Aarhus Universitetshospital

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aarhus Universitetshospital"

Transkript

1 Anmodning om deltagelse i det videnskabelige forsøg: Behandling af patienter med langvarige helbredsproblemer (kroniske funktionelle lidelser) med medicin Originaltitel: Behandling af multi-organ bodily distress syndrome. Et dobbelt-blindet placebokontrolleret forsøg af effekten af Imipramin (STreSS-3) Vi vil spørge, om du vil deltage i et videnskabeligt forsøg, der udføres på Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser på. Før du beslutter, om du vil deltage i forsøget, skal du have mulighed for at forstå, hvad det går ud på og hvorfor vi ønsker at gennemføre det. Vi vil derfor bede dig om at læse denne deltagerinformation grundigt. Til forundersøgelsen vil vi forklare mere om forsøget og du får mulighed for at stille spørgsmål. Du er velkommen til at tage et familiemedlem, en ven eller en bekendt med til forundersøgelsen. Formål med forsøget Der findes ikke et specialiseret medicinsk behandlingstilbud til mennesker med langvarige helbredsproblemer, også kaldet funktionel lidelse, i Danmark. Vi håber med dette forsøg at kunne opbygge en behandling, der er lige så god, som den andre patienter i vores sundhedsvæsen får. Imipramin er navnet på den medicin vi vil undersøge. Medicinen er oprindeligt udviklet til behandling af depression, men flere internationale undersøgelser har vist, at behandling med Imipramin også har effekt på smerter. Vi vil undersøge om behandlingen også har effekt på langvarige helbredsproblemer. Vi giver medicinen i langt lavere doser end man ville gøre til depressionsbehandling. Medicinen har derfor ikke effekt på Bygn. 25 Barthsgade 5, 1. sal DK-8200 Aarhus N Tlf Mail: Hjemmeside: Side 1 af 6 Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser

2 symptomer på depression og den lave dosis betyder også en mindre risiko for bivirkninger ved medicinen. For at vi kan vurdere effekten af medicinen, er vi nødt til at lave et såkaldt placebo-kontrolleret forsøg. Det vil sige at nogle patienter bliver behandlet med en tablet uden virkning, og hverken patienten eller lægerne er klar over, om der gives virksom eller uvirksom medicin (placebo). Der vil indgå ca. 140 patienter i forsøget og patienterne fordeles ved lodtrækning i 2 grupper, der enten modtager medicinsk behandling med Imipramin eller en ikke-virksom pille (placebo-pille). Forsøget varer i ca. 3 måneder. Vi undersøger om behandlingen virker, dels ved kontrol ved lægekonsultationer, dels ved at bede dig udfylde spørgeskemaer om dit helbred. Deltagere Du kan deltage, hvis du lider af en funktionel sygdom, også kaldet Bodily Distress Syndrome. Det betyder, at du har langvarige helbredsproblemer med symptomer fra flere forskellige steder i kroppen, som lægerne ikke kan finde en tilfredsstillende årsag til, og hvor den behandling, du har fået, ikke har hjulpet dig godt nok. Nogen har fået diagnoserne kronisk træthedssyndrom, fibromyalgi, irriteret tyktarm, kronisk piskesmæld, kroniske rygsmerter eller udbrændthed. Andre vil have fået en anden diagnose eller måske slet ingen. Hvis du lider af funktionel sygdom, får du diagnosen ved forundersøgelsen, som du er indkaldt til. Plan for forsøget Du er blevet henvist til afdelingen enten af din egen læge, en praktiserende speciallæge eller af en læge på et hospital, og du har udfyldt en samtykkeerklæring til indhentning af personlige oplysninger (afdelingens standardsamtykke). En læge har læst din journal og henvisningen fra din egen læge, og vurderet at du kan indkaldes til forundersøgelse. Du har derfor modtaget dette brev. Ved forundersøgelsen på Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser vil en læge vurdere om du lider af sygdommen Bodily Distress Syndrome, og om du kan deltage i forsøget. Hvis du kan deltage, får du mere information om forsøget og mulighed for at stille spørgsmål. Herefter vil vi bede dig om at underskrive en samtykkeerklæring til deltagelse i det videnskabelige forsøg. Du behøver ikke at svare med det samme, men kan gå hjem og tænkte over det og kontakte os igen. Hvis du vælger at deltage i forsøget, skal du igennem et undersøgelsesprogram. Det kan være samme dag som forundersøgelsen, hvis du ønsker det. Undersøgelser vil bestå af: Side 2 af 6

