Tips- og Lottomidler til Friluftslivet 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tips- og Lottomidler til Friluftslivet 2012"

Transkript

1 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet

2 Indhold 3 Tips- & Lottomidler til Friluftslivet 4 Friluftsrådets uddeling af tipsmidler i Lokale projekter 6 24 Formidlingscentre, og overnatningshytter informationsmateriale 49 Udvikling og forskning 52 Naturvejledning 58 Driftstilskud 59 Bestyrelse Tips- og Lottomidler til Friluftslivet

3 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Friluftsrådet uddeler hvert år Tips- og Lottomidler til aktiviteter, der giver befolkningen større viden om naturen og bedre mulighed for et aktivt friluftsliv. Størstedelen af midlerne går til lokalt forankrede projekter, som ofte realiseres af frivillige ildsjæle og initiativrige foreninger. Friluftslivets pulje udgør 3,39 procent af overskuddet fra Danske Spil. Tips- og Lottomidlerne til Friluftslivet uddeles inden for fire kategorier: Naturvejledning Friluftsrådet uddeler årligt ca. 10 millioner kroner i løntilskud til naturvejledere på naturcentre, i foreninger, på museer og i kommuner. Derudover anvendes tipsmidlerne til at finansiere efteruddannelsen som naturvejleder. Ved ansøgning om naturvejlederløntilskud benyttes et særligt skema, der kan rekvireres fra Friluftsrådets sekretariat eller hentes fra hjemmesiden. Ansøgningsfrist hvert år den 1. marts. Lokalt forankrede projekter Projekter der skaber flere og bedre frilufts- og naturoplevelser, som inspirerer til at dyrke mere og gerne nye former for friluftsliv, samtidig med at de øger naturforståelsen. Der lægges vægt på, at projekterne er til gavn for offentligheden og baserer sig på frivilligt arbejde. Projekter med fokus på idræt støttes ikke. Tilskud kan søges af alle. Der søges ved hjælp af et elektronisk ansøgningsskema, som findes på Friluftsrådets hjemmeside. Ansøgningsfrister: 1. marts, 1. juli og 1. november. Udvikling og forskning Der kan søges støtte til forsknings- og udviklingsprojekter, der særligt fremmer vilkårene for udøvelsen af friluftsliv og naturformidling i Danmark. Projekterne skal være anvendelsesorienterede og resultaterne skal forankres hos relevante institutioner. Der søges ved hjælp af et elektronisk ansøgningsskema, som findes på Friluftsrådets hjemmeside. Ansøgningsfrister: 1. marts, 1. juli og 1. november. Driftstilskud Der kan ydes driftstilskud til landsdækkende frilufts- og naturorganisationer (hovedorganisationer). Tilskuddet fastsættes årligt på baggrund af de ansøgende organisationers formål, medlemstal, aktivitetsniveau, nye initiativer, omfang af publikationer og økonomiske behov. Vejledning og ansøgningsskema kan fås ved henvendelse til Friluftsrådets sekretariat. Ansøgningsfrist hvert år den 1. november. Vejledning Friluftsrådets tipskonsulenter giver gerne vejledning til ansøgningsproceduren eller til udvikling af idéer, så de kan blive støttet af puljen. Konsulenterne kan kontaktes på tlf eller På Friluftsrådets hjemmeside gives gode råd til, hvilke oplysninger ansøgningen bør indeholde. Der findes også beskrivelser af aktuelle temaer og allerede støttede projekter. Tips- og Lottomidler til Friluftslivet

4 Friluftsrådets uddeling af tipsmidler i 2012 I 2012 uddelte Friluftsrådet 53,8 millioner kr. af tipsmidlerne til friluftsformål, hvilket er ca. 5 millioner kr. mindre end i Uddelingen inden for kategorien Lokale projekter er faldet med godt 1 million kr. i forhold til Der blev i 2012 givet tilskud til 544 projekter ud af i alt 938 behandlede ansøgninger, svarende til at 58 procent af det samlede antal ansøgninger blev imødekommet, hvilket er på niveau med De bevilgede tilskud varierede i størrelse fra et par tusinde kroner til flere millioner kroner. Uddelingen inden for kategorien Udvikling og forskning er faldet med 3 millioner kr. i forhold til Uddelingen inden for kategorien Naturvejledning er faldet med godt 1 million kr. i forhold til uddelingen i Der er i 2012 givet 16 løntilskud til naturvejledere mod 20 i Uddelingen inden for kategorien Driftstilskud er på niveau med sidste års uddeling. Nedgangen i bevilgede midler svarer til udviklingen i antallet af behandlede ansøgninger, som fra 2011 til 2012 er faldet med godt 9 procent. Tips- og Lottomidler til Friluftslivet

5 Fordeling efter kategori 30,6% 36,8% Lokale projekter Udvikling og forskning Løntilskud til naturvejledere Driftstilskud kr kr kr kr kr. 21,6% 11,0% Lokale projekter fordeling efter type 18,3% 3,9% 0,2% 7,5% 1,6% 68,4% Formidlingscentre, og overnatningshytter kr kr kr kr kr kr kr. Tips- og Lottomidler til Friluftslivet

6 Formidlingscentre og Lokale projekter Her er der tale om initiativer, der skaber bedre rammer og muligheder for friluftsliv og åbner op for nye naturoplevelser. F.eks. grønne arealer i byerne, lejrpladser, bade-/bådebroer, sheltere, bålhytter, havneanlæg, fugletårne, multtoiletter, stier, hundeskove, udeskole og sansehaver. 4H kr Russisk Banya til fremme af friluftsliv Tilskud til etablering af en russisk badstue i forbindelse med 4Hs lejrskole Skovly ved Ribe. Lejrskolen anvendes af skoler og andre interesserede fra hele landet og har 60 faste sengepladser. Saunaen vil være tilgængelig for kørestolsbrugere. Til 15% af materialeudgifterne til saunahytte, saunaovn, skorsten og vandvarmer, jf. indsendte budget. I alt op til kr. Adventistspejderne kr Himmerlandsgården Tilskud til etablering af på lejrcentret Himmerlandsgården i Hadsund. Pladsen skal forbedre mulighederne for naturoplevelser og friluftsliv året rundt for spejderne, turister og lokale borgere. Til materialeudgifterne til 2 sheltere, kr. pr. stk. Til 50% af materialeudgifterne til bålhytte med borde-/bænkesæt, op til kr. Til 50% af materialeudgifterne til bro, op til kr. I alt op til kr. Skorsten, emhætte og øvrige poster støttes ikke. Alslev Sogns Borgerforening kr Dinnsens Skovpark - skovprojekt i Alslev Tilskud til på skovareal til brug for lokale borgere og institutioners friluftsaktiviteter. Til 50% af materialeudgifterne til følgende: bålhytte op til kr., 10 stk. borde/bænke op til kr., botanisk hjørne op til kr., multtoilet op til kr., informationsskilte op til kr. I alt op til kr. jf. indsendte budget. Amager Strandpark I/S kr Multianvendelig bro på Amager Strand Tilskud til naturformidling i Amager Strandpark i forbindelse med opførsel af naturcenter. Der etableres en multifunktionel flydeplatform med rørebassiner, stejleplads, fiskepladser, flytbare formidlingsflåder, fastmonterede vandkikkerter, formidlingsplancher samt stenrev under platformen for at tiltrække dyrelivet. Der bliver udlån af naturundersøgelsesudstyr til brug på platformen. Til 50% af udgiften til indkøb af multifunktionel flydeplatform inkl. ramper, op til kr. Til 50% af materialeudgifterne til fortøjningspæle, op til kr. Til 50% af trykkeudgifterne til formidlingsplancher, op til kr. I alt op til kr. Pæleramning, diverse montering og landanlæg støttes ikke. Ans Lokalråd kr Ans Søbred Tilskud til etablering af anløbsbro med fugletårn, bålhus og skiltning om natur og dyreliv ved Ans Søbred i Gudenådalen. Til materialeudgifter til anløbsbro med fugletårn, jollebro, bålhus og skiltning om natur og dyreliv, op til kr. ud af et samlet budget på kr. Arnborg Skole kr Projekt Sansehave Tilskud til etablering af forsøgsmark og planetsti, som skal indgå i skolens satsning på innovativ naturfaglig undervisning. Skolen samarbejder med lokale borgere, børnehave, naturvejleder, virksomheder m.fl. om etablering og pasning af området. Til 50% af materialeudgifterne til forsøgsmark op til kr., og til planetsti op til kr. I alt op til kr. jf. indsendte budget. Udstillingshus og øvrige udgifter støttes ikke. Tips- og Lottomidler til Friluftslivet

7 Assens Kommune kr Hundeskov i Assens Tilskud til etablering af bynær hundeskov i tilknytning til stisystem ved Assens. Til 50% af materialeudgifterne til hegning, inkl. låger. I alt op til kr. Astrup Skole kr Etablering af udeværksted Tilskud til bålhus der skal fungere som base for naturformidling og friluftsaktiviteter for lokale skoler, institutioner og foreninger. Til 50% af materialeudgifterne til bålhus, op til kr. Til 50% af materialeudgifterne til bålsted/grill samt borde/bænke, op til kr. I alt op til kr. Ballen Badebro Laug kr Etablering af handicapvenlig badebro Tilskud til etablering af handicapvenlig badebro i Ballen på Samsø. Broen vil give optimale adgangsforhold for gangbesværede og handicappede, idet der laves en slidske, som går fra vejniveau til strandniveau. Rullemåtter til vandkant og derefter vil der være en slidske med mulighed for at køre direkte i vandet. Til 20% af de samlede anlægsomkostninger, i alt op til kr. Birket og Omegns Borgerforening kr Lollandske Alper tur/retur Tilskud til formidling og frilufts i de Lollandske Alper. Til 50% af materialeudgifterne til etablering af naturformidlingsbygning med overnatningsmulighed, op til kr. Til materialeudgifterne til 2 sheltere, op til kr. Til 50% af materialeudgifterne til udendørs træfpunkter, op til kr. Til 50% af materiale- og trykkeudgifter til pjece, op til kr. Til 50% af materialeudgifterne til naturundersøgelsesudstyr, op til kr. I alt op til kr. Bisserup Byting kr Fra p-plads til multisport Tilskud til etablering af grønt område, der skal danne ramme om friluftsliv for såvel lokale borgere som turister. Til 50% af materialeudgifterne til 2 borde-/bænkesæt, græs og beplantning samt skilte og tavler med naturformidling. I alt op til kr. jf. indsendte budget. Bogense Ro- og Kajakklub kr Bro, rampe, trappe til Bogense Havn øst Tilskud til pontonbro med rampe øst for Bogense Havn. Til 50% af materialeudgifterne til ponton og rampe, i alt op til kr. Rampen og pontonbroen vil forbedre adgangsforholdene fra molen og ned til det lavvandede område øst for Bogense Havn. Bogensholmlejren ved Ebeltoft Vig kr Forbedring af badeværelses Tilskud til renovering af badeværelses i Bogensholmlejren. Lejren ligger i Nationalpark Mols Bjerge, har 102 sengepladser, og benyttes til overnatning af ungdomskorps, friluftsinstitutioner, børnehaver, fritidshjem, handicaporganisationer, læreanstalter, universiteter mv. Til 15% af udgifterne op til kr. Boligforeningen AAB, Beboerprojekt Puls kr Den spiselige afdeling Tilskud til etablering af fællesareal ved Sangergården 1 og 2 beliggende i København S. Området skal forbedre rammerne for lokalbefolkningens friluftsliv med spiselige planter. I beplantningen lægges der vægt på planter med spiselige frø, frugter, bær og grøntsager. Til 50% af materialeudgifterne til træer og buske, op til kr. Til 50% af materialeudgifterne til bålfade, op til kr. Til 50% af materialeudgifterne til borde-/bænkesæt, op til kr. Til 50% af udgifterne til mobilt udekøkken, op til kr. I alt op til kr. BooA S/I kr Sheltere en luksus for alle Tilskud til aktivitets- og overnatningsplads for skoler, foreninger og lokale borgere, samt besøgende i Nationalpark Thy. Til 50% af materialeudgifterne til bålhus, op til kr. Til 50% materialeudgifterne til udekøkken, op til kr. Til materialeudgifter til 2 sheltere, op til kr. pr. stk. I alt op til kr. jf. indsendte budget. Borgerforeningen for Sinding og Ørre kr Søvndal-Lunden Tilskud til omdannelse af fodboldbane til offentligt friluftsområde. Til 50% af materialeudgifterne til bålsted med grillriste, borde-/bænkesæt og badebro, op til kr. Bornholms Regionskommune kr Omdannelse af granitbrud Tilskud til etablering af et friluftsområde i Vangs Granitbrud. Til udgifter til frilufts- og naturformidling/infostander, op til kr. Til 50% af udgifterne til klatreudstyr, op til kr. Til udgifter til mærkning af stier mv., op til kr. I alt op til kr. jf. indsendte budget. Øvrige udgifter i budgettet samt udgifter til udvikling af mobilapp støttes ikke. Bornholms Regionskommune, Teknik og Miljø kr Liv i småbyerne, ud på landet, Østerlars Tilskud til projekt der skal tilføre nye friluftsmæssige funktioner og kvaliteter til unikke bornholmske kultur- og naturmiljøer. Til materiale- og trykkeudgifter til kortborde, stikort og folder, op til kr. Til materialeudgifter til et shelter, op til kr. Til 50% af materialeudgifterne til borde-/bænkesæt, broer, terræntrappe og bålplads, op til kr. I alt op til kr. ud af et samlet budget på kr. Bovlund Forsamlingshus kr Bålhytte Tilskud til bålhytte som skal give bedre mulighed for udendørsaktiviteter året rundt. Til 50% af materialeudgifterne til bålhytte, op til kr. Brande Elværk af 1976 I/S kr Gangsti ved Brande Elværk Tilskud til reetablering af stiforløb rundt om sø i bynært naturskønt område. Søen er en del af Skjern å. Til 50% af materialeudgifterne til spang, op til kr. Til 50% af materialeudgifterne til rydning af bevoksning, op til 500 kr. I alt op til kr. Udgifter til løn støttes ikke. Bregninge Lokalråd kr Friluftsforsamlingshus i Bregninge Tilskud til madpakkehus, der skal fungere som samlingspunkt for lokale borgeres friluftsaktiviteter samt opholdsplads for cykelturister. Huset indrettes med udekøkken samt toilet, og vil være tilgængeligt for kørestolsbrugere. Til 50% af materialeudgifterne til madpakkehus, op til kr. Brugerråd Nakskov Fjord kr Handicapvenlige broer på Nakskov Fjord Tilskud til forbedring af adgangsforholdene og naturformidling i Nakskov Fjord. 7 steder i fjorden og på øerne udbygges bådebroerne, således at de bliver tilgængelige for handicappede og gangbesværede. Samtidig vil broerne fremover blive tilgængelige for gæstesejlere til fortøjning. I forbindelse med broerne etableres informationsstandere omkring den lokale natur. Til materialeudgifter til 7 broer i Nakskov Fjord samt til infostandere - jf. indsendte budget, op til kr. Det samlede budget for projektet er kr. Tips- og Lottomidler til Friluftslivet

