Kostskolen sovesalene Sovesal og val Præfekter Turnus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kostskolen sovesalene Sovesal og val Præfekter Turnus"

Transkript

1 Kostskolen SOVESALENE På sovesalen (elevgården) skal der være plads til at være sammen med de andre elever, men man skal også kunne trække sig tilbage i fred og ro, når der er behov for det. Derfor må alle tage hensyn til hinanden: Det gør man ved at færdes stilfærdigt på sovesalens gange og skrue ned for musikken, så man ikke generer andre. Sovesalens fælles faciliteter (opholdsstue, køkken, val etc.) skal kunne udnyttes af alle, og derfor skal den enkelte sørge for at rydde op efter sig, så der altid er pænt og rent, når man forlader et fællesrum. Det er alles ansvar, at der er et godt miljø på sovesalen, så det er vigtigt, at man taler pænt til hinanden og viser forståelse for, hvordan de andre har det. Sovesal og val Sovesal (her i betydningen soverum) og val er privat område, og derfor er det naturligvis kun gårdens egne beboere, som må opholde sig her. Piger og drenge skal kunne være i fred, når de f.eks. sover eller bader, så derfor har elever af modsat køn aldrig adgang til henholdsvis drenge- eller pigegårdenes sovesal og val. Præfekter Præfekter er elever i 3.g, som er udnævnt af skolen til at hjælpe sovesalslæreren med at koordinere arbejdet og vejlede i hverdagen på sovesalen. Du kan spørge præfekterne til råds om både skolearbejde og personlige anliggender, og præfekterne er i det hele taget med til at sikre et godt miljø på den enkelte sovesal. Hvert forår udnævnes præfekterne blandt elever i 2.g. Rektor afgør, i samråd med sovesalslærerne, hvem der skal være præfekter. Turnus Sovesalene har forskellige former for turnusordning, hvor eleverne på skift udfører et praktisk job for sovesalen. I øvrigt er det naturligt, at enhver beredvilligt påtager sig forefaldende praktiske opgaver på sovesalen. 88

2 Post Elevernes postadresse er: Elevens navn + evt. sovesalens navn, Herlufsholm Skole, Herlufsholm Allé 170, 4700 Næstved. Der omdeles ikke post til eleverne om lørdagen. Hvis det er vigtigt, at en elev får post om lørdagen, kan den adresseres c/o sovesalslærerens navn og adresse. HUMMERET Humrene er privat område! Man går først ind på en anden elevs hummer, når man har banket på og fået svar. Man må kun have andre elever på sit hummer, når man selv er til stede. Det er hver discipels ansvar at holde sit hummer pænt, rent og ryddeligt. Hver morgen inden skolegang skal hummeret være ryddet op; så kan rengøringspersonalet komme til - og så kan man nyde at komme hjem til sit pæne hummer! 89

3 Disciplene må gerne, på eget ansvar, have radio og musikanlæg på hummeret, men alle skal tage hensyn til sovesalens beboere, når de hører musik. Medielicens betales efter gældende regler (se i kapitel 7 om information til forældre). Ligeledes må eleverne gerne have computer på humrene, men på eget ansvar. Af hensyn til rengøring skal ledninger og stik ordnes systematisk under bordet. Husk at slukke computeren inden sengetid - og i det hele taget, når den ikke er i brug. Det er ikke tilladt at have dyr på humrene, ligesom det på grund af brandfare ikke er tilladt at have kaffemaskine, køleskab, toaster, el-kedel eller anden vandkoger på humrene. Brug i stedet sovesalens køkken og termokander. Det er desuden forbudt at have kemikalier, giftstoffer og brandfarlige væsker på humrene. Disciplene må ikke selv opbevare medicin på hummeret. Et eventuelt medicinforbrug skal aftales med skolens sygeplejerske, og sovesalslæreren skal orienteres. Medicin udleveres på Sus, men kan eventuelt opbevares hos sovesalslæreren. Hvis en elev har et dagligt medicinforbrug, f.eks. astmamedicin, kan der efter aftale med sygeplejersken og sovesalslæreren dispenseres fra denne regel, således at eleven selv administrerer og opbevarer sin medicin. Hver sovesal abonnerer på to aviser efter eget valg, og man kan også læse dagens aviser i Caféen i Hylen. På skolens bibliotek er der adgang til et stort udvalg af danske og udenlandske tidsskifter og magasiner. Alle sovesale er desuden udstyret med tv, video og dvd, som står til disciplenes rådighed. Hvis en elev ønsker at have fjernsynsskærm til spillebrug på hummeret, skal dette aftales med sovesalslæreren før anskaffelse, og skærmstørrelsen må ikke overskride 26 tommer. Supplerende måltider fra byen, f.eks. pizza, må kun leveres på skolen i perioden 20:15-22:00; søndag i mellemweekend dog også i tidsrummet 12:00-16:00. Nøgler Alle elever har mulighed for at aflåse skabe og humre, men vær opmærksom på nedenstående retningslinjer: 90

