til generalforsamling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "til generalforsamling"

Transkript

1 F I R M A N A V N Generalforsamling Marts 2011 Generalforsamling Generalforsamling 2011 Kære medlemmer af skolekredsen. Hermed følger indkaldelsen til generalforsamling på Faxehus Efterskole. Generalforsamlingen holdes lørdag d 30 april 2011 kl Også i år er den placeret samtidig med Gammel elevdag og vi håber dermed at vi kan få flere deltagere til vores møde og efterfølgende vil der være mulighed for at melde sig ind i skolekredsen.. Vi vil gerne have at I giver en tilbagemelding om I kommer gerne inden d. 26.april Efter generalforsamlingen spiser vi sammen med de gamle elever som først er kommet kl Der er mad ved 18 - tiden, hvor både skolekreds og gamle Dagsorden for generalforsamlingen på Faxehus Efterskole: 1 Valg af dirigent og stemmetællere 2 Valg af referenter 3 Bestyrelsens og skolens beretninger 4 Regnskab for skolen 5 Grønt regnskab 6 Selvevaluering Forslag til ny selvevaluering 7 Indkomne forslag 8 Valg af: 9 Evt. a. Vedtægtsændring a. 4 bestyrelsesmedlemmer b. To suppleanter Fra vores store fællestur i begyndelsen af året elever spiser sammen. Håber at se jer! Bestyrelsen og medarbejderne på Faxehus

2 Ændringer i medarbejderstaben Siden sidste generalforsamling har der ikke været den store udskiftning af medarbejdere. Jette Johansen har sagt farvel til lærergerningen, og det er den eneste der har forladt skolen. Vi har fastansat Thomas Røpke Christensen i en stilling som matematiklærer, og han er ved at uddanne sig til kajaklærer. Derudover styrker Thomas vores arbejde med de elever som har det svært både socialt, psykisk og fagligt. Søren Sørensen har været tilknyttet skolen fast. Først et halvt år i køkkenet og så som lærer i et halvt år. Han tager sig af lektiehjælp og støtter op omkring de elever der har brug for det. Derudover har vi ansat to nye mennesker på Faxehus: Hanne Jensen er flyttet fra køkkenet og har fået sit eget område. Nu tager hun sig hovedsagligt af rengøringen på skolen. Derudover er hun hjemgruppelærer og tager vagter. I stedet for hende har vi opkvalificeret køkkenet med Jacob Kurt Christoffersen. Han har en fortid som kok og er kun tilknyttet køkkenet Endelig har vi ansat Sara Hildebrandt som underviser i dansk og engelsk. Hun er uddannet fra Den Fri Lærerskole på Ollerup og har en fortid i den frie skoleverden. Desuden har vi haft hjælp fra nogle folk som har været tilknyttet skolen i arbejdspraktik eller job med løntilskud. Vi har haft Rikke Straagaard tilknyttet et halvt år, hvor hun har undervist i matematik og bevægelsesfag. Vi har haft Bjarne Johansen tilknyttet skolen siden februar. Han er tømrer og har gået og sat forskelligt i stand. Og sidst har vi David Darazs som var elev her fra 2001 til Han er her indtil sommer, hvorefter han forventer at starte på Frederiksberg seminarium. Han deltager i matematik og bevægelsesfag. Bestyrelsens arbejde Skolen har haft en ny formand siden konstitueringen efter sidste generalforsamling. Bestyrelsen valgte at Janni Milsted skulle overtage posten. Både Janni og Karsten Grønborg begyndte samtidig i bestyrelsesarbejdet. Det var 3/ Karsten blev formand for skolen 5/ , Pkt.1: Bestyrelsens og skolens beretning hvor han efterfulgte Frank Pedersen. Bestyrelsen har siden sidste marts fulgt skolens aktiviteter tæt. I løbet af året har der været afholdt 4 bestyrelsesmøder, og der er blevet udarbejdet et årshjul således at de ting, der skal op på de forskellige møder er aftalt på forhånd. Kravene fra ministeriet om ting som bestyrelsen skal kontrollere og godkende er sat i system. Der deltog to fra bestyrelsen i efterskoleforeningens årsmøde. Det var Janni Milsted og Christian Heick. Det er blevet en rigtig god tradition at medarbejdere, ledelse og bestyrelse deltager i årsmødet. Derudover har der været gang i (Fortsættes på side 3) Side 2

3 Bestyrelsens og skolens beretning (Fortsat fra side 2) både byggeudvalget, hvor Karsten Grønborg deltager, og ansættelsesudvalget, hvor Janni Milsted deltager. Desuden har ledelsen brugt Lisbeth Bruus Jensen som coach omkring skoleudvikling og ledelse. Birgit Bechmann har deltaget i flere arrangementer i løbet af året og fx hjulpet med at lave pileflet til vores store teaterstykke. Hanne Prytz har hjulpet os med arbejdet med implementering af værdigrundlag i vores indholdsplaner Fra halloween Byggeplaner I byggeudvalget er der arbejdet med de fremtidige byggeplaner samt planerne om at renovere de nuværende bygninger - herunder lærerboligerne og gøre skolen mere miljørigtig. Samarbejdet med Køge arkitekterne er fortsat og vi havde en hel dag 13/12, hvor medarbejderne og Karsten diskuterede mere konkrete ideer omkring byggeriet der skal erstatte teaterpavillonen. Vi har derudover søgt og fået dispensation fra strandbyggelinien til at rive grisehuset og elefanthuset (der ligger bagved Røde Lade) ned og bygge et sammenhængende område til friluft, vandsport og naturfag som også inddrager selve Røde Lade og Fiskerhuset. Dette byggeri går i gang så snart tegningerne er færdige og bliver begyndelsen på Faxehus efterskole som nulenergiområde. Derudover har vi også fået dispensation til 2 sheltre i skoven som kan passe til det bålhus friluftrådet planlægger i kommunens del af skoven. Elevfastholdelse Arbejdet med at ændre på elevsammensætningen og undgå så meget turbulens med elever der må forlade skolen har båret frugt. Der har sidste skoleår været så mange årselever som der aldrig har været før: 99,9 årselever! Antallet på de elever der holdt op i løbet af skoleåret er også blevet væsentligt lavere. De to ting hænger selvfølgelig sammen. Udviklingen er fortsat i dette skoleår. Om vi får færre eller flere årselever når skoleåret er slut ved vi selvfølgelig ikke lige nu, men sidste år holdt 21 elever op og 8 startede senere. I dette skoleår er der indtil nu (25/3) stoppet 19, der er begyndt 6 er begyndt senere og 86 har været her fra skoleårets begyndelse. Vi er inde i en meget vigtig udvikling omkring fastholdelse af elever, og det er noget vi vil blive endnu bedre til. Nogle af de tiltag vi har taget i løbet af i år er, at der er 4 lærere der har været på kursus i relationsarbejde. Dette vil I høre mere om på generalforsamlingen. Derudover har vi ansat Thomas som tovholder for det vi kalder socialt fokus. Han har lavet et stort stykke arbejde for at få kommunerne til at bevillige timer og støttekroner til de elever der har brug for det. Vi har aldrig fået mere støtte til eleverne end i dette skoleår. Desuden har skolen indledt et mere fast samarbejde med psykolog Annette Corfitsen, som har været inde over mange af vores udsatte unge. Lige som vi har haft en sorggruppe på skolen i samarbejde med den sorggruppe, der findes i Faxe Lade- (Fortsættes på side 4) Side 3

4 Beretningen fortsat plads. Blandt de elever der er holdt op, er de grønlandske elever et særligt kapitel. Af de 6 elever vi optog med grønlandsk baggrund er de 5 holdt op. Arbejdet med at fastholde de grønlandske elever er noget vi skal blive bedre til og sætte flere resurser ind på til næste år. Bestyrelsens forslag er at elevfastholdelse bliver det fokusområde, der skal være omdrejningspunktet til næste års selvevaluering. Mere om dette under punktet med selvevalueringen (punkt 6) For få elever Sidste år skrev vi at det er bestyrelsens opfattelse at skolens profil er god til at tiltrække elever, på trods af krise og faldende årgange. Det har dog vist sig at elevoptaget til næste skoleår har været noget vigende. Og i skrivende stund mangler vi 30 elever. Vi har i år måttet begynde at gøre noget (mere) aktivt for at få fyldt skolen op. Bl.a. har vi lavet postkort som I vil kunne få nogle eksemplarer af til generalforsamlingen.. Vi er desuden begyndt på facebook, hvor vi håber at få folk til at synes godt om vores side. Vi håber og arbejder på at vi til næste skoleår vil være fyldt op med 105 elever. Som en del af vores ansigt udad til har vi fået forbedret hjemmesiden osv, så fra næste skoleår igen forventer vi at ligge lunt. Nye liniefag Til næste år begynder skolens nye liniefag: Vandsport. Det vil tage udgangspunkt i kajak og kajakpolo. Men vi indgår derudover i et samarbejde med Faxe Ungdomsskole omkring 2 kølbåde i Faxe Ladeplads havn og med sejlklubbens ungdomsafdeling i Præstø Havn omkring joller. Sejlads vil derfor være en stor del af undervisningen.. Vi var selvfølgelig meget præget af katastrofen i Præstø fjord, og vi har kigget vores retningslinjer for sikkerhed på vand igennem. Det vil I høre mere om på generalforsamlingen. På sigt overvejer vi stadig at indføre en egentlig kokkelinie. Der er fortsat meget at tage fat i, men vi er meget glade og stolte af vores skole og glæder os til de kommende år. De fleste elever har taget svømmeprøve og mange har sejlet kajak Bestyrelsen forventede et årsresultat i 2010 på kr , men det blev på kr, hvilket hovedsageligt skyldes at skolen i højere grad end forventet fastholdt eleverne. For første gang i skolens historie har vi præsteret et årselevtal over 100!!!! Pkt.4: Økonomi Fra 2009 til 2010 er indtægterne steget fra kr i 2009 til kr i altså kr mere. Heraf er over en million ekstra elevbetaling (incl elevstøtte). Når overskuddet ikke er blevet større skyldes det at vi har ansat flere lærere og udbetalt mere løn. Der har i finansåret 2010 været ansat 13,65 lærerårsværk mod 12,36 året før. Men da skolen i regnskabsåret havde 100,83 årselever mod 90,05 i 2009, så betyder det at årselever pr lærerårsværk kun er steget fra 7,29 til 7,39. En del af de ekstra indtægter kommer fra øget socialt fokus Side 4

5 Økonomi og de andre midler som Thomas skaffer. Disse skal jo bruges individuelt (eller i mindre grupper) og vil derfor betyde at årselever pr lærerårsværk forventeligt vil falde det kommende år. Der er dog nogle lidt dystre udsigter m.h.t. statstilskuddet, idet heller ikke efterskoler slipper for at være en del af den såkaldte genopretningspakke. I 2010 blev vi trukket kr. svarende til ca. 1,2 % af driftstilskuddet. I år bliver vi trukket 0.8 %, næste år 1,7 %, i ,5 % og endelig i 2014 helt op til 4,9 %. Det betyder at vi i 2011 bliver begrænset kr udover at taksttilskuddene ikke stiger med prisudviklingen! Til gengæld lykkedes det for efterskoleforeningen igennem ihærdigt lobbyarbejde at ændre udspillet omkring forældrenes andel. For forældre med en samlet indtægt under kr er der således ingen ændringer. Der blev dog lavet en ændring således at det nu er husstandens indkomst og altså ikke kun de biologiske forældres indkomst. Den forfordeling af skilsmisseforældre, der var tidligere, er altså afskaffet. Hvad det betyder for os ved vi endnu ikke, men det kan jo være en af grundene til at elevoptaget går lidt mere trægt. Vi har valgt at forberede os på nedskæringerne ved at dette elevhold ikke har fået den skirejse, som ellers har været en del af Faxehus i umindelige tider. Vi har dog snakket om at det at vores elevbetaling ligger godt under gennemsnittet ikke nødvendigvis gør os mere attraktive. Hvorfor man kunne sætte elevbetalingen et ordentlig nøk op og tilbyde en form for skolerejse igen til skoleåret Dette bliver drøftet i bestyrelsen I det næste budgetår 2011 er der budgetteret med et overskud på kr. Der er ikke sparet på de forskellige grupper i forhold til året før, men pengene fra skirejsen er gået til udvidet hyttetur og andre aktiviteter samt mere lærerløn. Vigtigt er det dog at vi fastholder målsætningen i budgettet så der bliver råd til at bygge. Til generalforsamlingen vil der ligge en folder med vigtige poster fra revisoren. Der vil også være budgettet for Også i år gav teaterlinien en gave til byens børn Pkt. 5: Det grønne regnskab På mødet bliver det grønne regnskab fremlagt. Nogle af indsatsområderne til det kommende års arbejde bliver: 1. I forbindelse med byggeriet skal der indarbejdes grøn handling 2. Skolens bygninger skal fortsat renoveres op til en optimal stand. 3. Der skal indføres en elektricitetspolitik overfor eleverne og køkkenet for at nedbringe unødig forbrug 4. Køkkenet udarbejder et regnskab for økologi og bæredygtighed evt. Spisemærket fra Økologisk Landsforening. 5. Fyret i kælderen bliver udskiftet i samarbejde med energikonsulent. 6. Madaffald er stadig et problem. Der undersøges muligheder. Side 5

6 Det grønne regnskab Til det første har vi bedt arkitekten om at tegne et nulenergibyggeri ude i skoven til afløsning for grisehus, elefanthus og rødelade. Vi skal kunne sætte et skilt op: Du træder nu ind i et nulenergiområde! Da vi afskaffede grisene besluttede vi at affald skulle være vores nye flagskib omkring elevernes miljøindsats. Hver dag sorterer en gruppe af elever sammen med Perr Dohn alt skolens affald. Det har betydet at skolen har sparet over kr på bortskaffelse af affald! Udover de elever der er med i affaldssorteringen, så har alle elever, der har fysik-kemi, arbejdet med at skille små og mindre små ting ad fra affaldspladsen fx en blender, en mobiltelefon, et vækkeur mv. I et undervisningsforløb udarbejdet af miljøorganisationen NO- AH har de så fundet ud af vægten af de ressourcer, der er brugt til at fremstille deres ting. For mange ting er vægten over 100 gange større. Eleverne har også igen i år afholdt en klimakonference. Denne gang i forbindelse med forældredagen. Her stillede eleverne sig op overfor mennesker og fortalte om deres område indenfor klima. Pkt. 6a: Selvevaluering skoleåret : Fra skolens tur til Frankrig Årets selvevaluering har været skolens værdigrundlag. Igennem flere år - helt fra Jakob begyndte som forstander - har vi arbejdet med at formulere hvad skolen står for. Værdigrundlag: Vi ønsker at vores elever udvikler kreativitet ikke kun som en del af vores liniefag men også som en måde at arbejde og tænke på f.eks. at lære at forholde sig problemorienteret og tværfagligt til de problemstillinger, man står overfor. I en verden under stadig forandring kræver det mennesker Side 6 med evne til at finde nye veje og nye løsninger. Kreativitet, Logo fra vores forestilling TRYK opfindsomhed og nytænkning er midler til at overskride og flytte gamle grænser og skabe nye muligheder for sig selv og for skolens fællesskaber. I skolens hverdag forsøger vi at udfordre eleverne til at forholde sig til politiske og samfundsmæssige problemstillinger. Vi ønsker at vores elever udvikler et engagement i deres verden både den nære på skolen og den fjerne at arbejde for lighed, rummelighed og solidaritet med samfundets svage grupper, samt åbenhed i kulturmødet med andre. Skolen vægter de demokra-

7 tiske processer højt. Det er vigtigt at den enkelte elev oplever at han/hun kan få indflydelse og medbestemmelse i konkrete sammenhænge lige fra hverdagens praktiske udfordringer til sager af betydning for hele skolens liv. På Faxehus efterskole vægter vi bæredygtighed og økologi. Dette præger skolens hverdag skolens fysiske indretning med affaldssortering, grønt energiregnskab og køkken. Vi ønsker at skolens elever skal udvikle en bæredygtig levevis og dermed tage et medansvar for skolens forbrug af resurser og belastning af miljøet. Målet er at eleverne tilegner sig en viden om og holdning til bæredygtighed og omsætter denne til handling for livet fremover. På Faxehus efterskole tager vi omsorgen for hver enkelt elev meget alvorligt. Det handler om sund mad, bevægelse, personlig hygiejne og hvile. Når man er ung skal man have overskud til at arbejde med krop og identitet - herunder selvværd, glæde, samvær og læring således at man kan få en positiv udvikling af sin personlighed. Det er også forudsætningen for at kunne indgå på en god måde i fællesskabet. I et fællesskab er det en styrke når den enkelte kan se bort fra sig selv og føle sig som del af en gruppe en gruppe der handler og skaber sammen. Bestyrelsen fremlægger et forslag til nye vedtægter, hvor der er indarbejdet dette nye værdigrundlag. Medarbejderne har arbejdet med værdigrundlaget i løbet af året. Blandt andet er der arbejdet med at indarbejde værdigrundlaget i alle fag, således at lærerne i deres indholdsplaner har beskrevet hvordan deres undervisning og fag forholder sig til dette. Resultatet kan ses på skolens hjemmeside. Både under Undervisning og på vores Officiel side. Her ligger også de gældende vedtægter. Derudover er det forsøgt styrket i alle de dannelsesrum som eleverne bevæger sig i, når de er et år på efterskole. KLØR FEM PÅ VÆRDIER- NE: 1.Du må gøre dig umage med at tænke, arbejde og producere kreativt. Hvis du skal være elev på Faxehus har vi som mål at du viser noget som du har lavet i en eller anden kreativ proces. 2. Du vil få mulighed for at få indflydelse gennem vort elevråd. 3. Du kommer til at gøre noget aktivt for andre. Vi samler fx ind til Unge i Kenya gennem Mellemfolkeligt Samvirke. 4. Du vil indgå i et fællesskab, hvor alle passer på alle. Her er din stemme vigtig! Du vil blive tvunget til at være sammen med nogen som du ikke vidste at du vil blive venner med. 5. Du vil blive bedt om at tage stilling til mange af de ting der sker i din omverden - både lokalt og globalt. KLØR FEM PÅ BÆREDYG- TIGHED: 1. Du vil blive nødt til at tage stilling til dit energiforbrug og sætte dig ind i skolens energipolitik. 2. Du vil tage del i skolens affaldssortering. Hvad enten du sorterer eller skaber affald. Fra vores plakat til den store teaterforestilling TRYK Side 7

8 (Fortsat fra side 7) 3. Du vil få mulighed for at blive vegetar. Ligesom alle spiser vegetarmad mindst en gang om ugen. 4. Du vil deltage i skolens klimakonference. Måske fordi du har noget du vil fremlægge på konferencen. 5. Du vil leve tæt på naturen i et badehotel ud til åbent hav og få en fornemmelse af hvad den betyder for os som mennesker. Endelig er uddannelsesparathed blevet et begreb som vi også i fremtiden skal blive bedre til at inkorporere i vort arbejde på skolen Selvevaluering fortsat: Pkt. 6b: Selvevaluering skoleåret Der foreslås fastholdelse af elever som næste års evaluering. Vi tager udgangspunkt i det kursus som fire lærere deltog i. Samt i det arbejde som Thomas er påbegyndt. Nogle af målene er at alle elever oplever at han eller hun bliver set både de sårbare og de stærke. Lisbeth fra bestyrelsen vil hjælpe med at der bliver formuleret nogle konkrete evaluerbar mål. Eleverne har været til flere demonstrationer Blandt andet unge tager ansvar Side 8

9 Pkt. 7: Indkomne forslag: Nye vedtægter Her er forslag til nye vedtægter, hvor beslutningerne fra sidste generalforsamling er skrevet ind. Derudover er der nogle enkelte andre ændringer. Ændringer er skrevet med grønt Sætninger der skal slettes er skrevet med rødt 1 Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk.1: Faxehus Efterskole er en uafhængig selvejende institution, Stk.2: Efterskolens hjemsted er Faxe Kommune, og den blev oprettet 17 august 1979 på et socialistiske grundlag. Stk.3: Skolen ejer Faxehus matr. 6-b med flere. Strandhoved by, Hylleholt Sogn, Fakse Ladeplads. Stk.4: Det er efterskolens opgave at tilbyde og udvikle undervisning for unge på folkeskolens ældste klassetrin. Efterskolen drives i henhold til Undervisningsministeriets gældende love om efterskole med videre. Stk. 5: Skolen skal samtidig søge at påvirke samfundets stillingtagen til uddannelses- og undervisningstilbud ved at formidle erfaringer udadtil. Skolens formål i øvrigt: Formålet med Faxehus efterskole er at medvirke til elevernes dannelse så de udvikler kreativitet, politisk og samfundsmæssigt engagement og en bæredygtig levevis samt at de arbejder med krop og identitet i et forpligtende fællesskab. Derudover at gøre alle eleverne uddannelsesparate. Dette formål er yderligere uddybet i skolens værdigrundlag og praksis, som bliver evalueret hvert år på skolens generalforsamling. Værdigrundlag: Vi ønsker at vores elever udvikler kreativitet ikke kun som en del af vores liniefag men også som en måde at arbejde og tænke på f.eks. at lære at forholde sig problemorienteret og tværfagligt til de problemstillinger man står over for. I en verden under stadig forandring kræver det mennesker med evne til at finde nye veje og nye løsninger. Kreativitet, opfindsomhed og nytænkning er midler til at overskride og flytte gamle grænser og skabe nye muligheder for sig selv og for skolens fællesskaber. I skolens hverdag forsøger vi at udfordre dem til at forholde sig til politiske og samfundsmæssige problemstillinger. Vi ønsker at vores elever udvikler et engagement i deres verden både den nære på skolen og den fjerne at arbejde for lighed, rummelighed og solidaritet med samfundets svage grupper, samt åbenhed i kulturmødet med andre. Skolen vægter de demokratiske processer højt. Det er vigtigt at den enkelte elev oplever at han/hun kan få indflydelse og medbestemmelse i konkrete sammenhænge lige fra hverdagens praktiske udfordringer til sager af betydning for hele skolens liv. På Faxehus efterskole vægter vi bæredygtighed og økologi. Dette præger skolens hverdag skolens fysiske indretning med affaldssortering, grønt energiregnskab og køkken. Vi ønsker at skolens elever skal udvikle en bæredygtig levevis og dermed tage et medansvar for skolens forbrug af resurser og belastning af miljøet. Målet er at eleverne tilegner sig en viden om og holdning til bæredygtighed og omsætter denne til handling for livet fremover. På Faxehus efterskole tager vi omsorgen for hver enkelt elev meget alvorligt. Det handler om sund mad, bevægelse, personlig hygiejne og hvile. Når man er ung skal man have overskud til at arbejde med krop og iden- titet - herunder selvværd, glæde, samvær og læring således at man kan få en positiv udvikling af sin personlighed og også se bort fra sig selv. Det er også forudsætningen for at kunne indgå på en god måde i fællesskabet. I et fællesskab er det en styrke når den enkelte kan se bort fra sig selv og føle sig som del af en gruppe en gruppe der handler og skaber sammen. 2 Skolekreds Stk. 1: Som medlemmer af efterskolens skolekreds kan optages myndige personer, som accepterer og støtter skolens formål. Stk. 2: Optagelse skal godkendes af bestyrelsen og kan indankes for generalforsamlingen Stk. 3: Af medlemmerne opkræves kontingent et engangskontigent. Stk. 4: Medlemmerne har ikke ret til nogen del af skolens formue eller til udbytte af nogen art, men har adgang til at afgive stemme ved fremmøde på generalforsamlingen. Ingen kan afgive mere end én stemme. Stk. 5: Medlemmerne har intet personligt ansvar for skolens forpligtelser, men har ret til indsigt i regnskaber mv. Dette gælder også skolens medarbejdere. Stk. 6: Skolens årsregnskab sendes fra skolen senest 14 dage før den generalforsamling, hvor regnskabet skal behandles. Medlemmerne har endvidere ret til indsigt i drift-, anlægs- og likviditetsbudgetter, byggeregnskaber og oplysninger til brug for tilskudsberegning, der sendes til offentlig myndighed. Skolens medarbejdere har ligeledes ret til indsigt i nævnte materiale. 3 Skolens drift Stk. 1: Skolens drift finansieres ved offentlige tilskud, elevbetaling. Stk. 2: Skolens midler må alene komme skolens skole- og undervisningsvirksomhed til gode. Side 9

10 fortsat Stk. 3: Overskud ved skolens drift tilfalder skolen og skal i passende omfang anvendes til tilvejebringelse af kapital til imødegåelse af underskud og i øvrigt til størst mulig gavn for skolen, f.eks. forbedring af undervisningsmateriale, bygningsforanstaltninger og lignende. Anbringelse likvide midler kan ikke ske på konti mv., som andre end skolen disponerer over. 4 Generalforsamlingen Stk. 1: Generalforsamlingen består af skolekredsens medlemmer. Stk. 2: Generalforsamlingen vedtager ændringer i skolens vedtægter og træffer beslutning om skolens nedlæggelse. Stk. 3: Ordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen og afholdes én gang årligt inden udgangen af oktober og indkaldes med et varsel af mindst 21 dage. Stk. 4: Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslag bekendtgøres for medlemmerne senest en uge før. Generalforsamlingen bekendtgøres pr. brev til medlemmerne. Stk. 5: Generalforsamlingens dagsorden skal omfatte følgende: 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Bestyrelsen aflægger beretning herunder evaluering af skolens værdigrundlag. 3. Den reviderede årsrapport forelægges til godkendelse. 4. Grønt regnskab 5. Indkomne forslag. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 7. Fastsættelse af indmeldelsesgebyr. 8. Eventuelt. Stk. 6: Ekstraordinær generalforsamling indkaldes på samme måde som ordinær og skal afholdes senest 21 dage efter, at enten et flertal i bestyrelsen eller 1/5 af skolekredsens medlemmer skriftligt har krævet det. Forslag til motiveret dagsorden må indsendes samtidig med begæring om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling. Stk. 7: Beslutninger træffes med almindelig stemmeflerhed. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til antal mødte medlemmer, jf. dog 16. Stk. 8: Generalforsamlingen godkender, efter indstilling fra bestyrelsen, afhændelse og pantsætning af fast ejendom. Stk. 9: Der føres protokol over det, der foretages og vedtages på generalforsamlingen. Protokollen underskrives af dirigenten og opbevares på skolen. 5 Bestyrelsens sammensætning Stk. 1: Generalforsamlingen vælger af sin midte en bestyrelse. Bestyrelsen består af 7 medlemmer, som er myndige og som har fast bopæl i Danmark, eller tilhører det danske mindretal i Sydslesvig. Stk. 2: Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer på første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen. Stk. 3: Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen og afgår med henholdsvis 3 og 4 årligt. I tvivls tilfælde foretages lodtrækning. Genvalg kan ske. Stk. 4: Der vælges 2 suppleanter for 1 år ad gangen. Stk. 5: Ingen ved skolen ansat og ingen af skolens elever kan være medlem af bestyrelsen eller deltage i valg af bestyrelsesmedlemmer. Stk. 6: Såfremt et medlem ikke længere opfylder betingelserne for medlemskab skal vedkommende udtræde af bestyrelsen øjeblikkeligt. Nyvalg/nyudpegning foretages hurtigst muligt. 6 Bestyrelsens opgaver og ansvar Stk. 1: Bestyrelsen har den overordnede ledelse af institutionen, herunder dennes økonomi. Det påhviler bestyrelsen at påse, at love, bekendtgørelser med videre for efterskoler over- Side 10 NYHED SB REV

11 fortsat holdes, samt at skolen ledes i overensstemmelse med sit formål. Stk. 2: Bestyrelsen ansætter og afskediger forstanderen og viceforstanderen. Ansættelse og afskedigelse af lærerne sker efter indstilling fra forstanderen. Stk. 3: Bestyrelsen fastsætter retningslinierne for ansættelse og afskedigelse af skolens øvrige ansatte. Stk. 4: Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom forpligtes institutionen af et flertal af bestyrelsens medlemmer, herunder formand eller næstformand. Stk. 5: Bestyrelsen fastsætter elevbetalingen. Stk. 6: Bestyrelsen godkender en årsplan og en indholdsplan for det enkelte kursus. Stk. 7: Bestyrelsen er ansvarlig for udarbejdelse af korrekt driftsregnskab og status jf. 12. Stk. 8: Bestyrelsen godkender en plan for skolens årlige evaluering af dens virksomhed i forhold til skolens værdigrundlag. Stk. 9: Bestyrelsen har ansvaret for at give Undervisningsministeriet meddelelse om skolens nedlæggelse. Endvidere har bestyrelsen i så tilfælde ansvaret for bevarelsen af skolens aktiver og for, at det økonomiske opgør i anledningen af skolens nedlæggelse foretages efter loven samt for, at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtægternes bestemmelse herom, jvnf. 12. Stk. 10: Bestyrelsen varetager i øvrigt institutionens anliggender i overensstemmelse med nærværende vedtægter. 7 Bestyrelsens arbejde mv. Stk. 1: Bestyrelsen holder møde, når et medlem af bestyrelsen finder det nødvendigt. Stk. 2: Formanden indkalder skriftligt mødedeltagerne til møderne og meddeler samtidig, hvilke sager der skal behandles. Stk. 3: Formanden eller en valgt mødeleder leder forhandlinger og afstemninger og sørger for at beslutninger, herunder eventuelt afstemningsresultat, indføres i en beslutningsprotokol. Efter hvert møde underskrives protokollen af mødets deltagere. Enhver af disse er berettiget til kort at få sin afvigende mening indført i protokollen, som opbevares på skolen. Formanden sørger for at trufne beslutninger udføres. Stk. 4: Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal er til stede. Bestyrelsen træffer sine afgørelser ved stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget. Beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom træffes dog ved kvalificeret stemmeflertal. Stk. 5: Et bestyrelsesmedlem er inhabil i sager, hvori vedkommende eller dennes nærmeste har økonomisk eller særlig personlig interesse. I øvrigt gælder forvaltningslovens kap. 2 om inhabilitet. I tilfælde af inhabilitet skal det fremgå af protokollen, at vedkommende har trukket sig fra forhandlinger og afstemninger. Stk. 6: En mødedeltager har tavshedspligt i sager, hvori væsentlige hensyn til personers eller skolens interesse gør det nødvendigt at hemmeligholde oplysninger om personlige eller interne, herunder økonomiske, forhold. I øvrigt gælder bestemmelser i forvaltningslovens kap. 8 om tavshedspligt. Stk. 7: Repræsentanter for medarbejdere og elever kan uden stemmeret deltage i møderne. Bestyrelsen kan dog i konkrete sager vedrørende medarbejderne beslutte at afholde møder, hvori der kun deltager medlemmer af denne. Stk. 8: For bestyrelsesmedlemmer gælder dansk rets almindelige erstatningsregler, jf. 5. Bestyrelsesmedlemmer kan ikke hæfte personligt for skolens gæld. 8 Skolens daglige ledelse Stk. 1: Forstanderen har i forhold til Undervisningsministeriet, skolens bestyrelse og generalforsamlingen ansvaret for den pædagogiske ledelse og har samtidig ansvaret for den daglige ledelse af skolen. Stk. 2: Ved forstanderens fravær ud ÅR G ANG 1, N UMME R 1 Side 11

12 fortsat over en måned skal der konstitueres en forstander. Stk. 3: Forstanderen kan bemyndige en stedfortræder til at foretage retshandlinger, der ligger inden for den daglige ledelse af skolen. Stk. 4: Forstanderen er omfattet af bestemmelserne i forvaltningslovens kap. 2 om inhabilitet og kap. 8 om tavshedspligt mv. 9 Medarbejderråd Stk. 1: Medarbejderrådet består af forstanderen og de faste medarbejdere. Medarbejderne er omfattet af bestemmelserne i forvaltningslovens kap. 2 om inhabilitet og kap. 8 om tavshedspligt mv. Stk. 2: Medarbejderrådets udtalelse indhentes i følgende sager: Principielle pædagogiske spørgsmål Principielle spørgsmål vedr. skolens døgnfunktion. Budgetlægning. Ændring i personalesammensætning. Tilrettelæggelse af skolens daglige virke. Skolens personale er med i det udvalg, der indstiller til bestyrelsen om ansættelser. Stk. 3: Det til skolen knyttede personale skal være medlem af en fagorganisation. 10 Regnskab og revision Stk. 1: Skolens regnskabsår følger kalenderåret. Bestyrelsen udarbejder hvert år budget og indsender driftsregnskab og status for skolen inden de af ministeriet fastsatte frister. Stk. 2: Årsrapport og status skal forsynes med revisionspåtegning af skolens statsautoriserede revisor. Skolens regnskab revideres i overensstemmelse med ministeriets fastsatte regler. Stk. 3: Alle bestyrelsens medlemmer skal underskrive det reviderede årsrapport inden forelæggelse for generalforsamlingen. Medlemmerne skal samtidig afgive en erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for medlemskab af bestyrelsen. 11 Vedtægtsændringer Stk. 1: Vedtægtsbestemmelser og ændringer heri skal godkendes af ministeriet. Stk. 2: Vedtægtsændringer kan foretages, når de vedtages med mindst ¾ af de fremmødte stemmer på 2 efter hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 21 dages mellemrum. 12 Nedlæggelse Stk. 1: Beslutning om institutionens nedlæggelse træffes på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af alle medlemmer stemmer for. Opnås et sådant flertal ikke, kan beslutning om nedlæggelse træffes efter mindst 21dage på en ny generalforsamling med almindeligt flertal af de fremmødte medlemmer. Stk. 2: Institutionen skal opløses, såfremt den ophører med at drive undervisningsvirksomhed i overensstemmelse med formålsparagraffen. Stk. 3: Den siddende bestyrelse skal ved skolens nedlæggelse fungere videre indtil det økonomiske opgør af skolens aktiver og passiver er gennemført efter loven eller overgået til behandling i skifteretten eller ved en likvidation. Stk. 4: Overskydende midler anvendes med Undervisningsministeriets godkendelse til lignende formål, der støttes i henhold til gældende regler om frie kostskoler. Pkt. 8: Valg til bestyrelsen Christian Heick, Birgit Bechmann, Hanne Prytz og Anna Helth Hansen er på valg til bestyrelsen. Birgit og Hanne genopstiller. Anna genopstiller ikke og Christian vil helst være suppleant. Derudover er Rita Agensø og Klara Helth Hansen på valg som suppleanter. Klara stiller ikke op igen. Bestyrelsen indstiller Tim Arnoldi til bestyrelsen. Side 12

Vedtægter. For den selvejende. Undervisnings- institution. Svenstrup Efterskole

Vedtægter. For den selvejende. Undervisnings- institution. Svenstrup Efterskole Vedtægter For den selvejende Undervisnings- institution Svenstrup Efterskole 1 Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Svenstrup Efterskole 1 Hjemsted og formål. stk. 1 stk.. 2 Svenstrup

Læs mere

SKYUM IDRÆTSEFTERSKOLE

SKYUM IDRÆTSEFTERSKOLE VEDTÆGTER FOR SKYUM IDRÆTSEFTERSKOLE Vedtægter - for den selvejende undervisningsinstitution Skyum Idrætsefterskole 1: Værdigrundlag Skyum Idrætsefterskole baserer undervisningen og samværet på værdier

Læs mere

Vedtægter for Karise Efterskole

Vedtægter for Karise Efterskole Vedtægter for Karise Efterskole 1 Hjemsted, værdigrundlag og formål Hjemsted Stk. 1. Karise Efterskole (tidl. Brumbassen) er en uafhængig, selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2. Institutionen er

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole

Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole 1. Hjemsted og formål Stk. 1 Kongenshus Efterskole er en uafhængig selvejende institution. Stk. 2. Skolen er oprettet den 13. januar 1983

Læs mere

Vedtæger for den selvejende institution

Vedtæger for den selvejende institution Vedtæger for den selvejende institution Gymnastikefterskolen Stevns 1. Hjemsted, værdigrundlag og formål Stk. 1. Gymnastikefterskolen Stevns er en uafhængig selvejende institution. Stk. 2. Institutionen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE UNDERVISNINGSINSTITUTION SKALS EFTERSKOLE. KÆRVEJ 11 8832 SKALS

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE UNDERVISNINGSINSTITUTION SKALS EFTERSKOLE. KÆRVEJ 11 8832 SKALS VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE UNDERVISNINGSINSTITUTION SKALS EFTERSKOLE. KÆRVEJ 11 8832 SKALS 1. HJEMSTED, FORMÅL, VÆRDIGRUNDLAG OG MÅLSÆTNING Stk. 1 Hjemsted Skals Efterskole er en uafhængig selvejende

Læs mere

Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Hoptrup Efterskole

Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Hoptrup Efterskole Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Hoptrup Efterskole 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Hoptrup Efterskole er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2.

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution

Vedtægter for den selvejende institution Vedtægter for den selvejende institution 1 2 Vedtægter for den selvejende institution Skamlingsbanke Efterskole. Hjemsted, formål og værdigrundlag. Skamlingsbanke Efterskole er en uafhængig og selvejende

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Brande Højskole af 1993.

Vedtægter for den selvejende institution Brande Højskole af 1993. Vedtægter for den selvejende institution Brande Højskole af 1993. s.1. 1: Hjemsted og formål Stk.1: Stk.3: Brande Højskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution med hjemsted i Brande kommune

Læs mere

VEDTÆGTER VRIGSTED EFTERSKOLE. Vrigsted Efterskole Overvej 12, Vrigsted 7140 Stouby Tlf. 7568 7212

VEDTÆGTER VRIGSTED EFTERSKOLE. Vrigsted Efterskole Overvej 12, Vrigsted 7140 Stouby Tlf. 7568 7212 VEDTÆGTER VRIGSTED EFTERSKOLE Vrigsted Efterskole Overvej 12, Vrigsted 7140 Stouby Tlf. 7568 7212 Vedtægter for den selvejende institution Vrigsted Efterskole 1. Hjemsted og formål Stk. 1. Vrigsted Efterskole

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SUNDEVED EFTERSKOLE

VEDTÆGTER FOR SUNDEVED EFTERSKOLE VEDTÆGTER FOR SUNDEVED EFTERSKOLE Vedtaget på generalforsamlingen den 13. april 2008 og den 13. maj 2008 Side 1 af 9 VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION SUNDEVED EFTERSKOLE. 1. HJEMSTED OG FORMÅL.

Læs mere

VEDTÆGTER for den selvejende institution HASLEV FRI FAGSKOLE

VEDTÆGTER for den selvejende institution HASLEV FRI FAGSKOLE VEDTÆGTER for den selvejende institution HASLEV FRI FAGSKOLE 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag. Stk. 1. Haslev Fri Fagskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2. Institutionen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION SALLING EFTERSKOLE. 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag.

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION SALLING EFTERSKOLE. 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag. VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION SALLING EFTERSKOLE. 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag. Stk. 1. Salling Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2. Skolen blev grundlagt

Læs mere

Vedtægter for Sorø Gymnastikefteskole

Vedtægter for Sorø Gymnastikefteskole 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Institutionen Sorø Gymnastikefterskole er en uafhængig selvejende institution, som er hjemmehørende på adressen Topshøjvej 50, 4180 Sorø. Stk. 2. Institutionen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HALVORSMINDE EFTERSKOLE OG HALVOR FRI FAGSKOLE

VEDTÆGTER FOR HALVORSMINDE EFTERSKOLE OG HALVOR FRI FAGSKOLE VEDTÆGTER FOR HALVORSMINDE EFTERSKOLE OG HALVOR FRI FAGSKOLE Vedtaget på ordinær generalforsamling den 22. april 2015 1 HJEMSTED, FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG Halvorsminde Efterskole og Halvor Fri Fagskole

Læs mere

Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution. Sportsefterskolen Sjælsølund

Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution. Sportsefterskolen Sjælsølund Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Sportsefterskolen Sjælsølund 1. Hjemsted og formål Sportsefterskolen Sjælsølund er en uafhængig og Selvejende undervisningsinstitution. Institutionen

Læs mere

Vardeegnens Gymnasieforberedende Efterskole. Vedtægter

Vardeegnens Gymnasieforberedende Efterskole. Vedtægter Vardeegnens Gymnasieforberedende Efterskole Vedtægter Vedtægter for Vardeegnens Gymnasieforberedende Efterskole 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Vardeegnens Gymnasieforberedende Efterskole

Læs mere

VEDTÆGTER. For den selvejende institution FEMMØLLER EFTERSKOLE MUSIK OG TEATER

VEDTÆGTER. For den selvejende institution FEMMØLLER EFTERSKOLE MUSIK OG TEATER VEDTÆGTER For den selvejende institution FEMMØLLER EFTERSKOLE MUSIK OG TEATER 1. Hjemsted og formål Stk. 1. Femmøller Efterskole Musik og Teater er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Stk.

Læs mere

Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution " Idrætsefterskolen Klintsøgaard"

Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution  Idrætsefterskolen Klintsøgaard Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution " Idrætsefterskolen Klintsøgaard" 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag. Stk. 1. "Idrætsefterskolen Klintsøgaard" er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR WALDEMARSBO EFTERSKOLE

VEDTÆGTER FOR WALDEMARSBO EFTERSKOLE 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Waldemarsbo Efterskole er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution.. Institutionen er oprettet den 19.januar 1978 og er hjemmehørende i Fakse Ladeplads i

Læs mere

Vedtægt. for den selvejende undervisningsinstitution Idrætsefterskolen Ulbølle. 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag

Vedtægt. for den selvejende undervisningsinstitution Idrætsefterskolen Ulbølle. 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag 1 Vedtægt for den selvejende undervisningsinstitution Idrætsefterskolen Ulbølle 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 2 Idrætsefterskolen Ulbølle er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION "EFTERSKOLEN SOLBAKKEN". 1. Hjemsted og formål.

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION EFTERSKOLEN SOLBAKKEN. 1. Hjemsted og formål. VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION "EFTERSKOLEN SOLBAKKEN". 1. Hjemsted og formål. Stk 1. Efterskolen Solbakken er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. Stk 2. Institutionen havde

Læs mere

Stk. 1. Gødvad Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution.

Stk. 1. Gødvad Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Vedtægter for den selvejende institution Gødvad Efterskole 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Gødvad Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Skolen er oprettet i 1981 og har hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Sorø Gymnastikefterskole.

Vedtægter for Sorø Gymnastikefterskole. Vedtægter for Sorø Gymnastikefterskole. 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Institutionen Sorø Gymnastikefterskole er en uafhængig selvejende institution, som er hjemmehørende på adressen Topshøjvej

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution: Ågård Efterskole. 1 Hjemsted, formål og værdigrundlag

Vedtægter for den selvejende institution: Ågård Efterskole. 1 Hjemsted, formål og værdigrundlag Vedtægter for den selvejende institution: Ågård Efterskole 1 Hjemsted, formål og værdigrundlag stk. 1 Ågård Efterskole er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. stk. 2 Ågård Efterskole er

Læs mere

VEDTÆGTER for den selvejende institution SILKEBORG EFTERSKOLE. 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag.

VEDTÆGTER for den selvejende institution SILKEBORG EFTERSKOLE. 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag. VEDTÆGTER for den selvejende institution SILKEBORG EFTERSKOLE 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag. Stk. 1. Silkeborg Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2. Institutionen

Læs mere

Vedtægter. for den selvejende undervisningsinstitution. Stk. 1. Faaborgegnens Efterskole er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution.

Vedtægter. for den selvejende undervisningsinstitution. Stk. 1. Faaborgegnens Efterskole er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Faaborgegnens Efterskole er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2. Institutionen

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Ollerup Efterskole Sang & Musik

Vedtægter for den selvejende institution Ollerup Efterskole Sang & Musik Vedtægter for den selvejende institution Ollerup Efterskole Sang & Musik 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Ollerup Efterskole Sang & Musik er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. Institutionen

Læs mere

Efterskolen for Scenekunst

Efterskolen for Scenekunst Vedtægter for Efterskolen for Scenekunst 1. Navn, Hjemsted, formål og værdigrundlag Efterskolen for Scenekunst er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. Institutionen er oprettet den 1. August

Læs mere

Rantzausminde Efterskole. Vedtaget på Generalforsamlingen 2014. Stk. 1 Rantzausminde Efterskole er en uafhængig, selvejende undervisningsinstitution.

Rantzausminde Efterskole. Vedtaget på Generalforsamlingen 2014. Stk. 1 Rantzausminde Efterskole er en uafhængig, selvejende undervisningsinstitution. Vedtægter for Rantzausminde Efterskole Vedtaget på Generalforsamlingen 2014 1 Hjemsted og formål og værdigrundlag. Rantzausminde Efterskole er en uafhængig, selvejende undervisningsinstitution. Rantzausminde

Læs mere

VEDTÆGTER for den selvejende institution Roskilde Fri Fagskole

VEDTÆGTER for den selvejende institution Roskilde Fri Fagskole VEDTÆGTER for den selvejende institution Roskilde Fri Fagskole 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag. Stk. 1. Roskilde Fri Fagskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2. Institutionen

Læs mere

Efterskolen Epos Vedtægter

Efterskolen Epos Vedtægter Efterskolen Epos Vedtægter 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Efterskolen Epos er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2. Institutionen er oprettet den 5. februar 2014 og

Læs mere

KOSTAKADEMIET HOVER SUNDHEDSHØJSKOLE

KOSTAKADEMIET HOVER SUNDHEDSHØJSKOLE Vedtægter for den selvejende institution KOSTAKADEMIET HOVER SUNDHEDSHØJSKOLE 1. Hjemsted og formål... Kostakademiet, Hover Sundhedshøjskole er en selvejende institution. Institutionen er oprettet den

Læs mere

HASLEV IDRÆTSEFTERSKOLE

HASLEV IDRÆTSEFTERSKOLE VEDTÆGTER FOR HASLEV IDRÆTSEFTERSKOLE 1. HJEMSTED, VÆRDIGRUNDLAG OG FORMÅL. 1) Haslev Idrætsefterskole er en uafhængig og selvejende institution, oprettet i 1891, beliggende Bregentvedvej 10, 4690 Haslev

Læs mere

Vedtægter for. Svendborg Medie- og Sportsefterskole. Vedtaget på Generalforsamlingen 2017

Vedtægter for. Svendborg Medie- og Sportsefterskole. Vedtaget på Generalforsamlingen 2017 Vedtægter for Svendborg Medie- og Sportsefterskole Vedtaget på Generalforsamlingen 2017 1 Hjemsted og formål og værdigrundlag. Svendborg Medie- og Sportsefterskole er en uafhængig, selvejende undervisningsinstitution.

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Vestbirk Musik- og Sportsefterskole.

Vedtægter for den selvejende institution Vestbirk Musik- og Sportsefterskole. Vedtægter for den selvejende institution Vestbirk Musik- og Sportsefterskole. 1. Hjemsted og formål Stk. 1. Vestbirk Musik- og Sportsefterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Stk.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION, BRÅSKOVGÅRD EFTERSKOLE.

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION, BRÅSKOVGÅRD EFTERSKOLE. VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION, BRÅSKOVGÅRD EFTERSKOLE. 1. Hjemsted og formål og værdigrundlag. Bråskovgård Efterskole er en uafhængig, selvejende institution med hjemsted i Juelsminde Kommune.

Læs mere

Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Lunderskov Efterskole

Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Lunderskov Efterskole Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Lunderskov Efterskole 1. Hjemsted og formål Stk. 1. Lunderskov Efterskole er en uafhængig selvejende institution. Stk. 2. Institutionen er oprettet

Læs mere

VEDTÆGTER. For den selvejende undervisningsinstitution. Phønix Efterskole

VEDTÆGTER. For den selvejende undervisningsinstitution. Phønix Efterskole VEDTÆGTER For den selvejende undervisningsinstitution Phønix Efterskole 1. Hjemsted og formål Stk. 1. Phønix Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2. Efterskolen er oprettet

Læs mere

1 Hjemsted, formål og værdigrundlag

1 Hjemsted, formål og værdigrundlag 1 Hjemsted, formål og værdigrundlag 1. Brejning Efterskole er en privat, uafhængig selvejende institution. 2. Brejning Efterskole er oprettet den 20. april 1996 og har hjemsted i Børkop Kommune. Brejning

Læs mere

VOSTRUP EFTERSKOLE - Skole for Musik og Teater

VOSTRUP EFTERSKOLE - Skole for Musik og Teater VOSTRUP EFTERSKOLE - Skole for Musik og Teater 16.05.02 Vedtægter for den selvejende institution: VOSTRUP EFTERSKOLE SKOLE FOR MUSIK OG TEATER 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Vostrup Efterskole

Læs mere

Vedtægter for Testrup Højskole. Hjemsted og formål. Stk. 2 Testrup Højskole er oprettet 1. november 1866 og har hjemsted i Mårslet, Århus Kommune.

Vedtægter for Testrup Højskole. Hjemsted og formål. Stk. 2 Testrup Højskole er oprettet 1. november 1866 og har hjemsted i Mårslet, Århus Kommune. Vedtægter for Testrup Højskole 1 Hjemsted og formål Testrup Højskole er en uafhængig og selvejende institution. Testrup Højskole er oprettet 1. november 1866 og har hjemsted i Mårslet, Århus Kommune. Testrup

Læs mere

VEDTÆGTER. For HØJSKOLEN MØN. levende ord og levende billeder

VEDTÆGTER. For HØJSKOLEN MØN. levende ord og levende billeder VEDTÆGTER For HØJSKOLEN MØN levende ord og levende billeder 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Højskolen er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. Institutionen er oprettet den 27. januar

Læs mere

Vedtægt for den selvejende undervisningsinstitution TOMMERUP EFTERSKOLE

Vedtægt for den selvejende undervisningsinstitution TOMMERUP EFTERSKOLE Vedtægt for den selvejende undervisningsinstitution TOMMERUP EFTERSKOLE 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Tommerup Efterskole er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2.

Læs mere

Vedtægter for Tjele Efterskole

Vedtægter for Tjele Efterskole Vedtægter for Tjele Efterskole Revideret og godkendt 12-09-2011 Vedtægter for den selvejende institution Tjele Efterskole Hjemsted, formål, og værdigrundlag. 1 Stk. 1. Tjele Efterskole er en uafhængig

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION KLEJTRUP MUSIKEFTERSKOLE.

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION KLEJTRUP MUSIKEFTERSKOLE. VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION KLEJTRUP MUSIKEFTERSKOLE. 1. HJEMSTED, FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG. Stk.1 Stk.2 Klejtrup Musikefterskole er en uafhængig, selvejende undervisningsinstitution. Institutionen

Læs mere

St. Andst Efterskole

St. Andst Efterskole 1 Vedtægter for den selvejende institution St. Andst Efterskole Vedtaget på St. Andst Efterskoles stiftende generalforsamling den 15. januar 1983. Ændret ved generalforsamlingen den 28. marts 1988 den

Læs mere

Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution. Gellerup Højskole

Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution. Gellerup Højskole Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Gellerup Højskole 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Gellerup Højskole er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. Institutionen er oprettet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION KLEJTRUP MUSIKEFTERSKOLE.

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION KLEJTRUP MUSIKEFTERSKOLE. VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION KLEJTRUP MUSIKEFTERSKOLE. 1. HJEMSTED, FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG. Stk.1 Institutionen er oprettet den 21. Marts 1995 og har hjemsted i Viborg Kom- Stk.2 mune. Klejtrup

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Ølgod Efterskole

Vedtægter for den selvejende institution Ølgod Efterskole Vedtægter for den selvejende institution Ølgod Efterskole 1: HJEMSTED OG FORMÅL Stk. 1: Ølgod Efterskole er en uafhængig selvejende institution Stk. 2: Ølgod Efterskole er oprettet den 9. februar 1922

Læs mere

Vedtægter. Gribskov efterskole

Vedtægter. Gribskov efterskole Vedtægter Gribskov efterskole april 2007 1 Hjemsted og formål og værdigrundlag. Gribskov efterskole er en uafhængig, selvejende undervisningsinstitution. Gribskov efterskole er oprettet i august 1983,

Læs mere

Vedtægter for Idrætsefterskolen Lægården Vedtaget af Idrætsefterskolen Lægårdens generalforsamling den 17. maj 2014

Vedtægter for Idrætsefterskolen Lægården Vedtaget af Idrætsefterskolen Lægårdens generalforsamling den 17. maj 2014 Vedtægter for Idrætsefterskolen Lægården Vedtaget af Idrætsefterskolen Lægårdens generalforsamling den 17. maj 2014 1. Hjemsted, formål og værdigrundlaget. stk. 1. Idrætsefterskolen Lægården er en uafhængig

Læs mere

Vedtægter. - for den selvejende undervisningsinstitution Den danske Husflidsefterskole i Skjern I daglig tale Dhe, Skjern Efterskole.

Vedtægter. - for den selvejende undervisningsinstitution Den danske Husflidsefterskole i Skjern I daglig tale Dhe, Skjern Efterskole. Vedtægter - for den selvejende undervisningsinstitution Den danske Husflidsefterskole i Skjern I daglig tale Dhe, Skjern Efterskole. 1. Hjemsted og formål Stk. 1. Den danske Husflidsefterskole i Skjern

Læs mere

Kerteminde Efterskole

Kerteminde Efterskole Vedtægter for den selvejende institution Kerteminde Efterskole 1. Hjemsted og formål og værdigrundlag Stk 1: Kerteminde Efterskoleskole er en uafhængig, selvejende institution. Stk 2: Den selvejende institution

Læs mere

Vedtægter. for den selvejende undervisningsinstitution. Fjordvang Efterskole

Vedtægter. for den selvejende undervisningsinstitution. Fjordvang Efterskole Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Fjordvang Efterskole Februar 2016 1. Hjemsted formål og værdigrundlag. Stk. 1. Fjordvang Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution.

Læs mere

Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Onsild Idrætsefterskole

Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Onsild Idrætsefterskole Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Onsild Idrætsefterskole 1. Hjemsted og formål Stk. 1. Onsild Idrætsefterskole skole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2. Institutionen

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution

Vedtægter for den selvejende institution Vedtægter for den selvejende institution Vojens Gymnastik- & Idrætsefterskole Vedtaget på generalforsamling 30. april 2014 Vedtaget på ekstra ordinær generalforsamling 27. maj 2014 Vedtægter for den selvejende

Læs mere

Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Nordsjællands Efterskole

Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Nordsjællands Efterskole Nordsjællands Efterskole Aggebovej 34, Valby, 3200 Helsinge Tlf. 48 39 19 11 Fax 48 39 42 02 e-mail ne@ne.dk Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Nordsjællands Efterskole 1. Hjemsted,

Læs mere

Vedtægter for Rydhave Slots Efterskole. Vedtaget, tirsdag den 18. april 2017

Vedtægter for Rydhave Slots Efterskole. Vedtaget, tirsdag den 18. april 2017 Vedtægter for Rydhave Slots Efterskole Vedtaget, tirsdag den 18. april 2017 Indholdsfortegnelse 1 Hjemsted, formål og værdigrundlag 2 Skolekreds 3 Repræsentantskab 4 Skolens drift 5 Årsmødet 6 Repræsentantskabsmødet

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution. Thyland Idrætsefterskole

Vedtægter for den selvejende institution. Thyland Idrætsefterskole Vedtægter for den selvejende institution Thyland Idrætsefterskole Indholdsfortegnelse: Hjemsted, formål og værdigrundlag side 2 Skolekreds side 2 Skolens drift side 3 Generalforsamlingen side 3 Bestyrelsens

Læs mere

Vedtægter for New Nordic Youth Efterskolen for iværksætteri S/I

Vedtægter for New Nordic Youth Efterskolen for iværksætteri S/I Vedtægter for New Nordic Youth Efterskolen for iværksætteri S/I 1. Hjemsted og formål Stk. 1. New Nordic Youth Efterskolen for iværksætteri er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. Stk.

Læs mere

Vedtægt for den selvejende institution. Finderup Efterskole. 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag

Vedtægt for den selvejende institution. Finderup Efterskole. 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Vedtægt for den selvejende institution Finderup Efterskole 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Finderup Efterskole er en privat, uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2. Institutionen

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution. EFTERSKOLEN I BAKKERNE - TRY.

Vedtægter for den selvejende institution. EFTERSKOLEN I BAKKERNE - TRY. Vedtægter for den selvejende institution. EFTERSKOLEN I BAKKERNE - TRY. 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag. 1. Efterskolen i Bakkerne - Try er en uafhængig selvejende institution med hjemsted i Brønderslev

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE UNDERVISNINGSINSTITUTION MINA HINDHOLM EFTERSKOLE

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE UNDERVISNINGSINSTITUTION MINA HINDHOLM EFTERSKOLE VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE UNDERVISNINGSINSTITUTION MINA HINDHOLM EFTERSKOLE 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag. Mina Hindholm Efterskole er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. Institutionen

Læs mere

Vedtægter for. Farsø Efterskole

Vedtægter for. Farsø Efterskole Vedtægter for Farsø Efterskole 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Farsø Efterskole, Efterskolen ved Risgårde Bredning, er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2. Skolen er stiftet

Læs mere

Vedtægt for den selvejende undervisningsinstitution NÆSGAARD EFTERSKOLE

Vedtægt for den selvejende undervisningsinstitution NÆSGAARD EFTERSKOLE Vedtægt for den selvejende undervisningsinstitution NÆSGAARD EFTERSKOLE 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk.1. Næsgaard Efterskole er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2. Med

Læs mere

VEDTÆGTER for den selvejende undervisningsinstitution Vestjyllands Højskole

VEDTÆGTER for den selvejende undervisningsinstitution Vestjyllands Højskole VEDTÆGTER for den selvejende undervisningsinstitution Vestjyllands Højskole 1. Hjemsted og formål Stk. 1. Vestjyllands Højskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2. Institutionen

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution ANDEBØLLE UNGDOMSHØJSKOLE

Vedtægter for den selvejende institution ANDEBØLLE UNGDOMSHØJSKOLE 5. november 2005 Vedtægter for den selvejende institution ANDEBØLLE UNGDOMSHØJSKOLE 1: Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Andebølle Ungdomshøjskole er en uafhængig, selvejende institution med hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Idrætsefterskolen Lægården Vedtaget af Idrætsefterskolen Lægårdens generalforsamling den 1. juli 2005

Vedtægter for Idrætsefterskolen Lægården Vedtaget af Idrætsefterskolen Lægårdens generalforsamling den 1. juli 2005 Vedtægter for Idrætsefterskolen Lægården Vedtaget af Idrætsefterskolen Lægårdens generalforsamling den 1. juli 2005 1. Hjemsted, formål og værdigrundlaget. stk. 1. Idrætsefterskolen Lægården er en uafhængig

Læs mere

Han Herreders Ungdomsskole Vedtægter for den selvejende institution

Han Herreders Ungdomsskole Vedtægter for den selvejende institution Aggersundvej 237 9690 Fjerritslev Tlf. 9821 1775 Fax 9821 2875 Giro 5 11 16 17 Internet: http://www.hhu.dk E-mail: info@hhu.dk Han Herreders Ungdomsskole Vedtægter for den selvejende institution 1: Hjemsted,

Læs mere

Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Nysted Efterskole.

Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Nysted Efterskole. Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Nysted Efterskole. 1. Hjemsted og formål Stk. 1. Nysted Efterskole er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2. Institutionen er

Læs mere

Vedtægter. for. Den selvejende institution GERLEV IDRÆTSHØJSKOLE

Vedtægter. for. Den selvejende institution GERLEV IDRÆTSHØJSKOLE Vedtægter for Den selvejende institution GERLEV IDRÆTSHØJSKOLE 2 1 - Hjemsted og formål Gerlev Idrætshøjskole er en uafhængig selvejende institution med hjemsted i Gerlev, Slagelse Kommune. Institutionen

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Gunslevholm Idrætsefterskole

Vedtægter for den selvejende institution Gunslevholm Idrætsefterskole Vedtægter for den selvejende institution Gunslevholm Idrætsefterskole 1. Hjemsted og formål. Stk.1. Gunslevholm Idrætsefterskole er en uafhængig og selvejende institution. Stk.2. Institutionen er oprettet

Læs mere

Vedtægter for Djurslands Folkehøjskole

Vedtægter for Djurslands Folkehøjskole Vedtægter for Djurslands Folkehøjskole 1 Hjemsted, formål og værdigrundlag Djurslands Folkehøjskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution Institutionen er oprettet den 8. maj 2000 og har

Læs mere

VEDTÆGTER for den selvejende institution FENSKÆR EFTERSKOLE 1: HJEMSTED OG FORMÅL

VEDTÆGTER for den selvejende institution FENSKÆR EFTERSKOLE 1: HJEMSTED OG FORMÅL VEDTÆGTER for den selvejende institution FENSKÆR EFTERSKOLE 1: HJEMSTED OG FORMÅL Stk. 1. Fenskær Efterskole er en uafhængig selvejende institution. Stk. 2. Institutionen er oprettet på stiftende generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution NØVLINGSKOV EFTERSKOLE.

Vedtægter for den selvejende institution NØVLINGSKOV EFTERSKOLE. Vedtægter for den selvejende institution NØVLINGSKOV EFTERSKOLE. 1. Hjemsted og formål Stk. 1. Nøvlingskov Efterskole, der er oprettet ved stiftende repræsentantskabsmøde den 9. sept. 1982, er en uafhængig,

Læs mere

Vedtægter for Frøstruphave Efterskole

Vedtægter for Frøstruphave Efterskole Vedtægter for Frøstruphave Efterskole 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Frøstruphave Efterskole er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. Skolen er oprettet af Kirkelig Forening for Indre

Læs mere

Vedtægter for Galtrup Musik- og Idrætsefterskole

Vedtægter for Galtrup Musik- og Idrætsefterskole Vedtægter for Galtrup Musik- og Idrætsefterskole 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Galtrup Musik- og Idrætsefterskole er en privat uafhængig selvejende institution. Stk. 2. Galtrup Musik- og

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Vojens Gymnastik- & Idrætsefterskole

Vedtægter for den selvejende institution Vojens Gymnastik- & Idrætsefterskole Vedtægter for den selvejende institution Vojens Gymnastik- & Idrætsefterskole 1 Hjemsted og formål. Stk. 1. Vojens Gymnastik- & Idrætsefterskole er en uafhængig selvejende institution. Stk. 2. Institutionen

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Risskov Efterskole & Sansestormerne, kombineret hus-, hånd- og efterskole

Vedtægter for den selvejende institution Risskov Efterskole & Sansestormerne, kombineret hus-, hånd- og efterskole Vedtægter for den selvejende institution Risskov Efterskole & Sansestormerne, kombineret hus-, hånd- og efterskole INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn og hjemsted 2. Værdigrundlag 3. Formål 4. Skolekredsen 5.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE UNDERVISNINGSINSTITUTION LYNGS IDRÆTSEFTERSKOLE

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE UNDERVISNINGSINSTITUTION LYNGS IDRÆTSEFTERSKOLE VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE UNDERVISNINGSINSTITUTION LYNGS IDRÆTSEFTERSKOLE Lagt på hjemmesiden d. 2/4-2013 1. HJEMSTED OG FORMÅL Stk. l. Lyngs Idrætsefterskole er en selvejende undervisningsinstitution,

Læs mere

Vedtægter for DEN SELVEJENDE INSTITUTION. Ry Højskole

Vedtægter for DEN SELVEJENDE INSTITUTION. Ry Højskole Vedtægter for DEN SELVEJENDE INSTITUTION Ry Højskole Godkendt den 16. april 2012 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Ry Højskole er oprettet d. 15/9 1892. Stk. 2. Ry Højskole er en uafhængig selvejende

Læs mere

VEDTÆGTER. for den selvejende undervisningsinstitution Efterskolen Østergård.

VEDTÆGTER. for den selvejende undervisningsinstitution Efterskolen Østergård. VEDTÆGTER for den selvejende undervisningsinstitution Efterskolen Østergård. 1. Hjemsted og formål stk. 1. Efterskolen Østergård er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. stk. 2. Institutionen

Læs mere

VEDTÆGTER. TronsøSkolen

VEDTÆGTER. TronsøSkolen VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE UNDERVISNINGSINSTITUTION TronsøSkolen Hjemsted og formål 1 Stk. 1. TronsøSkolen er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2. Skolen er oprettet den 17. november

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende institution Hardsyssel Efterskole

Vedtægter for Den selvejende institution Hardsyssel Efterskole Vedtægter for Den selvejende institution Hardsyssel Efterskole 10. april 2003 1. Hjemsted og formål Stk. 1. Hardsyssel Efterskole er en uafhængig selvejende institution. Stk. 2. Institutionen er oprettet

Læs mere

Vedtægter for Løgumkloster efterskole

Vedtægter for Løgumkloster efterskole 1 Vedtægter for Løgumkloster efterskole Luthersk Missionsforenings Efterskole 6240 Løgumkloster 1. Hjemsted og formål Stk. 1. Løgumkloster Efterskole er en privat, uafhængig og selvejende undervisningsinstitution.

Læs mere

Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Kongeådalens Efterskole.

Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Kongeådalens Efterskole. Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Kongeådalens Efterskole. 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag. Stk 1. Kongeådalens Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution.

Læs mere

Vedtægter for Risskov Efterskole

Vedtægter for Risskov Efterskole Vedtægter for Risskov Efterskole Fælles vedtægter for Risskov Efterskole & Sansestormerne Skolens vedtægter herunder er godkendt af Ministeriet for Børn og Undervisning. Vedtægter for den selvejende institution

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Ranum Efterskole

Vedtægter for den selvejende institution Ranum Efterskole Vedtægter for den selvejende institution Ranum Efterskole 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag. Ranum Efterskole er en uafhængig selvejende institution. Institutionen er oprettet den 24. april 2003 og

Læs mere

Vedtægter for Idrætsefterskolen Lægården

Vedtægter for Idrætsefterskolen Lægården Vedtægter for Idrætsefterskolen Lægården Vedtaget af Idrætsefterskolen Lægårdens generalforsamling den 17. maj 2014 1. Hjemsted, formål og værdigrundlaget. stk. 1. Idrætsefterskolen Lægården er en uafhængig

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution. Skovbo Efterskole

Vedtægter for den selvejende institution. Skovbo Efterskole Side 1 af 12 Dato 13-07-2009 Vedtægter for den selvejende institution Skovbo Efterskole Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Bilag 4. Uddybning af værdigrundlag Retningslinier for valg til bestyrelsen Retningslinier

Læs mere

Over institutionens aktiver og passiver ved stiftelsen udarbejdes status (åbningsstatus) pr. I. august 1993.

Over institutionens aktiver og passiver ved stiftelsen udarbejdes status (åbningsstatus) pr. I. august 1993. Vedtægter for den selvejende institution Studenterkurset & Kostskolen i Sønderjylland. l Studenterkurset & Kostskolen i Sønderjylland er en selvejende institution medhjemsted i Nørre-Rangstrup Kommune,

Læs mere

Vedtægter for Risskov Efterskole

Vedtægter for Risskov Efterskole Vedtægter for Risskov Efterskole Fælles vedtægter for Risskov Efterskole Skolens vedtægter for den selvejende institution Risskov Efterskole. Skolens vedtægter herunder er godkendt af Ministeriet for Børn

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution NØVLINGSKOV EFTERSKOLE.

Vedtægter for den selvejende institution NØVLINGSKOV EFTERSKOLE. Vedtægter for den selvejende institution NØVLINGSKOV EFTERSKOLE. 1. Hjemsted og formål Nøvlingskov Efterskole, der er oprettet ved stiftende repræsentantskabsmøde den 9. sept. 1982, er en uafhængig, selvejende

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution SANSESTORMERNE, - Skolen for mad og appetit på livet

Vedtægter for den selvejende institution SANSESTORMERNE, - Skolen for mad og appetit på livet Vedtægter for den selvejende institution SANSESTORMERNE, - Skolen for mad og appetit på livet INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn og hjemsted 2. Værdigrundlag 3. Formål 4. Skolekredsen 5. Sansestormerne skolen

Læs mere

Vedtægter. VEJLE IDRÆTSHØJSKOLE OG VEJLE IDRÆTSEFTERSKOLE

Vedtægter. VEJLE IDRÆTSHØJSKOLE OG VEJLE IDRÆTSEFTERSKOLE Vedtægter. Den selvejende institution VEJLE IDRÆTSHØJSKOLE OG VEJLE IDRÆTSEFTERSKOLE -DEN JYSKE IDRÆTSSKOLE - 2-1 Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Vejle Idrætshøjskole (VIH) og Vejle Idrætsefterskole

Læs mere

Vedtægt. for den selvejende undervisningsinstitution Nordjyllands Idrætshøjskole.

Vedtægt. for den selvejende undervisningsinstitution Nordjyllands Idrætshøjskole. Vedtægt for den selvejende undervisningsinstitution Nordjyllands Idrætshøjskole. 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Nordjyllands Idrætshøjskole er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution.

Læs mere

VEDTÆGT FOR BJERGSNÆS EFTERSKOLE

VEDTÆGT FOR BJERGSNÆS EFTERSKOLE VEDTÆGT FOR BJERGSNÆS EFTERSKOLE 22. august 2012 - Bjergsnæs Efterskoles vedtægt 1-8 1. Skolens navn, hjemsted, værdigrundlag og formål. Stk. 1. Skolens navn er Bjergsnæs Efterskole. Skolen er en uafhængig

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende undervisningsinstitution Bieringhus Efterskole

Vedtægter for Den selvejende undervisningsinstitution Bieringhus Efterskole Vedtægter for Den selvejende undervisningsinstitution Bieringhus Efterskole 1. Hjemsted og formål og værdigrundlag Bieringhus Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Institutionen

Læs mere

Vedtægter. Grejsdalens

Vedtægter. Grejsdalens Vedtægter for Grejsdalens Efterskole 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag. Grejsdalens Efterskole er en uafhængig selvejende institution. Institutionen er oprettet i januar 1934 og har hjemsted i Vejle

Læs mere