Flere illegale indvandrere i Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Flere illegale indvandrere i Danmark"

Transkript

1 ~:---~.J-f l.~17t~53%'~ Flere illegale indvandrere i Danmark Indvandring: Et stigende antal illegale indvandrere opholder sig LQgDmark:.Mindst lever her, anslår forskere.,"'.. CARSTEN ELLEGAARD menmed andre illegale i små som for første gang har sam højere,,,,, siger Shahamak Re vandrere er i vækst i Europa bliver flere asylansøgere af THOMAS SCHOUV JAKOBSEN værelser eller i baglokaler til menkørt tal fra Rigspolitiet zael og også i Danmark. vist, og dermed vil en eksempelvis kiosker. og Udlændingeservice. Chefen for Rigspolitiets»)Der et pres på Europas lig konsekvens være, at flere finder sig i den dårlige De er nået frem til, at der udlændingeafdeling, Hans grænserfra Afrika, dele afasi vælger at blive illegale indbehandling, fordi de ikke har herhjenune opholder sig op Viggo Jensen, siger, at det er ~en og østeuropa. De fordeier vandrere,«siger hun. Tusindvis af udlændinge op andre muligheder. Deter nu mod illegale udlæn. umuligt at opgøre det præd sig, og en del havner i Dan 2. sektiøn.lndbuk, side 1-3 holder sig illegalt i Danmark, tidens slaveri,«siger lektor dinge. se antal. mark,«siger han. hvor de arbejder i restauran Shahamak Rezaei, Institut»Det er kun.toppen af is»menvi får ikke fat i detan Også migrationsforsker og ter, kiosker eller i r.engørings for Samfund og Globalise bjerget, som myndighederne tal illegale indvandrere, som ph.d. Helle Stenum, Aalborg branchen til enlønpå25 kr. { ring på Roskilde Universitet får kontakt til; og derfor er vi burde få fat 1 «siger han. Universitet, ser en vækst: timen. De illegale bor ofte i (RUC). det virkelige o';)tol efter min Hans Viggo Jensen vurde»når man i Danmark har restauranten, stuvet sam- Han leder et hold forskere, bedste overbevisning langt rer, at antallet af illegale ind- en stram udlændingepolitik, 111

2 Slaverne i Danmark Billig arbejdskraft: Udlændingeservice har på seks år sendt 83 personer ud af landet, alene fordi de var her illegalt. Flere er sendt ud med andre begrundelser, men antallet af illegale indvandrere i Danmark skønnes at ligge på flere tusinde. Mange arbejder under slavelignende forhold. Af THOMAS SCHOUV JAKOBSEN og CARSTEN ELLEGAARD e bor her uden papirer, uden sikker hed, uden kontakt til andre end deres arbejdsgivere. For 2S kr. i timen D knokler de i billige restauranters køkkener. Når arbejdsdagen er forbi, sover de på restauranten, hvor de naturligvis betaler husleje til restauratøren. Resten af lønnen sendes til familien i hjemlandet. Der findes i Danmark tusindvis af udlændinge, der opholder sig illegalt i landet. Det er mennesker, som myndighederne i sagens natur ikke kender til, men som af flere betegnes som nutidens slaver.»de bor og spiser på den restaurant, hvor de arbejder, og betaling for kost og logi bliver så trukket fra den i forvejen meget lave løn. Men de illegale indvandrere kan ikke stille noget op over for arbejdsgiverne, for de risikerer at miste deres eneste indtægtskilde eller rettere muligheden for at overleve. De finder sig i den dårlige behandling, fordi de ikke har andre muligh'\,der. Det er nutidens slaveri,«siger Shahamak Rezaei. Han er lektor og forsker på Institut for Samfund og Globalisering på Roskilde Universitetscenter (RUC), og han har deltaget i et samarbejde mellem syv EU-forskningsinstitutioner, der, finansieret af EU-kommissionen, har studeret illegal indvandring, illegal arbejdskraft og menneskesmugling i Danmark gennem de seneste to år. Hos Skat i Region Nordsjælland kender Pia Fahnøe Olsen fænomenet med illegale indvandrere indgående. Hun er dagligt på kontrolbesøg hos virksomheder, der mistænkes for ulovligt at beskæftige udlændinge.»de bliver udnyttet af arbejdsgiverne. Det er mennesker, der intet har, der hvor de kommer fra, og stort set intet får, der hvor de kommer hen. Den smule, de tjener, sen der de i de fleste tilfælde tilbage til hjemlandet til deres fanrilier, der lever under endnu dårligere vilkår,«siger Pia Fahnøe Olsen. llverbukket mangler Hverken Rigspolitiet, Udlændingeservice eiler Skat, der er de instanser, der skal sikre landet mod de illegale indvandrere, har overblik over situationen. Men forskningsprojektet fra RUC peger på, at antallet af folk, der opholder sig ulovligt i Danmark godt kan være langt højere end de S.OOO, som beregningerne viser. Shahamak Rezaei har sammenholdt politiets opgørelser over antallet af anholdte ved grænsen med Udlændingeservices tal for udvisninger efter illegalt ophold samt antallet af illegale, der har arbejdet i landet, og som løbende er blevet anholdt. Her når han frem til et tal på mellem og S.OOO personer. Men lian vurderer, at der kun er tale om toppen af isbjerget, da det kun er et fåtal, som myndighederne får kendskab til. Det bekræfter lederen af udlændingeafde!ingen hos Rigspolitiet, Hans Viggo Jensen. Han siger:»det er umuligt at kvalificere eller kvantificere tallene, men som udgangspunkr ved man, at jo flere legale udlændinge der opholder sig i Danmark, jo flere illegale vil her også være. Det skyldes, at de' illegale har kontakter til personer, der opholder sig lovligt her. Vi må også formode, at vi langtfra får fat i alle de illegale, som vi burde.«l Norge regnede myndighederne i 2006 sig frem til, at der boede ca illegalt i landet - et tal, der dog er behæftet Iped usikkerhed. Migrationsforsker og ph.d. ved Aalborg Urriversitet Helle Stenum siger:»jeg vil tro, at antallet i Danmark er lavere. Men der er flere, end m~ tror. Det er min fomenunelse, men jeg vil ikke give et konkret bud. Fortsættes ~

