1 FORORD DIAGNOSEKODE FAGLIG EVALUERING PUBLIKATIONER... 6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 FORORD... 3 3 DIAGNOSEKODE... 5 4 FAGLIG EVALUERING... 6 5 PUBLIKATIONER... 6"

Transkript

1 Årsrapport 2012 Kommisorium: Videncentrets arbejde bygger på, at den eksisterende viden om duft- og kemikalieoverfølsomhed (MCS) er utilstrækkelig til at vurdere, hvorfor duft- og kemikalierelaterede symptomer opstår, og hos nogle mennesker synes at udvikle sig til en kronisk invaliderende sygdomstilstand. De underliggende patofysiologiske mekanismer for fremkaldelse af duft- og kemikalierelaterede symptomer er stort set uafklarede. Ligeledes er hverken omfanget eller de individuelle og samfundsmæssige konsekvenser af duft- og kemikalierelaterede symptomer klarlagt i Danmark. Videncentrets arbejde består i systematisk at tilvejebringe videnskabelig dokumentation omkring de ovenstående forhold og at yde rådgivning på baggrund heraf. Arbejdet sker inden for de ressourcemæssige rammer, som er fastlagt for centrets arbejde. 1

2 ÅRSRAPPORT FORORD NYHEDSOVERSIGT DIAGNOSEKODE FAGLIG EVALUERING AF VIDENCENTRET PUBLIKATIONER ØVRIG FORMIDLING IGANGVÆRENDE FORSKNING NY FORSKNING INFORMATION OG RÅDGIVNING FONDSMIDLER DIAGNOSEKODE FAGLIG EVALUERING PUBLIKATIONER IGANGVÆRENDE FORSKNING SMERTEREAKTION RE5 BEHANDLING MINDFULNESS-BASERET KOGNITIV TERAPI CYTOKIN-RESPONS OVER FOR KEMISKE STOFFER DANFUND GENOPFØLGNING PÅ HELBRED NY FORSKNING...12 RE5 BEHANDLING GENEKSPRESSION VED KEMISK PROVOKATION INFORMATION OG RÅDGIVNING ØVRIG FORMIDLING INTERNE UNDERVISNINGSMØDER EKSTERN UNDERVISNING OG FOREDRAG UDDANNELSE, KURSER OG KONFERENCER VIDENCENTRETS ORGANISATION VIDENCENTRETS FØLGEGRUPPE VIDENCENTRETS MEDARBEJDERSTAB

3 1 FORORD I juli 2012 fik det danske sygehusvæsen for første gang mulighed for at klassificere duft og kemikalieoverfølsomhed under sin egen kode i sundhedsvæsnets klassifikationssystem. Koden er et vigtigt skridt i udbredelsen af kendskabet til duft og kemikalieoverfølsomhed i Danmark. To internationale eksperter på området har i 2012 gennemgået Videncentrets samlede arbejder. En af konklusionerne på evalueringen var, at Videncentret er et eksempel på hvordan videnskab på højt niveau kan kombineres med information til fagfolk, den generelle befolkning og ikke mindst til duft og kemikalieoverfølsomme. Det kommende år er Videncentrets sidste under den nuværende bevillingsperiode. Basisbevillingen fra Miljøministeriet har gjort det muligt at arbejde systematisk på at indsamle og opbygge viden om duft og kemikalieoverfølsomhed. Den faglige evaluering af Centret har vist, at det arbejde hidtil har bidraget betydeligt til den eksisterende viden om duft og kemikalieoverfølsomhed. Videncentret har i 2012 haft fokus på fire hovedområder i opbygningen af viden: Signalering og bearbejdning af sanseindtryk i det centrale nervesystem, immunsystemets signalering, bevidstheds og informations bearbejdning og symptomernes epidemiologi. Resultaterne offentliggøres løbende og danner baggrund for foreløbigt to nye studier med opstart først i Alle i Videncentret ønsker at rette en stor tak til følgegruppen og samarbejdspartnere for deres store bidrag til Centrets arbejde og virke, samt til duft og kemikalieoverfølsomme, pårørende, patientforeninger og øvrige der ligeledes har bidraget til vidensopbygningen. Med venlig hilsen Sine Skovbjerg Forskningsleder Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed er finansieret af Miljøministeriet og er en del af Dermato-allergologisk 3 Afdeling K på Gentofte Hospital

4 2 NYHEDSOVERSIGT DIAGNOSEKODE Per 1. juli 2012 blev der oprettet en diagnosekode for duft og kemikalieoverfølsomhed i sundhedsvæsenets klassifikationssystem (SKS) på initiativ af Videncentrets følgegruppe. Følgegruppen har efterfølgende forfattet en dansksproget videnskabelig artikel om emnet og nyheden har været bragt i Dagens Medicin d. 29. juni. [Læs mere s.5] FAGLIG EVALUERING AF VIDENCENTRET To internationale eksperter har i 2012 foretaget en faglig evaluering af Videncentrets samlede aktiviteter. [Læs mere s.6] PUBLIKATIONER Videncentret har i 2012 publiceret 6 videnskabelige artikler og yderligere to er indsendt med henblik på publikation. [Læs mere s.6] ØVRIG FORMIDLING Astma - og Allergibladet bragte i januar en artikel om sammenhængen mellem duft - og kemikalieoverfølsomhed, astma og allergi. Jesper Elberling udtalte sig til artiklen. I maj 2012 udgav Fagbladet Foa et temanummer om duft - og kemikalieoverfølsomhed. IGANGVÆRENDE FORSKNING Videnopbygningen har i 2012 forsat haft fokus på bearbejdningen af sanseindtryk i det centrale nervesystem, aktiviteten i immunsystemet og effekten af træning af bevidst nærvær og fuld opmærksomhed. Herudover er genopfølgningen på Helbred2006 ved Forsknings Center for Forebyggelse og Sundhed afsluttet og DANFUND projektet er opstartet. Begge projekter skal være med til at besvare spørgsmål om forekomst, risikofaktorer og forløb af symptomer relateret til dufte og andre kemiske stoffer i befolkningen. [Læs mere s. 7-11] NY FORSKNING I foråret havde Videncentret besøg af en gruppe svenske forskere fra Umeå Universitet. Besøget er endt i, at det er nu er planlagt et samarbejdsprojekt i [Læs mere s. 12] INFORMATION OG RÅDGIVNING Videncentrets rådgivningslinie modtog i alt 177 opkald i [Læs mere s. 13] FONDSMIDLER Helsefonden og Aage Bangs Fond har i 2012 ydet støtte til Videncentrets forskning med en bevilling på henholdsvis kr. og kr. 4

5 3 DIAGNOSEKODE Den amerikanske arbejds- og miljømediciner Mark R. Cullen udgav i 1987 en lægevidenskabelig artikel om en ny patient, som ikke passede ind i den eksisterende sygdomsforståelse. Baseret på sine kliniske observationer gav Cullen tilstanden navnet multiple chemical sensitivity (MCS. Til trods for at der siden er offentliggjort op mod videnskabelige artikler og flere lande har udgivet nationale rapporter om emnet, er der i dag forsat ikke lægevidenskabelig konsensus om hverken sygdomskriterier eller forståelsen af symptomerne. Manglen på viden om grundlæggende sygdomsmekanismer og behandlings muligheder ved duft og kemikalieoverfølsomhed har bl.a. medført, at det frem til nu ikke har været muligt at klassificere patienten med duft og kemikalieoverfølsomhed under sin egen diagnosekode i det danske sund heds væsen. Af flere årsager udgør det et problem og bl.a. i relation til muligheden for statistiske opgørelser over sygehuskontakter på området. Uafhængig af årsagerne til duft og kemikalieoverfølsomhed kan det konstateres, at der er mennesker, som kan være svært invaliderede af symptomer relateret til dufte og andre kemiske stoffer. På grundlag af den videnskabelige litteratur har Videncentrets følgegruppe formuleret 5 kriterier for en diagnose. Kriterierne er deskriptive og udtryk for det duft og kemikalieoverfølsomme erfarer. De er således uden henvisning til antagelser om symptomernes mulige pato fysiologi. Diagnosekoden blev per 1. juli 2012 oprettet i sundhedsvæsenets klassifikationssystem (SKS), hvor den er rubriceret under diagnosekoden: DR6881A; symptomer relateret til dufte og kemiske stoffer. Koden placeres under hovedkategorien Medicinsk uforklarede symptomer med henvisning til den nuvær ende mangel på viden om årsager til symptomernes opståen og forløb. Følgende 5 kriterier skal være opfyldte: Patienten relaterer symptomerne til almindeligt forekommende dufte og kemiske stoffer (f.eks. afdampning fra parfumerede produkter, friske tryksager og nyt boliginventar). Symptomer fra centralnervesystemet er obligatoriske, f.eks. hovedpine, svimmelhed, koncentrationsbesvær og udmattelse. Tillige optræder der hyppigt symptomer fra andre organsystemer, f.eks. luftvejene, muskel-skeletsystemet eller mave-tarmkanalen. Symptomerne bedres eller forsvinder når eksponeringen fjernes. Tilstanden er kronisk (> 6 måneders varighed). Symptomerne ledsages af signifikante livsstils - eller funktionsmæssige forringelser, f.eks. tab af erhverv og socialt netværk. Koden og den nuværende viden om duft og kemikalieoverfølsomhed præsenteres i en dansksproget videnskabelig publikation, som er indsendt til et videnskabeligt tidsskrift. Foto: Colourbox 5

6 4 FAGLIG EVALUERING I henhold til Videncentrets kontrakt med Miljøministeriet blev der i 2012 iværksat en faglig evaluering af Videncentret. Evalueringen blev foretaget af to internationale eksperter inden for emnet og omfattede Videncentrets samlede aktiviteter fra 2006 og frem til Evalueringsrapporten støtter op om en fortsættelse af Videncentret med den nuværende struktur og organisering. Konklusionerne kan læses i den samlede rapport, men de fremhæver især Viden centrets forskning og store bidrag til den eksisterende viden om duft og kemikalie overfølsomhed, samt Centrets unikke kombination af forskning og information til både fagfolk, befolkningen som helhed og ikke mindst til duft og kemikalie overfølsomme. Den samlede rapport kan downloades fra Videncentrets hjemmeside: Millqvist E and Nordin S. Expert evaluation of the Danish Research Centre for Chemical Sensitivites, for the period of January 2006 to January PUBLIKATIONER Videncentret har i 2012 publiceret og indsendt følgende artikler til videnskabelige tidsskrifter med peer-review. Tran MT, Arendt-Nielsen L, kupers R, Elberling J. Multiple Chemical sensitivity: On the scent of central sensitization. Int J Hyg Environ Health Skovbjerg S, Hauge CR, Rasmussen A, Winkel P, Elberling J. Mindfulness-based cognitive therapy to treat multiple chemical sensitivi ties: a randomized pilot trial. Scand J Psychol. 2012; 53 (3): Hauge CR, Bonde JP, Rasmussen A, Skovbjerg S. Mindfulness-based cognitive therapy for multiple chemical sensitivity: a study protocol for a randomized controlled trial. Trials. 2012; 27;13(1):179. Hutton Carlsen K, Topp AM, Skovbjerg S. Living with a chemically sensitive wife: a we situation. ISRN Public Health. 2012, Article ID Skovbjerg S, Berg ND, Elberling J, Christensen KB. Evaluation of the Quick Environmental Exposure and Sensitivity Inventory in a Danish Population. J Environ Public Health 2012: Skovbjerg S, Rasmussen A, Zachariae R, Schmidt L, Lund R, Elberling J. The association between idiopathic environmental intolerance and psychological distress, and the influence of social support and recent major life events. Environ Health Prev Med. 2012;17(1):2-9. Tran MT, Hovmand S, Johansen JD, Skovbjerg S, Søsted H, Elberling J. Chemical intolerance among hairdressers in Denmark Indsendt til tidsskrift med henblik på publikation. Elberling J, Bonde JP, Vesterhauge S, Linneberg A, Zachariae C, Johansen JD, Blands J, Skovbjerg S. Diagnosekode til patienten med symptomer relateret til dufte og kemiske stoffer Indsendt til tidsskrift med henblik på publikation. ed. 2012;17(1):2-9. 6

7 6 IGANGVÆRENDE FORSKNING SMERTEREAKTION VED DUFT- OG KEMIKALIEOVERFØLSOMHED SAMARBEJDSPARTNERE Professor, Lars Arendt-Nielsen, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Center for Sanse-Motorisk Interaktion, Aalborg Universitet og ph.d. Ron Kupers, Institut for Neurovidenskab og Farmakologi, Københavns Universitet. BAGGRUND Årsager og mekanismer for udviklingen af duft- og kemikalioverfølsomhed er endnu ikke påvist. Tidligere studier har peget på central sensibilisering som en mulig faktor. Central sensibilisering er betegnelsen for et abnormt respons i det centrale nervesystem. FORMÅL Formålet med studiet er at undersøge sammenhængen mellem central sensibili sering og duft- og kemikalie overfølsomhed gennem karakteristik af smerteresponset ved fænomenerne: betydning af dette resultat er endnu ikke klarlagt, men peger sammenfattende på at central sensibilisering er en mulig co-faktor ved duft og kemikalieoverfølsomhed. Resultaterne er nærmere beskrevet i artiklen: Tran MT, Arendt-Nielsen L, kupers R, Elberling J. Multiple Chemical sensitivity: On the scent of central sensitization. Int J Hyg Environ Health I 2012 blev resultaterne fra dette studie søgt reproduceret hos samme forsøgsdeltagere. Studiet har titlen Reproducerbarhed af intradermal capsaicin provokationstest ved duftog kemikalieoverfølsomhed og resultaterne herfra er under sammen skrivning til en videnskabelig publikation. Overfølsomhed over for prik (sekundær hyperalgesi). Smerteophobning (temporal summa tion). Smertehæmning (diffuse noxious inhibitory control, DNIC). STATUS Studiet bekræfter tidligere forsknings resultater og peger på, at arealet for sekundær hyperalgesi var forøget hos duft - og kemikalieoverfølsomme ved sammen ligning med en kontrolgruppe uden symptomer relateret til dufte og andre kemiske stoffer. Den kliniske Billede t.v. Studierne udføres af cand. med. Marie Thi Dao Tran som et ph.d.-studium ved Københavns Universitet. Foto: Claus Kunckel Billede t.h. Udførelse af smertetest. Foto: Helene Ryttersgaard. 7

8 RE5 BEHANDLING VED DUFT OG KEMIKALIEOVERFØLSOMHED SAMARBEJDSPARTNERE Professor, dr.med.sci., Lars Arendt-Nielsen, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Center for Sanse-Motorisk Interaktion, Aalborg Universitet, professor Per Bech og forskningsmedarbejder Marianne Lunde, Psykiatrisk Forskningsenhed, Psykiatrisk Center Nordsjælland. BAGGRUND Pulserende elektro- magnetiske felter (PEMF) er en ny metode, hvor modulation af processer i det centrale nervesystem kan opnås ved elektrisk stimulation. PEMF vurderes som ufarligt og kan gives dagligt over flere uger. PEMF har bl.a. været anvendt i videnskabelige forsøg til frakturheling, slidgigt og behandlingsresistent depression med god effekt. FORMÅL Formålet med at gennemføre et pilotforsøg er, at undersøge om stimulation med PEMF ved brug af Re5 Independent System kan modulere centrale mekanismer relateret til duft og kemikalieoverfølsomhed og reducere symptomernes påvirkning af daglig livsførelse. STATUS Pilotforsøget er gennemført og resultaterne er under sammenskrivning. Billede: Apparatur. Foto: Steen Dissing 8

9 EFFEKTEN AF MINDFULNESS-BASERET KOGNITIV TERAPI VED DUFT OG KEMIKALIEOVERFØLSOMHED SAMARBEJDSPARTNERE Alice Rasmussen, klinikchef, ph.d., Psykiatrisk Center København, Jens Peter Bonde, professor, overlæge, dr. med. Arbejdsmedicinsk Klinik, Bispebjerg Hospital, Jacob Piet, cand.psych., ph.d., Aarhus Universitet, Antonia Sumbundu, cand.psych, Psykologisk Rådgivning v/antonia Sumbundu. BAGGRUND Duft- og kemikalieoverfølsomhed kan udvikle sig til en kronisk, svært invaliderende sygdomstilstand med forringet livskvalitet til følge. Aktuelt findes der ingen behandling med videnskabeligt dokumenteret effekt og det danske sundhedsvæsen har derfor begrænsede tilbud til duft og kemikalie overfølsomme. Videncentret har tidligere gennemført et pilotforsøg med Mindfulness-baseret kognitiv terapi (MBCT). MBCT kombinerer mindfulness med elementer fra den kognitive terapi og gennemføres som et 8-ugers gruppe forløb. Det aktuelle studie bygger på erfaringerne fra pilot forsøget, samt resultater fra andre lignende studier af effekten af mindfulness over for kroniske sygdomme. FORMÅL Studiets formål er at undersøge, om MBCT har effekt over for duft og kemikalie overfølsomhed. STATUS Studiet blev opstartet i efteråret I 2012 blev det sidste af i alt fire gruppeforløb afsluttet. Sammenlagt 70 duft og kemikalieoverfølsomme deltog. Resultaterne fra studiet analyseres og sammenskrives i en videnskabelig publikation først i Studieprotokollen, der beskriver baggrunden for studiet, blev publiceret i Hauge CR, Bonde JP, Rasmussen A, Skovbjerg S. Mindfulness-based cognitive therapy for multiple chemical sensitivity: a study protocol for a randomized controlled trial. Trials. 2012; 27;13(1):179. I alt 17 af de der deltog i MBCT forløbet er efterfølgende blevet interviewet. Formålet var at afdække deltagernes individuelle erfaring er med mindfulness, og dermed supplere den information, der indhentes via spørge skemaer. Resultaterne vil blive præsenteret i en selvstændig videnskabelig artikel. Billede t.v. Studierne udføres af cand.psych. Christian Riise Hauge som et ph.d.-studium ved Københavns Universitet. Foto: Helene Ryttersgaard Billede t.h. Foto: Colorbox 9

