Generalforsamling 13. maj 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling 13. maj 2014"

Transkript

1 Generalforsamling 13. maj 2014 Lokalforeningen Ligeværd Sønderborg Deltagere fra bestyrelsen: Jørn Thrane, Lone Pedersen, Benedikte Daabeck, Gitte Beier, Leif Thomassen og Alan Mortensen Referent: Alan Mortensen 1. Valg af dirigent Michelle Trane blev valgt, og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 2. Formandens beretning Beretningen blev uddelt på generalforsamlingen og gennemgået af formanden. Formanden kom bl.a. ind på: Pensionsreformen: På trods af at lovgivningen siger noget andet, synes kommunen at være af den mening, at ingen under 40 år må få tilkendt førtidspension, selvom det er åbenlyst at man ikke kan klare et arbejde. Kontanthjælpsreformen: Lokalforeningen har til stadighed en stor opgave med at sikre vores unge mennesker med særlige behov en fornuftig indtægt, som de kan leve af. Det mener vi ikke er muligt i dag i Sønderborg kommune. Det er op til lokalpolitikerne at ændre på dette forhold, men ofte kender de ikke til problemet. Vi har i det forløbne år ført 19 bisidder-sager, og vi har fået medhold i dem alle sammen! Kulturnatten. Vi udstillede igen på havnekajen med vores stand, og vi havde en rigtig god eftermiddag og aften. Vi fik nogle nye medlemmer, og fik snakket med mange interesserede mennesker. Gitte havde bagt drømmekage, som blev gratis omdelt de gjorde stor lykke og trak mennesker til standen. En stor tak til Gitte for kagerne. Klub 54 har klubaften for unge med særlige behov hver anden fredag. Det kører godt med en del besøgende. Vi skylder personalet en stor ros for deres arbejde. Beretningen blev godkendt. Formandens beretning er vedlagt dette referat som bilag. 3. Regnskab Regnskabet blev udleveret og godkendt.

2 4. Indkomne forslag Der er ikke kommet nogen forslag. 5. Valg til bestyrelsen Jørn Thrane og Alan Mortensen modtog genvalg begge blev valgt. Leif Thomassen modtog ikke genvalg. Christina Frenning Poulsen blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem. Dette betyder at vi stadig er seks bestyrelsesmedlemmer. Generalforsamlingen genvalgte Jørn Thrane som bestyrelsesformand. Preben Krag modtog genvalg som lokalforeningens revisor, og blev valgt. 6. Eventuelt Ingen emner. Heidi Stark, Projektleder ved Autismecenter Syd Før generalforsamlingen fortalte Heidi os om Autismecenter Syd og deres projekt Klar til start. Projekt Klar til start er et 22 måneders uddannelsestilbud til unge autister hos Fakta, hvorefter de er garanteret fast job i én af Coop s butikker. Målsætningen er at 40 kursister skal være i gang med uddannelsen ved udgangen af Kursisterne visiteres af jobcentrene og UU-vejlederne. Indtil videre er tilbuddet kun for unge og voksne med Autisme Spektrum Forstyrrelse, men det er håbet, at tilbuddet kan udvides til andre med særlige behov på et senere tidspunkt.

3 Formandens beretning 2014 Endnu et år er gået: Vi har fået en pensionsreform, en Kontanthjælpsreform, en folkeskolereform og ikke mindst et inklusions krav. Hvad betyder det så for vores børn og unge: Pensionsreformen, betyder at ingen under 40 år kan få en førtidspension, uanset at der står i loven, hvis det er åbenlyst at du ikke kan få et arbejde, så kan kommunen stadig tilkende dig en pension, men hvad nytter de fine ord, når bla. kommunen som vi bor i, tolker det skrivende som, du kan ikke få en pension, du kan bare tage dig en uddannelse, selv om vores unge, har gennemført deres STU, kan du ikke læse, så kan du bare tage et ordblinde forløb på VUC, eller fastholder vi dig bare på den laveste Kontanthjælp, tænke selv, har nu aldrig været et krav, for at blive medarbejder på det lokale jobcenter. Kontanthjælpsreformen betyder, for vores unge mennesker, man bliver opdelt i to grupper, uddannelses parat, som betyder, man skal hurtigst muligt, gå i gang med en uddannelse, og overgå til uddannelses hjælp, i kr. er det for hjemmeboende 2516, og for udeboende kr. begge før skat. Aktivitetsparat, er den anden gruppe, som de fleste af vores unge, vil komme i. hvad betyder det så, jo, så har man ret til læse og regne undervisning, hvad hjælper det? Når man ikke kan læse eller regne?, i henhold til loven, som ikke tager hensyn til vores unge mennesker, så kan man bare!, jo man får skam også ret til en koordinerende sagsbehandler, men her i kommunen, mener man der står, vi vil tilbyde, og vi skal nok bestemme hvem det skal være. Hvad kan man så få i kontanthjælp, jo 2516 kr. hvis man bor hos mor og far, hvis man er udeboende, 5839 kr. begge før skat. Så kan man jo sige, nu bliver det ikke gjort forskel!, jo, for hvis man er såkaldt normal og i gang med en uddannelse, kan man jo være heldig at finde sig et fritidsjob, eller tage et SU lån, det kan vores unge mennesker ikke, de skal for at få deres kontanthjælp, deltage i dvs. praktiker eller lign. Så deres dag er udfyldt. Hvis man så har brug for et botilbud, i et bofællesskab, hvor huslejen typisk er fastlagt af kommunen til at ligge på 4000 kr. om måneden, minus boligsikring, så kræver det ikke den store regnemaskine, at regne ud, at så er der ikke meget over, når huslejen er betalt, typisk mindre end 1000 kr. til at betale mad, tøj, tandlæge og lignende, så hvis mor og far ikke hjælper lidt, kan man ikke få mad hver dag! hvad gør Sønderborg kommune forvaltning ved det?, ingen ting, de er ligeglade, hvis man f.eks. havde boet i Århus kommune, så havde man fået ekstra hjælp, der siger loven at man skal have 4500 kr. til at leve for, når de faste udgifter er betalt, så der har vi en opgave, men jeg er bange for, at så længe vi har de embedsmænd ansat i kommune som vi har, så er det håbløst, de har mere travlt med at tolke love og paragrafer, så det passer ind i deres budget, de siger jo bare, det er op til politikerne, men da det er embedsmændene, der giver oplysningerne, hvorledes borgerne trives, til politikerne, så mener jeg, embedsmændene, passer ikke deres job, godt nok. Folkeskole og inklusions reformen, tager jeg under et. Inklusion betyder, mange af vores børn og unge skal til at gå i en normal klasse, er det godt? Det kan det blive, men ikke hvis Kommune tager det som en spareøvelse, vi har lige her den 26/3 afholdt en konference om inklusion, med rigtigt mange deltagere, ca.

4 120 mennesker, plus en debatgruppe bestående af bla. vores nye formand for børn og uddannelses udvalget Erik Lorenzen, han lovede at ingen blev flyttet mod sin eller forældrenes vilje, så jo jeg er stadig optimistisk, at inklusionen nok skal komme til at virke, men det kommer til at tage tid. Vores inklusionsaften, forløb rigtigt godt, deltagerne havde mange spørgsmål til panelet, som svarede efter bedste evne, så da vi måtte lukke for debatten kl. 22, gik de fleste hjem med en positiv fornemmelse, og havde fået svar på rigtig mange spørgsmål, dermed også var blevet klogere på inklusion. Folkeskolereformen som træder i kraft fra det nye skoleårs begyndelse, betyder at alle børn og unge skal gå i heldagsskole, men ingen ved, hvad det betyder, om det er fra 8 til 16, eller andet. Jeg ved at en heldagsskole kan betyde, rigtigt meget for vores børn og unge, ikke alle kan koncentrere sig i så mange timer om dagen, jeg personligt, mener jo at der skulle laves en helhedsskole i stedet. Hvor alle ville blive behandlet ens, og med respekt, så alle ville have de samme muligheder for at kunne modtage læring. Vi har jo også haft et kommunalvalg siden sidst, vi har fået nyt byråd, ny borgmester, Jeg skulle så have været til møde med vores nye borgmester, Erik Lauritzen, her den 15/4 men det aflyste han, uden grund, selv om borgmesteren selv ønskede mødet, men med en besked om at jeg kunne ringe hvis jeg stadig ønskede et møde, hvilket jeg så gjorde, men nej! Borgmesteren ønskede ikke at mødes med mig, ikke så længe at jeg sætter spørgsmålstegn ved forvaltningernes professionalisme, om jeg da i fulde alvor mente at, de ledende embedsmænd, i placeringsudvalget, ikke brugte deres faglighed, når vores unge, skal placeres i et STU tilbud, men bare fylder deres egne steder op! Ja det mener jeg, og det viser historien også jeg har ret i! Her er et eksempel. Jeg har lige afsluttet en bisidder opgave, den drejede sig om et STU tilbud til en ung mand på 18 år, alle undtagen Sønderborg kommunes placeringsudvalg, var enige om den unge mand skulle have et døgntilbud. Heldigt for den unge mand, har han en mor, som ikke, bare giver op! Moderen kontakter mig, samtidig med at hun klager over sagsforløbet, kommunens nye STU konsulent Lykke Juhler, bliver sat på opgaven, STU konsulentens opgave er, at skrive til moderen at kommunens tilbud står ved magt, samtidig med at STU konsulenten så forgæves prøver på, at finde telefonnummeret på moderen, hm, det står to gange på forsiden af indstillingen. Moderen bliver, forståelig, stik tosset over den behandling, som klart viser, man sætter sig ikke ind i de unge menneskers behov, men bare fylder kommunes STU tilbud op, der var den Hr. Lauritzen. Den unge mands tidligere sagsbehandler,(man får en ny når man fylder 18), havde så bestilt en børneneuropsykologisk undersøgelse af den unge mand, og da den blev færdig, og skulle debatteres, måtte kommunen så gi sig, den unge mand får et STU tilbud på Troldkær! Hvad var så min opgave i det forløb, jo, jeg hjalp moderen med at skrive de klager, som skulle skrives, og deltog i de møder som blev afholdt med kommunen, dog for det meste uden at sige noget, det kunne moderen sagtens klare selv, FLOT. Dette eksempel, som er en af de 19 sager, vi bisiddere har ført, i de sidste 3 år, hvor mange har vi så vundet, jo 18, den sidste er ikke afgjort endnu. Nu skal alt ikke bare være negativt, for det er det ikke, for det første er antallet af klager over kommunens afgørelser faldende, kommunen topper ikke listen fra klagenævnet, for første gang i 4 år. DET ER DA POSITIVT! Og det er da også positivt, at de forskellige forvaltninger, er lige så stille begyndt at tage os alvorligt, jeg taler jævnligt med de forskellige ledere, og vi respekterer hinanden, så vi er nået vidt. Vores årlige event på havnekajen, Sønderborg kultur og idræts nat, var en kæmpe succes, Gitte havde fået en rigtig flot ide, vi skulle servere kaffe og drømmekage, bare for at vise, at vores unge også har drømme til deres liv. Der kom vildt mange mennesker, jeg tror vi var dem der havde der havde flest besøgende i vores