8 Bække Lokalråd kr Projekt Bække anlæg Tilskud til frilufts i bynært lokalmiljø. Projektet vil give turister, vandrere fra Hærvejen og lokale borgere bedre mulighed for overnatning og ophold i byparkens natur. Til materialeudgifterne til et shelter, op til kr. Til 50% af udgifterne til trykning og opsætning af informationsmateriale, op til kr. Til 50% af materialeudgifterne til 5 stk. borde-/bænkesæt, op til kr. I alt op til kr. Lønudgifter, stabilgrus og maskinleje støttes ikke. Børne- og Ungdomsforeningen Bramsnæs Nord kr Bade-/bådebro Tilskud til etablering af bade-/bådebro ved Gershøj Havn. Broen etableres med en lav brodel med mulighed for ophold tæt på vandet. Målgruppen er strandgæster, badende og sejlende. Til 50% af materialeudgifterne til bade-/bådebro, op til kr. Børne- og ungdomspsykiatri Odense kr Bålhytte til børn og unge i psykiatrien Tilskud til bålhytte til indlagte i børne- og ungdomspsykiatrien. Ved etablering af en bålhytte får denne særlige målgruppe af børn og unge mulighed for et meningsfuldt friluftsliv i samarbejde med kompetent psykiatrisk personale og i trygge omgivelser. Til 50% af materialeudgifterne til bålhytte, op til kr. Børnehuset Lille Dalby kr Dyrevelfærd giver børnevelværd Tilskud til etablering af fårefold i et samarbejde mellem børnehus, øvrige lokale institutioner og dagplejen. Målet er at give børn og voksne viden om og erfaring med pasning, pleje og omsorg for får. Der arrangeres en årlig naturdag for lokalområdets daginstitutioner, som også tilbydes mulighed for at få et institutionsfår og at arbejde med materialer fra fårene. Til 50% af materialeudgifterne til fårefold og informationstavle. I alt op til kr. jf. indsendte budget. Udgifter til personaleløn støttes ikke. Charlotte Schmidt kr Bålhytte med shelter Tilskud til etablering af primitiv overnatningsplads ved Hærvejen og 300 m fra Kongeåen. Pladsen skal forbedre mulighederne for naturoplevelser og friluftsliv året rundt for vandrere, kanoroer og lokale borgere. Til materialeudgifterne til 3 sheltere, kr. pr. stk. Til 50% af materialeudgifterne til bålhytte, op til kr. I alt op til kr. Danske Baptisters Spejderkorps, Tølløse Kreds kr Vi vil være ude hele tiden Tilskud til opgradering af spejdernes grund ved mødehytten på Reservatet i Tølløseskoven. Til 50% af materialeudgifterne til borde-/bænkesæt, op til kr. Til 50% af materialeudgifterne til bro over vådområde, op til kr. I alt op til kr. De Grønne Pigespejdere, Lemvig kr Kærnehuset Tilskud til renovering af overnatningshytten Kærnehuset beliggende i Flynder ved Bækmarksbro. Til 15% af udgifterne til udskiftning af vinduer, renovering af toiletrum samt etablering af handicapvenligt lederrum, jf. indsendte håndværkertilbud, i alt op til kr. ud af et samlet budget på kr. Overnatningshytten rummer 2 sovesale med i alt 54 faste senge og 3 lederrum med i alt 10 faste senge. De Gule Spejdere i Danmark, Rold Skov Gruppe kr Bålhytte på spejdergrunden Tilskud til opførelse af bålhytte på spejdernes grund ved hytten i Skørping, som bruges til de ugentlige spejdermøder. Bålhytten skal muliggøre flere udendørsaktiviteter i al slags vejr. Til 50% af materialeudgifterne til bålhytte. I alt op til kr. jf. indsendte budget. Den selvejende institution Kibæk Mølle kr Etablering af fællesareal ved Kibæk Mølle Tilskud til etablering af fællesareal ved Kibæk Mølle. Området skal forbedre rammerne for lokalbefolkningens friluftsliv. I beplantningen lægges der vægt på planter, der fremmer et rigt fugle- og insektliv. Til 50% af udgifterne til mejsekasser, træer og buske. I alt op til kr. Det Danske Spejderkorps i Gørlev kr Bålhus med tilhørende bålplads Tilskud til opførelse af bålhytte, som skal udvide spejdergruppens sæson for udeaktiviteter. Til 50% af materialeudgifterne til bålhytte, i alt op til kr. Det Danske Spejderkorps, 1. Otterup kr Bålhytte med shelter Tilskud til indretning af DDS 1. Otterups mødehyttegrund. Faciliteterne skal muliggøre flere udendørs aktiviteter året rundt for såvel spejderne som byens børn og unge. Tilskud til shelter, op til kr. Til 50% af materialeudgifterne til bålhytte, op til kr. jf. indsendte budget. I alt op til kr. Det Danske Spejderkorps, Albertslundspejderne kr Indkøb af bord-/bænkesæt Tilskud til bord-/bænkesæt til spejdergården Roskildekro. Til 50% af materialeudgifterne til bord-/bænkesæt, op til kr. Det Danske Spejderkorps, Antvorskov Division kr Ny toiletbygning på Oldebjerg Grunden Tilskud til udendørs facilitet på DDS-spejdernes naturgrund Oldebjerg Grunden beliggende i Nyrup Skov ved Sorø. Til 25% af materialeudgifterne til 2 multtoiletter, i alt op til kr. Det Danske Spejderkorps, Elbospejderne kr Bålhytte Tilskud til bålhytte, der skal anvendes til friluftsaktiviteter for spejdere, børnehavebørn, skoler m.fl. Til 25% af udgifterne til bålhytte, i alt op til kr. jf. indsendte budget. Det Danske Spejderkorps, Erik Ejegod Spejderne kr Shelterplads ved Lystrup Skov Tilskud til etablering af primitiv overnatningsplads på spejdernes grund ved Lystrup skov. Til materialeudgifterne til 3 sheltere, i alt op til kr. Det Danske Spejderkorps, Hinnerup Gruppe kr Opførelse af bålhytte Tilskud til opførelse af udendørs samlingssted på spejdernes grund ved Skovhytten i Hinnerup med henblik på forbedrede muligheder for naturoplevelser i området. Til 50% af materialeudgifterne til bålhytte, op til kr. Flisearbejde/dræning støttes ikke. Det Danske Spejderkorps, Lumby-Stige Gruppe kr Bål-/shelterhytte Tilskud til opførelse af på spejdernes grund i Odense, som skal bruges i forbindelse med det daglige spejderarbejde. Til 50% af materialeudgifter til følgende: en kombineret shelter og bålhytte op til kr., til udekøkken op til kr., til bænke op til kr. I alt op til kr. Udgifter til planering, fliser, el og vandledning støttes ikke. Tips- og Lottomidler til Friluftslivet

9 Det Danske Spejderkorps, Mølleå Division kr Bålhus/pagode til ca. 50 personer Tilskud til opførelse af bålhytte på DDSernes lejrgrund ved Høbjerg Hegn i Helsinge. Bålhytten skal bruges med henblik på flere udendørs aktiviteter og lejrbål året rundt uanset vejret. Til 50% af materialeudgifterne til bålhytte, i alt op til kr. Det Danske Spejderkorps, Skovgruppen kr Aktivitetshus/udekøkken Tilskud til overdækket udekøkken. Til 50% af udgifterne til materialer, op til kr. Det Danske Spejderkorps, Skovvejens Blå Spejdere kr Etablering af shelter Tilskud til opførelse af shelter i forbindelse med spejdernes mødehyttegrund i Regstrup. Shelteret skal bidrage til mere udeliv. Til materialeudgifterne til et shelter, i alt op til kr. Det Danske Spejderkorps, Store Bjørn Hornbæk kr Naturgrund Hornbæk Tilskud til på spejdernes grund som samlingssted for lokale borgere og institutioners friluftsaktiviteter. Til materialeudgifterne til 3 sheltere, op til kr. pr. stk. Til 50% af materialeudgifterne til følgende: bålhytte op til kr., bænke til bålplads op til kr., lavvu op til kr., bålplads op til kr., overdækket spiseplads op til kr., multtoilet op til kr., infotavler op til kr., 30 stk. rygsække med naturformidlingsudstyr op til kr., brændeskjul op til kr., jf. indsendte budget. I alt op til kr. Det Danske Spejderkorps, Vipperød Gruppe kr Træer og buske til spejdergrund Tilskud beplantning på spejdergrund i Vipperød. Beplantningen skal bl.a. bruges i forbindelse med spejderaktiviteter. Til 50% af materialeudgifterne til indkøb af træer og buske, i alt op til kr. Rådgivning og leje af gravemaskine støttes ikke. Det Gule Hus kr Fra Jord til Bord Tilskud til udeprojekt, som skal engagere og skabe læring om sammenhængen fra jord til bord for børn i vuggestue og børnehave. Projektet giver børnene mulighed for at arbejde i nyttehaven og tilberede mad med hjemmedyrkede grøntsager, bær og frugt. Til 50% af materialeudgifterne til følgende: drivhus op til kr., udekøkken med bålplads op til kr., og sansehave op til kr. I alt op til kr. jf. indsendte budget. Lønudgifter og krukker støttes ikke. DUS forældreråd, Sulsted skole kr Bålhytte til DUS Tilskud til etablering af bålhytte, der skal forbedre rammerne for skolens udeskoleundervisning samt borgernes og de lokale foreningers friluftsliv. Aktiviteterne vil være udeundervisning, snitte i træ/værksted, madlavning over bål og andre naturaktiviteter i al slags vejr. Til 50% af materialeudgifterne til en bålhytte, op til kr. Døllefjelde Musse Naturpark amba kr Bål og spiseplads, toiletforhold Tilskud til forbedring af ved shelterplads. Pladsen ligger i en gammel grusgrav, som er omdannet til et naturområde med vegetationsudviklingstyper fra istiden til i dag, for at anskueliggøre udviklingen for publikum. Til 50% af materialeudgiftene til bålplads, jordovn samt borde og bænke, op til kr. Etablering af toilet støttes ikke. Egholm Gl. Skole kr Opbygning af grønt lege-område ved lejr Tilskud til plantning af mini-skov ved koloni på øen Egholm tæt ved Ålborg Centrum. Formålet er at forbedre vilkårene for natur- og friluftsoplevelser for øens indbyggere og besøgende. Til 50% af udgifterne til indkøb af planter, i alt op til kr. Egstalldal kr Overnatningsplads med shelter Tilskud til etablering af en primitiv overnatningsplads i Hvalsø. Pladsen skal forbedre mulighederne for naturoplevelser og friluftsliv året rundt for den lokale spejdergruppe, vandrere, cyklister, ryttere og lokale borgere. Til materialeudgifterne til shelter, op til kr. Udgifter til bortskaffelse af affald støttes ikke. Ejerlauget Strandoverdrevet Dråby Strand kr Nem adgang til kystrelateret friluftsliv Tilskud til facilitet der skal forbedre mulighederne for rekreativt kystfriluftsliv for befolkningen og turister ved Dråby Strand. Til 50% af materialeudgiften til slæbested, i alt op til kr. jf. indsendte budget. Eltang skole kr Bæredygtighed Design og Innovation Tilskud til bålhytte til en bæredygtighedsby med solvarmeanlæg, vindmølle, halmhuse mv. i forbindelse med Eltang Skoles projekt Bæredygtigt design og innovation. Til 50% af materialeudgifterne til en bålhytte, op til kr. Evelyn Flugt kr Bøvl Mark Tilskud til i tilknytning til shelterplads ved sø og skov. Til 50% af materialeudgifterne til borde/bænke og skilte med information om friluftsmuligheder i området. I alt op til kr. Udgifterne til anlæggelse af ny sti støttes ikke. Fanø Kommune kr Sønderho Strandsø - formidling og natur Tilskud til naturgenopretnings- og formidlingsprojekt på Fanø. Projektet er en af de 3 vindere af Friluftsrådets Nationalparkkonkurrence. Der genetableres et lokalt vandløb og en sø samt afgræsning af området, hvilket vil betyde forbedrede vilkår for fugle- og plantelivet. Endvidere etableres adgangssti, fugleskjul og formidling af naturen. Til materialeudgifter til adgangssti, fugleobservationsskjul, informationstavler mv. - jf. indsendte budget, op til kr. FDF kr Mountainbikerute syd for Julsø Tilskud til etablering af stiforløb/mountainbikerute syd for Julsø i Silkeborg. Til 50% af materialeudgifter til højskilte, stolper, folder, planker og broer jf. indsendte budget, op til kr. Grus og udgifter til app støttes ikke. FDF Hillerød kr Multtoilet Tilskud til udendørs facilitet på FDF-spejdernes naturgrund Ravnedal i Græsted. Til 25% af materialeudgifterne til multtoilet, i alt op til kr. Stabilgrus støttes ikke. FDF Hjerm kr Shelterplads ved FDF Kredshus i Hjerm Tilskud til udendørs på spejdernes grund i Struer. Til materialeudgifterne til 2 sheltere, op til kr. pr. stk. Til 50% af materialeudgiften til overdækket spisebord, op til kr. I alt op til kr. Tips- og Lottomidler til Friluftslivet

10 FDF Kgs. Lyngby kr Etablering af sheltere Tilskud til faciliter til brug for overnatning og lejraktiviteter i det fri. Til materialeudgifterne til et 3-modul shelter, i alt op til kr. FDF Overlund kr Etablering af udearealer i Overlund Tilskud til, der skal anvendes til friluftsaktiviteter for områdets børn og unge. Til 50% af materialeudgifterne til følgende: udendørs belysning, op til kr., brændeskur og raftestativ, op til kr., træer og græs, op til kr. I alt op til kr. jf. indsendte budget. FDF Samvirket Herning kr FDF Aktiv familie Tilskud til udendørs samlingspunkt på FDFernes grund i Løvbakkerne i Herning. Til materialeudgifterne til et shelter, op til kr. Til 50% af materialeudgifterne til bålhytte, op til kr. Til 50% af materialeudgifterne til bålsted, op til kr. I alt op til kr. Planering, såning og maskinleje støttes ikke. Bålhytten skal danne udgangspunkt for udendørsaktiviteter og naturoplevelser, bl.a. i forbindelse med projektet Aktiv familie, som henvender sig til familier i Herning området med børn fra 0-5 år. FDF Støvring kr Bålhytte Tilskud til opførelse af bålhytte på FDFernes grund ved mødehytten i Støvring, som bruges til de ugentlige spejdermøder. Bålhytten skal bruges med henblik på at forlænge sæsonen og arrangere flere fælles udendørsaktiviteter. Til 50% af materialeudgifterne til bålhytte, i alt op til kr. jf. indsendte budget. Forplejning støttes ikke. FDF Tårnlejren kr Natur- & udeliv FDF Tårnlejren Tilskud til udendørs på FDF-spejdernes mødehyttegrund i Storvorde. Til materialeudgifterne til 3 sheltere, op til kr. pr. stk. Til 50% af materialeudgifterne til madpakkehus, op til kr. jf. indsendte budget. I alt op til kr. Værksted støttes ikke. FDF Vebbestrup kr Natur Fristedet Tilskud til samlingspunkt for friluftsliv på FDF-spejdernes grund Natur Fristedet i Vebbestrup. Samlingspunktet etableres i partnerskab med bl.a. den lokale børnehave og 4H. Til 50% af materialeudgifterne til bålhytte, op til kr. Til 50% af materialeudgifterne til følgende: solmult op til kr., borde-/ bænkesæt op til kr., svinggrill op til kr., udekøkken op til kr., emnekasse med naturformidlingsudstyr op til kr., jf. indsendte budget. I alt op til kr. FDF Ørnhøj kr Shelter byggeri Tilskud til opførelse af sheltere i forbindelse med bålhytte på spejdernes mødehyttegrund i Ørnhøj. Shelterne skal anvendes til overnatning samt ophold for spejdere og lokalbefolkning. Shelterne skal bidrage til mere udeliv. Til materialeudgifterne til 2 sheltere, i alt op til kr. FDF Ørting-Falling kr FDFs frilufts-og bålhytte Tilskud til indretning af grønt areal ved præstegården i Odder. Faciliteterne skal muliggøre flere udendørs aktiviteter året rundt for såvel spejderne som byens borgere. Tilskud til materialeudgifterne til et shelter, op til kr. Til 50% af materialeudgifterne til en bålhytte, op til kr. jf. indsendte budget. I alt op til kr. FDF Aalbæk kr Bålhytte Tilskud til opførelse af bålhytte på FDF-spejdernes grund ved hytten i Aalbæk, som bruges til de ugentlige spejdermøder. Bålhytten skal bruges med henblik på flere udendørsaktiviteter i al slags vejr. Til 50% af materialeudgifterne til bålhytte, op til kr. Til 50% af materialeudgifterne til teltdug og bord, op til kr. I alt op til kr. Udgifter til byggetilladelse, planering og fliser støttes ikke. Finderup Efterskole kr Shelterplads Finderup Tilskud til opførelse af sheltere ved kommende park. Til materialeudgifter til 3 sheltere, op til kr. pr. stk. Til 50% af materialeudgifterne til bålgrej, op til kr. Og til 50% af udgifterne til beplantning, op til kr. I alt op til kr. Shelterpladsen skal bl.a. benyttes som et ekstra undervisningslokale, hvor der formidles viden om og indsigt i dyre- og planteliv ved oplevelser, opgaver og undervisning. Desuden skal pladsen skabe et fælles mødepunkt for skole og sogn. Fonden for Kystcentret Thyborøn kr Kystsikkerhedsbassin - alle sanser i brug Tilskud til udendørs kystsikkerhedsbassin til formidling af henholdsvis badesikkerhed og kystdannelse. I det 10x20 meter store bassin kan publikum på egen krop opleve understrøm, hestehuller og kviksand samt eksperimentere med høftebygning og kystsikring. Der vil være guidede ture ude i det nærliggende kystområde med udgangspunkt fra kystsikkerhedsbassinet. Til 50% af materialeudgifterne til kystsikkerhedsbassinet, op til kr. Fonden Frydenlund Fuglepark - Danmarks Fugle Zoo kr Overdækket multiplatform Redekassen Tilskud til formidlingsprojekt Hvem kom først - hønen eller ægget?. Der opføres en redekasse /stort shelter, hvor man kan overnatte under mottoet gå i seng med hønsene og stå op sammen med hønsene. Til 50% af materialeudgiften til et stort shelter/redekasse, op til kr. jf. indsendte budget. Sti, vejfyld og planter støttes ikke. Foreningen Børnelands Venner kr Bålhytte til Børnelands børn Tilskud til etablering af bålhytte til aktiviteter som madlavning over bål, udendørs værksted og andre naturaktiviteter. FDF Spejdergruppen på nabogrunden vil sammen med børnehavebørnene være de primære brugere. Til 50% af materialeudgifterne til en bålhytte, op til kr. Foreningen Herberger langs Hærvejen kr Nyt herberg i Thorning Tilskud til etablering af et herberg i Thorning gamle skole for vandrere, cyklister, ryttere og pilgrimme, der færdes på Hærvejen. Herberget er det sidste af i alt 12 herberger, der er blevet etableret langs hærvejsruten. Der tilbydes overnatning i simpel sovesal for max. 80 kr. pr. nat. Til materialer til etablering, i alt op til kr. Tips- og Lottomidler til Friluftslivet

