HOVEDFORLØB TARMRENSERUDDANNELSEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HOVEDFORLØB TARMRENSERUDDANNELSEN"

Transkript

1 HOVEDFORLØB TARMRENSERUDDANNELSEN LEKTIONSFORDELING HOVEDFORLØB... 2 Skoleperiode Skoleperiode Skoleperiode Skoleperiode Skoleperiode Skoleperiode Skoleperiode Generel beskrivelse af de enkelte fagtyper

2 LEKTIONSFORDELING HOVEDFORLØB Industri-tarmrenser Tarmrenser Perioder Varighed 3 uger 3 uger 3 uger 5 uger 3 uger 3 uger 4 uger OMRÅDEFAG Efterbehandling af svinemaver Efterbehandling af smaltarme, manuelt Efterbehandling af smaltarme, maskinelt Egenkontrol Værktøjs- & maskinlære Virksomhedslære 8 8 Produktionsregnskab Bundne specialefag Grund- & efterbehandling af fedtender Grund- & efterbehandling af krustarme/bundender Valgfri specialefag Kalibersortering af svinetarme eller kvalitetskontrol Grundfag Informationsteknologi F Samfundsfag Ergonomi Dansk F Valgfag 35 I alt

3 Titel Skoleperiode 1 Type Obligatorisk Valgfrit Påbygning Længde 3 uger - Almene og 1) Kunne arbejde i team samt bidrage til udvikling af arbejdet. personlige 2) Kunne vise kreativitet samt lyst og evne til at lære nyt og tage ansvar. kvalifikationer / 3) Være fleksibel og kunne samarbejde med kolleger og andre interessenter. kompetencer 4) Kunne formulere sig mundtligt samt vurdere og forstå idéer og synspunkter. 5) Kunne analysere og løse faglige problemer alene eller som del af et team. 6) Have indsigt i egne lærings- og motivationsmæssige styrker og svagheder som grundlag for livslang læring. - Fagligt erhvervsrettede kvalifikationer / kompetencer Informationsteknologi F 1. kan demonstrere effektiv betjening af IT-værktøjer og IT-udstyr 2. kan forholde sig til virksomhedens behov for dataopsamling,lagring,bearbejdning og formidling af data 3. selvstændigt kan udforske programmernes anvendelighed og begrænsninger samt integration med andre programmer 4. kan medvirke aktivt i virksomhedens informationsteknologiske forandringsprocesser set i relation til afgrænsede problemstillinger Samfundsfag 1. kan gøre rede for, hvilken betydning sociale, økonomiske og politiske kræfter har for den aktuelle samfundsudvikling 2. kan gøre rede for samspillet mellem samfundets udvikling og udviklingen i virksomhederne, herunder de miljømæssige aspekter Ergonomi 1. dokumentere kendskab til kroppens bygning og funktion under arbejde 2. anvende viden om grundprincipper for arbejdsbevægelser samt opøver et handleberedskab, der varetager forebyggelse og sundhed i udførelse af jobfunktionen 1. Efterbehandling af svinemaver 1. at eleven kan udføre alle jobfunktioner i tilknytning til produktion af for- og efterbehandling af svinemaver efter gældende arbejdsinstruktion og kvalitetskontrol. Efterbehandling af smaltarme, manuelt 1. at eleven kan udføre alle jobfunktioner i tilknytning til den manuelle produktion af for- og efterbehandling af smaltarme efter gældende arbejdsinstruktion og kvalitetskontrol samt klargøre smaltarme til forsendelse. Efterbehandling af smaltarme, maskinelt 1. at eleven kan udføre alle jobfunktioner i tilknytning til den maskinelle produktion af smaltarme efter gældende instruktion og kan foretage 3

4 indstilling og justering af maskinen. Egenkontrol 1. Målet er, at eleven kan varetage operatørfunktioner i overensstemmelse med forskrifter og bestemmelser. Værktøjs- og maskinlære 1. at eleven har tilegnet sig de teoretiske og praktiske færdigheder i adskillelse og samling af maskiner til produktion af maver og smaltarme samt vedligehold af disse, herunder de sikkerhedsmæssige og hygiejniske krav. 2. eleven kan vælge at vedligeholde håndværktøj til forskellige opgaver. Elevforudsætninge r Indhold Læringsform Gennemført grundforløb for tarmrenser. Du vil få mulighed for i form af enkeltmands/gruppearbejde at få afprøvet de grundlæggende behandlingsformer, der er forbundet med arbejdet i et tarmrenseri. Læreroplæg / Gruppearbejde / Enkeltmandsopgave. Læringsrum Tarmrenseri / Teorilokale med adgang til PC er Læreplansfag Fagpinde Informationsteknologi Samfundsfag Ergonomi Værktøjs- og maskinlære Egenkontrol Efterbehandling af svinemaver Efterbehandling af smaltarme, manuelt Efterbehandling af smaltarme, maskinelt Informationsteknologi Tekstbehandling (MS Word) Regneark (MS Excel) Skabelon for rapportskrivning Internetsøgning 20 lektioner 16 lektioner 18 lektioner 10 lektioner 8 lektioner 7 lektioner 13 lektioner 13 lektioner Samfundsfag Hovedlinier i national og international økonomi Internationale relationer Konfliktløsning Ergonomi kroppens bygning og funktion under arbejde grundprincipper for arbejdsbevægelser forebyggelse og sundhed i udførelse af jobfunktionen 4

