Flere illegale indvandrere i Danmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Flere illegale indvandrere i Danmark"

Transkript

1 ~:---~.J-f l.~17t~53%'~ Flere illegale indvandrere i Danmark Indvandring: Et stigende antal illegale indvandrere opholder sig LQgDmark:.Mindst lever her, anslår forskere.,"'.. CARSTEN ELLEGAARD menmed andre illegale i små som for første gang har sam højere,,,,, siger Shahamak Re vandrere er i vækst i Europa bliver flere asylansøgere af THOMAS SCHOUV JAKOBSEN værelser eller i baglokaler til menkørt tal fra Rigspolitiet zael og også i Danmark. vist, og dermed vil en eksempelvis kiosker. og Udlændingeservice. Chefen for Rigspolitiets»)Der et pres på Europas lig konsekvens være, at flere finder sig i den dårlige De er nået frem til, at der udlændingeafdeling, Hans grænserfra Afrika, dele afasi vælger at blive illegale indbehandling, fordi de ikke har herhjenune opholder sig op Viggo Jensen, siger, at det er ~en og østeuropa. De fordeier vandrere,«siger hun. Tusindvis af udlændinge op andre muligheder. Deter nu mod illegale udlæn. umuligt at opgøre det præd sig, og en del havner i Dan 2. sektiøn.lndbuk, side 1-3 holder sig illegalt i Danmark, tidens slaveri,«siger lektor dinge. se antal. mark,«siger han. hvor de arbejder i restauran Shahamak Rezaei, Institut»Det er kun.toppen af is»menvi får ikke fat i detan Også migrationsforsker og ter, kiosker eller i r.engørings for Samfund og Globalise bjerget, som myndighederne tal illegale indvandrere, som ph.d. Helle Stenum, Aalborg branchen til enlønpå25 kr. { ring på Roskilde Universitet får kontakt til; og derfor er vi burde få fat 1 «siger han. Universitet, ser en vækst: timen. De illegale bor ofte i (RUC). det virkelige o';)tol efter min Hans Viggo Jensen vurde»når man i Danmark har restauranten, stuvet sam- Han leder et hold forskere, bedste overbevisning langt rer, at antallet af illegale ind- en stram udlændingepolitik, 111

2 Slaverne i Danmark Billig arbejdskraft: Udlændingeservice har på seks år sendt 83 personer ud af landet, alene fordi de var her illegalt. Flere er sendt ud med andre begrundelser, men antallet af illegale indvandrere i Danmark skønnes at ligge på flere tusinde. Mange arbejder under slavelignende forhold. Af THOMAS SCHOUV JAKOBSEN og CARSTEN ELLEGAARD e bor her uden papirer, uden sikker hed, uden kontakt til andre end deres arbejdsgivere. For 2S kr. i timen D knokler de i billige restauranters køkkener. Når arbejdsdagen er forbi, sover de på restauranten, hvor de naturligvis betaler husleje til restauratøren. Resten af lønnen sendes til familien i hjemlandet. Der findes i Danmark tusindvis af udlændinge, der opholder sig illegalt i landet. Det er mennesker, som myndighederne i sagens natur ikke kender til, men som af flere betegnes som nutidens slaver.»de bor og spiser på den restaurant, hvor de arbejder, og betaling for kost og logi bliver så trukket fra den i forvejen meget lave løn. Men de illegale indvandrere kan ikke stille noget op over for arbejdsgiverne, for de risikerer at miste deres eneste indtægtskilde eller rettere muligheden for at overleve. De finder sig i den dårlige behandling, fordi de ikke har andre muligh'\,der. Det er nutidens slaveri,«siger Shahamak Rezaei. Han er lektor og forsker på Institut for Samfund og Globalisering på Roskilde Universitetscenter (RUC), og han har deltaget i et samarbejde mellem syv EU-forskningsinstitutioner, der, finansieret af EU-kommissionen, har studeret illegal indvandring, illegal arbejdskraft og menneskesmugling i Danmark gennem de seneste to år. Hos Skat i Region Nordsjælland kender Pia Fahnøe Olsen fænomenet med illegale indvandrere indgående. Hun er dagligt på kontrolbesøg hos virksomheder, der mistænkes for ulovligt at beskæftige udlændinge.»de bliver udnyttet af arbejdsgiverne. Det er mennesker, der intet har, der hvor de kommer fra, og stort set intet får, der hvor de kommer hen. Den smule, de tjener, sen der de i de fleste tilfælde tilbage til hjemlandet til deres fanrilier, der lever under endnu dårligere vilkår,«siger Pia Fahnøe Olsen. llverbukket mangler Hverken Rigspolitiet, Udlændingeservice eiler Skat, der er de instanser, der skal sikre landet mod de illegale indvandrere, har overblik over situationen. Men forskningsprojektet fra RUC peger på, at antallet af folk, der opholder sig ulovligt i Danmark godt kan være langt højere end de S.OOO, som beregningerne viser. Shahamak Rezaei har sammenholdt politiets opgørelser over antallet af anholdte ved grænsen med Udlændingeservices tal for udvisninger efter illegalt ophold samt antallet af illegale, der har arbejdet i landet, og som løbende er blevet anholdt. Her når han frem til et tal på mellem og S.OOO personer. Men lian vurderer, at der kun er tale om toppen af isbjerget, da det kun er et fåtal, som myndighederne får kendskab til. Det bekræfter lederen af udlændingeafde!ingen hos Rigspolitiet, Hans Viggo Jensen. Han siger:»det er umuligt at kvalificere eller kvantificere tallene, men som udgangspunkr ved man, at jo flere legale udlændinge der opholder sig i Danmark, jo flere illegale vil her også være. Det skyldes, at de' illegale har kontakter til personer, der opholder sig lovligt her. Vi må også formode, at vi langtfra får fat i alle de illegale, som vi burde.«l Norge regnede myndighederne i 2006 sig frem til, at der boede ca illegalt i landet - et tal, der dog er behæftet Iped usikkerhed. Migrationsforsker og ph.d. ved Aalborg Urriversitet Helle Stenum siger:»jeg vil tro, at antallet i Danmark er lavere. Men der er flere, end m~ tror. Det er min fomenunelse, men jeg vil ikke give et konkret bud. Fortsættes ~