3 - Et lægeinterview: En læge vil interviewe dig grundigt. Du skal svare på en række spørgsmål om dit helbred. - En fysisk lægeundersøgelse: En læge vil foretage en almindelig lægeundersøgelse: lytte på hjerte og lunger, mærke på maven, måle blodtryk, puls, højde og vægt m.v. - En blodprøve og et hjertekardiogram. Undersøgelserne vil vare ca. 3 timer inkl. pauser. Du må gerne tage en pårørende med til både forundersøgelsen og undersøgelsesprogrammet. Behandling Efter undersøgelsesprogrammet er gennemført trækker vi lod om behandlingen. 2 uger herefter indkaldes du til en konsultation, hvor du bl.a. får udleveret medicinen. Du vil blive fulgt af din kontaktlæge på klinikken med telefonmøder og lægekonsultationer flere gange under behandlingen, hvor vi vil snakke om hvordan det går, måske justere dosis og spørge dig om du har haft bivirkninger af behandlingen. Tidspunkter for disse samtaler vil være ca. hver uge. Der behandles med doser mellem 10 og 75 mg, og dosis afhænger af den virkning du mærker og hvor godt du tåler medicinen. Al behandling foregår på Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser i Aarhus. Spørgeskemaer Alle deltagere i undersøgelsen vil blive bedt om at udfylde spørgeskemaer. Du vil 3 gange blive bedt om at udfylde spørgeskemaer om dit helbred: - Dagen før vi ser dig for første gang. Du har fået tilsendt spørgeskemaet sammen med indkaldelsen til forundersøgelsen. - Når du har været til opfølgende samtale ca. 2 uger efter undersøgelsesprogrammet. - Efter 3 måneder. Hvis du ikke kan indgå i forsøget Der er nogle forskellige forhold der kan gøre, at vi ikke kan tilbyde dig at deltage i forsøget. Såfremt du ikke kan indgå i undersøgelsen, vil du blive informeret om eventuelle andre behandlingstilbud på afdelingen og desuden fortsætte på vanlig vis hos din læge og evt. den henvisende hospitalsafdeling. Du og din læge vil blive informeret om vores diagnose. Dette kan hjælpe din egen læge til at forbedre din behandling. Side 3 af 6

4 Fordele ved at deltage Vi håber, at undersøgelsen vil gøre det muligt at forbedre behandlingen af mennesker med funktionelle lidelser. Der findes kun få undersøgelser, der dokumenterer hvilke behandlinger, der har effekt på funktionel sygdom, og der er et stort behov for mere viden på området. Det vil du som forsøgsdeltager kunne bidrage til. For dig selv vil behandlingen forhåbentlig betyde, at du får det bedre. Undersøgelser har vist at den grundige forundersøgelse i sig selv hjælper mange patienter. Skulle du blive udvalgt til placebo-behandling, får du gavn af denne forundersøgelse og af lægesamtalerne under forløbet. Ulemper og bivirkninger ved at deltage Bivirkninger: Behandlingen med medicin kan give bivirkninger. De hyppigste bivirkninger er kvalme, mundtørhed, svimmelhed og sveden. Bivirkningerne er ofte forbigående og kommer i begyndelsen af behandlingen. Du vil få mere information om mulige bivirkninger ved den første undersøgelse på Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser. Ved hver lægesamtale taler vi om bivirkninger ved medicinen og du kan til enhver tid ringe til Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser eller din kontaktlæge hvis du har spørgsmål om bivirkninger. Anden smertestillende medicin: En ulempe ved at deltage i forsøget er, at vi er nødt til at bede dig om ikke at tage anden smertestillende medicin. Det gælder for alle patienter, uanset hvilken gruppe man er i. Du vil få udleveret Panodil-tabletter, som du kan tage 2 af højst 4 gange dagligt. Hvis du får anden smertestillende medicin nu, vil du få hjælp til at trappe ud af medicinen. Medicin mod angst og depression: Du må heller ikke under forsøget få medicin mod angst og depression, såkaldt antidepressiv medicin. Hvis du får antidepressiv medicin, vil lægen på Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser, i samarbejde med dig, vurdere om du kan trappes ud af medicinen, og lægge en plan for det. Anden medicin: Der er nogle typer af medicin, der ikke kan gives samtidigt med Imipramin, f.eks. vanddrivende medicin og visse typer af antibiotika. Du vil blive informeret mere om dette ved forundersøgelsen. Graviditet: I de tre måneder forsøget varer, må du ikke være gravid eller amme, og du må heller ikke blive gravid under forsøget. Vi vil derfor udspørge dig om brug af prævention. Ulejlighed: Der vil for alle patienter muligvis være besvær forbundet med transport, tidsforbrug ved lægesamtaler, samt fritagelse fra evt. arbejde. Transportudgifter dækkes i hht. Side 4 af 6

