2. NYT FRA BORFORMER OG SAND UDVALG 3. NYT FRA HUS FORBI 4. HJEMLØSE HJÆLPER HJEMLØSE FRIVILLIGT ARBEJDE DER NYTTER. 5. SOLSTRÅLEHISTORIER 6. EVT.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2. NYT FRA BORFORMER OG SAND UDVALG 3. NYT FRA HUS FORBI 4. HJEMLØSE HJÆLPER HJEMLØSE FRIVILLIGT ARBEJDE DER NYTTER. 5. SOLSTRÅLEHISTORIER 6. EVT."

Transkript

1 Referat fra FÆLLES SAND MØDE D. 13. SEPTEMBER 2011 Eva Skov fra sekretariatet byder velkommen til mødet, der er et i rækken af fællesdage. Næste fælles SAND møde vil være en gang i december måned. DAGSORDEN: 1. PRÆSENTATION AF MØDEDELTAGERE 2. NYT FRA BORFORMER OG SAND UDVALG 3. NYT FRA HUS FORBI 4. HJEMLØSE HJÆLPER HJEMLØSE FRIVILLIGT ARBEJDE DER NYTTER. 5. SOLSTRÅLEHISTORIER 6. EVT. Pkt. 1 PRÆSENTATION AF DELTAGERE: Jan Morten (Overmarksgården, Trekanten ), Edwald Pohle (Århus) bestyrelsesmedlem, Helle (Holbæk) SAND s kvindenetværk, Pia (Odense) SAND s kvindenetværk, Heidi Maria (Hovestaden), SAND s kvindenetværk, Erling (Overmarksgården, Trekanten) bestyrelsesmedlem, Jørgen (Nordjylland), Lars Thøgersen (Nord), Leif (Midt/Vest), Kim (West), Poul (Skansegården, Hillerød), Jan Knudsen (Skansegården, Hillerød), Naja (Hillerød) SAND s kvindenetværk, Maria (Sand Fyn), Mike (Ågården), Jette (Skansegården, Hillerød), Leif, Møltrup Optagelseshjem), Per (Trekanten), landsformand, Jan (Midt/Vest), Eluf (Midt/Vest), Vitus (Trekanten), Keld (Trekanten), Preben (Haderslev), Martin (Dalhoffsminde), René (Fyn), Per (Fyn), Martin (Fyn), Ole S. (Hovedstaden), Ole B. Larsen (Hovedstaden) Fra Sekretariatet: Ole Skou, Eva Skov, Camilla Schyberg (praktikant/referent). Pkt. 2 NYT FRA BORFORMER OG SAND UDVALG: SAND Nord: Man rejser rundt og besøger de forskellige boformer i området og gør klar til bestyrelsesmøde. SAND Midt/Vest: Leif fortæller: Der er besparelser, triste ting. Forsorgshjem er hårdt ramt for tiden. Kosten er ringere og personalet er usikre på deres situation, de ved ikke om de bliver fyret. Der kommer mange flere unge med stofmisbrug, det giver andre forhold, det bliver lidt farligere at bo på boformerne. Der bliver flyttet mere rundt mellem boformerne, blandt andet pga. gæld, der tvinger folk på flugt. Ellers arbejder man godt sammen i Jylland, står tidligt op. Håber på en ny regering. På Vibohøj får man god mad, selvom man skal spare. Der er mange stofmisbrugere, derfor er der ingen repræsentanter derfra. Møltrup har ingen nedskæringer, heller ingen narkomaner og til næste år er der 100 års fødselsdag. Der kommer invitation.narkomaner skubbes til andre steder. En fortæller om en ung mand, som havde fået aftale om at kunne få ophold på Møltrup, men da han kom til stedet, fik han at vide, at der ikke var plads til ham. Det var meget uheldigt.

2 SAND Århus: Østervang klager over besparelser. Der bliver f.eks. bragt mad ud fra et firma, der serverer så små portioner, at man ikke kan blive mæt. Folk betaler fuld kost, det er ikke rimeligt! Der er aftalt møde med forstanderen. Der skal snart være generalforsamling i Århus. Der er kommet et beboerråd på Østervang og i udslusningen i Malmøgade. Poverty walk er en succes i Århus og der er blevet dannet en lille forening til at administrere ordningen. Værestedet Jægergårdsgade i Århus bruger Hus Forbi distributørpenge til gratis mad til brugerne på værestedet. Midlerne fra Hjemløsestrategien er hovedsagligt blevet brugt til uddannelse af personale. Magistraten har indstillet til Byrådet om at påbegynde byggeri af Landsby-byen med 40 nye boliger, hvor 20 udsatte familier og 20 almindelige familier skal bo sammen. Folk, der flytter ud i egen bolig er udsat for mange forskellige bostøtter pga stor udskiftning i personalegr. Det betyder, at man skal fortælle sin historie forfra hver gang. Man har bedt kommunen om at forsøge at begrænse disse skift. SAND Trekanten: Keld fortæller: Der er et problem med skiftende proforma bestyrelsesmedlemmer ift, at nå arbejdet i udvaldet. Kolding har endnu ikke et Udsatteråd. Kommunen mener, at det ikke er nødvendigt, de har en udsattepolitik siger de. Ole Skou og Keld besøgte lederen på Overmarksgården for at snakke Hus Forbi og udsatteråd. SAND Trekanten er et kæmpe stort område, fra Horsens til Nordborg er der 210 km. Det er et problem. Der står i SAND s vedtægter, at man kan lave SAND udvalg i alle kommuner, det er bare at gøre det! Så er der pause. SAND West: Kim fortæller: Der er bøvl med KFUM i Varde. De har underhåndsaftaler med byrådet om at have eneret på socialt arbejde i kommunen. Servicestyrelsen går ind i det. Ringkøbing og Skjern er kommet med i vores område, det er godt. Chefen for SKP mener, at de skal samarbejde med os. Var på et værested med god morgenmad og afslappet tone. Kim holder foredrag om SAND og hjemløshed rundt omkring i Regionen - og fik 2 ægteskabs tilbud forleden dag det er en god måde at få oplysninger ud på. Det virker, der hvor man ellers ikke kan komme ind. Folk har en masse meninger og de skal have igen! Et forsorgshjem har inviteret til SANDmøde, SANDsigeren er blevet lagt ud. SAND Syd/Vest Jylland: Ingen repræsentanter tilstede. FROKOSTPAUSE SAND Fyn: Vi har travlt. Vi slås med kommunen. En formand er forsvundet med en pose penge og der er problemer med kommunen vedr. de penge. Der kommer en artikel i SANDsigeren om det.

3 Der skal søges 18 midler pr. 1. oktober. Mangler erfaring med, hvordan man søger. Der er stort frafald i udvalget - der skal nye folk ind. Der er generalforsamling første uge i december. Der er kommet ny formand for Udsatterådet i Odense, gadepræsten Peder Præst. Det er overvejende sandsynligt, at Ågården skal lukkes. SAND/Fyn har indgivet høringssvar i samarbejde med Sekretariatet i Sand og sendt det til politikerne. Der bliver måske brug for alle mand til et lave en aktion ved et Byrådsmøde. Dato og info følger. SAND NordVest sjælland: Der kommer en politisk praktikant på besøg på forsorgshjemmet i september. Vi forsøger stadig at finde lokaler og har talt med Holbæk kommune om det. Men vi er kastebold mellem frivillighedscenter og kommunen. Der suppleres med oplysninger fra salen. Bl.a., at det er forskelligt fra kommune til kommune, hvordan Frivillighuse fungerer. Man betaler sjældent for at bruge faciliteterne, nogle gange skal man have et medlemskab, der koster f.eks. 200 kr. om året. Frivillighusene er ofte behjælpelige med at lave ansøgning til 18-midler. SAND Hovedstaden: Ole S. fortæller: Vi besøger boformerne i regionen. Arbejder på at lave en Nytårskur igen i år, denne gang på Københavns Rådhus. Borgmesteren vil svare på et tidspunkt. Røde Kors vil give penge til det. Man kan søge Tips og Lotto midler til projekter. De skal søges i januar. Man kan slå op på hvor kontaktudvalget i Københavns kommune har listet ansøgningsmuligheder, også bredere end København. SAND West supplerer. Vi skal have en politiker i praktik og vi har en lumsk plan. Han skal sælge Hus forbi og da man jo aldrig får løn i praktik, skal pengene, han tjener ind, på SAND s konto. SAND Århus supplerer også. Alle udsatte skal går sammen og vi vil lave en Udsatte festival i Århus til maj næste år, i Mølleparken. NYT FRA SAND sekretariatet: Kvindenetværket har nu været i gang i et år og netværket mødes en gang om måneden i Odense. Der har bl.a. været tur til Brandts, hvor kvinderne bl.a. så en fotoudstilling om hjemløse. Der er etableret en lokal netværksgruppe i København og i oktober følges den op af en netværksgruppe i Odense. Sidenhen er planen, at der også kommer lokale grupper i Århus, Esberg og Aalborg. Men er der grundlag for at etablere lokale netværksgrupper andre steder i landet, er det også muligt. Eva opfordrer alle, der kommer rundt i landet på boformer og væresteder til at fortælle om Kvindenetværket. Ann er ny og bydes velkommen. Ann kommer fra Sølyst. FrederiksbergFonden har doneret godt kr. til forskellige aktiviteter til netværksgruppen i København. Der har været afholdt to tillidsmandskurser siden sidst. Der har desuden været afholdt et lovgivningskursus.

4 SBH og SAND har afholdt en konference om hjemløsestrategien fra et brugerperspektiv. Der var 120 betalende gæster og 50 gratis hjemløse. Da der lige var udskrevet valg, blev det hurtigt lavet til et valgmøde. Ole Skou fortæller i den forbindelse, at der blev talt om SKAT s automatiske inddrivelse af gæld over skatten, på trods af, at borgere kun har kontanthjælp at betale fra. Der blev også talt om den såkaldte 120 dages regel som jævnligt dukker op på 110 boformer. Den er ikke er lovlig. Det er vigtigt, at medlemmerne er opmærksomme og melder om tilfælde, hvor den dukker op, til Ole Skou på Sekretariatet. Ole fortæller om 110 institutioner. Man skal ikke visiteres, man har ret til at gå ind af døren og få husly. Men der er kommet en ny betalingsreform. Hjemkommunerne skal betale en større andel af udgiften til borgernes ophold end tidligere de får kun 50% refusion fra staten, i forhold til 75% tidligere. Til gengæld har kommunerne fået udvidet deres ret til at bestemme, hvor borgeren kan søge husly og i den forbindelse bliver de i stigende grad, kaldt hjem til kommunens lokale tilbud. Der er flere kommuner der ikke vil give boligindskudslån. Kommunerne mener, at borgere selv skal spare op til bl.a. boligindskud. En siger: hvis man er på kontanthjælp, er der ikke noget at spare op af. En anden siger Folk sidder og ryger hash, så kan de sgu godt spare op. En tredie siger på kontanthjælp må man højest have en opsparing på kr.. I Odense kommune fortælles om et tilfælde: du skal ikke tænke på indskud, vi har tilbudt dig lejligheden, vi har betalt dit indskud Per fortæller, at han har skrevet til Margrethe Vestager hun svarede sgu!. Han vil lægge hendes positive svar ud, så det kan læses. Ole Skou fortæller om, at visse offentlige ydelser skal til at overgå til betaling via ATP, i stedet for direkte fra kommunerne. Det kommer til at køre på internettet. Hvis der opstår problemer, vil der være nogle centre rundt om i landet, man kan henvende sig til. Men Ole er bekymret for udviklingen imod større grad af digitalisering. Man er på Herrens Mark, hvis man ikke kan bruge en computer. Ole mener, at retssikkerheden udfordres. Et krav må være, at ATP laver en kviklinie, hvor man kan henvende sig og få hjælp. Spørgsmålet melder sig; Hvordan får vi uddannet alle, så de kan bruge en computer?. Bl.a. Ældresagen laver kurser. SAND har søgt og fået penge til at lave et projekt Gadehøringer. Man opstiller et telt i København med et videokamera. Hjemløse kan gå ind fra gaden og fortælle om deres erfaringer, meninger og drømme. En spørger, om det kun er et Københavner projekt? Hvilket bekræftes. En anden spørger Hvad har vi SAND udvalg i udkants-danmark for, når man ikke vil lave noget derude?. Der bliver svaret, at der ikke er noget til hinder for, at der søges midler til projekter rundt omkring i landet. Uddannelse i og formidling om Netværksrådslagning er udskudt til januar Holgers fotobog Gadens konger har nu solgt 1120 eksemplarer, 300 er uddelt blandt hjemløse. Den 17. oktober er det den årlige Hjemløsedag og arrangementet foregår på Nytorv i København. Connie Skovart, som vi også havde glæde af på temadagene, kommer og synger hendes sang hjemløs og CD en er formentlig klar. Ole siger: at SAND hovedsagligt har haft kontakt til hjemløse på boformerne. De der lever på gaden vil vi også i kontakt med. Det er vigtigt at mobilisere flere mennesker, f.eks. via informationsmøder. Pkt. 3 NYT FRA HUS FORBI Der var store problemer i foreningen Hus Forbi sidste år. Nu, efter en stor indsats, er der ro og et overskud på kr. Salget har været nede på aviser, men nu er salget oppe på aviser om måneden. Sælgerne har fået nyt tøj for kr.

5 Der er generalforsamling d. 21/ og man håber at stabiliteten fortsætter. Der er blevet lavet ændringer i vedtægterne så bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år af gangen i stedet for 1 år. Kandidater opstilles ikke længere af SBH, i stedet laver SAND kandidatliste til 3 bestyrelsesmedlemspladser. Hvis man vil stemme, skal man have et sælgerkort og møde op den 21. september kl. 11. Der er forlydender om, at en bus kører gennem Jylland og samler op. Pkt. 5. HJEMLØSE HJÆLPER HJEMLØSE FRIVILLIGT ARBEJDE DER NYTTER. Det er Europæisk frivillighedsår i 2011 og i DK har man valgt at gøre den 30. september til frivillighedsdag og i øvrigt til en årligt tilbagevendende begivenhed. Det er meningsfyldt at lave frivilligt arbejde. Hvad er frivillighed i SAND? Temaet er - hjemløse hjælper hjemløse. Heidi Maria fortæller, at hun samler kanyler op rundt omkring Istedgade en gang om ugen mellem kl. 8 og 13. Det er fedt at gøre det, så børn kan lege frit. Helle fortæller, at det var en god følelse, da én ringede og efterlyste 10 soveposer til nogle hjemløse. Hun ringede rundt og 10 minutter senere var der soveposer på vej. En fortæller, at han som hjemløs og helt nede kom til et forsorgshjem, hvor han blev taget godt imod, hvor beboerne hjalp hinanden. Det er vigtigt at kunne hjælpe andre til at blive medlem af et fælleskab. Keld fortæller, at han kom ind i SAND ved et tilfælde, via beboerrådet på Overmarksgården og nu har han været aktiv i 3 år. Jeg har et socialt netværk, der holder mig nogenlunde ædru fortæller han og siger videre der er noget at se frem til. Jeg giver mine erfaringer og oplevelser videre. Nu har jeg min egen lejlighed. En kvinde fortæller: Hvis det ikke var for dem fra SAND, var jeg da gået ned, da jeg fik lejlighed og hvide vægge. Man hjælper virkelig hinanden. Pkt. 6 SOLSTRÅLEHISTORIER : - Vibyhøj har bygget 6 skæve boliger - beboerne har megen glæde af dem. - Varde har fået et frivillighedscenter - Juleaften gik jeg på værtshus. En kvinde manglede et sted at sove. Jeg greb telefonen om der var plads på hjemmet. Hun overnattede der. En måned senere kom kvinden og sagde tak for hjælpen. - En god veninde havde problemer med at få pension. Mit råd til hende; skift sagsbehandler. Det gjorte hun og en måned efter så fik hun pension. - Eva henviser i denne forbindelse også til DUKH, den uvildige konsulentordning, der tilbyder rådgivning om retssikkerhedsmæssige problemer. - Ole Skou: Eva er kommet ind. - Hus Forbi laver en kalender med 12 beretninger fra hjemløse: Hvad er din livsdrøm?. 3 portrætter fra København, 2 fra Fyn, resten fra Jylland. - 2 kvinder på Østervang har meldt sig til brugerrådet. Tak for i dag!

SAND møde d. 8.12.2010

SAND møde d. 8.12.2010 SAND møde d. 8.12.2010 Ask byder på SANDs vegne velkommen. Han hilser fra de tre andre på sekretariatet og beklager at de ikke havde tid til at komme i dag. 1. Præsentation Der er 36 deltagere: Ega, Allan

Læs mere

SAND møde d. 23. januar 2008

SAND møde d. 23. januar 2008 SAND møde d. 23. januar 2008 Deltagere: Jørgen Jensen, Torben C. (Nord), Stig B. (Skansegården), Michael B. Frederiksen, Jørgen V. Jensen (Roskilde), Tommy Olsen, Jens Dorow (Forsorgscenter Sydfyn), Martin,

Læs mere

Fælles SAND møde d. 23.9.14

Fælles SAND møde d. 23.9.14 Fælles SAND møde d. 23.9.14 Deltagere: Tommy, Tre Ege; Scott, Århus; Christina, Århus; Anne Sofie, Højlykke; Cecilie, Højlykke; Lea, Højlykke; Erik, Sønderjylland; Martin, Sønderjylland; Rani, Roskilde;

Læs mere

Fælles SAND møde d.8. april 2008 Ewald byder velkommen og præsenterer sig selv. Det er dejligt at se, at der er så mange der er dukket op.

Fælles SAND møde d.8. april 2008 Ewald byder velkommen og præsenterer sig selv. Det er dejligt at se, at der er så mange der er dukket op. Fælles SAND møde d.8. april 2008 Ewald byder velkommen og præsenterer sig selv. Det er dejligt at se, at der er så mange der er dukket op. 1. Valg af dirigent Leif El Andersen vælges til dirigent. 2. Præsentation

Læs mere

Konceptet Hus Forbi. Side 1

Konceptet Hus Forbi. Side 1 SAND møde d. 28.8.08 Delt.: Ewald Pohle, Jane (Århus) Jan Lauritzen, Leif Jensen, Flemming (SAND Midtvest), Kristian Geisler (Møn), Pia Nedergaard, Lotte Vilshardt (Fyn), Jørgen V Jensen, René Holmgren,

Læs mere

Bestyrelsesseminar d. 12. - 13. juni 2013

Bestyrelsesseminar d. 12. - 13. juni 2013 Bestyrelsesseminar d. 12. - 13. juni 2013 Deltagere: Harald, René, Ole Svendsen, Steen, Kurt, Leif, Frederik, Bettina, Pia, Helle, Ask, Susanne, June, Sofie 1. Sladder på Facebook og i den virkelige verden

Læs mere

Fælles SAND møde, 20.11.12

Fælles SAND møde, 20.11.12 Fælles SAND møde, 20.11.12 Deltagere: Per Bonderup (Fyn), Martin Berthelsen (SAND Fyn), Ole Svendsen (SAND Hovedstaden), Eluf Harring (SAND Midtvest), Christian Raben (Blå Kors Herning), Morten Due (Karlsvognen),

Læs mere

Bestyrelsesseminar 14. 15. august 2012

Bestyrelsesseminar 14. 15. august 2012 Bestyrelsesseminar 14. 15. august 2012 Deltagere: Per Søhus, Jesper Lauritzen, Helle Madsen, René Holmgren, Stig Badentorph, Ewald Pohle, Pia Nedergaard, Leif Jensen, Ole Kruuse, Kjeld Sieljacks, Morten

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere

Referat af bestyrelsesseminar, 18. 19.5.2015

Referat af bestyrelsesseminar, 18. 19.5.2015 Referat af bestyrelsesseminar, 18. 19.5.2015 Deltagere: Christina, Rie, Harald, Eluf, Pia, Astrid, Kurt, Kenneth, Helle. Fra sekretariatet: Ask, René, Susanne, Sofie. Steen kommer senere kommer kl. 14.00

Læs mere

Referat af SANDs generalforsamling d. 30.3. 2010 på Mødecenter Odense

Referat af SANDs generalforsamling d. 30.3. 2010 på Mødecenter Odense Referat af SANDs generalforsamling d. 30.3. 2010 på Mødecenter Odense Tilstede med stemmeret: (nævnt ved navn samt det udvalg eller den boform, de repræsenterer i denne sammenhæng): Jørn Larsen (Lindevangen),

Læs mere

Hjemløse piger på landsholdet

Hjemløse piger på landsholdet h u sfo r bi nr. 11 november 2013 17. årgang pris 20 kr. 10 kr. går til sælgeren køb af sælgere med synligt id-kort Hjemløse piger på landsholdet Kommunalvalg 2013 KOPI Køb kun avisen af sælgere med synligt

Læs mere

Fra Temadagene 9.-10. november 13

Fra Temadagene 9.-10. november 13 Fra Temadagene 9.-10. november 13 No. 4 2013 Nyt fra redaktionen: Bladet udkommer fremover: Udgivet af : Foreningen Af Kroniske Smertepatienter. Tlf.: 51 92 63 41 E-mail: faks@faks.dk Hjemmeside: www.faks.dk

Læs mere

Generalforsamling 13. maj 2014

Generalforsamling 13. maj 2014 Generalforsamling 13. maj 2014 Lokalforeningen Ligeværd Sønderborg Deltagere fra bestyrelsen: Jørn Thrane, Lone Pedersen, Benedikte Daabeck, Gitte Beier, Leif Thomassen og Alan Mortensen Referent: Alan

Læs mere

TEMA: UNGE HJEMLØSE EN SAMMENHÆNGENDE INDSATS MED MENNESKET I CENTRUM TILLID I TRYGGE RAMMER

TEMA: UNGE HJEMLØSE EN SAMMENHÆNGENDE INDSATS MED MENNESKET I CENTRUM TILLID I TRYGGE RAMMER Juni 2013 TEMA: UNGE HJEMLØSE EN SAMMENHÆNGENDE INDSATS MED MENNESKET I CENTRUM TILLID I TRYGGE RAMMER ROSKILDE FESTIVAL SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ TIL UNGE HJEMLØSE side 2 side 4 side 6 En sammenhængende

Læs mere

ulf nyt 15. ÅRGANG NUMMER 5 OKTOBER 2011 TEMA: Kærlighed og seksualitet side 4

ulf nyt 15. ÅRGANG NUMMER 5 OKTOBER 2011 TEMA: Kærlighed og seksualitet side 4 M E D L E M S B L A D F O R U D V I K L I N G S H Æ M M E D E S L A N D S F O R B U N D ulf nyt 15. ÅRGANG NUMMER 5 OKTOBER 2011 TEMA: Kærlighed og seksualitet side 4 Havnegade 3, 1. sal, 7100 Vejle Tlf.

Læs mere

Referat af generalforsamling 2. oktober 2010, Auditorium B. Skejby Sygehus.

Referat af generalforsamling 2. oktober 2010, Auditorium B. Skejby Sygehus. Referat af generalforsamling 2. oktober 2010, Auditorium B. Skejby Sygehus. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Bestyrelsens beretning 5. Fremlæggelse og godkendelse

Læs mere

Velkommen på Herlev Kollegiet

Velkommen på Herlev Kollegiet Velkommen på Herlev Kollegiet Som nyindflytter har du garanteret en masse spørgsmål. Denne folder kan måske klare nogle af dem, men hvis der er spørgsmål ud over dette er du mere end velkommen til at spørge

Læs mere

Årsrapport 2011 for Café Parasollen

Årsrapport 2011 for Café Parasollen Årsrapport 2011 for Café Parasollen Et socialt og alkoholfrit værested tilknyttet KFUM s Sociale Arbejde Lavgade 5, 6100 Haderslev Tlf. 74 53 58 93 www.parasollenhaderslev.dk Udfordringer, smil og latter

Læs mere

April 2015. Foto: Dan Møller / Lokalavisen

April 2015. Foto: Dan Møller / Lokalavisen April 2015 Foto: Dan Møller / Lokalavisen S/I Akaciegården Nimbusparken Nimbusparken 26 2000 Frederiksberg Telefon: 36 17 18 22 Fax: 36 19 77 47 Cvr.: 19 04 25 37 E-mail:akaciegarden@frederiksberg.dkwww.akaciegaarden.dk

Læs mere

Forvist fra alternativ by

Forvist fra alternativ by h u sfo r bi nr. 8 august 2012 16. årgang pris 20 kr. 8 kr. går til sælgeren køb af sælgere med synligt id-kort Forvist fra alternativ by Massive besparelser på bevillinger til hjemløse Interview med Dalai

Læs mere

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare Livet på hjemløseboformer Udvalgte resultater fra brugerundersøgelse af SFI 15 Kolofon Februar 15 Oplag: 1.5 Fotograf: Peter Elmholt (elmholt.dk) Grafisk

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Års møde 11. marts 2014.

Års møde 11. marts 2014. Års møde 11. marts 2014. Så sidder vi her igen. Velkommen til jer alle. At der allerede er gået et år, har jeg svært ved at tro på, men kalenderen fortæller mig jo noget andet og siger jo sandheden, at

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Treårigt udviklingsprojekt forankret i. Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Kort statusrapport for fjerde kvartal 1. oktober til 31.

Treårigt udviklingsprojekt forankret i. Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Kort statusrapport for fjerde kvartal 1. oktober til 31. Nyhedsbrev Januar 2015 Kære medlemmer og læsere af landsforeningens nyhedsbrev Med dette nyhedsbrev sender vi nogle praktiske oplysninger omkring generalforsamlingen d. 26. april, omkring medlemskab og

Læs mere

DFUNK Ung-til-Ung. Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge

DFUNK Ung-til-Ung. Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge DFUNK Ung-til-Ung Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge INDHOLD Om Ung-til-ung arbejdet // side 2 Hvem er de unge flygtninge? // Side 4 Unge flygtninges muligheder, behov og udfordringer

Læs mere

Peters jul KOPI. nr. 12 December 2014 18. årgang pris 20 kr. 10 kr. går til sælgeren køb af sælgere med synligt id-kort

Peters jul KOPI. nr. 12 December 2014 18. årgang pris 20 kr. 10 kr. går til sælgeren køb af sælgere med synligt id-kort h u sfo r bi nr. 12 December 2014 18. årgang pris 20 kr. 10 kr. går til sælgeren køb af sælgere med synligt id-kort Peters jul Folk med dårlige tænder snydt Frivilligt arbejde syltes Ingen hjælp til udlændinge

Læs mere

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød)

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Jeg er overordnet tilfreds, men mangler at man kan kontakte en der ved noget om kommende events. Er taget til efterretning

Læs mere

Referat af SANDs generalforsamling 2013

Referat af SANDs generalforsamling 2013 Referat af SANDs generalforsamling 2013 Odense. D. 26.3.13. Dagsorden iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent og referent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Aflæggelse af regnskab og fremlæggelse

Læs mere