Almen studieforberedelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Almen studieforberedelse"

Transkript

1 Almen studieforberedelse Synopsiseksamen specielt om opgaven med innovation Thisted Gymnasium & HF-Kursus Ringvej 32, 7700 Thisted tlf fax

2 FORVENTET VALGMULIGHED VED ÅRETS AT-OPGAVE Undervisningsministeriet har i årene 2012/13 haft forsøg med innovation i AT på forskellige gymnasier. Der vil derfor med meget stor sandsynlighed ved dette års eksamen være en valgmulighed mellem 2 opgaver: Opgave A: Den opgave, I er blevet forberedt til i AT-forløbene i løbet af jeres tre år på gymnasiet Opgave B: En opgave, der kræver en særlig indsigt i og erfaring med innovation i AT Da skolen ikke har deltaget i forsøget med innovation i AT, og I dermed ikke er klædt på til denne opgave, fraråder vi generelt, at I vælger innovationsopgaven (den forventede Opgave B). Der kan dog være mindre grupper af jer, der har arbejdet systematisk med den innovative metode i enkelte fag eller i fagsamarbejder, og hvis nogle af jer alligevel skulle have lyst til at vælge denne opgave, er det afgørende vigtigt, at I har en positiv tilbagemelding fra mindst én lærer (og helst to) om, at denne kan påtage sig vejlederrollen og sige god for jeres plan i forbindelse med opgaven. Nedenfor kan interesserede læse om rammerne for arbejdet med en innovationsopgave i AT. KRAV TIL INNOVATIONSOPGAVEN De AT-opgaver, Undervisningsministeriet har udsendt, tager alle udgangspunkt i kravet om at afgrænse og undersøge en sag. Det skal man også i en opgave med innovation. Hvis du vælger en opgave med innovation, skal du opfylde følgende tre krav: Undersøge en sag / udarbejde en problemformulering Udarbejde et innovativt løsningsforslag Vurdere løsningsforslaget Et innovativ løsningsforslag defineres som: Forslaget har værdi for andre Forslaget tilfører den konkrete sammenhæng (konteksten) noget nyt.

3 Det behøver altså ikke at være nyt i absolut forstand, men bidrager med noget nyt i den konkrete sammenhæng At vurdere løsningsforslaget vil sige: At vurdere forslagets relevans og fordele og ulemper ved forslaget KRAV TIL SAGEN I INNOVATIONS- OPGAVEN Når du skal vælge en sag til en innovationsopgave, skal du være opmærksom på følgende: At vælge et autentisk (altså et virkeligt) problem, du vil søge at løse At det meget ofte vil være en god idé at inddrage en ekstern partner (dvs., at du skal have kontakt med en eller flere personer, f.eks. i en institution eller en virksomhed). Det er dog ikke et ultimativt krav EKSEMPEL PÅ OPGAVEFORMULERING MED OG UDEN INNOVATION Nedenfor kan du se et eksempel på en opgaveformulering henholdsvis med og uden et krav om innovativ tilgang: Katastrofen årsager og konsekvenser A. Du skal vælge en sag, hvor en bestemt katastrofe spiller en væsentlig rolle. Du skal udarbejde en problemformulering samt en synopsis, hvor den valgte katastrofe, dens årsager og/eller konsekvenser belyses. Som et led i din fremstilling af den valgte sag, skal du gøre rede for din brug af begrebet katastrofe og begrunde dit valg af materiale. Du skal anvende viden og metoder fra to fag. Det ene fag skal være på mindst B-niveau. De to fag skal være fra hvert sit hovedområde. Katastrofen årsager og konsekvenser B. Du skal vælge en sag, hvor en bestemt katastrofe spiller en væsentlig rolle. Du skal udarbejde en problem formulering samt en synopsis, hvor den valgte katastrofe og dens årsagereller konsekvenser belyses, og du skal udarbejde og vurdere konsekvenserne af et innovativt løsningsforslag, der kan forebygge lignende katastrofer i fremtiden eller begrænse katastrofens konsekvenser. Du skal anvende viden og metoder fra to fag. Det ene fag skal være på mindst B-niveau. De to fag skal være fra hvert sit hovedområde.

