Frisør 4: Frisuredesign: 5 uger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frisør 4: Frisuredesign: 5 uger"

Transkript

1 Frisør 4: Frisuredesign: 5 uger Formål: Eleven skal opnå rutine i individuel frisuredesign. Eleven videre udvikler sine kreative evner og sin forståelse for klædelighed og kvalitet. Miljø og ergonomi indgår som naturlige elementer i den daglige undervisning. Undervisningsplansmål Skrift med Fed/Kursiv er målene for grundfag på dette modul. Dansk Eleven 1. kan udtrykke sig hensigtsmæssigt i forskellige situationer både mundtligt og skriftligt, 2. kan analysere og vurdere forskellige tekstformer og sætte dem ind i en given sammenhæng, 3. får styrket evnen til reflekteret læsning, 4. får styrket sin bevidsthed om sprogets brug og muligheder, 5. får styrket evnen til at indgå i forskellige kommunikative sammenhænge af almen og erhvervsmæssig art og 6. får styrket sin personlige og sociale udvikling og opnår indblik i den kulturelle sammenhæng, eleven er en del af. Materialeforståelse Eleven kan 1. anvende materialeteknologiens relevante begreber og terminologier i erhvervsfaglige sammenhænge, 2. søge informationer om materialers tekniske, miljø mæssige og økonomiske specifikationer i skriftlige og elektroniske medier, 3. foretage materialevalg på baggrund af relevante informationer og ud fra hensynet til teknologiske, miljø mæssige og økonomiske faktorer, 4. redegøre for relevante materialers forædling, bearbejdnings evner, bearbejds muligheder, bestandighed 5. og reaktion ved forskellige påvirkninger, og 6. overholde gældende regler og sikkerhedsforskrifter i forbindelse med anvendelse og bearbejdning af forskellige materialer. 1

2 Salg og Service Eleven 1. kan redegøre for hvilke salgsfremmende foranstaltninger, der står til virksomhedens kan redegøre for den historiske udvikling i salgs- og servicesektoren, herunder årsagerne til denne udvikling og sektorens betydning for samfundet, 2. kan redegøre for udviklingen i forbruget af varer og tjenesteydelser, herunder forklare hvordan behovet og købekraften danner baggrund for størrelsen og sammensætningen af forbruget og for dannelse af købe- og forbrugsvaner, 3. kan redegøre for hvilke faktorer, der er afgørende for konkurrencesituationen, og hvilken betydning den har for virksomhedernes markedsføringsindsats, 4. rådighed, og hvordan de kan anvendes over for konkrete målgrupper, 5. opnår kendskab til den lovgivning, der omhandler forholdet mellem forbruger og virksomhed, 6. opnår kendskab til manuelle eller elektroniske metoder til styring af lager og indkøb, og 7. kan udføre varierende former for kundebetjening og redegøre for betydningen af den personlige kundekontakt, herunder telefonservice- og betjening. Stil, form og farve Eleven 1. opnår indsigt i formgivningsprocesser og færdigheder i beskrivelse, analyse og vurdering af håndværk, arkitektur og design, 2. opnår forståelse af formgivningens og æstetikkens betydning, 3. opnår forståelse af håndværkets kulturhistoriske betydning og udvikling samt af samspillet mellem håndværksfagenes udvikling og ændringerne i stil, materialer og teknik, 4. opnår kendskab til væsentlige stilarter og til kultur- og samfunds historiske forhold af betydning for forståelsen af stilarterne og deres udvikling, og 5. udvikler sin æstetiske sans, evne til kritisk vurdering af visuelle udtryk og personlige holdning til kvalitet, Niveaudeling for områdefag: a= begynderniveau b= rutine niveau c= avanceret niveau Skrift med Fed/kursiv er målene på dette modul. Dame klippeteknik, værktøjslære/arbejdstegning, brushing a. Eleven kan anvende Pivot Points eller tilsvarende klippeterminologier, b. Eleven kan på dame øvelseshoved og modeller anvende Pivot Points eller tilsvarende klippe tekniske og brushings tekniske principper. 2

3 Dame frisuredesign, klipning/værktøjslære/arbejdstegning/frisering a. Eleven kan ved øvelse på dame øvelseshoved anvende Pivot Points eller tilsvarende klippe- og friserings mæssige principper, b. Eleven kan på øvelseshoved og modeller udføre klipning, frisering og brushing, c. Eleven kan selvstændigt på modeller udføre klipning, brushing, indlægning og udfrisering af dagfrisure/aften- og selskabsfrisure. Herre klippeteknik, værktøjslære/arbejdstegning/brushing a. Eleven kan anvende Pivot Points eller tilsvarende klippeterminologier, b. Eleven kan på herre øvelseshoved og modeller anvende Pivot Points eller tilsvarende klippe tekniske og brushing tekniske principper Herre frisuredesign, klipning/værktøjslære/arbejdstegning/brushing a. Eleven kan ved øvelse på herremodeller udføre klipning og formtørring b. Eleven kan selvstændigt på modeller udføre klipning, formtørring og arbejdstegning. Jernondulation a. Eleven kan anvende jern i forhold til en given opgave, b. Eleven kan ved øvelse på dame øvelseshoved anvende jern i forhold til en given frisure. Kemisk behandling/farvning a. Eleven kan udføre forskellige kemiske behandlinger inden for farvning b. Eleven kan udføre forskellige former for farvebehandling inden for oxydationsfarvning samt afrensning. Kemisk behandling/permanent a. Eleven kan udføre forskellige former for permanent/strukturbehandlinger b. Eleven kan selvstændigt udføre forskellige former for permanent/strukturbehandlinger. Teori b. Eleven skal kende de faglige teorier inden for branchen. 3

4 Læringsmål Dansk Eleven kan indgå i sammenhænge af almen og erhvervsfaglig karakter. Eleven kan arbejde analyserende og reflekterende med forskellige teksttyper såvel mundtligt og skriftligt. Salg og service Eleven: 1) kan redegøre for den historiske udvikling i salgs- og servicesektoren, herunder årsagerne til denne udvikling og sektorens betydning for samfundet, 2) kan redegøre for udviklingen i forbruget af varer og tjenesteydelser, herunder forklare hvordan behovet og købekraften danner baggrund for størrelsen og sammensætningen af forbruget og for dannelse af købe- og forbrugsvaner, 3) kan redegøre for hvilke faktorer, der er afgørende for konkurrencesituationen, og hvilken betydning den har for virksomhedernes markedsføringsindsats, Materialeforståelse Eleven har viden om fagets kemiske produkter hvad angår opbygning, struktur, egenskaber og anvendelse. Eleven kan foretage et kvalitetsvalg med hensyn til miljømæssige forhold, forretningsmæssige og økonomiske faktorer. Eleven skal kunne søge informationer i skriftlige og elektroniske medier. Stil form og farve Eleven opnår forståelse af formgivningens og æstetikkens betydning i forhold til frisuredesign. Eleven opnår forståelse af håndværkets kulturhistoriske betydning og udvikling samt af samspillet mellem håndværksfagenes udvikling og ændringerne i stil, materialer og teknik. Dame klippeteknik, værktøjslære/arbejdstegning, brushing. Eleven opnår under vejledning rutine i kombination af de forskellige klippeformer samt de tilhørende brushing teknikker. 4

5 Dame frisuredesign, klipning/værktøjslære/arbejdstegning/frisering. Eleven kan under vejledning selvstændigt, og i samarbejde med andre, analysere og gennemføre en vandondulation/dag- og aftenfrisure med indlægning/udfrisering på modeller/øvelseshoved. Herre klippeteknik, værktøjslære/arbejdstegning, brushing. Eleven opnår under vejledning rutine i kombination af de forskellige klippeformer samt de tilhørende føn og brushing teknikker. Herre frisuredesign, klipning/værktøjslære/arbejdstegning/frisering. Eleven kan under vejledning selvstændigt foretage forskellige friserings tekniske på modeller/øvelseshoveder. Kemisk behandling/farvning Eleven kan udføre forskellige kemiske behandlinger inden for farvning. I forbindelse med den enkelte behandling skal eleven udfylde diagnose seddel. Eleven planlægger og gennemfører selvstændigt arbejdsprocessen. Obligatorisk specialefag Coloration Eleven kan selvstændigt udføre alle colorations-behandlinger. Indhold Dansk Der arbejdes med analyse og perspektivering af litterære og masse kommunikative tekster og billeder. Der arbejdes med både mundtlig og skriftlig fremstilling. Salg og Service. I undervisningen skal internettet bruges til at søge statiske oplysninger der understøtter og udfordrer elevens forståelse af primære - sekundære og tertiære efterspørgselsdeterminanter. Der skal afleveredes en opgave der undersøger et begrænset statistisk og empirisk område indenfor faget. 5

