Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel?"

Transkript

1 Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Virksomhedscenter Virksomhedspraktik Samarbejdsaftale Løntilskud Mentor

2 Hvad er et virksomhedscenter? Et virksomhedscenter er et samarbejde mellem en virksomhed og Projektenheden, Herning Kommune. Det handler om at få en særlig gruppe borgere tættere på arbejdsmarkedet. Arbejdsgiver Emma Sjølund Afdelingsleder Teko Lis Frandsen Spørgsmål & Svar? I et virksomhedscenter kan der være mindst 3 borgere, der både kan have sparsom arbejdsmarkedserfaring og andre problemer end ledighed, som gør det svært at få et job. Borgerne løser arbejdsopgaver for virksomheden mens de er i praktik i virksomhedscenteret. Virksomhedscentre kan oprettes i mange forskellige brancher - såvel produktions- som servicevirksomheder. Vigtigt er det dog, at der er egnede arbejdsopgaver til borgerene. Erfaringer viser, at vejledning og optræning af borgere med fordel kan ske i en virksomhed, hvor de på lige fod med de andre medarbejdere indgår i en almindelig dagligdag. Projektenhedens målgruppe er match 2 borgere. Det betyder, at borgerne har andre problemer end ledighed, det kan være fysisk, psykisk og/ eller socialt. For mange borgere giver det et personligt løft, når de indgår i et arbejdsmæssigt fællesskab i en virksomhed. Virksomhedspraktikken er med til at styrke borgernes selvtillid og tro på en fremtid på arbejdsmarkedet. Virksomheden får via borgernes indsats hjælp til at udføre konkrete arbejdsopgaver til gavn for virksomheden, kunder, medarbejdere eller andre. Virksomheden får også en unik mulighed for at styrke sin sociale profil samt indgå i et tæt samarbejde med Herning Kommune. Hvad gør vi? Vi laver en samarbejdsaftale mellem virksomheden og Projektenheden. Det handler om at give borgere på kontanthjælp, sygedagpenge eller anden forsørgelse en ny mulighed for at komme tilbage på arbejdsmarkedet eller i gang med en uddannelse. Borgeren får ikke løn fra virksomheden, men modtager sin ydelse fra kommunen. Der udbetales mentorstøtte til virksomheden for hver borger, der er i praktik i virksomhedscenteret. Virksomheden vælger en mentor, som støtter op omkring borgerne. Mentoren vil ofte være en medarbejder, der har været i virksomheden længe, og/eller har lyst og evner til tage sig af borgere med særlige behov i virksomheden. Er det meget tidskrævende at være virksomhedscenter? Nej, virksomheden er ansvarlig for driften af virksomhedscentret, jobkonsulenten er ansvarlig for visitation, opfølgning, støtte til mentor og til borger. Kan vi stille krav? Ja, et virksomhedscenter er borgerens møde med en rigtig arbejdsplads, hvor der stilles krav og der kan tages de skånehensyn der er nødvendige. 2 VIRKSOMHEDSCENTER VIRKSOMHEDSCENTER 3

