Forbedring af evidensbaseret behandling = ændring af evidens?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forbedring af evidensbaseret behandling = ændring af evidens?"

Transkript

1 Forbedring af evidensbaseret behandling = ændring af evidens? Almindelige psykiske lidelser som angst, depression, spiseforstyrrelser mv. har stor udbredelse. I Danmark og andre europæiske lande vurderes antallet af personer, som opfylder de diagnostiske kriterier for disse (ikke-psykotiske) lidelser, at være over 20 % af befolkningen og et stigende antal borgere søger professionel hjælp hos det offentlige for deres psykiske problemer. Effekten af psykoterapi er blevet undersøgt gennem årtier og et stort antal undersøgelser bekræfter, at psykoterapeutisk behandling er forbundet med en markant reduktion i symptomer hos de personer som bliver behandlet. Måden man får viden om effekt af behandling i sundhedsvæsnet og psykiatrien er via forsøg. Brug af viden fra behandlingsforsøg eller anden måling kalder man evidens. Det højeste niveau af evidens i psykiatrien såvel som i somatikken er bestemt til at komme fra randomiserede kontrollerede forsøg som måler graden af bedring hos en testgruppe af patienter før og efter behandling set i forhold til en kontrolgruppe. Patienter vender tilbage Uagtet at psykoterapi medvirker til signifikant symptom lettelse, er det et faktum at mere end 70 % af alle henvendelser vedrørende ikke-psykotiske lidelser til det psykiatriske sundhedsvæsen i Danmark er genhenvendelser fra tidligere patienter. Dette bør undre enhver forsker som arbejder med evidens og bør undre enhver borger, der mener, at det offentlige sundhedsvæsen skal tilbyde behandling som er virksom at man som borger så at sige ikke skal vende tilbage til hospitalet med uforrettet sag. Det er det som er grundtanken i evidensbaseret behandling. 1

2 Evidens for hvem og af hvad? Men hvordan skal behandlingen evidensbaseres og ud fra hvem s ønsker og behov? Der er tre parter involveret i en behandling patienten, behandleren og betaleren. De tre parter har ikke samme behandlingsønske og dermed heller ikke samme evidensønske. Patienten, som før symptomlidelsen var almindelig borger, ønsker at kunne fungere socialt og funktionelt i dagligdagen, passe sit arbejde og bevare sin selvstændighed. Enkelte symptomer med fx angst er til at leve med for personen, blot dagligdagen fungerer. Behandleren, som er ansat i sundhedsvæsnet, ønsker at fokusere på patientens symptomer og tager en række teknikker i brug mindfulness, kognitiv adfærdsterapi, åndedrætsøvelser - med hvis hjælp patientens symptomer kan mindskes. Sundhedsvæsnets og behandlerens valg af behandling og teknik guides af evidensmålinger dvs. hvilken teknik har dokumenteret højeste symptomlettelse for diagnose x og y. Antagelsen er, at patienten efter den tilførte symptomlettelse bliver rask og kommer til at fungere igen med arbejde mv. patienten udskrives altså af sundhedsvæsnet og bliver almindelig borger igen. Betaleren, som i vores tilfælde er staten, ønsker at give mest og bedst mulig behandling for de færrest mulige resurser. Behandling som er virkningsløs eller hvor udbyttet (benefits) slet ikke står mål med omkostningerne (costs), vil staten gerne undgå. Det kaldes cost/benefit analyse. Denne afhandling anvender data fra Danmarks statistik som evidens Denne afhandling tager udgangspunkt i statens interesser ved at undersøge om psykiatriens måde at give evidensbaseret behandling på, også giver et hensigtsmæssigt resultat at gøre folk raske, funktionsduelige og uafhængige af sundhedsvæsnet. Afhandlingen undersøger i hvilken 2