5 Værktøjs- og maskinlære Vedligeholdelse af håndværktøj Udskifte klinge i mavemaskine Udskifte valse på renselinie Grundindstilling af valser på renselinie Udskifte og justere kileremme på centrifuge Smøring af maskiner Egenkontrol principper vejledninger bestemmelser Efterbehandling af svinemaver Aftagning Pudsning Påsætning på spyd Opstikning Tømning/afvaskning Vending Affedtning/afslimning Kvalitet Efterbehandling af smaltarme, manuelt Ophængning Fraslåning Overhængning Opbundtning Kvalitet Efterbehandling af smaltarme, maskinelt Overvågning Indføring Optælling Justering af valser Kvalitet Indholdet er en del af hovedforløbet Tarmrenseruddannelsen 5

6 Niveau Evaluering Begynder rutine Løbende Afsluttende Mundtlig Skriftlig Projektarbejde vurderes 6

7 Titel Skoleperiode 2 Type Obligatorisk Valgfrit Påbygning Længde 3 uger 1. Kunne arbejde i team samt bidrage til udvikling af arbejdet. - Almene og 2. Kunne vise kreativitet samt lyst og evne til at lære nyt og tage personlige kvalifikationer / kompetencer ansvar. 3. Være fleksibel og kunne samarbejde med kolleger, kunder og andre interessenter. 4. Kunne formulere sig mundtligt samt vurdere og forstå idéer og synspunkter. 5. Kunne analysere og løse faglige problemer alene eller som del af et team. 6. Have indsigt i egne lærings- og motivationsmæssige styrker og svagheder som grundlag for livslang læring. - Fagligt erhvervsrettede kvalifikationer / kompetencer Samfundsfag 1. får kendskab til arbejdsmarkedets opbygning 2. får kendskab til forskellige sociale systemer, herunder virksomheder organisationer og deres indbyrdes regulering i det fagretslige system Ergonomi 1. forklare, hvordan psykiske faktorer påvirker kropsfunktionen samt redegøre for ydre faktorers indflydelse på kroppens funktion under arbejde 2. begrunde valg af indretning af arbejdsstedet, valg af redskaber, udstyr og arbejdsgange samt udformningen af disse. Dansk 1. udtrykke sig hensigtsmæssigt i skrift og tale 2. anvende relevant læsestrategi i forhold til almindelige teksttyper og læseformål i uddannelse, erhverv og hverdagsliv 3. læse med sikkerhed og med forståelse, indlevelse og eftertanke 4. bruge det skrevne sprog med en rimelig grad af korrekthed og med bevidsthed om sproglige normer og vilkår i relevante erhvervsfaglige situationer 5. anvende færdigheder i faglig læsning og i mundtlig og skriftlig kommunikation med relevans for den erhvervsfaglige uddannelse og profession 6. udvælge, fastholde og redegøre for det væsentlige i en læst, set og hørt tekst Efterbehandling af svinemaver 1. at eleven kan udføre alle jobfunktioner i tilknytning til produktion af for- og efterbehandling af svinemaver efter gældende arbejdsinstruktion og kvalitetskontrol. 7

8 Efterbehandling af smaltarme, manuelt 1. at eleven kan udføre alle jobfunktioner i tilknytning til den manuelle produktion af for- og efterbehandling af smaltarme efter gældende arbejdsinstruktion og kvalitetskontrol samt klargøre smaltarme til forsendelse. Efterbehandling af smaltarme, maskinelt 1. at eleven kan udføre alle jobfunktioner i tilknytning til den maskinelle produktion af smaltarme efter gældende instruktion og kan foretage indstilling og justering af maskinen. Egenkontrol 1. Målet er, at eleven kan varetage operatørfunktioner i overensstemmelse med forskrifter og bestemmelser. Værktøjs- og maskinlære 1. At eleven får forståelse for rustfri maskinlinies opbygning og funktion, samt indstilling og vedligeholdelse af maskiner. Elevforudsætninger Gennemført grundforløb for tarmrensere og skoleperiode 1. Indhold Du vil her få ny viden og mulighed for afprøvning af tidligere erhvervet viden og kundskaber i for af enkeltmandsarbejde, gruppearbejde i teori og praktik. Læringsform Læringsrum Læreplansfag Fagpinde Læreroplæg / Gruppearbejde / Enkeltmandsopgave / Teori og Praktik Tarmrenseri / Teorilokale med adgang til PC er. Samfundsfag Ergonomi Dansk Værktøjs- og maskinlære Efterbehandling af svinemaver Efterbehandling af smaltarme, manuelt Efterbehandling af smaltarme, maskinelt Egenkontrol 18 lektioner 16 lektioner 20 lektioner 10 lektioner 7 lektioner 13 lektioner 13 lektioner 8 lektioner Samfundsfag Arbejdsmarkedets opbygning Sociale systemer Ergonomi psykiske faktorer indretning af arbejdsstedet Dansk sproglige normer faglig læsning og i mundtlig og skriftlig kommunikation Værktøjs- og maskinlære Vedligeholdelse af håndværktøj Udskifte klinge i mavemaskine 8

9 Udskifte valse på renselinie Grundindstilling af valser på renselinie Udskifte og justere kileremme på centrifuge Smøring af maskiner Efterbehandling af svinemaver Aftagning Pudsning Påsætning på spyd Opstikning Tømning/afvaskning Vending Affedtning/afslimning Kvalitet Efterbehandling af smaltarme, manuelt Ophængning Fraslåning Overhængning Opbundtning Kvalitet Efterbehandling af smaltarme, maskinelt Overvågning Indføring Optælling Justering af valser Kvalitet Egenkontrol Principper Vejledninger Bestemmelser Indholdet er en del af hovedforløbet Niveau Tarmrenser Uddannelsen Faglige Begynder - Rutine - Avanceret 9

10 Evaluering Merit Løbende Afsluttende Mundtlig Skriftlig Projektarbejde vurderes Ingen 10

11 Titel Skoleperiode 3 Type Obligatorisk Valgfrit Påbygning Længde 3 uger 1. Kunne arbejde i team samt bidrage til udvikling af arbejdet. - Almene og 2. Kunne vise kreativitet samt lyst og evne til at lære nyt og tage ansvar. 3. Være fleksibel og kunne samarbejde med kolleger,kunder og andre personlige interessenter. kvalifikationer / 4. Kunne formulere sig mundtligt samt vurdere og forstå idéer og kompetencer synspunkter. 5. Kunne analysere og løse faglige problemer alene eller som del af et team. 6. Have indsigt i egne lærings- og motivationsmæssige styrker og svagheder som grundlag for livslang læring. - Fagligt erhvervsrettede kvalifikationer / kompetencer Samfundsfag 1. får kendskab til arbejdsmarkedets opbygning 2. får kendskab til forskellige sociale systemer, herunder virksomheder organisationer og deres indbyrdes regulering i det fagretslige system Informationsteknologi 1. betjene generelle funktioner i informationsteknologiske værktøjer til tekstog talbehandling samt forstå nytteværdien af brugen af disse IT-værktøjer 2. forstå begreber og metoder, der er nødvendige for at anvende computere til tekst- og talbehandling 3. anvende elektronisk kommunikation og informationsindsamling på grundlæggende niveau 4. redegøre for branchens generelle krav til arbejdsmiljø omkring en computerplads Dansk 1. bruge det skrevne sprog med en rimelig grad af korrekthed og med bevidsthed om sproglige normer og vilkår i relevante erhvervsfaglige situationer 2. anvende færdigheder i faglig læsning og i mundtlig og skriftlig kommunikation med relevans for den erhvervsfaglige uddannelse og profession 3. udvælge, fastholde og redegøre for det væsentlige i en læst, set og hørt tekst Efterbehandling af svinemaver 1. at eleven kan udføre alle jobfunktioner i tilknytning til for- og efterbehandling af svinemaver efter gældende arbejdsinstruktion og kvalitetskontrol. Efterbehandling af smaltarme, manuelt 1. at eleven kan udføre alle jobfunktioner i tilknytning til den manuelle produktion af for- og efterbehandling af smaltarme efter gældende arbejdsinstruktion og kvalitetskontrol samt klargøre smaltarme til forsendelse. 11

12 Efterbehandling af smaltarme, maskinelt 1. at eleven kan udføre alle jobfunktioner i tilknytning til den maskinelle produktion af smaltarme efter gældende instruktion og kan foretage indstilling og justering af maskinen. Egenkontrol 1. Målet er, at eleven kan varetage operatørfunktioner i overensstemmelse med forskrifter og bestemmelser. Værktøjs- og maskinlære 1. At eleven får forståelse for rustfri maskinlinies opbygning og funktion, samt indstilling og vedligeholdelse af maskiner. Elevforudsætninger Gennemført grundforløb for tarmrensere, skoleperiode 1 og 2. Indhold Du vil få mulighed for i form af enkeltmands- og gruppearbejde at få afprøvet de mere grundlæggende behandlingsprincipper, der er forbundet med arbejde i et tarmrenseri Læringsform Læreroplæg / Gruppearbejde / Enkeltmandsarbejde Læringsrum Læreplansfag Tarmrenseri / Teorilokale med adgang til PC er. Samfundsfag Informationsteknologi Dansk Værktøjs- og maskinlære Efterbehandling af svinemaver Efterbehandling af smaltarme, manuelt Efterbehandling af smaltarme, maskinelt Egenkontrol 18 lektioner 16 lektioner 20 lektioner 10 lektioner 7 lektioner 13 lektioner 13 lektioner 8 lektioner Fagpinde Informationsteknologi generelle funktioner i informationsteknologiske værktøjer tekst- og talbehandling elektronisk kommunikation og informationsindsamling arbejdsmiljø omkring en computerplads IT generelt i samfundet, i branchen Samfundsfag Forskellige sociale systemer Det fagretslige system Konflikt- og samarbejdsmønstre 12

13 Dansk anvende færdigheder i faglig læsning og i mundtlig og skriftlig kommunikation med relevans for den erhvervsfaglige uddannelse og profession udvælge, fastholde og redegøre for det væsentlige i en læst, set og hørt tekst analysere og tage stilling til forskellige teksttyper og sætte dem ind i en social, teknologisk, historisk eller anden relevant sammenhæng Værktøjs- og maskinlære Vedligeholdelse af håndværktøj Udskifte klinge i mavemaskine Udskifte valse på renselinie Grundindstilling af valser på renselinie Udskifte og justere kileremme på centrifuge Smøring af maskiner Efterbehandling af svinemaver Aftagning Pudsning Påsætning på spyd Opstikning Tømning/afvaskning Vending Affedtning/afslimning Kvalitet Efterbehandling af smaltarme, manuelt Ophængning Fraslåning Overhængning Opbundtning Kvalitet Efterbehandling af smaltarme, maskinelt Overvågning Indføring Optælling Justering af valser Kvalitet 13

14 Egenkontrol Skemaer Overvågning Registrering Indholdet er en del af hovedforløbet Niveau Evaluering Merit Tarmrenseruddannelsen Begynder - Rutine - Avanceret Løbende Afsluttende Mundtlig Skriftlig Projektarbejde vurderes Ingen 14

15 Titel Skoleperiode 4 Type Obligatorisk Valgfrit Påbygning Længde 5 uger 1. Kunne arbejde i team samt bidrage til udvikling af arbejdet. - Almene og 2. Kunne vise kreativitet samt lyst og evne til at lære nyt og tage ansvar. 3. Være fleksibel og kunne samarbejde med kolleger, kunder og andre personlige interessenter, uanset baggrund. kvalifikationer / 4. Kunne formulere sig mundtligt samt vurdere og forstå idéer og kompetencer synspunkter. 5. Kunne analysere og løse faglige problemer alene eller som del af et team. 6. Have indsigt i egne lærings- og motivationsmæssige styrker og svagheder som grundlag for livslang læring. - Fagligt erhvervsrettede kvalifikationer / kompetencer Dansk 1. Udvælge, fastholde og redegøre for det væsentlige i en læst tekst, set og hørt tekst 2. Analysere og tage stilling til forskellige teksttyper og sætte dem ind i en social, teknologisk, historisk eller anden relevant sammenhæng Egenkontrol 1. Målet er at eleven kan varetage operationer i overensstemmelse med foreskrifter og bestemmelser. Værktøjs- og maskinlære 1. Eleven får forståelse for en rustfri maskinlinies opbygning og funktion, samt indstilling og vedligeholdelse af maskiner. Efterbehandling af svinemaver 1. At eleven kan udføre alle jobfunktioner i tilknytning til produktion af for- og efterbehandling af svinemaver efter gældende arbejdsinstruktioner og kvalitetskontrol. Efterbehandling af smaltarme, manuelt 1. At eleven kan udføre alle jobfunktioner i tilknytning til den manuelle produktion af smaltarme efter gældende arbejdsinstruktion og kvalitetskontrol samt klargøre smaltarme til forsendelse. Efterbehandling af smaltarme, maskinelt 1. at eleven kan udføre alle jobfunktioner i tilknytning til den maskinelle produktion af smaltarme efter gældende instruktion og kan foretage indstilling og justering af maskinen. Elevforudsætninger Gennemført grundforløb for tarmrensere, skoleperiode 1, 2 og 3. Indhold Du vil få mulighed for i form af enkeltmands- og gruppearbejde at få afprøvet de tidligere grundlæggende behandlingsformer, der er forbundet med arbejde i en tarmafdeling. 15

16 Læringsform Læreroplæg / Gruppearbejde / Enkeltmandsarbejde Læringsrum Læreplansfag Tarmrenseri / Teorilokale med adgang til PC er. Dansk Værktøjs- og maskinlære Efterbehandling af svinemaver Efterbehandling af smaltarme, manuelt Efterbehandling af smaltarme, maskinelt Egenkontrol Valgfag 30 lektioner 22 lektioner 14 lektioner 31 lektioner 31 lektioner 12 lektioner 35 lektioner Fagpinde Dansk Teksttyper, set i social, teknologisk, historisk sammenhæng Kommunikativ forståelse IT Værktøjs- og maskinlære Vedligeholdelse af håndværktøj Udskifte klinge i mavemaskine Udskifte valse på renselinie Grundindstilling af valser på renselinie Udskifte og justere kileremme på centrifuge Smøring af maskiner Efterbehandling af svinemaver Aftagning Pudsning Påsætning på spyd Opstikning Tømning/afvaskning Vending Affedtning/afslimning Kvalitet Efterbehandling af smaltarme, manuelt Ophængning Fraslåning Overhængning Opbundtning Kvalitet 16

17 Efterbehandling af smaltarme, maskinelt Overvågning Indføring Optælling Justering af valser Kvalitet Egenkontrol Skemaer Overvågning Registrering Indholdet er en del af hovedforløbet Niveau Tarmrenseruddannelsen Begynder rutine - avanceret Evaluering Ved modulets afslutning Merit Ingen 17

18 Titel Skoleperiode 5 Type Obligatorisk Valgfrit Påbygning Længde 3 uger 1. Kunne arbejde i team samt bidrage til udvikling af arbejdet. - Almene og 2. Kunne vise kreativitet samt lyst og evne til at lære nyt og tage ansvar. 3. Være fleksibel og kunne samarbejde med kolleger, andre interessenter. personlige 4. Kunne formulere sig mundtligt samt vurdere og forstå idéer og kvalifikationer / synspunkter. kompetencer 5. Kunne analysere og løse faglige problemer alene eller som del af et team. 6. Have indsigt i egne lærings- og motivationsmæssige styrker og svagheder som grundlag for livslang læring. - Fagligt erhvervsrettede kvalifikationer / kompetencer Virksomhedslære 1. Målet er, at eleven har kendskab til de forskellige virksomhedsformer, herunder ejerskab. Produktionsregnskab 1. Målet er, at eleven har tilegnet sig kendskab til opgørelse samt indberetning af produktionsdata/lagerstyring samt har kendskab til standardpakning og opmærkning af alle tarmprodukter. Grund- og efterbehandling af fedtender 1. Målet er, at eleven kan udføre alle jobfunktioner i tilknytning til produktion af fedtender, herunder kvalitetskontrol, sikkerhedsbestemmelser og hygiejneregler for produktionen. Grund- og efterbehandling af krustarme/bundender 1. Målet er, at eleven kan udføre alle jobfunktioner i tilknytning til produktion af krustarme og bundender, herunder kvalitetskontrol, sikkerhedsbestemmelser og hygiejneregler for produktionen. Elevforudsætninger Indhold Læringsform Læringsrum Gennemført grundforløb for tarmrensere, skoleperiode 1, 2, 3, og 4 for industritarmrenser. Du vil få mulighed for i form af enkeltmands- og gruppearbejde at få afprøvet de tidligere lærte behandlingsformer i en tarmafdeling. Læreroplæg / Gruppearbejde / Enkeltmandsarbejde Tarmrenseri / Teorilokale med adgang til PC er. Læreplansfag Virksomhedslære Produktionsregnskab Grund- og efterbehandling af fedtender Grund- og efterbehandling af krustarme/bundender 8 lektioner 10 lektioner 40 lektioner 47 lektioner 18

19 Fagpinde Virksomhedslære Branchekendskab Historie Udvikling Eksport Virksomhedsform/ejerskab Produktionsforhold Virksomhedsøkonomi Produktionsregnskab Budgetlægning Kalkulationsberegning Produktions indberetning Lagerstyring Statestik Grund- og efterbehandling af fedtender Aftagning Udskylning Sortering Pudsning Snitning Vending Saltning Kvalitetskontrol Grund- og efterbehandling af krustarme/bundender Skilning Udskylning Affedtning Vending Optælling Saltning Aftagning af bundender Udskylning Pudsning Vending Saltning Kvalitetskontrol Indholdet er en del af Tarmrenseruddannelsen 19

20 hovedforløbet Niveau Rutine avanceret. Evaluering Afsluttende bedømmelse Merit Ingen 20

21 Titel Skoleperiode 6 Type Obligatorisk Valgfrit Påbygning Længde 3 uger 1. Kunne arbejde i team samt bidrage til udvikling af arbejdet. - Almene og 2. Kunne vise kreativitet samt lyst og evne til at lære nyt og tage ansvar. 3. Være fleksibel og kunne samarbejde med kolleger, andre interessenter. personlige 4. Kunne formulere sig mundtligt samt vurdere og forstå idéer og kvalifikationer / synspunkter. kompetencer 5. Kunne analysere og løse faglige problemer alene eller som del af et team. 6. Have indsigt i egne lærings- og motivationsmæssige styrker og svagheder som grundlag for livslang læring. - Fagligt erhvervsrettede kvalifikationer / kompetencer Virksomhedslære 1. Målet er, at eleven har kendskab til de forskellige virksomhedsformer, herunder ejerskab. Produktionsregnskab 1. Målet er, at eleven har tilegnet sig kendskab til opgørelse samt indberetning af produktionsdata/lagerstyring samt har kendskab til standardpakning og opmærkning af alle tarmprodukter. Grund- og efterbehandling af fedtender 1. Målet er, at eleven kan udføre alle jobfunktioner i tilknytning til produktion af fedtender, herunder kvalitetskontrol, sikkerhedsbestemmelser og hygiejneregler for produktionen. Grund- og efterbehandling af krustarme/bundender 1. Målet er, at eleven kan udføre alle jobfunktioner i tilknytning til produktion af krustarme og bundender, herunder kvalitetskontrol, sikkerhedsbestemmelser og hygiejneregler for produktionen. Elevforudsætninger Indhold Læringsform Læringsrum Gennemført grundforløb for tarmrensere, skoleperiode 1, 2, 3, 4 og 5 for industritarmrenser. Du vil få mulighed for i form af enkeltmands- og gruppearbejde at få afprøvet de tidligere lærte behandlingsformer i en tarmafdeling. Læreroplæg / Gruppearbejde / Enkeltmandsarbejde Tarmrenseri / Teorilokale med adgang til PC er. Læreplansfag Virksomhedslære Produktionsregnskab Grund- og efterbehandling af fedtender Grund- og efterbehandling af krustarme/bundender 8 lektioner 10 lektioner 40 lektioner 47 lektioner 21

22 Fagpinde Virksomhedslære Branchekendskab Historie Udvikling Eksport Virksomhedsform/ejerskab Produktionsforhold Virksomhedsøkonomi Produktionsregnskab Budgetlægning Kalkulationsberegning Produktions indberetning Lagerstyring Statistik Grund- og efterbehandling af fedtender Aftagning Udskylning Sortering Pudsning Snitning Vending Saltning Kvalitetskontrol Grund- og efterbehandling af krustarme/bundender Skilning Udskylning Affedtning Vending Optælling Saltning Aftagning af bundender Udskylning Pudsning Vending Saltning Kvalitetskontrol Indholdet er en del af Tarmrenseruddannelsen 22

