Fuglsang Kunstmuseum Årsberetning 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fuglsang Kunstmuseum Årsberetning 2013"

Transkript

1 Årsberetning 2013 Torben Shønherrs midlertidige markeringer i landskabet omkring museet blev flittigt benyttet af både børn og barnlige sjæle i løbet af visningsperioden for særudstillingen SOM DET BLÅ. Arbejder af landskabsarkitekten Torben Schønherr

2 TAK! Nedenstående fonde, private og offentlige institutioner har i beretningsåret støttet op om Fuglsang Kunstmuseums aktiviteter. Museet bringer dem alle sin varmeste tak: Private A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond Bikubenfonden Billedhuggeren, professor Gottfred Eickhoff og Hustru, Maleren Gerda Eickhoffs Fond Etatsraad Georg Bestle og hustrus Mindelegat Havekulturfonden Knud Højgaards Fond Landsdommer V. Gieses Legat Lolland-Falsters og Langelands Købstæders Brandsocietets Fond Margot og Thorvald Dreyers Fond Ny Carlsbergfondet Nykredits Fond Oticon Fonden Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat Realdania Aage og Johanne Louis-Hansens Fond Staten Kulturstyrelsens erhvervelsessum Kommuner Guldborgsund Kommune Lolland Kommune Vordingborg Kommune Anden støtte Herudover skal der lyde en stor tak til de mange både private og offentlige fonde og institutioner, som gennem tilskud til museets samarbejdspartnere indirekte også har støttet op om Fuglsang Kunstmuseums aktiviteter. Fuglsang Kunstmuseums Venner Desuden skal her lyde en stor tak til bestyrelsen for og medlemmer af Fuglsang Kunstmuseums Venner, der engageret, aktivt, økonomisk og praktisk har bakket op om museet også i Fuglsang Kunstmuseums sponsorer Desuden vil Fuglsang Kunstmuseum gerne takke årets sponsorer, som på forskellig vis har støttet kunstmuseet og bidraget til gennemførelse af årets mange aktiviteter: 1

3 Virksomhedssponsorater 2010 Velsmag ad Libitum AJ Consult A/S Arkitektfirmaet Friis Andersen A/S Beierholm, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Nordea Bank Danmark A/S, Lolland-Falster Pajor Reklamebureau raaco A/S REFA Energi A/S Ret & Råd Advokater, Maribo Softline A/S Troels Jørgensen A/S aage maagensen, Statsautoriseret revisionsaktieselskab Materialesponsorater 2010 Velsmag ad Libitum Lolle Frugt, Sakskøbing Frederiksdal Kirsebærvin Steen s Bageri, Nykøbing F. Det gamle røgeri, Nysted Vue fra korridoren ved nytårskur 18. januar 2

4 1.0 MUSEETS ARBEJDSGRUNDLAG 1.1 Museets navn Fuglsang Kunstmuseum 1.2 Museets kontaktoplysninger Nystedvej 71, 4891 Toreby L. Telefon: Mail: Internetadresse: Facebook: Fuglsang Kunstmuseum 1.3 Museumskategori og ejerforhold Statsanerkendt kunstmuseum. Selvejende institution. 1.4 Museets formål og emnemæssige indhold Museet er kunstmuseum for Guldborgsund Kommune, Lolland Kommune, Vordingborg Kommune, Faxe Kommune, Stevns Kommune og Næstved Kommune (tidligere Storstrøms Amt). Gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling skal museet varetage den kunsthistoriske del af Danmarks kulturarv samt i almindelighed bidrage til kendskabet til og interessen for billedkunst. Museets emneområde er dansk kunst i form af maleri, skulptur, tegning og grafik fra den nationale kunstuddannelses oprettelse i 1754 og frem til i dag. Museet skal gøre samlingerne tilgængelige for offentligheden og stille dem til rådighed for forskningen samt udbrede kendskabet til resultatet af såvel museets egen forskning som anden forskning baseret på museets samlinger. Museet skal drage omsorg for samlingernes forsvarlige opbevaring og nødvendige konservering. Museet skal ved aktivt udstillings- og formidlingsarbejde gøre sin samling og sin viden tilgængelig for alle befolkningsgrupper. 1.5 Oprettelse Museet er oprettet i 1890 som en kunstafdeling i Lolland- Falsters Stiftsmuseum i Maribo. I 1944 fik kunstmuseet sin egen tilbygning her og blev i 1966 udskilt som selvstændig 3

5 institution: Lolland-Falsters Kunstmuseum. I 1989 ændredes navnet til Storstrøms Kunstmuseum. I oktober 2007 ændredes navnet til Fuglsang Kunstmuseum, og i januar 2008 åbnedes den nye museumsbygning ved Fuglsang, som siden da har dannet rammen om museets virksomhed. 1.6 Medlemskab af foreninger, organisationer mv. Museet er medlem af den samlede, danske museumsforening, Organisationen Danske Museer (ODM). Museet er endvidere medlem af Museumstjenesten og Museernes Fællesforsikring. Museet er andelshaver i: Fælleskonserveringen, danske kunstmuseers center for bevaring og restaurering af kunst. Den fælles webinstitution Åbne Samlinger, som dækker de statsanerkendte museer på Sydsjælland og Lolland-Falster samt Museumstjenesten. Museet er desuden tilknyttet Historisk Atlas, som er et digitalt projekt, der på nettet formidler kulturarv gennem historiske og nutidige kort, billeder og tekst. Foreningen er åben for arkiver, biblioteker og museer i Danmark og dens medlemmer har adgang til at bruge Historisk Atlas som digital formidlingsplatform. Museet er desuden medejer af Kulturtjenesten på Lolland- Falster. Ved museets faglige faste medarbejderes personlige medlemskaber er museet ligeledes tilknyttet International Council of Museums (ICOM). Museumsdirektør Anne Højer Petersen har i beretningsåret deltaget i forskellige bestyrelser, råd og netværk samt deltaget løbende i mødeaktivitet i flg. sammenhænge. Billedkunstrådet i Guldborgsund Kommune Konsulent for Forpagterbolig-styregruppen Fælleskonserveringens bestyrelse (formand) Kontaktmødevirksomhed med kulturcheferne i Guldborgsund og Lolland Kommuner & Museum Lolland-Falster Kulturaktørgruppen for Kulturtjenesten Lolland-Falster Management Network II (lokalt ledernetværk) Styregruppen for Åbne Samlinger MUSBELT netværk mellem museer og uddannelsessteder i Region Femern Bælt Museumsinspektør Gertrud Oelsner er 1. juli 2013 fratrådt sit virke i Det kunsthistorisk faglige råd (formand) under Kulturstyrelsen ved rådenes afbeskikkelse forud for implementeringen af en ny rådsstruktur. Gertrud Oelsner er ligeledes fratrådt som medlem af bestyrelsen for ICOM Danmark. Gertrud Oelsner er bestyrelsesmedlem i Hermod 4

6 Lannungs Museumsfond (formand), ligesom hun er medlem af Netværk for dansk kunst. Administrator Else Brandt er tilknyttet det administrative netværk under ODM samt det regionale administrative netværk. Museumsforvalter Jesper Smith er tilknyttet forvalternetværket under ODM. Museumstekniker Axel Møller-Jensen er medlem af ODMs ERFA-gruppe vedr. Teknik og CTS styring (varme, ventilation og klimastyring, foruden lys og anden museumsteknik). 1.7 Arbejde og konsulentbistand for andre institutioner Museets kunstfaglige personale har på opfordring rådgivet såvel offentlige som private om kunstforhold vedr. identifikation og bevaring, herunder kommuner og institutioner i museets ansvarsgeografi. 1.8 Museets leder, navn og stilling Museets leder er museumsdirektør, mag.art. & merk.d. Anne Højer Petersen. 1.9 Åbningstider For at give områdets sommerturister størst mulig chance for at besøge museet samt udnytte personaleressourcerne bedst muligt, har beretningsåret haft differentierede åbningstider. I højsæsonen er der åbent alle ugens 7 dage, hvorimod museet er lukket både mandage og tirsdage i vintermånederne/lavsæsonen (hvor lokale skoler og institutioner dog kan træffe særaftale om åbning). 2.0 SAMLINGER, ARKIVER OG BIBLIOTEK 2.1 Generel beskrivelse af samlingen Fuglsang Kunstmuseum rummer dansk maleri, skulptur og kunst på papir fra ca og til i dag, fordelt på 641 malerier, 180 skulpturer (heraf 36 gipsafstøbninger) og 2780 værker af kunst på papir, herunder tegninger, grafiske blade samt bogværker med originalgrafik; i alt 3648 kunstværker. En række inventarnumre indeholder flere værker (eksempelvis i 5

7 bogværkerne med originalgrafik). Samlingens tyngde ligger i perioden ca Samlinger I beretningsåret er alle eksternt magasinerede malerier blevet hjemhentet og placeret i nyindrettet malerimagasin. Alle malerier er ved samme lejlighed blevet sikkerhedsfotograferet og placeringsdatabasen udvidet og opdateret. 2.3 Uddeponeringer og udlån Uddeponeringer Museet har i alt 22 malerier og 4 afstøbninger langtidsuddeponeret på forskellige lokaliteter på betingelse af, at værkerne skal være tilgængelige for offentligheden og en vis standard mht. sikkerheden omkring værkerne skal være opfyldt. Hvor intet andet er nævnt, er værket et maleri. Nedennævnte kunstværker er fortsat uddeponeret i beretningsåret: Bispekontoret, Østre Allé 2, 4800 Nykøbing F. Henrik Jespersen: Maribo Domkirke. Interiør. U.å. Henrik Jespersen: Solnedgang over Maribo Sø Niels Wivel: Portræt af biskop Monrad. U.å. Det Classenske Fideicommis, Corzelitze, 4800 Nykøbing F. (Fuglsang Gods, hovedbygningen) Mogens Gad: Septemberdag på Lolland Ubekendt (kopi efter Pompeo Batoni): Den Bodfærdige Magdalena. U.å. Ubekendt (gipsafstøbning efter antik skulptur): Ceres. U.å. Døllefjelde Præstegård, Karlslundevej 12, 4990 Sakskøbing Mogens Gad: Gudstjeneste i den katolske kirke i Maribo Lidsø Gods, Lidsøvej 14, 4970 Rødby Bertha Wegmann: Portræt af godsejer Christen Moesgaard- Kjeldsen Museum Lolland-Falster, afdeling Banegårdspladsen, 4930 Maribo Mogens Gad: Polakker i Sct. Birgitta-kirken i Maribo Mogens Gad: Polakker udenfor den katolske kirke i Maribo C.C. Peters: Diogenes med sin lygte på torvet i Athen søger et menneske (Indmuret relief i trappegang). 6

8 Ferdinand Richardt: Hunseby Kirke. (1867). Frederik Sødring (tilskrevet): Parti fra Maribo set fra søen mod domkirken under reparation. (Ca. 1861). Museum Lolland Falster, afdeling Færgestræde, 4800 Nykøbing F. Anna Maria Mehrn: Helene Strange Museet på Sønderborg Slot, 6400 Sønderborg Vilhelm Rosenstand: Episode af 8. brigades fremrykning ved Dybbøl Nykøbing F. Sogns Menighedsråd, Kirkepladsen 1, 4800 Nykøbing F. Rudolph Jacobsen: Interiør med figurer Marius Hammann: Atelierbillede. Ca Marius Hammann: Ung pige, studie. Ca Knud Sinding: En skærslipper. U.å. Knud Sinding: Interiør Næstved Museum, Ringstedgade 4, 4700 Næstved Helge Jensen: Forårslandskab fra Næstvedegnen Radsted Præstegård, Alléen 11, 4990 Sakskøbing Jens Nielsen: Englene kommer Nils Nilsson: Parti fra Falster Svendborg og Omegns Museum, Grubbemøllevej 13, 5700 Svendborg C.A. Kølle: Udsigt over Svendborg Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M Venus fra Milo. U.å. (Gipsafstøbning). Zeus fra Otricoli. U.å.(Gipsafstøbning). Udlån af værker til særudstillinger KUNSTEN Museum of Modern Art Aalborg Robert Jacobsen 100 år 12. oktober februar 2013 Robert Jacobsen: Abstrakt skulptur Groninger Museum, Groningen og Kunsthalle der Hypo- Kulturstiftung, München Nordic Art. The Modern Breakthrough 8. december oktober 2013 Anna Ancher: I høstens tid