3 Hvilke arbejdsopgaver kan løses i et virksomhedscenter? serviceopgaver. opgaver i køkken eller kantine. opgaver i pleje og omsorg. pasning af grønne områder på virksomheden. små produktionsopgaver. reparationsopgaver. pakkeri. medhjælper for andre medarbejdere i virksomheden. montage af forskellige dele i en produktion. assistere ved gennemførelse af forskellige arrangementer. lettere kontoropgaver. og meget meget mere. Flere informationer: Ønsker du at vide mere om eller indgå en samarbejdsaftale med Projektenheden, Herning Kommune, er du velkommen til at kontakte: Lis Frandsen tlf.: / Du kan også finde oplysninger på Projektenhedens hjemmeside: Projektenheden stiller en fast jobkonsulent til rådighed, som følger borgeren og virksomheden gennem hele forløbet. En samarbejdsaftale er en skriftlig aftale indgået mellem Projektenheden og virksomheden. Samarbejdsaftalen indeholder bl.a. formål, lovgrundlag, målgruppe, pladsantal, opgavefordeling, mentorstøtte og økonomi. Der nedsættes en styregruppe, som afholder mindst 1 møde om året. I mødet deltager ledelsesrepræsentant/projektansvarlig fra virksomheden, ledelsesrepræsentanter fra Projektenheden og jobkonsulent. en sørger for at lave dagsorden og indkalde til mødet. Borgeren visiteres oftest til en 13 ugers virksomhedspraktik dog med mulighed for forlængelse. Borgeren skal kunne være på arbejdspladsen mindst 10 timer om ugen. Antallet af borgere i virksomhedspraktik, løntilskud eller job på særlige vilkår må ikke overstige 1 pr. 5 ansatte, hvis der er under 50 ordinært ansatte. Er der er over 50 ordinært ansatte på virksomheden, må der derudover være en ledig pr. 10 ordinært ansatte. Dette er for at undgå konkurrenceforvridning. Samarbejdsaftale Etablering af et virksomhedscenter kræver en samarbejdsaftale med Projektenheden. En samarbejdsaftale mellem en virksomhed og Projektenheden handler om at en virksomhed tilbyder en praktik i deres virksomhed. Projektenheden betaler en virksomhed for at stille en mentor til rådighed. Hvad er en samarbejdsaftale? En samarbejdsaftale er en skriftlig aftale indgået mellem Projektenheden og en virksomhed. Projektenheden stiller en jobkonsulent til rådighed, som følger borgeren og virksomheden gennem hele forløbet. Det vil være den samme jobkonsulent, der kommer I virksomheden og følger alle borgere. Det er også den jobkonsulent, man kontakter, når der er behov og evt. udfordringer, der skal løses. Hvorfor en samarbejdsaftale? Erfaringer viser, at optræning af borgere med problemer udover ledighed, med fordel kan ske i en virksomhed, hvor de på lige fod med andre medarbejdere indgår i en almindelig dagligdag. Virksomhedspraktikken er også med til at tilføre faste rammer i borgernes hverdag, styrke deres selvtillid og tro på en fremtid på arbejdsmarkedet. Hvad får virksomheden ud af det? Virksomheden får hjælp til at udføre konkrete opgaver til gavn for virksomheden, kunder, medarbejdere eller andre. Virksomheden får også en unik mulighed for at styrke sin sociale profil, CSR, samt indgå i et tæt samarbejde med Herning Kommune. Virksomheder kan med virksomhedscentre give deres medarbejdere nye udfordringer. Metode Erfaringen viser, at optræningen og afklaring med fordel kan etableres i offentlig eller privat virksomhed, hvor der tages hensyn til den enkeltes personlige, faglige og sociale kom- 4 VIRKSOMHEDSCENTER SAMARBEJDSAFTALE 5

4 Mentorordning Mentorbegrebet er flere tusind år gammelt og går tilbage til det antikke Grækenland. Flere informationer: Ønsker du at vide mere eller at indgå en samarbejdsaftale med Projektenheden, Herning Kommune så kontakt: Lis Frandsen tlf.: / Du kan også finde oplysninger på Projektenhedens hjemmeside: Se mere på: petencer. For mange borgere giver det er personligt løft at indgå i et arbejdsmæssigt fællesskab i en virksomhed. Mentorordning Virksomheden har mulighed for at pege på en mentor, som tager sig af den/de nye borgere. Der udbetales mentorstøtte til virksomheden for hver borger, der er i praktik i virksomhedscenteret. Praktiske oplysninger Borgeren visiteres oftest til en 13 ugers forløb der er dog mulighed for forlængelse. Borgeren skal være på arbejdspladsen mindst 10 timer om ugen. Antallet af borgere i virksomhedspraktik, løntilskud eller job på særlige vilkår må ikke overstige 1 pr. 5 hvis der er under 50 ordinært ansatte medarbejdere og 1 pr. 10 hvis der er over 50 ordinært ansatte på virksomheden. Grundbetydningen af en mentor er en person, der er respekteret og erfaren og har lyst og evne til at være rådgiver, støtte og hjælpende i forhold til nye praktikanter. Mentorfunktionen spiller en meget stor rolle i arbejdet med at få borgere tilbage på arbejdsmarkedet, og derfor er det en ordning, der bruges mere og mere. Der er ingen færdig opskrift på, hvad en god mentor er, og hvad mentor skal og ikke skal gøre. De vigtigste forudsætninger for at blive en god mentor er, at du har noget livserfaring, er tillidsvækkende og imødekommende over for den nye borger, og at du på arbejdspladsen har lyst til at bruge noget af din arbejdstid og energi på at hjælpe vedkommende til rette. Hvorfor en mentor i virksomheden? En mentors rolle er at vejlede, hjælpe og støtte nye borgere. En mentor kan med andre ord være afgørende i forbindelse med trivsel samt faglig og personlig udvikling og for borgerens succesoplevelser. At være mentor kan også give personlige oplevelser og udvikle mentor selv. Derudover giver mentorrollen mulighed for at gøre en positiv forskel i et andet menneskes liv, hvilke for mange mentorer har en stor betydning i deres arbejde. Husk du er ikke alene Det behøver ikke være mentor, der tager sig af alle opgaver med at introducere og oplære. Nogle opgaver kan være fordelt til andre kollegaer. Praktiske oplysninger Virksomheden og Projektenheden udarbejder en samarbejdsaftale, som begge er forpligtet til at overholde. I samarbejdsaftalen vil det også indgå, hvor mange timer mentoren vil bruge på borgerene pr. uge Der udbetales mentorstøtte til virksomheden for hver borger, der er i praktik i et virksomhedscenter. 6 SAMARBEJDSAFTALE MENTORORDNING 7

5 Spørgsmål & Svar? Hvorfor en mentor? Rigtig mange virksomheder har positive erfaringer med medarbejdere som mentorer. De oplever, medarbejdere engagerer sig mere i arbejdspladsen, medarbejdere udvikler en social forståelse, der kommer andre til gavn, medarbejdere der gør arbejdspladsen mere rummelig. Lis Frandsen Arbejdsgiver Tom Kærsgaard Varehuschef Føtex Hvem uddanner en mentor? en hjælper med at klæde på. Er det ok at sige fra kan praktikken stoppes? Ja, kontakt jobkonsulenten. Krav til en mentor En mentor skal have lyst og evne til at arbejde med mennesker, der kræver en særlig indsats. Mentoren skal derfor bl.a. være i stand til: At skabe et tillidsforhold til mennesker, der ofte er i en situation, der er meget forskellig fra mentor selv. At stille relavante krav og skabe tydelige rammer. At være rummelig, tolerant og tålmodig. At have empati og være i stand til at lytte. At motivere og gøre borgerens udvikling synlig. At vise anerkendelse. At kommunikere på en konstruktiv og respektfuld måde. At sætte mål. Mentorens opgaver Mentoren har flere forskellige opgaver i arbejdet med borgeren. Nogle af dem kan være: At byde den nye borger velkommen og oplære denne i arbejdsfunktioner. At vejlede og støtte borgeren i at nå faglige og sociale mål. At stå til rådighed for spørgsmål og fortælle om skrevne og uskrevne regler i virksomheden. At matche borgeren rigtigt i forbindelse med opgaver, så hensyn til evner, fysisk formåen mv. tilgode ses. At give opgaver, de kan klare se dem blomstre. At samarbejde med jobkonsulenten i forbindelse med borgerens udvikling. Nysgerrighed og åbenhed skaber go kontakt Kan borgeren have andre mentorer (samarbejdspartnere)? Ja, der kan være sociale mentorer bostøtte mm. Husk du er ikke alene Det behøver ikke være mentor, der tager sig af alle opgaver med at introducere og oplære. Nogle opgaver kan være fordelt til andre kollegaer. Praktiske oplysninger Virksomheden og Projektenheden udarbejder en samarbejdsaftale, som begge er forpligtet til at overholde. I samarbejdsaftalen vil det også indgå, hvor mange timer mentoren vil bruge på hver borger pr. uge. Ønsker du at vide mere kontakt: Lis Frandsen tlf.: / Eller se mere på: Mennesker er forskellige og skal mødes forskelligt 8 MENTORORDNING MENTORORDNING 9

6 Arbejdsgiver Kent Andersen Lagerchef Kifa Plast Spørgsmål & Svar? Sisse Nielsen Virksomhedspraktik Springbræt for borgeren Tilbuddet om virksomhedspraktik er et springbræt, hvor borgere kan få afprøvet og trænet deres kompetencer for på ny at komme i beskæftigelse. Virksomhedspraktik fører ikke automatisk til job, men virksomhedspraktik kan være en progressiv proces frem mod selvforsørgelse i job eller uddannelse. Den første forudsætning for et godt resultat er, at virksomhedspraktik betragtes som et middel til at nå målet om selvforsørgelse. Virksomhedspraktik er ikke et mål i sig selv. En virksomhedspraktik kan have flere forskellige formål, optræning af faglige, sociale eller sproglige kompetencer. Et praktikophold kan vare op til 13 uger, og kan forlænges, hvis det giver en god mening, og der fortsat er en god udvikling. Projektenhedens målgruppe Fælles for målgruppen er, at borgerne har problemer udover ledighed og har behov for en beskæftigelses rettet og en eventuel social indsats for at komme tilbage på arbejdsmarkedet. Målgruppen er bred. Det kan være en kontanthjælpsmodtager, som skal have en hånd- Hvad får virksomheden ud af at have en i praktik? Borgeren udfører forskellige opgaver til gavn for virksomheden, der får en unik mulighed for at styrke sin sociale profil. Man får også mulighed for at vurdere, om borgeren kan ansættes i et fast job eller I et job med løntilskud. Hvad nu hvis borgeren ikke møder? Borgeren skal som udgangspunkt kontakte virksomheden ved fravær, ved udeblivelser vil borgeren blive trukket i kontanthjælp. Hvad med ferie? Borgere på kontanthjælp optjener ret til ferie i deres praktik, alt ferie aftales med virksomheden og jobkonsulenten. 10 VIRKSOMHEDSPRAKTIK VIRKSOMHEDSPRAKTIK Virksomhedspraktik 11