3 2 I Indblik I S.ndagden 1. marts 2009 i\.i:':.;n(ig,!\j;wii;;,i~m J,Ihmds.~ FDrtsat l> Ifølge Rigspolitiet går de typiske rejseruter ind i Danmark via den dansk-tyske grænse elier via lufthavnene. Ingen steder er grænsekontrollen permanent, og man tjekker eksempelvis ikke flypassagerer, der kommer fra et andet Schengen-land, i lufthavnene. Derfor skønnes det, at mange af de personer, der opholder sig illegalt i Danmark, er kommet hertil med fly. Kommer de fra Afrika, går rejsen typisk via Italien eller Grækenland - nogle gange Spanien -lande, der har oplevet et massivt pres i fann af afrikanske flygtninge. Grækenland døjer endvidere med problemer fra personer, der kommer ind i Europa fra Tyrkiet via kendte feriedestinationer i det græske øhav. Der er også pres på Europa fra grænsen, der markerede det gamle Sovjetunionen.»Når de er i Europa, fordeler de sig i de enkelte lande. Nogle lever i halvkriminelle miljøer, andre har et arbejde,«siger Hans Viggo Jensen. På RUC konstaterer Shahamek Rezaei og hans kolleger i syv EU-lande, at de illegale beskæftiges i en bred vifte af job. Han opremser: rengøring, restauration, hotel, landbdlg, hushjælp, au pair, chauffør-branchen, prostitutionsmiljøet samt i byggebranchen. 25 kr. i timen Her arbejder de illegale arbejdere ofte til ualmindeligt lave lønninger, og deres eksistens presser de øvrige arbejdstagere på markedet. ))Når arbejdsgiverne i en branche lige pludselig kan vælge og vrage og har muligheden for at hyre folk til 30 kr. i timen, vil det uvægerligt påvirke arbejdsforholdene for de legale arbejdere og endda dem, der er omfattet af overenskomster. Det er et spørgsmål om udbud og efterspørgsel på arbejdskraft, og lønnen falder, jo flere illegale arbejdere der er at tage af,«konstaterer Shahamak Rezaei på baggrund af forskningsprojektets empiriske data. Hos fagforeningen 3F, der organiserer mange af de ufaglærte, er vurderingen den samme, men også her konstaterer forhandlingssekretær Kenneth Nowak, at det er svært at opdage den illegale arbejdskraft. Og dermed er det svært at dæmme op for den. H::In..iUPT ::It inrhnrlillpt PT ::11 "npt PT Tl1::1n_ holde lønningerne nede, og det presser igen vores medlemmer,«siger Kenneth Nowak. Det vurderes, at de illegale tjener mellem 25 og 30 kr. i timen. Men fra den løn skal trækkes husleje, som ofte betales til arbejdsgiveren. Som nævnt bor mange eksempelvis på restauranten, hvor de arbejder. Men det kan også være et baglokale til en kiosk, hvor de sover på sofaen og laver mad på en kogeplade. Det kan være et lille værelse, hvor mange er tvunget til at bo sammen. Og hvis de rager uklar med arbejdsgiveren, kan soveværelset bestå af en bænk. Enkelte er heldige. De søger tilflugt hos væresteder. Et af de væresteder var Gadenunmet på Nørrebro i København, der i årevis har været helle for bydelens hjemløse. Efter en disput med Københavns Kommune blev Gaderummet ryddet af fogeden med hjælp fra politiet i november sidste år. Men aktionen viste sig større end ventet. Ud over at sætte danske hjemløse på gaden og anholde lederen af værestedet, Kalle Birch-Madsen, fandt politiet til deres store overraskelse også 26 unge afrikanere i huset. 21 blev senere overført til Center Sandholm, hvor nogle har søgt asyl, mens 15 er ekspederet eller vil blive det ud af Danmark. Kalle Birch-Madsen vurderer, at afrikanerne, der havde søgt husly i Gaderummet, har opholdt sig i Danmark i åre- eller månedsvis.,)f1ere af dem havde visa udstedt i Italien eller Spanien. Men ved siden af kunne vi se, at der i løbet af sommeren 2008 kom flere og flere afrikanere, som vi syntes havde tvivlsomme papirer eller ingen forklaringer på noget. Vi bad en gruppe på 15 unge afrikanere om at få orden i deres papirer eller komme videre. Med mit kendskab til området er det mit gæt, at gruppen de næste par år vil vokse sig meget stor,(( siger han hjeml.se.steurdpæere Set fra den illegales synspunkt opstår problemerne for alvor, hvis de rager uklar med deres arbejdsgivere - eller hvis det slet ikke lykkes dem at få kontakt til et firma, der på en gang tilbyder en minimalløn og samtidig tjener gode penge på den illegale arbejds 1cT::Ift Skats besøg på den vietnamesiske restaurant kostede indehaveren kr. i bøde, fordi han havde en kvinde uden arbejdstilladelse ansat. ;0:O~: ErrHl KygCC CJvisloffersen.

4 Han siger, at indtrykket er, at I>der er mange«, ~ De er på alle de små virksomheder, der ikke har en overenskomst. De kan have lavere lønninger og kan sælge deres varer billigere. Dermed presser de de organiserede og ordentlige virksomheder, der så vil forsøge at Hvor kommer de illegale fra? Illegale indvandrere har fo15kellig baggrund. men de mest almindelige typer er: Afviste asylansøgere, der vælger at "forsvinde" og blive IllegaLt i Danmari< Udenlandske studerende, der får et midlertidigt studievisum, men bliver i Danmari< efter udløbet. Au pair-piger med midlertidig opholdsog arbejdstilladelse, der bliver i Danmark. Personer, der kommer til Danmari< med et midlertidigt turistvisum, men vælger at blive efter udløbet. Grænseoverløbere. Hvor arbejder de illegale? De illegale indvandrere har typisk arbejdsgivere med samme etniske baggrund som dem selv og arbejder oftest som ufag Lærte inden for føigende brancher og erhverv: rengøring, restauration, bl,ggeri, hotel, Landbrug, hushjælp (au pair eller privat rengøring), prostitution og transport. kraft. Flere kommer fra østeuropa for at arbejde i tre måneder, men mange ender på gaden, hvis de af den ene eller anden grund mister arbejdet. I slutningen af Z008 åbnede Nødherberget i Thorsgade på Nørrebro. Fra 1. januar tf! midt i februar Z009 har herberget haft mere end 125 forskellige overnattende, og herberget vurderer, at der er mange flere østeuropæiske hjemløse i København end de ZOO, som Københavns Kommune hidtil har formodet. Buddet iyder på, at der lever op mod østeuropæere på gaden i København j øjeblikket. Da de illegale i sagens natur ikke står opført nogle steder hos myndighederne, har de heller ikke krav på hjælp. I ruodsætning til eksempelvis Sverig1, hvor der er oprettet sundhedsklinikker, hvor de illegale kan søge hen, uden at deres eksistens kendes andre steder i det offentlige system, findes den siags ikke i Danmark.»1 Danmark er de papirløse ikke garanteret lægehjælp, medmindre de fejler noget livstruende. Hvis det "bare" er en betændelsestilstand, et mavesår eller diabetes, er der ikke noge.~ organiseret hjælp i Danmark. De illegale indvandrere i Danmark lever'altsa ikke ligefrem som grever og baroner,«siger migrationsforsker og ph.d. Helle Stenum fra Aalborg Universitet. Hos Rigspolitiet siger Hans Viggo Jensen, at Danmark er så lille og gennerrueguleret et samfund, at mange af de illegale på et tidspunkt bliver opdaget af myndighederne.»derfor tror jeg også, at vi ser et langt større antal illegale i Sydeuropa, fordi landene er større, fordi de ikke er så regu~ lerede, og fordi klimaet er bedre. Herhjemme falder hammeren, hvis man får brug for en offentlig myndighed,«konstaterer han. På jagt efter de Razzia: Indblik var med en almindelig onsdag, da Køben-. havns Vestegns Politi og Skat tog på aktion mod ulovligt arbejde og illegale indvandrere i en københavnsk forstadskommune. THOMAS SCHOUV JAKOBSEN Stiller du dig over til elevatoren, John ny?«pia Fahnøe Olsen og]ohnny Cas persen fra Skat står på parkerings pladsen bag et stort butikscenter i en for stad til København. Sammen med Anne Christensen fra kommunen er de i gang med at planlægge de sidste detaljer, inden de går ind i den vietnamesiske restaurant på første sal i butikscentret. Aftenen er mørk og usædvanligt kold. Pia Fahnøe Olsen borer hagen ned i kraven på sin sorte frakke og peger over mod bagsiden af centret, hvor vareelevatoren befinder sig. Johnny Caspersen nikker, selvom han hellere ville have været med de to øvrige kontrollører ind i selve restauranten. Han fryser allerede, og det er Ikke usandsynligt, at han kommer til at vente forgæves ved elevatoren. Det sker, hvis restauranten viser sig at have orden i papirerne, og ingen af de ansatte på den vietnamesiske restaurant i centret stikker af., Skats kontrollører bliver enige om, at man ikke tør tage chancen, og Johnny Caspersen begraver de kolde hænder i lommen på den grå-grønne frakke, trækker skuldrene op om ørerne og trasker hen til elevato~ ren. De to kvinder går gennem betonporten ind i centret, op ad trappen og hen mod restauranten. Butikkerne i centret har lukket nu, men støjen fra restauranterne og værtshusene høres klart i den frosne, tørre februaduft. Stikker af eller gemmer sig Anne Christensen og Pia Fahnøe Olsen går ind ad den dør, som de tror fører ind til den vietnamesiske restaurant. Men døren er adgangen til naborestauranten, så de to kvinder går hurtigt ud igen. Det ærgrer dem, at de er gået forkert, for på aktioner som denne er det netop pointen, at besøget skal komme som en overraskelse. 10 sekunders forsinkelse kan betyde, at de ansatte i køkkenet når at stikke af eller gemme sig. Og så er aktionen mod ulovligt arbejde blevet til spildt arbejde. >idet kan gå utrolig stærkt, Vi har før oplevet, at en af medarb~jdernepå et pizzeria, der stod i køkkenet, da vi kom ind, lige pludselig sad ved et bord og lod, som om han var en ganske almindelig kunde. Ellers fortæller folk, ~t de har "første dag" og der for hverken har afleveret skattekort eller skrevet ansættelseskontrakt. Folk finder på de mærkeligste skuespil for at slippe for en bøde,«siger,pia Fahnøe Olsen, der arbejder for Skat i Region Nordsjælland og dagligt

5 ~_ M{}RG=,f~N Søndlødenl.marUZOO9 I Tre øvrige besøg Det hold kontrollører fra Københavns Vestl!gns Politi og Skat, som Indblik fulgtes med den ll.februar, gennemførte yderligere tre kontrolbesøg samme aften. Det første var rettet mod en kiosk i et beboelseskvarter. Her blev to personer taget med af politiet. De havde Ingen gyldige papirer på sig og blev derfor mistænkt for at opholde sig Illegalt I landet. Den ene var en 19-åI1g pige fra Nepa~ der visti! sig at have et studievisum, meris den anden var en pakistansk statsborger I ZO'eme, der opholdt sig Illegalt I Danmark. Han bliver nu sendt tilbage til Pakistan. Den unge kinesiske kvinde fra restauranten talte hverken dansk eller engelsk, så Tom Nielsen fra Københavns Vestegns Politi måtte bestille en tolk til afhøringen. Her kom det frem, at kvinden Ikke havde arbejdstilladelse. Det andet sted, der fik besøg, var et plzzerla og grillbar. Her var en yngre bulgarsk mand på prøve. Indehaveren havde orden I ansættelseskontrakter og s!<attepaplrer, 08 der blev Ikke anholdt nogen på stl!det. Den sidste restaurant på aftenens kontrol havde også orden I papirerne. Johnny Caspersen (tv.) og Ken Hansen fandt et sammenrullet forklæde på svalegangen bag restauranten, som den kinesiske kvinde Indrømmede var hendes. Hun smed det fra sig, da hun stak af, fordi hun Ikke havde arbeldstllladelse. Pia Fahnøe Olsen (bagest) kommer fra I Skat I Region NordsJælland, mens Anne Christensen er ansat I den københavnske forstadskommune, razziaen foregår I. Skat og Københavns Vestegns PoI~1 har I løbet af årets to første måneder udstedt bøder for kr. for ulovligt arbejde.

