Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1 Fuldstændigt Prospekt I nv esteringsf oreningen A lm. B ra nd I nv est A f deling 3 - Pa nteb rev e P r. 1. m a j 2006

2 A n s v a r f o r p r o s p e k t e t V i e r k l æ r e r h e r v e d, a t o p l y s ni ng e r ne i p r o s p e k t e t o s b e k e nd t e r r i g t i g e o g i k k e s o m fø l g e a f u d e l a d e l s e r h a r fo r v a ns k e t d e t b i l l e d e, p r o s p e k t e t s k a l g i v e, o g a t p r o s p e k t e t o s b e k e nd t i nd e h o l d e r e nh v e r v æ s e nt l i g o p l y s ni ng, s o m k a n h a v e b e t y d ni ng fo r fo r e ni ng e ns p o t e nt i e l l e m e d l e m m e r. K ø b e nh a v n d e n 1. m a j 2006 B e s t y r e l s e n S ø r e n J e ns t r u p P e r F r a nd s e n M a l e ne S m i d t H e r t z J e ns O. El l i ng O l e V a g ne r 2

3 S t i f t e l s e o g e t a b l e r i n g I e s t e r i s r e e A l m B r a I e s t b l e v s t i e t d e s e p t e m b e r 9 o g h a r h m s t e d i K ø b e a v k o m m u F o r e e e r o p d e l t i a e l i e r B e s l u t e o m a t e t a b l e r e A l m B r a I e s t A e l i 3 P a e b r e v e b l e v t r u t p å d e s t i e e g e r a l r s a m l i d e s e p t e m b e r 9 nv ng fo ni ng n. nd nv ft n je nh ns ne. ni ng n fd ng. ni ng n. nd nv fd ng - nt ffe n ft nd ne fo ng n T e g ni ng s p r o s p e k t fo r a fd e l i ng e n e r o ffe nt l i g g jo r t d e n 1. m a j N a v n o g a d r e s s e I nv e s t e r i ng s fo r e ni ng e n A l m. B r a nd I nv e s t M i d t e r m o l e n K ø b e nh a v n Ø T l f.: E-m a i l : i nv e s a l m b r a nd.d k R e g i s t r e r i n g s n u m m e r F o r e ni ng e ns r e g i s t r e r i ng s nr. i F i na ns t i l s y ne t e r F o r e ni ng e ns C V R -nu m m e r e r A fd e l i ng e ns S E-nr. e r F o n d s k o d e D K S t y k s t ø r r e l s e A fd e l i ng e n e r b e v i s u d s t e d e nd e. I nv e s t e r i ng s fo r e ni ng s a nd e l e ne u d s t e d e s g e nne m V æ r d i p a p i r c e nt r a l e n i s t y k á k r F o r m å l F o r e e r m å l e r a e v i d e r e k r e d s e l l e r o l i g h e d e a t m o d t a g e m i d l e r, s o m u e r i a g t t a g e l s e a e t p r i i p o m r i s i k o s p r e d a r i e s i v æ r d i p a p i r e r i o v e r e s t e m m e l s e m e d a t I X i l o v o m i e s t e r i s r e e r o g s p e c i a l r e e r s a m t a r e k o l l e k t i v e i e s t e r i s o r d e r m o g p å r l a e e a e d e l t a g e r a t i l ø s e d e l t a g e r e a e l a r m u e m e d m i d l e r, d e r h i d r ø r e r a d e ni ng ns fo fr n ffe nt n nd f nc ni ng nb ng ns fs ni nv ng fo ni ng fo ni ng nd nv ng ni ng.v., fo ng nd f n nd ns nd f fo n fr nne. I n v e s t e r i n g s p o l i t i k A fd e l i ng e ns m i d l e r i nv e s t e r e s i p a nt e b r e v e m e d p a nt i fa s t e je nd o m i D a nm a r k o g i o b l i g a t i o ne r u d s t e d t i d a ns k e k r o ne r no t e r e t p å K ø b e nh a v ns F o nd s b ø r s. I fø l g e l o v g i v ni ng e n s k a l 9 0% a f p o r t e fø l je n b e s t å a f g a r a nt e r e d e p a nt e b r e v e e l l e r p a nt e b r e v e, d e r l i g g e r i nd e n fo r 8 0% a f e je nd o m m e ns h a nd e l s v æ r d i. T i ng l y s t e p a nt e b r e v e i d a ns k fa s t e je nd o m a ns e s fo r g a r a nt e r e t, nå r g a r a nt i e n d æ k k e r p a nt e b r e v e t i h e l e d e t s l ø b e t i d o g e r u d s t e d t a f 3

4 1) d e n d a ns k e s t a t e l l e r e n d a ns k k o m m u ne 2) d a ns k e p e ng e i ns t i t u t t e r e l l e r h e r i l a nd e t r e g i s t r e r e d e fi l i a l e r a f u d e nl a nd s k e p e ng e i ns t i t u t t e r, e l l e r 3 ) fo r s i k r i ng s s e l s k a b e r, d e r h a r k o nc e s s i o n t i l a t d r i v e k r e d i t - o g k a u t i o ns fo r s i k r i ng h e r i l a nd e t. G a r a nt i e r ne s k a l o p fy l d e d e t i l e nh v e r t i d g æ l d e nd e r e g l e r. A fd e l i ng e n i nv e s t e r e r d e s u d e n i l a v t - o g h ø jt fo r r e nt e d e k o nv e r t e r b a r e o g i nk o nv e r t e r b a r e d a ns k e s t a t s - o g r e a l k r e d i t o b l i g a t i o ne r. V a r i g h e d e n a f d e n s a m l e d e p o r t e fø l je a f o b l i g a t i o ne r m å m a k s i m a l t v æ r e 3 å r. D e n g e nne m s ni t l i g e v a r i g h e d a f d e n s a m l e d e p o r t e fø l je e r t y p i s k p å 2 å r. A fd e l i ng e n h a v d e p r. d e n 3 0/ fø l g e nd e a k t i v s a m m e ns æ t ni ng fo r d e l t p å v æ r d i p a p i r t y p e r : G a r a nt e r e d e p a nt e b r e v e 70% P a nt e b r e v e i nd e nfo r 8 0 % a f e je nd o m m e ns h a nd e l s v æ r d i 11% K o nt a nt o g o b l i g a t i o ne r 19 % O v e ns t å e nd e e r na t u r l i g v i s e t ø je b l i k s b i l l e d e, o g i nv e s t e r i ng e r ne s s a m m e ns æ t ni ng v i l æ nd r e s i g i t a k t m e d, a t A l m. B r a nd I nv e s t æ nd r e r fo r v e nt ni ng e r t i l m a r k e d s k u r s e r ne fo r d e e nk e l t e p a nt e b r e v s t y p e r o g o b l i g a t i o ns k u r s e r ne s a m t fo r v e nt ni ng e r ne t i l d e n fr e m t i d i g e u d v i k l i ng p å p a nt e b r e v s - o g o b l i g a t i o ns m a r k e d e t. A fd e l i ng e n k a n b e ny t t e s i g a f fi na ns i e l l e i ns t r u m e nt e r p å d æ k k e t b a s i s s o m l e d i d e n a l m i nd e l i g e fo r m u e p l e je i d e t o m fa ng, d e r e r m u l i g h e d fo r d e t t e i nd e n fo r r a m m e r ne a f g æ l d e nd e r e t o g a fd e l i ng e ns fo r m å l i ø v r i g t. I ns t r u m e nt e r ne, d e r k a n b e ny t t e s, e r fu t u r e s, o p t i o ne r o g w a r r a nt s. B e n c h m a r k D e r e r i k k e fa s t s a t e t b e nc h m a r k fo r a fd e l i ng e n, i d e t d e r i k k e e r e t o ffi c i e l t b e nc h m a r k a t s a m m e nl i g ne m e d. D e t næ r m e s t e m a n - u d fr a e n r i s i k o m æ s s i g b e t r a g t ni ng - k o m m e r e r a t s a m m e nl i g ne m e d e n o b l i g a t i o n m e d e n v a r i g h e d p å m e l l e m 3 o g 4 å r. H e r v e d e r d e r t a g e t u d g a ng s p u nk t i d e n k o r r i g e r e d e v a r i g h e d, d e r e r e t u d t r y k fo r, h v o r k u r s fø l s o m e t p a nt e b r e v e r o v e r fo r æ nd r i ng e r i r e nt e n. N å r d e n g e nne m s ni t l i g e v a r i g h e d e r p å 3-4 å r, o g r e nt e n fa l d e r m e d e t p r o c e nt p o i nt, ø g e s a fd e l i ng e ns v æ r d i m e d 3-4 %. J o k o r t e r e v a r i g h e d, jo m i nd r e k u r s fø l s o m h e d. R i s i k o A e l i e i e s t e r i e r i p a e b r e v e k a b e d s t s a m m e i g s m e d i e s t e r i e r i k o r t e o b l i g a t i o r, o g i e s t e r i i a e l i e e r d e r r r b u e t m e d e l a v e r e r i s i k o e i e s t e r i i a k t i e a e l i e r fd ng ns nv ng nt n nl ne nv ng ne nv ng fd ng n fo fo nd n nd nv ng fd ng. F o r s å v i d t a ng å r a nd e l e n a f p a nt e b r e v e, i nv e s t e r e s d e r p r i m æ r t i g a r a nt e r e d e p a nt e b r e v e. D e r e r d e r m e d i ng e n k r e d i t r i s i k o p å p a nt e b r e v s d e b i t o r e r ne, i d e t k r e d i t r i s i k o e n e r o v e r t a g e t a f p e ng e i ns t i t u t t e r. D e g a r a nt e r e d e p a nt e b r e v e v i l i k k e b l i v e p å v i r k e t a f e v e nt u e l l e k o nju nk t u r æ nd r i ng e r, h e r u nd e r e t s t i g e nd e a nt a l t v a ng s a u k t i o ne r, s k i l s m i s s e r e l l e r l i g ne nd e. D o g v i l d e r v æ r e e n k r e d i t r i s i k o i fo r h o l d t i l g a r a nt i s t i l l e r, s o m v i l v æ r e e t p e ng e i ns t i t u t e l l e r fo r s i k r i ng s s e l s k a b u nd e r l a g t t i l s y n fr a F i na ns t i l s y ne t. 4

5 F o r p a nt e b r e v e, d e r l i g g e r i nd e n fo r 8 0% a f e je nd o m m e ns h a nd e l s v æ r d i v i l d e r v æ r e e n r i s i k o i t i l fæ l d e a f s t ø r r e k o nju nk t u r æ nd r i ng e r, d e r p å v i r k e r e je nd o m m e ne s h a nd e l s v æ r d i. D e t g e ne r e l t l a v e r e nt e ni v e a u o g d e s t i g e nd e e je nd o m s p r i s e r h a r m e d fø r t e t h ø jt a nt a l fø r t i d s i nd fr i e l s e r a f p a nt e r b r e v e s æ r l i g t p a nt e b r e v e d e r l i g g e r i nd e nfo r 8 0 % a f e je nd o m m e ns v æ r d i e l l e r k a n g a r a nt e r e s. V a r i g h e d e n p å p a nt e b r e v s p o r t e fø l je n e r s å l e d e s g e nne m d e s e ne r e å r b r a g t ne d p å c i r k a 2 å r m e d d e r a f fø l g e nd e r e d u c e r e t r i s i k o. P a nt e b r e v e, d e r e nt e n l i g g e r i nd e nfo r 8 0 % a f e je nd o m m e ns v æ r d i e l l e r k a n g a r a nt e r e s, e r e ft e r t r a g t e d e i nv e s t e r i ng s o b je k t e r o g s æ l g e s d e r fo r t y p i s k t i l o v e r k u r s 100. I t i l fæ l d e a f fø r t i d s i nd fr i e l s e p å fø r e s a fd e l i ng e n i s å t i l fæ l d e e t k u r s t a b. D e r e r d e r fo r t r u ffe t b e s l u t ni ng o m i k k e a t k ø b e y d e r l i g e r e p a nt e b r e v e t i l a fd e l i ng e n. I s t e d e t k ø b e s k o r t e d a ns k e o b l i g a t i o ne r. V e d i nv e s t e r i ng i o b l i g a t i o ne r e r d e r e n r i s i k o i fo r m a f r e nt e s t i g ni ng e r / -fa l d. V a r i g h e d e n a ng i v e r, h v o r m e g e t k u r s e n p å o b l i g a t i o ne r ne s v i ng e r, h v i s r e nt e n æ nd r e r s i g. F.e k s. b e t y d e r e n v a r i g h e d p å 2 å r, a t k u r s e n fa l d e r 2%, h v i s r e nt e n s t i g e r 1%. V a r i g h e d e n a f d e n s a m l e d e p o r t e fø l je e r m a k s i m a l t 3 å r. D e n g e nne m s ni t l i g e v a r i g h e d a f d e n s a m l e d e p o r t e fø l je e r t y p i s k p å 2 å r. A fd e l i ng e ns o b l i g a t i o ns b e h o l d ni ng h a v d e p r. d e n 3 0/ e n v a r i g h e d p å 2, 13 å r. V e d i nv e s t e r i ng i o b l i g a t i o ne r e r d e r e n r i s i k o i fo r m a f r e nt e s t i g ni ng e r / -fa l d. R i s i k o e n fo r u d s v i ng i r e nt e n b e g r æ ns e s p o r t e fø l je ns v a r i g h e d. V a r i g h e d e n a ng i v e r, h v o r m e g e t k u r s e n p å o b l i g a t i o ne r ne s v i ng e r, h v i s r e nt e n æ nd r e r s i g. F.e k s. b e t y d e r e n v a r i g h e d p å 2 å r, a t k u r s e n fa l d e r 2%, h v i s r e nt e n s t i g e r 1%. D e n t y p i s k e i n v e s t o r D e n t y p i s k e i nv e s t o r i a fd e l i ng e n fo r v e nt e s a t v æ r e fo r t r o l i g m e d a t i nv e s t e r e i p a nt e b r e v e, o b l i g a t i o ns b a s e r e d e fo r e ni ng s a nd e l e o g / e l l e r o b l i g a t i o ne r o g fi nd e r, a t i nv e s t e r i ng i nd e n fo r a fd e l i ng e ns i nv e s t e r i ng s o m r å d e e r i nt e r e s s a nt s o m e n b å d e k o r t s i g t e t o g l a ng s i g t e t i nv e s t e r i ng s m u l i g h e d, d e r i nd g å r s o m e t e l e m e nt i e n s a m l e t p o r t e fø l je. P å g r u nd a f d e d a ns k e b e s k a t ni ng s r e g l e r e r a fd e l i ng e n b e d s t e g ne t t i l i nv e s t e r i ng a f p e ns i o ns m i d l e r. I n v e s t e r i n g s r å d g i v e r F o r e e h a r i g å e t r å d g i v s a a l e m e d A l m B r a B a, B ø r s r s å v i d t a å r A e l i 3 P a e b r e v e A a l e i e b æ r e r, a t b e s l u t e r o m i e s t e r i e r b l a t a e t b a s e r e s p å A l m B r a B a s a l y s e r o g r v e e r t i l m a r k e d s u d v i k l i e A l m B r a B a, B ø r s ` h o v e d a k t i v i t e t e r i e l r å d g i v o g k a p i t a l r v a l t ni ng n nd ni ng ft. nd nk fo ng fd ng nt. ft n nd ni ng nv ng nd nd. nd nk na fo nt ni ng ng n.. nd nk fi na ns ni ng fo ni ng. U d b y t t e A l m. B r a nd I nv e s t A fd e l i ng 3 - P a nt e b r e v e e r u d b y t t e b e t a l e nd e, i d e t ne t t o o v e r s k u d d e t o p g jo r t e ft e r ne d e nfo r a nfø r t e r e g l e r u d b e t a l e s t i l i nd e h a v e r ne a f i nv e s t e r i ng s fo r e ni ng s a nd e l e ne e ft e r v e d t a g e l s e p å d e n å r l i g e, o r d i næ r e g e ne r a l fo r s a m l i ng. D e r e r u d b e t a l t fø l g e nd e u d b y t t e r d e s e ne s t e 5 å r p r. a nd e l á k r. 100, 00 fo r r e g ns k a b s å r e t : k r s v a r e e t i l k r s v a r e e t i l 2000: 5, 75., nd 5, 75%. 2001: 5, 75., nd 5, 75%. 5

6 k r s v a r e e t i l k r s v a r e e t i l 4, k r s v a r e e t i l 4, 2002: 6, 00., nd 6, 00% : 5, 50., nd 5, 50% : 75., nd 75%. I p e r i o d e n fr a p r i m o ja nu a r o g i nd t i l d e n o r d i næ r e g e ne r a l fo r s a m l i ng k a n u d s t e d e s a nd e l e u d e n r e t t i l u d b y t t e fo r d e t fo r e g å e nd e r e g ns k a b s å r, jf. v e d t æ g t e r ne s 25. S o m u d b y t t e u d l o d d e nd e s k a l a fd e l i ng e n i k k e b e t a l e s k a t, m e n a fd e l i ng e n e r fo r p l i g t e t t i l a t u d l o d d e u d b y t t e i h e nh o l d t i l r e g l e r ne i v e d t æ g t e r ne s 25 s t k. 1 o g 2. I u d l o d ni ng e n i nd g å r, e ft e r fr a d r a g a f a d m i ni s t r a t i o ns o m k o s t ni ng e r, d e i r e g ns k a b s å r e t i nd t je nt e r e nt e r o g u d b y t t e r, r e a l i s e r e d e o g u r e a l i s e r e d e k u r s g e v i ns t e r, e n u d l o d ni ng, d e r o p fy l d e r d e i l i g ni ng s l o v e ns 16 C a nfø r t e k r a v t i l m i ni m u m s u d l o d ni ng e n. B e s k a t n i n g h o s m e d l e m m e r n e B e s k a t a u d b y t t e r o g g e v i t e r / t a b i r b i e l s e m e d s a l g a b e v i s e r s k e r h o s m e d l e m m e r e e r d e g æ l d e e s k a t t e r e g l e r ni ng f ns fo nd f ne ft nd. S k a t t e r e g l e r ne e r i nd r e t t e t s å l e d e s, a t a fk a s t o p nå e t i a fd e l i ng e n b e s k a t t e s h o s m e d l e m m e r ne s å v i d t m u l i g t s o m o m, a t m e d l e m m e r ne s e l v h a v d e fo r e t a g e t i nv e s t e r i ng e r ne. Y d e r l i g e r e i nfo r m a t i o n o m b e s k a t ni ng k a n få s v e d h e nv e nd e l s e t i l fo r e ni ng e n. V e d i e s t e r i a p e i o m i d l e r b e s k a t t e s m e d l e m m e r e e r d e g æ l d e e r e g l e r r p e i o a a s t b e s k a t nv ng f ns ns ne ft nd fo ns ns fk ni ng. H i d t i d i g e p e r f o r m a n c e A fd e l i ng e n h a r d e s e ne s t e 5 å r o p nå e t fø l g e nd e a fk a s t p r. a nd e l : I 4, 8 k r I 3 4 k r I 4, 8 k r I 4, 3 k r I 3, k r 2000: : 5,. 2002: : : 18. H i s t o r i s k e a fk a s t e r i k k e no g e n g a r a nt i fo r fr e m t i d i g e a fk a s t. P e r f o r m a n c e o g r i s i k o e k s p o n e r i n g f o r b e n c h m a r k A fd e l i ng e n h a r i ng e n b e nc h m a r k. E m i s s i o n A nd e l e i a fd e l i ng e n u d b y d e s i l ø b e nd e e m i s s i o n. D e r e r i k k e e t m a k s i m u m fo r, h v o r m a ng e i nv e s t e r i ng s fo r e ni ng s a nd e l e, d e r m å u d s t e d e s i a fd e l i ng e n. Em i s s i o ns k u r s e n fa s t s æ t t e s i d i s s e s i t u a t i o ne r v e d a t d i v i d e r e a fd e l i ng s fo r m u e ns v æ r d i p å e m i s s i o ns t i d s p u nk t e t m e d d e n no m i ne l l e v æ r d i a f t e g ne d e a nd e l e ( i nd r e v æ r d i ). H e r t i l l æ g g e s e t b e l ø b t i l d æ k ni ng a f u d g i ft e r v e d k ø b a f v æ r d i p a p i r e r o g nø d v e nd i g e o m k o s t ni ng e r v e d e m i s s i o ne n. Em i s s i o ns k u r s e n k a n o p l y s e s v e d h e nv e nd e l s e t i l fo r e ni ng e n, o g e m i s s i o ns k u r s e n o ffe nt l i g g ø r e s d a g l i g t p å F o r e ni ng e ns h je m m e s i d e : w w w.a l m b r a nd -i nv e s t.d k. 6

7 D e m e d e m i s s i o ne n fo r b u nd ne o m k o s t ni ng e r s k ø nne s a t a nd r a g e 0, 4 5 k r. p r. a nd e l á k r. 100 o g fo r v e nt e s a t fo r d e l e s i g m e d fø l g e nd e p r o c e nt e r fo r d e e nk e l t e p o s t e r : M a r k e d s r i s u d g i e r, h e r u e r a e r i, b r o c h u r e, T r y k, s a m t o l i g e a i e r m k r K u r t a g e, s p r e a d o g a l l e ø v r i g e h a e l s o m k o s t e r i r b i e l s e m e d k ø b a v æ r d i p a p i r e r 4 k r I a l t 4 k r - fø ng ft nd nno nc ng ni ng ffe nt fg ft.m. 0, nd ni ng fo nd f 0, 0. 0, 5. P e e i t i t u t t e r, d e r e r i g å e t e s a m a r b e s a a l e m e d, m o d t a g e r e t e g s p r o v i s i o p å o p t i l ng ns nd n jd ft n ni ng n 1 %. V e d k ø b a f a nd e l e b e r e g ne r d e t s æ l g e nd e p e ng e i ns t i t u t i h e nh o l d t i l d e r e s g æ l d e nd e p r i s l i s t e r e n k u r t a g e, d e r m å fo r v e nt e s a t v æ r e i s t ø r r e l s e s o r d e ne n 0, 1-0, 3 % a f k u r s v æ r d i e n. E m i s s i o n a f a n d e l e u d e n r e t t i l u d b y t t e I p e r i o d e n fr a p r i m o ja nu a r o g i nd t i l d e n o r d i næ r e g e ne r a l fo r s a m l i ng k a n b e s t y r e l s e n b e s l u t t e a t u d s t e d e a nd e l e u d e n r e t t i l u d b y t t e fo r d e t fo r e g å e nd e r e g ns k a b s å r, jf. v e d t æ g t e r ne s 25. F r a p r i m o ja nu a r i nd t i l d e n o r d i næ r e g e ne r a l fo r s a m l i ng fa s t s æ t t e s e m i s s i o ns p r i s e n i e x -k u p o n a fd e l i ng e n v e d a t d i v i d e r e fo r e ni ng e ns fo r m u e e ft e r fr a d r a g a f d e t b e r e g ne d e o g r e v i d e r e d e u d b y t t e fo r d e t fo r e g å e nd e r e g ns k a b s å r m e d d e n no m i ne l l e v æ r d i a f t e g ne d e a nd e l e. D e r t i l l æ g g e s e t b e l ø b t i l d æ k ni ng a f u d g i ft e r t i l k ø b a f v æ r d i p a p i r e r o g nø d v e nd i g e o m k o s t ni ng e r v e d e m i s s i o ne n. N o t e r i n g p å n a v n A nd e l e ne u d s t e d e s t i l i h æ nd e h a v e r i V æ r d i p a p i r c e nt r a l e n, m e n k a n no t e r e s p å na v n i fo r e ni ng e ns b ø g e r. N a v ne no t e r i ng e n fi nd e r s t e d g e nne m i nd e h a v e r e ns k o nt o fø r e nd e i ns t i t u t. B e t a l i n g f o r t e g n i n g o g o p b e v a r i n g a f i n v e s t e r i n g s f o r e n i n g s a n d e l e F o r e ni ng s a nd e l e t e g ne t i l ø b e nd e e m i s s i o n a fr e g ne s k u t y m e m æ s s i g t p å t r e d je d a g e n e ft e r t e g ni ng e n s a m t i d i g m e d r e g i s t r e r i ng a f a nd e l e ne p å V P -k o nt o e n. D e t e r g r a t i s a t få a nd e l e o p b e v a r e t i d e p o t h o s d e p o t s e l s k a b e t e l l e r a nd r e d a ns k e p e ng e i ns t i t u t t e r. D o g b e t a l e s a l m i nd e l i g e V P -g e b y r e r. S t e m m e r e t o g r e t t i g h e d e r A fd e l i ng e ns m e d l e m m e r h a r é n s t e m m e fo r h v e r k r. 100 p å l y d e nd e i nv e s t e r i ng s a nd e l. H v i s m a n v i l u d ø v e s i n s t e m m e r e t p å g e ne r a l fo r s a m l i ng e n, s k a l a nd e l e ne v æ r e no t e r e t p å na v n i fo r e ni ng e ns b ø g e r s e ne s t 4 u g e r fø r g e ne r a l fo r s a m l i ng e n. I nt e t m e d l e m a f fo r e ni ng e n k a n fo r s i t e g e t v e d k o m m e nd e a fg i v e s t e m m e r fo r m e r e e nd 1% a f d e t s a m l e d e p å l y d e nd e a f d e t i l e nh v e r t i d c i r k u l e r e nd e i nv e s t e r i ng s fo r e ni ng s a nd e l e fo r d e n a fd e l i ng, a fs t e m ni ng e n v e d r ø r e r, e l l e r 1% a f d e t s a m l e d e p å l y d e nd e i a l l e a fd e l i ng e r v e d a fs t e m ni ng o m fæ l l e s a nl i g g e nd e. I ng e n i nv e s t e r i ng s fo r e ni ng s a nd e l e h a r s æ r l i g e r e t t i g h e d e r. 7

8 O K p l ø s n i n g a f f o r e n i n g e n e l l e r a f d e l i n g e n O p l ø s a r e e e l l e r a e l i e k a b e s l u t t e s a g e r a l r s a m l i e o g s k a l s k e m e d k v a l i c e r e t e r t a l, v e d t æ g t e r s ni ng f fo ni ng n fd ng n n f ne fo ng n fi fl jf. ne 17. I n d l ø s n i n g I nt e t m e d l e m a f i nv e s t e r i ng s fo r e ni ng e n e r p l i g t i g t i l a t l a d e s i ne a nd e l e i nd l ø s e h e l t e l l e r d e l v i s t. F o r e ni ng e n e r fo r p l i g t e t t i l a t i nd l ø s e m e d l e m m e r ne s a nd e l e p å fo r l a ng e nd e. I h e nh o l d t i l v e d t æ g t e r ne k a n fo r e ni ng e n i s æ r l i g e t i l fæ l d e fo r l a ng e, a t i nd l ø s ni ng s p r i s e n fa s t s æ t t e s e ft e r, a t fo r e ni ng e n h a r r e a l i s e r e t d e t i l i nd l ø s ni ng e n a f a nd e l e ne nø d v e nd i g e a k t i v e r. F o r e ni ng e n s k a l s t r a k s u nd e r r e t t e F i na ns t i l s y ne t, h v i s fo r e ni ng e ns fo r m k o m m e u nd e r 10 m i o. k r. u e p å g r u nd a f i nd l ø s ni ng v i l V e d u d s æ t t e l s e e ft e r s t k. 3 s k a l fo r e ni ng e n s e ne s t 8 d a g e e ft e r u d s æ t t e l s e n h a v e g i v e t m e d d e l e l s e h e r o m t i l F i na ns t i l s y ne t o g d e k o m p e t e nt e m y nd i g h e d e r i a nd r e m e d l e m s s t a t e r i D e n Eu r o p æ i s k e U ni o n o g l a nd e s o m F æ l l e s s k a b e t h a r i nd g å e t a ft a l e m e d, h v o r fo r e ni ng e n m a r k e d s fø r e r s i ne a nd e l e. F i na ns t i l s y ne t k a n k r æ v e, a t fo r e ni ng e n u d s æ t t e r i nd l ø s ni ng a f a nd e l e. I nd l ø s ni ng s p r i s e n fa s t s æ t t e s v e d a t d i v i d e r e a fd e l i ng s fo r m u e ns v æ r d i p å i nd l ø s ni ng s t i d s p u nk t e t m e d d e n no m i ne l l e v æ r d i a f t e g ne d e a nd e l e. H e r fr a t r æ k k e s e t b e l ø b t i l d æ k ni ng a f o m k o s t ni ng e r v e d s a l g a f v æ r d i p a p i r e r o g nø d v e nd i g e o m k o s t ni ng e r v e d i nd l ø s ni ng e n. D e t s a m l e d e i nd l ø s ni ng s fr a d r a g u d g ø r m a k s i m a l t 0, 4 0%. I nd l ø s ni ng s k u r s e n k a n o p l y s e s v e d h e nv e nd e l s e t i l fo r e ni ng e n, o g i nd l ø s ni ng s k u r s e n fr e m g å r a f F o r e ni ng e ns h je m m e s i d e : w w w.a l m b r a nd -i nv e s t.d k. O m s æ t t e l i g h e d A nd e l e ne i fo r e ni ng e n e r o m s æ t ni ng s p a p i r e r o g fr i t o m s æ t t e l i g e. H v i s e t m e d l e m ø ns k e r a t s æ l g e a nd e l e i e n a fd e l i ng i fo r e ni ng e n fo r a t k ø b e i e n a nd e n a fd e l i ng s k e r d e t t e p å a l m i nd e l i g e h a nd e l s v i l k å r. D e r e r i g å e t m e d A l m B r a B a o m, a t r e s a e l e k a k ø b e s o g s æ l g e s g e m b a e nd. nd nk fo ni ng nd ne n nne nk n. u r s u d v i k l i n g I r e v æ r d i i a e l i e v i l e e r e m i s s i o e m g å a K ø b e a v F o s b ø r s o c i e l l e k u r s l i s t e u e r u t e r e d e i e s t e r i s r e e r, o g k u r s e v i l e v i d e r e d a g l i g t b l i v e o l i g g r t i u d v a l g t e d a g b l a d e nd fd ng n ft ne n fr f nh ns nd ffi nd no nv ng fo ni ng n nd ffe nt jo. F o r m u e I nv e s t e r i ng s fo r e ni ng e n A l m. B r a nd I nv e s t s fo r m u e v a r p r ju ni 2005 p å m i o.k r. ( i nk l u s i v u d b y t t e r ). A fd e l i ng 3 - P a nt e b r e v e h a v d e d e n 3 0. ju ni 2005 e n fo r m u e p å 29 5 m i o.k r. F i n a n s k a l e n d e r R e g ns k a b s m e d d e l e l s e n fo r 2005 fo r v e nt e s u d s e nd t d e n m e d i o m a r t s H a l v å r s r e g ns k a b s m e d d e l e l s e n fo r 1. h a l v å r 2006 fo r v e nt e s u d s e nd t u l t i m o a u g u s t

9 a A l l e na v ne no t e r e d e m e d l e m m e r m o d t a g e r t r e g a ng e o m å r e t fo r e ni ng e ns N y h e d s b r e v m e d o r i e nt e r i ng o m u d v i k l i ng e n i d e e nk e l t e a fd e l i ng e r i d e t fo r l ø b ne k v a r t a l. B e s t y r e l s e A d v o k a t S ø r e n J e ns t r u p ( fo r m a nd ) L ET T A d v o k a t fi r m R å d h u s p l a d s e n K ø b e nh a v n K G å r d e je r P e r F r a nd s e n ( næ s t fo r m a nd ) K æ p s l u nd v e j 8 Ø s t e r G a s s e S k æ r b æ k P r o fe s s o r J e ns O. El l i ng H a nd e l s h ø js k o l e n i K ø b e nh a v n S o l b je r g P l a d s F r e d e r i k s b e r g D i r e k t ø r O l e V a g ne r K e o p s A / S S c a nd i a g a d e K ø b e nh a v n S V D i r e k t ø r M a l e ne S m i d t H e r t z R y g å r d s A l l é H e l l e r u p A d m i n i s t r a t i o n s s e l s k a b I nv e s t A d m i ni s t r a t i o n A / S F a l k o ne r A l l é 53, F r e d e r i k s b e r g I nv e s t A d m i ni s t r a t i o n A / S p å t a g e r s i g a l l e d e e t a d m i ni s t r a t i o ns s e l s k a b p å h v i l e nd e fo r p l i g t e l s e r i h e nh o l d t i l l o v o m i nv e s t e r i ng s fo r e ni ng e r o g s p e c i a l fo r e ni ng e r s a m t a nd r e k o l l e k t i v e i nv e s t e r i ng s o r d ni ng e r m.v., o g a d m i ni s t r a t i o ns s e l s k a b e t e r a ns v a r l i g fo r, a t d e n d a g l i g e l e d e l s e a f a fd e l i ng e n u d ø v e s i o v e r e ns s t e m m e l s e m e d fø r næ v nt e l o v, fo r e ni ng e ns v e d t æ g t e r, d e a f b e s t y r e l s e n u d s t u k ne r e t ni ng s l i ni e r o g t r u fne b e s l u t ni ng e r. A a l e k a a b e g g e p a r t e r m e d o p s i g e s m e d m å d e r s v a r s e l t i l r e g k a b s å r e t s e l l e r e t h a l v å r s u d l ø b ft n n f 6 ne ns. D i r e k t i o n i a d m i n i s t r a t i o n s s e l s k a b e t D i r e k t ø r U l l a H e u r l i n D i r e k t ø r P e t e r W e nd t D e p o t s e l s k a b o g b e v i s u d s t e d e n d e i n s t i t u t s a m A l m. B r a nd B a nk A / S t a k t i e b o g s f ø r e r 9

10 M i d t e r m o l e n K ø b e nh a v n Ø A l m. B r a nd B a nk h a r i h e nh o l d t i l d e p o t s e l s k a b s a ft a l e n fo r p l i g t e t s i g t i l a t v i r k e s o m d e p o t s e l s k a b i o v e r e ns s t e m m e l s e m e d d e t i l e nh v e r t i d v æ r e nd e r e g l e r i l o v o m i nv e s t e r i ng s fo r e ni ng e r o g s p e c i a l fo r e ni ng e r s a m t a nd r e k o l l e k t i v e i nv e s t e r i ng s o r d ni ng e r m.v.. A l m. B r a nd B a nk e r e nd v i d e r e k o nt o fø r e nd e o g b e v i s u d s t e d e nd e i ns t i t u t fo r a fd e l i ng e n. V e d e r l a g e t b e r e g ne s i fo r h o l d t i l a fd e l i ng e ns g e nne m s ni t l i g e fo r m u e. V e d e r l a g e t e r p.t. 0, 125%. A a l e k a a b e g g e p a r t e r m e d o p s i g e s m e d m å d e r s v a r s e l t i l e t r e g k a b s å r s e l l e r e t h a l v å r s u d l ø b ft n n f 6 ne ns. F o r m i d l i n g s a f t a l e F o r e ni ng e n h a r i nd g å e t a ft a l e m e d A l m. B r a nd B a nk o m, a t b a nk e n t i l e nh v e r t i d m e d u d g a ng s p u nk t i k u nd e r ne s b e h o v fo r m i d l e r s a l g a f i nv e s t e r i ng s a nd e l e i fo r e ni ng e ns a fd e l i ng e r s a m t o p b e v a r e r a nd e l e ne, nå r e je r ne ø ns k e r d e t. B a nk e n fa s t l æ g g e r s e l v s i ne m a r k e d s fø r i ng s t i l t a g m e d h e nb l i k p å a t fr e m m e s a l g e t a f fo r e ni ng e ns a nd e l e. A ft a l e n k a n a f b e g g e p a r t e r o p s i g e s m e d e n m å ne d s v a r s e l t i l d e n 1. i m å ne d e n. S o m h o no r a r fo r y d e l s e r ne b e t a l e r h v e r a fd e l i ng e n p r o v i s i o n b e r e g ne t u d fr a d e n g e nne m s ni t l i g e k u r s v æ r d i a f d e a f fo r e ni ng e ns a nd e l e, s o m o p b e v a r e s i d e p o t a f A l m. B r a nd B a nk. S a t s e n fo r d e nne a fd e l i ng e r 0, 3 5 % p.a. P r o v i s i o ne n b e r e g ne s a f b e h o l d ni ng e n i h v e r t k v a r t a l a f a fd e l i ng e ns b e v i s e r i fo r m i d l e r e ns d e p o t e r s å v e l d e nne s e g e nb e h o l d ni ng s o m k u nd e d e p o t e r. R å d g i v n i n g s a f t a l e F o r e e h a r e r å d g i v s a a l e m e d A l m B r a B a, B ø r s, M i d t e r m o l e K ø b e a v Ø R å d g i v e r e r r e e d e p o t s e l s k a b H o r a r e t r r å d g i v e s t s æ t t e s i r h o l d t i l a e l i e g e m s t l i g e r m u e o g u d g ø r p ni ng n n ni ng ft. nd nk n 7, 2100 nh n. fo ni ng ns. no fo ni ng n fa fo fd ng ns nne ni fo 0, 10%.a. A ft a l e n k a n a f a fd e l i ng e n o p s i g e s m e d 1 m å ne d s v a r s e l t i l d e n 1. i m å ne d e n. V æ s e n t l i g e a f t a l e r O v e r e r d e v æ s e l i g s t e a a l e r m e d A l m B r a B a b e s k r e v e t nfo nt ft. nd nk. S å v e l fo r e ni ng e n s o m A l m. B r a nd B a nk e r u nd e r l a g t t i l s y n v e d F i na ns t i l s y ne t, o g d e r e r m e l l e m p a r t e r ne i nd g å e t a ft a l e o m, a t s a m a r b e jd e t m e l l e m p a r t e r ne e r u nd e r l a g t r e t ni ng s l i ni e r, s v a r e nd e t i l d e a f F i na ns t i l s y ne t fa s t s a t t e r e t ni ng s l i ni e r o m k o nc e r ni nt e r ne t r a ns a k t i o ne r. S å d a nne t r a ns a k t i o ne r s k a l s o m u d g a ng s p u nk t a l t i d fi nd e s t e d p å m a r k e d s v i l k å r e l l e r p å g r u nd l a g a f e n d e l i ng a f d e a fh o l d t e d i r e k t e o m k o s t ni ng e r e ft e r fo r b r u g. R e v i s i o n S t a t s a u t o r i s e r e t r e v i s o r J ø r g e n J ø r g e ns e n S t a t s a u t o r i s e r e t r e v i s o r H e nr i k P r i s k o r n D e l o i t t e S t a t s a u t o r i s e r e t R e v i s i o ns a k t i e s e l s k a b P o s t b o k s K ø b e nh a v n C 1 0

11 V e d t æ g t e r F o r e ni ng e ns v e d t æ g t e r e r v e d l a g t d e t t e p r o s p e k t. V e d t æ g t e r ne k a n r e k v i r e r e s h o s A l m I nv e s t, M i d t e r m o l e n 7, 2100 K ø b e nh a v n Ø.. B r a nd R e g n s k a b A fd e l i ng e ns r e g ns k a b s å r e r k a l e nd e r å r e t. A fd e l i ng e ns r e g ns k a b s m æ s s i g e r e s u l t a t o p g ø r e s e ft e r d e r e t ni ng s l i ni e r, d e r e r fa s t s a t i F i na ns t i l s y ne t s r e g ns k a b s b e k e nd t g ø r e l s e fo r i nv e s t e r i ng s fo r e ni ng e r. F o r h v e r t r e g ns k a b s å r u d a r b e jd e s å r s r e g ns k a b b e s t å e nd e a f b a l a nc e ( s t a t u s ), r e s u l t a t o p g ø r e l s e, å r s b e r e t ni ng o g no t e r m e d s p e c i fi k a t i o ne r fo r h v e r a fd e l i ng. F o r e ni ng e ns s e ne s t e å r s r e g ns k a b o g fo r m u e o p g ø r e l s e fo r I nv e s t e r i ng s fo r e ni ng e n A l m. B r a nd I nv e s t fo r s e ne s t e h a l v å r k a n r e k v i r e r e s v e d h e nv e nd e l s e t i l fo r e ni ng e n. A d m i n i s t r a t i o n s o m k o s t n i n g e r H v e r a f fo r e ni ng e ns a fd e l i ng e r a fh o l d e r s i ne e g ne o m k o s t ni ng e r. F æ l l e s u d g i ft e r ne v e d fo r e ni ng e ns v i r k s o m h e d i e t r e g ns k a b s å r d e l e s m e l l e m a fd e l i ng e r ne u nd e r h e ns y nt a g e n t i l b å d e d e r e s i nv e s t e r i ng s - o g a d m i ni s t r a t i o ns m æ s s i g e r e s s o u r c e fo r b r u g i l ø b e t a f å r e t o g i fo r h o l d t i l d e r e s h ø je s t e fo r m u e v æ r d i i r e g ns k a b s å r e t. S å fr e m t e n a fd e l i ng i k k e h a r e k s i s t e r e t i h e l e r e g ns k a b s å r e t, b æ r e r d e n e n fo r h o l d s m æ s s i g a nd e l a f u d g i ft e r ne. D e s a m l e d e a d m i ni s t r a t i o ns o m k o s t ni ng e r, h e r u nd e r o m k o s t ni ng e r t i l b e s t y r e l s e n, a d m i ni s t r a t i o n, e d b, r e v i s i o n, t i l s y n, m a r k e d s fø r i ng, r å d g i v ni ng o g d e p o t s e l s k a b, m å i k k e o v e r s t i g e 2, 5% a f d e n h ø je s t e fo r m u e v æ r d i a f a fd e l i ng e n i nd e n fo r r e g ns k a b s å r e t. A fd e l i ng e ns o m k o s t ni ng s p r o c e nt m å l t p å g e nne m s ni t s fo r m u e n h a r d e s e ne s t e 5 å r v æ r e t : I I I 9 3 I I 2000: 1, : 1, : 0, 2003 : 1, : 1, 13 V e d e r l a g V e d e r l a g t i l b e s t y r e l s e n fa s t s æ t t e s a f g e ne r a l fo r s a m l i ng e n. V e d e r l a g e t e r e n d e l a f a d m i ni s t r a t i o ns o m k o s t ni ng e r ne. F o r d e t s e ne s t e a fs l u t t e d e r e g ns k a b s å r ( 2004 ) u d g jo r d e v e d e r l a g e t t i l b e s t y r e l s e n k r. fo r a r b e jd e t m e d A l m. B r a nd I nv e s t. D e r b u d g e t t e r e s m e d e t u fo r a nd r e t v e d e r l a g t i l b e s t y r e l s e n i V e d e r l a g e t t i l d i r e k t i o ne n u d g jo r d e i d e t s e ne s t e a fs l u t t e d e r e g ns k a b s å r ( 2004 ) k r. D e r b u d g e t t e r e s m e d e t v e d e r l a g i 2005 p å k r. V e d e r l a g t i l d e p o t s e l s k a b e t u d g jo r d e i d e t s e ne s t e a fs l u t t e d e r e g ns k a b s å r ( 2004 ) k r. fo r s a m t l i g e 12 a fd e l i ng e r i A l m. B r a nd I nv e s t. V e d e r l a g t i l d e t t i d l i g e r e a d m i ni s t r a t i o ns s e l s k a b I D -M a na g e m e nt A / S u d g jo r d e fo r d e t s e ne s t e a fs l u t t e d e r e g ns k a b s å r ( 2004 ) k r. fo r s a m t l i g e 12 a fd e l i ng e r i A l m B r a nd I nv e s t. V e d e r l a g e t t i l F i na ns t i l s y ne t u d g jo r d e i k r. 1 1

12 U d b e t a l i n g t i l i n v e s t o r e r n e D e a f g e ne r a l fo r s a m l i ng e n v e d t a g ne u d l o d ni ng e r u d b e t a l e s v i a V æ r d i p a p i r c e nt r a l e n. T i l b a g e s a l g e l l e r i nd l ø s ni ng a f a nd e l e ne k a n t i l e nh v e r t i d s k e g e nne m d e p o t s e l s k a b e t. 1 2

13 M H M V ED T Æ G T ER for I N V ES T ER I N G S F O R EN I N G EN A L M. B R A N D I N V ES T Navn og hjemsted 1.1. F oreningens navn er I nvesteringsforeningen A lm. B rand I nvest F oreningens h jemsted er K øbenh avns K ommune. F or må l 2.1. F oreningens formål er fra offentligh eden at modtage midler, som under iagttagelse af et princ ip om risikospredning anbringes i instrumenter i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger og spec ialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. ( i det følgende kaldet lov om investeringsforeninger m.v. ) og på forlangende af et medlem at indløse medlemmets andel af formuen med midler, der h idrører fra denne, jf F oreningen retter h envendelse til enh ver, der ønsker at anbringe midler i overensstemmelse med ovennævnte. edl emmer 3.1. F oreningens medlemmer er enh ver fysisk eller juridisk person, der ejer é n eller flere af foreningens investeringsforeningsandele, jf. h erved 9. 3 æ f tel se 4.1. F oreningens medlemmer h æfter alene med det for deres investeringsforeningsandele indbetalte beløb og h ar derudover ingen h æftelse for foreningens forpligtelser H ver afdeling h æfter kun for sine egne forpligtelser og for sin andel af de fællesomkostninger. Er der forgæves søgt foretaget retsforfølgning eller er det på anden måde godtgjort, at en afdeling ikke kan opfylde sine forpligtelser til at betale sin andel af de fælles omkostninger, h æfter de øvrige afdelinger dog solidarisk for afdelingens andel af de fælles omkostninger F oreningens bestyrelsesmedlemmer, ansatte og eventuelle administrationsselskab h æfter ikke for foreningens forpligtelser. i dl er nes anb r i ngel se 5.1. B estyrelsen fastsætter og er ansvarlig for den overordnede investeringsstrategi I nvesteringerne foretages i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger m.v

