børn der sover i dagtilbud

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "børn der sover i dagtilbud"

Transkript

1 Retningslinjer for børn der sover i dagtilbud I dagpleje og 0 til 5 års børnehuse Retningslinjerne tager afsæt i Sundhedsstyrelsens anbefalinger om anvendelse af soveseler i dagtilbud til børn, juni 2009.

2 RETNINGSLINJER VEDRØRENDE BØRN DER SOVER I DAGTILBUD FØR Tidligere (før 2005) tog retningslinjerne vedrørende anvendelse af barneseler i daginstitutioner, dagpleje og døgninstitutioner for spæde børn, udgangspunkt i Socialministeriet cirkulære og retningslinjer, hvor der stod, at børn over 2 år af sikkerhedshensyn ikke måtte ligge i sele, og derfor kunne børn over 2 år kun sove ude, hvis de var under 100 % opsyn. FRA 2009 De tidligere retningslinjer, blev erstattet af Sundhedsstyrelsens anbefalinger fra juni I denne anbefaling, om anvendelse af soveseler i dagtilbud til børn, er der ingen præcis vejledning i forhold til brug af soveseler, udover at opmærksomheden henledes på at: Børn skal overvåges og tilses jævnligt under søvn og at ingen sele kan anses for at være helt sikker, hvilket støtter behovet for overvågning Hvis et barn sover i sele, skal soveselen passe til formålet, opfylde gældende kvalitetskrav, efterses for eventuelle mangler, og brugsanvisningen skal følges hver gang, soveselen anvendes. I anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsen, om anvendelse af soveseler i dagtilbud til børn, skelnes der ikke mellem børn under og over 2 år. For at minimere risikoen for: Uheld i forbindelse med brug af soveseler At de ældste børn føler ubehag ved at være fastspændt At sikre medarbejdernes arbejdsmiljø, ved at forhindre skæve vrid og tunge løft NEDENSTÅENDE SKAL INDGÅ I DISTRIKTERNES RETNINGSLINJER. Distrikt - og pædagogiske ledere er forpligtet til, at følge nedenstående retningslinjer. Daglig pædagogisk leder henholdsvis i dagplejen og børnehuse med vuggestuegrupper er ansvarlig for instruks af det personale, som i deres arbejde har ansvar for lægning af og tilsyn med sovebørn. Pædagogisk leder er ansvarlig for der udarbejdes en lokal praksisbeskrivelse i henholdsvis det enkelte dagplejehjem og i børnehusene. Der skal være en beskrivelse for det enkelte dagplejehjem og børnehuse for hvorledes de hyppige tilsyn med sovende børn med og uden sele gennemføres. Distrikt og pædagogisk leder er ansvarlig for, at sikkerhedsproblematikken med jævne mellemrum drøftes. Distriktsbestyrelserne skal være bekendt med distriktets implementering af retningslinjerne. januar 2012 side 2

3 De lokale retningslinjer skal være tilgængelige i dagplejen/børnehuset og på distriktets hjemmeside. Retningslinjerne indgår som en del af det kommunale pædagogiske tilsyn Retningslinjerne udarbejdes i samarbejde med det lokale MED-udvalg og forelægges distriktsbestyrelsen og indgår som en del af det kommunale tilsyn Børn der sover i dagtilbud. Tema Retningslinjer Generelt: Børn kan opleve at føle ubehag og bryder sig som regel ikke om at blive spændt fast i en sovesele, og i deres kamp for at blive fri for den, kan de vikle sig ind i selen med risiko for, at de får selemærker eller sår, eller i værste fald bliver kvalt. Store børn der sover i krybbe og barnevogn er i stand til at vurdere, at de ligger i barnevogn/krybbe, og dermed kan der være en risiko for at de forsøger at komme ud. Har de mulighed for at rejse sig op, kan de vælte barnevognen eller krybben. Det gælder især vågne, motorisk aktive og urolige børn. Det er altid personalets ansvar at tage vare på barnet, når barnet er i dagtilbud, derfor er det medarbejderen samt lederen for medarbejderen der vurderer om et barn over 2 år må ligge med sele i banevogn/krybbe. Af hensyn til medarbejdernes arbejdsmiljø og af ergonomiske hensyn til personale, skal tunge løft og vrid undgås. Sove ude eller inde I Danmark er der tradition for, at små børn sover ude. Derfor er der et udtalt ønske fra forældrene om at børnene sover ude. Der er ikke sundhedsfagligt belæg for, at børn bør sove ude et velventileret værelse med en tilpas temperatur er lige så godt for barnet. Børn der sover uroligt og fastspænding i sele er en dårlig kombination, hvorfor disse børn ikke skal sove i barnevogn/krybbe, men sove inde på en egnet soveplads (godkendt madras, campingseng eller sovetelt). Det er altid medarbejderens og den pædagogiske leders vurdering om et barn over 2 år må ligge med sele i barnevogn/krybbe Børn må ikke sove ude, når temperaturen er under 10 minus grader, eller i rimtåge eller meget fugtigt eller diset vejr, eller i direkte sol. Barnets kropstemperatur vurderes løbende, ved at mærke barnet i nakken, hvor huden skal føles tilpas varm. Hvis det ikke er tilfældet skal barnet bringes indendørs. januar 2012 side 3

4 Tilsyn med sovende børn: Overvågning og tilsyn med små børn er helt fundamentalt, især fordi små børn ikke kan beskytte sig selv og derfor er overladt til de voksnes omsorg og opsyn. Desuden er børn, der er overladt til sig selv, sårbare overfor insekter, fugle og dyr. Spørgsmålet om overvågning af og et jævnligt tilsyn med sovende småbørn drejer sig således ikke alene om, hvor sikkert det er at sove med eller uden sele. Barnevogn/krybber skal placeres, så det er muligt for dagplejer/personale at se og høre børnene (så vidt det er muligt) Der tages ved placering af barnevogn/krybbe hensyn til vejrlig Overvågningen må tilrettelægges efter omstændighederne, herunder kendskabet til barnet. Blæst, lav temperatur, mistanke om begyndende sygdom, påfaldende passivitet, uro, hyperaktivitet eller hvis barnet opfører sig anderledes, end det plejer kan begrunde, at barnet tilses oftere. Har et barn brug for barnevognens trygge ramme, og skal sove inde, kan soveteltet anvendes i stedet. Sovestillinger Sundhedsstyrelsen anbefaler, at børn der ikke kan vende sig selv skal lægges til at sove på ryggen for at forebygge vuggedød Børn, der af sig selv vedvarende forsøger at vender til en alternativ sovestilling, må aldrig placeres i en sele og skal derfor sove inde Børn i sele skal altid lægges til at sove på ryggen Soveseler Ingen barnesele kan anses for at være fuldkommen sikker, hvilket støtter behovet for tilsyn/overvågning. Soveselen skal være godkendt og passe til formålet, den skal opfylde gældende kvalitetskrav. Soveselen skal henvise til den europæiske sikkerhedsstandard EN 13210: 2004 og være godkendt af Dansk Varefakta Nævn, dvs. mærket VAREFAKTA. Den skal efterses for eventuelle mangler, og brugsanvisningen skal følges hver gang, soveselen anvendes. Soveselen, skal passe til barnets alder og størrelse. Det betyder, at den skal sidde tæt ind til kroppen uden at stramme, at barnet ikke kan arbejde sig fri af den, og den skal være nem at justere både til større og til mindre størrelse Soveselen skal være fastspændt med remme i bunden af barnevognen/krybben, og remmene skal være strammet helt til, så barnet ikke kan løfte sig fra madrassen. januar 2012 side 4

