Initiativ for førtidspensionister, der ønsker at arbejde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Initiativ for førtidspensionister, der ønsker at arbejde"

Transkript

1 Januar 2012 EVALUERING Initiativ for førtidspensionister, der ønsker at arbejde

2 Indhold Intro 3 Sammenfatning 4 Resultater 11 Resultater af informationsindsatsen...11 Førtidspensionisters interesse for job Profil af de jobinteresserede førtidspensionister Resultat af afklaringsindsatsen...18 Behov for afklaring Førtidspensionisternes forskellige behov for indsats Resultat af jobsøgning og jobformidling...21 Job til førtidspensionister i initiativet Profil af førtidspensionister i skånejob, deltidsjob og fleksjob Førtidspensionister, der ikke kom i job Mini-projekter Variation i resultater i de 13 projekter (16 kommuner)...31 Opfyldelse af måltal Indsats Hvad har virket bedst? 33 Den bedste informationsindsats til førtidspensionister Den bedste afklaring til job for førtidspensionister Den bedste afklaring til jobsøgning/jobformidling Den bedste projektorganisering Cost benefit analyse 40 For personer under 40 år For personer mellem 40 og 50 år Samfundsøkonomisk gevinst

3 INTRO Initiativet Førtidspensionister i job blev igangsat i april 2010 som et led i den tidligere regerings handicapstrategi fra Initiativet, som er finansieret af Arbejdsmarkedsstyrelsen, sluttede i oktober Ifølge den tidligere regerings handicapstrategi har undersøgelser vist, at nogle førtidspensionister gerne vil og også kan arbejde i et vist omfang ved siden af pensionen. Men at kommunerne ikke har procedurer for at tage kontakt til førtidspensionisterne og afdække deres muligheder for at komme i beskæftigelse. Intentionen med initiativet Førtidspensionister i job var derfor at tilbyde alle førtidspensionister under 50 år i et antal jobcentre fem frivillige afklaringssamtaler. Målet var at informere førtidspensionister om muligheden for job ved siden af pensionen og støtte de førtidspensionister, der var interesseret i job, i at finde jobbet. Initiativet har omfattet 13 projekter i 16 kommuner (heraf to samarbejdsprojekter med hhv. to og tre kommuner). Alle projekter har haft en praksisperiode på halvandet år. Rammen for initiativet Med udgangspunkt i aftalen om Handicapstrategien blev der fastlagt en ramme for initiativet - med en række krav til de kommuner, der skulle deltage. Rammen for selve indsatsen for førtidspensionisterne var: 1. En informationsindsats til kommunernes førtidspensionister via breve. Med brevene skulle bl.a. sendes en pjece, der beskriver reglerne for førtidspensionister i job. 2. Et tilbud til førtidspensionisterne om fem afklaringssamtaler. Samtalerne skulle omfatte jobafklaring, støtte til jobsøgning, match til job o.a. Rammen for organiseringen af indsatsen var: 1. Etablering af en indsatsgruppe med deltagelse af ledelsesrepræsentanter fra de involverede afdelinger i kommunen, den frikøbte jobkonsulent samt DISCUS. Indsatsgruppen skulle igangsætte, koordinere og udvikle det lokale projekt. 2. Frikøb af en jobkonsulent til at tage imod henvendelse fra førtidspensionister og gennemføre jobindsatsen. Evalueringen bygger på: kvantitative data fra initiativets eget webregistreringssystem: o profil af de førtidspensionister, der har taget mod tilbuddet om afklaringssamtaler (data registreret ved jobkonsulenternes samtaler med førtidspensionisterne) o indhold i afklaringssamtalerne og støtte til jobsøgning/jobformidling o job, der er etableret i initiativet samt profil af de førtidspensionister, der fik job kvalitative data indsamlet ved interviews med o alle medvirkende jobkonsulenter i de 13 projekter o medlemmer af indsatsgrupperne i de 16 deltagende kommuner o andre aktører, som har gennemført mini-projekter i initiativet en costbenefit analyse af initiativet

4 SAMMENFATNING Målsætninger og resultater i det samlede initiativ Der har været opsat tre mål for det samlede initiativ. Alle tre mål er nået: Mål 1: Målrettet information til alle førtidspensionister under 50 år om muligheden for job ved siden af pensionen og tilbud om afklaring. Resultat: ca førtidspensionister i de 16 kommuner har modtaget brev med informationsfolder og et klippekort med ret til fem afklaringssamtaler. Dvs. at initiativet har lavet en informationsindsats for 26 % af alle førtidspensionister under 50 år i Danmark. Mål 2: Afklaring af interesserede førtidspensionister via tilbud om frivillige samtaler med en jobkonsulent i jobcentret. Resultat: førtidspensionister har taget mod tilbuddet om afklaring. Det svarer til ca. 10 % af målgruppen i de 16 kommuner. Mål 3: 15 % af de førtidspensionister, der tager imod tilbud om afklaringssamtaler, skal opnå beskæftigelse. Resultat: 40 % svarende til 920 førtidspensionister er kommet i job. Det er lykkedes at skabe job Det er lykkedes at skabe job til et bredt udsnit af de førtidspensionister, der har vist sig interesserede i at arbejde. Der er ingen markante forskelle mellem de jobinteresserede førtidspensionister og de førtidspensionister, der er kommet i job. Fælles for begge grupper er, at: 65 % er på ny pensionsordning efter 1.januar (På landsplan er 45 % på ny pensionsordning, Danmarks Statistik) ca. en ud af fire har haft pension i 10 år eller mere Godt halvdelen har ingen uddannelse efter folkeskolen. Heraf har o 35 % afgangseksamen fra den danske folkeskole o 10 % ingen afgangseksamen fra folkeskolen o 8 % har gået i specialskole eller skole i udlandet ca. en ud af tre har en kompetencegivende uddannelse heraf har de fleste en erhvervsfaglig uddannelse det gør sig gældende for en ud af fire. Profilen af de jobinteresserede og profilen af førtidspensionister i job adskiller sig en smule på to punkter: 1. Lidt færre førtidspensionister med en psykisk lidelse har fået job: 47 % af de jobinteresserede har psykisk lidelse som årsag til pensionen, hvorimod 42 % af førtidspensionister i job har en psykisk lidelse

5 2. Yngre førtidspensionister er lidt oftere kommet i job: 52 % af førtidspensionister i job er under 40 år, hvorimod 49 % af de jobinteresserede førtidspensionister er under 40 år. Særligt om de jobinteresserede førtidspensionister under 40 år Karakteristisk for de yngre førtidspensionister under 40 år er, at de i højere grad end de ældre førtidspensionister har en psykisk lidelse (55 %) eller er udviklingshæmmede /hjerneskadede (19 %). Førtidspensionisterne under 40 år har et lavere uddannelsesniveau end førtidspensionister over 50 år: der er 19 % førtidspensionister under 40 år, der har en kompetencegivende uddannelse, mens det gælder for 47 % af de, der er over 40 år. Særligt om jobinteresserede førtidspensionister med psykiske lidelser Sammenlignes førtidspensionister, som har psykiske lidelser med førtidspensionisterne, som har mobilitetsproblemer er forskellene tydelige: Flere førtidspensionister med psykiske lidelser har fået pension efter ny ordning (1.januar 2003), flere med psykiske lidelser er under 40 år og er enlige. Færre med psykiske lidelser har kompetencegivende uddannelse end førtidspensionister med mobilitetsproblemer. Om jobbene til førtidspensionister Der er etableret 920 job i initiativet. Langt de fleste er job med løntilskud, såkaldte skånejob: 87 % (802) af jobbene er skånejob og 11 % (104) er ordinære deltidsjob. Det har ikke været et mål i dette initiativ at få førtidspensionister ud af pension. Alligevel er der etableret 2 % (14) fleksjob, hvor førtidspensionen er gjort hvilende. Jobbene er fundet i private virksomheder ofte i handel/hotel/restauration 70 % af jobbene er etableret i private virksomheder, 25 % i offentlige virksomheder og 5 % i foreninger. 38 % af jobbene er etableret inden for handel, hotel og restauration. 12 % i sociale og pædagogiske institutioner. Resten af jobbene er etableret inden for alle typer brancheområder. Førtidspensionisterne har typisk løst 3 typer opgaver Førtidspensionister har varetaget forskellige typer arbejdsopgaver, oftest inden for kontor, lager, rengøring, pædagogisk arbejde, køkken/kantine og butik. Opgavetyperne kan inddeles i tre: 1. Servicerelaterede arbejdsopgaver typisk medhjælperopgaver, der understøtter øvrige ansattes funktioner, fx tage kopier, aflevere post, feje i gården 2. Delopgaver af de ordinært ansattes arbejdsopgaver og med særlige skånehensyn, fx at rense grønsager i et køkken i eget tempo, at køre bus kun for ældre mennesker pga. forudsigeligheden og roligt tempo 3. Opgaver af samme karakter som kolleger ansat på ordinære vilkår, blot på deltid. Det er fx job, der kræver formel uddannelse som fx tandplejer eller revisor