6 llegale besøger forskellige virksomheder for at vejlede indehaverne og kontrollere, om de beo taler skat. De to kvinder finder den rigtige indgang til den vietnamesiske restaurant og marche. rer ind med let sammenknebne øjne. Det bestemte ansigtsudtryk er henvendt tu in dehaveren og signakrer beslutsomhed. Mellem bordene i den lille restaurant, hvor de fleste af retterne ligger i et prisleje på den overkommelige side aooo kr., tager en midaldrende vietnamesisk kvinde imod. Pia Fahnøe Olsen henvender sig tu hende med en myndig stemme:..godaften, vi kommer fra Skat. Det er en arbejdsgiverkontrol, og vi vil gerne tale med indehaveren.«.lige et øjeblik, l kan vente her,. siger kvinden og forsvinder skyndsomt ud af dø ren til køkkenet. De to kvinder tøver et øjeblik, men Pia Fahnøe Olsen fornemmer, at kvinden ikke har helt rent mel i lønningsposen. Gennem et lille vindue i døren til køkkenet ser hun den midaldrende kvinde forsvinde omkring et hjørne. En lllle, ung kvinde følger efter..nu tror jeg altså, de stikker af,' udbryder Pia Fahnøe Olsen. Hun og kollegaen Anne Christensen fra kommunens forvaltning lø ber efter. Kvinden smider bylt f/il sig De to kvinder fra restauranten er løbet ud af en bagdør og ud på en svalegang bag cen tret. Den midaldrende vietnameser løber til venstre og ind ad den næste dør på gangen, der fører ind til værtshuset ved siden af. Den mindre, noget yngre kvinde er løbet til højre og hen mod elevatoren. Lige inden hun hopper ind, smider hun en sort bylt fra sig. Anne Christensen og Pia Fahnøe Olsen vælger at løbe efter den midaldrende kvinde ind på naboværtshuset. De ved, at}ohnny Caspersen står parat ved foden af elevatoren til at tage imod den unge kvinde for at forhindre, at hun supper vli!k. I det tilrøgede værtshus har Skat fået fat I den ældste af kvinderne og en mand, der vi. ser sig at bestyre både værtshl:>let og den vietnamesiske restaurant, Ansat taler Ikke dansk Han er i gang med at skænke fadøl til værts husgæsterne. Pia Fahnøe Olsen beslutter sig for at vente hos indehaveren,.mens Anne Christensen går tilbage til køkkenet med kvinden, så hun kan bllve udspurgt om sine ansættelses og lønforhold. S~mti(lig kom mer Johnny Caspersen op med elevatoren sammen med den unge kvinde, der forsøgte at stikke af. Ken Hansen og Tom Nielsen fra Udiæn dingeafdelingen ved Københavns Vestegns Politi er også I køkkenet. De har været på ak tion et andet sted i byen, men nu er de ble' vet tilkaldt, hvis det viser sig, at den unge kvinde, der stak af, Ikke har opholdstiliadel. se. Det vil nemlig betyde, at hun skal med på polltistationen I Ballerup til afhøring. Den yngste af de to kvinder taler hverken dansk elier engelsk, så den midaldrende vietnameser, der lader tl! at bestemme over den unge, fører ordet for dem begge. Hun forklarer, at den unge pige er kineser og bare er på besøg. Kvinden fortæller, at hun selv netop er blevet opereret I hjertet, og hun er derfor slet Ikke er på arbejde denne aften. Hun har også Uge været til begravelse ved sin far, siger hun. Anne Christensen ved godt, at der sand synligvis er tale om en løgnehistorie, der er brygget sammen for at fferne fokus fra for målet med Skats besøg..du serverer jo mad for gæsterne trestau ranten. Hyls ingen af jer arbejder, hvem ia ver så maden?" spørger Anne Christensen træt. Den vietnamesiske kvinde må gå til beo kendelse. Hun arbejder, selvom hun mod tager sygedagpenge, hvllket går under kate gorien socialt bedrageri. Hun fastholder, at den unge kinesiske kvinde blot er på besøg og Ikke arbejder på restauranten. Imens har Johnny Caspersen og Ken Hansen gjort et Interessant fund i svalegan gen bag ved restauranten: Den sorte bylt, som kineseren smed fra sig, Inden hun løb Ind i elevatoren, viser sig at være et sam menrullet, beskidt forklæde. Da de viser forklædet tl1 de to kvinder i køkkenet, må forklaringen laves om igen. Den kinesiske kvinde har vasket op l køkkenet - men det er kun for at hjælpe, ikke for at arbejde og tjene penge. Anne Christensen forklarer, at Skat Ikke skelner. Kvinden må ikke arbejde uden at betale skat. Anholdelsen Ken Hansen fra politiet har efterhånden hørt forklaringer nok.»hvor er dine paprrer?«spørger han på både dansk og engelsk den unge kinesiske pige, der gennem hele seancen har stået tavs Idet lille køkken med et resignerende bllk. Hun virker næsten bange for, hvad der skal ske. Indehaveren af restauranten føres ind i køkkenet, der efterhånden er mere end fyldt. Han skaj oversætte til kinesisk, så kvinden kan udspørges. Pludselig går køkkendøren op. Det er en af kunderne i re stauranten, der har mistet tålmodigheden..hvor bliver vores mad af,' spørger hun vredt, inden det går op for hende, at Skat og poljtiet er gået l køkkenet..det er altså Ikke meningen, at der skal Være så mange i et køkken,. siger hun nær mest mystificeret og lukker døren igen. Den unge pige fortæller gennem indeha veren, at hun Ikke har nogen papirer på sig, men at hun har opholdstllladelse. Den forklaring tror Ken Hansen ikke på, og han beslutter at tage hende med til afhøring på politistationen I Ballerup. Ken Han Sen og kollegaen Tom Nielsen følger den kl nesiske pige ned tll deres civile polltibl!. Lovligt ophold - ulovligt arbelde Under afhøringen på Ballerup PoUtistation finder polltiet ud af, at deresjørste mlstan ke om illegait ophold ikke holder stik. Kvinden har nemlig søgt om familiesam menføring, og derfor har hun fået en.pro. cessuel. opholdstilladelse, mens hendes sag behandles. Derimod giver den midlertidige opholdstllladelse ikke ret tll at arbejde. Da politiet ikke kan bevise, at hun har lubejdet ulovllgt mere end den ene dag, supper hun med en bøde på kr. Arbejdsgiverens bøde lyder på kr., og samtidig får han en såkaldt logbog af Skat. Hver dag skal han udfylde, hvem der kommer på arbejde i løbet af dagen, og hvis ikke logbogen er udfyldt korrekt, næste gang Skat kommer på besøg, koster det yderligere kr.

PÅ SAMME VILKÅR ET HÆFTE OM UDENLANDSKE ARBEJDERE I DANMARK

PÅ SAMME VILKÅR ET HÆFTE OM UDENLANDSKE ARBEJDERE I DANMARK LØN: 30 KRONER I TIMEN BOLIG: CAMPINGVOGN ELLER LILLE VÆRELSE SAMMEN MED ANDRE ANSATTE INGEN RET TIL PENSION, DAGPENGE ELLER FERIEPENGE, PÅ SAMME VILKÅR ET HÆFTE OM UDENLANDSKE ARBEJDERE I DANMARK 2 UDENLANDSKE

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Problemformulering. Hvordan foregår kvindehandel? Hvordan lever handlede kvinder? Hvorfor stikker kvinderne ikke af?

Indholdsfortegnelse. Problemformulering. Hvordan foregår kvindehandel? Hvordan lever handlede kvinder? Hvorfor stikker kvinderne ikke af? Indholdsfortegnelse Indledning Problemformulering Hvordan foregår kvindehandel? Hvordan lever handlede kvinder? Hvem er bagmændene? Økonomi Hvorfor stikker kvinderne ikke af? Hvor kan kvinderne få hjælp?

Læs mere

Tanker på dage med 15 timers vagter.

Tanker på dage med 15 timers vagter. Tanker på dage med 15 timers vagter. Hvordan mon den ser ud set gennem et par chauffør briller? Det spørgsmål har stillet mig selv mange gange, og gennem mine oplevelser i branchen gennem nogle år, tegner

Læs mere

Bilag 2. Følgende bilag indeholder et interview af Hanne Pedersen, lederen af Kirkens Korshærs Natcafé på Stengade 40. Interview med Hanne Pedersen

Bilag 2. Følgende bilag indeholder et interview af Hanne Pedersen, lederen af Kirkens Korshærs Natcafé på Stengade 40. Interview med Hanne Pedersen Bilag 2 Følgende bilag indeholder et interview af Hanne Pedersen, lederen af Kirkens Korshærs Natcafé på Stengade 40 Interview med Hanne Pedersen Foretaget i Natcaféen, på Stengade. Onsdag d. 09.04.14

Læs mere

Bilag 3. Følgende bilag indeholder feltnoter, som blev nedskrevet individuelt af alle gruppemedlemmer efter ethvert feltarbejde.

Bilag 3. Følgende bilag indeholder feltnoter, som blev nedskrevet individuelt af alle gruppemedlemmer efter ethvert feltarbejde. Bilag 3 Følgende bilag indeholder feltnoter, som blev nedskrevet individuelt af alle gruppemedlemmer efter ethvert feltarbejde. Feltnoter for Julie Bergdal Kolath: Feltnoter for mandag d. 07.04.14: Københavns

Læs mere

Andres: Hvordan ser du på Danmarks medlemskab af EU ift. såvel fordele som ulemper?

Andres: Hvordan ser du på Danmarks medlemskab af EU ift. såvel fordele som ulemper? Bilag 6 Interview med Pia Adelsteen, d. 27.11.2013 Andres: Hvordan ser du på Danmarks medlemskab af EU ift. såvel fordele som ulemper? Pia: Jeg synes, at der er en fordel forstået på den måde, at det indre

Læs mere

foto peter overgaard funch

foto peter overgaard funch foto peter overgaard funch En mangfoldig verden indhold Moses var den første I 20 år har iraneren Amir Heidari været menneskesmugler. Han hævder at have smuglet 150.000 personer til Vesten. Fra sin fængselscelle

Læs mere

Menneskehandel Sluse og pusterum På vej til et nyt liv

Menneskehandel Sluse og pusterum På vej til et nyt liv Social Fokus udsat december 2009 Menneskehandel Socialt set Sluse og pusterum Et tilbud til udenlandske prostituerede På vej til et nyt liv Italiens hjælp til ofrene fra min stol Anette Nicolaisen Kriminelt

Læs mere

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik?

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik? Interview nr. 3 Bilag 10: Transskription af interview ung mand, hjemmeboende Sted: Egedal Gymnasium & HF Tidspunkt: Fredag den 15. marts 2013 kl. 10-11 Interviewperson (IP): Ung mand, hjemmeboende Interviewer

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Socialt arbejde med hjemløse migranter

Socialt arbejde med hjemløse migranter Socialt arbejde med hjemløse migranter En undersøgelse af mødet mellem udenlandske brugere og medarbejdere i en varmestue Cecilia Hegnsvad & Iben Nordentoft Specialeafhandling, Kultur- og Sprogmødestudier

Læs mere

Skal hjemløs svensker dø på gaden? Vred socialarbejder: Pris 20 kr. 8 kr. går til sælgeren nr. 70 februar 2008

Skal hjemløs svensker dø på gaden? Vred socialarbejder: Pris 20 kr. 8 kr. går til sælgeren nr. 70 februar 2008 hus forbi Køb avisen på stationen ikke i toget Pris 20 kr. 8 kr. går til sælgeren nr. 70 februar 2008 Vred socialarbejder: Skal hjemløs svensker dø på gaden? Hus Forbi opretter nødherberg 2 og 8 Gaderummets

Læs mere

Forældrene modtager et her og nu beløb og flere penge, når barnet tjener penge på for eksempel prostitution eller tyveri

Forældrene modtager et her og nu beløb og flere penge, når barnet tjener penge på for eksempel prostitution eller tyveri Forældrene modtager et her og nu beløb og flere penge, når barnet tjener penge på for eksempel prostitution eller tyveri Af Sara Sjölin og Thomas Søgaard Rohde Menneskehandel. De er på vej hjem til hans

Læs mere

Bilag 1: 22/3 Baren. Bilag 1.1, Sabrina Bilag 1.2, Sophie Bilag 1.3, Stine Bilag 1.4, Ida Bilag 1.5, Anna

Bilag 1: 22/3 Baren. Bilag 1.1, Sabrina Bilag 1.2, Sophie Bilag 1.3, Stine Bilag 1.4, Ida Bilag 1.5, Anna BILAG 1 Bilag 1: 22/3 Baren Bilag 1.1, Sabrina Bilag 1.2, Sophie Bilag 1.3, Stine Bilag 1.4, Ida Bilag 1.5, Anna Bilag 1.1, Sabrina Da vi ankommer til Baren kl. 11 om aftenen, er der allerede en del mennesker

Læs mere

Notat // 19/06/08 INDVANDRING OG SORT ARBEJDE EN OVERSIGT

Notat // 19/06/08 INDVANDRING OG SORT ARBEJDE EN OVERSIGT INDVANDRING OG SORT ARBEJDE EN OVERSIGT Relativt mange indvandrere fra ikke-vestlige lande med beskedne kvalifikationer har problemer med at finde beskæftigelse i den formelle økonomi (dvs. almindeligt

Læs mere

11 Bilag 11.1 Interviewguide

11 Bilag 11.1 Interviewguide 11 ilag 11.1 Interviewguide it arbejde som socialarbejder - Hvor længe har du arbejdet på herberger? - Kan du beskrive, hvem der primært er brugere af herberget? - Kan du give en beskrivelse af din funktion

Læs mere

POLITIKTidsskrift for Socialpolitisk Forening / 2 / 2011

POLITIKTidsskrift for Socialpolitisk Forening / 2 / 2011 SOCIAL POLITIKTidsskrift for Socialpolitisk Forening / 2 / 2011 Tema: Arbejdende fattige Indholdsfortegnelse Arbejdende fattige Tema: Arbejdende fattige Tidsskrift for Socialpolitisk Forening Formand:

Læs mere

Udvist af Danmark. Udenlandske kvinder lever med vold og tvang. Soldater ender som hjemløse. banket og voldtaget af ægtemanden. en skjult virkelighed

Udvist af Danmark. Udenlandske kvinder lever med vold og tvang. Soldater ender som hjemløse. banket og voldtaget af ægtemanden. en skjult virkelighed h u sfo r bi nr. 6 juni 2010 14. årgang pris 20 kr. 8 kr. går til sælgeren køb af sælgere med synligt id-kort banket og voldtaget af ægtemanden Udvist af Danmark en skjult virkelighed Udenlandske kvinder

Læs mere

Hjemløs i egen bolig. - hverdagslivet for tidligere hjemløse. En kortfattet udgave Marts 2008 Jonas Markus Lindstad

Hjemløs i egen bolig. - hverdagslivet for tidligere hjemløse. En kortfattet udgave Marts 2008 Jonas Markus Lindstad Hjemløs i egen bolig - hverdagslivet for tidligere hjemløse En kortfattet udgave Marts 2008 Jonas Markus Lindstad Forord Denne rapport sætter fokus på tidligere hjemløse, der lever i egen bolig og har

Læs mere

ILLEGALE ARBE. leverer varer for Nemlig.com TØJMILLIARDÆRENS NYE FIDUS: AFSLØRING

