Solceller sammen med solvarme. Sol i Skive over tid

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Solceller sammen med solvarme. Sol i Skive over tid"

Transkript

1 Energibesparelser og reduktion af energiforbrug i kommunale bygninger Michael Petersen, Maskinmester teamleder for Energibesparelser, Teknisk Forvaltning

2 i Skive Kommune Skive s bygninger Skive s ny rådhus - bibliotek Skive kommune som nulenergi Kommune

3 Program: ( 5 ) bygninger Solvarme i Skive Kommune Skive ny rådhus - bibliotek Billeder af solvarme på kommunale bygninger Solceller sammen med solvarme Sol i Skive over tid

4 (1/ 5) Højslev Skole 375 m2 i 1994 bygninger Skive ny rådhus - bibliotek

5 (2 / 5) Skivehus Skole 150 m2 opsat i 1997 bygninger Skive ny rådhus - bibliotek

6 (3/ 5) bygninger Skive ny rådhus - bibliotek Egeris Idrætscenter og klubhus 75 m2 i 2000 bemærk: 60 hældning højeste produktion /m2/år

7 Resen Skole, 125 m2 i 1997, 60 plus 10 m2 solceller Solvarme (4/ 5) bygninger Skive ny rådhus - bibliotek

8 (5/ 5) bygninger Skive ny rådhus - bibliotek Solvarme i Skive Kommune Højslev Skole 375 m Brårup Skole 175 m Dalgasskolen 125 m Nr. Søby Skole 28 m Ørslevkloster Skole 42 m Møllegården 125 m Skivehus Skole 150 m Åkjærsskolen 125 m Resen Skole 125 m Rønbjerg Skole 28 m Lærkereden 35 m Dommerby D. 12,5 m Jættebo dag. 17,5 m Troldebo dag. 16 m Hem Skole 50 m Rønbjerg Hal 37,5 m Ørslevkl. Hal 50 m Egeris Idræt 75 m Hedemarken 75 m Brårup Fritidscenter 25 m Skive ny Rådhus Bibliotek 254 m2 2006

9 anlæg der installeres I 2008 Selde Skole 100 m Rødding Skole 75 m Roslev Skole 37,5 m Lihme Skole 75 m Balling Skole 37,5 m Breum Skole 37,5 m Fur Skole 75 m Glyngøre Skole 100 m Br. - Hvidbjerg Skole 25 m Lem Skole 75 m Jebjerg Skole 37,5 m Oddense Skole 37,5 m Ramsing Skole 50 m Durup Skole 37,5 m Hjerk Skole 25 m2 2008

10 anlæg der installeres I daginstittutioner i 2009 i Salling

11 bygninger Skive ny rådhus - bibliotek Vedtaget politik til begrænsning og minimering af energiforbrug i kommunale bygninger

12 (1/3) Skive ny rådhus -bibliotek Vedtaget politik for minimering af ressourceforbrug til opvarmning og elforbrug. Forslaget er en specifikation af den af byrådet den Skive Byråd har som led i kommunernes implementering af Agenda 21 en velbegrundet mulighed til at udforme en politik for anvendelse af vedvarende energikilder samt genbrug af brugsvand. Nedenstående er i det væsentligste begrænset til i praksis at angå kommunalt ejede ejendomme og kommunale byggerier, idet de almindelige kommunalfuldmagtsregler udelukker tilskud til private boliger og erhvervsbygningers forsyning med vedvarende energianlæg.. Det er imidlertid byrådets hensigt at søge tilvejebragt lovhjemmel til kommunal støtte til disse formål. Indtil da vil byrådet opprioritere rådgivning af private bygherrer. 1. Private boliger i ejerboligområder. I forbindelse nyopførelse og renovering af private bygninger rådgives bygherren med hensyn til brug af vedvarende energi og energibesparende foranstaltninger. 2. Kommunale ejendomme. For at sikre miljø, lavt udslip af CO2, minimering af ressourceforbrug, udfærdiges regler for hvorledes brug af ressourcer skal ske i fremtiden på Skives kommunale bygninger.