23 hovedforløbet Niveau Rutine avanceret. Evaluering Afsluttende bedømmelse Merit Ingen 23

24 Titel Skoleperiode 7 Type Obligatorisk Valgfrit Påbygning Længde 4 uger 1. Kunne arbejde i team samt bidrage til udvikling af arbejdet. - Almene og 2. Kunne vise kreativitet samt lyst og evne til at lære nyt og tage personlige kvalifikationer / kompetencer ansvar. 3. Være fleksibel og kunne samarbejde med kolleger, og andre interessenter. 4. Kunne formulere sig mundtligt samt vurdere og forstå idéer og synspunkter. 5. Kunne analysere og løse faglige problemer alene eller som del af et team. 6. Have indsigt i egne lærings- og motivationsmæssige styrker og svagheder som grundlag for livslang læring. - Fagligt erhvervsrettede kvalifikationer / kompetencer Produktionsregnskab 1. Målet er, at eleven har tilegnet sig kendskab til opgørelse samt indberetning af produktionsdata/lagerstyring samt har kendskab til standardpakning og opmærkning af alle tarmprodukter. Grund- og efterbehandling af fedtender 1. Målet er, at eleven kan udføre alle jobfunktioner i tilknytning til produktion af fedtender, herunder kvalitetskontrol, sikkerhedsbestemmelser og hygiejneregler for produktionen. Grund- og efterbehandling af krustarme/bundender 1. Målet er, at eleven kan udføre alle jobfunktioner i tilknytning til produktion af krustarme og bundender, herunder kvalitetskontrol, sikkerhedsbestemmelser og hygiejneregler for produktionen. Elevforudsætninger Gennemført grundforløb for tarmrensere, skoleperiode 1, 2, 3, 4, 5 og 6 Indhold Du vil få mulighed for i form af enkeltmands- og gruppearbejde at få afprøvet de tidligere lærte behandlingsformer i en tarmafdeling. Læringsform Læringsrum Læreroplæg / Gruppearbejde / Enkeltmandsarbejde Tarmrenseri / Teorilokale med adgang til PC er. 24

25 Læreplansfag Fagpinde Produktionsregnskab Grund- og efterbehandling af fedtender Grund- og efterbehandling af krustarme/bundender Valgfri specialefag Virksomhedslære Branchekendskab Historie Udvikling Eksport Virksomhedsform/ejerskab Produktionsforhold Virksomhedsøkonomi Produktionsregnskab Budgetlægning Kalkulationsberegning Produktions indberetning Lagerstyring Statistik Grund- og efterbehandling af fedtender Aftagning Udskylning Sortering Pudsning Snitning Vending Saltning Kvalitetskontrol 15 lektioner 44 lektioner 46 lektioner 35 lektioner Grund- og efterbehandling af krustarme/bundender Skilning Udskylning Affedtning Vending Optælling Saltning Aftagning af bundender Udskylning Pudsning Vending Saltning Kvalitetskontrol 25

26 (Valgfri specialefag) Kalibersortering af svinetarme Hulsortering Kalibersortering Opmåling Saltning Udbytteberegning Kvalitetskontrol Kontrol af samtlige produkter Kvalitetsregistrering Afhjælpning af fejl Indholdet er en del af hovedforløbet Niveau Tarmrenseruddannelsen Rutine avanceret. Evaluering Afsluttende bedømmelse Merit Ingen 26

27 Generel beskrivelse af de enkelte fagtyper Uddrag af Hovedbekendtgørelsen om Erhvervsuddannelser 26. Grundfag omfatter praktisk og teoretisk undervisning, der bidrager til at give erhvervsuddannelserne faglig bredde. Samtidig har grundfagene til formål at opfylde krav til ungdomsuddannelserne, herunder med hensyn til at fremme den personlige udvikling, at bidrage til studiekompetence og at give en forståelse af samfundet og dets udvikling. Stk. 2. Områdefag omfatter praktisk og teoretisk undervisning, der er særlig for en eller flere uddannelser, og som bidrager til at give eleven en generel og specifik erhvervskompetence. Stk. 3. Specialefag omfatter, på det for erhvervsuddannelserne højeste faglige niveau, praktisk og teoretisk undervisning, der er særlig for en del af en uddannelse, og som især bidrager til at give eleven en specifik erhvervskompetence. Eleverne vælger specialefag blandt de fag, der er godkendt for den pågældende uddannelse. 27. Valgfag skal være egnede til at imødekomme elevernes interesser. Der skal herunder tilbydes fag, der er af betydning for videreuddannelse og for adgangen til videregående uddannelser. Der kan endvidere tilbydes valgfag svarende til uddannelsernes generelle niveau med henblik på kvalifikationsbehov og beskæftigelsesmuligheder i skolens lokalområde. 27

Lokal undervisningsplan. for. Uddannelsen indenfor industrislagteri (Hovedforløb)

Lokal undervisningsplan. for. Uddannelsen indenfor industrislagteri (Hovedforløb) Lokal undervisningsplan for Uddannelsen indenfor industrislagteri (Hovedforløb) Gældende fra den 15. JULI 2005 UDGAVE NR. 1 1 HOVEDFORLØB INDUSTRISLAGTERUDDDANNELSEN LEKTIONSFORDELING HOVEDFORLØB trin

Læs mere

NYT GRUND- FORLØB. Grundforløbets 1. og 2. del. Undervisningsministeriet

NYT GRUND- FORLØB. Grundforløbets 1. og 2. del. Undervisningsministeriet Undervisningsministeriet NYT GRUND- FORLØB 7. maj 2014 Grundforløbets 1. og 2. del Fagtyper, erhvervsfag, fagretninger, overgangskrav, uddannelsesspecifikke fag og pædagogiske begreber. Nyt grundforløb

Læs mere

Lokal Undervisningsplan Hovedforløbet. Lager og terminaluddannelsen Marts 2012

Lokal Undervisningsplan Hovedforløbet. Lager og terminaluddannelsen Marts 2012 Lokal Undervisningsplan Hovedforløbet Marts 2012 1 1. GENERELT FOR AMU NORDJYLLAND 1.1. Praktiske oplysninger Skolens navn:, Sofievej 61, 9000 Aalborg. Tlf.: 96 33 22 11 er en moderne uddannelsesinstitution

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

Lokal undervisningsplan

Lokal undervisningsplan Lokal undervisningsplan Indgang 6 service, stil og design Grundforløb og Hovedforløb Randers Tekniske Skole Juni 2003 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... Side 6 2. Kvalitet... Side 6 3. Uddannelsens formål

Læs mere

Lokal undervisningsplan Serviceassistent 2008 HOSPITAL. Udarbejdet af lærerteam for bygnings-og brugerservice

Lokal undervisningsplan Serviceassistent 2008 HOSPITAL. Udarbejdet af lærerteam for bygnings-og brugerservice HOSPITAL Udarbejdet af lærerteam for bygnings-og brugerservice 1. Generelt for skolen...5 1.1 Praktiske oplysninger...5 1.2 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser...5 1.3 Overordnet bedømmelsesplan...5

Læs mere

Lokal Undervisningsplan Hovedforløbet. Vejgodstransport Marts 2012

Lokal Undervisningsplan Hovedforløbet. Vejgodstransport Marts 2012 Lokal Undervisningsplan Hovedforløbet Marts 2012 1 1. GENERELT FOR AMU NORDJYLLAND 1.1. Praktiske oplysninger Skolens navn:, Sofievej 61, 9000 Aalborg. Tlf.: 96 33 22 11 er en moderne uddannelsesinstitution

Læs mere

Oplæg til sammenligning af grundfag (hg) med amu-udannelser

Oplæg til sammenligning af grundfag (hg) med amu-udannelser Der tages udgangspunkt i grundfagene Dansk, Informationsteknologi, Salg og Service og Erhvervsøkonomi i forhold til Bek: 1055 af 23/10 2006. Fremmedsprog og samfundsfag bliver ikke medtaget i dette projekt.

Læs mere

Lokal undervisningsplan

Lokal undervisningsplan Lokal undervisningsplan Grundforløb 2 og Hovedforløb Ikrafttrædelse August 2015 Udgave: Lokal undervisningsplan for pædagogisk assistentuddannelse Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOSU C... 3 1.1 Praktiske

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om Plastsvejseuddannelsen

Vejledning til bekendtgørelse om Plastsvejseuddannelsen Vejledning til bekendtgørelse om Plastsvejseuddannelsen Undervisningsministeriet Uddannelsesstyrelsen 1 Vejledning til bekendtgørelse om Plastsvejseuddannelsen Forord Uddannelsesbekendtgørelsen og denne

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om automatik- og procesuddannelsen

Vejledning til bekendtgørelse om automatik- og procesuddannelsen Vejledning til bekendtgørelse om automatik- og procesuddannelsen Forord Denne vejledning knytter sig til Bekendtgørelse nr. 738 af 28. juni 2006. Den til enhver tid gældende vejledning for en erhvervsuddannelse

Læs mere

Den lokale. Undervisningsplan. for

Den lokale. Undervisningsplan. for Den lokale Undervisningsplan for 1- årig serviceassistentuddannelse 2007-2008 udarbejdet af Hanne Lundgren Indhold: Forord Bekendtgørelsen Skolens pædagogiske grundsyn Pædagogiske, didaktiske og metodiske

Læs mere

Lokal undervisningsplan

Lokal undervisningsplan Lokal undervisningsplan Den Pædagogiske Assistentuddannelse Ikrafttrædelse august 2012 Udgave: s Undervisningsplan for pædagogisk assistentuddannelse Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOSU C... 3 1.1

Læs mere

EUC Vest. Lager-og terminal uddannelsen

EUC Vest. Lager-og terminal uddannelsen Lager-og terminal uddannelsen EUC Vest Lokal undervisningsplan version 0.1 jvf. Bekendtgørelse nr. 1199 af 9. december 2009 og uddannelsesordning af 1. juli 2010 Udarbejdet af Transportteamet. Redigeret

Læs mere

Udkast til den nye Terminalarbejderuddannelse. & den nye Affaldsuddannelse.