10 CYTOKIN-RESPONS OVER FOR KEMISKE STOFFER VED DUFT OG KEMIKALIEOVERFØLSOMHED - ET KLINISK-EKSPERIMENTELT STUDIE SAMARBEJDSPARTNERE Pal Szecsi, overlæge, dr.med, Klinisk Biokemisk Afdeling, Gentofte Hospital og overlæge, dr.med. Søren Vesterhauge, Privat hospitalet Hamlet. BAGGRUND En tidligere videnskabelig undersøgelse har påvist højere værdier af flere immunologiske markører i blodprøver fra duft- og kemikalieoverfølsomme, sammenlignet med raske personer. Disse resultater, samt fundet af øget hudrødme, kontaktallergi og et øget non-ige medieret histaminrespons over for parfume, kan muligvis forklares med en øget immunologisk respons overfor parfume og andre kemiske stoffer hos duft- og kemikalieoverfølsomme. FORMÅL Formålet med studiet er at undersøge, om der hos duft og kemikalieoverfølsomme sammenlignet med raske forsøgspersoner ses en øget koncentration i blodet af udvalgte immunologiske markører, samt et øget immunologisk respons ved tilsætning af udvalgte kemiske stoffer til blodet. STATUS Alle blodprøver er indsamlet og analyse arbejdet afsluttet. Resultaterne er under sammenskrivning til en videnskabelig publikation. Sammenfattende peger resultaterne på, at der hos duft og kemikalieoverfølsomme ses et forhøjet pro-inflammatorisk respons sammenlignet med raske. Billede t.v. Studiet udføres af cand.polyt. Thomas Dantoft som et ph.d.-studium ved Danmarks Tekniske Universitet. Foto: Helene Ryttersgaard. Billede t.h. Blodprøvetagning. Foto: Anders Elberling 10

11 DANFUND SAMARBEJDSPARTNERE Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, Glostrup Hospital, Forsknings klinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik, Århus Universitetshospital, Projektenheden for Psykiatrisk Rehabilitering, Psykiatrisk center Ballerup og Liaison psykiatrisk Klinik, Bispebjerg. BAGGRUND TrygFonden har i 2011 bevilliget 10. millioner til gennemførelse af DANFUND projektet. Projektet ledes af Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, Glostrup Hospital. Formålet med projektet er at opnå større viden om tilstande som duft og kemikalieoverfølsomhed, fibromyalgi, kronisk træthed og irritabel tyktarm. Forskningsleder Sine Skovbjerg indgår i projektets styre gruppe. STATUS Projektet er igangsat. GENOPFØLGNING PÅ HELBRED2006 SAMARBEJDSPARTNERE Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, Glostrup Hospital. BAGGRUND Opfølgning på befolkningsundersøgelsen, Helbred2006 gennemføres i perioden Der indgår et spørgeskema om duft og kemikalieoverfølsomhed i opfølgningen, hvilket giver mulighed for at undersøge betydningen af en række associerede risikofaktorer ved duft og kemikalie overfølsomhed. Projektet ledes af Forsk nings center for Forebyggelse og Sundhed, Glostrup Hospital. STATUS Data indsamlingen er afsluttet og data forventes at være til rådighed først i Herefter påbegyndes analysearbejdet og sammenskrivning af resultater i viden skabelige publikationer. Foto: Nanna Kreutzman 11

12 7 NY FORSKNING I 2012 er den indledende planlægning af to nye studier opstartet. Begge studier forventes gennemført i GENEKSPRESSION VED KONTROLLE- RET KEMISK PROVOKATION SAMARBEJDSPARTNERE Lektor Lars Hellgren, Institut for System Biologi, Danmarks Tekniske Universitet, Professor Steven Nordin, Institut for Psykologi, Umeå Universitet, Sverige, Post doc. Linus Andersson Institut for Psykologi, Umeå Universitet, Sverige, Post doc. Anna-Sara Claeson, Institut for Psykologi, Umeå Universitet, Sverige, Post doc. Kåre Engkilde, Videncenter for Allergi, Dermatoallergologisk afdeling, Gentofte Hospital. BAGGRUND Formålet med studiet er at undersøge, hvorvidt ekspressionen af relevante gener er abnormt hos duft og kemikalie overfølsomme sammenlignet med en rask kontrolgruppe. Med henblik på at identificere mulige sygdomsspecifikke mønstre, vil ekspression af udvalgte gener blive sammenlignet i blodprøver indsamlet før, under og efter en symptomfremkaldende kemisk eksponering med butanol i et kontrolleret provokationskammer. Målingerne vil blive sammenholdt med fysiologiske stressmålinger, immunologiske luftvejs analyser og subjektive symptombeskrivelser. Studiet gennemføres i Sverige. RE5 BEHANDLING VED DUFT OG KEMIKALIEOVERFØLSOMHED SAMARBEJDSPARTNERE Professor, Lars Arendt-Nielsen, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Center for Sanse-Motorisk Interaktion, Aalborg Univer sitet. BAGGRUND Studiet bygger på erfaringerne fra pilotforsøget, som blev gennemført i Formålet er at undersøge effekten af elektrisk stimulation af hjernen med ved brug af Re5 Independent System ved duft- og kemikalieoverfølsomhed. Studiet gennem føres som et randomiseret, placebo kontrolleret forsøg. Nærmere information om studiet vil være tilgængelig på Videncentrets hjemmeside først i Billede t.v. Studiet udføres af cand.polyt. Thomas Dantoft som et ph.d.-studium ved Danmarks Tekniske Universitet. Foto: Helene Ryttersgaard Billede t.h. Studierne udføres af cand. med. Marie Thi Dao Tran som et ph.d.-studium ved Københavns Universitet. Foto: Claus Kunckel 12

13 8 INFORMATION OG RÅDGIVNING Videncentrets telefonlinje, der betjenes af projektsygeplejerske Anne Marie Topp, har åbent for spørgsmål hver tirsdag mellem kl og I 2012 modtog linjen i alt 177 opkald, hvilket er på niveau med de foregående år. OPKALD PER ÅR 2006: 110 opkald 2007: 159 opkald 2008: 100 opkald 2009: 166 opkald 2010: 164 opkald 2011: 175 opkald 2012: 177 opkald HVAD SIGER VI? Det er vanskeligt at yde konkret rådgivning om duft- og kemikalieoverfølsomhed på grund af den forholdsvis begrænsede viden, der findes i dag. En stor del af arbejdet er derfor baseret på erfaringer. Den viden som opbygges ved at lytte til de mange beretninger om duft og kemikalieoverfølsomhed videregives ofte i forbindelse med f.eks. foredrag. HJEMMESIDE Videncentrets danske hjemmeside fik i alt 8095 besøg i Den engelske side fik i alt 547 besøg. Nyheder, nyhedsbreve og kontakt til Videncentret kan findes på hjemmesiden: HVEM RINGER? Det er oftest duft- og kemikalieoverfølsomme, der ringer. HVORFOR RINGER FOLK? Duft og kemikalieoverfølsomme henvender sig typisk pga. bekymringer omkring deres arbejdssituation, helbred og sociale forhold. Når kommuner henvender sig, er det som oftest, fordi de ønsker at finde dokumen tation for duft- og kemikalieoverfølsomhed, og hvordan man behandler den. Praktiserende læger henvender sig overvejende med spørgsmål om henvisnings muligheder. Rådgivningslinjen varetages af projektsygeplejerske Anne Marie Topp. Foto: Anders Elberling. 13

14 9 ØVRIG FORMIDLING Udover publicering i videnskabelige tidsskrifter formidler Videncentret viden om duft og kemikalieoverfølsomhed gennem foredrag og undervisning, samt deltagelse i konferenser og seminarer. INTERNE UNDERVISNINGSMØDER GENNEMGANG AF VIDENSKABELIG LITTERATUR Som led i ph.d. uddannelsen og del af det videnskabelige miljø afholder Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed, Videncenter for Allergi og Videncenter for Frisører og Kosmetikere løbende møder med gennemgang af relevant videnskabelig litteratur. I 2012 har været afholdt 14 litteraturgennemgange FORSKNINGSSEMINARER I samarbejde med Videncenter for Allergi og Videncenter for Frisører er afholdt 7 forskningsseminarer med følgende interne og eksterne foredragsholdere: Kombinationseffekter ved kontaktallergi, ved lektor, ph.d. Charlotte Bonefeld, Institut for International Sundhed, Immunologi og Mikrobiologi, Københavns Universitet. Hypersensitivity reactions to metallic implants, ved Dr. Peter Shalock, Depart ment of Dermatology, Massachusetts General Hospital, Harvard Medical School, Boston. Central modulation af kløe, ved læge, ph.d. Jesper Elberling, Videncenter for Duft og Kemikalieoverfølsomhed, Dermato-allergo logisk Afdeling, Gentofte Hospital. Erhvervsbetingede eksemer og eksponeringskortlægning, ved Ulrik Fischer Friis, cand. Polyt., phd-studerende, Viden center for Allergi, Dermato-allergologisk Afdeling, Gentofte Hospital. Dermatopsykiatri klassifikation og udvalgte cases, ved overlæge Michael Heidenheim, Dermatologisk Afdeling, Roskilde Sygehus. Immunogene effekter af PPD, ved cand. polyt., seniorforsker Kåre Engkilde, Viden center for Allergi, Dermato-allergo logisk Afdeling, Gentofte Hospital. Nanopartikelsikkerhed, ved professor, cand. scient. Ulla Vogel, Det Nationale Forsknings center for Arbejdsmiljø. Parfumeallergi, diagnostik, årsager og livskvalitet, ved læge, ph.d.-studerende Maria Vølund Heisterberg, Videncenter for Allergi, Dermato-allergologisk Afdeling, Gentofte Hospital. Seminarerne er åbne og invitationer sendes til relevante myndigheder, forskere, læger m.fl. Foto: Colorbox 14

15 ØVRIGE FORSKNINGSMØDER Ph.d.-dag ved Dermato-allergologisk afdeling, Gentofte Hospital EKSTERN UNDERVISNING OG FOREDRAG Ekstern undervisning og foredrag forestået af Videncentrets medarbejdere: Elberling J. Duft og kemikalie overføl somhed, ved Allergi en svøbe, Dagens Medicins efteruddannelses kursus for læger, Bispebjerg Hospital. Elberling J. Odour intolerance: on the scent of central sensitization, Forsknings seminarium, Allergicentrum ved Orebro Låns Landsting. Elberling J. Sygdomsmekanismer ved duft og kemikalieoverfølsomhed, ved MCS Foreningens ordinære generalforsamling. Skovbjerg S. Status for Videncentrets aktiviteter, ved MCS Foreningens ordinære generalforsamling. Skovbjerg S. Altered processing of sensory signals in multiple chemical sensitivity. Poster præsentation ved konferencen: Towards a New Agenda: Cross-disciplinary Approach to Psychosomatic Medicine, Århus Universitet. Skovbjerg S. Evaluation of the Quick Environmental Exposure and Sensitivity Inventory in a Danish population. Poster præsentation ved konferencen: Towards a New Agenda: Cross-disciplinary Approach to Psychosomatic Medicine, Århus Universitet. Hauge CR. Relatives perspectives on multiple chemical sensitivity: I feel like a watchdog. Poster præsentation ved konferencen: Towards a New Agenda: Cross-disciplinary Approach to Psychosomatic Medicine, Århus Universitet. Hauge CR. Mindfulness-based cognitive therapy for multiple chemical sensitivity: a study protocol for a randomized controlled trial. Poster præsentation ved Årsmøde i Dansk Psykiatrisk forskeruddannelsesprogram, Københavns Universitet. Hauge CR. Mindfulness-based cognitive therapy for multiple chemical sensitivity: a study protocol for a randomized controlled trial. Poster præsentation ved Forskningens dag, Gentofte Hospital. Dantoft T. Gene expression profiling as a diagnostic tool for Chronic Fatigue Syndrome, and its potential use in chemical sensitivity research. Præsentation af projekt idé ved forskermøde med Umeå Universitet. Foto: Colorbox 15

16 Uddannelse og kurser, som Videncentrets ansatte har deltaget i. UDDANNELSE, KURSER OG KONFERENCER Skovbjerg S. Generel ledelse i forsknings funktioner, netværksgruppe, Rigét A/S. Skovbjerg S. Exploring the enquiry process in mindfulness teaching. Centre for Mindful ness Research & Practice School of Psychology, Bangor University, UK. Skovbjerg S. Temadag om indeklima, arrangeret af Sundhedsstyrelsens Rådgivende Videnskabelige Udvalg for Miljø og Sundhed. Hauge C. Ph.d. Ph.d. kursus i epidemiologi, ved det Sundhedsvidenskabelige fakultet, Københavns Universitet. Topp AM. Temadag om indeklima, arrangeret af Sundhedsstyrelsens Rådgivende Viden skabe lige Udvalg for Miljø og Sundhed. Topp AM. UCSF Forskerkursus for Sundheds faglige professionsbachelorer, 1. modul. Dantoft T. Grundlæggende to-dages SPSS kursus ved UNI C, København. Dantoft T. Immunologi kursus ved Danmarks Tekniske Universitet. Semester kursus på kandidat niveau. Dantoft T. Ph.d. kursus: The immune System in Health and Disease III, ved det Sundhedsvidenskabelige fakultet, Københavns Universitet. Foto: Colorbox 16

17 10 VIDENCENTRETS ORGANISATION Videncentret hører organisatorisk under Dermato-allergologisk afdeling (Hud og allergi afdelingen) på Gentofte Hospital. VIDENCENTRETS FØLGEGRUPPE Rikke Holmberg, Kemikalier, Miljøstyrelsen Læge, MPH, Jette Blands, Forebyggelse og Borgernære Sundhedstilbud, Sundhedsstyrelsen. Ledende overlæge, Claus Zachariae, Dermato-allergologisk Afdeling, Gentofte Hospital Professor Jeanne Duus Johansen, Videncenter for Allergi, Dermato-allergologisk Afdeling, Gentofte Hospital Overlæge, dr. med., Søren Vesterhauge, Privathospitalet Hamlet Forskningsleder, overlæge, ph.d., Allan Linneberg, Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, Glostrup Hospital Professor Jens Peter Bonde, Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital Læge, ph.d. Jesper Elberling, Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed, Dermatoallergologisk Afdeling, Gentofte Hospital Forskningsleder, ph.d., Sine Skovbjerg, Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed, Dermato-allergologisk Afdeling, Gentofte Hospital VIDENCENTRETS MEDARBEJDERSTAB 2012 Sine Skovbjerg Stilling: Forskningsleder Uddannelse: Cand. scient. san. (kandidat i sundhedsvidenskab), ph.d. Jesper Elberling Stilling: Seniorforsker Uddannelse: Cand.med. (læge), ph.d. Anne Marie Topp Stilling: Projektsygeplejerske Uddannelse: Sygeplejerske Marie Tran Stilling: Ph.d.-studerende Uddannelse: Cand.med. (læge) Christian Riise Hauge Stilling: Ph.d.-studerende Uddannelse: Cand.psych. (psykolog) Thomas Dantoft Stilling: Forskningsassistent Uddannelse: Cand.polyt. (civilingeniør i bioteknologi) KONTAKT Telefon: Fax: Gentofte Hospital. Foto: Tobias Kiel Lauesen 17

INFORMATIONSMØDE D. 24. NOVEMBER 2010. kl. 16.00 18.00 VELKOMMEN

INFORMATIONSMØDE D. 24. NOVEMBER 2010. kl. 16.00 18.00 VELKOMMEN INFORMATIONSMØDE D. 24. NOVEMBER 2010 kl. 16.00 18.00 VELKOMMEN 1 Videncentret i TV2-Nyhederne mandag d. 26.10.2010 2 Program Velkomst v/ forskningsleder Sine Skovbjerg 16.05-16.15: Status for Videncentret

Læs mere

Årsrapport 2011 SIDE 1

Årsrapport 2011 SIDE 1 Årsrapport 2011 SIDE 1 ÅRSRAPPORT 2011 1.0 INDLEDNING 2.0 NYHEDER FRA VIDENCENTRET 3.0 VIDENOPBYGNING 4.0 RÅDGIVNING 5.0 DELING AF VIDEN 6.0 UDDANNELSE, KURSER OG KONFERENCER 7.0 VIDENCENTRETS ORGANISATION

Læs mere

Tidslinie. 2004 Folketinget. 2005 Miljøministeriet. 2006-2009 Gentofte Hospital

Tidslinie. 2004 Folketinget. 2005 Miljøministeriet. 2006-2009 Gentofte Hospital Status 2009 Jesper Elberling læge PHD Seniorforsker Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed Dermato-Allergologisk afdeling, Gentofte Hospital jeel@geh.regionh.dk 1 1 Tidslinie 2004 Folketinget

Læs mere

VELKOMMEN FØLGEGRUPPEMØDE MANDAG D. 30.11.2009 V/FORSKNINGSLEDER SINE SKOVBJERG. www.mcsvidencenter.dk

VELKOMMEN FØLGEGRUPPEMØDE MANDAG D. 30.11.2009 V/FORSKNINGSLEDER SINE SKOVBJERG. www.mcsvidencenter.dk Dermato-Allergologisk Afdeling, Gentofte Hospital FØLGEGRUPPEMØDE MANDAG D. 30.11.2009 VELKOMMEN V/FORSKNINGSLEDER SINE SKOVBJERG www.mcsvidencenter.dk PROGRAM 15.00 15.05 Velkommen v/forskningsleder Sine

Læs mere

Folketinget. Følgegruppemøde 15. december 2008 Aktiviteter og projekter i Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed.

