KALUNDBORG. Containerhavnen på Kalundborg Havn. nr. 1 februar 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KALUNDBORG. Containerhavnen på Kalundborg Havn. nr. 1 februar 2013"

Transkript

1 KALUNDBORG bladet nr. 1 februar 2013 Containerhavnen på Kalundborg Havn I DETTE BLAD KAN DU BLANDT ANDET LÆSE OM: Indkaldelse til generalforsamling Beretning og budget Dette års jubilarer Caféaften i 3F Kalundborg Ny flexjobreform Førtidspension Faglig hjælp i 3F Kontingent

2 Leder Job til de ledige v. afdelingsformand Flemming Lassen Sad lige og kikkede på lederen fra sidste blad for at se, om der var noget der skulle følges op på, og det var der. Danmark fik en ny socialdemokratisk ledet regering i september Og det må siges at være op ad bakke for dem og den førte politik. Og ind imellem kommer tanken da også, at nu kan det være nok. Men her skal der så huskes på, at vi fik en socialdemokratisk ledet regering, men vi fik jo ikke flertallet. Det borgerlige flertal gik jo fra 92 til 118 mandater. Og det gør det svært at få sine forslag igennem, da det hele tiden jo er spørgsmålet om, der kan opnås enighed med de Radikale, som jo i bund og grund er et borgerlig-liberalt parti. Jeg skrev også noget om EM i herrehåndbold. VM sølvmedaljer er altså også en præstation, og Danmark har vel altid tabt en enkelt kamp på vejen, og denne gang blev det så finalen. Jeg vil undlade at komme med sammenligninger mellem håndbold og politik, men nogle tanker kan man da gøre sig og trods mange sejre, kommer der også nederlag. Men vi er stadig krigsførende nation, nu også i Mali. Vi fik endelig ændret i reglerne for uddannelse og efteruddannelse, så de ledige kan opkvalificeres og gøres parate til de nye udfordringer. Prisloftet på kurser er afskaffet. Vi skal have lavet nye overenskomster på det offentlige område og er allerede gået i gang med at indhente krav til overenskomstforhandlingerne på det private område i Men den største udfordring bliver at skaffe job til de mange ledige og udfalds - truede medlemmer, som står til at miste deres dagpenge og dermed også deres forsørgelsesgrundlag. Den politiske/ økonomiske situation Den tidligere regerings ufinansierede skattelettelser har givet et stort hul i statskassen, og det er den nuværendes regerings store problem. Derfor må der sættes gang i den offentlige beskæftigelse og de projekter fremrykkes, som der er besluttet til senere igangsættelse. Når der er nedgangstider på det private arbejdsmarked, må det offentlige tage over og igangsætte projekter, som kan holde gang i beskæftigelsen. 2

3 er den største udfordring Kun ved at producere kan vi sikre beskæftigelsen. Nedskæringer og besparelser har ikke ført til andet end her og nu resultater, men har ikke ført til noget på lang sigt. Det er kommunerne et godt eksempel på. Kommunerne har afskediget for at få budgetter til at hænge sammen, og dels rammes de kommunale jobs, når der udliciteres. Specielt er det gået ud over rengøring, samt vej og park området. Faktisk så meget, at hver fjerde 3F job i gennemsnit er forsvundet i kommu - nerne. Og så kan man jo undres, når en borgmester i en tilstødende kommune, tæt på os, syntes, at det er katastrofalt, når en lokal virksomhed må lukke og afskedige ca. 40 personer. Selvsamme borgmester syntes ikke, det var nogen katastrofe, da kommunen afskedigede ligeså mange for at få budgettet til at nå sammen, bare fordelt på flere institutioner. For os i 3F er problemet det samme, nemlig at medarbejdere mister deres job og måske forsørgelsesgrundlag. Ledighed Ledigheden er stadig stor i Danmark. Tallene i parentes er 2012 til sammenligning. Vi har i DK nu ledige, svarende til 6,3% (ca ledige, svarende til 6,1%). I 3F samlet er der ledige, svarende til 15,9% ( ledige, svarende til 11,2%). I 3F Kalundborg er der 374 ledige, svarende til 10,4% (374 ledige, svarende til 10,15%). Akutjob pakke Regeringen har indgået flere aftaler, der giver nye muligheder for de langtidsledige, som risikerer at miste dagpengene i første halvdel af Aftalen om akutjob er en af dem. Akut-indsatsen skal sikre oprettelse af job forbeholdt ledige, som er i de sidste 13 uger af deres dagpengeperiode. Private arbejdsgivere har lovet at oprette akutjob og offentlige arbejdsgivere akutjob. Der kan være tale om både faste og midlertidige jobs. Det er helt almindelige jobs med almindelige løn- og ansættelsesvilkår. En pakke som må konstateres ikke har helt den virkning som er tilsigtet. Akut-job er jo målrettet mod de ledige, som er tæt på eller har mistet deres dagpengeret. Kalundborg Kommune har udsendt en pressemeddelelse, at kommunen har opfyldt sin kvote for akutjob i 4. kvartal 2012, ja faktisk opslået 2 akutjob mere en nødvendigt. Desværre må 3F i skrivende stund (30. januar 2013 her lige før deadline for bladet) konstatere, at der ikke blev ansættelse til nogen af vore medlemmer i de udmeldte job. Job som ikke engang har levet op til aftalen om akutjob. Det var nemlig enten stillinger med meget højere uddannelsesniveau (akademikere) eller deltidsjob under 30 timer. Kommune Jobcenter har alene set på at få udmeldt et tal, som alene har haft til mål at tilfredsstille i en statistik. Udfaldstruede før 1. januar 2013: 36 medlemmer 1. kvartal 2013: 62 medlemmer 3

4 Fremtid Selvfølgelig vil opgaven med at hjælpe de udfalds - truede medlemmer komme til at fylde og kræve en stor indsats. Vi skal have møder med tillidsvalgte og virksomheder for at se på muligheder for ansættelse i akutjob. Vi har igangsat en uddannelse (18. marts 2013) i organisering, hvor vi klæder de tilllidsvalgte på til opgaven. Et forløb over 4 gange, hvor også afdelingen får en rolle. Vi laver nogle initiativer i LO kampagnen Er du OK? Vi skal også arbejde videre med 3F i fremtiden, her - under afdelingsstrukturen i region Sjælland. Vi skal have fornyet de offentlige overenskomster, afholde møde om forhandlingsresultat og afvikle ur - afstemning her har afdelingen besluttet, at benytte alle afstemningsmuligheder (elektroniske som skrift - lige). Vi igangsætter en ny aktivitet i afdelingen Café møder med forskellige emner. Udover et oplæg af faglig, politisk, som kulturel karakter vil der også blive serveret et måltid mad til en rimelig pris. Første gang den 15. april i afdelingens lokaler, og der planlægges et café møde mere i maj måned. Hold øje med hjemmesiden og lokalavisen, for der bliver tilmelding på. Se mere på side 6 i bladet. 1. maj på taget, i samarbejde med Dansk Metal, bliver gentaget med talere, fællessang og lidt brød til maven. Det hele er i planlægningsfasen, så også her hold øje med hjemmesiden og opslag i avis og arbejdspladser. Så skal der være 3F kongres i september 2013 i Aalborg, hvor afdelingen har mulighed for at sende 9 delegerede. De delegerede skal vælges på general - forsamlingen den 18. marts Velkommen til generalforsamling Vi ses til generalforsamling den 18. marts! 4

5 KALUNDBORG Ordinær generalforsamling Mandag den 18. marts 2013 kl Sted: Kalundborghallens lokale 4 til spisning kl Generalforsamlingen foregår kl samme sted (indgang fra torvet) Dagsorden: 1. Valg af 2 dirigenter. 2. Valg af stemmeudvalg og referent 3. Beretning. a. formand b. a-kasse c. lønudvalg 4. Regnskab. 5. Indkomne forslag og budget 6. Valg ifølge lovene, herunder valg af delegerede til 3F kongressen 2013 Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Husk gyldigt medlemsbevis (LO Pluskort) Der er spisning fra kl Generalforsamlingen begynder kl Tilmelding til spisning senest den 14. marts 2013 på eller telefon På afdelingens vegne Flemming Lassen Beretning mv. side

6 Café aften i 3F Kalundborg Stedet hvor mennesker mødes. Vores første arrangement i vores Café er mandag den 15. april kl Vi har fået Kaj Buch Jensen til at komme og fortælle om Valdemar Henckel og Kalundborg. Kaj vil fortælle historien om Kalundborg Skibsværft og Kalundborg Banks krak med særlig vægt på Valdemar Henckels forhold til Socialdemokratiet, herunder Thorvald Stauning og Kalundborgs senere borgmester Frederik Andersen. Og historien om hans forhold til fagbevægelsen i en turbulent tid, hvor byens indbyggertal voksede med 35-40%, og mange fagligt aktive tog til Kalundborg for at få arbejde i en af Henckels mange aktiviteter. Vores Café aften holdes i afdelingens lokaler og er åben for alle, prisen er 65 kr. incl. mad en øl/vand eller et glas vin betaling forud eller senest ved mødets start. Menu: Stegt flæsk med persillesovs Tilmelding til arrangementet skal ske senest fredag den 5. april kl. 12 på tlf eller via vores hjemmeside: Det kan betale sig at tilmelde sig i god tid, da det foregår efter først til mølle princippet. 6

7 HUSK 1. maj på taget 2013 Dansk Metal og 3F Kalundborg holder igen 1. maj på taget i 3F s lokaler på Nytorv i Kalundborg. I lighed med sidste år vil der blive talere, fællessang og lidt brød til maven. Se mere på hjemmesiden ca. 1. april eller opslag. Dansk Metal og 3F Kalundborg 7