9 Museets Anna Ancher-billede på udstillingsvæggen i Groningen, Holland Skovgaard Museet i Viborg og Vejen Kunstmuseum Susette Holten født Skovgaard. Den glemte søster 25. januar november 2013 Susette Holten (tilskrevet): Løvebord. U.å. Susette Holten: Opstilling med roser ARoS Aarhus Kunstmuseum GULD skatte fra den danske guldalder 13. maj 20. oktober 2013 P.C. Skovgaard: Parti fra Møns Klint Thorald Brendstrup: Parti fra udkanten af Maribo. U.å. Ridehuset, Reventlowparken Forårsudstilling i Ridehuset maj 9. juni 2013 Ove Bang Jørgensen: Portræt af kunstnerens far. Portræthoved. Ove Bang Jørgensen: Portræt af Lene. Portræthoved. Ove Bang Jørgensen: Lilli. Stående model. Statuette. Faaborg Museum Fynboernes Italien landskaber og folkeliv 25. maj 8. september 2013 Theodor Philipsen: Vandhjul i Lirifloden Nivaagaards Malerisamling, Ribe Kunstmuseum og Skovgaard Museet Længsel. Lundbye og Kierkegaard 2. juni maj 2014 Johan Thomas Lundbye: Piletræer ved et gærde, Vognserup

10 Kulturstiftung Worpswede og Johannes Larsen Museet Kvindelige kunstnere fra kunstnerkolonien Kerteminde i Danmark og Worpswede 16. juni januar 2014 Anna E. Munch: Ved de gamle pile Rønnebæksholm, Næstved Et rum med udsigt 3. august 6. oktober 2013 Astrid Noack: Liggende nøgen kvinde Statuette. ARoS Aarhus Kunstmuseum Kay Christensen det evige eventyr 28. september april 2014 Regnvejret, 1940 (ikke vist på ARoS) De to søstre Bornholms Kunstmuseum Naturdrømmerier. Olaf Rudes akvareller 14. oktober januar 2014 Olaf Rude: Stynet poppel og stengærde i modlys, Frejlev Enge, Lolland Olaf Rude: Udsigt over Guldborgsund fra Lolland Olaf Rude: Landskab med bakkedrag, Frejlev Slotsbanke, Lolland Olaf Rude: Torpebakkerne, Bornholm Olaf Rude: Skejten, Lolland Olaf Rude: Skejten, Lolland Forlæg til udsmykning i Folketingssalen Olaf Rude: Skejten, Lolland, Forlæg til udsmykning i Folketingssalen Nivaagaards Malerisamling SNE. Akvarel, maleri, poesi 15. december marts 2014 L.A. Ring: Diset vinterdag i Vinderød Bibliotek Museet har fast abonnement på auktionskataloger fra Bruun Rasmussens Kunstauktioner. Desuden abonneres på Kunstavisen, Billedkunst, Danske Museer og Antik & Auktion. Herudover har biblioteket modtaget kataloger og publikationer fra andre museer og udstillingssteder (udvekslingseksemplarer) samt indkøbt nye bøger i mindre omfang. Biblioteket savner i beretningsåret fortsat fysisk 9

11 søgbarhed på opslagsværker, periodebøger samt udstillingspublikationer. 2.5 Registrering/dokumentation Årets nyerhvervelser er registreret på Regin Kunst og siden frigivet på jf I 2013 blev 255 værker nyregistreret i Regin Kunst, hvoraf størstedelen var en række værker af ældre erhvervelsesdato, der ikke tidligere havde været basisregistreret elektronisk eller blev forefundet uinventariseret. Med disse 255 værkers nyregistrering er museets historiske efterslæb i forhold til registrering næsten helt tilendebragt. Yderligere 355 værkers data blev tilføjet og/eller rettet på baggrund af ny viden. Desuden er afklaringen vedrørende Ny Carlsberg Glyptoteks deposita på Fuglsang Kunstmuseum blevet tilendebragt med en gennemgang af gipsafstøbningerne ved Ny Carlsberg Glyptoteks konservator Rebecca Hast samt en underskrevet depositumaftale på i alt 14 afstøbninger. I forbindelse med nyindretningen af malerimagasin er alle malerier blevet sikkerhedsfotograferet og den elektroniske magasinliste revideret og opdateret. 3.0 ERHVERVELSER, FORSKNING OG PROJEKTER 3.1 Erhvervelser Inv. 2013/1 Richard Winther Hverken Malevitj eller Winther Gave fra privat Inv. 2013/143 Richard Winther Konkret komposition Købt med tilskud fra Kulturstyrelsen og Fuglsang Kunstmuseums Venner Inv. 2013/144 Frede Christoffersen Aften. Skejten, Lolland Købt på auktion Inv. 2013/145 10

12 Oluf Hartmann Landskab med træer, antagelig Skejten, Lolland. Skitse. U.å. Tegning Købt af privat Inv. 2013/146 Oluf Hartmann Mand griber ud efter gående kvinde, antagelig litterært motiv. U.å. Akvatinte Købt af privat Inv. 2013/147 Oluf Hartmann Jacobs kamp med englen. U.å. Akvatinte Købt af privat Inv. 2013/148 Oluf Hartmann Landskab med høj horisont og vandspejl i forgrunden. Antagelig Skejten, Lolland. U.å. Tegning Købt af privat Inv. 2013/149 Oluf Hartmann Landskab med spredte trægrupper. Antagelig Skejten, Lolland. U.å. Tegning Købt af privat Inv. 2013/150 Oluf Hartmann Landskab med landtange og sten i vand. Antagelig Skejten, Lolland. Skitse. U.å. Tegning Købt af privat Inv. 2013/151 Poul L. Andersen Struktureret rum Gave fra WRP-Fonden Inv. 2013/2-142 samt 2013/ , betegner ikke nyerhvervelser, men er inventarnumre givet til værker, der under registreringsarbejdet er forefundne uinventariserede i museets samlinger og herefter er blevet nyregistrerede. 11

13 3.2 Forskning og projekter Anne Højer Petersen påbegyndte i november forskning om Sven Dalsgaards tidlige skulpturer i rundjern (ca ) med afsæt i museets samling. Resultatet foreligger i den i 2014 udgivne, peer-reviewede forskningspublikation Sven Dalsgaard 100 år. Museumsinspektør Gertrud Oelsner har i beretningsåret færdiggjort forskningspublikationen Vilhelm Kyhn & det danske landskab med bidrag af Gertrud Oelsner, Ingeborg Bugge, Karina Lykke Grand, Finn Terman Frederiksen, Lise Jeppesen og Henrik Wivel. Gertrud Oelsner har desuden færdiggjort research mv. i relation til de kommende forskningsprojekter: Kærlighedens forvandlinger. En glemt generation: klassicerende tendenser i dansk billedkunst" (til realisering i 2015), ligesom hun har leveret indledende research til udstillingerne Naturdrømmerier Olaf Rudes akvareller og Tuxen farver, friluft og fyrster. Til sidstnævnte udstilling har Gertrud Oelsner ligeledes bidraget med to forskningsartikler. Museumsinspektør Tine Nielsen Fabienke fortsatte og gennemførte det af Gertrud Oelsner påbegyndte særudstillingsprojekt: Naturdrømmerier. Olaf Rudes akvareller. Til udstillingen udkom en booklet af samme navn. Udstillingen arrangeredes i samarbejde med Bornholms Kunstmuseum, som efterfølgende viste udstillingen. Udstillingen er siden fortsat til Faaborg Museum, hvor den vises til og med 1. juni Tine Nielsen Fabienke gennemførte og afviklede særudstillingsprojektet SOM DET BLÅ. Arbejder af landskabsarkitekten Torben Schønherr. Til udstillingen udkom en publikation af samme navn. Udstillingen arrangeredes i samarbejde med Ribe Kunstmuseum, som efterfølgende viste udstillingen og med tegnestuen Schønherr A/S. Tine Nielsen Fabienke fortsatte de af Gertrud Oelsner påbegyndte forberedelser til særudstillingsprojektet TUXEN farver, friluft og fyrster, som gennemføres og afvikles i 2014 i nært samarbejde med Skagens Museum. 12

14 4.0 KONSERVERING OG BEVARINGSARBEJDE 4.1 Konservering Museets konserveringskvote har i 2013 udgjort 2 1/2 andele hos Fælleskonserveringen, danske museers center for bevaring og restaurering af kunst, afdeling Øst i Helsingør. Foruden konserveringsarbejde i museets samlinger har Fælleskonserveringen desuden foretaget ind- og udcheck af museets særudstillinger og egne værker til udlån samt ydet div. konserveringsfaglig rådgivning. I beretningsåret er endvidere færdiggjort værkgennemgang og bevaringsregistrering af museets malerisamling med henblik på udarbejdelse af en opdateret bevaringsstatus. Desuden er en del af museets andelskvote gået til modelarbejde for en fælles kunstmuseal redningsplan ved katastrofer. Konserverede værker 2013 Kay Christensen: De to søstre (maleri) Kay Christensen: Regnvejret (maleri) Asger Jorn: Djerba (tegning) Desuden er konserveringen en række malerier og skulpturer af Sven Dalsgaard påbegyndt i beretningsåret, men først færdiggjort herefter med henblik på særudstilling i FORMIDLING 5.1 SÆRUDSTILLINGER Richard Revival. Konkrete og konstruktive tendenser hos Richard Winther 12. oktober januar 2014 Fernisering 11. oktober januar: Offentlig omvisning 9. januar: Fortælletæppe Sct. Joseph Søstrenes skole 9. januar: Omvisning Nordvestskolen 28. januar: Omvisning Marie Grubbeskolen Vilhelm Kyhn og det danske landskabsmaleri. 31. januar - 21.april Fernisering 30. januar I forbindelse med særudstillingen blev der afholdt en række formidlingsarrangementer: 3. februar: Offentlig omvisning v/guri Skygge Andersen 5. februar: Besøg af Blishøjbørnehaven (Agnete og havmanden) 5. februar: Besøg af skovbørnehaven Skovtrolden 13

15 5. februar: Lærerkursus v/gertrud Oelsner 7. februar: Workshop Borgerskolen Maribo 7. februar: Workshop Sakskøbing skole Glade gæster. Store og små. Foto: Ingrid Riis Skolernes vinterferie: 12. februar: Fortælletæppe for børnehavebørn, Krummerne Sakskøbing 12. februar: Workshop for SFO børn 13. februar: Fortælletæppe for børnehavebørn. De 4 årstider 13. februar: Besøg af Sundskolens SFO, på egen hånd med aktivitetsark 13. februar: Workshop for SFO børn, Nr. Vedby SFO 14. februar: Fortælletæppe for børnehavebørn, Myretuen Holeby 14. februar: Workshop for SFO børn, Marienberg SFO Vordingborg 20. februar: Fortælletæppe for børnehavebørn, Børnehuset Grønnegården 21. februar: Workshop, Eskilstrup skole 22. februar: Workshop, Borgerskolen Maribo og Eskilstrup skole 23. februar: Foredrag v/gertrud Oelsner 28. februar: Workshop, Nysted skole + Østre skole 1. marts: Workshop, Nysted skole 1. marts: Besøg af Bogø Kostskole, på egen hånd 3. marts: Offentlig omvisning v/guri Skygge Andersen 14

16 5. marts: Omvisning Stubbekøbing Efterskole 7. marts: Besøg af Næstved Sprog- og integrationscenter med 26 voksenelever 7. marts: Workshopforløb Kulturtjenesten 7. marts: Omvisning Greve kommunes Kultur- og Fritidsudvalg Formidler Guri Skygge Andersen instruerer en skoleklasse i brugen af kunstjukeboksen. Foto: Ingrid Fotografi 8. marts: Workshop, Østre skole 8. marts: Workshop skoletjenesten, Horslunde Realskole 13. marts: Omvisning, Nordvestskolen 14. marts: Workshop, Nordbyskolen 15. marts: Workshop, Borgerskolen Maribo 16. marts: Foredrag, Fuglsang Kunstmuseums Venner 21. marts: Workshop, Søndre skole Rødby + Østre skole 23. marts: Foredrag v/gertrud Oelsner 27. marts: Familieworkshop v/guri Skygge Andersen 30. marts: Familieworkshop v/guri Skygge Andersen 4. april: Workshop, Nordvestskolen 5. april: Workshop, Sakskøbing skole 5. april: Omvisning Maribo Kunstforening 7. april: Offentlig omvisning + omvisning for Kalundborg Turistforening 9. april: Intro til huset for Marielyst Højskole, 3 x omvisninger 11. april: Workshop Nordvestskolen 11. april: Besøg af Katedralskolen + Italiensk gæsteklasse egen hånd 13. april: Tværfaglig kør-selv-kyhn tur v/gertrud Oelsner og naturvejleder Johnny Madsen, naturtjenesten 15

17 Naturdrømmerier. Olaf Rudes Akvareller 9. maj 1. september Fernisering 8. maj Internetportalen interviewer museumsinspektør Tine Nielsen Fabienke til sitet. I forbindelse med særudstillingen blev der afholdt en række formidlingsarrangementer: 14. maj: Omvisning, Ældresagen Stubbekøbing 15. maj: Simultanomvisning, Gimsing Sognehøjskole 16. maj: 3 simultanomvisninger, Kastrup Sogn 22. maj: Omvisning, Roskilde Kunstforening 23. maj: Simultanomvisning, Ældresagen Lyngby-Tårbæk 25. maj: Akvarelworkshop v/guri Skygge Andersen 27. maj: 2 forløb af Find Landskabet Søndre skole Rødby 27. maj: Sct. Josef Søstrenes skole på egen hånd i udstillingen 28. maj: Find Landskabet, Maribo skole, Blæsenborg afd. 28. maj: 2 x omvisning Nr. Alslev skole 28. maj: Omvisning af Realdania + besøg af LOF Slagelse på egen hånd i udstillingen 29. maj: Find Landskabet, Lindeskovskolen 30. maj: Mødeaktivitet, Kulturtjenesten 31. maj: Omvisning, Lægehuset 1. juni: Simultanomvisning, Litteraturforening 2. juni: Offentlig omvisning v/guri Skygge Andersen 4. juni: Omvisning, Østergård Efterskole 4. juni: Besøg af Marienberg skole 4. juni: Simultanomvisning RASK 7. juni: Besøg af Rødby skole 7. juni: Besøg af Lindeskov skolen, Rude opgaveark 16

18 10. juni: 2 x Find Landskabet, Nysted skole 12. juni: Omvisning + opgaveark, Nordvestskolen 13. juni: Omvisning, Guldborgsund Kommune 14. juni: Omvisning, Nordea 15. juni: Foredrag v/ Tine Nielsen Fabienke 17. juni: Omvisning, Sakskøbing Rotary Klub 18. juni: Besøg af Kettinge skole og læsere fra Fyns Stiftstidende 19. juni: Find Landskabet, 2 forløb Sydfalster skole 20. juni: Simultanomvisning, Hjerteforeningen Ringsted 23. juni: Omvisning, Nordic Tours (tysk kunstforening) 27. juni: Omvisning x 2 Nysted skole 7. juli: Offentlig omvisning v/guri Skygge Andersen 14. juli Omvisning, privat selskab 4. august: Offentlig omvisning v/guri Skygge Andersen 16. august: Omvisning, Nakskov og Maribo Kunstforeninger 17. august: Akvarelworkshop v/guri Skygge Andersen 18. august: Omvisning, Kunstforeningen Humlen 20. august: Sakskøbing skole på egen hånd i udstillingen 22. august: Fjordskolen Nykøbing, 60 børn på egen hånd i udstillingen + aktivitetsark Fra åbningen af Naturdrømmerier. Olaf Rudes akvareller 22. august: Omvisning på engelsk for privat selskab 22. august: Omvisning, privat selskab 24. august: Simultanomvisning, Ny Holte Sogn 25. august: Foredrag: Det franske i Fuglsang Kunstmuseums samling v/susanne Bangert 26. august: Omvisning, privat selskab 28. august: Omvisning i Guldaldersalen, Stubbekøbing skole 29. august: Simultanomvisning, Dansk Folkeparti 30. august: Omvisning, Guldborgsund Kommunes Kunstforening 31. august: Omvisning, Egons Rejser 1. september: Offentlig omvisning v/guri Skygge Andersen 1. september: Omvisning, Assisi Kredsen 17

19 4. september: Simultanomvisning, Kalundborg Kunstforening 5. september: Simultanomvisning, 3F Næstved 6. september: Omvisning, privat selskab 6. september: Kunst & Kaffe Ældresagen Nykøbing F.- Sydfalster 11. september: 2 x Omvisning Stubbekøbing skole (9 klasser) 13. september: Simultanomvisning, privat selskab SOM DET BLÅ. Arbejder af landskabsarkitekten Torben Schønherr 20. september 5. januar 2014 Fernisering 19. september 24. september: Lærer- og pædagog kursus v/tine Nielsen Fabienke 26. september: Omvisning, CELF Nykøbing F. 27. september: Kuratoromvisning i forbindelse med Kulturnat 2. oktober: Undervisningsforløb med workshop Høng Privatskole 3. oktober: Undervisningsforløb med workshop Sct. Joseph Søstrenes skole 3. oktober: Introduktion til undervisningsforløb Sct. Joseph Søstrenes skole v/guri Skygge Andersen 4. oktober: Kunst & Kaffe Ældresagen Nykøbing F.- Sydfalster 6. oktober: Offentlig omvisning v/merete Klitgaard Andersen 9. oktober: Undervisningsforløb med workshop Sakskøbing skole 10. oktober: Undervisningsforløb med workshop Vor Frue skole, Næstved 16. oktober: SFO workshop v/guri Skygge Andersen 17. oktober: SFO workshop v/guri Skygge Andersen 17. oktober: Omvisning i fast samling, CELF Maribo 19. oktober: Familieworkshop v/guri Skygge Andersen 25. oktober: Besøg af Nordbyskolen, på egen hånd i udstillingen. 26. oktober: Omvisning, privat selskab 26. oktober: Børneteater på museet i samarbejde med Teaterforeningen Guldborgsund 1. november: Kunst & Kaffe Ældresagen Nykøbing F.- Sydfalster 3. november: Offentlig omvisning v/merete Klitgaard Andersen 4. november: Find Landskabet, Holeby skole 5. november: Find Landskabet, Møllebakkeskolen 5. november: Store Vennedag for Fuglsang Kunstmuseums Venner 7. november: Omvisning, privat selskab 9. november: Folkeuniversitetsforedrag v/anne-marie Lund og Torben Schønherr 18

20 10. november: Omvisning, privat selskab 12. november: Omvisning og workshop Historisk Atlas 13. november: 2 Undervisningsforløb med workshop Sundskolen 13. november: Omvisning, privat selskab 14. november: Workshop, Nysted skole 14. november: Omvisning, Efterskolen Østergaard 14. november: Omvisning, Fejø Husholdningsforening 17. november: Omvisning, privat selskab 21. november: Workshop, Nysted skole 22. november: Fortælletæppe, De 4 årstider 23. november: Kunstcafe foredrag for Fuglsang Kunstmuseums Venner 28. november: 2 x Workshop for indskoling, Østre skole 28. november: Omvisning, Guldborgsund Kommune 1. december: Offentlig omvisning v/merete Klitgaard Andersen 1. december: Omvisning, privat selskab 4. december: 2 x Workshop for indskoling, Østre skole 5. december: 2 x Workshop for indskoling, Østre skole 6. december: Kunst & Kaffe Ældresagen Nykøbing F.- Sydfalster 7. december: Omvisning, privat selskab 12. december: Workshop for indskoling, Østre skole 18. december: Omvisning, Guldborgsund kommune Det tunge skyts blev taget i brug ved etablering af belægningsmosaikken til udstillingen SOM DET BLÅ 5.2 Anden formidling Konsulentbistand for andre institutioner Museumsinspektør Tine Nielsen Fabienke har som ekstern konsulent bistået Lolland Kommune med at udarbejde seks tekster om udvalgte værker i Lolland Kommunes eje til publicering på Lolland Kommunes hjemmeside hver den 1. i måneden. 19

21 Mag.art. Lotte Nishanti Winther overtog siden arbejdet som ekstern konsulent med at udarbejde yderligere seks tekster. Onsdage i juli og august: Huset Rundt 2013 Museet gentog succesen fra de fire foregående somre og inviterede museets gæster til huset rundt hver onsdag i juli og august måned. Museets kunsthistorikere satte fokus på forskellige dele af museets samlinger, særudstilling og arkitektur i omvisninger à ca. 45 minutters varighed. 3. juli Fynboerne v/ kunsthistoriker Merete Klitgaard Andersen 10. juli Kunstmuseets arkitektur v/museumsdirektør Anne Højer Petersen 17. juli Tidlig modernistisk kunst v/museumsdirektør Anne Højer Petersen 24. juli Kunstmuseum gennem 123 år v/museumsdirektør Anne Højer Petersen 31. juli Mørkemalerne v/ kunsthistoriker Merete Klitgaard Andersen 7. august Naturdrømmerier Rudes Akvareller v/museumsinspektør og kurator Tine Nielsen Fabienke 14. august Det moderne gennembrud v/museumsinspektør Tine Nielsen Fabienke 21. august Guldalderen v/kunsthistoriker Jacob Helbo Jensen 28. august Cobra-kunst v/museumsinspektør Tine Nielsen Fabienke Andre arrangementer 2013 Forskningens Døgn v/videnskabsministeriet den 2. maj Museet slår hvert år dørene op for Forskningens Døgn, hvor interesserede kan møde én af museets forskere. I 2013 kunne man blive klogere på forskningen bag en kommende særudstilling og publikation Kærlighedens Metamorfose. En glemt generation: klassicerende tendenser i dansk billedkunst , der præsenteres på museet i Museumsinspektør Gertrud Oelsner var foredragsholder. Forskningens Døgn - der koordineres af Forsknings- og Innovationsstyrelsen - er en årlig landsdækkende begivenhed, som skal vække interesse og forståelse for den forskning, der foregår i Danmark. Foredrag i forbindelse med Sommermusik på Fuglsang den august I forbindelse med Storstrøms Kammerensembles årlige musikfestival afholdt ph.d., M.Phill. Susanne Bangert et gratis foredrag under titlen Franske strømninger, der har påvirket dansk maleri, skulptur og grafik fra ca

22 Foredraget foregik som del af kammermusikfestivalen Sommermusik på Fuglsang med titlen Viva la France!. Festivalen foregik i Fuglsang Herregaards hovedbygning, mens foredraget blev holdt i museets foredragssal. Foredraget var arrangeret i samarbejde med Fuglsang Kunstmuseum og Storstrøms Kammerensemble. Den svenske ambassadør, Inga Eriksson, på omvisning med museumsdirektør Anne Højer Petersen Kulturnatten den 27. september Som optakt til Kulturnatten i Nykøbing F. inviterede museet alle interesserede til at høre om baggrunden for særudstillingen SOM DET BLÅ. Arbejder af landskabsarkitekt Torben Schønherr, om tilblivelsesprocessen og det utraditionelle resultat. Kurator, museumsinspektør Tine Nielsen Fabienke, fortalte om samarbejdet med Torben Schønherr selv og præsenterede værker, skitser og modeller i udstillingen. Hold dit møde på Fuglsang Kunstmuseum I beretningsåret er der 19 gange stillet mødefaciliteter og lokaler til rådighed for firmaer, der har valgt at holde deres forretningsmøder på Fuglsang Kunstmuseum. Det er både offentlige virksomheder så vel som fonde og private virksomheder, herunder sponsorer, der har benyttet sig af denne mulighed. 5.3 Ekstern formidling Museets medarbejdere har i beretningsåret også udbredt kendskabet til dansk kunst generelt og til Fuglsang Kunstmuseums eksistens, virksomhed og faglige arbejde uden for museet rundt om i Danmark og i udlandet, ligesom en 21

23 række kolleger og andre har besøgt museet med henblik på egen fag- eller institutionsudvikling. 5.4 Undervisning Museet har i beretningsåret været besøgt af 1342 skoleelever, hvilket er en del flere i forhold til 2012 og af 129 lærere. De fordeler sig med 1294 elever og 129 lærere fra 22 af lokalområdets folkeskoler, VUC-Centre og gymnasiale uddannelsesinstitutioner. Heraf er der registreret 11 skoler fra Guldborgsund Kommune, som besøgte museet med 985 elever og 81 lærere, 3 skoler fra Lolland Kommune, der kom med 180 elever og 17 lærere, samt 1 skole fra Vordingborg, som besøgte museet med hhv. 24 elever og 2 lærere. Ud over ovennævnte skoler, har museet været besøgt af 15 andre institutioner. Heraf er der registreret børnehaver med 195 børn og 33 pædagoger, heraf 183 børn og 30 pædagoger fra Guldborgsund Kommune. Der har endvidere været 3 hold fra diverse uddannelsescentre/universiteter med hhv. 77 studerende og 3 undervisere, 7 hold SFO er med 91 børn og 21 voksne fra Guldborgsund Kommune, 1 hold SFO er med 18 børn og 3 voksne fra Lolland Kommune, samt 1 hold SFO er med 17 børn og 3 voksne fra Vordingborg Kommune. I forbindelse med museets undervisningsforløb har der været 13 ordinære omvisninger med 274 elever/studerende og 36 lærere/undervisere; 19 gratis workshops i forbindelse med Vilhelm Kyhn med 173 elever og 14 lærere/undervisere, 16 x fortælletæppe med 253 børn/elever og 30 pædagoger/lærere. Yderligere har 16 institutioner har besøgt museet på egen hånd. Af tværfaglige aktiviteter er der afviklet 40 workshops. Tværinstitutionelle aktiviteter udgør 11 aktiviteter. I beretningsåret var der planlagt 1 lærer- og pædagogkursus i forbindelse med Kyhn- og Schønherr-udstillingerne. 5.5 Learning Museum Fuglsang Kunstmuseum fortsatte deltagelsen i projektet Learning Museum, der varede Museets repræsentant i projektet er Tine Nielsen Fabienke. Learning Museum er et landsdækkende tværfagligt 22

24 samarbejde mellem 26 museer og 13 læreruddannelser. Det tre-årige projekt handler om at inddrage lærerstuderende aktivt i udviklingen af museernes undervisningstilbud og hermed gøre museerne til læringsrum for kritiske og engagerede brugere; de kommende folkeskolelærere. Målet på sigt er at udvikle undervisningstilbud og praktikforløb for lærerstuderende, der kan implementeres i læreruddannelsernes studieordninger og i museernes undervisningspraksis. Tine Nielsen Fabienke har i 2013 skrevet følgende artikel i forbindelse med Learning Museum: Meget mere end billedkunst om kunstmuseet som tværfagligt læringsrum i Seligman, Tine (red.): Learning Museum Praksismanual: Samarbejde mellem museer, læreruddannelser, skoler (udgivet af Museet for samtidskunst 2014). Tine Nielsen Fabienke har desuden deltaget i workshop i Odense den 4. april, deltaget i afsluttende seminar i Odense den 28. november. 5.6 Publikationer Forskningsbaserede publikationer, der ledsager særudstillinger: Se pkt Øvrige publikationsudgivelser er: Booklet til Naturdrømmerier. Olaf Rudes akvareller redigeret af og med tekst af Tine Nielsen Fabienke. Plakat og postkort til Naturdrømmerier Udstillingsbog samt plakat til SOM DET BLÅ. Arbejder af landskabsarkitekten Torben Schønherr. En del af museets særudstillingsplakater skæres til og lamineres af Aktive Venner til dækkeservietter, som er populære blandt museets gæster. 5.7 PR- og sponsorvirksomhed Museet har i beretningsåret haft en omfattende udsendelse af pressemeddelelser om særudstillinger, formidlingsaktiviteter og generelt om museet. Kunstmuseet har nydt store landsdækkende omtaler og anmeldelser af både samlingerne, særudstillingerne og arkitekturen samt i mindre omfang internationalt. 23

25 Hjemmeside Museets hjemmeside har fået ny platform og har skiftet udseende til et mere moderne og mere enkelt udtryk. Siden er hyppigt blevet opdateret med nyheder, informationer og fotografier. Ved mange af oplæggene på museets Facebook side bliver der linket til museets hjemmeside, hvor den omtalte aktivitet er beskrevet i detaljer og ofte med flere illustrationer. Det resulterer i flere besøgende på hjemmesiden. Digitalt Nyhedsbrev Gennem hver måned i 2013 er der gratis blevet udsendt et digitalt nyhedsbrev til abonnenter med informationer om aktiviteter, erhvervelser, nyheder mv. Alle kan melde sig til modtagelse af nyhedsbrevene på museets hjemmeside eller i museumsbutikken. Nyhederne bliver udsendt via den nye hjemmeside, og derved har også nyhedsbrevene fået et mere moderne udtryk og er overordnet blevet mere overskueligt. Ved udgangen af 2013 var antallet af nyhedsbrevsmodtagere 597, en stigning på 36%. Facebook Museets virksomhedsside på Facebook anvendes bl.a. for at benytte en platform, der er mere fri i tonen, og hvor man på få minutter kan nå sine fans. Brugerne inviteres til at kommentere på statusser, noter og fotografier af værker, ferniseringer og bag kulissen situationer. Siden, der bl.a. kan besøges via museets hjemmeside, genererede ca. 500 nye Synes godt om i 2013, der fik det samlede antal op på ca brugere ved udgangen af december. Twitter Museet oprettede i 2013 en profil på det sociale netværks webside Twitter. Vi skriver tweets korte statusopdateringer på maksimum 140 anslag - af mere seriøs og aktuel grad end f.eks. Facebook og Instagram. Der er både mulighed for at linke til mere information, f.ek.s til hjemmesiden, og til at hashtagge (#) og uploade billeder. Museet havde ved udgangen af følgere, der ser museets tweets, når de åbner deres Twitter profil. Men alle kan se vores tweets, man søger på enme eller personer/firmaer. Museet følger også en del andre Twitter profiler, typisk andre kulturinstanser eller nyhedsmedier, for at holde sig orienteret. Instagram Museet oprettede i 2013 en profil på Instagram, der er et socialt medie i form af en app til smartphones. Netværket er billedbåret og tonen er let og den medfølgende tekst er meget 24

26 kortfattet. Statusopdateringerne er ofte uden aktualitet eller sammenhæng, det er billedet, der bærende, og derfor er mulighederne uendelige. Det er bl.a. en sjælden mulighed for at informere om museets store samling. Ved hver status hashtagges (#) relevante ord, navne, årstal og lign. som søgeord, så selv brugere, der ikke følger museet, men som søger på et #, som hænger på en af vores statusser, vil nå frem til Fuglsang Kunstmuseum. Eksempler #fuglsang, #lolland, #henriksaxgren, #1814, #AsgerJorn, #art. Museet har et fællesskab med bl.a. Skagens Museum, Experimentariet, SMK, Skovgaardmuseet, Arbejdermuseet og Louisiana om hashtagget #mandagpåmuseet hver mandag med bagkulissen postings. Museet havde ved udgangen af 2013 ca. 80 følgere. Museets profilside på Instragram (2014) Tryksager og annoncer Museets brochurer, plakater, foldere og lignende tryksager udsendes til biblioteker, turistbureauer, overnatningssteder og kulturinstitutioner. Museet annoncerer til tider i kunsttidsskrifter, dagblade, turistkataloger og online platforme. De fleste annoncer er tilknyttet de aktuelle særudstillinger. 25

27 Virksomhedssponsorater Museet arbejder løbende med etablering og varetagelse af kontakter til erhvervslivet med henblik på sponsorater. Pengesponsorater er typisk helårlige samarbejder, hvorimod sponsoraterne i naturalier ofte er tilknyttet en bestemt udstilling, event eller periode. Det er i mange tilfælde lykkedes museet at genforhandle sponsorater med nogle af de samme virksomheder gennem flere år, således også i TV og radio 31. januar 2013 P4 Sjælland interviewer museumsinspektør Gertrud Oelsner om den digitale og interaktive formidling af guldalderudstillingen Vilhelm Kyhn & det danske landskab. 20. september 2013 P4 Sjælland interviewer landskabsarkitekt Torben Schønherr på åbningsdagen for særudstillingen SOM DET BLÅ. Arbejder af landskabsarkitekten Torben Schønherr. 19. december 2013 TV2 Øst nyhederne om Realdanias bevilling af midler til renovering af Fuglsang Herregårds Forpagterbolig. Interview med museumsdirektør Anne Højer Petersen Blæsevejr foran Forpagterboligen. TV2 Øst interviewer museumsdirektør Anne Højer Petersen. 26

28 5.8 Kioskvirksomhed Igen i år holdt butikken med succes lagersalg i uge 7. Både Pia Topp og butiksansvarlige Birgitte Kyhn Nielsen var på forårsmesse i Herning og indkøbte nye varer, og disse er blevet godt modtaget af vores gæster. Der er fortsat gæster i huset, som alene kommer for at købe en gave i butikken, fordi her altid er noget anderledes at finde. Butikken har også fået et ansigtsløft i Der er blevet sat nye reoler og glasmontrer op, så butikken fremstår mere overskuelig. Butikken forestod igen i 2013 en lille konkurrence i forbindelse med Store Vennedag. 5.9 Cafévirksomhed At Fuglsang kunstmuseum har fået en placering i landlige omgivelser, har medvirket til at gøre det til et populær udflugtsmål, og mange gæster kombinerer et museumsbesøg med muligheden for at spise frokost eller drikke kaffe i de smukke omgivelser. Ved at inddrage museets foredragssal og atelier er det muligt at tage imod selskaber på op til 90 gæster samtidig med, at der er plads til ca. 45 i museets almindelige caféområde. Stadig flere gør brug af museets faciliteter til større arrangementer, der ofte inkluderer spisning.. Menukort skifter hen over året- og tilpasses sæsoner og skift af særudstillinger. Caféen har fået oparbejdet et godt samarbejde med lokale producenter, der også yder varesponsorater i forbindelse med eksempelvis ferniseringer. Caféen oplever et stigende salg af lokale produkter ud af huset, som eksempel most, øl og kirsebærvin. 6.0 BYGNINGER OG UDENDØRSAREALER 6.1 Bygningen; nye installationer og vedligeholdelse Vi må desværre konstatere, at klimaskærmen på vores museum stadig ikke er fuldt vandtæt alle steder, skønt der har været afholdt flere møder med entreprenør, byggesagkyndige m.m. og lavet forskellige prøver og enkelte udbedringer. Der er foretaget div. udskiftninger i museets omfattende teknikanlæg, ligesom der er blevet nymalet i udstillingssalene , i toiletgangen samt i foredragssal og atelier. Museumstekniker Axel Møller Jensen har været udlånt til Bornholms Kunstmuseum for at få udstillingsteknikken til Kyhn-udstillingen til at fungere. Endvidere havde vi uanmeldt besøg af Arbejdstilsynet, hvilket resulterede i en grøn smiley. 27

29 Eksteriør. Foto: Peeter Cook 7.0 INVENTAR OG MATERIEL 7.1 Inventar Malerimagasin er blevet nyindrettet med en lang række supplerende reoler, således at hele malerisamlingen for nuværende kan huses i magasinet.. Der er blevet indkøbt og installeret ny server til kasser og administration. 8.0 MUSEETS ORGANISATION OG ADMINISTRATION 8.1 Bestyrelse Bestyrelsens medlemmer i beretningsåret var som nedenfor nævnt, og udpeget på følgende måde: Fuglsang Kunstmuseums Venner: Flemming Frydendal, formand Grafiker og maler Elsebeth Garrett Walther Pernille Saul Henning Aggerholm Guldborgsund Kommune: Poul-Henrik Pedersen, formand for Kultur- og Fritidsudvalget Jens Erik Boesen, Kultur- og Fritidsudvalget Lolland Kommune: Byrådsmedlem Gert Mortensen, næstformand 28

30 Vordingborg Kommune: Else-Marie Sørensen, Kultur-, Idræts og Fritidsudvalget Maribo Kunstforening af 1947: Tina Folmer Larsen (1. januar 31. august) Lolland-Falsters Erhvervsforening: Arkitekt Søren Krogh 8.2 Fuglsang Kunstmuseums Venner Museets Venneforening Fuglsang Kunstmuseums Venner tæller ved årets udgang 1220 medlemmer. Vennenyt udsendes ca. 4 gange årligt. De fleste medlemmer modtager Vennenyt elektronisk, men der er stadig 124 medlemmer, der modtager det med almindelig post. Videnskabelig medarbejder, Jacob Helbo Jensen, giver medlemmer af Fuglsang Kunstmuseums Venner et indblik i Richard Winthers billedsprog ved Store Vennedag Venneforeningens bestyrelse er sammensat som følger: Elsebeth Garrett Walther (formand) Pernille Saul (næstformand) Sonja Davidsen Inger Bolt Jørgensen (sekretær) Lisbeth Krohn 29

31 Flemming Frydendal Henning Aggerholm Peter Rygaard Andersen (kasserer) 9.0 MUSEETS PERSONALE 9.1 Generelle forhold Vagt- og rengøringspersonalet er ansat af museet. Museets faste personale assisteres i stort omfang af frivillige praktiske hjælpere, de såkaldt Aktive Venner fra Fuglsang Kunstmuseums Venner; bl.a. i vagtfunktion, i caféen, ved børnearrangementer, plakatuddeling i lokalområdet og til div. kontoropgaver. 9.2 Fast personale Museumsdirektør, mag.art. Anne Højer Petersen (37 t/uge) Museumsinspektør, mag.art. Gertrud Oelsner (37 t/uge) 1. januar 31. august. Herefter orlov som ph.d. stipendiat indtil ind til 1. september 2016 Museumsinspektør Tine Nielsen Fabienke fra 1. september (24 t/uge) Administrator Else Brandt (37 t/uge) Museumsforvalter Jesper Smith (37 t/uge) Museumstekniker Axel Møller-Jensen (fleksjob 15 t/uge) PR- og sponsormedarbejder Lene Vesten (30 t/uge) Butiksansvarlig Birgitte Kyhn Nielsen (32 t/uge) Caféansvarlig Bente Thomsen (32 t/uge) Rengøring Pia Topp (16 t/uge) Fast afløser i hhv. café og butik Pia Topp (16 t/uge) Andet personale Projektansat museumsinspektør kunsthistoriker, mag.art. Tine Nielsen Fabienke (12 t/uge) samt (7 t/md) i forbindelse med Learning Museum 1. januar 31. august. Desuden supplerende vikartimer for Gertrud Oelsner (forskningsfrikøb) Projektansat museumsinspektør ph.d., M.Phill. Susanne Bangert 1. marts 31. marts (10 t/uge) Projektansat videnskabelig medarbejder Lotte Nishanthi Winther 4. april 4. juni Guri Skygge Andersen, Susanne Bangert og Merete Klitgaard Andersen, fast tilknyttede eksterne omviser (varierende timetal) Inge Karlsson og Jytte Ringsing faste afløsere i café (varierende timetal) 30

32 Ulla Olsen (1. januar november) fast afløser i museumsbutikken (varierende timetal) Ansatte i løntilskud eller virksomhedspraktik Mark Hove Jensen, administration (37 t/uge 1. januar 8. marts) Hans Peter Corneliussen, museumsassistent (37 t/uge 1. januar 31. marts) Geert Vagn Nielsen, museumsassistent (37 t/uge 8. april 6. oktober) Annette Jensen, administration (37 t/uge 28. januar 24. februar) Tina Terkildsen Troelsen, administration (37 t/uge 2. april 17. maj) Marlene Munk, café (33 t/uge 8. november 30. april) Carsten Holse, café (33 t/uge 13. maj 10. november) Finn Juul, værksted/kontor (37 t/uge 5.november 4. maj) 9.3 Efteruddannelse, kurser o.a. Anne Højer Petersen har i beretningsåret besøgt/afholdt/deltaget i flg.: 7. marts: Kulturtjenestens kulturambassadørdag. Deltagelse 20. marts: Skitseprojektpræsentation på Nørre Alslev Skole. Juryarbejde (pva Guldborgsund Kommunes Billedkunstråd) 31. maj: Besøg af den svenske ambassadør. Museumspræsentation 4. juni: Besøg af den engelske ambassadør. Museumspræsentation juni: Folkemødet på Bornholm. Deltagelse 26. august: Besøg af Kulturminister Marianne Jelved. Museumspræsentation september: Kulturstyrelsens årsmøde i Nyborg. Deltagelse 13. september: Besigtigelsestur for Guldborgsund Kommunes Arkitekturpris. Juryarbejde (pva Guldborgsund Kommunes Billedkunstråd) 22. september: Grafisk Værksted, Næstved. Jubilæumstale og grafikforedrag 4. oktober: Overrækkelse af Guldborgsund Kommunes Arkitekturpris. Deltagelse og indlæg. 24. oktober: Netværkstræf for billedkunstnere. Programlægning, deltagelse og indlæg (pva Guldborgsund Kommunes Billedkunstråd) 29. oktober (og forberedende møder hertil): Borgermøde om kommunens kultur. Optakt til kommunalvalget. Deltagelse og indlæg 31

33 12. december: Landartworkshop for billedkunstnere i Vandtårnet, Nykøbing. Programlægning, deltagelse og indlæg (på vegne af Guldborgsund Kommunes Billedkunstråd). Anne Højer Petersen har i beretningsåret fortsat og færdiggjort Museumslederuddannelsen med afsluttende diplom (merk.d.) i leisure management juni Desuden har Anne Højer Petersen deltaget løbende i Management Networks møder, Venneforeningens bestyrelsesmøder og møder for Aktive Venner. Desuden en del mødeaktivitet i Præstø vedr. Kunsthal GLAS-projektet samt forberedende mødevirksomhed med danske og tyske kolleger omkring MUSBELT-projektet. Tine Nielsen Fabienke har deltaget i IT-workshop i forbindelse med ny national registreringsdatabase i Kulturstyrelsen i København den 17. januar. Tine Nielsen Fabienke har overværet modernisme-seminar på Københavns Universitet den 3. og 4. september. Lene Vesten har deltaget i 21. februar: SMK, Social Media Week seminar om sociale medier. 18. November: SMK, Come on in! - how to reach new audiences through branding and new museum communication. Bente Thomsen har været på messe i Bellacenteret i februar samt deltaget i en messe i november, arrangeret af BC Catering Nykøbing F. Else Brandt har deltaget i HR brush up kursus arrangeret af Maqs Law Firm, Pilestræde, København den 6. maj. Birgitte Kyhn Nielsen og Pia Topp var på Formland-messen i Herning den februar. Birgitte Kyhn Nielsen deltog på ODMs opfølgningskursus God publikumsbetjening II hos ODM på Vartov i København den 17. juni Jesper Smidt og Axel Møller-Jensen har været på studietur til Ribe Kunstmuseum for at se Kyhn-udstillingen og domkirkepladsen, hvis renovering landskabsarkitekt Torben Schørnherr har stået for med henblik på viden/kollegainput til årets udstillinger på Fuglsang Kunstmuseum. Hovedparten af museets personale har deltaget i den forsinkede julefrokost (januar) i Nykøbing F. og 32

34 sommerudflugten i september, der gik til forskellige besøgsmål på Vestlolland. Et løbehold bestående af 4 medarbejdere fra museet har deltaget i Sydhavsstafetten tirsdag den 18. juni i Maribo. Der var deltagelse af i alt løbere MUSEETS ØKONOMI 10.1 Det økonomiske grundlag Museets drift er baseret på et kommunalt og et statsligt tilskud efter gældende museumslovgivning. Resultatopgørelse 2013 Udgifter Personale Lokaler Samlingens forvaltning m.v Undersøgelser og erhvervelser Konservering Udstillinger Anden formidlingsvirksomhed Administration Husleje Butik- og cafévirksomhed Udgifter i alt Indtægter Personale Udstillinger Udgiftsdækning Learning Museum Entréindtægter Kiosk- og cafévirksomhed Renteindtægter Ikke-offentlige tilskud (fonde o.a.) Tilskud fra Fuglsang Kunstmuseums Venner Tilskud fra kommuner, drift Tilskud fra kommuner, andet Tilskud fra Staten: - Drift Kulturstyrelsens erhvervelsessum Richard Winther Kulturstyrelsens rådighedssum ph.d. forløb Indtægter i alt

35 Årets resultat Anvendte henlæggelser og andre indtægter Henlæggelser til Overføres til egenkapitalen Trængsel i korridoren ved åbning af Naturdrømmerier. Olaf Rudes akvareller. Foto: Tage Jensen 11.0 BESØGSTAL Museet blev i beretningsåret besøgt af gæster. (Besøgstal de seneste år: 2012: ; 2011: ; 2010: ; 2009: ; 2008: (første år i det nye hus); 2007: (museet var lukket fra og året ud på grund af flytning til Fuglsang Kunstmuseum). Digitale gæster Besøg på På Fuglsang Kunstmuseums hjemmeside er der i 2013 registreret besøg. Hver gæst har i gennemsnit set på 4 sider/besøg. Forsiden var den mest besøgte side, herefter kommer sider med besøgsinformation og arrangementsbeskrivelser. Opgørelsen er foretaget ved analyse af logfiler fra webserveren. Da der er skiftet til ny hjemmesideløsning i maj måned 2013, hvor indhold og struktur er ændret og siden har fået ny 34

Fuglsang Kunstmuseum Årsberetning 2012

Fuglsang Kunstmuseum Årsberetning 2012 TAK! Nedenstående fonde, private og offentlige institutioner har i beretningsåret støttet op om Fuglsang Kunstmuseums aktiviteter. Museet bringer dem alle sin varmeste tak: Private 15. Juni Fonden Augustinus

Læs mere

Fuglsang Kunstmuseum Årsberetning 2011

Fuglsang Kunstmuseum Årsberetning 2011 Årsberetning 2011 Exteriør. Foto: Peter Cook TAK! Nedenstående fonde, private og offentlige institutioner har i beretningsåret støttet op om Fuglsang Kunstmuseums aktiviteter. Museet bringer dem alle sin

Læs mere

TAK! Private. Staten

TAK! Private. Staten INDHOLDSFORTEGNELSE Tak til bidragsydere side 2 Museets arbejdsgrundlag side 3 Samlinger, arkiver og bibliotek side 4 Erhvervelser, forskning og projekter side 6 Konservering og bevaringsarbejde side 8

Læs mere

Fuglsang Kunstmuseum Buget 2015 Ændrede konti er markeret med fed Budget 2015

Fuglsang Kunstmuseum Buget 2015 Ændrede konti er markeret med fed Budget 2015 Fuglsang Kunstmuseum Buget 2015 Ændrede konti er markeret med fed Note Konto Budget 2015 Udgifter Indtægter Drift Drift 1 22. Personale 3.641.996 229.000 2 28. Lokaler 1.134.750 3 32. Samlingen 60.000

Læs mere

Fuglsang Kunstmuseum Årsberetning 2010

Fuglsang Kunstmuseum Årsberetning 2010 Årsberetning 2010 Danmark dejligst P.C. Skovgaard guldalderen revurderet TAK! Nedenstående fonde, private og offentlige institutioner har i beretningsåret støttet op om Fuglsang Kunstmuseums aktiviteter.

Læs mere

TAK! INDHOLDSFORTEGNELSE. Staten. Kommuner. Anden støtte. Fuglsang Kunstmuseums Venner. Fuglsang Kunstmuseums sponsorer

TAK! INDHOLDSFORTEGNELSE. Staten. Kommuner. Anden støtte. Fuglsang Kunstmuseums Venner. Fuglsang Kunstmuseums sponsorer INDHOLDSFORTEGNELSE Tak til bidragsydere side 2 Museets arbejdsgrundlag side 4 Samlinger, arkiver og bibliotek side 6 Erhvervelser, forskning og projekter side 7 Konservering og bevaringsarbejde side 9

Læs mere

Oversigt over statsstøttede kunstmuseer***

Oversigt over statsstøttede kunstmuseer*** Oversigt over statsstøttede kunstmuseer*** Offentlige tilskud (EU, stat, amtskommune og Ikke offentlige tilskud Museum kommune) Af samlede (fonde, sponsorater mm.) Kr. indtægter Kr. Arken 2008 32.698.308

Læs mere

Johannes larsen museet

Johannes larsen museet Johannes larsen museet om glæden ved kunst og natur Tilbud til skoler Johannes Larsen museet Johannes Larsen Museet er dels et kunstnerhjem, dels et kunstmuseum med egen kunstsamling og skiftende udstillinger.

Læs mere

V E N N E N Y T M A R T S 2 0 1 6

V E N N E N Y T M A R T S 2 0 1 6 V E N N E N Y T M A R T S 2 0 1 6 F U G L S A N G K U N S T M U S E U M S V E N N E R Thorald Brendstrup: En herregårdssmedje. Søholt. 1846. Fine nyerhvervelser til Fuglsang Kunstmuseum! v/museumsdirektør

Læs mere

V E N N E N Y T J U N I 2 0 1 5

V E N N E N Y T J U N I 2 0 1 5 V E N N E N Y T J U N I 2 0 1 5 F U G L S A N G K U N S T M U S E U M S V E N N E R Ege-ekspeditioner 11. juni 30. august 2015 v/jacob Helbo Jensen I sommeren 2015 slår museet dørene op for den nye særudstilling

Læs mere

Fuglsang Kunstmuseum Årsberetning 2008

Fuglsang Kunstmuseum Årsberetning 2008 Fuglsang Kunstmuseum Årsberetning 2008 Hendes Majestæt Dr. Margrethe II ved indvielse af Fuglsang Kunstmuseum 25. januar 2008 Fuglsang Kunstmuseum Årsberetning 2008 TAK! 2008 har været et helt særligt

Læs mere

Fuglsang Kunstmuseum Årsberetning 2007

Fuglsang Kunstmuseum Årsberetning 2007 Fuglsang Kunstmuseum Årsberetning 2007 Nedenstående fonde, private og offentlige institutioner har i beretningsåret støttet Fuglsang Kunstmuseums aktiviteter og nybyggeri. Museet bringer dem alle sin varmeste

Læs mere

Aalborg Kommunes Kunstfond. Beretning Tlf Fax Godthåbsgade Nørresundby. KUNSTFONDEN Postboks 218

Aalborg Kommunes Kunstfond. Beretning Tlf Fax Godthåbsgade Nørresundby. KUNSTFONDEN Postboks 218 Aalborg Kommunes Kunstfond Beretning 2011 KUNSTFONDEN Postboks 218 Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby Tlf. 9931 4000 Fax 9931 4153 www.aalborgkommune.dk kultur-fritid@aalborg.dk Indhold: Side Bestyrelse og

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 14/15 Hf

Læs mere

Alle der ønsker at deltage på den censurerede del af festivalen, både ind- og udenlandske kunstnere, skal:

Alle der ønsker at deltage på den censurerede del af festivalen, både ind- og udenlandske kunstnere, skal: Vil du være en del af International Art Festival 2013? Send ind til censurering nu. Vores mål er at arrangerer en årligt tilbagevendende kunstfestival med internationalt tilsnit. I 2011 gennemførte vi

Læs mere

KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL

KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL MEDLEMSBLADET KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL MUSEUMSBERG FLENSBURG Kunstmuseet i Tønders særudstilling, Kiming, med værker af Inge Lise Westmann fortsætter til Museumsberg i Flensburg.

Læs mere

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd Til Assens Kommune II 11'41 1 MUSEUM VESTFYN Assens, d. 12. februar 2016 Vedr. : Ansøgning om tilskud til udstilling Vedhæftet følger ansøgning med bilag om tilskud på 240.000 til realisering og markedsføring

Læs mere

Skovgaard Museet. Formidling 2013/2014

Skovgaard Museet. Formidling 2013/2014 Skovgaard Museet Formidling 2013/2014 Kalender 2013/2014 SÆRUdstillinger 30. maj - 1. september 2013 De ved, hvad de gør! Jørgen Haugen Sørensen Bidske hunde, ansigtsgrimasser og en grædende gris. Oplev

Læs mere

Formandens sidste beretning

Formandens sidste beretning LEDER Da kunstmuseet i Tønder for ca. 8 år siden fik stiftet sin venneforening fik den betegnelsen Sønderjyllands Kunstmuseums Venner. Senere måtte foreningen, som følge af den store museumsfusion Museum

Læs mere

KULTURTJENESTENS 2012-2013. Middelaldercentret. Teatret Masken. Fuglsang kunstmuseum. Museum Lolland-Falster

KULTURTJENESTENS 2012-2013. Middelaldercentret. Teatret Masken. Fuglsang kunstmuseum. Museum Lolland-Falster KULTURTJENESTENS TILBUD FOR SFO 2012-2013 Middelaldercentret Teatret Masken Fuglsang kunstmuseum Museum Lolland-Falster Kurser og kulturtilbud for pædager i SFO og børn i SFO1 og SFO2 KULTURTJENESTEN giver

Læs mere

HUSK 13. NOVEMBER 2013 FOREDRAG OM MALEREN OLUF HØST MUSEUMSDIREKTØR JENS ERIK SANDBERG

HUSK 13. NOVEMBER 2013 FOREDRAG OM MALEREN OLUF HØST MUSEUMSDIREKTØR JENS ERIK SANDBERG MEDLEMSBLADET 24. SEPTEMBER 2013 HUSK UDEN FOR MYLDRETID MØD KUNSTNERNE BAG UDSTILLINGEN HUSK 6. OKTOBER 2013 EKSKURSION TIL KUNSTHALLE I HAMBURG DANSK KUNST FRA ECKERSBERG TIL HAMMERSHØI 2. NOVEMBER 2013

Læs mere

Fuglsang Kunstmuseum Årsberetning 2009

Fuglsang Kunstmuseum Årsberetning 2009 Fuglsang Kunstmuseum Årsberetning 2009 Vue gennem udstillingskorridoren under KURS: TRÆET - installation af den portugisiske kunstner Gabriela Albergaria efterår 2009 Fuglsang Kunstmuseum Årsberetning

Læs mere

V E N N E N Y T J U N I

V E N N E N Y T J U N I V E N N E N Y T J U N I 2 0 1 6 F U G L S A N G K U N S T M U S E U M S V E N N E R Møder. Dansk og tysk malerkunst 1860-1960 10. juni 4. september 2016 v/ udstillingskurator Jacob Helbo Jensen Denne sommers

Læs mere

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum 2013 Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer 16.1. ECHO Dialogudstilling Fyns Kunstmuseum 27.2. På rejse med H.C. Andersen H.C. Andersens Hus 21.3. En bid af historien 30.4. En landsby på H.C.

Læs mere

KUNSTMUSEET REVISITED

KUNSTMUSEET REVISITED REVISITED Til efteråret 2017 er Kunstmuseet transformeret til et åbent, levende og digitalt funderet kunstmuseum med en skarp formidlings-, samlings- og udstillingsprofil. Kunstmuseet Revisited ligger

Læs mere

Program 2009-2010 MUSEUMS- OG KUNSTFORENINGEN FOR VEJEN OG OMEGN

Program 2009-2010 MUSEUMS- OG KUNSTFORENINGEN FOR VEJEN OG OMEGN Program 2009-2010 MUSEUMS- OG KUNSTFORENINGEN FOR VEJEN OG OMEGN MUSEUMS- OG KUNSTFORENINGEN FOR VEJEN OG OMEGN PROGRAM FOR SÆSONEN 2009-2010 OKTOBER 2009 13., 14. og 15., tirsdag-torsdag kl. 11-15 Mosaikværksted

Læs mere

Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati att. Helle Lunderød Rådhuset Halsnæs Kommune. Frederiksværk d. 30.03.2012

Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati att. Helle Lunderød Rådhuset Halsnæs Kommune. Frederiksværk d. 30.03.2012 Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati att. Helle Lunderød Rådhuset Halsnæs Kommune Frederiksværk d. 30.03.2012 Ansøgning vedr. sommerudstilling i Gjethuset: Sommerens store udstilling i Gjethuset,

Læs mere

Inden udstillingen slutter den 4. november 2014 får du her et godt tilbud og mulighed for endnu en gang at se udstillingen:

Inden udstillingen slutter den 4. november 2014 får du her et godt tilbud og mulighed for endnu en gang at se udstillingen: MEDLEMSBLADET BYD VEN/-INDE/GÆST Der er ved begyndelsen af september måned mere end 20.000 mennesker, der fra nær og fjern har taget turen til Tønder for at se Kunstmuseets særudstilling om møbelarkitekten

Læs mere

S 4487 - Offentligt. Folketingets Lovsekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K. 29. maj 2007

S 4487 - Offentligt. Folketingets Lovsekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K. 29. maj 2007 S 4487 - Offentligt Folketingets Lovsekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K Kulturministeren Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf. : 33 92 33 70 Fax : 33 91 33 88 E-mail :

Læs mere

Hvem er vi & hvad gør vi?

Hvem er vi & hvad gør vi? Hvem er vi & hvad gør vi? KULTUR- OG SKOLETJENESTEN KULTUR- OG SKOLETJENESTEN MIDT- OG VESTSJÆLLANDS OPGAVER Kultur- og Skoletjenesten Midt- og Vestsjælland informerer om undervisningsmaterialer, pædagogiske

Læs mere

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER MEDLEMSBLADET CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER HUSK DET ÅRLIGE KONTINGENT C HVAD GÅR PENGENE TIL? Gennem dit medlemskab af foreningen Venner af Kunstmuseet i Tønder medvirker du for

Læs mere

Fuglsang Kunstmuseums Venner

Fuglsang Kunstmuseums Venner Fuglsang Kunstmuseums Venner Referat af ordinær generalforsamling den 18. april 2012 Onsdag den 18. april kl. 19.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling på kunstmuseet. Ca. 45 medlemmer samt 7 bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

TO GODE TILBUD UANSET VEJRET

TO GODE TILBUD UANSET VEJRET MEDLEMSBLADET TO GODE TILBUD UANSET VEJRET Selv om VENNER AF KUNSTMUSEET I TØNDER nu har lidt over 1000 medlemmer, har vi fortsat behov for nye medlemmer. Jo flere vi er, jo stærkere står kunstmuseet,

Læs mere

Ib Orla-Jensen 1 4/04-1 3/05 201 2

Ib Orla-Jensen 1 4/04-1 3/05 201 2 NÆSTVED KUNSTFORENING Amtsgården Amtmandsstien 1 Blad nr. 3/201 2 Ib Orla-Jensen 1 4/04-1 3/05 201 2 Næstved Kunstforening inviterer til ferniseringen af Ib Orla-Jensen Lørdag den 1 4. april fra kl. 1

Læs mere

vision 2020 for VejleMuseerne

vision 2020 for VejleMuseerne vision 2020 for VejleMuseerne Det vi gør Vi skaber ny viden om kunst- og kulturarven, bevarer den og formidler den for at skabe identitet og selvforståelse. Det vi vil Vi vil være et museum, der er førende

Læs mere

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 14 C, Næstved

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 14 C, Næstved NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 14 C, Næstved Blad 7/2016 Pontus Kjerrman Tine Hecht-Pedersen 24. september - 30. oktober 2016 Næstved Kunstforening inviterer til fernisering af Pontus Kjerrman

Læs mere

RIBE KUNSTMUSEUMs VEDTÆGTER

RIBE KUNSTMUSEUMs VEDTÆGTER 1. MUSEETS NAVN OG EJERFORHOLD, ART OG STATUS 1.1. Ribe Kunstmuseum er en statsanerkendt, selvejende institution. 2. FORMÅL OG ANSVARSOMRÅDE 2.1. Museet skal gennem indsamling, registrering, bevaring,

Læs mere

B I R G I T T E T H O R L A C I U S 21.09.13-18.10.13. GalleriWeber

B I R G I T T E T H O R L A C I U S 21.09.13-18.10.13. GalleriWeber B I R G I T T E T H O R L A C I U S F R E D E I N G E T R O E L S E N L I N D H O L M 21.09.13-18.10.13 GalleriWeber Bagergade 39 5700 Svendborg Tlf.: 6110 5159 www.galleriweber.nu smedjen@post.tele.dk

Læs mere

Eksponering af arkitekturpolitikken i Svendborg Kommune i 2010

Eksponering af arkitekturpolitikken i Svendborg Kommune i 2010 Svendborg Den 28. februar 2010 PROJEKTBESKRIVELSE Eksponering af arkitekturpolitikken i Svendborg Kommune i 2010 STYREGRUPPEN: Birgitte Karmann Roslev, Svendborg Bibliotek samt Svendborg Rotary Klub Erik

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 5/201 4

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 5/201 4 NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 5/201 4 Jens Galschiøt 28. juni - 31. august 201 4 Næstved Kunstforening inviterer til fernisering af Jens Galschiøt lørdag den 28.juni

Læs mere

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Kl. 13.15-14.00: Workshop A: BAT Annette Bruun Hansen Guldborgsund Kommune Annie Lillie Esbjerg Kommune Bettina Lerche Billund Kommune Else Libach

Læs mere

nmlkji nmlkj 43102 FFM Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst info@faaborgmuseum.dk Grønnegade 75 5600 Faaborg Museernes arbejdsplaner

nmlkji nmlkj 43102 FFM Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst info@faaborgmuseum.dk Grønnegade 75 5600 Faaborg Museernes arbejdsplaner Museernes arbejdsplaner Følgende filer er vedhæftet indsendelsen: Referencenummer: 139230 Formularens ID: 494 Sendt til: info@faaborgmuseum.dk Sendt: 04-02-2011 11:32 ------------------------ MUSEERNES

Læs mere

ISBN: 978 87 7674 858 6. Et lyst værelse er trykt med støtte fra Landsdommer V. Gieses Legat og Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat

ISBN: 978 87 7674 858 6. Et lyst værelse er trykt med støtte fra Landsdommer V. Gieses Legat og Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat ET LYST VÆRELSE ET LYST VÆRELSE Empati, rumopfattelse, kunstnerisk selvspejling og æstetik i kvindelige danske forfatteres og billedkunstneres værker i perioden 1930-90 Forfatteren og Syddansk Universitetsforlag

Læs mere

Ole Videbæk, Ribe: Uddrag af plakat til udstillingen Ribe-motiver 2010. Kom til generalforsamling søndag, den 9. maj 2010 kl. 14.

Ole Videbæk, Ribe: Uddrag af plakat til udstillingen Ribe-motiver 2010. Kom til generalforsamling søndag, den 9. maj 2010 kl. 14. April 2010 Ole Videbæk, Ribe: Uddrag af plakat til udstillingen Ribe-motiver 2010 Kom til generalforsamling søndag, den 9. maj 2010 kl. 14.00 HUSK også at se udstillingen Ribe-motiver 2010 fra den 21.

Læs mere

KUNSTEN Museum of Modern Art Aalborg

KUNSTEN Museum of Modern Art Aalborg VEDTÆGTER for Den selvejende institution KUNSTEN Museum of Modern Art Aalborg Kunsten Museum of Modern Art Kong Christians Allé 50 9000 Aalborg Tlf. 99 82 41 00 CVR-nr.: 47 21 82 68 Side 1 af 8 1. Navn,

Læs mere

Efterår 2014. Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner. DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune

Efterår 2014. Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner. DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune Efterår 2014 Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune Lad os mødes I denne folder kan du læse om aktiviteter og

Læs mere

Lolland-Falsters Historiske Samfund

Lolland-Falsters Historiske Samfund Lolland-Falsters Historiske Samfund Program 2014 Årsmødet i Lolland Falsters Historiske Samfund afholdes tirsdag den 29. april 2014 kl. 19.00 på Sukkertoppen, Saxkjøbing Sukkerfabrik Aftenen indledes med

Læs mere

EN SAMLING SURREALISME

EN SAMLING SURREALISME MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Generalforsamlingens 176 fremmødte afspejlede på fornemste vis tendensen fra året 2014, hvor foreningen med en stigning i medlemstallet på 355 kom op på 1315 medlemmer og dermed

Læs mere

Børnekultur i hele landet. Konference om børnekulturens rolle i kommunalreformen. Mandag den 29. maj 2006, kl. 10.00 17.

Børnekultur i hele landet. Konference om børnekulturens rolle i kommunalreformen. Mandag den 29. maj 2006, kl. 10.00 17. Børnekultur i hele landet Konference om børnekulturens rolle i kommunalreformen Mandag den 29. maj 2006, kl. 10.00 17.00 Filmby Århus Børnekulturens Netværk og Børne- og Kulturchefforeningen arrangerer

Læs mere

K K R S J Æ L L A N D

K K R S J Æ L L A N D REFERAT AF KONSTITUERENDE MØDE 2010 K K R S J Æ L L A N D Dato: 25. januar 2010 Tidspunkt: 10.30 Sted: Scandic Ringsted, Nørretorv 57, 4100 Ringsted KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners

Læs mere

SAMARBEJDE. De danske museers puljer. Udgivet af Organisationen Danske Museer

SAMARBEJDE. De danske museers puljer. Udgivet af Organisationen Danske Museer SAMARBEJDE De danske museers puljer Udgivet af Organisationen Danske Museer SAMARBEJDE De danske museers puljer Redigeret af Jørgen Burchardt og Kirsten Rykind-Eriksen Udgivet af Organisationen Danske

Læs mere

RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved

RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved DDS SP v.3.13.1.1 Holdkonkurrence: LDM Hold Senior 1 Vestfalster Skytteforening 54556 Jens West Klasse: 1 188/04 54405 Steffen Christensen Klasse: 2

Læs mere

MEDLEMSBLADET DISFONFINS.DK

MEDLEMSBLADET DISFONFINS.DK MEDLEMSBLADET DISFONFINS.DK to Efter en velbesøgt generalforsamling føler jeg bestyrelsen har fået fuldmagt til at fortsætte i det spor vi gennem tid har fulgt: At formidle kunst og nedbryde afstanden

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

På Generalforsamling 2014 blev det nævnt, at tiden nærmede sig, hvor det akkumulerede beløbstal for indbetaling af kontingent ville passere 1 million

På Generalforsamling 2014 blev det nævnt, at tiden nærmede sig, hvor det akkumulerede beløbstal for indbetaling af kontingent ville passere 1 million MEDLEMSBLADET På Generalforsamling 2014 blev det nævnt, at tiden nærmede sig, hvor det akkumulerede beløbstal for indbetaling af kontingent ville passere 1 million kroner. Derfor var det et ønske fra foreningens

Læs mere

Forskningens Døgn - Vil du være med? Forskningens Døgn bringer viden videre

Forskningens Døgn - Vil du være med? Forskningens Døgn bringer viden videre Forskningens Døgn - Vil du være med? Forskningens Døgn bringer viden videre Hvad er Forskningens Døgn? Forskningens Døgn er en årlig landsdækkende videnskabsfestival, der har til formål at: Hylde forskningens

Læs mere

1. Navn, hjemsted, ejerforhold, art og status Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk museum

1. Navn, hjemsted, ejerforhold, art og status Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk museum 1. Navn, hjemsted, ejerforhold, art og status Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk museum Museet er en selvejende institution med hjemsted i Aarhus Kommune Museets

Læs mere

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse KRAV OG ANBEFALINGER I det næste gives kort svar på, hvordan Forstadsmuseet opfylder eller har planer om at opfylde Kulturstyrelsens krav og anbefalinger til de statsanerkendte museer. Arbejdsgrundlag,

Læs mere

Museumspolitiske synspunkter 2014

Museumspolitiske synspunkter 2014 Museumspolitiske synspunkter 2014 Deltagere Fra Kunst på på ODM s byens årsmøde hegn, Marmorkirken på Nyborg Strand et remix i 2010. af C.W. Eckersberg og Cornelis Cornelisz van Haarlem Foto: Thorkild

Læs mere

Resultatliste - DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014

Resultatliste - DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014 Side 1 af 7 18:34:49 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014 Veteran Plads Bane Navn Res. 5 6 7 8 9 10 P-finale I alt 1 2 022 Jette Skov Pedersen 394 8 51,6 10,6 10,7 10,4

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

AFDELINGER OG INSTITUTIONER

AFDELINGER OG INSTITUTIONER Arbejdsmarkedssekretariat Job & Virksomhedsservice Aktivitet & Udvikling Unge & Uddannelse Sygedagpenge & Ressourceforløb Sprog- & Integrationscenter Pladsanvisningen Dagtilbud (Dagplejen, børnehaverne,

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2013. Generalforsamling Grønbechs Gård 11-03-2014

Bestyrelsens beretning 2013. Generalforsamling Grønbechs Gård 11-03-2014 Bestyrelsens beretning 2013 Generalforsamling Grønbechs Gård 11-03-2014 Omsætning på 486.615 kr. Omsætning 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 180000 160000 140000 120000 100000 DKK 80000 60000 40000

Læs mere

Find landskabet. Lærervejledning 3.-5. klasse

Find landskabet. Lærervejledning 3.-5. klasse Find landskabet Lærervejledning 3.-5. klasse 1 o Forord side 3 o Modulernes aktiviteter og formål side 4-12 o Forberedelse side 13 o Trinmål side 14-15 o Praktisk information side 16 2 Forord Undervisningsforløbet

Læs mere

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Side 1 af 8 StævneProgram 17:32 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.28 November 2010 RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Senior 1P Næstved Skytteforening UNG 14-55879

Læs mere

Horsens Kunstmuseum er et statsanerkendt kunstmuseum, der er forpligtiget til gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling

Horsens Kunstmuseum er et statsanerkendt kunstmuseum, der er forpligtiget til gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling Museernes arbejdsplaner Følgende filer er vedhæftet indsendelsen: Referencenummer: 117119 Formularens ID: 494 Sendt til: kunstmuseum@horsens.dk Sendt: 15-12-2010 16:19 ------------------------ MUSEERNES

Læs mere

Lærervejledning: At sanse naturen langsomt

Lærervejledning: At sanse naturen langsomt Lærervejledning: At sanse naturen langsomt Forløb: At sanse naturen langsomt Målgruppe: Indskoling Fag: Dansk, billedkunst Christen Dalsgaard: Solplettet bøgestamme, 1852 Indledning: I materialet her kan

Læs mere

Find landskabet. Undervisningsmateriale 3.-5. klasse

Find landskabet. Undervisningsmateriale 3.-5. klasse Find landskabet Undervisningsmateriale 3.-5. klasse 1 o Forord side 3 o Generelle opgaver side 4 o Musik - Storstrøms Kammerensemble side 5 o Kulturhistorie - Museum Lolland-Falster side 7 o Billedkunst

Læs mere

RESULTATLISTE. Møn Åben 2012 Luft

RESULTATLISTE. Møn Åben 2012 Luft 04-02-2012 23:09:11 - DDS SP v.3.11.12.1 RESULTATLISTE Møn Åben 2012 Luft Luftgevær, 15m. - Mesterskab BK1 1G 92515 Rikke Lindegaard 14-044 Faxe Skytteforening 200/12 200/12 400/24 2S 99756 Rebecca Ellehave

Læs mere

VEDTÆGTER. for NATURAMA

VEDTÆGTER. for NATURAMA VEDTÆGTER for NATURAMA Baseret på: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 1512 af 14. december 2006 om museer Bekendtgørelse nr. 1510 af 14. december 2006

Læs mere

REFERAT. Møde i Museumsudvalget for Kunsthistorie. 13. maj 2014 kl Referat. 20. juni 2014

REFERAT. Møde i Museumsudvalget for Kunsthistorie. 13. maj 2014 kl Referat. 20. juni 2014 REFERAT Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 20. juni 2014 muse@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Møde i Museumsudvalget for Kunsthistorie

Læs mere

Vedtægter for Langelands Museum

Vedtægter for Langelands Museum Vedtægter for Langelands Museum CVR: 29188955 I henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v. Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske

Læs mere

Rev. 24/9 2012 - Side 1 af 5

Rev. 24/9 2012 - Side 1 af 5 Rev. 24/9 2012 - Side 1 af 5 Info om projektet A Technicolor Dream Part 4 En festival hvor computer og kreativitet møder mennesker til spændende samvær og udfoldelse. Vi sigter mod at det kommende Campus

Læs mere

Byrådets repræsentation i bestyrelser, råd mv.

Byrådets repræsentation i bestyrelser, råd mv. 9. november 2014 Gule markeringer = DF repræsentation Byrådets repræsentation i bestyrelser, råd mv. Børn- og Ungeudvalg Formand Steffen Rasmussen (A) med stedfortræder Jens Erik Kistrup (V) med stedfortræder

Læs mere

LASS Nyhedsbrev februar 2017.

LASS Nyhedsbrev februar 2017. LASS. Indhold: 1. Fra LASS Styrelse. 2. Kurser og møder i LASS. 3. Fra medlemmerne. 4. Hjemmesiden & Nyhedsbrevet. 5. Andre arrangementer. Ad 1: Fra LASS Styrelse: Konstituering: Formand: Næstformand:

Læs mere

PERMANENTE UDSTILLINGER. Designmuseum Danmark formidler centrale udviklingslinjer inden for formgivningshistorien.

PERMANENTE UDSTILLINGER. Designmuseum Danmark formidler centrale udviklingslinjer inden for formgivningshistorien. HISTORIE OG FORMÅL Designmuseum Danmark (tidligere Kunstindustrimuseet) er et af Nordens centrale udstillingssteder for dansk og international, industriel design og kunsthåndværk. Museets samlinger, bibliotek

Læs mere

Skovgaard Museet UNDERVISNING 2015-2016

Skovgaard Museet UNDERVISNING 2015-2016 Skovgaard Museet UNDERVISNING 2015-2016 Oversigt - permanente tilbud Romantik og guldalder Et undervisningstilbud om romantikken og guldalderens kunst, kultur og samfund med udgangspunkt i P.C. Skovgaards

Læs mere

MANNEKLUBBEN. GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 25. OKTOBER 2017 (beretningen af formand Finn Kørvel)

MANNEKLUBBEN. GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 25. OKTOBER 2017 (beretningen af formand Finn Kørvel) MANNEKLUBBEN GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 25. OKTOBER 2017 (beretningen af formand Finn Kørvel) VELKOMST: Velkommen til Manneklubbens generalforsamlingen. Klubben består i dag af 86 medlemmer. VI MINDES

Læs mere

Perspektivplan 2. forslag

Perspektivplan 2. forslag Perspektivplan 2. forslag PRÆSENTATION AF DET GRØNLANDSKE HUS / HISTORIEN Det Grønlandske Hus (DGH) er et kontakt- og samlingssted, der tilbyder rådgivning inden for retslige, uddannelsesmæssige, integrationsmæssige

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 14/15 Hf

Læs mere

Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af følgende:

Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af følgende: 1 Dansk Socialrådgiverforening Seniorsektionen Oversigt over seniorbestyrelser Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af

Læs mere

Tlf.nr./ . Tjenestemandspensionister Claus Bentzen/ 1066/CBE Søren Kocemba 1080/SKH

Tlf.nr./ . Tjenestemandspensionister Claus Bentzen/ 1066/CBE Søren Kocemba 1080/SKH Hvem er din Personale- og Lønkonsulent - gældende 1. november 2016. CENTER/AFDELING/ENHED PERSONALE KONSULENT Tlf.nr./e-mail LØN- KONSULENT Tlf.nr./e-mail Byrådsmedlemmer Claus Bentzen 1066/CBE Søren Kocemba

Læs mere

Referat af Nivå-Kokkedals Tennisklubs generalforsamling den 23. februar 2014

Referat af Nivå-Kokkedals Tennisklubs generalforsamling den 23. februar 2014 Referat af Nivå-Kokkedals Tennisklubs generalforsamling den 23. februar 2014 Til stede fra bestyrelsen var: Finn Hjarding, konstitueret formand, Lis Sorth, baneudvalgsformand, Pia Jensen, motionistformand,

Læs mere

KULTURTJENESTENS TiLbUd for dagtilbud 2012-2013

KULTURTJENESTENS TiLbUd for dagtilbud 2012-2013 KULTURTJENESTENS TILBUD FOR DAGTILBUD 2012-2013 fuglsang KUNSTmUSEUm KUNSTNER mini blume børnekultur guldborgsund KommUNE KNUThENboRg SafaRiPaRK museum LoLLaNd-faLSTER Kurser for pædagoger og kulturtilbud

Læs mere

Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 25. april 2013

Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 25. april 2013 Blad nr. 2854 Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 25. april 2013 Dagsorden Beslutning 1. Godkendelse af mødets dagsorden Godkendt. 2. Meddelelser til orientering 2.1 Ophævelse af fredskovspligt Naturstyrelsen

Læs mere

Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum. Pressemeddelelse, 2.juni 2009.

Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum. Pressemeddelelse, 2.juni 2009. Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum Pressemeddelelse, 2.juni 2009. Danmark får et nyt nationalt søfartsmuseum i 2012. Projektering af de nye udstillinger er netop gået i gang og

Læs mere

5. juli 2013. Bekendtgørelsen findes sidst i dokumentet. Panelet og de tre udvalgs opgaver fremgår af bekendtgørelsen. Det strategiske panel

5. juli 2013. Bekendtgørelsen findes sidst i dokumentet. Panelet og de tre udvalgs opgaver fremgår af bekendtgørelsen. Det strategiske panel Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 post@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk 5. juli 2013 Sammensætning af personer i Kulturstyrelsens

Læs mere

Vedtægter. for. Sydvestjyske Museer

Vedtægter. for. Sydvestjyske Museer Vedtægter for Sydvestjyske Museer Vedtaget den 25. oktober 2011 1 Indhold Side 1. Navn og ejerforhold, art og status 3 2. Hjemsted, adresse og afdelinger 3 3. Formål og ansvarsområde 3 4. Samarbejde med

Læs mere

Resultat. Decemberstævne i Bredebro Idrætscenter 6-7. december 2014

Resultat. Decemberstævne i Bredebro Idrætscenter 6-7. december 2014 Resultat Decemberstævne i Bredebro Idrætscenter 6-7. december 2014 1 Resultatliste Hold Klasse A M.Com HFFS 584 Morten E. Kristensen 199,07 Børge Hansen 194,09 Kjeld Østergaard 191,05 Anders Jeppesen 177,00

Læs mere

Genveje til indsamling?

Genveje til indsamling? Genveje til indsamling? Spørgeskema vedr. arkivernes virksomhed - til brug for det fremtidige indsamlingsarbejde i arkiverne og i SLA Om spørgeskemaet (en vejledning) Dette spørgeskema har to formål. Det

Læs mere

KOM OG VÆR MED I ET GRÆNSELØST FÆLLESSKAB

KOM OG VÆR MED I ET GRÆNSELØST FÆLLESSKAB KOM OG VÆR MED I ET GRÆNSELØST FÆLLESSKAB Den gamle bom ved grænseovergangen Ellund Kirkevej mellem Ellund i Tyskland og Frøslev i Danmark. HVAD ER GRÆNSEFORENINGEN? Grænseforeningen, der er en folkeoplysende

Læs mere

K K R S J Æ L L A N D

K K R S J Æ L L A N D REFERAT 2014 K K R S J Æ L L A N D Dato: 28-01-2014 10:30 Sted: Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted. Mulighed for gruppemøder fra kl. 9.00 Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

Horsens Kunstmuseum. Museologi og kuratering Undervisningsmateriale til stx og hf

Horsens Kunstmuseum. Museologi og kuratering Undervisningsmateriale til stx og hf Horsens Kunstmuseum Museologi og kuratering Undervisningsmateriale til stx og hf Introduktion Horsens Kunstmuseum - et museum for nyere kunst Horsens Kunstmuseum fokuserer på den moderne kunst. Udgangspunktet

Læs mere

Vedtægterne er udarbejdet i henhold til:

Vedtægterne er udarbejdet i henhold til: Vedtægterne er udarbejdet i henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014 af museumsloven Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer mv. Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske

Læs mere

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse.

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. VEDTÆGTER for NATURAMA Navn og formål 1 Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. Naturama er videreførelsen af Svendborg Zoologiske Museum. 2 Naturama

Læs mere

- # - - # - Ad 2: Kurser & møder i LASS: Se nærmere omtale af kurserne samt praktiske oplysninger i programmet eller i kalenderen på

- # - - # - Ad 2: Kurser & møder i LASS: Se nærmere omtale af kurserne samt praktiske oplysninger i programmet eller i kalenderen på LASS. Indhold: 1. Fra LASS Styrelse. 2. Kurser og møder i LASS. 3. Fra medlemmerne. 4. Hjemmesiden & Nyhedsbrevet. 5. Andre arrangementer. Ad 1: Fra LASS Styrelse: Referat af Årsmødet er lagt på websitet

Læs mere

Vedtægter for Middelfart Museum

Vedtægter for Middelfart Museum Vedtægter for Middelfart Museum 1. Museets navn og ejerforhold, art og status Middelfart Museum er en selvejende institution og et statsanerkendt kulturhistorisk museum med lokalhistorisk arkiv. 2. Museets

Læs mere

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Baggrund Formål Få børn og andre ud i naturen, Børn er i dag halvt så meget i naturen som deres bedste forældre var, da de var børn (Gallup-undersøgelse 09)

Læs mere