6 Der skal afleveredes en opgave der undersøger et begrænset statistisk og empirisk område indenfor faget. Stil form og farve Stil, form og farve indgår i projektet i forhold til de faglige discipliner Materialeforståelse Eleven kan søge informationer i skriftlige og elektroniske medier, samt ved hjælp af produkt gruppebladene. Dame klippeteknik, værktøjslære/arbejdstegning, brushing. Eleven kan under vejledning selvstændigt foretage forskellige klippe tekniske på modeller. Arbejdstegning indgår som en naturlig del i forbindelse med klipning. Dame frisuredesign, klipning/værktøjslære/arbejdstegning/brushing. Eleven skal selvstændigt planlægge, gennemføre og evaluere eget arbejde. Eleven kan planlægge og udføre forskellige friserings tekniske på øvelseshoveder/modeller. Så som: Skitsering Fingerfald Indlægning af dag og aftenfrisure med curler og clips. Indlægningen skal indholder forskellige fragmenter. Arbejdstegning Herre klippeteknik, værktøjslære/arbejdstegning, brushing. Eleven kan under vejledning selvstændigt foretage forskellige klippe tekniske på modeller. Arbejdstegning indgår som en naturlig del i forbindelse med klipning. Herre frisuredesign, klipning/værktøjslære/arbejdstegning/brushing. Eleven skal selvstændigt planlægge, gennemføre og evaluere eget arbejde. Eleven kan planlægge udføre forskellige friserings tekniske på øvelseshoveder/modeller. Kemisk behandling/farvneing Eleven kan udfylde og anvende diagnose seddel Eleven kan foretage skylning Eleven kan foretage toning Eleven kan foretage forpigmentering Eleven kan bruge afblegning Eleven kan bruge oxydationsfarver 6

7 Eleven kan bruge flerfarvede reflekser Eleven kan under vejledning foretage forskellige farveteknikker. Obligatorisk specialefag Coloration Eleven kan selvstændigt vurderer, planlægger og gennemføre en arbejdsproces. Eleven kan fleksibelt og i samarbejde med andre gennemføre enhver arbejde opgave Eleven kender til farveteori Eleven kan betjene, diagnostisere og vejlede kunder Eleven kan foretage hårvask og hovedbunds massage Eleven kan anvende produktgruppeblade Eleven kan anvende brugsanvisning Eleven kan foretage alle typer af coloration behandling Eleven kan håndtere alle relevante værktøjer Eleven kan medtænke personlig - og arbejdshygiejne i diverse arbejdsprocessen Produkt Eleverne præsenterer i samarbejde en dame og herremodel, som tilsammen repræsentere en stilart, hvor klip, coloration og frisering indgår. Evaluering Evalueringen organiseres som selvevaluering og gensidig evaluering. Timefordeling Frisuredesign Fag Kursus Projekt Timer Grundfag: Stil, form og farve 10 Dansk F 30 7

8 Salg og service 10 Materialeforståelse 10 Områdefag: Dameklipning 10 Herreklipning 10 Dameklip/fris. 10 Herreklip/fris. 10 Kemisk beh.farve 10 Valgfag: 30 I alt: 170 Faglig litteratur: Bekendtgørelse til uddannelsen til frisør Vejledning til uddannelsen til frisør Bekendtgørelse om grundfag i erhvervsuddannelserne Frisørfagets teoribog Frisørfagets temabøger Pivot Piont s faglige bøger 8

9 Navn: dato: F4: EVALUERINGSSKEMA DEN KREATIVE HELHED Form og klædelighed Kemisk behandling Målbeskrivelse Farve Klip Frisering Helheden Har nået målene og bør arbejde videre på samme måde ( ) Arbejder særdeles bevidst frem mod målene ( 8-9 ) Arbejder tilfredsstillende frem mod målene ( 7-8 ) Arbejder i ringe grad frem mod målene ( 6 ) Arbejder ikke frem mod målene ( 03-5 ) 9

10 Helt uantagelig arbejdsindsats ( 00 ) Navn: dato: F4: EVALUERINGSSKEMA DEN KREATIVE HELHED Form og klædelighed Kemisk behandling Målbeskrivelse Farve Klip Frisering Helheden Har nået målene og bør arbejde videre på samme måde ( ) Arbejder særdeles bevidst frem mod målene ( 8-9 ) Arbejder tilfredsstillende frem mod målene ( 7-8 ) 10

11 Arbejder i ringe grad frem mod målene ( 6 ) Arbejder ikke frem mod målene ( 03-5 ) Helt uantagelig arbejdsindsats ( 00 ) 11

Lokal undervisningsplan

Lokal undervisningsplan Lokal undervisningsplan Indgang 6 service, stil og design Grundforløb og Hovedforløb Randers Tekniske Skole Juni 2003 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... Side 6 2. Kvalitet... Side 6 3. Uddannelsens formål

Læs mere

LUP Bygningsmalernes hovedforløb

LUP Bygningsmalernes hovedforløb LUP Bygningsmalernes hovedforløb Lokalundervisningsplan version 0.6 Udarbejdet i henhold til bekendtgørelse nr. 340 af 13.4.2012 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang Bygge og anlæg. Udarbejdet

Læs mere

Den lokale. Undervisningsplan. for

Den lokale. Undervisningsplan. for Den lokale Undervisningsplan for 1- årig serviceassistentuddannelse 2007-2008 udarbejdet af Hanne Lundgren Indhold: Forord Bekendtgørelsen Skolens pædagogiske grundsyn Pædagogiske, didaktiske og metodiske

Læs mere

Vejledning til grundfaget design fagbilag nr. 4

Vejledning til grundfaget design fagbilag nr. 4 1 Vejledning til grundfaget design fagbilag nr. 4 Gældende fra Juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser Indledning Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen

Læs mere

NYT GRUND- FORLØB. Grundforløbets 1. og 2. del. Undervisningsministeriet

NYT GRUND- FORLØB. Grundforløbets 1. og 2. del. Undervisningsministeriet Undervisningsministeriet NYT GRUND- FORLØB 7. maj 2014 Grundforløbets 1. og 2. del Fagtyper, erhvervsfag, fagretninger, overgangskrav, uddannelsesspecifikke fag og pædagogiske begreber. Nyt grundforløb

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN. Bygningsmaler. Hovedforløbet

LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN. Bygningsmaler. Hovedforløbet LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN Bygningsmaler Hovedforløbet Lokal undervisningsplan Vejle Tekniske Skole/Grindsted Tekniske Skole Uddannelse Bekendtgørelse nr. Alle bekendtgørelser og vejledninger kan læses

Læs mere

6.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTUDDANNELSEN

6.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTUDDANNELSEN Side: Side 1 af 20 6.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTUDDANNELSEN TEORI 1 TEMA 1: Uddannelse og Læring (ca. 1 uge/7 dage) Der gives introduktion til: Arbejdsområdet / faget som Social- og Sundhedsassistent

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Dansk, standpunktsbedømmelse...

Læs mere

Bygningsmaleruddannelsen

Bygningsmaleruddannelsen Bygningsmaleruddannelsen Grundforløb 2 Drejebog December 2014 Malerfagets faglige Fællesudvalg Foto forside: Joan Dall Indhold Forord 2 Uddannelsesspecifikt fag på Grundforløb 2 3 1. Fagets formål og profil

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skibsteknikeruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skibsteknikeruddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til Skibsteknikeruddannelsen Udstedelsesdato: 1. juli 2011 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for skibsteknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Definition: De praktisk-musiske musiske fag omfatter fagene sløjd, billedkunst, håndarbejde, hjemkundskab og musik. Formålet med undervisningen er, at eleverne

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen (15/3-10)

Social- og sundhedsuddannelsen (15/3-10) Side 1 af 14 Fag fælles for hovedforløb 270 Praktikmål social og sundhedshjælper, trin 1 Uden niveau 0,0 uger Praktikmål Praktikerklæring, -, -. 1 Eleven kan i samarbejde med borgeren arbejde støttende,

Læs mere

Læseplan for faget håndværk og design

Læseplan for faget håndværk og design Læseplan for faget håndværk og design Indhold Indledning 3 1. trinforløb for 4./5./6./7. klassetrin 4 Håndværk forarbejdning 4 Håndværk materialer 6 Design 7 It og medier 8 Sproglig udvikling 9 Innovation

Læs mere

Fælles Mål 2009. Teknologiværksted. 10. klasse. Faghæfte 40

Fælles Mål 2009. Teknologiværksted. 10. klasse. Faghæfte 40 Fælles Mål 2009 Teknologiværksted 10. klasse Faghæfte 40 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 42 2009 Fælles Mål 2009 Teknologiværksted 10. klasse Faghæfte 40 Undervisningsministeriets håndbogsserie

Læs mere

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent UDDANNELSESBOG Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent Social- og sundhedsuddannelsen trin 2 1. Velkommen 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6

