Kostskolen sovesalene Sovesal og val Præfekter Turnus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kostskolen sovesalene Sovesal og val Præfekter Turnus"

Transkript

1 Kostskolen SOVESALENE På sovesalen (elevgården) skal der være plads til at være sammen med de andre elever, men man skal også kunne trække sig tilbage i fred og ro, når der er behov for det. Derfor må alle tage hensyn til hinanden: Det gør man ved at færdes stilfærdigt på sovesalens gange og skrue ned for musikken, så man ikke generer andre. Sovesalens fælles faciliteter (opholdsstue, køkken, val etc.) skal kunne udnyttes af alle, og derfor skal den enkelte sørge for at rydde op efter sig, så der altid er pænt og rent, når man forlader et fællesrum. Det er alles ansvar, at der er et godt miljø på sovesalen, så det er vigtigt, at man taler pænt til hinanden og viser forståelse for, hvordan de andre har det. Sovesal og val Sovesal (her i betydningen soverum) og val er privat område, og derfor er det naturligvis kun gårdens egne beboere, som må opholde sig her. Piger og drenge skal kunne være i fred, når de f.eks. sover eller bader, så derfor har elever af modsat køn aldrig adgang til henholdsvis drenge- eller pigegårdenes sovesal og val. Præfekter Præfekter er elever i 3.g, som er udnævnt af skolen til at hjælpe sovesalslæreren med at koordinere arbejdet og vejlede i hverdagen på sovesalen. Du kan spørge præfekterne til råds om både skolearbejde og personlige anliggender, og præfekterne er i det hele taget med til at sikre et godt miljø på den enkelte sovesal. Hvert forår udnævnes præfekterne blandt elever i 2.g. Rektor afgør, i samråd med sovesalslærerne, hvem der skal være præfekter. Turnus Sovesalene har forskellige former for turnusordning, hvor eleverne på skift udfører et praktisk job for sovesalen. I øvrigt er det naturligt, at enhver beredvilligt påtager sig forefaldende praktiske opgaver på sovesalen. 88

2 Post Elevernes postadresse er: Elevens navn + evt. sovesalens navn, Herlufsholm Skole, Herlufsholm Allé 170, 4700 Næstved. Der omdeles ikke post til eleverne om lørdagen. Hvis det er vigtigt, at en elev får post om lørdagen, kan den adresseres c/o sovesalslærerens navn og adresse. HUMMERET Humrene er privat område! Man går først ind på en anden elevs hummer, når man har banket på og fået svar. Man må kun have andre elever på sit hummer, når man selv er til stede. Det er hver discipels ansvar at holde sit hummer pænt, rent og ryddeligt. Hver morgen inden skolegang skal hummeret være ryddet op; så kan rengøringspersonalet komme til - og så kan man nyde at komme hjem til sit pæne hummer! 89

3 Disciplene må gerne, på eget ansvar, have radio og musikanlæg på hummeret, men alle skal tage hensyn til sovesalens beboere, når de hører musik. Medielicens betales efter gældende regler (se i kapitel 7 om information til forældre). Ligeledes må eleverne gerne have computer på humrene, men på eget ansvar. Af hensyn til rengøring skal ledninger og stik ordnes systematisk under bordet. Husk at slukke computeren inden sengetid - og i det hele taget, når den ikke er i brug. Det er ikke tilladt at have dyr på humrene, ligesom det på grund af brandfare ikke er tilladt at have kaffemaskine, køleskab, toaster, el-kedel eller anden vandkoger på humrene. Brug i stedet sovesalens køkken og termokander. Det er desuden forbudt at have kemikalier, giftstoffer og brandfarlige væsker på humrene. Disciplene må ikke selv opbevare medicin på hummeret. Et eventuelt medicinforbrug skal aftales med skolens sygeplejerske, og sovesalslæreren skal orienteres. Medicin udleveres på Sus, men kan eventuelt opbevares hos sovesalslæreren. Hvis en elev har et dagligt medicinforbrug, f.eks. astmamedicin, kan der efter aftale med sygeplejersken og sovesalslæreren dispenseres fra denne regel, således at eleven selv administrerer og opbevarer sin medicin. Hver sovesal abonnerer på to aviser efter eget valg, og man kan også læse dagens aviser i Caféen i Hylen. På skolens bibliotek er der adgang til et stort udvalg af danske og udenlandske tidsskifter og magasiner. Alle sovesale er desuden udstyret med tv, video og dvd, som står til disciplenes rådighed. Hvis en elev ønsker at have fjernsynsskærm til spillebrug på hummeret, skal dette aftales med sovesalslæreren før anskaffelse, og skærmstørrelsen må ikke overskride 26 tommer. Supplerende måltider fra byen, f.eks. pizza, må kun leveres på skolen i perioden 20:15-22:00; søndag i mellemweekend dog også i tidsrummet 12:00-16:00. Nøgler Alle elever har mulighed for at aflåse skabe og humre, men vær opmærksom på nedenstående retningslinjer: 90

4 a) Nøglebrug i hverdagen: Hummeret skal låses, når man forlader det i dagtimerne. Døren må gerne være låst, mens man er på hummeret, men den skal altid åbnes, hvis sovesalslærer eller præfekt banker på. Under lal må døren til hummeret ikke låses. Skolens vægter aflåser yderdørene til alle elevgårde om aftenen. Præfektnøglen går til sovesalens fællesrum og yderdøre. Sovesalslæreren og ledelsen har en universalnøgle til humre og skabe, som kan bruges i nødstilfælde. b) Nøglebrug i rejseweekend og ferie: Alle disciple låser hummeret ved afrejse. Inden da: Vær omhyggelige med at lukke vinduer, skrue ned for varmen og slukke lys, pc, musikanlæg m.m. Nøgler til hummer og skabe udleveres ved skolestart. Hvis man taber eller på anden måde mister en skolenøgle, betales erstatning efter følgende satser: Hummernøgle/Skabsnøgle 200 kr. Præfektnøgle 500 kr. For øvrige nøgler gælder, at erstatning af systemnøgle med omlægning af lås udgør 350 kr. Systemnøgle uden omlægning (ved aflevering af defekt nøgle) koster 200 kr. Det er strengt forbudt at besidde eller anvende nøgler til skolen uden tilladelse. Overtrædelse af dette kan medføre bortvisning fra skolen. Vær opmærksom på, at uautoriseret besiddelse af nøgler betyder, at man udsætter sig for mistanke i forbindelse med eventuelle tyverier på skolen. Hummerrapport Disciplene er ansvarlige for deres hummer, mens de bor på det. Ved indflytningen udarbejder hver elev en oversigt over eventuelle mangler og småskader. Ved fraflytningen kontrolleres hummeret af vedligeholdelseschefen eller sovesalslæreren. Eventuelle beskadigelser, som ikke skyldes almindelig slitage, skal erstattes. Alle humre fraflyttes ved sommerferiens start af hensyn til hovedrengøring, og fordi mange disciple flytter til anden sovesal. Møbler og øvrige ejendele kan i et vist omfang opmagasineres på skolen, der dog ikke er ansvarlig for de opbevarede effekter. 91