5 Region Midtjyllands regler, og du modtager ikke anden kompensation. Anden ulempe: Blodprøvetagning kan være forbundet med risiko for infektion samt give blå mærker. Der kan ved alle lægemiddelforsøg i øvrigt være uforudsete ulemper og risici, og du skal være opmærksom på at deltagelse kan have indflydelse på dækning af en evt. rejseforsikring. Deltagelse Hvis du er interesseret i behandlingsforsøget, skal du blot møde op til forundersøgelsen. Her får du mere information om undersøgelsen. Hvis du kan indgå i forsøget og beslutter dig for at deltage, vil vi bede dig om at underskrive en samtykkeerklæring til deltagelse i det videnskabelige forsøg og en fuldmagt, der tillader bl.a. lægemiddelstyrelsen at kontrollere forsøget. Husk, at du har ret til betænkningstid, før du beslutter, om du vil underskrive samtykkeerklæringen, og du må gerne medbringe pårørende til undersøgelserne. Det er frivilligt at deltage i forsøget. Du kan når som helst og uden at give en grund stoppe din deltagelse i forsøget, og det vil ikke få konsekvenser for din nuværende eller fremtidige behandling andre steder. Hvis du er begyndt på medicinen, skal du blot huske at tale med din læge om udtrapning af medicinen. Vi vil meget gerne kende årsagen til, hvorfor du ønsker at afbryde forsøget, men det er ikke noget, du behøver at oplyse. Dine forpligtelser ved deltagelse i forsøget Hvis du vælger at deltage i forsøget, skal du vide, at vi forventer, at du så vidt muligt møder op til de aftalte konsultationer, udfylder spørgeskemaerne og ikke holder oplysninger tilbage fra lægen om f.eks. medicinforbrug og bivirkninger. Dine personlige oplysninger Alle de oplysninger, vi får om dig, er fortrolige. Behandlerne og alle andre ansatte her på stedet har tavshedspligt. Repræsentanter for Lægemiddelstyrelsen har ret til at inspicere forsøget og har også adgang til din journal, og herudover er det kun forskerne, der har adgang til resultaterne. Alle har tavshedspligt. De informationer, der indgår i forskningen vil blive opbevaret i 5 år og herefter i anonymiseret form. Der oprettes desuden en personlig journal, som du har ret til at se. Journalen opfylder lov om patienters retsstilling og bekendtgørelse om lægers pligt til journalføring. Oplysninger om økonomiske forhold Side 5 af 6

