DIF LEDERAKADEMI En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DIF LEDERAKADEMI En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15"

Transkript

1 En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund

2 FOR ADMINISTRATIVE, SPORTSLIGE OG POLITISKE LEDERE I DIF S SPECIALFORBUND BLIV EN ENDNU BEDRE LEDER Strategisk overblik, organisatorisk forståelse og evne til at prioritere. God til at kommunikere, skabe relationer og lede under forandring. Listen over krav til nutidens ledere er lang og kompleks, men også et godt pejlemærke på, hvor bredt ledere i dag skal favne. Det ved du allerede qua din ledelsesmæssige funktion i dit forbund i dag. På DIF Lederakademi kommer du hele vejen rundt om dine mange udfordringer og funktioner som leder i en idrætsorganisation båret af frivilligt arbejde. Du får udviklet dit personlige lederskab og bliver i stand til at bruge ledelse som et aktivt redskab i den strategiske udvikling af dit forbund. Gennem teori, diskussioner og praktiske øvelser bliver du udfordret og guidet til at blive en endnu bedre leder. HVEM KAN DELTAGE? DIF Lederakademi er for dig, der gerne vil dygtiggøre dig som strategisk leder til gavn for dit forbund og dit eget lederskab. OPBYGNING DIF Lederakademi består af fem moduler. Fire af modulerne er obligatoriske og et er valgfrit. De fire obligatoriske moduler klæder dig på til at håndtere generelle ledelsesmæssige og strategiske opgaver og udfordringer. På det valgfrie modul kan du styrke din ledelse inden for enten frivillighed eller vidensbaseret ledelse. FOR SPORTSCHEFER Som sportschef står du ud over generelle ledelsesmæssige udfordringer over for en række opgaver, som knytter sig specifikt til den sportslige kontekst, du opererer i. Derfor har vi udviklet et modul, der fokuserer på det at lede i en sportslig kontekst. Du arbejder på det strategiske niveau i dit forbund som ansat eller folkevalgt. Du kan være fagligt og/eller personalemæssigt ansvarlig for et udvalgt område i forbundet. Konkret kan du fx have en stilling/funktion som: Formand Udvalgsformand Bestyrelsesmedlem Direktør/generalsekretær Sports-/elitechef Udviklingschef Administrationschef Teamleder

3 PROGRAM Alle moduler afvikles fredag kl søndag kl Modul Tema Udbytte Modul januar - 2. februar 2014 Modul april 2014 Tilvalgsmodul A juni 2014 Tilvalgsmodul B (Sportschef) august 2014 Modul september 2014 Personlig ledelse Ledelse og strategi Vidensbaseret ledelse Sportslig ledelse Ledelse og forandring Du bliver bevidst om forskellige ledertyper og får viden og indsigt til at reflektere over din egen ledelsesstil. Du får kendskab til den anerkendende samtale og det at skabe relationer og netværk. Hvilke præferencer er styrende for din lederadfærd? Selvledelse og ledelse af andre Samspil mellem lederudvikling og organisatorisk udvikling Den professionelle dialog Sprogets betydning Relationer og kommunikation Kompetenceudvikling hvordan bliver jeg bedre som leder? Du får styr på den strategiske trekant. Du får værktøjer til at udarbejde strategier i en organisation og til at praktisere strategisk ledelse. Fra idrætsleder til idrætspolitiker Samspillet mellem det politiske, det faglige og det udførende niveau i en organisation Fra idegrundlag og visioner til strategier, mål og handlinger strategiske formuleringer! Strategiske styringsinstrumenter Balanced Scorecard og EFQM-modellen Organisatorisk styring i et strategisk perspektiv Den strategiske udnyttelse af CSR Forbundets virksomhedsplan Du forholder dig til, hvad viden er, og hvornår du leder på et vidensbaseret grundlag. Du får indsigt i de styrker og svagheder, der er forbundet med vidensbaseret ledelse. Du får forståelse for brugen af effektmåling og evaluering. Udfordringerne i videnssamfundet. Viden som et centralt redskab i strategisk ledelse Hvorfra kan vi hente viden? Kvantitative og kvalitative metoder Fra tro til viden fra best practice til evidens. Hvordan kan vi omsætte forskningsbaseret viden til anvendelse i praksis? Metoder til hvordan vi kan blive klogere på egen praksis og på vores omverden Du får sat sportslig ledelse i relation til ledelse af din organisation som helhed. Du får øget indsigt i personaleledelse, den vanskelige samtale, gode udviklingsmiljøer og det at udøve ledelse i en sportslig kontekst. Det ledelsesmæssige spændingsfelt og sportschefens mange roller Arbejdsgiverrollen Den ideelle sportschefs kompetencer Etablering af talent- og elitemiljøer udviklingsmiljøer Talentudviklingssamtaler Samspil mellem træneruddannelse og den sportslige ledelse Konflikthåndtering og teambuilding Du bliver bevidst om, hvad forandring er, og hvordan du gennem involvering og ejerskab kan skabe opbakning til forandringer. Du får værktøjer til at arbejde med forandringsledelse. Innovation og forandringsparathed Den strategiske forandringsproces. De ledelsesmæssige, psykologiske og kommunikative mekanismer Modstand mod forandring og reaktionsmønstre ved forandringer Forandringsledelsesværktøjer Modeller for motivation og involvering udvikling og afvikling Hvordan få vi succes med at bruge forandringsledelse som strategi?