5 stand, og dermed fik vi udbredt kendskabet til vores forening, til rigtigt mange. En kæmpe succes, som vi håber at kunne gentage i år. Jeg skal da også nævne Klub 54, hver anden fredag, i vinterhalvåret, kan vores unge mennesker mødes, der. Og de unge mennesker kommer! Og de elsker at komme, personalet, bliver rost helt op i skyerne, berettiget, så vores ide, sammen med Sønderborg ungdomsskole, er blevet en succes, hermed en ekstra tak, til personalet, i har gjort et fantastisk arbejde. Vores medlemstal er stødt stigende, men vi har stadig svært ved at få vores medlemmer, til at komme når vi laver forskellige events, så hvis nogen af jer har et godt råd, hvordan vi får vores medlemmer til at komme, så er jeg bestemt modtagelig. Vores bisidder tjeneste har så også nok at lave, vi er glade for at hjælpe vores medlemmer, vi kunne så godt bruge nogle flere bisiddere, så hvis nogle af jer, mener at have et overskud til at hjælpe andre, så bliver der startet nyt bisidder kursus op, tilmelding til mig. Jeg vil til sidst takke bestyrelsen for et rigtigt godt arbejde det sidste år. Med venlig hilsen Jørn Thrane Formand Lokalforeningen Ligeværd Sønderborg

Generalforsamling 7. maj 2015

Generalforsamling 7. maj 2015 Generalforsamling 7. maj 2015 Lokalforeningen Ligeværd Sønderborg Deltagere fra bestyrelsen: Jørn Thrane, Lone Pedersen, Benedikte Daabeck, Gitte Beier, Christina Frenning Poulsen og Alan Mortensen Referent:

Læs mere

Så var der præsten, ham måtte vi da kunne stole på, men også her blev vi skuffede.

Så var der præsten, ham måtte vi da kunne stole på, men også her blev vi skuffede. Støtteforeningen Hjælp de ældre i Rumænien Formandens beretning 2012 Da vi sidste år vedtog, at ændre vores vedtægter, således, at vi overgav plejehjemmets drift til Torben, og valgte at starte et nyt

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

SUF. Kom godt i gang. Forslag til en helhedsorienteret indsats, der kan bringe unge i arbejde

SUF. Kom godt i gang. Forslag til en helhedsorienteret indsats, der kan bringe unge i arbejde SUF Kom godt i gang Forslag til en helhedsorienteret indsats, der kan bringe unge i arbejde 2 Unge i arbejde Unge i arbejde 3 En håndbog om unge og arbejdsmarkedet Det, du er i gang med at læse, er en

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Generalforsamling i Slagelse Rideklub Torsdag d. 26. februar 2015

Generalforsamling i Slagelse Rideklub Torsdag d. 26. februar 2015 Generalforsamling i Slagelse Rideklub Torsdag d. 26. februar 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsen aflægger beretning til godkendelse 3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

VESTJYLLAND. Siden sidst. Grennessminde Birkerød. www.grennessminde.dk ERHVERVSSKOLEN. vild udvikling i dit tempo

VESTJYLLAND. Siden sidst. Grennessminde Birkerød. www.grennessminde.dk ERHVERVSSKOLEN. vild udvikling i dit tempo ligeværd KÆRE POLITIKERE. Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse er til revision. Det er nu, I kan rette op på åbenlyse urimeligheder. Spørgsmålet er blot, om I fortsætter ad den nuværende vej eller vælger

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Henne Golfklub generalforsamling 2012

Henne Golfklub generalforsamling 2012 Henne Golfklub generalforsamling 2012 Torsdag d. 29. november 2012 kl. 19.00 i Klubhuset. Referat Formanden byder velkommen. Ca. 90 fremmødt. A. Valg af dirigent Bente Kristensen Lovligt indkaldt. Udklip

Læs mere

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det Denne artikel er den første i en række om forskellige brugerorganisationers arbejde med brugerindflydelse. Artiklen er blevet til på baggrund af et interview med repræsentanter fra ULF. Artiklen handler

Læs mere

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassereren fremlæggelse

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

Gymnastikafdelingens formandsberetning 11. april 2012

Gymnastikafdelingens formandsberetning 11. april 2012 Gymnastikafdelingens formandsberetning 11. april 2012 Sidste år afholdt vi generalforsamling torsdag, den 10/3 2011, hvor Ann Vosegaard og Solvejg Horst Petersen blev valgt ind i bestyrelsen. Søndag, den

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 8-11 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 8-11 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 8-11 ÅR Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT 2 3 NÅR DU IKKE KAN BO DERHJEMME 6 OM DE VOKSNE, DER KAN HJÆLPE DIG 12 OM AT SIGE SIN MENING OG FÅ AT VIDE, HVAD DER SKAL

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen.

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. PETER EGEMAR S CLAUS CLAUSEN AdvokatL AdvokatL Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2014, den 7. maj kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 24-feb 2009 Beretning 2008 Endnu et år er gået, et travlt år synes jeg, det har været hårdt arbejde, men bestemt også meget spændende. Jeg har i år haft mulighed

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2006 Kolofon Titel: Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Forfatter: Center for Ligebehandling af Handicappede/Kira

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød)

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Jeg er overordnet tilfreds, men mangler at man kan kontakte en der ved noget om kommende events. Er taget til efterretning

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 5. maj 2008

Referat fra generalforsamlingen den 5. maj 2008 Bridgeklubben Enigheden, Sønderborg 1 af 5 Referat fra generalforsamlingen den 5. maj 2008 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Leif Aas Andersen som dirigent, og dette blev vedtaget uden afstemning.

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Kapitel 5. Noget om arbejde

Kapitel 5. Noget om arbejde Kapitel 5 Noget om arbejde 1 19 Gravid maler Anna Er der noget, der er farligt, altså i dit arbejde sådan i miljøet, du arbejder i? Det kan der godt være, men vi prøver så vidt muligt, ikke at bruge opløsningsmidler,

Læs mere

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik?

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik? Interview nr. 3 Bilag 10: Transskription af interview ung mand, hjemmeboende Sted: Egedal Gymnasium & HF Tidspunkt: Fredag den 15. marts 2013 kl. 10-11 Interviewperson (IP): Ung mand, hjemmeboende Interviewer

Læs mere

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 tips til bedre ansøgninger til fonde Forord 3 Tip 1 - Skriv en kort og præcis ansøgning 4 Tip 2 - Søg støtte til et konkret projekt 5 Tip 3 -

Læs mere

Mødrehjælpen. Mette Frederiksen om kontanthjælpsreformen. Solvej fandt råd og netværk i Mødrehjælpen. 4 skarpe. interview. Nr.

Mødrehjælpen. Mette Frederiksen om kontanthjælpsreformen. Solvej fandt råd og netværk i Mødrehjælpen. 4 skarpe. interview. Nr. Nyt Nr. 31 / August 2013 4 skarpe Mette Frederiksen om kontanthjælpsreformen interview Solvej fandt råd og netværk i LEDER spørgsmål og svar Vi møder de unge forældre helt fordomsfrit og lige der, hvor

Læs mere