Torsdag den 21. august 2014 kl afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden."

Transkript

1 Torsdag den 21. august 2014 kl afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Følgende forelå og forhandledes. Sager til efterretning/orientering. 1. Forhandlingsprotokol Referat fra bestyrelsesmøde den 26. juni Godkendt uden bemærkninger. 2. Revisionsprotokol. Intet at bemærke. 3. Efterretningssager. 3.a. BL, LBF samt lovgivning: Intet nyt. 3.b. Udlejning: Generel status vedr. udlejning: Der er udsendt ajourføringsopkrævninger til 321 med fornyelse i august og 265 med fornyelse i september I perioden 29/6 11/ har 190 valgt at komme på ventelisten. Vi har udlejet 8 boliger via den fleksible venteliste. 1 lejlighed er tildelt via 62. Der er stadig få ansøgere på ventelisten til 82 m 2 og 105 m 2 på 2. sal i afd. 22.

2 Ingen lejetab siden sidste møde. Klagesager. I den forløbne periode er der behandlet 15 klager vedr. husorden og 4 over husdyr. Tilladelser til bygningsændringer. Der er givet 1 afslag i afd. 6 på etablering af hul i muren ind til tørrepladsen. Der er givet 1 tilladelse i afd. 6 til at fjerne dobbeltdøre mellem 2 stuer, 1 tilladelse i afd. 19 til at opsætte cykelskur og yderligere 1 i afd. 19 til at fjerne en væg mellem køkken og stue. Udlejningsoversigt (3407, 3422, 3416) Der foreligger udlejningsoversigt pr. 1/7, 15/7 og 1/ Fraflytninger (3421). I perioden 18/6 21/ har der været 61 fraflytninger, hvor der er udbetalt kr ,00. Der er udsendt regninger på kr ,00 vedr. 11 fraflytninger. Skyldig husleje m.m. udgør kr ,00. Tab på fraflytninger. Der har i perioden 18/6 21/ været 2 stk. på i alt kr ,16. Huslejer overgivet til inkasso (3415). Der foreligger oversigt pr. 30/ over huslejer overgivet til inkasso. 3.c. Afdelinger, herunder: Afdelingsbestyrelsesmøder (3410, 3417). Der foreligger konstitueringsoversigt fra afdelingsbestyrelsen i afd. 13.

3 Der foreligger referat fra afdelingsbestyrelsesmøde i afd. 23 den 7/ Diverse. Kursus for afdelingsbestyrelser bliver afholdt den 25/ Afd. 13: Den nyligt indførte parkeringskontrol i afd. 13 (Sportsvej) er stoppet igen p.g.a. stor modstand. Afd. 33: Det blev aftalt, at der afholdes afdelingsmøde i afd. 33, Slåenvej, den 7. oktober 2014, kl på Esbjerg Conference Hotel. Fra bestyrelsens side deltager Poul-Erik Hansen og Johnny Larsen. 3.d. FF/FU (3405, 3408). Der foreligger referat fra forretningsførermøde i kreds 7 den 18/ Der foreligger oversigt fra de 5 boligforeninger i Esbjerg over lejetab samt tab ved fraflytning i e. Diverse (3402, 3406, 3414). Der foreligger skrivelse til Esbjerg Kommune med vores kommentarer til udkast til lokalplan vedr. udvidelse af sygehuset. Der foreligger oversigt over kontaktpersoner hos Esbjerg Kommune vedr. skæve sager. Der foreligger oversigt pr. 30/ over antal udskiftede køkkener og badeværelser m.v. 4. Bygge- og renoveringssager. 4.a. 4.d (3403). Afd. 1 Som led i projekt Det gode boligliv får Finlandsgade og Nørregade et par bålpladser og en grill samt et lille areal med engblanding. Dispositionsfonden betaler. Pris ca. kr ,-. Der er fugtproblemer i Valdemarsgade. Pris for løsning ca. kr ,-. Dispositionsfonden betaler. Gælder som en overordnet beslutning indtil videre, hvis der skulle komme

4 fugt i andre afdelinger. Bestyrelsen orienteres om sagerne. Udskiftning af døre er udsat til uge 37. I uge 35 er der gennemgang af udeområdet med afdelingsbestyrelsen. Afd. 2 Vi er i gang med at isolere facaderne. Gavlene kan ikke isoleres. Afd. 4 Vinduerne udskiftes i Vi er ved at indhente priser og forslag til løsning. Der afholdes informationsmøde for beboere, når vi har et oplæg klart. Afd. 7 Udskiftning af tag i foråret Der er sendt indbydelse ud til licitation til NEM Byg, STA og Jensen & Jensen. Afd. 11 Vinduerne udskiftes i Vi er ved at indhente priser og forslag til løsning. Der afholdes informationsmøde for beboere, når vi har et oplæg klart. Afd. 12 Vinduerne udskiftes i 2015 i rækkehusene. Vi er ved at indhente priser og forslag til løsning. Der afholdes informationsmøde for beboere, når vi har et oplæg klart. Afd. 23 Der er problemer med rotter i en lejlighed. Familien er blevet genhuset indtil rotterne er udryddet. Helhedsplan: Besigtigelse den 10/ Peter Hansen deltager fra afdelingsbestyrelsen. Poul-Erik Hansen deltager fra hovedbestyrelsen. Der er kun sat 1 ½ time af til besigtigelsen. Afd. 26 Omfugning af hjørnet Stormgade/Skolegade er ved at være afsluttet. Der er opbygget ny sokkel.

5 Afd. 33 slåenvej Der var indflytning den 25/ Der har været problemer med kloakerne. Disse var ikke blevet spulet igennem og undersøgt med TV. Omkostningerne herved betales af NEM Byg. Mangellister modtaget. Der afholdes møde med NEM Byg herom den 26/ Generelt Der sendes en skrivelse ud til alle afdelingsbestyrelser om, at de bedes indberette ønsker til planlagt vedligehold og fornyelse til administrationen i løbet af efteråret, så vi kan få det indarbejdet i budgetudkastet inden der afholdes budgetmøder. 4.e. Accept af tilbud. Siden sidste bestyrelsesmøde er følgende arbejder accepteret: Udskiftning af døre og karme i afdeling 16. Efterisolering af hulmur i afdeling Økonomi/Personale. 5.a. Kapitalforvaltning (3404, 3423). Der foreligger oversigt over resultatet af kapitalforvaltningen pr. 31/7 2014: Afkastet blev: Selskab Måneden År til dato Danske Capital 0,06% 1,53% Handelsbanken -0,05% 1,96% Vi er godt tilfredse med vores forvaltere og der er derfor p.t. ingen grund til at ændre noget i valget af forvaltere. 5.b. Økonomi BRF Kredit vandt udbuddet på finansiering af altanrenoveringen i afd. 5 og 7 og ombygning af

6 erhvervslejemål i afd. 7. Afd. 8 og 10 er ikke lagt sammen til afd. 7 i tingbogen. Fuldmagt blev underskrevet til brug for tinglysning. 6. Sager til behandling. 6.a. Forslag til mødedatoer (3411, 3412, 3413). Forslag til mødedatoer i 2015 blev gennemgået. Afdelingsmøderne den 7/4 flyttes til den 8/4. 6.b. Byggeregnskab for altanrenovering i afd. 5 (3418) Byggeregnskabet blev gennemgået. Renoveringen blev ca. kr billigere end oprindeligt budgetteret. Årsagerne til afvigelsen blev gennemgået. Ydelsen på kreditforeningslånet betales af dispositionsfonden. 6.c. Byggeregnskab for altanrenovering i afd. 7 (3419). Byggeregnskabet blev gennemgået. Renoveringen blev ca. kr dyrere end oprindeligt budgetteret. Årsagerne til afvigelsen blev gennemgået. Ydelsen på kreditforeningslånet betales af dispositionsfonden. 6.d. Byggeregnskab for ombygning af erhverv i afd. 7 (3420). Byggeregnskabet blev gennemgået. Renoveringen blev kr dyrere end budgetteret. Årsagen til afvigelsen blev gennemgået. Ydelsen på kreditforeningslånet bliver delvist betalt af dispositionsfonden. 6.e. Rammeaftale på rådgiverydelser. Vi har fået tilbud ind fra 6 firmaer. Valget er faldet på Ingeniør ne, Årstiderne og Ingeniørgruppen Varde. Der laves rammeaftale med de 3 rådgivere på 2 år med mulighed for forlængelse i op til 2 år. 6.f. Ansøgningsskema på helhedsplan i afd. 23 (3409). Ansøgningsskema på helhedsplanen er nu indsendt til Landsbyggefonden. Der afholdes besigtigelse den 10/

7 7. Eventuelt. Headspace. Poul-Erik Hansen gav en orientering. Vi har tiltrådt aftalen. Der hvor vi kan bidrage er især med viceværternes kendskab til unge beboere med problemer og evt. jobtræning. Der er tale om en forsøgsordning i 2 år. Nybyggerifond. Poul-Erik Hansen orienterede om kontakt til Landsbyggefonden herom. Der kan ikke hentes penge herfra til nybyggeri.

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Afbud. Johnny Ryttersson bestyrelsesmedlem (JR) Afbud

Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Afbud. Johnny Ryttersson bestyrelsesmedlem (JR) Afbud Glostrup, den 4. september 2014 Referat Den 3. september 2014 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 24. september 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 11. juni 2013 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat ordinært bestyrelsesmøde MSBolig - 11. juni 2013 side 1 Mødedeltagere:

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2014-03-09 Kl. 14:51 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS)

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2014-03-09 Kl. 14:51 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS) Referat 2014-02-17, Side 1 af 7 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2014-03-09 Kl. 14:51 Bestyrelsen FA09 Gæster Lisbeth Jallbjørn (LJ) Kim Jørgensen (KJ) Frank Hansen (FH) Kjeld

Læs mere

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 21. marts 2013 kl. 17.00, K14, Frokoststuen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Juul Andersen, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Afbud:

Læs mere

Referat. Godkendt uden kommentarer.

Referat. Godkendt uden kommentarer. Mødedato: onsdag 9/1 2013 Deltagere: Anni Olesen, Grethe Meier, Heidi Hansen, Lene Glud Andersen, Hans Bye Jensen, Jens Peter Nielsen Fraværende: - ingen - Referat fra sidste møde Nyt fra AlmenBo Ingen

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS)

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS) Referat 2015-01-12, Side 1 af 9 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster Lisbeth Jallbjørn (LJ) Dennis Kofoed (DK) Frank Hansen (FH) Kjeld

Læs mere

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 BESTYRELSENS BERETNING 2014 15 Tirsdag den 10. marts 2015 Kl. 18.30, i Boligforeningens - 1 - mødelokale, Holger Drachmanns Gade 1 Kære beboer

Læs mere

Indkaldelse til ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 10. februar 2015 kl. 18:30 Kulturhuset Brønden

Indkaldelse til ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 10. februar 2015 kl. 18:30 Kulturhuset Brønden Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.net Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund 02. Februar 2015 Indkaldelse

Læs mere

Referat Den 22. januar 2013

Referat Den 22. januar 2013 Glostrup, den 23. januar 2013/LLR Referat Den 22. januar 2013 Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11 1. sal Mødetid kl.

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 11. november 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Servicecenter København - en del af DOMEA

Servicecenter København - en del af DOMEA Boligselskabet Domea København Referat fra organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 30. september 2014 kl. 17.00 i servicecenteret, Følager 2, Valby Servicecenter København Dagsorden: 1 Godkendelse af

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Organisationsbestyrelsens beretning Repræsentantskabsmødet i 2008 Repræsentantskabsmødet i juni 2008 blev indledt af Marianne og Christina fra KAB, et oplæg og foredrag om NABOSKAB. Et projekt der var

Læs mere

Referat af organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 31. marts 2014 kl. 17.00 i mødelokalet i Kollektivhuset ved elevator 1.

Referat af organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 31. marts 2014 kl. 17.00 i mødelokalet i Kollektivhuset ved elevator 1. De Vanføres Boligselskab for Københavns Kommune Organisationsbestyrelsen Referat af organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 31. marts 2014 kl. 17.00 i mødelokalet i Kollektivhuset ved elevator 1. Deltagere:

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup

Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup #JobInfo Criteria=AKB_Taastrup# Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup Bestyrelsen Kaare V. Thomsen, Benni Møller-Hansen, Allan

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 16. september 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 7. april 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat bestyrelsesmøde MSBolig 07.04.2014 side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret 2013

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret 2013 Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret 2013 Dato: Den 18. december 2014 Kl.: 0900 1300 Sted: Lokale 273, Sorø Rådhus, Sorø Deltagere: Sorø Boligselskab: Formand

Læs mere

Øvrige deltagere: Fra Domea, driftschef Mikki Frandsen, regionsdirektør Erik Lønne Gottfredsen og koordinerende sekretær Trine Bomholt.

Øvrige deltagere: Fra Domea, driftschef Mikki Frandsen, regionsdirektør Erik Lønne Gottfredsen og koordinerende sekretær Trine Bomholt. Boligselskabet af 1964 i Hjørring Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, tirsdag den 25. juni 2013 kl. 15.00, i Restaurant Svanelunden, Svanelunden 6 i Hjørring Dagsorden: side 1 Godkendelse

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening afd. 8

Postfunktionærernes Andels-Boligforening afd. 8 Postfunktionærernes Andels-Boligforening afd. 8 Afdelingsbestyrelsen Tranumparken 22-2660 Brøndby Strand Brøndby Strand, den 30. september 2013 Referat af afdelingsmøde i PAB afd. 8 den 16. september 2013

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 31. oktober 2013 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 7. november 2013, kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation kl. 17:15

Læs mere

Beretning fra de enkelte organisationer vil ikke blive nævnt her, da der i forbindelse med fusionen er blevet afholdt et utal af møder.

Beretning fra de enkelte organisationer vil ikke blive nævnt her, da der i forbindelse med fusionen er blevet afholdt et utal af møder. Beretning for Ringkøbing-Skjern Boligforening 2010/2011 Ringkøbing-Skjern Boligforening blev stiftet den 26. oktober 2010 på Hotel Smedegården i Lem. I fusionsmødet deltog Ringkjøbing Boligforening, Tarm

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Afdeling 1-1014 Martins Gård Mødedato: 6. september 2010 Sted: Salen på Herlev Skole Deltagere: Iris Gausbo Dato og ansvarlig: 06.09.10 - Poul Erik Ottosen

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 25. oktober 2012 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 1. november 2012 kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation (kl. 17:15

Læs mere

Ordinært beboermøde i VA afd. 4 Række. Onsdag d. 19. marts kl. 19.00

Ordinært beboermøde i VA afd. 4 Række. Onsdag d. 19. marts kl. 19.00 Ordinært beboermøde i VA afd. 4 Række Onsdag d. 19. marts kl. 19.00 Referat Der er repræsenteret 29 hustande på beboermødet. 58 stemmer i alt udleveret. Astrid Hansen bød velkommen til beboermødet 1. Valg

Læs mere

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3.

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. september 2014 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 29. september 2011, kl. 16.30 Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 29. september 2011, kl. 16.30 Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 29. september 2011, kl. 16.30 Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Indholdsfortegnelse 1. Forretningsorden for bestyrelsen... 3 2. Referat

Læs mere