GRØN BOLIGKONTRAKT MÅLGRUPPEANALYSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GRØN BOLIGKONTRAKT MÅLGRUPPEANALYSE"

Transkript

1 GRØN BOLIGKONTRAKT MÅLGRUPPEANALYSE

2 Indhold 1. OM UNDERSØGELSEN 2. HOVEDKONKLUSIONER 3. GENNEMFØRTE ENERGIFORBEDRINGER 4. FREMTIDIGE ENERGIPROJEKTER 5. RÅDGIVNING BEHOV OG HOLDNINGER 6. SAMLET OVERBLIK OVER DE TRE SEGMENTERS TILGANG TIL ENERGIMÆSSIGE FORBEDRINGER 2

3 OM UNDERSØGELSEN

4 Baggrund og design Baggrund! Energistyrelsen har i samarbejde med Advice gennemført en målgruppeanalyse blandt danske husejere for at undersøge danske boligejeres overvejelser i forbindelse med energimæssige forbedringer ved renovering.! Målgruppeanalysen skal bidrage til udviklingen af konceptet for Grøn Boligkontrakt, et initiativ, der skal fremme energirenovering af private boliger.! Analysen er gennemført i juniseptember august 2013 og indeholder en afdækning, en kvantitativ del og en kvalitativ del. Afdækning DESIGN Afdækningen har inkluderet en gennemgang af rapporter og undersøgelser på området (se referenceliste) samt telefoninterviews med udvalgte nøglepersoner og input fra arbejdsgrupper faciliteret af Energistyrelsen. Kvantitativ undersøgelse 1038 husejere over 25 år har deltaget i spørgeskemaundersøgelsen. Undersøgelsen er blevet vægtet i forhold til køn, alder og region, således at den er repræsentativ for fordelingen af husejere i Danmark. Kvalitativ undersøgelse Der er gennemført 15 kvalitative telefoninterviews med husejere. Deltagerne er rekrutteret via spørgeskemaundersøgelsen og udvalgt ud fra spredning på de tre målgruppesegmenter samt på størrelse af varmeregning og vidensniveau i forhold til renovering. 4

5 Formål med målgruppeanalysen! Supplere og kvalificere vores viden om målgruppen for Grøn Boligkontrakt! Afdække de vigtigste segmenter inden for målgruppen, herunder motivationsfaktorer og barrierer for energirenovering! At komme med anbefalinger til, hvilke budskaber og markedsføringsmetoder der er mest effektive! At understøtte udvikling af konceptets identitet, navngivning og danne grundlag for informationsindsatsen

6 Proces og metode TRE TRIN 1. AFDÆKNING 2. KVANTIFICERING 3. KVALIFICERING Samle eksisterende viden Teste målgruppetese mod foreliggende data Afdække yderligere videnbehov Desk research, input fra arbejdsgruppen og interviews med nøglepersoner Kvantificere segmenterne Afdække motivationsfaktorer og barrierer Afdække markedspotentialet Spørgeskemaundersøgelse med respondenter Kvalificere viden om segmenterne Kortlægge beslutningsprocessen Afdække interesse/ relevans, holdning, handlingspotentiale Kvalitative telefoninterviews med 15 personer

7 DE TRE MÅLGRUPPESEGMENTER POTENTIALET Énfamiliehuse i Danmark MÅLGRUPPESEGMENTER De, der har råd Boligejere, der i kraft af formue eller friværdi har muligheden for renovere energirigtigt, men ikke umiddelbart ser noget behov (stærkt repræsenteret i 60+ -segmentet). Andel af respondenter i spørgeskemaundersøgelsen: 39 pct.* énfamiliehuse med friværdi De renoveringsparate Boligejere, der står over for en større renovering af boligen, enten fordi de vælger det eller fordi de er tvunget til det af vedligeholdelsesmæssige årsager. Andel af respondenter i spørgeskemaundersøgelsen: 27 pct Salg over 3 år Boligkøberne Boligejere, der potentielt renoverer i forbindelse med huskøb. Andel af respondenter i spørgeskemaundersøgelsen: 5 pct.** * Defineret som husejere over 30 år med en friværdi/formue på over 1 million, som ikke står over for en renovering inden for de næste to år, og som ikke overvejer at købe ny bolig. ** Forholdsvist lav andel, hvilket kan forklares med, at kun husejere har fået mulighed for at deltage i undersøgelsen. Førstegangskøbere er således ikke med i den kvantitative analyse.

8 Holdninger til energirenovering Demografiske forskelle?! Der er i analysen blevet undersøgt for relevante sammenhænge mellem demografiske spørgsmål som friværdi/formue og alder, samt om husejerne har renoveret for nyligt eller har planer om at renovere.! Der er ikke fundet nogen interessante sammenfald mellem disse og husejernes oplevelser og holdninger til energibesparende renovering.! Således kan vi konkludere ud fra analysens resultater, at tanker og holdninger til energibesparende renovering går på tværs af forskellige demografiske forhold og livssituationer, og gennemsnitligt stemmer overens for alle husejere. 8

9 Holdninger til energirenovering Forskelle mellem de opstillede segmenter?! Analysen viser ikke umiddelbart, at de tre segmenter har forskellige holdninger eller overvejelser omkring energibesparende renovering. Dette kan forklares med, at segmenterne ikke beskriver forskellige typer, men i stedet forskellige scenarier eller livssituationer en person, som er boligkøber i dag, kan således nemt stå over for en renovering næste år, og ligeledes kan en person med friværdi begynde at overveje at købe ny bolig i morgen.! I stedet kan man se de tre segmenter samlet set, som en gruppe med potentiale til at blive nået af en kampagne eller en energiløsning dvs. i alt 71% af respondenterne i spørgeskemaundersøgelsen. De tre scenarier, der danner grundlag for segmenteringen, kan fungere som pejlemærker for, hvordan man bedst rammer målgruppen i forskellige situationer. 9

10 HOVEDKONKLUSIONER

11 Hovedkonklusioner (1:2) 1. Overvejelser omkring renoveringsprojekter er i de fleste tilfælde motiveret af en form for nedslidning på boligen, som har negativ betydning for både komfort, æstetik og varmeregning. 2. Renoveringsprojekter opleves typisk som udfordrende både økonomisk og praktisk. Når der skal træffes beslutning om, hvorvidt og hvornår et renoveringsprojekt skal gennemføres, er det derfor afgørende, om der er: Råd Tid og overskud Komfortmæssige behov i forhold til fx familieforøgelse eller børn, der flytter hjemmefra Moment (eksempelvis i form af at der er tilskud til bestemte typer af renovering, eller at der alligevel bliver lagt fjernvarme i det område, man bor i) 3. I forhold til om en renovering foretages som en energimæssig forbedring, er besparelser og tilskud/skattemæssige fordele den stærkeste motivator. For hver tredje er indeklima en prioritet, når en energimæssig forbedring overvejes, mens ca. hver femte lægger vægt på æstetik, energimærke eller anbefaling fra en håndværker, de har tillid til. 4. Flest energiforbedringer (40%) sker i forbindelse med øvrig renovering/vedligehold, mens godt hver fjerde renovering (28%) gennemføres med energibesparelse som primært formål.

12 Hovedkonklusioner (2:2) 5. Alle husejere (97%) ved, at de skal tænke på energien, når de renoverer. 6. Det er typisk det økonomiske (lang tilbagebetalingstid, modvilje mod gæld), der er stopklods for ambitiøse energiforbedringer. Hver tredje mener desuden, at deres bolig allerede har et lavt energiforbrug % vil betale op til 1000 kr. for en kortlægning af muligheder for energiforbedringer ca. en fjerdedel vil ikke betale eller have en kortlægning. Et tilbud om en samlet energi-pakke hvor én godkendt virksomhed står for rådgivning om muligheder og finansiering, koordinering med håndværkere og kvalitetssikring af renoveringen er attraktivt for halvdelen af husejerne. 8. Når et renoveringsprojekt overvejes og igangsættes rådfører de fleste sig i første omgang med tillidspersoner i det private netværk eller med en kendt eller anbefalet håndværker. Skal man tilvælge og betale for en professionel rådgivningsfunktion omkring det energimæssige, er det afgørende, at den person, man møder: Er I øjenhøjde, både i sin kommunikation og påklædning. Har faglig tyngde, er erfaren og moden af alder. Har en tiltalende personlighed Er uvildig

13 GENNEMFØRTE ENERGIFORBEDRINGER

14 Tidligere gennemførte energiforbedringer Såvel den kvantitative undersøgelse som de kvalitative interviews peger på, at igangsættelse af renoveringsprojekter i de fleste tilfælde er motiveret af en form for nedslidning på boligen, som har negativ betydning for højt prioriterede faktorer som komfort, æstetik og varmeregning. Vi havde drømt om at skifte vinduerne ud, siden vi flyttede ind. Vinduerne var punkterede og holdt ikke på varmen og var ikke til at se ud af. Men vi skulle lige have pengene til at gøre noget ved det. Renoveringsprojekter opleves typisk som udfordrende både økonomisk og praktisk. Når der skal træffes beslutning om, hvorvidt og hvornår et renoveringsprojekt skal gennemføres, er det derfor ofte afgørende, om der er: Råd Der blev lagt fjernvarme på vejen, hvor vi bor, og så tænkte vi, at vi lige så godt kunne springe til. Tid og overskud Komfortmæssige behov i forhold til fx familieforøgelse eller børn, der flytter hjemmefra Moment (eksempelvis i form af at der er tilskud til bestemte typer af renovering, eller at der alligevel bliver lagt fjernvarme i det område, man bor i. 14

15 Tidligere gennemførte energiforbedringer 69% har foretaget en eller flere forbedringer inden for de sidste fem år. Nye vinduer/ruder samt isolering af tag eller loft er de hyppigst foretagne energimæssige forbedringer. Vi fik lagt nyt tag, og da nu vi var i gang, kunne vi lige så godt få efterisoleret, så vi kunne holde bedre på varmen. Har du gennemført energimæssige forbedringer af boligen inden for de seneste 5 år? % 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Ja, skiftet vinduer Ja, isoleret tag eller loft Ja, indsat energiruder Ja, skift til anden varmekilde Ja, isoleret ydermur eller hulrum Ja, anden energiforbedring Ja, installeret solceller Nej, ingen af disse n: % 12% 12% 10% 21% 26% 31% 34% 15

16 Tidligere gennemførte energiforbedringer Langt flest har gennemført energiforbedring i forbindelse med anden renovering/vedligehold. 28% gennemførte energiforbedringer for at spare på energien, mens få gjorde det for klimaets skyld. Vinduerne skulle skiftes, og den vinduesmand, vi kontaktede, var specialiseret i noget med energirigtige ruder, og han sagde, at pengene var bedre givet ud på dem. Hvad er den primære årsag til, at du gennemførte energimæssige forbedringer i din bolig? 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Jeg gennemførte primært energiforbedringen som en naturlig del af at modernisere, renovere eller vedligeholde Jeg gennemførte primært energiforbedringen for at spare på energien Jeg gennemførte primært energiforbedringen for at fremtidssikre boligen Jeg gennemførte primært energiforbedringen for at få et bedre indeklima Jeg gennemførte primært energiforbedringen for at mindske klimabelastningen 1% 4% 5% 28% 40% Ved ikke/andet 21% n:

17 Tidligere gennemførte energiforbedringer I tråd med andre undersøgelser er håndværkeren og det private netværk typiske indgange til vejledning. De kvalitative interviews peger i den forbindelse på, at renovering, ud over at skabe praktiske, økonomiske og æstetiske forbedringer, også handler om at fremme hjemmets identitet og personlighed. Dette niveau er med til at anspore brug af personer, som man i forvejen har tillid til, i vejledningsforløbet. Ens hus er jo ikke bare en bolig. Det er et hjem, og det er en del af, hvem man er som menneske og omvendt. Så når man sætter det i stand, fremmer man også et personligt udtryk. 10% har fået rådgivning af en energikonsulent eller teknisk rådgiver ved deres sidste gennemførte energiforbedrende renovering. Hvorfra fik du inspiration til eller vejledning i, hvilke energimæssige forbedringer, du skulle gennemføre? % 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% En håndværker 34% Familie, venner eller naboer, der ved noget om det 34% Informationer på internettet 26% Nyhederne i tv, radio eller aviser 13% En energikonsulent eller teknisk rådgiver 10% En arkitekt 4% Et byggemarked 3% n: Andre 18%

18 FREMTIDIGE RENOVERINGSPROJEKTER

19 Fremtidige renoveringsprojekter Over halvdelen af husejerne kunne blive motiveret til at gennemføre en renovering for at spare på energien. Noget, der kan mærkes på pengepungen, er jo værd at gå efter. Hvad kan motivere dig til at gennemføre en større renovering eller ombygning af din bolig? % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Dele af boligen er nedslidt eller kræver vedligeholdelse 63% Jeg ønsker at spare på energien 53% Jeg ønsker at fremtidssikre min bolig, så den er lettere at holde Jeg ønsker en bedre funktion (indeklima, bedre anvendelsesmuligheder) Jeg ønsker, at gøre min bolig lettere at sælge til en god pris i fremtiden 32% 31% 38% Jeg ønsker en mere moderne løsning 19% Jeg interesserer mig for ombygning eller gørdet-selv arbejde Jeg har brug for mere plads 8% 12% n: 1036 Andet 2% 19

20 Fremtidige renoveringsprojekter Isolering af loft/undertag samt nyt tag er højt prioriterede boligforbedringer, kun oversteget af nyt køkken og bad. Badeværelse og køkken er jo sådan nogle rum, som nemt falder uden for resten af huset, hvis de er fra 70 erne. Vi vil gerne have det gjort mere moderne. Hvilke forbedringer vil du helst gennemføre i din bolig? 0% 5% 10% 15% 20% 25% Nyt køkken Nyt badeværelse Mere isolering på loft/under tag Nyt tag Nye vinduer Ny(e) yderdør(e) Efterisolering af ydervægge Skifte varmekilde Nye ruder Efterisolering af kælder, krybekælder eller Andet Ved ikke n: % 8% 11% 10% 10% 13% 14% 17% 23% 23% 21% 20% 20

21 Fremtidige renoveringsprojekter Stort set alle (97%) vil tænke energimæssige forbedringer ind i deres renoveringsprojekter. Hvis vi alligevel skal i gang, vil det være naturligt at tænke det ind. Hvis du skal renovere eller bygge om i din bolig, vil du så lade energimæssige forbedringer indgå i dine overvejelser? Nej, Nej, helt sandsynligvis sikkert ikke ikke 0% 3% Ja, sandsynligvis 32% Ja, helt sikkert 65% n:

22 Fremtidige renoveringsprojekter Besparelser og tilskud/skattemæssige fordele den stærkeste motivator for at overveje energimæssige forbedringer i forbindelse med renovering. Hver tredje prioriterer indeklima og ca. hver femte lægger vægt æstetik, energimærke eller anbefaling fra en håndværker, de har tillid til. Hvad kunne få dig til at lade energimæssige forbedringer indgå i dine overvejelser ved renovering eller ombygning af din bolig? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% At jeg får vished for mærkbare besparelser på energiregningen At jeg opnår tilskud eller skattemæssige fordele 47% 78% At jeg samtidig opnår forbedringer i indeklima 33% At en håndværker, som jeg har tillid til, anbefaler det 22% At jeg kunne få et bedre energimærke på min bolig 21% At løsningen også er æstetisk flot 19% At jeg let kan få et uafhængig tjek af mulighederne i min bolig At kommune eller andre myndigheder gjorde mig opmærksom på muligheder og løsninger At jeg har lettere adgang til viden og inspiration om muligheder og løsninger 14% 9% 7% At jeg har hørt andre gøre det 7% At jeg blev gjort opmærksom på mulighederne via informationsmaterialer og reklamer At en ejendomsmægler anbefaler mig energiforbedringer i forbindelse med køb eller salg At min bank eller kreditforening anbefaler mig at foretage energiforbedringer 6% 6% 5% n: 965 Andet 1% 22

23 Fremtidige renoveringsprojekter Økonomiske overvejelser afholder flest husejere fra at vælge den mest energirigtige løsning ved renovering. Knap hver tredje mener, at boligen allerede har et lavt energiforbrug. Hvad kunne afholde dig fra at vælge den mest energirigtige løsning, hvis du skulle renovere eller modernisere din bolig? 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Jeg kan ikke tjene investeringen hjem inden for en rimelig periode 45% Jeg har ikke råd til en dyrere løsning 37% Jeg ønsker ikke at gøre min gæld større 32% Min bolig har allerede et lavt energiforbrug Jeg kan ikke få pengene ind, hvis jeg sælger min bolig Jeg har råd, men vil hellere bruge penge på noget andet Jeg vil lade en kommende ejer af huset gennemføre de nødvendige energiforbedringer Jeg har ikke eller tid eller det er svært til at sætte mig ind i, hvad der kan betale sig 5% 8% 12% 26% 30% Jeg interesserer mig ikke energiforbedringer Andet 1% 2% n: 1036 Ved ikke 7% 23

24 RÅDGIVNING BEHOV OG HOLDNINGER

25 Rådgivning behov og holdninger 81% vil søge rådgivning hos en kendt eller anbefalet håndværker en tredjedel ved en energikonsulent eller teknisk rådgiver. Skal man vælge en professionel rådgiverfunktion er det ifølge de kvalitative interviews afgørende for troværdigheden, at rådgiveren: Er I øjenhøjde, både i sin kommunikation og påklædning. Har faglig tyngde, er erfaren og moden af alder. Har en tiltalende personlighed Er uvildig Han skal tale et sprog, jeg forstår, og så skal han ikke være sådan en 25-årig, som lige er kommet ud af skolen. Og han skal i hvert fald slet ikke være en sælgertype, som bare vil have penge ud af mig. Hvis du skal gennemføre en større renovering eller ombygning, hvem ville du tale med eller søge råd og information hos? 0% 20% 40% 60% 80% 100% En håndværker jeg kender eller har fået anbefalet En energikonsulent eller teknisk rådgiver 32% 81% 25 En arkitekt Et byggemarked Reklamer eller information fra håndværkere n: % 7% 4%

26 Energi-pakkeløsning Et tilbud om en samlet energi-pakke er attraktivt for halvdelen af respondenterne. Det kan godt virke uoverskueligt og være et stort arbejde at få planlagt og gennemført en renovering. Det kunne godt tiltale mig med nogen, der kunne hjælpe med at styre det. Ville et tilbud om en samlet "pakke" til energimæssig forbedring af boligen være attraktivt for dig? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 9% 40% 13% 19% 19% n: 1036 Meget attraktivt Attraktivt Mindre attraktivt Ikke attraktivt Ved ikke 26

27 Energi-pakkeløsning One-stop shop konceptet kan gøre det mere overskueligt at gennemføre en renovering. 36% sætter pris på kvalitetsstempel fra Energistyrelsen, og de kvalitative interviews viser, at et kvalitetsstempel kan være afgørende for troværdigheden. Hvad gør tilbuddet om en samlet pakke til energimæssig forbedring af boligen attraktiv? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Det forhold, at man kun skal forholde sig til én virksomhed 61% Muligheden for at få udpeget de mest rentable, energibesparende forbedringer af huset Muligheden for at få kvalificeret rådgivning om de energiforbedrende tiltag Det forhold, at virksomheden garanterer, at arbejdet gennemføres som aftalt 50% 49% 55% Det forhold, at virksomheden er ansvarlig for styring og koordination i alle dele af projektet 43% Det forhold, at der gives information om offentlige tilskud Det forhold at virksomheden er godkendt af Energistyrelsen 37% 36% Det forhold, at virksomheden indhenter tilbud fra øvrige parter, der skal indgå i projektet 23% Det forhold, at virksomheden står for kontakten til banken og sørger for den bedstefinansiering n: % 27

