Markredskaber nu med RFID! 1. Sammenfatning Formål Ressourcer og omfang Tidsplan Organisation Afgrænsning...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Markredskaber nu med RFID! 1. Sammenfatning... 2 2. Formål... 3 3. Ressourcer og omfang... 4 4. Tidsplan... 4 5. Organisation... 4 6. Afgrænsning..."

Transkript

1 Markredskaber nu med RFID! 1. Sammenfatning Formål Ressourcer og omfang Tidsplan Organisation Afgrænsning Succeskriterier RFID-enheder Tags Fordele og ulemper passive kontra aktive tags (sammenfatning) Eksisterende løsninger Til- og afkoblingstidspunktet Priser Teknologivalg Datakommunikation Udstyr Forsøgsopstilling Datastrøm Frasortering af aktive tags Forsøg aktive tags Anonymitet Andre anvendelsesmuligheder Fremtidsscenarie Power Line Communication Konklusion Bilag

2 1. Sammenfatning Tre systemer er identificeret, som kan anvendes til identifikation af markredskaber. Satconsystems AutoDoc Tyskland, der er en samlet løsning, der inkluderer GPS-system, identifikation af markredskab og traktorfører via aktive RFID-tags. Systemet er belønnet med en sølvstjerne fra det tyske DLG, men der er ikke solgt et eneste eksemplar. RFID-tags anvendt i AutoDoc har en rækkevidde på fem meter, og har den fordel, at den begrænsede læseafstand ikke kræver frasortering af markredskaber der ikke er sammenkoblet med traktoren. Et testsystem baseret på et aktivt RFID-kit er blevet testet med en rækkevidde på 18 meter i det bedste tilfælde og 10 meter i værste tilfælde. Fordelen ved denne løsning er, at der registreres data fra markredskaber der er monteret i fronten, bag ved eller markredskaber i forlængelse af hinanden eksempelvis gyllevogn og gyllenedfælder. Power Line Communication (PLC) er en teknologi der benytter det eksisterende kobber i det eksisterende elektriske netværk på traktoren og markredskaberne til formidling af information. Et netkort/modem sættes på markredskabet, hvorved et signal moduleres på de elektrisk ledende kobberkabler. Fordelen ved denne løsning er, at den er mere robust i form af fast kablet forbindelse via lygtestikket fra markredskabet. Netkortet/modemet er strømforsynet fra traktorens generator, hvorfor der ikke skal ekstern strømforsyning (batteri) i forhold til et aktivt RFID-system. Et system baseret på passive tags, har en maksimal læseafstand på mellem 30 og 50 cm alt efter forholdene. Tidligere erfaringer viser, at montering af passive tags på metalgenstande reducerer denne afstand væsentligt. En passiv løsning, skal derfor udvikles med nærkontakt for øje, hvorfor lygtestikket kan være en mulighed. I tilfælde af, at lygtestikket tages i anvendelse, vurderes PLC til at være en bedre løsning i forhold til den passive RFID-teknologi. En betragtelig ulempe ved passive RFID-tags er registrering af markredskaber i forlængelse af hinanden, hvilket vil kræve ekstra montering af RFID-modtagere. Der findes kombinationer af passive og aktive RFID-tags, der forsøger at eliminere svaghederne ved begge tags typer. Semi-aktive/passive RFID-tags anvender den interne strømforsyning til det interne kredsløb, men energien til afsending af signalet stammer fra RFID-modtageren. Alternativt kan den interne strømforsyning anvendes til at forstærke sendesignalet, når det semi-aktive/passive RFID-tag er i nærheden af en RFIDmodtager. På trods af ambitioner om sammenkobling med Landscentrets GPS-udstyr, er denne proces ikke behandlet eller udviklet i dette projekt. Testsystemet med de aktive RFID-tags leverer et kontinuerligt signal på fire tegn cirka hvert andet sekund. Dette signal kan aflæses via en standard RS-232 port på RFID-modtageren, som relativt simpelt kan integreres på eksisterende GPS-udstyr hos Landscentret eller andre leverandører. Den udførte undersøgelse af PLC teknologien viste, at teknologien virker på forskellige traktorer, med op til tre PLC-enheder tilkoblet samtidigt. Det var ikke muligt at fremprovokere kommunikationsforstyrrelser ved start af traktor. De tre systemer kan alle bruges til identifikation af markredskaber. Valget er af system afhænger af situationen og vurderingskriterierne. Nedenfor vurderes hvilket system, der skal vælges i en bestemt situation. 1. Autodoc kan anvendes, hvis en afprøvet og færdigudviklet løsning er en vigtig parameter. 2. En videreudvikling af RFID-testystemet kan anvendes, hvis det vurderes, at nærkontakt (5 meter RFID) eller kabling til alle maskinredskaber ikke er mulig (front, bag og markredskaber i forlængelse af hinanden). 3. PLC kan anvendes, hvis en løsning hvor lygtestikket tages i anvendelse for at identificere markredskabet kan accepteres. 2

3 a. PLC er den løsning, der vurderes til værende mest robust og anvendelig, på grund af dens lave omkostninger, og dens anvendelse af det eksisterende elektriske netværk til kommunikation og energiforsyning. b. Markredskaber i forlængelse af hinanden kan registreres, hvis der er påmonteret lygtestik. 2. Formål Aktivitetens overordnede formål er at vurdere og afprøve RFID-teknologier, som kan understøtte en intelligent flådestyring inkl. tidsforbrug for et landbrugs markredskaber. Ved kobling af ekstra information om tilkoblet markredskab muliggøres følgende aktiviteter. GPS-dataanalyse med information om markredskab lang tid efter selve markoperationen. Udarbejdelse af kapacitetsrapporter på redskabsniveau. Udførelse af aktivitetsbaseret økonomistyring på mark- og maskinniveau Mål Det er projektets mål at få afdækket problemer og muligheder med RFID-tagging af markredskaber. Projektet skal anvise løsninger på både de teoretiske og praktiske problemstillinger, herunder konkrete teknologivalg, montering, datakommunikation etc. Det er endvidere et mål at udvikle og afprøve prototyper på software der kan sikre kommunikation mellem RFID-læseren og eksterne systemer i en standardiseret snitflade Fokus Projektets fokus er specifikt på RFID-teknologiens muligheder og udfordringerne med at implementere den, herunder både radioteknologiske, datalogiske og praktiske monteringsmæssige udfordringer. Signalet kan afleveres via et kabel (seriel, parallel, usb) eller via en trådløs teknologi (bluetooth, wifi eller andet) Aktiviteter Projektet omfatter mindst disse aktiviteter: Identifikation og vurdering af evt. eksisterende løsninger. (Kan give anledning til re-fokusering af projektet). Præcisering af formål og aktiviteter, afgrænsning og succeskriterier. Udarbejdelse af detaljeret projektplan. Teknologivalg: Aktive/passive tags, frekvensområde, modtager og antenne. Udvælgelse af test-site. Tagging af markredskaber og montering af antenne/læser. Opsamling og processering af RFID-data (ID, tid, sted, varighed) og kobling med GPS-positioner. Udvikling af prototype på kommunikationssoftware mellem RFID-læser og eksterne systemer Udarbejdelse af afsluttende rapport 2.4. Resultat Resultatet af projektet er et dokumenteret projektforløb, en rapportering der konkluderer på hensigtsmæssigheden af de valgte teknologier og løsninger, samt anviser (veje til) industrielle og skalerbare slutprodukter. På baggrund af dokumentationen kan der derfor træffes beslutninger om opfølgende projekter, om produktion af løsninger eller om kontakt til mulige alternative producenter. 3

4 3. Ressourcer og omfang AgroTech leverer den største del af timerne til projektet i form af konsulentydelser til projektets planlægning, gennemførelse og rapportering samt til projektledelse. Landscentret, PlanteIT bidrager med viden kommunikationsprotokol om samt assisterer med udviklerressourcer til prototypeudvikling. 4. Tidsplan Projektets samlede timemæssige omfang for AgroTech forventes at være 150 timer, der skønsmæssigt fordeles således: Planlægning, 20 timer Teknologivalg, 35 timer Specificering og sparring ved prototypeudvikling og on-site afprøvning, 70 timer Afrapportering, 25 timer Landscentrets timeforbrug til prototypeudvikling ligger udover ovenstående timetal. Projektstart 1. November Forventet sluttidspunkt ultimo Detaljeret tidsplan (S:\0200_Jordbrugsteknologi\2489_ Internetudvikling\1_Projektet\ _grn_RFID-i-marken-tidsplan.xls). 5. Organisation Landscentret, Web & IT er projektejer. Der er nedsat en styregruppe bestående af Esben Wolf, AgroTech og Jens Bligaard og Peter Enevoldsen fra Landscentret. Hans Henrik Pedersen, AgroTech er projektleder og referer til styregruppen. Liste: Esben Wolf, Jens Bligaard, Peter Enevoldsen, Hans Henrik Pedersen Finansiering Projektet finansieres af Landscentret, Web & IT Rettigheder Landscentret har alle rettigheder til projektets resultater. 6. Afgrænsning Undersøgelsen af RFID-teknologien til identifikation af markredskaber udføres under kontrollerede forhold på Koldkærgaard. Der opstilles forslag til, hvordan datastrømmen og identifikationen skal udføres og hvordan registrerede data opsamles hensigtsmæssigt. Forsøget udføres på en eller to traktorer med maksimalt fire forskellige markredskaber. Overførslen af identifikationsdata foretages ved hjælp af GPS-bokse med seriel indgang. Dansk Markdatabase er sidste station for datastrømmen i forsøget. 7. Succeskriterier Mindst et RFID-system er afprøvet og data kan flyde fra RFID-tag til Dansk Markdatabase. 4