11 Formidlingspartnerskabet kr Kys Frøen Syddjurs Tilskud til etablering af 6 lokale enheder af formidlingskonceptet Kys frøen. De lokale enheder huses af henholdsvis Danmarks Jægerforbund, Naturcenter Syddjurs, DGI Karpenhøj, Molslaboratoriet, Naturstyrelsen Kronjylland og Museum Østjylland. Til 50% af materialeudgifterne til aktivitetsstandere op til kr., udstyr og materialer op til kr., billeder, grafisk bearbejdning og produktion op til kr. samt brochurer op til kr. I alt kr. Forsyning Ballerup, Vandspejlet kr Nye muligheder for adgang til naturen Tilskud til etablering af adgang til Værebro Å ved rensningsanlæg. Der opføres en trappe/bro ved åen, som bl.a. skal bruges af institutioner, skoler m.fl. i forbindelse med forløb om vandmiljø og natur. Til 50% af materialeudgifterne til repos, trappe, bro og infostander, op til kr. Udgifter til løn og låge støttes ikke. Frederikshavn Kommune, Park & Vej kr Faciliteter til Hjertesti i Gybels plantage Tilskud til projekt der skal forbedre de rekreative muligheder i bynær plantage. Endvidere styrkes informationen om den lokale natur og adgangsforhold. Til 50% af materialeudgifterne til madpakkehytte, borde-/bænkesæt, bålplads, brændeskur, folder og kortborde, op til kr. Stirenovering, træningsstation samt balancebom støttes ikke. Frederikssund Vikingespil kr Overdækket udeplads på Danerbo Tilskud til overdækket udeplads på Danerbo, Kalvø Frederikssund. Overdækningen vil fungere som ly og base for friluftsaktiviteter i naturområdet. Til 50% af materialeudgifterne til overdækket udeplads, op til kr. FREM Uge kr Bålhus med terrasse Tilskud til samlingspunkt for udendørsaktiviteter for børn og voksne i lokal området. Til 50% af materialeudgifterne til bålhus, op til kr. Til 50% materialeudgifterne til borde-/bænkesæt, op til kr. I alt op til kr. Friluftsforeningen Hammergården kr Bad og toilet - Hammergården Tilskud til udbygning af natur- og friluftscenteret Hammergården ved Isefjorden. Formålet er at forbedre rammerne for frilufts- og naturoplevelser med eller uden overnatning for det stigende antal brugere af området. Stedet anvendes af skoler, institutioner, kajakroere, spejdere, foreninger, familier m.fl. Til indkøb af pavillon til omklædnings-, bade- og toilet, op til kr. Til 50% af materialeudgifterne til skur til grejopbevaring, op til kr. I alt op til kr. jf. indsendte budget. Frørup Forsamlingshus kr Frugtplantagen i Frørup Tilskud til fælles frugt- og køkkenhave med overnatningsplads på ubenyttet byggegrund midt i landsbyen. Til 50% af materialeudgifterne til følgende: frugttræer og -buske, græstrimmer og buskrydder, op til kr. Til materialeudgifterne til et shelter, op til kr. I alt op til kr. Funder Kirkeby kr Funder Kirkeby - Så samler vi trådene Tilskud til bålhytte/multihus ved lokalt mødested. Til materialeudgifter til bålhytte, op til kr. Fællesområdet Svanevej kr Fællesområdet Svanevej Tilskud til etablering af bynært aktivitetsareal på grønt område ved sø og stisystem. Målgruppen er lokale beboere, dagplejere, daginstitutioner m.fl. Til 50% af materialeudgifterne til en bålhytte, op til kr. jf. indsendte budget. Faaborg Havkajakklub kr Blåt Støttepunkt Tilskud til Det Blå Støttepunkt - fase 2 i Faaborg. I forbindelse med bygning af Faaborg Havnebad etableres Det Blå Støttepunkt. Det kommer til at indeholde indendørs- og udendørs for lokale, turister og maritime foreninger. Herunder foreningslokaler, kajakopbevaring, grejbase til undervisningsudstyr og naturformidling, isætningsplads for kajakker og småbåde, skylleplads, udendørskøkken samt formidling af Det sydfynske Øhav via infotavler med fokus på økosystemet, flora, fauna, geologi og friluftsliv. Til materialeudgifter til flydeponton og plancher med naturformidlingsindhold, op til kr. ud fra udgifter til disse 2 budgetposter på kr. Tips- og Lottomidler til Friluftslivet

12 Fårevejle Efterskole kr Bålhus, multtoilet og shelter Tilskud til frilufts på grund ved Fårevejle efterskole. Projektet ønsker at udbygge de offentligt tilgængelige friluft på efterskolens grund, ved at flytte 2 sheltere, opføre et nyt shelter, samt opføre bålhytte og multtoilet. Til materialeudgifterne til et shelter, op til kr. Til 50% af materialeudgifterne til en bålhytte, op til kr. Til 50% af materialeudgifterne til multtoilet, op til kr. I alt op til kr. Fårvang Borger- og Håndværkerforening kr Samlingssted i Fårvang Tilskud til bålhytte/multihus ved lokalt mødested. Til 50% af materialeudgifterne til følgende: bålhytte op til kr., beplantning op til kr., borde-/bænkesæt op til kr. I alt op til kr. Gammel Kalvehave Bådelaug kr Shelter og kajakker til Gl. Kalvehave Tilskud til der skal forbedre mulighederne for rekreativt kystfriluftsliv for befolkningen og turister i Gl. Kalvehave Havn. Til materialeudgifterne til shelter, op til kr. Til 50% af materialeudgiften til 2 havkajakker, op til kr. pr. stk. Til 50% af materialeudgiften til 1 toerhavkajak, op til kr. Til 50% af materialeudgiften til skilte, op til 700 kr. I alt op til kr. Gandrup og Omegns Borgerforening kr Søforbindelse Tilskud til opførelse af gangbro i forbindelse med etablering af sejlrende mellem to af søerne i natur- og friluftsområdet Teglværkssøerne mellem Gandrup og Øster Hassing. Formålet er at øge områdets rekreative kvaliteter, herunder muligheden for fiskeri samt kano- og kajaksejlads. Målgruppen er borgere, institutioner og turister. Til 50% af udgifterne til gangbro, op til kr. jf. indsendte budget. Gedsted Beboer- og Erhvervsforening kr Gedsted Aktivitets- og Sansepark Tilskud til bålhytte, beplantning og naturformidling på rekreativt grønt område. Målgruppen er skoleelever, dagplejere, lokale borgere, turister med flere. Til 50% af materialeudgifterne til bålhytte, op til kr. Til 50% af følgende materialeudgifter: bålplads og bænke op til kr., planter op til kr., insektkasser og fuglehuse op til kr. I alt op til kr. jf. indsendte budget. Gitte Møller kr Naturplads med bålhus og fiskebro Tilskud til naturformidlingsplads som skal benyttes af den lokale skole til udeskoleaktiviteter, samt af dagplejere og øvrige interesserede. Til 50% af materialeudgifterne til bålhytte, op til kr. Til 50% af materialeudgifterne til multtoilet op til kr. Til 50% af materialeudgifterne til fiskebro, op til kr. I alt op til kr. Døre, vinduer og gulv til bålhytten samt levering og opstilling støttes ikke. Gjøl Vinterbadere kr Badebro til offentlig badning hele året Tilskud til etablering af badebro ved østmolen i Gjøl Havn. Badebroen vil gøre det muligt at forlænge badesæsonen hele året for bl.a. vinterbadere og surfere. Til 50% af materialeudgifterne til badebro, i alt op til kr. GreenEsbjerg kr Community Garden Tilskud til beplantning og havedyrkning på fælles arealer ved kommunale boligblokke. Til udgifterne til redskaber, træer, planter m.m., op til kr. jf. indsendte budget. Grejs Friskole kr Ny natur til Grejs Friskole Tilskud til ny natur og naturformidling i Grejs. Projektet vil med plantning af et arboret med danske træarter samt træer med spiselige frugter og nødder skabe ny natur i lokalsamfundet. Der opsættes skilte ved træer og buske, der fortæller om arterne. Til 50% af materialeudgifterne til planter og opbinding til solitære træer, op til kr. Grenaa Kajakklub kr Flydebro ved Grenaaen Tilskud til etablering af flydebro ved Grenaaen. Målgruppen er lokale borgere, institutioner, Norddjurs Naturcenter, turister med flere. Til 40% af materialeudgifterne til flydebro med to landgange. I alt op til kr. Lønudgifter støttes ikke. Grundejerforeningen Fællesskabet Haastrup kr Bålhytte ved Haastrup Bypark/naturområde Tilskud til udvidelse af shelterplads i naturområde. Projektet vil give mulighed for udeskoleundervisning, lejrskole og lokalt samlingssted for blandt andet børnehaver og spejdere. Til 50% af materialeudgifterne til følgende: bålhytte op til kr., gryder og pander op til kr., skilte og foldere op til kr., samt bålsted op til kr. I alt op til kr. Grundejerforeningen Marianevej, Vinde kr Aktivitet og liv for alle i Vinde Tilskud til frilufts- og naturområde, der skal fungere som lokalt samlingssted og udgangspunkt for aktiviteter i og med naturen. Målgruppen er områdets beboere, dagplejere og daginstitutioner. Til 50% af materialeudgifterne til følgende: bålhytte op til kr., 3 stk. borde/bænke op til kr., udekøkken op til kr., beplantning op til kr. I alt op til kr. Grundejerforeningen Sluseholmen kr Aktivitetsparken Sluseholmen Tilskud til trappe og flydeponton. I forbindelse med etableringen af en aktivitetspark skabes adgang mellem land og vand ved anlæg af en trætrappe ned til en flydeponton. Stedet kan bl.a. benyttes af kajakog kanoroere til at lægge til/sætte i fra. Til materialeudgifter til trappe og flydeponton, op til kr. ud fra et samlet budget på kr. for de 2 elementer. Øvrige elementer i aktivitetsparken støttes ikke. Grundfør Borgerforening kr Aktivt miljø, gadekær og regnvandsbassin Tilskud til formidlingsprojekt i forbindelse med regnvandsbassin. Til materialeudgifterne til naturundersøgelsesudstyr og opbevaringskasser, op til kr. Til materialeudgifterne til planter, op til kr. I alt op til kr. Entreprenørudgifter og materiale til befæstning støttes ikke. Grøn Guide Gentofte kr Udeskole i Forstbotanisk Have Tilskud til udstyr og, der skal fremme brugen af haven som lokalitet for udeundervisning og naturformidling. Aktiviteterne omfatter fuglekasseværksted, demonstration af biavl, temadage samt læring om havens særlige planter og dyreliv. Målgruppen er kommunens skoler og daginstitutioner. Til 50% af materialeudgifterne til følgende: madpakkehytte med redskabsskur op til kr., naturundersøgelsesudstyr op til kr., biavls-udstyr op til kr., fuglekasser og bålgrej op til kr. I alt op til kr. Tips- og Lottomidler til Friluftslivet

13 Guldborgsund Kommune kr Natur ved Flintingeåens udløb Tilskud til formidling og på naturområde med cykel- og kajakruter. Til 50% af materialeudgiften til madpakkehus, op til kr. Til materialeudgiften til et shelter, op til kr. Til 50% af materialeudgiften til infotavler om lokal natur og kulturhistorie, op til kr. I alt op til kr. Guldborgsund Kommune kr Naturformidling ved Saxenhøj Tilskud til formidling og på rekreativt naturareal ved Sakskøbing Fjord. Formålet er at skabe bedre mulighed for at opleve områdets dyre- og planteliv. Til 50% af materialeudgifterne til følgende: afmærkning af trampesti op til kr., infotavler om dyre- og plantelivet op til kr., køre- og klaplåger op til kr., borde-/bænkesæt op til kr., grillrondeller op til kr. Til materialeudgiften til et shelter, op til kr. I alt op til kr. Guldborgsund Kommune kr Formidling af Horreby Lyng Tilskud til, formidling og stiadgang til højmosen Horreby Lyng på Falster. Formålet er at synliggøre og skabe bedre adgang til området og dermed give borgerne rigere naturoplevelser. Til 50% af materialeudgifterne til følgende: borde-/bænkesæt, multtoilet, broer, stipæle, infoskilte, piktogrammer, boardwalk og folder om områdets natur- og kulturhistorie, jf. indsendte budget. I alt op til kr. Haldrup Ungdomsforening kr Bålhytte på den lokale sportsplads Tilskud til bålhytte i Haldrup. Hytten skal blandt andet anvendes til tilberedning af bålmad med produkter fra den lokale natur. Til 50% af materialeudgifterne til bålhytte, op til kr. jf. indsendte budget. Udgifter til stenmel støttes ikke. Handbjerg Marina Fond kr Etablering af Handbjerg Marina nr Tilskud til rekreative og naturformidling i forbindelse med etablering af marina. Marinaen indrettes så den imødekommer en lang række brugergruppers friluftsaktiviteter. En gruppe på omkring 400 frivillige, som bidrager til projektet. Til materialeudgifter til 4 sheltere, op til kr. Til materialeudgifter til overdækket bålplads, borde-/bænkesæt og infotavler, op til kr. Til 50% af materialeudgifterne til bådebroer, op til kr. Til 50% af materialeudgifterne til badebro, op til kr. Til naturundersøgelses- og friluftsudstyr samt håndredskaber til frivilligt arbejde, op til kr. I alt op til kr. Indretning af undervisningslokale med whiteboard og borde/stole støttes ikke. Computer, projektor, smartboard, kamera, idrætsudstyr og redningskranse støttes ikke. Harboøre Fjordfiskerforening kr Haarum Havn Fjord for alle Tilskud til slæbested og flydebro i forbindelse med reetablering af Haarum Havn. Bevaringen af fjordfiskermiljøet og den lokale kulturhistorie sikres gennem reetablering af havnen. Faciliteterne i havnen gøres handicapvenlige. Tilkørende bådejere samt kano- og kajakroere sikres en base for isætning og optagning. Til 50% af materialeudgifterne til støbning af slæbested, op til kr. Til 50% af materialeudgifterne til flydebro, op til kr. I alt op til kr. Hee Lokalråd kr Fiske- og naturlegeplads ved Hover Å Tilskud til etablering af friluftsområde, der skal forbedre mulighederne for friluftsliv og naturoplevelser. Målgruppen er skoler, familier, turister, spejdere, kanosejlere med flere. Til materialeudgifterne til 2 sheltere, op til kr. pr. stk. Til 50% af materialeudgifterne til følgende: 7 borde-/bænkesæt op til kr., bålhytte op til kr., bålsted op til kr. I alt op til kr. jf. indsendte budget. Projektet er et samarbejde mellem Hee Lokalråd og spejderlejren Ølstoft. Helene Jedzini kr Primitiv camping Tilskud til etablering af primitiv overnatningsplads, som placeres i et hjørne af en frugtplantage i udkanten af Ærøskøbing. Pladsen skal forbedre mulighederne for naturoplevelser og friluftsliv for vandrere, cyklister m.fl. Tilskud til materialeudgifterne til et shelter, op til kr. Herning Kommune kr Overnatningsplads ved Skjern Å og Rind Å Tilskud til støttepunkt for friluftsliv ved Skjern Å og Rind Å. Til 50% af materialeudgifterne til følgende: 3 sheltere op til kr. pr. stk., bålplads op til kr., og kano- og kajakophalerplads op til kr. I alt op til kr. Lønudgifter, p-plads, toiletbygning samt strøm og vand støttes ikke. Herning Valgmenigheds Skovbørnehave og Vuggestue kr Bålhytte til Skovstedet Tilskud til bålhytte til brug for naturaktiviteter med børn i al slags vejr. Til 50% af materialeudgifterne til en bålhytte, op til kr. Hirtshals Fyr Fond/Støtteforeningen kr Stensamling Tilskud til permanent udstilling af håndsten i Hirtshals Fyr. Stensamlingen beskrives i informationsmateriale, gennem QR-koder og hjemmeside, og der udarbejdes undervisningsmateriale til skoletjeneste. Projektet opfordrer besøgende til selv at gå på opdagelse på strandene på vestkysten. Til 50% af materialeudgifterne til etablering af udstilling, op til kr. jf. indsendte budget. Hjarnø Bådehavn kr Udvidelse af gæstepladser Tilskud til infoskilte om den lokale natur og kultur i forbindelse med stisystem på Hjarnø. Der etableres naturformidling og afmærkning af stisystemmet. Til materialeudgifter til infoskilte og skiltestandere, op til kr. ud fra et samlet budget på kr. Tips- og Lottomidler til Friluftslivet har for nylig givet støtte til etableringen af Hjarnø Bådehavn, og prioriterer derfor ikke at støtte udvidelse af Hjarnø Bådehavn. Hjelm By og Omegn Borgerforening kr Hjelm Have - sammen ude i naturen Tilskud til etablering af centralt mødested i Hjelm Landsby på Vestmøn, hvor cykelruten Berlin-København og pilgrimsvandreruten Camønoen krydser igennem. Til 50% af materialeudgifterne til følgende: informationstavle med kort over stier og ruter i området, op til kr., til beplantning, op til kr., og til borde-/bænkesæt, op til kr. I alt op til kr. jf. indsendte budget. Hjortshøj Landsbyforum kr Bypark til landsbyliv Tilskud til etablering af bynær park med trampesti. Til 50% af materialeudgifterne til beplantning, op til kr, og til borde-/bænkesæt, op til kr. I alt op til kr. jf. indsendte budget. Tips- og Lottomidler til Friluftslivet

