VELKOMMEN kk MENINGSDANNERNE MØDER PRAKTIKERNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VELKOMMEN kk MENINGSDANNERNE MØDER PRAKTIKERNE"

Transkript

1 VELKOMMEN kk MENINGSDANNERNE MØDER PRAKTIKERNE

2 DAGENS PROGRAM 9.00: Velkomst v. Rikke Dreyer, formand for Forum for BæredygIge Indkøb 9:10: Cirkulær økonomi i teori og i indkøbet: Project Manager Nicholas Krøyer Blok/ Sustania og projektleder Merete Gammelmark/Herning Kommune 9:50: Funk6onsudbud - er det nye sort vejen 6l grønt? Afdelingsleder Jan Højvang MaXhiesen/DFD og indkøbschef Peter Elman Hansen fra Egedal Kommune 10:30: Pause 10:50: Leverandørstyring gennem kontrol eller samarbejde? CSR Manager Morten Lehmann/IC Group og afdelingschef for CSR Ulla Riber/COOP 11:30: TCO - matcher beregningerne virkeligheden? Konsulent Rasmus Nielsen/Force Technology og udbudsjurist Sandie Nøhr Nielsen/SKI 12:10: Frokost 12:50: Indkøbsdrevet innova6on - OPI i praksis: Thomas Hammer- Jakobsen fra Copenhagen Living Lab og programleder Maria Wass- Danielsen, Københavns Kommune 13:30: Fem parallelle sessions 14:30: Pause 14:40: Miljøminister Kirsten Brosbøl 15:10: Afrunding og tak for i dag v. Rikke Dreyer, Forum for BæredygIge Indkøb

3

4 Nye cirkulære forretningsmodeller fokus på indkøb, klima og erhvervsudvikling (et projekt stønet af Rethink Business/Region Midtjylland) Den 27. november 2014 BæredygIge indkøb

5 Vi arbejder på at få klimahensyn, kommunal økonomi og erhvervsudvikling <l at give mening

6 Vi har en drøm Om at alle kommuner anvender ens arbejdstøj: - Samme farver - Samme kvalitet - Påsyede logoer i standard størrelser - og at der kan genbruges på tværs af kommunegrænserne

7 Fordi det er der økonomi og klima i Økonomisk analyse (FORCE Technology) Step 1: Genbrug - Herning kommune: kr. og ton CO 2 sparet på 4 år Step 2: Genbrug - KomUdbud: kr. og ton CO 2 sparet på 4 år Step 3: Genbrug og genanvendelse - KomUdbud Step 4: forbehold for parametre nes usikkerhed! Genbrug og genanvendelse i hele DK

8

9 Projektet og mål At introducere cirkulær økonomi i kommunens indkøb arbejdsklædning til det tekniske driftsområde i Herning Kommune konkret indkøbsaftale med De Forenede Dampvaskerier (DFD) At fremme erhvervsinnovation At formulere generelle vilkår for genbrug og genanvendelse i indkøbsaftaler en manual At formidle viden, der kan bruges i andre kommuners indkøbsaftaler.

10 Arbejdsbeklædning og cirkulær økonomi Tuesday den 2. December Emne 14

11 Konkrete problems<llinger - Genbrug internt- > tekniske kriterier for kassering og overdragelse - Genbrug på tværs af kommuner/aktører - > logoer - Leasingperioder - > overtagelse af lager - BlandingsteksIler og genanvendelse

12 Kriterier for genbrug og kassering Medarbejderinvolvering MED og arbejdsmiljøgrupper Holdning og miljøfokus Samråd med teks<lserviceindustrien Tekniske kriterier: v. Teknologisk InsItut formulering af kriterier ie. officielle normer (EN 20471:2013, ISO 105- A02 og A03, SNV )

13 Kriterier for kassering og genbrug Ny medarbejder Kollega Kollega der arbejder med tjære/emulsionsarbejde

14 Parametre Defini6oner Skala/bedømmelse Repara6oner Stopninger/lapninger/ syninger ReparaIoner på metervare versus på sømme. Størrelsen af reparaionen måles ved længste lineære mål af reparaion. Plet En plet er en urenhed med et Kontrasten mellem metervare og plet bedømmes med grå skala for afgrænset område. afsmitning iht. ISO 105- A03, skala 1-5, hvor 5 er bedst. Størrelsen af plet måles ved længste lineære mål af plet. Antallet af plexer tælles. Der silles forskellige krav Il plexer placeret samlet ( 19 cm) eller spredt (>20 cm ). Evt. procentvis dækning af plexer på overfladeareal af arbejdsbeklædning. Farveændring Hele produktet afviger fra nyt produkt pga. misfarvning eller farvetab. Bedømmes med grå skala for farveændring iht. ISO 105- A02, skala 1-5, hvor 5 er bedst. Lugt Lugt af syre-, mug-, friture- eller kropslugt. Intensiteten bedømmes iht. SNV , skala 1-5, hvor 1 er bedst. 1. luglri 2. svag lugt 3. tålelig lugt 4. belastende lugt 5. ikke tålelig lugt Slitage Løsrivning af teksilfibre, som medfører gennemskinnelighed. Graden af slid bedømmes eeer nedenstående noter: 1. Ingen slitage 2. TeksIlet er mindre slidt i overfladen 3. TeksIlet er tyndslidt 4. TeksIlet er meget tyndslidt 5. TeksIlet er helt mørt. Slidt areal Huller Brist i trådvæv Hul størrelser måles ved længste lineære mål af hul.

15 Kriterier for kassering og genbrug eks. nye medarbejdere Parametre Krav Repara6oner På metervarer Kun accepteret hvis ikke synlige Af sømme Ubegrænset, såfremt sikningerne ligger ovenpå de oprindelige sikninger. PleNer Kontrast ISO 105- A03, skala 1-5, hvor 5 er bedst. Maks. note: 3-4 Størrelse Antal plexer placeret samlet Antal plexer placeret spredt Maks. 20 mm Maks. 5 stk. Maks. 10 stk. Farveændring - ISO 105- A02, skala 1-5, hvor 5 er bedst. Maks. note: 3-4 Lugt - Intensiteten bedømmes iht. SNV , skala 1-5, hvor 1 er bedst. maks. note: 1. luglri Slitage Graden af slid Maks. note: 1. TeksIlet er mindre slidt i overfladen Slidt areal Maks. note 2 er accepteret overalt

16 Vejledning - Cirkulære indkøb - I Teknisk dialog med branchen og høring af udkast Il udbud. Cirkulære aspekter i kravsspecifikaionen (minimumskrav (genbrug) og konkurrenceparameter (eks. % genanvendte materialer)) Kriterier for, hvornår materialet ikke længere er genbrugeligt og skal gå Il genanvendelse eller kasseres. Fjernelse af logo, navn og varemærke Branchespecifikke normer og miljøkrav CIRKULÆR ØKONOMI OG RESSOURCEEFFEKTIVT INDKØB 15. MAJ 2014

17 Vejledning - Cirkulære indkøb II (lager og overdragelse) Overdragelse af genbrugeligt materiale fra den Idligere Il den nye leverandør materialet beskrives og værdiansæxes i udbudsmaterialet i henhold Il faste kriterier for materialet/produkterne. Kommunen eller tredje part bør værdifastsæxe. Forskydning i mængde, stand og værdi i overgangsfase reguleres. Evt. beregningsmodel for forskydningsprincippet. Principper bør fremgå af udbudsbeingelser og nævnes i udbudsbekendtgørelsen. Evt. første gang - undersøg mulighed for allonge Il gældende kontrakt overdragelse af materialer fra nuværende kontrakt Il ny leverandør (hjemmel i forhold Il udbudsrexen?) Lagerstyring ie. Genbrug fremsendelse af produktredegørelse (stand og den Il enhver Id nedskrevne værdi) i kontraktperioden

18 Vejledning - Cirkulære indkøb - III Vær parat Il at inddrage Livscyklusomkostninger (omskrives p.t. Il dansk lov) Ligebehandlingsprincippet ommærkning m.m. Bestemmelse som forebygger evt. usikkerhed hvis ny lovgivning ændrer krav Il arbejdstøj Evt. bonusordning SankIons- eller anden håndhævelsesbestemmelse (styreredskab)

19 100 studerende innoverer - TEKO

20 Kontakt Herning Kommune: Merete Gammelmark (erhverv) Trine Bjørn Olsen (klima) Anne- Merete Gier (indkøb) Maria Kringelholt Nielsen (jura)

21

22 Viima intelligent rengøring Jan H. Matthiesen

23 Arbejdsmiljø i rengøringsbranchen: 62% af alle arbejdsrelaterede skader er i bevægeapparatet. Her er en overrepræsentation på 13,4 procentpoint 19% af alle arbejdsrelaterede skader skyldes hudsygdomme. Her er en overrepræsentation på 8,5 procentpoint

24 Miljøpåvirkning i rengøringsbranchen På professionelt niveau udledes 720 ton rengøringskemi pr. år. Co2-belastningen er på ca. 26 mio. tons pr år

25 Hygiejne Førskolebørn i institution er 7x mere syge end børn der passes hjemme 45% af alle undersøgte genindlæggelser af ældre er infektionsbetinget Effektiv rengøring kan reducere smitteoverførsel med 25%

26 Vedligeholdelse af inventar Et linoleumsgulv kan holde i år med korrekt rengøring Et linoleumsgulv kan ødelægges på under ét år med forkert rengøring

27 Dårligt indeklima er et problem mange steder. Det går udover helbredet, arbejdsevnen og kan give øget sygefravær, der er dyrt for både arbejdspladsen og samfundet. (Indeklimaportalen)

28 Udviklingen i rengøringsmetoder og redskaber Ingen udvikling i 25 år - 60 erne - Skulder/hår-moppe - Presse - Tidlige 70 ere - Bomulds-fladmoppen - Presse - Midt 80 erene - Microfiber-moppen - Kop-system - For-fugtede mopper

29 Hvad kan vi gøre?

30

31 Partnerskaber i værdikæden Gensidig åbenhed Tillid Investering

32

33 ERFARING MED OPI I KØBENHAVN Maria Wass- Danielsen Programleder, Københavns Kommune

34 En global udfordring All around the world, big ci3es are growing. This increases the pressure on the urban space. The challenge of handling traffic and at the same 3me being a sustainable and healthy city requires innova3ve thinking and new solu3ons

35 Stort potentiale As a smart city, Copenhagen see big data, new technology and new partnerships as key elements in shaping future solu3ons for the city

36 Offentlig-privat innovationssamarbejde 15 virksomheder 2 universiteter 8 tværfaglige teams

37 Start- ups Større virksomheder Universiteter Ikke kun fagligt fokus men også fokus på business potenialet

38 Stor værdi i at arbejde i tværfaglige teams Ability of different companies from different countries with different cultures to bring their experience and value to propose an innovative approach to the city!

39 Tidlige brugertest skaber træfsikre løsninger The tests with the municipality and the users was very interesting, as it gave us a good review of users need to help us adjust our concept and to better communicate on it!

40 Nye forskningsemner Når du først kommer i gang med at indføre nye løsninger i praksis, opdager du altid, at der var noget, som du ikke havde tænkt på. På den måde vil det københavnske projekt helt sikkert inspirere os til at gå i dybden med nye forskningsemner.! Tilføj præsentaionens Itel i "Indsæt/ Sidehoved og Sidefod"

41 KLAR TIL AT BESKRIVE UDBUD Værdien for København BRUGERDREVET TILGANG ER VEJEN FREM NY VIDEN NYE PARTNERSKABER CO- CREATION GIVER BASIS FOR VÆKST I VIRKSOMHEDER INNOVATION I ORGANISATIONEN

42 Tak! Maria Wass-Danielsen, ITS Programleder Københavns Kommune

43

Evaluering af innovationssamarbejde om intelligente transport systemer

Evaluering af innovationssamarbejde om intelligente transport systemer Evaluering af innovationssamarbejde om intelligente transport systemer Indhold Indledning... 3 Evalueringens hovedresultater... 3 Beskrivelse af innovationssamarbejdet... 3 Innovation... 4 Deltagere og

Læs mere

BÆREDYGTIGHED OG RENGØRING

BÆREDYGTIGHED OG RENGØRING BÆREDYGTIGHED OG RENGØRING FORUM FOR BÆREDYGTIGE INDKØBS ARBEJDSGRUPPE FOR BÆREDYGTIG RENGØRING HAR SAMLET EN RÆKKE GODE RÅD TIL, HVORDAN MAN KAN FÅ MERE BÆREDYGTIGHED I SIN RENGØRING. BESKÆFTIGER MAN

Læs mere

ET RENGØRINGSUDBUD FIK FIRE VINDERE: VIIMA, LOLLAND KOMMUNE, MILJØET OG MEDARBEJDERNE

ET RENGØRINGSUDBUD FIK FIRE VINDERE: VIIMA, LOLLAND KOMMUNE, MILJØET OG MEDARBEJDERNE BUSINESS 3 CASE RENGØRING ET RENGØRINGSUDBUD FIK FIRE VINDERE: VIIMA, LOLLAND KOMMUNE, MILJØET OG MEDARBEJDERNE GRØNNE INDKØB Viimas kemikaliefrie rengøringssystem vandt et udbud om rengøring i institutionerne

Læs mere

Implementering af BIM

Implementering af BIM Dan Nissen Speciale 7.semester 13 03 2012 1 Titelblad: Titel: Forfatter: Dan Nissen Lille Thorupvej 17 8860 Ulstrup dn42130@ucn.dk / dk@lykkenissen.dk Udarbejdet som: 7. semesters speciale, med valgfrit

Læs mere

Kandidatafhandling Cand.Merc.aud CSR RAPPORTERING. Vejleder: Hans Vistisen. Kathja Christina Sørensen Tillebeck. Lisa Lewis Pedersen

Kandidatafhandling Cand.Merc.aud CSR RAPPORTERING. Vejleder: Hans Vistisen. Kathja Christina Sørensen Tillebeck. Lisa Lewis Pedersen Kandidatafhandling Cand.Merc.aud CSR RAPPORTERING Vejleder: Hans Vistisen Kathja Christina Sørensen Tillebeck Aalborg Universitet Den 15. juni 2011 Titelblad Vejleder: Hans Vistisen Emne: CSR rapportering

Læs mere

22. + 23. april 2015. Kom i gang med TCO, opnå value for money på den lange bane og større budgetsikkerhed i udbudsforretninger BRUGSPERIODE

22. + 23. april 2015. Kom i gang med TCO, opnå value for money på den lange bane og større budgetsikkerhed i udbudsforretninger BRUGSPERIODE 22. + 23. april 2015 Totalomkostninger i udbud Kom i gang med TCO, opnå value for money på den lange bane og større budgetsikkerhed i udbudsforretninger BRUGSPERIODE BRUGSPERIODE ANSKAFFELSE A ANSKAFFELSE

Læs mere

!"#$%&!"#!$" CIRKULÆR ØKONOMI I DANMARK

!#$%&!#!$ CIRKULÆR ØKONOMI I DANMARK !"#$%&!"#!$" CIRKULÆR ØKONOMI I DANMARK Den 2. maj 2012 CIRKULÆR ØKONOMI I DANMARK Baggrund Dette notat har til intention at fremlægge en række repræsentative cases for cirkulær økonomi. Det indeholder

Læs mere

cradlepeople CIRKULÆR ØKONOMI I DANMARK

cradlepeople CIRKULÆR ØKONOMI I DANMARK cradlepeople CIRKULÆR ØKONOMI I DANMARK Den 2. maj 2012 CIRKULÆR ØKONOMI I DANMARK Baggrund Dette notat har til intention at fremlægge en række repræsentative cases for cirkulær økonomi. Det indeholder

Læs mere

7. semester speciale Bygningskonstruktøruddannelsen

7. semester speciale Bygningskonstruktøruddannelsen 7. semester speciale Bygningskonstruktøruddannelsen Af Emil Schjødt Hamelsvang Vejleder: AMHE - Anne Marie Herforth VIA University College, Campus Aarhus Dato for aflevering: 27.03.2015 TITELBLAD RAPPORT

Læs mere

www.balticgpp.eu Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb

www.balticgpp.eu Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb 1 Indholdsfortegnelse Dette er grønne offentlige indkøb 4 Potentialet 4 Miljø, profit, personer 4 Miljø 4 Profit 5 Personer 6 Organisation og indkøbspolitik

Læs mere

Erhvervshåndbogen Grøn Lov og Praksis

Erhvervshåndbogen Grøn Lov og Praksis Erhvervshåndbogen Grøn Lov og Praksis Særtryk Kapitel 7.2 Cirkulær økonomi af Kontorchef Elinor Bæk Thomsen, Region Midtjylland Oktober 2014 Grøn Lov og Praksis Forlaget Andersen 7.2. Cirkulær økonomi

Læs mere

Redegørelse for samfundsansvar

Redegørelse for samfundsansvar Redegørelse for samfundsansvar praktisk vejledning & inspiration Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Hvordan kan vejledningen bruges...8 Del 1 : Del 2 : Hvordan opfylder virksomheden

Læs mere

RETHINK BUSINESS CASESAMLING

RETHINK BUSINESS CASESAMLING RETHINK BUSINESS CASESAMLING INDHOLD Introduktion til casesamling Tværgående cases baseret på evaluering af LB Analyse Vejen til effekt i Rethink Business Styrker opnået via deltagelse i Rethink Business

Læs mere

Magasinet. Klar til kick-off

Magasinet. Klar til kick-off Specialmagasin Udgivet af Dansk Erhverv Maj 2012 Annoncefinancieret Magasinet Dansk Erhverv Klar til kick-off Med udspillet Denmark United giver Dansk Erhverv bolden op til styrket samarbejde for at øge

Læs mere

Innovation i Danmark. - Potentialer og begrænsninger ved modellen for brugerdrevet innovation under LEV VEL projektet.

Innovation i Danmark. - Potentialer og begrænsninger ved modellen for brugerdrevet innovation under LEV VEL projektet. Efteråret 2011 Innovation i Danmark 2011 - Potentialer og begrænsninger ved modellen for brugerdrevet innovation under LEV VEL projektet Speciale afleveret på IT- universitetet i København. A f I v a n

Læs mere

Serviceinnovation En caseanalyse af GTS-nettets aktiviteter på området for serviceinnovation, marts 2011

Serviceinnovation En caseanalyse af GTS-nettets aktiviteter på området for serviceinnovation, marts 2011 Serviceinnovation En caseanalyse af GTS-nettets aktiviteter på området for serviceinnovation, marts 2011 Serviceinnovation En caseanalyse af GTS-nettets aktiviteter på området for serviceinnovation, marts

Læs mere

Budgetcheckliste den nye

Budgetcheckliste den nye Inspirationsnotat til arbejdet i MED-Hovedudvalg Juli 2014 Budgetcheckliste den nye Her får du inspiration til emner, som du bør holde øje med, når MED-hovedudvalget gennemgår kommunens budgetmateriale

Læs mere

RETHINK BUSINESS CASESAMLING

RETHINK BUSINESS CASESAMLING RETHINK BUSINESS CASESAMLING INDHOLD Introduktion til casesamling Tværgående cases baseret på evaluering af LB Analyse Vejen til effekt i Rethink Business Styrker opnået via deltagelse i Rethink Business

Læs mere

Akademiuddannelse i hygiejne og rengøringsteknik

Akademiuddannelse i hygiejne og rengøringsteknik AF KONSULENT CORINA ROIG Akademiuddannelse i hygiejne og rengøringsteknik En behovsanalyse Analyserapport 11-02-2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 Formål... 2 Baggrund... 2 Analysemetoder... 3

Læs mere

Aarstiderne: Hvordan bliver en ambitiøs grøn virksomhed endnu grønnere?

Aarstiderne: Hvordan bliver en ambitiøs grøn virksomhed endnu grønnere? Aarstiderne: Hvordan bliver en ambitiøs grøn virksomhed endnu grønnere? Idéer har de masser af hos Aarstiderne. Og bæredygtighed ligger dybt i dna'et. Men den systematiske tilgang til forandringer bliver

Læs mere

ProductAbility Evnen til produktudvikling 2014

ProductAbility Evnen til produktudvikling 2014 ProductAbility Evnen til produktudvikling 2014 Jørn Johansen, DELTA Maria Nedersee Andersen, DELTA November 2014 En undersøgelse af danske virksomheders evne til produkt og serviceudvikling. Undersøgelsen

Læs mere

Tomme huse med muligheder

Tomme huse med muligheder Tomme huse med muligheder - forfinelse giver fortjeneste Anbefalinger fra projekt Grøn nedrivning i landdistrikter 1 Forsidefoto: Firlænget gård: Maglehøjvej 182, Dannemare, foto: KL 1 Nedrivninger af

Læs mere

Tema: Nå målet! - Forøg konkurrenceevnen via performance og optimering.

Tema: Nå målet! - Forøg konkurrenceevnen via performance og optimering. AFSENDER: Dansk Automationsselskab Hans Edvard Teglers Vej 5 2920 Charlottenlund Returneres ved varig adresseændring B 01/2010/FEBRUAr ISSN 1601-6750 Har I også lyst at være med til at sponsorere DAu Bladet?

Læs mere

CSR AWARDS 2014 PROGRAM. Musikteatret Holstebro. Fremtidens forretning. 1 csrfonden.dk

CSR AWARDS 2014 PROGRAM. Musikteatret Holstebro. Fremtidens forretning. 1 csrfonden.dk CSR AWARDS 2014 PROGRAM Musikteatret Holstebro Fremtidens forretning 1 csrfonden.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Velkommen... side 04 Program... side 06 Oversigtsplan over Musikteatret... side Talere... side 12

Læs mere

Gruppens. sociale. ansvar. jdf DIALOGVÆRKTØJ MATERIALE TIL ORDSTYRER OG GRUPPEN. Projekt På vej mod den bæredygtige arbejdsplads

Gruppens. sociale. ansvar. jdf DIALOGVÆRKTØJ MATERIALE TIL ORDSTYRER OG GRUPPEN. Projekt På vej mod den bæredygtige arbejdsplads Gruppens sociale ansvar jdf DIALOGVÆRKTØJ MATERIALE TIL ORDSTYRER OG GRUPPEN Projekt På vej mod den bæredygtige arbejdsplads 1 DBA-projektets bæredygtighedsforståelse Økonomi Viden Socialt ansvar Etisk

Læs mere

Redegørelse for samfundsansvar

Redegørelse for samfundsansvar Redegørelse for samfundsansvar praktisk vejledning & inspiration Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Introduktion............................................................................ 3 Hvordan

Læs mere

3-ÅRS AFRAPPORTERING GREEN LIGHTHOUSE

3-ÅRS AFRAPPORTERING GREEN LIGHTHOUSE MAJ 2013 3-ÅRS AFRAPPORTERING GREEN LIGHTHOUSE Photo: Adam Mørk 3-ÅRS AFRAPPORTERING GREEN LIGHTHOUSE 1 INDHOLD 1 Forord 2 2 Indledning 4 2.1 Opsummering af målt energiforbrug 5 2.2 Bygningens historie

Læs mere

Synopsis: Titel: Kommunikation mellem byggeriets parter i udførelsesfasen

Synopsis: Titel: Kommunikation mellem byggeriets parter i udførelsesfasen Institut for Mekanik og Produktion Fibigerstræde 16 DK - 9220 Aalborg Telefon 96 35 80 80 Titel: Kommunikation mellem byggeriets parter i udførelsesfasen Tema: Kandidatspeciale Projektperiode: BL4, forårssemester

Læs mere

Bachelorprojekt. Erhvervsøkonomi- og erhvervsjurastudiet 6. Semester 2010 Copenhagen Business School

Bachelorprojekt. Erhvervsøkonomi- og erhvervsjurastudiet 6. Semester 2010 Copenhagen Business School Bachelorprojekt Erhvervsøkonomi- og erhvervsjurastudiet 6. Semester 2010 Copenhagen Business School Sabine Bøge Larsen Sofie Stage Pedersen Juridisk vejleder: Elisabeth Thuesen Økonomisk vejleder: Jens

Læs mere

Vidensdeling og BIM. Går de hånd i hånd?

Vidensdeling og BIM. Går de hånd i hånd? Går de hånd i hånd? University College Nordjylland Kenneth Højbjerg Bygningskonstruktøruddannelsen 7. semester februar marts 2012 Vejleder: Henriette Knak 1 Titelblad: Rapportens titel: Går de hånd i hånd?

Læs mere