7 holdt individuel indsats og hvor fremmøde i sig selv er en udfordring. I den anden ende af spektret kan det være en borger, som har motivation og drive til at samarbejde, men som har barrierer der gør, at der skal en særlig indsats til. Det er ikke altid, der kan etableres en praktik på 37 t. pr uge, men som udgangspunkt skal borgeren være i stand til at deltage i praktikken i minimum 10 t. pr. uge. Mentor Når der er lavet en samarbejdsaftale, så er det samtidig aftalt, at alle aktiverede i virksomhedspraktikken har tilknyttet mentor. Økonomi og forsikringsforhold Virksomheden betaler ikke løn under praktikken og borgeren modtager sin kontanthjælp hver måned. Kommunen yder borgeren erstatning som følge af en arbejdsskade og for borgerens erstatningsansvar efter Dansk rets almindelige regler, overfor andre, under deltagelse i tilbud om vejledning og opkvalificering og i virksomhedspraktik. Er der spørgsmål: spørg jobkonsulenten. Der vil fra starten være et tæt samarbejde med en jobkonsulent fra Projektenheden. Spørg og brug jobkonsulenten. Flere informationer Ønskes du at vide mere eller få en borger i virksomhedspraktik. Kontakt: Lis Frandsen tlf.: mobil: Projektenheden Gudhjemvej Herning tlf.: spørg efter en. Du kan også finde oplysninger på Projektenhedens hjemmeside: Løntilskud Springbræt for borgeren Løntilskud er et godt tilbud til borgere og virksomheder. Borgerne får mulighed for at tilegne sig nye kompetencer eller genopfriske tidligere erhvervede. Formålet er også at få styrket faglige kvalifikationer, afprøve færdigheder og få erhvervserfaring. Virksomheden får mulighed for at optræne den ledige i lige præcis den funktion, der efterfølgende skal bestrides. Formålet med løntilskud er ordinær ansættelse. Der kan ansættes med løntilskud både i private og offentlige virksomheder. En løntilskudsansættelse kan højst vare et år. I løntilskudsperioden er man ansat på virksomheden, men arbejdet tæller ikke med til optjening af dagpengeret. Fælles betingelser hos private og offentlige arbejdsgivere: Det er ikke tilladt at ansætte med løntilskud i den virksomhed, hvor man senest har været ordinært ansat eller ansat med løntilskud. Det er ikke tilladt at ansætte borgere i løntilskudsstillinger, der erstatter afskedige medarbejdere. Løntilskudsjobbets indhold Virksomheden, borgeren og jobkonsulenten aftaler formål, jobindhold og løntilskuddets varighed. Varighed Perioden er fleksibel alt efter borgerens tilknytning til arbejdsmarkedet og formålet med løntilskudsjobbet. Varigheden bestemmes så- 12 VIRKSOMHEDSPRAKTIK LØNTILSKUD 13