14 Holbæk Kommune, Natur, Miljø og Landskab kr Faciliteter til Fjordstien, Holbæk-Mårsø Tilskud til etablering af kystnære opholds- og teltpladser langs Fjordstien. Formålet er at forbedre rammerne for frilufts- og naturoplevelser for gående, cyklister og sejlende i alle aldre. Man vil bl.a. kunne opleve Tuse Ås udløb i Holbæk Fjord og de omkringliggende strandenges rige fugleliv. Til 50% af materialeudgifterne til følgende: 6 bænke op til kr., 6 borde-/bænkesæt op til kr., kortbord og skilte med naturformidling op til kr., bålplads op til kr. samt brinksikring i forbindelse med ophalerpladser kr. I alt op til kr. ud af et samlet budget på kr. Holm Sogneforening kr Badebro ved Odderkær Tilskud til etablering af badebro ved Odderkær på Als. Til 50% af materialeudgifterne til 24 meter badebro med badestige, jf. indsendte budget. I alt op til kr. Fragt støttes ikke. Hoptrup Marstrup Idrætsforening kr På mountainbike i Pamhule Skov Tilskud til etablering af stiforløb/mountainbikerute i Pamhule Skov. Til 50% af materialeudgifter til infotavler, infostandere, folderkasser og diverse byggematerialer jf. indsendte liste, op til kr. Stabilgrus, kartoffelsten og forplejning støttes ikke. Hornbæk Vinterbadelaug kr Etablering af omklædningshus med sauna Tilskud til omklædningshus med sauna til vinterbadning i havnen. Udover foreningens egne medlemmer stilles ne til rådighed for gæstesejlere, skoleklasser og lokale borgere. Der udvikles informationsmaterialer om den lokale natur omkring havnen. Til 50% af materialeudgifterne til omklædningshus/sauna samt maling, op til kr. Til 50% af materialeudgifterne til opslagskasser samt naturformidlingsinformation, op til kr. I alt op til kr. Hvinningdal Grundejerforening kr Åben ild/åbne arme, Bålhuset Odinsbakken Tilskud til bålhytte i bynært naturområde. Bålhytten ligger i forbindelse med stisystem, hvor der er opsat informationsskilte om den lokale natur. Til 50% af materialeudgifterne til bålhytte, op til kr. Naturlegepladsen støttes ikke. Hvinningdal Grundejerforening kr Sheltere på Odinsbakken Tilskud til sheltere på Odinsbakken, som er et stykke unik natur tæt på Silkeborg. Pladsen skal forbedre mulighederne for naturoplevelser og friluftsliv året rundt for vandrere, cyklister og lokale borgere. Til materialeudgifterne til 2 sheltere, op til kr. pr. stk. I alt op til kr. Hvorupgård Borgerforening kr Ride- og vandrerute i Hvorupgård Tilskud til formidling og genetablering af ride- og vandresti. Projektet vil lave en sammenhængende vandre-/riderute mellem Hvorupgård og skov og sø med infotavler om natur og kultur i området. Til 50% af materialeudgifterne til infotavler og skilte, op til 800 kr. Til 50% af materialeudgifterne til borde-/bænkesæt, op til kr. I alt op til kr. Lønudgifter støttes ikke. Højby Lokalråd kr Trampesti Højby Sø Tilskud til etablering af trampesti ved Højby Sø i Odsherred. Til materialeudgifter til 5 borde-/bænkesæt, op til kr., til 50% af udgifterne til leje af buskrydder og motorsave, op til kr., og til 50% af materialeudgifterne til plancheudstilling i pumpehuset om søens historie og udvikling, op til kr. I alt op til kr. Brændstof ifm. leje af maskiner, entreprenørarbejde og øvrige udgifter støttes ikke. Ikast-Brande Kommune kr Brande på hjul - bynær mountainbikerute Tilskud til etablering af bynær vandre- og mountainbikerute i og omkring Brande. Til 50% af materialeudgifterne til stolper, piktogrammer, pile, skilte og oversigtstavle, op til kr. Ilskov Forsamlingshus og Borgerforening kr Hundeskov i Ilskov Tilskud til etablering af hundeskov i Ilskov ved Ikastvej. Til 25% af udgifterne til hegn, i alt op til kr. Jægernes Kommunale Fællesråd i Viborg kr Kortklippede græsstier i vandløbsbræmmer Tilskud til etablering af græsstier der forbedrer adgangen ved vandløbsbræmmer i Nørreådalen. Der etableres kortklippet vegetation, småbroer/spange ved overgange og informationsskilte om den lokale natur. Stierne etableres i samarbejde mellem lokale jægergrupper, lodsejere, lokale ornitologer med flere. Frivillige jægere, landmænd og ornitologer vil stå for naturformidlingsarrangementer i området, når stierne er etablerede. Til 50% af udgifterne til udstyr/maskiner til vedligeholdelse af stierne, materialer til spange, skiltestandere samt annoncer, jf. indsendte budget, op til kr. Kajakhotellet kr Flydebro til byens blå aktiviteter Tilskud til flydeponton og naturformidling i Christianshavns Kanal. Det samlede projekt indeholder omklædning, opbevaringsrum, flydeponton, udlån af naturundersøgelsesudstyr samt skriftlig naturformidling. Flydepontonen vil fremme adgang og opholdsmulighed ved vandet, og dermed styrke mulighederne for friluftsliv i byens blå områder. Til 50% af materialeudgifterne til flydeponton, op til kr. Til 50% af udgifterne til naturundersøgelsesgrej jf. indsendte liste, op til kr. Til 50% af de eksterne udgifter til infostander og folder med naturformidlingsindhold, op til kr. I alt op til kr. Katrine Bang Hauberg kr Shelter langs cykelruten Hjortestien Tilskud til primitiv overnatningsplads i forbindelse med Hjortestien og tæt på Harrild Hede og Nørlund Plantage. Til materialeudgiften til et shelter, op til kr. Til 50% af materialeudgifterne til et multtoilet og et bålsted, op til kr. I alt op til kr. jf. indsendte budget. Kerteminde Kommune kr Maritime aktivitetsoplevelser Tilskud til projekt der skal forbedre de rekreative muligheder i Kerteminde Havn. Der etableres en 150 m lang både-/badebro med opholdsområder, fiskeplads, badeanstalt og søbad. Broen gøres handicapvenlig og der etableres kørestolsrampe ned i vandet, således at der bliver mulighed for badning for denne målgruppe. Andre målgrupper er vinterbadere, andre badende, lyst- og fritidsfiskere, bådejere, dykkere, skoleelever med flere. Der bliver udlån af vandkikkerter og rejestryg til naturundersøgelse. Til materialeudgifter til bro med opholdsområder, baderampe, badeanstalt samt naturundersøgelsesudstyr, op til kr. ud fra et samlet budget på kr. Håndværkerudgifter, belysning og vand støttes ikke. Tips- og Lottomidler til Friluftslivet

15 KFUM-Spejderne i Bindslev kr Bålhytte til vores bålsted Tilskud til bålhytte, der skal anvendes til friluftsaktiviteter for spejdere, dagplejere, børnehaver og skoler. Til 50% af materialeudgifterne til bålhytte, i alt op til kr. jf. indsendte budget. Udgifter til fliser og maskinleje støttes ikke. KFUM-Spejderne i Hadsten kr Aktivitets- og lejrområde med bålhytte Tilskud til etablering af et aktivitets- og lejrområde på KFUM-Spejdernes grund på Vesterskovvej i Hadsten, som bruges til de ugentlige spejdermøder. Lejrområdet vil give mulighed for at overnatte i det fri og derved give børnene mulighed for at komme tættere på skovens dyre- og planteliv. Til 50% af materialeudgifterne til bålhytte, op til kr. Til 50% af materialeudgifterne til hængekøjer og bålfad, op til kr. I alt op til kr. KFUM-Spejderne i Herning kr Etablering af soverum med 10 faste senge Tilskud til ombygning af sovesalen i weekendhytten Kideris beliggende i Herning. Den eksisterende sovesal opdeles i 2, et pige- og et drengerum. Overnatningshytten er placeret på en m2 stor grund øverst på skrænten ovenfor Rind Å. Til 15% af udgifterne til 2 soverum på 1. sal - jf. indsendte håndværkertilbud, i alt op til kr. KFUM-Spejderne i Idom-Råsted kr Etablering af sti og teltplads Tilskud til anlæggelse af sti og i Idom-Råsted. Stien vil forbedre mulighederne for oplevelser i naturen, men også teltpladsen vil kunne anspore flere til at afprøve friluftsliv. Til 50% af materialeudgifterne til følgende: planter, naturbænke, egestolper, informationskortborde, stolper, afmærkningsskilte/oplysningsskilte, vejgrus, græsfrø, skovflis og leje af maskiner, i alt op til kr. Motionsredskaber støttes ikke. KFUM-Spejderne i Saltum kr Bålhytte Tilskud til opførelse af bålhytte på KFUM-Spejdernes lejrplads i Saltum. Bålhytten skal anvendes til bålmad og andre udendørs naturaktiviteter. Målgruppen er den lokale børnehave og SFO, spejderne, lokalbefolkningen og overnattende på lejrpladsen. Til 50% af materialeudgifterne til bålhytte, op til kr. KFUM-Spejderne i Slangerup kr Bålhytte Tilskud til bålhytte, der skal anvendes til friluftsaktiviteter for spejdere, skoleelever m.fl. Til 50% af materialeudgifterne til bålhytte, op til kr. jf. indsendte budget. Udgifter til stabilgrus støttes ikke. KFUM-Spejderne, Bryndum Gruppe kr Bålhus Tilskud til etablering af bålhus på KFUM-Spejdernes mødehyttegrund i Bryndum. Til 50% af materialeudgifterne til bålhus, i alt op til kr. Udgifter til vinduer, dør, levering, opstilling og betonfundamenter støttes ikke. KFUM-Spejderne, Dybe-Ramme kr Bålhytte på sportspladsen i Dybe Tilskud til bålhytte til eksisterende shelterplads i Dybe. Til 50% af materialeudgifterne til bålhytte, op til kr. Til 50% af materialeudgifterne til bålrist og bænke, op til kr. I alt op til kr. jf. indsendte budget. KFUM-Spejderne, Vindinge Gruppe kr Bygning af Shelter Tilskud til opførelse af shelter på KFUM-Spejdernes mødehyttegrund i Vindinge. Shelteret skal give bedre til overnatninger ved spejderhytten. Til materialeudgifterne til et shelter, i alt op til kr. Knudstrup Borgerforening kr Det grønne sted i Knudstrup Tilskud til grønt fællesområde for lokale beboere, skole, SFO samt cykel- og vandreturister på Hærvejen. Til 50% af materialeudgifterne til følgende: en bålhytte op til kr., et multtoilet op til kr., 2 infostandere med beskrivelse af områdets flora, fauna og kulturhistorie op til kr. Til materialeudgifterne til et shelter, op til kr. I alt op til kr. jf. indsendte budget. Koordinationsudvalget for Hornsyld og Bråskov kr Kløverstierne i Hornsyld og Bråskov Tilskud til frilufts i forbindelse med Kløverstiprojekt. Til 50% af materialeudgifterne til 3 borde-/bænkesæt, op til kr. Til materialeudgifterne til et shelter, op til kr. I alt op til kr. Skiltning, opstartsarrangement og foldere støttes via den centrale koordinering af Kløverstier. Hjemmeside, lønudgifter, befæstning af sti og revision støttes ikke. Krogsdalspejderne i Nr. Felding kr Bålhus til Krogsdalspejderne Tilskud til bålhus, der skal anvendes til friluftsaktiviteter for spejdere, dagplejere, skoler og lokalsamfundet. Til 50% af materialeudgifterne til bålhus, i alt op til kr. jf. indsendte budget. Kronhede Lejrskole kr Varmeprojekt Tilskud til renovering af lejrskolen Kronhede beliggende i Ulfborg. Lejrskolen er placeret ved Stråsøskovene mellem fjord, hav og hede og ved store indlandsklitter. Til 15% af udgifterne til installation af kombineret jordvarme-solcelleanlæg, jf. indsendte budget/håndværkertilbud, i alt op til kr. Køge Boligselskab kr Hastrupparken ser grønt - nyttebede Tilskud til etablering af nyttebede i Hastrupparken i Køge, hvor børn og voksne i fællesskab skal dyrke, luge og høste krydderier og grøntsager. Projektet er samtidig et socialt projekt, som skal bringe beboerne tættere på hinanden og give dem mere udeliv. Til 50% af materialeudgifterne til højbede, jord til nyttebede, kompostbeholder, haveredskaber og redskabsskur, jf. indsendte budget, i alt op til kr. Forplejning, græsslåmaskine og løn støttes ikke. Lajla Kristiansen kr Optimering af lejrplads Tilskud til primitiv overnatningsplads tæt ved Øhavsstien og cyklistrute nr. 8 ved Vester Skerninge på Fyn. Pladsen vil være placeret 200 m fra kysten og skal forbedre mulighederne for naturoplevelser og friluftsliv året rundt for vandrere, cyklister, kajakroere og lokal borgere. Til materialeudgiften til et shelter, op til kr. Til 50% af materialeudgifterne til multtoilet og bålgrill, op til kr. jf. indsendte budget. I alt op til kr. Omkostninger til fragt støttes ikke. Tips- og Lottomidler til Friluftslivet

16 Leo og Gisela Luff kr Favsbjerg Naturhostel Tilskud til naturlejrplads ved sø og skovrejsningsområde. Der etableres en nyskabende, kombineret bålhytte og shelter med plads til overnattende. Konstruktionen bygges ind i søbrinken og udstyres med græstag, så den får et grottelignende præg. Der etableres endvidere bålkøkken og multtoiletter. Målgruppen er skoleklasser, spejdergrupper samt cykel- og vandreturister. Til materialeudgifter til bålhytte/shelter, bålkøkken og multtoiletter, op til kr. ud fra et budget på kr. Lille Vildmosecentret kr Fiskerirenseplads i Stejlgabet Tilskud til etablering af fiskerenseplads ved Stejlgabet i Dokkedal som kan benyttes af skoleklasser og lystfiskere. Til 50% af materialeudgifterne til fiskerenseplads, op til kr. jf. indsendte budget. Lindum og Omegns Idrætsforening kr Stiprojekt ved Tjele Langsø Tilskud til frilufts i forbindelse med etablering af ny trampesti. Stien skal forbedre adgangen til søbredden og dermed mulighederne for naturoplevelser og friluftsliv i området. Til materialeudgifterne til bålplads og borde-/bænkesæt. I alt op til kr. Lokalrådet for Handest, Holmgård og Glenstrup kr Vores Sø Tilskud til formidling og frilufts ved Glenstrup Sø. Til 50% af materialeudgifterne til følgende: informationsskilte/- standere op til kr., til båludstyr og rygeovn op til kr., til borde-/bænkesæt op til kr., til ophalingssteder op til kr., samt til 50% af udgifterne til buskrydder op til kr. I alt op til kr. jf. indsendte budget. Løn og øvrige udgifter støttes ikke. Læsø Salt A/S kr Selvsydning af havsalt i minipander Til etablering af udendørs anlæg til formidling af saltsyderi på Læsø. Publikum kan selv prøve at syde salt i minisaltpander samtidig med, at der bliver formidlet omkring naturressourcer, dannelse af det hypersaline grundvand, strandengene samt plante- og dyrelivet i Rønnerne. Til materialeudgifter til halvtag, rustfrit bord til 30 stk. gasblus og saltvandstank, op til kr. ud fra et budget på kr. Løjt Feriecenter I/S kr Naturoplevelsessti Tilskud til etablering af gangbroer i et vådområde i Løjt Kirkeby ved Aabenraa, der skal fungere som rekreativt område for byens borgere. Der udarbejdes oversigtskort med information om landskabet, flora og fauna over området. Til 50% af materialeudgifterne til gangbroer, op til kr. Til 50% af materialeudgifterne til skilte, pæle og oversigtskort, op til kr., jf. indsendte budget. I alt op til kr. Løsning Lokalråd kr Skærven for alle Tilskud til materialer i forbindelse med stimarkering af bynært rekreativt område ved Hedensted. Til 50% af materialeudgiften til afmærkningspæle, skilte, piktogrammer og folderkasser. I alt op til kr. Mellerup Bådelaug kr Bedre adgang til Randers Fjord for alle Tilskud til forbedring af ne i Mellerup lystbådehavn. Projektet omfatter etablering af primitiv overnatningsplads, flydebro med observationsluger for vandkikkerter, udlån af naturundersøgelsesudstyr, toilet og en renovering af havnefronten med bedre handicapadgang til følge. Til materialeudgifter til flydebroer, op til kr. Til materialeudgifter til 3 sheltere, op til kr. Til 50% af udgifterne til kasse med naturundersøgelsesudstyr, op til kr. I alt op til kr. Mona Pilgaard kr Naturplads ved Årup Å Tilskud til etablering af shelterplads i naturskønt område langs Årup Å. Området byder på gode muligheder for natur- og friluftsoplevelser, såsom kanosejlads, fiskeri og cykelture. Målgruppen er lokale borgere, turister, dagplejere, spejdere m.fl. Til materialeudgifter til 2 sheltere, op til kr. pr. stk. I alt op til kr. Morsø Kommune kr Bølgebryder Thissinghuse Havn Tilskud til kombineret bølgebryder, opholds-/badeplatform. Bølgebryderen skaber bølgelæ i havnen og indrettes samtidig, så den kan bruges af badende og til kort ophold for kanoer, kajakker og andre småbåde. Desuden etableres udlån af fiskenet, krappefiskestænger, snorkeludstyr o.lign. Infoskilte om områdets natur opsættes. Der er i forvejen en shelterplads ved havnen til primitiv overnatning. Til materialeudgifter til kombineret bølgebryder/badeplatform og friluftsgrej, op til kr. ud fra et budget på kr. Arbejdsløn og vandprøver støttes ikke. Munkebo Sejl- og Roklub kr Flydebro Tilskud til ny flydebro ved Munkebo. Til 50% af materialeudgifterne til flydebro, i alt op til kr. jf. indsendte budget. Leveringsomkostninger støttes ikke. Møldrup Borgerforening kr Møldrup Naturpark Tilskud til etablering af rekreativt friluftsområde og stiadgang til Villestrup ådal. Målgruppen er lokale borgere, skoler, turister med flere. Til 50% af materialeudgifterne til bålhytte, op til kr. Til materialeudgifterne til 2 sheltere, op til kr. Til 50% af materialeudgifterne til følgende: multtoilet, regnvandstønde, oplysningstavle og foldere om områdets natur og kulturhistorie, folderkasse, afmærkning af sti, 3 gangbroer og redskaber til pleje af sti, jf. indsendte budget, op til kr. I alt op til kr. Møllesø projektet kr Sheltere ved Møllesøen Tilskud til etablering af shelterplads i bynært og rekreativt område ved Klokkeholm Møllesø i Vendsyssel. Der er gangsti rundt om hele søen, som er genetableret i Projektet er en del af et større byudviklingsprojekt. Til materialeudgifter til 2 sheltere, i alt op til kr. jf. indsendte budget. Niels Søndergård Nielsen kr Bålhytte og informationstavler Tilskud til, der skal forbedre mulighederne for friluftsliv og naturformidling i tilknytning til shelterplads og aktivitetshus i privat skov. Stedet har ca overnatninger årligt, og benyttes bl.a. til naturvejleder-arrangementer for en bred målgruppe. Til 50% af materialeudgifterne til følgende: bålhytte, infotavler, plancher, piktogrammer, skilte, stolper samt folderkasser. I alt op til kr. Tips- og Lottomidler til Friluftslivet

17 Naturlejrskolen i Lohals kr Naturlejrskolen i Lohals Tilskud til etablering af naturlejrskole i nedlagt skole på Langeland. Naturlejrskolen skal have fokus på naturformidling, udeskoleundervisning og udeliv. Hytten skal anvendes af skoler, gymnasier og spejdergrupper fra hele landet og har 40 sengepladser. Til 33% af materialeudgifterne til køjesenge, madrasser, gulvreparation, maling og etablering af toilet og bruser, op til kr. Til 50% af udgifterne til naturundersøgelsesudstyr og waders, op til kr. I alt op til kr. Hjemmeside og annoncering støttes ikke. Naturstyrelsen Hovedstaden kr Naturcenter Vestamager Tilskud til etablering af overdækket formidlingsareal som skal danne ramme for fælles møder, etablering af netværk og friluftsaktiviteter på tværs af foreninger, myndigheder og uorganiserede friluftsudøvere. Til 25% af udgifterne til etablering, op til kr. Der nedsættes en styregruppe med deltagelse af kommuner og lokale foreninger. Det er en betingelse for tilskuddet, at Friluftsrådet modtager en konkret aktivitetsplan for det første år efter etableringen. Naturværkstedet Engen kr Vinterbadning med saunaaktivitet Tilskud til mobil sauna til vinterbadningsaktiviteter. Sauna og vinterbadningsaktiviteter bliver en fast del af aktivitetsprogrammet hvert år. Lokale skoler, institutioner og foreninger vil endvidere kunne benytte saunaen. Til 50% af anskaffelsesudgiften, op til kr. Nr. Broby Lokalråd kr Stibro ved ågenslyngningen i Nr. Broby Tilskud til bro i forbindelse med stisystem ved Odense Å. Broen vil gøre adgangen til et større stisystem i forbindelse med slyngningen af Odense Å tilgængelig for et større publikum. Til 50% af materialeudgifterne til bro, op til kr. Nørholmegnens Samråd kr Sti-systemerne i Nørholm og Engene Tilskud til etablering af 20 km langt sti-forløb bestående af 5 nye lokalhistoriske og naturmæssige oplevelsesture omkring Nørholm ved Limfjorden. Målgruppen er gående, løbende, ridende og cyklende. Til materialeudgifterne til følgende: markeringspæle med skilte op til kr., borde-/bænkesæt op til kr. I alt op til kr. ud af et samlet budget på kr. Nørrebro Bådelaug kr Søernes Naturvejledning Tilskud til udvikling af flydebro i Peblingesøen, der skal fungere som platform for naturvejledning for skoleelever. Undervisningen vil omfatte Søernes historie, plante- og dyrelivet i vandet samt fuglelivet ved Søerne. Fagligt indhold udarbejdes i samarbejde med København Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning. Til 50% af materialeudgifterne til lav bro, bænke/borde, pr-materiale, naturundersøgelsesudstyr, plancher om Søernes dyre- og planteliv samt diverse undervisningsudstyr, jf. indsendte budget. I alt op til kr. Ore Sogns Lokalråd kr Natur-mødesteder - i skoven og på vandet Tilskud til shelterområde ved Skåstrup og badeplatform ved Skåstrup strand. Faciliteterne skal fremme et aktivt friluftsliv for områdets beboere, institutioner, turister, m.fl. Til 50% af materialeudgifterne til et shelter, op til kr. Til 50% af materialeudgifterne til følgende: bålplads med bænke, beplantning samt to multifunktionelle badeplatforme, op til kr. I alt op til kr. Udgifter til jordvold og lønninger støttes ikke. Orion Planetarium - Orion II Fonden kr Evolutionsstien-fra Big Bang til Nutiden Tilskud til 14 km lang evolutionssti, som formidler den naturhistoriske udvikling fra Big Bang til Nutiden. Formidlingsposter med QR-koder vil formidle udvalgte begivenheder i evolutionsforløbet med film, tekst og billeder. Til 50% af udgifterne til hjemmeside og materialeudgifter til QR-koder, op til kr. Til 50% af udgifterne til fremstilling af film og billedmateriale, op til kr. I alt op til kr. Udgifter til leje af maskiner, og udgifter til stabilgrus og sten støttes ikke. Orø Bådelaug kr Etablering af søbadning og jollesejlads Tilskud til etablering af en særlig lav både-/badebro, der skal forbedre mulighederne for rekreativt kystfriluftsliv for befolkningen og turister i Orø Havn. Til 50% materialeudgiften til både-/badebro, i alt op til kr. Tera-joller støttes ikke, idet denne pulje af tips- og lottomidler ikke støtter idrætsudstyr, herunder indkøb af joller til konkurrencebrug. Peter Kristensen kr Natur- og øko- formidling i børnehøjde Tilskud til primitiv overnatningsplads i område med skov, eng og bæk. Pladsen skal være udgangspunkt for friluftsaktiviteter, udeundervisning og naturformidling. Målgruppen er lokale skoler, daginstitutioner, borgere, turister m.fl. Til materialeudgifter til 2 sheltere, op til kr. pr. stk. I alt op til kr. Etablering af skovlegeplads støttes ikke. Tips- og Lottomidler til Friluftslivet

18 Plejecenter Othello kr Udemiljø og naturrum til demente ældre Tilskud til etablering af frugtlund/læringsmiljø på offentligt tilgængeligt areal ved Fredericia centrum. Der opstilles informationstavler med naturformidlende information, opgaver og aktivitetsforslag. Målgruppen er plejecentrets beboere samt byens borgere og institutioner. Til indkøb af frugttræer, op til kr. Til materialeudgifterne til informationstavler, op til kr. I alt op til kr. ud af et samlet budget på kr. Præsteskoven kr Præsteskoven Tilskud til shelterplads i tilknytning til naturskolen Halmhuset. Området benyttes af lokale borgere, institutioner og foreninger til friluftsliv og udeundervisning. Til materialeudgifterne til 2 sheltere, op til kr. pr. stk. I alt op til kr. Udgifter til motionsredskaber og naturlegeplads støttes ikke. Randers Kommune kr Johannesberg Lejr- og Shelterplads Tilskud til etablering af primitiv lejrplads Johannesberg beliggende ned til Gudenåen. Projektet er opstået på et initiativ fra Langå Miljøgruppe og Langå Lystfiskerforening vil hjælpe med den daglige drift af pladsen. Der vil blive formidlet om de naturoplevelser som nærområdet giver mulighed for, herunder om fiskeoplevelsen og det at tilberede fisk i det fri. Til materialeudgifter til 2 sheltere, op til kr. pr. stk. Til 50% af udgifterne til piktogrammer, op til kr. jf. indsendte budget. I alt op til kr. René Kristensen kr Overnatningsplads i Lintrup Tilskud til etablering af en primitiv overnatningsplads ved Lintrup. Pladsen skal forbedre muligheden for naturoplevelser og friluftsliv året rundt for vandrere, cyklister og lokale borgere. Til materialeudgifterne til shelter, op til kr. Til materialeudgifterne til multtoilet, op til kr. I alt op til kr. Resen Skole kr Grønne tanker Tilskud til etablering af bålhytte på rekreativt naturområde til brug for udeskole og lokalt friluftsliv. Målgruppen er skolens elever, lokale dagplejere og borgere. Til 50% af materialeudgifterne til bålhytte, op til kr. Lønudgifter støttes ikke. Ringkøbing Skole kr Natur og friluftsliv Ringkøbing Tilskud til på rekreativt grønt område i Ringkøbing. Formålet er at forbedre rammerne for skolernes udendørs undervisning og lokalbefolkningens friluftsliv. Til 3 sheltere, op til kr. pr. stk. Til 50% af følgende materialeudgifter: brændeoverdækning op til kr., bålplads op til kr., og multtoilet op til kr. I alt op til kr. Lønudgifter støttes ikke. Risskov Roklub kr Bade - og bådebro Tilskud til etablering af bade- og bådebro ved Risskov Roklub. Til 50% af materialeudgifterne til 50 meter både- og badebro jf. indsendte budget. I alt op til kr. Arbejdstimer støttes ikke. Roskilde Friskole kr Sov i en Skov Tilskud til etablering af shelterplads i Boserup Skov til gavn for såvel offentligheden som friskolens elever og mange besøgende grupper. Til materialeudgifterne til 2 sheltere, op til kr. pr. stk. Til 50% af udgifterne til grillrist og båludstyr, jf. indsendte budget, op til kr. I alt op til kr. Roskilde Havneselskab kr Roskilde Oplevelseshavn Tilskud til projekt der fremmer rekreativ brug og formidling i Roskilde Havn. Der etableres en nyskabende flydeplatform udført som en halvmåne med bænke og hyttefade til naturformidling. Der etableres granittrapper, som kan bruges som siddepladser ved foredrag. Endvidere etableres et oplevelses- og et aktivitetshus, som kan anvendes af henholdsvis foreninger, klubber og institutioner/skoler i forbindelse med formidlingsaktiviteter. Naturvejledere vil benytte ne til skoletjeneste. Der etableres udlån af naturundersøgelsesudstyr og der opsættes information om den lokale natur. Til materialeudgifter til oplevelsesplatform, oplevelses- og aktivitetshus, informationssøjler samt naturundersøgelsesudstyr, jf. indsendte liste, op til kr. ud fra et samlet budget på 2,1 mio. kr. Granittrapper, grønne områder, reetablering af havneområdet samt kunst støttes ikke. Roskilde Mountainbike Klub kr Mountainbike spor i Boserup Skov Tilskud til anlæggelse af mountainbikespor i Boserup Skov. Sporet anlægges efter bæredygtighedsprincipper, som ikke skaber erosion i skoven. Der etableres naturformidling langs sporet. Til 50% af materialeudgifterne til infotavler, afmærkning, broer, grus til reparation af huller, drænrør, buskrydder, leje af maskiner mv. jf. indsendt liste, op til kr. Forplejning og arbejdstimer støttes ikke. Rostved Beboerforening kr Rostved en naturaktiv landsby Tilskud til shelter- og mødeplads i Rostved. Til materialeudgifterne til bålhytte, op til kr. Til materialeudgifterne til 2 sheltere, op til kr. Til 50% af materialeudgifterne til borde-/bænkesæt, op til kr. I alt op til kr. Forundringssti og naturlegeplads støttes ikke, idet denne pulje af tips- og lottomidler ikke støtter legepladser og legeredskaber, men projekter der giver naturforståelse gennem oplevelser i det fri. Rousthøje og Roust Beboerforening kr Bålhytte i Rousthøje Tilskud til udendørs samlingssted som skal fremme udendørsaktiviteter og sociale relationer året rundt for borgerne i Rousthøje og omegn. Til 50% af materialeudgifterne til bålhytte, op til kr. Til 50% af materialeudgifterne til beplantning, op til kr. I alt op til kr. Rubjerg-Gølstrup Borgerforening kr Bålhytte Tilskud til etablering af bålhytte i tilknytning til kommende stisystem. Stedet skal fungere som samlingspunkt for lokalbefolkningens friluftsaktiviteter og udflugter i naturen. Til 50% af materialeudgifterne til bålhytte, brændeskur og multtoilet, i alt op til kr. Udgifter til løn samt tilslutning af vand og el støttes ikke. Rubjerg-Gølstrup Borgerforening kr Madpakkehus i Kajholms Plantage Tilskud til opførelse af madpakkehus på område med sheltere og andre frilufts. Målet er at forbedre rammerne for friluftsliv og naturoplevelser for institutioner, foreninger, borgere og turister. Til 50% af materialeudgifterne til madpakkehus, op til kr. Tips- og Lottomidler til Friluftslivet