5 Livet som kostskoleelev 6:55 Vækning/toilette. Alle skal stå op, senest når klokken ringer for anden gang kl. 07:05. 7:15 Morgenbord. Fremmøde i tidsrummet 07:15-07:25. Bordet slutter kl. 07:40. Husk at rede seng og ordne hummeret! I skoletiden og til morgen- og middagsbordet benyttes altid skolebeklædningen. 8:00 Der ryles til 1. lektion. Dette er tegn til at forlade sovesalen, så undervisningen kan starte til tiden. 8:05 Første lektion. Det er vigtigt for en god start på undervisningen, at du møder præcist til alle dagens timer. 9:05 Lovsang. Alle bedes hurtigt begive sig på vej til lovsang i kirken efter 1. lektion - husk din sangbog. 9:20 Anden lektion. 10:20 Formiddagsboller eller -frugt - udleveres i Hylen. 10:35 Tredje lektion, efterfulgt af dagens øvrige lektioner. 11:35 Mause for grundskolen. Middagsbord fra kl. 11:40. 12:40 Mause for gymnasiet. Middagsbord fra kl. 12:45. Sovesalen om formiddagen: Hummeret er din personlige base på kostskolen, men af hensyn til rengøringen må du først færdes på sovesalen fra mausens begyndelse. Sovesalslæreren (evt. inspektor) kan dog give tilladelse til, at du opholder dig på dit hummer i mellemtimer og fritimer. Der skal være arbejdsro på gården! Klassekammerater og andre elever må først komme på besøg efter 3. lektion (grundskolen) hhv. efter 4. lektion (gymnasiet). Evt. ekstraskolær aktivitet efter dagens sidste lektion. 16:40 Der ryles til 1. lal. Evt. aftales anden aktivitet 16:45-17:45 1. lal. 17:50 Aftensbord. Fremmøde 17:50-18:00. Der skal være tid til samling omkring måltidet, men man må forlade spisesalen fra kl. ca. 18:10. Bordet slutter kl.18:20. 18:25 Der ryles til 2. lal. under 1. lal. Lal er læsetid: Tid til skolearbejde, faglig udvikling og fordybelse. Derfor skal der være arbejdsro på humrene og på sovesalen både under 1. lal og 2. lal. Det er vigtigt, at alle loyalt er indstillet på at arbejde fra begyndelsen af lal. 18:30-20:00 2. lal. Obligatorisk læsetid til individuelt arbejde. 92

6 Livet som kostskoleelev 22:00 Sengning: klasse 22:30 Sengning: 9. klasse 10. klasse præp. 1.g og 2.g Alle skal være på egen sovesal 15 min. før sengning, dog senest kl.22: kl.præp., 1.g og 2.g har mulighed for at aftale udsat sengning, når det er rimeligt og velbegrundet. Udsat sengning varer til kl.23:30 og tilbringes med fagligt arbejde på eget hummer, medmindre andet aftales. Arbejdsro på gården fra kl.22:30! 23:30 Sengetid for 3.g. 3.G skal være på egen sovesal kl.22:15, og tiden frem til 23:30 er beregnet til fagligt arbejde. Forudsat seriøst arbejde og evne til at planlægge skolearbejdet kan senere sengetid aftales. Lal På en kostskole som Herlufsholm er det nødvendigt at sætte rammer for lektielæsningen, lal. Derfor er alle på sovesalen ansvarlige for at sikre perioder med absolut arbejdsro og skabe en atmosfære, der gør det muligt at studere både eftermiddag og aften, så der er plads til individuel tilrettelæggelse af skolearbejdet. Alle møder præcist til lal, og der skal være ro på sovesalen ingen snak eller unødvendig trafik på gangene. Der må ikke spilles musik, og computeren må kun benyttes til studieformål. 1. lal kl. 16:45 kl. 17:45: Benyttes til skolearbejde eller til ekstraskolære aktiviteter. Herudover kan du arrangere samlal (= samlæsning) med kammerater efter aftale med sovesalslæreren. 2. lal kl. 18:30 kl. 20:00: Obligatorisk læsetid til individuelt arbejde. Gæster er velkomne på skolen til kl. 22:15; dog ikke under lal. Hvis dine gæster ikke er elever på skolen, skal du orientere sovesalslæreren om, at du får besøg. Lørdagslal kl. 16:45 17:45: Enhver afvigelse fra disse regler skal udtrykkeligt aftales med sovesalslæreren. 93

7 Læseferie og eksamenslal Efter hvert klassetrins sidste skoledag begynder læseferien med eksamenslæsetider. Disse udmeldes ved opslag på sovesalene. Eksamenslal er til for at sikre elevernes mulighed for en sammenhængende faglig indsats og de bedst mulige forudsætninger for eksamen og oprykningsprøver. De nærmere vilkår for eksamenslæsningen meddeles ved opslag og aftales på sovesalene. I eksamensperioden benyttes skolebeklædningen under formiddagens eksamenslal (inklusive morgen- og middagsbordet), samt til skriftlige og mundtlige eksaminer og årsprøver. 3.g s læseferie: Skolen ser gerne, at disciple i 3.g tilbringer eksamensperioden på Herlufsholm en tid med fælles slid, fritid og gode minder! Forudsætningen for at tilbringe læseferien på skolen er naturligvis, at man efterlever skolens regler, bl.a. ved at følge anvisningerne for skolebeklædning, deltagelse i bordene og overholdelse af eksamenslal og sengetider. 3.g-elever kan dog få tilladel- 94

8 se til at tilbringe (dele af) læseferien hjemme, men det er selvfølgelig meget vigtigt at mærke sig eksamensdage og -datoer. Hvis man planlægger at tilbringe læseferien eller dele af læseferien hjemme, udfylder man ved eksamensterminens start en oversigt over forventet ophold hjemme og på skolen. Forud for hver hjemrejse skal man desuden give besked og meddele/bekræfte sin opholdsadresse til sovesalslærer og inspektor; samtidig aftales det præcise tidspunkt for tilbagevenden til skolen. Skolen anbefaler, at man ankommer til Herlufsholm dagen før eksamen. Bemærk, at elever i 3.IB rejser hjem i dagene efter deres sidste eksamen og altså ikke opholder sig på skolen fra ultimo maj til ultimo juni. Eleverne vender først tilbage til Herlufsholm til Student s Cap (hvor IB eleverne får deres studenterhue) og dimissionen. Sengning og sengetider Alle elever skal være på egen gård 15 min. før normal sengetid; dog senest kl. 22:15. Efter dette tidspunkt må elever af modsat køn ikke opholde sig på hhv. drenge- og pigegårdene, og det er først tilladt at besøge andre gårde efter morgenbordet, men inden starten på 1. modul. Bemærk, at skolen anser det for særdeles alvorligt aftalebrud, hvis en elev forlader sin sovesal efter sengetid. 95

9 Følgende sengetider angiver det tidspunkt, hvor eleverne skal være i seng: Klokken 22:00-6., 7. og 8. klasse. Klokken 22:30-9. klasse. Klokken 22: klasse præp., 1.g og 2.g.: Disciple i 10. præp., 1.g og 2.g. har mulighed for at aftale udsat sengning i rimeligt omfang, forudsat at man passer sine forpligtelser i hverdagen. En udsat sengning varer til kl. 23:30. Klokken 23:30-3.g.: Hvis de ældre elevers faglige arbejde gør det nødvendigt, kan senere arbejdstid aftales med sovesalslæreren. Cykler Det er en god idé at have en cykel på skolen. Man medbringer den på eget ansvar, og skolen anbefaler, at man mærker cyklen med elevens navn. Cykler må kun stå i cykelstativerne og skal sættes i de anviste cykelrum, når de ikke bruges. Kørekort Eleverne har mulighed for at tage kørekort, mens de er på Herlufsholm. Det er alene forældrenes beslutning, om deres søn/datter må gå til køreundervisning, men det er vigtigt, at skolens kontor får besked, så snart denne begynder. Bemærk, at køreundervisning nødvendiggør fravær i timer, når alt medregnes (øvetimer på køreteknisk anlæg, motorvejskørsel, glatbanekørsel samt teoretisk og praktisk prøve). Disse timer ligger i undervisningstiden og registreres som fravær. Det må derfor nøje afvejes, om kørekortet bør tages uden for skoletid, f.eks. i ferier. Almindelige køretimer kan foregå i undervisningstiden, men KUN hvis det ikke går ud over den skemalagte undervisning. Penge Enhver form for betalingskort er strengt personligt og skal opbevares under lås. Det er ikke tilladt at overlade eller udlåne dit credit card til kammerater, og du må ALDRIG oplyse din pinkode til andre. Nærmeste hæveautomat findes for enden af Herlufsholm Allé på Slagelsevej. 96