4 FOR ADMINISTRATIVE, SPORTSLIGE OG POLITISKE LEDERE I DIF S SPECIALFORBUND Tilvalgsmodul C oktober 2014 Modul januar 2015 Ledelse af frivillige Ledelse og kommunikation Du får indsigt i de særlige aspekter, der knytter sig til at lede frivillige og til at lede i en kontekst, hvor der både indgår ansatte og frivillige. Du får viden om forskellige måder at motivere på og bliver bevidst om, hvordan du kan arbejde aktivt med din ledelse af frivillige. Den frivillige verden fakta og myter De frivillige som arketyper og deres præferencer Rekruttering og fastholdelse af frivillige Kan en frivillig bestyrelse arbejde professionelt? Hvilke krav og forventninger kan man stille til en frivillig? Motivation og engagement hvordan? Mulige synergier mellem professionelle ansatte og frivillige. Her bliver du bevidst om betydningen af din lederkommunikation. Du får inspiration og konkrete værktøjer til at arbejde med din kommunikation både i store og små forsamlinger. Du skal holde Den afsluttende tale for et reflekterende team af de øvrige deltagere. Hvordan bliver du set, hørt og forstået? Du er budskabet hvad kan du gøre? Metoder og teknikker i forbindelse med præsentationer, taler, debatter og forhandlinger. Fra dårlige vaner og støj på linjen til autentisk tilstedeværelse og klar kommunikation Den afsluttende tale - Refleksioner og lærepointer over det personlige udbytte ved deltagelse på lederakademiet - Øvrige deltagere fungerer som reflekterende team Afrunding af akademiforløb Overrækkelse af diplomer DIF Lederakademi = 4 obligatoriske moduler + 1 tilvalgsmodul Obligatoriske Modul 1 Personlig ledelse Modul 2 Ledelse og strategi Modul 3 Ledelse af forandringer Modul 4 Ledelse og kommunikation Tilvalg/enkeltmoduler Tilvalgsmodul A Vidensbaseret ledelse Tilvalgsmodul B Sportslig ledelse Tilvalgsmodul C Ledelse af frivillige Hvert modul varer 2½ dag fra fredag kl til søndag kl Uddannelsen varer 1 år. Alle moduler vil være en blanding af oplæg og teori, diskussion i plenum og praktiske øvelser. Der er modulforberedelse i form af artikellæsning, og modulopfølgning i form af opgaver til brug i egen organisation og/eller drøftelser i netværksgrupper. I forbindelse med modul 1 etableres selvstyrende netværksgrupper. Der etableres ligeledes en elektronisk platform for akademiet. På det afsluttende modul (modul 4) gennemføres Den afsluttende tale, hvor den enkelte deltager fremlægger refleksioner og lærepointer i relation til akademiforløbet. Ved deltagelse i mindst 80 % af forløbet får deltageren et diplom. TILVALGSMODULERNE UDBYDES OGSÅ SOM ÅBNE MODULER FOR ANDRE.