6 Det er Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser, Aarhus Universitetshospital, der har taget initiativet til undersøgelsen. Projektet er støttet af Trygfonden med kr. Vi får desuden leveret en del af medicinen fra medicinalfirmaet uden beregning, men medicinalfirmaet har ingen indflydelse på forsøget. Spørgsmål Hvis du eller dine pårørende har spørgsmål, må I endelig henvende jer til os. Kontakt Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser på tlf.: eller på mail: Hvis du er interesseret, har du mulighed for at læse forsøgsbeskrivelsen (protokollen) og få information om forsøgsresultaterne efter forsøgets afslutning. Folderen Forsøgspersonens rettigheder i et biomedicinsk forskningsprojekt fra Videnskabsetisk Komite er vedlagt. Med venlig hilsen Per Fink, Ph.D., Dr.Med. Ledende overlæge, professor Emma Rehfeld Cand.med., overlæge Johanne Agger Cand. med., Læge Side 6 af 6

Deltagerinformation 18-01-2010 INFORMATION TIL DELTAGERE

Deltagerinformation 18-01-2010 INFORMATION TIL DELTAGERE INFORMATION TIL DELTAGERE Tilskud af høj-dosis vitamin D under graviditeten med henblik på forebyggelse af astma hos børn: Delstudium i ABC (Asthma Begins in Childhood) kohorten Vi henvender os til dig

Læs mere

INFORMATION TIL DELTAGERE I VIDENSKABELIGT FORSØG. Vaccine til forebyggelse af Human Papilloma Virus (HPV) Version 9

INFORMATION TIL DELTAGERE I VIDENSKABELIGT FORSØG. Vaccine til forebyggelse af Human Papilloma Virus (HPV) Version 9 INFORMATION TIL DELTAGERE I VIDENSKABELIGT FORSØG Vaccine til forebyggelse af Human Papilloma Virus (HPV) Version 9 Ændringer i forhold til version 8: Afsnittet Økonomiske Forhold: Der tilbydes nu dækning

Læs mere

FØR DU BESLUTTER DIG? Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg

FØR DU BESLUTTER DIG? Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg FØR DU BESLUTTER DIG? Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg 1 HVIS DU OVERVEJER AT DELTAGE I FORSØG For at få ny viden om sygdomme og blive bedre til at behandle dem, er det vigtigt

Læs mere

Før du beslutter dig. Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg

Før du beslutter dig. Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg Før du beslutter dig Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg Den Nationale Videnskabsetiske Komité * Finsensvej 15 * 2000 Frederiksberg * Tlf.: +45 72 26 93 70 * E Mail: dnvk@dvvk.dk *

Læs mere

DELTAGERINFORMATION. Information om projektet. EsoLife

DELTAGERINFORMATION. Information om projektet. EsoLife DELTAGERINFORMATION Information om projektet EsoLife En spørgeskemaundersøgelse om operation for kræft i spiserøret og helbredsrelateret livskvalitet VIL DU DELTAGE I ET VIDENSKABELIGT PROJEKT? I det følgende

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg.

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg. Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg. Forsøgets titel: Effekten af et specifikt træningsprogram til patienter der lider af både migræne, spændingshovedpine og nakkesmerter. Vi vil

Læs mere

(A) Invitation til deltagelse i et videnskabeligt forsøg forløb for den gravide mor

(A) Invitation til deltagelse i et videnskabeligt forsøg forløb for den gravide mor Sund Mor Sundt Barn () - Vægtregulering i graviditeten gennem øget protein i forhold til kulhydrat velsmagende mad med basis i Ny Nordisk Hverdagsmad (A) Invitation til deltagelse i et videnskabeligt forsøg

Læs mere

Vedrørende H-B-2008-093 14-01-2010 Revideret Samtykkeerklæring INFORMATION TIL FORÆLDRE TIL DELTAGERE. Asthma Begins in Childhood, ABC

Vedrørende H-B-2008-093 14-01-2010 Revideret Samtykkeerklæring INFORMATION TIL FORÆLDRE TIL DELTAGERE. Asthma Begins in Childhood, ABC INFORMATION TIL FORÆLDRE TIL DELTAGERE Asthma Begins in Childhood, ABC Et kohortestudie under Dansk BørneAstma Center, Gentofte Hospital, Region Hovedstaden. Vi henvender os til jer for at spørge, om I

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg. Forsøget udgår fra:

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg. Forsøget udgår fra: Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg. Forsøget udgår fra: FRED HUTCHINSON CANCER RESEARCH CENTER UNIVERSITY OF WASHINGTON SCHOOL OF MEDICINE SEATTLE CHILDREN S Forsøgets navn: Nonmyeloablativ