19 Rudolf Steiner Skolen Kvistgaard kr Udekøkken og drivhus til skolehaven Tilskud til og udstyr til skolehave. Formålet er at forbedre mulighederne for praktiske aktiviteter og undervisning i natur, madlavning og havebrug for skolens elever. Elever og forældre deltager i pasning af haven. Til 50% af følgende materialeudgifter: drivhus op til kr., haveredskaber op til kr., arbejdsborde og udevask op til kr., brændekomfurer og køkkengrej op til kr. I alt op til kr. Rudolf Steiner Skolen i Aarhus kr Bålhytte og naturliv Tilskud til etablering af bålhytte, der skal forbedre rammerne for skolens udeskoleundervisning samt borgernes og de lokale foreningers friluftsliv. Til 50% af materialeudgifterne til bålhytte med sving-grill, i alt op til kr. Rudolf Steiner Skolen Odense kr Udeundervisning i skolehaven Tilskud til skolehave, der skal danne ramme for udeundervisning for alle skolens elever. Til 50% af materialeudgifterne til bistader, kompostorm, langborde, stubstole og bålplads. I alt op til kr., jf. indsendte budget. Udgifter til redskabsskur støttes ikke. Ryslinge Høj- og Efterskole kr Primitiv overnatningsplads i Ryslinge Tilskud til etablering af primitiv overnatningsplads i en æbleplantage ved en skov i Ryslinge. Pladsen skal forbedre muligheden for naturoplevelser og friluftsliv året rundt for vandrere, cyklister og lokale borgere. Tilskud til materialeudgifterne til 2 sheltere, op til kr. Til materialeudgiften til bålhytte, op til kr. I alt op til kr. Rytterskolen kr Natur og livsglæde på Rytterskolen Tilskud til udendørs læringsrum, hvor naturens elementer inddrages aktivt i undervisningen. Til 50% af materialeudgifterne til fuglekasser, op til kr. Til 50% af materialeudgifterne til højbede og planter, op til kr. I alt op til kr. Ryå Bådelaug kr Rastested Skeelslundbroen Tilskud til etablering af shelterplads i naturskønt område langs Ryå ved Skeelslundbroen. Området byder på gode muligheder for naturog friluftsoplevelser, såsom kano- og kajakroning, fiskeri og cykelture. Til materialeudgifterne til et shelter, i alt op til kr. Sandvad Beboerforening kr Etablering af fællesplads Tilskud til udvikling af bynært naturområde. Der etableres en offentlig fællesplads med bålhytte, frugttræer og sansehave. Til 50% af materialeudgifterne til pilehytte, krydderurter, borde-/bænkesæt, træer og bålplads. I alt op til kr. Affaldsstativer og buskrydder støttes ikke. Silkeborg Kommune kr Pitstop for kanoer og kajakker i Havnen Tilskud til trædæk, som skal forbedre adgangen mellem land og vand i havnen samt som pitstop for kanoer og kajakker. Trædækket udformes i flere niveauer - helt ned til 25 cm fra vandoverfladen - så det både kan bruges som siddeplads og er velegnet som isætnings-/ optagningsplads. Der etableres lockerskabe, hvor tasker o.lign. kan opbevares, når man er ude at ro, eller når man har lagt til med sin båd og er oppe i byen. Til materialeudgifter til trædæk, pæle, informationstavler og lockerskabe, op til kr. ud fra et samlet budget på kr. Skarø Beboerforening kr Renovering havne på Skarø Tilskud til nye i Skarø Havn. Målgruppen er lystsejlere, kajakroere, turister med flere. Der er en primitiv overnatningsplads 150 m fra havnen, hvis brugere har gavn af ne. Til 50% af materialeudgifterne til udebruser, vaske- og fiskebord samt infotavle, op til kr. Toiletbygning med bade samt øvrige udgifter støttes ikke. Skibet Skole kr Den grønne platform Tilskud til platform ved sø, der skal danne ramme for skolens udeundervisning og lokalsamfundets friluftsliv. Til 50% af materialeudgifterne til træterrasse/pontonbro og borde-/ bænkesæt. I alt op til kr. jf. indsendte budget. Udgifter til arbejdsløn og diverse støttes ikke. Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter kr Projekt Limfjordsbussen Tilskud til naturformidling og grej i forbindelse etablering af trinbrætter til en færge målrettet gående og cyklister. Færgen går i rutefart imellem de rekreative ruter og kystnære oplevelser i Limfjordsområdet. Ruten udbygges med to nye destinationer. Her opsættes plancher og kort der formidler Limfjordslandet, dets natur og de rekreative ruter. Til materialeudgiften til kortborde, skilte samt tryk af kortbordsblade, op til kr. Til grejkasser med naturundersøgelsesudstyr til udlån, op til kr. I alt op til kr. ud fra et samlet budget på kr. Selve etableringen af trinbrætterne, markedsføring mv. støttes ikke. Skivholme Forsamlingshus kr Shelter Tilskud til opførelse af et shelter på et grønt fællesareal i nærheden af vandre- og cykelruter. Til materialeudgifterne til et shelter, op til kr. Skov & Landskab, Københavns Universitet kr Urban Play - leg og aktivitet i Køge Havn Tilskud til flydende badehus. Anlægget er en del af et større projekt, som skaber rammer for rekreative aktiviteter i Køge Havn. Det flydende badehus kommer bl.a. til at indeholde en sauna. Endvidere udformes anlægget, så det også kan bruges som shelter med mulighed for overnatning, og der vil være opbevaringsmulighed for naturundersøgelsesudstyr. Flydepontonen giver adgang til vandfladen og kan, udover at blive anvendt som badeplatform, bruges til at opleve og studere vandet med fiskenet, som destination for kajakroere o.lign. Stedet vil blive brugt af lokale naturvejledere til naturformidling, og der vil i forbindelse med projektet være aktiviteter som madlavning over bål, kajakture mv. Til 50% af materialeudgifterne til det flydende badehus, op til kr. Slimminge kr Projekt shelter på Slimminge Tilskud til facilitet til brug for primitiv overnatning og aktiviteter i det fri. Til materialeudgifterne til et shelter, i alt op til kr. Snekkersten Badelaug kr Badehus/badebro ved Snekkersten Havn Tilskud til badetrappe der skal danne rammen for rekreativt kystfriluftsliv for vinterbadere og lokalbefolkningen. Til 50% af materialeudgifterne til badetrappe med vanger, gelænder og gummimåtter, jf. indsendte budget. I alt op til kr. Udgifter til belysning og omklædnings støttes ikke. Tips- og Lottomidler til Friluftslivet

20 Solstrålen kr Naturen som læringsrum Tilskud til, der skal forbedre mulighederne for friluftsliv og naturaktiviteter for børn og unge. Projektet gennemføres i samarbejde mellem børnehaven og den lokale spejdergruppe. Målgruppen er de lokale børnehaver, dagplejebørn, spejdere og borgere. Til 50% af materialeudgifterne til følgende: bålhytte op til kr., udekøkken op til kr., og opbevaringskasser til friluftsgrej op til kr. I alt op til kr. Spejdernes Naturcentre kr Bedre til friluftsliv Tilskud til indretning af spejdernes grund på Køge Ås, som vil tilbyde bedre forhold for ophold i naturen. Bålhytten skal fungere som et samlingspunkt, hvor aktiviteterne vil være naturværksted og madlavning. Til 50% af materialeudgifterne til bålhytte inkl. borde/bænke og bålplads, i alt op til kr. Underlag, el-arbejde og diverse støttes ikke. Stestrup Enhedsinstitution kr Naturområde på gammel fodboldbane Tilskud til etablering af grønt område, der skal danne ramme om friluftsliv for institutioner, foreninger og lokale borgere. Til 50% af materialeudgifterne til frugttræer/beplantning og bål-/grilludstyr. I alt op til kr. jf. indsendte budget. Strandgårdskolen, Ishøj Kommune kr Sheltere i Oasen Tilskud til opførelse af sheltere i en grøn kile mellem Greve og Ishøj Kommune. Området benyttes bl.a. som grønt klasseværelse og skal forbedre muligheden for naturoplevelser og friluftsliv for såvel skolens elever som lokale borgere og turister. Til materialeudgifter til 3 sheltere, op til kr. pr. stk. I alt op til kr. jf. indsendte budget. Struer Friskole kr Udeskolerum til læring og formidling Tilskud til bålhytte til brug for udeundervisning samt lokale foreninger, institutioner og borgeres friluftsaktiviteter. Til 50% af materialeudgifterne til bålhytte, inkl. indretning (bord/ bænke, tavle og skiltekasser), op til kr. Støtteforeningen for Byens Legeplads kr Projekt Motion og Friluftsliv Tilskud til grønt fællesområde for lokale beboere og skole, der skal forbedre rammerne for skolens udeskoleundervisning samt borgernes og de lokale foreningers friluftsliv. Til 50% af materialeudgifterne til 2 langhuse, op til kr. Til 50% af materialeudgifterne til grillplads med bænke, op til kr., jf. indsendte budget. I alt op til kr. Oversejl til tribune støttes ikke. Støtteforeningen for Rabu kr Oplevelser for multihandicappede børn Tilskud til frilufts, der skal fremme fælles naturoplevelser for børn og voksne. Målgruppen er institutionens brugere, disses familier, samt andre institutioner og interesserede i området. Til 50% af materialeudgifterne til handicapvenlig bålhytte, op til kr. Til 50% af materialeudgifterne til bålplads og udekøkken, op til kr. I alt op til kr. Sundeved Centret kr Sundeved Centret - en ny fremtid Tilskud til projekt som skal styrke formidlingen af områdets friluftsmuligheder samt Sønderjyllands natur- og kulturhistorie. Til 50% af materialeudgifterne til foldere, plancher, stativer og kasser, op til kr. Til 50% af materialeudgifterne til bålhus, op til kr. Til 50% af materialeudgifterne til båludstyr, op til kr. I alt op til kr. jf. indsendte budget. Svanemøllebugtens Vinterbadelaug kr Permanent vinterbad på Svaneknoppen Tilskud til badehus med sauna til vinterbadeklub ved Svanemøllen i København. Klubben har medlemmer og mangler permanente. Byggeriet laves bæredygtigt med solceller, luftvarmepumpe, grønt tag mv. Der etableres endvidere en badebro. Til 10% af udgifterne til badehus, op til kr. Byggetilladelse, rådgivning og øvrige omkostninger støttes ikke. Syddjurs Kommune kr Multifunktionel sti på Ahl Hage Tilskud til bynær sti med stationer til ophold, naturfordybelse mv. Projektet er en af de 3 vindere af Friluftsrådets Nationalparkkonkurrence. Der etableres handicapvenlig adgangssti, fugleskjul, aktivitets-, fordybelses- og hvileområder samt formidling af naturen via skilte og foldere. Til udgifter til adgangssti, 5 stationer samt skilte og foldere mv., op til kr. ud fra et samlet budget på kr. Sønderskov Rideklub kr Ridestier i Aabenraa skovene Tilskud til etablering af ridestier i Årup Skov og Sønderskoven. Stierne skal give folk mulighed for at forlade de traditionelle skovveje. Målgruppen er ridende og andre besøgende i skoven. Til 50% af udgiften til maskinleje, op til kr. Til 50% af materialeudgiften til skiltning, op til kr., jf. indsendte budget. I alt op til kr. Materialer til etablering af stien (stabilgrus og plastrør) støttes ikke. Sønderup Friskole kr Bålhytte Tilskud til opførelse af bålhytte til naturaktiviteter. Friskolens elever, børnehaven, borgerforeningen, den lokale spejdergruppe m.fl. er involveret i projektet og kommer til at bruge stedet. Til 50% af materialeudgifterne til bålhytte, op til kr. Søren Mikkelsen kr Opførelse af sheltere Tilskud til shelter og multtoilet i et mindre skovområde for cyklister og vandrende mellem Århus og Djursland. Til materialeudgifterne til et shelter, op til kr. Til 50% af materialeudgifterne til et multtoilet, op til kr. I alt op til kr. Transport, vandtilslutning og rydning af skov støttes ikke. Tørring Skole kr Lærings, motorik og sanserum Tilskud til udendørs læringsrum med sansehave, hvor naturens elementer inddrages aktivt i undervisningen. Målgruppen er børn og unge fra skolen og lokalområdet. Til 50% af materialeudgifterne til planter, op til kr. Sundby Mors Havn kr Flydebro - slæbested Tilskud til etablering af flydebro i Sundby Mors Havn ved et eksisterende slæbested. Til 50% af materialeudgifterne til flydebro og trædæk, i alt op til kr. jf. indsendte budget. Nedramning af pæle støttes ikke. Tips- og Lottomidler til Friluftslivet

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012 Friluftsrådet mere natur - mere friluftsliv Tips- og Lottomidler fra Danske Spil Tips- og Lottomidler til Friluftslivet er en del af overskuddet

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Friluftsrådet mere natur - mere friluftsliv Tips- og Lottomidler fra Danske Spil Tips- og Lottomidler til Friluftslivet er en del af overskuddet

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet 2011

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet 2011 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet 2011 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet 2011 1 Indhold 3 Tips- & Lottomidler til Friluftslivet 4 Friluftsrådets uddeling af tipsmidler i 2011 6 Lokaleprojekter

Læs mere

Tips- og Lottomidler

Tips- og Lottomidler Uddeling i 201 201 Uddeling i 201 Indhold Friluftsrådets uddeling af tips- og lottomidler i 201 Anlæg og faciliteter 2 Formidlingscentre, naturskoler og overnatningshytter 2 Grej og udstyr Kulturmiljø

Læs mere

Nr. Ansøger Projektbeskrivelse Projekt-sum Ansøgte midler. Indstilling

Nr. Ansøger Projektbeskrivelse Projekt-sum Ansøgte midler. Indstilling Nr. Ansøger Projektbeskrivelse Projekt-sum Ansøgte midler Indstilling 1 Skibbild-Nøvling Borgerforening Nye skilte til gå/løbeture i området kr 12.000,00 kr 6.000,00 Tilsagn 2 Skibbild-Nøvling Borgerforening

Læs mere

Tilskud til naturpleje og friluftsliv 2016

Tilskud til naturpleje og friluftsliv 2016 Tilskud til naturpleje og friluftsliv 2016 Vejledning og ansøgningsskema Har du en god idé? I 2016 er det igen muligt af få tilskud til naturpleje, naturgenopretning og friluftsprojekter i Hedensted Kommune.

Læs mere

Konkrete handlingsforslag i forhold til natur- og friluftsstrategiens 6 temaer

Konkrete handlingsforslag i forhold til natur- og friluftsstrategiens 6 temaer Konkrete handlingsforslag i forhold til natur- og friluftsstrategiens 6 temaer Kommunalbestyrelsen vedtog i oktober 2012 Natur- og friluftsstrategi for Norddjurs Kommune. I forlængelse af natur- og friluftsstrategien

Læs mere

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Oplevelsen af Nationalpark Mols Bjerge til fods og på cykel giver den besøgende en helt unik og stærk oplevelse af områdets særegne landskab

Læs mere

Grønne Hjerte fra pendler-by til nærværs-by

Grønne Hjerte fra pendler-by til nærværs-by 1 Grønne Hjerte fra pendler-by til nærværs-by 1. Projekt titel Grønne Hjerte 2. Ansøger Baptistspejderne i Holbæk og Regstrup v/jimmy Singerholm Olsen Adresse: Hovedgaden 24, 4440 Mørkøv. Mail: jimmysingerholm@gmail.com

Læs mere

Udlodningsmidler. til Friluftsliv. forskning. Udlodningsmidler. til Friluftsliv 2014

Udlodningsmidler. til Friluftsliv. forskning. Udlodningsmidler. til Friluftsliv 2014 201 Indhold til friluftsliv Friluftsrådets uddeling af udlodningsmidler i 201 Anlæg og faciliteter 2 Formidlingscentre og naturskoler 29 Grej og udstyr 9 Kulturmiljø 1 Kurser og temamøder Publikationer

Læs mere

PROJEKT#GRØNNE OPLEVELSER I SILLEBRO ÅDAL 2013

PROJEKT#GRØNNE OPLEVELSER I SILLEBRO ÅDAL 2013 Frederikssund Kommune har stort fokus på natur og sundhed. Vi vil derfor i samarbejde med en række foreninger skabe et unikt bynært multifunktions naturområde til gavn for borgere i alle aldre. Samtidig

Læs mere

Ansøgning - Stier i Videbæk

Ansøgning - Stier i Videbæk 23. marts 2015 Videbæk Borgerforening Ansøgning - Stier i Videbæk Videbæk Borgerforening ønsker flere borgere på byens stier Ringkøbing-Skjern kommune søges om: Etablering af nogle nye stistrækninger i

Læs mere

Er de frivillige naturen og friluftslivets helte?

Er de frivillige naturen og friluftslivets helte? Er de frivillige naturen og friluftslivets helte? Mads Ellegaard, Friluftsrådet For alle midt imellem barndom og alderdom gælder, at naturkontakt har positiv betydning for humøret, for følelsen af overskud,

Læs mere

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Baggrund Formål Få børn og andre ud i naturen, Børn er i dag halvt så meget i naturen som deres bedste forældre var, da de var børn (Gallup-undersøgelse 09)

Læs mere

Rideskov i Hodsager Plantage

Rideskov i Hodsager Plantage Rideskov i Hodsager Plantage Projektbeskrivelse Projektleder: MJ Senest revideret: 4/2-15 Version: 2 Projektejer Projektleder Erik Skibsted Herning Kommune, Natur og Grønne Områder Enghavevej 10 7400 Herning

Læs mere

Rideskov i Hodsager Plantage

Rideskov i Hodsager Plantage Rideskov i Hodsager Plantage Projektbeskrivelse Projektleder: MJ Senest revideret: 4/9-14 Version: 1 Projektejer Erik Skibsted Herning Kommune, Natur og Grønne Områder Enghavevej 10 7400 Herning Tlf: 9628

Læs mere

Åbent møde med sommerhusgrundejerne den 28. marts 2015

Åbent møde med sommerhusgrundejerne den 28. marts 2015 Oversigt over ideer og forslag fra workshop på Åbent møde med sommerhusgrundejerne den 28. marts 2015 - inddelt e Rækkeetiketter Dragsholm Brug af Dragsholms bygninger / stalde Ellinge Lyng Fugletårn i

Læs mere

Velkommen til. Miniseminar om Kløverstier. Tirsdag den 20.09.11. Friluftsrådet

Velkommen til. Miniseminar om Kløverstier. Tirsdag den 20.09.11. Friluftsrådet Velkommen til Miniseminar om Kløverstier Tirsdag den 20.09.11 Friluftsrådet 1 Kløverstierne skal skabe gode muligheder for at lokale borgere og turister let kan forene motion, frisk luft og oplevelser.

Læs mere

Næstved Kommune. Teknik og miljøforvaltningen. Ansøgning om landzonetilladelse og byggetilladelse i forbindelse med Mølleåhaven.