3 grad psykoterapi reducerer behovet for ekstraordinære sundhedsydelser og hvilken grad psykoterapi forbedrer den arbejdsmæssige duelighed for patienter. Alle data er indsamlet fra registre hos Danmarks Statistik og Sundhedsstyrelsen. Afhandlingen omfatter to studier af over 700 patienter tilbudt og afsluttet behandling i Region Hovedstadens Psykiatri (PC Stolpegaard) i perioden fra 1. januar 2004 til 31. december 2005, hvor hver patient blev matchet til en gruppe på 20 kontrolpersoner udvalgt af Danmarks Statistik - i alt kontrolpersoner i studie 1 og kontrolpersoner i studie 2. Studie 1: Forbrug af sundhedsydelser forøges I studie 1 indhentede vi registerdata for alle patienter og kontrolgruppen på forbrug af fire somatiske og fire psykiatriske sundhedsydelser i perioden fra 2000 til 2009: Ambulante besøg på somatisk hospital hhv. psykiatrisk hospital Sengedage på somatisk hospital hhv. psykiatrisk hospital Besøg hos den praktiserende læge hhv. psykiater/psykolog Antal døgndoser af somatisk medicin hhv. psykofarmakologisk medicin For hver patient blev forbruget af sundhedsydelser optalt årligt i fire år før udredningssamtalen (dato for samtalen) og årligt i fire år efter afsluttet behandling (dato for udskrivning). Resultaterne viste: Ud af 761 patienter, udeblev 216 patienter, mens 545 patienter fuldførte behandlingen. Patienter som fuldførte behandlingen øgede deres forbrug af sundhedsydelser med 296 % fra fire år forud for behandling til fire år efter behandling, mens kontrolgruppen kun øgede deres forbrug med 99 %. Statistisk analyse viste, at patienter, som fuldførte behandlingen havde signifikant større stigning i kontakter til psykiatriske hospitaler, kontakter til psykiater/psykologer, forbrug af psykofarmakologisk medicin, og kontakter til praktiserende 3

4 læge end kontrolgruppen. Vi konkluderede at over en lang periode (8 år) udviste patienter i psykoterapeutisk behandling en tre gange højere stigning i forbrug af sundhedsydelser sammenlignet med kontrolgruppen og patienterne havde et signifikant højere forbrug af sundhedsydelser end kontrolgruppen på fem ud af otte sundhedsydelser i det fjerde år efter endt behandling. Denne evidensinformation omkring markant forøget forbrug af sundhedsydelser hos patienter efter endt behandling fremgår ikke af de mange tusinde symptomundersøgelser som dokumenterer psykoterapis positive indvirkning på patienters symptomer. Studie 2: Antal dage med sygemelding og førtidspension forøges I studie 2 indhentede vi registerdata på arbejdsduelighed for hver patient og de matchede kontrolpersoner i perioden 1. januar 2002 til 31. december Data var: antal sygedage antal arbejdsløshedsdage antal dage med førtidspension For patienterne og deres kontrolpersoner dækkede registerdata en femårig periode: to år før behandling, år nul (behandlingsåret), og to år efter behandling. Resultaterne viste: Ud af 747 patienter udeblev 216 patienter, mens 531 fuldførte behandling (samme patienter som i studie 1 fraset 14 patienter uden data). De patienter, der fuldførte behandlingen havde i gennemsnit 15,7 årlige sygedage to år forud for behandling og 23,1 årlige sygedage to år efter behandling, mens kontrolgruppen havde henholdsvis 5,4 og 7,5 sygedage for de samme to perioder. I antal dage med førtidspension havde de patienter, der fuldførte behandling i gennemsnit 7,6 dage to år før behandling og 14,9 dage to år efter behandling, mens kontrolgruppen havde henholdsvis 7,8 og 11,0 dage. I antal med arbejdsløshed havde de 4

5 patienter der fuldførte behandlingen 13,9 dage to år før behandling og 10,1 dage to år efter behandling, mens kontrolgruppen havde henholdsvis 9,0 og 8,3 dage. Statistisk analyse viste, at patienter der fuldførte behandling havde signifikant større stigning i antal sygedage og dage med førtidspension sammenlignet med kontrolgruppen, mens forskellen i antal dage med arbejdsløsheden var insignifikant. Vi konkluderede, at på lang sigt udviste patienter efter endt psykoterapeutisk behandling et forøget antal sygedage og et forøget antal dage med førtidspension. Denne evidensinformation omkring et forøget antal dage med sygemelding og et forøget antal dage med førtidspension hos patienter efter endt behandling fremgår ligeledes heller ikke af de mange tusinde symptomundersøgelser som dokumenterer psykoterapis positive indvirkning på patienters symptomer. Sammenfatning og perspektivering Den gyldne standard for evidens i psykoterapi og behandling i sundhedsvæsnet har i mange år været randomiserede kontrollerede forsøg der måler grad af symptomlettelse hos patienter før og efter behandling sammenlignet med en kontrolgruppe. Med stigende offentlige udgifter til sundhedsvæsenet er der kommet fokus på økonomien og balancen mellem omkostninger og samfundsmæssige resultater af behandlinger. Baggrundstal fra Danmarks Statistik viser, at antallet af personer, der behandles for ikke-psykotiske lidelser er steget med 44 % fra 2000 til 2009 og i samme periode er de samlede udgifter til sundhed i Danmark steget med 74 %. Afhandlingens første studie viste, at over en længere periode på cirka otte år steg forbruget af sundhedsydelser drastisk med 296 % for patienter som fuldførte behandlingen. Afhandlingens andet studie viste, at over en længere periode på 5 år steg antallet af sygedage fra 15,7 til 23,1 dage og antallet af dage med førtidspension steg fra 7,6 til 14,9 dage for de samme patienter som fuldførte behandling. De to studier viser således, at behandling af patienter med almindelige 5

6 psykiske lidelser ikke giver den, for staten, ønskelige effekt med et nedsat forbrug af sundhedsydelser og forøget arbejdsduelighed. For at udvikle og sikre en effektiv behandling og en optimal udnyttelse af begrænsede resurser foreslår afhandlingen at andre mål end blot symptom mål inkluderes og anvendes som evidens i evidensbaseret behandling i det psykiatriske sundhedsvæsen. Men måske skal løsningen for det stigende antal borgere der henvender sig i sundhedsvæsnet med angst, depression, spiseforstyrrelser mv. slet ikke findes i psykiatrien, men ude i samfundet. Som en mand med indsigt i psykologi har skrevet: At være eller føle sig inkluderet i fællesskabet giver symptomlettelse og helse, men at få eller føle symptomlettelse giver ikke et fællesskab. Afhandlingen er forsvaret på Psykoterapeutisk Center Stolpegård, Region Hovedstadens Psykiatri d

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR. 01 2012 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: de Vibe, M., Bjorndal, A., Tipton, E., Hammerstrom, K., Kowalski, K.: Mindfulness Based Stress Reduction

Læs mere

Kommunernes tilbud til personer med spiseforstyrrelser eller selvskade Februar 2013

Kommunernes tilbud til personer med spiseforstyrrelser eller selvskade Februar 2013 Kommunernes tilbud til personer med spiseforstyrrelser eller selvskade Februar 2013 ViOSS - Videnscenter om spiseforstyrrelser og selvskade Dronningens Tværgade 46 1302 København K Telefon: 35 20 04 46

Læs mere

Modeller for styrket samarbejde mellem sundheds-, social- og beskæftigelsesområdet

Modeller for styrket samarbejde mellem sundheds-, social- og beskæftigelsesområdet N OTAT Modeller for styrket samarbejde mellem sundheds-, social- og beskæftigelsesområdet Indhold 1. Baggrund for projektet 2. Resumé 3. Dataanalyse af registerdata 4. Kvalitative casestudier i udvalgte

Læs mere

Social Return on Investment. Gallo Kriserådgivning

Social Return on Investment. Gallo Kriserådgivning Social Return on Investment Indhold Indledning... 3 Hvad er Social Return on Investment?... 3 Metode... 3... 4 SROI Beregning... 4 Forudsætninger... 9 Estimater... 9 Følsomhedsanalyse... 11 Øvrig værdiskabelse...