5 8. RFID-enheder En RFID-enhed kan sende et signal og aktivere et passivt tag og modtage informationen fra et passivt eller aktivt tag. RFID-enheder som både skal sende og modtage et signal er mere komplicerede i deres opbygning, mens RFID-enheder der kun skal modtage et signal fra et aktivt tag er enklere i deres opbygning. 9. Tags Et register over RFID-tags oprettes, hvorefter en landmand kan bestille et bestemt antal tags til sin maskinpark eller i forbindelse med indkøb af nyt udstyr. Ved bortkomst eller ophør af funktionalitet erstattes tagget med et nyt, som registreres i en central database Frekvens Det lavfrekvente område (30 KHz til 500 KHz) anvendes til små afstande mens det højfrekvente (850 MHz til 950 MHz og 2,4 GHz til 2,5 GHz) kan anvendes til længere afstande. Fordelen ved de lavfrekvente systemer er de lavere omkostninger til tags Tag ID Fra centralt hold indkøbes tags med fortløbende numre, som registreres i en central database. Hvert nummer tilknyttes til en bestemt landmand og markredskab. Fordelen ved central styring er, at landmænd og maskinstationer kan låne og udlåne maskinredskaber og få dokumenteret tidsforbruget for anvendelsen af markredskabet. Nummereringen er standardiseret ved anvendelsen af fortløbende numre. Det er muligt at bestille en nummerrække, der indeholder et tilstrækkeligt antal numre. I tilfælde af mangel på numre, skal en ny nummerrække bestilles. 10. Fordele og ulemper passive kontra aktive tags (sammenfatning) Passive tags har en kort rækkevidde, som kan betragtes som en fordel og en ulempe. Det er en fordel fordi, det er muligt at sikre registrering af et enkelt RFID-tag af gangen. Ulempen er at en RFID-tagget skal aktiveres og læses af en RFID-antenne, der er i nærkontakt (maks 50 cm i gode forhold) med RFID-tagget, hvilket stiller store krav til placering af både RFID-tag og RFID-antenne. Det er også en fordel, at der ikke skal udskiftes batteri på passive tags. Passive tags er billigere end aktive tags, men RFID-udstyr til læsning af det passive RFID-tag er dyrere i forhold til læseudstyret til aktive tags. Aktive tags har den fordel, at de er synlige for en RFID-læser fra lang afstand. Ulempen ved denne synlighed er, at der kan være flere tags synlige samtidigt, hvilket kan besværliggøre identifikationen af det tilkoblede markredskab. Fordelen er, at markredskaber for og bag kan registreres samtidigt af en enkelt antenne. Det aktive tag er desuden batteridrevet, hvilket kræver udskiftninger. 11. Eksisterende løsninger Satconsystem med deres AutoDoc løsning baseret på aktive tags (S:\0200_Jordbrugsteknologi\2489_ Internetudvikling\9_Eksterne_bilag\Agri_05). Billederne af AutoDoc er udleveret af Georg Duerrstein, Satconsystem, Direktør Autodoc er et samlet system, der indeholder GPS-analyser og RFID-identifikation af markredskab samt traktorfører. Rækkevidden på de aktive RFID-tags i autodoc er fem meter. Den korte rækkevidde er problematisk, hvis flere markredskaber er koblet sammen i forlængelse af hinanden. Rækkeviden kan være 5

6 en fordel, da det forenkler identifikationsprocessen, da der med høj sandsynlighed kun er et synligt markredskab af gangen. 12. Til- og afkoblingstidspunktet Der kan argumenteres for, at til- og afkoblingstidspunktet er en vigtig parameter. Den opnåede information er, at det er muligt at se, hvor lang tid et bestemt markredskab har været tilkoblet en bestemt traktor. En anden mulighed er at se bort fra til- og afkoblingstidspunktet og udelukkende koncentrere sig om, identifikationen når markredskabet er i marken. På den måde kan løsningen med det aktive tag anvendes. 13. Priser Prisen på aktiv kontra passiv RFID-løsning afhænger af kvalitet, specifikationer, og antal der købes. Herunder tages udgangspunkt i under 10 stk. Priserne estimater udleveret af Johnny Koch Petersen, AgroTech. Aktiv løsning Op til 50 meter. Nogle over 50 meter. Tags ~50 kr og opefter Reader ~ 200 og opefter. Passiv løsning Kort afstand op til 10 meter maks. Tags ~ 1 kr. og opefter Reader og sender, ~1500 kr. og opefter. 14. Teknologivalg Teknologivalget er taget ud fra en række kvalitative parametre som vist herunder. Enkel montering. Sandsynlighed og sikkerhed for korrekt registrering Montering Det passive tag skal monteres et bestemt sted på markredskabet, i forhold til en antenne der har kort rækkevidde. En anden mulighed er støbning af RFID-tagget i lygtestikket, som findes på de fleste markredskaber. I tilfælde af at lygtestikket ikke findes, kan det monteres. Begge løsninger kan være påvirkelige af ydre forstyrrelser, enten under sammenkobling af redskab og traktor eller slidtage på stik. Det samme gælder for antennen, som skal monteres udenfor traktorens kabine. Det aktive-system kan sandsynligvis monteres på hvilket som helst sted på markredskabet, hvilket skjuler det for ydre påvirkninger. Ulempen er, at det er batteridrevet og skal have udskiftet batteriet, hvorfor afmontering skal være mulig. Modtagerantennen i en aktiv løsning, kan monteres i kabinen på traktoren, hvor den er beskyttet mod eksterne forstyrrelser Registrering Passive tags har kort rækkevidde, hvorfor sandsynligheden for, at andre markredskaber identificeres er meget lav. Sikkerheden for korrekt registrering er derfor meget høj under forudsætning af korrekt afstand mellem antenne og tag. 6

7 Der vil ofte være flere aktive tags i området, som kan give forkert identifikation i RFID-enheden, da den kan se flere tags samtidigt. Frasorteringsproceduren foregår ved hjælp af software beskrevet senere Vurdering Kompleksiteten i forbindelse med monteringen af det passive tag er relativt høj og meget afhængig af udformningen af de forskellige maskiner. Problemet med registrering af flere aktive tags kan løses ved hjælp af software og andre hardwaremæssige tiltag. Der er fordele og ulemper ved begge systemer, hvorfor der er potentiale for både aktive og passive tags. Et aktivt system vil have generiske monteringsegenskaber med udfordringer for identifikation, når flere aktive tags er i nærheden. Problemstillingen med identifikation vurderes til at kunne løses med software, hvorfor fokus i denne undersøgelse vil være på den aktive løsning. 15. Datakommunikation Output fra RFID-læseren vil være seriel kommunikation ifølge RS-232-standarden (http://en.wikipedia.org/wiki/rs-232). Alle synlige RFID-tags skal registreres i en tekststreng med en forudbestemt frekvens. Denne frekvens skal være tilstrækkeligt høj, så markredskabet kan identificeres, men bør ikke belaste informationsstrømmen mere end nødvendigt. Det vurderes, at det er tilstrækkeligt at opsamle RFID-data hvert tiende minut. Herved kan frasorteringsprocessen også vurderes, hvis der er uoverensstemmelser. 16. Udstyr Aktive tags 3 styk RF40315T 40 meter tags (http://www.ananiahelectronics.com/rf40315t.htm). 3 styk RF8315T 8 meter tags (http://www.ananiahelectronics.com/rf8315t.htm). Vigtige informationer fra hjemmeside dokumentationen er opsummeres i dette afsnit. De aktive tags har en levetid på 4000 timer (knap et halvt år). Operationel temperatur 0 50 C. Radio signal sendes hvert 2,5. sekund +/- 0,5 sekund. Begge tags sender et signal kontinuerligt, når batteriet er tilsluttet. Signalets sendetid er på 11 ms, hvilket medfører at der ikke interfereres med andre enheder, der benytter samme operationelle frekvensbånd (315 MHz). Den nærmeste afstand, hvor RFID-enheden kan modtage et signal fra et tag er ved den anbefalede afstand på mindst 1 meter. Batteriets levetid kan forlænges betydeligt, hvis signalafsendelsesfrekvensen (ikke signalfrekvens) ændres fra omkring hvert andet sekund til en gang i minuttet. Vil batterikapaciteten ikke være flaskehalsen, men selve batteriets levetid, der på almindelige batterier er på omkring fem år. En udskiftning vil anbefales, at blive foretaget mindst hvert tredje år Passive tags Læsbarhed op til 50 centimeter (mindre, hvis det sidder på metal) RFID-enhed Består af en modtagerantenne (RFID), signal/datakonverter og outputsignal (RS-232). 3 styk RF8315R RFID-modtagere (http://www.ananiahelectronics.com/rf8315r.htm). 7

8 o Strømforsyning via serielport eller 9V adapter (centrum er plus). NOTE, det skal undersøges, hvorvidt Landscentrets GPS-boks kan levere strøm til enheden via serielporten. o Output på serielporten er: RS232, 9600 Baud, 8 bit words,1 stop bit,1 start bit, no parity. o Output format: 4 tegn 8 bit hver. o Operationel temperatur 0 50 C. (http://cgi.ebay.it/rf40315rt-active-rfid-40-meter-transmitter-n- Receiver_W0QQitemZ QQihZ020QQcategoryZ4660QQcmdZViewItem) Monteringskasser Både RFID-tag og RFID-enhed sættes i monteringskasser med IP koden 65 (http://en.wikipedia.org/wiki/ip_code). Kasserne er derfor testet som støv- og vandtætte (ikke højttryksrenser eller neddyppet i vand) GPS-boks GPS-boksen modtager RFID-signalet fra RFID-enheden via et serielt kabel. Det skal undersøges om GPS-boksen kan forsyne RFID-enheden med strøm via det serielle kabel. Programmering af GPS-boksen omfatter et lyttemodul, der opfanger hvilke RFID-signaler, der har været synlige de sidste ti sekunder (to gange tre sekunder, så RFID-tagget mindst har afgivet to signaler plus fire sekunders buffer). Ti sekunder inden afsendelse af GPS-streng til Markdatabasen aktiveres lyttemodulet, som ti sekunder efter kobler alle synlige RFID-tags på GPS-strengen, der sendes til MarkDatabasen eller anden central database. I tilfælde af afsendelse af GPS-streng til Markdatabasen oftere end hvert tiende sekund, skal lyttemodulet være aktivt konstant. Strukturen i Markdatabasens GPS information skal derfor udvides, så der er plads til 10 tag-id er ud for hvert registreret punkt, der i forvejen indeholder tidsstempel og geografisk position. I tilfælde af, at der ikke er nogle tag-id er synlige, vil ingen af de ti felter blive benyttet. Sandsynligheden for, at 10 tags er synlige samtidigt, vurderes til at være lav. Synlige tags, som ikke er i Markredskabsregisteret lagres ikke i Dansk Markdatabase. Frasortering af RFID-tags sker efterfølgende i software på en central server, hvor regnekraften er høj, og kravene til databearbejdelse i realtid er lave. 17. Forsøgsopstilling Forsøgsmateriel Kamera, notepapir og blyant dokumentation. Klud og sprit/rens - rensning af fastgørelsesområde. Tape eller dobbeltklæbende tæppetape montering af RFID-enhed og tag. Det er ikke sikkert at RFID-enheden skal monteres. Skruetrækkersæt - placering i sikringsskab etc. Målebånd eller andet måleinstrument måling af RFID rækkevidde. RFID-udstyr samt Datalogger med RS-232 indgang eller RS-232 til USB konverter inklusive bærbar computer. 8

9 17.2. Montering Det er vigtigt at undersøge monteringsmulighederne både for RFID-enheden og tagget. Det er interessant at finde ud af, hvor stor betydning placeringen af de to enheder har, på læsbarhed, funktionalitet, sikkerhed og holdbarhed Aktiv RFID-enheden monteres i traktorkabinen. Hvis muligt justeres på modtagerfølsomheden, for at vurdere niveauet på signalfeltet, så færrest antal aktive tags registreres. Denne modtagefølsomhed skal kombineres med at være så svag som muligt, samtidigt med tilstrækkelig styrke, så både markredskaber i front og bag i forlængelse af hinanden registreres. RFID-tagget skal monteres på markredskabet. Montering vil foretages med tape. Forskellige indstillinger for signalstyrke skal afprøves, hvis muligt. Både front- og bagredskab skal afprøves. Endvidere skal afprøvning foretages med front og to bagredskaber monteret samtidigt (hvis muligt). Der kan være problemer med registrering af det det bagerste markredskab, hvis det første markredskab, i en række af to, skygger for det næste markredskab (metallisk radiobølgeskjold). Forskellige placeringer skal afprøves Passiv Er specificeret ifølge AutoDoc (S:\0200_Jordbrugsteknologi\2489_ Internetudvikling\9_Eksterne_bilag\Agri_05). Montering af RFID-antenne er en udfordring i den passive løsning, da monteringspunktet skal standardiseres, for alle traktorer. Da alle traktorer ikke er ens, vil det være nødvendigt at ændre designet, så en standard placering af både tags og RFID-antenne er mulig. Eksempelvis i forbindelse med et i forvejen eksisterende stik (Lygtestikket) Robusthed Udstyret skal være i et barskt miljø, hvor der også kan forekomme fugt og kondens i traktorens kabineområde. Ved åbne vinduer i traktorkabinen, kan der trække regnvand ind RFID-enhed Vibrationer påføres RFID-enheden Tags Kravet til RFID-taggets robusthed i landbruget er højt, da markredskaberne anvendes i alt slags vejr og påvirkes både af vibrationer, slag, blæst, regn, mudder, støv og stærk sol. Det kan derfor være nødvendigt og hensigtsmæssigt, at montere tagget et sted, der er skjult fra disse påvirkninger. 18. Datastrøm Data skal flyde fra tag til RFID-enhed til GPRS-sender til database. En alarmfunktion skal implementeres, der skal indikere, hvis en traktor kører i marken uden markredskab. Årsagen til, at en traktor kører ser ud til at køre uden markredskab i marken, kan skyldes forskellige ting. Traktoren kører ved siden af marken, da den bruges til afhentning af et markredskab i en nabogård. RFID-enheden er defekt. Det aktive RFID-tag er løbet tør for strøm eller har fået en anden defekt. Der er en fejl i datastrømmen en metalplade blokerer eksempelvis for radiobølgerne fra RFIDtagget. 9

10 Hele processen fra registrering af Tag i markredskabsregisteret til identifikation hos den endelige bruger er vist i Figur 1. Figur 1: Materiale og informationsflow i forbindelse med mærkning af markredskaber med aktive RFID-tags. Processen starter ved indregistrering af RFID-tags, som derefter sendes ud til et landbrug, som kan monteres tags på forskellige markredskaber. Ved montering af RFID-tag på et markredskab meldes tilbage til markredskabsregistreret, så tagget kan kobles sammen med et bestemt markredskab. Markredskaberne kan nu kobles til traktoren, som registrerer aktive tags med en RFID-modtager. RFID-modtageren er koblet til en sende-enhed (GPS-boks), der sender data over mobilnettet til Dansk Markdatabase. På serveren er der frasorteringssoftware, der identificerer hvilket eller hvilke markredskaber, der var tilkoblet traktoren på et givet tidspunkt. Denne information kan efterfølgende anvendes til rapportgenerering af tidsforbruget til en bestemt markoperation på en bestemt mark (Data er nået slutbrugeren). Det er sandsynligt, at markredskabsregisteret kan integreres i Dansk Markdatabase. 19. Frasortering af aktive tags Frasorteringsprocessen af tags kan foretages via forskellige metoder. Der opstilles tre muligheder, som enten kan stå alene eller kombineres. 10

11 19.1. Mekanisk Det er kun nødvendigt at aktivere det aktive tag, når det er i bevægelse. Dette kan opnås ved installation af en enhed, der under rystepåvirkning genererer tilstrækkeligt energi til aktivering af tagget. En anden løsning er en enhed, som ved rystelser aktiverer en kontakt der tænder det aktive tag. Ulempen ved denne løsning er, at der ikke modtages signal konstant, som kan afskrive andre anvendelsesmuligheder. Endvidere kan det være kompliceret at installere denne type rystekontakt/energigenerator. Fordelen ved denne løsning er, at den forlænger batterilevetiden samtidig med, at der kun er et begrænset antal signaler i et maskinhus med mange maskiner Software Markredskaber kobles af og på, på et begrænset antal geografiske områder i et maskinhus på gård 1, 2 eller 3. Ved registrering af markredskaber på de givne områder, vil det herefter være muligt at frasortere tags, når disse områder forlades. Nedenstående liste viser, hvordan systemet kan fungere. 1. Programmering af til- og afkoblingsområder (område X). 2. Ved afgang fra område X, registreres alle synlige tags. a. I den initiale situation kan det se ud som om, at traktoren kører med flere markredskaber end tilfældet. 3. De tags, som forsvinder fra synsfeltet fjernes fra registeret over tilkoblede enheder. 4. Der registreres ikke nye tags. 5. Det antages at i perioden mellem besøg af et X område, har frasorteringsmekanismen nedsnævret sit register til det eller de markredskaber der er tilkoblet traktoren. Denne software vil ligge på en central server, der bearbejder de opsamlede data. I mange tilfælde, vil et område X ikke være nødvendigt, da identifikationen af markredskab(er) udføres inden den første mark besøges. Tabel 1 viser hvordan frasorteringsprocessen vil foregå. For at simplificere eksemplet anvendes store bogstaver til identifikation af hvert markredskab. Når maskinhuset forlades er syv maskiner synlige (ABCDEFG). Synsfeltet nedsnævres når afstanden til de aktive tags stiger. Frasorteringen af tags foregår løbende hvorved registeret nedsnævres. I position fire er markredskab A det eneste tilbage, selvom tre markredskaber er synlige. Registeret nulstilles og kan igen modtage tags, når traktoren er i et til- og frakoblingsområde. Position Synlige Register Frasorteret 1 ABCDEFG ABCDEFG 2 ABCDE ABCDE FG 3 ADEF ADE BC 4 ACG A DE Tabel 1: Eksempel på frasortering af aktive tags. I tilfælde af, at til- og frakoblingsmetoder ikke er definerbare, er det nødvendigt at opsamle tag-data med en højere frekvens. Ved hjælp af data, der eksempelvis modtages hvert femte eller hvert tiende sekund, vil det være muligt at finde frem til, hvilket RFID-tag, som oftest er synligt. For eksempel, hvis markredskab skal identificeres på tidspunkt x, kan et tidsvindue på to timer (plus minus en time fra tidspunkt x) være basis for hyppighedsberegningen for hvilket RFID-tag, som oftest var synligt. 11

12 Det antages at der er ti registreringer indenfor en given tidsperiode, hvor A, B og C er tre forskellige markredskaber. Registreringer er vist på listeform, hvor hver registrering er separeret med semikolon. 1) A; 2) A; 3) A; 4) AB; 5) AB; 6) A; 7) AC; 8) ABC; 9) C; 10) C. I listen er A synlig i 8 ud af ti registreringer, hvilket medfører at på tidspunkt 5 (i midten af perioden), er markredskab A koblet til traktoren. Dette har en vis usikkerhed i forbindelse med skift til et andet markredskab, hvor perioden omkring skiftet ikke giver et entydigt resultat. Den anvendte tidsperiode til frasorteringsprocessen kan med fordel defineres af indgang og udgang fra strategiske polygoner (markpolygoner), der defineres ud fra GPS-data. Markredskab vil sjældent udskiftes, efter påbegyndt markoperation. I ekstraordinære tilfælde, hvor markredskabet udskiftes i marken, vil der være noget usikkerhed om, hvornår markredskabet er blevet udskiftet Bonus ide Under antagelsen af at man ved hvor mange maskiner, der er koblet til traktoren, kan der laves en registrering, hver gang kun det bestemte antal maskiner er synlige. Eller hvis der er mere end to eller tre tags synlige, så foretages der ikke registrering af markredskab. Samme eksempel som før, hvor registrering kun forekommer, hvis der er et synligt markredskab. 1) A; 2) A; 3) A; 6) A; 9) C; 10) C. Registrering 4, 5, 7, 8 er frasorteret. Det giver et billede af, at markredskab A har været tilkoblet fra tidspunkt 1 til 9, hvorefter markredskab C er tilkoblet. I den virkelige situation kunne det være, at markredskab C allerede blev tilkoblet på tidspunkt Endelig løsning (Pointsystem version 1) Forklaring: Det redskab, som har flest point registreres. Et point tilføjes hvis markredskabet er synligt på et bestemt tidspunkt. Hvis markredskabet forsvinder fra synsfeltet nulstilles pointene. De synlige Markredskaber er registreret i Dansk Markdatabase). Eksempel hvor først A er tilkoblet, hvorefter der køres forbi markredskab B, som ikke registreres, da A har flere point. Til slut skiftes til markredskab C og markredskab A er synligt på tidspunkt 10, men registreres ikke, fordi C har flere point. Et forløb med ti tidspunkter er illustreret i Tabel 2. Tidspunkt Synlige A A A AB AB A AC ABC C AC Point A Point B Point C Registreret A A A A A A A A C C Tabel 2: Registrering af Markredskaber ifølge pointsystem (første udkast). Samme strategi benyttes til næste eksempel, men nu er Markredskab A og B tilkoblet traktoren samtidigt. Der opstilles yderligere parametre, der gør identifikationsprocessen mere intelligent. Parametre der skal defineres (nogle parametre er på nuværende tidspunkt sat tilfældigt) 12

13 Et markredskab er uinteressant at registrere, hvis det ikke har været synligt i mindst 30 minutter (Det antages, at tidsintervallet mellem hvert tidspunkt svarer til seks minutter, hvorfor fem tidspunkter kræves for registrering af markredskab). Denne parameter kan med fordel sættes til en højere værdi. Et markredskab er uinteressant at registrere, hvis tre andre redskaber har højere point. Ekstra frasortering: Programmet modtager ikke synlige markredskaber, hvis traktoren står stille (bevæger sig under 5 [km/h] på baggrund af GPS-data. Nogle markredskaber kan per definition ikke være tilkoblet traktoren samtidigt. Dette skal undersøges inden mere end et markredskab registreres. I tilfælde af, at markredskabet er registreret samtidigt i to forskellige traktorer, er markredskabet sammenkoblet med den traktor der har registreret flest point. Et forløb med den udvidede metode illustreres i Tabel 3. Tidspunkt Synlige ACD AB AB ABCD ABC ABCD ABD ABC AB AB Point A Point B Point C Point D Registreret A AB AB AB AB AB AB AB AB AB Tabel 3: Registrering af Markredskaber ifølge pointsystem (andet udkast). Pointdata kan lagres i et dynamisk array med heltalsværdier. På et døgn (24 timer) med signalmodtagelse hvert femte sekund registreres maksimalt point per markredskab (24 timer svarer til sekunder (24*60^2 ). Hvert femte sekund (der divideres med 5)). Det antages, at pointsystemet nulstilles en gang i døgnet. Se arket Point-system i regnearksfilen (S:\0200_Jordbrugsteknologi\2489_ Internetudvikling\1_Projektet\regneark\ _grn_Frasortering.xls) Terminal I tilfælde af flere synlige tags, når en markoperation skal påbegyndes, vil en terminal blinke og/eller hyle med besked om at der skal vælges markredskab. Det skal gøres på en simpel terminal, hvor markredskabet vælges, ved hjælp af op/ned knapper samt bekræftelse med en OK-knap. Eventuelt udnyttes eksisterende terminaler i traktoren. Uden et længerevarende forsøg med mange markredskaber og traktorer, er det på nuværende tidspunkt svært at vurdere, hvor stort problemet er og hvilke behov der er til frasortering af tags. 20. Forsøg aktive tags Et forsøg med fire RFID-tags og en RFID-modtager er foretaget på Koldkærgaard fredag den 21. november Der er taget billeder af forskellige placeringer af RFID-tags (se S:\0200_Jordbrugsteknologi\2489_ Internetudvikling\7_Foto\ _grn_RFID-aktiv-test). Forsøget blev foretaget i et maskinhus, hvor maskinerne stod spredt. Maskinhuset er 18 meter langt og 15 meter bredt. Traktoren blev placeret ved indgangen af maskinhuset, hvorefter forskellige placeringer af tags blev afprøvet. 13