6 Om førtidspensionister i skånejob Karakteristisk for førtidspensionisterne i de 802 skånejob er, at de er lidt yngre end de øvrige, der er kommet i job flere af dem er under 40 år. Færre har en kompetencegivende uddannelse. Det er typisk jobkonsulenten, der har fundet skånejobbet og er taget med til jobsamtale på den kommende arbejdsplads. Førtidspensionisterne har haft brug for støtte til selve jobsøgningsprocessen - og til at etablere jobbet. Arbejdstiden i skånejobbene er for 30 % timer om ugen og for 27 % 5 10 timer om ugen fordelt på 3 til 4 dage. Gennemsnitstimelønnen i skånejob er 62 kr./time, oftest 50 kr./time. Om førtidspensionister i ordinære deltidsjob Der er færre unge i ordinære deltidsjob end i skånejob den største gruppe i deltidsjob er år. Flere har en kompetencegivende uddannelse. De har oftere selv opsøgt virksomhederne. Et ordinært deltidsjob er oftest på ganske få timer: 28 % arbejder under 5 timer om ugen, 25 % arbejder 5 10 timer om unge, fordelt på 1 til 2 dage om ugen. Gennemsnitstimelønnen i ordinære deltidsjob er 131 kr./time, oftest på kr./time. Om førtidspensionister i fleksjob Førtidspensionisterne i de 14 fleksjob er ældre end øvrige førtidspensionister i job: 10 ud af 14 er over 40 år. Flere har en kompetencegivende uddannelse, og hovedparten har en del arbejdserfaring fra skånejob. Nogle er blevet på samme arbejdsplads, i fleksjob frem for i skånejob, og er gået lidt op i tid. Andre er selv taget til samtale på en virksomhed, efter at jobkonsulenten har taget den første kontakt. 8 af de 14 arbejder timer om ugen, de øvrige derover, oftest fordelt på fem dage om ugen. Gennemsnitstimelønnen for førtidspensionister i fleksjob er 144 kr./time. Særligt om job til førtidspensionister under 40 år De unge førtidspensionister under 40 år har i højere grad end de ældre førtidspensionister haft brug for støtte til at finde job. For flere af de yngre jobsøgende førtidspensionister har jobkonsulenten taget første kontakt til virksomheden og har deltaget i jobsamtalen sammen med den unge. De yngre førtidspensionister er oftere kommet i skånejob end i andre job. Det gælder navnlig for førtidspensionister under 30 år, som sjældent er kommet i andet end skånejob. Brugen af praktik er hyppigst forekommet hos førtidspensionister under 40 år, og i særligt stort omfang hos unge under 30 år. Særligt om job til førtidspensionister med psykiske lidelser Sammenlignet med førtidspensionister som har mobilitetsproblemer har førtidspensionister med psykiske lidelser haft behov for mere hjælp til jobsøgning; de har ikke så ofte kontaktet arbejdspladsen personligt, og de har oftere haft jobkonsulenten med til samtale. De har oftere været i praktik - og af længere varighed end en måned

7 Målsætninger og resultater i de 13 projekter Der har været opsat mål for de 13 projekter i de 16 kommuner, afhængigt af antallet af førtidspensionister under 50 år i kommunen. 8 af de 13 projekter har nået deres mål, og et projekt er meget tæt på målet. to store kommuner havde et mål på hhv. 100 og 150 job et af projekterne har nået målet seks mellemstore kommuner og to samarbejdsprojekter med hhv. to og tre kommuner havde et mål på 60 eller 70 job fire af projekterne har nået målet et af projekterne er meget tæt på at nå målet tre mindre kommuner havde et mål på 30 job alle tre projekter har nået målet Figur 1: Resultater i de 13 projekter Hvilke indsatser er mest virkningsfulde? Inden for de fælles rammer med kravene til indsats og organisering har de 13 projekter haft et spillerum til at afprøve forskellige metoder i deres jobindsats for førtidspensionister. De jobcentre, der har opnået de bedste jobeffekter i forhold til deres målsætning, har arbejdet med indsatsen på følgende måde: Informationsindsats der skal mere end et brev til Den bedste informationsindsats er foregået løbende og drypvis over en længere periode. Dette sikrer, at budskabet kan modnes hos førtidspensionisterne. Den mest virkningsfulde information er en bred informationsindsats via mange kanaler. Fx artikler med gode eksempler i lokalavisen, annoncering i gratisaviser og foreningsblade for førtidspensionister. Der er gode erfaringer med at sende budskabet til førtidspensionisterne gennem frivillige organisationer og netværk af foreninger for førtidspensionister. En anden virkningsfuld information er sket via ambassadører i kommunen. Det politiske niveau, ledelsesniveauet - og praktikerniveauet er blevet orienteret om initiativet og blevet - 7 -

8 anmodet om at sprede budskabet. Der er gode erfaringer med at afholde informationsmøder for medarbejdere i de kommunale afdelinger, som har daglig kontakt med førtidspensionister. På møderne har medarbejderne fået sat ansigt og navn på jobkonsulenten i initiativet, så de ved, hvem de skal henvise interesserede førtidspensionister til. Organisering af indsatsen en bred og engageret indsatsgrupper har rykket Indsatsgruppens sammensætning og gennemslagskraft har vist sig afgørende. De bedste resultater er opnået ved en bredt sammensat indsatsgruppe med ledelsesrepræsentanter fra socialafdeling, pensionsafdeling/borgerservice og i enkelte tilfælde psykiatri. Indsatsgrupperne i de bedste jobcentre har udvist stort engagement og løbende igangsat, ændret og udviklet indsatsen for førtidspensionisterne, fx hvis der har været for få henvendelser fra førtidspensionister. De engagerede indsatsgrupper har kunnet give jobkonsulenten den nødvendige sparring og rådgivning til at drive den daglige indsats. Afklaringssamtaler en proces er igangsat De førtidspensionister, der er kommet ind ad døren hos jobcentrene, har haft forskellige behov for hjælp til afklaring og jobsøgning. Fælles for de fleste jobinteresserede førtidspensionister er, at afklaringen har været en proces af kortere eller længere varighed. Afklaringssamtalerne har fungeret bedst i de jobcentre, hvor jobkonsulenterne har holdt fokus på førtidspensionistens ressourcer og mulighederne for at starte på en frisk. Dagsorden i samtalerne har her været målrettet job og typisk drejet sig om afklaring af jobønsker, kompetencer og skånebehov. Jobcentrene med de bedste resultater har tidligt i alle afklaringsforløb fået lavet en beregning på, hvor meget den jobinteresserede førtidspensionist må tjene ved siden af pensionen for at kunne beholde pensionen. Beregningen har vist sig meget nødvendig for, at førtidspensionisten kan komme videre i afklaringsprocessen. En stor gruppe af de jobinteresserede førtidspensionister har haft urealistiske jobønsker. Denne udfordring har jobkonsulenterne håndteret ved sammen med førtidspensionisten at forsøge at finde en anden jobtype i en lignende branche: et ønske om at blive pilot bliver til et job ved bagagehåndtering i en lufthavn. Jobformidling tre grupper med forskellige behov De jobinteresserede førtidspensionisters behov for støtte kan skitseres i tre grupper: 1. Selvfindere, der både har relevant uddannelse/arbejdserfaring og har erfaring med selv at finde et job. Denne gruppe har brugt samtalerne til at indhente informationer om de økonomiske konsekvenser af et job og om reglerne om løntilskud. Jobbene har selvfinderne fundet via eget netværk eller ved personlig henvendelse til virksomheder. De har ofte fundet ordinære deltidsjob, skånejob med timeløn tæt på overenskomstmæssig løn eller fået deres skånejob konverteret til fleksjob. 2. Samspillere har typisk en forældet uddannelse/arbejdserfaring, eller står over for et brancheskift, fordi de ikke kan holde til at være i deres gamle branche - eller har en afbrudt uddannelse, der ikke umiddelbart kan omsættes til et job. Samspillere er usikre på, hvilke job de kan bestride, og hvordan de finder det. De har typisk haft behov for tre til fem samtaler, hvor de får sparring og støtte til at bruge ressourcer - 8 -

9 og kompetencer i et job. De har haft behov for hjælp til at kontakte virksomheder, evt. etablere en kort afklaringspraktik. Denne gruppe er typisk kommet i skånejob til 50 kr. i timen eller i ordinært deltidsjob med en timeløn tæt på mindstelønnen. Blandt dem, der ikke er kommet i job, har flere valgt frivilligt ulønnet arbejde som et muligt afsæt til et skånejob. 3. Støttekrævende førtidspensionister har ingen eller meget lidt uddannelse eller arbejdserfaring. De har i forvejen støtte til andre dele af deres hverdag. De støttekrævende har ikke umiddelbart kunnet finde eller bestride et job. De fem samtaler har ikke været tilstrækkeligt, og de har haft mulighed for at tilmelde sig mini-projekter i initiativet. De støttekrævende er typisk kommet i skånejob med en række skånehensyn til 50 kr. i timen eller mindre, eller i frivilligt arbejde for at få sociale kontakter til kolleger og noget at stå op til. I en af deltagerkommunerne har nogle førtidspensionister fået deres støttede beskæftigelse konverteret til skånejob (disse job er ikke med i opgørelserne over de samlede resultater i initiativet). Jobkonsulentens indsats kontakt til virksomheder og brug af praktik Stort set ingen job til førtidspensionister er slået op på de tilgængelige jobportaler. Derfor har jobkonsulenterne måttet gå i dialog med den enkelte virksomhed om at finde uløste egnede arbejdsopgaver i virksomheden og konstruere småjobs til førtidspensionisterne. Jobkonsulenterne har benyttet sig af eksisterende virksomhedskontakter - egne og kollegers - og har opsøgt nye og ukendte virksomheder, oftest små private virksomheder. Ca. fire ud af ti førtidspensionister, der er kommet i job, har været i praktik i virksomheden - stort set alle i den virksomhed, hvor de senere er blevet ansat. Praktik i virksomheden er blevet anvendt som et redskab til at lave en forventningsafstemning mellem virksomhed og førtidspensionisten om jobbet. Det har fx omfattet justering af arbejdstid, mængden af arbejdsopgaver og arbejdstempo. Hovedparten af praktikkerne har varet under fire uger, eller i en til tre måneder. De længerevarende praktikker har typisk været for førtidspensionister uden arbejdsmarkedserfaring. En ekstra indsats - miniprojekter I det sidste år af initiativet har jobcentrene haft mulighed for at søge ekstra midler til at gennemføre mini-projekter i jobcenterregi eller med brug af andre aktører med det formål at understøtte jobskabelsen til førtidspensionisterne og supplere jobkonsulentens indsats. 15 mini-projekter er gennemført i initiativet. Mini-projekter med fokus på fastholdelse To af de 15 mini-projekter var rettet mod at fastholde førtidspensionister, der allerede var i job. Et af mini-projekterne har nået sit mål med at fastholde 70 % af 50 førtidspensionister i job i minimum 4 måneder efter at jobbene er etableret. Det andet mini-projekt har ikke nået sit mål om at fastholde ti førtidspensionister i job fire førtidspensionister har fastholdt deres job

10 Mini-projekter med fokus på job 13 mini-projekter var rettet mod at få støttekrævende førtidspensionister i job. Seks projekter har haft fokus på den brede gruppe af støttekrævende førtidspensionister, og syv har haft fokus på støttekrævende førtidspensionister med psykiske lidelser. 12 af miniprojekterne har haft fastlagte mål for antallet af deltagere og/eller antallet af førtidspensionister i job. Et projekt uden fast resultatmål har haft til formål at etablere en jobcafé for førtidspensionister. Det er lykkedes, og den drives videre efter initiativets afslutning. Effekt af mini-projekterne med fokus på job Samlet set har de 12 mini-projekter ikke givet den forventede effekt (se skema 1). Det samlede mål for antal deltagere er næsten nået. Men det dækker over en stor variation: fire mini-projekter har haft flere deltagere end målsat, fire har opfyldt målet, og fire har haft for få deltagere. Det samlede mål for job er ikke nået. 40 førtidspensionister er kommet i job. To mini-projekter har både nået deltagermål og jobmål, og tre mini-projekter har været tæt på at nå deltagermål og jobmål. Skema 1: Mål og resultater for 12 mini-projekter Mål Resultater Antal deltagere 225 deltagere 221 deltagere Antal job 89 job 40 job De mini-projekter, der er lykkedes med at få førtidspensionister til at deltage og har fået nogle videre i job, har nogle fællestræk: aktørerne har haft et indgående kendskab til at lave job til førtidspensionister de har haft realistiske målsætninger for deres projekt (der skulle afvikles over kort tid) de har haft et tæt samarbejde med jobcentret omkring mini-projektet - og de har IKKE haft et færdigt koncept for indholdet i mini-projektet, men lyttet til førtidspensionisternes ønsker til indhold. Mini-projekter med et tydeligt fokus på jobindsats har haft større tilslutning end fx miniprojekter med fokus på sundhed

11 RESULTATER Resultater af informationsindsatsen Ca førtidspensionister i de 16 kommuner har modtaget et eller flere breve med informationsfolder og klippekort med ret til fem afklaringssamtaler. På landsplan svarer dette til 26 % af alle førtidspensionister under 50 år Ramme for informationsindsatsen De medvirkende kommuner skal give målrettet information til alle førtidspensionister under 50 år om muligheden for job ved siden af pensionen og tilbud om afklaring. Informationsindsatsen skal ske via brev til kommunernes førtidspensionister. Brevene er sendt ud af flere omgange. I april 2010 blev de første breve sendt ud til alle førtidspensionister under 40 år i de 16 kommuner. Efter nogle måneder fik denne gruppe endnu et brev om, at tilbuddet om afklaringssamtaler fortsat var gældende. Derefter blev der i efteråret 2010 sendt brev til alle førtidspensionister mellem 40 og 50 år. DISCUS havde på forhånd udarbejdet skabelon til brevet, som kommunerne kunne tilrette med logo, kontaktadresser mv. Informationsfolder og klippekort var ens for alle kommuner. Der er i alt ca førtidspensionister under 50 år i de 16 medvirkende kommuner. De kommuner, der havde tilstrækkelig detaljeret viden om borgernes helbredstilstand, har i få tilfælde valgt ikke at sende breve til alvorligt syge førtidspensionister for ikke at støde førtidspensionisterne og deres pårørende; det kunne fx være terminale cancerpatienter. Enkelte kommuner har indgået aftaler med bofællesskaber og institutioner for evnesvage om, at personalet delte brevene ud og forklarede indholdet for de førtidspensionister, som ikke kunne læse eller havde svært ved at forstå indholdet. Førtidspensionister i målgruppen, der har fået bevilget pension i løbet af projektperioden, har fået folder og klippekort i løbet af deres pensionssag eller ved tilkendelse af pensionen. Tidspunktet for informationen til de nye førtidspensionister har varieret og været op til den enkelte sagsbehandler i pensionssagen og bl.a. afhængigt af borgerens helbredstilstand og interesse for job. Førtidspensionisters interesse for job førtidspensionister har taget mod tilbuddet om afklaringssamtaler og er efterfølgende blevet tilmeldt initiativet som jobinteresserede. De jobinteresserede svarer til 10 % af de førtidspensionister, der har fået tilsendt breve

12 De jobinteresserede udgør 3,8 % af alle førtidspensionister i de 16 kommuner. På baggrund af erfaringer fra et pilotprojekt, var det forventningen, at 3 % af førtidspensionisterne i de 16 kommuner ville kontakte jobcentret med interesse for job. På landsplan har 2,2 % af alle førtidspensionister under 50 år fået afklaringssamtaler. Forud for initiativets start var 13,3 % af alle førtidspensionister i deltagerkommunerne i job, mens det i en række sammenlignelige kommuner var 14,4 % 1 Også før initiativets start har der været interesse for job blandt førtidspensionister i de 16 kommuner. I begrænset omfang var der løbende henvendelser fra jobinteresserede førtidspensionister - de kontaktede jobcentre og ydelsesafdelinger med forespørgsler om job og økonomiske konsekvenser af et job ved siden af pensionen. Af de 16 kommuner var det alene Ballerup og Aarhus, der via deres medvirken i et pilotprojekt forud for dette initiativ, allerede havde et beredskab, når jobinteresserede førtidspensionister henvendte sig. Enkelte kommuner, bl.a. Tønder, Holbæk, Slagelse og Aalborg havde eller havde haft projekter for jobinteresserede førtidspensionister, men ikke et egentligt beredskab. Profil af de jobinteresserede førtidspensionister Alder 84 % af de jobinteresserede førtidspensionister var under 50 år. De unge førtidspensionister under 40 år udgør de 49 %. På landsplan udgør førtidspensionister under 50 år 36 %, heraf er de 14 % førtidspensionister under 40 år. 2 Initiativet har dermed i vid udstrækning ramt målgruppen. Men også førtidspensionister, som ikke har modtaget direkte brevinformation, har henvendt sig som jobinteresserede. 1 E-data se Cost benefit analysen på 2 Danmarks Statistik, 2. kvartal

13 Aldersfordeling jobinteresserede førtidspensionister i initiativet år 4% over 60 år 1% under 25 år 7% år 17% år 11% år 12% år 14% år 18% år 16% 3 16 % af de jobinteresserede er over 50 år og dermed ikke i initiativets målgruppe. De har ikke modtaget brev, men hørt om initiativet på anden vis, fx via den lokale presse eller i eget netværk. Efter aftale mellem Arbejdsmarkedsstyrelsen og jobcentrene fik de samme tilbud om fem samtaler, sparring og støtte til at finde job som førtidspensionister under 50 år. Særligt om de jobinteresserede førtidspensionister under 40 år De yngre førtidspensionister under 40 år har oftere end de ældre førtidspensionister en psykisk lidelse (55 %) eller er udviklingshæmmede /hjerneskadede (19 %). Deres uddannelsesniveau er lavere end førtidspensionister over 50 år. 19% af de unge under 40 år har en kompetencegivende uddannelse, mens det samme gælder for 47 % af førtidspensionisterne over 40 år. 75 % af de yngre førtidspensionister er på den nye pensionsordning. 3 Alle figurer i dette afsnit bygger på data vedr. de jobinteresserede førtidspensionister

14 Årsag til pension Knap halvdelen af de førtidspensionister, der er tilmeldt initiativet, har angivet en psykisk lidelse som hovedårsag til deres pension. Primær årsag til pension hos de jobinteresserede førtidspensionister problemer m. sanser og kommunikation 2% udviklingshæm. el. hjerneskadet 14% psykisk lidelse 47% Sammenlignes førtidspensionister, der har psykiske lidelser med førtidspensionisterne, der har mobilitetsproblemer, er forskellene tydelige: Flere førtidspensionister med psykiske lidelser har fået pension efter den nye ordning (1.januar 2003), flere med psykiske lidelser er under 40 år og er enlige. Færre med psykiske lidelser har en kompetencegivende uddannelse end førtidspensionister med mobilitetsproblemer. mobilitetsproblemer 22% sociale problemer 3% kronisk el. fremadskrid. sygdom 12% Psykisk lidelse figurerer som årsag i alle aldersgrupper af jobinteresserede. For førtidspensionister under 40 år er psykisk lidelse den hyppigst angivne årsag, mens mobilitetsproblemer og psykiske lidelser angives af en lige stor andel førtidspensionister over 50 år. Særligt om de jobinteresserede førtidspensionister med psykiske lidelser På landsplan 4, udgør førtidspensionister, der har fået tilkendt pension på baggrund af en psykisk lidelse og mental retardering, 41 % førtidspensionister, der har fået tilkendt pension på baggrund af en kronisk lidelse eller fremadskridende sygdom, 25 %. 4 Data fra Ankestyrelsen. Årsager til nytilkendelser i perioden

15 Pensionsordning 2 ud af 3 de jobinteresserede er på den nye pensionsordning. På landsplan er 2 ud af 3 førtidspensionister under 40 år på ny ordning, mens det er hver anden førtidspensionist mellem 40 og 50 år. 5 Initiativets målgruppe og dermed overrepræsentation af yngre førtidspensionister kan forklare en del af denne fordeling på hhv. ny og gammel pensionsordning. Alligevel kan det synes overraskende 6, at så stor en del af de jobinteresserede er på ny ordning, da førtidspensionister på den gamle ordning før 1. januar 2003 ikke kan få frakendt førtidspensionen og derfor ikke risikerer at miste pensionen, hvis de arbejder, men får den gjort hvilende, hvis de gennem en længere periode har en indtægt over en vis størrelse. reglerne for tilkendelse af førtidspension blev strammet med den nye pensionsordning, så førtidspensionister med en pension efter de nye regler derfor kunne forventes af have så lille arbejdsevne, at selv et skånejob ikke er en realistisk mulighed. Jobkonsulenterne i initiativet angiver, at de jobinteresserede førtidspensionister på ny ordning - efter en afklaring af retningslinjer omkring arbejde og pension - generelt ikke frygter at miste pensionen ved at få et job nogle få timer om ugen. Enkelte har som erklæret mål på sigt at komme ud af pensionen. Førtidspensionister på hhv. gammel og ny pensionsordning Førtidspensionisterne på den gamle pensionsordning er ældre end førtidspensionister på ny ordning. Tre ud af fire af de jobinteresserede under 40 år er på den nye ordning, mens det gælder for godt halvdelen (56 %) af de jobinteresserede over 40 år. Førtidspensionister, der har fået pension pga. problemer med sanser og kommunikation eller udviklingshæmning/hjerneskade, er hyppigere på den gamle pensionsordning. Mens førtidspensionister, der har fået pension pga. psykiske lidelser, oftere er på den nye ordning. Varighed af pensionen Både førtidspensionister, der lige har fået pension, og førtidspensionister, der har haft pension i mange år, er interesserede i job. halvdelen af de jobinteresserede har haft pension i under 5 år 24 % har haft pension i 5 til 10 år og de øvrige 26 % har haft pension i 10 år eller mere. 5 Danmarks Statistik 6 Lokal integration af førtidspensionister, SFI, Her er markant flere førtidspensionister i job ved siden af pensionen på gl. ordning

16 Jobkonsulenterne fortæller, at de førtidspensionister, der har fået pension for kort tid siden, typisk er interesserede i job, fordi: de umiddelbart før pensionstilkendelsen har været i arbejdsprøvning eller lign. og dermed har en klar opfattelse af, hvad de kan klare i et job og har måske en forbindelse til en arbejdsgiver, der kender dem eller de har en udtalt arbejdsidentitet og frygter, at de uden et job vil få en ringere livskvalitet eller pensionstilkendelsen har givet dem ro omkring deres forsørgelsesgrundlag og dermed overskud til et job. Mens de førtidspensionister, der først søger job efter flere år på pension, typisk begrunder det med at de gennem længere tid har overvejet, om et job kunne være en mulighed for dem, men først nu har fået tilbud om støtte til at finde job eller de har fået det bedre fysisk og/eller psykisk, fx pga. bedre behandlingsmuligheder eller, fordi de har lært at leve med deres funktionsnedsættelse eller de har fået mere overskud i deres privatliv (fx fordi deres børn er blevet større) og ønsker at bruge dette overskud i et job. Uddannelsesniveauet 6 ud af 10 jobinteresserede førtidspensionister har folkeskolen eller mindre som højeste uddannelse hver tredje har en kompetencegivende uddannelse. 7 Højeste uddannelse blandt jobinteresserede førtidspensionister i initiativet mellemlang videreg. udd. 6% lang videreg. udd. 2% kort videreg. udd. erhvervsfaglig 5% udd. 19% gymnasial eksamen skole i 8% andet land 7% afgangseks. fra folkeskole 35% ikke afgangseks. fra folkeskole 10% specialskole 8% 7 Samme fordeling ses i Ankestyrelsens undersøgelse af førtidspensionister i job med løntilskud, oktober

17 Jo ældre førtidspensionisterne er, jo større er sandsynligheden for, at de har en kompetencegivende uddannelse. Mens godt 40 % af de jobinteresserede over 40 år har en kompetencegivende uddannelse, gælder det samme for 19 % af de jobinteresserede under 40 år. Meget få af de jobinteresserede førtidspensionister har ønsket at gå i gang med en uddannelse. Det drejer sig i så fald om korte kurser som fx hygiejnebevis, truckcertifikat mv. Desuden har enkelte ønsket at færdiggøre en påbegyndt uddannelse. På landsplan Førtidspensionister med kompetencegivende uddannelse er underrepræsenterede i initiativet: 32 % mod 44 % på landsplan. (Data fra Ankestyrelsen. Uddannelse ved nytilkendte i perioden Med forbehold, da inddeling i initiativet er forskellig fra inddeling i data fra Ankestyrelsen.) Førtidspensionisters uddannelsesniveau er lavere end blandt borgere på arbejdsmarkedet. Halvdelen af alle førtidspensionister, 51 %, der har fået tilkendt pension i løbet af de seneste år, har alene grundskolen som højeste uddannelse eller slet ingen uddannelse 8, mens det er en ud af fem, 19 %, i arbejdsstyrken. 9 Køn, civilstand og etnicitet Mandlige førtidspensionister er oftere interesserede i job end kvindelige Lidt over halvdelen, 52 %, af de jobinteresserede førtidspensionister, er mænd. På landsplan udgør mænd 45 % af alle førtidspensionister. 10 Førtidspensionister, der bor alene, er oftere interesserede i job 2 ud af 3 jobinteresserede bor alene På landsplan bor 58 % af alle førtidspensionister alene. I initiativet er de jobinteresserede førtidspensionisters etnicitet ikke registreret. En indikation af, hvor mange, der er af anden etnisk herkomst end dansk er, hvor stor en andel, der har gået i skole i et andet land, nemlig 7 %. På landsplan er 17,4 % af alle førtidspensionister af udenlandsk oprindelse Data fra Ankestyrelsen. Uddannelse ved nytilkendte i perioden Danmarks Statistik, Befolkningens højest fuldførte uddannelse Danmarks Statistik, 2. kvartal Danmarks Statistik, 3. kvartal AUK

18 Resultat af afklaringsindsatsen Ramme for afklaringsindsatsen Alle førtidspensionister op til 50 år skulle have tilbud om fem afklaringssamtaler. Samtalerne skulle omfatte jobafklaring, støtte til jobsøgning, match til job o.a. Behov for afklaring Førtidspensionisterne ønsker hyppigst afklaring af jobønsker og af deres behov for skånehensyn De emner, der hyppigst er taget op ved afklaringssamtalerne, er afklaring af jobønsker: 27 % afklaring af skånebehov og ønsker til timetal og mødetidspunkt: 26 % jobsøgningsstrategi og samtale om konkrete jobmuligheder: 15 % afklaring af egne kompetencer: 12 % Førtidspensionisterne har samme ønsker til emner i afklaringssamtalerne, uanset deres alder og årsagen til deres pension. Beregningen af de økonomiske konsekvenser ved et job er sket i kommunernes ydelses- eller pensionsafdeling Jobkonsulentens rolle har her primært været at formidle kontakt til de relevante medarbejdere i ydelses- eller pensionsafdeling. Så selv om afklaringssamtalerne ofte har taget afsæt i en beregning af de økonomiske konsekvenser af et job, er det alene 7 % af afklaringssamtalen, der er gået med selve beregningen. I 5 % af samtalerne har jobkonsulenten aftalt hjemmeopgaver for førtidspensi o- nisten inden næste afklaringssamtale Hjemmeopgaverne har hyppigst været: at kontakte arbejdsgiver at skrive CV og ansøgning at undersøge jobmuligheder i eget netværk at overveje jobønsker og egne kompetencer Ved etableringen af job har førtidspensionisterne især haft behov for jobkons u- lentens indsats til at tage den indledende kontakt til virksomheden Vægtningen af jobkonsulentens indsats ved selve etableringen af jobbet har været: 20 % at tage den indledende kontakt til virksomheden 14 % at deltage i jobsamtale 11 % at udarbejde en opgavebeskrivelse, inkl. skånebehov, timetal mv

19 I godt hvert 3. job har jobkonsulenterne fulgt op på jobbet før den lovpligtige opfølgning på skånejob ½ år efter etablering Jobkonsulenterne har fulgt tidligere op i de tilfælde, hvor de vurderede, at en ekstra opfølgning var nødvendig for at fastholde førtidspensionisten i jobbet. Opfølgning er sket ved at tage på besøg på arbejdspladsen i opstartsfasen at deltage i møder mellem arbejdsgiver og førtidspensionist for at aftale justeringer i jobbet. Der har sjældent været behov for særlige tiltag som fx mentorstøtte eller ko m- penserende ordninger I 45 tilfælde (svarende til 4,8 % af alle job etableret i initiativet) har der været anvendt mentorstøtte I 38 tilfælde (svarende til 4,1 % af alle job etableret i initiativet) er der bevilget en handicapkompenserende ordning. Der har været anvendt virksomhedspraktik forud for godt hvert 3. job 41 % af praktikforløbene har varet i op til en måned 25 % har varet 1-2 måneder Praktikforløbene er etableret som et led i forrevalidering. De længerevarende praktikker har typisk været for førtidspensionister uden arbejdsmarkedserfaring, som havde behov for at afprøve det arbejdsområde, som han/hun ønskede at finde et arbejde inden for. Førtidspensionisternes forskellige behov for indsats Afklaringssamtalerne har vist, at de jobinteresserede førtidspensionister fordeler sig på tre hovedgrupper med forskellige behov for afklaring og støtte: Gruppe 1 er Selvfinderne, gruppe 2 er Samspillerne og gruppe 3 er de Støttekrævende. I alle tre grupper er der både førtidspensionister, der ER kommet i job i løbet af de 1½ år, initiativet har varet, og førtidspensionister, der IKKE er kommet i job i projektperioden. 1. Selvfinderne har typisk en uddannelse og/eller joberfaring fra ordinære jobs. De har også ofte en erfaring med at søge job, som gør dem i stand til at opsøge og gå i dialog med en arbejdsgiver om at få aftaler omkring et job på plads. De er typisk lidt ældre, så de har haft tid til at erhverve sig disse kompetencer og erfaringer. De søger typisk job via personlig henvendelse til virksomheder, jobansøgninger eller andre gænge jobsøgningsmetoder. De er derfor - ligesom andre på det ordinære jobmarked afhængige af jobudbuddet. De har tilmeldt sig initiativet for at få informationer om de økonomiske konsekvenser, hvis de finder et ordinært deltidsjob, om reglerne om løntilskud og administrativ behandling, hvis de finder et skånejob samt administration omkring konvertering af et skånejob til et fleksjob

20 Typisk har de behov for 1-2 samtaler. Deres vigtigste hensyn er lavt timetal og evt. fritagelse for tidspressede opgaver og stramme deadlines. Udover disse hensyn løser de ofte samme arbejdsopgaver som deres kolleger i ordinære job. I initiativet har de typisk fundet ordinære deltidsjob ved siden af pensionen til en overenskomstmæssig løn skånejob med en timeløn omkring den overenskomstmæssige løn fået deres skånejob konverteret til et fleksjob 2. Samspillerne har det tilfælles, at de er usikre på, hvilke job de kan bestride, og hvordan de finder et job. Nogle har forældet uddannelse eller arbejdserfaring og skal måske skifte branche, fordi de ikke kan tåle at arbejde med det, de før har arbejdet med. Andre har en afbrudt uddannelse eller erfaring fra forskellige korte jobs, der ikke umiddelbart kan omsættes til et nyt job. De har tilmeldt sig initiativet for at få hjælp til afklaring af og ideer til, hvordan de kan bruge deres ressourcer og kompetencer i et job. Og til at få støtte til at kontakte virksomheder og evt. komme i en kort praktik for at afklare om den aktuelle jobmulighed er den rigtige. Samspillerne har typisk behov for 3-5 samtaler. Da jobkonsulenten for denne gruppe altid er involveret i etablering af jobbet, får arbejdsgiveren opfattelsen af, at samspillerne ikke kan stå på egne ben, og det afspejler sig i lavere løn. De har - udover lavt timetal behov for en bred vifte af skånehensyn og en individuel tilpasning af jobbet. De kommer typisk i skånejob til 50 kr. i timen ordinært deltidsjob med en timeløn omkring mindstelønnen Blandt dem, som ikke er kommet i job, har nogle valgt et frivilligt ulønnet arbejde som en mulig vej til skånejob. 3. De støttekrævende er motiverede for job, men en række forhold skal falde på plads, inden de kan få et job. Mange af dem modtager i forvejen støtte til andre dele af deres hverdag. Fx en støtte- og kontaktperson, bor i bofællesskab eller de får hjælp fra pårørende. I et vist omfang er det ofte nødvendigt at have denne støtte med over i jobbet. De støttekrævende har tilmeldt sig initiativet for at få afklaring og støtte til at finde job, til at begå sig på en arbejdsplads og evt. også til at fastholde jobbet. De 5 samtaler er ikke tilstrækkeligt, og hvor det var muligt, er de blevet tilmeldt mini-projekter i initiativet. De støttekrævende kommer typisk i skånejob med en række skånehensyn til 50 kr. i timen eller mindre frivilligt arbejde for at få sociale kontakter til kolleger og noget at stå op til. I denne gruppe ligger også de førtidspensionister fra en af deltagerkommunerne, der har fået konverteret deres beskyttede beskæftigelse til skånejob med mentorstøtte og en række skånehensyn

Også førtidspensionister over 50 år, som ikke har modtaget brev om initiativet, har henvendt sig. (se side 2)

Også førtidspensionister over 50 år, som ikke har modtaget brev om initiativet, har henvendt sig. (se side 2) MIDTVEJSNOTAT 1. Sammenfatning indgår i regeringens handicapstrategi fra 2009. Initiativet giver en række jobcentre mulighed for at få erfaring med afklaring og jobformidling til førtidspensionister, der

Læs mere

Nyhedsbrev Juni 2011 nr. 5 Førtidspensionister i job

Nyhedsbrev Juni 2011 nr. 5 Førtidspensionister i job Initiativ for førtidspensionister, der ønsker job 1. april 20 startede Initiativ for førtidspensionister, der ønsker at arbejde. I 16 kommuner får i alt ca. 23.000 førtidspensionister tilsendt et klippekort

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2010-3 Førtidspensionister i job

Nyhedsbrev Oktober 2010-3 Førtidspensionister i job Initiativ for førtidspensionister, der ønsker job 1. april 2010 startede Initiativ for førtidspensionister, der ønsker at arbejde. I 16 kommuner får i alt ca. 23.000 førtidspensionister tilsendt et klippekort

Læs mere

April 2013. Vidensindsamling i 6 kommuner. Jobindsatser for førtidspensionister Notat 4 - Afklaringssamtaler

April 2013. Vidensindsamling i 6 kommuner. Jobindsatser for førtidspensionister Notat 4 - Afklaringssamtaler April 2013 Vidensindsamling i 6 kommuner Notat 4 - Afklaringssamtaler INDHOLD Indledning 3 Resultat af jobindsats i 6 kommuner efter 8 måneder 4 Profil af de jobinteresserede... 4 Førtidspensionisternes

Læs mere

Erfaringer fra modelprojekt i 4 kommuner + Det nye initiativ for førtidspensionister, der ønsker job. Handicapkonference Aalborg 7.

Erfaringer fra modelprojekt i 4 kommuner + Det nye initiativ for førtidspensionister, der ønsker job. Handicapkonference Aalborg 7. Erfaringer fra modelprojekt i 4 kommuner + Det nye initiativ for førtidspensionister, der ønsker job Handicapkonference Aalborg 7. Oktober 2010 Indhold 1. Baggrund (viden og samfundsmæssig kontekst) 1.

Læs mere

November 2012. Vidensindsamling i 6 kommuner Jobindsatser for førtidspensionister. Notat 2 Småjob under 10 timer pr. uge

November 2012. Vidensindsamling i 6 kommuner Jobindsatser for førtidspensionister. Notat 2 Småjob under 10 timer pr. uge November 2012 Vidensindsamling i 6 kommuner Notat 2 Småjob under 10 timer pr. uge Indhold INDLEDNING 3 RESULTAT AF JOBINDSATS I 6 KOMMUNER EFTER 2½ MÅNED 4 Profil af de jobinteresserede... 5 Jobkonsulenternes

Læs mere

Jobindsatser for førtidspensionister i 6 kommuner

Jobindsatser for førtidspensionister i 6 kommuner Oktober 2013 Afsluttende erfaringsopsamling Jobindsatser for førtidspensionister i 6 kommuner Indhold Indledning... 3 Job til førtidspensionister... 4 Skånejob og ordinære deltidsjob... 4 Resultater fordelt

Læs mere

Notat 3 - Virksomhedskontakt

Notat 3 - Virksomhedskontakt Februar 2013 Vidensindsamling i 6 kommuner INDHOLD Indledning 3 Resultat af jobindsats i 6 kommuner efter 6 måneder 4 Profil af de jobinteresserede... 5 Profil af de etablerede job... 5 Brug af praktik...

Læs mere

Erfaringer fra projekter om førtidspensionisters ressourcer. Jørgen Thomsen, projektleder Jobcenter Thisted

Erfaringer fra projekter om førtidspensionisters ressourcer. Jørgen Thomsen, projektleder Jobcenter Thisted Erfaringer fra projekter om førtidspensionisters ressourcer Jørgen Thomsen, projektleder Jobcenter Thisted Projekt førtidspensionister i job i Thisted Kommune Formål med projektet Projektets organisering

Læs mere

November 2009. Slutevaluering. Flere førtidspensionister i job - 4 kommune projekt

November 2009. Slutevaluering. Flere førtidspensionister i job - 4 kommune projekt November 2009 Slutevaluering Flere førtidspensionister i job - 4 kommune projekt Indholdsfortegnelse 1. Forord 3 2. Sammenfatning af resultater og erfaringer 4 2.1. Resultater i projektet... 5 2.2. Erfaringer

Læs mere

April 2009. Drejebog. Til initiativ for førtidspensionister, der ønsker at arbejde

April 2009. Drejebog. Til initiativ for førtidspensionister, der ønsker at arbejde April 2009 Drejebog Til initiativ for førtidspensionister, Forord... 3 Om initiativet... 4 Indhold... 4 Tidsplan... 5 Krav til de medvirkende kommuner... 6 Job til førtidspensionister... 7 Lovgrundlag

Læs mere

Førtidspensionister i job Hvordan? II Konkrete erfaringer med jobformidling til førtidspensionister

Førtidspensionister i job Hvordan? II Konkrete erfaringer med jobformidling til førtidspensionister Førtidspensionister i job Hvordan? II Konkrete erfaringer med jobformidling til førtidspensionister Ballerup Kommunes medvirken i to projekter igangsat af Arbejdsmarkedsstyrelsen: Flere førtidspensionister

Læs mere

Vidensindsamling i 6 kommuner Jobindsatser for førtidspensionister

Vidensindsamling i 6 kommuner Jobindsatser for førtidspensionister Juni 2012 NOTAT 1 Vidensindsamling i 6 kommuner Indhold Om de politiske overvejelser 3 Om organisering af en jobindsats for førtidspensionister 4 Data førtidspensionister i de 6 kommuner 5 Om jobindsatsen

Læs mere

Flere førtidspensionister i job - 4 kommuneprojekt

Flere førtidspensionister i job - 4 kommuneprojekt Januar 2009 MIDTVEJSEVALUERING Flere førtidspensionister i job - 4 kommuneprojekt INDHOLD INDLEDNING 3 SAMMENFATNING 4 Resultater per 31.december 2008... 4 Erfaringer fra første fase af projektet... 5

Læs mere

Nyhedsbrev Marts 2012 nr. 6 Førtidspensionister i job

Nyhedsbrev Marts 2012 nr. 6 Førtidspensionister i job Initiativ fr førtidspensinister, der ønsker jb Dette 6. g sidste nyhedsbrev er et krt resumé af slutevalueringen af initiativet. Initiativet har pfyldt sine 3 mål: Mål 1: Målrettet infrmatin til alle førtidspensinister

Læs mere

JOBMULIGHEDER FOR FØRTIDSPENSIONISTER. Information fra Beskæftigelsesforvaltningen i Aarhus Kommune

JOBMULIGHEDER FOR FØRTIDSPENSIONISTER. Information fra Beskæftigelsesforvaltningen i Aarhus Kommune JOBMULIGHEDER FOR FØRTIDSPENSIONISTER Information fra Beskæftigelsesforvaltningen i Aarhus Kommune Job med løntilskud Hvem kan få job med løntilskud Du har mulighed for at få et job med løntilskud, hvis

Læs mere

Juni 2007 RAPPORT. Beskæftigelsespotentialet blandt førtidspensionister i Gentofte Kommune

Juni 2007 RAPPORT. Beskæftigelsespotentialet blandt førtidspensionister i Gentofte Kommune Juni 2007 RAPPORT Beskæftigelsespotentialet blandt førtidspensionister i Gentofte Kommune Indhold Forord 3 Metode 3 Spørgeskemaundersøgelsen...3 Kvalitative interviews...5 1. Førtidspensionister i Gentofte

Læs mere

Delnotat 2. Nyfleks forsøgsprogram

Delnotat 2. Nyfleks forsøgsprogram December 2012 Nyfleks forsøgsprogram Tema: Hvordan skabes fleksjob? Indhold INDLEDNING 3 1. HVEM ER DE LEDIGE? 4 2. HVAD ER VIRKSOMHEDERNES ØNSKER OG BEHOV? 5 3. HVAD ER BARRIERERNE FOR FLEKSJOB? 6 4.

Læs mere

29-04-2013. Til Socialudvalget

29-04-2013. Til Socialudvalget KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Drifts- og Udviklingskontoret for borgere med handicap NOTAT Til Socialudvalget På mødet i Socialudvalget den 22. april blev der bestilt et notat med supplerende

Læs mere

November 2009. Slutevaluering. Flere førtidspensionister i job - 4 kommune projekt

November 2009. Slutevaluering. Flere førtidspensionister i job - 4 kommune projekt November 2009 Slutevaluering Flere førtidspensionister i job - 4 kommune projekt Indholdsfortegnelse 1. FORORD 3 2. SAMMENFATNING AF RESULTATER OG ERFARINGER 4 2.1. Resultater i projektet... 5 2.2. Erfaringer

Læs mere

ARBEJDSFÆLLESSKAB BESKÆFTIGELSE MED IKKE-VESTLIG BAGGRUND SKJULTE RESSOURCER ØGET SELVSTÆNDIGHED MOTIVATION

ARBEJDSFÆLLESSKAB BESKÆFTIGELSE MED IKKE-VESTLIG BAGGRUND SKJULTE RESSOURCER ØGET SELVSTÆNDIGHED MOTIVATION 5TYPOLOGIER AF ÆGTEFÆLLEFORSØRGEDE MED IKKE-VESTLIG BAGGRUND FORSKELLIGE INDSATSER TIL FORSKELLIGE MENNESKER BESKÆFTIGELSE SKJULTE RESSOURCER MOTIVATION JOB & UDDANNELSE ØGET SELVSTÆNDIGHED ARBEJDSFÆLLESSKAB

Læs mere

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk Lyngby-Taarbæk Aktiv sygemelding Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver Lyngby-Taarbæk Informationspjece om ændringerne i sygedagpengeloven af 12. juni 2009 Sygefraværssamtale / Mulighedserklæring

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 10-02-2010 Kl. 11:15 P-pladsen bag rådhuser

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 10-02-2010 Kl. 11:15 P-pladsen bag rådhuser Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 10-02-2010 Kl. 11:15 P-pladsen bag rådhuser Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Lærke Jensen, Jeppe Ottosen, Jesper

Læs mere

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer 1 Indsatsgrupper med risiko for eller med langtidsledighed Indsatsgruppe Mål og delmål for indsatsgruppen Indsatser og tilbud Forventede effekter 1) Ved ikke

Læs mere

VIRKSOMHEDSCENTRE FOR ANDRE FOR- SØRGELSESGRUPPER

VIRKSOMHEDSCENTRE FOR ANDRE FOR- SØRGELSESGRUPPER VIRKSOMHEDSCENTRE FOR ANDRE FOR- SØRGELSESGRUPPER - sygedagpenge, ledighedsydelse o.a. Indledning Arbejdsmarkedsstyrelsen har igangsat et stort forsøg med virksomhedscentre for kontanthjælpsmodtagere i

Læs mere

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet.

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet. Jobsøgning Jobsøgning Når du er ledig kontanthjælpsmodtager, bliver du løbende indkaldt til møder og samtaler på jobcentret, hvor vi snakker om dine jobmuligheder og din jobsøgning. Jobnet.dk Jobnet.dk

Læs mere

Muligheder for at nedbringe antallet af borgere på ledighedsydelse

Muligheder for at nedbringe antallet af borgere på ledighedsydelse Muligheder for at nedbringe antallet af borgere på ledighedsydelse Disposition Hvad ved vi? Om ansatte i fleksjob Om personer på ledighedsydelse Om førtidspensionister i skånejob Om den nye fleksjobaftale

Læs mere

De unge førtidspensionister - før og efter pensionen

De unge førtidspensionister - før og efter pensionen August 2009 PILOTUNDERSØGELSE De unge førtidspensionister - før og efter pensionen Indhold Forord 4 Hovedkonklusioner 5 Førtidspensionisternes perspektiv... 5 Jobcentrenes perspektiv... 9 Indledning 13

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

Etablering af kommunale fleksjob med få arbejdstimer

Etablering af kommunale fleksjob med få arbejdstimer 7. november 2013 Etablering af kommunale fleksjob med få arbejdstimer Resumé Efter 18 måneder på ledighedsydelse har mange fleksjobvisiterede mistet troen på at komme i job og samtidig modtager kommunen

Læs mere

Forsørgelsesgrundlaget

Forsørgelsesgrundlaget Forsørgelsesgrundlaget for mennesker med udviklingshæmning En surveyundersøgelse blandt Landsforeningen LEVs medlemmer August 2017 Turid Christensen Thomas Holberg Landsforeningen LEV 1 Baggrund for undersøgelsen

Læs mere

BILAG 3. Metode og Datagrundlag. De kvalitative data. Forsøgsprojekt med sociale mentorer

BILAG 3. Metode og Datagrundlag. De kvalitative data. Forsøgsprojekt med sociale mentorer BILAG 3 Metode og Datagrundlag I dette afsnit belyses de data, der bl.a. danner baggrund for evalueringen. Datamaterialet er både kvalitativt og kvantitativt. De kvalitative data stammer primært fra interviews

Læs mere

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering - En forskel, der betaler sig Hvorfor: Ved virksomhedsnær aktivering bliver borgeren aktiveret i en virksomhed. Formålet

Læs mere

Fakta om førtidspension

Fakta om førtidspension 10-0582 - Mela - 24.08.2010 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Fakta om førtidspension FTF har i en ny analyse undersøgt omfanget af tilkendelser fordelt på alder, diagnose og uddannelse.

Læs mere

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Bilag 1 6. april 2017 Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Projektets indsatsmodel bygger på eksisterende viden om hvilke indsatser, der virker i forhold at hjælpe målgruppen af udsatte

Læs mere

Borgere i beskyttet beskæftigelse

Borgere i beskyttet beskæftigelse Borgere i beskyttet beskæftigelse Velfærdspolitisk Analyse Mennesker med handicap og socialt udsatte har i Danmark adgang til en række indsatser på det specialiserede socialområde. Formålet med indsatserne

Læs mere

Kompetencecenter i Allerød Kommune

Kompetencecenter i Allerød Kommune Notat: Kompetencecenter i Allerød Kommune Allerød Service bliver en central faktor i kommunens beskæftigelsespolitik i et tæt samspil med et nyt kompetencecenter, der skal visitere ledige borgere med henblik

Læs mere

Fokus på job og motivation

Fokus på job og motivation Fokus på job og motivation også for de borgere, der er længst væk fra arbejdsmarkedet Oplæg på Workshop den 22/10-15 Af Thomas Vesterby Mikkelsen, Faglig Koordinator Dagpenge & Kontanthjælp Jobcenter Aarhus

Læs mere

Sygedagpengeopfølgning

Sygedagpengeopfølgning Sygedagpengeopfølgning Muligheder i sygedagpengereformen Viden om tidlig virksomhedsrettet indsats Forventningsafstemning 1. Sygedagpengereformen 2. Viden om en tidlig og aktiv virksomhedsindsats for sygemeldte

Læs mere

pulje.kvis2.dk - registrering Skema Spørgsmål Svar Antal 1. Registrering 304 1. Borgerens højeste fuldførte uddannelse 304

pulje.kvis2.dk - registrering Skema Spørgsmål Svar Antal 1. Registrering 304 1. Borgerens højeste fuldførte uddannelse 304 Page 1 of 6 1-11-212 Forside Nyheder Dokumenter Registrering Statistik Log af Jobcenterstatistik Borgerliste Om statistikken Fra dato og til dato er valgfrie. Man kan nøjes med at angive én dato. Hvis

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset År 2011 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund og Formål... 3 Datagrundlag... 3 Retur til Job... 4 Køn... 4... 4 Ophørsårsag...