5 FOR ADMINISTRATIVE, SPORTSLIGE OG POLITISKE LEDERE I DIF S SPECIALFORBUND PRAKTISK INFORMATION UNDERVISNING Undervisningen på akademiets moduler foregår under medvirken af eksterne undervisere og gæster fra uddannelses- og forskningsmiljøer, private institutioner og organisationer samt andre spændende personer og eksperter. I relation til de enkelte moduler vil der være såvel forberedelse som efterbehandling. Dette foregår bl.a. i refleksionsgrupper og netværksgrupper. STED DSB Kursuscenter Knudshoved Fyrvej Nyborg DELTAGERPRIS kr. er den samlede pris for de fem moduler (4obligatoriske + 1 tilvalgsmodul). Prisen dækker undervisning, litteratur samt forplejning og opholdsudgifter. TILMELDING Senest 1. december Tilmelding sker elektronisk via ekstranet.dif.dk søg efter DIF Lederakademi. VIL DU VIDE MERE? Kontakt Torben Bundgaard, chefkonsulent DIF, tlf , mobil , hvis du har spørgsmål. Der er også mulighed for at booke et personligt afklaringsmøde. INFORMATIONSMØDE Der afholdes informationsmøde torsdag den 10. oktober 2013 kl i Idrættens Hus, Brøndby. Tilmelding skal ske til Deltagerne dækker egne transportudgifter og udgifter i forbindelse med netværksmøder/studiekredse. Betaling sker via DIF s mellemregningskonto for det respektive forbund. Pris for efterfølgende deltagere fra samme forbund er kr. Deltagelse i et ekstra tilvalgsmoduler er kr. pr. modul. BEMÆRK: Betalingen kan opdeles i tre rater á: kr. i 2013, kr. i 2014 og kr. i 2015.

6 DIF DANMARKS IDRÆTSFORBUND IDRÆTTENS HUS BRØNDBY STADION BRØNDBY UDARBEJDET AF DIF UDDANNELSE SEPTEMBER.2013 DESIGN 1508 LAYOUT/TRYK FORMEGON APS

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE 2 BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Indledning BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Idrætsforeningerne skal favne bredt fra 6-årige begyndere og ambitiøse teenagere til voksne motionister og professionelle atleter.

Læs mere

Uddannelsestilbud fra DIF Viden, værktøjer og inspiration

Uddannelsestilbud fra DIF Viden, værktøjer og inspiration Uddannelsestilbud fra DIF 2 Uddannelsestilbud fra DIF Indledning 3 Træning SPOT-kurser 5 Uddannelser 8 Klubudvikling og -ledelse 11 Ledelse i specialforbund 15 Skole og institution 17 Det tilbyder vi også

Læs mere

IDRÆTSLEDER- AKADEMI. Januar maj 2015

IDRÆTSLEDER- AKADEMI. Januar maj 2015 IDRÆTSLEDER- AKADEMI Januar maj 2015 FORORD Aarhus Idrætslederakademi 2015 er et sammenhængende uddannelsesforløb med en indlagt proces, som underbygger deltagernes personlige og faglige udvikling som

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter Hold 8-2015 - 2018 Vil du være med til at tegne fremtidens fagbevægelse? Fagbevægelsen har brug for vidende og nytænkende ledere.

Læs mere

Coaching Grundlæggende Coaching I 41 Grundlæggende Coaching II 42 Ledelse og coaching 43 Teamcoaching 44

Coaching Grundlæggende Coaching I 41 Grundlæggende Coaching II 42 Ledelse og coaching 43 Teamcoaching 44 indholdsfortegnelse Interne virksomhedsforløb Virksomhedskurser 3 Ledernes VærdiSpil 4 HR-support nyt 5 Lederrollen ledelse af medarbejdere Fra kollega til leder 7 Kommende leder er ledelse noget for mig?

Læs mere

refleks 2015 Uddannelsesweekend

refleks 2015 Uddannelsesweekend refleks 2015 Uddannelsesweekend En weekend med fem vinkler på ledelse af frivillige i DUFs medlemsorganisationer. Lørdag den 12. september til søndag den 13. september 2015 i Haslev. refleks2015 velkommen

Læs mere

KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2013-2014

KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2013-2014 DEN PROFESSIONELLE LEDER PROCESLEDERUDDANNELSEN DEN KOMPLETTE PROJEKTLEDER LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2013-2014 COACHING OG KONFLIKT- HÅNDTERING COACHING I ORGANISATIONER

Læs mere

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse 1 Morgendagens mellemledere 2010 - den fleksible mellemlederuddannelse 2 Mellemlederen i krydsfeltet I det moderne vidensamfund, der er præget af konstant forandring, skal mellemlederen løbende kunne tilpasse

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter Hold 7-2014 - 2017 Vil du være med til at skabe fremtidens fagbevægelse? Fagbevægelsen har brug for nytænkende ledere, der står

Læs mere

UniQ kompetenceudvikling Efterår 2014

UniQ kompetenceudvikling Efterår 2014 UniQ kompetenceudvikling Efterår 2014 Find vejen frem VIA University College AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AU HERNING På vej mod kompetenceudvikling Forord Kære kommende studerende,

Læs mere

kursuskatalog forår 2008

kursuskatalog forår 2008 viden kursuskatalog forår 2008 udvikling netværk 2 Ledelse Tid til et efteruddannelsestjek? I en tid, hvor der er gang i økonomien og mangel på kvalificeret arbejdskraft, bliver det vanskeligere at få

Læs mere

FTF s fagpolitiske talentuddannelse 2014 / 2015 FTF s fagpolitiske talentuddannelse

FTF s fagpolitiske talentuddannelse 2014 / 2015 FTF s fagpolitiske talentuddannelse FTF s fagpolitiske talentuddannelse 2014 / 2015 FTF s fagpolitiske talentuddannelse En ny generation af faglige politikere, der kan og vil vise lederskab, skabe værdi for medlemmerne, udvikle fagbevægelsen

Læs mere

Avanceret proceskonsultation

Avanceret proceskonsultation Avanceret proceskonsultation Valgfagspakke til Diplom i ledelse Proceskonsultation er i høj kurs hos mange offentlige og private organisationer, når målet er deltagerinvolverende organisationsudvikling

Læs mere

Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune

Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune Lederudviklingsproces i samarbejde med Kirsten Meldgaard & Gunvor Hallas Side 1 Om Lederakademiet! Gentofte Kommune har over tre år gennemført et individuelt tilpasset

Læs mere

CENTER FOR DIAKONI OG LEDELSE. Diplom i ledelse. Diakoni og Ledelse. www.diakoni.dk

CENTER FOR DIAKONI OG LEDELSE. Diplom i ledelse. Diakoni og Ledelse. www.diakoni.dk CENTER FOR DIAKONI OG LEDELSE Diplom i ledelse Diakoni og Ledelse www.diakoni.dk Om uddannelsen Peter Fischer-Møller, Biskop over Roskilde Stift Jo mere komplekst et samfund bliver, jo vigtigere er det,

Læs mere

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE Styrk dine personlige og faglige ledelseskompetencer med Ledernes Diplomuddannelse. En målrettet og fleksibel uddannelse, der kan forenes med karriere

Læs mere

Executive Development Program, EDP

Executive Development Program, EDP Kjerulf & Partnere - når du er klar til forandring Executive Development Program, EDP Personlig udvikling på toplederniveau Executive Development Program, EDP Tøystrup Gods på Fyn kursussted for Executive

Læs mere

UniQ kompetenceudvikling Efterår 2012

UniQ kompetenceudvikling Efterår 2012 UniQ kompetenceudvikling Efterår 2012 AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AU HERNING På vej mod kompetenceudvikling Forord Kære kommende studerende, Formålet med denne brochure er at give

Læs mere

CENTER FOR DIAKONI OG LEDELSE. Diplom i ledelse. Diakoni og Ledelse. www.diakoni.dk

