KALUNDBORG. Containerhavnen på Kalundborg Havn. nr. 1 februar 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KALUNDBORG. Containerhavnen på Kalundborg Havn. nr. 1 februar 2013"

Transkript

1 KALUNDBORG bladet nr. 1 februar 2013 Containerhavnen på Kalundborg Havn I DETTE BLAD KAN DU BLANDT ANDET LÆSE OM: Indkaldelse til generalforsamling Beretning og budget Dette års jubilarer Caféaften i 3F Kalundborg Ny flexjobreform Førtidspension Faglig hjælp i 3F Kontingent

2 Leder Job til de ledige v. afdelingsformand Flemming Lassen Sad lige og kikkede på lederen fra sidste blad for at se, om der var noget der skulle følges op på, og det var der. Danmark fik en ny socialdemokratisk ledet regering i september Og det må siges at være op ad bakke for dem og den førte politik. Og ind imellem kommer tanken da også, at nu kan det være nok. Men her skal der så huskes på, at vi fik en socialdemokratisk ledet regering, men vi fik jo ikke flertallet. Det borgerlige flertal gik jo fra 92 til 118 mandater. Og det gør det svært at få sine forslag igennem, da det hele tiden jo er spørgsmålet om, der kan opnås enighed med de Radikale, som jo i bund og grund er et borgerlig-liberalt parti. Jeg skrev også noget om EM i herrehåndbold. VM sølvmedaljer er altså også en præstation, og Danmark har vel altid tabt en enkelt kamp på vejen, og denne gang blev det så finalen. Jeg vil undlade at komme med sammenligninger mellem håndbold og politik, men nogle tanker kan man da gøre sig og trods mange sejre, kommer der også nederlag. Men vi er stadig krigsførende nation, nu også i Mali. Vi fik endelig ændret i reglerne for uddannelse og efteruddannelse, så de ledige kan opkvalificeres og gøres parate til de nye udfordringer. Prisloftet på kurser er afskaffet. Vi skal have lavet nye overenskomster på det offentlige område og er allerede gået i gang med at indhente krav til overenskomstforhandlingerne på det private område i Men den største udfordring bliver at skaffe job til de mange ledige og udfalds - truede medlemmer, som står til at miste deres dagpenge og dermed også deres forsørgelsesgrundlag. Den politiske/ økonomiske situation Den tidligere regerings ufinansierede skattelettelser har givet et stort hul i statskassen, og det er den nuværendes regerings store problem. Derfor må der sættes gang i den offentlige beskæftigelse og de projekter fremrykkes, som der er besluttet til senere igangsættelse. Når der er nedgangstider på det private arbejdsmarked, må det offentlige tage over og igangsætte projekter, som kan holde gang i beskæftigelsen. 2

3 er den største udfordring Kun ved at producere kan vi sikre beskæftigelsen. Nedskæringer og besparelser har ikke ført til andet end her og nu resultater, men har ikke ført til noget på lang sigt. Det er kommunerne et godt eksempel på. Kommunerne har afskediget for at få budgetter til at hænge sammen, og dels rammes de kommunale jobs, når der udliciteres. Specielt er det gået ud over rengøring, samt vej og park området. Faktisk så meget, at hver fjerde 3F job i gennemsnit er forsvundet i kommu - nerne. Og så kan man jo undres, når en borgmester i en tilstødende kommune, tæt på os, syntes, at det er katastrofalt, når en lokal virksomhed må lukke og afskedige ca. 40 personer. Selvsamme borgmester syntes ikke, det var nogen katastrofe, da kommunen afskedigede ligeså mange for at få budgettet til at nå sammen, bare fordelt på flere institutioner. For os i 3F er problemet det samme, nemlig at medarbejdere mister deres job og måske forsørgelsesgrundlag. Ledighed Ledigheden er stadig stor i Danmark. Tallene i parentes er 2012 til sammenligning. Vi har i DK nu ledige, svarende til 6,3% (ca ledige, svarende til 6,1%). I 3F samlet er der ledige, svarende til 15,9% ( ledige, svarende til 11,2%). I 3F Kalundborg er der 374 ledige, svarende til 10,4% (374 ledige, svarende til 10,15%). Akutjob pakke Regeringen har indgået flere aftaler, der giver nye muligheder for de langtidsledige, som risikerer at miste dagpengene i første halvdel af Aftalen om akutjob er en af dem. Akut-indsatsen skal sikre oprettelse af job forbeholdt ledige, som er i de sidste 13 uger af deres dagpengeperiode. Private arbejdsgivere har lovet at oprette akutjob og offentlige arbejdsgivere akutjob. Der kan være tale om både faste og midlertidige jobs. Det er helt almindelige jobs med almindelige løn- og ansættelsesvilkår. En pakke som må konstateres ikke har helt den virkning som er tilsigtet. Akut-job er jo målrettet mod de ledige, som er tæt på eller har mistet deres dagpengeret. Kalundborg Kommune har udsendt en pressemeddelelse, at kommunen har opfyldt sin kvote for akutjob i 4. kvartal 2012, ja faktisk opslået 2 akutjob mere en nødvendigt. Desværre må 3F i skrivende stund (30. januar 2013 her lige før deadline for bladet) konstatere, at der ikke blev ansættelse til nogen af vore medlemmer i de udmeldte job. Job som ikke engang har levet op til aftalen om akutjob. Det var nemlig enten stillinger med meget højere uddannelsesniveau (akademikere) eller deltidsjob under 30 timer. Kommune Jobcenter har alene set på at få udmeldt et tal, som alene har haft til mål at tilfredsstille i en statistik. Udfaldstruede før 1. januar 2013: 36 medlemmer 1. kvartal 2013: 62 medlemmer 3

4 Fremtid Selvfølgelig vil opgaven med at hjælpe de udfalds - truede medlemmer komme til at fylde og kræve en stor indsats. Vi skal have møder med tillidsvalgte og virksomheder for at se på muligheder for ansættelse i akutjob. Vi har igangsat en uddannelse (18. marts 2013) i organisering, hvor vi klæder de tilllidsvalgte på til opgaven. Et forløb over 4 gange, hvor også afdelingen får en rolle. Vi laver nogle initiativer i LO kampagnen Er du OK? Vi skal også arbejde videre med 3F i fremtiden, her - under afdelingsstrukturen i region Sjælland. Vi skal have fornyet de offentlige overenskomster, afholde møde om forhandlingsresultat og afvikle ur - afstemning her har afdelingen besluttet, at benytte alle afstemningsmuligheder (elektroniske som skrift - lige). Vi igangsætter en ny aktivitet i afdelingen Café møder med forskellige emner. Udover et oplæg af faglig, politisk, som kulturel karakter vil der også blive serveret et måltid mad til en rimelig pris. Første gang den 15. april i afdelingens lokaler, og der planlægges et café møde mere i maj måned. Hold øje med hjemmesiden og lokalavisen, for der bliver tilmelding på. Se mere på side 6 i bladet. 1. maj på taget, i samarbejde med Dansk Metal, bliver gentaget med talere, fællessang og lidt brød til maven. Det hele er i planlægningsfasen, så også her hold øje med hjemmesiden og opslag i avis og arbejdspladser. Så skal der være 3F kongres i september 2013 i Aalborg, hvor afdelingen har mulighed for at sende 9 delegerede. De delegerede skal vælges på general - forsamlingen den 18. marts Velkommen til generalforsamling Vi ses til generalforsamling den 18. marts! 4

5 KALUNDBORG Ordinær generalforsamling Mandag den 18. marts 2013 kl Sted: Kalundborghallens lokale 4 til spisning kl Generalforsamlingen foregår kl samme sted (indgang fra torvet) Dagsorden: 1. Valg af 2 dirigenter. 2. Valg af stemmeudvalg og referent 3. Beretning. a. formand b. a-kasse c. lønudvalg 4. Regnskab. 5. Indkomne forslag og budget 6. Valg ifølge lovene, herunder valg af delegerede til 3F kongressen 2013 Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Husk gyldigt medlemsbevis (LO Pluskort) Der er spisning fra kl Generalforsamlingen begynder kl Tilmelding til spisning senest den 14. marts 2013 på eller telefon På afdelingens vegne Flemming Lassen Beretning mv. side

6 Café aften i 3F Kalundborg Stedet hvor mennesker mødes. Vores første arrangement i vores Café er mandag den 15. april kl Vi har fået Kaj Buch Jensen til at komme og fortælle om Valdemar Henckel og Kalundborg. Kaj vil fortælle historien om Kalundborg Skibsværft og Kalundborg Banks krak med særlig vægt på Valdemar Henckels forhold til Socialdemokratiet, herunder Thorvald Stauning og Kalundborgs senere borgmester Frederik Andersen. Og historien om hans forhold til fagbevægelsen i en turbulent tid, hvor byens indbyggertal voksede med 35-40%, og mange fagligt aktive tog til Kalundborg for at få arbejde i en af Henckels mange aktiviteter. Vores Café aften holdes i afdelingens lokaler og er åben for alle, prisen er 65 kr. incl. mad en øl/vand eller et glas vin betaling forud eller senest ved mødets start. Menu: Stegt flæsk med persillesovs Tilmelding til arrangementet skal ske senest fredag den 5. april kl. 12 på tlf eller via vores hjemmeside: Det kan betale sig at tilmelde sig i god tid, da det foregår efter først til mølle princippet. 6