Læs mere

JobFirst Særligt tilrettelagte virksomhedsforløb for borgere i udkanten af arbejdsmarkedet

JobFirst Særligt tilrettelagte virksomhedsforløb for borgere i udkanten af arbejdsmarkedet Bilag 1 JobFirst Særligt tilrettelagte virksomhedsforløb for borgere i udkanten af arbejdsmarkedet 18. september 2015 J.nr. 15/04549 1. Baggrund Reformerne af førtidspension og fleksjob, kontanthjælp og

Læs mere

Januar 2006 UNDERSØGELSE. Førtidspensionister i løntilskudsjob

Januar 2006 UNDERSØGELSE. Førtidspensionister i løntilskudsjob Januar 2006 UNDERSØGELSE Førtidspensionister i løntilskudsjob Indhold 1. Forord 3 2. Baggrund og formål 4 3. Om førtidspension og skånejob 6 4. Dataindsamling og metode 9 Spørgeskemaundersøgelsen... 9

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

MIKRO-FLEKSJOB. Økonomi og analyse. Resume

MIKRO-FLEKSJOB. Økonomi og analyse. Resume MIKRO-FLEKSJOB Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer Økonomi og analyse 4-11-14 14-739 14-123272 Resume Køge Rådhus Torvet 1 46 Køge Denne kortlægning af anvendelsen

Læs mere

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpengelovgivningen, Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats og Lov om Aktiv Socialpolitik er komplekse love, som indeholder forskellige tiltag og

Læs mere

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 4. marts 2011 Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker 1. Indledning Beskæftigelsesindsatsen skal i videst muligt omfang baseres på det, der virker

Læs mere

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

KLAP-job til førtidspensionister

KLAP-job til førtidspensionister EVALUERING SAMMENFATNING KLAP-job til førtidspensionister Evaluering af samarbejdet med jobcentre Juni 2017 Jesper Pedersen 2 Sammenfatning Dette er en sammenfatning af hovedrapporten, hvor jobcentrenes

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg

Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg Borgere på offentlig forsørgelse 21% af borgerne i Esbjerg/Fanø er på offentlig forsørgelse. Det svarer til gennemsnittet i Syddanmark. Der har været et

Læs mere

Job med løntilskud til førtidspensionister Initiativ for førtidspensionister der ønsker at arbejde

Job med løntilskud til førtidspensionister Initiativ for førtidspensionister der ønsker at arbejde Job med løntilskud til førtidspensionister Initiativ for førtidspensionister der ønsker at arbejde Mette Busch Hjarlvig Aalborg Kommune Job med løntilskud til førtidspensionister 2 Indhold 1. Job med løntilskud

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 1. GENERELLE OPLYSNINGER a) Projektets navn Ung i Uddannelse b) Ansøgers navn, adresse, tlf., e-mail,

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet.

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet. Ledighedsydelse over 18 måneder uden refusion. Når en borger visiteres til fleksjob, men ikke har et konkret job får vedkommende ledighedsydelse. Det samme gør sig gældende hvis en borger har været ansat

Læs mere

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE. Mellem en virksomhed. Jobcenter Ringsted

PARTNERSKABSAFTALE. Mellem en virksomhed. Jobcenter Ringsted Koncept for PARTNERSKABSAFTALE Mellem en virksomhed og Jobcenter Ringsted Udarbejdet i juni 2007 1 Redskaber der kan indgå i samarbejdet I herværende aftale om socialt partnerskab mellem x virksomhed og

Læs mere

Maj 2013 SLUTEVALUERING. Nyfleks forsøget

Maj 2013 SLUTEVALUERING. Nyfleks forsøget Maj 2013 SLUTEVALUERING Nyfleks forsøget Evaluering af Nyfleks Forsøg til udvikling af indsats til ledige, nyvisiterede til fleksjob Indhold Indledning 3 Konklusioner og anbefalinger 5 Del 1. Resultater

Læs mere

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR - Guidelines til personaleansvarlige REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR Hensigten med denne pjece er at kvalificere jeres virksomhed

Læs mere

Vejledningskoncept til understøttelse af geografisk mobilitet

Vejledningskoncept til understøttelse af geografisk mobilitet Vejledningskoncept til understøttelse af geografisk mobilitet Indledning Dette vejledningskoncept skal understøtte sagsbehandlere i Jobcenter Struer i at motivere og understøtte ledige med risiko for langtidsledighed

Læs mere

Førtidspensionister i job med løntilskud

Førtidspensionister i job med løntilskud Ankestyrelsens undersøgelse af Førtidspensionister i job med løntilskud Oktober 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 2 Kommunernes politik om førtidspensionister i job med løntilskud

Læs mere

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Målsætning: At styrke sygedagpengemodtagernes tilknytning til arbejdsmarkedet At afklare sygedagpengemodtagernes

Læs mere

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet Kommune 1. februar 2008 Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet 1. Sygedagpenge Jobcenter har udarbejdet en række aktuelle nøgletal, der belyser forholdene på sygedagpengeområdet i Kommune. I oversigten

Læs mere

Ad.8: Hvordan samarbejderr beskæftigelses- og socialforvaltningen om udplacering af udviklingshæmmede borgere til skånejob?

Ad.8: Hvordan samarbejderr beskæftigelses- og socialforvaltningen om udplacering af udviklingshæmmede borgere til skånejob? Henrik Appel Esbensen, MB 15. februar 2013 Sagsnr. 2012-188370 Dokumentnr. 2013-130468 Kære Henrik Appel Esbensen Tak for din henvendelse af 31. januar 2013, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen:

Læs mere

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE Dette notat beskriver mentorfunktionen i virksomhedscentrene. Denne funktion omfatter mange andre elementer end mentorfunktionen i individuelle virksomhedsforløb

Læs mere

Målgruppen Jobpoint et særligt tilrettelagt tilbud for indsatsklare kontanthjælpsmodtager match 2 i aldersgruppen fra 25 år og opefter.

Målgruppen Jobpoint et særligt tilrettelagt tilbud for indsatsklare kontanthjælpsmodtager match 2 i aldersgruppen fra 25 år og opefter. Jobpoint Mål og succeskriterier 2011 Målgruppen Jobpoint et særligt tilrettelagt tilbud for indsatsklare kontanthjælpsmodtager match 2 i aldersgruppen fra 25 år og opefter. Jobpoints målgruppe er generelt

Læs mere

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet Norddjurs kommune 7. juni 2008 Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet 1. Sygedagpenge Jobcenter Norddjurs har udarbejdet en række aktuelle nøgletal, der belyser forholdene på sygedagpengeområdet i

Læs mere

Kommunale afgørelser i førtidspensionssager - GAMMEL ORDNING

Kommunale afgørelser i førtidspensionssager - GAMMEL ORDNING 1 of 15 08-01-2013 08:46 Kommunale afgørelser i førtidspensionssager - GAMMEL ORDNING Indberetning af afgørelse truffet i 2013 Benyttes til afgørelser truffet efter pensionslovens (lov om social pension)

Læs mere

Dialog med jobcentret. Rummelighed på arbejdsmarkedet

Dialog med jobcentret. Rummelighed på arbejdsmarkedet Dialog med jobcentret Rummelighed på arbejdsmarkedet Introduktion Rummelighed på arbejdsmarkedet er en vision om, at der er brug for alle på arbejdsmarkedet, og at personer med nedsat arbejdsevne får mulighed

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

RESSOURCEFORLØB en vej til job eller uddannelse

RESSOURCEFORLØB en vej til job eller uddannelse RESSOURCEFORLØB en vej til job eller uddannelse I denne guide kan du læse om, hvad et ressourceforløb er. Og du kan læse, hvad du selv kan gøre for at få det bedst mulige ud af et ressourceforløb. Formålet

Læs mere

Rundt om fleksjob og revalidering i Esbjerg Kommune. Ved kontorchef Pia Damtoft Arbejdsmarkedsudvalget den 19. juni 2012

Rundt om fleksjob og revalidering i Esbjerg Kommune. Ved kontorchef Pia Damtoft Arbejdsmarkedsudvalget den 19. juni 2012 Rundt om fleksjob og revalidering i Esbjerg Kommune Ved kontorchef Pia Damtoft Arbejdsmarkedsudvalget den 19. juni 2012 Fleksjob Reglerne for fleksjob Antallet af fleksjob og ventelisten til fleksjob i

Læs mere

Rebild. Faktaark om langtidsledige

Rebild. Faktaark om langtidsledige Faktaark om langtidsledige Faktaark om langtidsledige i Kommune kommune har bedt mploy udarbejde et faktaark om langtidsledigheden i kommunen. Nedenfor præsenteres analysens hovedresultater. Herefter præsenteres

Læs mere

Jobindsatsen i Albertslund kommune

Jobindsatsen i Albertslund kommune Jobindsatsen i Albertslund kommune De senere år er der kommet stigende og berettiget fokus på jobcentrenes virke. Talrige ledige, syge og udsatte borgere kan berette om urimelige afgørelser og et system,

Læs mere

Klar-Parat-Start PROJEKTMEDARBEJDER SØGES. Baggrund

Klar-Parat-Start PROJEKTMEDARBEJDER SØGES. Baggrund PROJEKTMEDARBEJDER SØGES Klar-Parat-Start Her kan du læse mere om projektet Klar-Parat-Start, og de aktiviteter vi ønsker at gennemføre med projektet, samt de områder vi ønsker at få afsøgt gennem projektperioden

Læs mere

Sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob

Sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob April 2014 Bilag til rapporten: Sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob INDHOLD Bilag 1. Virksomhedsundersøgelse 3 Bredt kendskab til de sociale kapitler... 3 Aftaler om, mål med og typer af skånehensyn...