Folketinget. Følgegruppemøde 15. december 2008 Aktiviteter og projekter i Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed. Velkommen Program Følgegruppemøde 15. december 2008 Aktiviteter og projekter i Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed Status for Videncenterets arbejde (Jesper) Befolkningsstudier og genetik (Nikolaj)

Læs mere

VELKOMMEN. Program. Videncentret i TV2-Nyhederne mandag d. 26.10.2010 INFORMATIONSMØDE D. 24. NOVEMBER 2010. kl. 16.00 18.00.

VELKOMMEN. Program. Videncentret i TV2-Nyhederne mandag d. 26.10.2010 INFORMATIONSMØDE D. 24. NOVEMBER 2010. kl. 16.00 18.00. INFORMATIONSMØDE D. 24. NOVEMBER 2010 kl. 16.00 18.00 VELKOMMEN 1 Videncentret i TV2-Nyhederne mandag d. 26.10.2010 2 Program Velkomst v/ forskningsleder Sine Skovbjerg 16.05-16.15: Status for Videncentret

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Anmodning om deltagelse i det videnskabelige forsøg: Behandling af patienter med langvarige helbredsproblemer (kroniske funktionelle lidelser) med gruppeterapi Originaltitel: Behandling af multi-organ

Læs mere

Funktionelle Lidelser

Funktionelle Lidelser Risskov 2011 Psykiater Lone Overby Fjorback lonefjor@rm.dk Psykiater Emma Rehfeld emmarehf@rm.dk Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser, Aarhus Universitetshospital www.funktionellelidelser.dk Funktionelle

Læs mere

Årsrapport 2008. Dermato-Allergologisk Afdeling

Årsrapport 2008. Dermato-Allergologisk Afdeling Årsrapport 2008 Dermato-Allergologisk Afdeling 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 En udfordring for sundhedsvæsenet... 3 CNS symptomer ved sværere sygdomsgrader... 3 Abnormt respons på smerte ved duft-

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om udvikling af retningslinjer for duftstoffer på sygehuse og i daginstitutioner

Forslag til folketingsbeslutning om udvikling af retningslinjer for duftstoffer på sygehuse og i daginstitutioner 2009/1 BSF 84 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 10. december 2009 af Pia Olsen Dyhr (SF), Jonas Dahl (SF) og Steen Gade (SF) Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

Informationsmøde d.16. november 2006 Om aktiviteter og projekter i Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed

Informationsmøde d.16. november 2006 Om aktiviteter og projekter i Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed Velkommen Oversigt Informationsmøde d.16. november 2006 Om aktiviteter og projekter i Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed Baggrund Studier i samfundsmedicinske aspekter Befolkningsstudier og

Læs mere

Årsrapport 2010 SIDE 1

Årsrapport 2010 SIDE 1 Årsrapport 2010 SIDE 1 ÅRSRAPPORT 2010 1.0 Indledning 2.0 Nyheder fra Videncentret 3.0 Videnopbygning 4.0 Rådgivning 5.0 Deling af viden 6.0 Uddannelse, kurser og konferencer 7.0 Videncentrets organisation

Læs mere

Det er på tide at tage funktionelle lidelser alvorligt. Marianne Rosendal, Lektor, praktiserende læge, PhD, Forskningsenheden for Almen Praksis, SDU

Det er på tide at tage funktionelle lidelser alvorligt. Marianne Rosendal, Lektor, praktiserende læge, PhD, Forskningsenheden for Almen Praksis, SDU Det er på tide at tage funktionelle lidelser alvorligt Marianne Rosendal, Lektor, praktiserende læge, PhD, Forskningsenheden for Almen Praksis, SDU Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del Bilag

Læs mere

Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen?

Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen? Udviklingsprojekt Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen? [Resultat:22 borgere med Medicinsk Uforklarede Symptomer har fået et 8 ugers kursus i mindfulness, kognitiv terapi

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Anmodning om deltagelse i det videnskabelige forsøg: Behandling af patienter med langvarige helbredsproblemer (kroniske funktionelle lidelser) med medicin Originaltitel: Behandling af multi-organ bodily

Læs mere

Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark

Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark Projektgruppen Professor, overlæge, dr.med. Lars Vedel Kessing* (formand) Overlæge Hanne Vibe Hansen* (lægefaglig sekretær) Professor,

Læs mere

Fredag den 17. august 2012

Fredag den 17. august 2012 Fredag den 17. august 2012 10.00-10.05 Velkomst - Peter Plaschke 10.05-11.20 1. session Nyt fra forskningen Chairpersons Hans Jürgen Hoffmann og Lars K. Poulsen 10.05-10.20 Intralymfatisk immunterapi Marianne

Læs mere

Forekomsten af vektorbårne infektioner hos personer med risiko for flåtbid

Forekomsten af vektorbårne infektioner hos personer med risiko for flåtbid Deltagelse i videnskabeligt forsøg om Forekomsten af vektorbårne infektioner hos personer med risiko for flåtbid Vi vil spørge, om du vil deltage i et videnskabeligt forsøg? Det er frivilligt at deltage

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt projekt

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt projekt 1 Deltagerinformation om videnskabeligt projekt om mulig sammenhæng mellem fertilitetsbehandling og Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt projekt Projektets titel: Undersøgelse af mulig

Læs mere

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR. 01 2012 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: de Vibe, M., Bjorndal, A., Tipton, E., Hammerstrom, K., Kowalski, K.: Mindfulness Based Stress Reduction

Læs mere

Invitation. CFPS sommerkonference 2016. Kære Åben og Rolig-psykologer og andre kolleger,

Invitation. CFPS sommerkonference 2016. Kære Åben og Rolig-psykologer og andre kolleger, Invitation CFPS sommerkonference 2016 April, 2016 Kære Åben og Rolig-psykologer og andre kolleger, For første gang åbner CFPS dørene for vores årlige sommerkonference. Vi begynder med et brag fantastiske

Læs mere

Yderligere information til svar på spørgsmål 704 udg 2

Yderligere information til svar på spørgsmål 704 udg 2 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 424 Offentligt Yderligere information til svar på spørgsmål 704 udg 2 Af svar på spørgsmål 704 1 fremgår det, at der er foretaget en ny analyse

Læs mere

Program Træning som behandling af hjertepatienter

Program Træning som behandling af hjertepatienter Læringsmål Program Træning som behandling af hjertepatienter Modul 1: 4. 6. oktober 2016 Modul 2: 24. november 2016 Hvidovre Hospital, Undervisningsbygningen Kettegård Allé 30, 2650 Hvidovre Modul 1: Lokale

Læs mere

Projektoversigt. Forskningsenheden for Almen Praksis Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Bartholins Allé 2 8000 Århus C

Projektoversigt. Forskningsenheden for Almen Praksis Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Bartholins Allé 2 8000 Århus C Forskningsenheden for Almen Praksis Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Bartholins Allé 2 8000 Århus C Projektoversigt Tlf.: 89 42 60 10 Fax: 86 12 47 88 fe.aarhus@alm.au.dk www.alm.au.dk/fe Oktober

Læs mere

Stepped care. Allan Jones - PSYDOC

Stepped care. Allan Jones - PSYDOC Stepped care Allan Jones Cand. Psych., PhD., CPsychol. Lektor I klinisk psykologi og Forskningsleder PSYDOC. Syddansk Universitet E-mail: ajones@health.sdu.dk Stepped-care Der er en fortsat stigning i

Læs mere

Cand. scient. san.= sundhedsfaglig kandidatuddannelse Københavns Universitet

Cand. scient. san.= sundhedsfaglig kandidatuddannelse Københavns Universitet Enhedens navn Cand. scient. san.= sundhedsfaglig kandidatuddannelse Københavns Universitet Bente Appel Esbensen, Forskningsleder, ekstern lektor Glostrup Hospital, FORSEN Institut for Folkesundhedsvidenskab,

Læs mere

Effectiveness of structured planned discharge support to patients with chronic obstructive pulmonary disease for reducing readmission rates

Effectiveness of structured planned discharge support to patients with chronic obstructive pulmonary disease for reducing readmission rates Effectiveness of structured planned discharge support to patients with chronic obstructive pulmonary disease for reducing readmission rates Karen Bagger Ersgard MKS, Udviklingssygeplejerske, Medicinsk

Læs mere

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Kl. 8.15-9.00 Registrering og morgenmad Kl. 9.00-9.15 Velkomst v. Sophie

Læs mere

EHS og MCS: to sider af samme sag?

