I VESTHIMMERLAND OG HAN HERRED : ÅRGANG 9 : JANUAR 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "www.sambo-amba.dk I VESTHIMMERLAND OG HAN HERRED : ÅRGANG 9 : JANUAR 2013"

Transkript

1 SAMBONYT I VESTHIMMERLAND OG HAN HERRED : ÅRGANG 9 : JANUAR 2013 KONTORTIDER: Aars - Aalestrup Kirkegade 2, 9600 Aars Tlf Daglig kl Torsdag kl Fredag kl Aars by vokser til indbyggere er på forkant med nye ideer, både hvad angår beliggenhed og boligernes kvalitet i øvrigt. Det må gerne være en spændende og funktionsdygtig bolig på samme tid. Fjerritslev Aggersundvej 4B, 9690 Fjerritslev Tlf Mandag kl Tirsdag kl Onsdag kl Torsdag kl Fredag kl Løgstør Hjortens Gyde 2, 9670 Løgstør Tlf Mandag kl Tirsdag kl Torsdag kl Fjerritslev Af forretningsfører Jens S. Damgaard og formand Niels Krogh Madsen, begge Aars Boligforening. Ifølge prognoser udarbejdet af Kommunernes Landsforening vil Aars by frem til 2025 vokse med ca indbyggere til i alt ca indbyggere. Med baggrund i denne prognose vil Aars Boligforening i tæt dialog med kommunen opretholde det ret høje aktivitetsniveau i de følgende år. For at gøre denne prognose til virkelighed er det nødvendigt til stadighed at udvikle nye spændende boligområder, det være centralt i byen samt lidt i periferien, hvor der også er naturoplevelser lige uden for døren, og omgivelserne dermed også er velegnet for børnefamilier. I den forbindelse tænkes på alle de projekter, som er nævnt i dette blad. For at opretholde et udbud af passende boliger til alle er det nødvendigt, at vi hele tiden Med de nye byggerier vil vi tænke lidt i alternative byggekoncepter, hvor også lavenergi med solfangere/solceller og jordvarme samt genvæks indgår, hvor det er muligt set ud fra et økonomisk synspunkt. Aars Boligforening vil prøve nyt byggekoncept Med nyt byggekoncept tænkes på anvendelse af højisoleringspaneler, hvor en stor del af råhuset kan opføres i én arbejdsgang. Dette nye koncept vil være forsøgslignende, og kan, hvis det lykkes, skabe en helt ny måde at bygge på. Her tænkes på en kortere byggetid, samt mulighed for at undgå uforholdsmæssigt tykke mure for at kunne opfylde 2020-isoleringskravet. For at undgå byggesvigt med de nye ideer har vi i det forløbne år flere gange været i København til møde med ledelsen hos Byggeskadefonden. Afslutningsvis vil vi sige tak for året der svandt, og ønske alle et godt nytår. Fjerritslev Boligforening har succes med miljøvenlig saltning. Se side 2 Løgstør Region Nordjylland har i efteråret fjernet 272 tons forurenet jord i Løgstør. Se side 11 HUSK ajourføringsgebyret Det er nu igen tid til fornyelse af Jeres medlemskab, og vi vil gerne opfordre til, at man husker at betale de 150 kr. som der her inden nytår er sendt opkrævning ud på. Overgang til nyt EDB-system i løbet af december måned, har desværre fået den konsekvens, at alle, der havde tilmeldt automatisk betaling over betalingsservice i Aars og Løgstør boligforeninger, ikke bliver opkrævet for beløbet. Man skal derfor være opmærksom på at man betaler det fremsendte indbetalingskort. Vi beklager det ekstra besvær, som EDB-fejlen medfører. Vi op fordrer til på ny at oprette betalingen i PBS, så den kører automatisk til næste år.

2 2 Mads B. Jørgensen fylder salt i beholderen. Godt vinterhumør. Mads B. Jørgensen, Jørgen Albrektsen og Per Pedersen, alle Fjerritslev Boligforening, i sneen. Fjerritslev har succes med effektiv og miljøvenlig saltning Mens det er de grønne farver, som dominerer arbejdet om sommeren, er det de hvide nuancer, der gør sig gældende om vinteren. Det ved Fjerritslev Boligforenings viceværter Mads B. Jørgensen, Per Pedersen og Søren Ole Sørensen alt om. Det samme gælder deres kolleger i andre boligforeninger. Der er fuld gang i snerydnings- og saltningsmateriellet, når sne og is dækker Fjerritslev Boligforenings stier, parkeringspladser og andre fællesarealer. Boligforeningen råder over et omfattende materiel til sne- og isrydning. Fjerritslev Boligforening udnytter vejsaltet effektivt, idet det anvendes i en vandblanding med over 20 procent saltopløsning. Saltet tilsættes vand i en 1000 l tank på Fjerritslev Boligforenings værksted. Herefter udsprøjtes saltopløsningen via fire dyser på de isbelagte arealer. Den måde at salte på bevirker, at vi udnytter saltet langt bedre end ved den tidligere anvendelse af tørsaltning, oplyser forretningsfører Jørgen Albrektsen, Fjerritslev Boligforening. På den måde undgår vi i vid udstrækning saltskader. Fjerritslev Boligforening kan konstatere, at den miljøvenlige saltning giver udslag i, at hække og andre planter ikke lider under virkningen af den nødvendige saltning. Per Pedersen blander saltet med vand i beholderen. Fire saltstråler. Der saltes i Fjerritslev.

3 Ny lokalplan for over 40 boliger under planlægning i det sydlige Aars Aars Boligforening ligger ikke på den lade side, når det gælder fremsynet planlægning af boliger i byen. Allerede her i januar sender boligforeningen udkast til lokalplan for et område mellem den tidligere jernbane og Gislumvej til Vesthimmerlands Kom mu ne. Udkastet, som er udarbejdet af landinspektørfirmaet Geopoint, Hor num, om - fatter godt kvadratmeter. Det nye projekt giver plads til ca. 40 lavenergihuse. Det drejer sig om rækkehuse med haver, dobbelthuse i to etager samt rækkehuse/etageboliger i op til tre etager. I planforslagets sydlige del sikres plads til energiformål, f.eks. jordvarme, solceller 3 samt eventuelt en stor akkumuleringstank. Boligforeningen håber, at lokalplanproceduren kan være fuldendt i dette efterår. Samtidig arbejder boligforeningen videre på planerne om boliger på den gamle højskolegrund på Grøn nevej i Aars. Når vi arbejder på de nævnte projekter sideløbende med Aars Centrum, skyldes det ønsket om at være på forkant med udviklingen. Vi ved jo godt, at ting tager tid hvilket navnlig er tilfældet med planlægningen. Derfor skal vi udvise rettidig omhu, så andre herunder navnlig Aalborg ikke løber med hele væksten, fastslår Niels Krogh Madsen og Jens S. Dam gaard, Aars Boligforening. Markvænget Himmerlandsstien Området til de nye boliger i den sydlige del af Aars. Gislumvej Der er foretaget facaderenovering samt udskiftet skabe og køkkener på Sønderbakken i Ranum. Løgstør Boligforening har investeret i oplandet Løgstør Boligforening har i det forgangne år investeret 1,2 millioner kr. i forskellige forbedrings- og vedligeholdelsesarbejder i Afdeling 9, Op - landet. Afdelingen betsår af 34 boliger, nemlig ti i Ranum, ti i Overlade, syv i Vindblæs og syv i Aggersund. Blandt forbedringerne er udskiftning af de sidste køkkener, vinduer og døre samt anskaffelse af helt nye låsesystemer. Endvidere er der foretaget facaderenovering på Sønderbakken i Ranum, ligesom der er udskiftet varmepumpe i Agger sund.

4 Løgstørbestyrelse i aktion 4 Det kan være et alsidigt hverv at være medlem af en boligforenings bestyrelse. Foruden at beskæftige sig med en række administrative beslutninger og planlægge af fremtidige tiltag kan der også kom me opgaver af mere praktisk karakter ind i billedet. Her er bestyrelsesmedlem Tina Hollen, næstformand Kurt Kristiansen og formand Bodil Sven ning sen i gang med at dække bord og pynte op til en lille julesammenkomst for Løgstør Bolig for e- nings bestyrelse og ansatte op til jul. Løgstør Boligforenings håb: Forretningsfører Jørgen Albrektsen foran bolig foreningslejligheder på Norgesvej i Løgstør.

5 Løgstør Boligforening fik ny medarbejder 5 Løgstør Boligforening har ansat den 51-årige Leo Nielsen, Løgstør, som ejendomsfunktionær. Den nye medarbejder er uddannet gartner i Fra 1982 til 1995 var Leo Nielsen ansat som anlægs- og planteskolegartner på Bennys Planteskole i Godthåb ved Aalborg. Herefter arbejdede han på Planteskolen Bakken i Aggersund indtil ansættelsen i Løgstør Boligforening fra august Jeg er rigtig glad for mit nye arbejde. Det er et frit job, hvor man passer sig selv. Hertil kommer, at det betyder beskæfti- gelse året rundt, idet tidligere ledighedsperioder om vinteren nu er afløst af beskæftigelse med snerydning og andre opgaver, siger Leo Nielsen. Den nye ejendomsfunktionær bor på Østre Alle i Løgstør. Hans kone, Jane, er pædagog i fritidsordningen Bøgen på Løgstør Skole. Parret har fire børn. Leo Nielsen ny ejendomsfunktionær i Løgstør Boligforening. Grønt lys for millioninvestering Nu er ønskesedlen for en investering på mellem 200 og 250 millioner udfyldt. Med den i hånden håber vi at få hul på totalrenovering af 237 af vore ældste boliger i Løg stør. Det siger forretningsfører Jørgen Al - brektsen om Løgstør Boligforenings ambitiøse helhedsplan for et omfattende program for renovering og modernisering af de lejeboliger i Løgstør, som har størst behov herfor. Løgstør Boligforening håber, at repræsentanter for Landsbyggefonden vil besigtige boligerne i Løgstør til sommer og at besøget vil resultere i et tilsagn om midler til renoverings- og moderniseringsprogrammet. Et sådant tilsagn vil betyde, at vi kan gå i gang med den konkrete planlægning af indsatsen, oplyser Jørgen Albrektsen. Herefter kan projekterne rullende realiseres. En totalrenovering inkluderer alt i boligerne, f.eks. up-to-date isolering, vand, varme og el. Et projekt af det omfang skal udføres etapevis sandsynligvis over en fire-fem-årig periode. Realisering af Løgstør Boligforenings helhedsplan vil betyde et rigtig godt løft til boligforeningens ældste boliger. Boligforeningsafdelinger på Norgesvej og Sverigesvej i vinterdragt. Løgstør Boligforenings 29 lejligheder på Norgesvej 16 A-E.

6 6 Politiske roser til boligforeningen Vi har spurgt tre medlemmer af Vesthimmerlands Byråd om, hvorfor de støtter Aars Boligforenings ca. 165 millioner kroners projekt i Aars Centrum. Borgmester Knud Kristensen (K) Vesthimmerlands Byråd traf den helt rigtige beslutning, da vi godkendte A-skemaet for projektet Aars Centrum, siger borgmester Knud Kristensen (K). Borgmesteren roser Aars Boligforening for det fremsynede initiativ og glæder sig i sin egenskab af formand for Dansk Byggeri i Nordjylland over projektet. Aars Boligforening har tre A-fire sider over folk, som ønsker at leje en bolig i Aars, og det er vigtigt, at der til stadighed er mulighed for at opfylde behovet. Samtidig er der stort behov for, at beskæftigelsen styrkes i en tid, hvor mange håndværksfirmaer står med tomme ordrebøger, understreger Knud Kristensen. Derfor hilser borgmesteren et af egnens største byggeprojekter til i alt 165 millioner kr. velkommen. Borgmesterkandidat Per Bach Lauersen (V) Vi har i Venstre sagt ja til projektet, fordi det er et vigtigt led i den rigtige udviklingsstrategi, som byrådet efter dialog med borgerne har lagt, pointerer Venstres borgmesterkandidat, byrådsmedlem Per Bach Laursen. Venstre-byrådsmedlemmet fremhæver, at udviklingsplanen kræver tiltag i Aars, og her kommer Aars Bolig for e- nings planer ind i billedet. Vi tror, at projektet i Aars Centrum efter den tilpasning, som er sket, vil falde godt ind i bybilledet. Aars har jo en af Danmarks mest indbydende hovedgader Det vil pynte at få de gamle bygninger væk, og samtidig er det en kendsgerning, at mange gerne vil bo i Aars, siger Per Bach Laursen. Venstres borgmesterkandidat roser Aars Boligforenings initiativ også fordi det sætter hjul i gang i en tid med stort behov for mere beskæftigelse. Borgmesterkandidat Palle Jensen (S) Socialdemokratiet ser det som en fordel at have gode boligtilbud i Aars, som kan matche den store efterspørgsel på kvalitetsboliger, fastslår partiets borgmesterkandidat Palle Jensen. Det er en kendsgerning, at et godt og varieret boligudbud er af stor betydning for kommunens udviklingsmuligheder. Palle Jensen har en stor buket roser til Aars Boligforenings initiativ i Aars Centrum. Foruden at skabe nye boliger vil forretningsdelen af projektet medvirke til, at der trækkes mere aktivitet til projektområdet, således at udviklingen i Himmerlandsgade bliver mere harmonisk og vi slipper for Den sorte firkant s stadig mere forfaldne bygninger, betoner Palle Jensen. Socialdemokratiets borgmesterkandidat ser det også som en stor fordel, at det store projekt vil skabe mange jobs inden for byggesektoren, som ikke har det godt for øjeblikket. Vesthimm for million Jens Damgaard og Niels Krogh Madsen: By - rådet traf en fremsynet beslutning. Vi får hver uge forespørgsel på de 55 planlagte lejligheder i Aars Centrum. Selv om det varer et godt stykke tid, før der kan låses op til den første lejlighed, er der allerede skrevet mere end 30 interesserede lejere op. Boligforeningen overvejer at flytte Aars Bolig forening har haft til huse i denne byg ning på Kirketorvet i Aars i mere end 20 år.

7 7 erlands Byråd gav grønt lys projektet i Aars Centrum Det siger forretningsfører Jens S. Damgaard, Aars Boligforening, som ikke forudser problemer med udlejningen. Projektets beliggenhed i hjertet af Aars tiltaler mange, som gerne vil bo centralt. Indkøbsmulighederne er lige uden for døren, og den nødvendige service findes også inden for gåafstand, således at ældre og gangbesværede kan blive længere i eget hjem, fortsætter Jens Damgaard. Grundkapital på 11,2 mio. og stor lånegaranti sikret Aars Boligforenings forretningsfører og formand er derfor særdeles tilfreds med, at Vest himmerlands Byråd på sit møde den 29. november med overvældende flertal godkendte skema A. Dermed sagde byrådet god for projektet, hvis boligdel anslås til 112 millioner kr. Beslutningen medfører, at kommunen forpligter sig til at afholde udgiften til det såkaldte grundkapitallån på 11,2 millioner kr. svarende til ti procent af anskaffelsessummen samt stille kommunegaranti for et realkreditlån, som er anslået til 68,5 millioner kr. Den videre procedure er nu, at der indkaldes til en prækvalifikationsrunde for at finde frem til de firmaer, som er bedst kvalificeret til at afgive tilbud på projektet. Efter licitationen sendes resultatet til Vesthimmerlands Byråd som foretager den endelige godkendelse. Dynamikken i Aars bliver bibeholdt via projektet Byrådsbeslutningen er fremsynet af flere grunde, pointerer Niels Krogh Madsen og Jens Damgaard. For det første vil de 55 nye lejligheder betyde, at dynamikken på byens boligmarked bevares. Nogle af indflytterne i Aars Centrum vil sætte sælge deres parcelhuse til yngre familier. For det andet vil det at få ryddet op i Den sorte Firkant give Aars et vældigt løft. For det tredje vil der i såvel byggefasen som herefter være mange arbejdspladser forbundet med Aars Cen trum. Aars Boligforening håber, at der kan tages første spadestik til Aars Centrum umiddelbart efter sommerferien i år. Aars Boligforening overvejer at flytte sit kontor fra den nuværende placering på Kirketorvet til 250 kvadratmeter i stueplanet af det nye projekt Aars Centrum, hvor der ligeledes kan indrettes fælleslokale og udlejningsværelser for beboerne i de 55 lejemål. Vi må erkende, at boligforeningens positive vækst bevirker, at udvidelsesmulighederne i den tidligere lægebolig er udtømte, fortæller forretningsfører Jens Damgaard. Eneste mulighed ville være at inddrage villaens første sal, men så bliver administrationen for spredt. Foruden boligforeningens administration og de fælles faciliteter til lejerne bliver der i stueplanet plads til et supermarked samt f.eks. en mærkevareforretning og/eller en grillbar. Hvad boligforeningens nuværende domicil skal bruges til, er ikke afklaret. Aars Boligforening har haft til huse på Kirketorvet i over 20 år. Tidligere har det lokale advokatfirma Bindslev & Kjeldsen reserveret 320 kvadratmeter centralt beliggende kon torareal på første sal i Aars Centrum. Det betyder, at advokatfirmaets nuværende grund lige over for den planlagte bebyggelse kan indrettes til parkeringsplads. Anslåede huslejer i Aars Centrum Aars Boligforenings nye boliger fordeler sig på følgende størrelser med den anslåede månedlige husleje i parentes. 14 lejligheder a 100 m 2 (7019 kr.) 23 lejligheder a 105 m 2 (7303 kr.) 13 lejligheder a 110 m 2 (7588 kr.) 5 lejligheder a 115 m 2 (7872 kr.) Der indrettes parkeringskælder med 53 pladser til lejlighederne.

8 8 Boligforeningen planlægger 14 nye boliger i Aalestrup Lucernevangen Den store succes med Aars Bo ligfor enings ti træhuse på Lu cer nevangen i Aalestrup bliver nu fulgt op med en lokalplan for yderligere bebyggelse på den attraktive grund. Boligforeningen har engageret landinspektør Finn Skøtt, Aalestrup, til at ud - arbejde en lokalplan omfattende de 14 boliger. Allerede i forbindelse med rejsegildet for de første ti boliger på Lucernevangen blev der udtrykt ønske om at fortsætte med en etape to. Eksempelvis understregede indehaveren af Murer- og Byggefirmaet Dals gaard, Flemming Dalsgaard, Aale strup, det formålstjenlig i at gå videre med bo ligbyggeriet. Det ser jo ud til, at der er brug for moderne lejeboliger i Aalestrup, og vi ser, at de tiltrækker nogle beboere, som vi ellers ikke ville få, sagde Flemming Dalsgaard. Også formanden for Aars Bo lig forening, Niels Krogh Madsen, ser positivt på ud - bygningen i Aalestrup. Interessen for de ti nye træhuse har været så stor, at det vil være godt at komme i gang med yderligere byggeri på arealet over for de nye boliger, siger Niels Krogh Madsen. Boligerne har en rigtig attraktiv beliggenhed på kanten af ådalen, og jeg er ikke i tvivl om, at placeringen midt i den smukke natur er en af årsagerne til, at mange gerne vil bo her. Aars Boligforenings lokalplanforslag kommer i høring i første halvdel af indeværende år. De nye planlagte boliger er her markeret med gult.

9 9 Fra 15 ungdomsboliger til ni familieboliger i Fjerritslev Fjerritslev Boligforening venter på endeligt tilsagn fra Land byg ge fonden til en ombygning af boligforeningens ejendom på Tennisvej det tidligere Fjerritslev Sygehus. Boligforeningen er ligeledes i venteposition med bevilling til Borups Alle, Vestergaardsvej og Spurvevej. På Tennisvej er planen, at 15 ungdomsboliger skal omdannes til ni familieboliger, fordi der er større behov for familieboliger end for ungdomsboliger, som foreningen har en del af i forvejen. Vi har døjet med at udleje ungdomsboligerne til målgruppen, som er unge under uddannelse og unge med særlige behov, fortæller forretningsfører Jørgen Al - brekt sen, Fjerritslev Bolig for e ning. Vi ser frem til at få grønt lys for helhedsplanen, som inde bærer en samlet investering på 56 millioner kr. Investeringen vil sikre gennemgribende renovering og mo der nisering af nogle af Fjerritslev Boligforenings ældste boliger. Valg i Fjerritslev På efterårets afdelingsmøde i Fjerritslev Boligforenings gamle afdelinger nyvalgtes Agnes Jensen og Anine Svendsen til be styrelsen for et år. De afløser Per Fejerholm og Per Jen sen. Finn Svend sen og Knud Erik Chris tensen og den lokale afdelings formand, Jens Christian Pe - dersen, blev alle genvalgt til bestyrelsen for to år. Det tidligere sygehus på Tennisvej i Fjerritslev ønskes ombygget fra 15 undomsboliger til ni familieboliger.

10 10 Medarbejderportræt Voksenlærling Jess Bøgh Jørgensen og Kristian Kristiansen får sig en snak. Omkring Kristian Kristiansen Kristian Kristiansen bor i et hus på landet halvanden km fra Gedsted. Han er gift med Birgitte og har en dreng på 14, som går på Aalestrup Realskole, en pige på 12 og en dreng på syv, der begge går på Gedsted Skole. Fritiden går med at hjælpe Bir gitte med netshoppen Hedens Hørgarn, som forhandler et stort sortiment i mønstre, skabeloner og andet håndarbejdsudstyr ikke mindst inden for kniplinger. Firmaet deltager i en række messer over hele Danmark. Endvidere kræver transport af de tre børn til og fra fritidsbeskæftigelse en del tid. Ovennævnte bevirkede, at Kri stian Kristiansen havde så begrænset tid til at dyrke sin interesse: At køre motorcykel, at han kun kørte 500 km om året og følgelig afhændede sin motorcykel. Vicevært lærte fra sig i Afrika De færreste af de lejere i Aalestrup og omegn, der har Kristian Kri stian sen, som vicevært er klar over, at han i et tidligere job har lært afrikanere at producere køleskabe. Selv om den 50-årige vicevært kun har haft få arbejdspladser, har han oplevet mere end de fleste i sit hidtidige arbejdsliv. I 19 år var Kristian Kristiansen ansat på fryser- og køleskabsfabrikken Derby i Aalestrup, der dengang havde omkring 400 ansatte. Som montør for virksomheden arbejdede han i forskellige lande, bl.a. i Kina. Fra 1996 var Kristian Kristiansen med til at opføre en køleskabsfabrik i den afrikanske stat Zimbabwe. Det var en spændende udfordring at blive kastet ud i et sådant projekt i Afrika, fortæller Kristian Kristiansen. Da de tekniske installationer var på plads, bestod min opgave i at lære de afrikanske medarbejdere at anvende maskinerne. Mentaliteten var noget anderledes end i Danmark, hvor effektiviteten er i højsædet. I Zimbabwe hyldede de princippet Hvad du ikke når i dag, når du måske i morgen. I det hele taget var kulturforskellene til at tage og føle på. Efter et år i Afrika vendte Kristian Kristiansen tilbage til Danmark, hvor han blev driftsleder på en kalkunfarm i Klotrup ved Gedsted. Da kalkunfarmens ejer og driftsforhold ændrede sig i 2006 blev han ansat som vicevært i Boligforeningen Nørrevang, som nu er fusioneret med Aars Boligforening. Viceværten har ansvaret for 125 lokale lejeboliger Det har jeg aldrig fortrudt. At være vicevært er et selvstændigt arbejde, hvor man arbejder efter parolen Frihed under ansvar akkurat som dengang jeg var ansat inden for landbruget, understreger Kristian Kristiansen. At være vicevært byder på alt fore faldende arbejde. Kristian Kristiansen har ansvaret for cirka 125 lejemål. I Aalestrup drejer det sig om Pilevej, Egevej, Elmevej og Birkevej samt to af boligforeningens fire bofællesskaber. I Gedsted er det ældreboligerne ved plejehjemmet på Søndertoften samt rækkehusene på Enebærvej. Endelig omfatter hans distrikt de fire boliger i hver af landsbyerne Fjelsø, Hvilsom, Hvam og Simested. Distriktsgrænserne mellem Aalestrup-

11 11 Falkens boliger i Løgstør skrider planmæssigt frem Opførelsen af de 18 nye lejligheder i Falken på hjørnet af Rådhusgade og Jernbanegade i Løgstør skrider planmæssigt frem. På baggrund heraf påregner Aars Boligforening, som er projektets bygherre, at samtlige boliger er klar til indflytning til 1. maj. Næsten alle lejlighederne er udlejet, men der er stadig mulighed for at leje enkelte af de centralt beliggende boliger i Løg stør. Her skyder Falkens 18 boliger op. Kristian Kristiansen skovler sne på Engdiget i Aalestrup. medarbejderne er ikke jerntæpper. Vi søger at bruge hinandens ekspertise. F.eks. er vor voksenlærling uddannet smed, så han er rigtig god til at løse smede- og VVS-opgaver. Endvidere er en anden kollega skrap til at finde løsninger inden for de store grønne områder, hvilket kommer hele Aalestrup-staben til gode, fortæller Kristian Kristiansen. Som vicevært har Kristian et godt tag på de faste installationer, f.eks. vandhaner, radiatorer og toiletter. Jeg trives rigtig godt med at være vicevært. Det er godt, at ledelsen lægger vægt på, at det er et selvstændigt job. Det giver de bedste udfoldelsesmuligheder. Jeg har det utrolig godt med jobbet, fastslår Kristian Kristiansen. I Aars Boligforenings afdeling i Aalestrup er der ansat to faste medarbejdere på heltid og en på halvtid samt en voksenlærling. Løgstør Boligforening fik fjernet forurenet jord Region Nordjylland har i efteråret fjernet 272 tons tjæreforurenet jord fra Løgstør Boligforenings ejendomme Østergade 1/Jernbanegade 30 og 32 samt Jernbanegade Her er de 30 øverste cm af jorden udskiftet med ren jord. Det drejer sig om et areal på cirka 1300 kvadratmeter. Årsagen til, at vi har bekostet cirka kr. på at fjerne den forurenede jord er, at den udgjorde en risiko for ejendommene til bolig- og haveformål, oplyser civilingeniør Ann Billedet er fra udlægning af muld på arealet ved Jern banegade i Løgstør. Steen Jensen fra Region Nordjylland. Forureningen stammer sandsynligvis fra opfyld i forbindelse med boligernes opførelse i 1930-erne. Gravearbejdet er udført af Trigon A/S, Frederikshavn, mens GEO har været re - gi onens rådgiver og tilsynsførende på opgaven. Anden etape af oprydningen, som vedrører ejendommene Jern bane gade 34, 36 og 54 samt Østergade 3 vil finde sted i år og forventes at omfatte fjernelse af cirka 400 tons forurenet jord. Anden etape omfatter ikke boligforeningens ejendomme. Afværgeforanstaltningerne udgør en del af regionens indsatsplan for jordforurening og finansieres derfor via regionale midler.

12 Brovst havde flere forslag på tapetet Afdelingsformand Ruth Sørensen, Toftevej, Brovst, lagde hus til afdelingsmnødet. Da der i efteråret blev holdt møde i Fjerritslev Boligforenings afdeling 18, Toftevej i Brovst, blev det be sluttet at rette henvendelse til Jam merbugt Kommune for at få etableret en knap så stejl opkørsel til fortovet fra vejen. Der sættes endvidere hegn op langs kanten ned til parkeringspladsen, så man ikke risikerer at falde ned. Efterfølgende plantes langs hegnet. Bebyggelsens skure males i år med grønt tonet træolie, så farve og struktur bibeholdes. Endelig blev det vedtaget at undersøge, hvad det vil koste at udføre overdækning over fordørene på anden sal, så indgangspartierne får mere læ for regn, sne og blæst. På afdelingsmødet nyvalgtes Lone Mai lykke Pedersen til be styrelsen for to år i stedet for Mark Vestergaard. Formanden, Ruth Sørensen, der for øvrigt lagde hus til afdelingsmødet, blev genvalgt som formand for de næste to år. Afdelingsbestyrelsen i Brovst består desuden af Inger Hvolbæk. Vil du have DIN MÆRKEDAG i SAMBONYT? Som en gratis service over for beboerne i Fjerritslev, Løgstør og Aars Boligforening tilbyder vi nu, at du kan få din mærkedag nævnt i SAMBONYT. Det gælder 50, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 og 100 års fødselsdag samt sølv-, guld-, diamant-, krondiamantbryllup m.v. Det eneste, der kræves, er, at du sender en til redaktøren af SAMBONYT på adressen: eller sender besked til: Martin Glerup, Brorsonsvej 32, 9600 Aars Da næste udgave af SAMBONYT udkommer sidst i maj 2013, skal tydeligt navn og angivelse af mærkedagen for perioden 10. juni januar 2014 være redaktøren i hænde senest den 15. maj Kursus om nyt EDB. Fra venstre konsulent Mette Kramer, EG Data Inform, Gitte Leach, Jørgen Jensen, Jens Damgaard, Bettina Lohse Andreassen, Jørgen Albrektsen, Maja Hansen og Sanne Abildgaard. Nyt EDB-system i Aars Aars Boligforening har netop taget et nyt og fremtidssikret EDB-sy stem i anvendelse. Via det nye system kan boligforeningen administrere økonomien, udlejningen, medlemssystemet, diverse indberetninger f.eks. til Landsbyggefonden samt vedligeholdelsesplanen med mere. Vort nye system betyder, at vi kan spare fremstilling og udsendelse af en række breve, oplyser regnskabschef Jørgen Jensen, Aars Boligforening. Ved at kontakte medlemmerne elektronisk sparer vi såvel tid som papir og porto. Hertil kommer, at vi ikke selv skal tænke på backup eller løbende opdatering. Det sørger systemet selv for. For at få fuldt udbytte af det nye system efterlyser Aars Boligforening medlemmernes mail-adresser. Når vi har mailadresserne, kan vi hurtigt kontakte folk fra vor venteliste med tilbud om ledige boliger, og det er en stor forenkling, at det kan ske via Internettet, slutter Jørgen Jensen. Jørgen Jensen, Aars Boligforening, og konsulent Flemming Nielsen, EG Data Inform. Send os din mailadresse Hvis du som medlem af Aars Boligforening vil kontaktes på din adresse, når Aars Bolig forening har udbud af lejligheder eller andre relevante nyheder, så send dit navn og adresse til eller giv os dine oplysninger på tlf Aars Bogtryk & Offset Martin Glerup Information

Giftfri ukrudtsbekæmpelse i Løgstør de sidste 22 år Træer og buske, græs og ukrudt vokser og skaber travlhed hos Løgstør Boligforenings vice-

Giftfri ukrudtsbekæmpelse i Løgstør de sidste 22 år Træer og buske, græs og ukrudt vokser og skaber travlhed hos Løgstør Boligforenings vice- SAMBONYT www.sambo-amba.dk I VESTHIMMERLAND OG HAN HERRED : ÅRGANG 11 : JUNI / JULI 2015 KONTORTIDER: Aars - Aalestrup Kirkegade 2, 9600 Aars Tlf. 98 62 24 13 Daglig kl. 9.00-16.00 Torsdag kl. 10.00-17.00

Læs mere

www.sambo-amba.dk I VESTHIMMERLAND OG HAN HERRED : ÅRGANG 10 : JUNI 2014

www.sambo-amba.dk I VESTHIMMERLAND OG HAN HERRED : ÅRGANG 10 : JUNI 2014 SAMBONYT www.sambo-amba.dk I VESTHIMMERLAND OG HAN HERRED : ÅRGANG 10 : JUNI 2014 KONTORTIDER: Aars - Aalestrup Kirkegade 2, 9600 Aars Tlf. 98 62 24 13 Daglig kl. 9.00-16.00 Torsdag kl. 10.00-17.00 Fredag

Læs mere

www.sambo-amba.dk I VESTHIMMERLAND OG HAN HERRED : ÅRGANG 10 : JANUAR 2014 ved betaling af det årlige ajourføringsgebyr på 150 kr.

www.sambo-amba.dk I VESTHIMMERLAND OG HAN HERRED : ÅRGANG 10 : JANUAR 2014 ved betaling af det årlige ajourføringsgebyr på 150 kr. SAMBONYT www.sambo-amba.dk I VESTHIMMERLAND OG HAN HERRED : ÅRGANG 10 : JANUAR 2014 KONTORTIDER: Aars - Aalestrup Kirkegade 2, 9600 Aars Tlf. 98 62 24 13 Daglig kl. 9.00-16.00 Torsdag kl. 10.00-17.00 Fredag

Læs mere

www.sambo-amba.dk I VESTHIMMERLAND OG HAN HERRED : ÅRGANG 8 : NOVEMBER 2012

www.sambo-amba.dk I VESTHIMMERLAND OG HAN HERRED : ÅRGANG 8 : NOVEMBER 2012 SAMBONYT www.sambo-amba.dk I VESTHIMMERLAND OG HAN HERRED : ÅRGANG 8 : NOVEMBER 2012 KONTORTIDER: Aars - Aalestrup Kirkegade 2, 9600 Aars Tlf. 98 62 24 13 Daglig kl. 9.00-16.00 Torsdag kl. 10.00-17.00

Læs mere

Af forretningsfører Jens S. Damgaard og formand Niels Krogh Madsen, begge Aars Boligforening.

Af forretningsfører Jens S. Damgaard og formand Niels Krogh Madsen, begge Aars Boligforening. SAMBONYT www.sambo-amba.dk I VESTHIMMERLAND OG HAN HERRED : ÅRGANG 11 : OKTOBER 2014 KONTORTIDER: Aars - Aalestrup Kirkegade 2, 9600 Aars Tlf. 98 62 24 13 Daglig kl. 9.00-16.00 Torsdag kl. 10.00-17.00

Læs mere

Vi har startet et analysearbejde, som skal kortlægge behovet for at sikre de af foreningens 32 afdelinger, der har risiko for oversvømmelser.

Vi har startet et analysearbejde, som skal kortlægge behovet for at sikre de af foreningens 32 afdelinger, der har risiko for oversvømmelser. SAMBONYT I VESTHIMMERLAND OG HAN HERRED : ÅRGANG 11 : DECEMBER 2014 KONTORTIDER: Aars - Aalestrup Kirkegade 2, 9600 Aars Tlf. 98 62 24 13 Daglig kl. 9.00-16.00 Torsdag kl. 10.00-17.00 Fredag kl. 9.00-12.00

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 1 april 2012

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 1 april 2012 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 1 april 2012 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

juni 2011 8. årgang nr. 1 Nyt NAB SØBO

juni 2011 8. årgang nr. 1 Nyt NAB SØBO juni 2011 8. årgang nr. 1 NAB SØBO Nyt Nyt Beboerblad for de almene boligorganisationer Nordborg Andelsboligforening NAB Boligforeningen SØBO 8. årgang nr. 1. Juni udgaven 2011. Bladet udsendes 2 gange

Læs mere

til dig TITEL RENOVERING OG BYGGERI DRIFT OG SERVICE BEBOERE Beboerbladet for Boligselskabet Fruehøjgaard / nummer 37 / December / 2014

til dig TITEL RENOVERING OG BYGGERI DRIFT OG SERVICE BEBOERE Beboerbladet for Boligselskabet Fruehøjgaard / nummer 37 / December / 2014 hjem til dig TITEL RENOVERING OG BYGGERI DRIFT OG SERVICE BEBOERE Beboerbladet for Boligselskabet Fruehøjgaard / nummer 37 / December / 2014 Af Steen Jonassen formand Boligselskabet Fruehøjgaard Boligselskabet

Læs mere

3B s beboerblad. hjælpe, Evner man at. skal man gøre det. Nybyggeri i 3B Side 6-9. Større fokus på huslejekronerne Side 12-13

3B s beboerblad. hjælpe, Evner man at. skal man gøre det. Nybyggeri i 3B Side 6-9. Større fokus på huslejekronerne Side 12-13 3B s beboerblad 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 3 - juli 2009 3B s beboerblad til alle, der bor i Boligforeningen 3B nr. 9 Maj 2012 Nybyggeri i 3B Side 6-9 Større fokus på

Læs mere

Juni 2015. 12. årgang nr.1

Juni 2015. 12. årgang nr.1 Juni 2015 12. årgang nr.1 SØBO Nyt Nyt Beboerblad for den almene boligorganisation Boligforeningen SØBO 12. årgang nr. 1. Juni udgaven 2015. Bladet udsendes 2 gange om året. 15. juni og 10. december. Oplag

Læs mere

BOLIG BLADET. Juni 2006. Hvem arbejder med hvad? Læs side 13-16. Repræsentantskabsmødet Læs mere side 2-9

BOLIG BLADET. Juni 2006. Hvem arbejder med hvad? Læs side 13-16. Repræsentantskabsmødet Læs mere side 2-9 ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE BOLIG BLADET Juni 2006 18. ÅRGANG Ny legeplads i Lyngparken 2 Kig med side 10-11 Hvem arbejder med hvad? Læs side 13-16 Repræsentantskabsmødet Læs mere side 2-9 TEMA:

Læs mere

LejLigheden. BeBoeRBLad for BoLigkontoRet i fredericia

LejLigheden. BeBoeRBLad for BoLigkontoRet i fredericia BLad nr. 1 årgang 2010 LejLigheden BeBoeRBLad for BoLigkontoRet i fredericia Billedet viser Kongensgade nr. 75-83i baggrunden det nuværende Fynsgade tidligere kaldet Tutgangen. Side 23 En fælles Boligorganisation

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 februar 2014

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 februar 2014 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 februar 2014 Lille Tingbakke har gennemgået en totalrenovering, men venter på de grønne områder Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk

Læs mere

Søskenderabat er genindført VALG: Klippekort bliver supplement til den hidtidige ordning i SFO NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 18.01.2001

Søskenderabat er genindført VALG: Klippekort bliver supplement til den hidtidige ordning i SFO NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 18.01.2001 Flertal siger ja til fjerrenseri NEJ: Erik Ingerslev imod forretnings ombygning NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 17.01.2001 Yderdøren står nemlig åben, så længe forretningen har åben, begrunder Aage Toftegaard

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2013-2014

Bestyrelsens beretning for 2013-2014 Bestyrelsens beretning for Boligforeningen B42 2013-2014 Fra bestyrelsens side vil vi gerne byde velkommen til de nyvalgte medlemmer af repræsentantskabet og afdelingsbestyrelser, og samtidig sige en stor

Læs mere

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab 2005 ÅRSSKRIFT Albertslund Boligselskab Albertslund Boligselskab Den almene boligsektor i modvind og Indhold Den almene boligsektor i modvind og forandring.......... 2 Stop tyveriet af beboernes opsparing!........................

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2009

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2009 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2009 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 oktober 2013

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 oktober 2013 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 oktober 2013 Odinsgade har gennemgået en totalrenovering Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk www.viva-bolig.dk Vivabolig

Læs mere

Et trygt samfund er et fælles ansvar SIDE 4. Det er beboermøderne der er demokratiet SIDE 10. BL: Et fornuftigt boligforlig SIDE 13

Et trygt samfund er et fælles ansvar SIDE 4. Det er beboermøderne der er demokratiet SIDE 10. BL: Et fornuftigt boligforlig SIDE 13 Beboerblad for Boligforeningerne Højbo og Bo83 B LIG 2010NYT Nr.4 Et trygt samfund er et fælles ansvar SIDE 4 Det er beboermøderne der er demokratiet SIDE 10 BL: Et fornuftigt boligforlig SIDE 13 INDHOLD

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 3 december 2004

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 3 december 2004 Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2004 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade, Morsøgade,

Læs mere

Læs blandt andet om - driftsassistenterne der brænder for deres job - naboer giver tryghed

Læs blandt andet om - driftsassistenterne der brænder for deres job - naboer giver tryghed ejlighedsvis ADecember 2011 Til beboerne i Boligselskabet Sjælland, Hvalsø Boligselskab, Solrød Boligselskab & Fjordbo Læs blandt andet om - driftsassistenterne der brænder for deres job - naboer giver

Læs mere

BOLIG BLADET. Alle læsere ønskes en god jul og et godt nytår. December 2003. Nye og lyse facader i Stengårdsparken Se side 2

BOLIG BLADET. Alle læsere ønskes en god jul og et godt nytår. December 2003. Nye og lyse facader i Stengårdsparken Se side 2 Alle læsere ønskes en god jul og et godt nytår Nye og lyse facader i Stengårdsparken Se side 2 Det handler også om din husleje Se side 6 ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE BOLIG BLADET December 2003 15.

Læs mere

inside 3. årgang Nr. 9 marts 2013

inside 3. årgang Nr. 9 marts 2013 3. årgang Nr. 9 marts 2013 inside Vinteren har givet rig anledning til at svinge kosten og strø salt på fortovene. Her er det Jes der er i gang i Søndervangen en tidlig morgen efter nattens snefald. Det

Læs mere

BOLIG BLADET. December 2002. Boligbladet ønsker alle læsere en god jul og et godt nytår

BOLIG BLADET. December 2002. Boligbladet ønsker alle læsere en god jul og et godt nytår ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE BOLIG BLADET December 2002 14. ÅRGANG Lyngparken 2 renoveres for 21 millioner kr. Læs om projektet på side 8-9 Boligbladet ønsker alle læsere en god jul og et godt nytår

Læs mere

Nybyggere side 12 Plads til at leve side 14

Nybyggere side 12 Plads til at leve side 14 LEJEPLADSEN Nybyggere side 12 Plads til at leve side 14 nr. 13 november 2005 2 LEJEPLADSEN Hvad er Dan-Ejendomme as rolle? Vi modtager ofte henvendelser fra lejere, der har svært ved at forstå Dan-Ejendomme

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 2 september 2011

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 2 september 2011 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 2 september 2011 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

inside Ny Vestergårdspark afd. 19 II afsnit under opførelse. Billedet er taget den 7. august 1963. Betonelementerne blev støbt på byggepladsen

inside Ny Vestergårdspark afd. 19 II afsnit under opførelse. Billedet er taget den 7. august 1963. Betonelementerne blev støbt på byggepladsen 2. årgang Nr. 5 marts 2012 inside Ny Vestergårdspark afd. 19 II afsnit under opførelse. Billedet er taget den 7. august 1963. Betonelementerne blev støbt på byggepladsen Side 15-18-19 Side 7 Side 22 Side

Læs mere