åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine"

Transkript

1 åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine

2 Indholdsfortegnelse 381. Løgstør Boligforening - optagelse af lån i afd. 9 - Opland Lukket - Evt. salg af areal på Himmerlandsgade i Aars Lukket - Ejendomshandel - evt. køb af bygninger i Aars Lukket - Salg af areal til Vesthimmerlands Vand A/S Lukket - Salg af del af ejendommen Havbrovej 5a, Hornum til Boligforening Aars Aars Boligforening - Havbrovej, Hornum Køb af ejendommen Havbrovej 5a, Hornum til bebyggelsesformål 788 2

3 Medlemmer Knud Kristensen Jens Lauritzen Kirsten Moesgaard Ninni Lodahl Gjessing Palle Jensen Per Bisgaard Uffe Bro Fraværende Bemærkninger til dagsorden Mødet blev afsluttet kl. 3

4 381. Løgstør Boligforening - optagelse af lån i afd. 9 - Opland Sagsnr.: 10/39491 Fraværende: Ninni Lodahl Gjessing, Per Bisgaard Bilag: /10Åben Lånegodkendelse - Pantebrev Nykredit.pdf /10Åben Lånegodkendelse - Ansøgning om tilladelse till låneoptagelse.pdf Sagsfremstilling Løgstør Boligforening af 1943 søger om tilladelse til at optage et lån til finansiering af forbedringsarbejder i afdeling 9 - Opland. Foreningen ønsker at hjemtage et 20 årigt tilpasningslån med afdragsfrihed i 6 år på kr. Specifikation af forbedringsarbejderne vedlægges. Der kalkuleres ikke med huslejeforhøjelser da huslejen i afdelingen i forvejen er høj, 670,35 kr. pr. m². Hovedparten af afdelingens oprindelige lån udløber om 4,5 år, hvorefter de årlige ydelser tilfalder afdelingen. Ydelsen for 2009 udgjorde ,62 kr. Bilag Specifikation af forbedringsarbejder. Pantebrev fra Nykredit. Økonomi Ingen økonomiske konsekvenser for kommunen. Der kræves ikke kommunegaranti til lånet. Lovgrundlag Lov om almene boliger 29. Administrationen indstiller - at det indstilles, at Løgstør Boligforening får tilladelse til at optage lånet. Beslutning i Økonomiudvalget den Administrationens indstilling godkendt. Asger Andersen, Ninni Lodahl Gjessing og Per Bisgaard deltog ikke i behandlingen af punktet. 4

5 382. Lukket - Evt. salg af areal på Himmerlandsgade i Aars Sagsnr.: 10/36035 Fraværende: Ninni Lodahl Gjessing Bilag: 5

6 383. Lukket - Ejendomshandel - evt. køb af bygninger i Aars Sagsnr.: 10/32207 Fraværende: Ninni Lodahl Gjessing Bilag: 6

7 384. Lukket - Salg af areal til Vesthimmerlands Vand A/S Sagsnr.: 10/38610 Fraværende: Bilag: 7

8 385. Lukket - Salg af del af ejendommen Havbrovej 5a, Hornum til Boligforening Aars Sagsnr.: 10/38613 Fraværende: Ninni Lodahl Gjessing Bilag: 8

9 386. Aars Boligforening - Havbrovej, Hornum Sagsnr.: 08/16883 Fraværende: Ninni Lodahl Gjessing Bilag: /10Åben Scan from a Xerox WorkCentre - img-z pdf Sagsfremstilling Fra Kuben Management, på vegne af Aars Boligforening modtaget skema A. Boligforeningen ønsker at opføre 13 familieboliger på Haubrovej 5A, Hornum. Den samlede anskaffelsessum er opgjort til kr., hvoraf kommunen skal afholde 7 % i grundkapitallån svarende til kr. Samtidig skal kommunen give en lånegaranti på anslået kr. Der er ikke i budget 2010 afsat midler til dækning af kommunal grundkapital af nye boliger. Lovgrundlag: Lov om almene boliger. Sagen afgøres i Byrådet. Økonomi Godkendelse af skema A, som er vedlagt sagen vil automatisk medføre, at kommunen forpligter sig til at afholde udgiften til grundkapital på kr. og stille kommunegaranti på anslået kr. Det forventes, at den kommunale grundkapital kan finansieres ved merprovenu af grundsalg. Administrationen indstiller: - at projektet og skema A godkendes, - at den kommunale grundkapital på kr. finansieres ved merprovenu af grundsalg, og - at kommunen yder en anslået lånegaranti på kr. Beslutning i Økonomiudvalget den Punktet udsat til det ekstraordinære møde den 16. december Ninni Lodahl Gjessing og Kirsten Moesgaard deltog ikke i behandlingen af punktet. 9

10 Beslutning i Økonomiudvalget den Administrationens indstilling godkendt. Asger Andersen og Ninni Lodahl Gjessing deltog ikke i behandlingen af punktet. 10

