Hjerneskadecentret Det Fleksible Tilbud

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hjerneskadecentret Det Fleksible Tilbud"

Transkript

1 Hjerneskadecentret Det Fleksible Tilbud

2 Hjerneskadecentrets Fleksible Tilbud MÅLGRUPPE Personer over 18 år i den erhvervsaktive alder, der har pådraget sig en hjerneskade som ung eller voksen, og som følge heraf har behov for specialiseret neuropsykologisk rehabilitering. Målgruppen er primært personer, der er ramt af lettere følgevirkninger efter hjernekvæstelse, hjerneblodprop, hjerneblødning, godartet hjernesvulst, iltmangel eller hjernebetændelse. Der indskrives ikke borgere med fremadskridende hjernesygdom, behandlingskrævende psykisk sygdom eller misbrug. Der indskrives både borgere bosiddende i Aarhus Kommune og borgere, der bor i andre kommuner. Hjerneskadecentret er et ambulant tilbud, hvorfor det er en forudsætning, at borgeren kan klare den daglige transport, både med hensyn til sikkerhed og udholdenhed. FORMÅL Formålet med forløbet er, at personer med lettere hjerneskade via specialiseret neuropsykologisk rehabilitering bliver i stand til at fastholde deres tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse. For nogle er målet at bevare et allerede eksisterende ansættelsesforhold evt. på ændrede vilkår. For andre er målet at komme i et nyt/andet ansættelsesforhold. FORLØBET Det samlede forløb består af 2 dele: 4-5 måneders intern periode med rehabiliteringsaktiviteter evt. kombineret med arbejde eller uddannelse 7-8 måneders opfølgning på virksomhedspraktik eller uddannelse Der er løbende optag, dvs. der indskrives borgere, når der er en ledig plads. Der er indskrevet 7-9 hjerneskaderamte borgere ad gangen.

3 Personalet er højtspecialiseret i såvel rehabilitering som med hensyn til indsatser, der hjælper borgeren tilbage i arbejde eller uddannelse. Rehabiliteringen er tværfaglig, og træningsaktiviteterne er tilrettelagt efter den enkeltes behov. Personalet består af neuropsykologer, socialrådgiver samt konsulentfunktion ved ergo- og fysioterapeut. Intern periode, 4-5 måneder Ved forløbsstart udfærdiges neuropsykologisk undersøgelse. Resultaterne herfra udgør sammen med spørgeskemaer et væsentligt informationsmateriale ift. tilrettelæggelsen af et individuelt tilpasset rehabiliteringsforløb i Det Fleksible Tilbud. Der er deltagelse i træningsaktiviteter 1-2 dage ugentligt. Fremmødet kan variere fra uge til uge afpasset den enkeltes behov. Eksempel på ugeskema Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Arbejde, uddannelse, praktik eller lignende eller hviledag Energiforvaltning Møde med kontaktperson på arbejdsplads Pause Arbejde, uddannelse, Samtalegruppe praktik eller lignende eller hviledag Problemløsning og samarbejde Pause Kognitiv træning Frokost Frokost Undervisning om hjernen Arbejdsforberedelse Pause Pause Individuel samtale Arbejde, uddannelse, praktik eller lignende eller hviledag Følgende aktiviteter indgår sædvanligvis i et forløb: Energiforvaltning indsigt i egne ressourcer og vanskeligheder med hensyn til energiniveau, initiativ og planlægning, indarbejdning af strategier med henblik på bedre energiforvaltning. Samtalegruppe bearbejdning af følelser knyttet til den opståede hjerneskade og dens følger samt fokusering på eksisterende ressourcer.

4 Undervisning om hjernen indsigt i hjernens funktion og hjerneskadefølger generelt. Individuel samtale i samarbejde med kontaktpersonen at sætte fokus på indsigt, accept, kompensation, erhverv, uddannelse eller følelsesmæssige problemer. Problemløsning og samarbejde fokus på problemløsningsprocessen samt på social kompetence i samarbejdssituationer. Kognitiv træning træning af opmærksomhed, koncentration og hukommelse med fokus på tilegnelse af kompensationsstrategier. Arbejdsforberedelse mestring af arbejds- og uddannelsessituation samt undervisning i sociale regelsæt. Der er ingen fastlagte aktiviteter mandag, onsdag og fredag. Der er mulighed for at anvende disse dage til arbejde, uddannelse, praktik eller lignende, eller til at restituere/hvile. Der arbejdes individuelt og i grupper mhp. træning, erkendelse og indlæring af hensigtsmæssige kompensationsstrategier. Kontaktperson Gennem hele forløbet har man en fast kontaktperson som sin primære samarbejdspartner. I samarbejde med kontaktpersonen formulerer borgeren specifikke mål for træningen, der løbende evalueres. Gennem hele forløbet arbejdes med en konkretisering og udvikling af fremtidsplanerne. Målet er, at der træffes konkrete aftaler om, hvad man skal i gang med, i form af virksomhedspraktik eller uddannelse. Pårørende inddrages i videst muligt omfang, både som informanter om, hvordan det går i hverdagen og ved tilbagemelding på undersøgelser, rehabiliteringsplan mv. Efter behov tilbydes rådgivning og støtte i form af par- og/eller familiesamtaler.

5 Individuel fysioterapi Der vil i begrænset omfang kunne tilbydes individuel fysioterapi til enkelte borgere. Samarbejde med sagsbehandler Der er tæt samarbejde med sagsbehandler i Jobcentret, der både bevilger forløbet og godkender fremtidsplan. Ekstern periode, 7-8 måneder Efter den interne periode vil der i de fleste tilfælde være behov for en nærmere afklaring af ressourcer og barrierer i forhold til arbejdsevne eller uddannelse. Arbejdsevnen afprøves og udvikles på en arbejdsplads i en nærmere aftalt periode på 3-6 måneder. I opfølgningsperioden vil borgeren fortsat blive fulgt tæt af sin kontaktperson fra Hjerneskadecentret. Formålet er at støtte den enkelte i at fastholde og overføre de tillærte teknikker og kompensationsstrategier til den nye livssituation, for derved at opnå optimal funktionsevne. Opfølgningen omfatter Regelmæssige møder og kontakter med arbejdspladsen, uddannelsesinstitution eller andet. Individuelle samtaler og evt. samtaler, hvor også partner eller øvrige pårørende deltager. Gruppemøder på Hjerneskadecentret, hvor der er mulighed for erfaringsudveksling og fastholdelse af træningsudbytte. Eksempler på indhold i opfølgningen Rådgivning til virksomheder om hjerneskader og tilrettelæggelse af arbejdsopgaver. Rådgivning og støtte til borgeren på arbejdspladsen, herunder løbende vurdering og justering af arbejdstid og opgaver, samt afprøvning af kompensationsmetoder. Strategier til håndtering af vanskeligheder på arbejdsplads/uddannelsesinstitution. Rådgivning og støtte til håndtering af følelsesliv, energiforvaltning mv. Tilrettelæggelse af realistisk plan for uddannelsesforløb. Afklaring af særlige behov, som evt. varetages af andre aktører. Kontakt til og evt. møder med sagsbehandler.

6 Afslutning Efter endt ekstern periode udarbejdes en skriftlig status med beskrivelse af rehabiliteringsforløbet, herunder beskrivelse af arbejdsevne eller studieegnethed og anbefalinger for fremtiden. Status indgår i Jobcentrets sagsbehandling og kan fx danne dokumentation for bevilling af fleksjob mv.

7 Intern periode (4-5 måneder) Undersøgelser og funktionsudredning Træningsstart skema 1-2 dage ugentligt Træning, arbejde med kompensationsmetoder Samtale med deltagelse af pårørende Arbejde med fremtidsplaner ønsker, muligheder mv. Møde med sagsbehandler Kontakt og møde med arbejdsplads, uddannelsesinstitution Møde med kontaktperson vedr. planer for fremtid Intern træningsperiode slut Ekstern periode (7-8 måneder) Arbejdspraktik 3-6 måneder. Individuelle samtaler med kontaktperson i opfølgningen Møder på arbejdsplads Gruppemøder på centret med de øvrige deltagere fra Det Fleksible Tilbud Afsluttes fra Hjerneskadecentret

8 VISITATION OG HENVISNING Henvisning til Det Fleksible Tilbud sker via Aarhus Kommunes Hjerneskadeteam, P.P. Ørums Gade 9-11, bygning 3D, 1. sal, 8000 Aarhus C. Telefon: For borgere bosiddende i andre kommuner end Aarhus, sker henvisning direkte til Hjerneskadecentret. LOVGRUNDLAG Hjerneskadecentret fungerer som forrevalidering efter Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, Kap. 10. For personer (hjerneskaderamte) med behov for specialiseret vejledning og opkvalificering, jf. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2 nr. 4 og 5 (revalidender og sygedagpengemodtagere). PRIS For borgere fra Aarhus Kommune indgår tilbuddet i rammeaftalen mellem Bestillerenheden og Udførerafdelingen, og er som sådan finansieret herved. For borgere fra andre kommuner er dagstaksten 813 kr. (2015). YDERLIGERE OPLYSNINGER Hjerneskadeteamet, P.P. Ørums Gade 9-11, bygning 3D, 1. sal, 8000 Aarhus C. Tlf Mail: Hjemmeside: Hjerneskadecentret, P.P. Ørums Gade 11, Bygning 2, 8000 Aarhus C. Tlf Mail: Hjemmeside: Hjerneskadecentret

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

Socialt arbejde med rehabilitering

Socialt arbejde med rehabilitering Dansk Socialrådgiverforening Maj 2011 Socialt arbejde med rehabilitering Indhold Socialrådgiverens rolle i rehabiliteringsindsatsen 4 Cases på socialt arbejde med rehabilitering 5 Cases Sundhedscentre

Læs mere

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Hold fast i jobbet Hold fast i jobbet er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er en opslagsguide til medlemmer, valgte og ansatte i afdelingerne og tillidsrepræsentanter.

Læs mere

Analyse af ikke-arbejdsmarkedsparate borgere med funktionsnedsættelser

Analyse af ikke-arbejdsmarkedsparate borgere med funktionsnedsættelser Analyse af ikke-arbejdsmarkedsparate borgere med funktionsnedsættelser December 2009 Indholdsfortegnelse Resumé... 5 Anbefalinger... 17 1. Indledning... 25 1.1 Baggrund... 25 1.2 Metode og datakilder...

Læs mere

Udfordringer til rehabilitering i Danmark

Udfordringer til rehabilitering i Danmark Udfordringer til rehabilitering i Danmark Bjarne Rose Hjortbak, Jette Bangshaab Jan Sau Johansen, Hans Lund Rehabiliteringsforum Danmark Hjortbak, BR, Bangshaab J, Johansen JS, Lund H (2011): Udfordringer

Læs mere

Hvad virker i indsatsen for ledige unge under 30 år? Anbefalinger til indsatsen

Hvad virker i indsatsen for ledige unge under 30 år? Anbefalinger til indsatsen Juli 2011 Hvad virker i indsatsen for ledige unge under 30 år? Anbefalinger til indsatsen Beskæftigelsesregionerne Hovedstaden & Sjælland, Nordjylland, Midtjylland og Syddanmark Hvad virker i indsatsen

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Dagcenteret Karetmagerporten 2013

Kvalitetsstandarder for Dagcenteret Karetmagerporten 2013 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag Lov om social service 104. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde aktivitetsog samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige

Læs mere

Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg

Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg Indholdsfortegnelse AFRAPPORTERING FRA SYGEDAGPENGEUDVALGET...3 SPOR 1 - EN BEDRE SYGEDAGPENGEINDSATS...9 FORSLAG 1.1 TIDLIG INDSATS TTA-AFKLARING...12

Læs mere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere En effektiv beskæftigelsesindsats for udsatte borgere New Insight A/S 1. udgave, 1. oplag 2013 Pjecen er udarbejdet af New Insight A/S Design: Kommuneforlaget A/S Fotos: Colourbox Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Initiativ for førtidspensionister, der ønsker at arbejde

Initiativ for førtidspensionister, der ønsker at arbejde Januar 2012 EVALUERING Initiativ for førtidspensionister, der ønsker at arbejde Indhold Intro 3 Sammenfatning 4 Resultater 11 Resultater af informationsindsatsen...11 Førtidspensionisters interesse for

Læs mere

Gør borgeren til mester i Esbjerg Kommune

Gør borgeren til mester i Esbjerg Kommune Marie Henriette Madsen, Iben Emilie Christensen, Pia Kürstein Kjellberg, Jakob Kjellberg og Rikke Ibsen Gør borgeren til mester i Esbjerg Kommune Organisations- og økonomianalyse Gør borgeren til mester

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser RAPPORT FRA REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 1 En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske

Læs mere

Rammeaftale om det sociale kapitel. 05.41 O.11 48/2011 Side 1

Rammeaftale om det sociale kapitel. 05.41 O.11 48/2011 Side 1 Rammeaftale om det sociale kapitel KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.41 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 05.41 Side 2 Indledning... 4 Kapitel 1 Aftalens område og formål... 5 1 Aftalens

Læs mere

Kom til Kræfter, Mand Mænd & Kræft Et led i rehabilitering af kræftramte

Kom til Kræfter, Mand Mænd & Kræft Et led i rehabilitering af kræftramte Mænd & Kræft Et led i rehabilitering af kræftramte 1 INDHOLD SIDE 1. Indledning 3 2. Projekt "Kom til Kræfter" - et led i rehabilitering af kræftramte 4 3. Målgruppe 4 4. Formidling af aktiviteten 5 5.

Læs mere

Aftale om en reform af kontanthjælpssystemet flere i uddannelse og job

Aftale om en reform af kontanthjælpssystemet flere i uddannelse og job 18. april 2013 Aftale mellem Regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance Aftale om en reform

Læs mere

12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA RØGESKOV

12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA RØGESKOV Et liv i egen bolig Analyse af bostøtte til borgere med sindslidelser 12:19 Steen Bengtsson Maria Røgeskov 12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA

Læs mere

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel?

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Virksomhedscenter Virksomhedspraktik Samarbejdsaftale Løntilskud Mentor Hvad er et virksomhedscenter? Et virksomhedscenter er et samarbejde mellem en virksomhed

Læs mere

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 11. september 2014 Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Læs mere

Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob

Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob Juni 2014 Erfaringsopsamling Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob Indhold Formål, evalueringsdesign og baggrund... 3 Resume... 5 Sammenfattende analyse... 8 Hvordan arbejder virksomhederne

Læs mere

Arbejdsevnemetode. Metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne

Arbejdsevnemetode. Metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne Arbejdsevnemetode Metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne Titel: Udgiver: Arbejdsevnemetode Metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne Socialministeriet Kontoret

Læs mere

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013 1 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse oktober 2013 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse Kapitel

Læs mere

ressourcer kur koordinering undervisning Job og rehabilitering for flygtninge med traumer

ressourcer kur koordinering undervisning Job og rehabilitering for flygtninge med traumer ressourcer koordinering kur undervisning KUR-modellen Job og rehabilitering for flygtninge med traumer Velkommen til KUR KUR er en model, der giver konkrete redskaber til erhvervsafklaring og beskæftigelse

Læs mere

Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Koncept for systematisk inddragelse af pårørende Koncept for systematisk inddragelse af pårørende Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen i samarbejde med Sundhedsstyrelsen. Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C. Tlf.: 72 42 37 00 www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Nye metoder til at finde veje ud af sygedagpengeforløb for ikke-vestlige borgere. Evaluering af metodeafprøvningsprojekt

Nye metoder til at finde veje ud af sygedagpengeforløb for ikke-vestlige borgere. Evaluering af metodeafprøvningsprojekt Helle Bendix Kleif og Leif Olsen Nye metoder til at finde veje ud af sygedagpengeforløb for ikke-vestlige borgere Evaluering af metodeafprøvningsprojekt Publikationen Nye metoder til at finde veje ud af

Læs mere

Fra pleje og omsorg til rehabilitering

Fra pleje og omsorg til rehabilitering Fra pleje og omsorg til rehabilitering Erfaringer fra Fredericia Kommune Pia Kürstein Kjellberg Rikke Ibsen Jakob Kjellberg PUBLIKATION SEPTEMBER 2011 Dansk Sundhedsinstitut Dampfærgevej 27-29 Postboks

Læs mere

Det socialt-psykologiske samarbejde

Det socialt-psykologiske samarbejde Det socialt-psykologiske samarbejde 2011 Dansk Psykolog forening KL Indhold Forord... 3 Kapitel 1. Parterne i det socialt-psykologiske samarbejde... 5 1.1. Psykologerne... 5 1.1.1. Titlen psykolog/autoriseret

Læs mere

Det har gjort en forskel. en evaluering af Lærkehøj, et herberg for hjemløse med misbrug

Det har gjort en forskel. en evaluering af Lærkehøj, et herberg for hjemløse med misbrug Det har gjort en forskel en evaluering af Lærkehøj, et herberg for hjemløse med misbrug 1 Indhold Forord 3 1 Boform for hjemløse med misbrug 4 2 Lærkehøjs formål 5 3 Beboerne på Lærkehøj 6 4 Hverdagen

Læs mere

BEDRE KVALITET I ARBEJDET MED HJEMLØSE

BEDRE KVALITET I ARBEJDET MED HJEMLØSE EVALUERINGSRAPPORT Jeg Jeg er kommet rigtig langt. Jeg havde ingenting for et år siden (deltager) Vi lærer at håndtere denne gruppe borgere på en helt anden måde (sagsbehandler) Jeg ser virkelig en lettelse

Læs mere