14 Redskab Tag Status Status Status Harve 1yu3 1 Gyllevogn 1Ym3 2 Nedfælder 1YKk 1 Vogn 1WyC 3 1) Traktor er udenfor maskinhuset. 2) Traktor er ved indkørslen af maskinhuset. 3) 1WyC blev placeret udenfor røret, ellers er det ikke synligt på 5 meters afstand. Tabel 4: Oversigt over placering af tags og traktor. Tabel 4 viser hvornår hvert tag er synligt. Der er tre statuskoder. De to første viser placeringen af traktoren. Det er muligt at aflæse, at RFID-tagget på harven og nedfælderen læses allerede, når traktoren står udenfor maskinhuset. Traktoren køres lidt længere ind, hvorefter også RFID-tagget på gyllevognen bliver synligt. RFID-mærket på vognen er først synligt ved status 3, hvor RFID-tagget flyttes udenfor trækstangsrøret. Gyllevognen skyggede fuldstændigt for RFID-tagget på nedfælderen, men det gav ingen problemer med identfikation af tagget ved en afstand på 18 meter. Ekstra kontrol blev udført i det fri, hvor afstanden til RFIDmodtager 1yKk var 17m, hvor enheden var monteret bag en trailer. Dette bekræfter at maskinhuset ikke forstærkede radiosignalet. En vigtig observation fra dette forsøg er, at RFID-tagget skal vende med afmærkningen opad, for at opnå den bedste sendestyrke. Dette skyldes, at det har en betydning, hvordan taggets antenne vender i forhold til modtagerantennen. Det kan endvidere have betydning, at antennerne i de anvendte tags, var placeret over printet og derved også længere fra metalliske genstande på markredskaberne. Dette minimerer sandsynligheden for, at markredskaberne absorberer Radiosignalet Kontrol på jord Kontrol blev udført udenfor ved en temperatur på cirka 0 C. RFID-enheden blev holdt i hånden cirka 1,5 meter over jorden, mens RFID-tagget lå på jorden (se Figur 2 ). Figur 2: afstandskontrol for aktivt RFID-system. Forsøgsresultaterne viser, at tags af typen 8 meter klarede sig bedre end tags af typen 40 meter (se Tabel 5). Årsagen til dette er sandsynligvis antennens placering i plastkasserne. Tag-typen 8 meter har en antenne der kan snoes, som passer godt i beskyttelseskassen, mens tag-typen 40 meter har en længere antenne, der virker bedst i udstrakt position. RFID-tags lå med ID-mærket opad (låget opad). 14

15 Tagtype TagID a [m] R-Tag 8 1YKk 12 R-Tag 8 1Ym3 15 R-Tag 40 1WyC 10 R-Tag 40 1Yu3 10 Tabel 5: Resultater fra afstandskontrol for aktivt RFID-system. Grunden til at de opnåede testresultater viser en kortere rækkevidde end ved det praktiske forsøg, skyldes sandsynligvis, at tag-position var tæt på jorden, som herved minimerede senderækkevidden. I det praktiske forsøg var tags placeret 0,5-1 meter over jorden. 21. Anonymitet Aktive tags sender signaler kontinuerligt, hvorfor andre RFID-modtagere er i stand til at registrere markredskabsid. Det skal vurderes hvorvidt et markredskabsid er fortroligt, før systemet anvendes i erhvervet. 22. Andre anvendelsesmuligheder Hvor lang tid har vi været i nærheden af en gylletank, som er mærket med et aktivt RFID-tag. Triangulere sig frem til bestemte markredskaber, hvis markredskaberne er mærket med et aktiv RFID-tag. 23. Fremtidsscenarie I fremtiden foregår dataudvekslingen mellem GPS-enhed og RFID og en database på få tidspunkter af dagen. Data lagres løbende på et genskrivbart medie, hvorefter data opsamles når Traktoren nærmer sig maskinhuset ved hjælp af Wi-Fi (http://en.wikipedia.org/wiki/wifi). I tilfælde af et behov for online dataoverførsel, kan sendeenheden aktiveres via mobilnettet. En lavteknologisk erstatning for RFID-teknologien vil sandsynligvis blive anvendt, hvor stelforbindelsen mellem de enkelte markredskaber og traktoren udnyttes. En mindre enhed, der erstatter RFID-tagget afsender signaler ifølge morseprincippet, som derefter opsamles i en læseenhed i traktoren. En anden kommunikationsform er Power Line Communication via strømtilslutningen (lygtestikket). Der kommunikeres via ethernet protokollen, men i stedet for ethernetkabler, anvendes strømkabler til dataoverførsel (http://www.irbisdanmark.com/id51.htm og/eller Omdannes til selvstændigt afsnit. 24. Power Line Communication Power Line Communication (PLC) afsnittet er opstået på baggrund af afsnit 23. Et samarbejde er etableret med Århus Universitet i Herning, hvor kontaktpersonen er Karsten Bejder (http://www.hih.au.dk/default.aspx?id=790). Der er afsendt 2 cigartænderstik og 3 lygtestik, som kan bruges i forbindelse med det kommende forsøg på Koldkærgaard med PLC. Dato for mødet er sandsynligvis mandag den 8. december

16 PLC vil være at foretrække i forhold til en passiv RFID-løsning fordi PLC-løsningen foretager dataoverførsel via det eksisterende kabelnetværk, som vurderes til at være en mere stabil løsning i forhold til en trådløs teknologi. Lygtestikket skal anvendes i begge tilfælde, hvorfor det ikke kan bruges som modargument. Endvidere undgås en eller flere udenforsiddende antenner, hvis PLC-løsningen anvendes. Der kan være forstyrrelser af PLC-signalet, der kan forårsages ved brud af kabelnetværket eller forstyrrelser fra elektriske komponenter i traktoren. Et simpelt testforsøg (proof of concept) opstilles derfor. Testforsøget blev udført mandag den 8. december 2008 på Koldkærgaard. Systemet blev testet i to forskellige traktorer. På den ene traktor kommunikerede tre PLC enheder med hinanden samtidigt, hvilket sandsynliggør identifikation af markredskaber i forlængelse af hinanden via det eksisterende kobbernetværk gennem flere lygtestik (se billederne fra forsøget: S:\0200_Jordbrugsteknologi\2489_ Internetudvikling\7_Foto\ _grn_Koldkaergaard-PLC). Forsøget afsluttes med identifikation af udfordringer ved implementering af PLC-teknologien til identifikation af markredskaber. Energi til PLC-chippen. o Konstant spænding bør være tilgængeligt i et lygtestik, når motoren på traktoren er startet. Dette var ikke tilfældet i forsøget. o PLC-chippen er kun aktiv ved rystelser og/eller opladning af kondensater via induktion fra kablerne (ikke afprøvet i praksis). Placeringen af PLC-chippen på markredskabet. o Der er fremlagt forslag om placering i lygtestikudtaget, men placering i lygterne er også en mulighed. Kommunikation mellem PLC-chip og database kan foregå via RS-232, USB, ZigBee elle anden udbredt standard. o Den rette standard skal vælges. Platform for PLC-kommunikation. o Frekvensområde og producent skal vælges. Pris for en PLC-chip til identikation af markredskaber. o Estimeres til 5-10 $ inklusive udviklingsomkostninger ved store ordrer på over stk. o Producenternes mål er 1 $ indenfor den nærmeste fremtid. Identifikation o Unik via PLC-chippens MAC-adresse. Ekstra funktioner o Det er muligt at tilkoble alle tænkelige teknologier til PLC-chippen, hvorfor det er vigtigt at afgrænse sig til, hvilke informationer, der ønskes opsamlet. o I forsøget blev det aflæsning af temperatur demonstreret. o Biometri til identifikation af traktorfører. Karsten Bejder fra Centre for Powerline Communications (http://www.hih-cpc.dk/) tilbyder at stå for udredningsfasen, der tager fat i ovenstående udfordringer. Links: - Producent - irbis Danmark aps. - Producent Echelon Corporation. - Producent Yitran. 16

17 25. Konklusion Tre systemer er identificeret, som kan anvendes til identifikation af markredskaber. Satconsystems Autodoc, der identificerer markredskab via aktivt RFID, med en rækkevidde på 5 meter. Et test-rfid-system med en rækkevidde på op til 18 meter, der kan identificere markredskaber i front, bag og i forlængelse af hindanden med en enkelt RFID-modtager. Det tredje system er Power Line Communication, der anvender eksisterende kobberkabler i traktor og markredskaber til kommunikation og energiforsyning. De tre systemer kan alle bruges til identifikation af markredskaber. Valget er af system afhænger af situationen og vurderingskriterierne. Nedenfor vurderes hvilket system, der skal vælges i en bestemt situation. 1. Autodoc kan anvendes, hvis en afprøvet og færdigudviklet løsning er en vigtig parameter. 2. En videreudvikling af RFID-testystemet kan anvendes, hvis det vurderes, at nærkontakt (5 meter RFID) eller kabling til alle maskinredskaber ikke er mulig (front, bag og markredskaber i forlængelse af hinanden). 3. PLC kan anvendes, hvis en løsning hvor lygtestikket tages i anvendelse for at identificere markredskabet kan accepteres. a. PLC er den løsning, der vurderes til værende mest robust og anvendelig, på grund af dens lave omkostninger, og dens anvendelse af det eksisterende elektriske netværk til kommunikation og energiforsyning. b. Markredskaber i forlængelse af hinanden kan registreres, hvis der er påmonteret lygtestik. Succeskriteriet Mindst et RFID-system er afprøvet og data kan flyde fra RFID-tag til Dansk Markdatabase er ikke opfyldt. RFID-modtageren i testsystemet leverer et standardsignal via RS-232 porten, som kan integreres med Landscentrets GPS-udstyr, hvorved succeskriteriet med overskuelige midler kan opnås. 17