Læs mere

Deltagerinformation om et videnskabeligt forsøg

Deltagerinformation om et videnskabeligt forsøg Hæmatologisk Afdeling Rigshospitalet Deltagerinformation om et videnskabeligt forsøg Clarithromycin til patienter med myelomatose Protokoltitel: Et klinisk prospektivt, random iseret, placebo-kontrolleret,

Læs mere

den hiv-positive partner

den hiv-positive partner Et studie om hiv-diskordante parforhold med henblik på at undersøge hiv-smitterisikoen og at undersøge faktorer associeret med konsekvent brug af kondom. A study in HIV discordant partnerships to estimate

Læs mere

Alkoholbehandling. Velkommen til Center for Alkoholbehandling

Alkoholbehandling. Velkommen til Center for Alkoholbehandling Alkoholbehandling Velkommen til Center for Alkoholbehandling Alkoholbehandling i Aarhus Center for Alkoholbehandling er Aarhus Kommunes behandlingstilbud til borgere, som ønsker hjælp til at ændre alkoholvaner.

Læs mere

Patientinformation. Kunstigt knæ... Velkommen til Vejle Sygehus. Ortopædkirurgisk Afdeling

Patientinformation. Kunstigt knæ... Velkommen til Vejle Sygehus. Ortopædkirurgisk Afdeling Patientinformation Kunstigt knæ... Velkommen til Vejle Sygehus Ortopædkirurgisk Afdeling 1 Notater Send oplysningsskema til afdeling A250 i den frankerede svarkuvert - senest d.... 2 Vigtige datoer Navn:...

Læs mere

Systemisk Lupus Erythematosus. Præsentation af SLE/Lupus-diagnosenetværk At leve med SLE/Lupus

Systemisk Lupus Erythematosus. Præsentation af SLE/Lupus-diagnosenetværk At leve med SLE/Lupus Systemisk Lupus Erythematosus Præsentation af SLE/Lupus-diagnosenetværk At leve med SLE/Lupus Du har fået stillet diagnosen SLE/Lupus, eller der er mistanke om, at du har sygdommen. Diagnosenetværket Vi

Læs mere

Den Centrale Videnskabsetiske. Før du beslutter dig. Forsøgspersoner til sundhedsvidenskabelige forsøg. Videnskabsetiske

Den Centrale Videnskabsetiske. Før du beslutter dig. Forsøgspersoner til sundhedsvidenskabelige forsøg. Videnskabsetiske Den Centrale Videnskabsetiske Komité Før du beslutter dig Forsøgspersoner til sundhedsvidenskabelige forsøg De Videnskabsetiske Komitéer i Danmark FØR DU BESLUTTER DIG - Forsøgspersoner til sundhedsvidenskabelige

Læs mere

En god behandling begynder med en god dialog

En god behandling begynder med en god dialog En god behandling begynder med en god dialog På www.hejsundhedsvæsen.dk kan du finde flere eksempler på, hvad du kan spørge om. Du kan også finde inspiration, videoer, redskaber og gode råd fra fra læger,

Læs mere

Det danske sundhedsvæsen. Urdu

Det danske sundhedsvæsen. Urdu Det danske sundhedsvæsen Urdu 2 Det danske sundhedsvæsen Denne pjece fortæller kort om det danske sundhedsvæsen, og om de forskellige steder, man kan blive undersøgt og behandlet, hvis man bliver syg.

Læs mere

Hvordan er det at blive bedøvet?

Hvordan er det at blive bedøvet? Hvordan er det at blive bedøvet? Information til børn og forældre fra Anæstesiafsnittet Regionshospitalet Viborg Anæstesi- og Operationsafdelingen Anæstesiafsnittet ANÆSTESIAFSNITTET Det er hospitalets

Læs mere

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! betegner TERM-modellen som SYSTEMMOBNING, som man kan læse mere om på vores hjemmeside under Download på:

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! betegner TERM-modellen som SYSTEMMOBNING, som man kan læse mere om på vores hjemmeside under Download på: betegner TERM-modellen som SYSTEMMOBNING, som man kan læse mere om på vores hjemmeside under Download på: www.voksenmobningnejtak.dk Migrænikerforbundet har venligst givet os lov til at videreformidle

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Nyretransplantation. på Aarhus på Universitetshospital. Information til patienter og pårørende. Aarhus Universitetshospital Nyremedicinsk Afdeling C

Nyretransplantation. på Aarhus på Universitetshospital. Information til patienter og pårørende. Aarhus Universitetshospital Nyremedicinsk Afdeling C Nyretransplantation på Aarhus på Universitetshospital Skejby Information til patienter og pårørende Aarhus Universitetshospital Nyremedicinsk Afdeling C Forord Til hjælp for patienter med kronisk nyresvigt

Læs mere

Sundhed og Sygdom Dialogliste Dansk

Sundhed og Sygdom Dialogliste Dansk Sundhed og Sygdom Dialogliste Dansk Introduktion Titel: Sundhed og Sygdom (2.02) Eremitageløbet i Dyrehaven Speak (2.10) I dag er der meget fokus på sundhed. Det er der, fordi sundhed og det at leve sundt

Læs mere

SIDE 2 UNG MED EPILEPSI

SIDE 2 UNG MED EPILEPSI UNG MED EPILEPSI Ung med epilepsi er skrevet af neuropsykolog Karin Nørgaard og sygeplejerske Dorthe Møller Schmidt, Epilepsiklinikken i Glostrup i samarbejde med Dansk Epilepsiforening. Afsnittet Dansk

Læs mere

Ægdonation hvad går det ud på? Information til kvinder, der overvejer at blive ægdonor

Ægdonation hvad går det ud på? Information til kvinder, der overvejer at blive ægdonor Ægdonation hvad går det ud på? Information til kvinder, der overvejer at blive ægdonor Speciallæge Peter Lundström, Fertilitetsklinikken IVF Centrumgaden 24, 2. sal, 2750 Ballerup Tlf. 44 60 90 20, ivf@lundstrom.dk,

Læs mere

SÅDAN FORLØBER DIN SAG. - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager

SÅDAN FORLØBER DIN SAG. - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager SÅDAN FORLØBER DIN SAG - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager SÅDAN FORLØBER DIN SAG - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager Der er regler for, hvordan

Læs mere

Forord. Bagerst i pjecen er der en liste over nyttige adresser og telefonnumre.

Forord. Bagerst i pjecen er der en liste over nyttige adresser og telefonnumre. FOKUS PÅ LIVET Forord Denne pjece er lavet til dig der er hiv-smittet, og giver dig er overblik over nogle af de centrale emner du som hiv-smittet skal forholde dig til. Selvom pjecen henvender sig til

Læs mere

Information om Stabiliserende rygoperation uden skinner og skruer

Information om Stabiliserende rygoperation uden skinner og skruer Information om Stabiliserende rygoperation uden skinner og skruer Ryg-sektionen Ortopædkirurgisk Afdeling Hvidovre Hospital 1 Hvem får tilbudt stabiliserende operation i ryggen?... 4 Forventninger til

Læs mere

Information om tandbehandlingen

Information om tandbehandlingen N r. 2 7 Information om tandbehandlingen før du træffer dit valg Information om tandbehandlingen før du træffer dit valg Du bestemmer selv Som patient hos tandlægen vælger du selv, om du vil modtage den

Læs mere

Mindfulness Meditation & Opmærksomhed

Mindfulness Meditation & Opmærksomhed Mindfulness Meditation & Opmærksomhed DELTAGERINFORMATION Projektets originaltitel: Mindfulness and Attention (MIA) Har du lyst til at deltage i en videnskabeligt forskningsprojekt? Projektets formål og

Læs mere

Læge Vil du med indenfor?

Læge Vil du med indenfor? Sundhed og Sygdom Dialogliste - Dansk Introduktion Sundhed og Sygdom (01.12)Speak I dag er der meget fokus på sundhed. Det er der, fordi sundhed og det at leve sundt er en af de bedste måder at forebygge

Læs mere