Ollerup. Sang&Musik EN LEVENDE EFTERSKOLE PÅ DET SMUKKE SYDFYN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ollerup. Sang&Musik EN LEVENDE EFTERSKOLE PÅ DET SMUKKE SYDFYN"

Transkript

1 Efterskole Ollerup Sang&Musik EN LEVENDE EFTERSKOLE PÅ DET SMUKKE SYDFYN

2 Skolen Skolen er startet i 1997 af en kreds af lokale borgere. Den har til huse i den tidligere håndværkerskole fra Den bygger på Grundtvig- Koldske tanker og vil med sit indhold give et stort fagligt udbytte samt udvikling og oplevelser i musikkens verden. Herudover får eleverne det bedste af det, som et stærkt fællesskab mellem elever og personale kan give. Skolen optager hvert år 108 elever, som fordeles i fem klasser typisk fire 10. klasser og én 9. klasse. Skoleåret er på 42 uger, som fordeles med ca. 26 uger til almindelig undervisning og ca. 16 uger til temaer, projekter, koncerter, turné, terminsprøver og afsluttende prøver. Det er kun muligt at være elev på skolen i ét år. Hverdagen I hverdagen bestræber vi os på at omsætte værdigrundlagets ord i praksis. Med det personlige nærvær som omdrejningspunkt i både samværet og undervisningen skaber vi forudsætningerne for, at vi kan vise tillid og give plads for elevernes personlige initiativ. På det grundlag kan eleverne påtage sig ansvar for sig selv og fællesskabet. Eleverne sørger selv for at komme op om morgenen. Efter morgenmaden er der morgensamling med fællessang. Formiddagen opdeles i to lektioner med en forfriskning imellem. Middagspausen varer godt en time og rummer ud over måltidet bl.a. postuddeling og åbent på kontoret for musikindkøb og bankforretninger. Eftermiddagen rummer tre undervisningsmoduler. I pausen mellem de to sidste serveres eftermiddagsforfriskning. Efter aftensmaden er der rengøring på skolens områder og derefter stilletime, hvor der læses lektier. Aftenen er oftest til fri disposition. Der kan øves, spilles, snakkes, drikkes te osv. Ved sengetid går tilsynslærerne rundt og siger godnat. Eleverne opdeles i kontaktgrupper på 7-9 personer. Hver gruppe har tilknyttet en lærer, og en gang om ugen mødes kontaktgrupperne med denne lærer. Her drøftes stort og småt vedrørende skolens hverdag og elevernes personlige trivsel. Efter kontaktgruppemødet er der fællesmøde, hvor emner af fælles interesse på demokratisk vis kan tages op til drøftelse. Eleverne deltager i det praktiske arbejde omkring madlavning, rengøring og forskellige pedelopgaver. Hver elev har én uge i efteråret og én i foråret, hvor de er ude af den almindelige undervisning for at passe det praktiske arbejde. 2 OLLERUP EFTERSKOLE SANG & MUSIK

3 Musiklivet Sang og musik har en central placering i skolens hverdag. Der spilles og synges inden for mange musikgenrer klassiske såvel som rytmiske og vi forventer, at eleverne har lyst til at udforske det musikalske univers. Alle elever har musikundervisning som en væsentlig del af deres ugentlige undervisning. Musikken fylder også meget i skoleårets temaer og projekter som f.eks. de kreative temadage, musical, nytårskoncert, bevægelsesshow, turné og festival. Når man samler over 100 unge mennesker, som har en fælles interesse for musik, kommer dette også til at sætte et afgørende præg på fritidslivet på skolen. Eleverne finder sammen i grupper af forskellig art, og de giver på den måde hinanden gode oplevelser og erfaringer. Skolen har tre rytmiske øvelokaler med sanganlæg, forstærkere, keyboard, el-klaver og trommesæt, et studie og herudover klaver eller flygel i alle undervisningslokaler. Eleverne medbringer selv personlige instrumenter som guitar, strygeog blæseinstrumenter. Bygninger Skolens hovedbygning er fra 1932 en smuk, 3-længet og 3-etagers bygning opført efter de bedste håndværkstraditioner. Køkken, spisesal og elevbygningen Forstærkeren er opført i Bygningerne ligger midt i en smuk park på ca. 3. tdr. land, som blev beplantet i 30 erne. Fælleslokaler Skolens spisesal har panoramavinduer med udsigt mod Egebjerg Bakker, og den er en smuk ramme om de daglige måltider. Samlingssalen Symfonien, hvor morgensamling, fortælletimer og andre fællesaktiviteter finder sted, er indrettet i den tidligere gymnastiksal. Undervisningslokaler Alle klasse- og faglokaler er rummelige og veludstyrede til de formål, de skal bruges til. Værelser Hovedparten af skolens elevværelser er to-sengsværelser de fleste med eget bad og toilet. I elevbygningen Forstærkeren bor der både drenge og piger. Elevgangene i hovedbygningen, hvoraf flere er med fællesbad, er enten drenge- eller pigegange. Et antal værelser er uden gulvtæppe af hensyn til eventuelle allergikere. SANG & MUSIK OLLERUP EFTERSKOLE 3

4 Undervisningen Skolen er en faglig skole, som forventer engagement og aktiv deltagelse indenfor hele fagkredsen. BOGLIGE FAG Følgende fag er obligatoriske: dansk, engelsk, matematik og for elever i 9. klasse endvidere: tysk/fransk, fysik, biologi og geografi. Elever i 10. klasse kan vælge fysik samt tysk eller fransk. Franskundervisning forudsætter mindst 2 års forudgående undervisning i faget. Undervisningen i "de almindelige skolefag" forbereder eleverne til folkeskolens afgangsprøve og 10. kl. prøven, og den foregår klassedelt med ca. 22 elever i hver klasse. FÆLLESFAG Morgensamling, fortælletimer og fællessang er fag i det ugentlige skema, hvor hele elevholdet er sammen. Idræt foregår samtidigt for alle elever, men som regel deles holdet i grupper omkring forskellige idrætsaktiviteter. MUSIKFAG Musikfagene omfatter individuel undervisning i sang eller på ét instrument efter eget valg, rytmisk eller klassisk sammenspil og endelig musikteori og fælleskor, hvor alle elever deltager. VALGFAG Skolen tilbyder en bred vifte af forskellige valgfag. Eleverne vælger valgfag for et halvt år ad gangen typisk 2-3 valgfag i hvert halvår. Valgfagsrækken kan variere fra år til år, idet vi lægger vægt på at tilbyde fag, som skolens personale brænder for. Musikfag Klassisk kor Rytmisk kor Kreative fag /håndværksfag Drama Billedkunst Brugskunst Smykkeværksted Håndarbejde Humanistiske fag Filosofi Psykologi Verden i dag Mediefag Årsvideo Skoleblad PC-musik og studie Frilufts- og bevægelsesfag Ekstra idræt Friluftsliv Mig og min krop Bevæg dig glad Se alt om de aktuelle valgfag på skolens hjemmeside 4 OLLERUP EFTERSKOLE SANG & MUSIK

5 Årets gang Skoleåret består af en vekslen mellem boglige uger og forskellige tema- og projektarbejder, turné og prøveafvikling. I løbet af året gennemføres en række arrangementer koncerter, foredrag etc. med forskellige kunstnere og uddannelsesinstitutioner. Skolens musikliv præsenteres ved adskillige koncerter på og udenfor skolen. Introuge Den første uge, eleverne er på skolen, bruges til præsentation af skolen, og til at alle kan lære hinanden at kende. De forskellige rutiner, som hører med til hverdagen på en efterskole, præsenteres, og skolens område og den nærmeste omegn udforskes. Kontaktlæreren har samtaler med hver enkelt elev om forventninger til det kommende år. Weekender De fleste af årets weekender kan eleverne selv vælge, om de vil rejse hjem eller blive på skolen. Vi opfordrer til, at man i så mange weekender som muligt bliver på skolen og gør sig til en del af den specielle weekendstemning. Fordelt over skoleåret ligger nogle weekender, hvor alle skal blive på skolen. Der vil i disse weekender være planlagt forskellige aktiviteter, som forbereder eller ligger i forlængelse af skolens undervisning. Et antal af årets weekender er forlængede, så eleverne også har fri fredag eller mandag. Skolen opfordrer eleverne til at henlægge besøg hos læge, tandlæge og lignende til disse dage. Kontaktgruppeaktiviteter Eleverne og kontaktlæreren planlægger og gennemfører i løbet af skoleåret forskellige ture og arrangementer for gruppen. Temadage Først på skoleåret gennemfører vi en temauge, hvor eleverne ud fra et givet tema arbejder på tværs af etablerede grupperinger og afprøver hinandens kreative potentiale. Musical Skolens musikdramatiske projekt placeres sædvanligvis i november. Vi skaber vores egen forestilling og lægger vægt på, at eleverne er centralt placerede i processen som skuespillere, sceneteknikere, musikere etc. både i idéfasen og når det hele omsættes til levende musikteater. SANG & MUSIK OLLERUP EFTERSKOLE 5

6 Nytårskoncerter Forberedelsen foregår i musikdage op til koncerterne, som finder sted i den lokale kirke og i én af kirkerne i Svendborg. Gallafest Denne fest er blevet en institution på skolen. Det er lejligheden til at klæde sig i galladresset, være ekstra galant og opmærksom og til at træde dansen i den klassiske Les lanciers. Selvvalgt opgave Opgaven giver eleverne mulighed for at arbejde koncentreret med et emne i tilknytning til egne uddannelsesplaner. De kan arbejde alene eller i mindre grupper, og forløbet afsluttes med fremlæggelser. Bevægelsesshow Skolen er med ved de fynske efterskolers store fælles forårsstævne sidst i marts. Vi præsenterer et program, som kombinerer musik og bevægelse skabt i et samarbejde mellem elever og lærere og ledsaget af skolens elever i et liveorkester. Turné Turnéen er en af årets helt store begivenheder, hvor hele skolen tager af sted for at give koncerter i indeller udland. I turen indgår sight-seeing i de egne, vi besøger. CD-produktion Ved skoleårets afslutning produceres en CD med musikalske højdepunkter fra skoleåret. Festival I skoleårets sidste weekend afvikles en festival i skolens park, hvor skolens elevbands kan udfolde sig. Venner, familie og lokale inviteres og overnatter i teltlejr. Outrouge Skoleårets sidste uge indeholder dels de nødvendige afslutninger og afleveringer, dels tilbageblik på det, skoleåret gav. 6 OLLERUP EFTERSKOLE SANG & MUSIK

7 Faktasiden Samværsregler 1 Vi behandler hinanden ordentligt, vi passer på skolens, kammeraternes og vore egne ting, engagerer os i undervisningen og bidrager hver især til, at skoleåret bliver så udbytterigt og inspirerende som muligt. 2 Der er mødepligt til undervisning, måltider og fællesaktiviteter. 3 Tobaksrygning må kun foregå på den anviste rygeplads. 4 Øl, vin, spiritus og enhver form for euforiserende stoffer må ikke besiddes eller indtages under ophold på skolen og på rejse til og fra skolen. Overtrædelse af denne regel medfører øjeblikkelig bortvisning. Værdigrundlag Med musikglæden i centrum vil vi skabe en nutidig skole med afsæt i den danske efterskoletradition og det Grundtvig-Koldske skolesyn. For at opnå det gode samspil mellem fællesskab og individualitet bestræber vi os på at være personligt nærværende i mødet med hinanden, således at den enkeltes personlighed styrkes og udvikles herunder evnen til at indgå i fællesskaber. Samværet bygger på tillid og ansvar og aktiv deltagelse i efterskolelivet. Vi forventer fagligt engagement samt interesse for sang og musik. Kostpolitik Skolens køkken laver spændende og veltillavet mad, som også er indbydende at se på. Vi prøver bevidst at undgå halv- og helfabrikata og bruger økologiske æg, mælke- og kornprodukter. Vi følger tidens strømninger uden at glemme de gamle, traditionelle danske retter. Måltiderne sammensættes ud fra ernæringsmæssige og sundhedsmæssige hensyn. Rygepolitik Rygning foregår udendørs på en dertil indrettet rygeplads. Vi har et rygeudvalg, som arbejder aktivt omkring rygerne med henblik på at få dem til at stoppe rygningen. Efter efterskoleopholdet Eleverne vil under opholdet på skolen blive orienteret om de skole- og uddannelsesmuligheder, som de kan vælge efter opholdet. Den generelle orientering ledsages af individuel vejledning. SANG & MUSIK OLLERUP EFTERSKOLE 7

8 Ollerup Efterskole Sang&Musik Ollerup Efterskole Sang & Musik Svendborgvej Vester Skerninge Forstander Carsten Andersen tlf fax Grafisk design Lars Lauge fotos Carsten Andersen - TrykTeam

Indholdsplan for Ryslinge Efterskole

Indholdsplan for Ryslinge Efterskole 1 Indholdsplan for Ryslinge Efterskole 1.1. Skolens formål og værdigrundlag 1.2. Skolens samvirke med Ryslinge Højskole 2. Skolens elevgrundlag 2.1. Elevoptagelse 3. Efterskolelivet 3.1. Kontaktgrupper

Læs mere

Indholdsplan for Kerteminde Efterskole 2013-2014

Indholdsplan for Kerteminde Efterskole 2013-2014 Indholdsplan for Kerteminde Efterskole 2013-2014 Indhold: Skolens formål 3 Skolens værdigrundlag 3 Skolens fysiske rammer 4 Elevgruppen samværsregler 4 Skolens pædagogiske linje 4 Undervisningen 5 Undervisning

Læs mere

Ryslinge Efterskole Højskolen 1 5856 Ryslinge www.ryslinge-efterskole.dk

Ryslinge Efterskole Højskolen 1 5856 Ryslinge www.ryslinge-efterskole.dk Indholdsplan for Ryslinge Efterskole 1.0 Introduktion til indholdsplanen 1.1. Skolens formål og værdigrundlag 1.2. Skolens samvirke med Ryslinge Højskole 2. Skolens elevgrundlag 2.1. Elevoptagelse 3. Efterskolelivet

Læs mere

Sundeved Efterskole Indholdsplan for skoleåret 2013/14. Sundeved Efterskole. Indholdsplan for skoleåret 2013/14

Sundeved Efterskole Indholdsplan for skoleåret 2013/14. Sundeved Efterskole. Indholdsplan for skoleåret 2013/14 Sundeved Efterskole Sundeved Efterskole Bovrup Storegade 5, Bovrup 6200 Åbenrå Tlf. 74680311 Fax: 74680916 E-mail: kontor@sundeved-efterskole.dk Hjemmeside: www.sundeved-efterskole.dk - 1 - Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsplan. UNDERVISNING OG SAMVÆR Livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse. Gørlev Idrætsefterskole

Indholdsplan. UNDERVISNING OG SAMVÆR Livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse. Gørlev Idrætsefterskole Indholdsplan 2014 2015 UNDERVISNING OG SAMVÆR Livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse Gørlev Idrætsefterskole Indholdsplan FOR UNDERVISNING OG SAMVÆR 2014 2015 Livsoplysning, folkelig

Læs mere

Indholdsplan for Balle Friskole, Balle Musik- & Idrætsefterskole! Redigeres løbende

Indholdsplan for Balle Friskole, Balle Musik- & Idrætsefterskole! Redigeres løbende Indholdsplan for Balle Friskole, Balle Musik- & Idrætsefterskole! Redigeres løbende Formål: I henhold til skolens vedtægter er det BALLEs formål at drive skole indenfor gældende lovgivning. Værdigrundlag:

Læs mere

Den Rytmiske Efterskole i Baaring. Ansøgning af 24. juni 2008. 1 Den Rytmiske Efterskole i Baaring. Indholdsplan for skoleåret 2009/2010:

Den Rytmiske Efterskole i Baaring. Ansøgning af 24. juni 2008. 1 Den Rytmiske Efterskole i Baaring. Indholdsplan for skoleåret 2009/2010: 1 Den Rytmiske Efterskole i Baaring. Indholdsplan for skoleåret 2009/2010: 1 af 26 Baaring 24. juni 2008 Ansøgning om godkendelse af Den Rytmiske Efterskole i Baaring under Lov om frie kostskoler, jf.

Læs mere

INDHOLDSPLAN FEMMØLLER EFTERSKOLE 2013/2014

INDHOLDSPLAN FEMMØLLER EFTERSKOLE 2013/2014 INDHOLDSPLAN FEMMØLLER EFTERSKOLE 2013/2014 Indhold 2013/2014... 1 Det overordnede... 4 Skolens værdigrundlag og formål:... 4 Hovedsigtet:... 5 Skolens pædagogiske linje:... 6 Elevgruppen:... 7 Lærerne:...

Læs mere

PÅ BRØRUPHUS EFTERSKOLE TROR VI PÅ, AT UNGE KAN NOGET, VIL NOGET, ER VIDEBEGÆRLIGE OG HAR LYST TIL OPLEVELSER

PÅ BRØRUPHUS EFTERSKOLE TROR VI PÅ, AT UNGE KAN NOGET, VIL NOGET, ER VIDEBEGÆRLIGE OG HAR LYST TIL OPLEVELSER PÅ BRØRUPHUS EFTERSKOLE TROR VI PÅ, AT UNGE KAN NOGET, VIL NOGET, ER VIDEBEGÆRLIGE OG HAR LYST TIL OPLEVELSER PÅ BRØRUPHUS EFTERSKOLE TROR VI PÅ, AT UNGE KAN NOGET, VIL NOGET, ER VIDEBEGÆRLIGE OG HAR LYST

Læs mere

INDHOLDSPLAN FOR SPORTSEFTERSKOLEN SJÆLSØLUND S/E/S

INDHOLDSPLAN FOR SPORTSEFTERSKOLEN SJÆLSØLUND S/E/S INDHOLDSPLAN FOR SPORTSEFTERSKOLEN SJÆLSØLUND S/E/S Indholdsplan gældende til 31. juli 2015 A. Lov om frie kostskoler herunder hovedsigte B. Vores målsætninger i relation til loven C. Værdigrundlag D.

Læs mere

Indholds. plan 2013/14. Thorsgaard. Efterskole

Indholds. plan 2013/14. Thorsgaard. Efterskole Indholds plan 2013/14 Thorsgaard Efterskole 1 Indholdsfortegnelse Boglige fag....,4 Dansk...,....4 Engelsk....4 Matematik....5 Fysik....6 Biologi...,....6 Geografi...,....7 Medborgerskab...,...,,8 Tysk,

Læs mere

Indholdsplan 2012-13 Nørre Nissum Efterskole.

Indholdsplan 2012-13 Nørre Nissum Efterskole. Indholdsplan 2012-13 Nørre Nissum Efterskole. 1 Værdigrundlag, pædagogisk udgangspunkt, herunder pædagogisk praksis og indsatsområder. 1.0 Nr. Nissum Efterskoles formål 1.1 Historie 1.2 Menneskesyn/ pæd.

Læs mere

Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag... 4 Hvad forstår vi ved det

Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag... 4 Hvad forstår vi ved det - 1 Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag.... 4 Hvad forstår vi ved det Grundtvig-Koldske?... 5 Skolens elevgruppe og dens

Læs mere

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger Indholdsplan Bernstorffsminde Efterskole 13/14 Anderledes dage og uger Indhold ANDERLEDES DAGE OG UGER... 3 Introdage... 3 DOSO... 3 Efterårs- og vintermøde... 4 Gallafest... 4 Musicaluge... 5 Skitur...