7 HUSK 1. maj på taget 2013 Dansk Metal og 3F Kalundborg holder igen 1. maj på taget i 3F s lokaler på Nytorv i Kalundborg. I lighed med sidste år vil der blive talere, fællessang og lidt brød til maven. Se mere på hjemmesiden ca. 1. april eller opslag. Dansk Metal og 3F Kalundborg 7

8 GENERALFORSAMLING 18. MARTS 2013 Beretning Industri 2012 Af faglig medarbejder Ib Mortensen Vi er i 2012 ikke sluppet for virksomheder, der skulle tilpasse deres medarbejderstab. Her kan nævnes virksomhederne Poul E. Danchell A/S, Gyproc A/S og Dong Energi, som 2012 overtog Inbicon bioethanol forsøgs fabrik. Her blev 19 ud af 30 medarbejdere afskediget i 2012, deriblandt vores medlemmer. En af de afskedigede var arbejdsmiljørepræsentant på virksomheden, hvilket undrede os, for oplyst til os så skal der stadig foregå en produktion af bioethanol på forsøgs - basis på Inbicon. Det skulle vise sig at være anderledes hos Dong, for det virkede, som om de på forhånd havde beslutter sig for, at de ville afskedige arbejdsmiljørepræsentanten. Arbejdsmiljørepræsentanten fik herefter udleveret en opsigelse, der ikke efter - levede overenskomstens regler for afskedigelse af tillidsvalgt medarbejder. Det gjorde vi så Dong opmærksom på, som herefter efterlevede de spilleregler, der er i overenskomsten i sådanne sager. Forbundet overtog derefter sagen for at forhandle en fratrædelsesaftale på plads til stor tilfredshed for arbejdsmiljørepræsentanten. Nyt overenskomst - område Kalundborg Forsyning A/S er pr. 1. maj 2012 over - gået fra den Kommunale overenskomst til Industriens overenskomst, med de følger og udfordringer det har givet tillidsrepræsentanterne. De skulle sætte sig ind i et helt nyt overenskomstområde med mange nye udfordringer i fremtiden. Industriens Overenskomst ligner ikke den kommunale Overenskomst. Vi skal herfra gøre alt for, at I kommer godt i gang. Vi glæder os til samarbejdet med tillids - repræsentanterne på Kalundborg Forsyning, og herfra vil vi gøre vort bedste, så I føler jer som en del af industriområdet. Lønforhandlinger 2012 Ved lønforhandlingerne i 2012 har der i Kalundborg været stor forskel på, hvordan der er forhandlet. Nogle steder har vores tillids - repræsentanter og virksomhed haft rigtige lønforhandlinger, på andre virksom - heder det været et diktat. Her har man først forhandlet med andre faggrupper på virksomheden, og dermed lagt et loft for lønstigningerne, før man har forhandlet med vores tillids - repræsentanter. Derved kunne de ikke give mere til vores medlemmer end de lønstigninger, man havde givet de øvrige ansatte. Ikke engang nogen former for bløde værdier kunne forhandles hjem. Det ville være med til at sprænge de aftaler, man havde indgået andre steder i virksomheden. Telefoniske henvendelser Der har igen i 2012 været mange personlige/telefoniske henvendelser i afdelingen med spørgsmål på alt fra manglende løn, ferie - pege, pension, udbetaling af 5 feriefridage ved ferie - årets udløb, manglende beregning/udbetaling af særlig fratrædelse godt - gørelse ved opsigelser. Ligeledes har der været et stigende antal sager omkring konkurser, og derved flere anmeldelses til Lønmodtagerens Garantifond. 8

9 Beretning Bygge- og anlæg og Det grønne område 2012 Af faglig medarbejder Steffen Madsen Året 2012 har været i den sociale dumpnings tegn, med medlemsorganisering som ascendant. Når der har været meldinger om udenlandsk arbejdskraft, er andet lagt til side, og vi har besøgt byggepladser og virksomheder så hurtigt som muligt. Vi får mange henvendelser om, at der er udenlandske folk, der arbejder her og der, og det er vi meget glade for, og vi kan love, at der ikke har været en henvendelse, som vi ikke har efterforsket. Udenlandsk arbejdskraft Vi har et glimrende samarbejde, om illegal udenlandsk arbejdskraft, med den task force gruppe, som den nuværende regering bevilgede 60 millioner kroner til, som består af arbejdstilsynet, skat og politiet. Gruppen arbejder hurtigt og præcist, og afslører snyd og underbetaling. Vi oplever heldigvis også, at den udenlandske arbejdskraft er overenskomstansat på lige vilkår med danske kollegaer, hvor tingene er i orden, og hvor der er respekt for den danske model. Alle udenlandske arbejdere og virksomheder, skal registreres i RUT registeret, (Registeret for Udenlandske Tjenesteydere), som har til formål at give myndighederne bedre mulighed for at sikre håndhævelse af de regler, der gælder for udenlandske tjenesteydere og arbejdstagere, som opererer i Danmark. Afdelingen har adgang til RUT, og kan aflægge et besøg på virksomhederne. Den Grønne gruppe Vi har også kontrolbesøg i de grønne overenskomster, hvor vi kan kontrollere, om overenskomsten bliver overholdt, og på bygge - området 48 timers møder, hvor vi kan få lov til at se kontrakter og lønsedler samt at organisere underentreprenører. 48 timers møder varer ikke 48 timer, men mødet skal afholdes inden 48 timer, fra vi har begæret det. Organisering Medlemsorganisering er en bydende nødvendighed, vi kan ikke undvære de kollegaer, der har valgt at stå uden for fællesskabet. De skal igen være en del af det sammenhold, der skal fastholde de goder og rettigheder, vi har forhandlet os til gennem vores overenskomster. Sammenhold gør stærk, siger et slogan, men hvis det sammenhold består af færre og færre på en arbejdsplads, så svækkes styrken og vi står i en dårligere forhandlingssituation. På en virksomhed med overenskomstforholdene i orden er alle omfattet af overenskomsten og dermed af de goder, som den indeholder, men det er dig der betaler for at vedligeholde den, så der er også en økonomi at tage hensyn til. Dine uorganiserede kollegaer får fuld glæde af overenskomstens aftaler, men er ikke med til at betale for varerne! Det ville du vel ikke acceptere hvis det eksempelvis var en personaleforening med en kaffe og brødordning? Jo flere der falder ud af fællesskabet, jo mere forhandlingsstyrke mister vi, og jo dyrere bliver det for dig. Organiseringskampagnen er kun lige begyndt og tillidsfolk får tilbudt et redskab i form af et kursusforløb, til at synliggøre nødvendigheden og værdien af det sammenhold der er så vigtigt. 9

10 GENERALFORSAMLING 18. MARTS 2013 Bygge- og anlægs branchens elektroniske uddannelseskort er en nem og hurtig løsning, så du til enhver tid kan fremvise dine afsluttede erhvervs uddannelser og arbejds - markedskurser ved hjælp af en smartphone eller en computer. 10

11 I stilladsklubberne gøres der et rigtigt flot stykke arbejde, og der findes vel dårligt den stilladsarbejder, der ikke er klar over, at det sammenhold, som der er blandt stilladsarbejderne er grunden til de løn og arbejdsforhold de har, og at alle får tilbudt en uddannelse efter 3 måneder i en virksomhed. Faglige sager Indenfor Bygge-anlæg og det grønne område er der afsluttet 62 faglige sager i 2012, det er sager der har været skriftlighed i, og som er registreret i vores sagsbehandlingssystem. Sager, hvor problemet løses med det samme, eller hvor en telefonopringning er nok til at løse sagen, samt sager som medlemmer selv løser efter aftale med afdelingen, er ikke med i de 62 sager. I de 62 sager har medlemmerne fået kr , Over en million kroner har afdelingen skaffet medlemmer inden for disse områder. Penge som retsmæssigt var deres, men penge som arbejdsgiverne ikke kunne eller ville betale. Det er ikke et år med mange konkurser, så de fleste sager har været om uenighed om betaling og afskedigelser, også af tillidsvalgte, og det kan være en dyr affære for arbejdsgiverne. Elementer i en model for kædeansvar Igennem de seneste 15 år har vi oplevet, at mange lønmodtagere indenfor bygge- og anlægsbranchen snydes for deres løn, pension, feriepenge, SH og overtidsbetaling af den virksomhed, de er ansat i. Typisk er disse virksomheder et enkelt led i en værdikæde af underentrepriser, som udgår fra hovedentreprenøren og i nogle tilfælde helt ned til arme/ben -virksomheder. For at imødekomme, at nogle virksomheder systematisk kan snyde med løn og med betalinger til det offentlige, bør der indføres et kædeansvar, således at det øverste led i en entreprisekæde (hovedentreprenøren), kan holdes ansvarlig for eventuelle underentreprenørers forsømmelser. 8 EU-lande har allerede sådanne bestemmelser. Det samme har Norge. Desuden indeholder EU-Kommissionens forslag til bedre håndhævelse af udstationeringsbestemmelserne også bestemmelser om kæde - ansvar. Et krav om kædeansvar skal kunne gøres gældende fra det tidspunkt, hvor lønnen skulle være udbetalt, eller hvor skat, moms m.v. skulle være indbetalt til de offentlige myndigheder. Det er vigtigt, at en ordning gøres så let og lidt bureaukratisk som mulig, og dybest set handler det jo om, at de virksomheder, der opererer inden for byggeog anlægsbranchen, og som påtager sig opgaverne som hovedentreprenører, også påtager sig ansvaret for, at hele opgaven løses efter de gældende regler, love og aftaler. 11

12 Beretning fra Transport GENERALFORSAMLING 18. MARTS 2013 Af faglig medarbejder Jesper Nielsen Faglige sager Der har i årets løb været en del faglige sager omkring manglende løn og tillæg, feriepenge og advarsler. Vi har oplevet, at virksomheden, der har overenskomst, ansætter medarbejdere på ansættelseskontrakter, der ikke følger overenskomsten bestemmelser. Det er således, at hvis virksomheden er omfattet af en overenskomst, kan den ikke skrive sig ud af nogle bestemmelser i overenskomsten (det vil altid være overenskomstens bestemmelser, der er gældende for arbejdsforholdet). Modsat er virksomheden ikke omfattet af en overenskomst, er der alene det skrevne i ansættelsesaftalen at holde sig til, samt hvad der måtte følge af eventuel lovgivning bl.a. ferielov arbejdsdirektiv m.m. Advarsler Vi oplever en tendens til, at arbejdsgiveren er blevet hurtigere til at give en advarsel. Heldigvis kommer de fleste rettidigt, så vi kan rejse en eventuel sag over for arbejdsgiveren. I to sager har det dejet sig om en tidligere og en nuværende arbejdsmiljørepræsentant, der fik skriftlige advarsler for at passe sit hverv som tillidsvalget. I begge tilfælde mødtes vi med arbejdsgiveren, og advarslen blev trukket tilbage. Hvis du får en advarsel af din arbejdsgiver, så kontakt altid afdelingen straks. OK 2012 Overenskomstforhandlingerne 2012 gav ikke de store lønstigninger, om lønstigningerne var et tilfredsstillende resultat eller ej, er langt hen ad vejen et temperament spørgsmål, men hvis man husker tilbage, var der som bekendt langt fra lagt op til nogen lønfest ved overenskomstfornyelsen i Lønstigninger blev som bekendt: 1,65 kr. pr. 1. marts ,85 kr. pr. 1. marts samt 1,4% i stigning på genetillæggene pr år. Et andet væsentligt element i overenskomstfornyelsen var, at arbejdsgiver nu skal betale for erhvervelsen og fornyelsen af EUkvalifikationsbevis og førerkort. Endvidere kom der ret til 2 ugers relevant kursus i opsigelsesperioden. Stemmeprocenten for transportgruppen var 34,0%, heraf stemte 56,5% ja og 43,5% nej. I 3F Kalundborg var stemmeprocenten 25,5%, heraf stemte 78,7% ja og 21,3% nej. Renovationsområdet RenoNorden, som bl.a. har en stor del af renovationskørslen her i kommunen, er blevet en meget stor spiller på det danske renovationsområde. I den forbindelse er afdelingen og tillidsmanden her i Kalundborg kommet med i et landsdækkende netværk, der bl.a. har til formål at få lavet landsdækkende aftaler med selskabet. Færgeruten Kalundborg Århus I maj måned 2012 skulle det tyske rederi FRS sætte hurtigfærgen Dolphin Jet ind på ruten Århus Kalundborg, men der opstod problem med at få sejltilladelse pga. miljøpåvirkninger i Kalundborg fjord og ved bosserne ved Samsø. Efter flere møder fik Dol - phin Jet endelig godkendelse fredag d. 20. juli 2012, så med mere end måneds forsinkelse anløb Dolphin Jet Kalundborg lørdag d. 21. juli Torsdag morgen den 16. august 2012 indstillede Kattegat-ruten driften af Dolphin Jet, da rederiet ikke kunne drive ruten lønsomt, 12

13 pga. de restriktioner miljøstyrelsen havde givet (12 sømil længere sejrute og reduceret fart i Kalundborg fjord) Kalundborg Havn som Containerhavn Rederiet Unifeeder har i samarbejde med Schultz Shipping A/S etableret Kalundborg container terminal. Mandag d. 14. maj var første anløbs dato. Fremover er der anløb hver mandag aften/nat. Dette tiltag har givet flere 3F job til de i forvejen mange job på havnen. Svebølle-Værslev turistfart 1. januar 2013 er Svebølle-Værslev turistfart blevet overtaget af Egons A/S i Slagelse Dette får ikke den store praktiske betydning, da de fleste busser stadig skal Containerhavnen i Kalundborg have udkørsel fra Svebølle, men der har i fasen op til overdragelsen været en del møder og spørgsmål i forbindelse med virksomhedsoverdragelsen, i den forbindelse er der opstået en twist omkring, hvor ansættelsesstedet er. Firmaet har nu 5 udkørselssteder og ønsker i den forbindelse at ansætte alle på alle udkørelsessteder, herunder bl.a. i København. Dette medfører, at den enkelte chauffør selv skal sørge for transport til og fra København, hvis det er der, man skal møde ind. Det er 3Fs opfattelse, at man kun kan have ét an - sæt telsessted, sagen har ikke kunnet løses på et lo - kal mø de, herefter blev der afholdt mæglingsmøde, hvor der kun kunne blive enighed om at forelægge sagen for overenskomstens parter, som skal mødes i februar måned. Nye tiltag omkring uddannelse Overenskomster (OK) OK 2012 fokuserede på tryghed. Ikke i den traditionelle form, med længere opsigelsesvarsler osv. i forhold til det aktuelle job. Men derimod i en udgave, man kunne kalde tryghed i arbejdslivet eller på arbejdsmarkedet. Tryghed i denne forståelse forudsætter, at den enkelte skal have tryghed og tillid til, at hvis det nuværende job forsvinder, så skal det nok lykkes at finde noget andet. Dermed blev der sat en dagsorden, der handlede om uddannelse. Ret til uddannelse rettet mod både det nuværende og de fremtidige job. Ret til at kunne tage fri til uddannelse. Ret til selv at kunne bestemme, hvad den skal indeholde. Og ret til løn under uddannelse. I disse kriseår er det ikke nemt at hente overenskomst-resultater hjem. Så ud over, at vi med lodder og trisser fik sikret reallønnen, måtte der kæmpes hårdt for at hente resultater hjem på uddannelsesområdet. Men lidt fik vi da ved OK Vi fik sikret, at det altid er arbejdsgiveren, der skal betale for lovpligtig efteruddannelse. Vi fik sikret 13

14 GENERALFORSAMLING 18. MARTS 2013 automatisk opsparing af uforbrugte uger på den selvvalgte uddannelse, dog stadig med 6 uger som det der maksimalt kan stå på kontoen. Men vigtigst var, at vi fik forbedret retten til uddannelse i opsigelses - perioden, således, at man nu med sædvanlig løn kan gå på uddannelse i op til 4 uger, når man er blevet sagt op. Samt at opsigelsesvarslet kan forlænges med 2 uger, hvis man benytter sig af alle 4 ugers uddannelsesret. I de kommende år skulle det også gerne lykkes at få en egentlig ret til at blive faglært via voksenerhvervsuddannelse, hvis det er det, man ønsker. F.eks. ved, at når man har været i virksomheden i en bestemt periode, har man ret til at få en aftale om en voksen - erhvervsuddannelse. Desuden har vi fortsat brug for mere tid til uddannelse i forbindelse med opsigelse. Ordblindekursus Der er desværre alt for mange ikke mindst blandt 3F s medlemmer der ikke læser og skriver godt nok i forhold til deres job og i forhold til at kunne følge en uddannelse. Heldigvis er der gode muligheder hvis man altså griber dem! Vi har sikret os en overenskomstmæssig ret til at deltage i ordblindekurser o.l. med sædvanlig løn. Og AOF og VUC er klar med gode undervisningstilbud, hvor man dels får lidt mere styr på bogstaverne, dels lærer at bruge computeren som værktøj, når man skal læse og skrive. Hjælp os med at få dette gode budskab ud til alle dem, der har brug for det. Og hjælp os med at få dem til at bruge de gode tilbud. Voksenlærling Her i foråret 2013 er voksenerhvervsuddannelsen på dagsordenen. I regeringen, i centraladministrationen og blandt arbejdsgiverne er der mange, der mener, at voksenlærlinge tager lærepladserne fra de unge, og at voksne derfor skal følge andre stier frem til svendebrevet end de unge. Den kurs må vi advare mod på det kraftigste. Dels fordi det er meget tvivlsomt, om det virkelig forholder sig således, at voksenlærlinge fortrænger unge lærlinge. Dels fordi det kun er rimeligt, at også de lidt ældre kan uddanne sig frem til svendebrevet under den ramme og den tryghed, som en uddannelsesaftale (eller lærekontrakt) er. Hertil kommer den økonomiske side af sagen. For lur mig, om dem der gerne vil pille ved vores VEUD-ordning ikke også har kig på de tilskudsordninger, der er knyttet til VEUD-ordningen. Der er en alvorlig fare for, at de bliver banket tilbage til det niveau, som AMU-kurser foregår på. Det er uacceptabelt. Ungdomsuddannelser Når det gælder lærepladser til de unge, er det fuldstændig hen i skoven at der nu er næsten , der ikke kan finde en praktikplads. Her må regeringen roses for at have taget et initiativ. Det bliver nemlig sådan, at hvis virksomhederne fortsætter med at nøle i forhold til at ansætte lærlinge, skal de unge i stedet kunne gennemføre deres uddannelse i et såkaldt praktikcenter. Det kan der såmænd godt komme en ganske god erhvervsuddannelse ud af. Men det er naturligvis at foretrække, at de unge kan få den ægte vare i form af en læreplads, hvor man sammen med erfarne kolleger udfører rigtig produktion, og på den måde lærer sig alle fagets finesser. VEU-godtgørelsen altså den kompensation, som deltageren eller arbejdsgiveren får i forbindelse med et AMU-kursus er fortsat nede på 80% af dagpengesatsen. At satsen kom derned var den tidligere regerings opfindelse. Men det er skuffende, at vores regering ikke har ført den tilbage til dagpengesatsen. Vi må presse på for, at det sker snarest. 14

15 Beretning fra offentlig gruppe Af faglig medarbejder Inger Pedersen Året 2012 står i en klar erindring for mig. Særligt kan jeg i denne forbindelse nævne, at Holbæk Kommune udliciterede deres rengøring. Forenede Service vandt denne udlicitering, hvor hovedformålet fra politikerne var ren besparelse, og naivt troede de, at man kunne få samme kvalitet for 17 mio. mindre. Det er virkelig gået ud over vores medlemmer, aldrig har jeg oplevet noget lignende, områderne er skåret ned til ca. 1 3 af de timer, der var tidligere. Det første halve år var der fejl på næsten alle lønsedler, det være sig i selve lønnen, indbetaling af pension, betaling for ekstra og overarbejdstimer. Rengøringsassistenterne fik ikke nye arbejdsplaner, der blev opsagt rigtig mange af vores medlemmer andre blev sat ned i tid, til timer de ikke kan leve af så de var nødt til selv at sige nej til jobbene. Forende Service glemte at fraskrive sig den offentlige overenskomst, da de overtog Holbæk Kommune, men der har efterfølgende været forhandling, hvor forbundet og Dansk Industri har været med til at lave aftaler for dem, der er virksomhedsoverdraget til firmaet. Det har betydet, at de allerede ansatte kan beholde nogle af de goder de havde før virksomhedsoverdragelsen. Jeg er sikker på, at mange har været glade for deres medlemskab af 3F, så de har kunnet få den hjælp, der har været behov for. Så tro mig, det er jeres arbejdsforhold vi passer på også i rengøringsbranchen såvel som andre steder. Udlicitering i rengøringen Det er min opfattelse, at netop ting, som jeg lige har omtalt med udlicitering, er kommet for at blive, og vil nok blive mere i de kommende år. Det kræver, at vi i de faglige organisationer er helt oppe på mærkerne for at forsvare de rettigheder, vi har kæmpet os til de sidste 100 år. Rengøringen i Kalundborg Kommune er på nuværende i udbud. Jeg håber virkelig ikke, vi skal opleve det samme som i Holbæk Kommune. Jeg trøster mig med (på vores medlemmers vegne) at Kalundborg Kommune ikke har vægtet prisen så højt som kvalitet, drift og levering og miljø. Jeg er rigtig glad for at kommunen giver et kontrolbud. Specialarbejderne Også vores specialarbejdere bliver hele tiden pustet i nakken med udbud og udlicitering af deres arbejde. Der er inden for de sidste år bygget 2 nye materiale - gårde, jeg tænker da tit på, om der er nogle medarbejder tilbage i dem i løbet af få år, eller er det hele på private hænder? Ved Vej og Park har der været en besparelsesrunde, hvor de måtte opsige 12 medarbejdere, og der er nu vinterhjemsendt 7, så jo, besparelserne kan rigtig mærkes for vores medlemmer. Faglige sager Vi på det offentlige område har desværre haft en del sager i 2012, hvor medarbejder er blevet mobbet, det kan hverken kollegaer og lang mindre ledelse være bekendt arbejdsmiljøet skal være intakt, selv om der sker besparelser men det gamle ordsprog når krybben er tom, bides hestene kan stadig mærkes rundt omkring. Så der er masser at lave også for vores gode arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter. MED aftale I Kalundborg Kommune er vi gået i gang med at lave en revision af MED aftalen jeg håber det vil gå lettere, end da vi skulle forhandle aftalen, vi har haft det første møde, og vi er rimeligt enige om, hvor der skal laves ændringer. Så mon ikke vi kommer igennem det, på en fornuftig og konstruktiv måde og får en god aftale med medbestemmelse og medindflydelse i alle henseende. Overenskomstforhandlinger Der er gang i overenskomst- 15

16 GENERALFORSAMLING 18. MARTS 2013 forhandlingerne, som skal være gældende fra 1. april 2013, det er ikke nemme forhandlinger, oplægget fra modpartens side var en lønnedgang, mindre medbestemmelse og medindflydelse, ingen senior dage, ret til at bestemme over alt ferie og alt i alt større fleksibilitet for uden modydelse. Vi kan jo nok ikke forvente de store stigninger, men håber at der kommer en fornuftig løsning. Jeg vil her gerne opfordre jer alle til at stemme om overenskomsten, når I får det tilsendt, der bliver mange forskellige muligheder for at afgive sin stemme både skriftligt og elektronisk, så brug endelig jeres ret til det. Jeg håber at I står rigtigt registreret i vores EDB system, men skulle der ske det, at I ikke får en stemmeseddel, skal I endelig kontakte os. Jeg kan fortælle, at igen ved denne afstemning har den offentlige gruppe besluttet at give en lille gave, har endda hørt at det skulle være meget anvendeligt. Netværksmøder Igen i 2012 har den offentlige gruppes tillidsvalgte holdt en del netværks - møder, jeg er rigtig glad for alles store deltagelse og sammenhold, også når det er svært. Og svært har det været, nogen rammes af sygdom, og nogen har vi mistet, men heldigvis er der nye, der tager over og dem hilser vi også velkommen i samarbejdet. Beretning Privat rengøring Anne Rasmussen De sager, som afdelingen har ført i 2012, har ikke adskilt sig synderligt fra tidligere år. Det er stadig sager vedrørende manglende afregninger for overtid og andre tillæg. Dette er ikke udelukkende et fænomen i Kalundborgområdet, idet vi hører den samme tendens, når vi mødes med kollegaer fra andre afdelinger. Såfremt du er i tvivl, om du er aflønnet korrekt, er du meget velkommen til at kontakte afdelingen så kigger vi på det var også året, hvor Serviceoverenskomsten blev fornyet. Stemmeprocenten var 30,5%, og der var 84,2% der stemte for og 15,8% imod. Afdelingen får en del henvendelser fra medlemmer som er blevet varslet ned i arbejdstid. Dette sker ofte i forbindelse med kontraktfornyelser. Uanset om det firma, der havde kontrakten, genvinder den, eller om det er et nyt firma, ser vi ofte, at de rengøringsassistenter, der fortsætter og dermed bliver i virksomheden, sættes ned i arbejdstid. Efterfølgende henvender de sig i afdelingen, idet de efter indgåelse af ny kontrakt har måttet sande, at de skal løbe endnu stærkere for at nå deres arbejde, og at de ikke føler at de ud - fører deres arbejde tilfredsstillende. Rengøringsbranchen er hård der er mange om buddet, når kontrakter skal fornyes. Det betyder desværre, at de bydende virksomheder presser citronen alt, hvad de kan, og derfor skruer prisen helt i bund, når der skal afgives pris på arbejdet. Men det er ikke det, der er værst nej, det der er værst er, at det er rengøringsassistenterne, der bliver sorteper i dette spil. De skal udføre en opgave, hvor de ikke føler de gør deres arbejde ordentligt, og det får dem til at føle sig utilstrækkelige og frustrerede. Det er et stort problem inden for branchen, som kan føre til en kontrolopmåling. I det gamle Tornved Kommune, som hører til Holbæk Kommune, er den offentlige rengøring udliciteret til Forenede Service. Alle nyansatte følger den private overenskomst. Der er indgået en aftale som kun gælder for de nuværende ansatte. Den aftale følger de hele deres ansættelses periode. Vi er parate til at hjælpe jer hvis der opstår problemer, og vi glæder os til at få jer med i netværket. 16

17 Beretning sygedagpenge og arbejdsskader Sten Drejø Juridisk sekretær Arbejdsskader Endnu et år med et stigende antal arbejdsskader. Endnu et år, hvor der er udbetalt rigtig mange penge til medlemmer, der er blevet syge af at passe deres arbejde. Lidt mere en 24 millioner er kommet til udbetaling. Gunver Jensen eksempler på, at selskaberne har observeret medlemmer, når disse har handlet, afleveret børn, deltaget fritidsaktiviteter m.v. Disse observationer er så lagt til grund for forsikringsselskabernes anke. En meget betænkelig og ubehagelig fremgangsmåde. er blevet syg på grund af en arbejdsskade, eller at sygdommen på anden måde er erhvervsbetinget, og så tager vi initiativ til at sagen bliver anmeldt til Arbejdsskadestyrelsen. Vi hører ofte disse medlemmer give udtryk for, at sagen aldrig var blevet anmeldt, hvis vi ikke havde gjort det, for når man er syg, er der ikke overskud til at koncentrere sig om meget andet end at blive rask, eller lære at man må leve med en kronisk sygdom. Mange sygemeldes på grund af fysisk sygdom, med det er ikke sjældent, Beløbet kan synes svimlende stort, men man skal huske på, at for den enkelte, der er kommet til skade, er det kun et meget lille plaster på såret, i forhold til at være rask og i stand til at klare sig selv uden helbredmæssige begrænsninger. Det har altid taget lang tid at få en arbejdsskade behandlet i Arbejdsskadestyrelse og Ankestyrelse. Sagsbehandlingstiden er ikke blevet kortere med årene, specielt fordi forsikringsselskaberne meget oftere end tidligere anker afgørelserne. På det seneste har vi set Sygesamtaler Når et medlem bliver sygemeldt, er langt de fleste i dag klar over, at de kan få bisidderhjælp fra afdelingen, når de skal til møde på jobcentret i forbindelse med deres sygeperiode. Rigtig mange benytter sig af dette tilbud, for det kan være endog overordentligt svært at manøvrere i sygedagpengesystemet, samtidig med at man er syg og med den evindelige trussel om stop af sygedagpengene hængende over hovedet. Når vi spørger ind til medlemmets sygdom, viser det sig tit, at det syge medlem 17

18 GENERALFORSAMLING 18. MARTS 2013 at det er psykisk sygdom, der i den sidste ende invaliderer dem. En psykisk lidelse, som gang på gang af speciallæger bliver begrundet i det pres, der lægges på den syge. En tankevækkende kendsgerning i et velfærdssamfund, hvor det offentlige skal hjælpe og tage vare på den borger, der har brug for hjælp og støtte, men desværre den skinbarlige sandhed. Fleksjob og førtidspensioner Nogle syge bliver aldrig færdigbehandlet, inden de raskmeldes og de vil uden al tvivl komme tilbage til sygedagpengecirkusset igen. Andre er mere heldige, de bliver afklarede om, hvad det er for nye brancher, de nu skal tilbyde deres arbejdskraft inden for. De fleste kan vende tilbage til det ordinære arbejds - marked, mens andre har så store skånebehov at de bliver bevilliget fleksjob eller førtidspension. I hele 2012 blev en ny fleksjobs- og førtidspensionsreform debatteret, og i december blev det sidste punktum sat, således af reformen kunne træde i kraft den 1. januar (Vi har skrevet lidt om reformen andet steds i bladet) Til trods for at intentionerne med reformen og konsekvenserne ved indførelsen havde været kendt længe, var det først i allersidste øjeblik inden den 31. december 2012, at mange gode fleksjobansættelser kom i hus. Mange ting er ændrede ved de nye reformer, men som vi ser det, vil der ikke blive mindre brug for vores hjælp i fremtiden. Vi var i mange tilfælde medvirkende til de gode resultater, hvor arbejds - giverne fik de rigtige personer, til de job, de skulle have besat, og hvor medlemmerne blev ansat med de rigtige skånehensyn til overenskomstmæssige løn-, pensions- og arbejdsvilkår. Fritidsulykkesforsikring Hvis man kommer til skade, når man er på arbejdet, skal arbejdsgiveren anmelde ulykken til Arbejdsskadestyrelsen, og både egen læge og afdelingen kan også gøre det. Sker skaden derimod i fri - tiden, skal man selv anmelde den til sin fritidsulykkesforsikring vær opmærksom på, at man kan være dækket af flere forsikringer. Sørg for at ulykken anmeldes, selvom det i første omgang ser ud, som om der ikke er sket større skader. Der kan komme forværringer senere i livet, som kan henvises til en tidligere skade, men har den ikke været anmeldt, er der i sådanne tilfælde intet at gøre. Vi hjælper gerne med rådgivning i forbindelse med fritidsskader. Sørg for at ulykken anmeldes, selvom det i første omgang ser ud, som om der ikke er sket større skader. 18

19 A-kassens beretning Af A-kasseleder Anny Jensen Nedsat dagpengeperiode Dagpengeperioden er blevet nedsat fra 208 uger til 104 uger. Samtidig er kravet for igen at få dagpengeret sat op fra 962 timer til 1924 timer. Det betyder et helt års arbejde på fuld tid, før der igen er ret til dagpenge i 2 år. Vi syntes det er helt forkert, at man i en krisetid med meget arbejdsløshed halverer dagpengeretten og fordobler arbejdskravet. I 2012 har 12 medlemmer af de 36 udfaldstruede, mi - stet dagpengeretten. I første halvår af 2013 har vi 77 medlemmer, som står til miste dagpengeretten. Enkelte af dem kan have ret til seniorjob eller efterløn, og forhåbentlig vil flere komme i betragtning til et Akutjob. Men det er en meget ulykkelig situation for de medlemmer det rammer. Der vil være en del, som ikke vil have ret til kontanthjælp. Disse medlemmer kan muligvis have ret til uddannelse i en periode på op til 6 måneder. Forsørgelsen vil blive udbetalt af kommunen og beløbet vil svare til kontanthjælp. Vi forsøger af politisk vej at få ændret på forringelserne for de ledige. Tilbagebetaling af efterlønsbidrag Regeringen besluttede, at man fra 1. april 2012 til 1. oktober 2012 havde mulighed for at fravælge efterlønsretten, og i stedet få udbetalt efterlønsbidraget skattefrit. I vores afdeling valgt 1179 medlemmer at få udbetalt bidraget. I alt blev der udbetalt kr. Mange har nok ment, at det var for usikkert, om efterlønnen ville bestå, men til gengæld har man så sagt ja til at arbejde indtil folkepensionen, som er på 67 år og muligvis står til yderligere udskydelse. Vi kan frygte, at mange vil have svært ved at arbejde, indtil folkepensionsalderen på grund af nedslidning. Seniorjob Ledige, der har ret til efterløn men mister dagpengeretten, når der er mindre end 5 år til de kan få efterløn, har ret til et Seniorjob. Et seniorjob kan kun være på en offentlig arbejdsplads, og den ansatte kan kun være i jobbet til efterlønsalderen er nået. I forbindelse med forhøjelsen af efterlønsalderen med virkning fra 1. januar 2013 fulgte alderen for ret til seniorjob med op. Det har betydet, at mange, der havde en forventning om at kunne få et seniorjob, mistede denne mulighed. I forbindelse med finanslovsaftalen har regeringen derfor sammen med Enhedslisten aftalt en særlig overgangsordning, som giver en bestemt aldersgruppe ret til seniorjob, selvom de pågældende ikke kan opfylde kravet om tidligst at have opbrugt deres dagpengeret fem år før den nye, forhøjet efterløns - alder. Hvem er omfattet? Medlemmer født fra den 1. juli 1955 til og med 31. december 1957, og Dagpengeperioden udløber 1. januar juni 2013, og Dagpengeperioden udløbet, efter medlemmet er fyldt 55 år. Selvvalgt uddannelse Den tidligere regering indførte et loft på 3500 kr. for et ugekursus. Hvis uddan- 19

20 GENERALFORSAMLING 18. MARTS 2013 nelsen kostede mere, havde man ikke ret til kurset. Dette loft fjernede den nye regering fra april Det betyder, at ledige medlemmer igen har mulighed for at tage truckcertifikat, stort kørekort o.l. Du kan efter eget valg deltage i op til 6 ugers uddannelse med dagpenge i de første måneder af et ledighedsforløb. Deltagelse i uddannelsen/ kurset skal finde sted: inden for de første 9 måneders sammenlagt ledighed, hvis du er fyldt 25 år, inden for de første 6 måneders sammenlagt ledighed, hvis du er under 25 år. Vi vil gerne opfordre alle ledige til at tage uddannelse. Søg på EUC Nordvestsjælland og Selandias hjemmesider. og eller henvend dig i afdelingen. Elektroniske blanketter Der vil i løbet af 2013 blive indført et nyt EDB system, som gør at alle blanketter skal udfyldes elektronisk. Vi har PC er i afdelingen og er parat til at hjælpe med at udfylde blanketterne. Kalender Vi har i afdelingen fået lavet den kalender der plejer at være i bladet, hvor alle udbetalingsdatoerne er påtrykt. Hvis du ikke allerede har fået den, er du velkommen til at hente den i afdelingen. Det samme gælder lommebogen, som du også kan hente i afdelingen kr. ekstra på pensionskontoen i PensionDanmark i 2012 Medlemmerne i Pension- Danmark kan her ved årets begyndelse glæde sig over, at pensions - opsparingen er vokset markant i I gennemsnit har medlemmerne fået næsten kr. ekstra ind på pensionskontoen i Et typisk medlem, der gik ind i året med en pensionsopsparing på kr., kan konstatere, at pensionsopsparingen i 2012 er vokset til kr. Pensionsindbetalingerne udgør kr., mens Pension- Danmarks investerings - afkast giver medlemmerne kr. Selv om der hele tiden tales om krise og usikre økonomiske udsigter, så kan vi berolige og glæde med, at opsparingen til pension har det særdeles godt. For et typisk medlem er kontoen vokset med i alt 20 pct. Det skyldes både de solide pensionsindbetalinger på typisk 12 pct., som kommer via overenskomstaftalerne, samt et højt investerings - afkast, der går direkte videre til medlemmerne, siger adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark. Medlemmerne kan i øvrigt løbende følge med i, hvordan det går med pensionsopsparingen enten via login på pension.dk/dingenpension eller via Pension- Danmarks nye app, der fås på App Store til iphones og Android-mobiltelefoner. PensionDanmark A/S administrerer overenskomst- og virksomhedsaftalte arbejdsmarkedspensioner, sundhedsordninger og uddannelsesfonde for medlemmer beskæftiget i private og offentlige virksomheder og er et kundeejet selskab, hvor hele overskuddet går til medlemmerne. Præmieindtægterne udgjorde i ,3 mia. kr., og medlemmernes samlede opsparing har rundet 100 mia. kr. Læs mere på 20

21 Faglig hjælp og service i 3F 3F er Danmarks stærkeste fagforening. Hvert år henter 3F tæt på to milliarder til medlemmerne i erstatninger. Faglige fordele i 3F 3F forhandler stærke overenskomster, som giver dig en god løn og rettigheder som løn under sygdom og barsel, feriefridage og meget andet 3F hjælper dig, hvis du får et problem på din arbejdsplads, en arbejdsskade eller en uberettiget opsigelse 3F kender dit fag. Vi kender din overenskomst og aftalerne på din arbejdsplads, fordi det er 3F, der har lavet aftalerne 3F kender dine uddannelsesmuligheder. Vi er specialister i uddannelse og efteruddannelse inden for dit fag 3F er tæt på dig. Vi har kontorer i 130 byer, hvor du kan få personlig betjening 3F a-kasse, hvor du altid får dine dagpenge til tiden Billige feriehuse og forsikringer. Rabat i butikker Sammenlign faglig hjælp og service 3F KRIFA Det faglige hus Overenskomster Overenskomster på tusindvis Overenskomst på få Ingen af arbejdspladser. arbejdspladser. overenskomster Ca F-medlemmer Ca Krifa-medlemer dækket af en 3F-overens- mer er dækket af en komst Krifa-overenskomst Erstatninger kr. i gennemsnit kr. i gennemsnit Vil ikke oplyse pr. medlem i 2011 pr. medlem i ,9 milliarder kr. 332 millioner kr medlemmer medlemmer Kontorer Specialister i dit Ja Nej Nej fag og branche Opmåling af Ja. Har eksperter på alle Nej Nej akkord løn- og akkordområder Tillids- Ja Nej Nej repræsentanter Kamp mod Ja Nej Nej løndumping 21

22 GENERALFORSAMLING 18. MARTS 2013 Budget Kontingentindtægt Kontingentafregning Forbund Kontingent netto Andre kontingentandele Andre indtægter Indtægter i alt Personaleudgifter Administrationsudgifter Kontingentudgifter Afdelingsblad Person/Adm./Kont. I alt Mødeaktivitet fagligt arb Mødeaktivitet refusioner Mødeaktivitet i alt Kursusaktiviteter Refusion kursus Kursusaktivitet i alt Andre udgifter i alt Omkostninger i alt Primær resultat før afskriv/rente Afskrivninger Primær resultat Finansielle poster Resultat før ejendom Ejendommens udgifter Resultat før ex poster Resultat før skat Periodens resultat

23 Kontingent 2013 I 3F Kalundborg ændres kontingenterne kun med de reguleringer som Staten har udmeldt. Der er ingen ændringer i kontingentet til Afdelingen. Kontingent stiger pr. måned med Kr. 0,00 til Forbundet Kr. 5,00 til A-kassen (Staten) Kr. 7,00 til Efterlønsbidrag (Staten) Kr. 9,00 til ATP (Staten) Kr. 0,00 til Afdelingen Kontingentet for fritidsulykkesforsikringen er uændret 42,50 kr. pr. måned. Her er eksempler på de kontingentsatser der er de mest anvendte Fuldtid forbund, a-kasse og efterlønsbidrag Kr ,50 (stigning på 3 kr. pr. måned) Fuldtid forbund og a-kasse Kr. 871,50 (fald på 4 kr. pr. måned) Fuldtid o/60 forbund, a-kasse m/ efterløns bevis Kr. 871,50 (fald på 4 kr. pr. måned) Elever forbund, a-kasse og efterløn Kr. 499,50 (stigning på 7 kr. pr. måned) Elever forbund og gratis a-kasse Kr. 32,50 (samme pris) Elever forbund og a-kasse Kr. 502,50 (fald på 4 kr. pr. måned) Fuldtid forbund Kr. 401,50 (samme pris) Fuldtidskontingent Forbund kr. 221 Afdeling kr. 180,50 A-kasse kr. 367 Efterløn kr. 467 Administration kr. 97 ATP kr. 6 Efterløn Administration ATP Forbund Afdeling A-kasse Hvis du ønsker at vide din kontingentpris i 2013, kan du henvende dig til afdelingen. Kender du unge der er startet på en uddannelse, så kontakt os for et fagligt medlemskab. Det kan ofte kombineres med gratis medlemskab af A-kassen, og retten til dagpenge ved ledighed efter endt uddannelse, hvis betingelserne er opfyldt. Du kan måske også have ret til dagpenge ved afbrudt uddannelse. Hvis du er i uddannelse, på kontanthjælp eller uden indtægt, så kontakt os og hør om mulig - heden for nedsat kontingent. Skulle du af en eller anden årsag komme bagud med dit kontingent, så kontakt afdelingen, så kan vi måske finde en løsning. 23

24 Jubilarfest 2013 Igen i år har vi fornøjelsen af at invitere jubilarer med ledsager til fest. Alle medlemmer der i 2012 havde 25, 40 eller 50 års medlemskab af et LO-forbund inviteres derfor til en festlig dag, lørdag den 25. maj 2013, kl Sæt derfor allerede nu kryds i kalenderen, hvis du havde jubilæum sidste år. Det er yderligere en betingelse, at man har minimum 1 års medlemskab af afdelingen. Hvis du havde jubilæum sidste år, vil du få tilsendt en indbydelse til dagen, med de nærmere detaljer om tilmelding til arrangementet. De medlemmer, vi har registreret som jubilarer, fremgår af listen. Vi har stadig et problem med at finde data på medlemmer som har været medlem i en anden afdeling eller a-kasse. Hvis du ikke er på listen, og du mener at du havde jubilæum i 2012, beder vi dig om at kontakte afdelingen, med oplysninger om medlemskab. Arrangementet afvikles traditionen tro på Bromølle Kro, hvor der serveres en pragtfuld middag, og der vil blive underholdning i løbet af aftenen. I år har vi følgende 25 års jubilarer Alice K. Jørgensen Anders Kaae Anne Ziegler Jensen Arne Petersen Bente Nielsen Bente Nielsen Birgitte Lis Hansen Birthe Nordahl Olsen Brian Bekker Lanther Brian Seneca Selle Charlotte Jensen Claus Kjeld Thorkildsen Ellen Pedersen Ester Jensen Finn Harpsøe Flemming Høj Frank Martin Sørensen Grethe Lissa Jensen Hanne Qvist Hans Erik Nielsen Hans Henrik Sørensen Hans Jørgen Hansen Helen Volsing Andersen Henrik Christensen Ilse Andersen Jan Andersen Jens Hansen Jens Poulsen Jens Viggo Løvmose Krygsbak Jette Høndrup Andersen Jette Lilleskov Rasmussen Jette Pia Andersen Jim Kleendal John Michael Frede Judith Pedersen Jørgen Ruby Karen Lis Poulsen Ketty Ellen Borch Larsen Kim Abrahamsen Knud Nielsen Lars Illum Christensen Leif Hundstrup Pedersen Lene Sørensen Lianne Maria Funch Lilli Rasmussen Lone Beenfeldt Bisholm Lorenz Frederich Sørensen Mai Britt Charl Jensen Michael Egon Nielsen Michael Pedersen Ole Christian Nielsen Ole Lundgård Peter Lau Lauersen Poul Erik Andersen Rudi Stauersbøll Kristensen Sebrina Gina Frederiksen Sten Hansen Susanne Appelgren Susanne Jensen Susanne Kjær Jensen Susanne Pia Ejlersen Søren Flemming Pedersen 50 års jubilarer Bent E Madsen Bjarne Moll Nielsen Bruno Jørgensen Carit Nielsen Finn O.B. Jensen Jørgen Chr. Gericke Leif Kubel 24

Generalforsamling d. 23. november 2011

Generalforsamling d. 23. november 2011 Blad nr. 2 September 2011 Generalforsamling d. 23. november 2011 Se indbydelse og dagsorden på side 12 Førerkort Vigtig information om fornyelse på side 4 Hvorfor medlem af 3F? Vi giver dig svaret på side

Læs mere

-nyt. Spar op til 61% på Legoland-billeter SE MERE PÅ BAGSIDEN! Medlemsblad for 3F-Aabenraa-Tønder Årgang 1 nr. 3 Juni 2014

-nyt. Spar op til 61% på Legoland-billeter SE MERE PÅ BAGSIDEN! Medlemsblad for 3F-Aabenraa-Tønder Årgang 1 nr. 3 Juni 2014 -nyt Medlemsblad for 3F-Aabenraa-Tønder Årgang 1 nr. 3 Juni 2014 Spar op til 61% på Legoland-billeter SE MERE PÅ BAGSIDEN! -nyt I JUNI 2014 I 2 Redaktion: H.P. Hanssens Gade 21, 6200 Aabenraa Tlf. 70 30

Læs mere

3F Varde-Billund har en valgt afdelingsbestyrelse, bredt sammensat på fag, geografi og køn, i Varde og Billund kommuner.

3F Varde-Billund har en valgt afdelingsbestyrelse, bredt sammensat på fag, geografi og køn, i Varde og Billund kommuner. Vi har talt med en række medlemmer som bekræfter dette udsagn, og som hver på sin måde, fortæller andre, hvordan de har ydet til fælleskabet eller mærket fællesskabets styrke. Maskinsnedkerlærlinge med

Læs mere

3F Mølleåen. Medlemsbladet. Next Job på besøg hos 3F Side 4 side. Generalforsamling i 3F Mølleåen side 5. Medlemsundersøgelse side 7

3F Mølleåen. Medlemsbladet. Next Job på besøg hos 3F Side 4 side. Generalforsamling i 3F Mølleåen side 5. Medlemsundersøgelse side 7 Medlemsbladet 3F Mølleåen Nr. 1 April 2010 6. årgang Next Job på besøg hos 3F Next Job på besøg hos 3F Side 4 side Generalforsamling i 3F Mølleåen side 5 Medlemsundersøgelse side 7 3F Mølleåen Firskovvej

Læs mere

Beretning 2014. Beretning 2013 Transport, 3F Aalborg

Beretning 2014. Beretning 2013 Transport, 3F Aalborg 1 Beretning 2014 Bestyrelsens beretning for det forgangne år tager sit udgangspunkt helt tilbage i begyndelsen af 2010. Det var nemlig her vi indledte konflikten for at få de forskellige vognmænd inden

Læs mere

Træfferen. Godt arbejde er godt for alle. 3F Aarhus Rymarken gik på gaden med budskabet

Træfferen. Godt arbejde er godt for alle. 3F Aarhus Rymarken gik på gaden med budskabet Træfferen eren MEDLEMSBLAD FOR 3F AARHUS RYMARKEN. NR. 5 / OKTOBER 2014 / 10. ÅRGANG 3F Aarhus Rymarken gik på gaden med budskabet Godt arbejde er godt for alle 3F kæmper for et Dumpingfrit Danmark Derfor

Læs mere

PLETTEN. Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19. Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5

PLETTEN. Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19. Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5 PLETTEN N Y H E D S B R E V Marts 2015 Årgang 6 Nr. 7 ØST/VEST Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19 Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5 Ta til generalforsamling og vind en ipad Mini, side

Læs mere

Nr. 2 - juni 2013. 3F København. Vind 5.000,- eller en uges. ferie! Se side 21

Nr. 2 - juni 2013. 3F København. Vind 5.000,- eller en uges. ferie! Se side 21 Nr. 2 - juni 2013 3F København Vind 5.000,- eller en uges ferie! Se side 21 I dette nummer: Arbejdsmarkedsydelse - er det nok? s. 3 Kontingentbetaling s. 7 Solidariteten lister sig ind s. 9 Resultater

Læs mere

Den 9. december var lyttedag i afdelingen. De arbejdsløse medlemmer fik ordet, og politikerne blev bedt om at tie stille og lytte

Den 9. december var lyttedag i afdelingen. De arbejdsløse medlemmer fik ordet, og politikerne blev bedt om at tie stille og lytte Nr. 3 DECEMBER 2010 Årg. 6 Odense Industri Fagligt Fælles Forbund Glædelig jul og godt nytår Den 9. december var lyttedag i afdelingen. De arbejdsløse medlemmer fik ordet, og politikerne blev bedt om at

Læs mere

Valg ikke valg. Korsbæk på Bakken. Forandringer i. 3F København Peter Ipsens Allé 27 2400 Kbh. NV

Valg ikke valg. Korsbæk på Bakken. Forandringer i. 3F København Peter Ipsens Allé 27 2400 Kbh. NV Nr. 2 - juni 2015 I dette nummer: Når fleksjob bliver en forretning s. 4-5 Respect for cleaners s. 8 Skab et trygt dagpengesystem s. 17 Brancheårsmøde i 3F København s. 18-19 Medlemsblad for 3F København

Læs mere

m dtjylland Vinder af DM i Skills 2014 Husk Oplysningsblad Nr. 1 2014 Teknisk isolatør Mathias Urth Mortensen. Stort tillykke til vort medlem.

m dtjylland Vinder af DM i Skills 2014 Husk Oplysningsblad Nr. 1 2014 Teknisk isolatør Mathias Urth Mortensen. Stort tillykke til vort medlem. m dtjylland Oplysningsblad Vinder af DM i Skills 2014 Teknisk isolatør Mathias Urth Mortensen. Stort tillykke til vort medlem. Husk ordinær generalforsamling onsdag d. 20. marts 2014 Se dagsorden på bagsiden

Læs mere

Træfferen. Kommunevalg: Aarhus og Odder. Danmarks stærkeste fagforening. fagligt fælles forbund www.3f.dk/rymarken

Træfferen. Kommunevalg: Aarhus og Odder. Danmarks stærkeste fagforening. fagligt fælles forbund www.3f.dk/rymarken Træfferen eren Medlemsblad for 3F AArhus rymarken. Nr. 5 / oktober 2013 / 9. Årgang TEMA Kommunevalg: Aarhus og Odder Træfferen, 3F Aarhus Rymarken, Rymarken 4, 8210 Aarhus V Danmarks stærkeste fagforening

Læs mere

Os imellem. Outsourcing af rengøring og servicefunktioner på Leo Pharma. Stemning fra generalforsamlingen 40 år på samme arbejdsplads

Os imellem. Outsourcing af rengøring og servicefunktioner på Leo Pharma. Stemning fra generalforsamlingen 40 år på samme arbejdsplads Os imellem Medlemsblad for 3F Storkøbenhavn Nordvest Nummer 4 December 2006 Outsourcing af rengøring og servicefunktioner på Leo Pharma Se side 28 Stemning fra generalforsamlingen 40 år på samme arbejdsplads

Læs mere

GENERALFORSAMLING Mandag den 16. marts 2015 Ejby Hallen, Halvej 3 i Ejby Kl. 19.00

GENERALFORSAMLING Mandag den 16. marts 2015 Ejby Hallen, Halvej 3 i Ejby Kl. 19.00 Skriftlig beretning 3F VESTFYN GENERALFORSAMLING Mandag den 16. marts 2015 Ejby Hallen, Halvej 3 i Ejby Kl. 19.00 1 Indholdsfortegnelse: Valgte og ansatte i 3F Vestfyn Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side

Læs mere

KOM POSTEN. Sælg for tre mio. kroner ellers må i lukke. Udgivet af Gartnernes Fagforening for København og Omegn. KTK-Gartneriet

KOM POSTEN. Sælg for tre mio. kroner ellers må i lukke. Udgivet af Gartnernes Fagforening for København og Omegn. KTK-Gartneriet KOM POSTEN Udgivet af Gartnernes Fagforening for København og Omegn NR. 2 Marts./april 2004 KTK-Gartneriet Sælg for tre mio. kroner ellers må i lukke Læs. 4-5 Generalforsamling 19. april om fagforeningens

Læs mere

Kolding. Skadet på arbejde. 3F Koldings seniorklubber vil i samarbejde med

Kolding. Skadet på arbejde. 3F Koldings seniorklubber vil i samarbejde med Nr. 3/2013 Kolding Tanker omkring den kommende kongres Side 8-9 Jeg vil gøre en forskel Skadet på arbejde Side 3 Side 4 Side 6 kraft den 1. juli 2013. Loven om arbejdsmarkedsydelse et. Derfor kan der stadig

Læs mere

LOKALnyt Medlemsblad for 3F Frederiksværk Frederikssund

LOKALnyt Medlemsblad for 3F Frederiksværk Frederikssund Møder om efterlønsreformen Se side 8 9 LOKALnyt Medlemsblad for 3F Frederiksværk Frederikssund Forår 2012 Husk general - forsamling den 24. april Læs mere inde i bladet Fri os for ulykker Gravfører Mogens

Læs mere

Fastelavn i afdelingen. Os imellem. Jubilar-komsammen. Kom til 1. maj i afdelingen 3F Sundhedsprojekt DISA og uddannelse

Fastelavn i afdelingen. Os imellem. Jubilar-komsammen. Kom til 1. maj i afdelingen 3F Sundhedsprojekt DISA og uddannelse Os imellem Medlemsblad for 3F Storkøbenhavn Nummer 1 April 2012 Jubilar-komsammen Se side 12 Fastelavn i afdelingen Se side 17 Kom til 1. maj i afdelingen 3F Sundhedsprojekt DISA og uddannelse Se side

Læs mere

God jul og godt nytår. Odense Industri. Hjemmeside: www.3f.dk/odense-industri Email: odense-industri@3f.dk. Årg. 5 INDEX:

God jul og godt nytår. Odense Industri. Hjemmeside: www.3f.dk/odense-industri Email: odense-industri@3f.dk. Årg. 5 INDEX: Nr. 3 DECEMBER 2009 Årg. 5 Odense Industri Fagligt Fælles Forbund God jul og godt nytår Afdelingen holder lukket d. 24.12 og d. 31.12 INDEX: Synspunkt... 3 Kontingent i 2010... 4 Nyt fra a-kassen... 6

Læs mere

SLAGELSE. 3f slagelse var igen til. 1. maj. Se side 6-7. brug kontorbussen. ungdommen også til. generalforsamling. 1. maj. konkurrence.

SLAGELSE. 3f slagelse var igen til. 1. maj. Se side 6-7. brug kontorbussen. ungdommen også til. generalforsamling. 1. maj. konkurrence. SLAGELSE NR. 2-2013 Afdelingsblad for medlemmer af 3F Slagelse 3f slagelse var igen til 1. maj Se side 6-7 plus: brug kontorbussen generalforsamling 2013 side 4-5 DBU TOUr side 8 side 9 konkurrence side

Læs mere

Odense Industri HUSK GENERALFORSAMLING DEN 29. MARTS. 1. MAJ Læs side 12 FAGLIGT FÆLLES FORBUND

Odense Industri HUSK GENERALFORSAMLING DEN 29. MARTS. 1. MAJ Læs side 12 FAGLIGT FÆLLES FORBUND NR. 1 MARTS 28 ÅRG. 4 Odense Industri FAGLIGT FÆLLES FORBUND 1. MAJ Læs side 12 HUSK GENERALFORSAMLING DEN 29. MARTS Læs side 4... INDEX: Synspunkt... 3 Ordinær generalforsamling... 4 Skriftlig beretning...

Læs mere

Transportgruppens beretning for 2014 Generalforsamling lørdag den 14. februar 2015

Transportgruppens beretning for 2014 Generalforsamling lørdag den 14. februar 2015 Transportgruppens beretning for 2014 Generalforsamling lørdag den 14. februar 2015 Umiddelbart ville det nemmeste for transportgruppens bestyrelse være at gentage beretningen for 2013, bare i version 2,0.

Læs mere

Nyt om beskæftigelsesindsatsen s. 8 Copenhagen Food Fair s. 11 Kontingentsatser 2015 s. 12 Fair forhold i København s. 24

Nyt om beskæftigelsesindsatsen s. 8 Copenhagen Food Fair s. 11 Kontingentsatser 2015 s. 12 Fair forhold i København s. 24 Nr. 5 - december 2014 Firuta Dam, tillidsvalgt for Forenede Service på Riget, vandt FIU Ligestillings fotokonkurrence og kunne derfor byde 35 kolleger på morgenmad... side 15 Nyt om beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Fagblad for Fagligt Fælles Forbund Aalborg. Afdelingskontor: Aalborg. Lokalkontorer: Støvring, Skørping, Kongerslev, Hals og Dronninglund

Fagblad for Fagligt Fælles Forbund Aalborg. Afdelingskontor: Aalborg. Lokalkontorer: Støvring, Skørping, Kongerslev, Hals og Dronninglund 2/07 Fagblad for Fagligt Fælles Forbund Aalborg. Afdelingskontor: Aalborg. Lokalkontorer: Støvring, Skørping, Kongerslev, Hals og Dronninglund 3Fs sikkerhedsrepræsentanter til miljøkonference Ny formand

Læs mere

regionsvalg Stoler du blindt på din lønseddel? 19. november 2013 Gelsted Marked Nr. 3 2013

regionsvalg Stoler du blindt på din lønseddel? 19. november 2013 Gelsted Marked Nr. 3 2013 Nr. 3 2013 OK Løntjek Stoler du blindt på din lønseddel? Der er fejl i flere lønsedler, end du tror. Måske også Kommune- i din. Og selv en lille fejl kan koste dig dyrt. Derfor er det vigtigt, at du tjekker

Læs mere

Vi er der. Nr. 1 - Marts 2011. Husk vores generalforsamling den 15. marts. se side 3! 3F Søhøjlandet siger nej til et SKÆVT Danmark

Vi er der. Nr. 1 - Marts 2011. Husk vores generalforsamling den 15. marts. se side 3! 3F Søhøjlandet siger nej til et SKÆVT Danmark Vi er der - når du har brug for os! 3F Søhøjlandet siger nej til et SKÆVT Danmark gå ind på hjemmesiden www.facebook.com/skaevt og bliv aktiv i kampen om en ny regering i Danmark! Nr. 1 - Marts 2011 Skævt

Læs mere

-nyt. Juletræsfest. Se bagsiden! Medlemsblad for 3F-Aabenraa Årgang 6 nr. 4 Oktober 2010

-nyt. Juletræsfest. Se bagsiden! Medlemsblad for 3F-Aabenraa Årgang 6 nr. 4 Oktober 2010 -nyt Medlemsblad for 3F-Aabenraa Årgang 6 nr. 4 Oktober 2010 Juletræsfest Se bagsiden! -nyt oktober 2010 Redaktion: H.P. Hanssens Gade 21, 1., 6200 Aabenraa Tlf. 70 30 09 16 Ansvarshavende redaktør: Kjeld

Læs mere

3F København. Beretningsnummer: Bestyrelsens beretning s. 4-39 Åbningsbalance s. 40-41 Indkomne forslag s. 42-43

3F København. Beretningsnummer: Bestyrelsens beretning s. 4-39 Åbningsbalance s. 40-41 Indkomne forslag s. 42-43 Nr. 4 - november 2013 3F København Beretningsnummer: Bestyrelsens beretning s. 4-39 Åbningsbalance s. 40-41 Indkomne forslag s. 42-43 Tag bladet med til generalforsamling d. 20. november kl. 17.00 Medlemsblad

Læs mere

Kolding nr. 3/2011 Lærlingen blev en uundværlig gevinst Side 3-4 Svendeprøveholdet Efterår 2011 Tømrer GENERAL- Nye René fi k

Kolding nr. 3/2011 Lærlingen blev en uundværlig gevinst Side 3-4 Svendeprøveholdet Efterår 2011 Tømrer GENERAL- Nye René fi k nr. 3/2011 Kolding Lærlingen blev en uundværlig gevinst Side 3-4 eholdet Efterår 2011 Tømrer Nye tømrerlærlinge Side 4 GENERAL- FORSAMLING Side 5 René fik sin fortjente førtidspension Side 6 rersvende

Læs mere

Fagligt fælles forbund. 3F Odense Industri ønsker alle vore medlemmer en glædelig jul og et godt nytår

Fagligt fælles forbund. 3F Odense Industri ønsker alle vore medlemmer en glædelig jul og et godt nytår Odense Industri Fagligt fælles forbund December 2012 www.3f.dk/odense-industri 3F Odense Industri ønsker alle vore medlemmer en glædelig jul og et godt nytår Inde i bladet: Vis os din arbejdsplads: Riegens

Læs mere