Læs mere

Virksomheder med udvidet socialt ansvar

Virksomheder med udvidet socialt ansvar September 2013 Virksomheder med udvidet socialt ansvar Rasmus Højbjerg Jacobsen CEBR CENTRE FOR ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH EN DEL AF COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Notat om kommunal medfinansiering i Roskilde Kommune

Notat om kommunal medfinansiering i Roskilde Kommune Velfærd Velfærdssekretariatet Sagsnr. 249635 Brevid. 1893334 Ref. FLHA Notat om kommunal medfinansiering i Roskilde Kommune 23. april 2014 Baggrund Roskilde Kommunes udgifter til Kommunal MedFinansiering

Læs mere

Opsøgende tuberkulose sygeplejerske blandt socialt udsatte

Opsøgende tuberkulose sygeplejerske blandt socialt udsatte Opsøgende tuberkulose sygeplejerske blandt socialt udsatte -et tiltag mhp. at optimere tidlig diagnostik og behandling af tuberkulose i socialt udsatte grupper i Københavnsområdet. Styregruppe: Tuberkulose

Læs mere

#!$%&'$(!)!$("*) ' %(! '%,.&&!$%

#!$%&'$(!)!$(*) ' %(! '%,.&&!$% !" #!$%&'$(!)!$("*) ' %(!!'(# +!&'$(!)% $"!'$",-'('$ '%,.&&!$% Nærværende projekt var medfinansieret af Fonden for Velfærdsteknologi (Anvendt Borgernær Teknologi) under finansministeriet (ansøgnings id

Læs mere

SROI RAPPORT GALLO KRISERÅDGIVNING

SROI RAPPORT GALLO KRISERÅDGIVNING SROI RAPPORT GALLO KRISERÅDGIVNING Lind Invest ApS Værkmestergade 25, niveau 14 DK-8000 Aarhus C www.lind-invest.dk CVR: 26 55 92 43 Gallo Kriserådgivning Hans Hartvig Seedorffs Stræde 18E DK-8000 Aarhus

Læs mere

"HOLD FAST i dit arbejde"

HOLD FAST i dit arbejde "HOLD FAST i dit arbejde" Analyse af effekter Juni 2007 Flemming Jakobsen, Mette Koustrup og Henning Hansen Forord Udstødning fra arbejdsmarkedet har været et alvorligt problem i mange år i Danmark. FOAs

Læs mere

KOMMUNALE OMKOSTNINGER FORBUNDET MED OVERFORBRUG AF ALKOHOL NR. 2

KOMMUNALE OMKOSTNINGER FORBUNDET MED OVERFORBRUG AF ALKOHOL NR. 2 KOMMUNALE OMKOSTNINGER FORBUNDET MED OVERFORBRUG AF ALKOHOL NR. 2 en registerbaseret analyse af kommunerens meromkostninger til overførselsindkomster, personlig og praktisk hjælp og andre støttende foranstaltninger

Læs mere

Hvidbog om mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til arbejde

Hvidbog om mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til arbejde Hvidbog om mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til arbejde Vilhelm Borg, Mette Andersen Nexø, Ida Viktoria Kolte og Malene Friis Andersen DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Sammenfatning

Læs mere

MÅLGRUPPEN FOR REHABILITERING TIL HVERDAGENS AKTIVITETER. Hvad karakteriserer målgruppen, og hvad motiverer til rehabilitering?

MÅLGRUPPEN FOR REHABILITERING TIL HVERDAGENS AKTIVITETER. Hvad karakteriserer målgruppen, og hvad motiverer til rehabilitering? MÅLGRUPPEN FOR REHABILITERING TIL HVERDAGENS AKTIVITETER Hvad karakteriserer målgruppen, og hvad motiverer til rehabilitering? 2 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense

Læs mere

NR. 1 - Marts 2011 Mentale helbredsproblemer og sygefravær

NR. 1 - Marts 2011 Mentale helbredsproblemer og sygefravær NR. 1 - Marts 2011 Mentale helbredsproblemer og sygefravær Af Majken Blom Søefeldt og Charlotte Hallin fra PsykiatriFonden Ansvarshavende redaktør: Flemming Andersen, kommunikationschef i FTF Foto: Colourbox

Læs mere

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser RAPPORT FRA REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 1 En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske

Læs mere

COST-BENEFIT-ANALYSE BØRN, UNGE & SORG

COST-BENEFIT-ANALYSE BØRN, UNGE & SORG Til Børn, Unge & Sorg Dokumenttype Rapport Dato September 2012 COST-BENEFIT-ANALYSE BØRN, UNGE & SORG COST-BENEFIT-ANALYSE BØRN, UNGE & SORG Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T +45 5161 1000

Læs mere

Analyse af misbrugsområdet i Frederikssund Kommune

Analyse af misbrugsområdet i Frederikssund Kommune NOTAT Analyse af misbrugsområdet i Frederikssund Kommune August 2015 1. Indledning Sundhedsudvalget drøftede 7. oktober 2014 misbrugsområdet og ønskede på den baggrund en analyse af området som udgangspunkt

Læs mere

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet UDKAST 21-11-2012 De fem regioner Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet Til godkendelse 29-11-2012 Martin Thor Hansen (mth@regioner.dk) [Vælg en dato] Ledelsesresumé... 2 Afsæt

Læs mere

REGERINGEN VIL ØGE VENTETIDEN PÅ BEHANDLINGER

REGERINGEN VIL ØGE VENTETIDEN PÅ BEHANDLINGER Af Chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 Regeringen har netop vedtaget en ny lov, som omhandler differentieret behandlingsgaranti og ret til hurtig udredning i sygehusvæsenet. Denne

Læs mere

Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen?

Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen? Udviklingsprojekt Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen? [Resultat:22 borgere med Medicinsk Uforklarede Symptomer har fået et 8 ugers kursus i mindfulness, kognitiv terapi

Læs mere

PARTNERSKAB FOR BÆREDYGTIG SUNDHED LØSNINGSKATALOG

PARTNERSKAB FOR BÆREDYGTIG SUNDHED LØSNINGSKATALOG PARTNERSKAB FOR BÆREDYGTIG SUNDHED LØSNINGSKATALOG PARTNERSKAB FOR BÆREDYGTIG SUNDHED Ønsker du mere information om Partnerskab for Bæredygtig Sundhed, baggrundsmateriale, eller er du interesseret i at

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

Tema 1: Hvad skal sundhedsvæsenet tilbyde?

Tema 1: Hvad skal sundhedsvæsenet tilbyde? Indledende afstemninger: Hvem er vi i salen? A. Hvad er dit køn 1. Kvinde 2. Mand 3. Kan / vil ikke svare B. Hvad er din alder 1. 6. Kan / vil ikke svare Tema 1:

Læs mere

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne Tal med om det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne 1 Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer - tal med om det! Denne folder skal give inspiration til dialog i regionernes

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 0 Indhold Indledning... 2 Hvorfor satse på patientinddragelse?... 2 Hvorfor øget inddragelse af patienter og pårørende?... 5 Inddragelse

Læs mere

TTA-interventioner. Hvad kan man gøre for at få medarbejdere tilbage i arbejde og forblive i beskæftigelse?

TTA-interventioner. Hvad kan man gøre for at få medarbejdere tilbage i arbejde og forblive i beskæftigelse? Hvi dbog om ment al thel br ed,sygef r aværog t i l bagevenden t i lar bej de Kapi t el5 TTAi nt er vent i oner.hvad kan man gør ef oratf åmedar bej der e t i l bageiar bej deog f or bl i vei beskæf t

Læs mere

Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik

Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 191478 Brevid. 1129124 Ref. STPE Dir. tlf. 46 31 77 14 Steentp@roskilde.dk Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik 29. oktober 2010 Dette notat

Læs mere

Nye veje for internetbaseret. IBT Af M. Fenger, N. Stald-Bolow og L. Jørgensen

Nye veje for internetbaseret. IBT Af M. Fenger, N. Stald-Bolow og L. Jørgensen IBT Af M. Fenger, N. Stald-Bolow og L. Jørgensen Nye veje for internetbaseret terapi Internetbaseret selvhjælpsterapi indgår som element i den nationale strategi for, hvordan sundhedsvæsen fremover skal

Læs mere

Mennesker med psykiske vanskeligheder. Sociale indsatser, der virker. Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats

Mennesker med psykiske vanskeligheder. Sociale indsatser, der virker. Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats Mennesker med psykiske vanskeligheder Sociale indsatser, der virker Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats 1 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000

Læs mere