18 Bilag Noter De fleste redskaber har et lygtestik af samme form, som bruges på biler/trailere den gamle version. De redskaber der ikke har et stik, kan vi montere et på. Dette tror jeg vil være et meget bedre sted at montere chips og læser. Hans Henrik Pedersen Senior adviser Hvad er AgroTech Engelsk fra agrotech.dk. - Institute for Agro Technology and Food Innovation AgroTech A/S is a Danish Government Authorised Technology Service Institute working with knowledge transfer in the field between biology based natural science and technology. AgroTech Dansk. Teknologisk servicevirksomhed Samtaler Satconsystem kinderfinder Spørgsmål. IP Code (International Protection Rating) (Ingress Protection Rating) Adjustable range, not only 100 meters? Which type of Tags IP code? Lots of metallic material, how does the technology handle this? Frequency? HDX vs FDX? (grn: HDX preferable when not in motion). Output from the antenna. Standard or? Is it possible to borrow? Or the price? Leverandører Prosign.dk 18

19 IDzone: Beta Technic: Kinderfinder: Kvitteringer Aktivt RFID-kit Conversion: 1, DKK = $ USD Currency From: DKK Currency To: USD Exchange Rate: This credit card transaction will appear on your bill as "PAYPAL *CHAN KANG T". PayPal Shopping Cart Contents Item Name: RF40315RT 40 Meters Transmitter and Receiver Quantity: 3 Total: $ USD Item Name: RF8315T 8 Meters Transmitter Quantity: 3 Total: $59.85 USD Cart Subtotal: Shipping: Sales Tax: Cart Total: $ USD $24.80 USD $ USD Payment Details Item Price: Total: Buyer: $ USD $ USD Johnny Koch Petersen 19

20 Monteringskasser Kære kunde Tak for din bestilling. Dine varer vil blive leveret snarest muligt. Bemærk venligst at du ikke kan besvare denne . Har du imidlertid spørgsmål i forbindelse med din ordre, er du velkommen til at kontakte vores kundeservice på telefon nr , fax nr eller på adressen Ordre detaljer Leverandør RS Components Vibevej Copenhagen Denmark Leveringsadresse AgroTech Udkærsvej 15 Århus N DK Kontaktnr.: RS ordreref. for lagerførte produkter: Firmaadresse eller leveringsadresse: RS ordreref. for ikke lagerførte produkter: Ordre afgivet af: Hr. Grzegorz Nowak Tlf.: Lagerførte produkter: RS ordreref.: RS varenr. Antal Pris pr. stk. Vareværdi Beskrivelse Cost centre Varenummer kr 79,55 kr 954,60 Vandtæt indbygningskasse, kunststof, ABS, IP 65, T X 64 X

21 Subtotal: kr 954,60 Fragt: kr 59,00 Moms: kr 253, Total - DKK: kr 1.267, At betale: kr 1.267, Tak for din ordre. Venlig hilsen RS Components 21

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor Trådløs Landstrømsensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 TEST AF LANDSTRØMSENSOREN... 3 VEDLIGEHOLDELSE... 4 TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 4 BORTSKAFFELSE... 4 AKTIVERING

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

Webstech trådløs overvågning af din Biomasse

Webstech trådløs overvågning af din Biomasse Diameter 91 mm Ekst. antenne længde 2,77 m Kabinet: Interval Frekvens Rækkevidde op til 50 m (placeret i fri luft, foroven på biomassen) TEMPERATUR Målingsskala - 20 til 80 C Nøjagtighed +/ - 0,4 C (mellem

Læs mere

Radio Frequency Identification. Jonas Nobel, Nikolaj Sørensen og Tobias Petersen

Radio Frequency Identification. Jonas Nobel, Nikolaj Sørensen og Tobias Petersen Radio Frequency Identification Jonas Nobel, Nikolaj Sørensen og Tobias Petersen Hvad er RFID I starten af 70'erne blevet stregkoden opfundet til at gøre det lettere at handle. Stregkoden kunne huske et

Læs mere

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago LED lampe med soft dæmp er forsynet med HF sensor og master/slave funktion. Santiago kan trådløst kommunikere mellem Master og Slave.aled.dk

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Magnetisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Magnetisk Trådløs Dørsensor Magnetisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 5 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 6 RESET TIL

Læs mere

UniLock System 10. Manual til T550 Secure Radiomodtager og håndsender. Version 2.0 Revision 140220

UniLock System 10. Manual til T550 Secure Radiomodtager og håndsender. Version 2.0 Revision 140220 UniLock System 10 Manual til T550 Secure Radiomodtager og håndsender Projekt PRJ124 Version 2.0 Revision 140220 T550 Secure er en højsikker trådløs UHF-læser der benyttes, hvor det ønskes at oplåse på

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Vandsensor

Installationsmanual Trådløs Vandsensor Trådløs Vandsensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 3 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 3 TEST AF VANDSENSOREN... 4 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

Manual SMARTCD.G2 02.2015

Manual SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Anvendelsesområde... 3 2 Sikkerhedsanvisninger... 4 3 Leverancens omfang... 5 4 Tilslutning til PC/laptop... 6 5 Opladning af batterier... 7 6 Idrifttagning... 8 7 Konfiguration af Bluetooth

Læs mere

Trådløs Radio modtager

Trådløs Radio modtager Trådløs Radio modtager Installations vejledning for type: RRA85-C2V, 2 relæer, 230VAC RRA85-C2P, 2 relæer, 12/24 AC/DC RRA85-C4V, 4 relæer, 230VAC RRA85-C4P, 4 relæer, 12/24 AC/DC IP 44 DanZafe 1 I. PRODUKTBESKRIVELSE

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

GSM / SMS dør/port kontrol enhed

GSM / SMS dør/port kontrol enhed 11-07-2013 GSM / SMS dør/port kontrol enhed 6 stk. Digitale indgange med egen tekst besked via SMS 4 stk. Udgange med aktivering via SMS besked 4 stk. Administrator telefonnumre der modtager SMS alarm

Læs mere

D210 GSM Strømstyringsmodul med temperatursensor

D210 GSM Strømstyringsmodul med temperatursensor Side 1 af 11 D210 GSM Strømstyringsmodul med temperatursensor Vigtig: Maks 8A 110-230V AC Indgang Vejledning Manual version 1.0 1. Beskrivelse GSM Strømstyrings modul med indbygget 12VDC 200mA strømforsyning

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Air 4920 Trådløst access point. Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. Air 4920 Trådløst access point. Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE Air 4920 Trådløst access point Waoo leveres af dit lokale energiselskab KÆRE KUNDE Med dette sæt trådløse access points får du et af markedets bedste produkter til at sikre optimal

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER Side 1 til signalforstærker Introduktion Signalforstærkeren fra LOCKON bruges til at forlænge og forstærke det trådløse signal fra centralenheden ud til de forskellige

Læs mere

Programmering af trådløse modtagere (RF)

Programmering af trådløse modtagere (RF) Comfort CSx75 Programmering af trådløse modtagere (RF) Introduktion Centralerne CSx75 kan udvides med trådløse (RF) modtagere på 868 MHz og 433 MHz. Når en RF modtager er installeret på centralen, kan

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI KÆRE KUNDE Med dette sæt trådløse access points får du et af markedets bedste produkter til at sikre optimal WiFi-dækning i dit hjem.

Læs mere

Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5. Vigtigt!

Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5. Vigtigt! Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5 Vigtigt! I forbindelse med installation af dankort terminalen, skal du på den computer hvor dankort

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

U n i C o r e. I n s t a l l a t i o n s - v e j l e d n i n g

U n i C o r e. I n s t a l l a t i o n s - v e j l e d n i n g Dokument nr.: 103-230-0001A/- dansk Side nr.: 1 Copyright 1993 Crysberg A/S U n i C o r e I n s t a l l a t i o n s - v e j l e d n i n g Crysberg A/S Phone: +45 4913 8303 E-mail: mail@crysberg.dk Oldenvej

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI KÆRE KUNDE Med dette sæt trådløse access points får du et af markedets bedste produkter til at sikre optimal WiFi-dækning i dit hjem.

Læs mere

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Brugermanual, Duplex 312, Side 1 Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Sådan virker Duplex 312 Funktionsoversigt Brugermanual, Duplex 312, Side 2 GSM styring og

Læs mere

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro 1. Adgang til kablerne. A. Skruen i bunden løsnes og fjernes. B. Drej dækslet i bunden mod uret for at få adgang til kabler. 2. Montering af antenne. Fjern beskyttelseskappen

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

1. Bluetooth Speakerphone

1. Bluetooth Speakerphone 1. Bluetooth Speakerphone Denne Bluetooth speakerphone i mini-størrelse er designet til at du kan nyde maksimal frihed ved trådløs kommunikation med den avancerede S.S.P-løsning med Ekko- og støjreduktioner,

Læs mere

Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka

Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka Aalborg Universitet Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka Publication date: 2011 Document Version Accepteret manuscript, peer-review version Link to publication

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

LM Technologies bluetooth seriel adapter Installationsvejledning

LM Technologies bluetooth seriel adapter Installationsvejledning LM Technologies bluetooth seriel adapter Installationsvejledning 1. Installation af opsætningsprogram Hent opsætningsprogrammet fra: http://www.stokerkontrol.dk/download/lm149setup.exe For at installere

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Bredbånd. Installationsvejledning - WGW BOX

Bredbånd. Installationsvejledning - WGW BOX Bredbånd Installationsvejledning - WGW BOX Introduktion og din ordre WGW Box ADSL stik og lamper Denne vejledning hjælper dig med at installere din bredbåndsforbindelse Tændt/ slukket DSL Internet Telefon

Læs mere

Kravspecifikation For. Gruppen

Kravspecifikation For. Gruppen Kravspecifikation For Gruppen Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...3 1.1 FORMÅL...3 1.2 REFERENCER...3 1.3 LÆSEVEJLEDNING...3 2. GENEREL BESKRIVELSE...4 2.1 SYSTEM BESKRIVELSE...4 2.2 SYSTEMETS FUNKTION...4

Læs mere

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER Holder din ører fri til dine omgivelser! TILBEHØR: Artikel Antal USB til mikro USB Oplader kabel 1 Indstillingsbånd (med introduktions folder)

Læs mere

SSI GSM PORT kontrol brugervejledning. SSI GSM PORT brugervejledning V1.2

SSI GSM PORT kontrol brugervejledning. SSI GSM PORT brugervejledning V1.2 1 13.04.2015 SSI 6000.0410 SSI 6000.0410 GSM PORT brugervejledning V1.2 Port / Dør åbner via telefon opkald eller SMS - op til 30 brugere SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Arduinostyret klimaanlæg Afsluttende projekt informationsteknologi B

Arduinostyret klimaanlæg Afsluttende projekt informationsteknologi B Arduinostyret klimaanlæg Afsluttende projekt informationsteknologi B Udarbejdet af: Mathias R W Sørensen, klasse 3.4 Udleveringsdato: 02-03-2012 Afleveringsdato: 11-05-2012 IT-vejleder: Karl G. Bjarnason

Læs mere

MT90 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MT90.

MT90 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MT90. MT90 Vejledning Forord Tillykke med din nye GPS tracker MT90. Denne manual viser hvordan du anvender enheden korrekt. Sørg for at læse denne manual grundigt, før du bruger dette produkt. Brugermanualen

Læs mere

2014-09. TC06 Brugermanual

2014-09. TC06 Brugermanual 2014-09 TC06 Brugermanual 1. Isæt SIM kort Inden SIM kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortet skydes ind fra siden, med guld-kontakterne

Læs mere

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul GRIPO 4925 er let at tilslutte og anvende. Læs hvor simpelt det kan gøres i denne manual. Indhold 1 Introduktion... 1 Vedligeholdelse...1 Gripo hotline...1 Gripo hjemmeside...1

Læs mere

Brugervejledning. Trådløs HD Sender & Modtager Sæt

Brugervejledning. Trådløs HD Sender & Modtager Sæt Brugervejledning Trådløs HD Sender & Modtager Sæt Indholdsfortegnelse Functions and features... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Package contents... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1. Product overview...

Læs mere

Bredbånd. Vejledning til opsætning af bredbåndsmodem Pace V5500

Bredbånd. Vejledning til opsætning af bredbåndsmodem Pace V5500 Bredbånd Vejledning til opsætning af bredbåndsmodem Pace V5500 120911 Indhold Kapitel 1 Kom godt i gang Introduktion Klargør udstyr til installation Find en passende placering Kapitel 2 Installer dit bredbåndsmodem

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

SimPal-T4. GSM Stikkontakt Bestillings nummer Vejledning Manual version 2.0

SimPal-T4. GSM Stikkontakt Bestillings nummer Vejledning Manual version 2.0 Side 1 af 14 SimPal-T4 GSM Stikkontakt Bestillings nummer 6000.0165 Vejledning Manual version 2.0 Side 2 af 14 Indhold 1. Funktioner og Specifikationer... 3 1.1 Funktioner... 3 1.2 Specifikationer... 3

Læs mere

Installationsvejledning til Integration ipp350

Installationsvejledning til Integration ipp350 Installationsvejledning til Integration ipp350 Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2014-03-12). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0145 1. Indledning

Læs mere

VI GI R DIG. Installations guide Air 4920 Trådløst access point

VI GI R DIG. Installations guide Air 4920 Trådløst access point VI GI R DIG Installations guide Air 4920 Trådløst access point Indhold Medfølgende udstyr 04 Gode råd til opsætning 05 Internet Opsætning af trådløst internet 06 Ændre netværksnavn og adgangskode 08 Tilføj

Læs mere

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Laderegulatorens opbygning Genius er en avanceret laderegulator for solceller/solpaneler der kontroller, overvåger og styrer indladning og afladning

Læs mere

Overvejelser ved valg af smart meters set fra en forsynings virksomhed.

Overvejelser ved valg af smart meters set fra en forsynings virksomhed. Overvejelser ved valg af smart meters set fra en forsynings virksomhed. Præsentation Flemming B Møller Udannelse - Maskinmester - Teknologisk Diplom i vedligehold Erfaring - Driftsleder ved Aarhusvand

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks 5 Tredje del

Læs mere

Installationsvejledning til Countertop ict220e

Installationsvejledning til Countertop ict220e Installationsvejledning til Countertop ict220e Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0124 1. Indledning

Læs mere

MVT380 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT380.

MVT380 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT380. MVT380 Vejledning Forord Tillykke med din nye GPS tracker MVT380. Denne manual viser hvordan du installerer enheden korrekt. Sørg for at læse denne manual grundigt, før du bruger dette produkt. Brugermanualen

Læs mere

GSM / SMS port kontrol enhed

GSM / SMS port kontrol enhed 26.1.2011 GSM / SMS port kontrol enhed 6 stk. Digitale indgange med egen tekst besked via SMS 4 stk. Udgange med aktivering via SMS besked 4 stk. Administrator telefonnumre der modtager SMS alarm besked

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

TM100 Brugermanual 2014-07

TM100 Brugermanual 2014-07 TM100 Brugermanual 2014-07 1. Pakkens indhold GPS enhed Relæ Manual Kabel 1. SIM kort Inden SIM-kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortets

Læs mere

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde SPIDER Quick guide DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S Langebjergvænget 18 4000 Roskilde +45 7221 7979 Indhold Om SPIDER... 3 Funktioner ved SPIDER... 3 Spændingsforsyning... 3 Installation og fysiske

Læs mere

Mx-5000. Baldershøj 13-15 Tel. 43 24 56 00 info.dk@adiglobal.com 2635 Ishøj Fax 43 24 56 01 www.adiglobal.com/dk

Mx-5000. Baldershøj 13-15 Tel. 43 24 56 00 info.dk@adiglobal.com 2635 Ishøj Fax 43 24 56 01 www.adiglobal.com/dk Mx-5000 Baldershøj 13-15 Tel. 43 24 56 00 info.dk@adiglobal.com 2635 Ishøj Fax 43 24 56 01 www.adiglobal.com/dk Sikkerhed sat i system Mx-5000 Brugervenlig og pålidelig ABA-central. Mx-5000 serien er bygget

Læs mere

CALIBRATOR. Kørselsafhængighed og meget mere.

CALIBRATOR. Kørselsafhængighed og meget mere. CALIBRATOR CALIBRATOR. Kørselsafhængighed og meget mere. CALIBRATOR har siden 1991 været løsningen på intelligent kørselsafhængighed vha. computerstyring. Herved opnås en betydelig kapacitetsforøgelse,

Læs mere

Bluetooth højttaler BABHCK811_1

Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Oplysningerne i denne brugervejledning kan ændres uden varsel. Amitech Danmark A/S er ikke erstatningspligtig i tilfælde

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG telefon Formålet med denne guide Læs dette først Inden du kan anvende dine høreapparater sammen med ConnectLine telefon- adapter og en fastnettelefon, skal adapteren først

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 5001C

Til lykke med din nye LapTimer 5001C 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 5001C Til lykke med din nye LapTimer 5001C For at sikre dig

Læs mere

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning NEO GSM nødkaldeapparat Betjeningsvejledning Kidde Danmark A/S Kidde Danmark A/S Industriholmen 17-19 Viborgvej 798 2650 Hvidovre 8471 Sabro 3686 9600 8694 8711 info@kidde-danmark.dk info@kidde-danmark.dk

Læs mere

LÆS MANUALEN GRUNDIGT FØR INSTALLATION OG GEM TIL FREMTIDIG BRUG.

LÆS MANUALEN GRUNDIGT FØR INSTALLATION OG GEM TIL FREMTIDIG BRUG. MANUAL OPTISK RØGALARM Produktnummer: 2103-002 Udviklet af CAVIUS Røgalarmen er beregnet til brug i private hjem og campingvogne. Det anbefales ikke at installere alarmen på både. LÆS MANUALEN GRUNDIGT

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Brugervejledning til Alarmsystem. Model HomeSafe.