Udkast til den nye Terminalarbejderuddannelse. & den nye Affaldsuddannelse. 1 Udkast til den nye Terminalarbejderuddannelse. & den nye Affaldsuddannelse. Version 2: af 22. august 2014. 2 Terminalarbejderuddannelse & Affaldsuddannelse 2015 Havneterminalarbejder 2½ år ½ år ½ år

Læs mere

Udkast til den nye Terminalarbejderuddannelse.

Udkast til den nye Terminalarbejderuddannelse. 1 Udkast til den nye Terminalarbejderuddannelse. Version 5: af 22. august 2014 2 Indholdsfortegnelse: 1. Generelt for skolen 1.1 Praktiske oplysninger 1.2 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser

Læs mere

Individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse Den kliniske tandteknikerassistent

Individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse Den kliniske tandteknikerassistent Individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse Den kliniske tandteknikerassistent I. Grundlag for uddannelsen... 3 A. Idéen... 3 B. Lovgrundlag... 3 C. Administration... 3 D. Samarbejdsaftaler m.m.... 3 1.

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedshjælpere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedshjælpere LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 1 Den lokale undervisningsplan refererer og henviser til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 149 bekendtgørelse om uddannelsen i

Læs mere

Slagteriskolen i Roskilde. Lokal Undervisningsplan

Slagteriskolen i Roskilde. Lokal Undervisningsplan Slagteriskolen i Roskilde Lokal undervisningsplan Slagteriskolen i Roskilde Lokal Undervisningsplan Uddannelsen til Detailslagter Hovedforløb for specialerne Butiksslagter Delikatesseassistent Slagter

Læs mere

1565 Lager- og terminaluddannelsen (version 6)

1565 Lager- og terminaluddannelsen (version 6) Side 1 af 92 Fag fælles for hovedforløb 4665 Edb-lagerstyring - introduktion Begynder 1 Eleven kan anvende et edb-lagerstyringsprogram til at foretage enkle almindeligt forekommende rutineprægede arbejdsopgaver

Læs mere

Info bog RENGØRINGSTEKNIKER & SERvIcEaSSISTENT

Info bog RENGØRINGSTEKNIKER & SERvIcEaSSISTENT Infobog RENGØRINGSTEKNIKER & serviceassistent Det er vigtigt at udvikle og fastholde virksomhedens ansatte. Giv dem en praktisk og bred uddannelse, der løfter både personen og virksomheden. Hvad er en

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløb 2 PAU 20 uger. August 2015

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløb 2 PAU 20 uger. August 2015 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløb 2 PAU 20 uger August 2015 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende love og bekendtgørelser: Bekendtgørelse 298 af 24/03 2015 Bekendtgørelse om den pædagogiske

Læs mere

Lokal undervisnings plan Ejendomsserviceteknikker

Lokal undervisnings plan Ejendomsserviceteknikker Lokal undervisnings plan Ejendomsserviceteknikker 1. Generelt for skolen 1.1 Overordnet Pædagogisk didaktisk grundlag for udbud af erhvervsuddannelser på KTS Overordnet bestemmelse om elevers arbejdstid.

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN. Bygningsmaler. Hovedforløbet

LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN. Bygningsmaler. Hovedforløbet LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN Bygningsmaler Hovedforløbet Lokal undervisningsplan Vejle Tekniske Skole/Grindsted Tekniske Skole Uddannelse Bekendtgørelse nr. Alle bekendtgørelser og vejledninger kan læses

Læs mere

Lokal undervisningsplan

Lokal undervisningsplan Uddannelsescentret i Roskilde Lokal undervisningsplan Uddannelsescentret i Roskilde Lokal Undervisningsplan Hovedforløbet: Ungdomsuddannelsen og voksenuddannelsen Planen er gældende fra august 2007 Uddannelsescentret

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 30. juni 2009 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til

Læs mere

Lokal undervisningsplan. Social - og sundhedshjælperuddannelsen. Social- & Sundhedsskolen i Silkeborg

Lokal undervisningsplan. Social - og sundhedshjælperuddannelsen. Social- & Sundhedsskolen i Silkeborg Lokal undervisningsplan Social - og sundhedshjælperuddannelsen Social- & Sundhedsskolen i Silkeborg Lokal undervisningsplan for social- og sundhedshjælperuddannelsen ved Social- og sundhedsskolen i Silkeborg

Læs mere

Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Administration

Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Administration Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Administration 04-08-2011 Side 1 af 12 Generelt om EUD på Roskilde Handelsskole EUD er en ud af fire afdelinger på Roskilde

Læs mere

Hovedforløbet for vvs er og vvs-blikkenslager

Hovedforløbet for vvs er og vvs-blikkenslager Hovedforløbet for vvs er og vvs-blikkenslager Lokalundervisningsplan version 0.1 jvf. bekendtgørelse for indgangen Bygge og Anlæg - nr. 340 af 13. april 2012 og uddannelsesordning 1420 for vvs-uddannelserne.

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen (15/3-10)

Social- og sundhedsuddannelsen (15/3-10) Side 1 af 14 Fag fælles for hovedforløb 270 Praktikmål social og sundhedshjælper, trin 1 Uden niveau 0,0 uger Praktikmål Praktikerklæring, -, -. 1 Eleven kan i samarbejde med borgeren arbejde støttende,

Læs mere