Læs mere

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsats Formål Indhold Målgruppe Jobrotation og servicejob Arbejdserfaring og Ordinært arbejde i private og Unge ledige i match 1. kompetenceudvikling.

Læs mere

HIV, liv & behandling. Sociale rettigheder

HIV, liv & behandling. Sociale rettigheder HIV, liv & behandling Sociale rettigheder Denne folder er beregnet til hiv-smittede, der har spørgsmål i forhold til sociale rettigheder og muligheder. Folderen indgår i serien Hiv, liv og behandling,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

Jobkonsulent i kreds Lillebælt

Jobkonsulent i kreds Lillebælt Akutpakken Hvad betyder akutpakken for de ledige - og for arbejdspladserne? Hvad er det der sker med dagpenge systemet og arbejdsmarkedspolitikken lige nu? Hvad vil fagbevægelsen og hvor står SL? Jobkonsulent

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

2. Øvrige uddannelsesparate, hvor vurderingen er, at pågældende kan påbegynde uddannelse inden et år

2. Øvrige uddannelsesparate, hvor vurderingen er, at pågældende kan påbegynde uddannelse inden et år Notat Til Beskæftigelsesudvalget Side 1 af 6 Implementering af kontanthjælpsreformen I forbindelse med byrådsbehandling af indstilling om implementering af kontanthjælpsreformen i Aarhus Kommune, blev

Læs mere

Kort status rehabiliteringsteam og reform Jobcenterchef Anne Haarløv. Roskilde Kommune 30.1.2014 1

Kort status rehabiliteringsteam og reform Jobcenterchef Anne Haarløv. Roskilde Kommune 30.1.2014 1 Kort status rehabiliteringsteam og reform Jobcenterchef Anne Haarløv Roskilde Kommune 30.1.2014 1 Baggrund for reformen fleksjob og førtidspension Den grundlæggende intention bag dette lovforslag er at

Læs mere

Jobcenter Holstebro. Opgaver. Ledige Kontanthjælp Dagpenge Ledighedsydelse. Sygedagpenge. Integration. Virksomhedskontakt. fleksjob 20-03-2013 1

Jobcenter Holstebro. Opgaver. Ledige Kontanthjælp Dagpenge Ledighedsydelse. Sygedagpenge. Integration. Virksomhedskontakt. fleksjob 20-03-2013 1 Jobcenter Holstebro Opgaver Ledige Kontanthjælp Dagpenge Ledighedsydelse Sygedagpenge Integration Virksomhedskontakt fleksjob 20-03-2013 1 Reformer Fleks- og pensionsreformen Med virkning fra 1. januar

Læs mere

Fælles indsats omkring integration i Aalborg Kommune. Partnerskabsaftale om jobs til flygtninge

Fælles indsats omkring integration i Aalborg Kommune. Partnerskabsaftale om jobs til flygtninge Fælles indsats omkring integration i Aalborg Kommune Partnerskabsaftale om jobs til flygtninge Status september 2017 Opfølgning på Partnerskabsaftalen Som det fremgår under afsnittet Status på aktivitet,

Læs mere

Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Arbejdsmarked

Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Arbejdsmarked Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år Arbejdsmarked Hvem er de aktivitetsparate borgere Borgere der ikke vurderes parate til at komme

Læs mere

Virksomhedsservicetjek i Jobafklaring OPSAMLING. Kort referat og sammenfatning på servicetjekket

Virksomhedsservicetjek i Jobafklaring OPSAMLING. Kort referat og sammenfatning på servicetjekket Virksomhedsservicetjek i Jobafklaring OPSAMLING Kort referat og sammenfatning på servicetjekket Svarprocenten for undersøgelsen ligger på et noget højere niveau end forventet. Ved pilotprojektet i efteråret

Læs mere

30 interviews. Førtids pensionister. i job

30 interviews. Førtids pensionister. i job 30 interviews Førtids pensionister i job 2 Førtids pensionister i job DISCUS/Arbejdsmarkedstyrelsen 2011 Om de medvirkende førtidspensionister I denne samling af interviews fortæller et lille udsnit af

Læs mere

DEMO UDKAST! Wanek & Myrner. Dagpenge

DEMO UDKAST! Wanek & Myrner. Dagpenge Borgerinformation ydelser Dagpenge Hvis du er medlem af en a-kasse, kan du modtage dagpenge, når du bliver ledig. Du kan være enten fuldtids- eller deltidsmedlem i en a-kasse, og du har forskellige muligheder

Læs mere

MYTER OG FAKTA OM FLEKSJOBREFORMEN - afsløring af politisk spin og myter ved hjælp af kolde fakta

MYTER OG FAKTA OM FLEKSJOBREFORMEN - afsløring af politisk spin og myter ved hjælp af kolde fakta Beskæftigelsesudvalget 2011-12 BEU alm. del Bilag 214 Offentligt MYTER OG FAKTA OM FLEKSJOBREFORMEN MYTE 1: Fleksjobordningen er for dyr. Den koster samfundet næsten 12 mia. kr. Beskæftigelsesministeren

Læs mere

1 / 2 / 3 skridt til fleksjob. Guide til at finde sit eget fleksjob

1 / 2 / 3 skridt til fleksjob. Guide til at finde sit eget fleksjob Guide til at finde sit eget fleksjob Guide til at finde sit eget fleksjob 1 / skridt Hvordan kan du forberede dig til at kontakte virksomheder?.... side 4 Få inspiration til: / at afklare dine kompetencer

Læs mere

Notat 5 Resultater af jobindsatsen og udvikling af arbejdsevnen

Notat 5 Resultater af jobindsatsen og udvikling af arbejdsevnen Juni 2013 Vidensindsamling i 6 kommuner Notat 5 Resultater af jobindsatsen og udvikling af arbejdsevnen INDHOLD Indledning 3 Resultat af jobindsats i 6 kommuner efter 10 måneder 4 Profil af de jobinteresserede...

Læs mere

Ansøgningskema. Projektets succeskriterier. Come-Back ApS Odense C. Mette Stryhn. Job- og sundhedsmentor

Ansøgningskema. Projektets succeskriterier. Come-Back ApS Odense C. Mette Stryhn. Job- og sundhedsmentor Ansøgningskema Ansøger Come-Back ApS Adresse Falen 24 Post nr. / By 5000 Odense C Telefonnummer 28 10 80 53 Email Kontaktperson Projekttitel Projektresumé ms@come-back.dk Mette Stryhn Job- og sundhedsmentor

Læs mere

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Indhold 1. Videnpilot 1 2. Fagpilot 2 3. Voksenlærling 3 4. Privat løntilskud 4 5. Virksomhedspraktik 5 6. Jobrotation 6 7. Mentorordning 7 8. Isbryderordning

Læs mere

Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats

Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats NOTAT 2. juli 2009 Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats J.nr. 2009-0000906 Metodeudvikling og international rekruttering/sil/ala/mni/aos Baggrund Beskæftigelsesministeren introducerede i 2007

Læs mere

Slutevaluering af 'Ungeprojektet' i Rudersdal Kommune 30. januar 2012

Slutevaluering af 'Ungeprojektet' i Rudersdal Kommune 30. januar 2012 Det Lokale Beskæftigelsesråd Beskæftigelse Projekt og Udvikling Stationsvej 36 3460 Birkerød beskaeftigelse@rudersdal.dk www.rudersdal.dk Slutevaluering af 'Ungeprojektet' i Rudersdal Kommune 30. januar

Læs mere

Arbejde og Sundhed hånd i hånd Sundhedsteamet og Jobcenter Syddjurs Kommune

Arbejde og Sundhed hånd i hånd Sundhedsteamet og Jobcenter Syddjurs Kommune Arbejde og Sundhed hånd i hånd Sundhedsteamet og Jobcenter Syddjurs Kommune Projektleder Jonna Winther, Sundhedsteamet Temagruppemøde Sund By Netværket 11. April 2013 Arbejde og Sundhed hånd i hånd Projektet

Læs mere

Landsdækkende undersøgelse om ledighed i forbindelse med fleksjob

Landsdækkende undersøgelse om ledighed i forbindelse med fleksjob Landsdækkende undersøgelse om ledighed i forbindelse med fleksjob Disposition )RUPnOPHGXQGHUV JHOVHQRJGDWDJUXQGODJ 2PSHUVRQHUSnOHGLJKHGV\GHOVH 6 UN UVOHUYHGUSHUVRQHUSnOHGLJKHGV\GHOVH.RUWRPSHUVRQHUSnNRQWDQWKM

Læs mere