Kend din ret. Patientprotector Zanny Arina Lundgaard

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kend din ret. Patientprotector Zanny Arina Lundgaard"

Transkript

1 Kend din ret Patientprotector Zanny Arina Lundgaard

2 Nu skal I høre til I bliver gråhåret

3 Loven kilder Lov bekendtgørelser fx sundhedsloven Bekendtgørelser Vejledning Cirkulærer Ombudsmanden sociale og arbejdsmarked Patientombudsmanden sundhedsområdet Anke styrelsen det sociale område Patientskadeankenævnet disciplinærnævnet Patienterstatningen (patientforsikringen) Patientskadeankenævnet Vestre/-Østrelandsret, Højeste ret og EU domstolen

4 Ann syg 2011 dør Anna forlænges 27 nr. Syg 2011 Anna Marie ressourceforløb syg 2011 Maria ny sygedagpenge model marts 2014

5 Ann bliver syg 1. juli år samlevende med Søren, som har en datter (Liv) på 18 år. Ann har adopteret Liv Ann vil også gerne selv have børn Hun er ansat under funktionærloven Ann er træt, har lidt feber og utilpas, men regner med at det er en influenza. Hun sygemelder sig. Efter 14 dage, vil hendes arbejdsgiver gerne vide, hvad Sanne præcis fejler. Arbejdsgivers ret: Han kræver at hun bliver undersøgt af hendes læge eller en speciallæge. Arbejdsgiver pligt: at betale lægen for oplysningerne (funktionærloven 5 stk. 4).

6 Ann bliver undersøgt Ann går med til at blive undersøgt, da hun ved, at hun ellers kan blive fyret uden varsel. (Funktionærloven 5 stk. 4) Ann kontakter sin egen læge. Som sender hende videre til sygehuset. Ann vil også vide, hvad undersøgelserne siger og hvilken diagnose hun har fået. Sundhedsloven (ret SL 16.

7 Diagnose garanti Styrket - mistanke om kræft? En del patienter med uspecifikke symptomer (fx uforklaret træthed, vægttab eller anæmi) pa alvorlig sygdom, der kunne være kræft, opfylder ikke kriterierne for henvisning til de sygdomsspecifikke pakkeforløb, idet der ikke er begrundet mis- Pakkeforløb for lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi juni / 45 Se nærmere omkring diagnostisk pakke pa Sundhedsstyrelsens hjemmeside publiceret.

8 Diagnostisk udredningsforløb Ansvaret for den indledende udredning kan initialt være placeret i almen praksis, speciallægepraksis eller pa en sygehusafdeling. Ansvaret for patienten under den indledende udredning skal entydigt beskrives i lokale retningslinjer. 4.6 Forløbstid Na r en læge fa r mistanke om, at patienten har alvorlig sygdom, skal patienten umiddelbart have taget de indledende blodprøver. Na r der foreligger svar, og patientens situation stadig ikke er afklaret, skal patienten efter information om svar og samtykke, uden forsinkelse, henvises til den indledende billeddiagnostik. I forbindelse med blodprøvetagning ma der maksimalt ga 3 hverdage i alt i sa vel almen praksis (evt. speciallægepraksis eller sygehusafdeling) som pa laboratoriet med at ha ndtere henvisningspapirerne, tage selve blodprøverne, sende prøverne, gennemføre de fastlagte analyser og sende svaret til henvisende læge I forbindelse med de billeddiagnostiske undersøgelser ma der maksimalt ga 3 hverdage med at ha ndtere henvisningspapirerne, booke undersøgelserne, gennemføre de fastlagte undersøgelser og sende svar til rekvirerende læge Idet der er tale om meget varierende sygdomsbilleder, kan den indledende udredning fra mistanke til modtagelse af henvisning pa sygehusniveau sa ledes tage op til i alt 6 hverdage. Den 7. hverdag skal patienten have fa et svar fra egen læge om resultaterne og enten være henvist til fortsat udredning i udredningsenheden, været henvist til et sygdomsspecifikt pakkeforløb eller pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype, pa begynde behandling hos egen læge eller henvises til behandling i relevant specialafdeling.

9 2. Diagnostisk udredningsforløb Ikke fast min. Tid, men anbefaler 16 dage. Et standardforløb i en udredningsenhed kan typisk besta af: Fra modtaget henvisning til første kontakt (tre hverdage) Yderligere blodprøver og billeddiagnostik fx helkrops-ct (to hverdage) Nødvendige speciallægevurderinger (to hverdage) Biopsitagning og analyse (fire hverdage) (ved knoglemarvsundersøgelse: 6 hverdage) Tværfaglige konferencer (to hverdage) Patientinformation (e n hverdag) Stabilisering af evt. komorbiditet eller evt. pause med blodfortyndende behandling før biopsi, sa fremt der er behov (to hverdage)

10 Direkte til behandling Hvis der under udredningen af patienten opsta r begrundet mistanke om hjertesygdom eller en organspecifik kræfttype, skal patienten, uden ikke-fagligt begrundet ventetid, henvises til det respektive pakkeforløb. Samlet forløbstid fra mistanke til afsluttet udredning: 22 hverdage KPforloeb/DiagnostiskPkforloeb.pdf

11 Maksimale ventetider behandling - ved livstruende sygdomme Kræftpakkerne har hjemmel i SL 88 Behandlingstilbud Bekendtgørelse nr om behandling af patienter med livstruende kræftsygdomme m.v. *) https://jura.karnovgroup.dk/document/ /1?versid=

12 2 4 ugers ventetid Medmindre hensynet til patientens helbredstilstand tilsiger noget andet, gælder for behandling af kræftsygdomme følgende maksimale ventetider: 1) Til forundersøgelse: 2 uger fra den dato, hvor sygehuset har modtaget lægehenvisning til forundersøgelse, til den dato sygehuset har tilbudt at påbegynde forundersøgelse, jf. dog stk.2. 2) Til operation: 2 uger fra den dato, hvor patienten på baggrund af information fra den behandlende sygehusafdeling om diagnose og behandlingsmuligheder m.v. har givet samtykke (informeret samtykke) til operation, til den dato sygehuset har tilbudt at foretage operation. 3) Til medicinsk behandling, som er primær behandling: 2 uger fra den dato, hvor patienten på baggrund af information fra den behandlende sygehusafdeling om diagnose og behandlingsmuligheder m.v. har givet samtykke (informeret samtykke) til medicinsk kræftbehandling, til den dato afdelingen har tilbudt at påbegynde behandling, og senest 4 uger fra den dato, hvor afdelingen har modtaget henvisning til behandling. 4) Til strålebehandling, som er primær behandling: 4 uger fra den dato, hvor den relevante sygehusafdeling har modtaget henvisning til strålebehandling, til den dato sygehuset har tilbudt at påbegynde behandling. 5) Til efterbehandling: 4 uger fra den dato, hvor den relevante sygehusafdeling har modtaget henvisning til efterbehandling, til den dato afdelingen har tilbudt at påbegynde behandling.

13 Be handling. Lægen siger, at Ann skal have behandling med kemo, men han glemmer at fortælle om komplikationer og bivirkningerne ved behandlingen. (pligt sundhedsloven 16 også). Senere resultat = Anns æg bliver ødelagt. N. Der er lang tids ventetid! UNDLADES oplysningspligt 90 (8 dage.) Livstruende 88 sundhedsloven.