CENTER FOR DIAKONI OG LEDELSE. Diplom i ledelse. Diakoni og Ledelse. www.diakoni.dk CENTER FOR DIAKONI OG LEDELSE Diplom i ledelse Diakoni og Ledelse www.diakoni.dk Om uddannelsen Peter Fischer-Møller, Biskop over Roskilde Stift Jo mere komplekst et samfund bliver, jo vigtigere er det,

Læs mere

Introduktion til ledelse

Introduktion til ledelse Introduktion til ledelse Introduktion til ledelse Bliv parat til at tage lederrollen Nye ledere kan med fordel starte her Med de basale personlige og faglige ledelseskompetencer kommer du godt fra start

Læs mere

MANNAZ UPDATE. Produktivitet og motivation. Det starter med dit lederskab. LEDERUDVIKLING www.mannaz.com/da

MANNAZ UPDATE. Produktivitet og motivation. Det starter med dit lederskab. LEDERUDVIKLING www.mannaz.com/da MANNAZ UPDATE Produktivitet og motivation. Det starter med dit lederskab. LEDERUDVIKLING www.mannaz.com/da Motivation og produktivitet. Kender du rækkefølgen? Vidensmedarbejderen anno 2014 sætter sine

Læs mere

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE Styrk dine personlige og faglige ledelseskompetencer med Ledernes Diplomuddannelse. En målrettet og fleksibel uddannelse, der kan forenes med karriere

Læs mere

Systemisk proceskonsulent uddannelse

Systemisk proceskonsulent uddannelse Systemisk proceskonsulent uddannelse Systemisk proceskonsulentuddannelse for konsulenter i DUF s medlemsorganisationer. Uddannelsen udbydes i et samarbejde mellem DUF, Dansk Ungdoms Fællesråd, og konsulentfirmaet

Læs mere

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder Lederuddannelsen Den Bevidste Leder FORMÅL Formål med uddannelsen Ledelse handler om at få resultater gennem mennesker. Bevidste ledere er en forudsætning for at skabe attraktive arbejdspladser, og bevidst

Læs mere

LEDERUDVIKLING. Kom bedst fra start som ny leder. Styrk din position som erfaren leder. Skab resultater med og gennem andre. Tag afsæt i dine styrker

LEDERUDVIKLING. Kom bedst fra start som ny leder. Styrk din position som erfaren leder. Skab resultater med og gennem andre. Tag afsæt i dine styrker Kom bedst fra start som ny leder Fra kollega til leder 1 dag Nyudnævnt leder 3 dage Styrk din position som erfaren leder Ledernes Leadership Programme 8 dage Coachuddannelse for ledere 15 dage 12 Master

Læs mere

COACH-UDDANNELSE MED CERTIFICERING

COACH-UDDANNELSE MED CERTIFICERING COACH-UDDANNELSE MED CERTIFICERING Styrkebaseret Coaching din vej til resultater Udvikling af dine styrker og talenter Skab resultater gennem dine medarbejdere Certificeret coach Kend dine styrker og unikke

Læs mere

Nu spiller Sannes team samme melodi

Nu spiller Sannes team samme melodi Sammen flytter vi mennesker og virksomheder LEDELSE Nu spiller Sannes team samme melodi Jeg er blevet en bedre leder efter lederudviklingskurset på. Det betyder, at mit team nu arbejder efter samme mål.

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgmodulspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU udbydes i samarbejde med UCC i København (Kbh hold) og

Læs mere

Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse

Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse 2015 Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse 2 TR-uddannelsen 2015 TR-uddannelse 2015 Beskrivelsen af uddannelsens forløb og indhold for TR skal ses i sammenhæng med Morgendagens TR (vision og strategi)

Læs mere

Ledig? Ta et akademifag på bare seks uger - med seks ugers selvvalgt uddannelse...

Ledig? Ta et akademifag på bare seks uger - med seks ugers selvvalgt uddannelse... Ta et akademifag på bare seks uger - med seks ugers selvvalgt uddannelse... Ledig? Kursuscentret, Frederikshavn Handelsskole Kirkegade 9 9900 Frederikshavn Telefon 9620 5597 Fax 9620 5639 www.kursuscentretfh.dk

Læs mere