Læs mere

Praktisk-musiske fag på Th. Langs Skole

Praktisk-musiske fag på Th. Langs Skole Praktisk-musiske fag på Th. Langs Skole Th. langs skole fraviger folkeskolens vejledning i forhold til de praktisk-musiske fag. Obligatorisk ordning for 3.-, 4.- og 5. klasse Fagene der indgår i ordningen

Læs mere

Individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse Fotografisk Billedbehandler

Individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse Fotografisk Billedbehandler Individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse Fotografisk Billedbehandler Københavns Tekniske Skole januar 2014 [ 1 ] I. Grundlag for uddannelsen... 3 A. Idéen... 3 B. Lovgrundlag... 3 C. Administration...

Læs mere

Lokal undervisningsplan

Lokal undervisningsplan Lokal undervisningsplan Grundforløb 2 og Hovedforløb Ikrafttrædelse August 2015 Udgave: Lokal undervisningsplan for pædagogisk assistentuddannelse Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOSU C... 3 1.1 Praktiske

Læs mere

Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse

Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse Oversigt: Alle fag: 1 Afsætning A... 13 2 Afsætning B... 17 3 Arktisk teknologi B... 22 4 Arktisk teknologi C... 29 5 Billedkunst B... 34 6

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om Plastsvejseuddannelsen

Vejledning til bekendtgørelse om Plastsvejseuddannelsen Vejledning til bekendtgørelse om Plastsvejseuddannelsen Undervisningsministeriet Uddannelsesstyrelsen 1 Vejledning til bekendtgørelse om Plastsvejseuddannelsen Forord Uddannelsesbekendtgørelsen og denne

Læs mere

Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse

Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse Udstedelsesdato: 16. april 2008 Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse Udstedt af det faglige udvalg for Pædagogisk Grunduddannelse og Social- og Sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 30. juni 2009 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløb 2 PAU 20 uger. August 2015

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløb 2 PAU 20 uger. August 2015 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløb 2 PAU 20 uger August 2015 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende love og bekendtgørelser: Bekendtgørelse 298 af 24/03 2015 Bekendtgørelse om den pædagogiske

Læs mere

Lokal undervisningsplan GF2 Bygningsmaler

Lokal undervisningsplan GF2 Bygningsmaler Københavns Tekniske Skole Lokal undervisningsplan GF2 Bygningsmaler Bygge & anlæg 01-08-2015 1 Indhold 1 Generelt for skolen... 4 1.1 Overordnet pædagogisk og didaktisk grundlag for udbud af erhvervsuddannelser

Læs mere

Lokal undervisningsplan. for. Uddannelsen indenfor industrislagteri (Hovedforløb)

Lokal undervisningsplan. for. Uddannelsen indenfor industrislagteri (Hovedforløb) Lokal undervisningsplan for Uddannelsen indenfor industrislagteri (Hovedforløb) Gældende fra den 15. JULI 2005 UDGAVE NR. 1 1 HOVEDFORLØB INDUSTRISLAGTERUDDDANNELSEN LEKTIONSFORDELING HOVEDFORLØB trin

Læs mere

Køletekniker Lokal undervisningsplan 1. Hovedforløb

Køletekniker Lokal undervisningsplan 1. Hovedforløb Køletekniker Lokal undervisningsplan 1. Hovedforløb Eksamen Fag Uger Standpunkt m=mundtlig, s=skriftlig Naturfag 2 Afsluttet Produktudvikling, produktion og service 1 Materialeforståelse 1 Termisk sammenføjning

Læs mere

Individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse Den kliniske tandteknikerassistent

Individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse Den kliniske tandteknikerassistent Individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse Den kliniske tandteknikerassistent I. Grundlag for uddannelsen... 3 A. Idéen... 3 B. Lovgrundlag... 3 C. Administration... 3 D. Samarbejdsaftaler m.m.... 3 1.

Læs mere

Valgfag. Oversigt over valgfag for SSH, SSA og PA

Valgfag. Oversigt over valgfag for SSH, SSA og PA Valgfag Oversigt over valgfag for SSH, SSA og PA Juli 2013 Indholdsfortegnelse: BILLEDKUNST... 3 IT TÆND OG SLUK.... 4 KULTURMØDET... 5 MUSIK, SANG OG BEVÆGELSE.... 6 LÆRING KOMMUNIKATION OG SAMARBEJDE...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fotograf

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fotograf Udkast 16.03.15 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Fotograf Udstedt af det faglige udvalg for Fotografuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato]

Læs mere