14 Fritsygehus valg SL 88 maksimale ventetider ved livstruende sygdomme. Tilbud andet sygehus Tilbud sygehus anden region Tilbud om behandling i udlandet. (transport ikke kompenseret)

15 Anns mand klager vilkår for en persons ret til sygehusbehandling efter 81 og 78 a i sundhedsloven og regler fastsat med hjemmel heri, 4) diagnostiske undersøgelser efter 82 a i sundhedsloven, udredning efter 82 b i sundhedsloven og frit og udvidet frit sygehusvalg samt udvidet ret til undersøgelse og behandling for psykisk syge børn og unge og udvidet ret til behandling for psykisk syge voksne efter h i sundhedsloven og regler fastsat med hjemmel heri, 23) 5) maksimale ventetider for behandling af livstruende sygdomme efter 88 i sundhedsloven og regler fastsat med hjemmel heri, 24) 6) behandling i udlandet efter 89 i sundhedsloven og regler fastsat med hjemmel heri, for så vidt angår retlige forhold, 25) 7) regionernes oplysningspligt efter 90 i sundhedsloven og regler fastsat med hjemmel heri,

16 Ann Fyret 1. oktober 2011 Ann er indlagt på sygehuset. Ann har 8 måneders opsigelse. Efter 90 dage, får hun en fyreseddel (funktionærloven 5 stk. 2) Ann havde været syg 30 dage siden 1. januar 2012 (12 mdr)

17 Depression Ann får det rigtig skidt psykisk efter at hun blev fyret. Lægen skriver i sin henvisning, at Ann har fået krise efter at hun er fyret. Psykologen opdager dog, at Ann har fået en invaliderende sygdom, og nedsætter Anns egen betaling fra 1000 kr. pr. konsultation til 319,00 kr. pga. offentlige tilskudsregler. 17

18 Depression er ikke ny sygdom

19 Ret til transport til behandlingen Ann bliver forbindelse med udskrivning fra sygehuset bliver indkaldt til ambulant efterbehandling, og hun ikke er i stand til at tage offentlige transportmidler. Men når hun skal til kontrol og undersøgelser fx blodprøve tagning, så kan hun ikke få kørselsgodtgørelse. Iflg hjemmesiden Reg. Midt! Når hun skal til psykolog, kan hun heller ikke få transport, fordi hendes sygdom ikke er varig funktionsnedsættelse. Serviceloven 117

20 Undersøgelse eller behandling? SL 79. Regionsrådet yder sygehusbehandling til personer, der har bopæl i regionen, ved sit sygehusvæsen og ved andre regioners sygehuse. Bestemmelserne om sygehusbehandling i afsnit VI omfatter også diagnostiske undersøgelser til brug for alment praktiserende læger, jf. 60, og praktiserende speciallæger, jf. 64.

21 Transport ægtefælle Da Ann har ret til befordringsgodtgørelse og har brug for en ledsager på grund af hendes helbred, kan hendes ledsager også blive transporteret eller få godtgørelse. BEK nr 1662 af 27/12/2013 Ann(og Søren) er berettiget til transport, og kan få sine udgifter refunderet til det billigste, forsvarlige transportmiddel, hvis beløbet overstiger 60 kr. De vælger at køre i deres nye bil pga. Anns dårlige immunforsvar. Bilen kører ca. 20 km på literen, som koster dem 12 kroner på en god dag!!!! De har 20 km. Til hospitalet. Sa!

22 Sygedagpenge Ann sygedagpenge ophører d. 1. juni 2012 Anns sygdom er ikke stationær fordi Ann stadig er i behandling. Ingen forlængelse! Ann er ikke terminal patient (sgd loven 27 stk 5) tror ikke at hun dør. Behandlingsmuligheder = ingen penge Forlængelse 27 stk 1 nr 3 Ann, tror at hun er rask inden 2 x 52 uger og kan blive selvforsørgende igen. Det gør lægen ikke, for det er 2. gang Ann har sygdommen.

23 2 personer Ann Anna Annas læge tror, at Anna bliver rask inden for 2 x 52 uger. Lægen skønner, at Annas helbredelses prognose er høj, fordi der kun er få procent, som dør ifølge statistikken, når de har Annas profil, hun er ikke meget alvorlig ramt. Anna kan få sine sygedagpenge forlænget. Anna kan nå at blive genoptrænet ved ordineret fysioterapi, 2 x 52 uger (3 år).

24 1. Juli 2012 Ann er ikke gift, men samlevende, har formue (eget hus) og kan derfor ikke få kontant hjælp. Hun er nogen gang indlagt og nogen gange hjemme.

25 Sygemeldt på 2. år er det skidt? Ann Fyret og syg Efter 12 måneder og ingen penge. Kommunen siger før kontant hjælp: Din mand, arbejdsløs, så han ikke kan forsørge. Huset og bilen skal sælges og spises Al opsparing skal spises også pensionsopsparinger før kontanthjælp

26 Sygdommen forsætter

27 Paryk hjælpemidler Ann taber håret (midlertidigt) pga. behandlingen. Sygehuset betaler en paryk Ingen hjemmel!!!! Udlånt som et hjælpemiddel (som en kørestol arhhhh!) Kan købe for 3400 kr. (KB) og betale difference selv til bedre paryk. Vedvarende hårtab, ansøgning af kommunen, Serviceloven VEJ nr 7 af 15/02/2011 Gældendehttps://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=135335

28 Pasningsorlov Søren vil passe Ann i hjemmet, som er alvorlig syg. Tungen lige i munden Sygepasningsorlovsloven Lov nr. 223 om lønmodtageres ret til fravær fra arbejde af særlige familiemæssige årsager *) https://jura.karnovgroup.dk/document/ /1?versid=

29 Ansættelse til at pleje Serviceloven 118 Ansættelse: Sigtet med ordningen er ikke et langvarigt eller varigt pasningsforhold i hjemmet. Krav: betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig, herunder uhelbredelig, lidelse i hjemmet, 485) skal ansættes af kommunalbestyrelsen, når 1) alternativet til pasning i hjemmet er døgnophold uden for hjemmet eller plejebehovet svarer til et fuldtidsarbejde,

30 Ansættelse til pasning Ankestyrelsens principafgørelse C om pasning af nærtstående i hjemmet 6 måneders ansættelse maks. Kan ikke gives 2 gange Kan opdeles i 2 perioder (forudbestemt) Kan forlænges 3 måneder.

31 Rehabilitering YB/Kraeft/RehabPalliationForloebsprog.pdf FORLØBSPROGRAM FOR REHABILITERING OG PALLIATION I FORBINDELSE MED KRÆFT del af samlet forløbsprogram for kræft Fin folder men hvor tager Ann hen, når hun nu ikke er døende? Plejehjem? Hjem? Ikke mere ansættelse til pleje i kommunen.

32 Ann kommer på plejehjem og skal genoptræne Får blodfortyndende medicin Lægen seponere (fjerner) den blodfortyndende medicin. Ann bliver ikke lige trænet så som burde. Ann får DVT pga. inaktiviteten. Får blodprop i lungen og hjerneskade

33 Sgh beh. hospice (også palliativ) Ann er nu døende. SL 79 Stk. 2. Regionsrådet yder endvidere sygehusbehandling til personer, der har bopæl i regionen, ved følgende private specialsygehuse m.fl.: Sankt Lukas Hospice, Diakonissestiftelsens Hospice, Sct. Maria Hospice, rehabiliteringscentrene for traumatiserede flygtninge OASIS, RCT i København og RCT- Jylland, Epilepsihospitalet i Dianalund, Sclerosecenter Haslev, Sclerosecenter Ry, PTU s RehabiliteringsCenter, Center for sundhed og træning i Middelfart, Center for sundhed og træning i Århus, Center for sundhed og træning i Skælskør, RehabiliteringsCenter for Muskelsvind, Vejlefjord og Center for Hjerneskade

34 Nu er Ann døende Ann vil gerne på hospice Men fordi hun også er hjerneskadet og nemt bliver vred pga. hjerneskaden, så vurder visitator, at Ann ikke opfylder kravene for at komme på hospice Skal kunne nyde opholdet Må ikke genere de andre beboer Kan hjemsendes, hvis der indtræffer bedring = mister sin plads

35 På plejehjemmet Søren siger til personalet Ann siger det til personalet. At hvis Ann får en ny blodprop, så skal hun ikke genoplives, fordi hun nu er svækket af kræften og lidt hjerneskadet. Men Søren er ikke blevet værge SL 18 og værgemålsloven. Ann får en ny blodprop og falder livløs sammen, men personalet skal genoplive hende jf. PKN

36 Livstestamente SL 26 Nedskrive om hvis man ikke ønsker livsforlængende behandling ved uafvendelig døende (grundet sygdommen) Nedskrive om man vil have livsforlængende behandling, hvis fx hjertestop har medført invalidet, ude af stand til at tage vare på sig selv. https://www.sundhed.dk/borger/sundhedsjourn al-og-registreringer/tilmeldinger/livstestamente/

37 Plejehjem - Livsforlængende behandling ret til fravalg VEJL nr 9025 Fravalg af livsforlængende behandling, herunder genoplivningsforsøg, og om afbrydelse af behandling, uden for sygehuse SL 25 uafvendelig døende (få dage) Stk 3. smertelindrende behandling også selvom det fremskynder døden.

38 Pleje af døende 119 i lov om social service. Betingelsen for plejevederlag efter serviceloven er, at en læge har fastslået, at hospitalsbehandling er udsigtsløs, at prognosen er kort levetid, og at den døendes tilstand ikke i øvrigt nødvendiggør indlæggelse eller forbliven på sygehus m.v.

39 Den sorte er mig til halloween

40 Vi skal have lidt sort humor ved halloween min nabokone

41 2 Anna Bilag 8. Øget opmærksomhed om mulig forsikring hos pensionsselskab Til den ny sygedagpengemodel 1. juli

42 Transport genoptræning 19. Personer har ret til befordring eller befordringsgodtgørelse til og fra genoptræningsstedet, hvis personen opfylder en af følgende betingelser: 1) Personen modtager pension efter de sociale pensionslove. 2) Afstanden mellem personens bopæl og genoptræningsstedet overstiger 50 km. 3) Personens tilstand udelukker befordring med offentlige transportmidler, herunder bus, tog og færge https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id = Kap2

43 Genoptræning 140 vederlagsfri (= gratis) genoptræning i kommunen. Kommunens genoptrænings institutioner. Kan selv vælge institution. Også i andre kommuner 84 Specialiseret på sygehus efter SL = komplicerede tilfælde. Også andre sygehuse Institutionen kan sige nej pga. kapacitet.

44 Anne Marie Tilbud efter LAB Formål : at hjælpe borgeren tilbage til arbejdsmarkedet. Gælder også for patienter, som ikke får sygedagpenge Ret til at blive gen-optrænet fx i virksomhedspraktik. Højskole ophold (mod på livet igen) Kan også indeholde træning og motion

45 Anne Marie skal ikke pensioneres

46 Ressourceforløb Kan gives selvom Anne Marie ikke har fået sygedagpenge (blev syg i 2011). Kravet er at Anne Marie er i risiko for at skulle have førtidspension Anne Marie er meget svækket psykisk efter hendes kræftsygdom, som ellers er helbredt. Hun har også sociale udfordringer, ensomhed. Kræver at tilstanden er stationær fysisk og psykisk. 68 a. LBK nr 415 af 24/04/2013

47 Maria Marts - Ny sygedagpenge model Har en livstruende, alvorlig sygdom Den nye sygedagpengemodel, som træder i kraft den 1. juli 2014, sikrer, at alle med en livstruende, alvorlig sygdom kan fortsætte på sygedagpenge uden tidsbegrænsning. Hvis du har en livstruende, alvorlig sygdom, er du altid sikret sygedagpenge under hele dit sygdomsforløb, når den nye sygedagpengemodel træder i kraft den 1. juli Det er din læge, som skal vurdere, om din sygdom er livstruende og alvorlig.

48 Nyt fastholdelsesforløb 2 år = ressourceforløb

49 revalidering Marie Marts har arbejdet med syge mennesker før hun blev syg. Finder ud af, at hun ikke skal arbejde med syge mennesker pga. sygdom påmindelse Kan få en revalidering til et nyt arbejdsområde.

50 At være kronisk syg = handicap I dommen af 11. april 2013 præciserer EU- Domstolen handicapbegrebet og slår fast, at behovet for tilpasningsforanstaltninger ikke er afgørende for, om en medarbejders helbredstilstand kan anses for et handicap. EU- Domstolen fastslår endvidere, at nedsættelse af en medarbejders arbejdstid kan udgøre en tilpasningsforanstaltning, og at sygdom som følge af handicap i visse situationer ikke må tælles med i de 120 dage, jf. 120-dages reglen.

51 70 b.fastholdelsesfleksjob LBK nr 415 af 24/04/2013 Fleksjob i egen stilling under det sociale kapitel. 1 a r i virksomhedspraktik med løn Kan suppleres op til sygedagpenge, hvis man opfylder betingelser for sygedagpenge. https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=146382&exp=1 - Kap11a

52 fleksjobber FOB Ansat i fleksjob blev afskediget uden inddragelse af det sociale kapitel Selv fleksjobber har krav på at der gøres alt, for at man kan forblive ansat. Herunder omplacering.

53 Klage instanser Patienterstatningen (lige som lille retsal) Patientskadeankenævnet (lige som retsal) Ingen dækning af udgifter til advokat Vestre/Østre landsret Civil retsag Brug af indbos forsikring med retshjælp Ved indkomster svarende til kontanthjælp, mulighed for fri proces (off. Betaler).

54 Erstatning behandling 23 Det påhviler enhver autoriseret sundhedsperson, som i sin virksomhed bliver bekendt med skader, som må antages at kunne give ret til erstatning efter dette kapitel, at informere skadelidte herom samt i fornødent omfang at bistå med anmeldelse til Patientforsikringsforeningen eller til de private institutioner, hvortil behandlingen af sager efter dette kapitel er henlagt i medfør af 19, stk ) LBKG nr 1113 Klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet

55 Note til 23 Har overtrædelsen medført, at patientens erstatningskrav rammes af forældelse efter 59, stk. 2, kan den dog medføre ansvar for den pågældende efter almindelige erstatningsretlige regler.