11 387. Køb af ejendommen Havbrovej 5a, Hornum til bebyggelsesformål Sagsnr.: 08/16883 Fraværende: Ninni Lodahl Gjessing, Per Bisgaard Bilag: Sagsfremstilling Punktet blev behandlet for lukkede døre. Gennem de seneste år har der været drøftelser med ejeren af ejendommen Havbrovej 5a, Hornum om udnyttelsen af ejendommen, der er udlagt til boligformål. Grunden udgør efter udstykning godt m2, heraf vej 2000 m2. Arealet er ikke byggemodnet. Ejeren har i 2010 udstykket 8 grunde, der ligger umiddelbart ved siden af det tilbudte areal. Ejeren har tilbudt at sælge grunden for 1,5 mill. kr., dog således at kommunen samtidig skal afholde udgiften til vejbidrag på de udstykkede grunde. Vejbidraget er anslået til kr. pr. grund. Alternativt er kommunen tilbudt at købe ejendommen samt de 8 grunde for 2,5 mill. kr., idet han oplyser, at der er indgået aftale om salg af 2 af grundene. Ved et salg i 2010 skal der ikke betales moms af salgsprisen. Kommunen vil kunne videresælge en del af grunden til henholdsvis Vesthimmerlands Vand A/S og Boligforeningen Sambo, se andre dagsordenspunkter, og den resterende del af grunden ca kvm vil kunne udstykkes i 9 boliggrunde. Vesthimmerlands Kommune har under forudsætning af Økonomiudvalgets godkendelse tilbudt sælger at købe grunden i 2010 for kr.. Sælger skal selv afholde udgifter til vejbidrag og tilslutningsbidrag på de 8 grunde. Kommunen forestår byggemodning af såvel kommunens grund som sælgers 8 grunde. Sælger kan ikke acceptere dette tilbud. Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse. Sagen afgøres i Økonomiudvalget. Økonomi Udgiften til køb af ejendommen ved en købspris på kr. er

12 kr., hvis kommunen afholder udgiften til tinglysning. Udgiften finansieres ved videresalg. Administrationen indstiller - at der meddeles borgmesteren fuldmagt til at indgå aftale om køb af ejendommen, således at handlen kan gennemføres i Beslutning i Økonomiudvalget den Indstilling foreligger til mødet. Beslutning i Økonomiudvalget den Administrationens indstilling anbefales godkendt. Ninni Lodahl Gjessing og Kirsten Moesgaard deltog ikke i behandlingen af punktet. Beslutning i Økonomiudvalget den Borgmesterens forhandlingsresultat godkendt. Ninni Lodahl Gjessing. Asger Andersen, Per Bisgaard deltog ikke i behandlingen af punktet. 12

13 Underskrifter Knud Kristensen Jens Lauritzen Kirsten Moesgaard Ninni Lodahl Gjessing Palle Jensen Per Bisgaard Uffe Bro 13

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1 åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1 Indholdsfortegnelse 132. Lokaler 10. klasse centret 246 133. Aalestrup Varme - Kommunegaranti 7,0 mio. kr. 249 134. Aalestrup Vand

Læs mere

åbent møde for Byrådets møde den 18. februar 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal

åbent møde for Byrådets møde den 18. februar 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal åbent møde for Byrådets møde den 18. februar 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal Indholdsfortegnelse 020. Valg af medlemmer til Folkeoplysningsudvalget (fra foreninger og organisationer) 37 021. Udpegning

Læs mere

åben møde for Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åben møde for Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åben møde for Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 225. Endelig vedtagelse af planlægning for halbyggeri m.v. ved Blære Skole 442 226. Meddelelser

Læs mere

åbent møde for Byrådets møde den 29. januar 2009 kl. 16:00 i Aars Byrådssal

åbent møde for Byrådets møde den 29. januar 2009 kl. 16:00 i Aars Byrådssal åbent møde for Byrådets møde den 29. januar 2009 kl. 16:00 i Aars Byrådssal Indholdsfortegnelse 001. Orientering om partiskift for byrådsmedlem Bjarne Jensen 5 002. Strukturanalyse vedrørende samarbejdet

Læs mere

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet.

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Pkt. 353 Køb af aktiver Sagsnr. 99676 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Beslutningskompetence

Læs mere

Dagsorden Egebjerg Kommunalbestyrelse møde Onsdag den 20-12-2006 Kl. 17:00 Kommunalbestyrelsens mødelokale

Dagsorden Egebjerg Kommunalbestyrelse møde Onsdag den 20-12-2006 Kl. 17:00 Kommunalbestyrelsens mødelokale Dagsorden Egebjerg Kommunalbestyrelse møde Onsdag den 20-12-2006 Kl. 17:00 Kommunalbestyrelsens mødelokale Deltagere: Mie Bendrup, Orla Hansen, Arne Ebsen, Hanne Staff, Mogens Johansen, Torben Nielsen,

Læs mere

Egebjerg Kommune. Referat

Egebjerg Kommune. Referat Kommunalbestyrelsen Mødedato: Mødetidspunkt: 19:00-22:00 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Indkaldelsesdato: Onsdag den 22-06-2005 Deltagere: Bemærkninger: Mie Bendrup, Orla Hansen, Arne Ebsen,

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 17. august 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 17. august 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 17. august 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 185. Endelig opgørelse over mellemværende mellem Vesthimmerlands Kommune og Vesthimmerlands Vand

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 171. Omlægning af CHF-lån restgæld 137.460.839 Dkr 331 172. Budget 2013-2015 - Reguleret budgetramme

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde Økonomiudvalget Dagsorden til ekstraordinært møde Dato: Onsdag den 24. juni 2015 Mødetidspunkt: 16:15 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665

Læs mere

åbent møde for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 02. april 2009 kl. 14:00 i Løgstør 214

åbent møde for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 02. april 2009 kl. 14:00 i Løgstør 214 åbent møde for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 02. april 2009 kl. 14:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 001. Særordninger indenfor folkeoplysende foreninger 224 002. Analyse af Vesthimmerlands Kommunes

Læs mere

åbent møde for Byrådets møde den 14. oktober 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal

åbent møde for Byrådets møde den 14. oktober 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal åbent møde for Byrådets møde den 14. oktober 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal Indholdsfortegnelse 160. Budget 2011-2014 - Politisk budgetbehandling 357 161. Budgetopfølgning pr. 31. august 2010 - Samlet

Læs mere

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Indholdsfortegnelse 107. Udmøntning af budgetaftale 2008 for Vesthimmerlands Daghøjskole 3 108. Udmøntning af budgetaftale

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag, den 06.10. 2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 22.05 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Udsendelsesdato:

Læs mere

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/frederikshavn_byraad_761_23-05-2007_... Dato. 23. maj 2007.

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/frederikshavn_byraad_761_23-05-2007_... Dato. 23. maj 2007. Page 1 of 37 Referat Frederikshavn Byråd Ordinært møde Dato Tid Sted 23. maj 2007 19:00 Det Musiske Hus, Frederikshavn (Lille Sal) NB. Fraværende Medlemmer Hans Jørgen Kaptain og Inger Støtt m/afbud Erik

Læs mere

Nedrivning/udlejning af ejendom

Nedrivning/udlejning af ejendom Pkt. 104 Nedrivning/udlejning af ejendom Sagsnr. 188517 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, hvordan der skal forholdes med ejendommen Vestergade 11, Viby, og om enkelte af bygningerne

Læs mere

Referat Lukkede punkter Kommunalbestyrelsen 27. juni 2013 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune

Referat Lukkede punkter Kommunalbestyrelsen 27. juni 2013 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Referat Lukkede punkter Kommunalbestyrelsen 27. juni 2013 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune 76. Lukket punkt: Evt. salg af areal til Saltum Vandværk til opsætning af solcelleanlæg

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget kl. 17:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Folkeoplysningsudvalget Punkter på åbent møde: 37. Bemærkninger til referat fra sidste møde...1 38. Nyt fra formanden...2 39. Nyt

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Den 07-juni-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse".

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse. Møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 25. oktober 2004, Kl. 18.00 i Kommunalbestyrelsens mødesal REFERAT Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag, den 20.04.2005 Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 21.30 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Udsendelsesdato:

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 04. maj 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 04. maj 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 04. maj 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 345. Tilpasning af materielgårdsstrukturen 3 346. Vesthimmerlands Flyveplads, ændring

Læs mere

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1 Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 15. september 2014 - kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

Læs mere

åbent møde for Byrådets møde den 18. september 2008 kl. 16:00 i Aars Byrådssal

åbent møde for Byrådets møde den 18. september 2008 kl. 16:00 i Aars Byrådssal åbent møde for Byrådets møde den 18. september 2008 kl. 16:00 i Aars Byrådssal Indholdsfortegnelse 144. Budget 2009-2012 for Vesthimmerlands Kommune 309 145. Opkrævningspolitik - ændring 316 146. Takst

Læs mere

Ændringsforslaget blev dermed forkastet. Indstillingen blev herefter tiltrådt uden afstemning.

Ændringsforslaget blev dermed forkastet. Indstillingen blev herefter tiltrådt uden afstemning. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET BR 203/04 Tilskud Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler Økonomiudvalget, at Borgerrepræsentationen yder Badmintonklubben BC 37 et

Læs mere

Referat fra Økonomiudvalgets åbne møde den 7. august 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE

Referat fra Økonomiudvalgets åbne møde den 7. august 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Referat fra Økonomiudvalgets åbne møde den 7. august 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Indholdsfortegnelse PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Blad 78. Løbende opfølgning af de sammenlagte byråds økonomiske

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 25. juni 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge

Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge Til stede: Connie Poulsen, Hans Chr. Thigaard, Leif Tingvad, Lisbet Berthelin, Maj-Britt Jørgensen, Grete

Læs mere

Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga Emborg, Ruth Kristensen, Linda Bak, Keld Mørk Kristensen

Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga Emborg, Ruth Kristensen, Linda Bak, Keld Mørk Kristensen REFERAT SOCIAL- OG ÆLDREUDVALGET Mødedato: 9. september 2009 Mødested: Gl. Rådhus, i Repræsentationslokalet Mødetidspunkt: 12:00 Mødet hævet: Deltagere: Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 15-10-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:35 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget, 15-10-2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere