I VESTHIMMERLAND OG HAN HERRED : ÅRGANG 9 : JANUAR 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "www.sambo-amba.dk I VESTHIMMERLAND OG HAN HERRED : ÅRGANG 9 : JANUAR 2013"

Transkript

1 SAMBONYT I VESTHIMMERLAND OG HAN HERRED : ÅRGANG 9 : JANUAR 2013 KONTORTIDER: Aars - Aalestrup Kirkegade 2, 9600 Aars Tlf Daglig kl Torsdag kl Fredag kl Aars by vokser til indbyggere er på forkant med nye ideer, både hvad angår beliggenhed og boligernes kvalitet i øvrigt. Det må gerne være en spændende og funktionsdygtig bolig på samme tid. Fjerritslev Aggersundvej 4B, 9690 Fjerritslev Tlf Mandag kl Tirsdag kl Onsdag kl Torsdag kl Fredag kl Løgstør Hjortens Gyde 2, 9670 Løgstør Tlf Mandag kl Tirsdag kl Torsdag kl Fjerritslev Af forretningsfører Jens S. Damgaard og formand Niels Krogh Madsen, begge Aars Boligforening. Ifølge prognoser udarbejdet af Kommunernes Landsforening vil Aars by frem til 2025 vokse med ca indbyggere til i alt ca indbyggere. Med baggrund i denne prognose vil Aars Boligforening i tæt dialog med kommunen opretholde det ret høje aktivitetsniveau i de følgende år. For at gøre denne prognose til virkelighed er det nødvendigt til stadighed at udvikle nye spændende boligområder, det være centralt i byen samt lidt i periferien, hvor der også er naturoplevelser lige uden for døren, og omgivelserne dermed også er velegnet for børnefamilier. I den forbindelse tænkes på alle de projekter, som er nævnt i dette blad. For at opretholde et udbud af passende boliger til alle er det nødvendigt, at vi hele tiden Med de nye byggerier vil vi tænke lidt i alternative byggekoncepter, hvor også lavenergi med solfangere/solceller og jordvarme samt genvæks indgår, hvor det er muligt set ud fra et økonomisk synspunkt. Aars Boligforening vil prøve nyt byggekoncept Med nyt byggekoncept tænkes på anvendelse af højisoleringspaneler, hvor en stor del af råhuset kan opføres i én arbejdsgang. Dette nye koncept vil være forsøgslignende, og kan, hvis det lykkes, skabe en helt ny måde at bygge på. Her tænkes på en kortere byggetid, samt mulighed for at undgå uforholdsmæssigt tykke mure for at kunne opfylde 2020-isoleringskravet. For at undgå byggesvigt med de nye ideer har vi i det forløbne år flere gange været i København til møde med ledelsen hos Byggeskadefonden. Afslutningsvis vil vi sige tak for året der svandt, og ønske alle et godt nytår. Fjerritslev Boligforening har succes med miljøvenlig saltning. Se side 2 Løgstør Region Nordjylland har i efteråret fjernet 272 tons forurenet jord i Løgstør. Se side 11 HUSK ajourføringsgebyret Det er nu igen tid til fornyelse af Jeres medlemskab, og vi vil gerne opfordre til, at man husker at betale de 150 kr. som der her inden nytår er sendt opkrævning ud på. Overgang til nyt EDB-system i løbet af december måned, har desværre fået den konsekvens, at alle, der havde tilmeldt automatisk betaling over betalingsservice i Aars og Løgstør boligforeninger, ikke bliver opkrævet for beløbet. Man skal derfor være opmærksom på at man betaler det fremsendte indbetalingskort. Vi beklager det ekstra besvær, som EDB-fejlen medfører. Vi op fordrer til på ny at oprette betalingen i PBS, så den kører automatisk til næste år.

2 2 Mads B. Jørgensen fylder salt i beholderen. Godt vinterhumør. Mads B. Jørgensen, Jørgen Albrektsen og Per Pedersen, alle Fjerritslev Boligforening, i sneen. Fjerritslev har succes med effektiv og miljøvenlig saltning Mens det er de grønne farver, som dominerer arbejdet om sommeren, er det de hvide nuancer, der gør sig gældende om vinteren. Det ved Fjerritslev Boligforenings viceværter Mads B. Jørgensen, Per Pedersen og Søren Ole Sørensen alt om. Det samme gælder deres kolleger i andre boligforeninger. Der er fuld gang i snerydnings- og saltningsmateriellet, når sne og is dækker Fjerritslev Boligforenings stier, parkeringspladser og andre fællesarealer. Boligforeningen råder over et omfattende materiel til sne- og isrydning. Fjerritslev Boligforening udnytter vejsaltet effektivt, idet det anvendes i en vandblanding med over 20 procent saltopløsning. Saltet tilsættes vand i en 1000 l tank på Fjerritslev Boligforenings værksted. Herefter udsprøjtes saltopløsningen via fire dyser på de isbelagte arealer. Den måde at salte på bevirker, at vi udnytter saltet langt bedre end ved den tidligere anvendelse af tørsaltning, oplyser forretningsfører Jørgen Albrektsen, Fjerritslev Boligforening. På den måde undgår vi i vid udstrækning saltskader. Fjerritslev Boligforening kan konstatere, at den miljøvenlige saltning giver udslag i, at hække og andre planter ikke lider under virkningen af den nødvendige saltning. Per Pedersen blander saltet med vand i beholderen. Fire saltstråler. Der saltes i Fjerritslev.

3 Ny lokalplan for over 40 boliger under planlægning i det sydlige Aars Aars Boligforening ligger ikke på den lade side, når det gælder fremsynet planlægning af boliger i byen. Allerede her i januar sender boligforeningen udkast til lokalplan for et område mellem den tidligere jernbane og Gislumvej til Vesthimmerlands Kom mu ne. Udkastet, som er udarbejdet af landinspektørfirmaet Geopoint, Hor num, om - fatter godt kvadratmeter. Det nye projekt giver plads til ca. 40 lavenergihuse. Det drejer sig om rækkehuse med haver, dobbelthuse i to etager samt rækkehuse/etageboliger i op til tre etager. I planforslagets sydlige del sikres plads til energiformål, f.eks. jordvarme, solceller 3 samt eventuelt en stor akkumuleringstank. Boligforeningen håber, at lokalplanproceduren kan være fuldendt i dette efterår. Samtidig arbejder boligforeningen videre på planerne om boliger på den gamle højskolegrund på Grøn nevej i Aars. Når vi arbejder på de nævnte projekter sideløbende med Aars Centrum, skyldes det ønsket om at være på forkant med udviklingen. Vi ved jo godt, at ting tager tid hvilket navnlig er tilfældet med planlægningen. Derfor skal vi udvise rettidig omhu, så andre herunder navnlig Aalborg ikke løber med hele væksten, fastslår Niels Krogh Madsen og Jens S. Dam gaard, Aars Boligforening. Markvænget Himmerlandsstien Området til de nye boliger i den sydlige del af Aars. Gislumvej Der er foretaget facaderenovering samt udskiftet skabe og køkkener på Sønderbakken i Ranum. Løgstør Boligforening har investeret i oplandet Løgstør Boligforening har i det forgangne år investeret 1,2 millioner kr. i forskellige forbedrings- og vedligeholdelsesarbejder i Afdeling 9, Op - landet. Afdelingen betsår af 34 boliger, nemlig ti i Ranum, ti i Overlade, syv i Vindblæs og syv i Aggersund. Blandt forbedringerne er udskiftning af de sidste køkkener, vinduer og døre samt anskaffelse af helt nye låsesystemer. Endvidere er der foretaget facaderenovering på Sønderbakken i Ranum, ligesom der er udskiftet varmepumpe i Agger sund.

4 Løgstørbestyrelse i aktion 4 Det kan være et alsidigt hverv at være medlem af en boligforenings bestyrelse. Foruden at beskæftige sig med en række administrative beslutninger og planlægge af fremtidige tiltag kan der også kom me opgaver af mere praktisk karakter ind i billedet. Her er bestyrelsesmedlem Tina Hollen, næstformand Kurt Kristiansen og formand Bodil Sven ning sen i gang med at dække bord og pynte op til en lille julesammenkomst for Løgstør Bolig for e- nings bestyrelse og ansatte op til jul. Løgstør Boligforenings håb: Forretningsfører Jørgen Albrektsen foran bolig foreningslejligheder på Norgesvej i Løgstør.

5 Løgstør Boligforening fik ny medarbejder 5 Løgstør Boligforening har ansat den 51-årige Leo Nielsen, Løgstør, som ejendomsfunktionær. Den nye medarbejder er uddannet gartner i Fra 1982 til 1995 var Leo Nielsen ansat som anlægs- og planteskolegartner på Bennys Planteskole i Godthåb ved Aalborg. Herefter arbejdede han på Planteskolen Bakken i Aggersund indtil ansættelsen i Løgstør Boligforening fra august Jeg er rigtig glad for mit nye arbejde. Det er et frit job, hvor man passer sig selv. Hertil kommer, at det betyder beskæfti- gelse året rundt, idet tidligere ledighedsperioder om vinteren nu er afløst af beskæftigelse med snerydning og andre opgaver, siger Leo Nielsen. Den nye ejendomsfunktionær bor på Østre Alle i Løgstør. Hans kone, Jane, er pædagog i fritidsordningen Bøgen på Løgstør Skole. Parret har fire børn. Leo Nielsen ny ejendomsfunktionær i Løgstør Boligforening. Grønt lys for millioninvestering Nu er ønskesedlen for en investering på mellem 200 og 250 millioner udfyldt. Med den i hånden håber vi at få hul på totalrenovering af 237 af vore ældste boliger i Løg stør. Det siger forretningsfører Jørgen Al - brektsen om Løgstør Boligforenings ambitiøse helhedsplan for et omfattende program for renovering og modernisering af de lejeboliger i Løgstør, som har størst behov herfor. Løgstør Boligforening håber, at repræsentanter for Landsbyggefonden vil besigtige boligerne i Løgstør til sommer og at besøget vil resultere i et tilsagn om midler til renoverings- og moderniseringsprogrammet. Et sådant tilsagn vil betyde, at vi kan gå i gang med den konkrete planlægning af indsatsen, oplyser Jørgen Albrektsen. Herefter kan projekterne rullende realiseres. En totalrenovering inkluderer alt i boligerne, f.eks. up-to-date isolering, vand, varme og el. Et projekt af det omfang skal udføres etapevis sandsynligvis over en fire-fem-årig periode. Realisering af Løgstør Boligforenings helhedsplan vil betyde et rigtig godt løft til boligforeningens ældste boliger. Boligforeningsafdelinger på Norgesvej og Sverigesvej i vinterdragt. Løgstør Boligforenings 29 lejligheder på Norgesvej 16 A-E.

6 6 Politiske roser til boligforeningen Vi har spurgt tre medlemmer af Vesthimmerlands Byråd om, hvorfor de støtter Aars Boligforenings ca. 165 millioner kroners projekt i Aars Centrum. Borgmester Knud Kristensen (K) Vesthimmerlands Byråd traf den helt rigtige beslutning, da vi godkendte A-skemaet for projektet Aars Centrum, siger borgmester Knud Kristensen (K). Borgmesteren roser Aars Boligforening for det fremsynede initiativ og glæder sig i sin egenskab af formand for Dansk Byggeri i Nordjylland over projektet. Aars Boligforening har tre A-fire sider over folk, som ønsker at leje en bolig i Aars, og det er vigtigt, at der til stadighed er mulighed for at opfylde behovet. Samtidig er der stort behov for, at beskæftigelsen styrkes i en tid, hvor mange håndværksfirmaer står med tomme ordrebøger, understreger Knud Kristensen. Derfor hilser borgmesteren et af egnens største byggeprojekter til i alt 165 millioner kr. velkommen. Borgmesterkandidat Per Bach Lauersen (V) Vi har i Venstre sagt ja til projektet, fordi det er et vigtigt led i den rigtige udviklingsstrategi, som byrådet efter dialog med borgerne har lagt, pointerer Venstres borgmesterkandidat, byrådsmedlem Per Bach Laursen. Venstre-byrådsmedlemmet fremhæver, at udviklingsplanen kræver tiltag i Aars, og her kommer Aars Bolig for e- nings planer ind i billedet. Vi tror, at projektet i Aars Centrum efter den tilpasning, som er sket, vil falde godt ind i bybilledet. Aars har jo en af Danmarks mest indbydende hovedgader Det vil pynte at få de gamle bygninger væk, og samtidig er det en kendsgerning, at mange gerne vil bo i Aars, siger Per Bach Laursen. Venstres borgmesterkandidat roser Aars Boligforenings initiativ også fordi det sætter hjul i gang i en tid med stort behov for mere beskæftigelse. Borgmesterkandidat Palle Jensen (S) Socialdemokratiet ser det som en fordel at have gode boligtilbud i Aars, som kan matche den store efterspørgsel på kvalitetsboliger, fastslår partiets borgmesterkandidat Palle Jensen. Det er en kendsgerning, at et godt og varieret boligudbud er af stor betydning for kommunens udviklingsmuligheder. Palle Jensen har en stor buket roser til Aars Boligforenings initiativ i Aars Centrum. Foruden at skabe nye boliger vil forretningsdelen af projektet medvirke til, at der trækkes mere aktivitet til projektområdet, således at udviklingen i Himmerlandsgade bliver mere harmonisk og vi slipper for Den sorte firkant s stadig mere forfaldne bygninger, betoner Palle Jensen. Socialdemokratiets borgmesterkandidat ser det også som en stor fordel, at det store projekt vil skabe mange jobs inden for byggesektoren, som ikke har det godt for øjeblikket. Vesthimm for million Jens Damgaard og Niels Krogh Madsen: By - rådet traf en fremsynet beslutning. Vi får hver uge forespørgsel på de 55 planlagte lejligheder i Aars Centrum. Selv om det varer et godt stykke tid, før der kan låses op til den første lejlighed, er der allerede skrevet mere end 30 interesserede lejere op. Boligforeningen overvejer at flytte Aars Bolig forening har haft til huse i denne byg ning på Kirketorvet i Aars i mere end 20 år.

7 7 erlands Byråd gav grønt lys projektet i Aars Centrum Det siger forretningsfører Jens S. Damgaard, Aars Boligforening, som ikke forudser problemer med udlejningen. Projektets beliggenhed i hjertet af Aars tiltaler mange, som gerne vil bo centralt. Indkøbsmulighederne er lige uden for døren, og den nødvendige service findes også inden for gåafstand, således at ældre og gangbesværede kan blive længere i eget hjem, fortsætter Jens Damgaard. Grundkapital på 11,2 mio. og stor lånegaranti sikret Aars Boligforenings forretningsfører og formand er derfor særdeles tilfreds med, at Vest himmerlands Byråd på sit møde den 29. november med overvældende flertal godkendte skema A. Dermed sagde byrådet god for projektet, hvis boligdel anslås til 112 millioner kr. Beslutningen medfører, at kommunen forpligter sig til at afholde udgiften til det såkaldte grundkapitallån på 11,2 millioner kr. svarende til ti procent af anskaffelsessummen samt stille kommunegaranti for et realkreditlån, som er anslået til 68,5 millioner kr. Den videre procedure er nu, at der indkaldes til en prækvalifikationsrunde for at finde frem til de firmaer, som er bedst kvalificeret til at afgive tilbud på projektet. Efter licitationen sendes resultatet til Vesthimmerlands Byråd som foretager den endelige godkendelse. Dynamikken i Aars bliver bibeholdt via projektet Byrådsbeslutningen er fremsynet af flere grunde, pointerer Niels Krogh Madsen og Jens Damgaard. For det første vil de 55 nye lejligheder betyde, at dynamikken på byens boligmarked bevares. Nogle af indflytterne i Aars Centrum vil sætte sælge deres parcelhuse til yngre familier. For det andet vil det at få ryddet op i Den sorte Firkant give Aars et vældigt løft. For det tredje vil der i såvel byggefasen som herefter være mange arbejdspladser forbundet med Aars Cen trum. Aars Boligforening håber, at der kan tages første spadestik til Aars Centrum umiddelbart efter sommerferien i år. Aars Boligforening overvejer at flytte sit kontor fra den nuværende placering på Kirketorvet til 250 kvadratmeter i stueplanet af det nye projekt Aars Centrum, hvor der ligeledes kan indrettes fælleslokale og udlejningsværelser for beboerne i de 55 lejemål. Vi må erkende, at boligforeningens positive vækst bevirker, at udvidelsesmulighederne i den tidligere lægebolig er udtømte, fortæller forretningsfører Jens Damgaard. Eneste mulighed ville være at inddrage villaens første sal, men så bliver administrationen for spredt. Foruden boligforeningens administration og de fælles faciliteter til lejerne bliver der i stueplanet plads til et supermarked samt f.eks. en mærkevareforretning og/eller en grillbar. Hvad boligforeningens nuværende domicil skal bruges til, er ikke afklaret. Aars Boligforening har haft til huse på Kirketorvet i over 20 år. Tidligere har det lokale advokatfirma Bindslev & Kjeldsen reserveret 320 kvadratmeter centralt beliggende kon torareal på første sal i Aars Centrum. Det betyder, at advokatfirmaets nuværende grund lige over for den planlagte bebyggelse kan indrettes til parkeringsplads. Anslåede huslejer i Aars Centrum Aars Boligforenings nye boliger fordeler sig på følgende størrelser med den anslåede månedlige husleje i parentes. 14 lejligheder a 100 m 2 (7019 kr.) 23 lejligheder a 105 m 2 (7303 kr.) 13 lejligheder a 110 m 2 (7588 kr.) 5 lejligheder a 115 m 2 (7872 kr.) Der indrettes parkeringskælder med 53 pladser til lejlighederne.

8 8 Boligforeningen planlægger 14 nye boliger i Aalestrup Lucernevangen Den store succes med Aars Bo ligfor enings ti træhuse på Lu cer nevangen i Aalestrup bliver nu fulgt op med en lokalplan for yderligere bebyggelse på den attraktive grund. Boligforeningen har engageret landinspektør Finn Skøtt, Aalestrup, til at ud - arbejde en lokalplan omfattende de 14 boliger. Allerede i forbindelse med rejsegildet for de første ti boliger på Lucernevangen blev der udtrykt ønske om at fortsætte med en etape to. Eksempelvis understregede indehaveren af Murer- og Byggefirmaet Dals gaard, Flemming Dalsgaard, Aale strup, det formålstjenlig i at gå videre med bo ligbyggeriet. Det ser jo ud til, at der er brug for moderne lejeboliger i Aalestrup, og vi ser, at de tiltrækker nogle beboere, som vi ellers ikke ville få, sagde Flemming Dalsgaard. Også formanden for Aars Bo lig forening, Niels Krogh Madsen, ser positivt på ud - bygningen i Aalestrup. Interessen for de ti nye træhuse har været så stor, at det vil være godt at komme i gang med yderligere byggeri på arealet over for de nye boliger, siger Niels Krogh Madsen. Boligerne har en rigtig attraktiv beliggenhed på kanten af ådalen, og jeg er ikke i tvivl om, at placeringen midt i den smukke natur er en af årsagerne til, at mange gerne vil bo her. Aars Boligforenings lokalplanforslag kommer i høring i første halvdel af indeværende år. De nye planlagte boliger er her markeret med gult.

9 9 Fra 15 ungdomsboliger til ni familieboliger i Fjerritslev Fjerritslev Boligforening venter på endeligt tilsagn fra Land byg ge fonden til en ombygning af boligforeningens ejendom på Tennisvej det tidligere Fjerritslev Sygehus. Boligforeningen er ligeledes i venteposition med bevilling til Borups Alle, Vestergaardsvej og Spurvevej. På Tennisvej er planen, at 15 ungdomsboliger skal omdannes til ni familieboliger, fordi der er større behov for familieboliger end for ungdomsboliger, som foreningen har en del af i forvejen. Vi har døjet med at udleje ungdomsboligerne til målgruppen, som er unge under uddannelse og unge med særlige behov, fortæller forretningsfører Jørgen Al - brekt sen, Fjerritslev Bolig for e ning. Vi ser frem til at få grønt lys for helhedsplanen, som inde bærer en samlet investering på 56 millioner kr. Investeringen vil sikre gennemgribende renovering og mo der nisering af nogle af Fjerritslev Boligforenings ældste boliger. Valg i Fjerritslev På efterårets afdelingsmøde i Fjerritslev Boligforenings gamle afdelinger nyvalgtes Agnes Jensen og Anine Svendsen til be styrelsen for et år. De afløser Per Fejerholm og Per Jen sen. Finn Svend sen og Knud Erik Chris tensen og den lokale afdelings formand, Jens Christian Pe - dersen, blev alle genvalgt til bestyrelsen for to år. Det tidligere sygehus på Tennisvej i Fjerritslev ønskes ombygget fra 15 undomsboliger til ni familieboliger.

10 10 Medarbejderportræt Voksenlærling Jess Bøgh Jørgensen og Kristian Kristiansen får sig en snak. Omkring Kristian Kristiansen Kristian Kristiansen bor i et hus på landet halvanden km fra Gedsted. Han er gift med Birgitte og har en dreng på 14, som går på Aalestrup Realskole, en pige på 12 og en dreng på syv, der begge går på Gedsted Skole. Fritiden går med at hjælpe Bir gitte med netshoppen Hedens Hørgarn, som forhandler et stort sortiment i mønstre, skabeloner og andet håndarbejdsudstyr ikke mindst inden for kniplinger. Firmaet deltager i en række messer over hele Danmark. Endvidere kræver transport af de tre børn til og fra fritidsbeskæftigelse en del tid. Ovennævnte bevirkede, at Kri stian Kristiansen havde så begrænset tid til at dyrke sin interesse: At køre motorcykel, at han kun kørte 500 km om året og følgelig afhændede sin motorcykel. Vicevært lærte fra sig i Afrika De færreste af de lejere i Aalestrup og omegn, der har Kristian Kri stian sen, som vicevært er klar over, at han i et tidligere job har lært afrikanere at producere køleskabe. Selv om den 50-årige vicevært kun har haft få arbejdspladser, har han oplevet mere end de fleste i sit hidtidige arbejdsliv. I 19 år var Kristian Kristiansen ansat på fryser- og køleskabsfabrikken Derby i Aalestrup, der dengang havde omkring 400 ansatte. Som montør for virksomheden arbejdede han i forskellige lande, bl.a. i Kina. Fra 1996 var Kristian Kristiansen med til at opføre en køleskabsfabrik i den afrikanske stat Zimbabwe. Det var en spændende udfordring at blive kastet ud i et sådant projekt i Afrika, fortæller Kristian Kristiansen. Da de tekniske installationer var på plads, bestod min opgave i at lære de afrikanske medarbejdere at anvende maskinerne. Mentaliteten var noget anderledes end i Danmark, hvor effektiviteten er i højsædet. I Zimbabwe hyldede de princippet Hvad du ikke når i dag, når du måske i morgen. I det hele taget var kulturforskellene til at tage og føle på. Efter et år i Afrika vendte Kristian Kristiansen tilbage til Danmark, hvor han blev driftsleder på en kalkunfarm i Klotrup ved Gedsted. Da kalkunfarmens ejer og driftsforhold ændrede sig i 2006 blev han ansat som vicevært i Boligforeningen Nørrevang, som nu er fusioneret med Aars Boligforening. Viceværten har ansvaret for 125 lokale lejeboliger Det har jeg aldrig fortrudt. At være vicevært er et selvstændigt arbejde, hvor man arbejder efter parolen Frihed under ansvar akkurat som dengang jeg var ansat inden for landbruget, understreger Kristian Kristiansen. At være vicevært byder på alt fore faldende arbejde. Kristian Kristiansen har ansvaret for cirka 125 lejemål. I Aalestrup drejer det sig om Pilevej, Egevej, Elmevej og Birkevej samt to af boligforeningens fire bofællesskaber. I Gedsted er det ældreboligerne ved plejehjemmet på Søndertoften samt rækkehusene på Enebærvej. Endelig omfatter hans distrikt de fire boliger i hver af landsbyerne Fjelsø, Hvilsom, Hvam og Simested. Distriktsgrænserne mellem Aalestrup-

11 11 Falkens boliger i Løgstør skrider planmæssigt frem Opførelsen af de 18 nye lejligheder i Falken på hjørnet af Rådhusgade og Jernbanegade i Løgstør skrider planmæssigt frem. På baggrund heraf påregner Aars Boligforening, som er projektets bygherre, at samtlige boliger er klar til indflytning til 1. maj. Næsten alle lejlighederne er udlejet, men der er stadig mulighed for at leje enkelte af de centralt beliggende boliger i Løg stør. Her skyder Falkens 18 boliger op. Kristian Kristiansen skovler sne på Engdiget i Aalestrup. medarbejderne er ikke jerntæpper. Vi søger at bruge hinandens ekspertise. F.eks. er vor voksenlærling uddannet smed, så han er rigtig god til at løse smede- og VVS-opgaver. Endvidere er en anden kollega skrap til at finde løsninger inden for de store grønne områder, hvilket kommer hele Aalestrup-staben til gode, fortæller Kristian Kristiansen. Som vicevært har Kristian et godt tag på de faste installationer, f.eks. vandhaner, radiatorer og toiletter. Jeg trives rigtig godt med at være vicevært. Det er godt, at ledelsen lægger vægt på, at det er et selvstændigt job. Det giver de bedste udfoldelsesmuligheder. Jeg har det utrolig godt med jobbet, fastslår Kristian Kristiansen. I Aars Boligforenings afdeling i Aalestrup er der ansat to faste medarbejdere på heltid og en på halvtid samt en voksenlærling. Løgstør Boligforening fik fjernet forurenet jord Region Nordjylland har i efteråret fjernet 272 tons tjæreforurenet jord fra Løgstør Boligforenings ejendomme Østergade 1/Jernbanegade 30 og 32 samt Jernbanegade Her er de 30 øverste cm af jorden udskiftet med ren jord. Det drejer sig om et areal på cirka 1300 kvadratmeter. Årsagen til, at vi har bekostet cirka kr. på at fjerne den forurenede jord er, at den udgjorde en risiko for ejendommene til bolig- og haveformål, oplyser civilingeniør Ann Billedet er fra udlægning af muld på arealet ved Jern banegade i Løgstør. Steen Jensen fra Region Nordjylland. Forureningen stammer sandsynligvis fra opfyld i forbindelse med boligernes opførelse i 1930-erne. Gravearbejdet er udført af Trigon A/S, Frederikshavn, mens GEO har været re - gi onens rådgiver og tilsynsførende på opgaven. Anden etape af oprydningen, som vedrører ejendommene Jern bane gade 34, 36 og 54 samt Østergade 3 vil finde sted i år og forventes at omfatte fjernelse af cirka 400 tons forurenet jord. Anden etape omfatter ikke boligforeningens ejendomme. Afværgeforanstaltningerne udgør en del af regionens indsatsplan for jordforurening og finansieres derfor via regionale midler.

12 Brovst havde flere forslag på tapetet Afdelingsformand Ruth Sørensen, Toftevej, Brovst, lagde hus til afdelingsmnødet. Da der i efteråret blev holdt møde i Fjerritslev Boligforenings afdeling 18, Toftevej i Brovst, blev det be sluttet at rette henvendelse til Jam merbugt Kommune for at få etableret en knap så stejl opkørsel til fortovet fra vejen. Der sættes endvidere hegn op langs kanten ned til parkeringspladsen, så man ikke risikerer at falde ned. Efterfølgende plantes langs hegnet. Bebyggelsens skure males i år med grønt tonet træolie, så farve og struktur bibeholdes. Endelig blev det vedtaget at undersøge, hvad det vil koste at udføre overdækning over fordørene på anden sal, så indgangspartierne får mere læ for regn, sne og blæst. På afdelingsmødet nyvalgtes Lone Mai lykke Pedersen til be styrelsen for to år i stedet for Mark Vestergaard. Formanden, Ruth Sørensen, der for øvrigt lagde hus til afdelingsmødet, blev genvalgt som formand for de næste to år. Afdelingsbestyrelsen i Brovst består desuden af Inger Hvolbæk. Vil du have DIN MÆRKEDAG i SAMBONYT? Som en gratis service over for beboerne i Fjerritslev, Løgstør og Aars Boligforening tilbyder vi nu, at du kan få din mærkedag nævnt i SAMBONYT. Det gælder 50, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 og 100 års fødselsdag samt sølv-, guld-, diamant-, krondiamantbryllup m.v. Det eneste, der kræves, er, at du sender en til redaktøren af SAMBONYT på adressen: eller sender besked til: Martin Glerup, Brorsonsvej 32, 9600 Aars Da næste udgave af SAMBONYT udkommer sidst i maj 2013, skal tydeligt navn og angivelse af mærkedagen for perioden 10. juni januar 2014 være redaktøren i hænde senest den 15. maj Kursus om nyt EDB. Fra venstre konsulent Mette Kramer, EG Data Inform, Gitte Leach, Jørgen Jensen, Jens Damgaard, Bettina Lohse Andreassen, Jørgen Albrektsen, Maja Hansen og Sanne Abildgaard. Nyt EDB-system i Aars Aars Boligforening har netop taget et nyt og fremtidssikret EDB-sy stem i anvendelse. Via det nye system kan boligforeningen administrere økonomien, udlejningen, medlemssystemet, diverse indberetninger f.eks. til Landsbyggefonden samt vedligeholdelsesplanen med mere. Vort nye system betyder, at vi kan spare fremstilling og udsendelse af en række breve, oplyser regnskabschef Jørgen Jensen, Aars Boligforening. Ved at kontakte medlemmerne elektronisk sparer vi såvel tid som papir og porto. Hertil kommer, at vi ikke selv skal tænke på backup eller løbende opdatering. Det sørger systemet selv for. For at få fuldt udbytte af det nye system efterlyser Aars Boligforening medlemmernes mail-adresser. Når vi har mailadresserne, kan vi hurtigt kontakte folk fra vor venteliste med tilbud om ledige boliger, og det er en stor forenkling, at det kan ske via Internettet, slutter Jørgen Jensen. Jørgen Jensen, Aars Boligforening, og konsulent Flemming Nielsen, EG Data Inform. Send os din mailadresse Hvis du som medlem af Aars Boligforening vil kontaktes på din adresse, når Aars Bolig forening har udbud af lejligheder eller andre relevante nyheder, så send dit navn og adresse til eller giv os dine oplysninger på tlf Aars Bogtryk & Offset Martin Glerup Information

www.sambo-amba.dk I VESTHIMMERLAND OG HAN HERRED : ÅRGANG 9 : JUNI 2013

www.sambo-amba.dk I VESTHIMMERLAND OG HAN HERRED : ÅRGANG 9 : JUNI 2013 SAMBONYT www.sambo-amba.dk I VESTHIMMERLAND OG HAN HERRED : ÅRGANG 9 : JUNI 2013 KONTORTIDER: I denne søde sommertid! Aars - Aalestrup Kirkegade 2, 9600 Aars Tlf. 98 62 24 13 Daglig kl. 9.00-16.00 Torsdag

Læs mere

Tirsbæk Bakker. Bo midt i naturen - på toppen af Vejle. December 2015

Tirsbæk Bakker. Bo midt i naturen - på toppen af Vejle. December 2015 Tirsbæk Bakker Bo midt i naturen - på toppen af Vejle 1 December 2015 Bolig i Vejle - Tirsbæk Bakker Boligforeningen ØsterBO kan nu i samarbejde med Tirsbæk Bakker A/S præsentere det nye boligområde i

Læs mere

Et godt sted at bo..! Andelsboligforeningen Samvirke attraktive lejeboliger i Odense

Et godt sted at bo..! Andelsboligforeningen Samvirke attraktive lejeboliger i Odense Et godt sted at bo..! Andelsboligforeningen Samvirke attraktive lejeboliger i Odense Velkommen til Andelsboligforeningen Samvirke Andelsboligforeningen Samvirke har 276 boliger fordelt på syv afdelinger

Læs mere

en hjertevarm og glad bolig, åben mod verden, og ikke helt firkantet.

en hjertevarm og glad bolig, åben mod verden, og ikke helt firkantet. Almen boligorganisation Ca.3200 lejemål Fordelt på 42 afdelinger, Familie boliger, ældreboliger, Plejeboliger, Seniorboliger, Ungdomsboliger Bofællesskaber for psykiske handicappet. Administrere ca. 150

Læs mere

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj Renoveringen rykker nærmere Snart er der gået et halvt år, siden beboerne i afdeling 107-108-109 stemte ja til de omfattende planer for et helt nyt Skanseparken.

Læs mere

EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE AFD. 50, 51 OG 52

EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE AFD. 50, 51 OG 52 EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE AFD. 50, 51 OG 52 RENOVERING Til beboerne! Hermed indkaldes der til ekstraordinært afdelingsmøde. Mandag den 8. oktober 2012 kl. 19.00 i Sundheds- og Kvartershuset, Fyrkildevej

Læs mere

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 Eksempel Energirenovering etageboliger KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 UDGIVET DECEMBER 2014 UDGIVET DECEMBER 2014 Renovering skal tiltrække nye beboere Ghettoblokken Korskærparken under Boligkontoret

Læs mere

www.sambo-amba.dk I VESTHIMMERLAND OG HAN HERRED : ÅRGANG 9 : OKTOBER 2013

www.sambo-amba.dk I VESTHIMMERLAND OG HAN HERRED : ÅRGANG 9 : OKTOBER 2013 SAMBONYT www.sambo-amba.dk I VESTHIMMERLAND OG HAN HERRED : ÅRGANG 9 : OKTOBER 2013 KONTORTIDER: Aars - Aalestrup Kirkegade 2, 9600 Aars Tlf. 98 62 24 13 Daglig kl. 9.00-16.00 Torsdag kl. 10.00-17.00 Fredag

Læs mere

Velkommen. Afdeling 14

Velkommen. Afdeling 14 B O L IG F O RE N I N GE N VE S TVESTERBO E RB O BOLIGFORENINGEN Velkommen Velkommen I Afdeling I 14 Afdeling 14 Ådalsparken Hinnerup Ådalsparken Hinnerup Ny i afdeling 14 så læs med her Afdelingsbestyrelsen

Læs mere

Afdeling 63, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 20. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 48

Afdeling 63, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 20. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 48 Side 1/6 Afdeling 63, Vester Hassing Referat fra afdelingsmødet den 20. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 48 Fra organisationsbestyrelsen: Hans Bøyen Christensen Fra administrationen: Peter

Læs mere

Rødding Andelsboligforening

Rødding Andelsboligforening Rødding Andelsboligforening Områdeoversigt Velkommen... til Rødding Andelsboligforening Boligorganisationen Rødding Andelsboligforening er en lokal boligforening i det gamle Rødding Kommunes område. Der

Læs mere

Bedre beboerservice OKTOBER 2017

Bedre beboerservice OKTOBER 2017 djursbo NYT OKTOBER 2017 Bedre beboerservice Beboerne i djursbos afdelinger i Ebeltoft-området har siden sommeren fået adgang til henholdsvis et grønt og blåt serviceteam. De nye teams er kommet godt fra

Læs mere

Vivabolig - Afd Store Tingbakke almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A)

Vivabolig - Afd Store Tingbakke almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A) Punkt 5. Vivabolig - Afd. 15 - Store Tingbakke - 217 almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A) 2012-52587 By- og Landskabsudvalget indstiller,

Læs mere

Hvordan får man en lejlighed? på Sydsjælland Møn og Bogø?

Hvordan får man en lejlighed? på Sydsjælland Møn og Bogø? Hvordan får man en lejlighed? på Sydsjælland Møn og Bogø? Vordingborg Boligselskab har 2.100 lejligheder fordelt over hele Sydsjælland - Møn og Bogø Læs her: hvordan du bliver skrevet op hvordan vores

Læs mere

INFORMATION HELHEDSPLAN I LUNDEVÆNGET

INFORMATION HELHEDSPLAN I LUNDEVÆNGET INFORMATION HELHEDSPLAN I LUNDEVÆNGET HUSK INFORMATIONSMØDE!! Torsdag d. 29 januar kl. 17-19 - mødested Rypen - kom og få mere at vide om helhedsplanen Goddag Jytte, skal vi ikke tage til informationsmødet

Læs mere

REFERAT fra Organisationsbestyrelsesmøde i Boligforeningen Fjordblink.

REFERAT fra Organisationsbestyrelsesmøde i Boligforeningen Fjordblink. Organisationsbestyrelse Formand Anton Kanstrup Korevej 33 ak@alabubolig.dk Næstformand Viola Ørbæk Tordenskjoldsgade 9, st. tv. Vioe024@foa.dk Ursula Jørgensen Diskovej 46 urj@bffjordblink.dk Tina C. Kristiansen

Læs mere

Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden.

Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Følgende forelå og forhandledes. Sager til efterretning/orientering. 1. Forhandlingsprotokol

Læs mere

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Bregnegårdshaven 7-5700 Svendborg - telefon 62 21 19 76 - fax 6220 1010 Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af

Læs mere

AALBORG KOMMUNE OG UDBUDDET AF BYGHERREOPGAVEN

AALBORG KOMMUNE OG UDBUDDET AF BYGHERREOPGAVEN AALBORG KOMMUNE OG UDBUDDET AF BYGHERREOPGAVEN Borgmester Henning G. Jensen, Aalborg Kommune Indhold: INDLEDNING...2 AALBORG KOMMUNE SOM BYGHERRE...2 DET ALMENE BOLIGBYGGERI...3 DEN PROFESSIONELLE BYGHERRE...3

Læs mere

Af direktør Jens S. Damgaard og formand Niels Krogh Madsen, begge Aars Boligforening.

Af direktør Jens S. Damgaard og formand Niels Krogh Madsen, begge Aars Boligforening. SAMBONYT i Vesthimmerland og Han Herred : Årgang 12 : Juli 2016 Kontortider: Aars - Aalestrup Kirkegade 3, 9600 Aars Tlf. 98 62 24 13 Daglig kl. 9.00-16.00 Torsdag kl. 10.00-17.00 Fredag kl. 9.00-12.00

Læs mere

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år.

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år. Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 12. juni 2014 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN

UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN ALLE FORTJENER ET GODT HJEM Stengårdsvej er et godt sted at bo. Siden opførelsen i 70 erne har vi hos Ungdomsbo været stolte

Læs mere

Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød.

Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød. 25. juni 2015 Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Lau Ostenfeldt, Frank Polauke (først fra punkt. 9), Olaf Wacherhausen, Brian Willandsen, Anni Rasmussen

Læs mere

Søhusene. Nakskov Almene Boligselskab administreres af Boligkontoret Danmark Skriv dig op til Søhusene allerede nu på: www.boligkontoret.

Søhusene. Nakskov Almene Boligselskab administreres af Boligkontoret Danmark Skriv dig op til Søhusene allerede nu på: www.boligkontoret. Søhusene Nakskov Almene Boligselskab bygger i samarbejde med Boligkontoret Danmark, Enemærke & Petersen, Arkitema og Alectia 104 nye 1-4 rums lejeboliger på 65-120 m 2 i skøn beliggenhed tæt på fjorden

Læs mere

Afdeling 0205, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32

Afdeling 0205, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32 Side 1/5 Afdeling 0205, Vester Hassing Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32 Fra organisationsbestyrelsen: Hans Bøyen Christensen Fra administrationen: Peter

Læs mere

Havnehusene. Familieboliger på Dagmar Petersens Gade på Aarhus Ø. Udsigt over havnen Grønne gårdrum og taghaver Opfylder fremtidens energikrav

Havnehusene. Familieboliger på Dagmar Petersens Gade på Aarhus Ø. Udsigt over havnen Grønne gårdrum og taghaver Opfylder fremtidens energikrav Havnehusene Familieboliger på på Aarhus Ø Udsigt over havnen Grønne gårdrum og taghaver Opfylder fremtidens energikrav Placeringen Aarhus Ø Aarhus bliver i disse år beriget med en nyanlagt og storstilet

Læs mere

Afdeling 20. Referat fra afdelingsmødet den 03. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 60 incl. afdelingsbestyrelsen

Afdeling 20. Referat fra afdelingsmødet den 03. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 60 incl. afdelingsbestyrelsen Side 1/5 Afdeling 20. Referat fra afdelingsmødet den 03. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 60 incl. afdelingsbestyrelsen Fra afdelingsbestyrelsen: Anders Andersen Bodil Sørensen Finn

Læs mere

BoligBarometret. November 2010. Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor

BoligBarometret. November 2010. Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor BoligBarometret Almene boliger i Vejle Kommune November 21 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor Forord I Vejle Kommune er der seks almene boligorganisationer AAB, Østerbo, Lejerbo, Boligselskaber

Læs mere

afd. 6 Juni 2015 HVEM HVAD HVOR AFDELING 6 SIRIUSPARKEN

afd. 6 Juni 2015 HVEM HVAD HVOR AFDELING 6 SIRIUSPARKEN HVEM HVAD HVOR I AFDELING 6 SIRIUSPARKEN VELKOMMEN: Når man som nyindflytter står med et spørgsmål af praktisk karakter vedrørende afdelingen, eller man som gammel beboer har glemt hvordan var det nu det

Læs mere

#split# Tværfaglig konsulent Louise Meyer Ebdrup

#split# Tværfaglig konsulent Louise Meyer Ebdrup #split# Referat Styringsdialogmøde mellem Boligforeningen PM og Brønderslev Kommune Side: 1 Journalnr.: 27.42.00-G01-1-14 Mødedato : 29-09-2014 Deltagere : Fra Boligforeningen PM: Forretningsfører Anna

Læs mere

Velkommen til Vesthimmerlands Kommune

Velkommen til Vesthimmerlands Kommune Velkommen til Vesthimmerlands Kommune Indhold Velkommen... 3 Når du skal flytte.... 4 Huskeliste... 4 Sygesikring og lægevalg.... 5 Post Danmark... 5 Boligsikring... 6 Institutioner og skoler... 6 Biblioteker...

Læs mere

Hvornår kan du skrive dit barn på ventelisten? Nogle får en bolig hurtigere end andre - hvorfor det? Hjælper det at kende nogen der kender nogen?

Hvornår kan du skrive dit barn på ventelisten? Nogle får en bolig hurtigere end andre - hvorfor det? Hjælper det at kende nogen der kender nogen? Hvad koster det at stå på ventelisten? Hvornår kan du skrive dit barn på ventelisten? Hvor lang er ventetiden? Er der to forskellige ventelister? Nogle får en bolig hurtigere end andre - hvorfor det? Hjælper

Læs mere

Området: Boligerne på Hvilhøjvej, er beliggende i et attraktivt område ikke langt fra Hobro centrum.

Området: Boligerne på Hvilhøjvej, er beliggende i et attraktivt område ikke langt fra Hobro centrum. Området: Boligerne på Hvilhøjvej, er beliggende i et attraktivt område ikke langt fra Hobro centrum. Kun 2 ½ km. fra området findes der både skole, børnehave og idrætsfaciliteter. Bebyggelsen grænser op

Læs mere

Området: Boligerne på Hvilhøjvej, er beliggende i et attraktivt område ikke langt fra Hobro centrum.

Området: Boligerne på Hvilhøjvej, er beliggende i et attraktivt område ikke langt fra Hobro centrum. Området: Boligerne på Hvilhøjvej, er beliggende i et attraktivt område ikke langt fra Hobro centrum. Kun 2 ½ km. fra området findes der både skole, børnehave og idrætsfaciliteter. Bebyggelsen grænser op

Læs mere

Lejemåls oversigt. Adelgade 107, 5400 Bogense Telefon: 64 81 28 35 kjo@boligkontoret.dk eller bbc@boligkontoret.dk Hjemmeside: www.boligbogense.

Lejemåls oversigt. Adelgade 107, 5400 Bogense Telefon: 64 81 28 35 kjo@boligkontoret.dk eller bbc@boligkontoret.dk Hjemmeside: www.boligbogense. Bogense Boligforening Lejemåls oversigt Kontor: Adelgade 107, 5400 Bogense Telefon: 64 81 28 35 Email: kjo@boligkontoret.dk eller bbc@boligkontoret.dk Hjemmeside: www.boligbogense.dk Åbningstid kontor:

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 381. Løgstør Boligforening - optagelse af lån i afd. 9 - Opland 781 382. Lukket - Evt. salg

Læs mere

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag FALKEPOSTEN Juli 2015 F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur

Læs mere

-1- VARDE BOLIG ADMINISTRATION DAGSORDEN TIL BESTYRELSESMØDE. Tirsdag, den 14. august 2012, kl. 16.30 på Ortenvej 53, 6800 Varde.

-1- VARDE BOLIG ADMINISTRATION DAGSORDEN TIL BESTYRELSESMØDE. Tirsdag, den 14. august 2012, kl. 16.30 på Ortenvej 53, 6800 Varde. -1- VARDE BOLIG ADMINISTRATION DAGSORDEN TIL BESTYRELSESMØDE Der indkaldes hermed til bestyrelsesmøde, som afholdes Tirsdag, den 14. august 2012, kl. 16.30 på Ortenvej 53, 6800 Varde. Varde, den 19. juli

Læs mere

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 14. februar 2011, kl

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 14. februar 2011, kl Side 1/8 Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 14. februar 2011, kl. 16.00. I mødet deltog: Hans Bøyen Christensen, Lene Rasmussen, Eva Carlsen, Gunnar Sørensen, Hans Jørgen Christensen, Henny

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST FÅRUP ÆLDRECENTER RANDERSEGNENS BOLIGFORENING UNDER KONKURS STADION ALLE 3B, FÅRUP Advokat Pernille Thrane pt@svega.dk J.nr. 135088-000361 SVEJGAARD GALST QWIST Advokataktieselskab CVR nr. 32 28 55 70

Læs mere

BoligBarometret. Juli 2011. Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor

BoligBarometret. Juli 2011. Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor BoligBarometret Almene boliger i Vejle Kommune Juli 211 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor Forord I Vejle Kommune er der samlet seks almene boligorganisationer AAB, Østerbo, Lejerbo,

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 29. marts 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 16:30 og sluttede kl. 16:50.

Mødet blev holdt torsdag den 29. marts 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 16:30 og sluttede kl. 16:50. ALLERØD KOMMUNE Økonomiudvalget 20102013 Møde nr. 42 Mødet blev holdt torsdag den 29. marts 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 16:30 og sluttede kl. 16:50. Medlemmer: Borgmester Erik Lund

Læs mere

Afdelingsmøde Afd. 81 Støvring

Afdelingsmøde Afd. 81 Støvring Tlf. 9892 6333 Fax. 9890 9848 Giro 104 1207 CVR-nr. 1892 8817 Arsenalvej 20 9800 Hjørring II NORDJYLLAND E-mail: bonord@bonord.dk Afdelingsmøde Afd. 81 Støvring Mødet påbegyndt: Mødet afsluttet: Mødested:

Læs mere

Bestyrelsens beretning på. repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015

Bestyrelsens beretning på. repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015 Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

Beboerinformation - Riddersborgparken. Afdelingsmødet den 6. september 2012

Beboerinformation - Riddersborgparken. Afdelingsmødet den 6. september 2012 Beboerinformation - Riddersborgparken Afdelingsmødet den 6. september 2012 Riddersborgparken taber 3,2 millioner kroner om året For mange boliger på Lolland, men der er venteliste til Riddersborgpar- kens

Læs mere

Råd til byggeri HELHEDS- PLANER

Råd til byggeri HELHEDS- PLANER Råd til byggeri HELHEDS- PLANER som udviklingsgenerator og styringsværktøj Den omfattende renovering giver bygningerne i den indre del et markant anderledes og nutidigt udtryk. Himmerland Boligforening,

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 1. Velkomst: Afdelings formand Christian Vestergaard bød velkommen til alle fremmødte beboere, teamleder Stefan Rask Knudsen, Thorkild

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

Gæst: Kurt Sander fra Arkitekt- og ingeniørfirmaet KAAI - Kærsgaard & Andersen A/S.

Gæst: Kurt Sander fra Arkitekt- og ingeniørfirmaet KAAI - Kærsgaard & Andersen A/S. Afdeling 13 Referat fra afdelingsmødet den 12. september 2016, kl. 19:00. I mødet deltog: Beboere: 29 inkl. afdelingsbestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Kirsten Christensen Erik Jensen Poul Erik Christensen

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Boligorganisationerne

Boligorganisationerne Boligorganisationerne må tænke nyt Vi har et problem Hvert år støtter Landsbyggefonden moderniseringer i boligafdelingerne med flere milliarder kroner. Langt hovedparten går til genopretning af bygninger,

Læs mere

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 12. december 2016, kl. 16,30.

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 12. december 2016, kl. 16,30. Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 12. december 2016, kl. 16,30. Dagsorden: Åbent møde. 1. Protokol fra bestyrelsesmødet, mandag den 10. oktober 2016. 2. Revisionsprotokol. 3. Meddelelser.

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn April 2014. På Østervejrupvej

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn April 2014. På Østervejrupvej Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn April 2014 På Østervejrupvej Indhold: * Bypedeller: * Energimesse: * Familie & Fritid: Konstitueret * Informationsmøde i Lyne

Læs mere

R E F E R A T. af den stiftende generalforsamling i. Grundejerforeningen Kærmindevej. den 6. september 2006

R E F E R A T. af den stiftende generalforsamling i. Grundejerforeningen Kærmindevej. den 6. september 2006 R E F E R A T af den stiftende generalforsamling i Grundejerforeningen Kærmindevej den 6. september 2006 Den 6. september 2006 afholdtes stiftende generalforsamling i Grundejerforeningen Kærmindevej, hos

Læs mere

Til beboerne I afd. 29 Fregatten, Jagten, Galeasen INDGÅET

Til beboerne I afd. 29 Fregatten, Jagten, Galeasen INDGÅET Til beboerne I afd. 29 Fregatten, Jagten, Galeasen INDGÅET ) 9 P Y1 L Sønderborg, den 19. september2011 BOLtGFORENlNGE S0t30 Referat fra det årlige afdelingsmøde, torsdag den 15. september 2011, kl. 19.30

Læs mere

Andelsboligforeningen Odinsgaard

Andelsboligforeningen Odinsgaard Andelsboligforeningen Odinsgaard Afdeling 13 (113) Gartnervangen i Brædstrup Referat af beboermødet den 15. september 2016, kl. 19. Så mange beboere deltog: 14 husstande i alt 17 personer. Fra administrationen

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste beboere, at Saltværkshuse er et dejligt sted at bo. Det skal det også være i fremtiden. Derfor er der siden

Læs mere

Pressevejledning Hillerød Kommune

Pressevejledning Hillerød Kommune Pressevejledning Hillerød Kommune Pressevejledning... 2 En åben kommune... 2 Orienterer altid kommunens kommunikationsrådgiver... 2 Hvem må udtale sig?... 2 Når journalisten ringer... 3 Tavshedspligt...

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 4 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste måneder

Læs mere

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 10. oktober 2016, kl. 16,30.

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 10. oktober 2016, kl. 16,30. Side 1/6 Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 10. oktober 2016, kl. 16,30. Dagsorden: Åbent møde. 1. Protokol fra bestyrelsesmødet, mandag den 15. august 2016. 2. Revisionsprotokol. 3. Meddelelser.

Læs mere

BoligBarometret. 2. udgave 2014. Almene boliger i Vejle Kommune. 7 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor

BoligBarometret. 2. udgave 2014. Almene boliger i Vejle Kommune. 7 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor BoligBarometret Almene boliger i Vejle Kommune 2. udgave 214 7 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor Indhold De almene boliger i Vejle Kommune... 3 1. Befolkningsudviklingen i Vejle Kommune...

Læs mere

Referat. Roskilde Nord Boligselskab 2606-2/0001 Tømmergården, Jyllinge Nybyggeri af AlmenBolig+ familieboliger. Følgegruppemøde nr.

Referat. Roskilde Nord Boligselskab 2606-2/0001 Tømmergården, Jyllinge Nybyggeri af AlmenBolig+ familieboliger. Følgegruppemøde nr. #JobInfo Criteria=KABside1# Dato: Mandag d. 3. februar, kl. 10.00 Sted: Baunehøjparken 32 A, Jyllinge 3. februar KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63 10 00 F 33 63 10 01 kab@kab-bolig.dk www.kab-bolig.dk

Læs mere

NEWS R98. Batterier. Bestyrelsen. Ejerforeningen Sundby Ovef{b'ev Årgang 2005 nr. 3 Den 20. april 2005

NEWS R98. Batterier. Bestyrelsen. Ejerforeningen Sundby Ovef{b'ev Årgang 2005 nr. 3 Den 20. april 2005 NEWS Ejerforeningen Sundby Ovef{b'ev Årgang 2005 nr. 3 Den 20. april 2005 R98 Endnu en forringelse af servicen fra R98. Med udgangen af 2004 er R98 holdt op med at vaske affaldscontainerne gratis. (Vi

Læs mere

Perspektivet i at ændre forholdene for BEBOERDEMOKRA- TIET, ved at klæde de unge på via en mentorordning.

Perspektivet i at ændre forholdene for BEBOERDEMOKRA- TIET, ved at klæde de unge på via en mentorordning. Perspektivet i at ændre forholdene for BEBOERDEMOKRA- TIET, ved at klæde de unge på via en mentorordning. Claus-Peter Aanum. Boligforeningen Ungdomsbo i Esbjerg, den 15. marts 2012. Første gang jeg stiftede

Læs mere

AIB Lille Odinshøj. På bestyrelsens vegne indkaldes herved til ordinær generalforsamling, tirsdag den 23. april 2013 kl. 18.45.

AIB Lille Odinshøj. På bestyrelsens vegne indkaldes herved til ordinær generalforsamling, tirsdag den 23. april 2013 kl. 18.45. Til medlemmerne af 8. april 2013 J.nr. 61718 AIB Lille Odinshøj På bestyrelsens vegne indkaldes herved til ordinær generalforsamling, der afholdes tirsdag den 23. april 2013 kl. 18.45 i selskabslokalet

Læs mere

Referat fra ordinært afdelingsmøde.

Referat fra ordinært afdelingsmøde. Referat fra ordinært afdelingsmøde. AAB - afdeling 36 Afholdt tirsdag den 4. marts 2014. Formand for afdelingsbestyrelsen Paul Erik Holmgaard indledte mødet med at byde velkommen til direktør Aage Kristoffersen,

Læs mere

Referat fra møde vedr. styringsdialog 2013 Lejerbo

Referat fra møde vedr. styringsdialog 2013 Lejerbo 1 Referat fra møde vedr. styringsdialog 2013 Lejerbo Torsdag, den 11. april 2013 kl. 11.15 13.30 på rådhuset i Støvring, mødelokale C, Ovenpå, Hobrovej 90, 9530 Støvring Deltagere: Fra Lejerbo: Pia Hesselvig

Læs mere

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 12. juni 2017, kl

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 12. juni 2017, kl Side 1/8 Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 12. juni 2017, kl. 16.30 I mødet deltog: Hans Bøyen Christensen Gunnar Sørensen Nils Vinther Leo Kristensen Arne Olesen Hans Jørgen Christensen

Læs mere

Velkommen til VORES NYE SYDBY

Velkommen til VORES NYE SYDBY Velkommen til VORES NYE SYDBY 2 Forord I år 2005 blev Fællesorganisationens Boligforening og Slagelse Boligselskab enige om, at den samlede bebyggelse på Ærøvej indeholdende 462 boliger og udearealer trængte

Læs mere

4000 Roskilde. Poulsen. velkommen. 1. Valg af. selskabet. Tlf:

4000 Roskilde. Poulsen. velkommen. 1. Valg af. selskabet. Tlf: Til repræsentantskabett Parkvænget 25 4000 Roskilde Telefon: 46 30 47 00 Fax: 46 30 47 57 www.bosj.dk 20. april 2010 Referat af ekstraordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 8. april 2010, kl. 18.30

Læs mere

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Beboerblad for Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej September 2013 Er dette Sidste udgave af Beboerbladet????? Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Side 2 HER PÅ BAKKEN september 2013 HER

Læs mere

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 10. august 2015, kl. 16,30.

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 10. august 2015, kl. 16,30. Side 1/6 Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 10. august 2015, kl. 16,30. I mødet deltog: Hans Bøyen Christensen Nils Vinther Henny Rasmussen Aase Andersen Arne Olesen Allan Kirch Pedersen

Læs mere

Den selvejende almene ungdomsboliginstitution, Startbo

Den selvejende almene ungdomsboliginstitution, Startbo Vedtægter for CVR 3517 8953 Den selvejende almene ungdomsboliginstitution, Startbo Navn, hjemsted og formål 1. Den selvejende almene ungdomsboliginstitutions navn er: Startbo Stk. 2. Ungdomsboliginstitutionen

Læs mere

Udvikling af ny ungdomsbydel i Gellerup - nedrivning af blok A9 og A10 og igangsættelse af beboernes tryghedsgaranti

Udvikling af ny ungdomsbydel i Gellerup - nedrivning af blok A9 og A10 og igangsættelse af beboernes tryghedsgaranti Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 15. maj 2014 Udvikling af ny ungdomsbydel i Gellerup - nedrivning af blok A9 og A10 og igangsættelse af beboernes tryghedsgaranti

Læs mere

Afdelingsmøde afd. 7 Ryttervænget, den 18. april 2016

Afdelingsmøde afd. 7 Ryttervænget, den 18. april 2016 Afdelingsmøde afd. 7 Ryttervænget, den 18. april 2016 Deltagere: 19 beboere fra 15 husstande. Fra boligforeningens organisationsbestyrelse deltog: Formand Hans Chr. Nielsen (HCN) Lars Johansen Kjeld Nielsen

Læs mere

FALKEPOSTEN. September

FALKEPOSTEN. September FALKEPOSTEN September 2015 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

Fantastiske sjette klasse har skrevet om sig selv

Fantastiske sjette klasse har skrevet om sig selv Fantastiske sjette klasse har skrevet om sig selv Hermed præsenteres på forsiden høsten af, hvad vi har beskæftiget os med i dansk i 6. klasse i den forløbne måned, for jeg er som dansklærer umådelig stolt

Læs mere

TAB Vesterby Afdeling

TAB Vesterby Afdeling TAB Vesterby Afdeling Referat af ordinært afdelingsmøde den 19. januar 2011 Der var 43 lejemål repræsenteret ved mødet, bestyrelsen, ejendomsmester M.H. og forvaltningskonsulent R.S. 1. Velkomst og valg

Læs mere

BRUTTOKATALOG MED FORSLAG TIL ANBEFALINGER. Vedrørende strategi for fremtidens boliger til seniorer og borgere med funktionsnedsættelse

BRUTTOKATALOG MED FORSLAG TIL ANBEFALINGER. Vedrørende strategi for fremtidens boliger til seniorer og borgere med funktionsnedsættelse BRUTTOKATALOG MED FORSLAG TIL ANBEFALINGER Vedrørende strategi for fremtidens boliger til seniorer og borgere med funktionsnedsættelse 19. januar 2017 Baggrund Udviklingsudvalget har til opgave at komme

Læs mere

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov 1 Dato 8.marts 3. marts 2010 Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov Mødet fandt sted på Bov Kro. Fremmødte beboere: 22 beboere Endvidere deltog fra administrationen Jens Chr.

Læs mere

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014 Der var mødt repræsentanter for 38 lejemål / 47 beboere. Som gæster deltog Jan Thietje ( Deloitte ) Organisationsbestyrelsen tilstede: Tove Christensen afbud. Salus Boligadministration samt foreningens

Læs mere

Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej

Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej Referat fra ordinært afdelingsmøde onsdag den 20. februar 2013 kl. 19.00 i Prøvehallen v/spinderiet. Til stede var: 50 husstande repræsenteret Endvidere

Læs mere

Boligorganisationen Domea Rødekro Referat fra organisationsbestyrelsesmøde mandag den 28. september 2015 på Røde Kro, Vestergade 2, 6230 Rødekro

Boligorganisationen Domea Rødekro Referat fra organisationsbestyrelsesmøde mandag den 28. september 2015 på Røde Kro, Vestergade 2, 6230 Rødekro Boligorganisationen Domea Rødekro Referat fra organisationsbestyrelsesmøde mandag den 28. september 2015 på Røde Kro, Vestergade 2, 6230 Rødekro 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk

Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk Holbæk Kommune By og Landskab, Plan Rikke Welan Kamper J.nr. 14/59791 2. december 2014 Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk Oversigt over forslag og bemærkninger fra høringsfase

Læs mere

> service > fleksibilitet > sikkerhed > nærhed

> service > fleksibilitet > sikkerhed > nærhed > service > fleksibilitet > sikkerhed > nærhed > boligselskabet midt/vest FAKTA Boligselskabet MidtVest blev stiftet 1. januar 1999 og er et selvejende alment boligselskab. Selskabet bygger, administrerer

Læs mere

Afdeling 3. Referat fra afdelingsmødet den 10. september 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: 38 inkl. afd. bestyrelsen.

Afdeling 3. Referat fra afdelingsmødet den 10. september 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: 38 inkl. afd. bestyrelsen. Side 1/6 Afdeling 3. Referat fra afdelingsmødet den 10. september 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 38 inkl. afd. bestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Arne Olesen Henry Kjær Jensen Frank Hansen

Læs mere

Midtjysk Boligselskab

Midtjysk Boligselskab Afd. 21, Engholmvej Midtjysk Boligselskab Midtjysk Boligselskab hvis du vil bo frit og godt. Midtjysk Boligselskab udlejer i alt næsten 2000 lejeboliger i det midtjyske område heraf omkring 378 boliger

Læs mere

Eksklusive kvalitetsboliger i hjertet af Vojens

Eksklusive kvalitetsboliger i hjertet af Vojens Eksklusive kvalitetsboliger i hjertet af Vojens Vojens Andels-Boligforening har opført 30 nye attraktive kvalitetsboliger på den gamle slagterigrund i hjertet af Vojens. Boligerne er mellem 91 og 115 m

Læs mere

Afdeling 1 har således været et målepunkt for fremtidige renoveringer på baggrund af helhedsplaner.

Afdeling 1 har således været et målepunkt for fremtidige renoveringer på baggrund af helhedsplaner. SEKRETARIATET Ullasvej 23, Rønne CVR: 26-69-63-48 www.brk.dk Dagsorden/referat Styringsdialogmøde med Bo42 den 4. novmeber 2016 Deltagere: Fra Bo42: Direktør Ebbe Frank og formand Per Carlo Nilsson Fra

Læs mere

Markedsanalyse i den almene sektor

Markedsanalyse i den almene sektor Markedsanalyse i den almene sektor Himmerland Boligforening, udviklingschef Sven Buch Boligkontoret Danmark, marketingchef Karina Lauridsen, Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg den 13. maj 2015 Deltagere

Læs mere

Sammenlægning & Helhedsplan

Sammenlægning & Helhedsplan Sammenlægning & Helhedsplan Æblehaven & Rønnebærparken Sammenlægning og helhedsplan Hvis beboermødet beslutter, at lægge Rønnebærparken og Æblehaven sammen, kan der opnås en besparelse på cirka 8 millioner

Læs mere

Gæst. Niels Andersen fra arkitekt og ingeniørfirmaet Kærsgård & Andersen.

Gæst. Niels Andersen fra arkitekt og ingeniørfirmaet Kærsgård & Andersen. Side 1/7 Afdeling 22. Referat fra afdelingsmødet den 30. august 2016 kl. 19.00. I mødet deltog: Beboere: 12 inkl. afdelingsbestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Tom Nielsen Tommy Gyrithholm Annemette

Læs mere

Husorden. Afd. 26 - Himmerlandsparken

Husorden. Afd. 26 - Himmerlandsparken Husorden Afd. 26 - Himmerlandsparken Administration: Kirkegade 3 9600 Aars Kontortid: Mandag Onsdag 09.00 16.00 Torsdag 10.00 17.00 Fredag 09.00 12.00 En boligafdeling med flere beboere er et miniaturesamfund.

Læs mere

Kim efterlyste en underskrevet anvisningsaftale for Søtoften. Det blev aftalt at boligselskabet sender aftalen.

Kim efterlyste en underskrevet anvisningsaftale for Søtoften. Det blev aftalt at boligselskabet sender aftalen. Hagen Ahlgreen Jette Fesner Bettina Foltinger Liselotte Hvidt Ballerup almennyttige Boligselskab Kim Pasternak, Boligkontoret Lone Schock, Malene Aagaard Kristensen og Hanne Nygård Jensen Center for By,

Læs mere

Hvordan kan man arbejde strategisk med almene boliger som led i byomdannelsen i forstæderne?

Hvordan kan man arbejde strategisk med almene boliger som led i byomdannelsen i forstæderne? Hvordan kan man arbejde strategisk med almene boliger som led i byomdannelsen i forstæderne? Realdania, konference den 24. november 2014 Direktør Ole Nielsen, Himmerland Boligforening Nøgletal Himmerland

Læs mere

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år.

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år. Frank Jensen, Socialdemokratiet 1. maj 2010: Fælles front for folkeskolen Kære venner, Det er en særlig oplevelse for mig at fejre den traditionsrige 1. maj i år. Som Københavns overborgmester. Sidste

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING. Vestsjællands Almene Boligselskab Elmevej Jyderup Telefon

BESTYRELSENS BERETNING. Vestsjællands Almene Boligselskab Elmevej Jyderup Telefon Vestsjællands Almene Boligselskab Elmevej 4 4450 Jyderup Telefon 5925 8000 E-mail vab@vab.dk www.vab.dk åbningstider: Mandag torsdag 09.00-14.00 Torsdag også 16.00-18.00 Fredag 09.00-12.00 BESTYRELSENS

Læs mere

Organisationsbestyrelsens skriftlige beretning 2014/2015

Organisationsbestyrelsens skriftlige beretning 2014/2015 Organisationsbestyrelsens skriftlige beretning 2014/2015 Organisationsbestyrelsens (OB) skriftlige beretning kan kun være en gentagelse og/eller opsummering af, hvad der kan læses i OBs mødereferater,

Læs mere