Rammer for tilsyn med Dagplejen Frederikshavn Kommune og private børnepassere (Godkendt i Børne- og Ungdomsudvalget den 5.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rammer for tilsyn med Dagplejen Frederikshavn Kommune og private børnepassere (Godkendt i Børne- og Ungdomsudvalget den 5."

Transkript

1 Rammer for tilsyn med Dagplejen Frederikshavn Kommune og private børnepassere (Godkendt i Børne- og Ungdomsudvalget den 5. december 2013) De lovgivningsmæssige rammer Dato: 1. aug Sagsnummer: 12/7876 dok. nr v2 Tilsynet på dagtilbudsområdet, og dermed også gældende for Dagplejen, føres ifølge retssikkerhedslovens 16 og dagtilbudsslovens 5. Tilsynet omfatter alle dagtilbud og private pasningsordninger med kommunal finansiering (se principper for tilsyn med private børnepassere s. 4). Forfatter: elwi Emne: Tilsyn Tilsynet retter sig både mod det indholdsmæssige i dagplejen og måden hvorpå, opgaverne udføres. Herunder også tilsyn med de økonomiske forhold, sikkerhed, brandforhold, hygiejne og sundhed. Tilsynet skal sikre, at kommunens dagtilbud praktiseres i overensstemmelse med lovgivningen på dagtilbudsområdet, og at den ydelse, Dagplejen leverer til forældre og børn, er i overensstemmelse med det serviceniveau, byrådet har besluttet er gældende i kommunen. Der lægges vægt på brugerindflydelse bl.a. ved inddragelse af forældre på dialogmøder med Børne- og Ungdomsudvalget samt ved forældreråds- og bestyrelsesmøder i Dagplejen. Her har forældrene mulighed for at give udtryk for deres syn på og forventninger til kvaliteten i Dagplejen. Målrettede tilsyn I Dagplejen er der følgende målrettede tilsyn: 1. Økonomiske tilsyn Der føres tilsyn iht. kommunens principper for økonomisk ledelsestilsyn. 2. Tilsyn i forhold til sikkerhed dok v.1

2 Der føres sikkerhedstilsyn for at opnå en optimal sikkerhed både indendørs og udendørs i den enkelte dagpleje. Side2/5 3. Brandtilsyn Der føres brandtilsyn i Dagplejens legestuefaciliteter. Brandtilsynet varetages af en brandinspektør. Alle legestuer har en evakueringsplan. 4. Pædagogisk tilsyn Tilsynet udføres af dagplejepædagoger inden for gældende rammer. Der udføres tilsyn minimum 4 gange årligt. Indenfor den kommunale dagpleje skelnes der mellem anmeldte og uanmeldte tilsyn. Som udgangspunkt skal det uanmeldte tilsynsbesøg give et umiddelbart øjebliksbillede i forhold til sikkerhed og miljø i dagplejehjemmet. Det anmeldte tilsyn har i højere grad en rådgivende og vejledende funktion med særligt fokus på børnenes udvikling, læring og trivsel. Derudover føres der tilsyn med legestuerne. Dagplejepædagogen har både en tilsyns- og rådgivningsfunktion i forhold til dagplejerne. Dagplejepædagogen skal derfor skabe tydelighed omkring, hvornår der udføres rådgivning og vejledning og hvornår der udføres tilsyn. Rammer for det pædagogiske tilsyn i den kommunale Dagpleje i Frederikshavn Kommune Tilsynet i Frederikshavn Kommune udmøntes i alle sammenhænge, hvor området for Børn og Kultur og Dagplejen samarbejder, mødes, kommunikerer og udveksler information. Alle bekymrende forhold i Dagplejen behandles, hvad enten oplysningerne kommer fra forvaltningen, ansatte i Dagplejen, brugere, pårørende eller andre personer. Tilsynene skal bl.a. undersøge og vurdere, at

3 det daglige pædagogiske arbejde lever op til de lovgivningsmæssige krav, der følger af dagtilbudsloven og anden lovgivning, samt kommunens og dagplejens egne mål og rammer herunder kommunens sammenhængende børnepolitik det forebyggende arbejde lykkes, så eventuelle problemer ikke udvikler sig alle børn får den nødvendige støtte for at kunne trives, udvikles og lære og at der om nødvendigt ansøges om pædagogisk støtte til børn med særlige behov der handles på henvendelser fra forældre, herunder eventuelt klager den pædagogiske praksis, der anvendes i samvær med børnene, er forsvarlig herunder at der ikke sker krænkelser eller overgreb Dagplejen lever op til de gældende regler for udarbejdelse af pædagogiske læreplaner herunder beskrivelse af børnemiljøet dagplejerne har de nødvendige kvalifikationer til at varetage opgaverne i dagplejen dagplejepædagogerne tilpasser deres tilsyn med børnene i forhold til børnenes alder, udvikling og adfærd bl.a. igennem udarbejdelse af Læringshjul ved barnets overgang til nyt dagtilbud de fysiske rammer og det pædagogiske indhold i tilbuddet er egnet til målgruppen der opnås optimal sikkerhed både indendørs og udendørs i den enkelte dagpleje dagplejeren serverer en sund og tidssvarende kost der er opmærksomhed på børns sovestillinger, brug af barneseler, sikker transport, godkendt legetøj, sundhed, hygiejne og røgfrie miljøer Side3/5 Ved tilsynsbesøg udfylder dagplejepædagogen et skema, som sammenfatter aftaler, anbefalinger og kommentarer til dagplejerens virke. Dagplejepædagog og dagplejer underskriver skemaet efter tilsynsbesøget som en gensidig aftale om tilsynets indhold og eventuelle opmærksomhedspunkter og som dokumentation for det førte tilsyn.

4 Viser det sig i forbindelse med tilsynet, at et tilbud ikke opfylder de krav, der stilles i lovgivningen og af kommunalbestyrelsen, fx i forbindelse med kommunens mål og rammer for tilbuddene, reageres herpå, så forholdene bringes i orden. Kritisable forhold i dagplejen kan berettige, at tilsynet i en periode intensiveres. Side4/5 Tilsynet skal ses som led i kommunalbestyrelsens forpligtelse til at sikre og udvikle kvaliteten i dagplejen. Tilsynet kan blandt andet bidrage til udvikling af den pædagogiske praksis i Dagplejen ved at give ledelsen og personalet viden om forbedringsmuligheder og udviklingspotentialer i Dagplejen. For yderligere oplysninger om kommunens tilsynsforpligtigelse henvises til Socialministeriets vejledning nr. 73 af 3. oktober 2006 om retsikkerhed og administration på det sociale området. Rammer for tilsyn med private børnepassere Kommunen skal ifølge 16 i retsikkerhedsloven føre løbende tilsyn med de private børnepassere, hvor forældrene benytter tilskud til privat pasning. Tilsynet udøves blandt andet på baggrund af den konkrete pasningsaftale mellem forældrene og den private børnepasser, som kommunen har godkendt. I forhold til sikkerhedsmæssige og hygiejniske hensyn, lægges de samme retningslinjer til grund for tilsynet med private børnepassere, som er gældende for den kommunale dagpleje. De private børnepassere er omfattet af lovens generelle formålsbestemmelse. I tilsynet lægges vægt på: Barnets almindelige trvisel og udvikling, herunder behov for omsorg, sproglig, følelsesmæssig og social udvikling

5 Børnepasserens kompetencer formår hun/han at omsætte råd og vejledning til praksis, udvikle barnet, reagere på og opfylde barnets behov, yde omsorg og respondere positivt på barnets signaler. Side5/5 I Frederikshavn Kommune aflægges der 4 uanmeldte tilsynsbesøg årligt hos de private børnepassere. Får kommunen kendskab til, at forholdene hos en privat børnepasser er uforsvarlige, kan kommunen inddrage en allerede udstedt tilladelse.

INSPIRATION TIL DET KOMMUNALE TILSYN OM TILSYN MED DAGTILBUD OG PRIVAT PASNING MED TILSKUD

INSPIRATION TIL DET KOMMUNALE TILSYN OM TILSYN MED DAGTILBUD OG PRIVAT PASNING MED TILSKUD INSPIRATION TIL DET KOMMUNALE TILSYN OM TILSYN MED DAGTILBUD OG PRIVAT PASNING MED TILSKUD KOLOFON Rapporten er udgivet af Styrelsen for Social Service Skibhusvej 52 A 5000 Odense C Tlf.: 6548 4000 E-mail:

Læs mere

Privat børnepasser Selvstændig

Privat børnepasser Selvstændig Privat børnepasser Selvstændig Som privat børnepasser skal du som minimum leve op til dagtilbudslovens formålsbestemmelser. For at få komme i betragtning som selvstændig privat børnepasser Skal du sende

Læs mere

Hvis du skal ansættes som privat børnepasser

Hvis du skal ansættes som privat børnepasser Hvis du skal ansættes som privat børnepasser Som privat børnepasser skal du som minimum leve op til dagtilbudslovens formålsbestemmelser. Vi vægter, at du giver børnene omsorg og tryghed og at du har lyst

Læs mere

Indledning...2 Ansvarsområderne er fordelt således:...2 Lovgrundlag for tilsyn...3 Tilsynsfrekvens...3 Formål...4 Metode...4 Anmeldt tilsyn...

Indledning...2 Ansvarsområderne er fordelt således:...2 Lovgrundlag for tilsyn...3 Tilsynsfrekvens...3 Formål...4 Metode...4 Anmeldt tilsyn... Tilsynsenheden Manual for tilsyn på tilbud omfattet af tilsynsforpligtigelsen 2011 Revideret Marts 2011 Indledning...2 Ansvarsområderne er fordelt således:...2 Lovgrundlag for tilsyn...3 Tilsynsfrekvens...3

Læs mere

Godkendelseskriterier for private leverandørers oprettelse af dagtilbud i Hørsholm Kommune

Godkendelseskriterier for private leverandørers oprettelse af dagtilbud i Hørsholm Kommune Privatinstitutioner efter Servicelovens 11a Godkendelseskriterier for private leverandørers oprettelse af dagtilbud i Hørsholm Kommune Baggrund Hørsholm Kommune er via central lovgivning forpligtet til

Læs mere

Ramme for det kommunale tilsyn med dagtilbud for børn i Skive Kommune

Ramme for det kommunale tilsyn med dagtilbud for børn i Skive Kommune Ramme for det kommunale tilsyn med dagtilbud for børn i Skive Kommune Den værdimæssige ramme for det kommunale tilsyn I Skive Kommune arbejder alle ud fra et værdigrundlag om trivsel, ordentlighed og udvikling.

Læs mere

Vejledning om dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud 2009

Vejledning om dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud 2009 Vejledning om dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud 2009 Vejledning om dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud 2009 Udgivet af: Indenrigs- og Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Telefon: 33

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatpasningsordning i Esbjerg Kommune

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatpasningsordning i Esbjerg Kommune Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatpasningsordning i Esbjerg Kommune Godkendelseskriterierne er revideret i Børn & Familieudvalget 02./10. 2014 Telefon 76 16 16 16 b-k@esbjergkommune.dk

Læs mere

Tilskuddet kan maksimalt udgøre 75% af jeres dokumenterede udgifter til den private børnepasser.

Tilskuddet kan maksimalt udgøre 75% af jeres dokumenterede udgifter til den private børnepasser. Hvis I ønsker at få jeres barn passet hos en privat børnepasser Fredensborg Kommune yder tilskud til forældre, som ønsker at benytte en privat børnepasser under fritvalg ordningen 80 i Dagtilbudsloven.

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Lejre Kommune.

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Lejre Kommune. Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Lejre Kommune. Indledning En privatinstitution er et dagtilbud til børn indtil skolestart etableret som en daginstitution, der drives af private leverandører.

Læs mere

Vejledningens struktur Vejledningen er opbygget i overensstemmelse med dagtilbudslovens struktur og indeholder følgende

Vejledningens struktur Vejledningen er opbygget i overensstemmelse med dagtilbudslovens struktur og indeholder følgende Ministerialtidende 2008 Udgivet den 27. maj 2008 26. maj 2008. Nr. 26. Vejledning om dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud 2008 Indledning I denne vejledning om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. uddybes

Læs mere

Hjemly Kvalitets- og tilsynsrapport

Hjemly Kvalitets- og tilsynsrapport Hjemly 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 5 3.1 Institutionens lærings- og

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune Godkendelseskriterierne er revideret i Børn & Familieudvalget 02./10. 2014 Telefon 76 16 16 16 b-k@esbjergkommune.dk

Læs mere

Vælger I, at ansætte en børnepasser, bliver I arbejdsgiver og er ansvarlig i henhold til de lovgivninger, som henhører herunder.