10 Enhver form for spil om penge er forbudt. Dette gælder også leg, der indebærer køb, salg og indirekte pengebytning. Lån og udlån af penge er ikke tilladt. Skolen fraråder, at I låner jeres ting ud, men hvis I undtagelsesvis låner f.eks. tøj, cd er etc. af hinanden, skal I være omhyggelige med at få/levere det lånte tilbage. Handel mellem eleverne er generelt ikke tilladt. Hvis elever undtagelsesvis ønsker at sælge ejendele ved skoleårets afslutning, f.eks. en sofa, stol el.lign., skal dette forinden aftales med forældrene, der bedes meddele sovesalslæreren, at de er indforståede med salg/køb. REJSEWEEKENDER Rejseweekenden er hjemrejseweekend; som regel hver anden weekend fra fredag til mandag. Ved skoleårets start aftaler hver kostelev med sine forældre og sin sovesalslærer, hvor rejseweekenden normalt tilbringes, så skolen har opholdsadresse og telefonnummer: Det er vigtigt for alle parter, at sovesalslæreren altid kan komme i kontakt med sine elever! Før hver rejseweekend skal sovesalslæreren orienteres, hvis der er ændringer i forhold til sædvanlig weekendadresse. Skolen har ansvaret for elevernes færden, så længe de opholder sig på skolen. Men det er vigtigt at understrege, at elevernes gøremål i rejseweekender er forældrenes ansvar; herunder at der bliver tid til skolearbejdet. Kostelevernes afrejse før rejseweekend er fredag kl. 14:45 tilbagekomst er mandag aften i tidsrummet 20:00-21:00. Nødvendige afvigelser fra disse tidspunkter aftales med sovesalslæreren inden rejseweekenden. Når man er tilbage efter rejseweekend, går man med det samme til egen sovesal for at melde sin ankomst og pakke ud. For dagelevernes vedkommende varer rejseweekenden fra fredag efter skoletid til første lektion tirsdag morgen. Påklædning: Ved rejser fra og til Herlufsholm skal alle elever benytte skolebeklædningen og den supplerende fritidsbeklædning. Skolen arrangerer bustransport tur-retur København og Slagelse i forbindelse med hjemrejse. Billetter bestilles hos sovesalslæreren; alle disciple skal have 97

11 gyldig billet til skolens busser. Af plads- og sikkerhedshensyn anbringes bagage i bussens bagagerum - og alle skal blive siddende på deres plads under kørslen. Man må ikke indtage drikkevarer i bussen, og der er naturligvis rygeforbud. Busturen bør forløbe i en god atmosfære, og chaufførens anvisninger skal til enhver tid følges. Husk at være på vagt og respektere færdselsreglerne ved udstigning og færden omkring bussen. Afrejse fra Herlufsholm: Skolens busser til København afgår fra Herlufsholm kl. 14:45 og ankommer til Polititorvet på hjørnet af Bernstorffsgade og Hambrosgade ca. kl Herfra er der 5 minutters gang til Hovedbanegården. Bussen til Slagelse afgår fra skolen kl. 14:45. Ankomst til Slagelse kl Hjemrejse til Herlufsholm: Busserne afgår fra København (Polititorvet) kl. 19:30 og fra Slagelse kl. 19:35 Bustakster: Slagelse t/r ca. 100,-kr. / København t/r ca. 130,- kr. MELLEMWEEKENDER Lørdag er normal skoledag, og der er læsetid fra kl. 16:45 til kl. 17:45. Lørdag aften tilbringes hjemme på skolen, medmindre anden aftale træffes med sovesalslæreren eller skolens kontor. Elever i klasse skal være hjemme på egen sovesal kl. 22:15, elever i gymnasiet og 10. kl. præp. kl. 23:45. Sengning for 6.-8.klasse kl , for øvrige elever kl. 24:00. Mellemweekenden giver mulighed for at arbejde med faglige opgaver, der kræver en sammenhængende indsats, og der er tid til at slappe af og være sammen med kammerater og venner uden hverdagens pligter. Skolen arrangerer i løbet af skoleåret en række mellemweekend-aktiviteter af sportslig, kulturel og underholdende art, der henvender sig dels til 98

12 grundskolen, dels til gymnasiet og ofte til alle elever! Disse arrangementer spænder fra forskellige former for sport og turneringer over film, foredrag og debat til underholdning, lørdags-café og ekskursioner til teater, koncert m.v. Skolens mange fester er vigtige for sammenholdet mellem kostelever og dagelever, men også de øvrige tilbud i mellemweekenderne planlægges med henblik på dagelevernes deltagelse og mulighed for at være sammen med kammerater blandt kosteleverne. Dagelever er således velkomne på kostskolen det er en selvfølge, at de respekterer skolens regler og i deres påklædning viser hensyn til kostelevernes fritidsbeklædning. Når dagelever besøger kammerater og deltager i arrangementer på en af elevgårdene, skal dette aftales med sovesalslæreren. Kostelever kan også i nogle weekender få tilladelse til at besøge hhv. deltage i arrangement hos dagelever, men det er en forudsætning, at hele lørdag aften tilbringes i dagelevens hjem. Skolens tilladelse er betinget af mellemweekendens 99

13 tilbud på skolen og hensynet til helheden, hvorfor forældre bedes henvende sig til Rektorkontoret i god tid, når et arrangement planlægges, så der er truffet en klar aftale senest torsdag kl. 12:00 før den pågældende mellemweekend. Kostelever i 3.g Nogle lørdage i mellemweekend har 3.g mulighed for at tage på diskotek og skal da først være hjemme på skolen (og i seng) kl. 02:00. Denne mulighed for at komme sent hjem forudsætter, at du passer dine forpligtelser i hverdagen, og aftale om sen sengetid træffes individuelt med sovesalslæreren, inden du tager i byen. Når I kommer hjem, går enhver naturligvis direkte til egen sovesal og lister i seng dette gælder også elever, der vender hjem før kl. 02:00. For 3.g-elever, der tilbringer lørdag aften hjemme på skolen, er der sengning kl. 24:00. Alle skal møde til søndagens morgenbord. Hjemrejse Som udgangspunkt forventer skolen, at kosteleverne opholder sig på Herlufsholm i mellemweekender, både af sociale og faglige grunde. På den anden side vil skolen ikke hindre kostelever i at rejse hjem i mellemweekender; det kan bl.a. være naturligt i forbindelse med større begivenheder i familien eller vennekredsen (f.eks. runde fødselsdage, jubilæer eller kirkelige handlinger). Der kan også være personlige årsager til, at en elev ønsker at tilbringe mellemweekenden sammen med familien. Under alle omstændigheder bør hjemrejse være velmotiveret og skal altid være godkendt af hjemmet. En anmodning om hjemrejse rettes til skolens kontor senest torsdag kl. 12:00 før den pågældende mellemweekend, og den skal indeholde præcise oplysninger om tidspunkt for afrejse og tilbagekomst til skolen. Dette sker via til rektorkontoret Anmodninger til elevens sovesalslærer bedes undgået. Rektor og inspektor kan afvise en sådan anmodning, hvis eleven har problemer med at skabe sammenhæng i sin hverdag eller forsømmer sine faglige forpligtelser og af hensyn til skolearrangementer eller kostskolens rytme. 100

Sovesalen er fællesskab og rum til at være sig selv.

Sovesalen er fællesskab og rum til at være sig selv. Sovesalen er fællesskab og rum til at være sig selv. Vær imødekommende og vis hensyn. Bank på og afvent svar, når du besøger en kammerat. Tænk på de andre, når du bruger køkken og fællesrum. Det er dit

Læs mere

Sovesalen er fællesskab og rum til at være sig selv.

Sovesalen er fællesskab og rum til at være sig selv. Sovesalen er fællesskab og rum til at være sig selv. Vær imødekommende og vis hensyn. Bank på og afvent svar, når du besøger en kammerat. Tænk på de andre, når du bruger køkken og fællesrum. 94 Du er også

Læs mere

Elev på Herlufsholm. Adfærd og holdning. Hverdagen

Elev på Herlufsholm. Adfærd og holdning. Hverdagen Elev på Herlufsholm Elev på Herlufsholm Skolehåndbogen beskriver alle aspekter af livet som elev på Herlufsholm og kan findes i sin helhed på skolehaandbog.herlufsholm.dk eller via skolens hjemmeside.

Læs mere

Information til nye elever

Information til nye elever Information til nye elever SKOLESTART PÅ HERLUFSHOLM Mandag d. 17. august Denne dag ankommer alle kostelever til Herlufsholm Skole: Hver elevs mødetidspunkt står i programmet for den første dag på skolen,

Læs mere

Skoleuniform, nye omgivelser, nye kammerater, nye lærere og måske nye fag der er meget, man skal lære at kende og vænne sig til.

Skoleuniform, nye omgivelser, nye kammerater, nye lærere og måske nye fag der er meget, man skal lære at kende og vænne sig til. Skoleuniform, nye omgivelser, nye kammerater, nye lærere og måske nye fag der er meget, man skal lære at kende og vænne sig til. Skoleåret starter derfor med et introduktionsforløb for alle nye elever,

Læs mere

Munkegårdens elevhåndbog

Munkegårdens elevhåndbog 2015 Tilhører: Din dagligdag: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag weekend 8.00-8.45 Morgenmad og morgenrutiner i husene (ikke dagelever) 9.00-10.30 Bo-uv. I hvert sit hus dagelever på Vejrupvej 10.30-10.45

Læs mere

På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste.

På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. Den. 30. oktober 2012 Studie- og ordensregler på Studieregler På har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. Du møder til tiden til alle dine timer Du har altid de nødvendige bøger

Læs mere

Velkommen til Kostskolen i Sønderjylland. Et rart sted at være

Velkommen til Kostskolen i Sønderjylland. Et rart sted at være INFORMATIONER Velkommen til Kostskolen i Sønderjylland Vi glæder os til at have dig som elev på vores kostskole. Her i mappen finder du nyttige informationer og husregler. Vi forventer at du overholder

Læs mere

Velkommen til EUC Nords skolehjem - Hjørring

Velkommen til EUC Nords skolehjem - Hjørring Velkommen til EUC Nords skolehjem - Hjørring Skolehjemmet er for dig... der er i gang med en erhvervsuddannelse og har mere end 5 kvarters transport til skolen. facebook.com/ skolehjem Velkommen På EUC

Læs mere

Praktiske forhold håndbog

Praktiske forhold håndbog Praktiske forhold håndbog Afdelingslærer/ Kontaktlærer: Hver afdeling har to kontaktlærere. Det er kontaktlæreren, der har den primære kontakt til både elev og forældre. Afdelingsture: Hver afdeling tager

Læs mere

Velkommen til EUC Nords kollegium - Hjørring. facebook.com/ skolehjem

Velkommen til EUC Nords kollegium - Hjørring. facebook.com/ skolehjem Velkommen til EUC Nords kollegium - Hjørring facebook.com/ skolehjem Velkommen Kollegiet er en del af skolehjemmet på EUC Nord i Hjørring. Kollegianerne er primært elever på hhx, htx samt lærlingeuddannelserne.

Læs mere

Telefonnumre mv. Skolens hovednummer Vagttelefon: Hjemmeside:

Telefonnumre mv. Skolens hovednummer Vagttelefon: Hjemmeside: 2017 2018 Telefonnumre mv. Skolens hovednummer 59 31 53 45 Skolens telefon besvares så vidt muligt på hverdage mellem kl. 09.00 og Kl. 15.00. Hvis vi ikke tager telefonen, kan der indtales en besked på

Læs mere

Eleverne på Herlufsholm Skole skal udvise en adfærd, der er præget af gensidig hensyntagen, hjælpsomhed og respekt for kammerater, ansatte og skolen.

Eleverne på Herlufsholm Skole skal udvise en adfærd, der er præget af gensidig hensyntagen, hjælpsomhed og respekt for kammerater, ansatte og skolen. Eleverne på Herlufsholm Skole skal udvise en adfærd, der er præget af gensidig hensyntagen, hjælpsomhed og respekt for kammerater, ansatte og skolen. Det er vigtigt for alles trivsel, at Herlufsholms elever

Læs mere

RØNBJERGTUREN 2013 HYTTER!

RØNBJERGTUREN 2013 HYTTER! RØNBJERGTUREN 2013 HYTTER! Køkken: Der er køleskab og lille fryser i hvert hus. Der er opvaskemaskine, men I skal selv have sæbe/tabletter med til maskinen og evt. opvaskemiddel. Ovnen og opvaskemaskinen

Læs mere

Velkommen til EUC Nords skolehjem Hjørring

Velkommen til EUC Nords skolehjem Hjørring Skolehjemmet er for dig... der er i gang med en erhvervsuddannelse og har mere end 5 kvarters transport til skolen. Velkommen til EUC Nords skolehjem Hjørring FACEBOOK.COM/SKOLEHJEM Velkommen På EUC Nord

Læs mere

DR. MARGRETHE KOLLEGIETS ABC * * * Maj 2016 www.kglteater.dk

DR. MARGRETHE KOLLEGIETS ABC * * * Maj 2016 www.kglteater.dk Maj 2016 www.kglteater.dk DR. MARGRETHE KOLLEGIETS ABC I det følgende gives en række informationer om praktiske forhold på Dr. Margrethe Kollegiet og om de regler, som eleverne skal efterleve, når de bor

Læs mere

HUSORDEN FOR KONG CHRISTIAN D. X KOLLEGIET

HUSORDEN FOR KONG CHRISTIAN D. X KOLLEGIET HUSORDEN FOR KONG CHRISTIAN D. X KOLLEGIET 1 Generelt Samtlige beboere har i fællesskab ansvaret for opretholdelsen af ro og orden på kollegiet. Enhver beboer er forpligtet til at efterkomme de forskrifter,

Læs mere

RØNBJERGTUREN 2017 HYTTER!

RØNBJERGTUREN 2017 HYTTER! RØNBJERGTUREN 2017 HYTTER! Køkken: Der er køleskab og lille fryser i hvert hus. Der er opvaskemaskine, men I skal selv have sæbe/tabletter med til maskinen og evt. opvaskemiddel. Ovnen og opvaskemaskinen

Læs mere

Værd at vide. Information om praktiske oplysninger for kommende elever på Dalum Landbrugsskole, afdeling Korinth

Værd at vide. Information om praktiske oplysninger for kommende elever på Dalum Landbrugsskole, afdeling Korinth Værd at vide Information om praktiske oplysninger for kommende elever på Dalum Landbrugsskole, afdeling Korinth Velkommen Kære nye elev. Hjertelig velkommen til Dalum Landbrugsskole, afd. Korinth. Vi

Læs mere

Telefonnumre. Skolen: 59 31 53 45

Telefonnumre. Skolen: 59 31 53 45 2013 2014 Telefonnumre Skolen: 59 31 53 45 Kontortid mellem kl. 08.00-12.30 alle dage. Herefter besvares telefonen i det omfang vi er på kontoret. Telefonsvareren aflyttes om morgenen. Vagtmobil: 21 23

Læs mere

Velkommen til EUC Nords skolehjem Frederikshavn

Velkommen til EUC Nords skolehjem Frederikshavn Skolehjemmet er for dig... der er i gang med en erhvervsuddannelse og har mere end 5 kvarters transport til skolen. Velkommen til EUC Nords skolehjem Frederikshavn FACEBOOK.COM/FRHSKOLEHJEM Velkommen På

Læs mere

Indhold Advarsler og bortvisning

Indhold Advarsler og bortvisning Retningslinjer for Risskov Efterskole Indhold Advarsler og bortvisning 1 Alkohol og rusmidler 2 Computer mm 2 Cykel 2 Fritidsarbejde 2 Gæster 2 Meddelelsesbogen 3 Mobiltelefon 3 Måltider 3 Rengøring 4

Læs mere

Velkommen til Billeshave Efterskole

Velkommen til Billeshave Efterskole Velkommen til Billeshave Efterskole Skoleåret 2013/ 2014 Årsplan for skoleåret 2013-2014: August: 11. Skolestart kl. 1300-1630 September: 03.- 06. Linjeture hjemrejse efter turen 21. Arbejdsweekend om

Læs mere

Velkommen på EUC Syd Skolehjem Tønder

Velkommen på EUC Syd Skolehjem Tønder Velkommen på EUC Syd Skolehjem Tønder GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2017 Vi byder dig velkommen til dit ophold, og vil med denne folder gerne give dig mulighed for at få et overblik over stedet, vores regler

Læs mere

Praktiske oplysninger. Infofolder for skoleåret 2015-2016

Praktiske oplysninger. Infofolder for skoleåret 2015-2016 Praktiske oplysninger Infofolder for skoleåret 2015-2016 2 Infofolder Udgave pr. 11. maj 2015 Praktiske oplysninger Kontakt Vejlefjordskolens telefonnummer: 7589 5202 Vejlefjordskolens e-mail: info@vejlefjordskolen.dk

Læs mere

Kongensgaards elevhåndbog

Kongensgaards elevhåndbog Kongensgaards elevhåndbog Find svar på dine spørgsmål her Kongensgaard Efterskole Alkohol: Det er ikke tilladt at indtage eller være i besiddelse af alkohol på KGE. Heller ikke til og fra skolen. Overtrædelse

Læs mere

DR. MARGRETHE KOLLEGIETS ABC * * * Juni 2013 www.kglteater.dk

DR. MARGRETHE KOLLEGIETS ABC * * * Juni 2013 www.kglteater.dk Juni 2013 www.kglteater.dk DR. MARGRETHE KOLLEGIETS ABC I det følgende gives en række informationer om praktiske forhold på Dr. Margrethe Kollegiet og om de regler, som eleverne skal efterleve, når de

Læs mere

Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland.

Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Udgangspunkt: Studie- og ordensreglementet tager udgangspunkt i/understøtter skolens værdier om: et godt sted at være et godt

Læs mere

Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund.

Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund. Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund. Plejehjemmet Tårnbygård Løjtegårdsvej 100 2770 Kastrup

Læs mere

Så står sommeren for døren, juni måned er kommet godt i gang, og det tegner til den bliver solrig, varm og aktiv her i Sokkehuset.

Så står sommeren for døren, juni måned er kommet godt i gang, og det tegner til den bliver solrig, varm og aktiv her i Sokkehuset. Så står sommeren for døren, juni måned er kommet godt i gang, og det tegner til den bliver solrig, varm og aktiv her i Sokkehuset. Sommerlejren: er absolut en af klublivets højdepunkter, den går i år til

Læs mere

Studie- og ordensregler på Hvidovre Gymnasium & HF

Studie- og ordensregler på Hvidovre Gymnasium & HF Den 21. august 2015 Studie- og ordensregler på Hvidovre Gymnasium & HF Studieregler På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. - Du møder til tiden til

Læs mere

Navn: Overnatningssted: Værkstedsgruppe: Silkeborg, april 2010

Navn: Overnatningssted: Værkstedsgruppe: Silkeborg, april 2010 Navn: Overnatningssted: Værkstedsgruppe: Silkeborg, april 2010 Kære leder på Børnefestival 2010. Nedtællingen til Børnefestival tager rigtig fart. Forleden aften havde vi det sidste stormøde inden festivalen.

Læs mere

SÅDAN GØR VI HER PILEGÅRDSSKOLEN

SÅDAN GØR VI HER PILEGÅRDSSKOLEN SÅDAN GØR VI HER PILEGÅRDSSKOLEN UDE 0. - 3. klasse I 0.-3. kl. er du ude i frikvartererne. På regnvejrsdage kan skolen beslutte, at du må være inde i klasselokalet eller på biblioteket. 0.-1. klasse må

Læs mere

Praktiske oplysninger

Praktiske oplysninger Praktiske oplysninger Vilvorde Roskilde Tekniske Skole Skolehjem Skolehjem Skolehjem Praktiske oplysninger Vi byder dig med denne folder velkommen til Roskilde Tekniske Skoles skolehjem, Ledreborg Allé

Læs mere

Praktiske oplysninger AARHUS EFTERSKOLE

Praktiske oplysninger AARHUS EFTERSKOLE 2017 Praktiske oplysninger AARHUS EFTERSKOLE Praktiske oplysninger Aarhus Efterskole Brunbakkevej 21 8270 Højbjerg tlf 8627 1777 Udenfor kontorets åbningstid vil man kunne kontakte en vagtlærer på dette

Læs mere

Alfabetisk liste. Man deltager som ung i de aktiviteter der sker i og udenfor huset.

Alfabetisk liste. Man deltager som ung i de aktiviteter der sker i og udenfor huset. Unge-håndbog 1 A Alfabetisk liste Aften-te: Aften-te serveres (som buffet) hver aften omkring kl. ca. 21.30. Derved har du mulighed for at få noget mad inden sengetid. (du må ikke bare frit gå i køleskabet).

Læs mere

Livet på Herlufsholm

Livet på Herlufsholm Livet på Herlufsholm Nedenstående beskrivelse bygger på Herlufsholms Skoles værdier (se indledning). HOLDNING Det er vigtigt for alles trivsel, at Herlufsholms disciple forstår og respekterer de fælles

Læs mere

Orientering til forældrene Velkommen til Gribskov Gymnasium!

Orientering til forældrene Velkommen til Gribskov Gymnasium! Orientering til forældrene Velkommen til Gribskov Gymnasium! Vi håber, at jeres børn vil få tre gode år her på skolen! Vi vil gøre alt hvad vi kan for at eleverne her hos os oplever spændende og engageret

Læs mere

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 Ordensregler Hjørring Gymnasium og Hf M i c r o s o f t S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 F a x : ( + 4 5 ) 9 8 9 0 9 1 9 0 01-10- 2 0 1 2 I. SKOLENS

Læs mere

De fysiske rammer: Fællesarealer på afdelingen:

De fysiske rammer: Fællesarealer på afdelingen: De fysiske rammer: Afdelingen består af 28 boliger, hvor hver bolig indeholder entré, bad, toilet, stue og lille altan eller have. Endvidere indbefatter hver bolig: El-seng Gardinstænger. Stuearealet er

Læs mere

SVENDBORG GYMNASIUM & HF

SVENDBORG GYMNASIUM & HF Studie og ordensregler Svendborg Gymnasium & HF A.P. Møllersvej 35 DK-5700 Svendborg Tel. +45 6321 3141 post@svendborggym.dk svendborg-gym.dk Ordensregler Holdningen, der ligger til grund for regelsættet

Læs mere

VELKOMMEN TIL KLINTEBJERG EFTERSKOLE

VELKOMMEN TIL KLINTEBJERG EFTERSKOLE VELKOMMEN TIL KLINTEBJERG EFTERSKOLE Indhold: - Efterskolens værdigrundlag - Efterskolens formål - Efterskolens historie - Ansøgning om optagelse - Anmodning om skoleudtalelse - Oplysningsseddel ang. medbragt

Læs mere

Sommerlejren Sejerborg

Sommerlejren Sejerborg Sommerlejren Sejerborg Kære forældre. I dette informations brev vil I finde de praktiske oplysninger I har behov for, i forbindelse med jeres barns/børns lejrophold på Sejerborg. Vi glæder os til at give

Læs mere

Brug af møde og udstillingslokaler. på Humlebæk Bibliotek

Brug af møde og udstillingslokaler. på Humlebæk Bibliotek Brug af møde og udstillingslokaler på Humlebæk Bibliotek SALEN standardopstilling med 28 stole og 12 borde GRUPPERUM standardopstilling med 28 stole og 9 borde Mødelokaler Humlebæk Bibliotek har to mødelokaler,

Læs mere

Velkommen på Øse Efterskole. Regler og husorden

Velkommen på Øse Efterskole. Regler og husorden Velkommen på Øse Efterskole Regler og husorden Øse-Reglement Velkommen til dit værelse Dette er dit/jeres hjem de næste 10 måneder. Derfor er det naturligvis vigtigt at I får det indrettet så hyggeligt

Læs mere

Dagsrytme for Børnehuset

Dagsrytme for Børnehuset Hverdags morgen: Dagsrytme for Børnehuset Kl. 6.00 Vi møder ind nattevagten har fordelt børn. Vi snakker sammen om hvordan natten er gået. Nattevagten overleverer informationer. Vi starter med at tage

Læs mere

Velkommen. til skolehjemmet i. Odder

Velkommen. til skolehjemmet i. Odder Velkommen til skolehjemmet i Odder Skolehjemsassistenter Jacob Andersen Brian Andersen Søren Laursen Claus Christensen Henrik Fischer-Mogensen Claus Lønborg Alting til sin tid Undervisning 8.50-16.45 Mandag

Læs mere

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler.

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. (Vedtaget december 2008, redigeret september 2011) Gennem ordens- og studieregler vil vi gerne sikre at vi kan nå de mål og de værdier der er formuleret i skolens

Læs mere

HG/EUD/EUX-uddannelserne 2015-2016. Studie- og ordensregler

HG/EUD/EUX-uddannelserne 2015-2016. Studie- og ordensregler HG/EUD/EUX-uddannelserne 2015-2016 Studie- og ordensregler Indhold Studie- og ordensregler for hg-uddannelsen 3 Almindelig orden og samvær 3 1. Ordensregler 3 2. It-regler 3 3. Sanktioner 4 Fravær og aktiv

Læs mere

Skolefritidsordningen ved Filial Bredebro

Skolefritidsordningen ved Filial Bredebro Skolefritidsordningen ved Filial Bredebro Velkommen til Bredebro SFO. Det er dejligt at kunne sende denne folder ud til jer, for nu nærmer vi os snart begyndelsen på den nye struktur. Vi glæder os meget

Læs mere

Eksamen maj - juni g. Eksamensvejledning maj 2017

Eksamen maj - juni g. Eksamensvejledning maj 2017 Eksamen maj - juni 2017 3g Eksamensvejledning maj 2017 Generelle regler Mødetid: Senest 15 min. før prøvens start For sent: Ring til skolen Over til rektor Sygdom: Ring til skolen - lægeerklæring Sygeeksamen

Læs mere

HUSORDEN AFD. 6 Kejlstrupvej 7-13

HUSORDEN AFD. 6 Kejlstrupvej 7-13 HUSORDEN AFD. 6 Kejlstrupvej 7-13 Vi vil gerne med denne lille folder ønske dig/jer velkommen til afd. 6. og håber du/i vil falde godt til. I denne folder vil du finde de fleste oplysninger, der er brug

Læs mere

Studie- og ordensregler Faaborg Gymnasium

Studie- og ordensregler Faaborg Gymnasium Studie- og ordensregler Faaborg Gymnasium 24.06.2008 Studie- og ordensreglerne er fastsat af skolens ledelse efter høring i skolens bestyrelse, elevråd og pædagogiske råd. Reglerne er offentliggjort på

Læs mere

Forstander: Anita H Hansen. 39 98 76 60. Daglig leder: Ingelise Andersen 39 98 76 62 Daglig leder Conny Zarp 39 98 76 59.

Forstander: Anita H Hansen. 39 98 76 60. Daglig leder: Ingelise Andersen 39 98 76 62 Daglig leder Conny Zarp 39 98 76 59. Velkommen til Søndersøhave! Denne brochure er tænkt som en hjælp til Dem og Deres pårørende. Brochuren indeholder en række oplysning i forbindelse med indflytning og ophold i Søndersøhave. Har De spørgsmål,

Læs mere

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Handelsgymnasiet Studie- og ordensreglerne er fastlagt i henhold til gældende lov og bekendtgørelse om hhx. De konkrete

Læs mere

Ita. Fritids- & ungdomsklubben Klub Allerød Søparken Allerød

Ita. Fritids- & ungdomsklubben Klub Allerød Søparken Allerød Ita Fritids- & ungdomsklubben Klub Allerød Søparken 3 3450 Allerød 48 17 79 21 Information Afgang Fredag d. 23. juni kl. 10.30 Mødetid Fra kl. 10.00 senest 10.15 Bagageindlevering Torsdag d. 22. juni kl.

Læs mere

Vejledning 2015. På bordene ligger omslag til din besvarelse, med dit navn på. Sæt dig ved bordet med dit omslag.

Vejledning 2015. På bordene ligger omslag til din besvarelse, med dit navn på. Sæt dig ved bordet med dit omslag. Vejledning 2015 Eksamen Indhold: 1. Ved prøvens begyndelse 2. Under prøven 3. Aflevering af din besvarelse 4. Regler for eksamen generelt 5. Brug af computer 6. Brug af ordbøger 7. Udeblivelse og snyd

Læs mere

Studie- og ordensregler på handelsgymnasiet

Studie- og ordensregler på handelsgymnasiet Studie- og ordensregler på handelsgymnasiet Studie og ordensregler på handelsgymnasiet... 3 Studieregler... 3 Mødepligt... 3 Ordensregler... 4 Mistanke om misbrug... 5 Misbrug... 5 Forebyggelse... 5 Konsekvenser

Læs mere

et godt sted at være

et godt sted at være et godt sted at være SKOLEHJEMMETS ADRESSER Skolehjemmet Rørdalsvej 10 9000 Aalborg Tlf.: 7250 5380 E-mail: skolehjemmet@techcollege.dk www.techcollege.dk/skolehjem Aalborg Erhvervskollegium Øster Uttrup

Læs mere

Kom godt i gang på Thy-Mors HF & VUC

Kom godt i gang på Thy-Mors HF & VUC Kom godt i gang på Thy-Mors HF & VUC I denne folder får du info om: Forventninger Muligheder for støtte og vejledning It på skolen Studie- og ordensregler VUC fra A-Å . Forventninger Jens Otto Madsen,

Læs mere

Ordensregler for Marie Kruses Skoles GYMNASIUM

Ordensregler for Marie Kruses Skoles GYMNASIUM Ordensregler for Marie Kruses Skoles GYMNASIUM Ordensreglerne gælder med virkning fra 1. maj 2005. De har deres baggrund i gældende love og bekendtgørelser for gymnasiet, herunder 3 i Bekendtgørelse om

Læs mere

Ordensregler for EUD-elever på Skovskolen

Ordensregler for EUD-elever på Skovskolen Ordensregler for EUD-elever på Skovskolen Som EUD-elev på Skovskolen er der nogen generelle ordensregler du skal følge i hverdagen. Reglerne er vedtaget for at skabe det bedst mulige studiemiljø. Vi forventer,

Læs mere

Værdiregelsæt for Kalbyrisskolen

Værdiregelsæt for Kalbyrisskolen Værdiregelsæt for INDHOLD 1. Skolens profil 2. Skolens værdier 3. De gensidige forventninger 4. Skolens principper 5. Trivsel og antimobbestrategi 6. Ordensreglerne 7. Sanktionerne 8. De praktiske forhold

Læs mere

Program. LM inde 2015 i fodbold. Landsmesterskab for U10-U15 piger og drenge. Den 28. februar - 1. marts 2015 i Fredericia Idrætscenter

Program. LM inde 2015 i fodbold. Landsmesterskab for U10-U15 piger og drenge. Den 28. februar - 1. marts 2015 i Fredericia Idrætscenter LM inde 2015 i fodbold Program Landsmesterskab for U10-U15 piger og drenge. Den 28. februar - 1. marts 2015 i Fredericia Idrætscenter www.dgi.dk/fodbold Velkommen til DGI landsmesterskab 2 I har tilmeldt/kvalificeret

Læs mere

Paris 2013. 10. klassecenter Frederikshavn

Paris 2013. 10. klassecenter Frederikshavn Paris 2013 10. klassecenter Frederikshavn Program for dagen Temadag torsdag 7. marts VI ARBEJDER I 3 FORSKELLIGE WORKSHOPS. HVER WORKSHOP ER AF 45 MINUTTERS VARIGHED Workshoppen 1. PARIS I DAG OG MONUMENTER

Læs mere

GUDERUP PLEJECENTER Revideret april 2017

GUDERUP PLEJECENTER Revideret april 2017 GUDERUP PLEJECENTER Forord. Med denne pjece vil vi gerne byde velkommen til Guderup Plejecenter. Vi vil meget gerne leve op til de forventninger, der måtte være til os og ønsker at løse problemer ved hjælp

Læs mere

NFH byder velkommen til Bordershop Cup 2014.

NFH byder velkommen til Bordershop Cup 2014. Info 2014 NFH byder velkommen til Bordershop Cup 2014. Nykøbing F. Håndboldklub byder alle deltagere velkommen til dette års SydhavsCup, som er det 14. i rækken. Vi håber, I får nogle gode dage i Nykøbing

Læs mere

Cykler stilles i cykelparkeringen bag gymnastiksalene. Der afholdes cyklistprøve i 5. eller 6.kl.

Cykler stilles i cykelparkeringen bag gymnastiksalene. Der afholdes cyklistprøve i 5. eller 6.kl. ABC for 3.-6.kl. april 2013 ADRESSEÆNDRING ANSVAR BESTYRELSE BIRKEN BOLDBANER BØGER CYKLER CYKELHJELM DELETIMER EKSTRA FRI ELEVRÅD FERIEPLAN FORSIKRING Husk at give skolen besked via ForældreIntra om adresse-

Læs mere

Italien 2015. Fritids- & ungdomsklubben KLUb Allerød Søparken 3 3450 Allerød 48 17 79 21

Italien 2015. Fritids- & ungdomsklubben KLUb Allerød Søparken 3 3450 Allerød 48 17 79 21 Italien 2015 Fritids- & ungdomsklubben KLUb Allerød Søparken 3 3450 Allerød 48 17 79 21 Information Afgang Fredag d. 26. Juni kl. 10.30 Mødetid kl. 10.00 Bagageindlevering Torsdag d. 25. juni kl. 15.00

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. X 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen? 23459764 23458764 23459723 2. Hvornår rejser Susanne og Peter

Læs mere

Læs dansk på bibliotekerne

Læs dansk på bibliotekerne Læs dansk på bibliotekerne Undervisningsmateriale om biblioteket ved introduktion til kursister fra sprogskolen af Vibeke Nielsen og Tina Møller Kristensen Læs dansk på bibliotekerne Intro 5 råd til et

Læs mere

Tylstrup Skoles Regelsæt

Tylstrup Skoles Regelsæt Tylstrup Skoles Regelsæt Revideret sommeren 2011. Tylstrup Skoles Grundregler Hils på hinanden Vis hensyn Tal pænt Lad andres ting være i fred. Adfærd på skolen indebærer: Brug indestemme. På gangen Gå

Læs mere

Velkommen til Kærsangervej 252 Et 108 botilbud i Viborg kommune

Velkommen til Kærsangervej 252 Et 108 botilbud i Viborg kommune Velkommen til Kærsangervej 252 Et 108 botilbud i Viborg kommune Hvad kan vi tilbyde dig? Vi er et kommunalt 108 tilbud i Viborg kommune. Vi er en bred sammensat personalegruppe bestående af både pædagogisk

Læs mere

VELKOMMEN TIL BEREDSKABSSTYRELSEN TEKNISK SKOLE

VELKOMMEN TIL BEREDSKABSSTYRELSEN TEKNISK SKOLE Beredskabsstyrelsen Teknisk Skole Nørremarken 21 6360 Tinglev Telefon 45 90 69 00 Telefax 74 64 40 72 brts@brs.dk www.brs.dk VELKOMMEN TIL BEREDSKABSSTYRELSEN TEKNISK SKOLE Skolen og dens medarbejdere

Læs mere

VELKOMMEN TIL ØSTERSØCUP BADMINTONSTÆVNE på Bornholm

VELKOMMEN TIL ØSTERSØCUP BADMINTONSTÆVNE på Bornholm VELKOMMEN TIL ØSTERSØCUP BADMINTONSTÆVNE på Bornholm DGI badminton byder alle deltagere velkommen til Østersøcup 2008. Dette stævne er en fortsættelse af et stævne tilbud på Bornholm som indledtes i 1999

Læs mere

Velkommen til Forsorgshjemmet Aas

Velkommen til Forsorgshjemmet Aas Velkommen til Forsorgshjemmet Aas Velkommen til Forsorgshjemmet Aas Forsorgshjemmet Aas tilbyder i henhold til Servicelovens 110, midlertidig ophold, omsorg og støtte til mennesker, som er socialt udsatte

Læs mere

Velkommen. til skoleåret 2012-13

Velkommen. til skoleåret 2012-13 Velkommen til skoleåret 2012-13 PRAKTISKE OPLYSNINGER Skolens adresse Halvorsmindevej 107-109, 9800 Hjørring (www.halvorsminde.dk.) Skolens kontor Kontortid: 9.00 14.30 Tlf.: 98 92 12 22 Fax: 98 91 10

Læs mere

HANDELSFAGSKOLEN. velkommen til. handelsfagskolen.dk

HANDELSFAGSKOLEN. velkommen til. handelsfagskolen.dk HANDELSFAGSKOLEN velkommen til SKÅDE HANDELSFAGSKOLEN handelsfagskolen.dk ELEV på handelsfagskolen Handelsfagskolen uddanner elever inden for handel og specialdetailhandel samt lægesekretærer. Vores elever

Læs mere

BALLEGUIDE 2011/12 OM SKOLEN OG HVERDAGEN

BALLEGUIDE 2011/12 OM SKOLEN OG HVERDAGEN BALLEGUIDE 2011/12 OM SKOLEN OG HVERDAGEN Ballevej 57 7182 Bredsten Kontor tlf. 75 88 12 05 Lærerværelse tlf. 20 91 85 99 Ledelse, Dorthe og Jan Fredsted 20 45 25 05 info@balle-efterskole.dk www.balle-efterskole.dk

Læs mere

Bestilling af elevtøj

Bestilling af elevtøj 1 2 Indholdsfortegnelse Bestilling af elevtøj... 3 Crazysport.dk... 5 Hvad skal medbringes til skoleåret... 8 Hvad må/må ikke medbringes... 8 Elevbank... 8 Ferier og weekender... 9 Skema... 9 Lejrskole...