4 a) Nøglebrug i hverdagen: Hummeret skal låses, når man forlader det i dagtimerne. Døren må gerne være låst, mens man er på hummeret, men den skal altid åbnes, hvis sovesalslærer eller præfekt banker på. Under lal må døren til hummeret ikke låses. Skolens vægter aflåser yderdørene til alle elevgårde om aftenen. Præfektnøglen går til sovesalens fællesrum og yderdøre. Sovesalslæreren og ledelsen har en universalnøgle til humre og skabe, som kan bruges i nødstilfælde. b) Nøglebrug i rejseweekend og ferie: Alle disciple låser hummeret ved afrejse. Inden da: Vær omhyggelige med at lukke vinduer, skrue ned for varmen og slukke lys, pc, musikanlæg m.m. Nøgler til hummer og skabe udleveres ved skolestart. Hvis man taber eller på anden måde mister en skolenøgle, betales erstatning efter følgende satser: Hummernøgle/Skabsnøgle 200 kr. Præfektnøgle 500 kr. For øvrige nøgler gælder, at erstatning af systemnøgle med omlægning af lås udgør 350 kr. Systemnøgle uden omlægning (ved aflevering af defekt nøgle) koster 200 kr. Det er strengt forbudt at besidde eller anvende nøgler til skolen uden tilladelse. Overtrædelse af dette kan medføre bortvisning fra skolen. Vær opmærksom på, at uautoriseret besiddelse af nøgler betyder, at man udsætter sig for mistanke i forbindelse med eventuelle tyverier på skolen. Hummerrapport Disciplene er ansvarlige for deres hummer, mens de bor på det. Ved indflytningen udarbejder hver elev en oversigt over eventuelle mangler og småskader. Ved fraflytningen kontrolleres hummeret af vedligeholdelseschefen eller sovesalslæreren. Eventuelle beskadigelser, som ikke skyldes almindelig slitage, skal erstattes. Alle humre fraflyttes ved sommerferiens start af hensyn til hovedrengøring, og fordi mange disciple flytter til anden sovesal. Møbler og øvrige ejendele kan i et vist omfang opmagasineres på skolen, der dog ikke er ansvarlig for de opbevarede effekter. 91

5 Livet som kostskoleelev 6:55 Vækning/toilette. Alle skal stå op, senest når klokken ringer for anden gang kl. 07:05. 7:15 Morgenbord. Fremmøde i tidsrummet 07:15-07:25. Bordet slutter kl. 07:40. Husk at rede seng og ordne hummeret! I skoletiden og til morgen- og middagsbordet benyttes altid skolebeklædningen. 8:00 Der ryles til 1. lektion. Dette er tegn til at forlade sovesalen, så undervisningen kan starte til tiden. 8:05 Første lektion. Det er vigtigt for en god start på undervisningen, at du møder præcist til alle dagens timer. 9:05 Lovsang. Alle bedes hurtigt begive sig på vej til lovsang i kirken efter 1. lektion - husk din sangbog. 9:20 Anden lektion. 10:20 Formiddagsboller eller -frugt - udleveres i Hylen. 10:35 Tredje lektion, efterfulgt af dagens øvrige lektioner. 11:35 Mause for grundskolen. Middagsbord fra kl. 11:40. 12:40 Mause for gymnasiet. Middagsbord fra kl. 12:45. Sovesalen om formiddagen: Hummeret er din personlige base på kostskolen, men af hensyn til rengøringen må du først færdes på sovesalen fra mausens begyndelse. Sovesalslæreren (evt. inspektor) kan dog give tilladelse til, at du opholder dig på dit hummer i mellemtimer og fritimer. Der skal være arbejdsro på gården! Klassekammerater og andre elever må først komme på besøg efter 3. lektion (grundskolen) hhv. efter 4. lektion (gymnasiet). Evt. ekstraskolær aktivitet efter dagens sidste lektion. 16:40 Der ryles til 1. lal. Evt. aftales anden aktivitet 16:45-17:45 1. lal. 17:50 Aftensbord. Fremmøde 17:50-18:00. Der skal være tid til samling omkring måltidet, men man må forlade spisesalen fra kl. ca. 18:10. Bordet slutter kl.18:20. 18:25 Der ryles til 2. lal. under 1. lal. Lal er læsetid: Tid til skolearbejde, faglig udvikling og fordybelse. Derfor skal der være arbejdsro på humrene og på sovesalen både under 1. lal og 2. lal. Det er vigtigt, at alle loyalt er indstillet på at arbejde fra begyndelsen af lal. 18:30-20:00 2. lal. Obligatorisk læsetid til individuelt arbejde. 92

6 Livet som kostskoleelev 22:00 Sengning: klasse 22:30 Sengning: 9. klasse 10. klasse præp. 1.g og 2.g Alle skal være på egen sovesal 15 min. før sengning, dog senest kl.22: kl.præp., 1.g og 2.g har mulighed for at aftale udsat sengning, når det er rimeligt og velbegrundet. Udsat sengning varer til kl.23:30 og tilbringes med fagligt arbejde på eget hummer, medmindre andet aftales. Arbejdsro på gården fra kl.22:30! 23:30 Sengetid for 3.g. 3.G skal være på egen sovesal kl.22:15, og tiden frem til 23:30 er beregnet til fagligt arbejde. Forudsat seriøst arbejde og evne til at planlægge skolearbejdet kan senere sengetid aftales. Lal På en kostskole som Herlufsholm er det nødvendigt at sætte rammer for lektielæsningen, lal. Derfor er alle på sovesalen ansvarlige for at sikre perioder med absolut arbejdsro og skabe en atmosfære, der gør det muligt at studere både eftermiddag og aften, så der er plads til individuel tilrettelæggelse af skolearbejdet. Alle møder præcist til lal, og der skal være ro på sovesalen ingen snak eller unødvendig trafik på gangene. Der må ikke spilles musik, og computeren må kun benyttes til studieformål. 1. lal kl. 16:45 kl. 17:45: Benyttes til skolearbejde eller til ekstraskolære aktiviteter. Herudover kan du arrangere samlal (= samlæsning) med kammerater efter aftale med sovesalslæreren. 2. lal kl. 18:30 kl. 20:00: Obligatorisk læsetid til individuelt arbejde. Gæster er velkomne på skolen til kl. 22:15; dog ikke under lal. Hvis dine gæster ikke er elever på skolen, skal du orientere sovesalslæreren om, at du får besøg. Lørdagslal kl. 16:45 17:45: Enhver afvigelse fra disse regler skal udtrykkeligt aftales med sovesalslæreren. 93

7 Læseferie og eksamenslal Efter hvert klassetrins sidste skoledag begynder læseferien med eksamenslæsetider. Disse udmeldes ved opslag på sovesalene. Eksamenslal er til for at sikre elevernes mulighed for en sammenhængende faglig indsats og de bedst mulige forudsætninger for eksamen og oprykningsprøver. De nærmere vilkår for eksamenslæsningen meddeles ved opslag og aftales på sovesalene. I eksamensperioden benyttes skolebeklædningen under formiddagens eksamenslal (inklusive morgen- og middagsbordet), samt til skriftlige og mundtlige eksaminer og årsprøver. 3.g s læseferie: Skolen ser gerne, at disciple i 3.g tilbringer eksamensperioden på Herlufsholm en tid med fælles slid, fritid og gode minder! Forudsætningen for at tilbringe læseferien på skolen er naturligvis, at man efterlever skolens regler, bl.a. ved at følge anvisningerne for skolebeklædning, deltagelse i bordene og overholdelse af eksamenslal og sengetider. 3.g-elever kan dog få tilladel- 94

8 se til at tilbringe (dele af) læseferien hjemme, men det er selvfølgelig meget vigtigt at mærke sig eksamensdage og -datoer. Hvis man planlægger at tilbringe læseferien eller dele af læseferien hjemme, udfylder man ved eksamensterminens start en oversigt over forventet ophold hjemme og på skolen. Forud for hver hjemrejse skal man desuden give besked og meddele/bekræfte sin opholdsadresse til sovesalslærer og inspektor; samtidig aftales det præcise tidspunkt for tilbagevenden til skolen. Skolen anbefaler, at man ankommer til Herlufsholm dagen før eksamen. Bemærk, at elever i 3.IB rejser hjem i dagene efter deres sidste eksamen og altså ikke opholder sig på skolen fra ultimo maj til ultimo juni. Eleverne vender først tilbage til Herlufsholm til Student s Cap (hvor IB eleverne får deres studenterhue) og dimissionen. Sengning og sengetider Alle elever skal være på egen gård 15 min. før normal sengetid; dog senest kl. 22:15. Efter dette tidspunkt må elever af modsat køn ikke opholde sig på hhv. drenge- og pigegårdene, og det er først tilladt at besøge andre gårde efter morgenbordet, men inden starten på 1. modul. Bemærk, at skolen anser det for særdeles alvorligt aftalebrud, hvis en elev forlader sin sovesal efter sengetid. 95

9 Følgende sengetider angiver det tidspunkt, hvor eleverne skal være i seng: Klokken 22:00-6., 7. og 8. klasse. Klokken 22:30-9. klasse. Klokken 22: klasse præp., 1.g og 2.g.: Disciple i 10. præp., 1.g og 2.g. har mulighed for at aftale udsat sengning i rimeligt omfang, forudsat at man passer sine forpligtelser i hverdagen. En udsat sengning varer til kl. 23:30. Klokken 23:30-3.g.: Hvis de ældre elevers faglige arbejde gør det nødvendigt, kan senere arbejdstid aftales med sovesalslæreren. Cykler Det er en god idé at have en cykel på skolen. Man medbringer den på eget ansvar, og skolen anbefaler, at man mærker cyklen med elevens navn. Cykler må kun stå i cykelstativerne og skal sættes i de anviste cykelrum, når de ikke bruges. Kørekort Eleverne har mulighed for at tage kørekort, mens de er på Herlufsholm. Det er alene forældrenes beslutning, om deres søn/datter må gå til køreundervisning, men det er vigtigt, at skolens kontor får besked, så snart denne begynder. Bemærk, at køreundervisning nødvendiggør fravær i timer, når alt medregnes (øvetimer på køreteknisk anlæg, motorvejskørsel, glatbanekørsel samt teoretisk og praktisk prøve). Disse timer ligger i undervisningstiden og registreres som fravær. Det må derfor nøje afvejes, om kørekortet bør tages uden for skoletid, f.eks. i ferier. Almindelige køretimer kan foregå i undervisningstiden, men KUN hvis det ikke går ud over den skemalagte undervisning. Penge Enhver form for betalingskort er strengt personligt og skal opbevares under lås. Det er ikke tilladt at overlade eller udlåne dit credit card til kammerater, og du må ALDRIG oplyse din pinkode til andre. Nærmeste hæveautomat findes for enden af Herlufsholm Allé på Slagelsevej. 96

10 Enhver form for spil om penge er forbudt. Dette gælder også leg, der indebærer køb, salg og indirekte pengebytning. Lån og udlån af penge er ikke tilladt. Skolen fraråder, at I låner jeres ting ud, men hvis I undtagelsesvis låner f.eks. tøj, cd er etc. af hinanden, skal I være omhyggelige med at få/levere det lånte tilbage. Handel mellem eleverne er generelt ikke tilladt. Hvis elever undtagelsesvis ønsker at sælge ejendele ved skoleårets afslutning, f.eks. en sofa, stol el.lign., skal dette forinden aftales med forældrene, der bedes meddele sovesalslæreren, at de er indforståede med salg/køb. REJSEWEEKENDER Rejseweekenden er hjemrejseweekend; som regel hver anden weekend fra fredag til mandag. Ved skoleårets start aftaler hver kostelev med sine forældre og sin sovesalslærer, hvor rejseweekenden normalt tilbringes, så skolen har opholdsadresse og telefonnummer: Det er vigtigt for alle parter, at sovesalslæreren altid kan komme i kontakt med sine elever! Før hver rejseweekend skal sovesalslæreren orienteres, hvis der er ændringer i forhold til sædvanlig weekendadresse. Skolen har ansvaret for elevernes færden, så længe de opholder sig på skolen. Men det er vigtigt at understrege, at elevernes gøremål i rejseweekender er forældrenes ansvar; herunder at der bliver tid til skolearbejdet. Kostelevernes afrejse før rejseweekend er fredag kl. 14:45 tilbagekomst er mandag aften i tidsrummet 20:00-21:00. Nødvendige afvigelser fra disse tidspunkter aftales med sovesalslæreren inden rejseweekenden. Når man er tilbage efter rejseweekend, går man med det samme til egen sovesal for at melde sin ankomst og pakke ud. For dagelevernes vedkommende varer rejseweekenden fra fredag efter skoletid til første lektion tirsdag morgen. Påklædning: Ved rejser fra og til Herlufsholm skal alle elever benytte skolebeklædningen og den supplerende fritidsbeklædning. Skolen arrangerer bustransport tur-retur København og Slagelse i forbindelse med hjemrejse. Billetter bestilles hos sovesalslæreren; alle disciple skal have 97

11 gyldig billet til skolens busser. Af plads- og sikkerhedshensyn anbringes bagage i bussens bagagerum - og alle skal blive siddende på deres plads under kørslen. Man må ikke indtage drikkevarer i bussen, og der er naturligvis rygeforbud. Busturen bør forløbe i en god atmosfære, og chaufførens anvisninger skal til enhver tid følges. Husk at være på vagt og respektere færdselsreglerne ved udstigning og færden omkring bussen. Afrejse fra Herlufsholm: Skolens busser til København afgår fra Herlufsholm kl. 14:45 og ankommer til Polititorvet på hjørnet af Bernstorffsgade og Hambrosgade ca. kl Herfra er der 5 minutters gang til Hovedbanegården. Bussen til Slagelse afgår fra skolen kl. 14:45. Ankomst til Slagelse kl Hjemrejse til Herlufsholm: Busserne afgår fra København (Polititorvet) kl. 19:30 og fra Slagelse kl. 19:35 Bustakster: Slagelse t/r ca. 100,-kr. / København t/r ca. 130,- kr. MELLEMWEEKENDER Lørdag er normal skoledag, og der er læsetid fra kl. 16:45 til kl. 17:45. Lørdag aften tilbringes hjemme på skolen, medmindre anden aftale træffes med sovesalslæreren eller skolens kontor. Elever i klasse skal være hjemme på egen sovesal kl. 22:15, elever i gymnasiet og 10. kl. præp. kl. 23:45. Sengning for 6.-8.klasse kl , for øvrige elever kl. 24:00. Mellemweekenden giver mulighed for at arbejde med faglige opgaver, der kræver en sammenhængende indsats, og der er tid til at slappe af og være sammen med kammerater og venner uden hverdagens pligter. Skolen arrangerer i løbet af skoleåret en række mellemweekend-aktiviteter af sportslig, kulturel og underholdende art, der henvender sig dels til 98

12 grundskolen, dels til gymnasiet og ofte til alle elever! Disse arrangementer spænder fra forskellige former for sport og turneringer over film, foredrag og debat til underholdning, lørdags-café og ekskursioner til teater, koncert m.v. Skolens mange fester er vigtige for sammenholdet mellem kostelever og dagelever, men også de øvrige tilbud i mellemweekenderne planlægges med henblik på dagelevernes deltagelse og mulighed for at være sammen med kammerater blandt kosteleverne. Dagelever er således velkomne på kostskolen det er en selvfølge, at de respekterer skolens regler og i deres påklædning viser hensyn til kostelevernes fritidsbeklædning. Når dagelever besøger kammerater og deltager i arrangementer på en af elevgårdene, skal dette aftales med sovesalslæreren. Kostelever kan også i nogle weekender få tilladelse til at besøge hhv. deltage i arrangement hos dagelever, men det er en forudsætning, at hele lørdag aften tilbringes i dagelevens hjem. Skolens tilladelse er betinget af mellemweekendens 99