8 Spørgsmål & Svar? Holger Larsen Arbejdsgiver Freddy Dencer Sikkerhedsleder PcP Maskinfabrik Vildbjerg ledes ud fra den enkeltes borgers kompetencer (faglige, sociale, sproglige) i forhold til de færdigheder, det forventes at opnå. Særlige regler ved løntilskudsansættelse hos private arbejdsgivere: Modtagere af dagpenge, sygedagpenge og kontanthjælp skal have været ledige i 6 måneder, før de kan få et løntilskudsjob. de for tilsvarende arbejde gældende forhold. Herning Kommune udbetaler et tilskud til virksomheden og virksomhedens arbejdsskadeforsikring dækker medarbejderen under ansættelsen. Der vil fra starten være et tæt samarbejde med en jobkonsulent fra Projektenheden. Hvad er min lønudgift? For personer der ikke har en almen eller erhvervsrettet uddannelse på gymnasialt eller højere niveau Er over 50 år eller Er enlig forsørger Gælder ingen krav om forudgående ledighed. Arbejdsgiver betaler den fulde løn, og får efterfølgende refunderet 70,54 kr. pr. time (november 2012) Kan aftalen stoppes? Ja Hvordan får jeg refusionen? en udlevere de nødvendige blanketter som arbejdsgiver indsender hver måned. Hvem laver ansættelseskontrakt? Ved offentlig arbejdsgiver gælder ingen krav om forudgående ledighed. Ved ansættelse i løntilskud ved privat arbejdsgiver følges overenskomsten, mens der gælder særlige regler, når det er offentligt løntilskud. Rimelighedskrav Der skal være et rimeligt forhold mellem antal af medarbejdere og borgere ansat i løntilskudsjob og virksomhedspraktik. Antallet af ansatte i løntilskudsjob og virksomhedspraktik må således maximalt være 1 for hver 5 ansatte hvis virksomheden har 0 50 medarbejdere og 1 herudover for hver 10 ansatte hvis virksomheden har mere end 50 medarbejdere. Flere informationer Ønskes du at vide mere, eller har i lyst at ansætte en borger i løntilskudsjob. Kontakt: Lis Frandsen tlf.: mobil: Projektenheden Gudhjemvej Herning Det gør virksomheden, da det er virksomheden, der er arbejdsgiver. Mentor I et løntilskudsjob er der mulighed for at få etableret et mentorforløb. Økonomi og Forsikringsforhold Løntilskudsjobbet etableres i henhold til virksomhedens gældende overenskomster eller Spørg efter en jobkonsulent. Eller se mere på: 14 LØNTILSKUD LØNTILSKUD 15

9 projektenheden Gudhjemvej Herning tlf.:

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Integration på Virksomhederne

Integration på Virksomhederne SÅDAN Integration på Virksomhederne DI service Redskaber og muligheder Integration på virksomhederne Redskaber og muligheder Februar 2007 Forord Fuld Styrke er betegnelsen for DI s samlede indsats, der

Læs mere

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Hold fast i jobbet Hold fast i jobbet er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er en opslagsguide til medlemmer, valgte og ansatte i afdelingerne og tillidsrepræsentanter.

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

Når en medarbejder melder sig syg

Når en medarbejder melder sig syg Når en medarbejder melder sig syg nye muligheder og pligter Arbejdsmarkedsstyrelsen, januar 2010 A 1 NY PLIGT: Arbejdsgivere skal holde samtaler med sygemeldte medarbejdere Fra januar 2010 skal alle landets

Læs mere

Forord. God læselyst. Mette Frederiksen

Forord. God læselyst. Mette Frederiksen Forord Alt for mange borgere modtager kontanthjælp i årevis uden at få den rette indsats og hjælp til at komme videre og i arbejde eller uddannelse. For dem er kontanthjælp næsten blevet et livsvilkår.

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

Ind på arbejdsmarkedet Et politisk udspil

Ind på arbejdsmarkedet Et politisk udspil Ind på arbejdsmarkedet Et politisk udspil Ind på arbejdsmarkedet Et politisk udspil KL 1. udgave, 1. oplag 2014 Pjecen er udarbejdet af KL Design: Kontrapunkt Foto: Colourbox Sats: Kommuneforlaget A/S

Læs mere

grunduddannelse som anklager

grunduddannelse som anklager 4 9 grunduddannelse som anklager 6 Indhold Indhold 2 Velkommen 3 Hvorfor grunduddannelse? 4 Læring hvad giver effekt? 7 Om uddannelsen 8 De enkelte moduler 10 Hjælp til dig 13 Dit ansvar og hvad du kan

Læs mere

sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob

sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob Februar 2012 En del af fællesskabet reform af førtidspension og fleksjob 3 Indhold En del af fællesskabet 4 Regeringens initiativer 9 Unge

Læs mere

ressourcer kur koordinering undervisning Job og rehabilitering for flygtninge med traumer

ressourcer kur koordinering undervisning Job og rehabilitering for flygtninge med traumer ressourcer koordinering kur undervisning KUR-modellen Job og rehabilitering for flygtninge med traumer Velkommen til KUR KUR er en model, der giver konkrete redskaber til erhvervsafklaring og beskæftigelse

Læs mere

UDENLANDSK MEDARBEJDER?

UDENLANDSK MEDARBEJDER? MODTAGELSE OG FASTHOLDELSE AF UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT UDENLANDSK MEDARBEJDER? Hvis du har eller overvejer at ansætte udlændinge i din virksomhed, er denne håndbog en genvej til et godt samarbejde. Modtagelse

Læs mere

Hvad virker i indsatsen for ledige unge under 30 år? Anbefalinger til indsatsen

Hvad virker i indsatsen for ledige unge under 30 år? Anbefalinger til indsatsen Juli 2011 Hvad virker i indsatsen for ledige unge under 30 år? Anbefalinger til indsatsen Beskæftigelsesregionerne Hovedstaden & Sjælland, Nordjylland, Midtjylland og Syddanmark Hvad virker i indsatsen

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Inspirationskatalog Redaktion: David Graff og Carsten Kjærgaard Fotos: Chili Foto Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

Initiativ for førtidspensionister, der ønsker at arbejde

Initiativ for førtidspensionister, der ønsker at arbejde Januar 2012 EVALUERING Initiativ for førtidspensionister, der ønsker at arbejde Indhold Intro 3 Sammenfatning 4 Resultater 11 Resultater af informationsindsatsen...11 Førtidspensionisters interesse for

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

Rammeaftale om det sociale kapitel. 05.41 O.11 48/2011 Side 1

Rammeaftale om det sociale kapitel. 05.41 O.11 48/2011 Side 1 Rammeaftale om det sociale kapitel KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.41 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 05.41 Side 2 Indledning... 4 Kapitel 1 Aftalens område og formål... 5 1 Aftalens

Læs mere

Det fælles og intensiverede kontaktforløb kan skitseres ved følgende figur. Måned ½ 1 2 3 4 5 6 Jobcenter

Det fælles og intensiverede kontaktforløb kan skitseres ved følgende figur. Måned ½ 1 2 3 4 5 6 Jobcenter Intensiveret kontaktforløb i a-kassen og jobcenteret Fremover skal kontakten med beskæftigelsessystemet være koordineret og sammenhængende, og der skal gøres bedre brug af både jobcentrenes og a-kassernes

Læs mere

Arbejdsevnemetode. Metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne

Arbejdsevnemetode. Metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne Arbejdsevnemetode Metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne Titel: Udgiver: Arbejdsevnemetode Metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne Socialministeriet Kontoret

Læs mere

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige Personalepolitik Del 1 - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige arbejdspladser Indholdsfortegnelse Hvorfor skal man have en personalepolitik?... 1 Hvordan kommer man i gang?...

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

Aftale om en reform af kontanthjælpssystemet flere i uddannelse og job

Aftale om en reform af kontanthjælpssystemet flere i uddannelse og job 18. april 2013 Aftale mellem Regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance Aftale om en reform

Læs mere

Kelly-koncernen har hovedsæde i Troy, Michigan i USA og har siden opstarten i 1946 udviklet sig til en dynamisk virksomhed med kontorer verden over.

Kelly-koncernen har hovedsæde i Troy, Michigan i USA og har siden opstarten i 1946 udviklet sig til en dynamisk virksomhed med kontorer verden over. Velkommen hos Kelly! Vi er glade for at byde dig velkommen som medarbejder hos Kelly. I den forbindelse vil vi gerne kort introducere os selv: Kelly Services er en af verdens største rekrutterings- og

Læs mere

Nyvalgt Tillidsrepræsentant & Arbejdsmiljørepræsentant

Nyvalgt Tillidsrepræsentant & Arbejdsmiljørepræsentant Velkommen Nyvalgt Tillidsrepræsentant & Arbejdsmiljørepræsentant Velkommen og Tillykke med dit valg som Tillids- og Arbejdsmiljørepræsentant i EFK. Ejendomsfunktionærernes fagforening (EFK) byder dig velkommen

Læs mere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere En effektiv beskæftigelsesindsats for udsatte borgere New Insight A/S 1. udgave, 1. oplag 2013 Pjecen er udarbejdet af New Insight A/S Design: Kommuneforlaget A/S Fotos: Colourbox Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 ~ 1 ~ Indhold Indhold... 2 A-kassens vejledningspligt... 3 www.bf-a.dk.... 3 G-dage

Læs mere