Læs mere

SKOLEHJEMMET. et godt sted at være

SKOLEHJEMMET. et godt sted at være SKOLEHJEMMET et godt sted at være SKOLEHJEMMETS ADRESSER Skolehjemmet Rørdalsvej 10 9000 Aalborg Telefon: 7250 5380 E-mail: skolehjemmet@tcaa.dk www.techcollege.dk/skolehjem Aalborg Erhverskollegium Øster

Læs mere

SORØ AKADEMIS SKOLE Livet på Kostskolen. Praktiske Oplysninger Råd og Regler

SORØ AKADEMIS SKOLE Livet på Kostskolen. Praktiske Oplysninger Råd og Regler SORØ AKADEMIS SKOLE Livet på Kostskolen Praktiske Oplysninger Råd og Regler R E K T O R Vibeke Margrethe Hansen Velkommen til kostskolen på Sorø Akademis Skole Vores kostskole er både moderne og traditionsrig.

Læs mere

Husorden for Døgn- og Dagafsnit. Børne- og Ungdomspsykiatri Odense

Husorden for Døgn- og Dagafsnit. Børne- og Ungdomspsykiatri Odense Husorden for Døgn- og Dagafsnit Børne- og Ungdomspsykiatri Odense Formålet med denne husorden er at skabe et fælles grundlag for alle indlagte patienter, deres pårørende og personalet, uanset alder, køn,

Læs mere

Studie- og ordensregler UCH

Studie- og ordensregler UCH Studie- og ordensregler UCH UCH s studie- og ordensregler er gældende for alle elever på UCH. De enkelte afdelinger har suppleret dette regelsæt med nogle afdelingsspecifikke regler, og du må derfor også

Læs mere

Velkommen til skolehjemmet

Velkommen til skolehjemmet Velkommen til skolehjemmet Velkommen til CELF Det er vores mål, at du får det bedst mulige udbytte af dit ophold både på skolebænken og i din fritid. Derfor er det hensigtsmæssigt, at vi lever efter de

Læs mere

Bestilling af elevtøj

Bestilling af elevtøj 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Bestilling af elevtøj... 3 Crazysport.dk... 5 Hvad skal medbringes til skoleåret... 8 Hvad må/må ikke medbringes... 8 Elevbank... 8 Instagram og Facebook...

Læs mere

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 Forord En andelsboligforening er et miniaturesamfund. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden man bliver fælles om mange

Læs mere

Efterårsholdet Forår Velkommen til Egå Ungdoms-Højskole Vi ses den 2. januar. Se program på bagsiden

Efterårsholdet Forår Velkommen til Egå Ungdoms-Højskole Vi ses den 2. januar. Se program på bagsiden Efterårsholdet 2016 Forår 2010 Velkommen til Egå Ungdoms-Højskole Vi ses den 2. januar Se program på bagsiden Velkommen til Egå Kære kommende højskoleelev på Egå Ungdoms-Højskole. Vi vil byde dig hjertelig

Læs mere

Hurup Skoles retningslinjer for brug af IT

Hurup Skoles retningslinjer for brug af IT Hurup Skoles retningslinjer for brug af IT Dato 12-03-2014 Hurup Skoles retningslinjer for brug af IT Brug af skolens IT Skolens computere er beregnet til undervisningsformål. Computere udleveres og afleveres

Læs mere

Information til forældre

Information til forældre Information til forældre FORÆLDRESAMARBEJDE MED SKOLEN Forældremøder I grundskolen indkalder klasselæreren til forældremøde én gang om året (se nedenstående datoer). Dagsorden fremsendes sammen med invitationen

Læs mere

Landsmesterskaber i indefodbold for: 3.-4. klasse (U10-U11) piger 3. og 4. klasse (U10 og U11) drenge den 02.-03. marts 2013 i Slangerup

Landsmesterskaber i indefodbold for: 3.-4. klasse (U10-U11) piger 3. og 4. klasse (U10 og U11) drenge den 02.-03. marts 2013 i Slangerup ARKIVFOTO: DGI FOTOARKIV/ Kristian Vindal Jørgensen Landsmesterskaber i indefodbold for: 3.-4. klasse (U10-U11) piger 3. og 4. klasse (U10 og U11) drenge den 02.-03. marts 2013 i Slangerup Velkommen til

Læs mere

EUD & EUX Studie- og ordensregler

EUD & EUX Studie- og ordensregler EUD & EUX 2016-2017 Studie- og ordensregler Indhold Studie- og ordensregler for EUD/EUX uddannelsen 3 Almindelig orden og samvær 3 1. Ordensregler 3 2. It-regler 3 3. Sanktioner 4 Fravær og aktiv deltagelse

Læs mere

Velkommen til skolehjemmet

Velkommen til skolehjemmet Velkommen til skolehjemmet Velkommen til CELF Det er vores mål, at du får det bedst mulige udbytte af dit ophold både på skolebænken og i din fritid. Derfor er det hensigtsmæssigt, at vi lever efter de

Læs mere

HUSORDEN - Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade

HUSORDEN - Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade Husorden Afdeling 9 HUSORDEN - Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade 1 Bygninger Beboerne er økonomisk ansvarlige for de skader, som leg, hærværk eller lignende måtte påføre bygninger og andre bygningsdele.

Læs mere

HANDELSFAGSKOLEN. velkommen til. handelsfagskolen.dk

HANDELSFAGSKOLEN. velkommen til. handelsfagskolen.dk HANDELSFAGSKOLEN velkommen til SKÅDE HANDELSFAGSKOLEN handelsfagskolen.dk ELEV på HANDELSFAGSKOLEN Handelsfagskolen uddanner elever inden for detailhandel og handel samt lægesekretærer. vores elever kommer

Læs mere

Velkommen til Hvidovre og Brøndby-Huset

Velkommen til Hvidovre og Brøndby-Huset Velkommen til Hvidovre og Brøndby-Huset Værelset: Du tildeles eget værelse og på værelset forefindes: - Seng, dyne, pude, rullemadras samt sengelinned - Et lille bord - En billedhylde - Et klædeskab med

Læs mere

velkommen til HANDELSFAGSKOLEN HANDELS FAGSKOLEN handelsfagskolen.dk

velkommen til HANDELSFAGSKOLEN HANDELS FAGSKOLEN handelsfagskolen.dk HANDELSFAGSKOLEN velkommen til ODDER HANDELS FAGSKOLEN handelsfagskolen.dk ELEV på HANDELSFAGSKOLEN Handelsfagskolen uddanner elever inden for detailhandel og handel samt lægesekretærer. vores elever kommer

Læs mere

Velkommen til Gribskov Efterskole.

Velkommen til Gribskov Efterskole. 1 Velkommen til Gribskov Efterskole. Afdelingslærer/ Kontaktlærer: Hver afdeling har to kontaktlærere. Det er kontaktlæreren, der har den primære kontakt til både elev og forældre. Afdelingsture: Hver

Læs mere