56 Aktindsigt Journal er et arbejdsredskab og ikke patientens ejendom. SL 38-7 hverdage. Afslag skal begrundes. Afslag kan klages Kan gives fuldmagt til partsrepræsentant (ret) og ret

57 Aktindsigt i afdødes journal OMDU MANDEN : Efter at have gennemga et Patientklagenævnets og ministeriets svar var ombudsmanden enig med myndighederne i at sundhedsloven ikke kunne antages at give de nærmeste pa rørende en egentlig ret til aktindsigt i afdødes journal. Pa baggrund af de klare forarbejder til loven var ombudsmanden dog ikke i tvivl om at loven skulle forsta s sa dan at afdødes nærmeste pa rørende som udgangspunkt har en egentlig ret til indsigt i oplysninger om afdødes sygdomsforløb, dødsa rsag og dødsma de. Denne ret for de pa rørende ma nødvendigvis modsvares af en pligt for de relevante sundhedspersoner til at udlevere oplysningerne.

58 Overblik og fortolkning

59 erstatning Ann fik ødelagt sine æg Tab af muligheden for at blive mor. Erstatning for ødelagt æggeleder. Efter specialist reglen. Kunne det være undgået ja!

60 Forældelse 247) 10-årsfristen er absolut, og den kan således ikke under nogen omstændigheder blive suspenderet. Selv om følgerne af skaden først viser sig senere en 10 år efter det tidspunkt, hvor skaden blev forårsaget, kan der ikke rejses krav efter loven, jf. f.eks. PFF Dette gælder, selv om skaden er blevet anmeldt inden for 10- årsfristen, da der ikke løber en ny 10-årsfrist herfra eller fra afslutningen af sagsbehandlingen, jf. U Ø (skade i 1996, afgørelse i 1997 om manglende ret til erstatning, anmodning om genoptagelse i 2000 og påny i 2007, men eventuelle krav var således forældet i 2006). Patienten er til gengæld da ikke afskåret fra at rejse erstatningskrav efter almindelige erstatningsretlige regler, hvis kravet efter de normale forældelsesregler ikke er forældet, idet den absolutte frist efter forældelseslovens 3, stk. 3, nr. 1, er 30 år, jf. note ad 26.

61 Rettigheder Ret til aktindsigt Fuldmagt til aktindsigt under sygdom. Uprøvet om den virker efter døden. Min vurdering ja fordi lovgiver har ønsket, at forhindre pårørende i at få adgang til journal, hvis patienten ikke gav lov, imens han var i live. Så afdøde viser tydeligt, at han ønskede at oplysninger om ham i journalen blev givet til fuldmagtshaver.

62 Lægelig behandling Kræver information om bivirkninger, prognose, og komplikationsrisiko Undtaget almindelige ikke alvorlige bivirkninger og komplikationer. SL 16 Informationen skal også indeholde info om behandlingsmuligheder, ud over, hvad der findes på det pågældende hospital. Skal indeholde info om forebyggelses, behandlings-, og plejemuligheder. Information skal gives inden behandling og løbende igennem behandling.

63 Information Patienten har ret til at sige nej til information om helbredet, undersøgelsesresultater, plejemuligheder m.m.. SL 16 Patienten kan give personalet lov til at fortælle informationen til ægtefællen. Kræver samtykke fra patienten. Ellers er personalet underlagt tavshedspligt. SL 40

64 Samtykke, videregivelse af oplysninger - pas på! Samtykke kan gives mundtligt eller skriftligt SL 42 Stiltiende samtykke, når lægen kommer og siger, vi giver din læge besked. Hvis du ikke protestere = samtykke Straffes med bøde eller indtil 4 mdr fængsel.

65 Samtykke videregivelse oplysn. SL 43 vi giver din arbejdsgiver eller kone besked. SL 44 kræver skriftlighed MEN Omstændigheden kan gøre undtagelse fx kan ikke skrive under.

66 Flere regler.. Dette er ikke udtømmende, der er flere hovedregler, som ikke er gennemgået og der er endnu flere undtagelser til hovedreglerne.

Bilag 1: Lovgivning om rehabilitering

Bilag 1: Lovgivning om rehabilitering Bilag 1: Lovgivning om rehabilitering 1. Sundhedsloven Behandling 5. Behandling omfatter efter denne lov undersøgelse, diagnosticering, sygdomsbehandling, fødselshjælp, genoptræning, sundhedsfaglig pleje

Læs mere

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 01.

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 01. Den onkologiske patient og den sociale lovgivning Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 01. oktober 2017 Sygedagpenge Der kan max udbetales sygedagpenge i 22 uger, med mindre

Læs mere

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2.

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2. Den onkologiske patient og den sociale lovgivning Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2. oktober 2014 Sygedagpenge Der kan max udbetales sygedagpenge i 22 uger, med mindre

Læs mere

Bekendtgørelse om maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme

Bekendtgørelse om maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme Dato: 19. januar 2015 Bekendtgørelse om maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme I medfør af 88, stk. 6, og 89, stk. 5, i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Frit og udvidet frit valg af sygehus Behandling på sygehus i udlandet. Udvidet frit sygehusvalg genindføres 1. juli 2009

Frit og udvidet frit valg af sygehus Behandling på sygehus i udlandet. Udvidet frit sygehusvalg genindføres 1. juli 2009 Frit og udvidet frit valg af sygehus Behandling på sygehus i udlandet Udvidet frit sygehusvalg genindføres 1. juli 2009 Valgmuligheder Du har frit sygehusvalg til alle offentlige sygehuse. Skal du vente

Læs mere

Folketingets ombudsmand

Folketingets ombudsmand Folketingets ombudsmand Det kan man klage over Det kan man ikke klage over Klageprocedure Klageafgørelse Folketingets Ombudsmand er en uvildig (uafhængig) instans, og ombudsmanden vælges af Folketinget

Læs mere

PATIENTRETTIGHEDER Vejledning for patienter og pårørende

PATIENTRETTIGHEDER Vejledning for patienter og pårørende PATIENTRETTIGHEDER Vejledning for patienter og pårørende Det kan være svært at overskue de mange regler i det danske sundhedssystem. Hvilke rettigheder har jeg når jeg er henvist til et offentligt sygehus

Læs mere

Sygehusvalg Frit og udvidet frit valg af sygehus Udvidede rettigheder i psykiatrien Behandling på sygehus i udlandet

Sygehusvalg Frit og udvidet frit valg af sygehus Udvidede rettigheder i psykiatrien Behandling på sygehus i udlandet Sygehusvalg Frit og udvidet frit valg af sygehus Udvidede rettigheder i psykiatrien Behandling på sygehus i udlandet I denne pjece kan du læse om: Dine rettigheder og valgmuligheder Frit sygehusvalg Udvidet

Læs mere

Serviceinformation. Orlov til pasning af døende. jf. Lov om social service 119-122

Serviceinformation. Orlov til pasning af døende. jf. Lov om social service 119-122 Serviceinformation Orlov til pasning af døende jf. Lov om social service 119-122 Orlov til pasning af døende Som nærtstående til en alvorligt syg, der ønsker at dø i eget hjem, har du mulighed for orlov

Læs mere

NÅR DU ER HENVIST TIL SYGEHUS. Gældende fra 1. oktober 2016

NÅR DU ER HENVIST TIL SYGEHUS. Gældende fra 1. oktober 2016 NÅR DU ER HENVIST TIL SYGEHUS Gældende fra 1. oktober 2016 Pjecen indeholder Dine rettigheder og valgmuligheder... 1 Frit sygehusvalg... 3 Ret til hurtig udredning... 4 Udvidet frit sygehusvalg... 6 Hvornår

Læs mere

Dine rettigheder og valgmuligheder... 3. Frit sygehusvalg... 4

Dine rettigheder og valgmuligheder... 3. Frit sygehusvalg... 4 Sygehusvalg Gældende 1. januar 31. august 2013 Pjecen indeholder Dine rettigheder og valgmuligheder... 3 Frit sygehusvalg... 4 Udvidet frit sygehusvalg... 5 Mere end 2 måneder Behandling på sygehus...