Brugervejledning til Alarmsystem. Model HomeSafe. Brugervejledning til Alarmsystem. Model HomeSafe. 1 Introduktion. HomeSafe enestående infrarøde og magnetiske sensorer er integreret i dette alarmsystem. Alarmsystemet er opbygget af et central styringsanlæg,

Læs mere

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter...

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter... CS 47 Syntax Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...4 1.1 Funktioner...4 1.2 Forsyning...4 1.3 PSTN support...5 1.4 GSM support...5 1.5 SMS support...5 1.6 Indgange...5 1.7 Udgange...5 1.8 Password...5

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Connex Orange 2113 installatørvejledning for korrekt montering og aktivering. (Quick guide til aktiv PDF fil, montering og aktivering.

Connex Orange 2113 installatørvejledning for korrekt montering og aktivering. (Quick guide til aktiv PDF fil, montering og aktivering. Connex Orange 2113 installatørvejledning for korrekt National serviceleverandør Fra den 1. april 2009 er F. Bülow & Co. ApS national serviceleverandør for alle Cobra Connex satellitsporingsenheder solgt

Læs mere

Dansk El-montage manual Portautomatik

Dansk El-montage manual Portautomatik Dansk El-montage manual Portautomatik (med fysiske ende stop) Terminaler: Power Portstyring 1 2 Power input 220/230Vac. Kabeldim. 3x1.5 PVIKJ eller lign. 3 4 Advarselslampe. Udgang 230Vac/20W. Signalet

Læs mere

Bilag 1b Infrastruktur & Kapacitet

Bilag 1b Infrastruktur & Kapacitet 6. marts 2012 Bilag 1b Infrastruktur & Kapacitet Til Produkttillæg BSA Indholdsfortegnelse 1. PRÆAMBEL... 3 2. DEFINITIONER... 3 3. INFRASTRUKTUR - TEKNISK SET UP... 4 3.1 FREMFØRING AF SLUTKUNDENS DATATRAFIK...

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk Tlf: 70253010 www.svane-el.dk. GSM dør/port kontrol 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk Tlf: 70253010 www.svane-el.dk. GSM dør/port kontrol 20 GSM dør/port kontrol 20 Bestillings nummer: 6000.0420 SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk Tlf: 70253010 www.svane-el.dk 1 1 Funktioner Fjernstyring af automatiske

Læs mere

Alarmsender. Brugervejledning. yderligere information på www.phonicear.dk

Alarmsender. Brugervejledning. yderligere information på www.phonicear.dk Alarmsender DK Brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk indholdsfortegnelse DETECTs funktion.............................. 1 DETECT indstillinger............................ 2 DETECT

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR Side 1 til rumsensor Introduktion Rumsensoren fra LOCKON er en bevægelsessensor, som reagerer på bevægelser inden for rumsensorens dækningsområde. Når sensoren er slået til og

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl220g

Installationsvejledning til Mobile iwl220g Installationsvejledning til Mobile iwl220g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0127 1. Indledning Før

Læs mere

Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio. Med indbygget mikrofon. Brugervejledning

Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio. Med indbygget mikrofon. Brugervejledning Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon Brugervejledning Modtager 1. Øretelefoner højre/venstre 2. Styrkekontrol 3. Indikator for tænd/sluk 4. Tænd/sluk rummikrofon 5. Tænd/sluk

Læs mere

Planlægning af systemet

Planlægning af systemet Planlægning af systemet Grundig planlægning af systemopsætningen giver det bedst mulige resultat og den højest mulige ydeevne. Hvis du planlægger opsætningen omhyggeligt, kan du undgå situationer, hvor

Læs mere

XVR optager med 8 kanaler (1080N) Varenr

XVR optager med 8 kanaler (1080N) Varenr XVR optager med 8 kanaler (1080N) Varenr. 2100.0461 Bruger / Installations vejledning Side 1 af 20 Indhold 1. Indikator... 2 2. Tilslutninger... 3 3. Harddisk Installation... 4 4. Opstart... 6 5. Fjernforbindelse

Læs mere

SunFlux Varenr.: 03104

SunFlux Varenr.: 03104 SunFlux Varenr.: 03104 Guide og specifikationer for SunFlux Master Sensor LED loftlampe m. RF mikrobølge sensor & Master-Master trådløst netværk SunFlux Master Sensor Lampe V.2. er fjerde generations mikrobølgesensor

Læs mere

SimPal-T4. GSM Stikkontakt. SimPal T4 GSM stikkontakt. Den korte opstart

SimPal-T4. GSM Stikkontakt. SimPal T4 GSM stikkontakt. Den korte opstart 1 SimPal-T4 GSM Stikkontakt Den korte opstart SimPal T4 GSM stikkontakt 2 Tak, fordi du har købt SimPal-T4. SimPal T4 GSM stikkontakt er en fjernbetjent stikdåse, der består af et GSM modul. Strømforsyningen

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Startguide. kom godt i gang

Startguide. kom godt i gang Startguide kom godt i gang Indholdsfortegnelse Installation af Autolog programmet At skrive kørebog er 100% tidsspilde når Autolog gør det 100% automatisk Autolog programmets funktioner Autolog Hardwaretyper

Læs mere

HSYCO/ALARMS MANAGER, INSTALLATION - GEMALTO GSMMODEM

HSYCO/ALARMS MANAGER, INSTALLATION - GEMALTO GSMMODEM Team Mobbis +45 3325 5858 www.mobbis.com info@mobbis.com HSYCO/ALARMS MANAGER, INSTALLATION - GEMALTO GSMMODEM 2.5. HSYCO/ALARMS MANAGER INSTALLATION - GEMALTO GSMMODEM Et af formålene med Alarms Manager

Læs mere

Installations- og brugervejledning for modtageren EDK-REC2

Installations- og brugervejledning for modtageren EDK-REC2 Installations og brugervejledning for modtageren EDKREC2 Generelt: Funktionsprincip Modtageren EDKREC2 og den tilhørende antenne giver mulighed for at kontrollere de to adgange til parkeringen: «INDGANG»

Læs mere

DANSK INSTRUKTIONS- MANUAL

DANSK INSTRUKTIONS- MANUAL Introduktionsvejledning og startvejledning til software findes i denne manual DANSK INSTRUKTIONS- MANUAL Inklimeter Inklimeter er en station, som kontinuerligt måler og analyserer et i lokalet. Inklimeteret

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

VETEC ApS. Dynamometer. Brugervejledning & Monteringsvejledning. Copyright 2009, Vetec Aps. Alle rettigheder forbeholdes.

VETEC ApS. Dynamometer. Brugervejledning & Monteringsvejledning. Copyright 2009, Vetec Aps. Alle rettigheder forbeholdes. Dynamometer Brugervejledning & Monteringsvejledning Til lykke med købet af Deres nye Dynamometer. Vetec er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser heri, eller for tilfældige

Læs mere

SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

SEITRON TRÅDLØS STYREENHED SEITRON TRÅDLØS STYREENHED DLP 241 og 841 M00 0SE SEITRON TRÅDLØS STYREENHED Sammenkoblings muligheder af styreenheder, med op til 80 kanaler. Frostsikring. Mulighed for tilslutning af pumpestyring. Kan

Læs mere

Brugervejledning for SCANNER 410SMD

Brugervejledning for SCANNER 410SMD Brugervejledning for SCANNER 0SMD KNOP ELEKTRIK A/S Fabriksvej 0=7600 Struer=Mail: knop@knop.dk=web: www.knop.dk=tlf.: 978 0=Fax.: 978 0666 Indhold: Rengøring side Bortskaffelse side Tilslutning side Ind

Læs mere

Pakkens indhold. 1. Trådløst modem 2. strømforsyning 3. netværkskabel (CAT5/RJ-45)

Pakkens indhold. 1. Trådløst modem 2. strømforsyning 3. netværkskabel (CAT5/RJ-45) Pakkens indhold når du modtager dit trådløse modem, skal du kontrollere at udstyr og tilbehør er i pakken og at delene er ubeskadigede. Pakken skal indeholde følgende: 1. Trådløst modem 2. strømforsyning

Læs mere

Litium-ion batterimanual. Ebike Elcykler

Litium-ion batterimanual. Ebike Elcykler Litium-ion batterimanual Ebike Elcykler Rev 30-12-2008 Litium ion batteriet Funktion Batteriet der forsyner elcyklen med strøm er et såkaldt litium ion batteri (Spænding: 36 Volt (V), Kapacitet: 10 Ampere

Læs mere

dit mobile bredbånd fra Net 1

dit mobile bredbånd fra Net 1 Kom i gang med dit mobile bredbånd fra Net 1 Gateway D-35 1 Quickguide D35_250x140_8sidor new DK2.indd 1 2012-06-19 14.41 Indholdsfortegnelse Velkommen Velkommen...s 2 Velkommen som kunde ved Net 1. I

Læs mere