prøven i almen studieforberedelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "prøven i almen studieforberedelse"

Transkript

1 2015 prøven i almen studieforberedelse

2 Der er god mulighed for at få vejledning. Du skal blot selv være aktiv for at lave aftale med din vejleder. AT-eksamen 2015 Prøven i almen studieforberedelse er som en AT-uge med fem arbejdsdage, her er de bare fordelt ud over den periode, hvor du skriver din synopsis. På AT-dagene er der almindelig mødepligt på skolen. Du skal selv være opsøgende i forhold til dine vejledere. Du skal også selv formulere din problemformulering. Vejledning er et tilbud, skolen giver dig. Samtalen med vejlederne bliver bedre, hvis der er noget skriftligt at tale om og ud fra. De kan fx være et idé-papir eller et papir, hvor du har nedskrevet dine overvejelser i punktform.

3 Plan for eksamen Før den Mandag Alle 3.g ere opdeles i studiegrupper på 4-6 personer. Kl i festsalen: Eksamensopgaven og den tilhørende cd-rom med ressourcerummet offentliggøres og udleveres. Fælles orientering. Derefter er der tid til at læse opgaven og orientere sig i ressourcerummet i studiegrupperne, hvor I kan brainstorme om mulige sager (emner) og fagkombinationer. Kl. 9.45: Alle 3.g ere samles i fællesrummet, hvor I vha. forskellige øvelser skal nå frem til en sag med mulige fagkombinationer. Kl : Kollektiv vejledning: Kan jeg skrive om dette emne i dette fag? Der vil være lærerrepræsentanter for alle mulige fag til stede. Tirsdag den Arbejde med emne og problemformulering med mulighed for vejledning fra det faste hold af faglærere. Der skal foreligge et skriftligt udkast fra dig, der skal medbringes til vejledningen, også gerne med forslag til væsentligste problemstillinger. Valg af fag: Du kan kun vælge fag, du har eller har haft (men ikke AP eller NV). Du må ikke vælge to fag på C- niveau. Vær opmærksom på, at der er nogle fag, der kan høre til flere faglige hovedområder, afhængig af hvilke emner og teorier du vælger at arbejde med (fx historie, idræt og psykologi). Herefter tildeles du to vejledere, der har dine to valgte fag. Du kan ikke regne med automatisk at få dine egne faglærere.

4 Onsdag den fredag den Tirsdag den Arbejdsdage: Synopsis-skrivning med mulighed for vejledning af de to vejledere (samtidigt, hvis det er muligt). Senest kl : Aflevering af synopsis i to eksemplarer på kontoret. Samtidig ophører din mulighed for individuel vejledning. Husk at hæfte din synopsis sammen eller sæt den i mapper, så der ikke forsvinder sider undervejs til censor og eksaminator. Det er dit ansvar, at alt er afleveret på forsvarlig vis. Synopsen Synopsen skal indeholde: Titel på emnet og angivelse af fagkombination og fagenes niveau. Problemformulering, gerne som en oneliner uden og. Den skal formuleres som et spørgsmål. De forskellige fag har forskellige traditioner for, hvordan man laver en problemformulering, hvilket er årsagen til, at du kan opleve, at dine vejledere giver dig modstridende oplysninger. Frem for at opleve dette som et problem kan du inddrage det i dine metodeovervejelser (Hvad kan faget? Hvad kan det ikke? Hvordan arbejder man i faget?). En problemformulering må ikke uanset faget kun lægge op til ren redegørelse. Husk, at det skal fremgå tydeligt, hvilken sag du har arbejdet med. Du skal have et klart afgrænset fokus, så du med få ord kan forklare, hvad du egentlig undersøger. Husk hele tiden at have det overordnede emne for årets eksamensopgave med i dine overvejelser.

5 De væsentligste problemstillinger (underspørgsmål) De skal ikke opstilles efter Blooms taksonomi som fx ved en opgaveformulering til SRP, men det er en god idé, at problemstillingerne kommer omkring alle niveauerne i taksonomien. Der skal ikke være for mange (helst ikke flere end 5). Hvis du breder dig over for meget, bliver delkonklusionerne for overfladiske og tynde. De væsentligste delkonklusioner på de enkelte problemstillinger Husk begge fag, og integrer dem gerne, så de supplerer hinanden. Diskussion af relevante metoder, teorier og materiale i arbejdet med problemstillingerne Her skal du inddrage materialer, teorier og metoder fra de to fag, du har valgt, og du skal reflektere over de teorier, der er anvendt i arbejdet med problemstillingerne. Du kan med fordel knytte det sammen med de væsentligste delkonklusioner. Det kan være en god idé at skelne mellem de metoder, der er anvendt i dit materiale, og de metoder, du selv har anvendt. Det er vigtigt at vurdere, hvad de valgte fag kan og ikke kan, både generelt, i forhold til sagen og i et samspil med hinanden. Du skal også kunne redegøre for de valgte fags særlige og karakteristiske metoder og teorier uden nødvendigvis at gå ned i detaljen. En samlet konklusion Den samlede konklusion skal besvare din problemformulering, dvs. der skal være en klar sammenhæng. Tjek, at du faktisk konkluderer på det, du ville undersøge ifølge din problemformulering. Du kan også opstille spørgsmål til videre arbejde, men vær forberedt på, at dem kan censor og eksaminator finde på at ønske svar på ved den mundtlige prøve.

6 Litteraturliste Som en del af vurderingen af materiale og metoder kan du vælge at kommentere din litteraturliste. Perspektivering til problemstillinger, teorier og metoder fra studierapporten Omfanget af synopsen skal være på 3-5 sider. Hvis der er behov for det, kan synopsen være ledsaget af enkelte bilag som fx grafer, tabeller og kopier af tekstmateriale, der er svært tilgængeligt. Husk, at du ikke bedømmes på synopsen. Du må derfor gerne aflevere en synopsis, der er fuldstændig magen til andre elevers, men det er en dårlig idé ikke selv at have været med til at lave den, for det er svært at præsentere og forsvare en synopsis, man ikke selv har lavet, da du ikke er inde i stoffet. Du må gerne genbruge det, du tidligere har arbejdet med, både mht. emner og synopser eller opgaver. Det er en god idé at arbejde sammen med andre elever, der arbejder med lignende emner, fx udveksle materiale, støtte hinanden, være kritiske læsere for hinanden og øve sig i den mundtlige fremlæggelse sammen. Det er meningen, at du efter at have afleveret synopsen skal arbejde videre og blive klogere. Når censor og eksaminator læser synopsen inden den mundtlige prøve, ser de efter stærke og svage sider, og du kan i den mundtlige præsentation godt fremlægge nogle af elementerne anderledes og give andre vurderinger end i synopsen. Når du har afleveret din synopsis, bliver en af dine vejledere til eksaminator ved eksamen. Du kan derfor ikke får vejledning af dine to vejledere, når din synopsis er afleveret. Har du overordnede spørgsmål til eksamens forløb i almen studieforberedelse, kan du henvende dig til dine teamlærere eller til Tonie Ravn.

7 Den mundtlige prøve Den mundtlige prøve varer 30 min. (incl. evaluering), og der er ingen forberedelsestid. En af dine vejledere er til stede som eksaminator. Desuden er der en censor fra en anden skole, der har det fag, din anden vejleder havde. Du skal selv medbringe din studierapport til prøven. Du har også selv ansvaret for at have indskrevet de emner, du selv arbejdede med i de forskellige forløb. Ifølge læreplanen består den mundtlige prøve af to dele: En præsentation af synopsen (ca min.), hvor du taler uden at blive afbrudt. Din præsentation bør ikke kun bestå af et referat af din synopsis. Husk, at en synopsis ikke er en fuldstændig færdig opgave, så der vil altid være behov for uddybninger og forklaringer. Det er en god idé at udforme et talepapir til præsentationen, der viser, hvad du fokuserer på og uddyber. En uddybende dialog om synopsen og om problemstillinger fra det samlede forløb i almen studieforberedelse (ca min.), dvs. at både vejleder og censor må stille spørgsmål til synopsen eller til forløb, du har haft i almen studieforberedelse. De må ikke eksaminere dig i enkeltfaglig viden, løsrevet fra dit emne.

8 Du bedømmes ud fra de faglige mål i almen studieforberedelse ud fra din mundtlige præsentation og den efterfølgende dialog, dvs. det er ikke din synopsis, der bedømmes. Du bedømmes altså ikke ud fra de to fags faglige mål, men i hvor høj grad du lever op til målene for almen studieforberedelse. Du bedømmes ikke på synopsen, men den sætter rammerne for prøven. Hvis den er uklar eller faglig tynd, kan en meget stor del af eksaminationen gå med at udrede, hvad du egentlig har undersøgt. Udgangspunktet for en god karakter er klart bedre med en klar og fokuseret problemformulering og en klar og præcis fremstilling i synopsen. Det kan have en positiv effekt at medbringe et eller andet nyt materiale, der er relevant for dit emne, især hvis det er topaktuelt materiale. Det kan også være en god idé at genopfriske kernestof fra de to fag, der kunne være relevant for emnet. De faglige mål i almen studieforberedelse Du bliver ifølge læreplanen bedømt på, om du kan: Tilegne dig viden om en sag med anvendelse af relevante fag og faglige metoder Foretage valg, afgrænsning og præcisering i arbejdet med sagen og på dette grundlag opstille og behandle en problemformulering samt selvstændigt fremlægge resultatet heraf Perspektivere sagen Vurdere forskellige fags og faglige metoders muligheder og begrænsninger i forhold til den konkrete sag Demonstrere indsigt i videnskabelig tankegang og gøre sig elementære videnskabsteoretiske overvejelser i forhold til den konkrete sag. Kom godt af sted med skrivemetroen Du kan finde informationer, gode råd og andet godt i VGT s skrivemetro på skrivemetro.vgt.dk. Se især stationerne AT-eksamen og AT-værktøjskasse.

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Det sidste AT-forløb i 3.g indebærer, at du skal udarbejde en synopsis, der skal være oplæg til den mundtlige eksamen i AT. Der er

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

AT-eksamen 2015. Information til alle 3g-elever

AT-eksamen 2015. Information til alle 3g-elever AT-eksamen 2015 Information til alle 3g-elever 1 I folderen findes Generel information om AT De overordnede rammer Opgaven sag, fag og fagkombination Vejledning shopping, respons og vejledning AT og innovation

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

AT EKSAMEN 2015. Navn og klasse: AT EKSAMEN 2015 SANKT ANNÆ GYMNASIUM 1

AT EKSAMEN 2015. Navn og klasse: AT EKSAMEN 2015 SANKT ANNÆ GYMNASIUM 1 AT EKSAMEN 2015 Navn og klasse: AT EKSAMEN 2015 SANKT ANNÆ GYMNASIUM 1 Indholdsfortegnelse AT Eksamen forløbsoversigt... 3 Kompetence- workshoppen med Tine Lynfort torsdag d. 15.1... 4 AT Ressourcerummet...

Læs mere

FAQ om AT 1. Emne og overordnet problemstilling 2. Eleven skal vælge en sag

FAQ om AT 1. Emne og overordnet problemstilling 2. Eleven skal vælge en sag FAQ om AT 1. Emne og overordnet problemstilling Ifølge læreplanen udmelder Undervisningsministeriet emne og overordnede problemstillinger som skal danne udgangspunkt for den mundtlige prøve i almen studieforberedelse.

Læs mere

Vigtige datoer 2. Studiecenteret 9. Anvendte begreber 10

Vigtige datoer 2. Studiecenteret 9. Anvendte begreber 10 - 1 - Indholdsfortegnelse Vigtige datoer 2 Studieretningsopgave Udmelding af opgaver 3 Forberedelse 3 Valg af opgave 3 Vejledning 3 Opgaveugerne 3 Besvarelse 4 Abstract 4 Aflevering 4 Bedømmelse 5 Sygdom

Læs mere

Almen studieforberedelse

Almen studieforberedelse Almen studieforberedelse Synopsiseksamen 2014 - specielt om opgaven med innovation Thisted Gymnasium & HF-Kursus Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium.dk post@thisted-gymnasium.dk tlf. 97923488

Læs mere

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere

AT-EKSAMEN: HVAD ER ET TALEPAPIR?

AT-EKSAMEN: HVAD ER ET TALEPAPIR? AT-EKSAMEN: HVAD ER ET TALEPAPIR? Fra synopsis til talepapir Formålet med dette papir er at give dig en indføring i hvordan du kan forberede dig til en AT-eksamen. Der er to dele, der overlapper en smule:

Læs mere

Opgaveskrivning. I løbet af efteråret udarbejder hver 2.g-elev en større skriftlig opgave i et af fagene dansk eller historie eller i begge fag.

Opgaveskrivning. I løbet af efteråret udarbejder hver 2.g-elev en større skriftlig opgave i et af fagene dansk eller historie eller i begge fag. Opgaveskrivning De store skriftlige opgaver Opbygning og indhold af en opgave Dansk/historieopgaven Studieretningsopgaven Studieretningsprojektet AT-eksamensopgaven Historieopgaven i 1hf Større Skriftlig

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Køreplan: Fredag d. 12. september: Valg af fag og ønske til vejledere udfyld spørgeskema i Lectio Vejledning tider (15 minutter) tildeles og lægges

Læs mere

FAQ til SO3 - DIO. Hvad kendetegner en god problemformulering?

FAQ til SO3 - DIO. Hvad kendetegner en god problemformulering? FAQ til SO3 - DIO Må skolen på vegne af en klasse eller årgang bestemme hvilke fag eleverne skal skrive i? Det er absolut ikke intentionerne i SO3, at skolen vælger fag, da det vanskeligt harmonerer med

Læs mere

GRØNSPÆTTEBOGEN 2013-2014

GRØNSPÆTTEBOGEN 2013-2014 GRØNSPÆTTEBOGEN 2013-2014 En vejledning for elever og kursister på Brønderslev Gymnasium og Hfkursus med en oversigt, råd og regler til: 1. del De større skriftlige projekter HF: Den større skriftlige

Læs mere

Sådan arbejder du med din Større Skriftlige Opgave (SSO) HF 2012

Sådan arbejder du med din Større Skriftlige Opgave (SSO) HF 2012 Sådan arbejder du med din Større Skriftlige Opgave (SSO) HF 2012 Indholdsfortegnelse Den større skriftlige opgave (SSO) i 2. hf... 3 Køreplan for udarbejdelsen af den større skriftlige opgave... 3 Initiativet

Læs mere

Elevhæfte. Tårnby Gymnasium & HF. Skoleåret 2013-14

Elevhæfte. Tårnby Gymnasium & HF. Skoleåret 2013-14 Elevhæfte Tårnby Gymnasium & HF 1g Skoleåret 2013-14 Redaktionen afsluttet juni/2013 1 Elevhæfte for årgang 2013-2016 Dette hæfte er en oversigt over særlige forløb og opgaver i løbet af de tre år, du

Læs mere

Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink

Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink 1 Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Plan for afvikling af AT pa MG, 1. 3.g, 2014-15 - lærervejledning

Plan for afvikling af AT pa MG, 1. 3.g, 2014-15 - lærervejledning 1 Plan for afvikling af AT pa MG, 1. 3.g, 2014-15 - lærervejledning Formalia Om undervisning i Almen Studieforberedelse, AT, se læreplan via https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=152507 (vælg

Læs mere

Kommunikation muligheder og begrænsninger

Kommunikation muligheder og begrænsninger Kommunikation muligheder og begrænsninger Overordnede problemstillinger Kommunikation er udveksling af informationer. Kommunikation opfattes traditionelt som en proces, hvor en afsender sender et budskab

Læs mere

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Til mundtlig eksamen i KS skal kursisterne udarbejde et eksamensprojekt i form af en synopsis. En synopsis er et skriftligt oplæg, der bruges i forbindelse med

Læs mere

Elevhæfte. Tårnby Gymnasium & HF. Skoleåret 2013-14

Elevhæfte. Tårnby Gymnasium & HF. Skoleåret 2013-14 Elevhæfte Tårnby Gymnasium & HF 3g Skoleåret 2013-14 Redaktionen afsluttet juni/ 2013 Elevhæfte for årgang 2011-2014 Dette hæfte er en oversigt over særlige forløb og opgaver i løbet af det sidste år,

Læs mere

DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014

DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014 DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014 Thisted Gymnasium & HF-Kursus, Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium. dk Tlf. 97 92 34 88 Mail: post@thisted-gymnasium.dk Indholdsfortegnelse Reglerne

Læs mere

Skriftlige og mundtlige prøver til studentereksamen for 2g og 3g maj-juni, august og december 2015

Skriftlige og mundtlige prøver til studentereksamen for 2g og 3g maj-juni, august og december 2015 B Skriftlige og mundtlige prøver til studentereksamen for 2g og 3g maj-juni, august og december 2015 Indhold: Prøvekalender for de almengymnasiale uddannelser 2015... s. 2 STX-bekendtgørelsens læreplaner

Læs mere

Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave

Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave Udover den klassiske opgave kan der til eksamen i AT indgå en opgave med innovation. Dette dokument beskriver arbejdet med innovation i AT og indeholder:

Læs mere

Eksamens- og prøveinformation

Eksamens- og prøveinformation Eksamens- og prøveinformation til 3g. 2015 1 Antal eksaminer: Prøvefagsudtræk: Udtræk for 1. og 2.g. Offentliggørelse: Kommunikation i eksamensperioden: Mundtlige eksaminer: Skriftlige eksaminer: De vigtigste

Læs mere

Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008

Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008 Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008 I denne vejledning er citater fra læreplanen anført i kursiv, uddybende og forklarende kommentarer til læreplanens enkelte punkter anført

Læs mere

sso Orientering om Større Skriftlig Opgave

sso Orientering om Større Skriftlig Opgave sso Orientering om Større Skriftlig Opgave November 2014 ORIENTERING OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE FIRE GODE GRUNDE TIL AT SKRIVE STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE: - du får mulighed for fordybelse i et emne, der interesserer

Læs mere

Guide til tværfagligt eksamensprojekt

Guide til tværfagligt eksamensprojekt Guide til tværfagligt eksamensprojekt --------- Skriv en god synopsis --------- Den gode synopsis viser, at du kan: Fremstille et emne klart og præcist Skabe sammenhæng og struktur Vælge de vigtigste oplysninger

Læs mere

Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16

Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16 Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16 Køreplan for SSO - 2015/16 Dato / tid Hvad Hvem 08/12 kl. 11:30 (senest) Valg af fag og område tilkendegives på Kursisterne spørgeskema i Lectio

Læs mere