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven 2010/1 LSF 46 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 29. oktober 2010 af Pia Christmas Møller (UFG) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Specialiseret

Læs mere

Støtte til den ramte og familien - efter sundhedsloven, serviceloven og sygedagpengeloven. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver

Støtte til den ramte og familien - efter sundhedsloven, serviceloven og sygedagpengeloven. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Støtte til den ramte og familien - efter sundhedsloven, serviceloven og sygedagpengeloven Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Støtte til den pårørende Afløsning og aflastning Servicelovens 84 Orlov til

Læs mere

Lov om social service (Serviceloven)

Lov om social service (Serviceloven) Relevante web-adresser Lov om social service: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?i d=158071 Socialstyrelsen: http://www.socialstyrelsen.dk/ Embedslægerne: http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelseautorisation/autorisation/autorisation-ogpligter/journalfoering-ogopbevaring/journalopbevaring/rekvirering-afjournaler/embedslaegerne-nordjylland

Læs mere

Budgetseminar 2012 Befordring og befordringsgodtgørelse

Budgetseminar 2012 Befordring og befordringsgodtgørelse Budgetseminar 2012 Befordring og befordringsgodtgørelse Lovgivning Reglerne om befordring eller befordringsgodtgørelse følger af Sundhedsloven og er præciseret i Bekendtgørelsen om befordring eller befordringsgodtgørelse

Læs mere

Kvalitetsstandard - NY Pasning af døende, betingelser for at modtage plejevederlag Lov om social service 119, 120 og 121

Kvalitetsstandard - NY Pasning af døende, betingelser for at modtage plejevederlag Lov om social service 119, 120 og 121 Kvalitetsstandard - NY Pasning af døende, betingelser for at modtage plejevederlag Lov om social service 119, 120 og 121 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med ydelsen? Lov om Social

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

Befordring Regler om transport til og fra sygehuset

Befordring Regler om transport til og fra sygehuset Befordring Regler om transport til og fra sygehuset Reglerne er komplicerede Reglerne for befordring er fastsat i Sundhedsloven. Det betyder, at du selv skal sørge for befordring til og fra undersøgelse

Læs mere

Når du er henvist til sygehus. Gældende fra 1. september 2013

Når du er henvist til sygehus. Gældende fra 1. september 2013 Når du er henvist til sygehus Gældende fra 1. september 2013 Pjecen indeholder Dine rettigheder og valgmuligheder... 3 Frit sygehusvalg... 4 Ret til hurtig udredning... 5 Hvad indebærer retten til hurtig

Læs mere

Patientrettigheder. - en kort orientering til patienter og pårørende. Region Hovedstaden. Januar 2014

Patientrettigheder. - en kort orientering til patienter og pårørende. Region Hovedstaden. Januar 2014 Region Hovedstaden Patientrettigheder - en kort orientering til patienter og pårørende Find mere information og adresser på de forskellige klage- og erstatningsinstanser på www.regionh.dk/patientrettigheder.

Læs mere

Plejevederlag i tilknytning til pasning af døende i eget hjem

Plejevederlag i tilknytning til pasning af døende i eget hjem Serviceinformation Information til borgere og pårørende August 2016 Plejevederlag i tilknytning til pasning af døende i eget hjem Serviceloven 119 122 Indhold Plejevederlag i tilknytning til pasning af

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

Frit valg af sygehus

Frit valg af sygehus Frit valg af sygehus Frit valg af sygehus Skal du til behandling på sygehus, kan du overveje, om du vil benytte det frie sygehusvalg. Det er dig, der bestemmer. Denne pjece oplyser om mulighederne for

Læs mere

Uddrag af serviceloven:

Uddrag af serviceloven: NOTAT Dato 13.11.2007 Uddrag af serviceloven: Kapitel 16 Personlig hjælp, omsorg og pleje samt plejetestamenter 83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 1) personlig hjælp og pleje og 2) hjælp eller støtte

Læs mere

Frit valg af sygehus

Frit valg af sygehus Frit valg af sygehus Frit valg af sygehus Skal du til behandling på sygehus, kan du overveje, om du vil benytte det frie sygehusvalg. Det er dig, der bestemmer. Denne pjece oplyser om mulighederne for

Læs mere

Mine rettigheder som patient

Mine rettigheder som patient Patientinformation Mine rettigheder som patient Kvalitet Døgnet Rundt Mine rettigheder som patient 1. Ret til information Som patient har du krav på at få alt at vide om din sygdom og behandling. Du skal

Læs mere

Indholdsfortegnelse: - 2 -

Indholdsfortegnelse: - 2 - Kommunen informerer Serviceinformation om hjælp i tilknytning til pasning af døende i eget hjem Visitationsenheden November 2008 Tilrettet oktober 2012 Indholdsfortegnelse: Forord side 3 Formål side 3

Læs mere

Retningslinier for Region Nordjylland vedr. håndtering af bekendtgørelsen om behandling af patienter med livstruende kræftsygdomme mv.

Retningslinier for Region Nordjylland vedr. håndtering af bekendtgørelsen om behandling af patienter med livstruende kræftsygdomme mv. Sundhed - Plan og Kvalitet Retningslinier for Region Nordjylland vedr. håndtering af bekendtgørelsen om behandling af patienter med livstruende kræftsygdomme mv. Formål Vejledningen skal understøtte afdelingernes

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Rettigheder og muligheder I Region Sjælland lægger vi vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt sprog. Hvis du har spørgsmål,

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1LOVGRUNDLAG... 3 2.KVALITETSSTANDARD...

Læs mere

Svendborg Kommune. Kvalitetsstandard. for. Plejevederlag i forbindelse med pasning af døende

Svendborg Kommune. Kvalitetsstandard. for. Plejevederlag i forbindelse med pasning af døende Svendborg Kommune Kvalitetsstandard for Plejevederlag i forbindelse med pasning af døende Tillæg til serviceinformation Lovgrundlag Servicelovens 119, 120,121, 122 Hvilke behov dækker ydelsen Døende borgere

Læs mere

Patientrettigheder. Frederikssund Hospital. en kort orientering til patienter og pårørende. Patientrettigheder Januar 2011. Frederikssund Hospital

Patientrettigheder. Frederikssund Hospital. en kort orientering til patienter og pårørende. Patientrettigheder Januar 2011. Frederikssund Hospital Patientrettigheder Januar 2011 Patientrettigheder en kort orientering til patienter og pårørende Frederikssund er et nærhospital i Region Hovedstaden. I denne pjece kan du læse om dine rettigheder som

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed

Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed Sagsbehandlingstiden løber fra det tidspunkt kommunen modtager ansøgning, og indtil afgørelsen er sendt til borgeren. Overholdelse af erne forudsætter,

Læs mere

Når du er henvist til sygehus

Når du er henvist til sygehus Når du er henvist til sygehus Gældende fra 1. januar 2014 Pjecen indeholder Dine rettigheder og valgmuligheder... 1 Frit sygehusvalg... 2 Ret til hurtig udredning... 2 Udvidet frit sygehusvalg... 3 Udvidede

