Hurup Skoles retningslinjer for brug af IT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hurup Skoles retningslinjer for brug af IT"

Transkript

1 Hurup Skoles retningslinjer for brug af IT Dato

2 Hurup Skoles retningslinjer for brug af IT Brug af skolens IT Skolens computere er beregnet til undervisningsformål. Computere udleveres og afleveres i samarbejde med en lærer. Computere er dyrt undervisningsmateriale og skal behandles med omtanke. Bær dem kun i slukket og lukket tilstand. Anbring dem altid på et bord eller lignende fast underlag. Hold mad og drikke væk fra computerne. Læg tilbehør (opladere, mus, forlængerledninger osv.) på plads efter dig. Log af, sluk og sæt computeren til opladning efter brug, så udstyret er klar til den næste lektion. Det er kun tilladt at bruge de programmer, der fra skolens side er installeret på computerne. Det er ikke tilladt at ændre i maskinernes opsætning, herunder at installere egne programmer. Der må kun udskrives i forbindelse med skolearbejde. Du skal undgå unødig udskrivning - tænk økonomisk og vær ressourcebevidst. Hvis der udskrives information fra Internettet, så vær opmærksom på ikke at udskrive overflødigt materiale. Én web-side kan godt være meget større end et par sider. (Kopiér evt. til et tekstbehandlingsprogram først.) Der kan være ventetid ved udskrift, eller printeren kan være stoppet, så vent med at udskrive én gang til, selv om din udskrift ikke kommer med det samme. Du må gerne selv fylde papir i printeren, hvis den er tom. Papir udleveres fra biblioteket eller kontoret. Smartboard må alene benyttes i forbindelse med undervisningen og efter aftale med en lærer.

3 Brug af eget IT Computeren medbringes på eget ansvar. Dvs. skolen kan ikke gøres ansvarlig for skader opstået på vej til og fra skole, i undervisningen eller i frikvartererne. Skolen stiller aflåselige skabe til rådighed. Uanset om du anvender egen computer eller skolens computere, skal du overholde skolens regler for brug af Internet og skolens regler for brug af printere og andet udstyr. Læreren bestemmer, dvs., at det er op til den enkelte lærer at vurdere, om det er i orden i den aktuelle situation at bruge egen computer, eller skolens computere skal benyttes. Det kan være din opsætning eller programudbuddet på din computer, som efter lærerens skøn er uhensigtsmæssig i forhold til den aktuelle undervisning. Da skolen ikke har ubegrænset båndbredde, må tjenester af underholdende karakter som streaming, spil og lignende vige for undervisning.

4 Brug af skolens net Din adgang til Internettet bygger på tillid til, at du vil respektere nedenstående retningslinjer for god tone på nettet. Du må kun bruge skolens computere og net på en sådan måde, at det efter skolens vurdering er lovligt og uskadeligt for skolens omdømme. Almindelige danske love og regler om ophavsret skal overholdes. Du har selv ansvaret for dine handlinger (udtalelser, kopiering). Enhver brug af internettet skal være lødig. Det betyder at vi forventer, at du i s, nyhedsgrupper og ved chat: skriver i en pæn tone udtrykker dig klart - brug evt. smileys :-) hvis du vil udtrykke noget underforstået underskriver dine meddelelser, så man kan se, at de er fra dig holder dig til emnet i nyhedsgrupper eller konferencer og underskriver dine indlæg Overtrædelse af ovennævnte retningslinjer medfører, at du som bruger mister dit login og udelukkes fra brug af skolens computere i en periode. Desuden vil hjemmet blive informeret om udelukkelsen.

5 Skolebestyrelsens principper for elevers brug af mobiltelefoner og eget it-udstyr Mobiltelefonen må som udgangspunkt ikke være tændt i undervisnings- og SFO-tiden. Læreren kan dog beslutte, at mobiltelefonen må bruges i forbindelse med undervisningen. Mobiltelefonens kamera må ikke benyttes i skoletiden uden forudgående aftale med en lærer. Hvis eleven gentagende ikke retter sig efter disse principper, skal mobiltelefonen afleveres på kontoret, hvor eleven kan afhente den ved afslutningen af skoledagen. Eleverne er meget velkomne til at medbringe eget it-udstyr. Dette sker dog på eget ansvar og udstyret skal til enhver tid benyttes efter de gældende retningslinjer for brug af eget it-udstyr. Sker der skader på eller tyveri af elevens ting på skolen, er det den enkeltes egen indboforsikring, der evt. dækker tabet.

6 Retningslinjer for brug af Facebook og andre sociale medier Facebook og andre sociale medier åbner mange muligheder og kan dermed også give anledning til mange faldgruber. Hurup Skole har derfor valgt at formulere følgende retningslinjer for brugen af disse: Ansatte Det er op til den enkelte ansatte, hvorvidt man ønsker at bruge sociale medier. Der må under ingen omstændigheder diskuteres elever, forældre, kolleger, ledelse, arbejdsmæssige forhold eller andre områder, der har med skolen at gøre på offentlige fora som Facebook. Brugen af sociale medier skal begrænses til pauser og fritid. Venner skal være fyldt 13 år, uanset relationens karakter. Accepterer man en elev i en klasse, accepterer man alle elever i klassen. Undtaget er private relationer. Accepterer man en forælder i en klasse, accepterer man alle forældre i klassen. Undtaget er private relationer. Det er op til den enkelte medarbejder at udvise ansvarlighed. Elever Det er op til den enkelte elev, hvorvidt man ønsker at bruge sociale medier som Facebook. Brugen af Facebook må ikke foregå i undervisningstiden, med mindre, der er indgået en klar aftale med den lærer, der forestår undervisningen, men begrænses til pauser og fritid. Reglerne for brug af Facebook foreskriver, at eleven skal være fyldt 13 år for at kunne benytte mediet. Eleven må ikke udstille eller på anden måde støde andre elever, forældre eller ansatte. Føler eleven sig udstillet eller på anden måde generet, eller har viden om at andre gør, henvender eleven sig til klasselæreren.

7 Forældre Det er op til den enkelte forælder, hvorvidt man ønsker at bruge sociale medier som Facebook. Der opfordres til, at der ikke diskuteres børn, forældre, ansatte, arbejdsmæssige forhold eller andre områder, der har med skolen at gøre på offentlige fora som Facebook. Der opfordres til, at man kraftigt overvejer, hvorvidt man ignorerer eller accepterer venskaber med skolens børn og forældre. Andet Føler man sig krænket eller oplever, at nogen af ovennævnte bliver det, eller på anden måde er indblandet, skal man rette henvendelse til berørte ansatte eller leder. KLIP Jeg / vi er bekendt med vedlagte retningslinjer for anvendelse af Hurup Skoles IT udstyr og har talt med mit / vores barn om reglerne. Elevens fulde navn: blokbogstaver Klasse: Elevens underskrift og dato Forældre/værges underskrift og dato Afleveres til klasselæreren

8

Dit barns nye skole-ipad

Dit barns nye skole-ipad Dit barns nye skole-ipad Skolerne i Gladsaxe skal udfordre alle elever så de bliver så dygtige, de kan. De digitale værktøjer skal understøtte elevernes læring 1 Indhold Et pædagogisk redskab 3 Før dit

Læs mere

Anbefalinger om brug af sociale medier i skolen

Anbefalinger om brug af sociale medier i skolen Anbefalinger om brug af sociale medier i skolen Til lærere og pædagoger Indhold 4 ALDERSGRÆNSER 8 TÆNK OGSÅ I ALTERNATIVER 4 ANSVAR FOR HINANDEN 9 SOCIALE MEDIER FORSTYRRER MÅSKE 5 PRIVATLIV 9 SAMARBEJDE

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR BRUG AF IT PÅ RANUM EFTERSKOLE

RETNINGSLINJER FOR BRUG AF IT PÅ RANUM EFTERSKOLE RETNINGSLINJER FOR BRUG AF IT PÅ RANUM EFTERSKOLE Som elev erklærer jeg herved, at jeg til enhver tid vil optræde som ansvarsbevidst bruger af it -udstyr på Ranum Efterskole (herefter benævnt Skolen ).

Læs mere

DIALOG # 11 HVEM SKAL LÆREREN VÆRE MEST LOYAL OVER FOR ELEVERNE ELLER FORÆLDRENE?

DIALOG # 11 HVEM SKAL LÆREREN VÆRE MEST LOYAL OVER FOR ELEVERNE ELLER FORÆLDRENE? DIALOG # 11 HVEM SKAL LÆREREN VÆRE MEST LOYAL OVER FOR OM TRIVSEL PÅ SPIL EN GOD DIALOG De følgende sider er et redskab til at få talt om, hvordan I i fællesskab vil forholde jer til en potentielt vanskelig

Læs mere

PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR

PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR På Holmeagerskolen betragter vi forældre som en ressource, og vi lægger op til og forventer et gensidigt forpligtende samarbejde til gavn for vores børn. Det er vores mål at

Læs mere

Sikker Surf 10 Tips. - en vejledning om internettet til forældre og deres børn.

Sikker Surf 10 Tips. - en vejledning om internettet til forældre og deres børn. Sikker Surf 10 Tips - en vejledning om internettet til forældre og deres børn. I folderen finder du: 10 tips til sikker adfærd på internettet Tjekliste til dialog i familien Netikette regler Forklaring

Læs mere

DIALOG # 1 ELEVERNE SLADRER OM EN LÆRER SKAL MAN GRIBE IND?

DIALOG # 1 ELEVERNE SLADRER OM EN LÆRER SKAL MAN GRIBE IND? DIALOG # 1 ELEVERNE SLADRER OM EN LÆRER SKAL MAN GRIBE IND? OM TRIVSEL PÅ SPIL EN GOD DIALOG De følgende sider er et redskab til at få talt om, hvordan I i fællesskab vil forholde jer til en potentielt

Læs mere

Projektopgaven 9. klasse

Projektopgaven 9. klasse Projektopgaven 9. klasse http://www.emu.dk/elever7-10/projektarbejde/projektopgaven/ Projektopgaven i 9. klasse Projektopgaven er en tværfaglig opgave, hvor du bruger forskellige fags indhold og metoder.

Læs mere

DIALOG # 14 HVORDAN TAKLER MAN UVENSKABER PÅ DE SOCIALE MEDIER?

DIALOG # 14 HVORDAN TAKLER MAN UVENSKABER PÅ DE SOCIALE MEDIER? DIALOG # 14 HVORDAN TAKLER MAN UVENSKABER PÅ DE SOCIALE MEDIER? OM TRIVSEL PÅ SPIL EN GOD DIALOG De følgende sider er et redskab til at få talt om, hvordan I i fællesskab vil forholde jer til en potentielt

Læs mere

Sidste skoledag... - en god fælles oplevelse

Sidste skoledag... - en god fælles oplevelse Sidste skoledag... - en god fælles oplevelse Til skolen... Sidste skoledag er et farvel til skolen, som har været rammen om en stor del af livet i 9 eller 10 år. Derfor er det vigtigt, at sidste skoledag

Læs mere

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge PSYKIATRIFONDEN.DK 2 Psykiatrifonden 2014 DEN STØTTENDE SAMTALE

Læs mere

DIALOG # 13 HVORDAN SKAL MAN TAKLE KLIKEDANNELSE BLANDT ELEVER?

DIALOG # 13 HVORDAN SKAL MAN TAKLE KLIKEDANNELSE BLANDT ELEVER? DIALOG # 13 HVORDAN SKAL MAN TAKLE KLIKEDANNELSE BLANDT ELEVER? OM TRIVSEL PÅ SPIL EN GOD DIALOG De følgende sider er et redskab til at få talt om, hvordan I i fællesskab vil forholde jer til en potentielt

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

Vejledning om virksomhedens personalepolitik. privat telefoni brug af IT-udstyr afsendelse og modtagelse af private mails mv.

Vejledning om virksomhedens personalepolitik. privat telefoni brug af IT-udstyr afsendelse og modtagelse af private mails mv. Vejledning om virksomhedens personalepolitik for privat telefoni brug af IT-udstyr afsendelse og modtagelse af private mails mv. August 2012 2 IT - O G MA I L - P O L ITIK En virksomhed er som arbejdsgiver

Læs mere

Februar 2012 Bilag 1. Retningslinier vedrørende magtanvendelser over for anbragte børn og unge

Februar 2012 Bilag 1. Retningslinier vedrørende magtanvendelser over for anbragte børn og unge Februar 2012 Bilag 1 Retningslinier vedrørende magtanvendelser over for anbragte børn og unge Lovgrundlag Tilsynsenheden, Frederikssund Kommune har til opgave at administrere bestemmelserne i Servicelovens

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Har du styr på rettighederne?

Har du styr på rettighederne? Har du styr på rettighederne? Det skal være en god og sjov oplevelse at spille teater, og har du styr på rettighederne, er I godt på vej. Hvad må man, når man spiller teater i skolen? Og hvad må man ikke?

Læs mere

Den usynlige klassekammerat

Den usynlige klassekammerat Den usynlige klassekammerat om forældres indflydelse på klassens trivsel Et dialogmateriale for skolebestyrelser og forældre i folkeskolen under Undervisningsministeriets projekt Udsatte Børn Netværk:

Læs mere

DIALOG # 12 SKAL ALLE ELEVER BEHANDLES ENS?

DIALOG # 12 SKAL ALLE ELEVER BEHANDLES ENS? DIALOG # 12 SKAL ALLE ELEVER BEHANDLES ENS? OM TRIVSEL PÅ SPIL EN GOD DIALOG De følgende sider er et redskab til at få talt om, hvordan I i fællesskab vil forholde jer til en potentielt vanskelig situation,

Læs mere

DIALOG # 3 ELEVERNE TALER GRIMT TIL HINANDEN HVORDAN TAKLER MAN DET?

DIALOG # 3 ELEVERNE TALER GRIMT TIL HINANDEN HVORDAN TAKLER MAN DET? DIALOG # 3 ELEVERNE TALER GRIMT TIL HINANDEN OM TRIVSEL PÅ SPIL EN GOD DIALOG De følgende sider er et redskab til at få talt om, hvordan I i fællesskab vil forholde jer til en potentielt vanskelig situation,

Læs mere

Omsorgsplan. Bælum-Solbjerg Skole

Omsorgsplan. Bælum-Solbjerg Skole Omsorgsplan Bælum-Solbjerg Skole 1 OmSorgs Plan Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges, når det der ikke må ske, sker 1. Skilsmisse, alvorlig sygdom, kaossituationer o.lign. 2. Når et

Læs mere

EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX

EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX Skoleåret 2012/13 Handelsgymnasiet på Roskilde Handelsskole Bestemmelser vedrørende eksamen findes i: Bekendtgørelse om uddannelse til højere handelseksamen BEK nr. 691 af 23/06/2010

Læs mere

TÆNK FOR 2 FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL

TÆNK FOR 2 FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL TÆNK FOR 2 FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL MINDRE DRUK. MERE FEST En stor oplevelse venter forude Det er en stor oplevelse for din teenager at tage på festival. Det er musik og fest i flere dage

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere

Alle børn har ret til et mobbefrit liv

Alle børn har ret til et mobbefrit liv Alle børn har ret til et mobbefrit liv Handleplan mod mobning for Gentofte Skole og Fritidscenter Til børn, medarbejdere og forældre på Gentofte Skole og Fritidscenter Udarbejdet september 2009 Revideret

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT 2 3 NÅR DU IKKE KAN BO DERHJEMME 6 JO ÆLDRE DU ER, JO FLERE RETTTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE, PÆDAGOGER OG ANDRE VOKSNE 14

Læs mere

Temauger og børn med særlige behov

Temauger og børn med særlige behov Temauger og børn med særlige behov Af Hanne Veje, faglig leder, StøtteCompagniet og Susan Simbold Gulstad, selvstændig spec. pæd. konsulent. Hvad med de elever, der har det svært med temaugen? Temauger

Læs mere

TILLYKKE MED DIT NYE ARBEJDSREDSKAB!

TILLYKKE MED DIT NYE ARBEJDSREDSKAB! TILLYKKE MED DIT NYE ARBEJDSREDSKAB! Vi håber på, at det bliver til stor hjælp i det daglige arbejde både på skolen og hjemme. Der vil opstå mange spørgsmål i løbet af den første tid, nogle vil kammeraterne

Læs mere

Underretninger er udtryk for omsorg

Underretninger er udtryk for omsorg Underretninger er udtryk for omsorg Som fagperson har du et særligt ansvar for at handle, når du er bekymret for et barn En underretning er udtryk for omsorg for et barn. Denne pjece er en del af en kampagne,

Læs mere