EHS og MCS: to sider af samme sag? EHS og MCS: to sider af samme sag? Af Francesca Romana Orlando, journalist og næstformand i A.M.I.C.A., Italien Oversættelse v/formand for EHS-foreningen Susanne Hemdorff Mange eksperter i forskellige

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg. for individer med tilbagevendende depression

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg. for individer med tilbagevendende depression Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg for individer med tilbagevendende depression Forsøgets titel: Mindfulness-baseret kognitiv terapi til forebyggelse af tilbagevendende depression:

Læs mere

Forskningsplan for Afd. P. Afdeling for Psykoser, AUH Risskov 2011-2015

Forskningsplan for Afd. P. Afdeling for Psykoser, AUH Risskov 2011-2015 Århus Universitetshospital Risskov Afd. P - Afdeling for Psykoser Forskningsplan for Afd. P Skovagervej 2 DK- 8240 Risskov Tel. +45 7847 1627 www.regionmidtjylland.dk Afdeling for Psykoser, AUH Risskov

Læs mere

Joint Resources Et tværvidenskabeligt ph.d. projekt om fysisk aktivitet, fatigue og søvn hos patienter med leddegigt

Joint Resources Et tværvidenskabeligt ph.d. projekt om fysisk aktivitet, fatigue og søvn hos patienter med leddegigt Joint Resources Et tværvidenskabeligt ph.d. projekt om fysisk aktivitet, fatigue og søvn hos patienter med leddegigt 24.maj 2012 Katrine Løppenthin, sygeplejerske, cand.scient.san., ph.d. studerende Hvordan

Læs mere

Virksomhedsgrundlag for Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik Århus Universitetshospital, Århus Sygehus

Virksomhedsgrundlag for Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik Århus Universitetshospital, Århus Sygehus Virksomhedsgrundlag for Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik Århus Universitetshospital, Århus Sygehus Mission Forskning Vi udfører klinisk forskning i funktionelle Lidelser 1

Læs mere

INDEKLIMA OG SUNDHED I BOLIGER 2014. CISBO Center for Indeklima og Sundhed i Boliger. Onsdag 17. september kl. 9.00 til 16.30

INDEKLIMA OG SUNDHED I BOLIGER 2014. CISBO Center for Indeklima og Sundhed i Boliger. Onsdag 17. september kl. 9.00 til 16.30 CISBO Center for Indeklima og Sundhed i Boliger Konference for virksomheder, institutioner, organisationer og myndigheder med interesser på indeklimaområdet INDEKLIMA OG SUNDHED I BOLIGER 2014 Onsdag 17.

Læs mere

Selve klagen blev efterfølgende ved brev af 8. februar 2011 præciseret.

Selve klagen blev efterfølgende ved brev af 8. februar 2011 præciseret. Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed [INDKLAGEDE] Afgørelse af klage fra [KLAGERNE] 1. Indledning [KLAGERNE] indgav den 29. oktober 2010 en klage over [VIDENCENTER] til Udvalgene vedrørende Videnskabelig

Læs mere

International Research and Research Training Centre in Endocrine Disruption of Male Reproduction and Child Health

International Research and Research Training Centre in Endocrine Disruption of Male Reproduction and Child Health Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 65 Offentligt International Research and Research Training Centre in Endocrine Disruption of Male Reproduction and Child Health Introduktion

Læs mere

Frede Olesen, Fhv. praktiserende læge, professor, dr. med Forskningsenheden for Almen Praksis Aarhus Universitet. Fo@feap.dk.

Frede Olesen, Fhv. praktiserende læge, professor, dr. med Forskningsenheden for Almen Praksis Aarhus Universitet. Fo@feap.dk. , Fhv. praktiserende læge, professor, dr. med Forskningsenheden for Almen Praksis Aarhus Universitet Fo@feap.dk Sygdoms-rejsen Støtte til efterladte Døende Terminal Recidivdiagnostik Behandling Rehabilitering

Læs mere

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M 2012-2015 Aarhus Universitetshospital, Risskov Opdateret maj 2013 1 Indledning Forskning er en af grundforudsætningerne for vedvarende at kunne kvalificere og udvikle patientbehandlingen.

Læs mere

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Anne Frølich, overlæge, Forskningslederfor kroniske sygdomme, Bispebjerg hospital, Ekstern lektor, PhD, Københavns Universitet Anne.Froelich.01@regionh.dk Forekomsten

Læs mere

Klar tale med patienterne

Klar tale med patienterne Klar tale med patienterne Hvad skal der til for at optimere kommunikationen og patienternes udbytte? Årsmøde for Gastroenterologiske sygeplejersker. Kolding den 21. november 2014 Jette Ammentorp Professor,

Læs mere

Årsrapport 2007. Dermatologisk Afdeling

Årsrapport 2007. Dermatologisk Afdeling Årsrapport 2007 Dermatologisk Afdeling 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund... 4 Det grænseløse Videncenter... 5 Det nye år... 5 Beskrivelse af de enkelte forskningsprojekter... 6 Epidemiologiske

Læs mere

Et bedre liv med diabetes Clea Bruun Johansen. Patient Education Research Steno Health Promotion Research Steno Diabetes Center

Et bedre liv med diabetes Clea Bruun Johansen. Patient Education Research Steno Health Promotion Research Steno Diabetes Center Et bedre liv med diabetes Clea Bruun Johansen Patient Education Research Steno Health Promotion Research Steno Diabetes Center 1 Patient Education Research Ph.d. studie Udvikling af familieintervention/værktøjer

Læs mere

Forbedring af evidensbaseret behandling = ændring af evidens?

Forbedring af evidensbaseret behandling = ændring af evidens? Forbedring af evidensbaseret behandling = ændring af evidens? Almindelige psykiske lidelser som angst, depression, spiseforstyrrelser mv. har stor udbredelse. I Danmark og andre europæiske lande vurderes

Læs mere

En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie

En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie The Research Clinic for Functional Disorders and Psychosomatics En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie Andreas Schröder 1. reservelæge, ph.d. Forskningsklinikken

Læs mere

Projektbeskrivelse for undersøgelsen:

Projektbeskrivelse for undersøgelsen: Projektbeskrivelse for undersøgelsen: Sammenhænge mellem spiseforstyrrelser og personlighedsforstyrrelser hos unge Projektforankring og projektgruppe Projektet foregår ved Psykiatrisk Forskningsenhed i

Læs mere

M I N D F U L N E S S - B A S E R E T S T R E S S R E D U K T I O N ( M B S R )

M I N D F U L N E S S - B A S E R E T S T R E S S R E D U K T I O N ( M B S R ) M I N D F U L N E S S - B A S E R E T S T R E S S R E D U K T I O N ( M B S R ) Jacob Piet, ph.d. Dansk Center for Mindfulness Klinisk Institut, Aarhus Universitet Stressbehandlingskonferencen Københavns

Læs mere

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk Nyhedsbrev fra dchi s. 2 Inflation i interessen for sundhedsøkonomi s. 3 workshop: Public health, healthcare evaluations and labor markets s. 4 DChi s ph.d projekter s. 5 DCHI medsponsor for minikonference

Læs mere

Rapport, Karen Elise Jensens Fond Juli 2014

Rapport, Karen Elise Jensens Fond Juli 2014 Projektrapportering Undervisningsbaseret og lægestøttet supervision af sundhedscentre i Rwanda Kære Karen Elise Jensens Fond. Vi fremsender hermed tredje rapportering af de foreløbige aktiviteter og resultater

Læs mere

Status -virker rehabilitering efter kræft

Status -virker rehabilitering efter kræft Status -virker rehabilitering efter kræft Christoffer Johansen Afdeling for Psykosocial Kræftforskning, Institut for Epidemiologisk Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse Rehabiliterings feltet har mange

Læs mere

Erfaringer med opfølgende hjemmebesøg

Erfaringer med opfølgende hjemmebesøg Sammenfatning af publikation fra Delrapport fra Faxe Kommune: Erfaringer med opfølgende hjemmebesøg Omkostningsanalyse Anne Sophie Oxholm Jakob Kjellberg Juni 2012 Hele publikationen kan downloades gratis

Læs mere

Hvordan skal vi bruge den nye viden om menneskets hjerne?

Hvordan skal vi bruge den nye viden om menneskets hjerne? Hvordan skal vi bruge den nye viden om menneskets hjerne? Program for Teknologirådets konsensuskonference om hjerneforskning den. 4, 5. & 7. November 2005 i Fællessalen på Christiansborg. 1. session: Fredag

Læs mere

for individer med tilbagevendende depression

for individer med tilbagevendende depression Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg for individer med tilbagevendende depression Forsøgets titel: Mindfulness-baseret kognitiv terapi til forebyggelse af tilbagevendende depression:

Læs mere

Medicin og Teknologi. Bacheloruddannelse (3 år)

Medicin og Teknologi. Bacheloruddannelse (3 år) Medicin og Teknologi Bacheloruddannelse (3 år) Medicin og Teknologi Forestil dig en læge, der forsker i hjertekarsygdomme, men som mangler ingeniørens viden om de fysiske love der bestemmer, hvordan blodet

Læs mere

BAGGRUNDSTEKST DIAGNOSER I FOKUS ADHD, DEPRESSION OG SAMLEBETEGNELSEN FUNKTIONELLE LIDELSER SIDE 1

BAGGRUNDSTEKST DIAGNOSER I FOKUS ADHD, DEPRESSION OG SAMLEBETEGNELSEN FUNKTIONELLE LIDELSER SIDE 1 DIAGNOSER I FOKUS ADHD, DEPRESSION OG SAMLEBETEGNELSEN FUNKTIONELLE LIDELSER SIDE 1 INDHOLD DIAGNOSER I FOKUS ADHD, DEPRESSION OG SAMLEBETEGNELSEN FUNKTIONELLE LIDELSER 3 ADHD 4 DEPRESSION 5 FÆLLESBETEGNELSEN

Læs mere

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014 Mogens Grønvold Historien kort 2007 Bevilling, nedsat foreløbig bestyrelse 2008-2009 Høring 2009 Godkendt Sundhedsstyrelsen 3 år 2010 Start alle patienter

Læs mere

Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Et forskningscenter for folkesundhed

Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Et forskningscenter for folkesundhed Region Hovedstaden Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Et forskningscenter for folkesundhed 1964-2016 Oplæg i Sundhedsudvalget, Region Hovedstaden

Læs mere

ARBEJDSGRUPPEN OMKRING FOREBYGGELSE AF SEKSUELLE OVERGREB

ARBEJDSGRUPPEN OMKRING FOREBYGGELSE AF SEKSUELLE OVERGREB 1 ARBEJDSGRUPPEN OMKRING FOREBYGGELSE AF SEKSUELLE OVERGREB Rikke Holm Bramsen, Institut for Psykologi, SDU. Introduktion 2 Rikke Holm Bramsen, Cand. Psych. Post doc. ved Institut for Psykologi, SDU i

Læs mere

Dansk Center for Mindfulness Mindfulness, Compassion, Performance

Dansk Center for Mindfulness Mindfulness, Compassion, Performance Mindfulness, Compassion, Performance www.mindfulness.au.dk YOGA HEART MIND MINDFULNESS MEDITATION COMPASSION BODY Målet med mindfulnesstræning kan beskrives som en fysisk og mentalt tilstedeværende krop

Læs mere

Effekten af et ventelistekontrolleret psykologisk behandlingsprogram for børn med juvenil idiopatisk artrit og deres forældre

Effekten af et ventelistekontrolleret psykologisk behandlingsprogram for børn med juvenil idiopatisk artrit og deres forældre Effekten af et ventelistekontrolleret psykologisk behandlingsprogram for børn med juvenil idiopatisk artrit og deres forældre v/ Johanne H. Jeppesen Cand. Psych. Ph.d. studerende Psykologisk Institut,

Læs mere

Den vellykkede patientforløbskoordinering på tværs af sektorer, relateret til ældre medicinske hjertepatienter

Den vellykkede patientforløbskoordinering på tværs af sektorer, relateret til ældre medicinske hjertepatienter Den vellykkede patientforløbskoordinering på tværs af sektorer, relateret til ældre medicinske hjertepatienter Vibeke Høgh Sygeplejerske, master i klinisk sygepleje, ph.d studerende, post doc Klinik Hjerte-Lunge,

Læs mere

Seminar om forsker-praktikersamarbejde i Region Sjælland. 16. november 2009

Seminar om forsker-praktikersamarbejde i Region Sjælland. 16. november 2009 Department of Public Health Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet Seminar om forsker-praktikersamarbejde i Region Sjælland. 16. november 2009 Finn Diderichsen, Professor dr.med., viceinstitutleder

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg Forsøgets titel: Effekten af kiropraktisk behandling af spædbørnskolik Vi vil spørge, om I vil give jeres samtykke til, at jeres barn deltager

Læs mere

2. Formål 3. Ansvarsfordeling 4. Parter 5. Ledelsesstruktur

2. Formål 3. Ansvarsfordeling 4. Parter 5. Ledelsesstruktur Hovedaftale vedrørende samarbejde om forskning, talentudvikling, uddannelse og videnudveksling på sundhedsområdet mellem Faculty of Health Sciences (Health), Aarhus Universitet og Region Midtjylland 1.

Læs mere

Den svære ungdom Unge i gråzonen 10-års jubilæumskonference d. 24. marts 2010

Den svære ungdom Unge i gråzonen 10-års jubilæumskonference d. 24. marts 2010 Den svære ungdom Unge i gråzonen 10-års jubilæumskonference d. 24. marts 2010 Den svære ungdom Unge i gråzonen Den 1. januar 2010 fyldte Center for Ungdomsforskning 10 år. De mange projekter og arrangementer,

Læs mere

RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME

RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME FEBRUAR 2015 RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME Årsrapport 2014 RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHAND- LING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME

Læs mere

Overlæge Kirstine Amris, udpeget af Dansk Reumatologisk Selskab Overlæge dr. med. Niels Henrik Valerius, udpeget af Dansk Pædiatrisk

Overlæge Kirstine Amris, udpeget af Dansk Reumatologisk Selskab Overlæge dr. med. Niels Henrik Valerius, udpeget af Dansk Pædiatrisk N O T A T j.nr. 7-203-01-85/1/CHH Oplæg til det videre arbejde med struktur for patienter med kronisk træthedssyndrom/cfs/me (CFS) Baggrund nedsatte medio 2008 i forlængelse af specialeplanlægningsarbejdet

Læs mere

Effekten af telemedicinske sygeplejerske konsultationer hos kronisk obstruktive lungesyge patienter i eget hjem

Effekten af telemedicinske sygeplejerske konsultationer hos kronisk obstruktive lungesyge patienter i eget hjem Effekten af telemedicinske sygeplejerske konsultationer hos kronisk obstruktive lungesyge patienter i eget hjem Ph.d. studie - I relation til MAST Metode Effektmål Resultater Patient@home, Middelfart den

Læs mere

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2015

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2015 Det Medicinske Selskab i København > Efterår 2015 > Sæsonprogram for efterår 2015 Møderne afholdes i Domus Medica, Kristianiagade 12 Tirsdag den 22. september kl. 20.00: Tirsdag den 6. oktober kl. 20.00:

Læs mere

Dansk Center for Mindfulness Mindfulness, Compassion, Performance

Dansk Center for Mindfulness Mindfulness, Compassion, Performance Mindfulness, Compassion, Performance www.mindfulness.au.dk Tilbyder evidensbaserede kurser, uddanner internationalt certificerede undervisere, forsker i mental sundhed, mindfulness, compassion, stress

Læs mere

Kliniske retningslinjer. DMCG-PAL s årsdag Den 11. marts 2015

Kliniske retningslinjer. DMCG-PAL s årsdag Den 11. marts 2015 Kliniske retningslinjer DMCG-PAL s årsdag Den 11. marts 2015 Birgit Villadsen formand for kliniske retningslinjer for DMCG-PAL Ledende oversygeplejerske Palliativ Medicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital

Læs mere

Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering

Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering 1 Vil du vide, når der udkommer en bog inden for dit fag- og interesseområde? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev på munksgaard.dk 2 Målemetoder i forebyggelse,

Læs mere

Whiplash forskningen. rykker markant. Fagligheden var i top. Der er ingen tvivl om, at forskerne tager området dybt alvorligt.

Whiplash forskningen. rykker markant. Fagligheden var i top. Der er ingen tvivl om, at forskerne tager området dybt alvorligt. 22 Whiplash forskningen rykker markant Fagligheden var i top. Der er ingen tvivl om, at forskerne tager området dybt alvorligt. #5 2011 23 Flere og flere forskere fokuserer nu på vævsskader og andre fysiske

Læs mere

Hvordan skal vi bruge den nye viden om menneskets hjerne?

Hvordan skal vi bruge den nye viden om menneskets hjerne? Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 19 Offentligt Hvordan skal vi bruge den nye viden om menneskets hjerne? Program for Teknologirådets konsensuskonference om hjerneforskning den 4,

Læs mere

Cytologisk årsmøde, 2016

Cytologisk årsmøde, 2016 Anvendelse af hjemmeopsamlede prøver i Region Midtjyllands screeningsprogram for livmoderhalskræft (projekt CHOiCE) Cytologisk årsmøde, 2016 Mette Tranberg Nielsen bioanalytiker, cand. scient. san., ph.d.-studerende

Læs mere

Også børn og unge har migræne

Også børn og unge har migræne Projektbeskrivelse fra Migrænikerforbundet Målgruppe Også børn og unge har migræne Projektet har to målgrupper: a) Børn og unge og deres familier b) Lærere og pædagoger og andre som via deres arbejde er

Læs mere

EFTERUDDANNELSESKURSUS FOR PRAKTISERENDE LÆGER

EFTERUDDANNELSESKURSUS FOR PRAKTISERENDE LÆGER EFTERUDDANNELSESKURSUS FOR PRAKTISERENDE LÆGER Zell am See 11. 18. marts 2017 Hotel Alpenblick KURSUSLEDELSE Sven Søren Larsen Flemming Burcharth Claus Perrild FORORD Efteruddannelseskursus for praktiserende

Læs mere

Koagulationsprofil hos patienter som opereres for lungekræft - et randomiseret, kontrolleret studie

Koagulationsprofil hos patienter som opereres for lungekræft - et randomiseret, kontrolleret studie Deltagerinformation Forsøgets titel: Koagulationsprofil hos patienter som opereres for lungekræft - et randomiseret, kontrolleret studie Vi vil spørge, om De vil deltage i et videnskabeligt forsøg, der

Læs mere

PH.D. EN KARRIEREVEJ FOR SYGEPLEJERSKER? BENTE APPEL ESBENSEN FORSKNINGSLEDER OG LEKTOR, SYGEPLEJERSKE, CAND. CUR., PH.D.

PH.D. EN KARRIEREVEJ FOR SYGEPLEJERSKER? BENTE APPEL ESBENSEN FORSKNINGSLEDER OG LEKTOR, SYGEPLEJERSKE, CAND. CUR., PH.D. PH.D. EN KARRIEREVEJ FOR SYGEPLEJERSKER? BENTE APPEL ESBENSEN FORSKNINGSLEDER OG LEKTOR, SYGEPLEJERSKE, CAND. CUR., PH.D. 1 AGENDA Ph.d. uddannelsen hvad er en ph.d.? hvordan får man tildelt en ph.d. grad?

Læs mere

Implementering og effekt af kliniske retningslinjer

Implementering og effekt af kliniske retningslinjer Implementering og effekt af kliniske retningslinjer INGE MADSEN, MI. Ekstern lektor, Centeret for Kliniske Retningslinjer og lektor, VIA. SUND, Aarhus N. CENTERET FOR KLINISKE RETNINGSLINJER, Institut

Læs mere

widex zen terapi Introduktion

widex zen terapi Introduktion widex zen terapi Introduktion tinnitus har mange ansigter Widex Zen Terapi indeholder systematiske retningslinier, som audiologer og tilpassere kan bruge til behandling af tinnitus ved hjælp af Widex høreapparater

Læs mere

HERMES studiet (Herlev Hospital Empowerment of Relatives through More & Earlier Information Supply)

HERMES studiet (Herlev Hospital Empowerment of Relatives through More & Earlier Information Supply) Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Bedre information til kræftpatienters pårørende baseret på systematisk afdækning af behov HERMES studiet (Herlev Hospital Empowerment of Relatives through More &

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker: Valgfag modul 13 Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker: Valgmodulpakke 1: 3 x 2 uger: Uge 1 og 2 Kvalitative og kvantitative

Læs mere

Ældre og medicin: vigtige forhold og forbehold

Ældre og medicin: vigtige forhold og forbehold Opsummering Ældre og medicin: vigtige forhold og forbehold Ved vi nok om virkning af medicin til ældre mennesker? IRF s Stormøde 8. februar 2017 Bella Centeret IRF s Stormøde 2017 om ældre og medicin IRF

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Sammenfatning af rapport fra Dansk Sundhedsinstitut: Lær at leve med kronisk sygdom Evaluering af udbytte, selvvurderet effekt og rekruttering Anders Brogaard Marthedal Katrine Schepelern Johansen Ann

Læs mere

Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks

Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks David Glasscock, Arbejds- og Miljømedicinsk Årsmøde Nyborg d. 17. marts 2011 Klinisk vejledning: Tilpasnings- og belastningsreaktioner

Læs mere

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2013

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2013 Det Medicinske Selskab i København > Efterår 2013 > Sæsonplan for efterår 2013 Møderne afholdes i Domus Medica, Kristianiagade 12 Tirsdag den 24. september kl 20.00 Professor Allan Krasnik, Det Sundhedsvidenskabelige

Læs mere

Ansættelser 2012 - Forsker i Palliativt Videncenter

Ansættelser 2012 - Forsker i Palliativt Videncenter Karen Marie Dalgaard (f. 1954) Sygeplejerske (1977) Sygeplejefaglig Diplomeksamen med speciale i ledelse (1990) Sygeplejefaglig vejleder (1995) Cand.scient.soc. - Den Sociale Kandidatuddannelse (2002)

Læs mere

REHABILITERING af patienter med lungekræft

REHABILITERING af patienter med lungekræft REHABILITERING af patienter med lungekræft Arbejdsgruppen består af...2 Kommisorium...2 Arbejdsmetode...2 Lovgivning og opgaver...2 Formål med lungekræftrehabilitering...4 Rehabilitering starter den dag,

Læs mere

På denne måde giver den strategiske opmærksomhed på translationel forskning SUND en fokuseret interaktion med omgivelserne og samfundet.

På denne måde giver den strategiske opmærksomhed på translationel forskning SUND en fokuseret interaktion med omgivelserne og samfundet. Translationel forskning - et vigtigt fokus i SUNDs forskningsstrategi Syddansk Universitets og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets (SUND) naturlige samspil med omverdenen samt kvaliteten af forskningsmiljøerne

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke: Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På udbydes følgende valgmodulspakke: Uge 1-3 Uge 4 og 5 Uge 6 Teori: Kvalitative og kvantitative metoder med sundhedsteknologi/ telemedicin som eksempel,

Læs mere

Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse.

Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse. Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse. Ikke en lægelig veldefineret tilstand. Nogle oplever det i forbindelse med behandling

Læs mere

Præsentation. MTV om behandling og rehabilitering af PTSD. herunder traumatiserede flygtninge

Præsentation. MTV om behandling og rehabilitering af PTSD. herunder traumatiserede flygtninge Præsentation MTV om behandling og rehabilitering af PTSD herunder traumatiserede flygtninge 1 Agenda Hvad er PTSD? Proces Styregruppen Projektgruppen Validering og kvalificering Formål MTV metoden Elementer

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

Academy for sygeplejersker

Academy for sygeplejersker Academy for sygeplejersker 5.-6. september 2013 Trinity Hotel & Konference Center Middelfart/Fredericia TEMA Co-morbiditet, behandlingssvigt/-risici og fremtidig patientmonitorering Invitation Det er os

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

Efteruddannelse i klinisk ernæring for sundhedsfaglige

Efteruddannelse i klinisk ernæring for sundhedsfaglige Efteruddannelse i klinisk ernæring for sundhedsfaglige KURSUSPLAN 2015 Nutricia Academia Kursusplan 2015 1 Nutricia udbyder en række forskellige tilbud om efteruddannelse inden for klinisk ernæring for

Læs mere

Fællesmodul 2: Levekår og sundhed

Fællesmodul 2: Levekår og sundhed Fællesmodul 2: Levekår og sundhed MPH-uddannelsen Efterår 2014 Kursus koordinator:, phd, Lektor Studieleder for MPH og EPH Afdeling for Social Medicin Institut for Folkesundhedsvidenskab elnyg@sund.ku.dk

Læs mere

Amendment 1 af 10. juli 2009

Amendment 1 af 10. juli 2009 Amendment 1 af 10. juli 2009 1. Der ønskes oprettelse af to nye centre fra 1. september 2009. Begrundelsen er at man derved opnår større sikkerhed for at nå det i protokollen fastsatte antal patienter.

Læs mere