3 2 I Indblik I S.ndagden 1. marts 2009 i\.i:':.;n(ig,!\j;wii;;,i~m J,Ihmds.~ FDrtsat l> Ifølge Rigspolitiet går de typiske rejseruter ind i Danmark via den dansk-tyske grænse elier via lufthavnene. Ingen steder er grænsekontrollen permanent, og man tjekker eksempelvis ikke flypassagerer, der kommer fra et andet Schengen-land, i lufthavnene. Derfor skønnes det, at mange af de personer, der opholder sig illegalt i Danmark, er kommet hertil med fly. Kommer de fra Afrika, går rejsen typisk via Italien eller Grækenland - nogle gange Spanien -lande, der har oplevet et massivt pres i fann af afrikanske flygtninge. Grækenland døjer endvidere med problemer fra personer, der kommer ind i Europa fra Tyrkiet via kendte feriedestinationer i det græske øhav. Der er også pres på Europa fra grænsen, der markerede det gamle Sovjetunionen.»Når de er i Europa, fordeler de sig i de enkelte lande. Nogle lever i halvkriminelle miljøer, andre har et arbejde,«siger Hans Viggo Jensen. På RUC konstaterer Shahamek Rezaei og hans kolleger i syv EU-lande, at de illegale beskæftiges i en bred vifte af job. Han opremser: rengøring, restauration, hotel, landbdlg, hushjælp, au pair, chauffør-branchen, prostitutionsmiljøet samt i byggebranchen. 25 kr. i timen Her arbejder de illegale arbejdere ofte til ualmindeligt lave lønninger, og deres eksistens presser de øvrige arbejdstagere på markedet. ))Når arbejdsgiverne i en branche lige pludselig kan vælge og vrage og har muligheden for at hyre folk til 30 kr. i timen, vil det uvægerligt påvirke arbejdsforholdene for de legale arbejdere og endda dem, der er omfattet af overenskomster. Det er et spørgsmål om udbud og efterspørgsel på arbejdskraft, og lønnen falder, jo flere illegale arbejdere der er at tage af,«konstaterer Shahamak Rezaei på baggrund af forskningsprojektets empiriske data. Hos fagforeningen 3F, der organiserer mange af de ufaglærte, er vurderingen den samme, men også her konstaterer forhandlingssekretær Kenneth Nowak, at det er svært at opdage den illegale arbejdskraft. Og dermed er det svært at dæmme op for den. H::In..iUPT ::It inrhnrlillpt PT ::11 "npt PT Tl1::1n_ holde lønningerne nede, og det presser igen vores medlemmer,«siger Kenneth Nowak. Det vurderes, at de illegale tjener mellem 25 og 30 kr. i timen. Men fra den løn skal trækkes husleje, som ofte betales til arbejdsgiveren. Som nævnt bor mange eksempelvis på restauranten, hvor de arbejder. Men det kan også være et baglokale til en kiosk, hvor de sover på sofaen og laver mad på en kogeplade. Det kan være et lille værelse, hvor mange er tvunget til at bo sammen. Og hvis de rager uklar med arbejdsgiveren, kan soveværelset bestå af en bænk. Enkelte er heldige. De søger tilflugt hos væresteder. Et af de væresteder var Gadenunmet på Nørrebro i København, der i årevis har været helle for bydelens hjemløse. Efter en disput med Københavns Kommune blev Gaderummet ryddet af fogeden med hjælp fra politiet i november sidste år. Men aktionen viste sig større end ventet. Ud over at sætte danske hjemløse på gaden og anholde lederen af værestedet, Kalle Birch-Madsen, fandt politiet til deres store overraskelse også 26 unge afrikanere i huset. 21 blev senere overført til Center Sandholm, hvor nogle har søgt asyl, mens 15 er ekspederet eller vil blive det ud af Danmark. Kalle Birch-Madsen vurderer, at afrikanerne, der havde søgt husly i Gaderummet, har opholdt sig i Danmark i åre- eller månedsvis.,)f1ere af dem havde visa udstedt i Italien eller Spanien. Men ved siden af kunne vi se, at der i løbet af sommeren 2008 kom flere og flere afrikanere, som vi syntes havde tvivlsomme papirer eller ingen forklaringer på noget. Vi bad en gruppe på 15 unge afrikanere om at få orden i deres papirer eller komme videre. Med mit kendskab til området er det mit gæt, at gruppen de næste par år vil vokse sig meget stor,(( siger han hjeml.se.steurdpæere Set fra den illegales synspunkt opstår problemerne for alvor, hvis de rager uklar med deres arbejdsgivere - eller hvis det slet ikke lykkes dem at få kontakt til et firma, der på en gang tilbyder en minimalløn og samtidig tjener gode penge på den illegale arbejds 1cT::Ift Skats besøg på den vietnamesiske restaurant kostede indehaveren kr. i bøde, fordi han havde en kvinde uden arbejdstilladelse ansat. ;0:O~: ErrHl KygCC CJvisloffersen.

4 Han siger, at indtrykket er, at I>der er mange«, ~ De er på alle de små virksomheder, der ikke har en overenskomst. De kan have lavere lønninger og kan sælge deres varer billigere. Dermed presser de de organiserede og ordentlige virksomheder, der så vil forsøge at Hvor kommer de illegale fra? Illegale indvandrere har fo15kellig baggrund. men de mest almindelige typer er: Afviste asylansøgere, der vælger at "forsvinde" og blive IllegaLt i Danmari< Udenlandske studerende, der får et midlertidigt studievisum, men bliver i Danmari< efter udløbet. Au pair-piger med midlertidig opholdsog arbejdstilladelse, der bliver i Danmark. Personer, der kommer til Danmari< med et midlertidigt turistvisum, men vælger at blive efter udløbet. Grænseoverløbere. Hvor arbejder de illegale? De illegale indvandrere har typisk arbejdsgivere med samme etniske baggrund som dem selv og arbejder oftest som ufag Lærte inden for føigende brancher og erhverv: rengøring, restauration, bl,ggeri, hotel, Landbrug, hushjælp (au pair eller privat rengøring), prostitution og transport. kraft. Flere kommer fra østeuropa for at arbejde i tre måneder, men mange ender på gaden, hvis de af den ene eller anden grund mister arbejdet. I slutningen af Z008 åbnede Nødherberget i Thorsgade på Nørrebro. Fra 1. januar tf! midt i februar Z009 har herberget haft mere end 125 forskellige overnattende, og herberget vurderer, at der er mange flere østeuropæiske hjemløse i København end de ZOO, som Københavns Kommune hidtil har formodet. Buddet iyder på, at der lever op mod østeuropæere på gaden i København j øjeblikket. Da de illegale i sagens natur ikke står opført nogle steder hos myndighederne, har de heller ikke krav på hjælp. I ruodsætning til eksempelvis Sverig1, hvor der er oprettet sundhedsklinikker, hvor de illegale kan søge hen, uden at deres eksistens kendes andre steder i det offentlige system, findes den siags ikke i Danmark.»1 Danmark er de papirløse ikke garanteret lægehjælp, medmindre de fejler noget livstruende. Hvis det "bare" er en betændelsestilstand, et mavesår eller diabetes, er der ikke noge.~ organiseret hjælp i Danmark. De illegale indvandrere i Danmark lever'altsa ikke ligefrem som grever og baroner,«siger migrationsforsker og ph.d. Helle Stenum fra Aalborg Universitet. Hos Rigspolitiet siger Hans Viggo Jensen, at Danmark er så lille og gennerrueguleret et samfund, at mange af de illegale på et tidspunkt bliver opdaget af myndighederne.»derfor tror jeg også, at vi ser et langt større antal illegale i Sydeuropa, fordi landene er større, fordi de ikke er så regu~ lerede, og fordi klimaet er bedre. Herhjemme falder hammeren, hvis man får brug for en offentlig myndighed,«konstaterer han. På jagt efter de Razzia: Indblik var med en almindelig onsdag, da Køben-. havns Vestegns Politi og Skat tog på aktion mod ulovligt arbejde og illegale indvandrere i en københavnsk forstadskommune. THOMAS SCHOUV JAKOBSEN Stiller du dig over til elevatoren, John ny?«pia Fahnøe Olsen og]ohnny Cas persen fra Skat står på parkerings pladsen bag et stort butikscenter i en for stad til København. Sammen med Anne Christensen fra kommunen er de i gang med at planlægge de sidste detaljer, inden de går ind i den vietnamesiske restaurant på første sal i butikscentret. Aftenen er mørk og usædvanligt kold. Pia Fahnøe Olsen borer hagen ned i kraven på sin sorte frakke og peger over mod bagsiden af centret, hvor vareelevatoren befinder sig. Johnny Caspersen nikker, selvom han hellere ville have været med de to øvrige kontrollører ind i selve restauranten. Han fryser allerede, og det er Ikke usandsynligt, at han kommer til at vente forgæves ved elevatoren. Det sker, hvis restauranten viser sig at have orden i papirerne, og ingen af de ansatte på den vietnamesiske restaurant i centret stikker af., Skats kontrollører bliver enige om, at man ikke tør tage chancen, og Johnny Caspersen begraver de kolde hænder i lommen på den grå-grønne frakke, trækker skuldrene op om ørerne og trasker hen til elevato~ ren. De to kvinder går gennem betonporten ind i centret, op ad trappen og hen mod restauranten. Butikkerne i centret har lukket nu, men støjen fra restauranterne og værtshusene høres klart i den frosne, tørre februaduft. Stikker af eller gemmer sig Anne Christensen og Pia Fahnøe Olsen går ind ad den dør, som de tror fører ind til den vietnamesiske restaurant. Men døren er adgangen til naborestauranten, så de to kvinder går hurtigt ud igen. Det ærgrer dem, at de er gået forkert, for på aktioner som denne er det netop pointen, at besøget skal komme som en overraskelse. 10 sekunders forsinkelse kan betyde, at de ansatte i køkkenet når at stikke af eller gemme sig. Og så er aktionen mod ulovligt arbejde blevet til spildt arbejde. >idet kan gå utrolig stærkt, Vi har før oplevet, at en af medarb~jdernepå et pizzeria, der stod i køkkenet, da vi kom ind, lige pludselig sad ved et bord og lod, som om han var en ganske almindelig kunde. Ellers fortæller folk, ~t de har "første dag" og der for hverken har afleveret skattekort eller skrevet ansættelseskontrakt. Folk finder på de mærkeligste skuespil for at slippe for en bøde,«siger,pia Fahnøe Olsen, der arbejder for Skat i Region Nordsjælland og dagligt

5 ~_ M{}RG=,f~N Søndlødenl.marUZOO9 I Tre øvrige besøg Det hold kontrollører fra Københavns Vestl!gns Politi og Skat, som Indblik fulgtes med den ll.februar, gennemførte yderligere tre kontrolbesøg samme aften. Det første var rettet mod en kiosk i et beboelseskvarter. Her blev to personer taget med af politiet. De havde Ingen gyldige papirer på sig og blev derfor mistænkt for at opholde sig Illegalt I landet. Den ene var en 19-åI1g pige fra Nepa~ der visti! sig at have et studievisum, meris den anden var en pakistansk statsborger I ZO'eme, der opholdt sig Illegalt I Danmark. Han bliver nu sendt tilbage til Pakistan. Den unge kinesiske kvinde fra restauranten talte hverken dansk eller engelsk, så Tom Nielsen fra Københavns Vestegns Politi måtte bestille en tolk til afhøringen. Her kom det frem, at kvinden Ikke havde arbejdstilladelse. Det andet sted, der fik besøg, var et plzzerla og grillbar. Her var en yngre bulgarsk mand på prøve. Indehaveren havde orden I ansættelseskontrakter og s!<attepaplrer, 08 der blev Ikke anholdt nogen på stl!det. Den sidste restaurant på aftenens kontrol havde også orden I papirerne. Johnny Caspersen (tv.) og Ken Hansen fandt et sammenrullet forklæde på svalegangen bag restauranten, som den kinesiske kvinde Indrømmede var hendes. Hun smed det fra sig, da hun stak af, fordi hun Ikke havde arbeldstllladelse. Pia Fahnøe Olsen (bagest) kommer fra I Skat I Region NordsJælland, mens Anne Christensen er ansat I den københavnske forstadskommune, razziaen foregår I. Skat og Københavns Vestegns PoI~1 har I løbet af årets to første måneder udstedt bøder for kr. for ulovligt arbejde.

6 llegale besøger forskellige virksomheder for at vejlede indehaverne og kontrollere, om de beo taler skat. De to kvinder finder den rigtige indgang til den vietnamesiske restaurant og marche. rer ind med let sammenknebne øjne. Det bestemte ansigtsudtryk er henvendt tu in dehaveren og signakrer beslutsomhed. Mellem bordene i den lille restaurant, hvor de fleste af retterne ligger i et prisleje på den overkommelige side aooo kr., tager en midaldrende vietnamesisk kvinde imod. Pia Fahnøe Olsen henvender sig tu hende med en myndig stemme:..godaften, vi kommer fra Skat. Det er en arbejdsgiverkontrol, og vi vil gerne tale med indehaveren.«.lige et øjeblik, l kan vente her,. siger kvinden og forsvinder skyndsomt ud af dø ren til køkkenet. De to kvinder tøver et øjeblik, men Pia Fahnøe Olsen fornemmer, at kvinden ikke har helt rent mel i lønningsposen. Gennem et lille vindue i døren til køkkenet ser hun den midaldrende kvinde forsvinde omkring et hjørne. En lllle, ung kvinde følger efter..nu tror jeg altså, de stikker af,' udbryder Pia Fahnøe Olsen. Hun og kollegaen Anne Christensen fra kommunens forvaltning lø ber efter. Kvinden smider bylt f/il sig De to kvinder fra restauranten er løbet ud af en bagdør og ud på en svalegang bag cen tret. Den midaldrende vietnameser løber til venstre og ind ad den næste dør på gangen, der fører ind til værtshuset ved siden af. Den mindre, noget yngre kvinde er løbet til højre og hen mod elevatoren. Lige inden hun hopper ind, smider hun en sort bylt fra sig. Anne Christensen og Pia Fahnøe Olsen vælger at løbe efter den midaldrende kvinde ind på naboværtshuset. De ved, at}ohnny Caspersen står parat ved foden af elevatoren til at tage imod den unge kvinde for at forhindre, at hun supper vli!k. I det tilrøgede værtshus har Skat fået fat I den ældste af kvinderne og en mand, der vi. ser sig at bestyre både værtshl:>let og den vietnamesiske restaurant, Ansat taler Ikke dansk Han er i gang med at skænke fadøl til værts husgæsterne. Pia Fahnøe Olsen beslutter sig for at vente hos indehaveren,.mens Anne Christensen går tilbage til køkkenet med kvinden, så hun kan bllve udspurgt om sine ansættelses og lønforhold. S~mti(lig kom mer Johnny Caspersen op med elevatoren sammen med den unge kvinde, der forsøgte at stikke af. Ken Hansen og Tom Nielsen fra Udiæn dingeafdelingen ved Københavns Vestegns Politi er også I køkkenet. De har været på ak tion et andet sted i byen, men nu er de ble' vet tilkaldt, hvis det viser sig, at den unge kvinde, der stak af, Ikke har opholdstiliadel. se. Det vil nemlig betyde, at hun skal med på polltistationen I Ballerup til afhøring. Den yngste af de to kvinder taler hverken dansk elier engelsk, så den midaldrende vietnameser, der lader tl! at bestemme over den unge, fører ordet for dem begge. Hun forklarer, at den unge pige er kineser og bare er på besøg. Kvinden fortæller, at hun selv netop er blevet opereret I hjertet, og hun er derfor slet Ikke er på arbejde denne aften. Hun har også Uge været til begravelse ved sin far, siger hun. Anne Christensen ved godt, at der sand synligvis er tale om en løgnehistorie, der er brygget sammen for at fferne fokus fra for målet med Skats besøg..du serverer jo mad for gæsterne trestau ranten. Hyls ingen af jer arbejder, hvem ia ver så maden?" spørger Anne Christensen træt. Den vietnamesiske kvinde må gå til beo kendelse. Hun arbejder, selvom hun mod tager sygedagpenge, hvllket går under kate gorien socialt bedrageri. Hun fastholder, at den unge kinesiske kvinde blot er på besøg og Ikke arbejder på restauranten. Imens har Johnny Caspersen og Ken Hansen gjort et Interessant fund i svalegan gen bag ved restauranten: Den sorte bylt, som kineseren smed fra sig, Inden hun løb Ind i elevatoren, viser sig at være et sam menrullet, beskidt forklæde. Da de viser forklædet tl1 de to kvinder i køkkenet, må forklaringen laves om igen. Den kinesiske kvinde har vasket op l køkkenet - men det er kun for at hjælpe, ikke for at arbejde og tjene penge. Anne Christensen forklarer, at Skat Ikke skelner. Kvinden må ikke arbejde uden at betale skat. Anholdelsen Ken Hansen fra politiet har efterhånden hørt forklaringer nok.»hvor er dine paprrer?«spørger han på både dansk og engelsk den unge kinesiske pige, der gennem hele seancen har stået tavs Idet lille køkken med et resignerende bllk. Hun virker næsten bange for, hvad der skal ske. Indehaveren af restauranten føres ind i køkkenet, der efterhånden er mere end fyldt. Han skaj oversætte til kinesisk, så kvinden kan udspørges. Pludselig går køkkendøren op. Det er en af kunderne i re stauranten, der har mistet tålmodigheden..hvor bliver vores mad af,' spørger hun vredt, inden det går op for hende, at Skat og poljtiet er gået l køkkenet..det er altså Ikke meningen, at der skal Være så mange i et køkken,. siger hun nær mest mystificeret og lukker døren igen. Den unge pige fortæller gennem indeha veren, at hun Ikke har nogen papirer på sig, men at hun har opholdstllladelse. Den forklaring tror Ken Hansen ikke på, og han beslutter at tage hende med til afhøring på politistationen I Ballerup. Ken Han Sen og kollegaen Tom Nielsen følger den kl nesiske pige ned tll deres civile polltibl!. Lovligt ophold - ulovligt arbelde Under afhøringen på Ballerup PoUtistation finder polltiet ud af, at deresjørste mlstan ke om illegait ophold ikke holder stik. Kvinden har nemlig søgt om familiesam menføring, og derfor har hun fået en.pro. cessuel. opholdstilladelse, mens hendes sag behandles. Derimod giver den midlertidige opholdstllladelse ikke ret tll at arbejde. Da politiet ikke kan bevise, at hun har lubejdet ulovllgt mere end den ene dag, supper hun med en bøde på kr. Arbejdsgiverens bøde lyder på kr., og samtidig får han en såkaldt logbog af Skat. Hver dag skal han udfylde, hvem der kommer på arbejde i løbet af dagen, og hvis ikke logbogen er udfyldt korrekt, næste gang Skat kommer på besøg, koster det yderligere kr.

Samarbejdspartnere. Sundhedsklinikken er blevet til i et tæt samarbejde mellem Røde Kors, Lægeforeningen og Dansk Flygtningehjælp

Samarbejdspartnere. Sundhedsklinikken er blevet til i et tæt samarbejde mellem Røde Kors, Lægeforeningen og Dansk Flygtningehjælp Samarbejdspartnere Sundhedsklinikken er blevet til i et tæt samarbejde mellem Røde Kors, Lægeforeningen og Dansk Flygtningehjælp Den øverste leder fra hver samarbejdspartner træffer de overordnede vigtige

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Mennesker betyder individer, personer eller den biologiske art. Folk er på en eller anden måde en gruppe.

Mennesker betyder individer, personer eller den biologiske art. Folk er på en eller anden måde en gruppe. Mennesker eller folk Mennesker betyder individer, personer eller den biologiske art. Folk er på en eller anden måde en gruppe. Mennesker: - parenteserne betyder, at ordet mennesker kan droppes. Mennesker

Læs mere

Forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenført

Forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenført Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2008-09 UUI alm. del Svar på Spørgsmål 57 Offentligt Forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenført Reglerne, der er beskrevet nedenfor, gælder for

Læs mere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft Information til arbejdsgivere Indhold Dit ansvar 3 Sådan starter du 4 Hvilke udlændinge kan arbejde med det samme? 4 Hvilke udlændinge

Læs mere

Københavns politi Udlændingekontrolgruppen

Københavns politi Udlændingekontrolgruppen Københavns politi Udlændingekontrolgruppen Historie 2009 Skotske asfalts arbejdere i København 2010 Østeuropæere hærger København 2 Roma-aktioner på Amager Den varme seng 2010 Arbejdsgruppe nedsætte mhp.

Læs mere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft Information til arbejdsgivere Indhold Dit ansvar 3 Sådan starter du 4 Hvilke udlændinge kan arbejde med det samme? 4 Hvilke udlændinge

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Kapitel 1-3. Instruktion: Skriv ja ved det, der er rigtigt - og nej ved det, der er forkert. Der skal være fire ja og fire nej.

Kapitel 1-3. Instruktion: Skriv ja ved det, der er rigtigt - og nej ved det, der er forkert. Der skal være fire ja og fire nej. Opgaver til En drøm om mord af Jens-Ole Hare. Opgaverne kan løses, når de angivne kapitler er læst, eller når hele bogen er læst. Opgaverne kan hentes på www.vingholm.dk. Kapitel 1-3 Opgave 1 Instruktion:

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

MORDET. EMIL (22) Hva gutter, skal vi ikke lige snuppe en øl oppe hos mig? Asger kigger grinende på Emil og svarer ham med et blink i øjet.

MORDET. EMIL (22) Hva gutter, skal vi ikke lige snuppe en øl oppe hos mig? Asger kigger grinende på Emil og svarer ham med et blink i øjet. EXT. VED DØR PÅ GADE. NAT MORDET Tre unge mænd ude foran en trappeopgang til en lejlighed i et mørkt København efter en bytur. Berusede folk og andre skøre skæbner råber og griner på gaden. Den ene af

Læs mere

Lykkekagen. By Station Next Roden. Author: Rikke Jessen Gammelgaard

Lykkekagen. By Station Next Roden. Author: Rikke Jessen Gammelgaard Lykkekagen By Station Next Roden Author: Rikke Jessen Gammelgaard 1) EXT. - INT. VILLA - TIDLIG AFTEN En kasse med chinabokse kommer kørende hen ad en gade, på ladet af en knallert, og holder ud foran

Læs mere

Formidlingsmøde om indvandrere i rengøringsbranchen

Formidlingsmøde om indvandrere i rengøringsbranchen Formidlingsmøde om indvandrere i rengøringsbranchen Kl. 13.30-14.00 Globaliseringens konsekvenser for udviklingen i indvandrergrupper på SPIR-projektet Om globaliseringens konsekvenser for udviklingen

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 462 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Udlændingeafdelingen Dato: 21. marts 2014 Kontor: Asyl- og Visumkontoret

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Omvendt husker jeg fra gamle dage, da der fandtes breve. Jeg boede i de varme lande, telefonen var for dyr. Så jeg skrev

Omvendt husker jeg fra gamle dage, da der fandtes breve. Jeg boede i de varme lande, telefonen var for dyr. Så jeg skrev 1 Prædiken til Kr. Himmelfart 2014 på Funder-siden af Bølling Sø 723 Solen stråler over vang 257 Vej nu dannebrog på voven 392 Himlene Herre 260 Du satte dig selv Er du der? Er der sommetider nogen, der

Læs mere

Synes, mener eller tror?

Synes, mener eller tror? Synes, mener eller tror? Tror, synes og mener dækkes på mange sprog af samme ord. Men på dansk er begrebet delt op efter den psykologiske baggrund: Synes udtrykker en følelse i situationen, tror udtrykker,

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Dan Jørgensen den 28. april 2016 Hvornår: Den 7. juni 2016

Dan Jørgensen den 28. april 2016 Hvornår: Den 7. juni 2016 Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 697 Offentligt Talepapir Arrangement: Udkast til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål AE fra medlem af Folketinget

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Oversigtsnotat om Dublin-forordningen

Oversigtsnotat om Dublin-forordningen Oversigtsnotat om Dublin-forordningen Udarbejdet af Dorte Smed, Asyl og Repatriering, november 2007 Baggrund Dublin-forordningen trådte i kraft i Danmark den 1. april 2006 som afløser for Dublin-konventionen.

Læs mere

FORDOMME. Katrine valgte: ABENHEDENS VEJ

FORDOMME. Katrine valgte: ABENHEDENS VEJ 16 Katrine valgte: ABENHEDENS VEJ 17 Mange psykisk syge er fyldt med fordomme, siger 32-årige Katrine Woel, der har valgt en usædvanlig måde at håndtere sin egen sygdom på: Den (næsten) totale åbenhed.

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft gavner Danmark - også i krisetider

Udenlandsk arbejdskraft gavner Danmark - også i krisetider Organisation for erhvervslivet 27. april 29 Udenlandsk arbejdskraft gavner Danmark - også i krisetider AF ØKONOMISK KONSULENT JENS ERIK ZEBIS, JEZS@DI.DK Lempelige regler for tilgangen af udenlandsk arbejdskraft

Læs mere

Ansættelse af udlændinge

Ansættelse af udlændinge Gode råd om Ansættelse af udlændinge Det kan være svært at holde styr på reglerne og vilkårene for at ansætte udlændinge i danske virksomheder. Denne pjece giver et overblik over mulighederne for at ansætte

Læs mere

MANUSKRIPT ANNA. Hvad er det du laver, Simon? (forvirret) SIMON. øøh..

MANUSKRIPT ANNA. Hvad er det du laver, Simon? (forvirret) SIMON. øøh.. MANUSKRIPT Scene 1: Gang + farens soveværelse om aftenen. Anna står i Hallen og tørrer hår foran spejlet. Hun opdager en flimren ved døren til farens soveværelse og går hen og ser ind. Hun får øje på sin

Læs mere

Enøje, Toøje og Treøje

Enøje, Toøje og Treøje Enøje, Toøje og Treøje Fra Grimms Eventyr Der var engang en kone, som havde tre døtre. Den ældste hed Enøje, fordi hun kun havde et øje midt i panden, den anden havde to øjne som andre mennesker og hed

Læs mere

Rekruttering af udenlandsk arbejdskraft

Rekruttering af udenlandsk arbejdskraft Rekruttering af udenlandsk arbejdskraft Februar 2006 Rekruttering af udenlandsk arbejdskraft På en række områder bliver det stadig vanskeligere at rekruttere tilstrækkeligt med kvalificerede medarbejdere

Læs mere

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står 1 Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står på en gade midt i bilosen. Han er meget lille slet

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

The Killing (FINAL) Nordre Skole 9C

The Killing (FINAL) Nordre Skole 9C The Killing (FINAL) Af Nordre Skole 9C SCENE 1: SKABET FRITZ sidder i skabet og ryster. Han kan høre fodtrin lige udenfor. FLASHBACK! (fodtrin og et lysglimt) SCENE 2: STUE Stuen er helt tom og mørk, det

Læs mere

Blå pudder. Et manuskript af. 8.A, Lundebjergskolen

Blå pudder. Et manuskript af. 8.A, Lundebjergskolen Blå pudder Et manuskript af 8.A, Lundebjergskolen Endelig gennemskrivning, 16. Sept. 2010 SC 1. INT. I KØKKENET HOS DAG (14) sidder på en stol ved et to mands bord i køkkenet. Hun tager langsomt skeen

Læs mere

Kofoeds Skole PRESSEMEDDELELSE. Hjemløse polakker i København Ole Meldgaard, chefkonsulent på Kofoeds Skole

Kofoeds Skole PRESSEMEDDELELSE. Hjemløse polakker i København Ole Meldgaard, chefkonsulent på Kofoeds Skole Kofoeds Skole PRESSEMEDDELELSE Hjemløse polakker i København Ole Meldgaard, chefkonsulent på Kofoeds Skole Mens disse linjer skrives er Kofoeds Skole i gang med et pilotprojekt for hjemløse polakker i

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft

Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft Der findes få arbejdende fattige blandt fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere, som permanent er bosat i Danmark. Blandt personer, som er midlertidigt i Danmark,

Læs mere

Rapport over Research Exchange i Brno, Tjekkiet

Rapport over Research Exchange i Brno, Tjekkiet Rapport over Research Exchange i Brno, Tjekkiet Mit navn er Kamilla Maria Hansen, jeg er 23 år gammel og læser medicin ved København Universitet. I sommerferien før 5. semester var jeg på Research Exchange

Læs mere

anden? Eller er vi på vej tilbage til et løsarbejdersamfund, hvor daglejere falbyder deres arbejdskraft fra dag til dag?

anden? Eller er vi på vej tilbage til et løsarbejdersamfund, hvor daglejere falbyder deres arbejdskraft fra dag til dag? DAGLEJER 2.0 Danskerne frygter løsarbejdersamfundet:»deleøkonomi giver ringere arbejdsvilkår«af Lærke Øland Frederiksen @LaerkeOeland Fredag den 16. juni 2017 Frygten for usikre arbejdsforhold fylder mere

Læs mere

1. Ta mig tilbage. Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen

1. Ta mig tilbage. Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen Steffan Lykke 1. Ta mig tilbage Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen Her er masser af plads I mit lille ydmyg palads men Her er koldt og trist uden dig Men hvor er du

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft

Udenlandsk arbejdskraft GODE RÅD OM Udenlandsk arbejdskraft 2008 GODE RÅD OM UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Udgivet af DANSK ERHVERV Læs i denne pjece om: Indholdsfortegnelse Reglerne for opholds- og arbejdstilladelse 3 Betingelser

Læs mere

Hvordan får arbejdsmarkedet i Norden plads til en kvart million flygtninge? - UgebrevetA4.dk 24-01-2016 23:15:42

Hvordan får arbejdsmarkedet i Norden plads til en kvart million flygtninge? - UgebrevetA4.dk 24-01-2016 23:15:42 LØN-BEVÆGELSE Hvordan får arbejdsmarkedet i Norden plads til en kvart million flygtninge? Af Gitte Redder @GitteRedder Mandag den 25. januar 2016, 05:00 Del: Udfordringen med at skaffe job til flygtninge

Læs mere

Samrådet i dag handler om østeuropæisk arbejdskraft, og de udfordringer det kan give for det danske arbejdsmarked.

Samrådet i dag handler om østeuropæisk arbejdskraft, og de udfordringer det kan give for det danske arbejdsmarked. Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 441 Offentligt T A L E 20. maj 2016 Samrådstale om østeuropæisk arbejdskraft den 10. juni 2016 J.nr. 2016-3268 Center for Arbejdsmarkedspolitik

Læs mere

Østeuropæiske arbejdere i

Østeuropæiske arbejdere i Østeuropæiske arbejdere i bygge- og anlægssektoren Rekrutteringsstrategier og konsekvenser for løn-, ansættelses- og aftaleforhold Præsentation ved Jens Arnholtz Hansen Formålet med projektet er at beskrive

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft

Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft Hvad bygger undersøgelsen på? Den samlede undersøgelse er bygget op omkring flere datasæt, der alle omhandler en undersøgelsesperiode, som strækker

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 365 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 365 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 365 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civil- og Politiafdelingen Dato: 25. februar 2009 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2009-150-1011

Læs mere

MIE. MIE bor hos en plejefamilie, fordi hendes mor. drikker. Mie har aldrig kendt sin far, men drømmer

MIE. MIE bor hos en plejefamilie, fordi hendes mor. drikker. Mie har aldrig kendt sin far, men drømmer MIE MIE bor hos en plejefamilie, fordi hendes mor drikker. Mie har aldrig kendt sin far, men drømmer om at møde ham en dag. Mie er 8lippet, har blåt hår og bruger mere mascara end de 8leste. Hun elsker

Læs mere

3-9. Udsigt fra pladsen

3-9. Udsigt fra pladsen 3-9 Dagen i dag er en transport dag hvor vi bare skal til næste Campingplads så der sker ikke noget under turen. Da vi ankommer til Camping Covelo bliver vi noget overrasket da vi henvendte os til damen

Læs mere

CUT. Julie Jegstrup & Tobias Dahl Nielsen

CUT. Julie Jegstrup & Tobias Dahl Nielsen CUT Af Julie Jegstrup & Tobias Dahl Nielsen INT. DAG, LOCATION: MØRK LAGERHAL Ind ad en dør kommer en spinkel kvinde løbende. Det er tydeligt at se at hun har det elendigt. Hendes øjne flakker og hun har

Læs mere

Uddrag. 5. scene. Stykket foregår aftenen før Tors konfirmation. I lejligheden, hvor festen skal holdes, er man godt i gang med forberedelserne.

Uddrag. 5. scene. Stykket foregår aftenen før Tors konfirmation. I lejligheden, hvor festen skal holdes, er man godt i gang med forberedelserne. EBBE KLØVEDAL REICH Ebbe Kløvedal Reich har et langt forfatterskab bag sig. Som ung studerede han historie ved Københavns Universitet, og mange af hans romaner har da også et historisk indhold. Det gælder

Læs mere

Nick, Ninja og Mongoaberne!

Nick, Ninja og Mongoaberne! Nick, Ninja og Mongoaberne! KAP. 1 Opgaven! Nu er de i Mombasa i Kenya. de skal på en skatte jagt, efter den elgamle skat fra de gamle mongoaber, det er mere end 3000 år siden de boede på Kenya. Men Nick

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Vil gerne starte med at fortælle jer om en oplevelse, jeg havde, mens jeg gik på gymnasiet:

Vil gerne starte med at fortælle jer om en oplevelse, jeg havde, mens jeg gik på gymnasiet: Vil gerne starte med at fortælle jer om en oplevelse, jeg havde, mens jeg gik på gymnasiet: Odense gågaden - En hjemløs råber efter mig føler mig lidt utilpas hvad vil han. han ville bare snakke så jeg

Læs mere

Observationer i vuggestuen

Observationer i vuggestuen 1 Observationer i vuggestuen 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Lotte = Mommy Maria = Mor Mille og Ida= Ida og Marias døtre Institutionen: Vuggestuen er en del

Læs mere

Om mol 15. udkast. Ida Åkerstrøm Knudsen

Om mol 15. udkast. Ida Åkerstrøm Knudsen Om mol 15. udkast Af Ida Åkerstrøm Knudsen 2013 1. EXT. UDENFOR S HUS - DAG Mathias (19) går ned af en vej med rækkehuse. Han tager et brev op af lommen ser på adressen. Så stopper han ved huset med det

Læs mere

Hårdt fysisk arbejdsmiljø fordobler risikoen for sygedagpenge

Hårdt fysisk arbejdsmiljø fordobler risikoen for sygedagpenge ONDT I ARBEJDSMILJØET Håndværkere og SOSU'er slider sig syge på jobbet Af Lærke Øland Frederiksen @LaerkeOeland Onsdag den 14. oktober 2015, 05:00 Del: Risikoen for at komme på sygedagpenge er dobbelt

Læs mere

SKAT Illegal arbejdskraft og social

SKAT Illegal arbejdskraft og social Beskæftigelsesudvalget, Transportudvalget, Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2011-12 BEU alm. del Bilag 247, TRU alm. del Bilag 350, UUI alm. del Bilag 134 Offentligt SKAT Illegal arbejdskraft

Læs mere

VIA University College Sygeplejerskeuddannelserne/Sygeplejerskeuddannelserne i Danmark

VIA University College Sygeplejerskeuddannelserne/Sygeplejerskeuddannelserne i Danmark Rejsebrev fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Navn: Nanna Elisa Wermuth jensen E-mail: wermuth1@hotmai.dk Tlf. nr. 2258 0003 Hjem-institution: VIA University College, Århus Sygeplejeskole Holdnummer:

Læs mere

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10 M E R K U R A N D E L S K A S S E T I D S S K R I F T F O R N Y B A N K K U L T U R N R. 2 2 0 1 5 PENSIONSMEDLEMMER FRAVÆLGER FOSSIL ENERGI 14 SÆT OPSPARINGEN I FREMTIDENS BÆREDYGTIGE TEKNOLOGI 18 TEMA:

Læs mere

7. Churchill-klubbens betydning

7. Churchill-klubbens betydning 7. Churchill-klubbens betydning Anholdelsen af Churchill-klubben fik ikke Katedralskolens elever til at gå ud og lave sabotage med det samme. Efter krigen lavede rektoren på Aalborg Katedralskole en bog

Læs mere

Hør mig! Et manus af. 8.a, Henriette Hørlücks Skole. (7. Udkast)

Hør mig! Et manus af. 8.a, Henriette Hørlücks Skole. (7. Udkast) Hør mig! Et manus af 8.a, Henriette Hørlücks Skole (7. Udkast) SCENE 1. INT. I KØKKENET HOS DAG/MORGEN Louise (14) kommer svedende ind i køkkenet, tørrer sig om munden som om hun har kastet op. Hun sætter

Læs mere

Østeuropa vil mangle arbejdskraft

Østeuropa vil mangle arbejdskraft 4. april 2014 ARTIKEL Af Louise Jaaks Sletting & Morten Bjørn Hansen Østeuropa vil mangle arbejdskraft Østeuropa står over for et markant fald på 22 pct. af befolkningen i alderen 15-69 år frem mod 2050.

Læs mere

Byggeri uden sort arbejde

Byggeri uden sort arbejde Byggeri uden sort arbejde Når du køber byggeydelser Når du som bygherre køber byggeydelser, er der en risiko for, at du åbner din virksomhed for sort eller illegal arbejdskraft. SKAT har sat særligt fokus

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

side 9 manden Portræt af Århus-klubbens formand

side 9 manden Portræt af Århus-klubbens formand StilladsInformation nr. 73 - oktober 2004 side 9 manden Portræt af Århus-klubbens formand Navn: Thorkil Jansen Bopæl: Århus Alder: 33 år Start i branchen: Februar 1996 Nuværende firma: Mars Stilladser

Læs mere

Udlandssemester på The University of Queensland

Udlandssemester på The University of Queensland Udlandssemester på The University of Queensland Info: Alex Amâsa Olsen 23 år Studieretning: Maskin Ingeniør på DTU Bor: Kgs. Lyngby, Danmark ( skrivende stund i praktik I Sydney, Australien) Hvad: Udvekslingssemester

Læs mere

Godt at vide som frivillig. Kære frivillig

Godt at vide som frivillig. Kære frivillig Kære frivillig Vi er glade for, at du har valgt at blive frivillig på vores asylcenter. Vi har samlet dette materiale for at klæde dig på til at indgå i hverdagen på asylcentret, for som frivillig er det

Læs mere

Mennesker på flugt. Ask Holmsgaard, Mennesker på flugt, 2002. Ask Holmsgaard og Clio Online.

Mennesker på flugt. Ask Holmsgaard, Mennesker på flugt, 2002. Ask Holmsgaard og Clio Online. Mennesker på flugt Skrevet af Ask Holmsgaard Så er vi fremme. Det er en iskold fredag efterårsaften. Vi stiger ud på den lille station og går ned på pladsen, hvor vi skal mødes. Det er ikke helt mørkt.

Læs mere

Analyse. Hvem indvandrer til Danmark? 19. maj 2016. Af Alexander Karlsson og Edith Madsen

Analyse. Hvem indvandrer til Danmark? 19. maj 2016. Af Alexander Karlsson og Edith Madsen Analyse 19. maj 216 Hvem indvandrer til Danmark? Af Alexander Karlsson og Edith Madsen Indvandringen til Danmark har de sidste år været på et højt niveau. Denne analyse ser på statsborgerskab og opholdsgrundlag

Læs mere

Indenfor fem til ti år kan det her erhverv være helt væk

Indenfor fem til ti år kan det her erhverv være helt væk Direktør: Indslusningsløn vil trække tæppet væk under transportbranchen - UgebrevetA4.dk 14-01-2016 22:00:42 LØNPRES Direktør: Indslusningsløn vil trække tæppet væk under transportbranchen Af Mathias Svane

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Erfaringer fra Forenede Service A/S. 26-09-2013 Adm. direktør Steen Gede

Erfaringer fra Forenede Service A/S. 26-09-2013 Adm. direktør Steen Gede Erfaringer fra Forenede Service A/S Altansagen Et ægtepar boede på en altan i 3 år. De arbejdede 12-20 timer dagligt til 3000 kr. pr. måneden, kontant. De 2 slaver Bagmænd havde stjålet ægteparrets identitet.

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Mørket og de mange lys

Mørket og de mange lys Mørket og de mange lys (Foto: Eva Lange Jørgensen) For knap to måneder siden boede den irakiske forfatter og journalist Suhael Sami Nader i København som fribyforfatter. Her følte han sig for tryg for

Læs mere

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Lovlig indrejse og ophold i Danmark Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Overblik Besøg (korttidsophold): Visum Visumfri EU-borgere (under 3 måneder) Opholdstilladelse: Arbejde Studie Au pair

Læs mere

Side 1 af 5. Den hurtigste vej til job for en flygtning eller indvandrer i Danmark går gennem en. dansk erhvervsuddannelse.

Side 1 af 5. Den hurtigste vej til job for en flygtning eller indvandrer i Danmark går gennem en. dansk erhvervsuddannelse. HURTIG I JOB? Flygtninge med erhvervsuddannelser har størst chance for job Af Allan Christensen @journallan Onsdag den 7. juni 2017 Modsat etniske danskere får flygtninge og ikke-vestlige indvandrere i

Læs mere

Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. En anden verden

Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. En anden verden OPGAVER TIL En anden verden NAVN: Før du læser bogen OPGAVE 1 Instruktion: Kig på billedet på bogens forside. Beskriv billedet. Hvordan er stemningen på billedet? OPGAVE 2 Instruktion: Læs teksten på bagsiden

Læs mere

Bilag 3. Interview med Ole Christensen, d. 21.11.2013. Adam: I korte træk - hvad er din holdning dansk medlemskab i EU?

Bilag 3. Interview med Ole Christensen, d. 21.11.2013. Adam: I korte træk - hvad er din holdning dansk medlemskab i EU? Bilag 3 Interview med Ole Christensen, d. 21.11.2013 Adam: I korte træk - hvad er din holdning dansk medlemskab i EU? Ole: Jamen det har jeg en positiv holdning til. Altså de udfordringer vi står overfor

Læs mere

Alle unge skal have ret til et godt arbejde

Alle unge skal have ret til et godt arbejde Alle unge skal have ret til et godt arbejde Temaudtalelse til SFU s landsmøde 2012: Unges vilkår på arbejdsmarkedet Ungdomsarbejdsløsheden i Danmark er på niveau med 80 ernes ungdomskrise. I Europa er

Læs mere

Mathias sætter sig på bænken ved siden af Jonas. MATHIAS: Årh, der kommer Taber-Pernille. Hun er så fucking klam.

Mathias sætter sig på bænken ved siden af Jonas. MATHIAS: Årh, der kommer Taber-Pernille. Hun er så fucking klam. SCENE 1 - I SKOLEGANGEN - DAG Jonas sidder på en bænk på gangen foran klasselokalet og kigger forelsket på Marie, som står lidt derfra i samtale med Clara. Pigerne kigger skjult hen på ham. Det er frikvarter

Læs mere

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet 15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet Pengene eller livet det er det, det handler om i dag. Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene

Læs mere

Min Fars Elsker. [2. draft]

Min Fars Elsker. [2. draft] 1. SCENE INT.-MORGEN-KØKKEN Min Fars Elsker [2. draft] (15) går rundt i køkkenet, og stiller morgenmad på køkkenbordet. Hun har lavet kaffe. (45) træder ind i køkkenet, fuldt påklædt i jakkesæt og med

Læs mere

Til deres beskrivelser af en byggebranche, der var gået fuldstændig i stå.

Til deres beskrivelser af en byggebranche, der var gået fuldstændig i stå. Kære venner! For halvandet år siden det var dengang Lars Løkke var statsminister - modtog jeg et brev fra nogle murersvende. De prøvede at komme i kontakt med nogen inde på Christiansborg. De var dødtrætte

Læs mere

Tyven. Annika Ta dig nu sammen, vi har jo snart fri. Bo kigger på armen for at se hvad klokken er, han glemmer igen at han ikke har noget ur.

Tyven. Annika Ta dig nu sammen, vi har jo snart fri. Bo kigger på armen for at se hvad klokken er, han glemmer igen at han ikke har noget ur. Tyven SC 1. INT. KLASSEN VINTER MORGEN. Klassen sidder og laver gruppearbejde i klasseværelset. De har religion. sidder og arbejder sammen med. De sidder og arbejder med lignelsen om det mistede får. Man

Læs mere

Bilag 4. Interview med Bent Greve, d. 25.11.2013

Bilag 4. Interview med Bent Greve, d. 25.11.2013 Bilag 4 Interview med Bent Greve, d. 25.11.2013 Andres: Til at starte med - hvilke konsekvenser, positive såvel som negative, ser du ved arbejdskraftens frie bevægelighed for det danske samfund? Bent:

Læs mere

Med kurs mod kærligheden

Med kurs mod kærligheden Med kurs mod kærligheden Dating-junglen: Henrik Gehrt opgav de krævende danske kvinder og søgte i stedet en østeuropæisk. Hans nye kæreste er fra Ukraine, og alt virker bedre og nemmere Af Rikke Struck

Læs mere

Dinesh er serviceassistent (let) 12. aug, 2015 by Maybritt 00:00 00:00

Dinesh er serviceassistent (let) 12. aug, 2015 by Maybritt 00:00 00:00 Dinesh er serviceassistent (let) 12. aug, 2015 by Maybritt 00:00 00:00 Dinesh arbejder som serviceassistent på OUH Odense Universitets Hospital. Dinesh historie Dinesh kommer fra Nepal og kom til Danmark

Læs mere

Nanna og hendes mor er lige kommet hjem. Nannas mor lægger sin jakke og nøgler på bordet. Nanna stirre lidt ned i gulvet.

Nanna og hendes mor er lige kommet hjem. Nannas mor lægger sin jakke og nøgler på bordet. Nanna stirre lidt ned i gulvet. Screenplay SC. 1. INT. KØKKEN. DAG Nanna og hendes mor er lige kommet hjem. Nannas mor lægger sin jakke og nøgler på bordet. Nanna stirre lidt ned i gulvet. jeg kan bare ikke gå igennem det igen. Nannas

Læs mere

Tusindvis af danskere arbejder i udlandet

Tusindvis af danskere arbejder i udlandet 29. januar 2014 ARTIKEL Af Louise Jaaks Sletting Tusindvis af danskere arbejder i udlandet Den fri bevægelighed på det globale arbejdsmarked gælder ikke kun den ene vej. Selv om fokus i debatten er rettet

Læs mere

Lov nr. Hovedindhold Bemærkning Ø F S R V K I O 1364 af 28.12.2011

Lov nr. Hovedindhold Bemærkning Ø F S R V K I O 1364 af 28.12.2011 11. juni 015 Sådan har partierne stemt om udlændingepolitik siden valget i 011 Om præcis en uge skal vi til stemmeurnerne og afgøre, hvem der skal lede Danmark de næste 4 år. Men hvad mener de enkelte

Læs mere

NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER. Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen

NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER. Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen Nye kolleger er gode kolleger Gode argumenter for integration Etniske minoriteter er en del af det

Læs mere

de illegale indvandrere i danmark, 2016 Jan Rose Skaksen og Troels Mandøe Glæsner

de illegale indvandrere i danmark, 2016 Jan Rose Skaksen og Troels Mandøe Glæsner de illegale indvandrere i danmark, 2016 Jan Rose Skaksen og Troels Mandøe Glæsner arbejdspapir 51 december 2017 ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir nr. 51 De illegale indvandrere i danmark, 2016

Læs mere

Ægteskab Uden Grænser Marts 2016. Nyhedsbrev

Ægteskab Uden Grænser Marts 2016. Nyhedsbrev Nyhedsbrev Kære læser, De nye ansøgningsgebyrer og strammere regler for permanent ophold blev desværre vedtaget som en del af asylpakken og er nu trådt i kraft. Som reaktion på lovændringen er der dannet

Læs mere

Restaurant Petit. Før du læser bogen

Restaurant Petit. Før du læser bogen OPGAVER TIL Restaurant Petit NAVN: Før du læser bogen OPGAVE 1 1. Læs teksten på bagsiden af bogen Hvor er Jacob og Lone henne? Hvad laver de? Hvorfor tænker Lone på at rejse hjem? Snak om, hvad I synes

Læs mere

Tak for invitationen til at tale her i Fælledparken. Det er fantastisk at være sammen med Jer på denne særlige dag.

Tak for invitationen til at tale her i Fælledparken. Det er fantastisk at være sammen med Jer på denne særlige dag. Villy Søvndals tale 1. Maj 2011 Hej med Jer alle sammen. Tak for invitationen til at tale her i Fælledparken. Det er fantastisk at være sammen med Jer på denne særlige dag. Første maj. En festdag, hvor

Læs mere

Internationale ingeniørstuderende i hovedstaden

Internationale ingeniørstuderende i hovedstaden januar 2010 Internationale ingeniørstuderende i hovedstaden Resume Globaliseringen af de videregående uddannelser, stipendier til udlandsophold og en faglig tilskyndelse til at erhverve internationale

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Nangijala LÆS DETTE HÆFTE HØJT

Nangijala LÆS DETTE HÆFTE HØJT Nangijala Tekst og Design: Uffe Thorsen Illustration: Sandra Døssing Tak til Frederik J. Jensen for Montsegur 1244, og Astrid Lindgren for Brødrene Løvehjerte LÆS DETTE HÆFTE HØJT Indledning Brødrene

Læs mere