14 5.3. F oreningen må ikke udføre eller deltage i spekulationsforretninger. A f del i nger A f del i ng 1 - D ansk e O b l i gati oner ( mel l eml ange) A K F M fdelingen investerer i danske obligationer noteret på øbenh avns ondsbørs. idlerne plac eres således, at varigh eden af den samlede portefølje maksimalt er 6 år A fdelingen investerer sin formue i overensstemmelse med de til enh ver tid gældende regler for plac ering af realkreditobligationer, statsobligationer m.m A fdelingen investerer h øjst 50 % af dens midler i erh vervsobligationer og kan ikke investere i præmieobligationer og konvertible obligationer A fdelingen kan anvende finansielle instrumenter, der opfylder F inanstilsynets regler for investeringsforeningers anvendelse af afledte finansielle instrumenter. A fdelingen er udloddende A fdelingen er bevisudstedende A f del i ng 2 - D ansk e ak ti er A fdelingen investerer i danske aktier eller aktier noteret på K øbenh avns F ondsbørs, eller aktier som h andles på et andet dansk marked, der er offentligt anerkendt, regelmæssigt arbejdende og åbent for offentligh eden A fdelingen opfylder i øvrigt de i aktieavanc ebeskatningslovens 2 d, stk. 1 anførte begrænsninger til aktivmassen A fdelingen kan anvende finansielle instrumenter på dækket basis efter F inanstilsynets regler h erom. A fdelingen er udloddende A fdelingen er bevisudstedende A f del i ng 3 P anteb r eve A K F 1 0 % fdelingen investerer i danske pantebreve og danske obligationer noteret på øbenh avns ondsbørs. af afdelingens midler kan investeres i andre typer af pantebreve A fdelingen investerer sin formue i overensstemmelse med de til enh ver tid gældende regler for plac ering af pantebreve, realkreditobligationer, statsobligationer m.m A fdelingen investerer h øjst 50 % af dens midler i erh vervsobligationer og kan ikke investere i præmieobligationer og konvertible obligationer A fdelingen kan anvende finansielle instrumenter, der opfylder F inanstilsynets regler for investeringsforeningers anvendelse af afledte finansielle instrumenter. A fdelingen er udloddende A fdelingen er bevisudstedende A f del i ng 4 - K or te O b l i gati oner A fdelingen investerer i danske obligationer noteret på K øbenh avns F ondsbørs. I nvesteringerne i obligationer plac eres således, at varigh eden af den samlede portefølje maksimalt er 3 år A fdelingen investerer sin formue i overensstemmelse med de til enh ver tid gældende regler for plac ering af realkreditobligationer, statsobligationer m.m. 1 4

15 A fdelingen investerer h øjst 50 % af dens midler i erh vervsobligationer og kan ikke investere i præmieobligationer og konvertible obligationer A fdelingen kan anvende finansielle instrumenter, der opfylder F inanstilsynets regler for investeringsforeningers anvendelse af afledte finansielle instrumenter. A fdelingen er udloddende A fdelingen er bevisudstedende A fdelingen h ar binavnet S enior A f del i ng 5 E u r opæ i sk e A k ti er A fdelingen investerer i aktier noteret på et marked i Europa, der er godkendt af F inanstilsynet, h erunder et marked der er beliggende i et EU - eller EØ S -land, eller der er medlem af F ederation I nternationale des B ourses de V aleurs ( F I B V ) eller er F ull M embers eller A ssoc iate M embers af F ederation of European S ec urities Ex c h anges ( F ES E) eller i aktier noteret på M oskva F ondsbørs og h erunder A D R er A fdelingen opfylder i øvrigt de i aktieavanc ebeskatningslovens 2 d, stk. 1 anførte begrænsninger til aktivmassen A fdelingen kan anvende finansielle instrumenter på dækket basis efter F inanstilsynets regler h erom. A fdelingen er udloddende A fdelingen er bevisudstedende A f del i ng 6 M i l jø T ek nol ogi A fdelingen investerer i globale profitmaksimerende virksomh eder, der beskæftiger sig med teknologier til udnyttelse af vedvarende energikilder, forureningsbekæmpelse, miljøforbedringer og genbrug A fdelingen investerer i aktier noteret på et marked, der er godkendt af F inanstilsynet, h erunder et marked der er beliggende i et EU - eller EØ S -land, eller der er medlem af F ederation I nternationale des B ourses de V aleurs ( F I B V ) eller er F ull M embers eller A ssoc iate M embers af F ederation of European S ec urities Ex c h anges ( F ES E) eller i aktier noteret på M oskva F ondsbørs og h erunder A D R er A fdelingen opfylder i øvrigt de i aktieavanc ebeskatningslovens 2 d, stk. 1 anførte begrænsninger til aktivmassen A fdelingen kan anvende finansielle instrumenter på dækket basis efter F inanstilsynets regler h erom. A fdelingen er udloddende A fdelingen er bevisudstedende A f del i ng 7 - G l ob al e A k ti er A fdelingen investerer globalt i aktier noteret på et marked, der er godkendt af F inanstilsynet, h erunder et marked der er beliggende i et EU - eller EØ S -land, eller der er medlem af F ederation I nternationale des B ourses de V aleurs ( F I B V ) eller er F ull M embers eller A ssoc iate M embers af F ederation of European S ec urities Ex c h anges ( F ES E) eller i aktier noteret på M oskva F ondsbørs og h erunder A D R er A fdelingen opfylder i øvrigt de i aktieavanc ebeskatningslovens 2 d, stk. 1 anførte begrænsninger til aktivmassen A fdelingen kan anvende finansielle instrumenter på dækket basis efter F inanstilsynets regler h erom. A fdelingen er udloddende A fdelingen er bevisudstedende. 1 5

16 6. 8. A f del i ng 8 A k ti er Nor den A fdelingen investerer i aktier noteret på anerkendte børser i N orden A fdelingen opfylder i øvrigt de i aktieavanc ebeskatningslovens 2 d, stk. 1 anførte begrænsninger til aktivmassen A fdelingen kan anvende finansielle instrumenter på dækket basis efter F inanstilsynets regler h erom. A fdelingen er udloddende A fdelingen er bevisudstedende A f del i ng S toc k P i c k i ng A fdelingen investerer fortrinsvis i aktier. A fdelingen investerer desuden i danske obligationer noteret på K øbenh avns F ondsbørs A fdelingen kan investere i aktier noteret på et marked, der er godkendt af F inanstilsynet, h erunder et marked der er beliggende i et EU - eller EØ S -land, eller der er medlem af F ederation I nternationale des B ourses de V aleurs ( F I B V ) eller er F ull M embers eller A ssoc iate M embers af F ederation of European S ec urities Ex c h anges ( F ES E) eller i aktier noteret på M oskva F ondsbørs og h erunder A D R er V ed investering i obligationer investerer afdelingen sin formue i overensstemmelse med de til enh ver tid gældende regler for plac ering af realkreditobligationer, statsobligationer m.m A fdelingen investerer h øjst 50 % af dens midler i erh vervsobligationer og kan ikke investere i præmieobligationer og konvertible obligationer A fdelingen kan anvende finansielle instrumenter. A fdelingen er udloddende A fdelingen er bevisudstedende A f del i ng O b l i gati oner P ensi on A fdelingen investerer fortrinsvis i danske obligationer noteret på K øbenh avns F ondsbørs A fdelingen kan investere i obligationer, som er udstedt i et land, der er medlem af D en Europæiske U nion/ D et Europæiske Ø konomiske S amarbejde, og som er noteret på en fondsbørs i et af medlemslandene. M idlerne plac eres således, at varigh eden af den samlede portefølje maksimalt er 6 år A fdelingen investerer sin formue i overensstemmelse med de til enh ver tid gældende regler for plac ering af realkreditobligationer, statsobligationer m.m A fdelingen investerer h øjst 50 % af dens midler i erh vervsobligationer og kan ikke investere i præmieobligationer og konvertible obligationer A fdelingen kan anvende finansielle instrumenter A fdelingen er udloddende. A fdelingen h envender sig primært til juridiske og fysiske personer, der er skattepligtige efter pensionsafkastbeskatningslovens 1, stk. 1 og stk. 2, og afdelingens investeringer tilrettelægges med udgangspunkt h eri A fdelingen er bevisudstedende. 1 6

17 A f del i ng M i x P ensi on A fdelingen investerer i aktier og obligationer. D er investeres fortrinsvis i danske aktier og i danske obligationer A fdelingen kan investere i aktier noteret på et marked, der er godkendt af F inanstilsynet, h erunder et marked der er beliggende i et EU - eller EØ S -land, eller der er medlem af F ederation I nternationale des B ourses de V aleurs ( F I B V ) eller er F ull M embers eller A ssoc iate M embers af F ederation of European S ec urities Ex c h anges ( F ES E) eller i aktier noteret på M oskva F ondsbørs og h erunder A D R er A fdelingen kan investere i obligationer, som er udstedt i et land, der er medlem af D en Europæiske U nion/ D et Europæiske Ø konomiske S amarbejde, og som er noteret på en fondsbørs i et af medlemslandene. M idlerne, der investeres i obligationerne, plac eres således, at varigh eden af den samlede portefølje af obligationer maksimalt er 6 år V ed investering i obligationer investerer afdelingen sin formue i overensstemmelse med de til enh ver tid gældende regler for plac ering af realkreditobligationer, statsobligationer m.m A fdelingen investerer h øjst 25% af dens midler i erh vervsobligationer og kan ikke investere i præmieobligationer og konvertible obligationer A fdelingen kan anvende finansielle instrumenter A fdelingen er udloddende. A fdelingen h envender sig primært til juridiske og fysiske personer, der er skattepligtige efter pensionsafkastbeskatningslovens 1, stk. 1 og stk. 2, og afdelingens investeringer tilrettelægges med udgangspunkt h eri A fdelingen er bevisudstedende A f del i ng G l ob al e A k ti er P ensi on A fdelingen investerer globalt i aktier noteret på et marked, der er godkendt af F inanstilsynet, h erunder et marked der er beliggende i et EU - eller EØ S -land, eller der er medlem af F ederation I nternationale des B ourses de V aleurs ( F I B V ) eller er F ull M embers eller A ssoc iate M embers af F ederation of European S ec urities Ex c h anges ( F ES E) eller i aktier noteret på M oskva F ondsbørs og h erunder A D R er A fdelingen kan anvende finansielle instrumenter på dækket basis A fdelingen er udloddende. A fdelingen h envender sig primært til juridiske og fysiske personer, der er skattepligtige efter pensionsafkastbeskatningslovens 1, stk. 1 og stk. 2, og afdelingens investeringer tilrettelægges med udgangspunkt h eri A fdelingen er bevisudstedende. L å n 7.1. F oreningen må ikke optage lån M ed F inanstilsynets tilladelse kan foreningen dog optage kortfristede lån på h øjst 1 0 % af dens formue for at indløse medlemsandele eller for at udnytte tegningsrettigh eder og optage lån på h øjst 1 0 % af formuen til erh vervelse af ejendomme, der er nødvendige til udøvelse af dens virksomh ed D e samlede lån må h øjst udgøre 1 5% af foreningens formue

18 U dl å n og gar anti f or pl i gtel ser F oreningen må ikke yde lån eller stille garanti F oreningen kan dog påtage sig den h æftelse, der er forbundet med erh vervelse af aktier, der ikke er fuldt indbetalt. S ådanne h æftelser må ikke overstige 5% af foreningens formue. I nvester i ngsf or eni ngsandel e I nvesteringsforeningsandele registreret i en værdipapirc entral udstedes gennem denne i stykstørrelse på kr. eller multipla h eraf D en afdeling, h vortil de udstedte investeringsforeningsandele h ører, afh older samtlige omkostninger ved registrering i en værdipapirc entral V ærdipapirc entralens kontoudskrift tjener som dokumentation for indeh averens investeringsforeningsandele i den pågældende afdeling I nvesteringsforeningsandelene udstedes til ih ændeh averen, men kan på begæring over for det kontoførende institut/ foreningen eller et af denne anført noteringssted noteres på navn i foreningens bøger I nvesteringsforeningsandelene er frit omsættelige og negotiable I ngen investeringsforeningsandele h ar særlige rettigh eder I ntet medlem af foreningen h ar pligt til at lade sine investeringsforeningsandele indløse. V æ r di ansæ ttel se V ærdipapirer, der er optaget til notering på en fondsbørs, skal optages til den offic ielt noterede kurs, jf. bekendtgørelsen om finansielle rapporter for investeringsforeninger m.v F remmed valuta værdiansættes til de senest noterede kurser A ndre aktiver, h erunder værdipapirer, der ikke er omfattet af stk. 1, skal værdiansættes til skønnet markedsværdi. E mi ssi onspr i s f or i nvester i ngsf or eni ngsandel e I nvesteringsforeningsandele i foreningen kan kun tegnes mod samtidig indbetaling af emissionsprisen, bortset fra emission af fondsandele. Emission mod betaling af emissionspris sker efter bestyrelsens beslutning. B estyrelsen er endvidere berettiget til at standse eventuelle løbende emissioner. B eslutning om emission af fondsandele kan dog kun træffes af generalforsamlingen Emissionsprisen fastsættes ved anvendelse af dobbeltprismetoden til den indre værdi opgjort på emissionstidspunktet efter samme princ ipper, som anvendes i årsrapporten ved at dividere formuens værdi på emissionstidspunktet med den nominelle værdi af tegnede investeringsforeningsandele, med tillæg af et beløb til dækning af udgifter ved køb af finansielle instrumenter og nødvendige omkostninger ved emissionen, h erunder omkostninger til administration, trykning, annonc ering, provision til formidlere og garanter af emissionen, m.v. 1 8

19 G I tilfælde af, at bestyrelsen i perioden fra 1. januar og indtil den ordinære generalforsamling træffer beslutning om at udstede investeringsforeningsandele i udloddende afdelinger, uden ret til udbytte for det foregående regnskabsår, fastsættes emissionsprisen dog ved at dividere foreningens formue efter fradrag af det beregnede og reviderede udbytte for det foregående regnskabsår med den nominelle værdi af tegnede investeringsforeningsandele, med tillæg som ovenfor beskrevet. I ndl ø sni ng af i nvester i ngsf or eni ngsandel e P å et medlems forlangende skal foreningen indløse medlemmets investeringsforeningsandele i foreningen. I ndløsningsprisen fastsættes ved anvendelse af dobbeltprismetoden til den indre værdi opgjort på indløsningstidspunktet efter samme princ ipper, som anvendes i årsrapporten ved at dividere formuens værdi på indløsningstidspunktet med den nominelle værdi af tegnede investeringsforeningsandele, med fradrag af et beløb til dækning af udgifter ved salg af finansielle instrumenter og nødvendige omkostninger ved indløsningen S åfremt investeringsforeningsandele tegnet i perioden fra 1. januar og indtil den ordinære generalforsamling uden ret til udbytte for det foregående regnskabsår, indløses samme år inden den ordinære generalforsamling, fradrages det beregnede og reviderede udbytte ved beregningen af investeringsforeningsandelens indre værdi og indløsningsprisen F oreningen kan i særlige tilfælde udsætte indløsningen af investeringsforeningsandele, indtil foreningen h ar realiseret de til indløsningen nødvendige aktiver V ed udsættelse efter skal foreningen straks underrette F inanstilsynet og de kompetente myndigh eder i andre medlemsstater i D en Europæiske U nion og lande, som F ællesskabet h ar indgået aftale med, h vor foreningen markedsfører sine investeringsforeningsandele. ener al f or saml i ng G eneralforsamlingen er foreningens øverste myndigh ed G eneralforsamlingen afh oldes i det S torkøbenh avnske område O rdinær generalforsamling afh oldes h vert år inden udgangen af april måned, dog senest 1 4 dage inden fristen for indgivelse af foreningens selvangivelse for det pågældende regnskabsår Ekstraordinær generalforsamling afh oldes, når medlemmer, der tilsammen ejer mindst 1 0 % af det samlede pålydende af investeringsforeningsandele i foreningen eller en afdeling, eller når mindst to medlemmer af bestyrelsen eller en revisor h ar anmodet derom G eneralforsamling indkaldes og dagsorden bekendtgøres med mindst 2 ugers og h øjst 4 ugers varsel på foreningens h jemmeside, w w w.invest.almbrand.dk samt for de børsnoterede afdelingers vedkommende tillige via K øbenh avns F ondsbørs. I ndkaldelse sker tillige til alle navnenoterede medlemmer og udleveres endvidere på anmodning D agsorden og de fuldstændige forslag samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsrapport skal senest 8 dage før denne fremlægges til eftersyn på foreningens kontor F orslag fra medlemmerne skal for at kunne blive beh andlet på den ordinære generalforsamling være indleveret skriftligt til bestyrelsen senest den 1. februar

20 Æ G eneralforsamlingen ledes af en af bestyrelsen udpeget dirigent. D irigenten afgør alle spørgsmål vedrørende generalforsamlingens lovligh ed, forh andlingerne og stemmeafgivelsen D er føres en protokol over forh andlingerne. P rotokollen underskrives af dirigenten D agsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte: 1 ) F orelæggelse af årsrapport til godkendelse og eventuelt forslag til anvendelse af resultatet ) F orslag fremsat af medlemmer eller bestyrelsen. 3) V alg af medlemmer til bestyrelsen. 4) V alg af revisorer. 5) Eventuelt Eth vert medlem af foreningen h ar ret til at deltage i generalforsamlingen, når vedkommende senest 4 kalenderdage forinden h ar afh entet adgangskort på foreningens kontor mod forevisning af fornøden dokumentation for sine investeringsforeningsandele S temmeret kan kun udøves for de investeringsforeningsandele, som mindst 4 uger forud for generalforsamlingen er noteret på vedkommende medlems navn i foreningens bøger D e beføjelser, der udøves af foreningens generalforsamling, tilkommer en afdelings medlemmer for så vidt angår godkendelse af afdelingens årsrapport, ændring af vedtægternes regler for anbringelse af afdelingens formue og afdelingens opløsning, fusion og spaltning samt andre spørgsmål, som udelukkende vedrører afdelingen H vert medlem h ar é n stemme for h ver kr pålydende investeringsforeningsandele Eth vert medlem h ar ret til at møde ved fuldmægtig. F uldmagten, der skal fremlægges, skal være skriftlig og dateret og kan ikke gives for længere tid end 1 år I ntet medlem af foreningen kan for sit eget vedkommende afgive stemmer for mere end 1 % af det samlede pålydende af de til enh ver tid c irkulerende investeringsforeningsandele for den afdeling, afstemningen vedrører, eller ved afstemningen om fællesanliggender 1 % af det samlede pålydende af de i foreningen c irkulerende investeringsforeningsandele B eslutninger træffes ved almindelig stemmeflerh ed, med undtagelse af de i 1 7 nævnte tilfælde. ndr i ng af vedtæ gter, f u si on, spal tni ng og opl ø sni ng T il vedtagelse af beslutninger om vedtægtsændringer og beslutning om foreningens eller en afdelings opløsning, fusion, eller spaltning kræves, at mindst h alvdelen af formuen er repræsenteret på generalforsamlingen, og at beslutningen vedtages med mindst to tredjedele af de afgivne stemmer Er h alvdelen af formuen ikke repræsenteret på generalforsamlingen, men stemmer to tredjedele af de afgivne stemmer for forslaget, kan forslaget vedtages på en ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes med mindst 3 ugers varsel. P å den ekstraordinære generalforsamling kan forslaget vedtages med to tredjedele af de afgivne stemmer uden h ensyn til, h vor stor en del af formuen, der er repræsenteret F uldmagter til at møde på den første generalforsamling skal, h vis de ikke udtrykkeligt tilbagekaldes, anses for gyldige også med h ensyn til den efterfølgende generalforsamling. B esty r el sen 20

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen SmallCap Danmark

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen SmallCap Danmark V E D T Æ G T E R for Investeringsforeningen SmallCap Danmark 17. marts 2015 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen SmallCap Danmark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen TEMA Kapital

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen TEMA Kapital VEDTÆGTER Investeringsforeningen TEMA Kapital 1 Navn og hjemsted 1. Investeringsforeningens navn er Investeringsforeningen TEMA Kapital Med binavne: Investeringsforeningen TEMA Invest Íløgufelagio Kaupthing

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen Handelsinvest

Vedtægter for Investeringsforeningen Handelsinvest Vedtægter for Investeringsforeningen Handelsinvest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Investeringsforeningen Handelsinvest. Foreningens binavn er Investeringsforeningen Midtinvest. Stk. 2. Foreningens

Læs mere

Investeringsforeningen Nielsen Global Value

Investeringsforeningen Nielsen Global Value Vedtægter for Investeringsforeningen Nielsen Global Value Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Nielsen Global Value Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen Nykredit Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Investeringsforeningen Nykredit Invest. Foreningen driver tillige virksomhed under binavnet Investeringsforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest VEDTÆGTER Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest 1 Navn og hjemsted 1. Investeringsforeningens navn er Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest (herefter foreningen ). Stk. 2. Foreningen

Læs mere

Vedtægter. for. Specialforeningen TRP-Invest. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest.

Vedtægter. for. Specialforeningen TRP-Invest. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest. Vedtægter for Specialforeningen TRP-Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER. For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Navn og hjemsted

VEDTÆGTER. For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Navn og hjemsted VEDTÆGTER For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Frederiksberg

Læs mere

August 2012 Investeringsforening i henhold til dansk lov

August 2012 Investeringsforening i henhold til dansk lov Vedtægter for Investeringsforeningen Strategi Invest August 2012 Investeringsforening i henhold til dansk lov Indholdsfortegnelse NAVN OG HJEMSTED... 2 FORMÅL... 2 MEDLEMMER... 2 HÆFTELSE... 2 MIDLERNES

Læs mere

Vedtægter. for. Investeringsforeningen Nykredit Invest. Navn og hjemsted

Vedtægter. for. Investeringsforeningen Nykredit Invest. Navn og hjemsted Vedtægter for Investeringsforeningen Nykredit Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Investeringsforeningen Nykredit Invest. Foreningen driver tillige virksomhed under binavnet Investeringsforeningen

Læs mere

- I 7, stk. 2, nr. 1, indsættes som yderligere led.. eller til midlertidig finansiering af indgåede handler...

- I 7, stk. 2, nr. 1, indsættes som yderligere led.. eller til midlertidig finansiering af indgåede handler... FALKONER ALLE 53, 2000 FREDERIKSBERG TEL. 38 14 66 00 FAX 38 14 66 09 De fuldstændige dagsordensforslag til den ordinære generalforsamling i Investeringsforeningen TEMA Kapital, Falkoner Allé 53, 3., 2000

Læs mere

VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST. CVR-nr. 34695644

VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST. CVR-nr. 34695644 VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST CVR-nr. 34695644 22. april 2014 Vedtægter for Investeringsforeningen PFA Invest Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen PFA Invest.

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Specialforeningen TRP-Invest

Ordinær generalforsamling i Specialforeningen TRP-Invest Ordinær generalforsamling i Specialforeningen TRP-Invest Specialforeningen TRP-Invest afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 11.00 hos Nykredit Portefølje Administration A/S,

Læs mere

Vedtægter for. Specialforeningen Danske Invest

Vedtægter for. Specialforeningen Danske Invest Vedtægter for Specialforeningen Danske Invest 15. maj 2009 2 Specialforeningen Danske Invest FT nr. 16.012 CVR nr. 24 26 06 82 Vedtægter 15. maj 2009 Navn, hjemsted og foreningstype 1 Foreningens navn

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen BankInvest Virksomhedsobligationer

Vedtægter for Investeringsforeningen BankInvest Virksomhedsobligationer Vedtægter for Investeringsforeningen BankInvest Virksomhedsobligationer Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen BankInvest Virksomhedsobligationer. Stk. 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN STONEHENGE

INVESTERINGSFORENINGEN STONEHENGE Vedtægter for Investeringsforeningen Stonehenge Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Stonehenge. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2. Foreningens formål

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv: Ad dagsordenens pkt. 5.1: [udgår] International: Omfatter

Læs mere

Investeringsforeningen BankInvest Almen Bolig

Investeringsforeningen BankInvest Almen Bolig Vedtægter for Investeringsforeningen BankInvest Almen Bolig Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er BankInvest Almen Bolig. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2. Foreningens formål

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen Alternativ Invest

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen Alternativ Invest V E D T Æ G T E R for Investeringsforeningen Alternativ Invest NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Alternativ Invest. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. FORMÅL

Læs mere

Vedtægter for Specialforeningen HP Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen HP Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Vedtægter for. Specialforeningen Danske Invest

Vedtægter for. Specialforeningen Danske Invest Vedtægter for Specialforeningen Danske Invest 8. juni 2012 - 2 - Specialforeningen Danske Invest FT nr. 16012 CVR nr. 24 26 06 82 Vedtægter 8. juni 2012 Navn, hjemsted og foreningstype 1 Foreningens navn

Læs mere

Den tekst, der er skrevet med kursiv, er alene ment som vejledning og skal ikke medtages i foreningens vedtægter.

Den tekst, der er skrevet med kursiv, er alene ment som vejledning og skal ikke medtages i foreningens vedtægter. Standardvedtægter for investeringsforeninger og specialforeninger Det er ikke obligatorisk at anvende standardvedtægterne. Imidlertid forenkler det Finanstilsynets godkendelsesbehandling, når foreningerne

Læs mere

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management VEDTÆGTER Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management Navn og hjemsted 1. Investeringsforeningens navn er Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management (herefter foreningen ). Stk. 2. Foreningen

Læs mere

Investeringsinstitutforeningen. World Wide Invest. Afholder ordinær generalforsamling mandag den 24. marts 2014, kl. 11:00

Investeringsinstitutforeningen. World Wide Invest. Afholder ordinær generalforsamling mandag den 24. marts 2014, kl. 11:00 Investeringsinstitutforeningen World Wide Invest Afholder ordinær generalforsamling mandag den 24. marts 2014, kl. 11:00 hos Tiedemann Independent A/S, Vimmelskaftet 48, København K i henhold til vedtægternes

Læs mere

Vedtægter for Kapitalforeningen Blue Strait Capital

Vedtægter for Kapitalforeningen Blue Strait Capital Vedtægter for Kapitalforeningen Blue Strait Capital Navn og hjemsted 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen Blue Strait Capital. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål

Læs mere

Vedtægter for. Kapitalforeningen BI Private Equity

Vedtægter for. Kapitalforeningen BI Private Equity Vedtægter for Kapitalforeningen BI Private Equity Navn og hjemsted 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen BI Private Equity. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2.

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Select Bilag til dagsordenens pkt. 5.17 5.20 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Select Bilag til dagsordenens pkt. 5.17 5.20 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv. Ad dagsordenens pkt. 5.17: 4: 4: For afdelingerne Aktier,

Læs mere

Vedtægter for. Investeringsforeningen Danske Invest AlmenBolig

Vedtægter for. Investeringsforeningen Danske Invest AlmenBolig Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest AlmenBolig 15. maj 2009 2 Investeringsforeningen Danske Invest AlmenBolig FT nr. 11.116 CVR nr. 21 81 89 33 15. maj 2009 Navn og hjemsted 1 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER. For. "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a."

VEDTÆGTER. For. Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a. VEDTÆGTER For "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a." VEDTÆGTER 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a.". 1.2 Foreningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II

V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II NAVN OG HJEMSTED 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen SEBinvest II. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. FORMÅL 2.

Læs mere

Uddrag fra fælles generalforsamling afholdt den 14. marts 2011 i Investeringsforeningen Jyske Invest og Hedgeforeningen Jyske Invest

Uddrag fra fælles generalforsamling afholdt den 14. marts 2011 i Investeringsforeningen Jyske Invest og Hedgeforeningen Jyske Invest Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Jyske Invest Fund Management A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 25 00 E-mail: jyskeinvest@jyskeinvest.dk www.jyskeinvest.dk 15.03.2011

Læs mere

emission og indløsning, jf. 13.

emission og indløsning, jf. 13. VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN BIL NORDIC INVEST Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen BIL Nordic Invest. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns kommune. Formål 2. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST. CVR-nr

VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST. CVR-nr VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST CVR-nr. 34695644 21. april 2017 Vedtægter for Investeringsforeningen PFA Invest Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen PFA Invest.

Læs mere

Vedtægter for. Kapitalforeningen. KAB / Lejerbo Invest

Vedtægter for. Kapitalforeningen. KAB / Lejerbo Invest Vedtægter for Kapitalforeningen KAB / Lejerbo Invest Navn og hjemsted 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen KAB / Lejerbo Invest. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN STONEHENGE

INVESTERINGSFORENINGEN STONEHENGE Vedtægter for Investeringsforeningen Stonehenge Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Stonehenge. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for. Specialforeningen TRP-Invest

Vedtægter for. Specialforeningen TRP-Invest Vedtægter for Specialforeningen TRP-Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest med tilhørende afdelinger, Specialforeningen Sparinvest (Placeringsforening) med tilhørende afdelinger, Investeringsforeningen

Læs mere

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter:

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter: Frederiksberg, den 26. marts 2012 Investeringsforeningen Fundamental Invest indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes på foreningens adresse Falkoner Allé 53, 3., 2000 Frederiksberg,

Læs mere

generalforsamlingen i overensstemmelse med vedtægternes 14, stk. 3 blev afholdt inden udgangen af april måned,

generalforsamlingen i overensstemmelse med vedtægternes 14, stk. 3 blev afholdt inden udgangen af april måned, Den 30. april 2012 kl. 11.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Nykredit Invest Almen Bolig, CVR nr. 21 83 14 76, hos Nykredit, Otto Mønsteds Plads 9, 1780 København V. Dagsordenen

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen ValueInvest Danmark

Vedtægter for Investeringsforeningen ValueInvest Danmark Vedtægter for Investeringsforeningen ValueInvest Danmark Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen ValueInvest Danmark Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2.

Læs mere

Investeringsforeningen AL Invest, Udenlandske Aktier, Etisk

Investeringsforeningen AL Invest, Udenlandske Aktier, Etisk Vedtægter for Investeringsforeningen AL Invest, Udenlandske Aktier, Etisk Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen AL Invest, Udenlandske Aktier, Etisk. Stk. 2. Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Kapitalforeningen BLS Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Kapitalforeningen BLS Invest. Foreningen opererer tillige under binavnet Specialforeningen BLS Invest (Kapitalforening).

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II

V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II NAVN OG HJEMSTED 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen SEBinvest II. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. FORMÅL 2.

Læs mere

Vedtægter for. Investeringsforeningen. Formuepleje Invest

Vedtægter for. Investeringsforeningen. Formuepleje Invest Vedtægter for Investeringsforeningen Formuepleje Invest Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Formuepleje Invest Stk. 2. Foreningen driver tillige virksomhed under binavnet Investeringsforeningen

Læs mere

Vedtægter. for. Kapitalforeningen BLS Invest. Foreningen opererer tillige under binavnet Specialforeningen BLS Invest (Kapitalforening).

Vedtægter. for. Kapitalforeningen BLS Invest. Foreningen opererer tillige under binavnet Specialforeningen BLS Invest (Kapitalforening). Vedtægter for Kapitalforeningen BLS Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Kapitalforeningen BLS Invest. Foreningen opererer tillige under binavnet Specialforeningen BLS Invest (Kapitalforening).

Læs mere

Investeringsforeningen BIL Nordic Invest. ordinær generalforsamling

Investeringsforeningen BIL Nordic Invest. ordinær generalforsamling Investeringsforeningen BIL Nordic Invest indkalder hermed til ordinær generalforsamling hos Nykredit, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V tirsdag den 12. april 2016 kl. 16.00 Dagsorden 1. Fremlæggelse

Læs mere

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVEST (CVR-nr.: 73 41 00 10) (FT-nr.: 11024) Afdeling Lav Kuponrente (den ophørende afdeling) (SE-nr. 75

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Stonehenge

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Stonehenge Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Stonehenge Investeringsforeningen Stonehenge indkalder hermed til ordinær generalforsamling den 10. april 2012, kl. 17.00 hos Ringkjøbing

Læs mere

Vedtægter for Specialforeningen BLS Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen BLS Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Stonehenge

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Stonehenge Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Stonehenge Investeringsforeningen Stonehenge indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling den 11. maj 2012, kl. 10.00 hos

Læs mere

Vedtægter for Specialforeningen TRP-Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R. KAPITALFORENINGEN SEB kontoførende

V E D T Æ G T E R F O R. KAPITALFORENINGEN SEB kontoførende V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN NAVN OG HJEMSTED 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. FORMÅL 2. Kapitalforeningens formål

Læs mere

Bilag til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Formuepleje Invest2011, punkt 3a

Bilag til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Formuepleje Invest2011, punkt 3a Bilag til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Formuepleje Invest2011, punkt 3a Indhold: Foreslået vedtægt med ændringer fremhævet side 2 Vedtægt efter generalforsamlingens og Finanstilsynets

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen Sydinvest

Vedtægter for Investeringsforeningen Sydinvest Vedtægter for Investeringsforeningen Sydinvest Investeringsforening i henhold til dansk lov Januar 2009 Indholdsfortegnelse 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED... 2 2. FORMÅL... 2 3. MEDLEMMER...2 4. HÆFTELSE...

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling i Kapitalforeningen Nykredit Invest

Ekstraordinær generalforsamling i Kapitalforeningen Nykredit Invest Ekstraordinær generalforsamling i Kapitalforeningen Nykredit Invest Kapitalforeningen Nykredit Invest afholder ekstraordinær generalforsamling torsdag den 28. august 2014 kl. 14.00 hos Nykredit Portefølje

Læs mere

Vedtægter for Kapitalforeningen BankInvest

Vedtægter for Kapitalforeningen BankInvest Vedtægter for Kapitalforeningen BankInvest Navn og hjemsted 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen BankInvest. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2. Kapitalforeningens

Læs mere

Vedtægter for. Specialforeningen TRP-Invest

Vedtægter for. Specialforeningen TRP-Invest Vedtægter for Specialforeningen TRP-Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Dagsorden. Dagsorden for den ordinære generalforsamling i foreningerne i Sparinvest med tilhørende afdelinger:

Dagsorden. Dagsorden for den ordinære generalforsamling i foreningerne i Sparinvest med tilhørende afdelinger: Dagsorden Der afholdes ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest med tilhørende afdelinger, Specialforeningen Sparinvest (Placeringsforening) med tilhørende afdelinger, Investeringsforeningen

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen Investin Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Investin. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2. Foreningens formål er

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Jyske Invest og Hedgeforeningen Jyske Invest

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Jyske Invest og Hedgeforeningen Jyske Invest Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Jyske Invest og Hedgeforeningen Jyske Invest Fælles ordinær generalforsamling afholdes mandag den 14. marts 2011 kl. 17.30 i Jysk Musik

Læs mere

Investeringsforeningen AL Invest Obligationspleje

Investeringsforeningen AL Invest Obligationspleje Vedtægter for Investeringsforeningen AL Invest Obligationspleje Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen AL Invest obligationspleje. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen BIL Danmark

Ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen BIL Danmark Ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen BIL Danmark Investeringsforeningen BIL Danmark afholder ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 27. september 2016 kl. 11.00 hos Nykredit Portefølje

Læs mere

VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN ALM. BRAND INVEST Navn og hjemsted 1 1.1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. 1.2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2 2.1.

Læs mere

Ordinær generalforsamling i TRP-Invest

Ordinær generalforsamling i TRP-Invest Ordinær generalforsamling i TRP-Invest TRP-Invest afholder ordinær generalforsamling fredag den 29. april 2011 kl. 11.00 hos Nykredit Portefølje Administration A/S, Otto Mønsteds Plads 9, 1780 København

Læs mere

KAPITALFORENING SEBINVEST II

KAPITALFORENING SEBINVEST II V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENING SEBINVEST II Deleted: PROFESSIONEL FORENING NAVN OG HJEMSTED 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforening SEBinvest II. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns

Læs mere

Fuldstændigt fællesprospekt pr. 19. december 2009 for aktieafdelingerne

Fuldstændigt fællesprospekt pr. 19. december 2009 for aktieafdelingerne Investeringsforeningen Alm. Brand Invest Fuldstændigt fællesprospekt pr. 19. december 2009 for aktieafdelingerne Alm. Brand Invest, Danske Aktier Alm. Brand Invest, Europæiske Aktier Alm. Brand Invest,

Læs mere

Generalforsamling i Investeringsforeningen Alm. Brand Invest

Generalforsamling i Investeringsforeningen Alm. Brand Invest Generalforsamling i Investeringsforeningen Alm. Brand Invest Investeringsforeningen Alm. Brand Invest afholder ordinær generalforsamling torsdag den 23. april 2015 kl. 15.00 hos Alm. Brand Bank A/S, Midtermolen

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling i Specialforeningen HP Invest

Ekstraordinær generalforsamling i Specialforeningen HP Invest Ekstraordinær generalforsamling i Specialforeningen HP Invest Specialforeningen HP Invest afholder ekstraordinær generalforsamling fredag den 28. februar 2014 kl. 11:00 hos Nykredit Portefølje Administration

Læs mere

Vedtægter for. Investeringsforeningen Carnegie WorldWide. København den 14. april 2015. Bestyrelsen for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide

Vedtægter for. Investeringsforeningen Carnegie WorldWide. København den 14. april 2015. Bestyrelsen for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide Vedtægter for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide København den 14. april 2015 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen

Læs mere

Investeringsforeningen BankInvest

Investeringsforeningen BankInvest Vedtægter for Investeringsforeningen BankInvest Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen BankInvest. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2. Foreningens formål

Læs mere

2.6 Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse hverken helt eller delvist.

2.6 Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse hverken helt eller delvist. Som vedtaget af generalforsamlingen 04-06-2015 VEDTÆGTER FOR TRENDS INVEST I A/S CVR-NR. 33496494 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Trends Invest I A/S. 1.2 Selskabets binavn er DK Trends

Læs mere

Vedtægter for. Kapitalforeningen. KAB / Lejerbo. Deleted: Special

Vedtægter for. Kapitalforeningen. KAB / Lejerbo. Deleted: Special Vedtægter for Kapitalforeningen KAB / Lejerbo Navn og hjemsted 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen KAB / Lejerbo. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2. Kapitalforeningens

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen Sparinvest

Vedtægter for Investeringsforeningen Sparinvest Vedtægter for Investeringsforeningen Sparinvest Navn og hjemsted Foreningens navn er Investeringsforeningen Sparinvest. Stk. 2. Foreningen driver tillige virksomhed under binavnene: Investeringsforeningen

Læs mere

generalforsamlingen i overensstemmelse med vedtægternes 14, stk. 3 blev afholdt inden udgangen af april måned,

generalforsamlingen i overensstemmelse med vedtægternes 14, stk. 3 blev afholdt inden udgangen af april måned, Den 12. april 2011 kl. 11.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Investin, CVR nr. 27 21 28 59, hos Nykredit, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V. Dagsordenen var følgende: 1.

Læs mere

Vedtægter. for. Kapitalforeningen Mermaid Nordic

Vedtægter. for. Kapitalforeningen Mermaid Nordic Vedtægter for Kapitalforeningen Mermaid Nordic Vedtægter af 19. marts 2014 for Kapitalforeningen Mermaid Nordic Navn og hjemsted 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen Mermaid Nordic. Stk. 2.

Læs mere

Vedtægter for Kapitalforeningen TRP-Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Kapitalforeningen TRP-Invest. Foreningen opererer tillige under binavnet Specialforeningen TRP-Invest (kapitalforening).

Læs mere

BESTYRELSENS FUSIONSPLANER -REDEGØRELSER. for fusionerne (sammenlægningerne) mellem følgende afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest:

BESTYRELSENS FUSIONSPLANER -REDEGØRELSER. for fusionerne (sammenlægningerne) mellem følgende afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest: BESTYRELSENS FUSIONSPLANER og -REDEGØRELSER for fusionerne (sammenlægningerne) mellem følgende afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest: 1. Sundhed Indeks (ophørende) og Bioteknologi 2. Danske

Læs mere

Vedtægter. for. Hedgeforeningen Mermaid Nordic

Vedtægter. for. Hedgeforeningen Mermaid Nordic Vedtægter for Hedgeforeningen Mermaid Nordic Vedtægter af 9. maj 2012 for Hedgeforeningen Mermaid Nordic Navn og hjemsted 1. Hedgeforeningens navn er Hedgeforeningen Mermaid Nordic. Stk. 2. Hedgeforeningens

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Adv. Jakob B. Ravnsbo J.nr. 214966-AAJ-WLS VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen Investin Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Investin. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2. Foreningens formål er

Læs mere

Generalforsamling i. Ad 4. Bestyrelsen foreslår genvalg af KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR nr. 30 70 02 28.

Generalforsamling i. Ad 4. Bestyrelsen foreslår genvalg af KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR nr. 30 70 02 28. idet Generalforsamling i Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 8. april 2014 kl. 15.30 hos

Læs mere

Rønne & Lundgren VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

Rønne & Lundgren VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) Rønne & Lundgren VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) Rønne & Lundgren VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Københavns Kommune. 3.

Læs mere

Generalforsamling i. Dagsorden

Generalforsamling i. Dagsorden Generalforsamling i Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering afholder ordinær generalforsamling onsdag den 15. april 2015 kl. 16.00 hos Lægernes

Læs mere

VEDTÆGTER. 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Kratlodden/Kærlodden", Ballerup kommune.

VEDTÆGTER. 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er Grundejerforeningen Kratlodden/Kærlodden, Ballerup kommune. GRUNDEJERFORENINGEN KRATLODDEN/KÆRLODDEN VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Kratlodden/Kærlodden", Ballerup kommune. 2 Område og medlemmer. Foreningen omfatter matr.

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER For Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at udøve investeringsvirksomhed for

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Nykredit Invest Almen Bolig

Ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Nykredit Invest Almen Bolig Ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Nykredit Invest Almen Bolig Investeringsforeningen Nykredit Invest Almen Bolig afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 28. marts 2017 kl. 11.30

Læs mere

VI MAGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

VI MAGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Anordning om ikrafttræden for Grønland af dele af 1 i lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love som følge af forslag til lov om investeringsforeninger m.v. VI MAGRETHE DEN

Læs mere

Tilmeldingsfristen til generalforsamlingen er mandag, den 19. marts 2012, kl. 16.00.

Tilmeldingsfristen til generalforsamlingen er mandag, den 19. marts 2012, kl. 16.00. Frederiksberg, den 7. marts 2012 Kære Investor Investeringsforeningen Fundamental Invest indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes hos CorpNordic Denmark A/S, Harbour House, Sundkrogsgade

Læs mere

EUROPEAN LIFECARE GROUP A/S

EUROPEAN LIFECARE GROUP A/S VEDTÆGTER for EUROPEAN LIFECARE GROUP A/S Selskabets navn er European Lifecare Group A/S. 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: Danske Lægers Vaccinations Service A/S (European Lifecare

Læs mere

Vedtægter. for. Kapitalforeningen HP Hedge. Foreningen opererer tillige under binavnet HP Hedge (Kapitalforening).

Vedtægter. for. Kapitalforeningen HP Hedge. Foreningen opererer tillige under binavnet HP Hedge (Kapitalforening). Vedtægter for Kapitalforeningen HP Hedge Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Kapitalforeningen HP Hedge. Foreningen opererer tillige under binavnet HP Hedge (Kapitalforening). Foreningens hjemsted er

Læs mere

8) Bestyrelsesmedlemmernes navne og deres hovedbeskæftigelse ved angivelse af deres stilling, ansættelsessted og ansættelses- eller bopælsadresse.

8) Bestyrelsesmedlemmernes navne og deres hovedbeskæftigelse ved angivelse af deres stilling, ansættelsessted og ansættelses- eller bopælsadresse. Bekendtgørelse om oplysninger i investeringsforeningers, specialforeningers, godkendte fåmandsforeningers og hedgeforeningers prospekter 1) I medfør af 74, stk. 2, 113, 114 f, stk. 1 og 2, og 132, stk.

Læs mere

1. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

1. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Jyske Invest og Hedgeforeningen Jyske Invest (under navneændring til Kapitalforeningen Jyske Invest) Fælles ordinær generalforsamling

Læs mere

Vedtægter. for. Investeringsforeningen Nykredit Invest. Navn og hjemsted

Vedtægter. for. Investeringsforeningen Nykredit Invest. Navn og hjemsted Vedtægter for Investeringsforeningen Nykredit Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Investeringsforeningen Nykredit Invest. Stk. 2. Foreningen driver tillige virksomhed under binavnet Investeringsforeningen

Læs mere

Investeringsforeningen BIL Danmark. indkalder hermed til. ekstraordinær generalforsamling

Investeringsforeningen BIL Danmark. indkalder hermed til. ekstraordinær generalforsamling Investeringsforeningen BIL Danmark indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling hos Nykredit Portefølje Administration A/S, Otto Mønsteds Plads 9, 1780 København V tirsdag den 23. maj 2017 kl.

Læs mere

Til dirigent havde bestyrelsen, jf. vedtægternes 14, stk. 1, valgt cand.jur. Peter Søeby, der konstaterede,

Til dirigent havde bestyrelsen, jf. vedtægternes 14, stk. 1, valgt cand.jur. Peter Søeby, der konstaterede, Den 25. maj 2009 kl. 10.00 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Investin, CVR nr. 27 21 28 59, i Nykredit Portefølje Administration A/S lokaler, Otto Mønsteds Plads 9, 1780

Læs mere

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr Vedtægter for Bang & Olufsen a/s CVR.nr. 41 25 79 11 1. Selskabets navn er Bang & Olufsen a/s. 2. Selskabets hjemsted er i Struer kommune. 3. Selskabets formål er i første række at eje varemærket Bang

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling i Specialforeningen TRP-Invest

Ekstraordinær generalforsamling i Specialforeningen TRP-Invest Ekstraordinær generalforsamling i Specialforeningen TRP-Invest Specialforeningen TRP-Invest afholder ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 25. februar 2014 kl. 9:00 hos Nykredit Portefølje Administration

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Vedtægter. for. Hedgeforeningen Nykredit Alpha

Vedtægter. for. Hedgeforeningen Nykredit Alpha Vedtægter for Hedgeforeningen Nykredit Alpha Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Hedgeforeningen Nykredit Alpha. Stk. 2. Foreningen driver tillige virksomhed under binavnet Hedgeforeningen Multi Manager

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING 2, NORDISKE AKTIER

INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING 2, NORDISKE AKTIER INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING 2, NORDISKE AKTIER FEBRUAR 2008 Forenklet tegningsprospekt for Investeringsforeningen TEMA Kapital ANSVAR FOR PROSPEKTET Vi

Læs mere