Næstved Kommune. Teknik og miljøforvaltningen. Ansøgning om landzonetilladelse og byggetilladelse i forbindelse med Mølleåhaven. Næstved Kommune Teknik og miljøforvaltningen Ansøgning om landzonetilladelse og byggetilladelse i forbindelse med Mølleåhaven. Pjojekt omfatter etablering af bålhus med integreret shelters, hæk mod Møllegårdsvej,

Læs mere

Udvikling af Nørreådalen - aktive beboere og landsbyer i ådalen. Visions- og idékatalog for udviklingen i ådalen 2012 2022

Udvikling af Nørreådalen - aktive beboere og landsbyer i ådalen. Visions- og idékatalog for udviklingen i ådalen 2012 2022 Udvikling af Nørreådalen - aktive beboere og landsbyer i ådalen Visions- og idékatalog for udviklingen i ådalen 2012 2022 UDKAST 21. marts 2012 1 1. Introduktion til Kataloget Visions- og idékataloget

Læs mere

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv Højfyns Frilu scenter - centrum for aktivt friluftsliv Indhold 1. Indledning... 3 2. Idé... 3 2.1 Fra spejderhytte til Højfyns Friluftscenter... 4 2.1.1 Højfyns Friluftscenter - Den centrale friluftsbase...

Læs mere

Dansk Sejlunion 21.11.2015 v/kristian Blicher Jepsen Konsulent i Friluftsrådet

Dansk Sejlunion 21.11.2015 v/kristian Blicher Jepsen Konsulent i Friluftsrådet Dansk Sejlunion 21.11.2015 v/kristian Blicher Jepsen Konsulent i Friluftsrådet Friluftsrådet Tilskudsmuligheder Friluftsrådet kort fortalt Vision Friluftsliv for alle i en rig natur, og på et bæredygtigt

Læs mere

Nordrup Kirkeskov. Et trivsels- og skovrejsningsprojekt for borgerne i Nordrup by Ringsted kommune

Nordrup Kirkeskov. Et trivsels- og skovrejsningsprojekt for borgerne i Nordrup by Ringsted kommune 1 Nordrup Kirkeskov Et trivsels- og skovrejsningsprojekt for borgerne i Nordrup by Ringsted kommune Projektbeskrivelse som grundlag for Ansøgning til Landsbyforum Ringsted & Friluftsrådet Version 1.0 Udarbedjet

Læs mere

Høringssvar vedr. Forslag til Nationalparkplan for Nationalpark Mols Bjerge

Høringssvar vedr. Forslag til Nationalparkplan for Nationalpark Mols Bjerge Nationalpark Mols Bjerge Grenåvej 12 8410 Rønde. Fremsendt pr. mail til mols@danmarksnationalparker.dk 6. juni 2017 Høringssvar vedr. Forslag til Nationalparkplan 2018-2024 for Nationalpark Mols Bjerge

Læs mere

Tildelinger i puljen til mindre projekter august 2015

Tildelinger i puljen til mindre projekter august 2015 Tildelinger i puljen til mindre projekter august 2015 Region Hovedstaden Multibane i Hvidovre Hvidovre IF modtager i samarbejde med Risbjergskolen 100.000 kr. til en multibane. Multibane i Aakirkeby Aakirkeby

Læs mere

Den Blå Foreningsby på Amager Strand

Den Blå Foreningsby på Amager Strand Den Blå Foreningsby på Amager Strand Januar 2013 Den Blå Foreningsby Øresund bådebro Jollerampe Fremtidig byggemulighed Til Helgoland Øresundsstien Udarbejdet af JJW arkitekter med støtte fra Amager Øst

Læs mere

Analyse af handicappedes anvendelse af naturen

Analyse af handicappedes anvendelse af naturen Analyse af handicappedes anvendelse af naturen Støttet med tilskud fra Tips- og Lottomidler til friluftslivet. Indhold 1 Indledning... 1 2 Sammenfatning... 2 2.1 Adgang til naturområder... 2 2.2 Information

Læs mere

Frivillighed og borgerinddragelse - hvordan giver vi borgeren ejerskab?

Frivillighed og borgerinddragelse - hvordan giver vi borgeren ejerskab? Frivillighed og borgerinddragelse - hvordan giver vi borgeren ejerskab? Mads Ellegaard, Friluftsrådet For alle midt imellem barndom og alderdom gælder, at naturkontakt har positiv betydning for humøret,

Læs mere

Åbent møde med sommerhusgrundejerne den 28. marts 2015

Åbent møde med sommerhusgrundejerne den 28. marts 2015 Oversigt over ideer og forslag fra workshop på Åbent møde med sommerhusgrundejerne den 28. marts 2015 alfabetisk med navn og kontaktoplysninger Ideer / forslag Kontaktperson m.m. Adgangsveje / stier, Rørvig

Læs mere

Destination Djursland Destination Djursland er etableret for at medvirke aktivt til at fremme og udvikle turis-

Destination Djursland Destination Djursland er etableret for at medvirke aktivt til at fremme og udvikle turis- Partnerskabsaftale mellem Danmarks Jægerforbund, Destination Djursland, DGI Karpenhøj, Friluftsrådet, Skov- og Naturstyrelsen Kronylland, Naturhistorisk Museum, og Syddjurs Kommune om fælles, koordinerende

Læs mere

UDLODNINGSMIDLER TIL FRILUFTSLIV FORSKNING UDLODNINGSMIDLER TIL FRILUFTSLIV 2015

UDLODNINGSMIDLER TIL FRILUFTSLIV FORSKNING UDLODNINGSMIDLER TIL FRILUFTSLIV 2015 201 INDHOLD Udlodningsmidler til friluftsliv Friluftsrådets uddeling af udlodningsmidler i 201 Lokale projekter Anlæg og faciliteter 2 Formidlingscentre og naturskoler 29 Grej og udstyr 9 Kulturmiljø 1

Læs mere

Vestkystturisme med sammenhæng

Vestkystturisme med sammenhæng Ansøgning om tilskud til attraktive levevilkår Juni 2013 Vestkystturisme med sammenhæng Styrkelse af cykelturisme, rekreativ infrastruktur, og sammenbinding af kystattraktioner på Vestkysten i Lemvig Kommune

Læs mere

Ansøgning til Friluftsrådet

Ansøgning til Friluftsrådet t Ansøgning til Friluftsrådet 1. Historisk tilbageblik Thissinghus havn er en 150 år gammel havn som frem til 1974 blev brugt til industri havn i forbindelse med den lokale korn- og foderstofforretning

Læs mere

Lokale Grønne Partnerskaber

Lokale Grønne Partnerskaber Projektets titel: Rekreativt friluftsområde i Bøvlingbjerg Hvem er ansøger = den økonomisk ansvarlige part i projektet Organisation: Adresse: Tlf: Evt. webadresse: Bøvling Fri- og Idrætsefterskole, Høvsørevej

Læs mere

Projektbeskrivelse Renovering af Jens Hvass Skov, etablering af skolehaver, bålhytte med shelter og servicebygning

Projektbeskrivelse Renovering af Jens Hvass Skov, etablering af skolehaver, bålhytte med shelter og servicebygning Nic. Nellemanns Fond Sæby, den 6. juli 2016 Projektbeskrivelse Renovering af Jens Hvass Skov, etablering af skolehaver, bålhytte med shelter og servicebygning Baggrund Nellemanns Have er et stykke kulturhistorie,

Læs mere

KM KYST KM MULIGHEDER

KM KYST KM MULIGHEDER KM KYST KM MULIGHEDER KØBENHAVNS KOMMUNE Tårnby kommune Dragør kommune M VALBY M AMAGER FÆLLED SYDHAVN M SUNDBY M ØRESTAD KASTRUP M AVEDØRE M TÅRNBY KØBENHAVNS LUFTHAVN KALVEBOD FÆLLED DRAGØR KONGELUNDEN

Læs mere

riluftsliv i sorø kommune

riluftsliv i sorø kommune riluftsliv i sorø kommune Friluftsrådet i Sydvestsjælland Landskabet fra Storebælts varierede kyster i vest, over skove og bakker omkring Susåen og Tystrup-Bavelse Søerne, til Præstø Fjord i øst, Åmosen

Læs mere

Opsamling fra workshop 2 i område 2 - vest

Opsamling fra workshop 2 i område 2 - vest Opsamling fra workshop 2 i område 2 - vest Program til møde Den 11. maj 2015 kl. 18.30-21.30 Skibby Sognegård 18.30 Velkomst 18.35 Oplæg: - opsamling fra 1. workshop og præsentation af visioner 18.45 Fællesdebat

Læs mere

Udkast til TMU Anlægsoversigt 2014. Anlægsaktivitet Overslags- Projektbeløb

Udkast til TMU Anlægsoversigt 2014. Anlægsaktivitet Overslags- Projektbeløb 1. Veje og pladser 1.42 Udskiftning af busskure 375 LL Ved flere stoppesteder trænger busskuret til at blive skiftet ud og i nogle tilfælde vil et skifte fra et træskur til et glasskur være pænest. I bymæssige

Læs mere

Om Natur- og friluftsstrategien side 3. Vision. side 3. 6 indsatsområder. side 3. 1. Beskyttelse af naturen.. side 4. 2. Adgang til naturen.

Om Natur- og friluftsstrategien side 3. Vision. side 3. 6 indsatsområder. side 3. 1. Beskyttelse af naturen.. side 4. 2. Adgang til naturen. 1 INDHOLD Om Natur- og friluftsstrategien side 3 Vision. side 3 6 indsatsområder. side 3 1. Beskyttelse af naturen.. side 4 2. Adgang til naturen. side 5 3. Bynære rekreative områder. side 6 4. Formidling

Læs mere

Potentialer i Bork 11. august et bidrag til udvikling af Bork Havn

Potentialer i Bork 11. august et bidrag til udvikling af Bork Havn otentialer i Bork 11. august 2016 otentialeplan - Bork Havn Bork Havn i billeder Adgangsvej til Bryggen Surferstranden syd for havnen Lystbådehavnen Bryggen Fiskehuset Legeplads ved Bryggen Det gule hus

Læs mere

http://www.dn-esbjerg.dk/udvalg_aktivitetsudvalget/udvalg_vadehavsudvalget/dn_esbjerg_vadehavsgrp.htm

http://www.dn-esbjerg.dk/udvalg_aktivitetsudvalget/udvalg_vadehavsudvalget/dn_esbjerg_vadehavsgrp.htm Ideer til nationalparkplanen udarbejdet i samarbejde mellem: DN Esbjerg (http://www.dn-esbjerg.dk) Vadehavsudvalget http://www.dn-esbjerg.dk/udvalg_aktivitetsudvalget/udvalg_vadehavsudvalget/dn_esbjerg_vadehavsgrp.htm

Læs mere

Ansøgning om bevilling til anlægsprojekt (helt eller delvist finansieret af overskud over 5% fra regnskab 2011)

Ansøgning om bevilling til anlægsprojekt (helt eller delvist finansieret af overskud over 5% fra regnskab 2011) Ansøgning om bevilling til anlægsprojekt (helt eller delvist finansieret af overskud over 5% fra regnskab 2011) Nedenstående skema benyttes til ansøgning. Alle hvide felter udfyldes. I skemaet er indsat

Læs mere

Handleplan for Brugerrådet 15.10.2015

Handleplan for Brugerrådet 15.10.2015 Handleplan for Brugerrådet 15.10.2015 Udpegning af ét eller flere større støttepunkter Et støttepunkt er defineret som et sted, der har meget at byde på med hensyn til natur og kultur. Stedet har fysiske

Læs mere

riluftsliv i vejle kommune

riluftsliv i vejle kommune riluftsliv i vejle kommune Indhold Indledning...2 Friluftsrådets Kreds Trekantområdet...3 Vision for friluftsliv i Vejle Kommune...5 Forslag til fremme af friluftslivet i Vejle Kommune..6 Friluftsliv

Læs mere

Kommunale friluftsstrategier og planlægning for friluftsliv

Kommunale friluftsstrategier og planlægning for friluftsliv Kommunale friluftsstrategier og planlægning for friluftsliv Disposition Friluftsliv i nuværende kommuneplaner Friluftsstrategier - hvad er det og hvordan arbejder kommunerne med dem? Hvorfor lave en friluftsstrategi?

Læs mere

Projekt Nye Veje Del 2: Liv på og ved Nissum Fjord 1.

Projekt Nye Veje Del 2: Liv på og ved Nissum Fjord 1. Projekt Nye Veje Del 2: Liv på og ved Nissum Fjord 1. Afsluttende Rapport. 01.06.2009-23.12.2011. Projektet er gennemført af Nissum Fjord Netværket, i partnerskab med Holstebro og Lemvig Kommuner. Styregruppen

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til etablering af aktivitetshus ved Båring Strand

Ansøgning om tilladelse til etablering af aktivitetshus ved Båring Strand Middelfart Kommune Båring d. 2/4-2013 Att.: Jacob Kloch Østergade 21 5580 Nr. Åby Ansøgning om tilladelse til etablering af aktivitetshus ved Båring Strand På vegne af foreningen Båring Vig Kystaktiviteter

Læs mere

VISION ØSTERSTRAND VISION INDLEDNING ØSTERSTRAND

VISION ØSTERSTRAND VISION INDLEDNING ØSTERSTRAND FREDERICIA Fredericias bynære strande, Østerstrand og Hyby Lund Strand, giver byens borgere og gæster helt unikke udfoldelses- og oplevelsesmuligheder. Strandene har derfor rigtig mange besøgende året

Læs mere

Friluftsrådet. Friluftsrådet. Friluftsrådet mere natur mere friluftsliv Oktober 2012

Friluftsrådet. Friluftsrådet. Friluftsrådet mere natur mere friluftsliv Oktober 2012 Friluftsrådet Friluftsrådet af en paraplyorganisation Præsentation af enpræsentation paraplyorganisation Friluftsrådet mere natur mere friluftsliv Oktober 2012 Friluftsrådets formål Friluftsrådets formål

Læs mere

FRILUFTSLIV OG AKTIVITETSSTEDER I SLAGELSE KOMMUNE:

FRILUFTSLIV OG AKTIVITETSSTEDER I SLAGELSE KOMMUNE: FRILUFTSLIV OG AKTIVITETSSTEDER I SLAGELSE KOMMUNE: Områder hvor Friluftsrådet har været aktivt med: 1: NATURRASTEPLADSEN VED HALSSKOV: Efter bygning af broen, var der et museum om byggeriet og spændende

Læs mere

Grønne Hjerte fra pendler-by til nærværs-by

Grønne Hjerte fra pendler-by til nærværs-by 1 Grønne Hjerte fra pendler-by til nærværs-by 1. Projekt titel Grønne Hjerte 2. Ansøger Holbæk- og RegstrupSpejderne Danske baptisters spejderkorps v/jimmy Singerholm Olsen Adresse: Hovedgaden 24, 4440

Læs mere

Naturpark Åmosen Potentialer og inspiration Lokale og Anlægsfonden

Naturpark Åmosen Potentialer og inspiration Lokale og Anlægsfonden Naturpark Åmosen Potentialer og inspiration Lokale og Anlægsfonden Programmet Lidt om Lokale og Anlægsfonden Steder på ruten Støttepunkter (eksempler) Overnatning Strategisk overblik Naturrumsprojekter

Læs mere

Samarbejde mellem den kommunale og den frivillige sektor på miljø området

Samarbejde mellem den kommunale og den frivillige sektor på miljø området Samarbejde mellem den kommunale og den frivillige sektor på miljø området Bjarne Ibsen Professor og forskningsleder Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund XXX STUE Det frivillige foreningsliv

Læs mere

Grønne Hjerte fra pendler-by til nærværs-by

Grønne Hjerte fra pendler-by til nærværs-by 1 Grønne Hjerte fra pendler-by til nærværs-by 1. Projekt titel Grønne Hjerte 2. Ansøger Baptistspejderne i Holbæk og Regstrup v/jimmy Singerholm Olsen Adresse: Hovedgaden 24, 4440 Mørkøv. Mail: jimmysingerholm@gmail.com

Læs mere

Friluftsliv i sø-landskabet. Resultater fra spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med debatarrangement d. 19. januar, Ringsted kommune

Friluftsliv i sø-landskabet. Resultater fra spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med debatarrangement d. 19. januar, Ringsted kommune Friluftsliv i sø-landskabet Resultater fra spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med debatarrangement d. 19. januar, Ringsted kommune 1 Antal Spørgeskema om friluftsliv Respondenter 43 personer, 29 mænd,

Læs mere

Oversigt over kommende projekter i Naturpark Vesterhavet januar 2014

Oversigt over kommende projekter i Naturpark Vesterhavet januar 2014 Oversigt over kommende projekter i Naturpark Vesterhavet januar 2014 Aktivitet Beskrivelse Ansvarlig Prioritet (høj 1- lav 3) Frist Budget Turisme Blå Flag information om og markedsføring af rene strande

Læs mere

NATURSTRATEGI GULDBORGSUND KOMMUNE 2017

NATURSTRATEGI GULDBORGSUND KOMMUNE 2017 NATURSTRATEGI GULDBORGSUND KOMMUNE 2017 Teknik- & Miljøudvalgets ambitioner for natur er: Skabe mulighed for rekreativ anvendelse af naturen og at skaffe bedre adgang til natur Bevare, udvikle og pleje

Læs mere

Helhedsorienteret friluftsplanlægning. Når naturbeskyttelse og oplevelser går hånd i hånd

Helhedsorienteret friluftsplanlægning. Når naturbeskyttelse og oplevelser går hånd i hånd Helhedsorienteret friluftsplanlægning Når naturbeskyttelse og oplevelser går hånd i hånd Disposition 1. Friluftsplanlægning: - Hvorfor og hvordan? - Aktiviteter, faciliteter og formidling - Synergieffekter

Læs mere

Ribe Sejlklub. Kammerslusen; et stykke maritimt kulturhistorie. - det maritime Ribe. ved

Ribe Sejlklub. Kammerslusen; et stykke maritimt kulturhistorie. - det maritime Ribe. ved ved Ribe Sejlklub - det maritime Ribe Kammerslusen; et stykke maritimt kulturhistorie Indledning Området indenfor Ribe Kammersluse har sit eget helt unikke miljø med små hytter på den nordlige kanalvold

Læs mere

Indsatsområdets navn: Vandrestier i Undersøgelsesområdet Nationalpark Det Sydfynske Øhav.