13 tilbud på skolen og hensynet til helheden, hvorfor forældre bedes henvende sig til Rektorkontoret i god tid, når et arrangement planlægges, så der er truffet en klar aftale senest torsdag kl. 12:00 før den pågældende mellemweekend. Kostelever i 3.g Nogle lørdage i mellemweekend har 3.g mulighed for at tage på diskotek og skal da først være hjemme på skolen (og i seng) kl. 02:00. Denne mulighed for at komme sent hjem forudsætter, at du passer dine forpligtelser i hverdagen, og aftale om sen sengetid træffes individuelt med sovesalslæreren, inden du tager i byen. Når I kommer hjem, går enhver naturligvis direkte til egen sovesal og lister i seng dette gælder også elever, der vender hjem før kl. 02:00. For 3.g-elever, der tilbringer lørdag aften hjemme på skolen, er der sengning kl. 24:00. Alle skal møde til søndagens morgenbord. Hjemrejse Som udgangspunkt forventer skolen, at kosteleverne opholder sig på Herlufsholm i mellemweekender, både af sociale og faglige grunde. På den anden side vil skolen ikke hindre kostelever i at rejse hjem i mellemweekender; det kan bl.a. være naturligt i forbindelse med større begivenheder i familien eller vennekredsen (f.eks. runde fødselsdage, jubilæer eller kirkelige handlinger). Der kan også være personlige årsager til, at en elev ønsker at tilbringe mellemweekenden sammen med familien. Under alle omstændigheder bør hjemrejse være velmotiveret og skal altid være godkendt af hjemmet. En anmodning om hjemrejse rettes til skolens kontor senest torsdag kl. 12:00 før den pågældende mellemweekend, og den skal indeholde præcise oplysninger om tidspunkt for afrejse og tilbagekomst til skolen. Dette sker via til rektorkontoret Anmodninger til elevens sovesalslærer bedes undgået. Rektor og inspektor kan afvise en sådan anmodning, hvis eleven har problemer med at skabe sammenhæng i sin hverdag eller forsømmer sine faglige forpligtelser og af hensyn til skolearrangementer eller kostskolens rytme. 100

Livet på Herlufsholm

Livet på Herlufsholm Livet på Herlufsholm Nedenstående beskrivelse bygger på Herlufsholms Skoles værdier (se indledning). HOLDNING Det er vigtigt for alles trivsel, at Herlufsholms disciple forstår og respekterer de fælles

Læs mere

Eleverne på Herlufsholm Skole skal udvise en adfærd, der er præget af gensidig hensyntagen, hjælpsomhed og respekt for kammerater, ansatte og skolen.

Eleverne på Herlufsholm Skole skal udvise en adfærd, der er præget af gensidig hensyntagen, hjælpsomhed og respekt for kammerater, ansatte og skolen. Eleverne på Herlufsholm Skole skal udvise en adfærd, der er præget af gensidig hensyntagen, hjælpsomhed og respekt for kammerater, ansatte og skolen. Det er vigtigt for alles trivsel, at Herlufsholms elever

Læs mere

DR. MARGRETHE KOLLEGIETS ABC * * * Juni 2013 www.kglteater.dk

DR. MARGRETHE KOLLEGIETS ABC * * * Juni 2013 www.kglteater.dk Juni 2013 www.kglteater.dk DR. MARGRETHE KOLLEGIETS ABC I det følgende gives en række informationer om praktiske forhold på Dr. Margrethe Kollegiet og om de regler, som eleverne skal efterleve, når de

Læs mere

I kapitlet her beskriver vi de forskellige traditioner.

I kapitlet her beskriver vi de forskellige traditioner. Eleverne har et helt særligt fællesskab på Herlufsholm. Alle har et ansvar for skolens sociale liv, for at prioritere kammeratskabet og for at møde andre med gensidig respekt og åbenhed. Det forpligter

Læs mere

Eleverne har et helt særligt fællesskab på Herlufsholm. Alle har

Eleverne har et helt særligt fællesskab på Herlufsholm. Alle har Eleverne har et helt særligt fællesskab på Herlufsholm. Alle har et ansvar for skolens sociale liv, for at gøre en indsats for kammeratskabet og for at møde andre med gensidig respekt og åbenhed. Det forpligter

Læs mere

Birkerød Gymnasiums. Husorden

Birkerød Gymnasiums. Husorden Birkerød Gymnasiums Kostskole Husorden 2 indhold Velkommen til Kostskolen 3 Birkerød Kostskoles vision, værdier og kultur 4 Mad og måltidspolitik 6 Ind- og udflytning samt brug af værelset 7 Indflytning

Læs mere

Høng Gymnasium og HF ABC. Kostafdelingen

Høng Gymnasium og HF ABC. Kostafdelingen Høng Gymnasium og HF ABC Kostafdelingen Skoleåret 2014-2015 Indledning Den 3. september 2014 Høng Gymnasium og HF har en lang tradition for at mange elever bor på skolen som kostelever. Vi bestræber os

Læs mere

SORØ AKADEMIS SKOLE Livet på Kostskolen. Praktiske Oplysninger Råd og Regler

SORØ AKADEMIS SKOLE Livet på Kostskolen. Praktiske Oplysninger Råd og Regler SORØ AKADEMIS SKOLE Livet på Kostskolen Praktiske Oplysninger Råd og Regler Velkommen til kostskolen på Sorø Akademis Skole Vores kostskole er både moderne og traditionsrig. Den er moderne, fordi livet

Læs mere

Søndag, den 8. august 2010 kl. 13.30

Søndag, den 8. august 2010 kl. 13.30 Kære kommende elev Du bedes læse dette Sommerbrev 2010 grundigt igennem. Selv om informationerne muligvis ikke er nye, er det vigtigt at få repeteret indholdet. Medbring sommerbrevet på første skoledag,

Læs mere

Håndbog. Håndbogen redigeres for hvert skoleår 1

Håndbog. Håndbogen redigeres for hvert skoleår 1 Håndbog 1 Håndbog. Askov Efterskole Kære kommende elev! Vi byder dig og din familie velkommen til Askov Efterskole. Vi håber, at du får et rigtig godt år her hos os. Når man lever tæt sammen med mange

Læs mere

Herlufsholm. Skolehåndbog 2014-2015

Herlufsholm. Skolehåndbog 2014-2015 Herlufsholm Skolehåndbog 2014-2015 Herlufsholm Skolehåndbog 2014-2015 Rektors velkomst Jeg byder velkommen til skoleåret 2014-2015, som jo er et jubilæumsår: d. 23. maj 2015 kan skolen fejre 450 års jubilæum,

Læs mere

Håndbog. Askov Efterskole

Håndbog. Askov Efterskole Håndbog Askov Efterskole Kære kommende elev! Vi byder dig og din familie velkommen til Askov Efterskole. Vi håber, at du får et rigtig godt år her hos os. Når man lever tæt sammen med mange mennesker i

Læs mere

Husorden 2015 16. 1. Generelle regler. 2. Praktiske informationer og særlige regler

Husorden 2015 16. 1. Generelle regler. 2. Praktiske informationer og særlige regler Husorden 2015 16 På Sædding Efterskole har vi nogle regler og rutiner, som vi ønsker at leve efter. Vi har ikke regler for alting, for det ønsker vi ikke. Reglerne fortæller dig fx ikke noget om, hvorvidt

Læs mere

Det er mig en stor glæde at præsentere dig for MARIAGER EFTERSKOLEs Infomappe.

Det er mig en stor glæde at præsentere dig for MARIAGER EFTERSKOLEs Infomappe. 1 GENEREL INFORMATION SKOLEÅRET 2014/2015 Kære kommende elev! Det er mig en stor glæde at præsentere dig for MARIAGER EFTERSKOLEs Infomappe. På side 2 til 3 beskrives skolens vision og værdier. Visionen

Læs mere

TJELE ABC. Kontortid: se hjemmesiden

TJELE ABC. Kontortid: se hjemmesiden TJELE ABC Oplysninger om skolen Tjele Efterskole, Skolevej 2, Hammershøj, 8830 Tjele Tlf.nr. 86 45 12 11 E-mail: info@tjeleefterskole.dk Hjemmeside: www.tjeleefterskole.dk Kontortid: se hjemmesiden Her

Læs mere

Grenaa Gymnasiums Kostskole

Grenaa Gymnasiums Kostskole Grenaa Gymnasiums Kostskole Kostskolens Studie- og ordensregler Velkommen til Grenaa! At bo på en kostskole er en mellemting mellem at bo ude alene på et værelse, og at bo hjemme hos familien. Du kan i

Læs mere

Dette skal ske direkte til skolens sekretær Bitten Carl pr. E- mail: slottet@nordborg- slot.dk

Dette skal ske direkte til skolens sekretær Bitten Carl pr. E- mail: slottet@nordborg- slot.dk 1 Forældrenes ABC... - Skoleåret 2015/16 Cykler Eleverne har ved skolestart mulighed for at medbringe en cykel. Det er elevernes eget ansvar at sørge for at cyklerne er driftsikre - og skal således selv

Læs mere

Infofolder Frøstruphave Efterskole 2013-2014

Infofolder Frøstruphave Efterskole 2013-2014 Infofolder Frøstruphave Efterskole 2013-2014 Til alle elever på Frøstruphave Efterskole i skoleåret 2013-14 og deres forældre. Når et nyt elevhold begynder, og en ny stor flok unge flytter ind på vores

Læs mere

Du vil i denne håndbog kunne læse relevante oplysninger om hverdagen på skolen både for kostelever og dagelever.

Du vil i denne håndbog kunne læse relevante oplysninger om hverdagen på skolen både for kostelever og dagelever. Kære kommende elev! Du vil i denne håndbog kunne læse relevante oplysninger om hverdagen på skolen både for kostelever og dagelever. Din nye skole Oure Kostgymnasium (OKG) er en skole for ambitiøse unge,

Læs mere

Elevguide. Adresseforandring Hvis du skifter navn, adresse eller telefonnummer, skal du straks meddele dette til skolens kontor.

Elevguide. Adresseforandring Hvis du skifter navn, adresse eller telefonnummer, skal du straks meddele dette til skolens kontor. Elevguide Adresseforandring Hvis du skifter navn, adresse eller telefonnummer, skal du straks meddele dette til skolens kontor. Alkohol og rusmidler Indtagelse af alkohol og rusmidler er ikke tilladt i

Læs mere

Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus

Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus Vedtaget på bestyrelsesmøde d. 12.9.2012 Skolens studie- og ordensregler er efter høring af bestyrelse, elevråd og pædagogisk råd fastsat

Læs mere

INFORMATIONSHÆFTE FOR FEMMØLLER EFTERSKOLE 2014/2015

INFORMATIONSHÆFTE FOR FEMMØLLER EFTERSKOLE 2014/2015 INFORMATIONSHÆFTE FOR FEMMØLLER EFTERSKOLE 2014/2015 Skolens adresse, telefonnumre og e-mail: FEMMØLLER EFTERSKOLE Molsvej 137 8400 Ebeltoft Telefon: 8636 2400 E-mail: fe@femmoeller.dk (kontor) E-mail:

Læs mere

Håndbog for forældre og elever

Håndbog for forældre og elever Håndbog for forældre og elever Sydvestjyllands Efterskole Årgang 2014/15 Håndbog for elever på Sydvestjyllands Efterskole Velkommen på Sydvestjyllands Efterskole. Til en levende skole med et levende fællesskab

Læs mere

IB. Mentorer, studiecafé og muligheden for ekstraundervisning. sætter fokus på faglighed og på at understøtte den enkelte elevs udvikling.

IB. Mentorer, studiecafé og muligheden for ekstraundervisning. sætter fokus på faglighed og på at understøtte den enkelte elevs udvikling. Herlufsholm Skole tilbyder undervisning i grundskolen for 6. 10. klasse og i gymnasiet på 5 forskellige studieretninger. Desuden tilbydes de internationale uddannelser Prep-IB og IB. Mentorer, studiecafé

Læs mere

Studie- og ordensregler HG

Studie- og ordensregler HG 1 Studie- og ordensregler HG 1.0 Almindelige regler for orden og samvær... 4 1.1. Normer for adfærd/skolens værdier... 4 1. Ansvarlighed... 4 2. Samarbejde... 4 3. Tillid... 4 4. Ordentlighed... 4 5. Nærvær...

Læs mere

FORÆLDREFOLDER 2013-14

FORÆLDREFOLDER 2013-14 FORÆLDREFOLDER 2013-14 Gode og nyttige oplysninger for forældre. Faaborgegnens Efterskole udgiver hvert år en folder til nybagte efterskoleforældre. Folderen indeholder en lang række praktiske oplysninger

Læs mere