Læs mere

Indhold Skolens værdigrundlag... 1 Hovedsigte... 1 Gymnastik- og Idrætsefterskole... 2 Samvær... 2 Årsplan & ferier... 3 Alm. uger... 4 Weekender...

Indhold Skolens værdigrundlag... 1 Hovedsigte... 1 Gymnastik- og Idrætsefterskole... 2 Samvær... 2 Årsplan & ferier... 3 Alm. uger... 4 Weekender... Indholdsplan 2011 / 2012 1 Indhold Skolens værdigrundlag... 1 Hovedsigte... 1 Gymnastik- og Idrætsefterskole... 2 Samvær... 2 Årsplan & ferier... 3 Alm. uger... 4 Weekender... 4 Opstarten på et skoleår

Læs mere

INFORMATIONSHÆFTE FOR FEMMØLLER EFTERSKOLE 2014/2015

INFORMATIONSHÆFTE FOR FEMMØLLER EFTERSKOLE 2014/2015 INFORMATIONSHÆFTE FOR FEMMØLLER EFTERSKOLE 2014/2015 Skolens adresse, telefonnumre og e-mail: FEMMØLLER EFTERSKOLE Molsvej 137 8400 Ebeltoft Telefon: 8636 2400 E-mail: fe@femmoeller.dk (kontor) E-mail:

Læs mere

ERIKSMINDE EFTERSKOLE

ERIKSMINDE EFTERSKOLE ERIKSMINDE EFTERSKOLE Indholdsplan for Eriksminde Efterskole, Eriksmindevej 40, 8300 Odder. 2012/2013 Indholdsplan for Eriksminde Efterskole, Eriksmindevej 40, 8300 Odder 1 af 25 INDHOLDSFORTEGNELSE: Skolens

Læs mere

Indholdsplan for OrkesterEfterskolen

Indholdsplan for OrkesterEfterskolen Indholdsplan for OrkesterEfterskolen Skoleåret 2011/12 Søndag d. 7. august 2011 lørdag d. 29. juni 2012. Om skolen Om den boglige undervisning Om den musikalske undervisning Særlige arrangementer Erhvervs-

Læs mere

INDHOLDSPLAN FOR HIMMERLANDS UNGDOMSSKOLE SKOLEÅRET 2013-2014

INDHOLDSPLAN FOR HIMMERLANDS UNGDOMSSKOLE SKOLEÅRET 2013-2014 INDHOLDSPLAN FOR HIMMERLANDS UNGDOMSSKOLE SKOLEÅRET 2013-2014 Elevvej 10 Haubro 9600 Aars Tlf: 98 66 40 60 e-mail: haubro@h-u.dk www.h-u.dk HIMMERLANDS UNGDOMSSKOLE INDHOLDSPLAN 2013-2014 Side 1 VÆRDIGRUNDLAG

Læs mere

Indholdsplan Staby Efterskole 2014-2015. Indholdsplan for

Indholdsplan Staby Efterskole 2014-2015. Indholdsplan for Indholdsplan for 1 Værdigrundlag for Staby Efterskole... 5 Værdigrundlag for Staby Efterskole... 5 Vedtægter... 5 Undervisning og pædagogik... 9 Skolens målsætninger for forældresamarbejde:... 10 Skolens

Læs mere

Indholdsplan. Efterskolen 2014-15

Indholdsplan. Efterskolen 2014-15 Indholdsplan Efterskolen 2014-15 1 Indhold Indholdsplan for efterskolen 2014-2015... 8 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag.... 8 I Tømmerup Fri og Efterskoles vedtægter

Læs mere

Informationsaftener: Torsdag d. 8. januar Mandag d. 19. januar Begge aftener kl. 19.00

Informationsaftener: Torsdag d. 8. januar Mandag d. 19. januar Begge aftener kl. 19.00 Ølstykke 10. klasse Center Ølstykke 10. klasse Center blev indrettet i 2001 i den gamle Jørlunde Sogneskole. Her har der siden været en skole udelukkende for elever på 10. årgang. Den ligger ved hovedvejen

Læs mere

Desuden vægtes en bred vifte af valgfag, hvor ikke mindst kropslig og kreativ udfoldelse har høj prioritet.

Desuden vægtes en bred vifte af valgfag, hvor ikke mindst kropslig og kreativ udfoldelse har høj prioritet. Indholdsplan for Gødvad Efterskole Skoleår 2015-2016 Indenfor rammerne af loven om de frie kostskoles og dennes hovedsigte om livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse driver Gødvad Efterskole

Læs mere

INFORMATIONSHÆFTE FOR FEMMØLLER EFTERSKOLE 2013/2014

INFORMATIONSHÆFTE FOR FEMMØLLER EFTERSKOLE 2013/2014 INFORMATIONSHÆFTE FOR FEMMØLLER EFTERSKOLE 2013/2014 Skolens adresse, telefonnumre og e-mail: FEMMØLLER EFTERSKOLE Molsvej 137 8400 Ebeltoft Telefon: 8636 2400 E-mail: fe@femmoeller.dk (kontor) E-mail:

Læs mere

INDHOLDSPLAN FOR HIMMERLANDS UNGDOMSSKOLE SKOLEÅRET 2014-2015

INDHOLDSPLAN FOR HIMMERLANDS UNGDOMSSKOLE SKOLEÅRET 2014-2015 INDHOLDSPLAN FOR HIMMERLANDS UNGDOMSSKOLE SKOLEÅRET 2014-2015 Elevvej 10 Haubro 9600 Aars Tlf: 98 66 40 60 e-mail: haubro@h-u.dk www.h-u.dk HIMMERLANDS UNGDOMSSKOLE INDHOLDSPLAN 2014-2015 Side 1 VÆRDIGRUNDLAG

Læs mere

Rinkenæs Efterskole et klart valg!

Rinkenæs Efterskole et klart valg! Rinkenæs Efterskole et klart valg! Et efterskoleophold er en fantastisk oplevelse. Her møder du andre unge, som har valgt at tage 1 eller måske 2 år væk hjemmefra for at prøve at stå på egne ben i trygge

Læs mere

Indholdsplan 2013 / 2014

Indholdsplan 2013 / 2014 Indholdsplan 2013 / 2014 for Klejtrup Musikefterskole Skolens formål Klejtrup Musikefterskole bygger på Grundtvigs skoletanker, hvor der lægges vægt på livsoplysning, en levende vekselvirkning, oplysning

Læs mere

De fire gymnasiale uddannelser

De fire gymnasiale uddannelser De fire gymnasiale uddannelser De følgende fire gymnasiale uddannelser forbereder dig til at kunne fortsætte på en videregående uddannelse. hf hhx htx stx højere forberedelseseksamen, 2-årig uddannelse

Læs mere

INDHOLDSPLAN 2009/2010

INDHOLDSPLAN 2009/2010 INDHOLDSPLAN 2009/2010-1 - 1 LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE - 4-1.1 VÆRDIGRUNDLAG - 4-1.2 HISTORIE - 4-1.3 HOVEDSIGTE - 5-2 EFTERSKOLELIVET - 6-2.1 RETNINGSLINJER FOR OPHOLDET - 6-2.2 KONTAKTLÆRERFUNKTIONEN

Læs mere

SPORTSEFTERSKOLEN SINE Idrætsvej 23 6240 Løgumkloster Telefon +45 74744990 Fax +45 74745990 www.sine.dk sine@sine.dk

SPORTSEFTERSKOLEN SINE Idrætsvej 23 6240 Løgumkloster Telefon +45 74744990 Fax +45 74745990 www.sine.dk sine@sine.dk SPORTSEFTERSKOLEN SINE Idrætsvej 23 6240 Løgumkloster Telefon +45 74744990 Fax +45 74745990 www.sine.dk sine@sine.dk Kære kommende elev og forældre Med den følgende skoleplan vil vi fortælle lidt om ideerne

Læs mere