Fuglsang Kunstmuseum Årsberetning 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fuglsang Kunstmuseum Årsberetning 2011"

Transkript

1 Årsberetning 2011 Exteriør. Foto: Peter Cook

2 TAK! Nedenstående fonde, private og offentlige institutioner har i beretningsåret støttet op om Fuglsang Kunstmuseums aktiviteter. Museet bringer dem alle sin varmeste tak: Private Augustinus Fonden Beckett-Fonden Billedhuggeren, professor Gottfred Eickhoff og hustrus, maleren Gerda Eickhoffs Fond Aage og Johanne Louis-Hansens Fond A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til Almene Formaal Nikolai og Felix Fonden Lizzie og Ejler Ruges Kunstfond Staten Kulturarvsstyrelsen Statens Kunstråds Internationale Billedkunstudvalg Kommuner Guldborgsund Kommune Lolland Kommune Vordingborg Kommune Anden støtte Herudover skal lyde en stor tak til de mange både private og offentlige fonde og institutioner, som gennem tilskud til museets samarbejdspartnere indirekte også har støttet op om Fuglsang Kunstmuseums aktiviteter. Fuglsang Kunstmuseums Venner Desuden skal her lyde en stor tak til bestyrelsen for og medlemmer af Fuglsang Kunstmuseums Venner, der engageret, aktivt og praktisk har bakket op om museet også i Fuglsang Kunstmuseums sponsorer Desuden vil Fuglsang Kunstmuseum gerne takke årets sponsorer, som på forskellig vis har støttet kunstmuseet og bidraget til gennemførelse af årets mange aktiviteter: 2

3 Virksomhedssponsorater Arkitektfirmaet Friis Andersen A/S Nordea Bank Danmark A/S, Lolland-Falster Nykredit, Lolland-Falster REFA Revision Syd, statsautoriserede revisorer Troels Jørgensen A/S Aage Maagensen, statsautoriseret revisionsaktieselskab Materialesponsorater 2010 Velsmag ad Libitum Bang & Olufsen, Nykøbing F. Boxbom s Frugt Hotel Maribo Søpark Lolle Frugt, Sakskøbing Slagteren i Maribo Steen s Bageri, Nykøbing F. Aage Larsen & Søn Nykøbing F. ApS Exteriør. Foto Peter Cook 3

4 1.0 MUSEETS ARBEJDSGRUNDLAG 1.1 Museets navn Fuglsang Kunstmuseum 1.2 Museets kontaktoplysninger Nystedvej 71, 4891 Toreby L. Tlf Internetadresse: Facebook 1.3 Museumskategori og ejerforhold Statsanerkendt kunstmuseum. Selvejende institution. 1.4 Museets formål og emnemæssige indhold Museet er kunstmuseum for geografien svarende til det tidligere Storstrøms Amt. Gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling skal museet varetage den kunsthistoriske del af Danmarks kulturarv samt i almindelighed bidrage til kendskabet til og interessen for billedkunst. Museets emneområde er dansk kunst i form af maleri, skulptur, tegning og grafik fra den nationale kunstuddannelses oprettelse i 1754 og frem til i dag. Museet skal gøre samlingerne tilgængelige for offentligheden og stille dem til rådighed for forskningen samt udbrede kendskabet til resultatet af såvel museets egen forskning som anden forskning baseret på museets samlinger. Museet skal drage omsorg for samlingernes forsvarlige opbevaring og nødvendige konservering. Museet skal ved aktivt udstillings- og formidlingsarbejde gøre sin samling og sin viden tilgængelig for alle befolkningsgrupper. 1.5 Oprettelse Museet er oprettet i 1890 som en kunstafdeling i Lolland- Falsters Stiftsmuseum i Maribo. I 1944 fik kunstmuseet sin egen tilbygning her og blev i 1966 udskilt som selvstændig institution: Lolland-Falsters Kunstmuseum. I 1989 ændredes 4

5 navnet til Storstrøms Kunstmuseum. I oktober 2007 ændredes navnet til Fuglsang Kunstmuseum, og i januar 2008 åbnedes den nye museumsbygning ved Fuglsang, som herefter danner rammen om museets virksomhed. 1.6 Medlemskab af foreninger, organisationer mv. Museet er medlem af den samlede, danske museumsforening, Organisationen Danske Museer (ODM). Museet er endvidere medlem af Museumstjenesten og Museernes Fællesforsikring. Ved museets faglige faste medarbejderes personlige medlemskaber er museet ligeledes tilknyttet International Council of Museums (ICOM). Museet er andelshaver i: Fælleskonserveringen, danske kunstmuseers center for bevaring og restaurering af kunst. Den fælles webinstitution Åbne Samlinger, som dækker de statsanerkendte museer på Sydsjælland og Lolland-Falster. Museumstjenesten. Museumsdirektør Anne Højer Petersen har i beretningsåret deltaget i forskellige bestyrelser, råd og netværk samt deltaget løbende i mødeaktivitet i flg. sammenhænge. Ad hoc-møder med Kulturbro Femern Bælt (DK/D) Billedkunstrådet i Guldborgsund Kommune Fagrådet for Kulturaftale Storstrøm Fase III-styregruppen (ad hoc konsulent) Fælleskonserveringens bestyrelse (næstformand) Guldborgsund Kommunes arkitekturbedømmelsesudvalg (udpeget fra Billedkunstrådet) Kontaktmødevirksomhed med kulturcheferne i Guldborgsund og Lolland Kommuner & Museum Lolland-Falster Kulturaktørgruppen for Kulturtjenesten Lolland-Falster Kunstregistreringsmøder i Lolland Kommune KURS styregruppe (museumsledernetværk for Kunstmuseerne i Region Sjælland) Management Network II (lokalt ledernetværk) Museumsledernetværket under ODM ODMs bestyrelse SAML (lokalt netværk for museumsledere) Styregruppen for Jul på Fuglsang Styregruppen for Åbne Samlinger Museumsinspektør Gertrud Oelsner har forsat sæde i Det kunsthistorisk faglige råd (formand) under Kulturarvsstyrelsen. Gertrud Oelsner er ligeledes bestyrelsesmedlem i Hermod Lannungs Museumsfond 5

6 (næstformand). Desuden er Gertrud Oelsner medlem af bestyrelsen for ICOM Danmark, ligesom hun er medlem af Netværk for dansk kunst. Administrator Else Brandt er tilknyttet det administrative netværk under ODM samt det regionale administrative netværk. Museumsforvalter Jesper Smith er tilknyttet forvalternetværket under ODM. Museumstekniker Axel Møller-Jensen er medlem af ODMs erfa-gruppe vedr. Teknik og CTS styring (varme, ventilation og klimastyring, foruden lys og anden museumsteknik). PR- og sponsormedarbejder Lene Vesten er tilknyttet det lolland-falsterske netværk for kommunikationsmedarbejdere; Kommunikationsnetværket. Tematiseret udstilling Tværsnit 1.7 Arbejde og konsulentbistand for andre institutioner Museets kunstfaglige personale har på opfordring rådgivet såvel offentlige som private om kunstforhold vedr. identifikation og bevaring, herunder kommuner og institutioner i Kulturaftale Storstrøms geografi. 1.8 Museets leder, navn og stilling Museets leder er museumsdirektør, mag.art. Anne Højer Petersen. 1.9 Åbningstider For at give områdets sommerturister størst mulig chance for at besøge museet samt udnytte personaleressourcerne bedst 6

7 muligt, har beretningsåret haft differentierede åbningstider. I højsæsonen er der således nu åbent alle ugens 7 dage, hvorimod vi har valgt at lukke både mandage og tirsdage i vintermånederne/lavsæsonen (hvor lokale skoler og institutioner dog kan træffe særaftale om åbning). 2.0 SAMLINGER, ARKIVER OG BIBLIOTEK 2.1 Generel beskrivelse af samlingen Fuglsang Kunstmuseum rummer dansk maleri, skulptur og kunst på papir fra ca og til i dag, fordelt på ca. 638 malerier, ca. 127 skulpturer (heraf ca. 39 gipsafstøbninger) og ca tegninger, grafiske blade samt bøger med originalgrafik; i alt ca kunstværker. Samlingens tyngde ligger i perioden ca Samlinger I beretningsåret har en lang række værker i kortere eller længere tid været opmagasineret hos vores faste eksterne transportører. Museumscaféen kræser også om ferniseringsgæster 7

8 2.3 Uddeponeringer og udlån Uddeponeringer Museet har i alt 22 malerier og 4 afstøbninger langtidsuddeponeret på forskellige lokaliteter på betingelse af, at værkerne skal være tilgængelige for offentligheden, og at en vis standard mht. sikkerheden omkring værkerne skal være opfyldt. Hvor intet andet er nævnt, er værket et maleri. Nedennævnte kunstværker er fortsat uddeponeret i beretningsåret: Bispekontoret, Østre Allé 2, 4800 Nykøbing F. Henrik Jespersen: Maribo Domkirke. Interiør. U.å. Henrik Jespersen: Solnedgang over Maribo Sø Niels Wivel: Portræt af biskop Monrad. U.å. Det Classenske Fideicommis, Corzelitze, 4800 Nykøbing F. (Fuglsang Gods) Mogens Gad: Septemberdag på Lolland Ubekendt (kopi efter Pompeo Batoni): Den Bodfærdige Magdalena. U.å. Ubekendt (gipsafstøbning efter antik skulptur): Ceres. U.å. Døllefjelde Præstegård, Karlslundevej 12, 4990 Sakskøbing Mogens Gad: Gudstjeneste i den katolske kirke i Maribo Lidsø Gods, Lidsøvej 14, 4970 Rødby Bertha Wegmann: Portræt af godsejer Christen Moesgaard- Kjeldsen Museum Lolland-Falster, afdeling Banegårdspladsen, 4930 Maribo Mogens Gad: Polakker i Sct. Birgitta-kirken i Maribo Mogens Gad: Polakker udenfor den katolske kirke i Maribo C.C. Peters: Diogenes med sin lygte på torvet i Athen søger et menneske (Indmuret relief). Ferdinand Richardt: Hunseby Kirke. (1867). Frederik Sødring (tilskrevet): Parti fra Maribo set fra søen mod domkirken under reparation. (Ca. 1861). Museum Lolland Falster, Afdeling Færgestræde, 4800 Nykøbing F. Anna Maria Mehrn: Helene Strange

9 Museet på Sønderborg Slot, 6400 Sønderborg Vilhelm Rosenstand: Episode af 8. brigades fremrykning ved Dybbøl Nykøbing F. Sogns Menighedsråd, Kirkepladsen 1, 4800 Nykøbing F. Rudolph Jacobsen: Interiør med figurer Marius Hammann: Atelierbillede. Ca Marius Hammann: Ung pige, studie. Ca Knud Sinding: En skærslipper. U.å. Knud Sinding: Interiør Interiør. Foto: Ole Akhøj Næstved Museum, Ringstedgade 4, 4700 Næstved Helge Jensen: Forårslandskab fra Næstvedegnen Radsted Præstegård, Alléen 11, 4990 Sakskøbing Jens Nielsen: Englene kommer Nils Nilsson: Parti fra Falster Svendborg og Omegns Museum, Grubbemøllevej 13, 5700 Svendborg C.A. Kølle: Udsigt over Svendborg

10 Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M Venus fra Milo. U.å. (Gipsafstøbning). Zeus fra Otricoli. U.å.(Gipsafstøbning). Udlån af værker til særudstillinger Hvor intet andet er nævnt, er værket et maleri. Johannes Larsen Museet Et stykke forelsket Danmark 28. maj september 2010 Johannes Larsen: Lærker og viber Kalundborg Museum Landskaber i Region Sjælland guldaldermotiver 15. september juni 2011 Johan Thomas Lundbye: Kalundborg Møllebakke, reproduktion af pennetegning. F.C. Kiærschou: Parti ved Skarritsø Thorald Brendstrup: Parti fra Maribo Sø C.A. Kølle: Skov med bugtet åløb. Øregaard Museum, Hellerup Det Skiønne Nær Fra København til Dansk Vestindien 1.oktober januar 2011 Jens Juel: Parti fra Esrom Sø med Fredensborg Bibliotek Museet har fast abonnement på auktionskataloger fra Bruun Rasmussens Kunstauktioner. Desuden abonneres på Kunstavisen, Billedkunst, Danske Museer og Antik & Auktion. Herudover har biblioteket modtaget kataloger og publikationer fra andre museer og udstillingssteder (udvekslingseksemplarer) samt indkøbt nye bøger i mindre omfang. Biblioteket savner i beretningsfåret fortsat fysisk søgbarhed på opslagsværker, periodebøger samt udstillingspublikationer. Derimod er sorteringen af bogsamlingen i større faggrupper blevet påbegyndt med henblik på større fysisk søgbarhed. 2.5 Registrering/dokumentation Årets nyerhvervelser er registreret på Regin Kunst. For oplysning om inventarnummer mv. se venligst afsnit 3.1. Takket være en øremærket bevilling fra Billedhuggeren, professor Gottfred Eickhoff og hustrus, maleren Gerda 10

11 Eickhoffs Fond, blev det i beretningsåret muligt at få nyoptaget de 128 af museets skulpturer og tegninger af Eickhoff, der endnu ikke var digitalt fotograferede. Optagelserne blev efterfølgende leveret i høj og lav opløsning, hvoraf sidstnævnte blev vedhæftet de rette værker i Regin Kunst. 325 værker blev nyregistreret i Regin Kunst og data blev tilføjet eller redigeret i 447 værker i Regin Kunst i beretningsåret. 3.0 ERHVERVELSER, FORSKNING OG PROJEKTER 3.1 Erhvervelser Hvor intet andet er nævnt, er erhvervelsen et maleri. Erhvervelser Inv. 2011/1 Vilhelm Kyhn Parti fra Møens Klint Blyant på papir Købt Inv. 2011/2 Jais Nielsen: Zahrtmanns Skole. Olie på lærred Købt Inv. 2011/3 Erik Bischoff: Liggende hest. Træ Købt Inv. 2011/4-11 betegner ikke nyerhvervelser, men er inventarnumre givet til værker, der under registreringsarbejdet er forefundne uinventariserede i museets samlinger og herefter er blevet nyregistrerede Inv. 2011/12 Oluf Hartmann: Stengærde og træ, stamme, Koalléen. Olie på lærred. U.å. Gave fra Fuglsang Kunstmuseums Venner 11

12 3.2 Forskning og projekter Gertrud Oelsner har i beretningsåret færdiggjort Himmelgåder. Dansk kunst og astronomi forskningspublikationen med bidrag af hhv. Gertrud Oelsner, Gertrud Hvidberg-Hansen, Klaus P. Mortensen, Henrik Wivel, Lisbeth Bonde, Theis Vallø Madsen og Charlotte Dyrberg Hansen. Påbegyndelse af forskningsprojekt i relation til de kommende forskningsprojekter: I skyggen af guldalderen. Thorald Brendstrup 200 år i samarbejde med Ribe Kunstmuseum og Vilhelm Kyhn og det danske landskab. Det nationale projekt revurderet i samarbejde med Randers Kunstmuseum, Ribe Kunstmuseum og HEART. Delvis engelsk oversættelse af publikationen P.C. Skovgaard. Guldalderen revurderet fra 2010 er påbegyndt. Tine Nielsen Fabienke begyndte indledende undersøgelser med henblik på den forskningsbaserede særudstilling Richard Revival der vises i efteråret KONSERVERING OG BEVARINGSARBEJDE 4.1 Konservering Museets konserveringskvote har i 2011 udgjort to andele hos Fælleskonserveringen, danske museers center for bevaring og restaurering af kunst, afdeling Øst i Helsingør. Foruden konserveringsarbejde i museets samlinger har Fælleskonserveringen desuden foretaget ind- og udcheck af museets særudstillinger og egne værker til udlån samt ydet div. konserveringsfaglig rådgivning. I 2011 har Fælleskonserveringen desuden udført en bevaringsstatus for værker i museets malerisamling. Konserverede værker 2011 Astrid Noack: Dreng der planter et træ, skulptur, gipsafstøbning. U. å. Konserveringsfaglig besigtigelse med henblik på evt. erhvervelse. Oluf Hartmann: Stengærde og træ, stamme, Koalléen, u.å. Maleri. Jais Nielsen: Zartmanns Skole, Maleri. 12

13 FORMIDLING 5.1 Særudstillinger Vue fra sal 12 og sommerens særudstilling Hvaltegn og dyrespor. Foto: Ole Akhøj Formidling HVALTEGN & DYRESPOR. Feltgrafik af Pernille Kløvedal Helweg I forbindelse med særudstillingen blev der afholdt en række formidlingsarrangementer: 22. juni: Fernisering på HVALTEGN & DYRESPOR med åbningstale af museumsdirektør og udstillingskurator Anne Højer Petersen. Ved ferniseringen deltog også kunstneren selv. 25. juni: Foredrag i samarbejde med Nykøbing Falster Folkeuniversitet: Hvaltegn, dyrespor og museets grafiksamling ved mag.art. og museumsinspektør Tine Nielsen Fabienke. 27. juni: Tværfaglig Skejten-tur; Om arkæologi, geologi, botanik og billedkunst i relation til Skejten. 3. juli & 7. august: Offentlig omvisning i Hvaltegn & dyrespor. 16. august: Særarrangement for Fuglsang Kunstmuseums Venneforening: Omvisning og dialog mellem kunstneren Pernille Kløvedal Helweg og museumsdirektør og udstillingskurator Anne Højer Petersen, hvor kunstneren bl.a. fortalte om sine værker og hvordan de er blevet til. 13

14 21. august: Foredrag i samarbejde med Nykøbing Falster Folkeuniversitet om Emil Nolde, Oluf Høst og det nordiske ved museumsdirektør; Oluf Høst Museet på Bornholm, Jens Henrik Sandberg. Foredraget var en del af Storstrøms Kammerensembles sommermusikfestival Den tyske forbindelse august. 4. september: Offentlig omvisning i Hvaltegn & dyrespor samt højdepunkter fra museets samlinger september: Workshops for SFO-børn & 17. & 18. september: Familieworkshop om Dyrespor på Fuglsang med relation til udstillingen Hvaltegn & dyrespor Begge workshops i samarbejde med Naturvejledningen i Guldborgsund Kommune. Formidling Himmelgåder Dansk kunst og astronomi oktober: Fernisering på Himmelgåder Dansk kunst og astronomi med åbningstaler af direktør for Tycho Brahe Planetarium, Peter Sevel og museumsdirektør, Anne Højer Petersen oktober: Fortælletæppe for børnehavernes ældste børnegrupper (efterårsferiearrangement) oktober: Værkstedsaktiviteter for SFO-børn (efterårsferiearrangement). 19. & 21. oktober: Særarrangement; Kunst & Stjerner hvor der i samarbejde med Naturvejlednigen i Guldborgsund Kommune blev gennemført nogle stjernekiggerture. 23. oktober: Særarrangement; Bogcafé hvor der i samarbejde med Guldborgsund Bibliotekerne præsenterede litteratur om astronomi og himmelrummet. 25. oktober: Pædagogkurser for pædagoger i SFO er og børnehaver. 27. oktober: Lærerkursus tilrettet lærerne i folkeskolen. Kurset blev sat op i samarbejde med astrofysiker Anja C. Andersen v/ Niels Bohr Instituttet. Det tværfaglige undervisningsmateriale for hhv klasse samt gymnasieskolen blev realiseret i samarbejde med Fyns Kunstmuseum, Kroppedal Museum, Oluf Høst Museet, Carl-Henning Pedersen Museet, Thorvaldsens Museum og Planetariet. 28. oktober: Offentlig omvisning i Himmelgåder ved mag. art Charlotte Dyrberg Lassen. 29. oktober: Foredrag i samarbejde med Nykøbing Falster Folkeuniversitet: Himmelgåder ved museumsinspektør Gertrud Oelsner. 14

15 SFO-børn maler på væggen i atelieret. Foto: 5. november: Foredrag i samarbejde med Nykøbing Falster Folkeuniversitet: Månen tur/retur samtidskunst og astronomi ved kunsthistoriker og kunstkritiker ved Weekendavisen Lisbeth Bonde. 6. november: Offentlig omvisning i Himmelgåder ved kunsthistoriker, Guri Skygge Andersen. 12. november: Foredrag i samarbejde med Nykøbing Falster Folkeuniversitet: Tog vi ikke af sted for at finde Livets Paradis ved forfatter og mag. art i religionsvidenskab, Tore Bjørnvig. 19. november: Foredrag i samarbejde med Nykøbing Falster Folkeuniversitet: Astronomiske motiver fra allegori til landskabsmaleri ved overinspektør v. Fyns Kunstmuseum, Gertrud Hvidberg-Hansen. 4. november-7. december: Realisering af en lang række gratis omvisninger for skoleklasser. 4. december: Foredrag i samarbejde med Nykøbing Falster Folkeuniversitet: Mennesket og universet ved lektor v. Herlufholm Kostskole og cand. scient i fysik og astronomi, Louis Nielsen. 18. december: Særvisninger af Himmelskibet samt samarbejde med Nysted Biograf ( Rejsen til Saturn ). I denne særudstilling var der inddragelse af musik, film og mulitmedier og der har i denne forbindelse været realisering 15

16 af testpaneler for udstillingen og formidlingen og et fotodelingssite på Flickr blev derfor ligeledes opsat. Realisering af ekstern udstillingssatellit med videoinstallation i Nykøbing Falster bymidte. Igennem udstillingsperioden har der løbende været formidlingsarrangementer i samarbejde med og astronomisk sparring med Lollands Astronomiske Forening. Museets mange foredrag i samarbejde med Nykøbing Falster Folkeuniversitet har været med deltagelse af bl.a. Astrofysiker Michael Linden-Vørnle v/tycho Brahe Planetarium, Planetarieleder Ole J. Knudsen v/ Steno Museet, billedkunstner Jakob Jensen og billedkunstner Lotte Tauber Lassen. 5.2 Anden formidling Tværsnit tematiseret udstilling med egne værker I forbindelse med udstillingen blev der afholdt en række formidlingsarrangementer; visse desværre aflyst/flyttet pga. det umilde vintervejr i vintermånederne, som lukkede museet på flere åbningsdage. Nedenstående blev realiseret: 27. januar: Fernisering på TVÆRSNIT med åbningstale af museumsdirektør Anne Højer Petersen. 10. februar: Særarrangement for Fuglsang Kunstmuseums Venneforening: Kunstcafé med billedkunstner Carsten Krogstrup, hvor der blev fortalt om egne værker samt skabt dialog omhandlende enkelte af museets værker. 15. og 17. februar: Fortælletæppe for børnehavernes ældste børnegrupper (vinterferiearrangement). 15., 16. og 17. februar: Værkstedsaktiviteter for SFO-børn (vinterferiearrangement). 19. februar: Foredrag i samarbejde med Nykøbing Falster Folkeuniversitet: Verden i billeder ved kunsthistoriker og ustillingstilrettelægger Connie Hansen. Foredraget gav et indblik i hvilke begivenheder, oplevelser og forhold, der gennem tiderne har lagt motiv til gode kunstværker. 19. marts: Artist talk ved billedkunster Michael Isling: Med Cambodia, Rom og Randers som platform. Foredraget var en fortælling om en ung kunstners vej til inspiration gennem rejser i både ind- og udland. 16

17 Vinterferieaktivitet i forbindelse med Tværsnit v/kunsthistoriker og kurator Connie Hansen 9. april: Foredrag ved kunsthistoriker og forfatter Michael Kjær: Hvad er et moderne landskabsmaleri. Foredraget var en interessant rejse gennem kunsthistoriens mange landskabsmalerier og deres udvikling fra romantikken og frem til i dag. 5. maj: Offentlig omvisning i Tværsnit. 10. maj: Særarrangement for Fuglsang Kunstmuseums Venneforening: Workshop med mag.art. og museumsinspektør Tine Nielsen Fabienke, hvor der blev fortalt om registrering af kunst, og hvordan oplysninger kan bruges i egne søgninger. 14. maj: Artist talk ved billedkunstner Mogens Nørgård: Hvorfor maler du ikke nede ved stranden, hvor der er så pænt spørger naboen. 25. oktober: Særarrangement for Fuglsang Kunstmuseums Venneforening sammen med Fødevarenetværk Lolland- Falster: Kunstcafé med foredrag af museumsdirektør Anne Højer Petersen om hvordan kunstforedrag og madkunst går op i en højere enhed. Konsulentbistand for andre institutioner Tine Nielsen Fabienke har som ekstern konsulent bistået Lolland Kommune med at udarbejde tekster til nogle af Kommunens værker. Syv af i alt tolv tekster om udvalgte 17

18 værker i Lolland Kommunes eje til publicering på Lolland Kommunes hjemmeside hver den 1. i måneden (første tekst blev publiceret 1. juni 2011 og foreløbigt tolvte og sidste tekst publiceres 1. maj 2012) Onsdage i juli og august: Huset Rundt Museet gentog succesen fra de tre foregående somre og inviterede museets gæster til huset rundt hver onsdag i juli og august måned. Museets kunsthistorikere satte fokus på forskellige dele af museets samlinger, særudstilling og arkitektur i omvisninger a 45 minutters varighed. Fuldt hus til huset rundt v/mag.art. Tine Nielsen Fabienke 6. juli: Highlights i museets samling v/ kunsthistoriker, Merethe Klitgaard Andersen. 13. juli: Skejten: Kunst og natur v/ kunsthistoriker, Guri Skygge Andersen. 20. juli: Særudstillingen v/ kunsthistoriker, Guri Skygge Andersen. 27. juli: Fokus på arkitektur v/ museumsdirektør, Anne Højer Petersen. 3. august: Højdepunkter i museets samlinger, v/ kunsthistoriker, Merete Klitgaard Andersen. 10. august: COBRA (udstillingen), v/ museumsinspektør, Tine Nielsen Fabienke. 18

19 17. august: Hvaltegn, dyrespor og museets grafiksamling v/ museumsinspektør, Tine Nielsen Fabienke. 24. august: Højdepunkter i museets samling, v/ kunsthistoriker, Guri Skygge Andersen. 31. august: Rammen om kunsten om museets arkitektur, v/ museumsdirektør, Anne Højer Petersen. Andre arrangementer Forskningens Døgn d. 29. april Museet slår hvert år dørene op for Forskningens Døgn, hvor intersserede kan møde én af museets forskere. I 2011 kunne man blive klogere på forskningen bag efterårets særudstilling Himmelgåder - dansk kunst og astronomi , hvor museumsinspektør Gertrud Oelsner i samarbejde med Videnskabsministeriet afholdt et velbesøgt foredrag om den igangværende Himmelgåde-forskning. Forskningens Døgn - der koordineres af Forsknings- og Innovationsstyrelsen - er en årlig landsdækkende begivenhed, som skal vække interesse og forståelse for den forskning, der foregår i Danmark. Kronprinsesse Mary er protektor for Forskningens Døgn, der blev afholdt første gang i Turismens Dag d. 28. maj Oldtidslandskabet Skejten inspirerer I anledning af Turismens Dag i hele landet afholdt museet en særomvisning med fokus på billedkunstnere, der i over 100 år har ladet sig inspirere af den lille halvø Skejten - et fredet naturområde ved Fuglsang Gods, der kan ses fra museets store panoramavinduer. Turismens Dag inviterer lokalbefolkningen til at lege turist i egen kommune og ad den vej uddanne sig til lokale ambassadører for attraktioner. Foredrag i forbindelse med Sommermusik på Fuglsang, august d august I forbindelse med Storstrøms Kammerensembles årlige sommermusik festival afholdt Fuglsang Kunstmuseum foredraget Oluf Høst og Emil Nolde ved museumsdirektør v. Oluf Høst Museet, Jens Henrik Sandberg. Hold dit møde på Fuglsang Kunstmuseum I beretningsåret er der 17 gange stillet mødefaciliteter og lokaler til rådighed for firmaer, der har valgt at holde deres 19

20 forretningsmøder på Fuglsang Kunstmuseum. Det er både offentlige virksomheder så vel som fonde og private virksomheder, der har benyttet sig af denne mulighed. Jul på Fuglsang december Kulturelt julemarked for hele familien i samarbejde med Storstrøms Kammerensemble, Det Classenske Fideicommis samt Storstrøms Kammerensembles Venner og Fuglsang Kunstmuseums Venner. Som de foregående år blev julemarkedet holdt over både lørdag og søndag, med mange både musiske og kunstneriske aktiviteter, caféhygge, samt boder, lirekassemand m.v. Ikke mindst de mange frivillige medhjælpere fra begge Venneforeninger sikrede arrangementet stor succes hos de talstærkt fremmødte gæster. Den Hvide Lade var godt besøgt ved årets julemarked Julemarkedet blev i løbet af weekenden besøgt af 1312 gæster, hvoraf 227 var børn. Museet arrangerede i løbet af weekenden 4 omvisninger i museets samlinger og 4 x fortælletæppe for børn. I lighed med tidligere år var der også et meget velbesøgt klippe-klistreværksted, ligeledes for børn. Se endvidere pkt. 5.7 for pr-virksomhed. Museet har i årets løb ekspederet en række fotobestillinger. 5.3 Ekstern formidling Museets medarbejdere har i beretningsåret også udbredt kendskabet til dansk kunst generelt og til Fuglsang Kunstmuseums eksistens, virksomhed og faglige arbejde uden for museet rundt om i Danmark og i udlandet, ligesom en række kolleger og andre har besøgt museet med henblik på egen fag- eller institutionsudvikling. 20

21 5.4 Undervisning Museet har i beretningsåret været besøgt af i alt elever, hvilket er en stigning på 32 procent i forhold til 2010, og af 125 lærere. Heraf kom 776 elever og 62 lærere fra 37 af lokalområdets Folkeskoler, VUC-Centre og Gymnasielle uddannelsesinstitutioner. Heraf er der registreret 26 skoler fra Guldborgsund Kommune som besøgte museet med 573 elever og 38 lærere, 6 skoler fra Lolland Kommune der kom med 153 elever og 12 lærere, samt 5 skoler fra andre kommuner som besøgte museet med hhv. 50 elever og 12 lærere. Museet har ligeledes været besøgt af 38 andre institutioner. Heraf er der registreret 26 børnehaver med 197 børn og 21 pædagoger. Af disse kom 163 børn og 19 pædagoger fra Guldborgsund Kommune, og 34 børn og 2 pædagoger fra Lolland Kommune. Der har også været 4 efterskoler med 79 elever og 11 lærere. Sidst, men ikke mindst, har der været 8 hold fra diverse uddannelsescentre/universiteter med hhv. 103 studerende og 8 undervisere. Derudover har der også været 10 hold SFO er med 172 børn og 6 voksne. Heraf kom 8 hold fra Guldborgsund Kommune (196 børn og 6 voksne) og 2 fra Lolland Kommune (25 børn). Fortælletæppe v/guri Skygge Andersen 21

22 I forbindelse med museets undervisningsforløb har der været 23 ordinære omvisninger med 418 elever/studerende og 22 lærere/undervisere; 21 Gratis omvisninger med 321 elever/ studerende og 8 lærere/undervisere; 13 Tværfaglige Workshops med 220 elever/studerende og 18 lærere/undervisere; 8 x Fortælletæppe med 127 børn/elever og 18 pædagoger/lærere; 3 gange Værkstedsaktivitet med hhv. 49 børn og 1 voksen. Yderligere har 20 institutioner har besøgt museet på egen hånd - heraf var der bl.a. hold af arkitekter fra både Holland og Slovenien. Lærernetværket tæller i beretningsåret i alt 29 skoler og 53 lærere. I beretningsåret var der planlagt 5 lærer- og pædagogkurser, hvoraf der blev afholdt 3. På disse kurser deltog i alt 38 personer. Desværre måtte 2 kurser aflyses pga. for få tilmeldinger. 5.5 Learning Museum Fuglsang Kunstmuseum deltager i projektet Learning Museum, der varer Museets repræsentant i projektet er Tine Nielsen Fabienke. Learning Museum er et landsdækkende tværfagligt samarbejde mellem 26 museer og 13 læreruddannelser. Det tre-årige projekt handler om at inddrage lærerstuderende aktivt i udviklingen af museernes undervisningstilbud og hermed gøre museerne til læringsrum for kritiske og engagerede brugere; de kommende folkeskolelærere. Målet på sigt er at udvikle undervisningstilbud og praktikforløb for lærerstuderende, der kan implementeres i læreruddannelsernes studieordninger og i museernes undervisningspraksis. Tine Nielsen Fabienke har i 2011 deltaget i følgende i forbindelse med Learning Museum: Opstartsworkshop, Odense, 16. august Præsentation af Fuglsang Kunstmuseum på Læreruddannelsen Vordingborg, 4. oktober Opfølgningsworkshop, Kolding, 8. december 5.6 Publikationer Forskningsbaserede publikationer, der ledsager særudstillinger: Se pkt Øvrige publikationsudgivelser er: 22

23 HVALTEGN & DYRESPOR. Feltgrafik af Pernille Kløvedal Helweg : I tilknytning til denne særudstilling udkom der en større publikation, som indeholder illustrationer af tilblivelsen af kunstnerens værker samt artikler, skrevet af hhv. Arthur Krasilnikoff og Dorete Bloch, der bidrager til belysningen af forskellige dele af projektets helhed. Redaktion: Nina Damsgaard og Anne Højer Petersen. Himmelgåder Dansk kunst og astronomi : : I tilknytning til denne særudstilling blev der, i tæt samarbejde med Fyns Kunstmuseum, udarbejdet en booklet, der belyser danske billedkunstneres interesse for astronomien, menneskets erobring af rummet og spørgsmålet om liv ude i rummet. Redaktion: Gertrud Hvidberg-Hansen og Gertrud Oelsner. Desuden står museet bag udgivelse af flyers samt stam- og særudstillingsplakater. Derudover er der udgivet nye postkort med hhv. motiver fra samlingerne, motiver fra de realiserede særudstillinger: Tværsnit, HVALTEGN & DYRESPOR og Himmelgåder, og, som noget nyt, også med motiver af museet og dets unikke og prisbelønnede arkitektur. 5.7 PR- og sponsorvirksomhed Museet har i beretningsåret haft en omfattende udsendelse af pressemeddelelser om særudstillinger, formidlingsaktiviteter og generelt om museet. Kunstmuseet har nydt store landsdækkende omtaler/anmeldelser af både samlingerne, særudstillingerne og arkitekturen i 2011 samt i mindre omfang internationalt. Hjemmeside Hjemmesiden er hyppigt blevet opdateret med nyheder, informationer og fotografier. Gennem presseklipbureauet Infomedia er redaktionel omtale af museet blevet indsamlet, og på baggrund heraf har museet trykt pressemapper om hver enkelt særudstilling og sendt mapperne til alle involverede/interesserede parter samt fremlagt disse i foyeren til publikumsbrug. Der er udkommet 2 pressemapper i Digitalt Nyhedsbrev Gennem hver måned i 2011 er der gratis blevet udsendt et digitalt nyhedsbrev til abonnenter med informationer om 23

Fuglsang Kunstmuseum Årsberetning 2012

Fuglsang Kunstmuseum Årsberetning 2012 TAK! Nedenstående fonde, private og offentlige institutioner har i beretningsåret støttet op om Fuglsang Kunstmuseums aktiviteter. Museet bringer dem alle sin varmeste tak: Private 15. Juni Fonden Augustinus

Læs mere

Fuglsang Kunstmuseum Årsberetning 2010

Fuglsang Kunstmuseum Årsberetning 2010 Årsberetning 2010 Danmark dejligst P.C. Skovgaard guldalderen revurderet TAK! Nedenstående fonde, private og offentlige institutioner har i beretningsåret støttet op om Fuglsang Kunstmuseums aktiviteter.

Læs mere

Fuglsang Kunstmuseum Årsberetning 2008

Fuglsang Kunstmuseum Årsberetning 2008 Fuglsang Kunstmuseum Årsberetning 2008 Hendes Majestæt Dr. Margrethe II ved indvielse af Fuglsang Kunstmuseum 25. januar 2008 Fuglsang Kunstmuseum Årsberetning 2008 TAK! 2008 har været et helt særligt

Læs mere

Fuglsang Kunstmuseum Årsberetning 2007

Fuglsang Kunstmuseum Årsberetning 2007 Fuglsang Kunstmuseum Årsberetning 2007 Nedenstående fonde, private og offentlige institutioner har i beretningsåret støttet Fuglsang Kunstmuseums aktiviteter og nybyggeri. Museet bringer dem alle sin varmeste

Læs mere

THORVALDSEN. DERFOR! KONFERENCE I DAGENE 6.-7. MARTS 2014

THORVALDSEN. DERFOR! KONFERENCE I DAGENE 6.-7. MARTS 2014 THORVALDSEN. DERFOR! KONFERENCE I DAGENE 6.-7. MARTS 2014 ÅRSBERETNING 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE TAK s. 2 OPRETTELSE, EJERFORHOLD OG FORMÅL s. 3 VEDTÆGTER, BESTYRELSE OG ORGANISATION s. 3 SAMLINGER OG

Læs mere

Årsberetning 2009 for

Årsberetning 2009 for Årsberetning 2009 for 1 FORORD 4 1.0 MUSEETS ARBEJDSOMRÅDER OG FORMÅL 6 1.1 MUSEETS NAVN 6 1.2 MUSEETS ADRESSE OG TELEFONNUMMER 6 1.3 MUSEUMSKATEGORI 6 1.4 MUSEETS FORMÅL OG EMNEMÆSSIGE FORHOLD 6 1.5 OPRETTELSE

Læs mere

KØS Danmarkstour: Yahya Hassan læser op ved Alfabet Turéll, Vangede Foto: Hans Peter Auken Beck

KØS Danmarkstour: Yahya Hassan læser op ved Alfabet Turéll, Vangede Foto: Hans Peter Auken Beck Årsberetning 2014 KØS Danmarkstour: Yahya Hassan læser op ved Alfabet Turéll, Vangede Foto: Hans Peter Auken Beck Forside: Leg og aktivitet på forpladsen De 111 hvide plateauer Foto: Frederik Korfix forord

Læs mere

PRESSE, PR OG MARKEDSFØRING 11 MUSEETS SKOLETJENESTE 13 BESØGSTAL OG MUSEUMSBUTIK 14 BYGNINGER OG UDENDØRSAREALER 15

PRESSE, PR OG MARKEDSFØRING 11 MUSEETS SKOLETJENESTE 13 BESØGSTAL OG MUSEUMSBUTIK 14 BYGNINGER OG UDENDØRSAREALER 15 ÅRSBERETNING 2013 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE DANSK JØDISK MUSEUM I 2013 1 Indledning 3 Arbejdsgrundlag 3 Museets formål og emnemæssige indhold 3 Oprettelse 3 Museets ledelse 3 Medlemskab af foreninger og

Læs mere

PRESSE, PR OG MARKEDSFØRING 10 BESØGSTAL OG MUSEUMSBUTIK 12 BYGNINGER OG UDENDØRSAREALER 13 MUSEETS PERSONALE 14 MUSEETS ØKONOMI 16

PRESSE, PR OG MARKEDSFØRING 10 BESØGSTAL OG MUSEUMSBUTIK 12 BYGNINGER OG UDENDØRSAREALER 13 MUSEETS PERSONALE 14 MUSEETS ØKONOMI 16 ÅRSBERETNING 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING: DANSK JØDISK MUSEUM I 2011 1 Indledning 1 Arbejdsgrundlag og formål 1 Museets formål og emnemæssige indhold 1 Oprettelse 1 Museets ledelse 1 Medlemskab

Læs mere

Årsberetning 2009 2 2. Forord

Årsberetning 2009 2 2. Forord Østsjællands Museum Årsberetning 2009 Forord Der blev ikke hvilet på laurbærrene i 2009, hvor 71.000 gæster besøgte Østsjællands Museum, og ikke mindre end 50.000 af disse kom på tur med egen guide. Alligevel

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Årsberetning 2012 Sponsorer for Museum Lolland-Falster 2012 Museum Lolland-Falster Årsberetning ISBN: 87-87179-79-2 ISSN: 1904-6251 EAN: 9788787179799 Udarbejdelse: Museum Lolland-Falster Tryk: Museum-Lolland

Læs mere

LEMVIG MUSEUM BERETNING FOR ÅRET 2008

LEMVIG MUSEUM BERETNING FOR ÅRET 2008 LEMVIG MUSEUM BERETNING FOR ÅRET 2008 1.0. Museets arbejdsgrundlag og formål: 1.1. Museets navn: Lemvig Museum 1.2. Museets adresse og tlf. nr.: Lemvig Museum, Vestergade 44, 7620 Lemvig, tlf. 97 82 00

Læs mere

Museum Lolland-Falster 2014

Museum Lolland-Falster 2014 ÅRSBERETNING 2014 Sponsorer for Museum Lolland-Falster 2014 Museum Lolland-Falster Årsberetning ISBN: 87-87179-86-5 ISSN: 1904-6251 EAN: 9788787179867 Udarbejdelse: Museum Lolland-Falster Tryk: Museum-Lolland

Læs mere

nmlkji nmlkj 82102 VEK Vendsyssel Kunstmuseumá info@vkm.dk P. Nørkjærs Plads 15 9800 Hjørring Museernes arbejdsplaner

nmlkji nmlkj 82102 VEK Vendsyssel Kunstmuseumá info@vkm.dk P. Nørkjærs Plads 15 9800 Hjørring Museernes arbejdsplaner Museernes arbejdsplaner Følgende filer er vedhæftet indsendelsen: Referencenummer: 117032 Formularens ID: 494 Sendt til: info@vkm.dk Sendt: 15-12-2010 10:48 ------------------------ MUSEERNES 4-ÅRIGE ARBEJDSPLANER

Læs mere

Museum Lolland-Falster 2013

Museum Lolland-Falster 2013 ÅRSBERETNING 2013 Sponsorer for Museum Lolland-Falster 2013 Museum Lolland-Falster Årsberetning ISBN: 87-87179-82-2 ISSN: 1904-6251 EAN: 9788787179829 Udarbejdelse: Museum Lolland-Falster Tryk: Museum-Lolland

Læs mere

PRESSE, PR OG MARKEDSFØRING 8 BESØGSTAL OG MUSEUMSBUTIK 11 BYGNINGER OG UDENDØRSAREALER 12 MUSEETS PERSONALE 13 MUSEETS ØKONOMI 15

PRESSE, PR OG MARKEDSFØRING 8 BESØGSTAL OG MUSEUMSBUTIK 11 BYGNINGER OG UDENDØRSAREALER 12 MUSEETS PERSONALE 13 MUSEETS ØKONOMI 15 ÅRSBERETNING 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING: DANSK JØDISK MUSEUM I 2010 1 Indledning 1 Museumskategori og ejerforhold 1 Museets formål og emnemæssige indhold 1 Oprettelse 1 Museets ledelse 1 Medlemskab

Læs mere

Kvalitetsvurdering af. Skagens Museum

Kvalitetsvurdering af. Skagens Museum Kvalitetsvurdering af Skagens Museum 2009 Indhold Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurderinger 3 Kvalitetsvurderingen af Skagens Museum 4 Lovgrundlag og ejerforhold 5 Arbejdsgrundlag og formål 5 Samlinger,

Læs mere

Kong Christians Allé 50 9000 Aalborg Tlf: 99 82 41 00. www.kunsten.dk kunsten@aalborg.dk facebook.com/kunsten.dk. KUNSTEN Årsberetning 2011 SIDE 1

Kong Christians Allé 50 9000 Aalborg Tlf: 99 82 41 00. www.kunsten.dk kunsten@aalborg.dk facebook.com/kunsten.dk. KUNSTEN Årsberetning 2011 SIDE 1 Kong Christians Allé 50 9000 Aalborg Tlf: 99 82 41 00 www.kunsten.dk kunsten@aalborg.dk facebook.com/kunsten.dk SIDE 1 ÅRSBERETNING 2012 Forord I 2012 havde 40 års jubilæum. Jubilæumsåret blev på mange

Læs mere

ROSENBORG - AMALIENBORG DE DANSKE KONGERS KRONOLOGISKE SAMLING

ROSENBORG - AMALIENBORG DE DANSKE KONGERS KRONOLOGISKE SAMLING ROSENBORG - AMALIENBORG DE DANSKE KONGERS KRONOLOGISKE SAMLING ÅRSBERETNING 2011 Indhold Forord 3 Rosenborg 4 Amalienborg 6 Formidling 9 Bevaring 10 Besøgstal og omvisninger 11 Økonomi og arbejdsplaner

Læs mere

S KO LE TJ E N E ST E N ÅR S B E R E T N I N G

S KO LE TJ E N E ST E N ÅR S B E R E T N I N G SKOLETJENESTEN ÅRSBERETN I NG 2008-09 Foto: SMK Foto 2 Skoletjenestens bestyrelse og direktørkreds pr. 1. april 2010: Anne Vang (formand), Borgmester, Børne- og Ungdomsudvalget, Københavns Kommune Margit

Læs mere

VIRKSOMHEDSREGNSKAB 2 0 0 1

VIRKSOMHEDSREGNSKAB 2 0 0 1 VIRKSOMHEDSREGNSKAB 2 0 0 1 LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING Virksomhedsregnskabet for 2001 er udformet i overensstemmelse med Vejledning i udarbejdelse af virksomhedsregnskaber, Finansministeriet januar

Læs mere

Kvalitetsvurdering af. Museerne i Fredericia

Kvalitetsvurdering af. Museerne i Fredericia Kvalitetsvurdering af Museerne i Fredericia 2009 Indhold Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurderinger 3 Kvalitetsvurderingen af Museerne i Fredericia 4 Arbejdsgrundlag og formål 5 Samlinger, arkiver, bibliotek

Læs mere

Odense Bys Museer Årsplan 2007 Mål og arbejdsplan 2007 Samt oversigt 2008-2010

Odense Bys Museer Årsplan 2007 Mål og arbejdsplan 2007 Samt oversigt 2008-2010 Odense Bys Museer Årsplan 2007 Mål og arbejdsplan 2007 Samt oversigt 2008-2010 Museumsnummer 0461 Odense November 2006 Indhold 1. Forord.. 3 2. Odense Bys Museers målsætning.. 5 3. Organisationsplan..

Læs mere

KUNSTINDUSTRIMUSEET 1 BESTYRELSENS FORORD 05 2 LEDELSENS FORORD 06

KUNSTINDUSTRIMUSEET 1 BESTYRELSENS FORORD 05 2 LEDELSENS FORORD 06 ÅRSBERETNING 2009 KUNSTINDUSTRIMUSEET ÅRSBERETNING 2009 1 BESTYRELSENS FORORD 05 2 LEDELSENS FORORD 06 3 ÅRET I HOVEDTRÆK 09 Museumssamlingerne Nyt fjernmagasin Biblioteket og dets samlinger Konservering

Læs mere

Indhold. 1. Beretning 3. 2. Resultatmål 15. 3. Regnskab 20. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Bilag 4. Bilag 5. Bilag 6. Bilag 7. Bilag 8.

Indhold. 1. Beretning 3. 2. Resultatmål 15. 3. Regnskab 20. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Bilag 4. Bilag 5. Bilag 6. Bilag 7. Bilag 8. INDHOLD 1 Indhold Læsevejledning 2 1. Beretning 3 2. Resultatmål 15 3. Regnskab 20 Bilag 1 Oversigt over erhvervelser i 2003 28 Bilag 2 Begrundelser for erhvervelserne i 2003 36 Bilag 3 Oversigt over forskningsprojekter

Læs mere

Kvalitetsvurdering af Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst

Kvalitetsvurdering af Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst Kvalitetsvurdering af Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst 2011 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION TIL KULTURSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 2 Vurderingsgrundlag....2 Opfølgning.....3 FAABORG MUSEUM FOR

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 FORSTADSMUSEET

ÅRSBERETNING 2013 FORSTADSMUSEET ÅRSBERETNING 2013 Årsberetning 2013 Forstadsmuseet / Cirkusmuseet Redaktion Lisbeth Hollensen Mikkel Knudsen Anja Olsen Anders Aalund Janus Clausen Layout af Lars Ellgaard Trykt af Rådhustrykkeriet, Hvidovre

Læs mere

I dag er det svært at forestille sig Skagen uden Skagens Museum. Historierne om fortidens kunstnerkoloni og de verdenskendte kunstnere har sat.

I dag er det svært at forestille sig Skagen uden Skagens Museum. Historierne om fortidens kunstnerkoloni og de verdenskendte kunstnere har sat. Museernes arbejdsplaner Følgende filer er vedhæftet indsendelsen: Referencenummer: 117083 Formularens ID: 494 Sendt til: lve@skagensmuseum.dk Sendt: 15-12-2010 13:32 ------------------------ MUSEERNES

Læs mere

Årsberetninger for 2012

Årsberetninger for 2012 Køge Byhistoriske Arkiv Sikring af kulturarven Køge Byhistoriske Arkiv har fortsat arbejdet med at sikre bedre opbevaringsforhold for den lokale kulturarv i arkivets samlinger. I det forløbne år har der

Læs mere

Årsberetning 2012. M/S Museet for Søfart

Årsberetning 2012. M/S Museet for Søfart M/S Museet for Søfart Årsberetning 2012 M/SMuseetforSøfartsnyerammerogindhold harværetunderforberedelseimangeår.efter BIG, Bjarke Ingels Group vandt arkitektkonkurrencen i 2007 er der arbejdet intenst

Læs mere