4 EKSEMPLER PÅ PROBLEMFORMULE- RINGER Nedenfor kan du se et par eksempler på elevers konkrete problemformuleringer fra innovationsforsøget i 2012/13: Eksempel 1: Fremtidens by Hvordan kan man på en innovativ måde optimere standarden på cykelinfrastrukturen i Nordvest i forhold til at skulle løse problemer omkring myldretidstrafikken? Eksempel 2: Branding Hvordan løser vi problemet med at brande borgmester Steen Hasseriis bedre? Steen Hasseriis spindoktor deltager som ekstern partner. SYNOPSIS I OPGAVER MED INNOVATIV TILGANG Det er de samme punkter, der skal med i synopsis, som du har trænet i dine AT-forløb. Nedenfor kan du læse, hvordan forskellige punkter i synopsis kan behandles i en AT-opgave med innovativ tilgang: Krav til synopsis - og hvordan gør man det i en innovativ opgave: - Titel og fagkombination - Problemformulering Hvilket konkret problem søges løst? Hvem eller hvad vedrører problemet? Ekstern partner? Mål: udvikle en innovativ løsning - Præsentation af de underspørgsmål, der er arbejdet med - Diskussion af hvilke materialer, metoder og teorier, der er relevante i arbejdet med underspørgsmålene - Konklusioner på arbejdet med de enkelte underspørgsmål Disse tre punkter i synopsis kan f.eks. dækkes med en behandling af følgende spørgsmål:

5 Hvad er problemets årsager, omfang og konsekvenser? Hvilken faglig viden og faglige metoder er anvendt til at - undersøge problemet? - udvikle løsningsforslaget? - vurdere løsningsforslaget? (Du prioriterer, hvilke pinde du kommenterer) Hvilket innovativt løsningsforslag inkl. evt. produkt er udarbej det? Præsentation af løsningsforslag inkl. omtale og illustration af evt. produkt Hvordan er løsningsforslaget inkl. produkt en løsning af problemet, og hvilke konsekvenser har løsningsforslaget i øvrigt? Vurdering af forslagets relevans, evt. gennem eksperimenter, scenarier eller fremlæggelse eksternt. Vurdering af forslagets konsekvenser f.eks. ud fra samfundsmæssige, etiske, æstetiske eller miljømæssige kriterier Hvordan vurderes fagenes og de faglige metoders muligheder og be grænsninger i forhold til ovennævnte? - Sammenfattende konklusion relateret til problemformulering Hvordan og i hvor høj grad er problemet løst gennem det innovative løsningsforslag? - Litteraturliste - Perspektivering til studierapporten MUNDTLIG FREMLÆGGELSE Der er de samme krav til mundtlig fremlæggelse ved en traditionel AT-eksamen og ved en eksamen med innovativ tilgang. Nedenfor kan du se, hvordan en mundtlig fremlæggelse af en AT-opgave med innovativ tilgang kan foregå: Præsentation med udgangspunkt i synopsen (10-12 min) inkl. omtale af løsningsforslaget og evt. kort fremvisning af produktet, f.eks. video eller dele heraf Uddybende dialog om anvendelse af fag og faglige metoder i - undersøgelse af problemet - udvikling af løsningsforslaget - vurdering af løsningsforslaget Fagligt begrundede afgrænsninger og valg

6 FAGLIG PRIORITERING Som det fremgår af både indholdet i synopsis og den mundtlige fremlæggelse, kan dit arbejde risikere at blive for omfattende. Du er derfor nødt til at foretage en faglig prioritering i forhold til,hvilke af de tre krav til opgaven: undersøgelse af problemet udvikling af løsningsforslaget vurdering af løsningsforslaget, du vælger at gå dybere ind i. Nedenfor kan du se tre eksempler på forskellig prioritering: Eksempel 1: Fagene anvendes til en grundig undersøgelse af problemet Mulige løsningsforslag præsenteres kort Vurderingen består af en kortfattet vægtning og begrundet udvælgelse af det bedste løsningsforslag Eksempel 2: Dit udgangspunkt er en god idé Der redegøres kortfattet for det problem, der søges løst Fagene anvendes til at vurdere, om ideen løser problemet, og til en samfundsmæssig, etisk, æstetisk eller miljømæssig vurdering Eksempel 3: Der gøres kort rede for problemet Fagene anvendes til udvikling og udvælgelse fra de første ideer til løsning gennem afprøvning og vurdering frem til et færdigt forslag Vurderingen er integreret i udviklingen af løsningsforslaget Din prioritering bestemmer, hvad der skal lægges vægt på ved bedømmelsen, og det er derfor vigtigt, at du gør klart rede for den valgte prioritering. BEDØMMELSE AF OPGAVE I AT MED INNOVATIV TILGANG Bedømmelsen vil ligesom for en traditionel AT-opgave ske efter, i hvilket omfang du lever op til de faglige mål i læreplanen for AT. Nedenfor kan du se, hvordan det kan ske:

7 Tilegne sig viden om en sag med anvendelse af relevante fag og faglige metoder Hvordan er fagene og deres metoder anvendt til at - undersøge sagen? - udarbejde løsningforslaget? - vurdere løsningsforslaget? Bedømmelsen vil ske ud fra din prioritering af, hvor du anvender din faglighed (jf. afsnittet ovenfor) Foretage valg, afgrænsning og præcisering i arbejdet med sagen og på dette grundlag opstille og behandle en problemformulering samt selvstændigt fremlægge resultatet heraf Udgangspunktet er: at udvikle en innovativ løsning på et autentisk problem. Når du skal behandle en problemformulering, bliver det i innovativ sammenhæng: at undersøge og udarbejde og vurdere et innovativt løsningforslag. Bedømmelsen af din kompetence til at udarbejde et innovativt løsningforslag vil ske ud fra: - Din begrundelse for forslagets værdi for andre - Din argumentation for, hvordan det tilfører den konkrete sammenhæng (konteksten) noget nyt Perspektivere sagen Perspektivere sagen til studierapporten og evt. andre mulige sammenhænge og løsningsforslag Vurdere de forskellige fags og faglige metoders muligheder og begrænsninger i forhold til den konkrete sag Vurdere fagenes og de faglige metoders muligheder og begrænsninger i forhold til undersøgelsen af problemet, udviklingen af løsningsforslaget eller vurderingen af løsningsforslaget Faglige metoder: - Undersøgelse af underspørgsmål eller - Praktiske anvendelser af fagene, f.eks. produktfremstilling eller iværksættelse og formidling af løsninger Demonstrere indsigt i videnskabelig tankegang og gøre sig elementære videnskabsteoretiske overvejelser i forhold til den konkrete sag - Demonstrere videnskabelige tilgange i behandlingen af problemet - Knytte videnskabsteoretiske begreber til din vurdering af fagenes og de faglige metoders muligheder og begrænsninger

8

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave

Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave Udover den klassiske opgave kan der til eksamen i AT indgå en opgave med innovation. Dette dokument beskriver arbejdet med innovation i AT og indeholder:

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

AT-eksamen 2015. Information til alle 3g-elever

AT-eksamen 2015. Information til alle 3g-elever AT-eksamen 2015 Information til alle 3g-elever 1 I folderen findes Generel information om AT De overordnede rammer Opgaven sag, fag og fagkombination Vejledning shopping, respons og vejledning AT og innovation

Læs mere

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Det sidste AT-forløb i 3.g indebærer, at du skal udarbejde en synopsis, der skal være oplæg til den mundtlige eksamen i AT. Der er

Læs mere

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere

Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink

Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink 1 Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008

Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008 Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008 I denne vejledning er citater fra læreplanen anført i kursiv, uddybende og forklarende kommentarer til læreplanens enkelte punkter anført

Læs mere

FAQ til SO3 - DIO. Hvad kendetegner en god problemformulering?

FAQ til SO3 - DIO. Hvad kendetegner en god problemformulering? FAQ til SO3 - DIO Må skolen på vegne af en klasse eller årgang bestemme hvilke fag eleverne skal skrive i? Det er absolut ikke intentionerne i SO3, at skolen vælger fag, da det vanskeligt harmonerer med

Læs mere

AT-EKSAMEN: HVAD ER ET TALEPAPIR?

AT-EKSAMEN: HVAD ER ET TALEPAPIR? AT-EKSAMEN: HVAD ER ET TALEPAPIR? Fra synopsis til talepapir Formålet med dette papir er at give dig en indføring i hvordan du kan forberede dig til en AT-eksamen. Der er to dele, der overlapper en smule:

Læs mere

Plan for afvikling af AT pa MG, 1. 3.g, 2014-15 - lærervejledning

Plan for afvikling af AT pa MG, 1. 3.g, 2014-15 - lærervejledning 1 Plan for afvikling af AT pa MG, 1. 3.g, 2014-15 - lærervejledning Formalia Om undervisning i Almen Studieforberedelse, AT, se læreplan via https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=152507 (vælg

Læs mere

Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag

Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Juli 2012 Side 1 Tillæg til studieordninger for akademiuddannelser vedrørende prøveformer/bedømmelsesgrundlag, opgavetyper

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Køreplan: Fredag d. 12. september: Valg af fag og ønske til vejledere udfyld spørgeskema i Lectio Vejledning tider (15 minutter) tildeles og lægges

Læs mere

VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene

VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene Indhold Den større skriftlige opgave s.2 Forberedelse til SSO opgaven s.2 SSO i historie s.4 SSO i dansk. s.7 SSO i matematik. s.10 SSO i naturvidenskabelige fag.

Læs mere

Metode- og redskabskatalog

Metode- og redskabskatalog Metode- og redskabskatalog En beskrivelse af undervisningsmetoder på SOPU Udviklet under Pædagogisk år 2012 November 2013, 3. udgave 2 Indhold INDLEDNING... 5 METODER PÅ SOPU... 7 1. PROBLEMBASERET LÆRING

Læs mere

Vejledning til uddannelsesakkreditering

Vejledning til uddannelsesakkreditering Vejledning til uddannelsesakkreditering Nye uddannelser indenfor Kulturministeriets område September 2014 (Videreførelse af tidligere Vejledning til ansøgning udarbejdet af EVA i 2010) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Læse- og skrivekrav i forbindelse med BA-projektet på et pædagogseminarium metode og analyse.

Læse- og skrivekrav i forbindelse med BA-projektet på et pædagogseminarium metode og analyse. Læse- og skrivekrav i forbindelse med BA-projektet på et pædagogseminarium metode og analyse. Elisabeth Arnbak & Trine Gandil for Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte, 2010. 1. Indledning... 4 1.1.

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

Fra gymnasiefremmed til student

Fra gymnasiefremmed til student Fra gymnasiefremmed til student større fagligt udbytte for elever fra gymnasiefremmede miljøer Af: Lars Ulriksen, Susanne Murning, Aase Bitsch Ebbensgaard og Birgitte Simonsen www.gl.org 2 Denne publikation

Læs mere

Idræt i folkeskolen. Et fag med bevægelse DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Idræt i folkeskolen. Et fag med bevægelse DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Idræt i folkeskolen Et fag med bevægelse 2004 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Idræt i folkeskolen 2004 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks

Læs mere

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime.

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller SO2 stime SO2 2009 Birgitte Merci Lund, Dorte Blicher Møller og Systime A/S Kopiering og anden gengivelse af dette værk eller dele deraf er kun tilladt efter reglerne

Læs mere

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide til kvalitative og kvantitative brugerunder søgelser i sundhedsvæsenet Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Innovation og entreprenørskab - en del af skolereformen

Innovation og entreprenørskab - en del af skolereformen Innovation og entreprenørskab - en del af skolereformen 2 ffe-ye.dk Innovation og entreprenørskab Innovation og entreprenørskab (I&E) er gennem de seneste år blevet en større del af det samlede danske

Læs mere

Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer

Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer - Et observationsstudie på Experimentarium og Danmarks Akvarium Professionsbachelorprojekt, RESUME Afleveret 22. 12. 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

Lav et gameshow til tv2-zulu!

Lav et gameshow til tv2-zulu! Lav et gameshow til tv2-zulu! Et problemorienteret projektarbejde gennemført i 1. og 2.g (matematik A og B) Indhold Præsentation af klasserne og rammerne for forløbet...3 Projektets overordnede udviklingssigte...3

Læs mere

Identifikation af unge med særlige behov for vejledning

Identifikation af unge med særlige behov for vejledning Identifikation af unge med særlige behov for vejledning Indledning Nærværende mappe rummer en rapport. Den er et resultat af et projektarbejde om Identifikation af unge med særlige behov for vejledning.

Læs mere