13 (2/3) Skive ny rådhus 2.1. Elvarme: Der indføres som princip forbud mod dispensation for elvarme i kommunale bygninger. Undtagelse kan alene gøres til midlertidig brug. Hvis der i kortere periode skal gives dispensation og bruges elvarme som opvarmning af varmt brugsvand og rumvarme, opsættes solceller svarende til min. 25 % af daglig forbrug, og at der installeres luftvarmepumpe til opvarmning af brugsvand og rumvarme. Denne regel kan bruges når der ikke kan fremføres naturgas, og hvor det vil være forholdsmæssig dyrt at få fjernvarme ført frem til den midlertidige opstillede bygning. Ved alt kommunalt nybyggeri, skal sikres mindst muligt forbrug af el, herunder belysning ventilation - pumper Belysning: Alt ny belysning skal være med belysningsniveau som beskrevet i lysnormen, men udføres behovsstyret, således at lyset automatisk styres som funktion af solindfald Ventilation: Krav til nye tilbygninger, indeholder bl.a. krav om stor loftshøjde, gerne udført således at naturlig ventilation har størst mulighed for at virke optimalt, således skal alt ventilation udføres med 1. prioritet som naturlig ventilation, alternativt som behovsstyret ventilation, der udføres så anlæggene bruger mindst mulig energi til elforbrug.

14 (3/3) Skive ny rådhus -bibliotek 2.4. Varmeanlæg: Alle nye bygninger tilbygninger dimensioneres som lavtemperatur anlæg dvs. at varmeflader som radiatorer gulvvarme og varmeflader i ventilationsanlæg udlægges som C. Alle pumper som behovsstyrede pumper, med minimalt energiforbrug Vedvarende Energi. Som hovedregel skal der opsættes solvarme på alt kommunalt nybyggeri samt ved renovering og om - og tilbygningsarbejder. Solvarmeanlægget skal dimensioneres med den maksimale anlægsstørrelse som bygningen kan afsætte i overgangsperioderne marts-maj og sep. - nov., det vil sige, at solvarmeanlægget ikke kun skal være til dækning af varmt brugsvand, men skal dække og supplere varmebehov. Solvarmeanlæggene kan placeres frit på taget, eller integreres i tagkonstruktionen. Kan solvarmeanlæg ikke med fordel opsættes, undersøges, hvorvidt andre vedvarende energikilder kan erstatte denne teknologi Genbrug af regnvand: Ved kommunalt nybyggeri opbygges fra starten 2-strenget anlæg til toiletter, således at opsamling af regnvand genbruges til toiletskyl. Anlæggene udføres med nødvendige filtre herunder UV-lys til sterilisering af regnvandet Forrentning jfr. Økonomiudvalgets beslutning af Private erhvervsejendomme. I forbindelse nyopførelse og renovering af private erhvervsejendomme rådgives bygherren med hensyn til brug af vedvarende energi og energibesparende foranstaltninger.

15 CO2 fri CO2 fri rådhus - bibliotek i Skive Kommune

16 tørkøler absorptionskøler køletank varmeanlæg motor motor motor Fjernvarme veksler solvarmeanlæg 265 m2 varmelager 45 m3 rapsolietank 25 m3 3 stk minikraftvarmeanlæg på hver 25 Kw el kølekompressor skøjtebane 1200 m2

17 CO2 fri (1/19) Solvarmeanlægget 265 m2 Minikraftvarme på rapsolie Solkøling Genvinding af varme fra udendørs skøjtebane

18 CO2 fri (2/19)

19 Solvarme pumpe P1 starter når T1 er 5 C højere end T2, anlægget kan levere mere end 95 C T C CO2 fri (3/19) solvarmeareal 265 m2 soltank 45 m3 T3 90 C veksler T2 35 C P1 P2 Hastighedsstyrede pumper

20 CO2 fri (4/19) Hvad skal solvarmen bruges til?

21 CO2 fri (5/19) Køling om Sommeren Absorptionskøler 105 Kw

22 35 KW absorptionskøler på affaldsforbrænding i Milano Solvarme CO2 fri (6/19) Køletårn Absorptionskøler

23 Absorptionskølemaskiner CO2 fri (7/19) Køleskabe/minibar i hoteller, campingvogne har dem de er støjfri, ingen bevægelige dele, Vores er bare ca gange større i ydelse

24 Absorptionskøler 105 KW C radiatorkredse C T1 solvarme 265 m2 absorptions kølemaskine C 7-12 C veksler max. 85 C M1 P1 Hastighedsstyrede pumpe P2 soltan k max. 65 C M2 M3 serverrum Ventilation til mødelokaler rapsolietank

25 CO2 fri (8/19) C C 5-12 C

26 CO2 fri (9/19)

27 CO2 fri (11/19) Minikraftvarme på rapsolie

28 CO2 fri (12/19) 3 stk. minikraftvarme, dieselmotorer der er modificeret til at køre på rapsolie. Hver enhed med 25 Kw synkron generator forventet årligt forbrug, ca. 100 tons raps olie Rapsolietank ca. 25 m3 ved fuldlast på alle 3 motorer bruges varmen til rumopvarmning. Varmemængden herfra er ca. 135 Kw Ledes til lagertank ved ca. 85 C

29 CO2 fri (13/19)

30 CO2 fri (15/19) Afgift ved motor brændstof!! "#$% &'!

31 CO2 fri (16/19) Det betyder, hvis jeg opvarmer vandet i rapsoliekedlen så varmt at jeg laver damp og sender dampen til en Mikro turbine og laver strøm til egetforbrug og derefter genbruge varmen efter turbinen til radiatoropvarmning, så er den koldpressede rapsolie afgiftsfri idet rapsolien så er til opvarmning og ikke motor brændstof. Det er da tosset Mikro turbine på rapsolie

32 Udendørs Skøjtebane CO2 fri (17/19)

33 Udendørs skøjtebane Der etableres fjernkøling (frysning) til skøjtebane på ca m2 Posthustorvet 400 m. fra rådhus der nedlægges kølerør fra det nye rådhus til nyt anlagt Posthus torv. det betyder at frost til skøjtebane fremstilles i kælderen i det nye rådhus frysevarmen genvindes på rådhusets varmeanlæg Rådhuset er udlagt til lavtemperatur drift så varmen fra kølekompressoren kan genvindes. alle varmeflader radiatorer ventilationsanlæg skal max. sende 25 C tilbage til genvindingsveksleren fra kølekompressor.

34 Det samlede køleanlæg Solvarme CO2 fri (19/19) køleblæsere / frikøling køletank køleflader / møderum server rum varmeflader absorptionskølemaskine kølekompressor varmeveksler til varmegenvinding skøjtebane

35 Skive Kommune som nul energi kommune CO2 fri Skive som nul Energiby (4)

36 Skive kommune som nul energi kommune, udpluk af en strategiplan der er under udarbejdning til en 20 års plan store vindmøller i fjorden og på land, der dækker al strømforbrug på årsplan store solvarmeanlæg i tilknytning til 11 fjernvarmeværker i oplandet implementering af brint teknologi i private beboelsesområder og kommunale bygninger kommunalt samarbejde med landbrug om dyrkning af træ og rapsolie. kommunen viser vejen og går foran med overgang til CO2 frie brændsler som gode eksempler i egne bygninger, således fyring med biobrændsler (mikrokraftvarme på raps og træpiller) på alle kommunale bygninger, der ikke er tilsluttet kraftvarme på biobrændsler. brug af Geotermisk energi til elproduktion og varme vandstandsstyring af fjorden der lukker af når inderfjorden er fuld, og lukker vandet ud gennem vandturbiner når vandstand er normal. brug af bølgeenergi i fjorden. kommunens egne køretøjer på CO2 frie brændstoffer

37 CO2 fri Skive som nul Energiby (3 / 4) Ny type vindturbiner Vindtræer langs vejen på Skive kommunes indfaldsveje til symbol og til strømfremstilling evt. i samarbejde med EnergiMidt så strøm går i Vejbelysnings nettet.

38 CO2 fri Skive som nul Energiby (4)?

Den blå diamant Fremtidens Rådhus ligger i Skive Kommune. Energibyen. Teknisk Forvaltning. Skive.dk

Den blå diamant Fremtidens Rådhus ligger i Skive Kommune. Energibyen. Teknisk Forvaltning. Skive.dk Den blå diamant Fremtidens Rådhus ligger i Skive Kommune Teknisk Forvaltning Energibyen Skive.dk I Skive har vi bygget fremtidens rådhus Skive Kommune har siden slutningen af 1970 erne sat fokus på energi

Læs mere

IDAs Klimaplan 2050. Fjernkøling

IDAs Klimaplan 2050. Fjernkøling fagligt notat Fjernkøling Vidensbehov om fjernkølingsteknologien til IDA`s klimaplan. Ved H. Bach Christensen, IDA energi 1 1. Systemperspektiv for teknologien. Beskrivelse af teknologien. Definitorisk

Læs mere

Klima og Energi Strategi 2029

Klima og Energi Strategi 2029 Klima og Energi Strategi 2029 2 Forord Hermed foreligger Skive Kommunes Strategiplan 2029 for Klima og Energi. Strategien ud-springer af den vision, som Byrådet fastsatte allerede i 2008 om at blive CO2-neutral

Læs mere

Carsten Ravn, Mawuli Kokou, Niklas Balle & woon Safi 3.x HTX Sønderborg 24-09-2010 DANMARK SER GRØNT. Bygge & Energi Projekt 2010

Carsten Ravn, Mawuli Kokou, Niklas Balle & woon Safi 3.x HTX Sønderborg 24-09-2010 DANMARK SER GRØNT. Bygge & Energi Projekt 2010 2010 Carsten Ravn, Mawuli Kokou, Niklas Balle & woon Safi 3.x HTX Sønderborg 24-09-2010 DANMARK SER GRØNT Bygge & Energi Projekt 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Teori...

Læs mere

Energi i Egedal Egedal Kommune April 2013

Energi i Egedal Egedal Kommune April 2013 Energi i Egedal Egedal Kommune April 2013 Indholdsfortegnelse Forord 3 Om Energi i Egedal 4 Egedals mål for 2020 5 Strategisk energiplanlægning 6 Samarbejder på energiområdet 7 Relation til andre planer

Læs mere

Klima & Energi. Strategi 2029

Klima & Energi. Strategi 2029 Klima & Energi Strategi 2029 2013 Bæredygtighed En udvikling er bæredygtig, hvis den opfylder de nuværende behov uden at overbelaste nutiden og forbruge fremtiden. Vi forbruger fremtiden, hvis vi bringer

Læs mere

Energiopsamling og lagring. fjernvarmegartnerier. Analyse udarbejdet med støtte fra Gartneribrugets Afsætningsudvalg.

Energiopsamling og lagring. fjernvarmegartnerier. Analyse udarbejdet med støtte fra Gartneribrugets Afsætningsudvalg. Energiopsamling og lagring i fjernvarmegartnerier. Analyse udarbejdet med støtte fra Gartneribrugets Afsætningsudvalg. December 2009 Indholdsfortegnelse 1. Forord 2. Fjernvarme fra Fynsværket 3. Væksthusgartnernes

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Hovedbygning: Udskiftning af toiletter 96 m³ vand 6321 kr. 26580 kr. 4.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Hovedbygning: Udskiftning af toiletter 96 m³ vand 6321 kr. 26580 kr. 4. SIDE 1 AF 13 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Langetoften 25 Postnr./by: 4320 Lejre BBR-nr.: 350-009513 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Energipolitik Nyborg Kommune

Energipolitik Nyborg Kommune Energipolitik Nyborg Kommune Februar 2010 Indholdsfortegnelse Energipolitik i Nyborg kommune.... 3 Overordnet politik...3 Delmål i kommunens energipolitik....4 Forsyningen til Nyborg Kommunes bygninger....

Læs mere

Om isolering og energi i bygninger

Om isolering og energi i bygninger Om isolering og energi i bygninger Bygningsreglementet BR10, kap. 7 m.v. Region Midtjylland Koncernøkonomi Bygning Om isolering og energi i bygninger Bygningsreglementet BR10 kap. 7 m.v. Juni 2011 Region

Læs mere

N O T AT 2. marts 2012. Alternativer til oliefyr

N O T AT 2. marts 2012. Alternativer til oliefyr N O T AT 2. marts 2012 J.nr. 3401/1001-3967 Ref. trh Alternativer til oliefyr I et typisk enfamiliehus på 130 m² vil et nyt kondenserende oliefyr koste ca. 45.000 kr. i investering og medføre en årlig

Læs mere

Store forandringer starter i det små

Store forandringer starter i det små FOA: Teknik- og Servicesektor F O A F A G O G A R B E J D E Store forandringer starter i det små Vi er startet vil du være med? Gør en indsats for vores klima! Klimaet berører os alle Teknik- og Servicesektoren

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet selv

Læs mere

sommeren. Det er den totale CO2-reduktion der er afgørende ikke blot det lokale

sommeren. Det er den totale CO2-reduktion der er afgørende ikke blot det lokale Klima og miljø Redegørelse - Klima og miljø Klimaudfordringerne og bæredygtig udvikling Udledningen af CO2 og andre drivhusgasser ændrer klimaet for hele kloden. For Vallensbæk betyder klimaændringer højere

Læs mere

VARDE KOMMUNE STRATEGISK ENERGIPLAN FORSLAG

VARDE KOMMUNE STRATEGISK ENERGIPLAN FORSLAG Til Varde Kommune Dokumenttype Rapport Dato 10. oktober 2013 VARDE KOMMUNE STRATEGISK ENERGIPLAN FORSLAG Revision Dato Udarbejdet af Kontrolleret af Godkendt af Ref. A 10-10-2013 HLLM, BLY BLY og Varde

Læs mere

Fjernvarme til lavenergihuse

Fjernvarme til lavenergihuse Fjernvarme til lavenergihuse Denne pjece er udgivet af: Dansk Fjernvarme Merkurvej 7 6000 Kolding Tlf. 76 30 80 00 mail@danskfjernvarme.dk www.danskfjernvarme.dk Dansk Fjernvarme er en interesseorganisation,

Læs mere

Varmeforsyning i Danmark. Hvem Hvad Hvor og - Hvorfor

Varmeforsyning i Danmark. Hvem Hvad Hvor og - Hvorfor Varmeforsyning i Danmark Hvem Hvad Hvor og - Hvorfor Titel: Varmeforsyning i Danmark Hvem Hvad Hvor og Hvorfor Udgivet af: Energistyrelsen Amaliegade 44 1246 København K Telefon: (+45) 33 92 67 00 e-mail:

Læs mere

Aarhus Kommune. Miljø- og energi rigtigt byggeri i. Canadisk solvæg og solceller Kalkværksvej 10.

Aarhus Kommune. Miljø- og energi rigtigt byggeri i. Canadisk solvæg og solceller Kalkværksvej 10. Miljø- og energi rigtigt byggeri i Aarhus Kommune Canadisk solvæg og solceller Kalkværksvej 10. Krav og anbefalinger godkendt af Aarhus Byråd d. 28. August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 1.1

Læs mere

Bæredygtige Byer & Bygninger

Bæredygtige Byer & Bygninger Bæredygtige Byer & Bygninger TEMA Sol og biomasse for lavenergibyggeri Green Solar Cities Medlemsblad for foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger juni 2011 nr. 1 årgang 14 Forord Medlemsblad for foreningen

Læs mere

Nr. 4 / April 2009 VE-INSTALLATØREN. Varmepumper og biovarmeanlæg

Nr. 4 / April 2009 VE-INSTALLATØREN. Varmepumper og biovarmeanlæg Nr. 4 / April 2009 VE-INSTALLATØREN Varmepumper og biovarmeanlæg HVAD ER EN VE-INSTALLATØR? En VE-installatør er en vvs- eller elinstallatør, som er specialuddannet og godkendt af Energistyrelsen indenfor

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Repr.lokalet 05-12-2007 Skive Gl. Rådhus REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Teknik- og Miljøudvalget 12.30 16.

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Repr.lokalet 05-12-2007 Skive Gl. Rådhus REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Teknik- og Miljøudvalget 12.30 16. MØDESTED: MØDEDATO: Repr.lokalet 05-12-2007 Skive Gl. Rådhus REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Teknik- og Miljøudvalget 12.30 16.30 Frokost kl. 12.30 i Repræsentationslokalet, Skive Gl. Rådhus. Kl. 13.15:

Læs mere

Bæredygtige Byer & Bygninger

Bæredygtige Byer & Bygninger Bæredygtige Byer & Bygninger TEMA Sol og biomasse for lavenergibyggeri Green Solar Cities Medlemsblad for foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger juni 2011 nr. 1 årgang 14 Forord Medlemsblad for foreningen

Læs mere

Varme- og Energiplan Haderslev Kommune

Varme- og Energiplan Haderslev Kommune Varme- og Energiplan Haderslev Kommune Juni 2014 Varme- og Energiplan for Haderskev Kommune Haderslev Byråd har den 24. juni 2014 vedtaget ovennævnte Varmeog Energiplan endeligt. Planen har forinden været

Læs mere

Grønne tanker og politikker siden 1989. Udvalgte projekter kolding kommune, november 2013

Grønne tanker og politikker siden 1989. Udvalgte projekter kolding kommune, november 2013 Grønne tanker og politikker siden 1989 Udvalgte projekter kolding kommune, november 2013 Forord Siden 1989 har Kolding Kommune haft fokus på at udvikle grønne og bæredygtige planer og projekter. Startskuddet

Læs mere

Handlingsplan for energi- og miljøarbejde Ver. 1-29.07.2009

Handlingsplan for energi- og miljøarbejde Ver. 1-29.07.2009 1.0 Indledning... side 1 1.1Anvendelseområde... side 1 1.2 Økonomi side 2 1.3 Kompetencefordelingsplan.... side 2 1.4 Tidsplan. side 3 2.0 Delplaner... side 4 2.1 Indsatsområder.. side 5 2.2 Opbygning

Læs mere

ENERGIOPTIMERET SVØMMEBAD

ENERGIOPTIMERET SVØMMEBAD ENERGIOPTIMERET SVØMMEBAD Januar 2010 Svend V. Pedersen, Teknologisk Institut Energi og Klima Center for Køle- og Varmepumpeteknik INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Beskrivelse af udgangspunkt for projektet...

Læs mere

5.3.2. Potentialer for solenergi i Danmark

5.3.2. Potentialer for solenergi i Danmark Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision 5.3 Solenergi 10/3-2014, Gunnar Boye Olesen 5.3.1. Opsummering Der er store muligheder for at dække en del af Danmarks el- og varmeforbrug med solenergi,

Læs mere

Dette notat er udarbejdet som et led i Energi- og klimaplanlægningen i Egedal kommune.

Dette notat er udarbejdet som et led i Energi- og klimaplanlægningen i Egedal kommune. NOTAT Projekt Varme- og klimastrategi for Egedal Kommune Kunde Egedal Kommune Notat nr. 1 Dato 2009-08-27 Tidspunkt Til Egedal Kommune og Slagslunde Fjernvarmelaug Fra Anders Dyrelund 1. Indledning Dette

Læs mere

Kultur og Borgerservice 10.10.2008. Økonomisk tildelingsmodel til de selvejende haller

Kultur og Borgerservice 10.10.2008. Økonomisk tildelingsmodel til de selvejende haller Kultur og Borgerservice 10.10.2008 Økonomisk tildelingsmodel til de selvejende haller 1. INDLEDNING... 3 2. HALLERNE I RAPPORTEN... 4 2.1 BELÆGNING... 4 2.2 HALLERNES PLACERING IFT. FORSAMLINGSHUSE...

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 9 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bygaden 22 Postnr./by: 4070 Kirke Hyllinge BBR-nr.: 350-000434 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere