TAK! Private. Staten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TAK! Private. Staten"

Transkript

1

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Tak til bidragsydere side 2 Museets arbejdsgrundlag side 3 Samlinger, arkiver og bibliotek side 4 Erhvervelser, forskning og projekter side 6 Konservering og bevaringsarbejde side 8 Formidling side 9 PR- og sponsorvirksomhed side 11 Kiosk og café side 14 Bygninger og udendørsarealer side 14 Inventar og materiel side 15 Museets organisation og administration side 15 Museets personale side 16 Museets økonomi side 18 Besøgstal side 18 Billedkavalkade Tuxen-fernisering side 20 TAK! Nedenstående fonde, private og offentlige institutioner har i beretningsåret støttet op om Fuglsang Kunstmuseums aktiviteter. Museet bringer dem alle sin varmeste tak: Private 15. Juni Fonden Augustinus Fonden Lillian og Dan Finks Fond Ludvig og Sara Elsass Fond Ny Carlsbergfondet Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat Realdania Schønherr A/S Staten Kulturstyrelsen Kommuner Guldborgsund Kommune Lolland Kommune Vordingborg Kommune Anden støtte Herudover skal der lyde en stor tak til de mange både private og offentlige fonde og institutioner, som gennem tilskud til museets samarbejdspartnere indirekte også har støttet op om Fuglsang Kunstmuseums aktiviteter. Fuglsang Kunstmuseums Venner Desuden skal her lyde en stor tak til bestyrelsen for og medlemmer af Fuglsang Kunstmuseums Venner, der engageret, aktivt, økonomisk og praktisk har bakket op om museet også i Fuglsang Kunstmuseums sponsorer Desuden vil Fuglsang Kunstmuseum gerne takke årets sponsorer, som på forskellig vis har støttet kunstmuseet og bidraget til gennemførelse af årets mange aktiviteter: 2

3 Virksomhedssponsorater 2010 Velsmag ad libitum Arkitektfirmaet Friis Andersen Beierholm Revision Byggefirmaet Brdr. Pedersen Deloitte Statsautoriseret Revisionsselskab Frimann Biler Færgen Nordea Nykøbing F. Boligselskab Pajor Reklame REFA Energi REFA A/S Ret og Råd i Maribo raaco Softline Troels Jørgensen A/S aage maagensen statsautoriseret revisionsaktieselskab Materialesponsorater 2010 Velsmag ad Libitum Det gamle røgeri, Nysted Frederiksdal Kirsebærvin Lolle Frugt, Sakskøbing Steen s Bageri, Nykøbing F. Fotografer Museet sender en tak til fotografer, som i denne og andre publikationer har stillet deres optagelser til rådighed for museets gengivelse: Ingrid Riis, Ole Akhøj, Finn Brasen, Peter Cook, Leif Tuxen og Tage Jensen MUSEETS ARBEJDSGRUNDLAG 1.0 Museets navn 1.1 Fuglsang Kunstmuseum Museets kontaktoplysninger 1.2 Nystedvej 71, 4891 Toreby L. Telefon: Mail: Internetadresse: Museumskategori og ejerforhold 1.3 Statsanerkendt kunstmuseum. Selvejende institution. Museets formål 1.4 og emnemæssige indhold Museet er kunstmuseum for Guldborgsund Kommune, Lolland Kommune, Vordingborg Kommune, Faxe Kommune, Stevns Kommune og Næstved Kommune (tidligere Storstrøms Amt). Gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling skal museet varetage den kunsthistoriske del af Danmarks kulturarv samt i almindelighed bidrage til kendskabet til og interessen for billedkunst. Museets emneområde er dansk kunst i form af maleri, skulptur, tegning og grafik fra den nationale kunstuddannelses oprettelse i 1754 og frem til i dag. Museet skal gøre samlingerne tilgængelige for offentligheden og stille dem til rådighed for forskningen samt udbrede kendskabet til resultatet af såvel museets egen forskning som anden forskning baseret på museets samlinger. Museet skal drage omsorg for samlingernes forsvarlige opbevaring og nødvendige konservering. Museet skal ved aktivt udstillings- og formidlingsarbejde gøre sin samling og sin viden tilgængelig for alle befolkningsgrupper. 3

4 Oprettelse 1.5 Museet er oprettet i 1890 som en kunstafdeling i Lolland-Falsters Stiftsmuseum i Maribo. I 1944 fik kunstmuseet sin egen tilbygning her og blev i 1966 udskilt som selvstændig institution: Lolland-Falsters Kunstmuseum. I 1989 ændredes navnet til Storstrøms Kunstmuseum. I oktober 2007 ændredes navnet til Fuglsang Kunstmuseum, og i januar 2008 åbnedes den nye museumsbygning ved Fuglsang, som siden da har dannet rammen om museets virksomhed. Medlemskab af foreninger, organisationer mv. 1.6 Museet er medlem af den samlede, danske museumsforening, Organisationen Danske Museer (ODM). Museet er endvidere medlem af Museumstjenesten og Museernes Fællesforsikring. Museet er andelshaver i Kunstkonserveringen, som er de danske kunstmuseers center for bevaring og restaurering af kunst samt den fælles webinstitution Åbne Samlinger foruden Museumstjenesten. Museet er desuden tilknyttet Historisk Atlas, som er et digitalt projekt, der på nettet formidler kulturarv gennem historiske og nutidige kort, billeder og tekst ( Museet er desuden medejer af Kulturtjenesten på Lolland-Falster ( Ved museets faglige faste medarbejderes personlige medlemskaber er museet ligeledes tilknyttet International Council of Museums (ICOM). Museumsdirektør Anne Højer Petersen har i beretningsåret deltaget i forskellige bestyrelser, råd og netværk samt deltaget løbende i mødeaktivitet i flg. sammenhænge: Billedkunstrådet i Guldborgsund Kommune; Konsulent for Forpagterbolig-styregruppen; Kunstkonserveringens bestyrelse (formand); Kontaktmødevirksomhed med kulturcheferne i Guldborgsund og Lolland Kommuner & Museum Lolland-Falster; Management Network II (lokalt ledernetværk); Styregruppen for Åbne Samlinger samt MUSBELT netværk mellem museer og uddannelsessteder i Region Femern Bælt. Museumsforvalter Jesper Smith er tilknyttet forvalternetværket under ODM, og museumstekniker Axel Møller-Jensen er medlem af ODMs erfa-gruppe vedr. Teknik og CTSstyring mv. Arbejde og konsulentbistand for andre institutioner 1.7 Museets kunstfaglige personale har på opfordring rådgivet såvel offentlige som private om kunstforhold vedr. identifikation og bevaring, herunder kommuner og institutioner i museets ansvarsgeografi. Museets leder, navn og stilling 1.8 Museets leder er museumsdirektør, mag.art. & merk.d. Anne Højer Petersen. Åbningstider 1.9 For at give områdets sommerturister størst mulig chance for at besøge museet samt udnytte personaleressourcerne bedst muligt, har beretningsåret haft differentierede åbningstider; højsæson, skuldersæson og lavsæson. I højsæsonen er der åbent alle ugens 7 dage, hvorimod museet er lukket både mandage og tirsdage i vintermånederne (hvor lokale skoler og institutioner dog kan træffe særaftale om åbning). Som følge af stor publikumstilstrømning ved Tuxen-udstillingen har museet i tilknytning hertil ekstraordinært udvidet åbningstiden. SAMLINGER, ARKIVER OG BIBLIOTEK 2.0 Generel beskrivelse af samlingen 2.1 Fuglsang Kunstmuseum rummer dansk maleri, skulptur og kunst på papir fra ca og til i dag. Samlingen er fordelt på 644 malerier, 187 4

5 skulpturer, 6 stykker kunsthåndværk og 2703 numre af kunst på papir; i alt 3540 inventarnumre. En række kunstværker består af flere værker (grafikmapper samt bogværker med originalgrafik), dvs. ca værker i alt. Samlingens tyngde ligger i perioden ca Museet har dertil 38 inddeponerede værker, der er udformet som langtidsdeposita. Disse fordeler sig på 22 malerier og 16 skulpturer fra private og offentlige samlinger. Samlinger 2.2 Uddeponeringer og udlån 2.3 Uddeponeringer Museet har i alt 24 malerier og 4 gipsafstøbninger langtidsuddeponeret på 12 lokaliteter. Deposita kræver, at værkerne skal være tilgængelige for offentligheden og en vis standard mht. sikkerheden omkring værkerne skal være opfyldt. Udlån af værker til særudstillinger Hvor intet andet er nævnt, er værket et maleri. Nivaagaards Malerisamling, Ribe Kunstmuseum og Skovgaard Museet Længsel. Lundbye og Kierkegaard 2. juni maj 2014 Johan Thomas Lundbye: Piletræer ved et gærde, Vognserup Kulturstiftung Worpswede og Johannes Larsen Museet Kvindelige kunstnere fra kunstnerkolonien Kerteminde i Danmark og Worpswede 16. juni januar 2014 Anna E. Munch: Ved de gamle pile ARoS Aarhus Kunstmuseum og Sophienholm Kay Christensen det evige eventyr 28. september april 2014 Regnvejret, 1940 (ikke vist på ARoS) De to søstre Bornholms Kunstmuseum og Faaborg Museum Naturdrømmerier. Olaf Rudes akvareller 14. oktober juni akvareller af Olaf Rude. Nivaagaards Malerisamling SNE. Akvarel, maleri, poesi 15. december marts 2014 L.A. Ring: Diset vinterdag i Vinderød Skagens Museum TUXEN farver, friluft og fyrster 3. maj 14. september 2014 Laurits Tuxen: Ved frokosten. Frederikke og Nina Tuxen i Villa Dagminne Randers Kunstmuseum Sven Dalsgaard 100 år 30. juli januar malerier og 5 skulpturer af Sven Dalsgaard. KØS Museum for kunst i det offentlige rum Mindesmærker i dag. Fra magt til mennesker 6. september februar værker af Gottfred Eickhoff: En gipsmodel til Roepigerne samt 3 tegnede skitser hertil. Nivaagaards Malerisamling og Ribe Kunstmuseum Martinus Rørbye Det nære & det fjerne 7. september maj 2015 Martinus Rørbye: Agterdelen af et græsk fartøj. (1836). BRANDTS Havet det andet landskab 10. oktober marts 2015 Johannes Larsen: Dønning på Kerteminde Bugt Bibliotek 2.4 Museet har fast abonnement på auktionskataloger fra Bruun Rasmussens Kunstauktioner samt på tidsskrifterne Kunstavisen, Danske Museer og Antik & Auktion. Herudover har biblioteket modtaget kataloger og publikationer fra andre museer og udstillingssteder (udvekslingseksemplarer) samt indkøbt nye bøger i mindre omfang. Biblioteket savner i beretningsåret fortsat fysisk søgbarhed 5

6 på opslagsværker, periodebøger samt udstillingspublikationer. Registrering/dokumentation 2.5 Årets nyerhvervelser er alle basisregistreret på Regin Kunst og siden frigivet på jf I 2014 blev 22 værker nyoprettet i Regin Kunst, både nyerhvervelser og værker, der blev forefundet uinventariseret/ikke tidligere elektronisk registreret. Yderligere 315 værkers data blev tilføjet og/eller rettet på baggrund af ny viden. Herefter kan alle museets kunstværker søges på ERHVERVELSER, FORSKNING OG PROJEKTER 3.0 Erhvervelser 3.1 Inv. 2014/1 Robert Jacobsen: Uden titel Skulptur. Bemalet jern Gave fra Fuglsang Kunstmuseums Venner Købt med tilskud fra Ny Carlsbergfondet Inv. 2014/3 Oluf Hartmann: Skrænt med forblæste træer ved Guldborgsund. U.å. Maleri. Olie på lærred. Købt med tilskud fra Guldborgsund Kommune Inv. 2014/4 Oluf Hartmann: Stengærde i skoven nær Fuglsang Maleri. Olie på lærred. Købt med tilskud fra Guldborgsund Kommune Inv. 2014/5 Oluf Hartmann: Træstamme ved Skejten nær Fuglsang. U.å. Maleri. Olie på lærred. Købt med tilskud fra Guldborgsund Kommune Inv. 2014/10 Valdemar Schønheyder Møller: Solen i granskoven. Ca Maleri. Olie på lærred. Købt med tilskud fra Kulturstyrelsen Inv. 2014/11 Olaf Rude: Portræt af kammersangerinde Johanne Bruun Maleri. Olie på lærred Gave fra Fuglsang Kunstmuseums Venner Inv. 2014/12 Ingemann Andersen: Tårn med buehvælv Træsnit Gave fra Nakskov Kunstforening Inv. 2014/14 Olaf Rude: Skejten, Lolland Akvarel Gave fra privat ejer Inv. 2014/6 Mogens Bøggild: Tårnfalk. Forarbejde til stentøjsskulptur, Bing & Grøndahl, Skulptur. Gips. Gave fra anonym privat ejer 1980 Inv. 2014/2 Robert Jacobsen og Victor Vasarely: Uden titel Skulptur. Bemalet jern Inv. 2014/7 Mogens Bøggild: Noah med duen. U.å. Gipsrelief. Gave fra anonym privatejer

7 Inv. 2014/8 Kai Nielsen: Pigebarn, der piller tæer, siddende Skulptur. Gipsafstøbning. Testamentarisk gave 1988 Inv. 2014/9 Ernst Hansen: Mappe med tegninger og raderinger. U.å. Inv. 2014/13 Henrik Madsen: Barnets verden. Udkast til udsmykning af centralbiblioteket i Nakskov. Blyant, vandfarve og dækfarve på papir opspændt på ramme. Købt af kunstneren 1950 Inv. 2014/15 Herman A. Kähler: Fad. U.å. Inv. 2014/16 Axel Salto: Krukke. U.å. Forskning og projekter 3.2 Tine Nielsen Fabienke planlagde og afviklede fokusudstillingen: Mellem skønhed og gru. Palle Nielsens fantastiske fortællinger, som blev vist på Fuglsang Kunstmuseum fra den 5. august til og med den 21. september Tine Nielsen Fabienke fortsatte og gennemførte særudstillingsprojektet TUXEN farver, friluft og fyrster og redigerede tilhørende forskningspublikationer (dansk samt paralleloversættelse til engelsk), øvrige publikationer og aktiviteter i nært samarbejde med Skagens Museum. Udstillingen vistes på Fuglsang Kunstmuseum fra den 10. oktober 2014 og med sidste åbningsdag den 4. januar Udstillingen vistes forinden på Skagens Museum i maj september Tine Nielsen Fabienke påbegyndte research til særudstillingsprojektet om Fuglsang som kulturelt mødested i perioden ca Udstillingen med tilhørende publikationer og aktiviteter planlægges afviklet på Fuglsang Kunstmuseum september 2015 januar Tine Nielsen Fabienke påbegyndte samarbejde med Holstebro Kunstmuseum og Vendsyssel Kunstmuseum mhp særudstillingsprojekt om kunstnersammenslutningen Martsudstillingen. Udstillingen med tilhørende publikationer og aktiviteter planlægges afviklet på Fuglsang Kunstmuseum februar maj Den vises forinden på Holstebro Kunstmuseum og efterfølgende på Vendsyssel Kunstmuseum. Tine Nielsen Fabienke påbegyndte samarbejde med freelance kunsthistoriker, ph.d. Mette Højsgaard og Esbjerg Kunstmuseum mhp særudstillingsprojekt om de konkrete kunstnere og det sociale potentiale i efterkrigstiden og i dag. Udstillingen med tilhørende publikationer og aktiviteter planlægges afviklet på Fuglsang Kunstmuseum i med efterfølgende visning på Esbjerg Kunstmuseum og Randers Kunstmuseum. Anne Højer Petersen færdiggjorde primo 2014 den i 2013 påbegyndte forskning om Sven Dalsgaards tidlige skulpturer (ca ) med afsæt i museets samling, og resultatet foreligger i den peer-reviewede forskningspublikation Sven Dalsgaard 100 år, der udkom i tilknytning til udstillingen, der vistes på Fuglsang Kunstmuseum sommeren Jacob Helbo Jensen fortsatte og koordinerede særudstillingsprojektet Uden for myldretid (samtidsfotografi, med fokus på landets yderområder og deres potentialer), der var påbegyndt i De deltagende fotografer var: Henrik Saxgren, Christina Capetillo, Carsten Ingemann og Torben Eskerod. Udstillingen vistes på Fuglsang Kunstmuseum 24. januar til 16. marts Udstillingen vistes forinden på Bornholms Kunstmuseum, Sønderjyllands Kunstmuseum og på Vendsyssel Kunstmuseum. I samarbejde mellem Realdania, fotograferne og museerne produceredes den ledsagende bog samt øvrige publikationer. 7

8 Jacob Helbo Jensen påbegyndte samarbejde med Johannes Larsen Museet og KunstCentret Silkeborg Bad mhp særudstillingsprojektet Egeekspeditioner med store tegninger af billedkunstner Ole Lejbach f og med tekster af forfatter Jens Blendstrup f Udstillingen med tilhørende publikationer og aktiviteter planlægges afviklet på Fuglsang Kunstmuseum 11. juni 30. august Efterfølgende vises den på Johannes Larsen Museet og KunstCentret Silkeborg Bad. Ph.d. - forløb Museumsinspektør og ph.d.-stipendiat Gertrud Oelsner har i beretningsåret fortsat varetaget - i et samarbejde mellem Ribe Kunstmuseum, Fuglsang Kunstmuseum og Aarhus Universitet - et treårigt ph.d.-forløb med arbejdstitlen Politisk ikonografi i dansk landskabsmaleri Projektet sigter imod dels at revurdere fremkomsten og betydningen af den nationale drejning i dansk billedkunst, dels mod for første gang at levere en fyldestgørende karakteristik af nationalromantikken i dansk billedkunst, der hidtil har været betragtet som en mellemperiode i dansk kunst uden behov for særskilt behandling og interesse. Projektet, påbegyndt 2013, har indtil nu modtaget positive halvårlige evalueringer. Der er i regi af Institut for æstetik og kommunikation afholdt et undervisningsforløb i efterårssemesteret 2014 med efterfølgende vejledning af de studerende, bedømmelse af eksamensopgaver samt afholdt mundtlig efterkritik. Den aktuelle status for projektet er således, at opnåelsen af de 30 ECTS point forventes fuldbyrdet i løbet af foråret 2015, ligesom alle instituttimer forventes endelig opbrugt her. Desuden har Gertrud Oelsner været medredaktør af det seneste nummer af Passepartout (#35), og dertil kommer udarbejdelse af fagfællebedømmelse af eksterne artikler, der falder inden for den periode, som ph.d.-projektet undersøger. Gertrud Oelsner er ligeledes deltaget i en række seminarer mm. i 2014 bl.a. Thorvaldsen. Derfor! (6. marts), Context Constructions (28. april 1. maj), 1814-seminar (22. maj), Political Culture after Napoleon. Masterclass (4.-5. september) og Norden/the North ( november). I regi af museerne har bidraget fra Gertrud Oelsner primært bestået af medvirken ved Forskningens Døgn, udarbejdelse af forskningsartikler, realisering af international vitalisme-seminar (afholdt på Lysebu v. Oslo) samt medvirket som konsulent ifm. udarbejdelse af det forskningsbaserede udstillingsprojekt FORVANDLINGER. Moderne myter i dansk kunst Hovedvejleder for projektet er professor Jacob Wamberg og bivejleder er adjunkt Karina Lykke Grand. KONSERVERING OG BEVARINGSARBEJDE 4.0 Fællessamlingens konservator, Åsa Tempelman, tjekker maleri af Sven Dalsgaard ved indcheck af Dalsgaard-udstillingen, forår Museets konserveringskvote har i 2014 udgjort 2 1/2 andele hos Kunstkonserveringen. Foruden konserveringsarbejde i museets samlinger har Kunstkonserveringen desuden foretaget ind- og udcheck af museets 2 store særudstillinger om hhv. Sven Dalsgaard og Laurits Tuxen samt af egne værker til udlån samt ydet div. Konserveringsfaglig rådgivning. 8

9 I beretningsåret er endvidere færdiggjort værkgennemgang og bevaringsregistrering af museets skulptur-samling med henblik på udarbejdelse af en opdateret bevaringsstatus for hele museets samling forud for etablering af egl. bevaringsplan. Konserverede værker malerier og 3 skulpturer af Sven Dalsgaard er blevet færdigkonserveret mhp udstillingsbrug; et maleri af Anna Maria Mehrn er blevet konserveret forud for fotografering. Desuden er 3 nyerhvervede malerier af Oluf Hartmann blevet konserveret. FORMIDLING 5.0 Foruden den faste samling, har museet arrangeret følgende særudstillinger i 2014 Uden for myldretid Sven Dalsgaard 100 år Mellem skønhed og gru Palle Nielsen Farver, friluft og fyrster, Laurits Tuxen efterskoleelever 39 kostskoleelever 111 gymnasieelever 18 fra andre ungdomsuddannelser. Relateret til særudstillinger, har 292 af disse gæster besøgt Uden for myldretid, 394 har besøgt Sven Dalsgaard og 610 har besøgt museet under Laurits Tuxen. Gruppen af børn/unge har deltaget i følgende antal omvisninger: Uden for myldretid 5 Sven Dalsgaard 9 Laurits Tuxen 2 Omvisning i samlingerne 9 Fortælletæppe 6 Desuden har gruppen af børn/unge deltaget i flg. antal workshops: Find Landskabet 8 Workshops til særudstillinger 24 Neergaards Salon 1 Derudover har 23 grupper været på museumsbesøg på egen hånd, ligesom museets formidler har været ude på flere skoler og fortælle om kunst. Formidling voksne/grupper 5.1 I 2014 har været afholdt 105 arrangementer med et samlet deltagerantal på 3212 personer. Relateret til særudstillinger, har 521 af disse gæster besøgt Uden for myldretid, 978 har besøgt Sven Dalsgaard og 917 har besøgt museet ved Laurits Tuxen. I alt har disse grupper været på 50 omvisninger, ligesom 26 grupper har valgt at gå på egen hånd. Undervisning børn/unge elever fordelt på 72 klasser besøgte museet i 2014, fordelt således: 415 unge uden undervisningssammenhæng 195 børnehavebørn 55 fra SFO er 44 elever fra specialklasser 796 folkeskoleelever Forgående side: Museets formidler Guri S. Andersen i gang med en af de mange undervisningsforløb, som tilbydes skoler og uddannelsesinstitutioner. Anden formidling Foredrag i forbindelse med særudstillingen Uden for myldretid: 9

10 Artist Talk v/ Henrik Saxgren og Torben Eskerod (to af udstillingens deltagende fotografer). 8. februar Foredrag Hvad er samtidsfotografi? en generel introduktion v/ Leder af Fotografisk Center, mag. art. Kristine Kern. 8. marts Onsdage i juli og august: Huset Rundt 2014 Museet gentog succesen fra de foregående somre og inviterede museets gæster til huset rundt 9 onsdage i juli og august måned. Museets kunsthistorikere satte fokus på forskellige dele af museets samlinger, særudstilling og arkitektur i omvisninger à ca. 45 minutters varighed. Den årlige, tværfaglige Skejten-tur havde i deltagere, ligesom Krible-krable små dyr i vandhullet i Fuglsang Parkhave samlede 49 børn og voksne under kyndig naturvejledning. Konsulentbistand for andre institutioner 5.4 Museumsinspektør Tine Nielsen Fabienke har rådgivet Lolland Kommune i forbindelse med bevaring af kunst i det offentlige rum og kommunens kunstsamling, ifm. bevaring af værker i svømmehallen i Nakskov og sortering af kunstsamlingen i kælderen i rådhuset i Maribo. Formidler Guri Skygge Andersen har som ekstern konsulent bistået Lolland Kommune med at udarbejde 12 tekster om udvalgte værker i Lolland Kommunes eje til publicering på Lolland Kommunes hjemmeside hver den 1. i måneden. Museumsdirektør Anne Højer Petersen har gennem styregruppen for etablering af KunsthalGLAS i Præstø rådgivet om kunstudstillinger, indretning, administration og fundraising. Andre arrangementer i 2014 Foredrag under Forskningens Døgn omkring forskningen i forbindelse med forårets Sven Dalsgaards særudstilling. Foredragsholder Anne Højer Petersen. Tema: Den ukendte Sven Dalsgaard. 25. april. Foredrag i forbindelse med Sommermusik på Fuglsang august. Fordragsholder Anne Lie Stokbro. Tema: Kvindelige kunstnere fra 1850 til i dag. 24. august. Hold dit møde på Fuglsang Kunstmuseum I beretningsåret er der 17 gange stillet mødefaciliteter og lokaler til rådighed for firmaer, der har valgt at holde deres forretningsmøder på Fuglsang Kunstmuseum. Det er både offentlige virksomheder så vel som fonde og private virksomheder, herunder sponsorer, der har benyttet sig af denne mulighed. Ekstern formidling 5.5 Tine Nielsen Fabienke har holdt foredrag/indlæg om følgende: Olaf Rudes akvareller på Faaborg Museum den 18. marts. Foredrag om Laurits Tuxen i regi af Sydfalster Folkeuniversitet på Marienlyst Højskole den 11. november. Afholdt oplæg om udstillingsprojektet TUXEN farver, friluft og fyrster i Kuratorisk Forum, Institut for Kunst og Kulturkulturvidenskab, Københavns Universitet den 25. november. 10

11 Publikationer 5.6 Uden for myldretid. Christina Capetillo, Torben Eskerod, Carsten Ingemann og Henrik Saxgren: I tilknytning til denne særudstilling udkom en publikation (216 sider), som indeholder illustrationer samt kunstnerinterview v/ Søren Møller Christensen og Helene Schytter, og kunstnernes egen skriftlige og billedlige dokumentation for udstillingens tilblivelse. Øvrige publikationsudgivelser til særudstillingen er: plakat 70 x 60 cm, flyer og dobbeltpostkort med fire motiver. Sven Dalsgaard 100 år: I forbindelse med udstillingen udkom forskningspublikation (200 sider, rigt illustreret), plakater i to størrelser, notesbog, 2 postkort samt en 3-sproget flyer. TUXEN farver, friluft og fyrster, som forskningsbaseret publikation (256 sider, rigt ilustreret) dansk og engelsksprogede udgaver. Plakat i 70x50 cm og A3 samt tresproget flyer, notesbog og dobbelt postkort. En del af museets særudstillingsplakater skæres til og lamineres af Aktive Venner til dækkeservietter, som er populære blandt museets gæster. PR & SPONSORVIRKSOMHED 6.0 Museet har i beretningsåret haft en omfattende udsendelse af pressemeddelelser om særudstillinger, formidlingsaktiviteter og generelt om museet. Kunstmuseet har nydt store landsdækkende omtaler og anmeldelser af både samlingerne, særudstillingerne og arkitekturen samt i mindre omfang internationalt. Hjemmeside 6.1 Museets hjemmeside bliver hyppigt opdateret med nyheder, informationer, aktiviteter og fotografier. Ved mange af oplæggene på museets Facebook-side bliver der linket til museets hjemmeside, hvor den omtalte aktivitet er beskrevet i detaljer og ofte med flere illustrationer. Det resulterer i flere besøgende på hjemmesiden. Digitalt Nyhedsbrev 6.2 Gennem hver måned i 2014 er der gratis blevet udsendt et digitalt nyhedsbrev til abonnenter med informationer om udstillinger, aktiviteter, erhvervelser, nyheder mv. Alle kan melde sig til modtagelse af nyhedsbrevene på museets hjemmeside eller i museumsbutikken. Ved udgangen af 2014 var antallet af nyhedsbrevsmodtagere 830, en stigning 39 % i forhold til Facebook 6.3 Museets virksomhedsside på Facebook anvendes bl.a. for at benytte en platform, der er mere fri i tonen, og hvor man på få minutter kan nå sine fans. Brugerne inviteres til at kommentere på statusser, noter og fotografier af værker, ferniseringer og bag- kulissen situationer. Der er ad flere omgange forsøgt annoncering af siden og boosting af enkelte postings med gode resultater. Siden genererede således godt nye følgere i 2014, der fik det samlede antal op på ca brugere ved udgangen af december. Twitter 6.4 En af museets andre sociale platforme er på Twitter. Museet tweeter meget korte statusopdateringer. Nogle af museets tweets bliver re-tweetet af andre profiler, og ryger således ud til deres følgere også. Museet retweeter også andres postings i fald det er relevant information for museets følgere. Der er både mulighed for at linke til mere information, f.eks. til hjemmesiden, og til at hashtagge (#) og uploade billeder. Museet havde ved udgangen af 2014 genereret ca. 100 nye følgere, og har nu en samlet følgeskare på 145, der ser museets tweets, når de åbner deres Twitter-profil. Men alle kan se vores tweets, man søger på emne, på 11

12 hashtags eller personer/firmaer. Museet følger også en del andre Twitter-profiler, typisk andre kulturinstanser eller nyhedsmedier, for at holde sig orienteret. Instagram 6.5 Museet oprettede i 2013 en profil på Instagram, der er et socialt medie i form af en app til smartphones og andre mobile enheder (f.eks. tablets). Netværket er billedbåret og tonen er let og billedteksten særdeles kortfattet. Statusopdateringerne er ofte uden aktualitet eller sammenhæng, det er billedet, der bærende, og derfor er mulighederne uendelige. Det er bl.a. en sjælden mulighed for at udbrede kendskabet til museets store samling. Ved hver status hashtagges (#) relevante ord, navne, årstal og lign. som søgeord, så selv brugere, der ikke følger museet, men som søger på et #, som hænger på en af vores statusser, vil nå frem til Fuglsang Kunstmuseum. Eksempler #fuglsang, #lolland, #tuxen, #1814, #goldframe, #Skejten. Museet har et fællesskab med bl.a. Skagens Museum, Experimentariet, SMK, Skovgaardmuseet, Arbejdermuseet og Louisiana om hashtagget #mandagpåmuseet på mandage, der er lukkedag, med bag-kulissen postings. Museet havde ved udgangen af 2014 ca. 450 følgere og har således genereret ca. 370 nye i løbet af året. Tryksager og annoncer 6.6 Museets brochurer, plakater, foldere og lignende tryksager udsendes til biblioteker, turistbureauer, overnatningssteder, gallerier og kulturinstitutioner. Museet annoncerer til tider i kunsttidsskrifter, dagblade, turistkataloger og online platforme. De fleste annoncer er tilknyttet de aktuelle særudstillinger. Virksomhedssponsorater 6.7 Museet arbejder løbende med etablering og varetagelse af kontakter til erhvervslivet med henblik på sponsorater. Pengesponsorater er typisk etårige, evt. flerårige samarbejder, hvorimod sponsoraterne i naturalier ofte er tilknyttet en bestemt udstilling, event eller periode. Vi kan med glæde konstatere, at mange etårige sponsoraterer blevet gentegnet til det efterfølgende år, hvilket også har været gældende for TV og radio januar 2014: TV2 Øst nyhederne interviewer billedkunstner Torben Eskerod under forberedelserne til fotoudstillingen Uden for myldretid. (Se nedenstående foto) Eksempel på hvordan Fuglsang Kunstmuseum fremtræder på Instagram-netsiden. 23. januar 2014: P4 Sjælland interviewer billedkunstner Carsten Ingemann ifm. åbningen af fotoudstillingen Uden for myldretid. 10. september 2014: Museumsinspektør Gertrud Oelsner medvirker som ekspert i en af 12

13 udsendelserne i programserien Rebeller i dansk kunst på DRK. 30. september 2014: TV2 Øst nyhederne viser ankomsten af Laurits Tuxen-maleri fra New York og interviewer inspektør og kurator Tine Nielsen om forberedelserne til den kommende skagensmalerudstilling. 9. oktober 2014: TV2 Øst viser klip fra åbningen af udstillingen TUXEN farver, friluft og fyrster, der åbnes af HKH Prinsesse Benedikte. 9. oktober 2014: P4 Sjælland interviewer udlåner John E. Oden og ferniseringsgæster under åbningen af TUXEN farver, friluft og fyrster. 22. oktober 2014: P4 Sjælland interviewer direktør Anne Højer Petersen om publikumssuccessen og de udvidede åbningstider ifm. skagensmalerudstillingen. 7. november 2014: TV Øst besøger Fuglsang og Skejten i programserien Sjællandsleden med vandreture der løber i hele regionen; denne gang fra Vantore til Fuglsang. Museumsdirektør Anne Højer Petersen bliver interviewet og viser rundt på museet. Privatbesøg af HM Dronning Margrethe d Omvisning v. museumsdirektør Anne Højer Petersen, ledsaget af bestyrelsesformand Flemming Frydendal og programchef Karen Skou, Realdania 27. februar: Besøg af den norske ambassadør Ingvard Havnen og frue samt konsul Aksel Føns Jonsen. 7. marts: Zetland arrangerer scenemagasinet Lolland-Falster Live i den store særudstillingssal med ca. 150 deltagere. 9. april: Besøg af Kultur- og Fritidsudvalget, Guldborgsund Kommune. 9. oktober: HKH Prinsesse Benedikte åbner efterårets særudstilling. 25. november 2014: HKH Dronning Margrethe II er på privat besøg på museet og vises om i Tuxen-udstillingen af udstillingsansvarlig Tine Nielsen Fabienke og direktør Anne Højer Petersen. TV Øst bringer klip i nyhedsudsendelsen samme aften. Særlige gæster februar : HKH Dronningen besøger Uden for myldretid -udstillingen HKH Prinsesse Benedikte i samtale med John Oden, indehaver af et af Tuxen-udstillingens hovedværker. 13. november: Besøg af Kultur- og Fritidsudvalget, Lolland Kommune. 13

14 5. november : HM Dronningen besøger privat TUXEN-udstillingen. Museumsinspektør Tine Nielsen Fabienke viser om, ledsaget af museumsdirektør Anne Højer Petersen og formand for Det Classenske Fideicommis Jon Stokholm og Birte Stokholm. Menukort skifter hen over året og tilpasses sæsoner og skift af særudstillinger. Caféen har et godt samarbejde med en række lokale producenter, der også yder varesponsorater i forbindelse med eksempelvis ferniseringer. Caféen oplever fortsat et stigende salg af lokale produkter ud af huset, som eksempel most, øl og kirsebærvin. KIOSK OG CAFÉ 7.0 Kioskvirksomhed 7.1 I januar deltog butiksansvarlige Birgitte Kyhn Nielsen på Design Trade messen i Bella Centret, hvor der blev indkøbt nyt til butikken til sæson 2014 samt skabt kontakt til nye samarbejdspartnere og forhandlere. Butikken holdt bog-lagersalg i uge med stor succes. I 2014 har der, som noget nyt, været ansat en medhjælp i løntilskud i butikken (delt mellem butik, cafe og vagtfunktion), hvilket har boostet salget i den travle periode sidst på året under Tuxen-udstillingen efter en stille sommerperiode, hvor det gode vejr afholdt sommergæsterne fra at besøge museet. Store Vennedag, 1. tirsdag i november, hvor der alene er åbent for museets venner og deres venner blev besøgt af ca. 100, og flere blev nye medlemmer af Fuglsang Kunstmuseums Venner og dermed nye venner af museet. Cafévirksomhed 7.2 Mange gæster kombinerer et museumsbesøg med muligheden for at spise frokost eller drikke kaffe i de smukke omgivelser, og med inddragelse af museets foredragssal og atelier er det muligt at tage imod selskaber på op til 90 gæster samtidig med, at der er plads til ca. 45 i museets almindelige caféområde. Stadig flere gør brug af museets faciliteter til større arrangementer, der ofte inkluderer spisning, ligesom museets egne aktiviteter (foredrag o.l.) i stigende grad også tilbydes som pakkeløsninger med spisning og/eller kaffe. BYGNINGER OG UDENDØRSAREALER 8.0 Tilstrømning til Tuxen-udstilling. Bygning, nye installationer og vedligeholdelse 8.1 Museet er udfordret af visse utætheder i klimaskærmen, som er søgt udbedret gennem prøver og reparationer i beretningsåret. Med inddragelse af den tidligere Forpagterbolig (åbnes 2016) bl.a. til brug for museets praktiske formidlingsarbejde, har museets forvalter og museumstekniker bidraget omkring praktiske forhold vedr. planlægning, kommende indretning og tekniske forhold. 14

15 MUSEETS ORGANISATION OG ADMINISTRATION 10.0 Forpagterboligen under renovering INVENTAR OG MATERIEL 9.0 I forbindelse med TUXEN-udstillingen blev museets generelle sikringsniveau hævet i udstillingsarealet og magasiner grundet sikringskrav ved indlån og i lokaler. Inventar 9.1 Der er opstillet reoler i fællesdepotet af samme type som i malerimagasin, for at imødese det voksende magasinbehov; derudover er der fremstillet 4 mobile reoler. Den gamle stabler er blevet erstattet af en nyere, brugt til at klare vores behov, ligesom en kompressor er blevet udskiftet i køleanlægget. Bestyrelse 10.1 Bestyrelsens medlemmer i beretningsåret var som nedenfor nævnt, og udpeget på følgende måde: Fra Fuglsang Kunstmuseums Venner: Flemming Frydendal, formand Lisbeth Krohn Ole Olsen Søren Krogh Fra Maribo Kunstforening af 1947: Henning Aggerholm Fra Guldborgsund Kommune: Kathrine B. Mortensen Martin Lohse Fra Lolland Kommune: Gert Mortensen, næstformand Fra Vordingborg Kommune: Birthe Helth Fuglsang Kunstmuseums Venner 10.2 Museets Venneforening Fuglsang Kunstmuseums Venner tæller ved årets udgang 1535 medlemmer, svarende til en stigning på 315 medlemmer fra året før. Mange af disse er skaffet i forbindelse med venneforeningens bemanding af et informationsbord i foyeren under Tuxen-udstillingen. Desuden har venneforeningen iværksat og afholdt en række arrangementer i og uden for museet i årets løb. Vennenyt udsendes ca. 4 gange årligt. De fleste medlemmer modtager Vennenyt elektronisk, men der er stadig 154 medlemmer, der modtager det med almindelig post. Venneforeningens bestyrelse, som har afholdt 8 mødeaktiviteter i løbet af året, er sammensat som følger: Elsebeth Garrett Walther (formand) (1. januar 24. april) Pernille Saul (næstformand) (1. januar 24. april) 15

16 Sonja Davidsen (1. januar 24. april) Inger Bolt Jørgensen (sekretær) (hele året) Lisbeth Krohn (formand 24. april 31. december) Flemming Frydendal (hele året) Henning Aggerholm (hele året) Peter Rygaard Andersen (kasserer) (hele året) Johan Landgren (næstformand 24. april 31. december) Marianne Reinhardt (24. april 31. december) Annelise Jørgensen (24. april 31. december) Ved generalforsamlingen i april blev Elsebeth Garrett Walther takket for en stor og mangeårig indsats som formand for foreningen. Fast personale 11.2 Museumsdirektør, mag.art. Anne Højer Petersen (37 t/uge) Museumsinspektør, mag.art. Gertrud Oelsner (Orlov som ph.d. stipendiat indtil ind til 1. september 2016) Museumsinspektør Tine Nielsen Fabienke (24 t/uge) Administrator Else Brandt (37 t/uge) Museumsforvalter Jesper Smith (37 t/uge) Museumstekniker Axel Møller-Jensen (fleksjob 15 t/uge) PR- og sponsormedarbejder Lene Vesten (30 t/uge) Butiksansvarlig Birgitte Kyhn Nielsen (32 t/uge) Caféansvarlig Bente Thomsen (32 t/uge) Rengøring Pia Topp (16 t/uge) Fast afløser i hhv. café og butik Pia Topp (16 t/uge) Museumsassistent Finn Juul 5. maj 31. december (32 t/uge) Venneforeningsmedlemmer syr støvhætter til museets skulpturer til magasinbrug. MUSEETS PERSONALE 11.0 Andet personale Projektansat kunsthistoriker Jacob Helbo Jensen 15. februar 31. december (13 t/uge) Projektansat formidler Guri Skygge Andersen (7 t/uge) Guri Skygge Andersen, Susanne Bangert og Merete Klitgaard Andersen, fast tilknyttede eksterne omviser (varierende timetal) Inge Karlsson, Jytte Ringsing og Anna Pouli faste afløsere i café (varierende timetal) Generelle forhold 11.1 Vagt- og rengøringspersonalet er ansat af museet. Museets faste personale assisteres i stort omfang af frivillige praktiske hjælpere, de såkaldt Aktive Venner fra Fuglsang Kunstmuseums Venner; bl.a. i vagtfunktion, i caféen, ved børnearrangementer, plakatuddeling i lokalområdet og til div. kontoropgaver. Ansatte i løntilskud eller virksomhedspraktik Kunsthistoriker Jacob Helbo Jensen (37 t/uge 1. januar februar ) Museumsassistent Carsten Ekstrand (32 t/uge 1. januar 31. marts) Museumsassistent Vibeke Ellehammer (37 t/uge 14. juli 31. december) Museumsassistent Katrine Bjarvin (37 t/uge 21. oktober 31. december) Museumsassistent Ghita Pensdal (24 t/uge 21. oktober 31. december) 16

17 Museumsassistent Peter Martin Aarup (37 t/uge 10. november 31. december) Museumsassistent Kenneth Petersen (37 t/uge 8. april 30. juni) Museumsassistent Tommy Mortensen (23 t/uge 28. juli 26. oktober) Museumsassistent Kim Toft (37 t/uge 21. oktober 5.november) Café Karina Dyring (31 t/uge 13. januar 11. marts) Café Gitte Munch (37 t/uge 18. december 31. december) Café Caroline Kulle (26 t/uge 22. april 19. oktober) Finn Juul, værksted/kontor (37 t/uge 1. januar 4. maj) Efteruddannelse, kurser, arrangementer o.a Anne Højer Petersen har i beretningsåret besøgt/afholdt/deltaget i flg.: 17. januar: Nytårskur, Fuglsang Kunstmuseum. Tale 8. februar: Udstillingsåbning, Faaborg Museum. Tale 7. marts: Lolland Live, et scenemagasin, Fuglsang Kunstmuseum. Medarrangør 2. maj: Udstillingsåbning, Skagens Museum. Deltagelse 7. maj: Dansk-tysk museumsmøde, MUSBELT, Fuglsang Kunstmuseum. Deltagelse juni: Filosofisk scholé for museumsledere, Fuglsang Kunstmuseum. Deltagelse 30. juni: Skejten-tur. Medarrangør, indlæg : Dansk-tysk museumsmøde, MUSBELT, Lübeck. Deltagelse 21. oktober: Åbning af Stevns Klint som verdensarv. Deltagelse november: Forskerseminar om vitalisme, Lysebu, Oslo. Deltagelse 21. november: Udstillingsåbning, Rundetårn. Deltagelse 27. november: Netværkstræf for billedkunstnere i regi af Guldborgsund Billedkunstråd, Fuglsang Kunstmuseum. Medarrangør 4. december: Paneldebat, Rundetårn. Deltagelse m. indlæg Venneforeningens bestyrelsesmøder og møder for Aktive Venner. Desuden en del mødeaktivitet i Præstø vedr. Kunsthal GLAS-projektet samt en del mødevirksomhed med danske og tyske kolleger omkring MUSBELT-projektet. Else Brandt har deltaget i HR brush up kursus arrangeret af Maqs Law Firm, Pilestræde, København den 20. februar. Tine Nielsen Fabienke har deltaget i følgende: ODM s generalforsamling i Vartov, København, den 25. april, overværet formidlingsforedrag i Medicinsk Museion, København, den 13. august, deltaget i Kulturstyrelsens årsmøde, Nyborg Strand, den september, samt deltaget i orienteringsmøde om Kulturstyrelsens kommende registreringsdatabase SARA, Kulturstyrelsen, København, den 26. november. Lene Vesten har deltaget i følgende: Google seminar Success online februar, marts og april på Business Lolland-Falster. 20. maj 2014: PR og formidlingsseminar i Kulturregion Storstrøm på Rønnebæksholm Birgitte, Pia og Else til Buisness LF-foredraget Service som markedsføring 30.april. Birgitte og Pia til foredrag 26. juni under titlen Verdens bedste Værter. Der har ikke været forvalterseminar i 2014, men det forventes i Et løbehold bestående af 4 medarbejdere fra museet har deltaget i Sydhavsstafetten tirsdag den 17. juni i Maribo. Der var deltagelse af i alt løbere. Desuden har Anne Højer Petersen deltaget løbende i Management Networks møder, 17

18 MUSEETS ØKONOMI 12.0 Det økonomiske grundlag 12.1 Museets drift er baseret på et kommunalt og et statsligt tilskud efter gældende museumslovgivning. BESØGSTAL 13.0 Museet blev i beretningsåret besøgt af gæster. (Besøgstal de seneste år: 2013: ; 2012: ; 2011: ; 2010: Resultatopgørelse 2014 Udgifter Personale Lokaler Samlingens forvaltning m.v Undersøgelser og erhvervelser Konservering Udstillinger Anden formidlingsvirksomhed Administration Husleje Butik- og cafévirksomhed Udgifter i alt Indtægter Personale Udstillinger Entréindtægter Kiosk- og cafévirksomhed Renteindtægter Ikke-offentlige tilskud (fonde o.a.) Tilskud fra FK s Venner Tilskud fra kommuner, drift Tilskud fra kommuner, andet Tilskud fra Staten: - Drift Kulturstyrelsens erhvervelsessum Schønheyder Møller Visningsvederlag Uden for myldretid Indtægter i alt Besøgstal pr. måned samt særudstilling De 3 følgende grafer viser besøgstallet delt op på månedsbasis, besøgsantal fordelt på den enkelte særudstilling, samt kobling af besøg og de 4 særudstillinger månedsopdelt. Årets resultat Anvendte henlæggelser og andre indtægter Henlæggelser til Overføres til egenkapitalen

19 Besøg på hjemmesiden Åbne Samlinger oplyser: På Fuglsang Kunstmuseums hjemmeside er der i 2014 registreret sessioner (besøg). Hver gæst har i gennemsnit set på 3 sider. Besøg på hjemmesiden er jævnt fordelt hen over året fra januar til september med mellem og pr måned. Ved åbningen af Tuxenudstillingen i oktober steg besøgstallet til 4.000; det faldt derefter i november og december til hhv De 5 mest besøgte sider var: Forsiden (åbnet gange), siden med besøgsinformation (4.300), arrangementskalenderen (3.400), siden med beskrivelse af Tuxen-udstillingen (2.800) og siden med beskrivelse af kommende udstillinger (2.500). Opgørelsen er foretaget med et nyt statistikværktøj (Google Analytics) taget i brug i slutningen af Det er vidt udbredt og mere præcist end det hidtil anvendte analyse-program. De målte værdier er væsentligt lavere end de forudgående års opgørelser, men de skulle være mere retvisende og vil være udgangspunktet for sammenligninger med målinger fremover. Museets foyer fyldt af glade venner til morgenkaffe før Tuxen-åbningen, oktober

20 Billedkavalkade fra Tuxenferniseringen Årets helt store publikumssucces, TUXEN farver, friluft og fyrster trak fulde huse i årets 3 sidste måneder, og allerede fra ferniseringsdagen den 9. oktober, hvor fra den følgende kavalkade af billeder er hentet, var interessen for udstillingen stor. Treschow i samtale med museets bestyrelsesformand Flemming Frydendal og museumsdirektør Anne Højer Petersen. Jesper Bruun Rasmussen, fra auktionsfirmaet Bruun Rasmussen, i samtale med museets bestyrelsesformands frue, Kirsten Frydendal. HKH Prinsesse Benedikte kastede glans over ferniseringsdagen på Fuglsang Kunstmuseum. HKH Prinsesse Benedikte i samtale med kurator for udstillingen, Tine Nielsen Fabienke, omkring Tuxenbilledet af den royale families aner. En stolt museumsdirektør, Anne Højer Petersen, kunne byde velkommen til en fyldt særudstillingssal og mange prominente gæster. Fuglsang Kammerensemble lagde den musikalske klangbund til den festlige åbning af Tuxenudstillingen. Guldborgsund Kommunes borgmester John Brædder og HKH Prinsesse Bennediktes hofdame, Kristina 20

TAK! INDHOLDSFORTEGNELSE. Staten. Kommuner. Anden støtte. Fuglsang Kunstmuseums Venner. Fuglsang Kunstmuseums sponsorer

TAK! INDHOLDSFORTEGNELSE. Staten. Kommuner. Anden støtte. Fuglsang Kunstmuseums Venner. Fuglsang Kunstmuseums sponsorer INDHOLDSFORTEGNELSE Tak til bidragsydere side 2 Museets arbejdsgrundlag side 4 Samlinger, arkiver og bibliotek side 6 Erhvervelser, forskning og projekter side 7 Konservering og bevaringsarbejde side 9

Læs mere

Oversigt over statsstøttede kunstmuseer***

Oversigt over statsstøttede kunstmuseer*** Oversigt over statsstøttede kunstmuseer*** Offentlige tilskud (EU, stat, amtskommune og Ikke offentlige tilskud Museum kommune) Af samlede (fonde, sponsorater mm.) Kr. indtægter Kr. Arken 2008 32.698.308

Læs mere

V E N N E N Y T J U N I 2 0 1 5

V E N N E N Y T J U N I 2 0 1 5 V E N N E N Y T J U N I 2 0 1 5 F U G L S A N G K U N S T M U S E U M S V E N N E R Ege-ekspeditioner 11. juni 30. august 2015 v/jacob Helbo Jensen I sommeren 2015 slår museet dørene op for den nye særudstilling

Læs mere

Fuglsang Kunstmuseum Årsberetning 2013

Fuglsang Kunstmuseum Årsberetning 2013 Årsberetning 2013 Torben Shønherrs midlertidige markeringer i landskabet omkring museet blev flittigt benyttet af både børn og barnlige sjæle i løbet af visningsperioden for særudstillingen SOM DET BLÅ.

Læs mere

Fuglsang Kunstmuseum Buget 2015 Ændrede konti er markeret med fed Budget 2015

Fuglsang Kunstmuseum Buget 2015 Ændrede konti er markeret med fed Budget 2015 Fuglsang Kunstmuseum Buget 2015 Ændrede konti er markeret med fed Note Konto Budget 2015 Udgifter Indtægter Drift Drift 1 22. Personale 3.641.996 229.000 2 28. Lokaler 1.134.750 3 32. Samlingen 60.000

Læs mere

HUSK 13. NOVEMBER 2013 FOREDRAG OM MALEREN OLUF HØST MUSEUMSDIREKTØR JENS ERIK SANDBERG

HUSK 13. NOVEMBER 2013 FOREDRAG OM MALEREN OLUF HØST MUSEUMSDIREKTØR JENS ERIK SANDBERG MEDLEMSBLADET 24. SEPTEMBER 2013 HUSK UDEN FOR MYLDRETID MØD KUNSTNERNE BAG UDSTILLINGEN HUSK 6. OKTOBER 2013 EKSKURSION TIL KUNSTHALLE I HAMBURG DANSK KUNST FRA ECKERSBERG TIL HAMMERSHØI 2. NOVEMBER 2013

Læs mere

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd Til Assens Kommune II 11'41 1 MUSEUM VESTFYN Assens, d. 12. februar 2016 Vedr. : Ansøgning om tilskud til udstilling Vedhæftet følger ansøgning med bilag om tilskud på 240.000 til realisering og markedsføring

Læs mere

Fuglsang Kunstmuseum Årsberetning 2011

Fuglsang Kunstmuseum Årsberetning 2011 Årsberetning 2011 Exteriør. Foto: Peter Cook TAK! Nedenstående fonde, private og offentlige institutioner har i beretningsåret støttet op om Fuglsang Kunstmuseums aktiviteter. Museet bringer dem alle sin

Læs mere

TO GODE TILBUD UANSET VEJRET

TO GODE TILBUD UANSET VEJRET MEDLEMSBLADET TO GODE TILBUD UANSET VEJRET Selv om VENNER AF KUNSTMUSEET I TØNDER nu har lidt over 1000 medlemmer, har vi fortsat behov for nye medlemmer. Jo flere vi er, jo stærkere står kunstmuseet,

Læs mere

Johannes larsen museet

Johannes larsen museet Johannes larsen museet om glæden ved kunst og natur Tilbud til skoler Johannes Larsen museet Johannes Larsen Museet er dels et kunstnerhjem, dels et kunstmuseum med egen kunstsamling og skiftende udstillinger.

Læs mere

Fuglsang Kunstmuseum Årsberetning 2012

Fuglsang Kunstmuseum Årsberetning 2012 TAK! Nedenstående fonde, private og offentlige institutioner har i beretningsåret støttet op om Fuglsang Kunstmuseums aktiviteter. Museet bringer dem alle sin varmeste tak: Private 15. Juni Fonden Augustinus

Læs mere

V E N N E N Y T M A R T S 2 0 1 6

V E N N E N Y T M A R T S 2 0 1 6 V E N N E N Y T M A R T S 2 0 1 6 F U G L S A N G K U N S T M U S E U M S V E N N E R Thorald Brendstrup: En herregårdssmedje. Søholt. 1846. Fine nyerhvervelser til Fuglsang Kunstmuseum! v/museumsdirektør

Læs mere

Alle der ønsker at deltage på den censurerede del af festivalen, både ind- og udenlandske kunstnere, skal:

Alle der ønsker at deltage på den censurerede del af festivalen, både ind- og udenlandske kunstnere, skal: Vil du være en del af International Art Festival 2013? Send ind til censurering nu. Vores mål er at arrangerer en årligt tilbagevendende kunstfestival med internationalt tilsnit. I 2011 gennemførte vi

Læs mere

Fuglsang Kunstmuseum Årsberetning 2010

Fuglsang Kunstmuseum Årsberetning 2010 Årsberetning 2010 Danmark dejligst P.C. Skovgaard guldalderen revurderet TAK! Nedenstående fonde, private og offentlige institutioner har i beretningsåret støttet op om Fuglsang Kunstmuseums aktiviteter.

Læs mere

Ib Orla-Jensen 1 4/04-1 3/05 201 2

Ib Orla-Jensen 1 4/04-1 3/05 201 2 NÆSTVED KUNSTFORENING Amtsgården Amtmandsstien 1 Blad nr. 3/201 2 Ib Orla-Jensen 1 4/04-1 3/05 201 2 Næstved Kunstforening inviterer til ferniseringen af Ib Orla-Jensen Lørdag den 1 4. april fra kl. 1

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 14/15 Hf

Læs mere

V E N N E N Y T J U N I

V E N N E N Y T J U N I V E N N E N Y T J U N I 2 0 1 6 F U G L S A N G K U N S T M U S E U M S V E N N E R Møder. Dansk og tysk malerkunst 1860-1960 10. juni 4. september 2016 v/ udstillingskurator Jacob Helbo Jensen Denne sommers

Læs mere

MEDLEMSBLADET NR. 8 ÅRGANG 2 NR. 3 MAJ 2011 FRA KEHNET NIELSENS ATELIER

MEDLEMSBLADET NR. 8 ÅRGANG 2 NR. 3 MAJ 2011 FRA KEHNET NIELSENS ATELIER MEDLEMSBLADET NR. 8 ÅRGANG 2 NR. 3 MAJ 2011 FRA KEHNET NIELSENS ATELIER Jeg vil gerne pege på tre meget betydelige kunstudstillinger på det seneste. Først naturligvis den flotte udstilling BLACK AND BLACK

Læs mere

Program 2009-2010 MUSEUMS- OG KUNSTFORENINGEN FOR VEJEN OG OMEGN

Program 2009-2010 MUSEUMS- OG KUNSTFORENINGEN FOR VEJEN OG OMEGN Program 2009-2010 MUSEUMS- OG KUNSTFORENINGEN FOR VEJEN OG OMEGN MUSEUMS- OG KUNSTFORENINGEN FOR VEJEN OG OMEGN PROGRAM FOR SÆSONEN 2009-2010 OKTOBER 2009 13., 14. og 15., tirsdag-torsdag kl. 11-15 Mosaikværksted

Læs mere

KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL

KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL MEDLEMSBLADET KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL MUSEUMSBERG FLENSBURG Kunstmuseet i Tønders særudstilling, Kiming, med værker af Inge Lise Westmann fortsætter til Museumsberg i Flensburg.

Læs mere

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER MEDLEMSBLADET CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER HUSK DET ÅRLIGE KONTINGENT C HVAD GÅR PENGENE TIL? Gennem dit medlemskab af foreningen Venner af Kunstmuseet i Tønder medvirker du for

Læs mere

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse KRAV OG ANBEFALINGER I det næste gives kort svar på, hvordan Forstadsmuseet opfylder eller har planer om at opfylde Kulturstyrelsens krav og anbefalinger til de statsanerkendte museer. Arbejdsgrundlag,

Læs mere

Fuglsang Kunstmuseums Venner

Fuglsang Kunstmuseums Venner Fuglsang Kunstmuseums Venner Referat af ordinær generalforsamling den 18. april 2012 Onsdag den 18. april kl. 19.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling på kunstmuseet. Ca. 45 medlemmer samt 7 bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

KUNSTMUSEET REVISITED

KUNSTMUSEET REVISITED REVISITED Til efteråret 2017 er Kunstmuseet transformeret til et åbent, levende og digitalt funderet kunstmuseum med en skarp formidlings-, samlings- og udstillingsprofil. Kunstmuseet Revisited ligger

Læs mere

Museumspolitiske synspunkter 2014

Museumspolitiske synspunkter 2014 Museumspolitiske synspunkter 2014 Deltagere Fra Kunst på på ODM s byens årsmøde hegn, Marmorkirken på Nyborg Strand et remix i 2010. af C.W. Eckersberg og Cornelis Cornelisz van Haarlem Foto: Thorkild

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2013. Generalforsamling Grønbechs Gård 11-03-2014

Bestyrelsens beretning 2013. Generalforsamling Grønbechs Gård 11-03-2014 Bestyrelsens beretning 2013 Generalforsamling Grønbechs Gård 11-03-2014 Omsætning på 486.615 kr. Omsætning 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 180000 160000 140000 120000 100000 DKK 80000 60000 40000

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

MEDLEMSBLADET DISFONFINS.DK

MEDLEMSBLADET DISFONFINS.DK MEDLEMSBLADET DISFONFINS.DK to Efter en velbesøgt generalforsamling føler jeg bestyrelsen har fået fuldmagt til at fortsætte i det spor vi gennem tid har fulgt: At formidle kunst og nedbryde afstanden

Læs mere

Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati att. Helle Lunderød Rådhuset Halsnæs Kommune. Frederiksværk d. 30.03.2012

Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati att. Helle Lunderød Rådhuset Halsnæs Kommune. Frederiksværk d. 30.03.2012 Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati att. Helle Lunderød Rådhuset Halsnæs Kommune Frederiksværk d. 30.03.2012 Ansøgning vedr. sommerudstilling i Gjethuset: Sommerens store udstilling i Gjethuset,

Læs mere

Formandens sidste beretning

Formandens sidste beretning LEDER Da kunstmuseet i Tønder for ca. 8 år siden fik stiftet sin venneforening fik den betegnelsen Sønderjyllands Kunstmuseums Venner. Senere måtte foreningen, som følge af den store museumsfusion Museum

Læs mere

Aalborg Kommunes Kunstfond. Beretning Tlf Fax Godthåbsgade Nørresundby. KUNSTFONDEN Postboks 218

Aalborg Kommunes Kunstfond. Beretning Tlf Fax Godthåbsgade Nørresundby. KUNSTFONDEN Postboks 218 Aalborg Kommunes Kunstfond Beretning 2011 KUNSTFONDEN Postboks 218 Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby Tlf. 9931 4000 Fax 9931 4153 www.aalborgkommune.dk kultur-fritid@aalborg.dk Indhold: Side Bestyrelse og

Læs mere

Júliana Sveinsdóttir MEDLEMSBLADET FOR VENNER AF KUNSTMUSEET I TØNDER

Júliana Sveinsdóttir MEDLEMSBLADET FOR VENNER AF KUNSTMUSEET I TØNDER Júliana Sveinsdóttir MEDLEMSBLADET FOR VENNER AF KUNSTMUSEET I TØNDER nordisk kunst & wegner Fra kunstmuseet ved Ove Mogensen Velkommen til et 2017 hvor der venter mange spændende oplevelser for Venner

Læs mere

Eksponering af arkitekturpolitikken i Svendborg Kommune i 2010

Eksponering af arkitekturpolitikken i Svendborg Kommune i 2010 Svendborg Den 28. februar 2010 PROJEKTBESKRIVELSE Eksponering af arkitekturpolitikken i Svendborg Kommune i 2010 STYREGRUPPEN: Birgitte Karmann Roslev, Svendborg Bibliotek samt Svendborg Rotary Klub Erik

Læs mere

Skovgaard Museet. Formidling 2013/2014

Skovgaard Museet. Formidling 2013/2014 Skovgaard Museet Formidling 2013/2014 Kalender 2013/2014 SÆRUdstillinger 30. maj - 1. september 2013 De ved, hvad de gør! Jørgen Haugen Sørensen Bidske hunde, ansigtsgrimasser og en grædende gris. Oplev

Læs mere

Fuglsang Kunstmuseum Årsberetning 2008

Fuglsang Kunstmuseum Årsberetning 2008 Fuglsang Kunstmuseum Årsberetning 2008 Hendes Majestæt Dr. Margrethe II ved indvielse af Fuglsang Kunstmuseum 25. januar 2008 Fuglsang Kunstmuseum Årsberetning 2008 TAK! 2008 har været et helt særligt

Læs mere

Genveje til indsamling?

Genveje til indsamling? Genveje til indsamling? Spørgeskema vedr. arkivernes virksomhed - til brug for det fremtidige indsamlingsarbejde i arkiverne og i SLA Om spørgeskemaet (en vejledning) Dette spørgeskema har to formål. Det

Læs mere

vision 2020 for VejleMuseerne

vision 2020 for VejleMuseerne vision 2020 for VejleMuseerne Det vi gør Vi skaber ny viden om kunst- og kulturarven, bevarer den og formidler den for at skabe identitet og selvforståelse. Det vi vil Vi vil være et museum, der er førende

Læs mere

RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved

RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved DDS SP v.3.13.1.1 Holdkonkurrence: LDM Hold Senior 1 Vestfalster Skytteforening 54556 Jens West Klasse: 1 188/04 54405 Steffen Christensen Klasse: 2

Læs mere

Lars Bisgaard Bisau 25/02-25/

Lars Bisgaard Bisau 25/02-25/ NÆSTVED KUNSTFORENING Amtsgården Amtmandsstien 1 Blad nr. 2/201 2 Lars Bisgaard Bisau 25/02-25/03 201 2 Næstved Kunstforening inviterer til ferniseringen af Lars Bisgaard Bisau Lørdag den 25. februar fra

Læs mere

ISBN: 978 87 7674 858 6. Et lyst værelse er trykt med støtte fra Landsdommer V. Gieses Legat og Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat

ISBN: 978 87 7674 858 6. Et lyst værelse er trykt med støtte fra Landsdommer V. Gieses Legat og Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat ET LYST VÆRELSE ET LYST VÆRELSE Empati, rumopfattelse, kunstnerisk selvspejling og æstetik i kvindelige danske forfatteres og billedkunstneres værker i perioden 1930-90 Forfatteren og Syddansk Universitetsforlag

Læs mere

Om Frivilligafdelingen

Om Frivilligafdelingen Frivillighåndbog Om Frivilligafdelingen Indhold Frivilligafdelingens opgaver... 3 Værktøjsmapper... 4 Frivilligafdelingen består af... 6 Mødrehjælpens lokalforeninger... 7 Mødrehjælpens fondsbutikker...

Læs mere

nmlkji nmlkj 43102 FFM Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst info@faaborgmuseum.dk Grønnegade 75 5600 Faaborg Museernes arbejdsplaner

nmlkji nmlkj 43102 FFM Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst info@faaborgmuseum.dk Grønnegade 75 5600 Faaborg Museernes arbejdsplaner Museernes arbejdsplaner Følgende filer er vedhæftet indsendelsen: Referencenummer: 139230 Formularens ID: 494 Sendt til: info@faaborgmuseum.dk Sendt: 04-02-2011 11:32 ------------------------ MUSEERNES

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

KULTURTJENESTENS 2012-2013. Middelaldercentret. Teatret Masken. Fuglsang kunstmuseum. Museum Lolland-Falster

KULTURTJENESTENS 2012-2013. Middelaldercentret. Teatret Masken. Fuglsang kunstmuseum. Museum Lolland-Falster KULTURTJENESTENS TILBUD FOR SFO 2012-2013 Middelaldercentret Teatret Masken Fuglsang kunstmuseum Museum Lolland-Falster Kurser og kulturtilbud for pædager i SFO og børn i SFO1 og SFO2 KULTURTJENESTEN giver

Læs mere

ARoS Aarhus Kunstmuseum

ARoS Aarhus Kunstmuseum 08.04.2013. ARoS Aarhus Kunstmuseum Rekruttering af ny direktør Job- og personprofil Baggrund Direktør Jens Erik Sørensen slutter efter 30 år i spidsen for ARoS Aarhus Kunstmuseum. Derfor søger vi hans

Læs mere

Åbent referat tillægsdagsorden Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Borgmesterkontoret

Åbent referat tillægsdagsorden Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Borgmesterkontoret Åbent referat tillægsdagsorden Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 16:15 Mødested: Mødelokale 122, 1.

Læs mere

FAF siloen forsøges inddraget i Festivalen

FAF siloen forsøges inddraget i Festivalen Nyhedsbrev 2 FAF siloen forsøges inddraget i Festivalen Som skrevet i avisen har Festivalen søgt kommunen om tilladelse til, at inddrage FAF siloen på Nordre havnekaj i dette års Art festival. Idet FAF-siloen

Læs mere

GUIDE. Sådan holder I en Frivilligbørs

GUIDE. Sådan holder I en Frivilligbørs GUIDE Sådan holder I en Frivilligbørs Udskrevet: 2016 Indhold Sådan holder I en Frivilligbørs...................................................... 3 2 Guide Sådan holder I en Frivilligbørs Denne guide

Læs mere

Efterår 2014. Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner. DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune

Efterår 2014. Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner. DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune Efterår 2014 Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune Lad os mødes I denne folder kan du læse om aktiviteter og

Læs mere

5. juli 2013. Bekendtgørelsen findes sidst i dokumentet. Panelet og de tre udvalgs opgaver fremgår af bekendtgørelsen. Det strategiske panel

5. juli 2013. Bekendtgørelsen findes sidst i dokumentet. Panelet og de tre udvalgs opgaver fremgår af bekendtgørelsen. Det strategiske panel Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 post@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk 5. juli 2013 Sammensætning af personer i Kulturstyrelsens

Læs mere

Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016

Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016 Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016 Vi i Team Odsherred arbejder med markedsføringsprojekter, med fokus på hele Odsherred. Hvilke projekter, der sættes

Læs mere

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm.

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm. Stabil fremgang i medlemstallet Støtteforeningen Hirtshals Fyr bag en lang række aktiviteter i 2013 398 medlemmer i Støtteforeningen Hirtshals Fyr ved årsskiftet, og det skulle være mærkeligt, hvis ikke

Læs mere

På Generalforsamling 2014 blev det nævnt, at tiden nærmede sig, hvor det akkumulerede beløbstal for indbetaling af kontingent ville passere 1 million

På Generalforsamling 2014 blev det nævnt, at tiden nærmede sig, hvor det akkumulerede beløbstal for indbetaling af kontingent ville passere 1 million MEDLEMSBLADET På Generalforsamling 2014 blev det nævnt, at tiden nærmede sig, hvor det akkumulerede beløbstal for indbetaling af kontingent ville passere 1 million kroner. Derfor var det et ønske fra foreningens

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Inden udstillingen slutter den 4. november 2014 får du her et godt tilbud og mulighed for endnu en gang at se udstillingen:

Inden udstillingen slutter den 4. november 2014 får du her et godt tilbud og mulighed for endnu en gang at se udstillingen: MEDLEMSBLADET BYD VEN/-INDE/GÆST Der er ved begyndelsen af september måned mere end 20.000 mennesker, der fra nær og fjern har taget turen til Tønder for at se Kunstmuseets særudstilling om møbelarkitekten

Læs mere

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag 2 Case: Galleri Christoffer Egelund September 2012 Scan QR-koden for at hente app en Galleriet på mobilen udvider rammerne

Læs mere

NÆSTVED UDSTILLING 29/1 0-27/11 2011

NÆSTVED UDSTILLING 29/1 0-27/11 2011 NÆSTVED KUNSTFORENING Amtsgården Amtmandsstien 1 Blad nr. 7/2011 DEN CENSUREREDE NÆSTVED UDSTILLING 2011 29/1 0-27/11 2011 Næstved Kunstforening Inviterer til ferniseringen af Censureret Udstilling Lørdag

Læs mere

MØDE KONFERENCE KURSUS

MØDE KONFERENCE KURSUS MØDE KONFERENCE KURSUS HOLD VIRKSOMHEDENS ARRANGEMENT PÅ KULTURCAFé LUDVIG I SORØ Hold dit møde din konference eller dit kursus på Kulturcafé Ludvig i Sorø Kulturcafé Ludvig kan tilbyde skræddersyede arrangementer

Læs mere

2011-2012 Udgifter Egenfinanciering

2011-2012 Udgifter Egenfinanciering BUDGET FOR FESTIVAL FOR SAMTIDSKUNST 2012 2011-2012 Udgifter Egenfinanciering Festivalsekretariat Festivalleder 950.000 Administration og controlling 406.000 Koordinator af fundraising og sponsorater 406.000

Læs mere

Jens Bohr 20/1 0-25/11 201 2

Jens Bohr 20/1 0-25/11 201 2 NÆSTVED KUNSTFORENING Amtsgården Amtmandsstien 1 Blad nr. 7/201 2 Jens Bohr 20/1 0-25/11 201 2 Næstved Kunstforening inviterer til jubilæumsudstilling og fernisering af Jens Bohr Lørdag den 20. oktober

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

3. Udbredelse af kendskabet til kunst og kultur i Furesø Kommune specielt med fokus på skolesøgende børn.

3. Udbredelse af kendskabet til kunst og kultur i Furesø Kommune specielt med fokus på skolesøgende børn. Skovhusets bestyrelse 19.03.2015 Skovhusets oplæg til brug for møde med KFIU d. 14.4.15. 1. KFIU`s beslutning Uddrag af KFIU-referat af møde d. 6 nov. 2014: Forvaltningen indstiller: 1. At udvalget godkender

Læs mere

SPONSORSAMARBEJDE KUNSTCENTRET SILKEBORG BAD PRÆSENTATION. KONTAKT Direktør Iben From, direkte: 38410945, mail: from@silkeborgbad.

SPONSORSAMARBEJDE KUNSTCENTRET SILKEBORG BAD PRÆSENTATION. KONTAKT Direktør Iben From, direkte: 38410945, mail: from@silkeborgbad. SPONSORSAMARBEJDE PRÆSENTATION KUNSTCENTRET SILKEBORG BAD KONTAKT Direktør Iben From, direkte: 38410945, mail: from@silkeborgbad.dk Driftschef Ole Dahl, direkte: 38410940, mail: oledahl@silkeborgbad.dk

Læs mere

Vedtægter. for. Sydvestjyske Museer

Vedtægter. for. Sydvestjyske Museer Vedtægter for Sydvestjyske Museer Vedtaget den 25. oktober 2011 1 Indhold Side 1. Navn og ejerforhold, art og status 3 2. Hjemsted, adresse og afdelinger 3 3. Formål og ansvarsområde 3 4. Samarbejde med

Læs mere

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk Medlemmerne i panelet i Annes Atelier www.annes-atelier.dk Peter Rasmus Lind Peter Rasmus Lind åbnede i 1990 Gallerie Rasmus i Odense. I 1997 udvidede han galleriet, med en afdeling i København. Desuden

Læs mere

Referat. Kunstrådet. Den 29. januar 2013, kl. 09:00 holdt Kunstrådet ordinært møde i mødelokale B, Ullasvej 23, Rønne.

Referat. Kunstrådet. Den 29. januar 2013, kl. 09:00 holdt Kunstrådet ordinært møde i mødelokale B, Ullasvej 23, Rønne. Referat Den 29. januar 2013, kl. 09:00 holdt ordinært møde i mødelokale B, Ullasvej 23, Rønne. Mødet slut kl. 11.00 Medlemmer: Anne Sofie Meldgaard Ben Woodhams Dorthe Fink Erling Risager Heidi Hentze

Læs mere

Vedtægter for Middelfart Museum

Vedtægter for Middelfart Museum Vedtægter for Middelfart Museum 1. Museets navn og ejerforhold, art og status Middelfart Museum er en selvejende institution og et statsanerkendt kulturhistorisk museum med lokalhistorisk arkiv. 2. Museets

Læs mere

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 14 C, Næstved

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 14 C, Næstved NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 14 C, Næstved Blad 7/2016 Pontus Kjerrman Tine Hecht-Pedersen 24. september - 30. oktober 2016 Næstved Kunstforening inviterer til fernisering af Pontus Kjerrman

Læs mere

LASS Nyhedsbrev februar 2017.

LASS Nyhedsbrev februar 2017. LASS. Indhold: 1. Fra LASS Styrelse. 2. Kurser og møder i LASS. 3. Fra medlemmerne. 4. Hjemmesiden & Nyhedsbrevet. 5. Andre arrangementer. Ad 1: Fra LASS Styrelse: Konstituering: Formand: Næstformand:

Læs mere

KUNSTEN Museum of Modern Art Aalborg

KUNSTEN Museum of Modern Art Aalborg VEDTÆGTER for Den selvejende institution KUNSTEN Museum of Modern Art Aalborg Kunsten Museum of Modern Art Kong Christians Allé 50 9000 Aalborg Tlf. 99 82 41 00 CVR-nr.: 47 21 82 68 Side 1 af 8 1. Navn,

Læs mere

RIBE KUNSTMUSEUMs VEDTÆGTER

RIBE KUNSTMUSEUMs VEDTÆGTER 1. MUSEETS NAVN OG EJERFORHOLD, ART OG STATUS 1.1. Ribe Kunstmuseum er en statsanerkendt, selvejende institution. 2. FORMÅL OG ANSVARSOMRÅDE 2.1. Museet skal gennem indsamling, registrering, bevaring,

Læs mere

Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116

Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116 Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116 PROGRAM Forår 2016 Et foredrag om livet som kvindelig politibetjent. En verden hvor kvinderne først kom i uniform og blev betragtet og behandlet som ligeværdige

Læs mere

Brugermanual for registrant. Næstved Kommunes Kunstregistrantsystem

Brugermanual for registrant. Næstved Kommunes Kunstregistrantsystem Brugermanual for registrant Næstved Kommunes Kunstregistrantsystem Side 1 af 7 Indhold Forside... 3 Opret kunstgenstand... 3 Skift kode... 7 Log på... 7 Side 2 af 7 Forside Søg efter kunstgenstande Alle

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Vedtægter for Billund Kommunes Museer Gældende fra 1. juli 2016

Vedtægter for Billund Kommunes Museer Gældende fra 1. juli 2016 Lovgrundlag: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse af museumsloven. Bekendtgørelse af 461 af 25. april 2013 om museer mv. Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative

Læs mere

Resultatliste - DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014

Resultatliste - DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014 Side 1 af 7 18:34:49 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014 Veteran Plads Bane Navn Res. 5 6 7 8 9 10 P-finale I alt 1 2 022 Jette Skov Pedersen 394 8 51,6 10,6 10,7 10,4

Læs mere

AFRAPPORTERING: Brugersamarbejde Konklusioner fra brugersamarbejdet

AFRAPPORTERING: Brugersamarbejde Konklusioner fra brugersamarbejdet AFRAPPORTERING: Thorvaldsens Museum har i perioden september 2011 til marts 2012 gennemført projektet Bruger-talks skal lære museet om formidling af Regin, hvor to nye former for digital formidling af

Læs mere

REFERAT. Møde i Museumsudvalget for Kunsthistorie. 13. maj 2014 kl Referat. 20. juni 2014

REFERAT. Møde i Museumsudvalget for Kunsthistorie. 13. maj 2014 kl Referat. 20. juni 2014 REFERAT Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 20. juni 2014 muse@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Møde i Museumsudvalget for Kunsthistorie

Læs mere

Mellem Kunsthuset Palæfløjen-Roskilde Kunstforening og Kultur- og Idrætsudvalget er indgået aftale om driftstilskud og vilkår for tilskud.

Mellem Kunsthuset Palæfløjen-Roskilde Kunstforening og Kultur- og Idrætsudvalget er indgået aftale om driftstilskud og vilkår for tilskud. Kultur og Idræt Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Driftsaftale 2016-2017 Roskilde Kunstforening 1. oktober 2015 Mellem

Læs mere

Vejledning til undervisningsapp en mitlandskab. Vejledning til undervisningsapp en mitlandskab. Omvisning på museet.

Vejledning til undervisningsapp en mitlandskab. Vejledning til undervisningsapp en mitlandskab. Omvisning på museet. 1 Vejledning til undervisningsapp en mitlandskab Vejledningen giver mulighed for, at læreren/underviseren sammen med klassen kan få en introduktion til de trin og de elementer, som det praktiske forløb

Læs mere

Navn Billettype Vælg 7 kl. årgang

Navn Billettype Vælg 7 kl. årgang Kasper Grotrian Andersen Elev 7. Kl. årgang 06/07 Sandie Haubro Gedsted Hansen Elev 7. kl. årgang 06/07 Christina Mathilde Hougaard Elev 7. kl. årgang 06/07 Tobias Krogh Sæderup Elev 7. kl. årgang 06/07

Læs mere

Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. 28. april. Museumslandskabet i forandring

Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. 28. april. Museumslandskabet i forandring Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. Museumslandskabet i forandring KulturArVsstYrelsen 27. april Dagens moderator: Thomas Buch-Andersen, P1 9.30 Ankomst og

Læs mere

MEDLEMSBLADET ORANGE VIOLET RØD GRØN BLÅ GUL

MEDLEMSBLADET ORANGE VIOLET RØD GRØN BLÅ GUL MEDLEMSBLADET ORANGE VIOLET GRØN RØD BLÅ GUL ORANGE JULEGAVE-IDÉ Vi har den helt rigtige julegave til den, der har alting, - nemlig et medlemskab af vor venneforening. Gaven omfatter: 1 Medlemskab af foreningen

Læs mere

Se flere nyheder på www.hirtshals-fyr.dk

Se flere nyheder på www.hirtshals-fyr.dk NYHEDSBREV NR. 5 2. ÅRGANG SEP. 2013. Støtteforeningen Hirtshals Fyr udsender dette Nyhedsbrev, for at informere Støttemedlemmerne om de tiltag der sker i Støtteforeningsregi omkring Hirtshals Fyr. Sommersæsonen

Læs mere

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag 2 Case: Galleri Christoffer Egelund September 2012 Scan QR-koden for at hente app en Galleriet på mobilen udvider rammerne

Læs mere

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 5/201 4

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 5/201 4 NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 5/201 4 Jens Galschiøt 28. juni - 31. august 201 4 Næstved Kunstforening inviterer til fernisering af Jens Galschiøt lørdag den 28.juni

Læs mere

VEDTÆGTER. for NATURAMA

VEDTÆGTER. for NATURAMA VEDTÆGTER for NATURAMA Baseret på: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 1512 af 14. december 2006 om museer Bekendtgørelse nr. 1510 af 14. december 2006

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2010 og planerne for 2011

Bestyrelsens beretning for 2010 og planerne for 2011 Bestyrelsens beretning for 2010 og planerne for 2011 Denne beretning er delt op på følgende afsnit, der hver især indeholder forløbet af 2010 og planerne i 2011: 1. Bestyrelsens sammensætning 2010 2. Hjemmesiden

Læs mere

Vedtægter for Østsjællands Museum

Vedtægter for Østsjællands Museum Vedtægter for Østsjællands Museum Baseret på Kulturarvsstyrelsens standardvedtægter for museer der er godkendt som tilskudsberettigede i henhold til museumsloven baseret på: Lov nr. 473 af 7. juni 2001,

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Foreningens postadresse er midlertidigt hos formanden.

Foreningens postadresse er midlertidigt hos formanden. SAMS Aarhus håndbog Formål: 1) Foreningens primære formål er at fremme interessen for almen medicin blandt medicinstuderende på Aarhus Universitet. Foreningen ønsker at være bindeled mellem medicinstuderende

Læs mere

Formandens beretning ved generalforsamlingen 21. november 2015

Formandens beretning ved generalforsamlingen 21. november 2015 Formandens beretning ved generalforsamlingen 21. november 2015 Det har igen været et år med stor aktivitet i klubben. Jeg vil give en kort oversigt over de vigtigste begivenheder og omtale nogle af de

Læs mere

Vejledning for byforeninger og deres medlemmer om bygningsbevaring og byggesager

Vejledning for byforeninger og deres medlemmer om bygningsbevaring og byggesager Vejledning for byforeninger og deres medlemmer om bygningsbevaring og byggesager I nedenstående Vejledning en pdf-fil - er der mange nyttige links til medlemmer af byforeninger og borgere, som gerne vil

Læs mere

Find landskabet. Undervisningsmateriale 3.-5. klasse

Find landskabet. Undervisningsmateriale 3.-5. klasse Find landskabet Undervisningsmateriale 3.-5. klasse 1 o Forord side 3 o Generelle opgaver side 4 o Musik - Storstrøms Kammerensemble side 5 o Kulturhistorie - Museum Lolland-Falster side 7 o Billedkunst

Læs mere

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Side 1 af 8 StævneProgram 17:32 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.28 November 2010 RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Senior 1P Næstved Skytteforening UNG 14-55879

Læs mere

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Baggrund Formål Få børn og andre ud i naturen, Børn er i dag halvt så meget i naturen som deres bedste forældre var, da de var børn (Gallup-undersøgelse 09)

Læs mere

MEDLEMSBLADET NR. 10 ÅRGANG 2 NR. 5 OKTOBER

MEDLEMSBLADET NR. 10 ÅRGANG 2 NR. 5 OKTOBER MEDLEMSBLADET NR. 10 ÅRGANG 2 NR. 5 OKTOBER 2011 Vi har denne gang valgt at placere et stort og flot ti-tal på forsiden af Medlemsbladet. Det skyldes, at det aktuelle blad er det 10. i rækken af blade.

Læs mere

Vejledning til FORENINGEN: Kommunikation om Rigtige Mænd

Vejledning til FORENINGEN: Kommunikation om Rigtige Mænd Vejledning til FORENINGEN: Kommunikation om Rigtige Mænd Tak, fordi I vil være en del af Rigtige Mænd-projektet og fordi I vil være med til at arrangere Rigtige Mænd Løbet, som er det første mandeløb,

Læs mere