5 Vælg en sovesele med skridtstrop (skridtgjord) Beslag, knapper og spænder skal/bør være nikkelfrie. Soveselen skal installeres og benyttes i overensstemmelse med brugsanvisningen hver gang, den bruges. Seler, der vurderes som slidte, må ikke bruges Der skal i umiddelbar nærhed af barnevogn/krybber være en selesaks Børn der sover Børn der sover med sele i barnevogn/krybbe, skal tilses hyppigt. Selernes korrekte montering kontrolleres før hver soveperiode af dagplejer/personale Inden barnet forlades kontrolleres spænder eller lynlåse i selen for slitage og korrekt funktion Børn over 2 år der sover uden sele i krybbe eller barnevogn skal være under konstant opsyn Børn over 2 år tilbydes at sove indendørs uden sele, i et velventileret rum Vågne børn i sele må ikke være alene Det er altid medarbejderens og den pædagogiske leders vurdering om et barn over 2 år må ligge med sele i barnevogn/krybbe I hver dagpleje/børnehus skal der udarbejdes en lokal instruks om opsyn med sovebørn, instruksen skal være synlig for forældre, hos dagplejeren, børnehuset og på hjemmesiden. Barnevogne Dagplejen/børnehuset stiller et antal barnevogne/krybber til rådighed er der ikke barnevogne nok til det aktuelle antal børn, så medbringer forældrene barnevogn. Alle barnevogne skal være i sikkerhedsmæssig korrekt stand og være godkendt af Dansk varefakta. Private barnevogne kontrolleres også efter at den har været med hjemme på weekend Barnevogne skal være forsynet med sele godkendt af Dansk Varefakta kontrolleres af dagplejer/personale. Barnevogne der anvendes i forbindelse med legestue, kontrolleres af den enkelte dagplejer, inden de bliver taget i brug Campingsenge Campingsenge/rejsesenge skal være godkendt af Dansk Varefakta Dagplejer/personale sikre, at sengen er i forsvarlig stand, og at lukkemekanismen fungerer korrekt. januar 2012 side 5

6 Babyalarm Suttekæder Babyalarmer kan give falsk tryghed og kan ikke erstatte hyppige tilsyn derfor kan alarm og hyppige tilsyn kombineres Suttekæder kan udgøre en sikkerhedsmæssig risiko og må derfor ikke anvendes, når barnet sover. Puder Puder kan ifølge Sundhedsstyrelsen udgøre en risiko for børn under et år og må derfor ikke anvendes Brug af regnslag og fluenet Hvis det er muligt bør barnevogne altid placeres under et halvtag, carport o.l., hvorved man helt kan undgå brug af regnslag, da brug af regnslag skaber kondens, hvilket ikke er sundt for barnet at sove i. Regnslag kan anvendes ved kraftig nedbør Når barnet sover ude, kan fluenet anvendes, hvis det skønnes nødvendigt af hensyn til at holde insekter eller andre dyr væk. Dog bør brug af fluenet begrænses, da fluenet kan give dårlig ventilation. Der må kun anvendes fluenet som passer til vognens størrelse Fluenet skal fastgøres korrekt og kontrolleres før brug af dagplejer/personale Hvis fluenet eller regnslag udgør en risiko for barnet, skal barnet sove inde Private børnepassere Denne vejledning indgår også i kommunens retningslinjer for private børnepasser/pasningsordninger. Allerede godkendte private børnepassere instrueres om vejledningens indhold Nye private børnepassere introduceres i forbindelse med godkendelse Ved løbende tilsyn kontrolleres, at vejledningen overholdes Links Seler, Sundhedsstyrelsen Sove ude /kulde, Sundhedsstyrelsen: DMI Selesaks januar 2012 side 6

7 Uddrag: Sundhedsstyrelsen - National Board of Health Sundhedsstyrelsen anbefaler: Spædbørn og småbørn skal overvåges og tilses jævnligt under søvn. Ingen sele kan anses for at være helt sikker, hvilket støtter behovet for overvågning. Hvis et barn sover i sele, skal soveselen passe til formålet, opfylde gældende kvalitetskrav, Efterses for eventuelle mangler, og brugsanvisningen skal følges hver gang, soveselen anvendes. Vågne børn i sele bør ikke være alene. Vælg en sovesele, som passer til det, du skal bruge den til. Der findes mange typer af seler til mange forskellige formål, fx gåseler, bæreseler, soveseler, barnevognsseler osv. Vælg en sovesele, der passer til barnets alder og størrelse. Det betyder, at den skal sidde tæt ind til kroppen uden at stramme, at barnet ikke kan arbejde sig fri af den, og den skal være nem at justere både til større og til mindre størrelse. Soveselen skal henvise til den europæiske sikkerhedsstandard EN 13210:2004 og være godkendt af Dansk Varefakta Nævn, dvs. mærket VAREFAKTA. Vælg en sovesele med skridtstrop (skridtgjord), hvis barnet skal sove i den. Beslag, knapper og spænder bør være nikkelfrie. Soveselen skal installeres og benyttes i overensstemmelse med brugsanvisningen hver gang, den bruges. Soveselen skal være fastspændt med remme i bunden af barnevognen/krybben, og remmene skal være strammet helt til, så barnet ikke kan løfte sig fra madrassen. Soveselen skal efterses for slitage, mørt stof, løse syninger og ødelagte spænder hver eneste gang, barnet fastspændes. Vælg en sovesele, der kan vaskes ved mindst 60oC. januar 2012 side 7

8 Med venlig hilsen Pia Hjørtoft Børn og unge chef/almeneområdet MPA Kanalstræde 2,3.sal 4300 Holbæk Telefon direkte Telefon hovednummer januar 2012 Børn og ungesekretariatet januar 2012 side 8

Hvis du skal ansættes som privat børnepasser

Hvis du skal ansættes som privat børnepasser Hvis du skal ansættes som privat børnepasser Som privat børnepasser skal du som minimum leve op til dagtilbudslovens formålsbestemmelser. Vi vægter, at du giver børnene omsorg og tryghed og at du har lyst

Læs mere

indhold Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 8 Side 9 Side 10 Side 12 Side 13 Side 14 Side 16

indhold Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 8 Side 9 Side 10 Side 12 Side 13 Side 14 Side 16 børn i bilen 2009 indhold indhold Side 3 Myter og fakta Side 4 Det siger loven Side 5 Børn og airbags Side 6 0-13 måneder vægt indtil 13 kg. Side 8 9 måneder - 4 år vægt fra 9-18 kg. Side 9 Over fire år

Læs mere

Giv nattevagten et servicetjek

Giv nattevagten et servicetjek Giv nattevagten et servicetjek Fra tid til anden kan det være en god ide at gennemgå arbejdspladsens funktioner for at vurdere, om noget kan planlægges eller udføres bedre. Dette gælder også planlægning

Læs mere

Vejledning om hovedlus

Vejledning om hovedlus Vejledning om hovedlus Vejledningen er lavet i samarbejde mellem Sundhedsstyrelsen og Aarhus Universitet og erstatter tidligere udsendte vejledninger om hovedlus. Den henvender sig især til de kommunale

Læs mere

11. Forenkling på dagtilbudsområdet

11. Forenkling på dagtilbudsområdet Forenkling også et kommunalt ansvar 11. Forenkling på dagtilbudsområdet På dagtilbudsområdet er der mange små institutioner, hvilket er en udfordring, når mange administrative opgaver decentraliseres.

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT 2 3 NÅR DU IKKE KAN BO DERHJEMME 6 JO ÆLDRE DU ER, JO FLERE RETTTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE, PÆDAGOGER OG ANDRE VOKSNE 14

Læs mere

Giv nattevagten et servicetjek

Giv nattevagten et servicetjek Giv nattevagten et servicetjek Inspiration til afsnitslederen og arbejdsmiljøgruppen Indledning Der findes en del materiale om, hvordan den enkelte medarbejder kan spise sundt, motionere og få gode sovevaner

Læs mere

for Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring

for Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Velkomstpjece for Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Trige Velkomstpjece Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Velkommen til Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Spørring Vi vil gerne byde jeres familie velkommen

Læs mere

Beredskab til håndtering af overgreb mod børn og unge

Beredskab til håndtering af overgreb mod børn og unge Beredskab til håndtering af overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse Forord... 2 Definitioner... 3 Forebyggelse af overgreb mod børn og unge... 4 Det direkte forebyggende arbejde... 4 Forældresamarbejde...

