DANSK INSTITUT FOR GYMNASIEPÆDAGOGIK (DIG)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSK INSTITUT FOR GYMNASIEPÆDAGOGIK (DIG)"

Transkript

1 DANSK INSTITUT FOR GYMNASIEPÆDAGOGIK (DIG) Professor, dr.pæd., cand.mag. Karen Borgnakke Professor, mag.art., lic.phil. Finn Hauberg Mortensen (institut- og studieleder) Lektor, cand.scient. Jens Dolin, Ph.D Lektor, dr.phil., mag.art. Harry Haue Lektor, cand.scient. Claus Michelsen, Ph.D Lektor, dr.scient Kaare Lund Rasmussen Adjunkt, cand.mag. Peter Henrik Raae Forskningsadjunkt, cand.mag. Ellen Krogh, Ph.D Ekstern lektor, cand.mag. Marianne Abrahamsen Ekstern lektor, cand.mag. Peter Kaspersen Ekstern lektor, cand.mag. Ulla Senger Ekstern lektor, cand.mag. Lisbeth Birde Wiese Forskningsassistent, mag.art. Steen Beck Uddannelseschef, cand.mag. Erik Damberg Assistent Anne Ellitsgaard Fuldmægtig, cand.mag. Christina Bruun Levinsen Projektkoordinator Stine Reesen Sekretær Lene Simonsen Sekretær Pernille Swain Sekretær Dorte Winther Lærere ved teoretisk pædagogikum: Gymnasielektor, cand.mag. Henriette Hartoft Andersen Gymnasielektor, cand.mag. Olav Andersen Gymnasielektor, cand.mag. Kirsten Augustesen Gymnasielektor, cand.mag. Anne-Mette Christiansen Gymnasielektor, cand.mag. Henriette Duch Gymnasielektor, cand.mag. Birgit Svane Hansted Gymnasielektor, cand.mag. Peter Hobel Gymnasielektor, cand.mag. Kirsten Jakobsen Gymnasielektor, cand.mag. Flemming Steen Jensen Gymnasielektor, cand.mag. Annette Kjærgaard Gymnasielektor, cand.mag. Anne Birgitte Klange Gymnasielektor, cand.scient. Niels Knap Gymnasielektor, cand.mag. Helle Knudsen Gymnasielektor, cand.scient. Anne Krarup Gymnasielektor, cand.mag. Elsebeth Lauridsen Gymnasielektor, cand.phil.et.mag.art. Gert Nørregaard Lauridsen Gymnasielektor, cand.phil. Hanne-Grete Lund Gymnasielektor, cand.mag. Poul Erik Mortensen Gymnasielektor, cand.mag. Ellen Møllesøe Gymnasielektor, cand.mag. Jimmy Burnett Nielsen Gymnasielektor, cand.mag. Tim Nielsen Gymnasielektor, cand.mag. Anne Kirsten Pettitt Gymnasielektor, cand. mag. Ellen Wiuff Gymnasielektor, cand.mag. Birgitte Schack Rasmussen Gymnasielektor, cand.mag. et art. Stig F. Sørensen Gymnasielektor, cand.mag. Lisbeth Birde Wiese Gymnasielektor, cand.mag. Ulla Wogensen Gymnasielektor, cand.mag. Ivar Ørnby Adjunkt, cand.mag. Palle Veje Rasmussen Adjunkt, cand.mag. Katrin Hammer úr Skúoy 2 Syddansk Universitet, Årsberetning 2003

2 Ph.D.-studerende pr. 31. december 2003: Gymnasielektor, cand.mag. Marianne Abrahamsen (privat) Gymnasielektor, cand.mag. Torben Spanget Christensen (Århus Amt) Gymnasielektor, cand.scient. Niels Bonderup Dohn Gymnasielektor, cand.mag. Aase Haubro Bitsch Ebbensgaard (Fyns Amt) Cand.mag. Nikolaj Frydensbjerg Elf Stipendiat, cand.phil. Yvonne Fritze (Høgskolen i Lillehammer) Gymnasielektor, cand.mag. Peter Kaspersen (Vestsjællands Amt) Gymnasielektor, cand.scient. Lene Troest Kjeldsen Gymnasielektor, cand.mag. Åse Lading ( Københavns Amt) Gymnasieadjunkt, cand.mag. Jesper Thøis Madsen ( Fyns Amt) Gymnasielektor, cand.mag. Lene Nielsen (Fyns Amt) Redaktør, mag.art. Vár i Ólavstovu (Det Færøske Forskningsråd) Cand.scient. Nana Quistgaard Gymnasielektor, cand.mag. Pia Ravn (Nordjyllands Amt) Gymnasielektor, cand.scient. Verner Schilling (Københavns Kommune) Lektor, cand.ling.merc. Elsebeth Toft (Syddansk Universitet) Gymnasielektor, cand.mag. Dorthe Uldall (Ribe Amt) Gymnasielektor, cand.mag. Niels Valdemar Vogensen (Fyns Amt) Gymnasielektor, cand.mag. Lisbeth Birde Wiese (Undervisningsministeriet) Cand.phil. Karin Ørbæk GÆSTEFORELÆSNINGER AFHOLDT AF FORSKERSKOLEN I GYMNASIEPÆDAGOGIK Lektor Marianne Horsdal, Syddansk Universitet: Narrativ metode (5. marts). Lektor Flemming Mouritsen, Syddansk Universitet: Legekultur, narrative udtryksformer og æstetiske (lære)processer (5. marts). Lektor Martin Hvidt, Syddansk Universitet: Kvantitative versus kvalitative undersøgelser (25. marts). Leder af formidlingscentret Lotte Rienecker, Københavns Universitet: Ph.D.-afhandlingen som genre (2. april). Professor, dr.phil. Peder Skyum-Nielsen, Syddansk Universitet: Ph.D.-afhandlingens tekstlige kvalitet (2. april). Dr. Manfred Lehrke og Dr. Michael Komrek, University of Kiel: Science education research at IPN (24. april). Professor Sigmund Ongstad, Høgskolen i Oslo: A Balancsere estetikk, epistemology og etikk en fag og profesjonsdidaktisk utfordring (17. september). Lektor Jytte Bang, Københavns Universitet: Virksomhedsteori (26. november). ANDRE ARRANGEMENTER AFHOLDT AF INSTITUTTET DIG har afholdt forskeruddannelsesseminar (6. februar, 7. februar, 12. februar, 24. februar, 26. februar, 5. marts, 24. marts, 25. marts, 26. marts, 2. april, 24. april, 7. maj, 21. maj, 22. maj, 1. september, 5. september, 17. september, 1. oktober, 22. oktober, 5. november, 19. november, 26. november, 3. december, 11. december, 12. december). Instituttet havde besøg af formanden for Gymnasierådet, professor, dr.scient. Ove Poulsen (7. februar). DIG har afholdt konferencen IT-pædagogik i gymnasieskolen ( februar). Harry Haue har forsvaret sin doktorafhandling Almendannelse som ledestjerne (28. februar). Forskerskolen i Gymnasiepædagogik afholdt i samarbejde med Det Humanistiske Fakultets Ph.D.-studienævn seminar for Ph.D.-vejledere (11. marts). Instituttet havde besøg af Undervisningsminister Ulla Tørnæs (13. marts). Ulla Senger har forsvaret sin Ph.D.-afhandling Organisatorisk Læring og lærerprofessionalisme i gymnasiet (21. marts). Instituttet havde besøg af medlemmerne af evalueringspanelet rektor, Dr. Eskil Franck, Lärarhögskolan i Stockholm, professor, Dr. Bjørg Brandzæg Gundem, Oslo Universitet, professor, dr.phil. Carsten Elbro, Københavns Universitet og fuldmægtig Gitte Duemose, Ministeriet for Videnskab Teknologi og Udvikling (3.-4. september). DIG afholdt årsfest for færdige masterstuderende (5. september). Instituttet havde besøg af en rektorgruppe, rektor Rob McMurray og rektor John Locke fra New Zealand (23. september). DIG har afholdt konferencen Dansk i fremtidens læreruddannelser (23. oktober). DIG har i samarbejde med Roskilde Universitetscenter afholdt landsseminar for Ph.D.-stipendiater ( oktober). DIG har i samarbejde med skolemuseet i København afholdt konferencen skolereformerne (13. november). DIG har i samarbejde med Syddansk Universitet, Årsberetning

3 NorFa netværket afholdt seminar om etnografisk uddannelsesforskning ( november). Søren Antonius forsvarede sin Ph.D.-afhandling Modellering til eksamen - en analyse af modellering, IT og eksamen i matematik på højere handelseksamen (10. december). MEDARBEJDERENES AKTIVITETER UDEN FOR INSTITUTTET S. Beck har deltaget i to arbejdsgrupper under Gymnasierådet i forbindelse med gymnasiereformen. K. Borgnakke har afholdt Ph.D.-kursus om Nyere sociologiske teorier med oplæg om Habermas, Danmarks Pædagogiske Universitet arrangeret af Ph.D.-studienævnet (30. januar) og deltaget i konference om IT-pædagogik arrangeret af Dansk Institut for Gymnasiepædagogik ( februar). Hun har deltaget i styregruppemøde i NorFa-netværket Skole og uddannelsesetnografisk forskning (4. marts), i netværkets prekonference Ethics and Politics of writing (4.-6. marts), i Nordisk Forening for Pædagogiske Forskere (NFPF) kongres i København med sessionsledelse i Classroom research og deltagelse i paneldiskussion om Education as a Critical Force - Myth or Reality?, arrangeret af Danmarks Pædagogiske Universitet (9. marts). Hun har deltaget i seminar om Ph.D.-vejledning afholdt af Ph.D.- studienævnet, Det Humanistiske Fakultet, Syddansk Universitet (11. marts) og været formand for bedømmelesesudvaglet i Ph.D.-forsvar, Ulla Senger Organisatorisk læring og lærerprofessionalisme i gymnasiet (21. marts). Hun har deltaget i møde i SHF-netværket om professionsforskning, Danmarks Pædagogiske Universitet (23. april), i møde vedrørende Projekt Projektarbejde i hhx og htx, DEL (25. april), i styregruppemøde i SHF-netværket om professionsforskning (10. juni), i møder vedrørende Projekt Projektarbejde i hhx og htx, DEL, (11. juni, 12. august, 22. august), i netværkstedsgruppen Overgange, forholdet mellem uddannelse og arbejde med oplæg Professionsstudier i gymnasiefeltet - et pilotprojekt, arrangeret af SHF-netværket i professionsforskning, Danmarks Pædagogiske Universitet (15. augugst). Hun har deltaget i konference vedrørende SHF-forskningsnetværket om professionsforskning ( august), i The Oxford Ethnography in Education Conference med paper Fieldwork needs time - rethinking the classic fieldwork and framework?, arrangeret af Department of Educational Studies, Oxford (1.-3. september), i seminar i Creative Learning in a Student Perspective (CLASP), Open University, Milton Keynes (4.-6. september), i European Conference on Educational Research (ECER) med paper Doing Learning - Ethnographic studies and discourse analysis of Learning by doing, Hamburg ( september), i landsdækkense Ph.D.-seminar i Subjekt, Diskurs, Erfaring. Aktuelle positioner i Pædagogisk, Lærings- og Uddannelses forskning med ledelse af workshop og med paneloplæg om forskningsetik: Etiske problemstillinger i pædagogisk feltforskning, arrangeret af Den landsdækkende Ph.D.- koordinering, Roskilde Universitetscenter ( oktober). Hun har været formand for bedømmelsesudvalget vedrørende bedømmelse af Ellen Kroghs Ph.D.-afhandling Et fag i moderniteten. Danskfagets didaktiske diskurser (31. oktober). Hun har deltaget i møde vedrørende Projekt Projektarbejde i hhx og htx, DEL, København (11. november), i afholdelse af NorFa-kursus i samarbejde med Forskerskolen i Livlang Læring, Roskilde Universitetscenter: New Empirical approaches in Education Research - and how to keep the outlook. Ethnographic research - Discourse Analysis - Life History ( november), i bedømmelsesudvalget i forbindelse med Claus Kolds Ph.D.-afhandling En modstander - som skal hjælpes. Et feltstudie af militær ledelse i Det dansk Forsvars fredsstøttende operationer i Kosovo/a, Roskilde Universitetscenter (2. december), i møde i Projekt Projektarbejde, DEL (11. december), i konference vedrørende SHF-forskningsnetværket om professionsforskning, Roskilde Universitetscenter ( december). E. Damberg har deltaget i referencegruppen for det norske udviklingsprojekt Prosjekt undervisningsdifferentiering (28. april, oktober). Han har deltaget i møder om det UVM-finansierede skolesamarbejdsprojekt Skagerrak (23. maj, november). Han har deltaget sammen med Danmarks Pædagogiske Universitet og Roskilde Universitetscenter i udviklingen af et projekt for handelsskolerne om Eksplorativ pædagogik (31. januar, 7. februar, 12. maj, 12. september, 18. november, 8. december). Oplæg om 4 Syddansk Universitet, Årsberetning 2003

4 pædagogikumuddannelsen i Magistrenes A-kasse, København (14. marts). Deltaget i Gymnasieforum for Ribe amt (21. marts), i møder i opgavekommissionen for færøsk pædagogikum i Torshavn (3.-7. april), i EVAs konference om eksamensformer i København (26. august), i kursus på Askov Højskole om Etik og læring ( juni) og i konference om studievejledning på Danmarks Pædagogiske Universitet ( december). J. Dolin deltog i konference afholdt af Dansk Fysisk Selskabs og Kemisk Forenings Sektioner for Uddannelse og Undervisning på Magleås Kursuscenter om Fysik og kemi i fremtidens naturfaglige uddannelser og holdt oplægget Om kompetencebeskrivelse af fysik- og kemiundervisningen ( januar). Han deltog i Seminar om dannelse i ungdomsuddannelserne arrangeret af Uddannelsesstyrelsen på Schäffergården og holdt oplægget Dannelse i naturvidenskaberne (5. marts). Han holdt oplæggene: Dannelseselementet i naturvidenskabelige fag samt Hvilken betydning har det naturvidenskabelige dannelseselement for fagrækken i gymnasiet og hvordan kan det inddrages i undervisningen? på Silkeborg Amtsgymnasium (26. marts). Oplæg på Vejen Gymnasium: Lærerroller og undervisningsformer (3. april). Han deltog i ScienceCamp 03 afholdt af Ingeniørforeningen i Danmark, Dansk Industri og Undervisningsministeriet på Skarrildhus (1.-3. maj). Han holdt oplæg på Indvandrerprojekt arrangeret af GL og Amtsrådsforeningen i Århus om Undervisning i de naturvidenskabelige fag (9. maj). Deltog i workshoppen Cognitive Studies of Science, København (19. maj). Deltog i den 11. ISATTkonference (International Study Association on Teachers and Teaching) med temaet New Directions in Teachers Working and Learning Environment i Leiden, Holland og holdt oplægget Incentives and Constraints for Teacher Initiated Innovation sammen med Gitte Ingerslev (27. juni-1. juli). Deltog i Fysikermøtet 2003, Norsk Fysisk Selskabs 50-års jubilæumskonference, på Sundvold med oplægget En kompetencebaseret undervisning i fysik i gymnasiet ( august). Deltog i 4th European Science Education Research Association konference i Noordwijkerhout og holdt i symposiet Teaching the Nature of Science: Case Studies from the Classroom oplægget Authenticity as a guideline for a competence oriented science education ( august). Han deltog i 10th European Association for Research in Learning and Instruction i Padua med posteren School development as teacher professionalization within an organization ( august). Han holdt oplæg på Aalborg Universitet om Kompetenceudvikling og udvikling af læringsmiljøer (8. september). Han holdt oplæg på Maribo Gymnasium om Integration af projektarbejdsformen i den daglige undervisning (10. september). Han holdt oplæg i foreningen Fysiklærere Interesseret i Pædagogik på Nørre Gymnasium om Science for Public Understanding (15. september). Han holdt oplæg på fagligt pædagogisk kursus i geografi i Bjerringbro om Geografisk fagdidaktik (25. september). Han deltog i temakonference om lovforslag til ny gymnasiereform arrangeret af Københavns Kommunes Uddannelsesforvaltning og holdt foredraget Naturvidenskab i det nye gymnasium (28. oktober). Han holdt foredrag i Dansk Magisterforening, Odense-sektionen på Grand Hotel, Odense med titlen Den professionelle underviser mellem fag og profession (31. oktober). Han holdt oplæg på Horsens Amtsgymnasiums pædagogiske dag på Hovborg Kro om Naturvidenskabsfags placering i det ny gymnasium (31. oktober). Han holdt foredrag på Vestfyns Gymnasiums pædagogiske dag om Hvad er naturvidenskabelig dannelse? (5. november). Han holdt to foredrag på Geografilærerforeningens generalforsamling i Odense, det ene om Geografisk fagdidaktik og Naturvidenskabelig dannelse og det andet om Naturvidenskabelig kompetence som grundlag for naturgeografiens indpasning i det kommende gymnasium (6. november). Han holdt foredrag Særlige problemer ved undervisning i de naturvidenskabelige fag på adjunktpædagogikum ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet (17. november). Han deltog i vejledermøde i Den nationale forskerskole for de naturvidenskabelige fags didaktik i Korsør (3.-4. december). Han er desuden censor ved Pædagogisk Diplomuddannelse i Organisatorisk forandring ved DEL, Odense. Han er medlem Undervisningsministeriets styregruppe for PISAprojektet og af Science Forum 2006 under OECD. Han er medlem af to projektgrupper under Uddannelsesstyrelsen, Undervisningsministeriet: En om almendannelsen i de Syddansk Universitet, Årsberetning

5 naturvidenskabelige fag og en om det naturfaglige grundforløb i gymnasiet. Han har gennemført kursus i Konsulentrollen, valgfag på HA-studiet med omfang 5 ECTS-point. Vidensudveksling med det omgivende samfund Bidrag i medierne: Gymnasiereformen. Kommentator i Deadline, DR2. N. Frydensbjerg Elf holdt foredraget Fremtidens danskfag i forhold til eud og sosu ved Undervisningsministeriets årsmøde for dansklærere på eud og sosu, Odense Handelsskole (6. maj), Fremtidens danskfag på hf for dansklærere på hf i Silkeborg 2003 (8. maj). Har deltaget i et seminar om IT-pædagogik i gymnasieskolen arrangeret af DIG (25. februar) og et seminar om Begrebet Didaktik ved Stefan Hoppman på Aalborg Universitetscenter (30. april). Han holdt foredraget Videnskabsteori ved det af Undervisningsministeriet og Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling arrangerede Forskerspirer-seminar, Rødding Højskole (6. september), også publiceret som artikel på Besøgte sammen med kolleger fra DIG universitetet IPN i Kiel (11. september). Holdt foredraget Det udvidede værk ved Dansklærerforeningens efteruddannelseskurser september, Københavns Universitet (30. september). Var medarrangør af og oplægsholder ved konference om Dansk i fremtidens læreruddannelser på seminarier og universiteter på Syddansk Universitet (23. oktober) og efterfølgende arbejdet på at udgive indlæggene fra konferencen. Har deltaget i DIGs Læremiddelgruppe (foråret og efteråret), blandt andet med oplægget Læremidler i fremtidens danskfag, og har været sekretær for formidlingsprojektet under Andersen-gruppen på DIG, som skal levere undervisningsmateriale til H.C. Andersen 2005-projektets hjemmeside. Var på orlov fra sit Ph.D.-studium som medforfatter til Undervisningsministeriets skriveprojekt Fremtidens uddannelser til udgivelse i 2004 (1. oktober-10. november) og var på halv tid resten af året. Har deltaget i møder om læremiddeludvikling i Dansklærerforeningens Forlag og med forskere i dansk på Center for Dansk og Engelsk (blandt andre professor Anne-Marie Mai) med henblik på udarbejdelsen af en ny dansk litteraturhistorie. Vidensudveksling med det omgivende samfund: Udgivelser: Elf, Nikolaj Frydensbjerg. Medier er også dannelse. Ekko 20, tema: Medier på skolebænken. Red. Claus Christensen. København, H. Haue har holdt oplæg for lærerne på Tørring Gymnasium om almendannelse (27. marts), et emne der med variationer er blevet holdt oplæg om for lærerne på Kolding Amtsgymnasium (1. april), for Akademiet for de Tekniske Videnskaber (8. april), på KUAs humanistfestival (26. april), ved en offentlig forelæsning i Torshavn (1. maj), på Færøernes Universitet (2. maj), for lærerne på Torshavn Gymnasium (5. maj), ved modtagelsen af Fyens Stiftstidendes Forskerpris (15. maj), for lærerne på Nordfyns Gymnasium (19. september), ved en konference i Stockholm om pædagogikhistorie (26. september), for dansklærere ved danske teknika i Herning (2. oktober), ved en konference i Jægerspris arrangeret af Frederik den VII s Stiftelse på Jægerspris (24. oktober), for lærerne ved Ikast Gymnasium (5. november), for gymnasielærerne i Viborg Amt i Skive (6. november) og for rektorer og inspektorer i Ribe Amt på Bjerremark (7. november). Vidensudvikling med det omgivende samfund Populærvidenskabelige foredrag: Festtalen i forbindelse med VUC-Odenses translokationsfest Indledende oplæg i forbindelse med fejringen af 100-årsjubilæet for 1903-reformen, Københavns Universitet Præsenteret hovedpunkter i disputatsen Almendannelse som ledestjerne. Bogmessen i Forum Takketale i forbindelse med tildelingen af Gymnasieskolernes Lærerforenings Uddannelsespris Foredrag om almendannelse og folkekirken for medlemmer af Sct. Knuds Sogns menighed Oplæg om erindringer som historieskrivning ved en reception i anledningen af udgivelsen af Bent A. Kochs erindringer - gengivet som kronik i Fyens Stiftstidende. Bidrag i medierne: Harry Haue har populariseret sin forskning i almendannelse i forskellige medier, herunder: DR2 deadline Interview i Frederiksborg Amtsavis. 6 Syddansk Universitet, Årsberetning 2003

6 Interview i Politiken DR Indblik Interview i Skolvärlden Interview i Højskolebladet DR2 deadline Artikel i Handelsskolen Artikel i tidsskriftet Den fri Lærerskole Artikel i Jyllands-Posten Artikel i Jyllands-Posten Interview i Kontakten 1. L. Troest Kjeldsen har deltaget i ESERA-konference ( august). E. Krogh har deltaget i konference i Dansklærerforeningens netværk for Danskfagets Didaktik om Nationalt/globalt sprog, kulturbaggrund og litteraturfag, Amtscentralen, Københavns Amt, Glostrup (7.-8. marts), i netværksmøde i Skrivning på tværs, netværk for skriveforskere om bachelorprojekter på de mellemlange videregående uddannelser, Blågård Seminarium, København (18. marts), i konference af Høgskolen i Agder, Fagdidaktiske perspektiv på: Konstruksonen av eleven med paper Stridende konstruktioner af eleverne i danskfagets didaktiske diskurser, Dømmesmoen, Norge ( september), i konference arrangeret af DIG og Københavns Universitet om Dansk i de videregående uddannelser med oplægget Procesevaluering: fra reformpædagogisk eksperiment til didaktisk realitet, Odense (23. oktober) samt i konference om skolereformen 1906 arrangeret af DIG i samarbejde med Dansk Skolehistorisk Forening, København (13. november). Vidensudveksling med det omgivende samfund Populærvidenskabelige foredrag: Portfolioevaluering. Datavejlederkonference, Svendborg Portfolioevaluering. VUC konference om evaluering, arrangeret af Undervisningsministeriet, Odense Portfolioevaluering. Regionalt efteruddannelseskursus i Storstrøms Amt, Maribo. C. Michelsen deltog i konferencen Evaluering og matematikkompetencer i Nyborg ( januar) arrangeret af Forum for matematikkens didaktik og i konferencen Preconference to ICME-10 i Växjö ( maj). Han holdt foredraget Modeller og modellering linket mellem matematik og fysik? på Fysikurs kursus om Modeller i Vejle (5. september) og foredraget Funktionsbegrebet et matematikdidaktisk perspektiv på efteruddannelseskursus for færøske matematiklærere i Vagar (25. november). Han er medlem af arbejdsgruppen for etablering af H.C. Ørsted Center et regionalt ressource- og videnscenter for naturvidenskabernes didaktik, af bestyrelsen for Forum for matematikkens didaktik, af Danfoss Universe Sounding Board samt af skolebestyrelsen for Midtfyns Gymnasium udpeget af Syddansk Universitet. Han er medlem af den lokale organisationskomite for den 10. verdenskongres i mtematikundervisning, af den internationale programkomite ved Preconference to ICME-10 i Växjö og formand for Topic Study Group 21 Relations between mathematics and other subjects of art and science ved ICME-10 konferencen. Han deltog i stiftelse af Nordic Network of Researchers in Science Communication (18. december). F. Hauberg Mortensen var på studierejse til University of California, Berkeley ( september) med forelæsninger på et forskerseminar og for studerende om reception af H.C. Andersen. Han er fortsat medlem af Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab samt formand, dels for Det Danske Sprog- og Litteraturselskab (møder 27. januar, 3. februar, 5. februar, 7. marts, 18. marts, 1. april, 28. april, 6. maj, 20. maj, 25. juni, 21. august, 2. september, 28. oktober, 15. december) dels for Andersen Academy, Syddansk Universitet (møde 12. november). Han er fortsat medlem af bestyrelserne for Fynsk Selskab for Nordiske Studier (møder 29. januar, 26. marts, 21. august) og for Danmarks Pædagogiske Universitet (møder 14. januar, april, 17. juni, 16. september, 11. november, 9. december), for Danmarks Humanistiske Forskningscenter (næstformand) (møder 3. marts, 6. marts, 24. marts, 10. juni). Han er fortsat medlem af Forskeruddannelsesrådet (møder 7. februar, 11. april, 30. april, 2. maj, 22. maj, 19. juni, 9. oktober, 11. november, 8. december) samt Syddansk Universitet, Årsberetning

7 suppleant i Forskningsstyrelsens Internationale udvalg (møde 20. februar). Han er fortsat medlem af Det Humanistiske Fakultets Ph.D.-studienævn og lokaleudvalg og deltog i fakultetets årlige seminar ( maj) med et oplæg om forskningsbaseret undervisning samt i universitetets middag på Koldinghus (26. maj). Han deltog i institutlederkursus (3.-5. november, 21. november). Han er formand for fakultetets udvalg vedrørende karriereveje i forbindelse med undervisning (møde 13. februar 2004). Han er fortsat medlem af de fynske gymnasiers Idégruppe (møde 28. januar) og af Det kunstneriske råd ved H.C. Andersen 2005 (møder 10. februar, 17. marts). Han har som repræsentant for DIG blandt andet holdt følgende møder med instituttets eksterne samarbejdspartnene, således: Amtscentret på Fyn (10. januar, 17. januar, 25. april, 18. november), Farm4you/Odense Zoo/Fjord&Bælt (13. januar, 20. januar, 23. januar, 29. januar, 10. februar), Learning Lab Denmark (27. januar), Viborg Amt (13. marts), Stenhus Gymnasium (14. marts), Undervisningsministeriet (18. marts, 27. oktober), Gymnasieskolernes Lærerforening (18. marts, 4. april), CVU-Fyn (28. marts), CVU-rektorerne (23. april), Informationsmøde om læremidler (4. juni), Sønderjyllands Amt (11. juni), Vejle Amt (13. juni), e-læring (1. juli), Pædagogikum-lærere (2. august), Amtscentrene i Danmark (8. august). Han deltog i forberedelse af gymnasiereformen på invitation fra Undervisningsministeriet (møder 5. marts, 6. marts, 10. marts, 1. april, 28. april, 18. august, 21. august) samt i Videnskabsministeriets konference vedrørende uddannelsesreformen (28. november). Han deltog i årsmøde i Gymnasieskolernes Rektorforening, Nyborg Strand ( november), i repræsentantskabsmøde i Gymnasieskolernes Lærerforening (24. november) samt i Akademiets årsfest (28. november). Han deltog i præsentationen af de fire kernefaglighedsrapporter på Hotel Scandinavia arrangeret af Undervisningsministeriet (17. september), i præsentationen af ANDERSEN på Hofteatret (27. oktober) samt med oplæg i præsentationen af Den Danske Ordbog på Carlsberg Akademi (10. november). Han deltager fortsat i tilsynet med DSLs udgivelse ANDERSEN og er fortsat medlem af den videnskabelige komité ved Società Italiana per gli studi Kierkegaardiani og af arbejdsgruppe oprettet af DIG vedrørende læremiddelforskning. Han holdt forelæsning om Fremtidens danskfag i Fynsk Selskab for Nordiske Studier (26. februar) og var officiel opponent ved forsvaret af Harry Haues disputats (28. februar). Han holdt forelæsning om Villy Sørensen på Syddansk Universitets-konference (27. marts) og deltog med oplæg og vejledning i seminar for forskerspirer, Rødding (6. september). Han deltog desuden i Landskoordineringsseminar for forskeruddannelse i pædagogik og uddannelsesforskning, Roskilde Universitetscenter (29. oktober). N. Quistgaard har deltaget i konference om IT-pædagogik i gymnasieskolen - Læring, klasserum, skole og samfund, DIG ( februar), kursus i Constructionist Design, Learning Lab Denmark, Danmarks Pædagogiske Universitet ( maj), ESERA Annual Conference, Noordwijkerhout, Holland ( august), ECSITE Annual Conference, München ( november). K. Lund Rasmussen har deltaget i bedømmelsesudvalg for lektorstilling i naturfagenes didaktik på Center for Naturfagenes Didaktik, Aarhus Universitet. Har deltaget i konference for Dansk Center for Naturvidenskabsdidaktik, Korsør (23. maj). Han har deltaget som en af Syddansk Universitets repræsentanter i projekt vedrørende Danfoss Universe, Danfoss, Sønderborg (8. april, 27. maj) og er medlem af bestyrelsen for Center for Adjunktpædagogikum på Syddansk Universitet samt medlem af nationalkomiteen for IUGG (International Union of Geophysics and Geodesy) indvalgt af Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab (27. februar). Han har deltaget i Danmarks Naturvidenskabelige Akademis årsmøde, Odense (5. december) og har udarbejdet rapport til dekanen for Naturvidenskab og Teknik, Syddansk Universitet med titlen Undersøgelse af optag til de Naturvidenskabelige uddannelser på Syddansk Universitet. Vidensudveksling med det omgivende samfund Populærvidenskabelige foredrag: Øglernes uddøen. Experimentarium, Hellerup. 8 Syddansk Universitet, Årsberetning 2003

8 Proveniensbestemmelse af keramik og naturvidenskabelige metoder i arkæologi. Institut for Middelalderarkæologi, Moesgaard, Aarhus Universitet Proveniensbestemmelse af keramik og naturvidenskabelige metoder i arkæologi. Institut for Middelalderarkæologi, Moesgaard, Aarhus Universitet Deltagelse i Viborg Søndersø-projektet, København Deltagelse i OOOS (Occasional Odense Osteology Seminar), ADBOU, Syddansk Universitet En ny arkæometrisk metode. Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab. Bidrag i medierne: Home of the Sun. Estisk TV og DVD-udgivelse. P. Henrik Raae Vidensudveksling med det omgivende samfund Populærvidenskabelige foredrag: Fremtidens gymnasium i Nærum? Foredrag i Amtscentret for Undervisning, Københavns Amt Klasserumskultur og skoleudvikling. Foredrag på Sankt Annæ Gymnasium, Københavns Kommune Skagerrakprojektet set som led i skoleudvikling. Opsamling og perspektivering af den afsluttende konference for Skagerrakprojektets skoler fra Danmark og Norge. K. Ørbæk har deltaget i H.C. Andersen-symposiet When we get to the end we shall know more than we do now ved Syddansk Universitet, Kolding, ( august), Nationalt fagdidaktisk seminar ved Høgskolen i Agder Fagdidaktiske perspektiv på Konstruktionen av Eleven. Elevkompetanser, elevsyn og faglig metode ( september), konferencen Dansk i fremtidens læreruddannelser på universiteter og seminarier ved Syddansk Universitet, Odense (23. oktober). EKSTERNE BEVILLINGER OG DONATIONER Steen Beck og Birgitte Gottlieb modtog begge GLs uddannelsespris på kroner Harry Haue modtog 15. maj Fyens Stiftstidendes Forskerpris på kroner og 24. november Gymnasieskolernes Lærerforenings Uddannelsespris på kroner. C. Michelsen har modtaget kroner fra Learning Lab Denmark for deltagelse i bedømmelsesgruppen på lærercertifikatprojektet. F.H. Mortensen har i forbindelse med en publikation modtaget bevillinger fra Ingeniør N.M. Knudsens Fond ( kroner) og fra Det humanistiske Fakultets publikationsudvalg ( kroner). PUBLIKATIONER Beck, S. Hyldest til læreren, Skanderborg Station, Århus Amt Beck, S. Tornbjerg Gymnasium en skole på forkant. Tornbjerg Gymnasiums 25 års jubilæum. Odense: Tornbjerg Gymnasium, Beck, S. Gymnasiale diskurser i en reformtid. Dansk Pædagogisk Tidsskrift 3 (2003): Borgnakke, K. Almenpædagogiske problemstillinger - i senmoderne relief. DIG - status med perspektiv. Red. E. Damberg. Odense: Dansk Institut for Gymnasiepædagogik, Syddansk Universitet, Beck, S., E. Damberg, J. Dolin, Å. Lading og K.L. Svejgaard. Udviklingstendenser i det almene gymnasium. Hæfte nr. 36a+b. København: Uddannelsesstyrelsen, Borgnakke, K. Kommentarer til Time and tradition: resolving tensions in the organisation of doctoral training in Sweden af David Hamilton. Nordisk Pedagogik 3 (2003): Borgnakke, K. Koblinger - mellem kritiske læringsteorier og empirier om praksis. Pædagogik - grundbog til et fag. 3. rev. udgave. Red. J. Bjerg. København: Hans Reitzels Forlag, Dolin, J. Fysikundervisning i et dannelses- og handlingsperspektiv. Hvorfor? - et spørgsmål om fysikundervisningen i det almene gymnasium. Red. G. Hansen & C. Claussen. København: Uddannelsesstyrelsen, Dolin, J. Fysikfaget i forandring. Læring og undervisning i fysik i gymnasiet med fokus på dialogiske processer, autenticitet og kompetenceudvikling, bd Roskilde: IMFUFA/Roskilde Universitetscenter, Syddansk Universitet, Årsberetning

9 Dolin, J., L.B, Krogh og R. Troelsen, R. En kompetencebeskrivelse af naturfagene. Notat nr. 2 til Fremtidens Naturfaglige Uddannelser. København: Uddannelsesstyrelsen, Elf, Nikolaj Frydensbjerg. Provisorisk (u)realisme. Om Per Højholts fotografiske provinser. POETENS PRAKSIS, PERspektiveret. Red. Carsten Puggaard. Århus: Statsbiblioteket, Elf, Nikolaj Frydensbjerg, m.fl. Fremtidens danskfag en diskussion af danskfaglighed og et bud på dens fremtid. Uddannelsesstyrelsens temahæfteserie. København: Undervisningsministeriet (medforfatter), Elf, Nikolaj Frydensbjerg og Signe Østerlund. Oversigt over dansksystemet en kortlægning af danskfaget i alle uddannelsesniveauer, Uddannelsesstyrelsens temahæfteserie. København: Undervisningsministeriet, Elf, Nikolaj Frydensbjerg og Frans Gregersen. "Det vigtigste." Uddannelse 1, tema: Dansk. Red. Benedicte Kieler. København: Undervisningsministeriet, Netversion, antal sider ikke oplyst. Haue, Harry. Almendannelse som ledestjerne. En undersøgelse af almendannelsens funktion i dansk gymnasieundervisning Odense: Syddansk Universitetsforlag, Haue, Harry. Parløb og stafet i dansk-norsk gymnasiekultur. Dannelsens forvandlinger. Red. Rune Slagstad, Ove Korsgaard og Lars Løvlie. Oslo: Pax Forlag, Haue, Harry. Tre meninger om Tornbjerg - ved tre gange Rasmus. Tornbjerg Gymnasium 25 års jubilæum Red. Gitte Christensen, m.fl. Odense: Fyns Amt, Haue, Harry. Education, Europe. Encyclopedia of Children and Childhood In History and Society, bd. 1. Red. Paula S. Fass. New York: Macmillan Reference, Haue, Harry. Angsten for de koldes magt I kirken. Fyens Stiftsbog (2003): Haue, Harry og Vagn Skovgaard-Petersen. Gymnasiets direktør Jarl Damgaard i samtale med Harry Haue og Vagn Skovgaard-Petersen. Uddannelseshistorie (2003): Haue, Harry. Almendannelse og studieforberedelse. Uddannelse 1 (2003): Haue, Harry. Forelæsning i forbindelse med forsvaret af almendannelse som ledestjerne. Almendannelse som ledestjerne. Tekster fra Harry Haues disputatsforsvar 28. februar Red. Erik Damberg. GYMNASIEPÆDAGOGIK 38 (2003): Krogh, Ellen og Mi janne Juul Jensen. Portfolioevaluering. GYMNASIEPÆDAGOGIK 40 (2003). Michelsen, Claus. Variabel- og funktionsbegrebet i hf på fællesfag og tilvalg. Matematik på hf erfaringer og visioner. Udviklingsprogrammet for fremtidens ungdomsuddannelser. København: Uddannelsesstyrelsen, Michelsen, Claus. IT og pædagogisk innovation. GYMNASIEPÆDAGOGIK 37 (2003): Michelsen, Claus. Fortælling som læringsmetode. Storytelling. Science & Future unge skriver om fremtiden. Odense: Syddansk Universitet, Mortensen, Finn Hauberg (medforf.). Fremtidens danskfag en diskussion af danskfaglighed og et bud på dens fremtid. Uddannelsesstyrelsens temaseriehæfte 1. København: Undervisningsministeriet, Mortensen, Finn Hauberg. Bibliografi over Villy Sørensens forfatterskab København: Gyldendal, Mortensen, Finn Hauberg. Søren Kierkegaard. Forfatterportræt på Arkiv for dansk Litteratur (ADL.dk). København: Det Kongelige Bibliotek/Det danske Sprog og Litteraturselskab, Mortensen, Finn Hauberg. De gymnasiale uddannelser i videnssamfundet De gymnasiale uddannelser som videnssamfund. DIG status med perspektiv. GYMNASIEPÆDAGOGIK 37 (2003): Mortensen, Finn Hauberg. Dannelsesbegrebet i de gymnasiale uddannelser. DIG status med perspektiv. GYMNASIEPÆDAGOGIK 37 (2003): Mortensen, Finn Hauberg. Øvelse gør ikke master. DIG status med perspektiv. GYMNASIEPÆDAGOGIK 37. Odense: Syddansk Universitet Mortensen, Finn Hauberg. Opposition. Almendannelse som ledestjerne. Tekster fra Harry Haues disputatsforsvar 28. februar GYMNASIEPÆDAGOGIK 38 (2003): Mortensen, Finn Hauberg. Læselist. Artikler om dansk litteratur i gymnasiet, , 1-2. GYMNASIEPÆDAGOGIK (2003). 10 Syddansk Universitet, Årsberetning 2003

10 Mortensen, Finn Hauberg. Velkomst. Årsfest 2003 på Dansk Institut for Gymnasiepædagogik. GYMNASIEPÆDAGOGIK 44 (2003): Rasmussen, Kaare Lund. Fysik- fysik- fysik Undersøgelse af 15 lærebøger i fysik. GYMNASIEPÆDAGOGIK 39 (2003). Syddansk Universitet, Årsberetning

DET HUMANISTISKE FAKULTET

DET HUMANISTISKE FAKULTET DET HUMANISTISKE FAKULTET Under Det Humanistiske Fakultet hører følgende institutter: DIG, Dansk Institut for Gymnasiepædagogik IFKI, Institut for Fagsprog, Kommunikation og Informationsvidenskab IFR,

Læs mere

Forskningsbaseret viden om livet og undervisningen i ungdomsuddannelserne. SÆRNUMMER: Følgeforskning - Reform GymPæd 2.0

Forskningsbaseret viden om livet og undervisningen i ungdomsuddannelserne. SÆRNUMMER: Følgeforskning - Reform GymPæd 2.0 17 Forskningsbaseret viden om livet og undervisningen i ungdomsuddannelserne SÆRNUMMER: Følgeforskning - Reform 2017 GymPæd 2.0 Kære læser Dette særnummer af GymPæd2.0 præsenterer det følgeforskningsprogram,

Læs mere

DaDi 2007-2012. Ellen Krogh DaDi seminar 14. juni 2012

DaDi 2007-2012. Ellen Krogh DaDi seminar 14. juni 2012 DaDi 2007-2012 Ellen Krogh DaDi seminar 14. juni 2012 Netværksgrundlag Netværkets formål er forskningsudvikling i relation til danskfagenes didaktik Dette indebærer at skabe rammer for og bidrage til Etablering

Læs mere

EFTERUDDANNELSE. MASTER i. gymnasiepædagogik. didaktik eller ledelse FORSKNINGSBASERET EFTERUDDANNELSE

EFTERUDDANNELSE. MASTER i. gymnasiepædagogik. didaktik eller ledelse FORSKNINGSBASERET EFTERUDDANNELSE EFTERUDDANNELSE MASTER i gymnasiepædagogik didaktik eller ledelse FORSKNINGSBASERET EFTERUDDANNELSE Fokus på de gymnasiale uddannelser Masteruddannelsen i gymnasiepædagogik er den første og eneste masteruddannelse,

Læs mere

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense Invitation til konferencen VUC deler viden 2013 VUC Videnscenters første konference VUC deler viden 2013 viser resultater og deler viden om vigtige udviklingstendenser og projekter i og omkring VUC. Konferencen

Læs mere

Projektrepræsentanter. Rikke Christensen (lærer) Mercantec, Viborg rich@mercantec.dk Tlf. 8950 3300 Hanne Bach Høj (lærer)

Projektrepræsentanter. Rikke Christensen (lærer) Mercantec, Viborg rich@mercantec.dk Tlf. 8950 3300 Hanne Bach Høj (lærer) Deltagerliste til seminar d. 28. september 2012 på Hotel Trinity, Fredericia. Projekt om fremmedsprogfagenes profil og anvendelsesorientering i de gymnasiale uddannelser Navn & funktion Institution Kontaktdata

Læs mere

1. november 2007 Carl P. Knudsen Deltagere! Region Hovedstaden " Allerød Gymnasium " Helsingør Gymnasium " Gl. Hellerup Gymnasium " Nærum Gymnasium " Rungsted Gymnasium " Rysensteen Gymnasium " Teknisk

Læs mere

MONA Matematik- og Naturfagsdidaktik tidsskrift for undervisere, forskere og formidlere

MONA Matematik- og Naturfagsdidaktik tidsskrift for undervisere, forskere og formidlere MONA Matematik- og Naturfagsdidaktik tidsskrift for undervisere, forskere og formidlere 2007-1 MONA Matematik- og Naturfagsdidaktik tidsskrift for undervisere, forskere og formidlere MONA udgives af Det

Læs mere

Veje til viden: Piagets og Vygotskys læringsteorier i historisk og teoretisk belysning Beck, S. 2015 Frydenlund Academic. 454 s.

Veje til viden: Piagets og Vygotskys læringsteorier i historisk og teoretisk belysning Beck, S. 2015 Frydenlund Academic. 454 s. Publikationer Indledning Elf, N. F., Beck, S. & Winum, H. aug. 2015 Didaktisk innovation på VUC: 24 ideer til undervisningsudvikling. Winnum, H., Beck, S. & Elf, N. F. (red.). s. 5-7 Tekster til Pædagogikum:

Læs mere

Mentorordning 2014. Bestyrelsesformænd

Mentorordning 2014. Bestyrelsesformænd Mentorordning 2014 Rektorer Marianne Zibrandtsen Rektor på Aurehøj Gymnasium Antal år: siden 1993 Telefon: 3965 4545 Email: mz@aurehoej.dk Aurehøj er et klassisk, halvstort forstadsgymnasium med en stærk

Læs mere

Hermed fremsendes program for Ph.D.-seminar, efteråret 2005.

Hermed fremsendes program for Ph.D.-seminar, efteråret 2005. Syddansk Universitet Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier Campusvej 55 5230 Odense M Tlf.: 6550 3131 Fax: 6550 2830 www.sdu.dk 5. juli 2005 NYHEDSBREV 26 Hermed fremsendes program for Ph.D.-seminar,

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt Svar på spørgsmål 172. Bilag 3. Andel og antal elever, som ikke opfylder adgangskrav på mindst 6 i bundne prøvefag

Læs mere

Overgange fra grundskole til gymnasium og videre i livet - set i et elev-, lærer- og organisationsperspektiv

Overgange fra grundskole til gymnasium og videre i livet - set i et elev-, lærer- og organisationsperspektiv UNIVERSITETERNES GYMNASIEDAGE 2017 (UG-dage.dk) for lærere og ledere på eux, hf, hhx, htx, og stx Overgange fra grundskole til gymnasium og videre i livet - set i et elev-, lærer- og organisationsperspektiv

Læs mere

DaDi 2007-2013. Ellen Krogh DaDi seminar 17. juni 2013

DaDi 2007-2013. Ellen Krogh DaDi seminar 17. juni 2013 DaDi 2007-2013 Ellen Krogh DaDi seminar 17. juni 2013 Netværksgrundlag Netværkets formål er forskningsudvikling i relation til danskfagenes didaktik Dette indebærer at skabe rammer for og bidrage til Etablering

Læs mere

Refleksion. i praksis. Onsdag den 26. og torsdag den 27. maj 2010

Refleksion. i praksis. Onsdag den 26. og torsdag den 27. maj 2010 k o n f e r e n c e Refleksion i praksis Onsdag den 26. og torsdag den 27. maj 2010 Refleksion i praksis Den 26. og 27. maj 2010 sætter University College Lillebælt og Aarhus Universitet refleksion på

Læs mere

Den nye hf-faglighed - samspil og samarbejde

Den nye hf-faglighed - samspil og samarbejde Samspilskursus for hf d. 20.-22. januar 2014 Program, hjemmeopgaver og litteraturliste Den nye hf-faglighed - samspil og samarbejde Kursussted: Hotel LEGOLAND, Aastvej 10, DK-7190 Billund, Tel. + 45 7533

Læs mere

(Artiklerne kan downloades via Tekster i MONA

(Artiklerne kan downloades via  Tekster i MONA (ne kan downloades via www.nat.ku.dk/mona) i MONA 2005 2006 86 i MONA 2005-2006 MONA 2006 4 MONA-2005 1 Naturfagsdidaktiske problematikker Jens Dolin Et kritisk blik på opgaverne i PISA med særlig vægt

Læs mere

Kursusprogram 2013 Fagdidaktisk kursus i organisation 27.11 2013 Hotel Fredericia

Kursusprogram 2013 Fagdidaktisk kursus i organisation 27.11 2013 Hotel Fredericia Kursusprogram 2013 Fagdidaktisk kursus i organisation 27.11 2013 Hotel Fredericia Kursets identitet På det fagdidaktiske kursus i organisation undervises både om didaktik, men specielt i didaktik, forstået

Læs mere

Liste med institutioner som indgår i censorudligningsordningen

Liste med institutioner som indgår i censorudligningsordningen Liste med institutioner som indgår i censorudligningsordningen Institutions nr. Skole 101108 Akademisk Studenterkursus 101115 Rysensteen Gynasium 101117 Sankt Annæ Gymnasium 101118 Christianshavns Gymnasium

Læs mere

ELEVER DER HAR MATEMATIK PÅ A- ELLER B-NIVEAU

ELEVER DER HAR MATEMATIK PÅ A- ELLER B-NIVEAU ELEVER DER HAR MATEMATIK PÅ A- ELLER B-NIVEAU 101108 Akademisk Studenterkursus Studenterkursus 76 101115 Rysensteen Gymnasium 756 101117 Sankt Annæ Gymnasium 377 101118 Christianshavns Gymnasium 542 101120

Læs mere

Fremtidens naturfag i folkeskolen

Fremtidens naturfag i folkeskolen MONA 2006 1 109 Fremtidens naturfag i Undervisningsminister Bertel Haarder nedsatte pr. 1. november 2005 et udvalg med opgaven at udarbejde et oplæg til regeringens handlingsplan for naturfagene i. Udvalget

Læs mere

RUNDT OM DEN NETBASEREDE UDDANNELSE

RUNDT OM DEN NETBASEREDE UDDANNELSE NETVÆRKET FOR NETBASEREDE PROFESSIONS- UDDANNELSER I UCC, UC SYDDANMARK OG VIA UC Inviterer til konferencen RUNDT OM DEN NETBASEREDE UDDANNELSE 1. DECEMBER 2011 Some rights reserved by magical-world http://www.flickr.com/photos/magical-world/

Læs mere

Centre for Science Education 29. april 2009 AARHUS UNIVERSITET. Centre for Science Education. Michael E. Caspersen Centerleder.

Centre for Science Education  29. april 2009 AARHUS UNIVERSITET. Centre for Science Education. Michael E. Caspersen Centerleder. Michael E. Caspersen Centerleder cse Center for Scienceuddannelse Michael E. Caspersen Centerleder cse Agenda Baggrund og formål Opgaver og samarbejdspartnere NAT/AU Gymnasieskolen Folkeskolen/læreruddannelsen

Læs mere

Uddannelsesudvalget 2009-10 UDU alm. del Svar på Spørgsmål 207 Offentligt

Uddannelsesudvalget 2009-10 UDU alm. del Svar på Spørgsmål 207 Offentligt Uddannelsesudvalget 2009-10 UDU alm. del Svar på Spørgsmål 207 Offentligt Bilag til svar på UDU alm. Del. Spørgsmål 207 Tællingsår-kvartal-måned 2008 Uddannelse.1 Hovedområde Gymnasiale uddannelser Uddannelse.4

Læs mere

Ny skriftlighed. Gymnasiedage 30. september 2010. Ellen Krogh Syddansk Universitet

Ny skriftlighed. Gymnasiedage 30. september 2010. Ellen Krogh Syddansk Universitet Ny skriftlighed Gymnasiedage 30. september 2010 Ellen Krogh Syddansk Universitet Hvad jeg vil tale om Skriftlighed i det nye tekstsamfund Skriftlighed i fag og samspil Skriftlighed som udviklingsprojekt

Læs mere

Afrapportering af Rollemodeller møde mellem elev og forsker ved Aarhus Universitet projektnummer 119856

Afrapportering af Rollemodeller møde mellem elev og forsker ved Aarhus Universitet projektnummer 119856 Afrapportering af Rollemodeller møde mellem elev og forsker ved Aarhus Universitet projektnummer 119856 Formål Formålet med projektet er at skabe veje til og fora for mange elever til at møde forskere

Læs mere

Rammeprogram for workshop 3

Rammeprogram for workshop 3 WWW. /PAEDAGOGIKUM Rammeprogram for workshop 3 Underviseren vil forud for workshoppen præsentere et detaljeret program for workshoppen. Praktiske informationer: Let morgenanretning: Klokken 8.30 9.00 (ved

Læs mere

MONA Matematik- og Naturfagsdidaktik tidsskrift for undervisere, forskere og formidlere

MONA Matematik- og Naturfagsdidaktik tidsskrift for undervisere, forskere og formidlere MONA Matematik- og Naturfagsdidaktik tidsskrift for undervisere, forskere og formidlere 2006-4 MONA Matematik- og Naturfagsdidaktik tidsskrift for undervisere, forskere og formidlere MONA udgives af Det

Læs mere

Navn & funktion Institution Kontaktdata. Projektrepræsentanter

Navn & funktion Institution Kontaktdata. Projektrepræsentanter Deltagerliste til seminar d. 14. marts 2012 på Hotel Byggecentrum, Middelfart Projekt om fremmedsprogfagenes profil og anvendelsesorientering i de gymnasiale uddannelser Navn & funktion Institution Kontaktdata

Læs mere

Tal og tabeller Facts and Figures

Tal og tabeller Facts and Figures SYDDANSK UNIVERSITET UNIVERSITY OF SOUTHERN DENMARK Telefon phone: +45 6550 1000 sdu@sdu.dk www.sdu.dk Tal og tabeller Facts and Figures 2015 S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T UNIVERSITY OF SOUTHERN

Læs mere

Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2012

Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2012 Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2012 Skolenr. Skolenavn Sted Tid 001 Aurehøj Gymnasium Frederiksberg Gymnasium 20. september 002 Avedøre Gymnasium Frederiksberg Gymnasium

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Fremtidens Naturfaglige Lærere

Fremtidens Naturfaglige Lærere Efteruddannelse som bidrag til netværksudvikling blandt naturfagslærere i en kommune Tanker og erfaringer fra SDU s Masteruddannelse i Naturfagsundervisning Claus Michelsen, Syddansk Universitet Institutleder,

Læs mere

25. marts 2010. Professionshøjskolerne UCC, UC Syddanmark og VIA UC. Indbyder til Konference om e-læring

25. marts 2010. Professionshøjskolerne UCC, UC Syddanmark og VIA UC. Indbyder til Konference om e-læring Professionshøjskolerne UCC, UC Syddanmark og VIA UC Indbyder til Konference om e-læring juridiske, didaktiske og teknologiske udfordringer 25. marts 2010 Professionshøjskolen UCC Buddinge Hovedgade 80

Læs mere

Anvendelsesorientering opsamling på den tværgående analyse

Anvendelsesorientering opsamling på den tværgående analyse Anvendelsesorientering opsamling på den tværgående analyse Lærke Bang Jacobsen Institut for Naturfagenes Didaktik De deltagende skoler/universiteter N. Zahles Gymnasieskole (runde 2) Johannesskolen (runde

Læs mere

Sagsnr.: 040.87D.021. Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2009

Sagsnr.: 040.87D.021. Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2009 Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2009 Skolenr. Skolenavn Sted Tid 001 Aurehøj Gymnasium Høje Tåstrup Gymnasium 29. september 002 Avedøre Gymnasium Høje Tåstrup Gymnasium

Læs mere

Campus Odense. Miljøplanlægning. samfundsfag. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB

Campus Odense. Miljøplanlægning. samfundsfag. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB Campus Odense Miljøplanlægning samfundsfag 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB Et bredt samfundsengagement Samfundsfag er for dig, der har en bred interesse i politiske og samfundsmæssige problemstillinger

Læs mere

Geovidenskab. university of copenhagen DEPARTMENT OF SCIENCE EDUCATION. En undersøgelse af de første studenter

Geovidenskab. university of copenhagen DEPARTMENT OF SCIENCE EDUCATION. En undersøgelse af de første studenter university of copenhagen DEPARTMENT OF SCIENCE EDUCATION Geovidenskab En undersøgelse af de første studenter Rie Hjørnegaard Malm & Lene Møller Madsen IND s skriftserie nr. 41, 2015 Udgivet af Institut

Læs mere

Tal og tabeller Facts and Figures. University of Southern Denmark

Tal og tabeller Facts and Figures. University of Southern Denmark Tal og tabeller Facts and Figures 2013 S y d d a n s k U n i v e r s i t e t University of Southern Denmark syddansk universitet Syddansk Universitet udbyder uddannelser på højeste videnskabelige niveau

Læs mere

gymnasiepædagogik Master i Læs mere om uddannelsen på www.mig.sdu.dk, her finder du også et ansøgningsskema.

gymnasiepædagogik Master i Læs mere om uddannelsen på www.mig.sdu.dk, her finder du også et ansøgningsskema. Master i gymnasiepædagogik KONTAKT Læs mere om uddannelsen på www.mig.sdu.dk, her finder du også et ansøgningsskema. Studenterservice åben uddannelse besvarer spørgsmål om ansøgningsprocedurer, betaling

Læs mere

I FUN. IFUN Interesse og fagoverskridende undervisning i naturvidenskab IFUN Interesse und fachübergreifendes Unterricht in Naturwissenschaft

I FUN. IFUN Interesse og fagoverskridende undervisning i naturvidenskab IFUN Interesse und fachübergreifendes Unterricht in Naturwissenschaft I FUN IFUN Interesse og fagoverskridende undervisning i naturvidenskab IFUN Interesse und fachübergreifendes Unterricht in Naturwissenschaft Claus Michelsen Institut for Matematik og Datalogi/ Institut

Læs mere

Skolenavn Ansatte Stemt Procent A.P. Møller Skolen 26 19 73,1 Akademisk Studenterkursus 18 4 22,2 Allerød Gymnasium 64 24 37,5 Alssundgymnasiet

Skolenavn Ansatte Stemt Procent A.P. Møller Skolen 26 19 73,1 Akademisk Studenterkursus 18 4 22,2 Allerød Gymnasium 64 24 37,5 Alssundgymnasiet Skolenavn Ansatte Stemt Procent A.P. Møller Skolen 26 19 73,1 Akademisk Studenterkursus 18 4 22,2 Allerød Gymnasium 64 24 37,5 Alssundgymnasiet Sønderborg 51 31 60,8 Aurehøj Gymnasium 70 49 70 Bagsværd

Læs mere

Generalforsamling i Red Barnets lokalforeninger 2014 29.11.13

Generalforsamling i Red Barnets lokalforeninger 2014 29.11.13 Generalforsamling i Red Barnets lokalforeninger 2014 29.11.13 Lokalforening Formand Dato Sted Allerød Kirsten M. Due Henvendelse til formanden Engen 32, 3250 Gilleleje, 20575760 Amager Christina Iversen

Læs mere

Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer

Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer Syddansk Universitet Institut for filosofi, Pædagogik og Religionsstudier 2011 Vejledning af kandidater, modul 1: Vejledningens elementer

Læs mere

De kreative fag: samarbejde de kreative fag imellem. Udveksling.

De kreative fag: samarbejde de kreative fag imellem. Udveksling. Generalforsamling Dramatiklærerforeningen d. 4/11 2011 Referent: Torben Ibsgaard Ordstyrer: Lene Bredsten Til stede: Lene Bredsten: Nørre Gymnasium, Sven Engelbrecht: Gl. Hellerup Gymnasium, René A. Christoffersen:

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 4. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1876,9 10 7505,5 40 2 Kolding 1 1842,3 4 7412,0 24 3 DSB/ASF 1 1846,9 6 5565,8 22 4 Viborg 1 1850,6 8 7394,9 18 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1819,9 0 7351,8

Læs mere

Rettelsesblad til. vedr. Gruppeprøver. Rettelser til 13, 16, 19, 20, 23, 26, 29 og 30 markeret med understregning.

Rettelsesblad til. vedr. Gruppeprøver. Rettelser til 13, 16, 19, 20, 23, 26, 29 og 30 markeret med understregning. Rettelsesblad til Studieordning for Master i Gymnasiepædagogik 2009, revideret 2012 Gælder for studerende der har påbegyndt uddannelsen i efteråret 2012 og senere Didaktik-linjen vedr. Gruppeprøver Rettelser

Læs mere

Skriftlige overgange: Opgavegenrer og responspraksis

Skriftlige overgange: Opgavegenrer og responspraksis Skriftlige overgange: Opgavegenrer og responspraksis Dansk i mange retninger 13. marts 2014 Ellen Krogh Professor, Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet Disposition for oplæg Baggrund og

Læs mere

Digitalt forsøg Dansk A hf Konference 10.09.14 Fredericia Gymnasium. 10/09/14 Side 1

Digitalt forsøg Dansk A hf Konference 10.09.14 Fredericia Gymnasium. 10/09/14 Side 1 Digitalt forsøg Dansk A hf Konference 10.09.14 Fredericia Gymnasium Side 1 Program 10.00-10.15: Velkomst 10.15-10.45: Digital dannelse hvorfor og hvordan? v. fagkonsulent Sune Weile 10.45-11.30: Digitalt

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker: Valgfag modul 13 Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker: Valgmodulpakke 1: 3 x 2 uger: Uge 1 og 2 Kvalitative og kvantitative

Læs mere

Svar på spørgsmål 65 (Alm. del - bilag >): I brev af 11. januar 2008 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål:

Svar på spørgsmål 65 (Alm. del - bilag >): I brev af 11. januar 2008 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål: Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Svar på Spørgsmål 65 Offentligt Folketingets Uddannelsesudvalg Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567

Læs mere

Herudover indgår Aarhus Universitets notat af 7. oktober 2005 om undervisningsportfolio (http://www.au.dk/da/politik/portfolio) i regelgrundlaget.

Herudover indgår Aarhus Universitets notat af 7. oktober 2005 om undervisningsportfolio (http://www.au.dk/da/politik/portfolio) i regelgrundlaget. AARHUS UNIVERSITET DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Maj 2005 VEJLEDNING VEDRØRENDE UDARBEJDELSE AF ANSØGNING TIL STILLING SOM ADJUNKT, LEKTOR ELLER PROFESSOR VED DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET,

Læs mere

NATURVIDENSKAB OG MATEMATIK PÅ TVÆRS. Grundskole og gymnasium i samarbejde - ideer til handling i praksis. Torsdag den på Nærum Gymnasium

NATURVIDENSKAB OG MATEMATIK PÅ TVÆRS. Grundskole og gymnasium i samarbejde - ideer til handling i praksis. Torsdag den på Nærum Gymnasium NATURVIDENSKAB OG MATEMATIK PÅ TVÆRS Grundskole og gymnasium i samarbejde - ideer til handling i praksis Torsdag den 23.02.12 på Nærum Gymnasium Indhold Introduktion...3 Program...4 Workshops på Tværs...5

Læs mere

Det Moderne Danmark. E

Det Moderne Danmark. E 1: Hvilket studium er du optaget på: politik, administration og samfundsfag 45 17,4% erhvervsjura 15 5,8% erhvervsøkonomi 40 15,5% historie 15 5,8% Jura 40 15,5% samfundsøkonomi 7 2,7% socialrådgivning

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 1. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1878,1 10 1878,1 10 2 Kolding 1 1852,4 8 1852,4 8 3 Bredstrup-Pjedsted 1 1846,0 6 1846,0 6 4 Hvidovre SF 1 1839,9 4 1839,9 4 5 Viborg 1 1835,7 2 1835,7

Læs mere

danske ERHVERVSSKOLER i. rrjerwr

danske ERHVERVSSKOLER i. rrjerwr Uddannelsesudvalget 2009-10 UDU alm. del Bilag 134 Offentligt Mk VHP danske ERHVERVSSKOLER i. rrjerwr Februar 2010 Handelsgymnasiet - kvaliteter og udfordringer Dette hæfte indeholder de indtil nu vigtigste

Læs mere

Pædagogikum Kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum

Pædagogikum Kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum Pædagogikum Kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum Syddansk Universitet Institut for Kulturvidenskaber 2013 Vejledning af kandidater, modul 1: Vejledningens elementer og værktøjer

Læs mere

Brydninger i ungdomslivet Sørensen, N. U. (red.) & Pless, M. (red.) 2015 1 udg. Aalborg : Aalborg Universitetsforlag. 190 s. (Ungdomsliv; Nr. 3).

Brydninger i ungdomslivet Sørensen, N. U. (red.) & Pless, M. (red.) 2015 1 udg. Aalborg : Aalborg Universitetsforlag. 190 s. (Ungdomsliv; Nr. 3). Lektor Det Humanistiske Fakultet Institut for Læring og Filosofi Center for Ungdomsforskning Aalborg Universitet København Postaddresse: A.C. Meyers Vænge 15 2450 København SV Danmark Postaddresse: A.C.

Læs mere

Workshop 5: Undervisning gennem vejledning

Workshop 5: Undervisning gennem vejledning Workshop 5: Undervisning gennem vejledning Hvilken læring kan ske/sker, når vi vejleder gymnasieelever/hf- kursister? Gymnasielærergerningen forudsætter, at vi kan indtage forskellige lærerroller. Lærerrollen

Læs mere

Center for Grundskoleforskning. En massiv satsning på Det nye DPU

Center for Grundskoleforskning. En massiv satsning på Det nye DPU Center for Grundskoleforskning En massiv satsning på Det nye DPU Center for Grundskoleforskning - fokusområder Undervisningsformer, læreruddannelse, skoleledelse, inklusion, klasseledelse, evalueringsformer,

Læs mere

UDDANNELSE TIL MATEMATIKVEJLEDER PÅ DE GYMNASIALE UDDANNELSER

UDDANNELSE TIL MATEMATIKVEJLEDER PÅ DE GYMNASIALE UDDANNELSER AARHUS AU UNIVERSITET UDDANNELSE TIL MATEMATIKVEJLEDER PÅ DE GYMNASIALE UDDANNELSER Identifikation af og støtte til studerende med specifikke matematikvanskeligheder Foto: Søren Kjeldgaard, AU Kommunikation

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke: Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På udbydes følgende valgmodulspakke: Uge 1-3 Uge 4 og 5 Uge 6 Teori: Kvalitative og kvantitative metoder med sundhedsteknologi/ telemedicin som eksempel,

Læs mere

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Onsdag den 5. maj 2010

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Onsdag den 5. maj 2010 Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Onsdag den 5. maj 2010 Medlemmer af bestyrelsen: Svend Aage Koch-Christensen Fhv. adm. direktør Formand. Udpeget af DI Fyn Herdis Hanghøi Socialudvalgsformand

Læs mere

Hvilke didaktiske overvejelser bør en lærer gøre sig i forhold til brugen af it og tablets i undervisningen? Lektor Rasmus Fink Lorentzen, LIA, CELM

Hvilke didaktiske overvejelser bør en lærer gøre sig i forhold til brugen af it og tablets i undervisningen? Lektor Rasmus Fink Lorentzen, LIA, CELM Hvilke didaktiske overvejelser bør en lærer gøre sig i forhold til brugen af it og tablets i undervisningen? Lektor Rasmus Fink Lorentzen, LIA, CELM Didaktikkens forandring og nye elevroller Eksempler

Læs mere

Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet. Kort sagt 28. maj 2013

Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet. Kort sagt 28. maj 2013 Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet Kort sagt 28. maj 2013 Syddansk Universitet Facts Oprettet i 1966 Indtægter: 2.800 mill. kr. 5 fakulteter: Det Tekniske Fakultet Det Naturvidenskabelige Fakultet

Læs mere

UCL på engelsk, opdateret 3. feb. 2017

UCL på engelsk, opdateret 3. feb. 2017 Notat Afdeling/enhed: Vestre Engvej 51 C Oprettelsesdato: 17-09-2014 Udarbejdet af: dahl Journalnummer: 0300-1825-2013 Dokument: 2014 engelske godkendte e og titler Dokumentnummer: 481390 på engelsk, opdateret

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2015-16 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 96 Offentligt

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2015-16 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 96 Offentligt Udvalget for Landdistrikter og Øer 2015-16 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 96 Offentligt BILAG 1: Andel og antal elever, som ikke opfylder adgangskrav på mindst 4 i dansk og matematik fordelt på

Læs mere

Rammeprogram for fagenes samspil

Rammeprogram for fagenes samspil Rammeprogram for fagenes samspil Underviseren vil forud for eller senest ved modulets start præsentere et detaljeret program for modulet. Praktiske informationer: Modulet starter (dag 1): Klokken 14 Modulet

Læs mere

mini MASTER Ledelse, Didaktik & Udvikling Mastermodul for ledere og ressourcepersoner på børn og unge-området

mini MASTER Ledelse, Didaktik & Udvikling Mastermodul for ledere og ressourcepersoner på børn og unge-området mini MASTER Ledelse, Didaktik & Udvikling Mastermodul for ledere og ressourcepersoner på børn og unge-området Hvorfor Ledelse, Didaktik og Udvikling? Det aktuelle pres på udvikling af skolens undervisning

Læs mere

Faglige overgange temaer og udfordringer

Faglige overgange temaer og udfordringer Faglige overgange temaer og udfordringer Startseminar for udviklingsprojekter om faglig overgang Silkeborg Gymnasium, 17. september 2013 Hvem er vi i forskergruppen? Aase B. Ebbensgaard Jens Christian

Læs mere

Organisationsteori Aarhus

Organisationsteori Aarhus Organisationsteori Aarhus Læseplan Underviser: Adjunkt Poul Aaes Nielsen Dette fag beskæftiger sig med centrale træk ved moderne organisationsteori. Det teoretiske afsæt vil være generel organisationsteori,

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

24/10-11: Her er et forslag fra bestyrelsen til vedtagelse på generalforsamlingen.

24/10-11: Her er et forslag fra bestyrelsen til vedtagelse på generalforsamlingen. Handelsskolernes forening af studievejledere 27/10-12: Vores forening er nu sluttet sammen med teknisk skoles og gymnasiets vejlederforeninger under navnet Ungdommens Uddannelsesvejlederforening UUVF.

Læs mere

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje Peqqisaanermik Ilisimatusarfik. Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab. Sygeplejestudiet Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje 8. semester Hold 2010 Indholdsfortegnelse Indhold

Læs mere

KLIISK VEJLEDERUDDAELSE Undervisningsplan HOLD 269 Forår 2012 Lokale: C1.05 Alle dage

KLIISK VEJLEDERUDDAELSE Undervisningsplan HOLD 269 Forår 2012 Lokale: C1.05 Alle dage KLIISK VEJLEDERUDDAELSE HOLD 269 Forår 2012 Lokale: C1.05 Alle dage Dato Lokale Tidspunkt Emne Underviser 19.03 C1.05 9.15-11.00 11.15 12.00 12.00-12.30 Præsentation Introduktion til uddannelsens formål,

Læs mere

FAG-projektet på Randers HF & VUC Kronologi

FAG-projektet på Randers HF & VUC Kronologi 1 FAG-projektet på Randers HF & VUC Kronologi 2007 BEGIVENHED ARBEJDSPAPIRER PUBLIKATIONER ANDEN FORMIDLING 08.08. Rektor holder oplæg for personalet og foreslår FAGprojektet. Gruppearbejde om emnet. Oplæg

Læs mere

Orientering om udmøntning af midler til Projekt Frivillig

Orientering om udmøntning af midler til Projekt Frivillig Orientering om udmøntning af midler til Projekt Frivillig Regeringen har som led i Kvalitetsreformen besluttet, at alle, der tager en ungdomsuddannelse, fra februar 2010 vil få mulighed for at deltage

Læs mere

Ungdomsliv Mellem individualisering og standardisering

Ungdomsliv Mellem individualisering og standardisering Konference 19. maj 2009 Ungdomsliv Mellem individualisering og standardisering ARRANGERET AF CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Ungdomsliv Mellem individualisering og standardisering

Læs mere

Deltagerliste. Konference for udbydere og lokale uddannelsesudvalg på EPOS' område 2009. Deltagere. 61 deltagere. Elevkoordinator

Deltagerliste. Konference for udbydere og lokale uddannelsesudvalg på EPOS' område 2009. Deltagere. 61 deltagere. Elevkoordinator Deltagerliste 61 deltagere Konference for udbydere og lokale uddannelsesudvalg på ' område 2009 Afholdt: 20. oktober 2009 Deltagere Alice Andersen Elevkoordinator Anders Hoff Pædagogisk konsulent Anette

Læs mere

Fra HCA til Ø Fortællingen som pædagogisk redskab i de naturvidenskabelige fag

Fra HCA til Ø Fortællingen som pædagogisk redskab i de naturvidenskabelige fag Fra HCA til Ø Fortællingen som pædagogisk redskab i de naturvidenskabelige fag Jens Kjær Larsen og Filip Madsen, Amtscentret for Undervisning, Fyns Amt Niels Kring og Claus Michelsen, Syddansk Universitet

Læs mere

ÅRGANG 2004. Profil af de studerende, der er optaget på DTU sommeren 2004. Studieadministrationen

ÅRGANG 2004. Profil af de studerende, der er optaget på DTU sommeren 2004. Studieadministrationen ÅRGANG 2004 Profil af de studerende, der er optaget på DTU sommeren 2004 Studieadministrationen Årgang 2004-undersøgelsen Indhold: Profil af de studerende på årgang 2004... 2 Antal og køn... 3 Kvotient,

Læs mere

Velkommen. Fagdidaktisk kursus i matematik for erfarne lærere, marts 2015. Matematiklærerforeningen & Bodil Bruun, Fagkonsulent

Velkommen. Fagdidaktisk kursus i matematik for erfarne lærere, marts 2015. Matematiklærerforeningen & Bodil Bruun, Fagkonsulent Velkommen Fagdidaktisk kursus i matematik for erfarne lærere, marts 2015 Matematiklærerforeningen & Bodil Bruun, Fagkonsulent Possibilityisnowhere! Possibilityisnowhere! Matematikfagets status digitalisering

Læs mere

SDU i Sønderborg. Møde i UdviklingsRåd Sønderjylland. Per Michael Johansen Dekan, professor Det Tekniske Fakultet 25. april 2013

SDU i Sønderborg. Møde i UdviklingsRåd Sønderjylland. Per Michael Johansen Dekan, professor Det Tekniske Fakultet 25. april 2013 SDU i Sønderborg Møde i UdviklingsRåd Sønderjylland Per Michael Johansen Dekan, professor Det Tekniske Fakultet 25. april 2013 Agenda Syddansk Universitet og Det Tekniske Fakultet kort sagt Dialog med

Læs mere

Projektbeskrivelse. IKT på bioanalytiker-, fysioterapeut-, radiograf- og ergoterapeutuddannelsen

Projektbeskrivelse. IKT på bioanalytiker-, fysioterapeut-, radiograf- og ergoterapeutuddannelsen Projektbeskrivelse IKT på bioanalytiker-, fysioterapeut-, radiograf- og ergoterapeutuddannelsen Baggrund for projektet: Projektet er opstået på baggrund af UCL s vision 2015 om at være State of the Art

Læs mere

Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik

Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik Efterår 2014 Forår 2015 VPC-ERHVERV 2 formål Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik AKADEMIUDDANNELSEN MODUL 1 120

Læs mere

Jagten på den røde tråd

Jagten på den røde tråd Region Midtjylland, Aarhus Universitet, VIA University College og Alexandra Instituttet inviterer til konference Så er det tid at tilmelde sig. Konferencen stiller skarpt på overgangene i uddannelsessystemet

Læs mere

Fagdidaktisk kursus i psykologi i uge 4 den 22.- 26.oktober 2013 på Hotel Fredericia

Fagdidaktisk kursus i psykologi i uge 4 den 22.- 26.oktober 2013 på Hotel Fredericia Fagdidaktisk kursus i psykologi i uge 4 den 22.- 26.oktober 2013 på Hotel Fredericia Praktiske oplysninger Kursusstedets adresse Hotel Fredericia Vestre Ringvej 96 7000 Fredericia http://www.hotel- fredericia.dk/

Læs mere

MONA Matematik- og Naturfagsdidaktik tidsskrift for undervisere, forskere og formidlere

MONA Matematik- og Naturfagsdidaktik tidsskrift for undervisere, forskere og formidlere MONA Matematik- og Naturfagsdidaktik tidsskrift for undervisere, forskere og formidlere 2006-3 MONA Matematik- og Naturfagsdidaktik tidsskrift for undervisere, forskere og formidlere MONA udgives af Danmarks

Læs mere

Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af følgende:

Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af følgende: 1 Dansk Socialrådgiverforening Seniorsektionen Oversigt over seniorbestyrelser Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af

Læs mere

Dannelse, fagligt samspil og styrket digitalisering i undervisningen

Dannelse, fagligt samspil og styrket digitalisering i undervisningen Dannelse, fagligt samspil og styrket digitalisering i undervisningen Skoleudvikling i praksis III HTX Roskilde, 8. november 2017 Peter Hobel Institut for Kulturvidenskaber, SDU LÆSNING AF STYREDOKUMENTER

Læs mere

Deltagelse i september-oktoberkonferencerne om studieretningsprojektet

Deltagelse i september-oktoberkonferencerne om studieretningsprojektet Deltagelse i september-oktoberkonferencerne om studieretningsprojektet Skolenr. Skolenavn Sted Tid 001 Aurehøj Gymnasium Kongsholm Gymnasium 6. oktober 002 Avedøre Gymnasium Kongsholm Gymnasium 6. oktober

Læs mere

Bilag 3. Læste tekster samt disses bibliografiske oplysninger

Bilag 3. Læste tekster samt disses bibliografiske oplysninger Bilag 3. Læste tekster samt disses bibliografiske oplysninger For alle fire faggrupper er læst tekster i henhold til nedenstående principper: Genre Tekst Afsender Modtager Lovstof Uddannelse: Præsentation

Læs mere

Pædagogikum. Kurser for vejledere og kursusledere. Er du kursusleder eller vejleder, og vil du gerne arbejde kompetent med vejledning af kandidaten?

Pædagogikum. Kurser for vejledere og kursusledere. Er du kursusleder eller vejleder, og vil du gerne arbejde kompetent med vejledning af kandidaten? Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere Er du kursusleder eller vejleder, og vil du gerne arbejde kompetent med vejledning af kandidaten? Er du interesseret i at støtte kandidatens udvikling mod

Læs mere

Program. Talentudvikling og kreativitet i naturvidenskab i uddannelser i Norden

Program. Talentudvikling og kreativitet i naturvidenskab i uddannelser i Norden Program Talentudvikling og kreativitet i naturvidenskab i uddannelser i Norden Konference med fokus på erfaringsudveksling, videndeling og idéudvikling Den 14. - 16. september 2010 på Mærsk Mc-Kinney Møller

Læs mere

Den Offentlige Gruppes gruppekonference. Valg af Gruppeformand. Valg af Forhandlingssekretærer. Gruppebestyrelsens medlemmer af HB

Den Offentlige Gruppes gruppekonference. Valg af Gruppeformand. Valg af Forhandlingssekretærer. Gruppebestyrelsens medlemmer af HB Valg af Gruppeformand Ellen Lykkegård Valg af Forhandlingssekretærer David Gibson Lone Hoffmann Hanne Gram Michael Haas Knud Jensen Gruppebestyrelsens medlemmer af HB John Hansen, 3F Mariager Fjord Lydia

Læs mere

Hvor sporene krydses. Børge Obel. Formand for Forskningsnettets Styregruppe

Hvor sporene krydses. Børge Obel. Formand for Forskningsnettets Styregruppe Hvor sporene krydses Børge Obel Formand for Forskningsnettets Styregruppe Velkommen til Forskningsnettets 7. konference Styregruppe Evaluering af tjenester Nye strategiske mål Roadmap for forskningsinfrastruktur

Læs mere

Hvem sagde variabelkontrol?

Hvem sagde variabelkontrol? 73 Hvem sagde variabelkontrol? Peter Limkilde, Odsherreds Gymnasium Kommentar til Niels Bonderup Doh n: Naturfagsmaraton: et (interesseskabende?) forløb i natur/ teknik MONA, 2014(2) Indledning Jeg læste

Læs mere

Studieordning. for. Uddannelsen i teoretisk pædagogikum

Studieordning. for. Uddannelsen i teoretisk pædagogikum Studieordning for Uddannelsen i teoretisk pædagogikum Indholdsfortegnelse I. Bestemmelser for uddannelse i teoretisk pædagogikum A. Mål for uddannelsen... 3 B. Forløbsmodel... 4 II. Beskrivelse af uddannelse

Læs mere

Flipped Classroom. Erfaringsoplæg: Henning Romme lundaringoplæg

Flipped Classroom. Erfaringsoplæg: Henning Romme lundaringoplæg Flipped Classroom Erfaringsoplæg: Henning Romme lundaringoplæg Henning Romme Lund Lektor i samfundsfag og historie Pædaogisk IT-vejleder Forfatter til Flipped classroom kom godt i gang, Systime 2015. http://flippedclassroom.systime.dk/

Læs mere