ILLEGALE ARBE. leverer varer for Nemlig.com TØJMILLIARDÆRENS NYE FIDUS: AFSLØRING AFSLØRING TØJMILLIARDÆRENS NYE FIDUS: ILLEGALE ARBE leverer varer for Nemlig.com Danmarks tredjerigeste mand, Anders Holch Povlsen, står bag det fremadstormende onlinesupermarked Nemlig.com. Men bag rattet

Læs mere

ASYLCENTER LIMBO EN RAPPORT OM UDSENDELSESHINDRINGER

ASYLCENTER LIMBO EN RAPPORT OM UDSENDELSESHINDRINGER ASYLCENTER LIMBO EN RAPPORT OM UDSENDELSESHINDRINGER »Jeg føler, jeg mangler halvdelen af mit liv. Når jeg ser på mine danske veninder, forstår jeg ikke, hvorfor de må få et liv og jeg må ikke. Jeg ved

Læs mere

U l andsma gasinet. Migrantarbejdere verdens rejsende underklasse. Ulandssekretariatet. LO/FTF Council. November 2013

U l andsma gasinet. Migrantarbejdere verdens rejsende underklasse. Ulandssekretariatet. LO/FTF Council. November 2013 U l andsma gasinet F a g b e v æ g e l s e N i u d v i k l i n g s l a n d e n e November 2013 Migrantarbejdere verdens rejsende underklasse Ulandssekretariatet LO/FTF Council Migranter De moderne slavearbejdere

Læs mere

Vietnameseres oplevelse af vesterlændinge

Vietnameseres oplevelse af vesterlændinge Louise Ariesen Rams - - Juni 2012 1 Vietnameseres oplevelse af vesterlændinge I dag er det et særligt regnfuldt vejr i Sapa. En af de slags dage som nærmest kan minde om en decemberdag i Danmark, hvor

Læs mere

Pris 20 kr. 8 kr. går til sælgeren nr. 73 maj 2008. Jesper har boet på otte kvadratmeter i over to år:

Pris 20 kr. 8 kr. går til sælgeren nr. 73 maj 2008. Jesper har boet på otte kvadratmeter i over to år: hus forbi Køb avisen på stationen ikke i toget Pris 20 kr. 8 kr. går til sælgeren nr. 73 maj 2008 Jesper har boet på otte kvadratmeter i over to år: Det er som at være i spjældet Udlændinge bag tremmer

Læs mere

Logbog Malta. Søndag D. 21-09-14 Mandag D.22-09-14

Logbog Malta. Søndag D. 21-09-14 Mandag D.22-09-14 Logbog Malta Søndag D. 21-09-14 Mandag D.22-09-14 Vi ankom søndag aften til Malta lufthavn, hvor vi blev hentet af en stor bil, og blev kørt over til hvor vi bor. Køreturen tog kun 15 min fra lufthavnen,

Læs mere

Kofoeds Skole Århus side 3

Kofoeds Skole Århus side 3 Marts 2007 nr. 1 Kofoeds Skole Århus side 3 Projekt Liv kvindefest side 6 300 timers-reglen side Vil pisken virke? 2 LEDER Aldrig har så mange været i arbejde. Arbejdsløsheden er historisk lav, og der

Læs mere

Antallet af illegale indvandrere er steget markant de seneste år

Antallet af illegale indvandrere er steget markant de seneste år Nyt fra December 2014 Antallet af illegale indvandrere er steget markant de seneste år For første gang er der gennemført en egentlig analyse af, hvor mange illegale indvandrere der opholder sig i Danmark.

Læs mere

Fællesskaber og udvekslinger

Fællesskaber og udvekslinger Fællesskaber og udvekslinger Et feltstudie af hjemløse vestafrikanske migranter i København Udarbejdet af Josephine Amanda Jørgensen & Nicoline Bonø Reindel, gruppe 8. Bachelorprojekt i Kultur- og Sprogmødestudier,

Læs mere

Mundtlig beretning Den Grønne Gruppe 2013 af formand Arne Grevsen [Indledning] [Hverdagens bøvl]

Mundtlig beretning Den Grønne Gruppe 2013 af formand Arne Grevsen [Indledning] [Hverdagens bøvl] Mundtlig beretning Den Grønne Gruppe 2013 af formand Arne Grevsen I ved det måske ikke. Men i sommer havde vi en Vejlegårdssag i Den Grønne Gruppe. Eller vi havde noget, der kunne være blevet til en vejlegårdssag.

Læs mere

acd Ibrahim - Danmarks heldigste flygtning En fælles fortælling skrevet af unge, uledsagede flygtningedrenge fra Afghanistan

acd Ibrahim - Danmarks heldigste flygtning En fælles fortælling skrevet af unge, uledsagede flygtningedrenge fra Afghanistan acd behandling og rådgivning for flygtninge Ibrahim - Danmarks heldigste flygtning En fælles fortælling skrevet af unge, uledsagede flygtningedrenge fra Afghanistan Ibrahim - Danmarks heldigste flygtning

Læs mere