Læs mere

Adoption uden samtykke

Adoption uden samtykke Ankestyrelsens undersøgelse af Adoption uden samtykke Juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Kendskab til reglerne om adoption uden samtykke 3 1.2 Reglernes anvendelighed 5 2

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Februar 2012 Bilag 1. Retningslinier vedrørende magtanvendelser over for anbragte børn og unge

Februar 2012 Bilag 1. Retningslinier vedrørende magtanvendelser over for anbragte børn og unge Februar 2012 Bilag 1 Retningslinier vedrørende magtanvendelser over for anbragte børn og unge Lovgrundlag Tilsynsenheden, Frederikssund Kommune har til opgave at administrere bestemmelserne i Servicelovens

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Mad- & Måltidspolitik

Mad- & Måltidspolitik Mad- & Måltidspolitik For 0-18 års området i Hørsholm Kommune Forord Hørsholm Kommune ønsker at give børn og unge de bedst mulige vilkår for en aktiv, spændende og lærerig hverdag. Skal børnene få nok

Læs mere

Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år

Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år Agnieszka Konieczna, Lone Rask, Lilian Zøllner 2013 Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år Del 1 Medicinforgiftning, støtte, mistrivsel og forældres skilsmisse Center for Selvmordsforskning Medicinforgiftning,

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV!

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! INDHOLD 4 FORORD 6 HVAD ER APV? HVORFOR LAVE APV? KORT OM KRAVENE TIL APV 8 ARBEJDSMILJØFORHOLD I APV FYSISKE OG ERGONOMISKE FORHOLD

Læs mere

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8.

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8. Publikation: Hvorfor og hvordan? - Skolebestyrelsen Hæfte 1 Skolebestyrelsen Hæfte 1 Hvorfor og hvordan? Første hæfte af otte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er: 2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV!

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! INDHOLD 4 FORORD 6 HVAD ER APV? HVORFOR LAVE APV? KORT OM KRAVENE TIL APV 8 ARBEJDSMILJØFORHOLD I APV FYSISKE OG ERGONOMISKE FORHOLD

Læs mere

Få svar på dine spørgsmål om sikkerhed på legepladser!

Få svar på dine spørgsmål om sikkerhed på legepladser! 1 Få svar på dine spørgsmål om sikkerhed på legepladser! Glade og muntre børn er det man oftest forbinder med en legeplads, og sådan er det heldigvis i langt de fleste tilfælde. Erfaringen viser dog, at

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

Dagplejen på vej men hvorhen? Et notat om omorganisering, kvalitetsog effektiviseringsmuligheder i dagplejen

Dagplejen på vej men hvorhen? Et notat om omorganisering, kvalitetsog effektiviseringsmuligheder i dagplejen Dagplejen på vej men hvorhen? Et notat om omorganisering, kvalitetsog effektiviseringsmuligheder i dagplejen 1 Udgivet af Børne- og Kulturchefforeningen Ballerup Rådhus Hold-An Vej 7 2750 Ballerup Tlf.:

Læs mere

Magtanvendelse i forhold til personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne. Til borgere og pårørende

Magtanvendelse i forhold til personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne. Til borgere og pårørende Magtanvendelse i forhold til personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne Til borgere og pårørende Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf.: 72

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Socialstyrelsen Edisonsvej 18 5000 Odense C Tlf.: +45 72 42 37 00 Fax: +45 72 42 37

Læs mere

Forebyggelse af magtanvendelse

Forebyggelse af magtanvendelse Forebyggelse af magtanvendelse FOA -Fag og Arbejde Dansk Sygeplejeråd FOA Fag og Arbejde og Dansk Sygeplejeråd håber med denne publikation at inspirere til at sætte forebyggelse af magtanvendelse på dagsordenen

Læs mere

Børn i bilen Børn i bilen Side 1

Børn i bilen Børn i bilen Side 1 Side 1 Hvad siger loven? Vægt 0-13 kg 0-ca. 1 år Vægt 9-18 kg Ca. 1-4 år Alle i bilen skal være spændt fast. Der må ikke være flere i bilen, end der er seler til. Godkendelser Børn under 135 cm skal være

Læs mere

pædagogisk kvalitet i store og små daginstitutioner

pædagogisk kvalitet i store og små daginstitutioner Grethe Kragh-Müller Charlotte Ringsmose pædagogisk kvalitet i store og små daginstitutioner En rapport om børns trivsel, læring og udvikling i store og små daginstitutioner au AARHUS UNIVERSITET Grethe

Læs mere