Indsatsområdets navn: Vandrestier i Undersøgelsesområdet Nationalpark Det Sydfynske Øhav. Indsatsområdets navn: Vandrestier i Undersøgelsesområdet Nationalpark Det Sydfynske Øhav. Kort/billede Beskrivelse af forslaget hvad går det ud på? Det særlige ved at vandre i undersøgelsesområdet Nationalpark

Læs mere

Tildelinger i puljen til mindre projekter marts 2015

Tildelinger i puljen til mindre projekter marts 2015 Tildelinger i puljen til mindre projekter marts 2015 Region Hovedstaden Møderum til Valby Kino Valby Kinos Venner i Københavns Kommune modtager 180.000 kr. til ombygning af et uudnyttet loftsrum i foreningens

Læs mere

Aktivitetsområde i Mogenstrup

Aktivitetsområde i Mogenstrup Aktivitetsområde i Mogenstrup Projektbeskrivelse m/budget og finansieringsplan Projektansvarlige: Øster Sogns Beboerforening, Vuggestuen Søstjernen, Børnehaven Blæksprutten, Hjelm Hede Friskole. Oplysninger

Læs mere

Aage V: Jensen Naturfond ansøger om dispensation til opførelse af

Aage V: Jensen Naturfond ansøger om dispensation til opførelse af Fredningsnævnet for København Lyngby Hovedgade 96 2800 Kgs. Lyngby kobenhavn@fredningsnaevn.dk København d. 28. januar 2015 Kampmannsgade 1 1604 København V natur@avjf.dk Telefon 33 13 21 45 www.avjf.dk

Læs mere

Faaborg - tættere på hav og natur

Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg Faaborg er omgivet af større naturområder og sammen med byens kystnære beliggenhed giver det et særdeles godt udgangspunkt for mange rekreative aktiviteter. Faaborgs

Læs mere

riluftsliv i viborg kommune

riluftsliv i viborg kommune riluftsliv i viborg kommune Indhold Indledning...2 Friluftsrådets Kreds Limfjord Syd...3 Vision for friluftsliv i Viborg Kommune...4 Forslag til fremme af friluftslivet i Viborg...6 Friluftsliv i Region

Læs mere

Ansøgninger om kommunale tilskud til LAG- og Fiskeri-LAG-projekter 2011

Ansøgninger om kommunale tilskud til LAG- og Fiskeri-LAG-projekter 2011 Ansøgninger om kommunale tilskud til LAG- og Fiskeri-LAG-projekter 2011 Der foreligger i alt 10 ansøgninger deraf - 8 projekter, der har fået tilsagn/betingede tilsagn fra Lag Middelfart på i alt 1.153.681,37

Læs mere

Tilskudsordning til naturgenopretning, naturpleje. og stiprojekter i Vejle Kommune i 2015. Vejledning til ansøgning

Tilskudsordning til naturgenopretning, naturpleje. og stiprojekter i Vejle Kommune i 2015. Vejledning til ansøgning Tilskudsordning til naturgenopretning, naturpleje og stiprojekter i Vejle Kommune i 2015 Vejledning til ansøgning Vejle Kommune afsætter igen i 2015 en pulje, hvor private, organisationer og interessegrupper

Læs mere

Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen

Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og livskvalitet. Udeskolerne har aktiv læring i verdensklasse. Erhvervslivet inspireres af naturen i produkter

Læs mere

Plads for aktive borgere i Alken - et grønt partnerskab inden for bygrænsen

Plads for aktive borgere i Alken - et grønt partnerskab inden for bygrænsen Plads for aktive borgere i Alken - et grønt partnerskab inden for bygrænsen Indledning: Alken- borgerne har gennem mange år haft tradition for at skabe rammer og rum gennem fællesskaber. Med denne projektbeskrivelse

Læs mere

Bårse Søerne et rekreativt område

Bårse Søerne et rekreativt område Bårse Søerne et rekreativt område Introduktion til området I Bårse har vi et vidunderligt sted, et grønt område med to store søer. Søerne skulle egentligt havde været til brug af vandski, og derfor har

Læs mere

De mange tilbud på distriktet kan ses på http://www.friluftskortet.dk/ her er alle de faciliteter, som er omfattet af Friluftskortet, optegnet.

De mange tilbud på distriktet kan ses på http://www.friluftskortet.dk/ her er alle de faciliteter, som er omfattet af Friluftskortet, optegnet. 1.7 Friluftsliv 1.7.1 Rekreativ anvendelse og friluftsfaciliteter Arealerne under Skov- og Naturstyrelsen, Kronjylland rummer mange arealer af stor friluftsmæssig betydning og distriktets arealer er derfor

Læs mere

Tildelinger i Lokale og Anlægsfondens pulje til mindre projekter Juni 2013

Tildelinger i Lokale og Anlægsfondens pulje til mindre projekter Juni 2013 Tildelinger i Lokale og Anlægsfondens pulje til mindre projekter Juni 2013 Region Hovedstaden Ombygning af maskinhal i Ishøj Ishøj Seniorværksted modtager 100.000 kr. til omdannelse af en tidligere maskinhal

Læs mere

Fritidslivspolitik. Indledning

Fritidslivspolitik. Indledning Fritidslivspolitik Indledning Ringkøbing- Skjern Kommunes vision Naturens rige er udtryk for at byrådet gennem naturen vil sikre borgerne det gode liv og at skabe vækst i kommunen. Visionen konkretiseres

Læs mere

Velkommen til Jungshoved

Velkommen til Jungshoved Velkommen til Jungshoved Her finder I Jungshoved Naturprojekt på Jungshoved Naturprojekt på Jungshoved, Bøndernes Egehoved og Sydgårdens arealer Et sammenhængende naturområde med tre unikke naturtyper:

Læs mere

NATIONALPARK VADEHAVET PROJEKTKONSULENT JOHN FRIKKE

NATIONALPARK VADEHAVET PROJEKTKONSULENT JOHN FRIKKE NATIONALPARK VADEHAVET PROJEKTKONSULENT JOHN FRIKKE Indhold Vadehavet / Nationalpark Vadehavet? Historien Loven Geografien Organisationen Økonomien Nationalparkplanen, vision og målsætninger Aktiviteterne

Læs mere

De kortlagte oplevelsesmuligheder er grupperet i følgende 6 kategorier (grå = eksisterende muligheder/tilbud, grøn = potentialer):

De kortlagte oplevelsesmuligheder er grupperet i følgende 6 kategorier (grå = eksisterende muligheder/tilbud, grøn = potentialer): Notat Morsø Kommune INPUT TIL UDVIKLING AF FERIE- OG FRILUFTSLIV Oplevelsespotentialer på Mors NIRAS Konsulenterne A/S Vestre Havnepromenade 9 Postboks 119 DK-9100 Aalborg Telefon 9630 6575 Fax 9630 6578

Læs mere

Anlægstilskud Forsamlings- og kulturhuse 2014-2017

Anlægstilskud Forsamlings- og kulturhuse 2014-2017 Anlægstilskud Forsamlings- og kulturhuse 2014-2017 BUDGET 2014 2015 2016 2017 Anlægsbudget 500.000 499.000 500.000 0 Driftsbudget 500.000 0 0 0 I alt: 1.000.000 499.000 500.000 0 I samarbejde med Teknik

Læs mere

HENNE // HVOR VESTERHAVET OG LANDSKABET ER EN BEGIVENHED I SIG SELV

HENNE // HVOR VESTERHAVET OG LANDSKABET ER EN BEGIVENHED I SIG SELV HENNE // HVOR VESTERHAVET OG LANDSKABET ER EN BEGIVENHED I SIG SELV SKAGEN OVER SIGTS KORT AALBORG AARHUS NYMINDEGAB HENNE VEJERS STRAND BLÅVAND VARDE KØBENHAVN ODENSE 001 // VISION... 1 Kvaliteter og

Læs mere

Sti over Bagges Dæmning

Sti over Bagges Dæmning Sti over Bagges Dæmning Projektbeskrivelse 17. september 2010 En sti over Bagges Dæmning vil skabe en enestående mulighed for at færdes tæt på Ringkøbing Fjord og opleve landskabet og naturen uden at forstyrre

Læs mere

riluftsliv i nordfyns kommune

riluftsliv i nordfyns kommune riluftsliv i nordfyns kommune Indhold Indledning...2 Friluftsrådets kreds Fyn-nord...3 Vision for friluftsliv i kommunen...5 Forslag til fremme af friluftsliv i kommunen...6 Friluftsliv i Region Syddanmark...10

Læs mere

Ansøgning. Støttepulje til initiativer i landsbyer og lokalområder i 2012. Ansøger: (Fulde navn, adresse og tlf.nr.)

Ansøgning. Støttepulje til initiativer i landsbyer og lokalområder i 2012. Ansøger: (Fulde navn, adresse og tlf.nr.) Ansøger: (Fulde navn, adresse og tlf.nr.) Lars Christian Stubbe Solgaard Græse Bygade 17 3600 Frederikssund Som fmd. For Græse Landsby grundejerforening Ansøgningen bakkes op af: (F.eks. Bylaug, idrætsforening,

Læs mere

Statusnotat Naturcenter Syddjurs maj 2014

Statusnotat Naturcenter Syddjurs maj 2014 15-05-2014 Sagsnr.: 14/17086 Dok ID. 85900/14 Sagsbehandler: Frank Reeckmann Tlf.: +4587535053 Email fre@syddjurs.dk Statusnotat Naturcenter Syddjurs maj 2014 Indhold: Facilitet... 1 Budget... 2 Medarbejder

Læs mere

Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle. Att.: Karen Hauge. Den 28. marts 2008 Ref.: CLI. Høringssvar vedrørende forslag til Regional UdviklingsPlan

Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle. Att.: Karen Hauge. Den 28. marts 2008 Ref.: CLI. Høringssvar vedrørende forslag til Regional UdviklingsPlan Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Att.: Karen Hauge Den 28. marts 2008 Ref.: CLI Høringssvar vedrørende forslag til Regional UdviklingsPlan Friluftsrådet har med stor interesse læst forslaget til

Læs mere

Frisk luft, friluftsliv og folkesundhed

Frisk luft, friluftsliv og folkesundhed Frisk luft, friluftsliv og folkesundhed KPN vintermøde 8. marts 2012 For alle midt imellem barndom og alderdom gælder, at naturkontakt har positiv betydning for humøret, for følelsen af overskud, velvære

Læs mere

Natur- og friluftsstrategi Norddjurs Kommune 2012

Natur- og friluftsstrategi Norddjurs Kommune 2012 Natur- og friluftsstrategi Norddjurs Kommune 2012 INDHOLD OM NATUR- OG FRILUFTSSTRATEGIEN 3 VISION 3 6 INDSATSOMRÅDER 4 1. Beskyttelse af naturen 5 2. Adgang til naturen 6 3. Bynære rekreative områder

Læs mere

Et eksempel på planlægning for naturen mm.

Et eksempel på planlægning for naturen mm. Natur og Miljø 2013 Session 1: Borgeren og naturen Et eksempel på planlægning for naturen mm. Jørgen Jørgensen Chef for Natur og Vand, Viborg Kommune Grønne Sammenhænge Natur- og Parkpolitik for Viborg

Læs mere

Opsamling og inspiration. Fra dialogmødet om fælledens fremtid

Opsamling og inspiration. Fra dialogmødet om fælledens fremtid Opsamling og inspiration Fra dialogmødet om fælledens fremtid at skabe et fælles billede af fælledens fremtidige udvikling Intro Synpunkter fra dialogmødet 12. november 2012 Den 12. november 2012 blev

Læs mere

Espergærde bypark - principper for den videre planlægning okt. 2014

Espergærde bypark - principper for den videre planlægning okt. 2014 Espergærde bypark - principper for den videre planlægning okt. 2014 Med udgangspunkt i de tre forslag til Espergærdes fremtidige udvikling og tegnestuen PK3 s skitseforslag til Espergærde bypark har vi

Læs mere

Lyndelse friskole givet tilsagn om tilskud på 7.500 kr. til den skoleklasse der skal deltage i projektet. Der er endvidere udtryk stor velvilje fra

Lyndelse friskole givet tilsagn om tilskud på 7.500 kr. til den skoleklasse der skal deltage i projektet. Der er endvidere udtryk stor velvilje fra Begrundelser for tilsagn og afslag fra henholdsvis Fynsland og Fagchef for Plan og Kultur til 1 ansøgningsrunde af Faaborg-Midtfyn Kommunes Landdistriktspulje 2014. Projekt / Projektbeskrivelse økonomi

Læs mere

en landsby i stærk udvikling

en landsby i stærk udvikling Lyne en landsby i stærk udvikling Ansvarlig: Arbejdsgruppen Lyne December 2009 Foto: Gunnar Schmidt Indhold Indhold 2 Lyne s lokal historie 3 Lokal analyse...3 Befolkningsanalyse..4 Input.4 Hvad viser

Læs mere

Fritids- og friluftspolitik ønsker på gule sedler fra borgerne:

Fritids- og friluftspolitik ønsker på gule sedler fra borgerne: 1 of 5 Fritids- og friluftspolitik ønsker på gule sedler fra borgerne: Bord 1 det organiserede foreningsområde: Sociale områder i forbindelse med træningsfaciliteter Indsats overfor indvandrere Redifinere

Læs mere

Fremtidens Landskaber: Strategier for Hornsherred syd for Jægerspris - Det lokale perspektiv. Dias 1

Fremtidens Landskaber: Strategier for Hornsherred syd for Jægerspris - Det lokale perspektiv. Dias 1 Fremtidens Landskaber: Strategier for Hornsherred syd for Jægerspris - Det lokale perspektiv Dias 1 Program Tidspunkt Kl. 16:00 16:05 Aktivitet Introduktion til eftermiddagens formål og program Kl. 16.05

Læs mere

Til dig, der bor ved kysten. - regler og love for kystområdet

Til dig, der bor ved kysten. - regler og love for kystområdet Til dig, der bor ved kysten - regler og love for kystområdet 2012 Forord Kysten i Fredericia Kommune er i særklasse, fordi kystlandskabet rummer store og meget forskellige natur- og landskabsværdier. Det

Læs mere

Velkommen til møde i Bæredygtighedsrådet Den 2. juni 2016

Velkommen til møde i Bæredygtighedsrådet Den 2. juni 2016 Velkommen til møde i Bæredygtighedsrådet Den 2. juni 2016 Storplettet perlemorssommerfugl Løvfrø Overdrev ved stråruplund i nærheden af Skamlingsbanken Dagsorden Kl. 15.00 kl. 15.05 Kl. 15.30 Kl. 16.00

Læs mere

Naturforvaltning 2007 2012

Naturforvaltning 2007 2012 Naturforvaltning 2007 2012 Svendborg Kommune Miljø og Teknik Naturovervågning Naturpleje og naturgenopretning Pleje af fortidsminder Guidede naturture Formidling og skiltning Svendborg Kommune ønsker med

Læs mere

På kanten mellem by og land. Belægning på stierne

På kanten mellem by og land. Belægning på stierne På kanten mellem by og land Belægning på stierne Indhold Fonden Ryslinge Skulpturpark Vision og mål 3 Projektbeskrivelse Ryslinge Skulpturpark 4 Stiforløb Siddepladser Budget Hovedstier 5 Bistier 6 Trædestier

Læs mere

Opsamling fra workshop 2 i område 1 - øst i Skibby Sognegårdworkshop

Opsamling fra workshop 2 i område 1 - øst i Skibby Sognegårdworkshop Opsamling fra workshop 2 i område 1 - øst i Skibby Sognegårdworkshop 2 i Selsøområdet Program 18.00 18.35 Velkomst 18:35 18.45 Oplæg: - opsamling fra 1. workshop og præsentation af 6 visioner 18.45 19.20

Læs mere

I den sydlige del af Kulhuse, ud for Bautahøj Kursuscenter. Adgang kun langs stranden eller fra sommerhusene.

I den sydlige del af Kulhuse, ud for Bautahøj Kursuscenter. Adgang kun langs stranden eller fra sommerhusene. Badevandsprofil for: Klassifikation af badevandet Beliggenhed (vandet) Hydrologiske forhold Morfologiske forhold blågrønalger (Cyanobakterievækst) makroalger og/eller fytoplankton Mulige forureningskilder

Læs mere