8 GENERALFORSAMLING 18. MARTS 2013 Beretning Industri 2012 Af faglig medarbejder Ib Mortensen Vi er i 2012 ikke sluppet for virksomheder, der skulle tilpasse deres medarbejderstab. Her kan nævnes virksomhederne Poul E. Danchell A/S, Gyproc A/S og Dong Energi, som 2012 overtog Inbicon bioethanol forsøgs fabrik. Her blev 19 ud af 30 medarbejdere afskediget i 2012, deriblandt vores medlemmer. En af de afskedigede var arbejdsmiljørepræsentant på virksomheden, hvilket undrede os, for oplyst til os så skal der stadig foregå en produktion af bioethanol på forsøgs - basis på Inbicon. Det skulle vise sig at være anderledes hos Dong, for det virkede, som om de på forhånd havde beslutter sig for, at de ville afskedige arbejdsmiljørepræsentanten. Arbejdsmiljørepræsentanten fik herefter udleveret en opsigelse, der ikke efter - levede overenskomstens regler for afskedigelse af tillidsvalgt medarbejder. Det gjorde vi så Dong opmærksom på, som herefter efterlevede de spilleregler, der er i overenskomsten i sådanne sager. Forbundet overtog derefter sagen for at forhandle en fratrædelsesaftale på plads til stor tilfredshed for arbejdsmiljørepræsentanten. Nyt overenskomst - område Kalundborg Forsyning A/S er pr. 1. maj 2012 over - gået fra den Kommunale overenskomst til Industriens overenskomst, med de følger og udfordringer det har givet tillidsrepræsentanterne. De skulle sætte sig ind i et helt nyt overenskomstområde med mange nye udfordringer i fremtiden. Industriens Overenskomst ligner ikke den kommunale Overenskomst. Vi skal herfra gøre alt for, at I kommer godt i gang. Vi glæder os til samarbejdet med tillids - repræsentanterne på Kalundborg Forsyning, og herfra vil vi gøre vort bedste, så I føler jer som en del af industriområdet. Lønforhandlinger 2012 Ved lønforhandlingerne i 2012 har der i Kalundborg været stor forskel på, hvordan der er forhandlet. Nogle steder har vores tillids - repræsentanter og virksomhed haft rigtige lønforhandlinger, på andre virksom - heder det været et diktat. Her har man først forhandlet med andre faggrupper på virksomheden, og dermed lagt et loft for lønstigningerne, før man har forhandlet med vores tillids - repræsentanter. Derved kunne de ikke give mere til vores medlemmer end de lønstigninger, man havde givet de øvrige ansatte. Ikke engang nogen former for bløde værdier kunne forhandles hjem. Det ville være med til at sprænge de aftaler, man havde indgået andre steder i virksomheden. Telefoniske henvendelser Der har igen i 2012 været mange personlige/telefoniske henvendelser i afdelingen med spørgsmål på alt fra manglende løn, ferie - pege, pension, udbetaling af 5 feriefridage ved ferie - årets udløb, manglende beregning/udbetaling af særlig fratrædelse godt - gørelse ved opsigelser. Ligeledes har der været et stigende antal sager omkring konkurser, og derved flere anmeldelses til Lønmodtagerens Garantifond. 8

9 Beretning Bygge- og anlæg og Det grønne område 2012 Af faglig medarbejder Steffen Madsen Året 2012 har været i den sociale dumpnings tegn, med medlemsorganisering som ascendant. Når der har været meldinger om udenlandsk arbejdskraft, er andet lagt til side, og vi har besøgt byggepladser og virksomheder så hurtigt som muligt. Vi får mange henvendelser om, at der er udenlandske folk, der arbejder her og der, og det er vi meget glade for, og vi kan love, at der ikke har været en henvendelse, som vi ikke har efterforsket. Udenlandsk arbejdskraft Vi har et glimrende samarbejde, om illegal udenlandsk arbejdskraft, med den task force gruppe, som den nuværende regering bevilgede 60 millioner kroner til, som består af arbejdstilsynet, skat og politiet. Gruppen arbejder hurtigt og præcist, og afslører snyd og underbetaling. Vi oplever heldigvis også, at den udenlandske arbejdskraft er overenskomstansat på lige vilkår med danske kollegaer, hvor tingene er i orden, og hvor der er respekt for den danske model. Alle udenlandske arbejdere og virksomheder, skal registreres i RUT registeret, (Registeret for Udenlandske Tjenesteydere), som har til formål at give myndighederne bedre mulighed for at sikre håndhævelse af de regler, der gælder for udenlandske tjenesteydere og arbejdstagere, som opererer i Danmark. Afdelingen har adgang til RUT, og kan aflægge et besøg på virksomhederne. Den Grønne gruppe Vi har også kontrolbesøg i de grønne overenskomster, hvor vi kan kontrollere, om overenskomsten bliver overholdt, og på bygge - området 48 timers møder, hvor vi kan få lov til at se kontrakter og lønsedler samt at organisere underentreprenører. 48 timers møder varer ikke 48 timer, men mødet skal afholdes inden 48 timer, fra vi har begæret det. Organisering Medlemsorganisering er en bydende nødvendighed, vi kan ikke undvære de kollegaer, der har valgt at stå uden for fællesskabet. De skal igen være en del af det sammenhold, der skal fastholde de goder og rettigheder, vi har forhandlet os til gennem vores overenskomster. Sammenhold gør stærk, siger et slogan, men hvis det sammenhold består af færre og færre på en arbejdsplads, så svækkes styrken og vi står i en dårligere forhandlingssituation. På en virksomhed med overenskomstforholdene i orden er alle omfattet af overenskomsten og dermed af de goder, som den indeholder, men det er dig der betaler for at vedligeholde den, så der er også en økonomi at tage hensyn til. Dine uorganiserede kollegaer får fuld glæde af overenskomstens aftaler, men er ikke med til at betale for varerne! Det ville du vel ikke acceptere hvis det eksempelvis var en personaleforening med en kaffe og brødordning? Jo flere der falder ud af fællesskabet, jo mere forhandlingsstyrke mister vi, og jo dyrere bliver det for dig. Organiseringskampagnen er kun lige begyndt og tillidsfolk får tilbudt et redskab i form af et kursusforløb, til at synliggøre nødvendigheden og værdien af det sammenhold der er så vigtigt. 9

10 GENERALFORSAMLING 18. MARTS 2013 Bygge- og anlægs branchens elektroniske uddannelseskort er en nem og hurtig løsning, så du til enhver tid kan fremvise dine afsluttede erhvervs uddannelser og arbejds - markedskurser ved hjælp af en smartphone eller en computer. 10

11 I stilladsklubberne gøres der et rigtigt flot stykke arbejde, og der findes vel dårligt den stilladsarbejder, der ikke er klar over, at det sammenhold, som der er blandt stilladsarbejderne er grunden til de løn og arbejdsforhold de har, og at alle får tilbudt en uddannelse efter 3 måneder i en virksomhed. Faglige sager Indenfor Bygge-anlæg og det grønne område er der afsluttet 62 faglige sager i 2012, det er sager der har været skriftlighed i, og som er registreret i vores sagsbehandlingssystem. Sager, hvor problemet løses med det samme, eller hvor en telefonopringning er nok til at løse sagen, samt sager som medlemmer selv løser efter aftale med afdelingen, er ikke med i de 62 sager. I de 62 sager har medlemmerne fået kr , Over en million kroner har afdelingen skaffet medlemmer inden for disse områder. Penge som retsmæssigt var deres, men penge som arbejdsgiverne ikke kunne eller ville betale. Det er ikke et år med mange konkurser, så de fleste sager har været om uenighed om betaling og afskedigelser, også af tillidsvalgte, og det kan være en dyr affære for arbejdsgiverne. Elementer i en model for kædeansvar Igennem de seneste 15 år har vi oplevet, at mange lønmodtagere indenfor bygge- og anlægsbranchen snydes for deres løn, pension, feriepenge, SH og overtidsbetaling af den virksomhed, de er ansat i. Typisk er disse virksomheder et enkelt led i en værdikæde af underentrepriser, som udgår fra hovedentreprenøren og i nogle tilfælde helt ned til arme/ben -virksomheder. For at imødekomme, at nogle virksomheder systematisk kan snyde med løn og med betalinger til det offentlige, bør der indføres et kædeansvar, således at det øverste led i en entreprisekæde (hovedentreprenøren), kan holdes ansvarlig for eventuelle underentreprenørers forsømmelser. 8 EU-lande har allerede sådanne bestemmelser. Det samme har Norge. Desuden indeholder EU-Kommissionens forslag til bedre håndhævelse af udstationeringsbestemmelserne også bestemmelser om kæde - ansvar. Et krav om kædeansvar skal kunne gøres gældende fra det tidspunkt, hvor lønnen skulle være udbetalt, eller hvor skat, moms m.v. skulle være indbetalt til de offentlige myndigheder. Det er vigtigt, at en ordning gøres så let og lidt bureaukratisk som mulig, og dybest set handler det jo om, at de virksomheder, der opererer inden for byggeog anlægsbranchen, og som påtager sig opgaverne som hovedentreprenører, også påtager sig ansvaret for, at hele opgaven løses efter de gældende regler, love og aftaler. 11