Læs mere

Mod livets afslutning

Mod livets afslutning Mod livets afslutning i eget hjem Indholdsfortegnelse Forord... 3 Etablering af en plejeordning... 4 Særlige betingelser for personer med tilknytning til arbejdsmarkedet... 5 Særlige betingelser for personer

Læs mere

Orientering til patienter og pårørende om sociale forhold

Orientering til patienter og pårørende om sociale forhold Orientering til patienter og pårørende om sociale forhold Vi ønsker med denne pjece at give dig et kort overblik over forskellige sociale og økonomiske støttemuligheder, der kan være relevante i forbindelse

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart

Læs mere

Befordring Regler om transport til og fra sygehuset

Befordring Regler om transport til og fra sygehuset Befordring Regler om transport til og fra sygehuset Reglerne er komplicerede Reglerne for befordring er fastsat i Sundhedsloven. Det betyder, at du selv skal sørge for befordring til og fra undersøgelse

Læs mere

Helsingør Hospital. Patientrettigheder Februar 2010. Patientrettigheder. vejledning for patienter og pårørende. Helsingør Hospital

Helsingør Hospital. Patientrettigheder Februar 2010. Patientrettigheder. vejledning for patienter og pårørende. Helsingør Hospital Patientrettigheder Februar 2010 Patientrettigheder vejledning for patienter og pårørende Du kan vælge behandlingssted Du kan med få undtagelser selv vælge, hvilket hospital du vil henvises til i og uden

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

Bekendtgørelse om befordring og befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven 1)

Bekendtgørelse om befordring og befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven 1) BEK nr 959 af 29/08/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1303838 Senere ændringer

Læs mere

Maksimale ventetider. på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus

Maksimale ventetider. på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Maksimale ventetider på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Maksimale ventetider på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Denne pjece oplyser om dine muligheder for

Læs mere

Bekendtgørelse om behandling af patienter med livstruende kræftsygdomme m.v.

Bekendtgørelse om behandling af patienter med livstruende kræftsygdomme m.v. Bekendtgørelse nr. 743 af 22. august 2001 Bekendtgørelse om behandling af patienter med livstruende kræftsygdomme m.v. I medfør af 4 og 5 d i lov om sygehusvæsenet, jf. lovbekendtgørelse nr. 687 af 16.

Læs mere

Offentlige støttemuligheder for voksne med immundefekt

Offentlige støttemuligheder for voksne med immundefekt for voksne med immundefekt Quality Hotel, Tåstrup d.27.august 2011 Inge Louv Socialrådgiver - handicapkonsulent www.ingelouv.dk En sags gang gennem systemet Kommunen yder råd og vejledning Borgeren ansøger

Læs mere

Støttemuligheder for palliative patienter og deres pårørende i Københavns Amt KØBENHAVNS AMTS SUNDHEDSVÆSEN SUNDHEDSFORVALTNINGEN 2005

Støttemuligheder for palliative patienter og deres pårørende i Københavns Amt KØBENHAVNS AMTS SUNDHEDSVÆSEN SUNDHEDSFORVALTNINGEN 2005 Telefon: 4322 2222 sundhed@kbhamt.dk www.sygehuse-kbhamt.dk KØBENHAVNS AMTS SUNDHEDSVÆSEN SUNDHEDSFORVALTNINGEN 2005 Støttemuligheder for palliative patienter og deres pårørende i Københavns Amt Indhold

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Nyttige adresser og hjemmesider: Patientkontoret, Region Nordjylland Niels Bohrs vej 30 9220 Aalborg Ø tlf. 96 35 10 10 (hverdage kl. 9-12) patientkontor@rn.dk www.patientrettigheder.rn.dk Kørselskontoret,

Læs mere

Patientrettigheder en kort orientering til patienter og pårørende

Patientrettigheder en kort orientering til patienter og pårørende Telefonnumre til Region Hovedstadens patientvejledere: Januar 2012 Hillerød Hospital Træffetider: Mandag torsdag ml. kl. 10-13 og fredag ml. kl. 10-12. Amager Hospital......................... 38 66 66

Læs mere

Procedure for Odder Ældreservice vedr. borgers fravalg af livsforlængende behandling; herunder også genoplivningsforsøg.

Procedure for Odder Ældreservice vedr. borgers fravalg af livsforlængende behandling; herunder også genoplivningsforsøg. Procedure for Odder Ældreservice vedr. borgers fravalg af livsforlængende behandling; herunder også genoplivningsforsøg. Sundhedsstyrelsens vejledning understreger vigtigheden af, at der for hver enkelt

Læs mere

Anna Weibull Praktiserende læge og Specialist i Palliativ Medicin

Anna Weibull Praktiserende læge og Specialist i Palliativ Medicin SAMARBEJDE OG ORGANISATION I ALMEN PRAKSIS PALLIATION Anna Weibull Praktiserende læge og Specialist i Palliativ Medicin Anna Weibull Billede Kim Jørsing HVEM ER INVOLVERET I DEN PALLIATIVE PATIENT? Anna

Læs mere

ygeh hus Gælden Gældende fra 1. januar 2014

ygeh hus Gælden Gældende fra 1. januar 2014 Sy ygeh hus svalg Når du erndehenvist til sygehus Gælden 1. jan nuar 31.. januar 2014 Gældende fra 1. januar 2014 Pjecen indeholder Dine rettigheder og valgmuligheder... 3 Frit sygehusvalg... 3 Ret til

Læs mere

PATIENTRETTIGHEDER I STOFMISBRUGSBEHANDLING

PATIENTRETTIGHEDER I STOFMISBRUGSBEHANDLING PATIENTRETTIGHEDER I STOFMISBRUGSBEHANDLING Anne Mette Dons Speciallæge I samfundsmedicin Patientsikkerhed, sundhedsvæsnet og regler PATIENTENS RET OG LÆGENS PLIGT Hvordan er patientens ret til selvbestemmelse

Læs mere

Når du er henvist til sygehus. Gældende fra 1. september 2014

Når du er henvist til sygehus. Gældende fra 1. september 2014 Sygehusvalg Når du er henvist til sygehus Gældende 1. januar 31. januar 2014 Gældende fra 1. september 2014 Pjecen indeholder Dine rettigheder og valgmuligheder... 3 Frit sygehusvalg... 4 Ret til hurtig

Læs mere

Aktivitetsbeskrivelse, budget

Aktivitetsbeskrivelse, budget Titel Vederlagsfri fysioterapi Nr.: 621-01 Kommunen overtog den 1. august 2008 myndighedsansvaret for vederlagsfri fysioterapi til personer med svært fysisk handikap. Den vederlagsfri fysioterapi tilbydes

Læs mere

Patientrettigheder. Frederikssund Hospital Esbønderup Sygehus. vejledning for patienter og pårørende. Patientrettigheder November 2008

Patientrettigheder. Frederikssund Hospital Esbønderup Sygehus. vejledning for patienter og pårørende. Patientrettigheder November 2008 Patientrettigheder November 2008 Frederikssund Hospital Esbønderup Sygehus Patientrettigheder vejledning for patienter og pårørende Gælder til 30. juni 2009 Frederikssund Hospital / Esbønderup Sygehus

Læs mere

Udkast - Bekendtgørelse om ret til sygehusbehandling m.v.

Udkast - Bekendtgørelse om ret til sygehusbehandling m.v. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 L 30 Bilag 11 Offentligt Udkast - Bekendtgørelse om ret til sygehusbehandling m.v. I medfør af 8, stk. 2, 10, 11, 75, stk. 2 og 5, 76, 78, stk. 1, 79, 81, stk.

Læs mere

Bekendtgørelse nr om behandling af patienter med livstruende kræftsygdomme m.v.(*)

Bekendtgørelse nr om behandling af patienter med livstruende kræftsygdomme m.v.(*) Bekendtgørelse 2006-12-21 nr. 1749 om behandling af patienter med livstruende kræftsygdomme m.v.(*) I medfør af 88, stk. 6 og 89, stk. 5 i sundhedsloven, jf. lov nr. 546 af 24. juni 2005, fastsættes: 1.

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Harmonisering af særregler for patientkørsel og kørselsgodtgørelse i forbindelse med sygehusbehandling i Region Midtjylland

Bilag. Region Midtjylland. Harmonisering af særregler for patientkørsel og kørselsgodtgørelse i forbindelse med sygehusbehandling i Region Midtjylland Region Midtjylland Harmonisering af særregler for patientkørsel og i forbindelse med sygehusbehandling i Region Midtjylland Bilag til Regionsrådets møde den 22. august 2007 Punkt nr. 4 Kørsel til og fra

Læs mere

Oplæg og debat - er du uddannet til at være syg? 12. November 2014 Kl. 19-21

Oplæg og debat - er du uddannet til at være syg? 12. November 2014 Kl. 19-21 Oplæg og debat - er du uddannet til at være syg? 12. November 2014 Kl. 19-21 Hvem er vi? Pia Kallestrup, privatpraktiserende rådgiver, arbejder med kommunale sager Solveig Værum Nørgaard, advokat med speciale

Læs mere

Vejledning om klagemuligheder

Vejledning om klagemuligheder Vejledning om klagemuligheder Klagecenteret Patientombuddets klagecenter behandler klager over: Sundhedsfaglig virksomhed Regioners og kommuners administrative afgørelser og beslutninger Anvendelse af

Læs mere

Alle patienter er dækket af en erstatningsordning, når de bliver behandlet og

Alle patienter er dækket af en erstatningsordning, når de bliver behandlet og Patienterstatningen Kræftens Bekæmpelse Patienterstatningen Kræftens Bekæmpelse Patientskader Patientskader Information til kræftpatienter Information til kræftpatienter Alle patienter er dækket af en

Læs mere

Patienters retsstilling

Patienters retsstilling Patienters retsstilling Baggrund Sundhedsloven Afsnit III Patienters retsstilling Vejledninger Vejledning om information og samtykke og om videregivelse af helbredsoplysninger mv. Vejledning om sundhedspersoners

Læs mere

Bilag 1. Kvalitetsstandard. For genoptræning efter Sundhedslovens 140 for borgere over 18 år

Bilag 1. Kvalitetsstandard. For genoptræning efter Sundhedslovens 140 for borgere over 18 år Kvalitetsstandard For genoptræning efter Sundhedslovens 140 for borgere over 18 år 1 Kære borger Vi har udarbejdet en række kvalitetsstandarder, som giver dig information om den hjælp, du kan få og beskriver

Læs mere

Genoptræning for borgere over 18 år

Genoptræning for borgere over 18 år Genoptræning for borgere over 18 år Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandarder 1 Indhold Kære borger... 3 Det siger loven... 4 Formålet med genoptræning - Sundhedslovens 140... 5 Genoptræning 140 Hvordan iværksættes

Læs mere

KØRSEL - HVEM SKAL KØRE

KØRSEL - HVEM SKAL KØRE KØRSEL - HVEM SKAL KØRE Kørselstype Praktiserende læge og speciallæge Leverandør af befordring Der er fri befordring af pensionister der ellers opfylder betingelserne for transporten til og fra egen læge,

Læs mere

Kvalitetsstandard for Sundhed og Omsorg i Guldborgsund Kommune Plejevederlag

Kvalitetsstandard for Sundhed og Omsorg i Guldborgsund Kommune Plejevederlag Kvalitetsstandard for Sundhed og Omsorg i Guldborgsund Kommune 2015 Plejevederlag Indsatsområde Udbetaling af plejevederlag til personer, der passer en nærtstående plejekrævende person med kort levetid.

Læs mere

Terminal palliativ indsats

Terminal palliativ indsats Terminal palliativ indsats Væsentlige retningslinier Connie Engelund WHO s definition af palliativ indsats (oktober 2002) Den palliative indsats tilbyder lindring af smerter og andre generende symptomer

Læs mere

Sygdom og job på særlige vilkår

Sygdom og job på særlige vilkår Sygdom og job på særlige vilkår Tro- og loveerklæring Det er normal praksis på de fleste arbejdspladser, at en sygemeldt medarbejder underskriver en tro- og loveerklæring om sygdommens varighed. Ifølge

Læs mere

Kvalitetsstandard. For genoptræning efter Sundhedslovens 140. for borgere over 18 år

Kvalitetsstandard. For genoptræning efter Sundhedslovens 140. for borgere over 18 år Kvalitetsstandard For genoptræning efter Sundhedslovens 140 for borgere over 18 år Kvalitetsstandarder/oktober 2013 Aalborg Kommune I Aalborg kommune gør vi vores yderste for at give den bedste service

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk Att.: ani@sum.dk

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk Att.: ani@sum.dk Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk Att.: ani@sum.dk s høringssvar vedr. udkast til lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet takker

Læs mere

Cirkulære om afgrænsning af behandlingsredskaber, hvortil udgiften afholdes af sygehusvæsenet

Cirkulære om afgrænsning af behandlingsredskaber, hvortil udgiften afholdes af sygehusvæsenet Cirkulære nr. 0 af 21. december 2006 Cirkulære om afgrænsning af behandlingsredskaber, hvortil udgiften afholdes af sygehusvæsenet Efter 74 i sundhedsloven, lov nr. 546 af 24. juni 2005, har regionsrådet

Læs mere

Vil du klage over sundhedsvæsenet?

Vil du klage over sundhedsvæsenet? Vil du klage over sundhedsvæsenet? Indhold Vejledning om klagemuligheder................ 3 Vil du klage over sundhedspersonalets faglige arbejde? 3 Hvem kan klage til Patientombuddet?.......... 5 Hvordan

Læs mere

UDKAST. Genoptræning for borgere over 18 år. Genoptræningsplan efter Sundhedslovens 140. Kvalitetsstandarder. Bilag 2

UDKAST. Genoptræning for borgere over 18 år. Genoptræningsplan efter Sundhedslovens 140. Kvalitetsstandarder. Bilag 2 Genoptræning for borgere over 18 år Genoptræningsplan efter Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandarder Bilag 2 1 UDKAST Indhold Kære borger... 3 Genoptræning Sundhedslovens 140 Formålet med genoptræning...

Læs mere

Myndighedsafdelingen Revideret januar

Myndighedsafdelingen Revideret januar Myndighedsafdelingen Revideret januar 2015 440-2015-7379 Myndighedsafdelingen 14 Kvalitetsstandard Plejevederlag/ terminal pleje 2015 Tillæg til serviceinformation Lovgrundlag Lov om Social Service 119,

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart

Læs mere

Patientrettigheder Januar 2013. Region Hovedstaden. Patientrettigheder. vejledning for patienter og pårørende. Region Hovedstaden

Patientrettigheder Januar 2013. Region Hovedstaden. Patientrettigheder. vejledning for patienter og pårørende. Region Hovedstaden Patientrettigheder Januar 2013 Region Hovedstaden Patientrettigheder vejledning for patienter og pårørende Region Hovedstaden Indholdsfortegnelse Forord Kære patient s. 3 1. Når du bliver henvist til hospitalet/region

Læs mere

Sundhedsstyrelsens oplæg til en styrket indsats på det palliative område

Sundhedsstyrelsens oplæg til en styrket indsats på det palliative område Sundhedsstyrelsens oplæg til en styrket indsats på det palliative område Kommunal palliativ indsats status og perspektiver Nyborg Strand 28. september 2010 Ole Andersen, Sundhedsstyrelsen Palliativ indsats

Læs mere

Patientrettigheder vejledning for patienter og pårørende

Patientrettigheder vejledning for patienter og pårørende Marts 2012 Region Hovedstaden Patientrettigheder vejledning for patienter og pårørende Region Hovedstaden Indholdsfortegnelse 1. Når du bliver henvist til hospitalet/region Hovedstadens Psykiatri 04 Henvisning

Læs mere

Sociale rettigheder. Lisjan Andersen Rigshospitalet

Sociale rettigheder. Lisjan Andersen Rigshospitalet Sociale rettigheder Lisjan Andersen Rigshospitalet Dagens indhold Hvor går jeg hen? Gode råd i kontakt til kommunen Arbejdsmarkedet Hjælpemidler Medicin og behandling Opsamling og evt. Hvor går jeg hen?

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Genoptræning for borgere over 18 år

Genoptræning for borgere over 18 år Genoptræning for borgere over 18 år Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandarder 1 Indhold Kære borger... 3 Det siger loven... 4 Formålet med genoptræning - Sundhedslovens 140... 5 Genoptræning 140 Hvordan iværksættes

Læs mere

Information om. Rettigheder. for patienter i voksenpsykiatrien. Psykiatri og Social

Information om. Rettigheder. for patienter i voksenpsykiatrien. Psykiatri og Social Information om Rettigheder for patienter i voksenpsykiatrien Psykiatri og Social Indhold 03 Kontaktperson 04 Samarbejde med dine pårørende 04 Ret til information om din sygdom og behandling 04 Bisidder

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven 2008/1 LSF 31 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Fremsat den 9. oktober 2008 af ministeren

Læs mere

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb SAM B Samarbejde om borger/patientforløb Beskrivelse af nøglebegreber i forbindelse med tværsektorielt samarbejde om alvorligt syge og døende patienter i Region Syddanmark 1 Indhold Nøglebegreberne i

Læs mere

9913-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring

9913-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring 9913-1 Maj 2013 Vilkår for Patientforsikring Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Patientforsikring 9913-1 Maj 2013 2 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende

Læs mere

Patientforsikringsordningen

Patientforsikringsordningen Patientforsikringen Kræftens Bekæmpelse Patientforsikringsordningen Information til kræftpatienter Alle patienter er dækket af en offentligt finansieret erstatningsordning, der dækker skader, som sker

Læs mere

Kvalitetsstandard for kørsel til genoptræning efter Sundhedsloven 140

Kvalitetsstandard for kørsel til genoptræning efter Sundhedsloven 140 Social- og Sundhedscenteret Godkendt i Byrådet den 9. oktober 2017 Kvalitetsstandard for kørsel til genoptræning efter Sundhedsloven 140 2 Kvalitetsstandard for kørsel til genoptræning efter Sundhedsloven

Læs mere

Koncern Plan og Udvikling. Enhed for Kommunesamarbejde. Kongens Vænge 2 3400 Hillerød

Koncern Plan og Udvikling. Enhed for Kommunesamarbejde. Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Koncern Plan og Udvikling Enhed for Kommunesamarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 48 20 50 00 Direkte 4820 5416 Web www.regionh.dk Dato: 28. september 2010 Præcisering og uddybning

Læs mere

Lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet m.v. UDDRAG. Kapitel 1

Lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet m.v. UDDRAG. Kapitel 1 Lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet m.v. UDDRAG 1 I lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet, jf. lovbekendtgørelse nr. 24 af 21. januar 2009,

Læs mere

Information om RETTIGHEDER. for patienter i voksenpsykiatrien. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk

Information om RETTIGHEDER. for patienter i voksenpsykiatrien. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Information om RETTIGHEDER for patienter i voksenpsykiatrien Psykiatri og Social psykinfomidt.dk INDHOLD 04 Kontaktperson 04 Samarbejde med dine pårørende 04 Ret til information om din sygdom og behandling

Læs mere

Lov om aktiv socialpolitik

Lov om aktiv socialpolitik Sagsbehandlingstid er den tid der går, fra du mundtligt eller skriftligt har bedt kommunen om at få hjælp, til der træffes en afgørelse, og du får besked om afgørelsen. Sagsbehandlingstiden svarer til

Læs mere

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1.

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1. NYE SYGEDAGPENGE- REGLER FRA 1. JULI 2014 HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET JULI 2014 Alle er sikret forsørgelse under sygdom 1. juli

Læs mere

Personskadeerstatning A-Z et overblik

Personskadeerstatning A-Z et overblik et overblik Om A og P Om mig Side 2 Christian Bo Krøger-Petersen Advokat (L) Bistår primært offentlige myndigheder i retssager om erstatnings- og forsikringsforhold, herunder om offentlige forsikringsordninger

Læs mere

Det offentlige sundhedsvæsen tilbyder stadig flere behandlinger, og efterspørgslen på sundhedsydelser stiger. Der er

Det offentlige sundhedsvæsen tilbyder stadig flere behandlinger, og efterspørgslen på sundhedsydelser stiger. Der er Oplæg til tema 1: Det offentlige sundhedsvæsen tilbyder stadig flere behandlinger, og efterspørgslen på sundhedsydelser stiger. Der er ikke penge til alt, hvad vi gerne vil have i sundhedsvæsenet. Men

Læs mere

Maksimale ventetider. på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus

Maksimale ventetider. på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Maksimale ventetider på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Maksimale ventetider på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Denne pjece oplyser om dine muligheder for

Læs mere

NYE REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER SYGEDAGPENGE-

NYE REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER SYGEDAGPENGE- NYE SYGEDAGPENGE- REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER JANUAR 2015 Du bliver sygemeldt Hvis du bliver syg og ikke er i stand til at gå på arbejde, får du en kompensation for den løn,

Læs mere

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Når din sag skal afgøres, skal den være afgjort inden for en bestemt tid. Du kan se, hvor længe du skal vente på en afgørelse i din sag, i denne oversigt. Du

Læs mere

De danske pakkeforløb for kræft set fra nationalt niveau Lund 19.03.14

De danske pakkeforløb for kræft set fra nationalt niveau Lund 19.03.14 De danske pakkeforløb for kræft set fra nationalt niveau Lund 19.03.14 Ole Andersen, overlæge Disposition Baggrund og tanker for indførsel af pakkeforløb i 2007 Organisering af arbejdet med at udvikle

Læs mere

Region Hovedstaden. Patientrettigheder Januar 2012. Patientrettigheder. en kort orientering til patienter og pårørende. Region Hovedstaden SPROG

Region Hovedstaden. Patientrettigheder Januar 2012. Patientrettigheder. en kort orientering til patienter og pårørende. Region Hovedstaden SPROG Januar 2012 en kort orientering til patienter og pårørende SPROG Kære patient Det er regionsrådets ønske, at du med denne pjece kort kan orientere dig om dine rettigheder som patient. Du er altid velkommen

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014.

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere