gøre det lettere for vores virksomheder, og erhvervsskatten må lettes for at gøre vilkårene herhjemme så gunstige at virksomhederne har lyst til at blive i Danmark og derved bidrage til vækst og skabelsen af flere arbejdspladser. Kort sagt skal ansvaret tilbage til borgerne og mere frihed til familierne, og de skal selv have ansvaret og muligheden for at vælge hvordan de vil prioritere deres egne ressourcer i langt højere grad. 3

4 Hertil skal nævnes grundskylden. Den skal fastfryses på landsplan så boligejere i kommuner med høj grundskyldspromille, ikke oplever voldsomme stigninger de kommende år som følge af skats fejlagtige beregninger. Det er ikke et kommunalt problem, det er et landsdækkende problem og skal løses af Folketinget. Og det giver slet ikke tryghed, når voldsomme skattestigninger som grundskylden og så voldsomme beløb via udligningsordningen betales af hårdtarbejdende nordsjællændere. Derfor har vi brug for en lokal kandidat, der forstår vores hverdag i Nordsjælland. Og som vil kæmpe for tryghed i hverdagen, om det så hedder et mere retfærdigt og forståeligt skattesystem eller om det er at sikre, at Nordsjælland ikke bliver hele Danmarks asylcenter. Det forstår jeg, og det vil jeg kæmpe for. Helt grundlæggende mener jeg det som Poul Schlüter sagde: 90 % af alle er konservative de ved det bare ikke. For mig er det at være konservativ at værne om værdier. Om familien. Og om vores traditioner. Det er at ønske et nemmere og mere gennemskueligt skattesystem. At ønske en mindre stat, men samtidig at fastholde vores velfærdssamfund. At værne om og støtte de i samfundet der har det sværest. At stå fast på at alle der kan, skal tage ansvar for deres eget liv, og hjælpe de få der ikke kan. Det er den konservative grundholdning, der er og har været mit pejlemærke igennem alt, hvad jeg laver. Vi skal derfor værne om vores miljø, værne om vores grænser ikke nødvendigvis med en bom. Vi skal sikre et stærkt forsvar, så vi aldrig igen oplever en 9. april. Vi skal derved også huske historien og hvad den har lært os. Vores parti er unikt i dansk politik. Vi er det eneste parti, der tager et ansvar for Danmark. 90 % er konservative og det tror jeg på at jeg kan få dem til at indse. Ja som I kan høre, så er det her noget, jeg brænder for. Jeg brænder for mere retfærdighed i udligningsordningen, markant lavere skat og gerne helt fjernelse af grundskylden på landsplan. Og så brænder jeg for en god, og stærk folkeskole. Kort sagt tror jeg på at vi skal have mere ansvar tilbage til borgerne! Og jeg tror på at jeg som vores lokale Nordsjællandske kandidat kan fremføre vores mærkesager med hjerte og sjæl. En der har erhvervserfaring, men samtidig familie og børn. En der både kan forholde sig til det private erhvervsliv og det offentlige. Og en der er lokalt forankret, og som folk kan forholde sig til. Jeg står her i aften fordi jeg håber, at I vil bakke op om mig som jeres folketingskandidat. Udover at jeg har bevist at jeg kan trække mange personlige stemmer, så har jeg bevist at jeg kan samle et stærkt kampagnehold, kan føre en effektiv valgkamp og at jeg kan formå at målrette min kommunikation og udbrede mine budskaber så ingen er i tvivl om præcis hvor jeg står. Mange tak for jeres tid og jeg håber inderligt på jeres støtte. I dag og når valget kommer. For når det kommer, så er jeg klar. Mette Thiesens tale blev modtaget med akklamation. Herefter var der enkelte spørgsmål fra salen: Frede Bjergvang takkede for et godt indlæg, og stillede 2 spørgsmål: 1)Hvordan med forholdet til de radikale? og 2) Hvad med EU forbeholdene? Mette: 1) Vi er et blåt parti, men brede forlig er vigtige, men det er også vigtigt at markere vores holdninger og ikke mindst hvad der adskiller os fra Liberal Alliance og Venstre. 2) Vi er for EU, men er et EU skeptisk parti. Claus Runow var læge og ville derfor ikke lægge skjul på, at han var ked af at Mette Abildgaard ikke stillede op, da hun havde gjort en stor indsats under konflikterne mellem de praktiserende læger og Region Hovedstaden. Han ville derfor høre hvad Mette Thiesens holdning var til sygehusene? Mette: Havde selv haft dårlige erfaringer med 1813, som naturligvis skal bringes til at fungere. Mette understregede at der var for dårlig dialog mellem kommunerne og hospitalerne. Meget ville kunne rettes, men nøgleordet er bedre kommunikation. 4

5 Fr. von Jessen ønskede den nuværende SU ordning ændret til et lånebaseret system, hvilket Mette kunne være enig i. Til Adam Pades spørgsmål dels om hhv. hvordan vi skal værne om vore grænser og om niveaudeling i folkeskolen svarede Mette dels at der er forskel på grænsekontrol og grænsebom dels at det ikke kun er de gymnasiale uddannelser der skal danne grundlag for at de unge kan komme videre, men at man allerede i folkeskolen skulle have liniedeling, således at man f. eks. kunne få en mere erhvervsrettet linie. Annette Schøning spurgte til Helsingør motorvejens udvidelse, hvor lovforslaget var vedtaget og der var eksproprieret til udvidelse frem til Isterødvejen, men hvor en jysk minister ved den ny regeringsdannelse skar anlægget fra Hørsholm Syd til Hørsholm C/Isterødvejen væk, for i stedet at bruge pengene i Jylland. Der vil fortsat være lange køer på Isterødvejen fra Hillerød og Helsingør-motorvejen fra Kokkedal/Nivå indtil motorvejen udbygges til Hørsholm C. Mette der bedst kendte problemerne på Hillerød motorvejen var enig, og pegede på at man netop med især de konservative borgmestre ville etablere en Nordsjællands mafia. Kristin Arendt pegede på vigtigheden af entreprenørship og Mette var enig og understregede nødvendigheden af at gøre mere for iværksættere. Anders Vestergaard lykønskede Mette med valget og mente det var vigtigt med målrettede temaer som folkeskolen og vilkårene for iværksættere. Dirigenten kunne herefter konstatere, at Mette Thiesen var valgt som Fredensborg-Hørsholm kredsens folketingskandidat. Keld Scharling lykønskede Mette Thiesen med valget og takkede Hørsholm Vælgerforening for arrangementet, hvorefter Claus Normann gav Mette Thiesen blomster og mindede i al godmodighed om at hun som kredsens folketingskandidat blev stavnsbundet og havde mødepligt til vælgerforeningens arrangementer. Hørsholm den 22 august 2014 Jesper Roulund / Erling Rørdam Dirigent Referent 5

Formanden Claus Normann bød velkommen.

Formanden Claus Normann bød velkommen. Referat af ordinær generalforsamling for Konservative i Hørsholm afholdt tirsdag den 27. januar 2015 kl 19:30 på Restaurant Skovhus, Stumpedyssevej 4, Hørsholm DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015

Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015 Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015 Nyt fra Den Konservative Vælgerforening i Egedal Valgudtalelse Valget er udskrevet det er nu det gælder! I den kommende tid skal vi gøre det helt klart for alle danske

Læs mere

Redegørelse nr. R 1 (4/10 2011) Folketinget 2011-12

Redegørelse nr. R 1 (4/10 2011) Folketinget 2011-12 Redegørelse nr. R 1 (4/10 2011) Folketinget 2011-12 Redegørelse af statsministeren i henhold til grundlovens 38 (mundtlig del). (Redegørelse nr. R 1). Kl. 12:05 Statsministeren (Helle Thorning-Schmidt):

Læs mere

Storkredsen. www.storkredsen.dk Nr. 2 december 2012 årgang 6. Læs inde i bladet bl.a. Konservative København Frederiksberg Tårnby Dragør

Storkredsen. www.storkredsen.dk Nr. 2 december 2012 årgang 6. Læs inde i bladet bl.a. Konservative København Frederiksberg Tårnby Dragør Storkredsen Konservative København Frederiksberg Tårnby Dragør www.storkredsen.dk Nr. 2 december 2012 årgang 6 Lars Barfoed ønsker alle et godt Nytår! Fredriksberg 100.637 frederiksbergere med 73.446 stemmer

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Formandens tale ved Kommunalpolitisk Topmøde 2015

Formandens tale ved Kommunalpolitisk Topmøde 2015 Formandens tale ved Kommunalpolitisk Topmøde 2015 - Det talte ord gælder Fremtiden kommer af sig selv, fremskridtet ikke For præcist et år siden var vi også samlet her i Aalborg. Vi var nyvalgte kommunalbestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013 TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Et valg - også om prioriteringer Folkeskolen I Odense prioriteres folkeskolen lavt i forhold til, hvor meget politikerne

Læs mere

38. møde. Tirsdag den 18. december 2012 (D) 1

38. møde. Tirsdag den 18. december 2012 (D) 1 Tirsdag den 18. december 2012 (D) 1 38. møde Tirsdag den 18. december 2012 kl. 9.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 15: Forespørgsel til social- og integrationsministeren og ministeren

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts beretning på Socialdemokraternes kongres 20. september 2014

Statsminister Helle Thorning-Schmidts beretning på Socialdemokraternes kongres 20. september 2014 1 Statsminister Helle Thorning-Schmidts beretning på Socialdemokraternes kongres 20. september 2014 (Det talte ord gælder) Kære kongres. Socialdemokraterne har nu stået i spidsen for regeringen i tre år.

Læs mere

KF-BLADET. Nr. 1 - Juli 2010 - Årgang 129 - Udgivet siden 1881. Det nye hold i BR

KF-BLADET. Nr. 1 - Juli 2010 - Årgang 129 - Udgivet siden 1881. Det nye hold i BR Medlemsblad for Konservative i København Nr. 1 - Juli 2010 - Årgang 129 - Udgivet siden 1881 Det nye hold i BR Medlemsinddragelse som middel til fremgang og konservativ fornyelse! Velfærden i fare?: Højreekstremister

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts beretning på. Socialdemokraternes kongres 28. september 2013

Statsminister Helle Thorning-Schmidts beretning på. Socialdemokraternes kongres 28. september 2013 1 Statsminister Helle Thorning-Schmidts beretning på Socialdemokraternes kongres 28. september 2013 (Det talte ord gælder talen er klausuleret til den påbegyndes) Kære kongres. I ser helt og aldeles fantastiske

Læs mere

80. møde. Onsdag den 13. april 2011 (D) 1. dagtilbudslovens bestemmelser om klubtilbud ind i folkeskoleloven? (Spm. nr. S 1555).

80. møde. Onsdag den 13. april 2011 (D) 1. dagtilbudslovens bestemmelser om klubtilbud ind i folkeskoleloven? (Spm. nr. S 1555). Onsdag den 13. april 2011 (D) 1 80. møde Onsdag den 13. april 2011 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål til statsministeren til umiddelbar besvarelse (spørgetime). 2) Besvarelse af oversendte spørgsmål til

Læs mere

Nordfyn. Nr. 1 april 2014 9. Årgang. Christel Schaldemose. Kandidat til EU parlamentet. Foto: Mew

Nordfyn. Nr. 1 april 2014 9. Årgang. Christel Schaldemose. Kandidat til EU parlamentet. Foto: Mew Christel Schaldemose. Kandidat til EU parlamentet. Foto: Mew Nr. 1 april 2014 9. Årgang Medlemsblad for socialdemokraterne på Nordfyn. Udgivet af partiforeningen. Nordfyn Medlemsblad for socialdemokraterne

Læs mere

41. møde. Fredag den 14. januar 2011 (D) 1. Mogens Lykketoft (S), Holger K. Nielsen (SF) og Frank Aaen (EL):

41. møde. Fredag den 14. januar 2011 (D) 1. Mogens Lykketoft (S), Holger K. Nielsen (SF) og Frank Aaen (EL): Fredag den 14. januar 2011 (D) 1 Mogens Lykketoft (S), Holger K. Nielsen (SF) og Frank Aaen (EL): 41. møde Fredag den 14. januar 2011 kl. 10.00 Dagsorden 1) 1. behandling af lovforslag nr. L 105: Forslag

Læs mere

Det er min første kongres som formand for HK. Så det er med stor glæde, jeg står her i dag.

Det er min første kongres som formand for HK. Så det er med stor glæde, jeg står her i dag. Kære kongres! Kære gæster! Kære medlemmer! Det er min første kongres som formand for HK. Så det er med stor glæde, jeg står her i dag. Jeg står her også med stor respekt og en stor ydmyghed over for ansvaret

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Danmark som udviklingsland

Danmark som udviklingsland (NB! De talte ord gælder klausuleret til kl. 14.00) Danmark som udviklingsland DI s formand Jesper Møllers tale ved DI's Erhvervspolitiske Topmøde 2010 Velkommen til DI's Erhvervspolitiske Topmøde 2010!

Læs mere

Men hvad er det, der får os til at fare ud af fjerene, før solen står op? Hvad har I gang i, og så endda på en søndag vil nogen spørge?

Men hvad er det, der får os til at fare ud af fjerene, før solen står op? Hvad har I gang i, og så endda på en søndag vil nogen spørge? Elektronisk reprint fra www.socialdemokratiet.dk Socialdemokratiet formand Helle Thorning-Schmidts 1. maj-tale 2005 Medmenneskelighed og solidaritet er drivkraften og den røde tråd i Socialdemokraternes

Læs mere

Tale til folkemødet i Allinge, juni 2014 Johanne Schmidt-Nielsen

Tale til folkemødet i Allinge, juni 2014 Johanne Schmidt-Nielsen 1 Tale til folkemødet i Allinge, juni 2014 Johanne Schmidt-Nielsen En af de danskere, der voksede op her på Bornholm, er arbejderforfatteren Martin Andersen Nexø. Og øen danner også rammen om første del

Læs mere

VALGBLADET. Frihed i stærke fællesskaber. Det konservative hold i Østjylland. Reformer på arbejdsmarkedet og i den private sektor.

VALGBLADET. Frihed i stærke fællesskaber. Det konservative hold i Østjylland. Reformer på arbejdsmarkedet og i den private sektor. VALGBLADET Frihed i stærke fællesskaber Reformer på arbejdsmarkedet og i den private sektor. Se side 4 Vi skal målrette ydelserne til dem, der har behov for hjælp. Se side 4 Øget faglighed i folkeskolen,

Læs mere

Mundtlig beretning 2015

Mundtlig beretning 2015 Mundtlig beretning 2015 Vi har for godt en uge siden stemt ja til overenskomstresultatet, og dermed sagt ja til den overenskomst, der vil være gældende de næste tre år - frem til 2018. Vi har haft en imponerende

Læs mere

Varde kredsens nyhedsbrev & A-nyt.

Varde kredsens nyhedsbrev & A-nyt. Varde kredsens nyhedsbrev & A-nyt. Kredsformand, Finn Ladegaard. Overenskomstforhandlinger / Folkeskolereform For tiden sker der en sammenblanding af 2 ting, nemlig overenskomstforhandlingerne for lærerne

Læs mere

VALG 2009. Stem Stemmer Stem. Stem. Kandidat. Kandidat. Kandidater. Kommunevalg. Regionsvalg. Kandidater. Kandidat. Stem Stemmer Stemmer.

VALG 2009. Stem Stemmer Stem. Stem. Kandidat. Kandidat. Kandidater. Kommunevalg. Regionsvalg. Kandidater. Kandidat. Stem Stemmer Stemmer. Stem Stem Stemmer Stemmer Stem Stemmer Stem VALG 2009 Kandidater Kandidat Kandidat Kandidater Kandidat Kandidater Kandidat Regionsvalg Kommunevalg Forstædernes Bank er en del af Nykredit Få et gratis formuetjek:

Læs mere

31. møde. Onsdag den 5. december 2012 (D) 1

31. møde. Onsdag den 5. december 2012 (D) 1 Onsdag den 5. december 2012 (D) 1 31. møde Onsdag den 5. december 2012 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål til ministrene til umiddelbar besvarelse (spørgetime). 2) Besvarelse af oversendte spørgsmål til

Læs mere

BR-kandidater! Indlæg fra: Formanden starter valgkampagnen!

BR-kandidater! Indlæg fra: Formanden starter valgkampagnen! Medlemsblad for Konservative i København Nr. 2 - Oktober 2005 - Årgang 124 - Udgivet siden 1881 Indlæg fra: BR-kandidater! Se side 4-14 Formanden starter valgkampagnen! Se side 3 INDHOLD Leder Se side

Læs mere

L 221 Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven, børnefamilieydelsesloven og ejendomsavancebeskatningsloven.

L 221 Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven, børnefamilieydelsesloven og ejendomsavancebeskatningsloven. Page 1 of 99 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 221 Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven, børnefamilieydelsesloven og

Læs mere

47. møde. Onsdag den 2. april 2008 (D) 1

47. møde. Onsdag den 2. april 2008 (D) 1 Onsdag den 2. april 2008 (D) 1 47. møde Onsdag den 2. april 2008 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål til ministrene til umiddelbar besvarelse (spørgetime). I spørgetimen møder undervisningsministeren og transportministeren.

Læs mere

Politik er at ville. Politik er at turde. Politik er hele tiden at have modet til at ville forandre, udvikle og forbedre vores samfund.

Politik er at ville. Politik er at turde. Politik er hele tiden at have modet til at ville forandre, udvikle og forbedre vores samfund. 1 Formandstale SF s landsmøde 1.-2. marts 2014 [Det talte ord gælder] Politik er at ville. Politik er at turde. Politik er hele tiden at have modet til at ville forandre, udvikle og forbedre vores samfund.

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale ved Folketingets åbning den 7. oktober 2014

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale ved Folketingets åbning den 7. oktober 2014 1 Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale ved Folketingets åbning den 7. oktober 2014 Det talte ord gælder talen er klausuleret til kl. 12.05. Danske kampfly er landet i Kuwait. De skal deltage i den

Læs mere

2013-2018. En Liberal Vision for Vejen Kommune

2013-2018. En Liberal Vision for Vejen Kommune 2013-2018 En Liberal Vision for Vejen Kommune Version 4.0, af juni 2013 Liberal Alliance Vejen 2013-2018 Vejen Kommune- En erhvervskommune i særklasse Vejen kommune er en af Danmarks bedste kommuner: Beskatningsniveauet

Læs mere