nmlkji nmlkj FFM Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst Grønnegade Faaborg Museernes arbejdsplaner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "nmlkji nmlkj 43102 FFM Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst info@faaborgmuseum.dk Grønnegade 75 5600 Faaborg Museernes arbejdsplaner"

Transkript

1 Museernes arbejdsplaner Følgende filer er vedhæftet indsendelsen: Referencenummer: Formularens ID: 494 Sendt til: Sendt: : MUSEERNES 4-ÅRIGE ARBEJDSPLANER Kulturarvsstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard København V Telefon: Vejledning Du kan få vejledende tekster til flere af felterne ved at køre musen hen over spørgsmålstegnene. Her vil være uddybende forklaringer til spørgsmålene. Vejledning til udfyldelse af skemaet fås desuden ved at klikke på spørgsmålstegnet øverst i højre hjørne. Når blanketten er udfyldt og afsendt på sidste side, modtager du en kvittering samt en vedhæftet en kopi af blanketten. Gem kladde Hvis du vil gemme en kladde af din blanket, skal du klikke på i menubaren øverst til højre. Man kan få hjælp ved at klikke på spørgsmålstegnet i øverste højre hjørne i samme menulinje som disketteikonet. Indtast museumsnummer og akronym Museumsnummer FFM CVR-nummer Museumsakronym Udfyld oplysninger om museet/institutionen og evt. afdeling samt navn på kontaktperson Museum-/institutionsnavn iflg. vedtægterne Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst Institutionens journalnr. nmlkji nmlkj Dansk adresse Udenlandsk adresse Museets adresse 1: Grønnegade 75 Postnummer By 5600 Faaborg MUSEETS FORMÅL Hvad er museets mission (opgave og ansvarsområde) og vision? (Max 1 A4-side) Faaborg Museum er det landsdækkende kunstmuseum for de fynske kunstnere og deres kammerater fra Kristian Zahrtmanns Skole i København i perioden Museet, der er stiftet af konservesfabrikant Mads Rasmussen i 1910 i samarbejde med Fynboerne, repræsenterer det samlede kunstværk Faaborg Museum inden for kunsthistorie, arkitektur, design og møbelkunst af tidens bedste arkitekter. Faaborg Museums vision Faaborg Museum vil med udgangspunkt i museets faglige viden inden for kunst, arkitektur og design videreudvikle museets autencitet og kvalitet.

2 Hvordan vil museet arbejde med sin vision indenfor den 4-årige planperiode? (Max ½ A4-side) Faaborg Museums satsningsområder i perioden 2011 til Forskningsbaserede udstillinger om malerne Jens Birkholm og Niels Hansen og Fynboerne i Italien 2. Samarbejde om nye formidlingsinitiativer 3. Samarbejde om modernismen Faaborg Museums målsætninger for perioden En bæredygtig økonomi til en stilling til varetagelse af museets formidling INDSAMLING Afsnittet om indsamling skal indeholde status og en 4-årig strategi. Hvad er museets samlingsmæssige fokus (eksempelvis tidsperiode og geografisk område)? Angiv om der er dele af samlingen, der falder udenfor dette fokus (max 2 A4-sider) Samlingens fokus Faaborg Museum har en landsdækkende specialsamling af de fynske kunstnere og deres kreds under betegnelsen Fynboerne fra perioden Ved overgangen fra 100 % privatejet og drevet museum i bestod samlingen af 369 registrerede numre. Dette nummersystem blev fortsat efter ændringer af tilhørsforhold og vedtægter i December 2010 er nummer 587 indgået i samlingen. Den grafiske samling er for en stor dels vedkommende arvet fra familien Rasmussen og indgår under G-numre, ligeledes fortløbende. Der er oprettet en studiesamling til værker, der uddyber og relaterer til den faste samling og indgår under S-numre, ligeledes fortløbende. Angiv hvilke faglige hensyn og nødvendige prioriteringer der ligger til grund for indsamlingen af værker og genstande (max ½ A4-side) Faglige hensyn og nødvendige prioriteringer Som specialmuseum indsamles, erhverves, undersøges og forskes der fortrinsvis omkring de fynske kunstneres miljø, dog med mulighed for at drage paralleller og sammenligninger med samtidens og nutidens kunstneriske bevægelser. Museet erhverver udelukkende værker af de samme kunstnere som den oprindelige specialsamling indeholder, og da samlingen er skabt på baggrund af stifteren Mads Rasmussens indkøb, som blev foreslået af Fynboernes indkøbskomité med malerne Peter Hansen, Fritz Syberg, Johannes Larsen, Jens Birkholm og Tom Petersen, indgår erhvervelserne i denne museumshistoriske sammenhæng. Erhvervelserne består derfor af hovedværker - museumsværdige malerier og skulpturer - men også af forarbejder og skitser til værker i samlingen. Grafiske arbejder og skulpturer af Kai Nielsen. Redegør for den koordinering museet foretager med andre museer vedrørende indsamling (max ½ A4-side) Koordinering med andre museer Faaborg Museum koordinerer med Johannes Larsen Museet om indsamling og fordeling af kunstværker af følgende kunstnere inden for perioden : Alhed og

3 Johannes Larsen, Anna og Fritz Syberg, Christine Swane og har ligeledes aftale med Ny Carlsberg Glyptotek om billedhuggeren Kai Nielsen. Hvordan ønsker museet at prioritere sin indsamling i den 4-årige planperiode? Angiv de enkelte satsningsområder (max 2 A4-sider) Prioritering af indsamlingen i planperioden Som specialmuseum for en kunstnergruppe er det Faaborg Museums virkeområde, at den fredede museumsbygning danner ramme om og udvides i henhold til samlingens specielle karakter. Hvordan forholder museets indsamlingsstrategi sig til den overordnede vision og strategien for de øvrige hovedopgaver? (max ½ A4-side) Sammenhæng mellem indsamling og museets overordnede vision og strategi Da Faaborg Museums samling består af en stor del af Fynboernes hovedværker, det velkendte museumsinventar Faaborg-stolen af Kaare Klint og grafisk design af Knud V. Engelhardt er indsamlingen rettet mod de kendte museumsværdige værker, som på nuværende tidspunkt ikke er tilgængelige (privateje eller ukendt opholdssted). Kunsthistorisk periode: Kunstnere: Den fynske kunstnergruppe Fynboerne Billedhuggeren Kai Nielsen Arkitekten Carl Petersen Arkitekten Kaare Klint Arkitekten Knud V. Engelhardt KONSERVERING OG BEVARING Afsnittet om konservering og bevaring skal indeholde status og en 4-årig strategi. Giv en overordnet status på samlingernes tilstand og redegør for aktuelle konserverings- /bevaringsrelaterede problemstillinger, der inkluderer såvel aktiv som præventiv konservering (max 2 A4-sider) Status og aktuelle udfordringer Faaborg Museums samling blev gennemgået i sin helhed ved overgangen fra privatejet til selvejende institution i 1982 og den udarbejdede tilstandsrapport danner stadig grundlag for den løbende konservering af værker på lærred og papir. Nyerhvervelser bliver vurderet og kommer ind i rækken. Museet er tilknyttet Fælleskonserveringen Øst. Malerier A: Formidlingsegnet 95 % B: Konserveret 65 % C: Behandling 35 % Papir A: Formidlingsegnet 100 % B: Konserveret 25 % C: Behandling 35 % Beskriv kort museets magasiner og vurder den bygningsmæssige tilstand. Redegør for eventuelle nedbrydningsfaktorer, der kan gøre sig gældende overfor samlingerne (max 2 A4- sider) Museets magasiner Faaborg Rådhus (i dag administrationsbygning) klimastyret arkivkælder Magasin til større og mindre malerier og akvareller

4 Konservesgården Minimagasin til mindre malerier og akvareller Brandsikret skab til grafik Redegør for den koordinering museet foretager med andre museer vedrørende konservering og bevaring (max ½ A4-side) Der har indtil videre ikke været behov for koordinering med andre museer. Udpeg de vigtigste indsatsområder og angiv, hvorledes museet vil prioritere i den kommende planperiode. Beskriv i denne sammenhæng hvilke dele af samlingen museet vil gennemgå med henblik på eventuel konservering og kassation (max 2 A4-sider) Museet sebder mellem 5-10 værker til Fælleskonserveringen om året, og da alle store opgaver (bl.a. Peter Hansens Indvielsesbillede, Fritz Sybergs Junimorgen) har gennemgået konservering inden for de sidste 10 år, er der ingen akutte store projekter den kommende planperiode med undtagelse af konserveringen af havehuset (donation Ny Carlsbergfondet 2011). Hvordan forholder museets planer vedr. konservering og bevaring sig til den overordnede vision og strategien for de øvrige hovedopgaver? (max ½ A4-side) Museet koordinerer fortløbende konservering af værker til udstillinger og udlån med Fælleskonserveringen. REGISTRERING Afsnittet om registrering skal indeholde status og en 4-årig strategi. Redegør for museets aktuelle registreringspraksis og -system (max ½ A4-side) Museet registrerer dels i protokol dels i database til brug for værkernes fysiske placering og søgemulighed. Museet indfører nyerhvervelser ved hjælp af Regin til KID. Angiv status på handleplanen for indberetning til de centrale kulturarvsregistre KID og Museernes Samlinger (indsendt til Kulturarvsstyrelsen sommer 2008 og maj 2009) (max ½ A4- side) Hele værksamlingen fra med fotos er registreret primo marts Museet er i gang med grafiksamlingen, der skal være indført med udgangen af Udpeg særlige indsatsområder (for eksempel OCR-scanninger, overgang til nyt registreringssystem m.m.) og angiv, hvorledes museet vil prioritere i den kommende planperiode (max 1 A4-side) Det er planen, at museet ændrer egen database i løbet af FORSKNING Afsnittet om forskning skal indeholde en status og en 4-årig strategi. Hvad er status for museets forskningsmæssige dækning af ansvarsområdet? (max 2 A4-sider)

5 I forbindelse med kunstsamlingen og de 2-3 årlige særudstillinger foregår der en kontinuerlig undersøgelse og forskning omkring de repræsenterede kunstnere i Faaborg Museum. Samarbejdet omkring Kunstnerkolonierne i Danmark (Skagen, Odsherred, Bornholm og Fyn) fortsætter og det samme gør Kunstens Fyn med Fyns Kunstmuseum og Johannes Larsen Museet. Faaborg Museum deltager i Historisk Atlas med værkbeskrivelser af de fynske kunstneres værker, der er knyttet til en bestemt lokalitet. Historisk Atlas formidler udvalgte lokaliteter og emner fra 5000 års fynsk kunst- og kulturhistorie i en interaktiv præsentation. Hvordan løfter museet sin forskningsopgave? Redegør for lokale, nationale og internationale samarbejdsrelationer og partnerskaber museet har indgået i forbindelse med museets forskning (max 1 A4-side) Faaborg Museum har i mange år haft og har fortsat et velfungerende samarbejde med andre kunstmuseer og kunsthaller om store som mindre særudstillinger som f.eks. Vejle Kunstmuseum, Holstebro Kunstmuseum, Fuglsang Kunstmuseum, Kunstmuseet i Tønder, Johannes Larsen Museet, Fyns Kunstmuseum, Louisiana, Sophienholm, Brandts og Danmarks Fotomuseum. Angiv de forskningsmæssige satsningsområder museets ønsker at forfølge i den kommende 4- årige periode, og markér årlige satsningsområder. (max 2 A4-sider) 2011 Udstillingen Kampen om Kunsten. Fynboerne på Ordrupgaard og Faaborg Museum er en viderebearbejdning af begrebet mæcen-museer og i dette tilfælde en fælles berøringsflade Udstillingen Landskabet under Kunstens Fyns fælles projekt Visioner for den danske natur Udstillingen Maleren Niels Hansen ( ) 2013 Udstillingen Fynboerne og Italien i samarbejde med Bornholms Kunstmuseum 2014 Udstillingen Jens Birkholms To Byer (Faaborg og Berlin) bl.a. i samarbejde med Deutsches Museum i Berlin Hvordan forholder museets forskningsstrategi sig til den overordnede vision og strategien for de øvrige hovedopgaver? (max ½ A4-side) Faaborg Museum stræber efter at bevare det enestående monument Faaborg Museum i alle dets aspekter ved at forske i og udbrede kendskabet til det samlede kunstværk. FORMIDLING Afsnittet om formidling skal indeholde en status og en 4-årig strategi. Hvad er status for museets formidlingsmæssige dækning af ansvarsområdet (max 2 A4-sider) Faaborg Museum er først og fremmest kendt for samspillet mellem by, arkitektur og kunstsamling et Gesamtkunstwerk der har sine rødder i den klassiske bygningskunst med inspiration fra C.F. Hansens

6 København og især Thorvaldsens Museum. Denne ramme om de fynske kunstnere forpligter, når museet skal formidles til unge som ældre. De små og harmoniske rum er en udfordring for de besøgende, men med en kort introduktion af og/eller en omvisning udtrykkes forundring over, at museets klassiske facade indeholder denne rigdom af oplevelser. Museet har mange gæster, der kommer igen og igen for at opleve kunsten i denne sammenhæng. Faaborg Museum kan sammenlignes med museer i særegne bygninger, der på samme måde giver en ekstra dimension til museumsoplevelsen. Hvordan løfter museet sin formidlingsopgave? Redegør for lokale, nationale og internationale samarbejdsrelationer og partnerskaber museet har indgået i forbindelse med museets formidling (max 1 A4-side) Formidlingen i museet har to modtagere de unge og de ældre begge en udfordring, da bygningen er en museumsgenstand i sig selv. Opgaven løses ved fyldestgørende introduktioner, omvisninger og film. Museet har indgået samarbejde med kunstmuseerne i Region Syddanmarks projekt Kunstmusen, der inviterer børn mellem 4 og 7 år til at arbejde med kunsten på de respektive hjemmesider og siden forene det med besøg på museet. Ved hjælp af kvalificeret assistance fra museets eksterne omvisere (Faaborg Gymnasium) arbejdes der med undervisningsmateriale til flere klassetrin. Det fælles projekt MUSKO forener museet med undervisningsinstitutioner og museet er ligeledes knyttet til e-museum. Angiv de formidlingsmæssige satsningsområder museets ønsker at forfølge i den kommende 4-årige periode og markér årlige satsningsområder. (max 2 A4-sider) Da museet det sidste års tid har arbejdet med at producere film om museets samlinger i forskellige temaer af 5-7 min. varighed til brug for hjemmesiden - som introduktion for alle besøgende. Filmene har bragt museet et kvantespring fremad med hensyn til at fange interessen for museets egenart og i særdeleshed i forbindelse med udstillingerne. Det er hensigten, at museet i planperioden vil udarbejde spørgeskemaer om bl.a. filmens betydning for udbyttet af museumsbesøget. Hvordan forholder museets formidlingsstrategi sig til den overordnede vision og strategien for de øvrige hovedopgaver (max ½ A4-sider) Museet har en stor og vigtig hovedopgave - at formidle det enestående monument Faaborg Museum i det størst mulige omfang og kvalitet, under hensyntagen til de fysiske rammer.

Kvalitetsvurdering af Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst

Kvalitetsvurdering af Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst Kvalitetsvurdering af Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst 2011 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION TIL KULTURSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 2 Vurderingsgrundlag....2 Opfølgning.....3 FAABORG MUSEUM FOR

Læs mere

J.F. Willumsens Museum. Kvalitetsvurdering

J.F. Willumsens Museum. Kvalitetsvurdering J.F. Willumsens Museum Kvalitetsvurdering 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION TIL KULTURARVSSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 3 Vurderingsgrundlag...3 J.F. WILLUMSENS MUSEUM... 5 Nøgletal for museet...5

Læs mere

KVALITETSVURDERING AF DANSK JØDISK MUSEUM

KVALITETSVURDERING AF DANSK JØDISK MUSEUM KVALITETSVURDERING AF DANSK JØDISK MUSEUM 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION TIL KULTURSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 2 DANSK JØDISK MUSEUM... 4 Nøgletal i 2012... 4 KULTURSTYRELSENS SAMLEDE VURDERING...

Læs mere

Årsberetning 2009 for

Årsberetning 2009 for Årsberetning 2009 for 1 FORORD 4 1.0 MUSEETS ARBEJDSOMRÅDER OG FORMÅL 6 1.1 MUSEETS NAVN 6 1.2 MUSEETS ADRESSE OG TELEFONNUMMER 6 1.3 MUSEUMSKATEGORI 6 1.4 MUSEETS FORMÅL OG EMNEMÆSSIGE FORHOLD 6 1.5 OPRETTELSE

Læs mere

SPØRGESKEMA. Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af museer MUSEETS NAVN:

SPØRGESKEMA. Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af museer MUSEETS NAVN: SPØRGESKEMA Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af museer MUSEETS NAVN: Senest revideret i februar 2007 Vejledning Spørgeskemaet besvares af museets leder i samarbejde med museets bestyrelsesformand

Læs mere

Kvalitetsvurdering af. Museerne i Fredericia

Kvalitetsvurdering af. Museerne i Fredericia Kvalitetsvurdering af Museerne i Fredericia 2009 Indhold Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurderinger 3 Kvalitetsvurderingen af Museerne i Fredericia 4 Arbejdsgrundlag og formål 5 Samlinger, arkiver, bibliotek

Læs mere

ANNE MARIE CARL-NIELSEN HISTORIE HC ANDERSENS HUS FYRTØJET BØRNEKULTURHUS HC ANDERSENS BARNDOMSHJEM CARL NIELSEN MUSEET

ANNE MARIE CARL-NIELSEN HISTORIE HC ANDERSENS HUS FYRTØJET BØRNEKULTURHUS HC ANDERSENS BARNDOMSHJEM CARL NIELSEN MUSEET TILSYN SAMLINGER PUBLIKUM ATTRAKTION UDSTILLINGER FORSKNING FORMIDLING OPLEVELSER HISTORISK ATLAS FYNS TOPOGRAFI BYGNINGSHISTORIE ANTIKVARISK ARBEJDE TURISME EVENTS AKTIVITETER UNDERVISNING MEDIEMUSEET

Læs mere

VIRKSOMHEDSREGNSKAB 2 0 0 1

VIRKSOMHEDSREGNSKAB 2 0 0 1 VIRKSOMHEDSREGNSKAB 2 0 0 1 LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING Virksomhedsregnskabet for 2001 er udformet i overensstemmelse med Vejledning i udarbejdelse af virksomhedsregnskaber, Finansministeriet januar

Læs mere

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 Kulturstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon: 33 74 51 00 E-mail: jba@kulturstyrelsen.dk Vejledning Du kan få vejledende

Læs mere

ANNE MARIE CARL-NIELSEN HISTORIE HC ANDERSENS HUS FYRTØJET BØRNEKULTURHUS HC ANDERSENS BARNDOMSHJEM CARL NIELSEN MUSEET

ANNE MARIE CARL-NIELSEN HISTORIE HC ANDERSENS HUS FYRTØJET BØRNEKULTURHUS HC ANDERSENS BARNDOMSHJEM CARL NIELSEN MUSEET TILSYN SAMLINGER PUBLIKUM ATTRAKTION UDSTILLINGER FORSKNING FORMIDLING OPLEVELSER HISTORISK ATLAS FYNS TOPOGRAFI BYGNINGSHISTORIE ANTIKVARISK ARBEJDE TURISME EVENTS AKTIVITETER UNDERVISNING MEDIEMUSEET

Læs mere

Museum Nordsjælland. Vision 2020 og strategi 2015-18

Museum Nordsjælland. Vision 2020 og strategi 2015-18 Museum Nordsjælland Vision 2020 og strategi 2015-18 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 3 1.1. Museum Nordsjælland historik og udgangspunkt..... 3 1.2. Formål med strategi og vision..... 3 2. Grundantagelser..

Læs mere

Museumssamlingerne, registrering og bevaring 8 Biblioteket med samlinger 14 Forskning 19 Undervisning 24 Udstillinger 26 Kommunikation 31

Museumssamlingerne, registrering og bevaring 8 Biblioteket med samlinger 14 Forskning 19 Undervisning 24 Udstillinger 26 Kommunikation 31 Å R S B E R E T N I N G 2 0 1 0 Indhold 1. Bestyrelsens forord 3 2. Ledelsens beretning 4 3. Året i hovedtræk 8 Museumssamlingerne, registrering og bevaring 8 Biblioteket med samlinger 14 Forskning 19

Læs mere

UDREDNING OM BEVARING AF KULTURARVEN

UDREDNING OM BEVARING AF KULTURARVEN UDREDNING OM BEVARING AF KULTURARVEN Udredning om bevaring af kulturarven Kulturministeriet 2003 NORDISK MILJØMÆRKNING Rapport om udredning om kulturarven Udvalget er nedsat af : Kulturministeriet Nybrogade

Læs mere

Nationalmuseets samlinger

Nationalmuseets samlinger Nationalmuseets samlinger 2001 Nationalmuseet September 2002 Indholdsfortegnelse: I 1. Nationalmuseets samlinger...4 1.1 Målsætning... 1.2 Ressourcer... 1.3 Organisering af arbejdet med Nationalmuseets

Læs mere

Fuglsang Kunstmuseum Årsberetning 2008

Fuglsang Kunstmuseum Årsberetning 2008 Fuglsang Kunstmuseum Årsberetning 2008 Hendes Majestæt Dr. Margrethe II ved indvielse af Fuglsang Kunstmuseum 25. januar 2008 Fuglsang Kunstmuseum Årsberetning 2008 TAK! 2008 har været et helt særligt

Læs mere

MUSEET BAG FACADEN. Rikke Rosenberg

MUSEET BAG FACADEN. Rikke Rosenberg MUSEET BAG FACADEN Rikke Rosenberg HVAD ER ET MUSEUM? Museer kan ses som samfundets kollektive hukommelsesrum og erfaringsrum. Museer indsamler, formidler og udstiller genstande fra forskellige tider og

Læs mere

Fælles museums-it. Analyse af museernes centrale registre og forslag til national it-infrastruktur. 11. april 2011 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY

Fælles museums-it. Analyse af museernes centrale registre og forslag til national it-infrastruktur. 11. april 2011 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Fælles museums-it Analyse af museernes centrale registre og forslag til national it-infrastruktur 11. april 2011 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Devoteam Consulting. Kopiering og distribution kun tilladt

Læs mere

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen Center for Alternativ

Læs mere

THORVALDSEN. DERFOR! KONFERENCE I DAGENE 6.-7. MARTS 2014

THORVALDSEN. DERFOR! KONFERENCE I DAGENE 6.-7. MARTS 2014 THORVALDSEN. DERFOR! KONFERENCE I DAGENE 6.-7. MARTS 2014 ÅRSBERETNING 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE TAK s. 2 OPRETTELSE, EJERFORHOLD OG FORMÅL s. 3 VEDTÆGTER, BESTYRELSE OG ORGANISATION s. 3 SAMLINGER OG

Læs mere

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET Strategien er udgivet i 2009 af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 Kbh. K www.kum.dk

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r K u l t u r a r v s s t y r e l s e n

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r K u l t u r a r v s s t y r e l s e n Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r K u l t u r a r v s s t y r e l s e n Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater 5 1.3.

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

Museum Lolland-Falster 2014

Museum Lolland-Falster 2014 ÅRSBERETNING 2014 Sponsorer for Museum Lolland-Falster 2014 Museum Lolland-Falster Årsberetning ISBN: 87-87179-86-5 ISSN: 1904-6251 EAN: 9788787179867 Udarbejdelse: Museum Lolland-Falster Tryk: Museum-Lolland

Læs mere

Museum Lolland-Falster 2013

Museum Lolland-Falster 2013 ÅRSBERETNING 2013 Sponsorer for Museum Lolland-Falster 2013 Museum Lolland-Falster Årsberetning ISBN: 87-87179-82-2 ISSN: 1904-6251 EAN: 9788787179829 Udarbejdelse: Museum Lolland-Falster Tryk: Museum-Lolland

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR

MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 WWW.KUM.DK STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR 3 FORORD Kunsten og kulturen skal være en del af børns og unges liv, fra

Læs mere

Arbejdsplan 2015-2018. for. Fiskeri- og Søfartsmuseet, Saltvandsakvariet Esbjerg

Arbejdsplan 2015-2018. for. Fiskeri- og Søfartsmuseet, Saltvandsakvariet Esbjerg Arbejdsplan 2015-2018 for Fiskeri- og Søfartsmuseet, Saltvandsakvariet Esbjerg Oversigt over de strategiske mål og delmål, som Fiskeri- og Søfartsmuseet under forudsætning af fornøden finansiering vil

Læs mere

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Årsberetning 2011 Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Endnu et år er gået. Et år hvor tankerne omkring samarbejde og arbejdet med et fælles løft har båret frugt. NTS-centeret er ved at få solidt

Læs mere

1. Årsberetning 2. 2. Gennemførte projekter 11 - og igangværende projekter med fortsættelse i 2009. 3. Primære indsatser 16. 4. Personaleoversigt 35

1. Årsberetning 2. 2. Gennemførte projekter 11 - og igangværende projekter med fortsættelse i 2009. 3. Primære indsatser 16. 4. Personaleoversigt 35 Indhold 1. Årsberetning 2 2. Gennemførte projekter 11 - og igangværende projekter med fortsættelse i 2009 3. Primære indsatser 16 Arkæologi Historie H.C. Andersen & Carl Nielsen Kunst Formidling & kommunikation

Læs mere

KVALITETSVURDERING AF DE DANSKE KONGERS KRONOLOGISKE SAMLING, ROSENBORG OG AMALIENBORG

KVALITETSVURDERING AF DE DANSKE KONGERS KRONOLOGISKE SAMLING, ROSENBORG OG AMALIENBORG KVALITETSVURDERING AF DE DANSKE KONGERS KRONOLOGISKE SAMLING, ROSENBORG OG AMALIENBORG 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION TIL KULTURSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 2 DE DANSKE KONGERS KRONOLOGISKE

Læs mere