TRE-FOR. Fyraftensmøde hos. den 28. marts 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TRE-FOR. Fyraftensmøde hos. den 28. marts 2012"

Transkript

1 TRE-FOR Fyraftensmøde hos den 28. marts 2012

2 Fyraftensmøde 2012 Program: 16.30: Velkomst og gennemgang af de udfordringer som elforsyningen står overfor ved etablering af et stigende antal VE-anlæg (solcelleanlæg m.v.) v/per Sørensen, elforsyningschef 16.45: Ændringer i leverings- og tilslutningsbestemmelser samt tarifblade 2012 v/kent Jakobsen, elinstallatør 16.55: Fællesregulativet 2011 gennemgang af ændringer i forhold til Fællesregulativet 2009 v/ Kent Jakobsen, elinstallatør 17.05: Installationer og målere, herunder status for byggemålere v/erik Glibstrup, teknisk kunderådgiver 17.05: Tilmelding af VE-anlæg, solcelleanlæg, forretningsgang og blanketter v/erik Glibstrup, teknisk kunderådgiver 17.30: Spørgsmål 17.40: Biksemad og netværk 18.30: Afslutning på fyraftensmødet Side 1

3 Fyraftensmøde velkomst v/ Per Sørensen, elforsyningschef 1. TRE-FOR kundeservice Kundebetjening 2. Fjernaflæsningsprojekt skift af alle el-, vand- og varmemålere 3. Udfordringer for elforsyningen ved stigende antal VE-anlæg i lavspændingsinstallationer 4. Bredt politisk energiforlig Side 2

4 Side 3 Spørgsmål?

5 Fyraftensmøde 2012 Program: 16.30: Velkomst og gennemgang af de udfordringer som elforsyningen står overfor ved etablering af et stigende antal VE-anlæg (solcelleanlæg m.v.) v/per Sørensen, elforsyningschef 16.45: Ændringer i leverings- og tilslutningsbestemmelser samt tarifblade 2012 v/kent Jakobsen, elinstallatør 16.55: Fællesregulativet 2011 gennemgang af ændringer i forhold til Fællesregulativet 2009 v/ Kent Jakobsen, elinstallatør 17.05: Installationer og målere, herunder status for byggemålere v/erik Glibstrup, teknisk kunderådgiver 17.05: Tilmelding af VE-anlæg, solcelleanlæg, forretningsgang og blanketter v/erik Glibstrup, teknisk kunderådgiver 17.30: Spørgsmål 17.40: Biksemad og netværk 18.30: Afslutning på fyraftensmødet Side 4

6 Leverings- bestemmelser Ingen ændringer i 2012 Nyt layout under udarbejdelse Side 5

7 Tilslutnings- bestemmelser 5.7 Deling af leveringsomfang (lade-standere til el-biler, private) Deling af et eksisterende leveringsomfang ved etablering af separat tilslutning kan for private forbrugere gøres gældende uden betaling af supplerende tilslutningsbidrag i de tilfælde, hvor der i forvejen er etableret og betalt tilslutningsbidrag for et antal målepunkter svarende til antallet af boligenheder, forbrugeren råder over. Side 6

8 Tilslutnings- bestemmelser 5.7 Deling af leveringsomfang fortsat Etablering af en separat tilslutning efter ovenstående bestemmelse kan med forbrugerens samtykke ligeledes gøres gældende af en selvstændig tredjepart, f.eks. en kommerciel aktør. Tredjeparten vil da i forhold til netvirksomheden blive registreret som aftager på den separate tilslutning (målepunkt). Forholdet mellem forbrugeren og en selvstændig tredjepart er i øvrigt netvirksomheden uvedkommende. Netselskabets omkostninger i forbindelse med ændring eller etablering af forsyningsanlæg - nødvendiggjort af denne deling - betales af kunden. Der betales dog maksimalt svarende til et nyt tilslutningsbidrag for den/de fraskilte installationer. Side 7

9 Tarif- Blade 2012 Investeringsbidrag (tilslutningsbidrag): Kunder med indtil 25 Amp. skal under normale forsyningsforhold betale: Kr. Parcelhuse, fritidshuse og fællesinstallationer ,00 Rækkehuse tæt/lav bebyggelse ,00 Lejligheder i etageejendomme med mere end 2 etager 9.250,00 Lejligheder indrettet som ungdoms-, ældre- og plejeboliger 4.865,00 Enfasede inst. < 1 kw f. eks. antenne- og vejtekniske anlæg (se fællesregulativet) ,00 Ladestandere opstillet i det offentlige rum, minimum 25 Amp ,00 Tillægsbidrag ud over 25 Amp. (kr./amp.) 495,00 Øvrige installationer ,00 Tillægsbidrag ud over 25 Amp. (kr./amp.) 1.040,00 Side 8

10 Tarif- Blade 2012 Opdeling af betalt leveringsomfang samt oprettelse af en installation indenfor betalt leveringsomfang: Der betales de faktiske omkostninger ved tilslutning, dog min. pr. installation kr ,00 Måleudstyr og serviceydelser: Impulsudgang fra afregningsmåleren Etablering (ingen abonnement) kr ,00 Side 9

11 Side 10 Spørgsmål?

12 Fyraftensmøde 2012 Program: 16.30: Velkomst og gennemgang af de udfordringer som elforsyningen står overfor ved etablering af et stigende antal VE-anlæg (solcelleanlæg m.v.) v/per Sørensen, elforsyningschef 16.45: Ændringer i leverings- og tilslutningsbestemmelser samt tarifblade 2012 v/kent Jakobsen, elinstallatør 16.55: Fællesregulativet 2011 gennemgang af ændringer i forhold til Fællesregulativet 2009 v/ Kent Jakobsen, elinstallatør 17.05: Installationer og målere, herunder status for byggemålere v/erik Glibstrup, teknisk kunderådgiver 17.05: Tilmelding af VE-anlæg, solcelleanlæg, forretningsgang og blanketter v/erik Glibstrup, teknisk kunderådgiver 17.30: Spørgsmål 17.40: Biksemad og netværk 18.30: Afslutning på fyraftensmødet Side 11

13 Fællesregulativet 2011 De væsentlige ændringer i Fællesregulativet 2011, som gælder fra 1.oktober 2011 er: 2.4 Gælder også for el - producerende anlæg (krav om tilmelding) Hvor fasestrømmen overstiger 16 A, kræves en ligelig fordeling af den samlede effekt på to eller tre faser 13.2 I installationer over 3 x 63 A, skal der anvendes måling med strømtransformere 14.2 Målere skal fremadrettet placeres, så der for netselskabet er uhindret adgang til kontrol, aflæsning og udskiftning. (dette medfører bl.a. at målere til boliger skal placeres uden for boligen) Fællesregulativet 2011 samt hele listen med ændringerne i forhold til Fællesregulativet 2009, kan ses på Dansk Energis hjemmeside: under vejledninger / andre vejledninger. Side 12

14 Side 13 Spørgsmål?

15 Fyraftensmøde 2012 Program: 16.30: Velkomst og gennemgang af de udfordringer som elforsyningen står overfor ved etablering af et stigende antal VE-anlæg (solcelleanlæg m.v.) v/per Sørensen, elforsyningschef 16.45: Ændringer i leverings- og tilslutningsbestemmelser samt tarifblade 2012 v/kent Jakobsen, elinstallatør 16.55: Fællesregulativet 2011 gennemgang af ændringer i forhold til Fællesregulativet 2009 v/ Kent Jakobsen, elinstallatør 17.05: Installationer og målere, herunder status for byggemålere v/erik Glibstrup, teknisk kunderådgiver 17.05: Tilmelding af VE-anlæg, solcelleanlæg, forretningsgang og blanketter v/erik Glibstrup, teknisk kunderådgiver 17.30: Spørgsmål 17.40: Biksemad og netværk 18.30: Afslutning på fyraftensmødet Side 14

16 Målere og installationer Vigtigt med tilmelding inden installationsarbejdet påbegyndes Fjernaflæste elmålere anvendes også til at kommunikere med vand og varmemålere Ved nedtagning af fjernaflæste målere afbrydes kommunikationen - kommer med på fejllisten - forgæves kørsel på serviceordrer Side 15

17 Målere og installationer Ny forretningsgang for måleropsætning Som vi orienterede om på fyraftensmødet den 29.marts 2011, vil vi gerne ændre forretningsgangen for måleropsætning, således vi kan udlevere den endelige måler til byggebrug ved opførelse af enfamiliehuse. Vi forventer at den nye forretningsgang kan indføres i efteråret 2012 i forbindelse med indførelse af nyt hjemtagningssystem. Side 16

18 Målere og installationer Installationsafdelingen Installationsafdelingens fælles postkasse er udgået, fremover kan henvendelse pr. ske på under fanen: For installatører, hvor der findes et link: Kontakt installationsafdelingen. Side 17

19 Side 18 Spørgsmål?

20 Fyraftensmøde 2012 Program: 16.30: Velkomst og gennemgang af de udfordringer som elforsyningen står overfor ved etablering af et stigende antal VE-anlæg (solcelleanlæg m.v.) v/per Sørensen, elforsyningschef 16.45: Ændringer i leverings- og tilslutningsbestemmelser samt tarifblade 2012 v/kent Jakobsen, elinstallatør 16.55: Fællesregulativet 2011 gennemgang af ændringer i forhold til Fællesregulativet 2009 v/ Kent Jakobsen, elinstallatør 17.05: Installationer og målere, herunder status for byggemålere v/erik Glibstrup, teknisk kunderådgiver 17.05: Tilmelding af VE-anlæg, solcelleanlæg, forretningsgang og blanketter v/erik Glibstrup, teknisk kunderådgiver 17.30: Spørgsmål 17.40: Biksemad og netværk 18.30: Afslutning på fyraftensmødet Side 19

21 Tilmelding VE-anlæg Solceller og andre VE-anlæg Mikro VE omfatter alle former for små anlæg f.eks. solceller og mikro vindmøller, så længe de producerer strøm på baggrund af vedvarende energi og den samlede effekt ikke overskrider 6 kw. TF Tilmelding I henhold til Fællesregulativet [2] skal tilmelding ske ved nettilslutning af et elproducerende anlæg. Tilmelding varetages af den autoriserede elinstallatør, inden installationen påbegyndes. Leverandørerklæring Leverandørerklæringen skal erklære, at kravene i teknisk forskrift er overholdt. Krav til indholdet af leverandørerklæringen er beskrevet i TF bilag 1, som kan hentes på Positivliste over vekselrettere for brug til solcelleanlæg i DK, kan ses på Under Forskrifter for nettilslutning Side 20

22 Tilmelding VE-anlæg Sådan gør du, hvis du vil tilslutte et Mikro VE anlæg på mindre end eller lig 6 kw med tilbageløbsmåler eller måler med 2 tælleværker 1. Kontakt en elinstallatør eller en anden leverandør af solcelleanlægget, husstandsvindmøllen eller et andet Mikro VE anlæg. 2. Din autoriserede elinstallatør udfylder skemaet Stamdata for anlæg mindre end eller lig 6 kw. Skemeaet finder du på - Bemærk, at det skal være samme ejeroplysninger som bruges på blanket til anmodning om nettoafregning, når anlægget er installeret 3. Stamdata-skemaet sendes til den lokale netvirksomhed (det lokale elselskab) 4. Netvirksomheden (det lokale elselskab) opretter anlægget i Energinet.dk s Stamdataregister Side 21

23 Tilmelding VE-anlæg 5. Når anlægget er oprettet i Stamdataregistret, modtager du et GSRN-nummer fra netvirksomheden. GSRN-nummeret er anlæggets id-nummer 6. Når du har modtaget GSRN-nummeret, skal du søge om nettoafregning hos Energinet.dk. Blanket til Anmodning om nettoafregning 7. Hvis du er i tvivl om, hvilken gruppe du tilhører, kan du læse om retningslinjerne på 8. Du skal sende blanketten i udfyldt og underskrevet stand til Energinet.dk, der behandler ansøgningen 9. Når vi (Energinet.dk) har behandlet ansøgningen om nettoafregning, får du besked om ansøgningen er godkendt Side 22

24 Tilmelding VE-anlæg 10. Hvis ansøgningen er godkendt, sender vi desuden en kopi af brevet til netvirksomheden, der skal skifte din elmåler ud 11. Ved eventuel overskudsproduktion sender Energinet.dk afregningsbilag. Beløbet overføres til din Nemkonto. Vejledning til selvbetjening findes på under fanebladet EL: Solceller og andre VE-anlæg Valg af nettoafregningsgruppe Du skal på blanketten vælge, hvilken nettoafregningsgruppe du ønsker, dit anlæg skal afregnes efter. Hvis dit anlæg er under eller lige med 6 kw og du er privat person, bør du vælge den årsbaserede nettoafregning Gruppe 6, hvor overskudsproduktionen opbevares på nettet til senere anvendelse. Side 23

25 Side 24 El-producerende anlæg => pop-up boks med skemaer til Energinet DK

26 Side 25

27 Side 26

28 Side 27

29 Side 28 Spørgsmål?

30 Fyraftensmøde 2012 Program: 16.30: Velkomst og gennemgang af de udfordringer som elforsyningen står overfor ved etablering af et stigende antal VE-anlæg (solcelleanlæg m.v.) v/per Sørensen, elforsyningschef 16.45: Ændringer i leverings- og tilslutningsbestemmelser samt tarifblade 2012 v/kent Jakobsen, elinstallatør 16.55: Fællesregulativet 2011 gennemgang af ændringer i forhold til Fællesregulativet 2009 v/ Kent Jakobsen, elinstallatør 17.05: Installationer og målere, herunder status for byggemålere v/erik Glibstrup, teknisk kunderådgiver 17.05: Tilmelding af VE-anlæg, solcelleanlæg, forretningsgang og blanketter v/erik Glibstrup, teknisk kunderådgiver 17.30: Spørgsmål 17.40: Biksemad og netværk 18.30: Afslutning på fyraftensmødet Side 29

31 Side 30 Spørgsmål?

32 Side 31 Tak for i dag!

Tariffer TREFOR El-net A/S pr. 1. januar 2014

Tariffer TREFOR El-net A/S pr. 1. januar 2014 Tariffer TREFOR El-net A/S pr. 1. januar 2014 Indholdsfortegnelse: Side Fællesoplysninger... 2 C-kunder ikke timemålt... 3 C-kunder timemålt lavspændingsnet... 4 B-kunder timemålt transformerstation 0,4

Læs mere

Tariffer TREFOR El-net A/S pr. 1. januar 2015

Tariffer TREFOR El-net A/S pr. 1. januar 2015 Tariffer TREFOR El-net A/S pr. 1. januar 2015 Indholdsfortegnelse: Side Fællesoplysninger... 2 C-kunder ikke timemålt... 3 C-kunder timemålt lavspændingsnet... 4 B-kunder ikke timemålt transformerstation

Læs mere

Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S

Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S . Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S Indholdsfortegnelse: Side Fællesoplysninger... 2 C-kunder ikke timemålt... 3 C-kunder timemålt lavspændingsnet... 4 B-kunder timemålt transformerstation 0,4 kv målt... 5 B-kunder

Læs mere

Tilslutning af solcelleanlæg

Tilslutning af solcelleanlæg Tilslutning af solcelleanlæg Sådan gør du, hvis du vil tilslutte et Mikro VE-anlæg (solceller eller hustandsvindmølle) på mindre end eller lig med 6 kw til din el-installation, som er tilsluttet SE s elnet.

Læs mere

Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S og Forsyning A/S

Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S og Forsyning A/S Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S og Forsyning A/S Indholdsfortegnelse: Side Fællesoplysninger... 2 C-kunder ikke timemålt... 3 C-kunder timemålt lavspændingsnet... 4 B-kunder timemålt transformerstation 0,4

Læs mere

Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S pr. 1. oktober 2011

Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S pr. 1. oktober 2011 Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S pr. 1. oktober 2011 Indholdsfortegnelse: Side Fællesoplysninger... 2 C-kunder ikke timemålt... 3 C-kunder timemålt lavspændingsnet... 4 B-kunder timemålt transformerstation

Læs mere

Vejledning i forhold til nettilslutningen af et solcelleanlæg. Version 60 MW pulje 19. marts 2015

Vejledning i forhold til nettilslutningen af et solcelleanlæg. Version 60 MW pulje 19. marts 2015 Formål. Med hæftet Nettilslutning af solcelleanlæg ønsker Dansk Solcelleforening, TEKNIQ og Dansk Energi at give en samlet oversigt over administrative krav og regler m.m. som gælder for nettilslutning

Læs mere

Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S og Forsyning A/S

Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S og Forsyning A/S Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S og Forsyning A/S Indholdsfortegnelse: Side Fællesoplysninger... 2 C-kunder ikke timemålt... 3 C-kunder timemålt lavspændingsnet... 4 B-kunder timemålt transformerstation 0,4

Læs mere

Indhold. SE Edison park 1 6715 Esbjerg N Tlf. 7011 5000 E-mail: se@se.dk www.se.dk Side 1 af 20

Indhold. SE Edison park 1 6715 Esbjerg N Tlf. 7011 5000 E-mail: se@se.dk www.se.dk Side 1 af 20 2015 Indhold 1. Indledning... 3 2. Forretningsgang... 3 3. Gennerelle bestemmelser... 3 3.1. Leveringsbestemmelser... 3 3.2. Tilslutningspris... 3 3.3. Tilslutning af energiproducerende anlæg... 3 3.4.

Læs mere

Indhold. SE Edison park 1 6715 Esbjerg N Tlf. 7011 5000 E-mail: se@se.dk www.se.dk Side 1 af 21

Indhold. SE Edison park 1 6715 Esbjerg N Tlf. 7011 5000 E-mail: se@se.dk www.se.dk Side 1 af 21 2014 Indhold 1. Indledning... 3 2. Forretningsgang... 3 3. Gennerelle bestemmelser... 3 3.1. Leveringsbestemmelser... 3 3.2. Tilslutningspris... 3 3.3. Tilslutning af energiproducerende anlæg... 3 3.4.

Læs mere

VE-anlæg Sagsnr. 11/8. Vejledning om installationstilslutning af små VE-anlæg

VE-anlæg Sagsnr. 11/8. Vejledning om installationstilslutning af små VE-anlæg VE-anlæg Sagsnr. 11/8 Vejledning om installationstilslutning af små VE-anlæg Vejledning: Installationstilslutning af små VE-anlæg side 2 1. Indledning...3 1.1. Afgrænsning...3 1.2. Læsevejledning...3 1.3.

Læs mere

Priser og vilkår EnergiMidt Net A/S 1. juli 2015. Generelt... 2. Generelle vilkår... 3. Afgrænsning mellem kundetyper... 4. Priser for C-kunder...

Priser og vilkår EnergiMidt Net A/S 1. juli 2015. Generelt... 2. Generelle vilkår... 3. Afgrænsning mellem kundetyper... 4. Priser for C-kunder... Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Generelle vilkår... 3 Afgrænsning mellem kundetyper... 4 Priser for C-kunder... 5 Priser for B-kunder... 6 Priser for A-kunder... 7 Priser for øvrige kundetyper... 8 Priser

Læs mere

Nukissiorfiit. Almindelige leveringsbetingelser for offentlig levering af el

Nukissiorfiit. Almindelige leveringsbetingelser for offentlig levering af el Nukissiorfiit Almindelige leveringsbetingelser for offentlig levering af el Nr. 2 gældende fra 1. maj 2011 Indledning Nukissiorfiits almindelige leveringsbetingelser med tilhørende bilag er et væsentlig

Læs mere

Vejledning for elinstallatører. om tilslutning mv. gældende for. DONG Energy Eldistribution A/S

Vejledning for elinstallatører. om tilslutning mv. gældende for. DONG Energy Eldistribution A/S Vejledning for elinstallatører om tilslutning mv. gældende for DONG Energy Eldistribution A/S Ændret den 25.08.2015 Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse Gyldighedsområde... 3 Definitioner og ejerforhold...

Læs mere

Priser og vilkår AURA El-net ØE A/S

Priser og vilkår AURA El-net ØE A/S Priser og vilkår AURA El-net ØE A/S Side 1 Indholdsfortegnelse Generelt... 3 Generelle vilkår... 4 Tarifprincipper og kundetyper... 5 Priser for C-kunder... 6 Priser for B-kunder... 7 Midlertidige installationer...

Læs mere

Forretningsgang. ØSTKRAFT Net A/S. de autoriserede elinstallatører

Forretningsgang. ØSTKRAFT Net A/S. de autoriserede elinstallatører Forretningsgang mellem ØSTKRAFT Net A/S og de autoriserede elinstallatører ØSTKRAFT Net A/S Side 1 af 14 Følgende reglementariske og ordensmæssige bestemmelser er gældende ved udførelse af elektriske installationer

Læs mere

Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling

Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling Dok. ansvarlig: NMJ Sekretær: Sagsnr: Doknr: 11. december 2014 Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling 1. Kortfattet beskrivelse af tariferingsmetoden Dansk Energi anmelder hermed

Læs mere

PRIVATKUNDER Priser januar 2014

PRIVATKUNDER Priser januar 2014 PRIVATKUNDER Priser januar 2014 INDHOLD Elpriser 3 Varmepriser 4 Vandpriser 5 Spildevandspriser 6 El - tilslutningsbidrag 7 Varme - tilslutningsbidrag 8 Vand - tilslutningsbidrag 10 Spildevand - tilslutningsbidrag

Læs mere

PRIVATKUNDER Priser april 2015

PRIVATKUNDER Priser april 2015 PRIVATKUNDER Priser april 2015 INDHOLD Elpriser 3 Varmepriser 4 Vandpriser 5 Spildevandspriser 6 El - tilslutningsbidrag 8 Varme - tilslutningsbidrag 9 Vand - tilslutningsbidrag 11 Spildevand - tilslutningsbidrag

Læs mere

SALGSBETINGELSER FOR. offentlig levering af EL, VAND OG FJERNVARME

SALGSBETINGELSER FOR. offentlig levering af EL, VAND OG FJERNVARME SALGSBETINGELSER FOR offentlig levering af EL, VAND OG FJERNVARME nr. 9. Gældende fra 6. juni 2014 Indledning Nukissiorfiits salgsbetingelser med tilhørende bilag er det væsentligste dokument i retsgrundlaget

Læs mere

Private solcelleanlæg grøn energi med god økonomi

Private solcelleanlæg grøn energi med god økonomi Private solcelleanlæg grøn energi med god økonomi Stigende energipriser for private gjort det attraktivt at investere i vedvarende energi (VE) herunder solceller. Samtidig har nedbringelse af miljøbelastningerne

Læs mere

Ændring af forbrug Hvis du ønsker at ændre dit forventede forbrug, kan du henvende dig til Forsyningen. Aflæs gerne måleren inden du henvender dig.

Ændring af forbrug Hvis du ønsker at ændre dit forventede forbrug, kan du henvende dig til Forsyningen. Aflæs gerne måleren inden du henvender dig. Prisbog januar 2015 Frederikshavn Elnet A/S Frederikshavn Elhandel A/S Frederikshavn Vand A/S Frederikshavn Varme A/S Frederikshavn Spildevand A/S AVØ A/S Værd at vide Generelt for alle selskaber i Frederikshavn

Læs mere

1. udgave 1. juli 2015 Bjerringbro Elværk. Priser og betingelser Bjerringbro Elværk

1. udgave 1. juli 2015 Bjerringbro Elværk. Priser og betingelser Bjerringbro Elværk Priser og betingelser Bjerringbro Elværk Gældende pr. 1. juli 2015 Tilslutningsbidrag Under normale forsyningsforhold betales efter følgende kategoriopdelte bidrag ved tilslutning af en ny installation

Læs mere

Solceller - et område i konstant udvikling

Solceller - et område i konstant udvikling Oktober 2013 Solceller - et område i konstant udvikling Muligheden for at få leveret strøm via solceller har været diskuteret meget i medierne. Klima-, energi-, og bygningsministeren har i flere omgange

Læs mere

Disse betingelser gælder for forholdet mellem kunden og DONG Energy Eldistribution A/S, der er et datterselskab i DONG Energy-koncernen.

Disse betingelser gælder for forholdet mellem kunden og DONG Energy Eldistribution A/S, der er et datterselskab i DONG Energy-koncernen. ALMINDELIGE BETINGELSER DONG Energy Eldistribution A/S Leveringsbetingelser pr. 1. marts 2013: 1. Aftaleforholdet... 1 2. Kundens Overtagelse, Benyttelse og Oplysningspligt... 2 3. Eldistributions etablering

Læs mere

Leveringsbetingelser (Netbenyttelsesaftalen)

Leveringsbetingelser (Netbenyttelsesaftalen) Leveringsbetingelser (Netbenyttelsesaftalen) 1. Kundens rettigheder og forpligtelser 1.1 Netadgang Disse leveringsbetingelser gælder for leveringsforholdet mellem kunden og netselskabet SEAS-NVE Net A/S

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2009-231-0026 Udkast (1)

Skatteministeriet J. nr. 2009-231-0026 Udkast (1) Skatteministeriet J. nr. 2009-231-0026 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love (Udvidelse af solcelleordningen i elafgiftsloven) 1 I lov om afgift

Læs mere

Generelle vilkår og betingelser. Vigtig information om dit nye CLEVER opladningsabonnement

Generelle vilkår og betingelser. Vigtig information om dit nye CLEVER opladningsabonnement Generelle vilkår og betingelser Vigtig information om dit nye CLEVER opladningsabonnement Version 1.1. Ikrafttrædelse pr. 8. juni 2012 På denne og de følgende sider kan du læse de vilkår, som gælder for

Læs mere

Leveringsbestemmelser for. fjernvarme

Leveringsbestemmelser for. fjernvarme Leveringsbestemmelser for fjernvarme Indhold Forord... 2 2. Gyldighedsområde og definitioner... 2 3. Etablering og ændring af fjernvarmeforsyning... 2 4. Drift og vedligeholdelse af anlæg... 3 5. Tariffer...

Læs mere

Træder i kraft den 1.10.2015

Træder i kraft den 1.10.2015 Forskrift I: Stamdata Høringsversion maj 2014 Version 2.6 Træder i kraft den 1.10.2015 Mar. 2014 Apr. 2014 Apr. 2014 DATE USS PHQ SHR NAME REV. DESCRIPTION PREPARED REVIEWED APPROVED 14/12903-6 Revisionsoversigt

Læs mere