12 Beretning fra Transport GENERALFORSAMLING 18. MARTS 2013 Af faglig medarbejder Jesper Nielsen Faglige sager Der har i årets løb været en del faglige sager omkring manglende løn og tillæg, feriepenge og advarsler. Vi har oplevet, at virksomheden, der har overenskomst, ansætter medarbejdere på ansættelseskontrakter, der ikke følger overenskomsten bestemmelser. Det er således, at hvis virksomheden er omfattet af en overenskomst, kan den ikke skrive sig ud af nogle bestemmelser i overenskomsten (det vil altid være overenskomstens bestemmelser, der er gældende for arbejdsforholdet). Modsat er virksomheden ikke omfattet af en overenskomst, er der alene det skrevne i ansættelsesaftalen at holde sig til, samt hvad der måtte følge af eventuel lovgivning bl.a. ferielov arbejdsdirektiv m.m. Advarsler Vi oplever en tendens til, at arbejdsgiveren er blevet hurtigere til at give en advarsel. Heldigvis kommer de fleste rettidigt, så vi kan rejse en eventuel sag over for arbejdsgiveren. I to sager har det dejet sig om en tidligere og en nuværende arbejdsmiljørepræsentant, der fik skriftlige advarsler for at passe sit hverv som tillidsvalget. I begge tilfælde mødtes vi med arbejdsgiveren, og advarslen blev trukket tilbage. Hvis du får en advarsel af din arbejdsgiver, så kontakt altid afdelingen straks. OK 2012 Overenskomstforhandlingerne 2012 gav ikke de store lønstigninger, om lønstigningerne var et tilfredsstillende resultat eller ej, er langt hen ad vejen et temperament spørgsmål, men hvis man husker tilbage, var der som bekendt langt fra lagt op til nogen lønfest ved overenskomstfornyelsen i Lønstigninger blev som bekendt: 1,65 kr. pr. 1. marts ,85 kr. pr. 1. marts samt 1,4% i stigning på genetillæggene pr år. Et andet væsentligt element i overenskomstfornyelsen var, at arbejdsgiver nu skal betale for erhvervelsen og fornyelsen af EUkvalifikationsbevis og førerkort. Endvidere kom der ret til 2 ugers relevant kursus i opsigelsesperioden. Stemmeprocenten for transportgruppen var 34,0%, heraf stemte 56,5% ja og 43,5% nej. I 3F Kalundborg var stemmeprocenten 25,5%, heraf stemte 78,7% ja og 21,3% nej. Renovationsområdet RenoNorden, som bl.a. har en stor del af renovationskørslen her i kommunen, er blevet en meget stor spiller på det danske renovationsområde. I den forbindelse er afdelingen og tillidsmanden her i Kalundborg kommet med i et landsdækkende netværk, der bl.a. har til formål at få lavet landsdækkende aftaler med selskabet. Færgeruten Kalundborg Århus I maj måned 2012 skulle det tyske rederi FRS sætte hurtigfærgen Dolphin Jet ind på ruten Århus Kalundborg, men der opstod problem med at få sejltilladelse pga. miljøpåvirkninger i Kalundborg fjord og ved bosserne ved Samsø. Efter flere møder fik Dol - phin Jet endelig godkendelse fredag d. 20. juli 2012, så med mere end måneds forsinkelse anløb Dolphin Jet Kalundborg lørdag d. 21. juli Torsdag morgen den 16. august 2012 indstillede Kattegat-ruten driften af Dolphin Jet, da rederiet ikke kunne drive ruten lønsomt, 12

13 pga. de restriktioner miljøstyrelsen havde givet (12 sømil længere sejrute og reduceret fart i Kalundborg fjord) Kalundborg Havn som Containerhavn Rederiet Unifeeder har i samarbejde med Schultz Shipping A/S etableret Kalundborg container terminal. Mandag d. 14. maj var første anløbs dato. Fremover er der anløb hver mandag aften/nat. Dette tiltag har givet flere 3F job til de i forvejen mange job på havnen. Svebølle-Værslev turistfart 1. januar 2013 er Svebølle-Værslev turistfart blevet overtaget af Egons A/S i Slagelse Dette får ikke den store praktiske betydning, da de fleste busser stadig skal Containerhavnen i Kalundborg have udkørsel fra Svebølle, men der har i fasen op til overdragelsen været en del møder og spørgsmål i forbindelse med virksomhedsoverdragelsen, i den forbindelse er der opstået en twist omkring, hvor ansættelsesstedet er. Firmaet har nu 5 udkørselssteder og ønsker i den forbindelse at ansætte alle på alle udkørelsessteder, herunder bl.a. i København. Dette medfører, at den enkelte chauffør selv skal sørge for transport til og fra København, hvis det er der, man skal møde ind. Det er 3Fs opfattelse, at man kun kan have ét an - sæt telsessted, sagen har ikke kunnet løses på et lo - kal mø de, herefter blev der afholdt mæglingsmøde, hvor der kun kunne blive enighed om at forelægge sagen for overenskomstens parter, som skal mødes i februar måned. Nye tiltag omkring uddannelse Overenskomster (OK) OK 2012 fokuserede på tryghed. Ikke i den traditionelle form, med længere opsigelsesvarsler osv. i forhold til det aktuelle job. Men derimod i en udgave, man kunne kalde tryghed i arbejdslivet eller på arbejdsmarkedet. Tryghed i denne forståelse forudsætter, at den enkelte skal have tryghed og tillid til, at hvis det nuværende job forsvinder, så skal det nok lykkes at finde noget andet. Dermed blev der sat en dagsorden, der handlede om uddannelse. Ret til uddannelse rettet mod både det nuværende og de fremtidige job. Ret til at kunne tage fri til uddannelse. Ret til selv at kunne bestemme, hvad den skal indeholde. Og ret til løn under uddannelse. I disse kriseår er det ikke nemt at hente overenskomst-resultater hjem. Så ud over, at vi med lodder og trisser fik sikret reallønnen, måtte der kæmpes hårdt for at hente resultater hjem på uddannelsesområdet. Men lidt fik vi da ved OK Vi fik sikret, at det altid er arbejdsgiveren, der skal betale for lovpligtig efteruddannelse. Vi fik sikret 13

14 GENERALFORSAMLING 18. MARTS 2013 automatisk opsparing af uforbrugte uger på den selvvalgte uddannelse, dog stadig med 6 uger som det der maksimalt kan stå på kontoen. Men vigtigst var, at vi fik forbedret retten til uddannelse i opsigelses - perioden, således, at man nu med sædvanlig løn kan gå på uddannelse i op til 4 uger, når man er blevet sagt op. Samt at opsigelsesvarslet kan forlænges med 2 uger, hvis man benytter sig af alle 4 ugers uddannelsesret. I de kommende år skulle det også gerne lykkes at få en egentlig ret til at blive faglært via voksenerhvervsuddannelse, hvis det er det, man ønsker. F.eks. ved, at når man har været i virksomheden i en bestemt periode, har man ret til at få en aftale om en voksen - erhvervsuddannelse. Desuden har vi fortsat brug for mere tid til uddannelse i forbindelse med opsigelse. Ordblindekursus Der er desværre alt for mange ikke mindst blandt 3F s medlemmer der ikke læser og skriver godt nok i forhold til deres job og i forhold til at kunne følge en uddannelse. Heldigvis er der gode muligheder hvis man altså griber dem! Vi har sikret os en overenskomstmæssig ret til at deltage i ordblindekurser o.l. med sædvanlig løn. Og AOF og VUC er klar med gode undervisningstilbud, hvor man dels får lidt mere styr på bogstaverne, dels lærer at bruge computeren som værktøj, når man skal læse og skrive. Hjælp os med at få dette gode budskab ud til alle dem, der har brug for det. Og hjælp os med at få dem til at bruge de gode tilbud. Voksenlærling Her i foråret 2013 er voksenerhvervsuddannelsen på dagsordenen. I regeringen, i centraladministrationen og blandt arbejdsgiverne er der mange, der mener, at voksenlærlinge tager lærepladserne fra de unge, og at voksne derfor skal følge andre stier frem til svendebrevet end de unge. Den kurs må vi advare mod på det kraftigste. Dels fordi det er meget tvivlsomt, om det virkelig forholder sig således, at voksenlærlinge fortrænger unge lærlinge. Dels fordi det kun er rimeligt, at også de lidt ældre kan uddanne sig frem til svendebrevet under den ramme og den tryghed, som en uddannelsesaftale (eller lærekontrakt) er. Hertil kommer den økonomiske side af sagen. For lur mig, om dem der gerne vil pille ved vores VEUD-ordning ikke også har kig på de tilskudsordninger, der er knyttet til VEUD-ordningen. Der er en alvorlig fare for, at de bliver banket tilbage til det niveau, som AMU-kurser foregår på. Det er uacceptabelt. Ungdomsuddannelser Når det gælder lærepladser til de unge, er det fuldstændig hen i skoven at der nu er næsten , der ikke kan finde en praktikplads. Her må regeringen roses for at have taget et initiativ. Det bliver nemlig sådan, at hvis virksomhederne fortsætter med at nøle i forhold til at ansætte lærlinge, skal de unge i stedet kunne gennemføre deres uddannelse i et såkaldt praktikcenter. Det kan der såmænd godt komme en ganske god erhvervsuddannelse ud af. Men det er naturligvis at foretrække, at de unge kan få den ægte vare i form af en læreplads, hvor man sammen med erfarne kolleger udfører rigtig produktion, og på den måde lærer sig alle fagets finesser. VEU-godtgørelsen altså den kompensation, som deltageren eller arbejdsgiveren får i forbindelse med et AMU-kursus er fortsat nede på 80% af dagpengesatsen. At satsen kom derned var den tidligere regerings opfindelse. Men det er skuffende, at vores regering ikke har ført den tilbage til dagpengesatsen. Vi må presse på for, at det sker snarest. 14

15 Beretning fra offentlig gruppe Af faglig medarbejder Inger Pedersen Året 2012 står i en klar erindring for mig. Særligt kan jeg i denne forbindelse nævne, at Holbæk Kommune udliciterede deres rengøring. Forenede Service vandt denne udlicitering, hvor hovedformålet fra politikerne var ren besparelse, og naivt troede de, at man kunne få samme kvalitet for 17 mio. mindre. Det er virkelig gået ud over vores medlemmer, aldrig har jeg oplevet noget lignende, områderne er skåret ned til ca. 1 3 af de timer, der var tidligere. Det første halve år var der fejl på næsten alle lønsedler, det være sig i selve lønnen, indbetaling af pension, betaling for ekstra og overarbejdstimer. Rengøringsassistenterne fik ikke nye arbejdsplaner, der blev opsagt rigtig mange af vores medlemmer andre blev sat ned i tid, til timer de ikke kan leve af så de var nødt til selv at sige nej til jobbene. Forende Service glemte at fraskrive sig den offentlige overenskomst, da de overtog Holbæk Kommune, men der har efterfølgende været forhandling, hvor forbundet og Dansk Industri har været med til at lave aftaler for dem, der er virksomhedsoverdraget til firmaet. Det har betydet, at de allerede ansatte kan beholde nogle af de goder de havde før virksomhedsoverdragelsen. Jeg er sikker på, at mange har været glade for deres medlemskab af 3F, så de har kunnet få den hjælp, der har været behov for. Så tro mig, det er jeres arbejdsforhold vi passer på også i rengøringsbranchen såvel som andre steder. Udlicitering i rengøringen Det er min opfattelse, at netop ting, som jeg lige har omtalt med udlicitering, er kommet for at blive, og vil nok blive mere i de kommende år. Det kræver, at vi i de faglige organisationer er helt oppe på mærkerne for at forsvare de rettigheder, vi har kæmpet os til de sidste 100 år. Rengøringen i Kalundborg Kommune er på nuværende i udbud. Jeg håber virkelig ikke, vi skal opleve det samme som i Holbæk Kommune. Jeg trøster mig med (på vores medlemmers vegne) at Kalundborg Kommune ikke har vægtet prisen så højt som kvalitet, drift og levering og miljø. Jeg er rigtig glad for at kommunen giver et kontrolbud. Specialarbejderne Også vores specialarbejdere bliver hele tiden pustet i nakken med udbud og udlicitering af deres arbejde. Der er inden for de sidste år bygget 2 nye materiale - gårde, jeg tænker da tit på, om der er nogle medarbejder tilbage i dem i løbet af få år, eller er det hele på private hænder? Ved Vej og Park har der været en besparelsesrunde, hvor de måtte opsige 12 medarbejdere, og der er nu vinterhjemsendt 7, så jo, besparelserne kan rigtig mærkes for vores medlemmer. Faglige sager Vi på det offentlige område har desværre haft en del sager i 2012, hvor medarbejder er blevet mobbet, det kan hverken kollegaer og lang mindre ledelse være bekendt arbejdsmiljøet skal være intakt, selv om der sker besparelser men det gamle ordsprog når krybben er tom, bides hestene kan stadig mærkes rundt omkring. Så der er masser at lave også for vores gode arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter. MED aftale I Kalundborg Kommune er vi gået i gang med at lave en revision af MED aftalen jeg håber det vil gå lettere, end da vi skulle forhandle aftalen, vi har haft det første møde, og vi er rimeligt enige om, hvor der skal laves ændringer. Så mon ikke vi kommer igennem det, på en fornuftig og konstruktiv måde og får en god aftale med medbestemmelse og medindflydelse i alle henseende. Overenskomstforhandlinger Der er gang i overenskomst- 15

16 GENERALFORSAMLING 18. MARTS 2013 forhandlingerne, som skal være gældende fra 1. april 2013, det er ikke nemme forhandlinger, oplægget fra modpartens side var en lønnedgang, mindre medbestemmelse og medindflydelse, ingen senior dage, ret til at bestemme over alt ferie og alt i alt større fleksibilitet for uden modydelse. Vi kan jo nok ikke forvente de store stigninger, men håber at der kommer en fornuftig løsning. Jeg vil her gerne opfordre jer alle til at stemme om overenskomsten, når I får det tilsendt, der bliver mange forskellige muligheder for at afgive sin stemme både skriftligt og elektronisk, så brug endelig jeres ret til det. Jeg håber at I står rigtigt registreret i vores EDB system, men skulle der ske det, at I ikke får en stemmeseddel, skal I endelig kontakte os. Jeg kan fortælle, at igen ved denne afstemning har den offentlige gruppe besluttet at give en lille gave, har endda hørt at det skulle være meget anvendeligt. Netværksmøder Igen i 2012 har den offentlige gruppes tillidsvalgte holdt en del netværks - møder, jeg er rigtig glad for alles store deltagelse og sammenhold, også når det er svært. Og svært har det været, nogen rammes af sygdom, og nogen har vi mistet, men heldigvis er der nye, der tager over og dem hilser vi også velkommen i samarbejdet. Beretning Privat rengøring Anne Rasmussen De sager, som afdelingen har ført i 2012, har ikke adskilt sig synderligt fra tidligere år. Det er stadig sager vedrørende manglende afregninger for overtid og andre tillæg. Dette er ikke udelukkende et fænomen i Kalundborgområdet, idet vi hører den samme tendens, når vi mødes med kollegaer fra andre afdelinger. Såfremt du er i tvivl, om du er aflønnet korrekt, er du meget velkommen til at kontakte afdelingen så kigger vi på det var også året, hvor Serviceoverenskomsten blev fornyet. Stemmeprocenten var 30,5%, og der var 84,2% der stemte for og 15,8% imod. Afdelingen får en del henvendelser fra medlemmer som er blevet varslet ned i arbejdstid. Dette sker ofte i forbindelse med kontraktfornyelser. Uanset om det firma, der havde kontrakten, genvinder den, eller om det er et nyt firma, ser vi ofte, at de rengøringsassistenter, der fortsætter og dermed bliver i virksomheden, sættes ned i arbejdstid. Efterfølgende henvender de sig i afdelingen, idet de efter indgåelse af ny kontrakt har måttet sande, at de skal løbe endnu stærkere for at nå deres arbejde, og at de ikke føler at de ud - fører deres arbejde tilfredsstillende. Rengøringsbranchen er hård der er mange om buddet, når kontrakter skal fornyes. Det betyder desværre, at de bydende virksomheder presser citronen alt, hvad de kan, og derfor skruer prisen helt i bund, når der skal afgives pris på arbejdet. Men det er ikke det, der er værst nej, det der er værst er, at det er rengøringsassistenterne, der bliver sorteper i dette spil. De skal udføre en opgave, hvor de ikke føler de gør deres arbejde ordentligt, og det får dem til at føle sig utilstrækkelige og frustrerede. Det er et stort problem inden for branchen, som kan føre til en kontrolopmåling. I det gamle Tornved Kommune, som hører til Holbæk Kommune, er den offentlige rengøring udliciteret til Forenede Service. Alle nyansatte følger den private overenskomst. Der er indgået en aftale som kun gælder for de nuværende ansatte. Den aftale følger de hele deres ansættelses periode. Vi er parate til at hjælpe jer hvis der opstår problemer, og vi glæder os til at få jer med i netværket. 16

17 Beretning sygedagpenge og arbejdsskader Sten Drejø Juridisk sekretær Arbejdsskader Endnu et år med et stigende antal arbejdsskader. Endnu et år, hvor der er udbetalt rigtig mange penge til medlemmer, der er blevet syge af at passe deres arbejde. Lidt mere en 24 millioner er kommet til udbetaling. Gunver Jensen eksempler på, at selskaberne har observeret medlemmer, når disse har handlet, afleveret børn, deltaget fritidsaktiviteter m.v. Disse observationer er så lagt til grund for forsikringsselskabernes anke. En meget betænkelig og ubehagelig fremgangsmåde. er blevet syg på grund af en arbejdsskade, eller at sygdommen på anden måde er erhvervsbetinget, og så tager vi initiativ til at sagen bliver anmeldt til Arbejdsskadestyrelsen. Vi hører ofte disse medlemmer give udtryk for, at sagen aldrig var blevet anmeldt, hvis vi ikke havde gjort det, for når man er syg, er der ikke overskud til at koncentrere sig om meget andet end at blive rask, eller lære at man må leve med en kronisk sygdom. Mange sygemeldes på grund af fysisk sygdom, med det er ikke sjældent, Beløbet kan synes svimlende stort, men man skal huske på, at for den enkelte, der er kommet til skade, er det kun et meget lille plaster på såret, i forhold til at være rask og i stand til at klare sig selv uden helbredmæssige begrænsninger. Det har altid taget lang tid at få en arbejdsskade behandlet i Arbejdsskadestyrelse og Ankestyrelse. Sagsbehandlingstiden er ikke blevet kortere med årene, specielt fordi forsikringsselskaberne meget oftere end tidligere anker afgørelserne. På det seneste har vi set Sygesamtaler Når et medlem bliver sygemeldt, er langt de fleste i dag klar over, at de kan få bisidderhjælp fra afdelingen, når de skal til møde på jobcentret i forbindelse med deres sygeperiode. Rigtig mange benytter sig af dette tilbud, for det kan være endog overordentligt svært at manøvrere i sygedagpengesystemet, samtidig med at man er syg og med den evindelige trussel om stop af sygedagpengene hængende over hovedet. Når vi spørger ind til medlemmets sygdom, viser det sig tit, at det syge medlem 17

18 GENERALFORSAMLING 18. MARTS 2013 at det er psykisk sygdom, der i den sidste ende invaliderer dem. En psykisk lidelse, som gang på gang af speciallæger bliver begrundet i det pres, der lægges på den syge. En tankevækkende kendsgerning i et velfærdssamfund, hvor det offentlige skal hjælpe og tage vare på den borger, der har brug for hjælp og støtte, men desværre den skinbarlige sandhed. Fleksjob og førtidspensioner Nogle syge bliver aldrig færdigbehandlet, inden de raskmeldes og de vil uden al tvivl komme tilbage til sygedagpengecirkusset igen. Andre er mere heldige, de bliver afklarede om, hvad det er for nye brancher, de nu skal tilbyde deres arbejdskraft inden for. De fleste kan vende tilbage til det ordinære arbejds - marked, mens andre har så store skånebehov at de bliver bevilliget fleksjob eller førtidspension. I hele 2012 blev en ny fleksjobs- og førtidspensionsreform debatteret, og i december blev det sidste punktum sat, således af reformen kunne træde i kraft den 1. januar (Vi har skrevet lidt om reformen andet steds i bladet) Til trods for at intentionerne med reformen og konsekvenserne ved indførelsen havde været kendt længe, var det først i allersidste øjeblik inden den 31. december 2012, at mange gode fleksjobansættelser kom i hus. Mange ting er ændrede ved de nye reformer, men som vi ser det, vil der ikke blive mindre brug for vores hjælp i fremtiden. Vi var i mange tilfælde medvirkende til de gode resultater, hvor arbejds - giverne fik de rigtige personer, til de job, de skulle have besat, og hvor medlemmerne blev ansat med de rigtige skånehensyn til overenskomstmæssige løn-, pensions- og arbejdsvilkår. Fritidsulykkesforsikring Hvis man kommer til skade, når man er på arbejdet, skal arbejdsgiveren anmelde ulykken til Arbejdsskadestyrelsen, og både egen læge og afdelingen kan også gøre det. Sker skaden derimod i fri - tiden, skal man selv anmelde den til sin fritidsulykkesforsikring vær opmærksom på, at man kan være dækket af flere forsikringer. Sørg for at ulykken anmeldes, selvom det i første omgang ser ud, som om der ikke er sket større skader. Der kan komme forværringer senere i livet, som kan henvises til en tidligere skade, men har den ikke været anmeldt, er der i sådanne tilfælde intet at gøre. Vi hjælper gerne med rådgivning i forbindelse med fritidsskader. Sørg for at ulykken anmeldes, selvom det i første omgang ser ud, som om der ikke er sket større skader. 18

19 A-kassens beretning Af A-kasseleder Anny Jensen Nedsat dagpengeperiode Dagpengeperioden er blevet nedsat fra 208 uger til 104 uger. Samtidig er kravet for igen at få dagpengeret sat op fra 962 timer til 1924 timer. Det betyder et helt års arbejde på fuld tid, før der igen er ret til dagpenge i 2 år. Vi syntes det er helt forkert, at man i en krisetid med meget arbejdsløshed halverer dagpengeretten og fordobler arbejdskravet. I 2012 har 12 medlemmer af de 36 udfaldstruede, mi - stet dagpengeretten. I første halvår af 2013 har vi 77 medlemmer, som står til miste dagpengeretten. Enkelte af dem kan have ret til seniorjob eller efterløn, og forhåbentlig vil flere komme i betragtning til et Akutjob. Men det er en meget ulykkelig situation for de medlemmer det rammer. Der vil være en del, som ikke vil have ret til kontanthjælp. Disse medlemmer kan muligvis have ret til uddannelse i en periode på op til 6 måneder. Forsørgelsen vil blive udbetalt af kommunen og beløbet vil svare til kontanthjælp. Vi forsøger af politisk vej at få ændret på forringelserne for de ledige. Tilbagebetaling af efterlønsbidrag Regeringen besluttede, at man fra 1. april 2012 til 1. oktober 2012 havde mulighed for at fravælge efterlønsretten, og i stedet få udbetalt efterlønsbidraget skattefrit. I vores afdeling valgt 1179 medlemmer at få udbetalt bidraget. I alt blev der udbetalt kr. Mange har nok ment, at det var for usikkert, om efterlønnen ville bestå, men til gengæld har man så sagt ja til at arbejde indtil folkepensionen, som er på 67 år og muligvis står til yderligere udskydelse. Vi kan frygte, at mange vil have svært ved at arbejde, indtil folkepensionsalderen på grund af nedslidning. Seniorjob Ledige, der har ret til efterløn men mister dagpengeretten, når der er mindre end 5 år til de kan få efterløn, har ret til et Seniorjob. Et seniorjob kan kun være på en offentlig arbejdsplads, og den ansatte kan kun være i jobbet til efterlønsalderen er nået. I forbindelse med forhøjelsen af efterlønsalderen med virkning fra 1. januar 2013 fulgte alderen for ret til seniorjob med op. Det har betydet, at mange, der havde en forventning om at kunne få et seniorjob, mistede denne mulighed. I forbindelse med finanslovsaftalen har regeringen derfor sammen med Enhedslisten aftalt en særlig overgangsordning, som giver en bestemt aldersgruppe ret til seniorjob, selvom de pågældende ikke kan opfylde kravet om tidligst at have opbrugt deres dagpengeret fem år før den nye, forhøjet efterløns - alder. Hvem er omfattet? Medlemmer født fra den 1. juli 1955 til og med 31. december 1957, og Dagpengeperioden udløber 1. januar juni 2013, og Dagpengeperioden udløbet, efter medlemmet er fyldt 55 år. Selvvalgt uddannelse Den tidligere regering indførte et loft på 3500 kr. for et ugekursus. Hvis uddan- 19

20 GENERALFORSAMLING 18. MARTS 2013 nelsen kostede mere, havde man ikke ret til kurset. Dette loft fjernede den nye regering fra april Det betyder, at ledige medlemmer igen har mulighed for at tage truckcertifikat, stort kørekort o.l. Du kan efter eget valg deltage i op til 6 ugers uddannelse med dagpenge i de første måneder af et ledighedsforløb. Deltagelse i uddannelsen/ kurset skal finde sted: inden for de første 9 måneders sammenlagt ledighed, hvis du er fyldt 25 år, inden for de første 6 måneders sammenlagt ledighed, hvis du er under 25 år. Vi vil gerne opfordre alle ledige til at tage uddannelse. Søg på EUC Nordvestsjælland og Selandias hjemmesider. og eller henvend dig i afdelingen. Elektroniske blanketter Der vil i løbet af 2013 blive indført et nyt EDB system, som gør at alle blanketter skal udfyldes elektronisk. Vi har PC er i afdelingen og er parat til at hjælpe med at udfylde blanketterne. Kalender Vi har i afdelingen fået lavet den kalender der plejer at være i bladet, hvor alle udbetalingsdatoerne er påtrykt. Hvis du ikke allerede har fået den, er du velkommen til at hente den i afdelingen. Det samme gælder lommebogen, som du også kan hente i afdelingen kr. ekstra på pensionskontoen i PensionDanmark i 2012 Medlemmerne i Pension- Danmark kan her ved årets begyndelse glæde sig over, at pensions - opsparingen er vokset markant i I gennemsnit har medlemmerne fået næsten kr. ekstra ind på pensionskontoen i Et typisk medlem, der gik ind i året med en pensionsopsparing på kr., kan konstatere, at pensionsopsparingen i 2012 er vokset til kr. Pensionsindbetalingerne udgør kr., mens Pension- Danmarks investerings - afkast giver medlemmerne kr. Selv om der hele tiden tales om krise og usikre økonomiske udsigter, så kan vi berolige og glæde med, at opsparingen til pension har det særdeles godt. For et typisk medlem er kontoen vokset med i alt 20 pct. Det skyldes både de solide pensionsindbetalinger på typisk 12 pct., som kommer via overenskomstaftalerne, samt et højt investerings - afkast, der går direkte videre til medlemmerne, siger adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark. Medlemmerne kan i øvrigt løbende følge med i, hvordan det går med pensionsopsparingen enten via login på pension.dk/dingenpension eller via Pension- Danmarks nye app, der fås på App Store til iphones og Android-mobiltelefoner. PensionDanmark A/S administrerer overenskomst- og virksomhedsaftalte arbejdsmarkedspensioner, sundhedsordninger og uddannelsesfonde for medlemmer beskæftiget i private og offentlige virksomheder og er et kundeejet selskab, hvor hele overskuddet går til medlemmerne. Præmieindtægterne udgjorde i ,3 mia. kr., og medlemmernes samlede opsparing har rundet 100 mia. kr. Læs mere på 20

21 Faglig hjælp og service i 3F 3F er Danmarks stærkeste fagforening. Hvert år henter 3F tæt på to milliarder til medlemmerne i erstatninger. Faglige fordele i 3F 3F forhandler stærke overenskomster, som giver dig en god løn og rettigheder som løn under sygdom og barsel, feriefridage og meget andet 3F hjælper dig, hvis du får et problem på din arbejdsplads, en arbejdsskade eller en uberettiget opsigelse 3F kender dit fag. Vi kender din overenskomst og aftalerne på din arbejdsplads, fordi det er 3F, der har lavet aftalerne 3F kender dine uddannelsesmuligheder. Vi er specialister i uddannelse og efteruddannelse inden for dit fag 3F er tæt på dig. Vi har kontorer i 130 byer, hvor du kan få personlig betjening 3F a-kasse, hvor du altid får dine dagpenge til tiden Billige feriehuse og forsikringer. Rabat i butikker Sammenlign faglig hjælp og service 3F KRIFA Det faglige hus Overenskomster Overenskomster på tusindvis Overenskomst på få Ingen af arbejdspladser. arbejdspladser. overenskomster Ca F-medlemmer Ca Krifa-medlemer dækket af en 3F-overens- mer er dækket af en komst Krifa-overenskomst Erstatninger kr. i gennemsnit kr. i gennemsnit Vil ikke oplyse pr. medlem i 2011 pr. medlem i ,9 milliarder kr. 332 millioner kr medlemmer medlemmer Kontorer Specialister i dit Ja Nej Nej fag og branche Opmåling af Ja. Har eksperter på alle Nej Nej akkord løn- og akkordområder Tillids- Ja Nej Nej repræsentanter Kamp mod Ja Nej Nej løndumping 21

22 GENERALFORSAMLING 18. MARTS 2013 Budget Kontingentindtægt Kontingentafregning Forbund Kontingent netto Andre kontingentandele Andre indtægter Indtægter i alt Personaleudgifter Administrationsudgifter Kontingentudgifter Afdelingsblad Person/Adm./Kont. I alt Mødeaktivitet fagligt arb Mødeaktivitet refusioner Mødeaktivitet i alt Kursusaktiviteter Refusion kursus Kursusaktivitet i alt Andre udgifter i alt Omkostninger i alt Primær resultat før afskriv/rente Afskrivninger Primær resultat Finansielle poster Resultat før ejendom Ejendommens udgifter Resultat før ex poster Resultat før skat Periodens resultat

23 Kontingent 2013 I 3F Kalundborg ændres kontingenterne kun med de reguleringer som Staten har udmeldt. Der er ingen ændringer i kontingentet til Afdelingen. Kontingent stiger pr. måned med Kr. 0,00 til Forbundet Kr. 5,00 til A-kassen (Staten) Kr. 7,00 til Efterlønsbidrag (Staten) Kr. 9,00 til ATP (Staten) Kr. 0,00 til Afdelingen Kontingentet for fritidsulykkesforsikringen er uændret 42,50 kr. pr. måned. Her er eksempler på de kontingentsatser der er de mest anvendte Fuldtid forbund, a-kasse og efterlønsbidrag Kr ,50 (stigning på 3 kr. pr. måned) Fuldtid forbund og a-kasse Kr. 871,50 (fald på 4 kr. pr. måned) Fuldtid o/60 forbund, a-kasse m/ efterløns bevis Kr. 871,50 (fald på 4 kr. pr. måned) Elever forbund, a-kasse og efterløn Kr. 499,50 (stigning på 7 kr. pr. måned) Elever forbund og gratis a-kasse Kr. 32,50 (samme pris) Elever forbund og a-kasse Kr. 502,50 (fald på 4 kr. pr. måned) Fuldtid forbund Kr. 401,50 (samme pris) Fuldtidskontingent Forbund kr. 221 Afdeling kr. 180,50 A-kasse kr. 367 Efterløn kr. 467 Administration kr. 97 ATP kr. 6 Efterløn Administration ATP Forbund Afdeling A-kasse Hvis du ønsker at vide din kontingentpris i 2013, kan du henvende dig til afdelingen. Kender du unge der er startet på en uddannelse, så kontakt os for et fagligt medlemskab. Det kan ofte kombineres med gratis medlemskab af A-kassen, og retten til dagpenge ved ledighed efter endt uddannelse, hvis betingelserne er opfyldt. Du kan måske også have ret til dagpenge ved afbrudt uddannelse. Hvis du er i uddannelse, på kontanthjælp eller uden indtægt, så kontakt os og hør om mulig - heden for nedsat kontingent. Skulle du af en eller anden årsag komme bagud med dit kontingent, så kontakt afdelingen, så kan vi måske finde en løsning. 23

24 Jubilarfest 2013 Igen i år har vi fornøjelsen af at invitere jubilarer med ledsager til fest. Alle medlemmer der i 2012 havde 25, 40 eller 50 års medlemskab af et LO-forbund inviteres derfor til en festlig dag, lørdag den 25. maj 2013, kl Sæt derfor allerede nu kryds i kalenderen, hvis du havde jubilæum sidste år. Det er yderligere en betingelse, at man har minimum 1 års medlemskab af afdelingen. Hvis du havde jubilæum sidste år, vil du få tilsendt en indbydelse til dagen, med de nærmere detaljer om tilmelding til arrangementet. De medlemmer, vi har registreret som jubilarer, fremgår af listen. Vi har stadig et problem med at finde data på medlemmer som har været medlem i en anden afdeling eller a-kasse. Hvis du ikke er på listen, og du mener at du havde jubilæum i 2012, beder vi dig om at kontakte afdelingen, med oplysninger om medlemskab. Arrangementet afvikles traditionen tro på Bromølle Kro, hvor der serveres en pragtfuld middag, og der vil blive underholdning i løbet af aftenen. I år har vi følgende 25 års jubilarer Alice K. Jørgensen Anders Kaae Anne Ziegler Jensen Arne Petersen Bente Nielsen Bente Nielsen Birgitte Lis Hansen Birthe Nordahl Olsen Brian Bekker Lanther Brian Seneca Selle Charlotte Jensen Claus Kjeld Thorkildsen Ellen Pedersen Ester Jensen Finn Harpsøe Flemming Høj Frank Martin Sørensen Grethe Lissa Jensen Hanne Qvist Hans Erik Nielsen Hans Henrik Sørensen Hans Jørgen Hansen Helen Volsing Andersen Henrik Christensen Ilse Andersen Jan Andersen Jens Hansen Jens Poulsen Jens Viggo Løvmose Krygsbak Jette Høndrup Andersen Jette Lilleskov Rasmussen Jette Pia Andersen Jim Kleendal John Michael Frede Judith Pedersen Jørgen Ruby Karen Lis Poulsen Ketty Ellen Borch Larsen Kim Abrahamsen Knud Nielsen Lars Illum Christensen Leif Hundstrup Pedersen Lene Sørensen Lianne Maria Funch Lilli Rasmussen Lone Beenfeldt Bisholm Lorenz Frederich Sørensen Mai Britt Charl Jensen Michael Egon Nielsen Michael Pedersen Ole Christian Nielsen Ole Lundgård Peter Lau Lauersen Poul Erik Andersen Rudi Stauersbøll Kristensen Sebrina Gina Frederiksen Sten Hansen Susanne Appelgren Susanne Jensen Susanne Kjær Jensen Susanne Pia Ejlersen Søren Flemming Pedersen 50 års jubilarer Bent E Madsen Bjarne Moll Nielsen Bruno Jørgensen Carit Nielsen Finn O.B. Jensen Jørgen Chr. Gericke Leif Kubel 24

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT Fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere HK Stat er en del af HK. Vi er fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter

Læs mere

I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre.

I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre. I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre. Vi skal huske at fejre både de store og de små sejre - som aldrig bliver nævnt i aviserne. Som for

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst FÆLLESOVERENSKOMSTEN Stem om din nye overenskomst LAGERARBEJDERE, CHAUFFØRER OG HAVNEARBEJDERE 2017-2020 3F Transportgruppen forhandler din overenskomst STEM OG BESTEM Trygt arbejdsliv for fremtiden Kære

Læs mere

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. *******

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. ******* 1. maj 2011 / LO-formand Harald Børsting Lokale arrangementer DET TALTE ORD GÆLDER Det siges ofte, at hvis man vil nå ind til marven i den danske arbejderbevægelse, så skal man synge vores sange. Sangene

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver du har, når din

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 7. februar 2013, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning.

Referat fra generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 7. februar 2013, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning. Referat fra generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 7. februar 2013, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning. Dagsorden: 1. Velkomst v/gruppeformand Hans Jessen 2. Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

METAL HOVEDSTADEN Ekstraordinær generalforsamling 1. november 2016

METAL HOVEDSTADEN Ekstraordinær generalforsamling 1. november 2016 Side 1 Konstitueret formand Henrik Stilling bød velkommen til de 214 fremmødte medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigenter 2. Valg af ny formand 3. Orientering om kongressen AD 1. Valg af dirigenter Henrik

Læs mere

Nye åbningstider i Metal Himmerland.

Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nr. 1 2012 Gennem længere tid, er arbejdspresset steget i afdelingen. Vi er derfor kommet i den situation, at vi er nødt til at ændre på tingene, for at få en balance

Læs mere

FOA Mariagerfjord - lille men stor i skrallet

FOA Mariagerfjord - lille men stor i skrallet Beretning 2012 FOA - lille men stor i skrallet Så er det tid at samle op- se tilbage se på bunkerne af sager - hvad har vi brugt tiden til i det forgangne år? Har vi haft sejre - har vi lidt tab ja det

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst OVERENSKOMST MELLEM 3F TRANSPORT OG ATL / DANSK ERHVERV Stem om din nye overenskomst CHAUFFØRER, LAGERARBEJDERE EKSPORTCHAUFFØRER, SKRALDEMÆND OG FLYTTEMÆND 2017-2020 3F Transportgruppen forhandler din

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Onsdag d. 25. marts 2015, kl. 17.00 UCH, Døesvej, 7500 Holstebro Dagsorden: 1. Velkomst 2. Valg af dirigenter 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Bo Henriksen Faglig medarbejder - Roskilde Tlf.: 88 92 45 63 mobil: 40 45 09 94 Fagligt område: Transport, Lager, Vikar, Vaskeri, Industri, Post

Bo Henriksen Faglig medarbejder - Roskilde Tlf.: 88 92 45 63 mobil: 40 45 09 94 Fagligt område: Transport, Lager, Vikar, Vaskeri, Industri, Post 130115 Ole Holtse Olsen Formand Tlf.: 88 92 45 78 Mobil: 27 87 11 05 Bo Henriksen Faglig medarbejder - Tlf.: 88 92 45 63 mobil: 40 45 09 94 Fagligt område: Transport, Lager, Vikar, Vaskeri, Industri, Post

Læs mere

Efter skat: 449 kr. 606 kr. 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8

Efter skat: 449 kr. 606 kr. 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8 Efter skat: 449 kr. Efter skat: 606 kr. Efter skat: 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8 KONTINGENTER (priser ved betaling pr. måned - fuldtidskontingent) Emne Krifa Basis Gennemsnit for s afdelinger Fagforening

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst OVERENSKOMST MELLEM 3F TRANSPORT OG TA / ATV Stem om din nye overenskomst TAXICHAUFFØRER OG TURISTCHAUFFØRER 2017-2020 3F Transportgruppen forhandler din overenskomst STEM OG BESTEM Trygt arbejdsliv for

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

Test din viden om overenskomst Svargennemgang. Kommentar

Test din viden om overenskomst Svargennemgang. Kommentar SVARENE Eventuelle sorte prikker ud for svarmulighederne skal I se bort fra. De betyder ikke noget i printudgaven her. Side 1 af 11 Du er omfattet af en overenskomst, der gælder for dit arbejdsområde.

Læs mere

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER LO-sekretær Marie Louise Knuppert 1. maj 2013, Odense kl. 15.30 KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 15.30 DET TALTE ORD GÆLDER God morgen. Det er godt at se jer sådan en forårsdag - her i Odense! Jeg skal hilse

Læs mere

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA...

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA... FOA Fag og Arbejde Svendborg F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din løn s.

Læs mere

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST NYE AFTALER FOR 3 ÅR Nu kan du stemme ja eller nej til den ny overenskomst. Den gælder i tre år fra 1. marts 2014 til 1. marts 2017, og den dækker chauffører, lagerarbejdere,

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst OVERENSKOMST MELLEM 3F TRANSPORT OG ATL / DANSK ERHVERV Stem om din nye overenskomst 3F n ndler din rha ov fo mst sko en er nsportgru Tra pp e CHAUFFØRER, LAGERARBEJDERE EKSPORTCHAUFFØRER, SKRALDEMÆND

Læs mere

Lizette Risgaard 1. maj 2014

Lizette Risgaard 1. maj 2014 Lizette Risgaard 1. maj 2014 God morgen. Dejligt at være her. Er I ved at komme i 1. maj-humør? Det håber jeg sandelig. For vi har meget at snakke om i dag. Der er på ingen måder blevet mindre brug for

Læs mere

Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014. Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014

Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014. Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014 Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014 Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014 Dagsreferat onsdag den 22. oktober 2014 Der var hilsner til kongressen fra: Arbejdernes Landsbank Christian Juhl, Enhedslisten

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... Langt de fleste social- og sundhedsassistenter og -hjælpere er medlemmer af FOA. FOA har ca. 200.000 medlemmer

Læs mere

Skal du hæve din efterløn eller ej?

Skal du hæve din efterløn eller ej? Skal du hæve din efterløn eller ej? Netop nu sender a-kasserne brev ud til alle de medlemmer, der har betalt ind til efterlønnen. Fra 1. april og seks måneder frem har alle, der har sparet op til at kunne

Læs mere

Skal du hæve din efterløn?

Skal du hæve din efterløn? Skal du hæve din efterløn? Hvis du har en efterlønsordning, kan du vælge at få den udbetalt allerede nu. Du har indtil 1. oktober til at træffe valget. Men hvad skal du gøre? Af Sanne Fahnøe. Redigeret

Læs mere

KOST- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

KOST- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand KOST- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste hus- og serviceassistenter i den offentlige sektor er medlem af FOA. Mange lignende grupper vælger det samme.

Læs mere

Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET

Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET KONGRES 2016 Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET Indhold FOAs faglige service og kvalitet 3 Om strategien 4 FOAs tilgang til faglig service de 5 principper 6 1. Faglig service der viser handlekraft

Læs mere

Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge?

Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge? Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge? Dagpengeretten udløber efter 2 år. Herefter kan nogle opnå ret til forlænget dagpenge. Denne pjece giver et overblik over dine muligheder, hvis du ikke du

Læs mere

Når din arbejdsgiver. sådan får du dine penge fra Lønmodtagernes Garantifond

Når din arbejdsgiver. sådan får du dine penge fra Lønmodtagernes Garantifond Når din arbejdsgiver går konkurs sådan får du dine penge fra Lønmodtagernes Garantifond Hvad sker der når din arbejds giver går konkurs? Kan du få din manglende løn og hvordan? Denne pjece guider dig gennem

Læs mere

Mundtlig beretning på ADV s Generalforsamling den 10. juni 2009

Mundtlig beretning på ADV s Generalforsamling den 10. juni 2009 Mundtlig beretning på ADV s Generalforsamling den 10. juni 2009 Kære kollegaer kære venner Tak for ordet og endnu engang velkommen til ADV s generalforsamling. Jeg skal - vanen tro - hér på generalforsamlingen

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

2/2017. Østjylland. Unge talenter til forbundet. OK 2017: Sådan kommer vi videre. Høj pensionsalder kræver bedre rammer

2/2017. Østjylland. Unge talenter til forbundet. OK 2017: Sådan kommer vi videre. Høj pensionsalder kræver bedre rammer 2/2017 Østjylland Unge talenter til forbundet OK 2017: Sådan kommer vi videre Høj pensionsalder kræver bedre rammer Flemmings leder Tilbagetrækningsalderen er stadig for høj Da det i slutningen af maj

Læs mere

Rekonstruktion og konkurs

Rekonstruktion og konkurs Rekonstruktion og konkurs Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 13. januar 2014 Forfatter: Byrial Bjørst, Saskia Madsen-Østerbye, Charlotte Dahm-Johansen Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte

Læs mere

Det er vores store indsatsområde frem til generalforsamlingen 2013.

Det er vores store indsatsområde frem til generalforsamlingen 2013. 1 Mundtlig beretning 2012 Fastholde og tiltrække flere medlemmer Det er vores store indsatsområde frem til generalforsamlingen 2013. Vi skal gøre fagforeningen attraktiv for de unge, der kommer ind på

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen

FOA din partner på arbejdspladsen F O A F A G O G A R B E J D E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud 2007 FOA er til for dig FOA Fag og Arbejde er et fagligt fællesskab, hvor vi er omkring 205.000 medlemmer. Som medlem

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud F O A F A G O G A R B E J D E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud 2006 FOA er til for dig FOA Fag og Arbejde er et fagligt fællesskab, hvor vi er omkring 210.000 medlemmer. Som medlem

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som medlem af Teknik- og Servicesektoren

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som medlem af Teknik- og Servicesektoren F O A F A G O G A R B E J D E Det gør FOA for dig som medlem af Teknik- og Servicesektoren Derfor skal du være med i fællesskabet I FOAs Teknik- og Servicesektor samler vi en lang række faggrupper, som

Læs mere

Notat. Økonomi Jobcentersekretariat Ramsherred 12 5700 Svendborg. Tlf. 62 23 39 17. jacob.bojesen.larsen@svendborg.dk www.svendborg.

Notat. Økonomi Jobcentersekretariat Ramsherred 12 5700 Svendborg. Tlf. 62 23 39 17. jacob.bojesen.larsen@svendborg.dk www.svendborg. Notat Seniorjob Seniorjob-ordningen blev indført i forbindelse med, at de tidligere gældende regler om forlænget dagpengeret for 55-59-årige blev ophævet. Efter de tidligere regler om forlænget dagpengeret

Læs mere

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 07.00 DET TALTE ORD GÆLDER 1. maj 2015 Ejner K. Holst Frihed, lighed og fællesskab Lad mig spørge jer om det samme, som den sang vi lige har sunget, gjorde. Frihed, lighed og

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 9.30 DET TALTE ORD GÆLDER Indledning: Jeg har en vigtig historie til jer i dag. En historie om arbejdsløshed. En af den slags, som

Læs mere

Skal du skifte fagforening?

Skal du skifte fagforening? Skal du skifte fagforening? Du kan spare rigtig mange penge ved at skifte til en såkaldt gul fagforening fra de traditionelle fagforbund. Af Sanne Fahnøe. 29. Juli 2012 03 Skift og spar - eller bliv og

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand SOCIAL-SUNDHED Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter FÆLLESSKAB, FORDELE OG FAGLIG BISTAND FOA 1 Citat Karen Stæhr Formand, Social- og Sundhedssektoren FOA er dit sikkerhedsnet. FOA forhandler

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV FÅR JEG DEN RIGTIGE LØN? KAN JEG BLIVE FYRET? HVAD GØR JEG, HVIS JEG KOMMER TIL SKADE? HVILKE FORDELE FÅR JEG SOM MEDLEM? PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV FÅR JEG DEN RIGTIGE LØN? KAN JEG BLIVE FYRET? HVAD GØR JEG, HVIS JEG KOMMER TIL SKADE? HVILKE FORDELE FÅR JEG SOM MEDLEM? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV Derfor skal

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! - UgebrevetA4.dk. SOCIAL DUMPING Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping!

Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! - UgebrevetA4.dk. SOCIAL DUMPING Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! SOCIAL DUMPING Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! Af Gitte Redder @GitteRedder Fredag den 24. november 2017 Seks ud af ti danske lønmodtagere mener i ny undersøgelse, at politikerne

Læs mere

FOA Horsens Når du er medlem af FOA...

FOA Horsens Når du er medlem af FOA... FOA Horsens F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din løn s. 6 at hjælpe og

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Hårdt fysisk arbejdsmiljø fordobler risikoen for sygedagpenge

Hårdt fysisk arbejdsmiljø fordobler risikoen for sygedagpenge ONDT I ARBEJDSMILJØET Håndværkere og SOSU'er slider sig syge på jobbet Af Lærke Øland Frederiksen @LaerkeOeland Onsdag den 14. oktober 2015, 05:00 Del: Risikoen for at komme på sygedagpenge er dobbelt

Læs mere

NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE

NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE 25/02 2015 NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE INDHOLD: FPU og Serviceforbundet varsler konflikt mod Ryanair... 2 Konflikt mod Cura Pleje A/S... 3 Gennembrud for den danske model på Metrobyggeriet...

Læs mere

Lederne Bornholm. Fyraftensmøde om efterløn. 2. november 2010. Ved Brian Kjøller & Ulrik Frese

Lederne Bornholm. Fyraftensmøde om efterløn. 2. november 2010. Ved Brian Kjøller & Ulrik Frese Lederne Bornholm Fyraftensmøde om efterløn 2. november 2010 Ved Brian Kjøller & Ulrik Frese DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 1. Hvad er efterløn 2. Ret til den fleksible efterløn 3. Efterlønsbevis 4. 2 års regel

Læs mere

Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling

Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling 1. Hvad er en arbejdsfordeling? En arbejdsfordeling er en ordning, som en virksomhed kan anvende for at undgå afskedigelser i perioder med manglende ordretilgang mm.

Læs mere

Efterløn - er det noget for dig?

Efterløn - er det noget for dig? Efterløn - er det noget for dig? 2 Efterløn er det noget for dig 5 Efterløn o Forsvinder efterlønsordningen eller bliver den ændret 5 Hvem, hvad, hvornår om efterløn o Efterløn hvad er det egentlig o Hvornår

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud JANUAR 2017 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig under 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge befordringstilskud

Læs mere

Organisering på arbejdsmarkedet. A Fagforeninger og a-kasser Er I alle sammen organiseret i 3F? Kap

Organisering på arbejdsmarkedet. A Fagforeninger og a-kasser Er I alle sammen organiseret i 3F? Kap Kap.0.0 0 0 0 Organisering på arbejdsmarkedet A Fagforeninger og a-kasser Er I alle sammen organiseret i F? Stemmer du ja til overenskomstforslaget? Hvad mener man egentlig med den danske model? Husk,

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand SOCIAL-SUNDHED Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter Social- og sundhedspersonale uden grunduddannelse FÆLLESSKAB, FORDELE OG FAGLIG BISTAND FOA 1 Citat Karen Stæhr Formand, Social- og

Læs mere

Dagpengegodtgørelse fra din arbejdsgiver (G-dage)

Dagpengegodtgørelse fra din arbejdsgiver (G-dage) Dagpengegodtgørelse fra din arbejdsgiver (G-dage) Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: Marianne Kim Graff og Mette Wiederholt Pedersen Dato: Februar 2013 Hvis du bliver ledig, skal din arbejdsgiver

Læs mere

A-kasser advarer mod at hæve efterlønnen 1EFTERLØN

A-kasser advarer mod at hæve efterlønnen 1EFTERLØN A-kasser advarer mod at hæve efterlønnen Seniorer. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti åbner for en ny runde med udbetaling af efterlønsbidrag TEKST: JIM JÆGER ILLUSTRATION: COLOURBOX Skal skal

Læs mere

Kære politikere i Børne- og ungdomsudvalget og i Økonomiudvalget

Kære politikere i Børne- og ungdomsudvalget og i Økonomiudvalget LFS Rosenvængets Alle 16 2100 København Ø Telefon 35 44 45 46 Telefax 35 44 45 99 E-mail: lfs@lfs.dk Web: lfs.dk Kære politikere i Børne- og ungdomsudvalget og i Økonomiudvalget Landsforeningen for Socialpædagoger

Læs mere

Vejledning om udbetaling for G-dage

Vejledning om udbetaling for G-dage Vejledning om udbetaling for G-dage 1. Antal G-dage, satser, betalingsfrist og skattemæssig behandling Antallet af G-dage er tre dage. Satserne for G-dage fremgår af pkt. 8.1 i mappen. Reglerne om, hvornår

Læs mere

Værd at vide om seniorjob Side 0 VÆRD AT VIDE OM SENIORJOB

Værd at vide om seniorjob Side 0 VÆRD AT VIDE OM SENIORJOB Værd at vide om seniorjob Side 0 VÆRD AT VIDE OM SENIORJOB Værd at vide om seniorjob Side 1 Indhold 1. Værd at vide om SENIORJOB... 2 1.1 Du har ret til et seniorjob hvis:... 2 1.2 Betingelser... 2 1.3

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 (Det talte ord gælder talen er klausuleret indtil den påbegyndes) Kære alle sammen. Danmark er et særligt land. Vi har hinandens ryg. Solidaritet

Læs mere

Hvad er der sket med dem, som røg ud? Undersøgelse blandt medlemmer, der har mistet dagpengeretten fra januar 2013 til september 2014

Hvad er der sket med dem, som røg ud? Undersøgelse blandt medlemmer, der har mistet dagpengeretten fra januar 2013 til september 2014 Hvad er der sket med dem, som røg ud? Undersøgelse blandt medlemmer, der har mistet dagpengeretten fra januar 2013 til september 2014 2 Forord Hvordan er jeg stillet, når dagpengeforsikringen ryger? Det

Læs mere

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på?

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Jobrotation - sådan Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Nogle af disse spørgsmål kan du få svar på i denne pjece. Bliv klædt på som tillidsrepræsentant

Læs mere

Velkommen til 3F - din fagforening

Velkommen til 3F - din fagforening 1 Velkommen til 3F - din fagforening Overenskomst Efteruddannelse Fremtid i fællesskab Arbejdsmarkedspension Tillidsrepræsentant Arbejdsløs Strejke Forsikring Medlemskort med fordele Ulykke Ligestilling

Læs mere

Lillebælt-Fyn. Konditorelev fra Fredericia tager 2. plads til DM i Skills SIDE 2 OG 3

Lillebælt-Fyn. Konditorelev fra Fredericia tager 2. plads til DM i Skills SIDE 2 OG 3 1/2017 Lillebælt-Fyn SIDE 2 OG 3 Konditorelev fra Fredericia tager 2. plads til DM i Skills SIDE 4 OG 5 HK er og bager i fælles fodslag for bedre arbejdsmiljø Pauls leder Trygheden på arbejdsmarkedet er

Læs mere

Samsø. Juli 2010 18. årgang INDHOLD. Ledighedstal Har du styr på din lønseddel 13 Rabataftaler Samsø-piger på fodboldtur Konkurrence 3F'er på job

Samsø. Juli 2010 18. årgang INDHOLD. Ledighedstal Har du styr på din lønseddel 13 Rabataftaler Samsø-piger på fodboldtur Konkurrence 3F'er på job Samsø Juli 2010 18. årgang INDHOLD Formanden har ordet 3 LO-Plus kort 6 Overenskomstforhandlinger 4 Har du tjekket dit barns fritidsjob? 7 Turen går til Stavns Fjord 4 Opslagstavlen Sikkerhedsrepræsentant

Læs mere

Guide: Få styr på dine efterlønspenge

Guide: Få styr på dine efterlønspenge Guide: Få styr på dine efterlønspenge Det er NU, man skal beslutte sig for, om man vil lade efterlønspengene stå eller indkassere dem skattefrit Af Louise Kastberg, september 2012 03 Sidste udkald for

Læs mere

Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden

Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden HTSK Indhold Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden HTSK... 1

Læs mere

VÆRD AT VIDE OM OVERENSKOMSTER LÆS MERE DET FÅR DU I KRONER OG ØRER

VÆRD AT VIDE OM OVERENSKOMSTER LÆS MERE DET FÅR DU I KRONER OG ØRER VÆRD AT VIDE OM OVERENSKOMSTER LÆS MERE DET FÅR DU I KRONER OG ØRER Derfor har du brug for en overenskomst! Din overenskomst sikrer dig de mest basale rettigheder, når du er på arbejde. Uden overenskomst

Læs mere

*************************************************************

************************************************************* Sagsnr. Ref. Den 23. oktober 2003 +DQV-HQVHQVnEQLQJVWDOH YHG /2 VRUGLQ UHNRQJHVGHQRNWREHU ************************************************************* 'HWWDOWHRUGJ OGHU Velkommen til LO s kongres. Velkommen

Læs mere

TEKNIK- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TEKNIK- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TEKNIK- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... FOA er med sine 200.000 medlemmer i den offentlige sektor langt den største fagforening for tekniske servicemedarbejdere

Læs mere

Oplever du besvær med. ADVODAN hjælper dig med juraen i forhold til ansættelser og afskedigelser.

Oplever du besvær med. ADVODAN hjælper dig med juraen i forhold til ansættelser og afskedigelser. Oplever du besvær med ansættelsesforhold? ADVODAN hjælper dig med juraen i forhold til ansættelser og afskedigelser. Hvordan får du styr på kontrakten? Når du ansætter en ny medarbejder, er det vigtigt

Læs mere

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED Oversigt over beskæftigelsesordninger Møde med næstformænd i MED Den 17. og 18. marts 2014 Oversigt over beskæftigelsesordninger Foreløbigt arbejdspapir I oversigten gennemgås skematisk hovedparten af

Læs mere

Fødevareindustri DET GODE ARBEJDSLIV

Fødevareindustri DET GODE ARBEJDSLIV DEBATOPLÆG Fødevareindustri DET GODE ARBEJDSLIV Forord August 2016 Til foråret skal din overenskomst forhandles mellem Fødevareforbundet NNF og arbejdsgiverorganisationen DI. Overenskomsten fastlægger

Læs mere

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV FÅR JEG DEN RIGTIGE LØN? KAN JEG BLIVE FYRET? HVAD GØR JEG, HVIS JEG KOMMER TIL SKADE? HVILKE FORDELE FÅR JEG SOM MEDLEM? PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV Hvilke fordele er der ved medlemsskab Som pædagogisk assistentelev

Læs mere

Tale v. Tina Møller Kristensen 1. maj - FOA - Roskilde

Tale v. Tina Møller Kristensen 1. maj - FOA - Roskilde Tale v. Tina Møller Kristensen 1. maj - FOA - Roskilde Fælles om fremtiden Jeg synes, det er en god og rammende overskrift, vi har givet denne 1. maj. Overskriften rammer, at den politiske dagsorden gælder

Læs mere

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK 01 Din overenskomst er vores fornemste opgave I HK arbejder vi med det helt klare mål at bevare og udvikle velfærden

Læs mere

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1.

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1. NYE SYGEDAGPENGE- REGLER FRA 1. JULI 2014 HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET JULI 2014 Alle er sikret forsørgelse under sygdom 1. juli

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst OVERENSKOMST MELLEM 3F BYGGEGRUPPE OG DANSK BYGGERI Stem om din nye overenskomst BYGGERIET 2017-2020 Pæne lønstigninger og nye redskaber i kampen mod social dumping Det er lykkedes at få et udmærket overenskomstresultat

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst 3F Industri Stem om din nye overenskomst TRÆ/MØBEL, PIANO/ORGEL 2017-2020 3F Industrigruppen forhandler din overenskomst Kære medlem Urafstemning om nye overenskomster 2017-20 Træ/Møbel side 4 Industri/Træ/Møbel

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst OVERENSKOMST 3F PRIVAT SERVICE, HOTEL OG RESTAURATION Stem om din nye overenskomst HOTEL OG RESTAURATION 2017-2020 3F PSHR forhandler din overenskomst Kære medlem Det blev en hæsblæsende slutspurt på overenskomstforhandlingerne

Læs mere

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Vedtaget på 31. kongres 2014, den 21. til 24. oktober 2014 BERETNINGSFORSLAG 1.0 Dansk El-Forbund i fremtiden Medlemmet i centrum Dansk El-Forbund skal i enhver opgave,

Læs mere

Overenskomst Muskelsvindfonden

Overenskomst Muskelsvindfonden Overenskomst Muskelsvindfonden Mellem Muskelsvindfonden og Dansk Journalistforbund (DJ) er indgået følgende overenskomst vedrørende løn- og arbejdsforhold for de ved Muskelsvindfonden fastansatte journalistiske

Læs mere

DANSKERNES ØNSKESEDDEL TIL OK-17 Vi vil sikres mod robotter og udbrændthed Af Iver Houmark Onsdag den 4.

DANSKERNES ØNSKESEDDEL TIL OK-17 Vi vil sikres mod robotter og udbrændthed Af Iver Houmark Onsdag den 4. DANSKERNES ØNSKESEDDEL TIL OK-17 Vi vil sikres mod robotter og udbrændthed Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Onsdag den 4. januar 2017 Del: Seniorårene i jobbet skal være bedre, og det skal være nemmere

Læs mere

Lokale lønforhandlinger

Lokale lønforhandlinger Lokale lønforhandlinger Dansk Journalistforbund Flemming Reinvard Februar 2015 Reelle forhandlinger I mange af Journalistforbundets overenskomster er det aftalt, at der hvert år skal være lokale lønforhandlinger

Læs mere

Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik

Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik September 2016 Tænk længere Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik // 3 Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik Den økonomiske vækst i Danmark forudsætter, at der er tilstrækkelig

Læs mere

Guide: Sådan scorer du penge på kapitalpensionens død

Guide: Sådan scorer du penge på kapitalpensionens død Guide: Sådan scorer du penge på kapitalpensionens død Som plaster på såret for at aflive kapitalpensionen tilbyder staten i hele 2013 en skatterabat til opsparerne. Her bliver du klogere på, hvordan du

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud FEBRUAR 2015 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig under 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge befordringstilskud

Læs mere

HK-medlemmer har flere muligheder

HK-medlemmer har flere muligheder Weidekampsgade 8 HK/Danmark +++ 2857 +++ 0900 København C 09 Det Og der er mange andre fordele vil tage lang tid at opremse alle de fordele, du automatisk får som medlem af HK. Du får medlemsblade og anden

Læs mere

Den nye dagpengereform

Den nye dagpengereform Den nye dagpengereform A-kassen Fødevareforbundet NNFs a-kasse Den nye dagpengereform - et tryggere dagpengesystem Maj 2017 2 Indholdsfortegnelse Indledning...4 Forlæng din periode med dagpenge...5 Dagpenge

Læs mere