Vælger I, at ansætte en børnepasser, bliver I arbejdsgiver og er ansvarlig i henhold til de lovgivninger, som henhører herunder. Hvis I ønsker at starte en ordning og ansætte en børnepasser Skal I sende en ansøgning til Dagplejen i Fredensborg Kommune, Boserupvej 101B, 3050 Humlebæk. Att.: Suzanne Hey eller på mail shey@fredensborg.dk

Læs mere

Vejledning om dagtilbud m.v. 2015

Vejledning om dagtilbud m.v. 2015 Vejledning om dagtilbud m.v. 2015 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning nr. 9109 af 27/2 2015 VEJ nr 9109 af 27/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2015

Læs mere

Myretuen 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13

Myretuen 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Myretuen 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Indhold 1. Indledning... 2 2. Oplysninger om institutionen... 3 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 4 3.1 Institutionens lærings- og

Læs mere

Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud efter dagtilbudsloven 20

Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud efter dagtilbudsloven 20 J:\Børn og Unge\INSTITUTIONSAFD\ADMINISTRATION\Godkendelseskriterier for privatinstitutioner.doc Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud efter dagtilbudsloven 20 Alle private leverandører,

Læs mere

Myretuen, Ryslinge 2013

Myretuen, Ryslinge 2013 Myretuen, Ryslinge 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Indhold 1. Indledning... 2 2. Oplysninger om institutionen... 3 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 4 3.1 Institutionens lærings-

Læs mere

Kernehuset 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13. Kernehuset Kvalitets- og tilsynsrapport 2013 1

Kernehuset 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13. Kernehuset Kvalitets- og tilsynsrapport 2013 1 Kernehuset 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Kernehuset Kvalitets- og tilsynsrapport 2013 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø...

Læs mere

Symfonien 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13

Symfonien 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Symfonien 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Indhold 1. Indledning... 2 2. Oplysninger om institutionen... 3 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 4 3.1 Institutionens lærings- og

Læs mere

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport Kværndrup børnehave 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 5 3.1 Institutionens lærings-

Læs mere

Information om Privat børnepasning

Information om Privat børnepasning Information om Privat børnepasning Børneafdelingen December 2010 Forældre, som bor i Nyborg Kommune kan få tilskud til privat børnepasning af børn i aldersgruppen fra 24 uger til børnehavestart, som er

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2013

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2013 Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2013 Børnehus: Vores Børnehave, Hovedgade 51, Snogebæk, 3730 Nexø Dato for tilsynsbesøg: 21. oktober 2013, klokken 9.00-12.00 Forrige tilsynsbesøg:

Læs mere

kvalitetsrapport dagtilbud Kvalitetsrapport lokalrapport for

kvalitetsrapport dagtilbud Kvalitetsrapport lokalrapport for kvalitetsrapport dagtilbud Kvalitetsrapport lokalrapport for Indhold Beskrivelse af dagtilbuddet... 3 Siden sidst... 4 Effekt... 5 FORÆLDRESAMARBEJDE... 5 Forældrenes tilfredshed med samarbejdet... 6 LÆRING

Læs mere

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution December 2013 Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution Private leverandører kan efter lov om dag-, fritids-, og klubtilbud m.v. til børn og unge(dagtilbudsloven) oprette og drive

Læs mere

UDKAST. Forslag til Lov om socialtilsyn. Kapitel 1 Formål

UDKAST. Forslag til Lov om socialtilsyn. Kapitel 1 Formål UDKAST Forslag til Lov om socialtilsyn Kapitel 1 Formål 1. Formålet med denne lov er at sikre, at borgerne gives en indsats, der er i overensstemmelse med formålet med tilbuddene efter lov om social service.

Læs mere

Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune

Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Optagelsesregler... 2 Opgaven / kvalitetskrav... 3 Underretningspligt... 3 Støtteressourcer...

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport for Poppelvejens Børnehave.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport for Poppelvejens Børnehave. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2012. INDHOLD: Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport for Poppelvejens Børnehave. ML-CONSULT, Østergårdsparken

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger

Faglige kvalitetsoplysninger Faglige kvalitetsoplysninger Kvalitetsrapport for dagtilbud 2014 Indhold Formål... 3 Kommunens dagtilbudsstruktur... 3 Baggrund for dagtilbuddenes pædagogiske arbejde... 4 Pædagogisk tilsyn... 5 Stevns

Læs mere