28 Kortlægning af energiforbedringsmuligheder 30% vil betale op til kr. for en kortlægning af muligheder for energiforbedringer ca. en fjerdedel vil ikke betale eller have en kortlægning. Det har jeg virkelig svært ved at svare på. Det kommer jo an på, hvor meget der følger med. Får jeg en rapport, eller er det bare en sludder for en sladder? Hvad ville du maksimalt betale for, at en håndværker eller rådgiver foretog en kortlægning af, hvad der kan betale sig at gennemføre af energiforbedringer i din bolig? 0% 5% 10% 15% 20% 25% 500 kr. 11% kr. 19% kr kr 8% 8% kr. 4% kr. Jeg ville ikke betale noget/ikke have gennemført en kortlægning n: 1036 Ved ikke 6% 23% 21%

29 Energi-pakkeløsning De husejere, der ved meget om energiforbedringer, er mindre tilbøjelige til at finde en samlet energi-pakkeløsning attraktiv. Ligeledes er husejerne, som ved intet/næsten intet mindre positive end dem, der ved lidt eller noget. Sammenhæng mellem ønske om energipakke og viden om muligheder for energiforbedringer 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Jeg ved meget 9% 32% 15% 30% 15% Jeg ved noget 8% 44% 14% 18% 16% Meget attraktivt Attraktivt Jeg ved lidt 12% 37% 11% 12% 27% Mindre attraktivt Ikke attraktivt Jeg ved intet eller næsten intet 4% 42% 8% 24% 22% Ved ikke n: 1021 "Hvordan vil du karakterisere din viden om muligheden for energimæssige forbedringer i din bolig?" Krydset med: "Ville et Clbud om en samlet "pakke" Cl energimæssig forbedring af boligen være aerakcvt for dig?" 29

30 SAMLET OVERBLIK OVER DE TRE SEGMENTERS TILGANG TIL ENERGIMÆSSIGE FORBEDRINGER BARRIERER MOTIVATION BUDSKABER De, der har råd Manglende viden om tidens standarder Manglende viden om muligheder Manglende overskud Bedre økonomi helhedsperspektiv (energiregning, bedre boligværdi) Fremtidssikring (ift. stigende priser) Komfort og indeklima Lavere energiregning Bedre forrentning Øget boligværdi De renoveringsparate Manglende viden om muligheder Manglende overblik/ faglig indsigt Økonomi (finansiering) Marginal meromkostning Bedre boligværdi Komfort og indeklima Når man alligevel er i gang Bedre investering Lavere energiregning Bedre indeklima Boligkøberne Manglende overblik/ faglig indsigt Økonomi (loft for samlet investering) Økonomi (energiregning) Fremtidssikring (ift. stigende priser) Komfort og indeklima Når man alligevel er i gang Moderne bolig Bedre indeklima Lavere energiregning

31 Referencer Kilder til fase 1: Afdækning af eksisterende viden! Boligmassen:! Antallet af privatejede énfamiliehuse: parcelhuse/stuehuse (Danmarks Statistik, 2013) - inkluderer man række,- kæde,- dobbelthuse er tallet ! Antallet af privatejede énfamiliehuse bygget før 1980: parcelhuse/stuehuse (Danmarks Statistik, 2013)! Renoveringsbehovet:! SBI, 2013, Varmebesparelser ved løbende bygningsrenovering frem til mia. kr. ved business as usual frem til 2050! Ejendomssalg:! Tinglyste salg af énfamiliehuse: (Danmarks Statistik, 2011)! Gennemsnitlig friværdi pr. bolig fordelt på ejerens alder:! Realkredit Danmark, Tallene er ikke en total indikator for købestyrke, da fx. egenkapital ikke indgår. Det er dog en helt fin indikator.! Friværdi blandt énfamiliehuse:! Skak & Bloze, 2013, Danske husholdninger på dybt vand! Motivation og barrierer for energirenovering blandt boligejere:! Bolius, 2013, Bolius Boligejeranalyse 2013! SBI, 2013, Incitamenter og virkemidler til fremme af energibesparelser i bygninger! GreenLab, 2013, Energirenovering i enfamiliehuse brugerundersøgelse af 60+ -segmentet! Kvalitative interviews og input fra arbejdsgrupperne

ARBEJDSGRUPPE BOLIGEJERNES BEHOV 3. møde d. 26. august 2013

ARBEJDSGRUPPE BOLIGEJERNES BEHOV 3. møde d. 26. august 2013 ARBEJDSGRUPPE BOLIGEJERNES BEHOV 3. møde d. 26. august 2013 Temaer for arbejdsgruppens drøftelser Møde 1 og 2: Boligejeren indblik i adfærd, motivation og behov Grøn Boligkontrakt afgørende elementer for

Læs mere

Hvad er BedreBolig? V/ chefkonsulent Lars Korsholm, Energistyrelsen

Hvad er BedreBolig? V/ chefkonsulent Lars Korsholm, Energistyrelsen Hvad er BedreBolig? V/ chefkonsulent Lars Korsholm, Energistyrelsen Hvad er BedreBolig? Ny ordning under Energistyrelsen Skal fremme energirenovering af private boliger Fjerne barrierer gøre det nemt og

Læs mere

BedreBolig En ny ordning under Energistyrelsen

BedreBolig En ny ordning under Energistyrelsen BedreBolig En ny ordning under Energistyrelsen Formål Fremme energirenovering af private boliger Fjerne barrierer gøre det nemt og overskueligt Samlet rådgivning hos én aktør gennem hele processen Skal

Læs mere

SparEnergi.dk en central hjemmeside for energieffektivitet

SparEnergi.dk en central hjemmeside for energieffektivitet SparEnergi.dk en central hjemmeside for energieffektivitet SparEnergi.dk er Energistyrelsens forbrugerrettede hjemmeside, der på en enkel og overskuelig måde tilbyder målrettede og relevante digitale værktøjer,

Læs mere

ARBEJDSGRUPPE BOLIGEJERNES BEHOV 2. møde d. 27. juni 2013

ARBEJDSGRUPPE BOLIGEJERNES BEHOV 2. møde d. 27. juni 2013 ARBEJDSGRUPPE BOLIGEJERNES BEHOV 2. møde d. 27. juni 2013 Temaer for arbejdsgruppens drøftelser Møde 1 Boligejeren indblik i adfærd, motivation og behov Grøn Boligkontrakt afgørende elementer for succes

Læs mere

Spørgeramme. Desk-top analyse

Spørgeramme. Desk-top analyse Spørgeramme Til spørgerammen er gennemgået en række rapporter og analyser som er angivet i projektets litteraturliste. Der er ikke generelt taget hensyn til, hvordan resultaterne i de enkelte konklusioner

Læs mere

ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG

ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne Denne folder henvender sig til alle boligejere ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS HVAD ER DET? I Danmark har vi stort fokus

Læs mere

GRØN BOLIGKONTRAKT KONCEPTTEST I FOKUSGRUPPER

GRØN BOLIGKONTRAKT KONCEPTTEST I FOKUSGRUPPER GRØN BOLIGKONTRAKT KONCEPTTEST I FOKUSGRUPPER Indhold 1. UNDERSØGELSESDESIGN 2. TESTEDE MATERIALER 3. KONKLUSIONER 4. ANBEFALINGER 5. BAGGRUND OG MOTIVATION FOR AT RENOVERE 6. NAVN OG LOGO 7. BUDSKABER

Læs mere

Udgifterne ved at benytte en grøn aktør skal afholdes af den private boligejer. Der er således

Udgifterne ved at benytte en grøn aktør skal afholdes af den private boligejer. Der er således GRØN BOLIGKONTRAKT DISKUSSIONSOPLÆG 22. maj 2013 J.nr. 2676/1976-0004 Ref. LKO Baggrund og indledning - Grøn Boligkontrakt Bygninger står for omtrent 40% af det samlede energiforbrug, og derfor skal der

Læs mere

Byggeriets Energianalyse 2015 #DBenergi15

Byggeriets Energianalyse 2015 #DBenergi15 Byggeriets Energianalyse 2015 #DBenergi15 Direktør Michael H. Nielsen Den 28. januar 2015 Mål om fossil uafhængighed i 2050 skal nås af tre veje Energieffektivisering Fossil uafhængighed i 2050 Fleksibilitet

Læs mere

Dybvad- Den energioptimerede landsby. Dybvad. Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE

Dybvad- Den energioptimerede landsby. Dybvad. Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE Dybvad- Den energioptimerede landsby Dybvad Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE Dybvad - Den energioptimerede landsby INDHOLD Klimavenlige og miljørigtige huse er moderne 3 Husejere prioriterer

Læs mere

Jerup - Den energioptimerede landsby. Jerup. Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE

Jerup - Den energioptimerede landsby. Jerup. Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE Jerup Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE INDHOLD Klimavenlige og miljørigtige huse er moderne 3 Husejere prioriterer økonomi og indeklima 3 Energiforbrug, varme og boligtype 3 FUNKTIONÆRBOLIG

Læs mere

Referat fra 2. møde d. 27. juni 2013

Referat fra 2. møde d. 27. juni 2013 Arbejdsgruppemøde om Boligejernes behov i Grøn Boligkontrakt 1. juli 2013 J.nr. Ref. MRK Side 1 Referat fra 2. møde d. 27. juni 2013 Formål med mødet Formålet med mødet var at definere afsættet for de

Læs mere

Byggeriets energianalyse 2015 Dansk Byggeris anbefalinger

Byggeriets energianalyse 2015 Dansk Byggeris anbefalinger Byggeriets energianalyse 2015 Dansk Byggeris anbefalinger Min dagsorden Potentialer for energirenovering Fokus på sektorer Virkemidler for energirenovering VE og bygninger Opbyggelige ønsker Potentialer

Læs mere

Resultater af BedreBolig opgjort oktober 2015

Resultater af BedreBolig opgjort oktober 2015 Resultater af BedreBolig opgjort oktober 2015 Overordnede resultater 29 ud af 105 husstande i BedreBolig har udført i alt 121 forskellige energiforbedringer. De 29 husstande har i alt renoveret for knapt

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Grambyvej 19A Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-020675 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af loft. 183 kwh Elvarme 370 kr. 3044 kr. 8.2 år

Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af loft. 183 kwh Elvarme 370 kr. 3044 kr. 8.2 år SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bystrædet 3B Postnr./by: 4050 Skibby BBR-nr.: 250-018443 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lysbovej 4 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-007718 Energikonsulent: Frederik Kindt Toubro Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Opnå en god dialog med boligejeren

Opnå en god dialog med boligejeren Opnå en god dialog med boligejeren Kommunikationsguide til BedreBolig-rådgivere 26. marts 2014 Indhold 1. Formål...3 2. Generelt om kommunikation med boligejeren...4 2.1 Kropssprog...4 2.2 Aktiv lytning...4

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kløvervænget 001 Postnr./by: 4863 Eskilstrup BBR-nr.: 376-013843 Energikonsulent: Preben Funch Hallberg Programversion: EK-Pro, Be06 version 4

Læs mere

BedreBolig i Høje-Taastrup Kommune muligheder for økonomisk og anden støtte

BedreBolig i Høje-Taastrup Kommune muligheder for økonomisk og anden støtte BedreBolig i Høje-Taastrup Kommune muligheder for økonomisk og anden støtte De hidtidige erfaringer med energimodernisering Økonomisk støtte Introduktion til aktører i relation til BedreBolig-ordningen

Læs mere

ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER. Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne

ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER. Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS HVAD ER DET? I Danmark har vi stort fokus på at reducere energiforbruget.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Grønlandsvej 33 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-003463 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

BedreBolig. Energirigtig renovering af private boliger. BB_A4_folder_Medarb_Byggemarked_150123.indd 1

BedreBolig. Energirigtig renovering af private boliger. BB_A4_folder_Medarb_Byggemarked_150123.indd 1 BedreBolig Energirigtig renovering af private boliger BB_A4_folder_Medarb_Byggemarked_150123.indd 1 23/01/15 15:31 2 BedreBolig BedreBolig en helhedsorienteret tilgang til energirenovering BedreBolig er

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rynkebyvej 4 Postnr./by: 5750 Ringe BBR-nr.: 430-015032 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Faaborg

Læs mere

Sammen om BedreBolig. Individuel energirenovering i fællesskab. Villy Fink Isaksen, Wikimedia Commons, License cc-by-sa-4.0.

Sammen om BedreBolig. Individuel energirenovering i fællesskab. Villy Fink Isaksen, Wikimedia Commons, License cc-by-sa-4.0. Sammen om BedreBolig Individuel energirenovering i fællesskab Villy Fink Isaksen, Wikimedia Commons, License cc-by-sa-4.0. Sammen om BedreBolig Hos en BedreBoligrådgiver kan man købe kvalificeret rådgivning

Læs mere

Renovering. Hvad skal jeg vide, før jeg går i gang? I tvivl om energien? Hvordan kommer du videre? Her slipper varmen typisk ud.

Renovering. Hvad skal jeg vide, før jeg går i gang? I tvivl om energien? Hvordan kommer du videre? Her slipper varmen typisk ud. Hvordan kommer du videre? I tvivl om energien? 1. Kontakt en rådgiver Brug en energirådgiver, f.eks. en BedreBolig-rådgiver, til at hjælpe dig med at få overblik over, hvad der skal gøres i huset, og hvilke

Læs mere

BEDRE BOLIG. Opstartsmøde for de 9 første kommuner. 4. december 2013

BEDRE BOLIG. Opstartsmøde for de 9 første kommuner. 4. december 2013 BEDRE BOLIG Opstartsmøde for de 9 første kommuner 4. december 2013 Dagsorden 11.00-11.15 Velkomst og præsentation 11.15-11.45 Indhold i BedreBolig-ordningen Baggrund og introduktion Strategi for lancering

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kippingevej 25 Postnr./by: 4840 Nørre Alslev BBR-nr.: 376-016456 Energikonsulent: Preben Funch Hallberg Programversion: EK-Pro, Be06 version 4

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hans Tausensgade 1 Postnr./by: 5550 Langeskov BBR-nr.: 440-006644 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER Overblik og helhedsløsninger for private boligejere Dette projekt har modtaget støtte fra EUs Horizon 2020 forsknings og innovations program No 649865 Forfatterne

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Gåbensevej 67 Postnr./by: 4840 Nørre Alslev BBR-nr.: 376-013639 Energikonsulent: Preben Funch Hallberg Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Norgesvej 60 Postnr./by: 4700 Næstved BBR-nr.: 370-018278 Management Firma: Management Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

BBR-nr.: 376-001355 Energimærkning nr.: 100126271 Gyldigt 5 år fra: 03-07-2009 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Firma: RL Byggerådgivning ApS

BBR-nr.: 376-001355 Energimærkning nr.: 100126271 Gyldigt 5 år fra: 03-07-2009 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Firma: RL Byggerådgivning ApS SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vestensborg Alle 23 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-001355 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Norupvej 31 Postnr./by: 5450 Otterup BBR-nr.: 480-006788 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Sundby Alle 76 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-000229 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

BBR-nr.: 370-002166 Energimærkning nr.: 100069887 Gyldigt 5 år fra: 10-03-2008 Energikonsulent: Ejvind Endrup Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 370-002166 Energimærkning nr.: 100069887 Gyldigt 5 år fra: 10-03-2008 Energikonsulent: Ejvind Endrup Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kærsangervej 3 Postnr./by: 4250 Fuglebjerg BBR-nr.: 370-002166 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Colbjørnsensvej 25 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-001848 Energikonsulent: Frederik Kindt Toubro Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

BBR-nr.: 376-004533 Energimærkning nr.: 100064773 Gyldigt 5 år fra: 04-02-2008 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Firma: RL Byggerådgivning ApS

BBR-nr.: 376-004533 Energimærkning nr.: 100064773 Gyldigt 5 år fra: 04-02-2008 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Firma: RL Byggerådgivning ApS SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kirkevej 2 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-004533 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hejmdalsvej 45 Postnr./by: 4873 Væggerløse BBR-nr.: 376-033765 Energikonsulent: Preben Funch Hallberg Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Tænk energien med, når du forbedrer din bolig

Tænk energien med, når du forbedrer din bolig Tænk energien med, når du forbedrer din bolig - dine fordele og muligheder ved at renovere energirigtigt Februar 2014 BedreBolig stiller skarpt på energien i boligen De fleste parcelhuse og rækkehuse i

Læs mere

Barrierer for energirenovering af danske parcelhuse

Barrierer for energirenovering af danske parcelhuse Barrierer for energirenovering af danske parcelhuse Andrea Mortensen Cand.polyt.arch am@civil.aau.dk AAU + Isover www.zeb.aau.dk Conference, August 25, 2010 1/13 Parcelhuse opført indtil 2010: 1.036.568

Læs mere

ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU KØBER BOLIG TIL SALG

ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU KØBER BOLIG TIL SALG ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU KØBER BOLIG TIL SALG 1 ENERGIMÆRKNING HVAD ER DET? I Danmark har vi lovpligtig energimærkning af bygninger ved salg og udlejning. Det gælder også for boliger, som fx

Læs mere

Bliv CO 2 -venlig og spar op til 18 kroner om dagen

Bliv CO 2 -venlig og spar op til 18 kroner om dagen 12. august 2009 Bliv CO 2 -venlig og spar op til 18 kroner om dagen Den gennemsnitlige husstand i Danmark bruger omkring 26.000 kroner om året på energi. Alene opvarmning af hjemmet koster i omegnen af

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Tværvej 4 Postnr./by: 4891 Toreby L BBR-nr.: 376-007204 Energikonsulent: Frederik Kindt Toubro Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Frederik

Læs mere

Energirenovering blandt husejere

Energirenovering blandt husejere Energirenovering blandt husejere Spørgeskemaundersøgelse blandt husejere, sommeren 2013 Energirenovering blandt husejere 1. august 2013 side 2/7 Indholdsfortegnelse Undersøgelsens målgruppe... 3 Boligernes

Læs mere

FREMTIDSSIKRING AF KOMPONENTKRAV

FREMTIDSSIKRING AF KOMPONENTKRAV FREMTIDSSIKRING AF KOMPONENTKRAV MÅLGRUPPE Bygningsejere Hvad vil bygningskomponentudskiftningen, der forventes at blive gennemført frem mod 2020, betyde for energibehovet i eksisterende bygninger? Vil

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skovgyden 2 Postnr./by: 5642 Millinge BBR-nr.: 430-008056 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

ARBEJDSGRUPPE BOLIGEJERNES BEHOV 1. møde d. 20. juni 2013

ARBEJDSGRUPPE BOLIGEJERNES BEHOV 1. møde d. 20. juni 2013 ARBEJDSGRUPPE BOLIGEJERNES BEHOV 1. møde d. 20. juni 2013 BOLIGEJERNE I FOKUS Arbejdsgruppens formål Overordnet: Sikre at udviklingen af Grøn Boligkontrakt tager udgangspunkt i boligejernes behov - via

Læs mere

GI & Bygherreforeningen, 8. december Renoveringsgløgg

GI & Bygherreforeningen, 8. december Renoveringsgløgg GI & Bygherreforeningen, 8. december 2011 Renoveringsgløgg Dagens julegodter Tre dagsaktuelle analyser til debat 1.Barriereanalyse Barrierer og muligheder i relation til bygningsrenovering og særligt energirenovering

Læs mere

ESCO Light præsentation. ESCO-light arbejdsgruppen

ESCO Light præsentation. ESCO-light arbejdsgruppen ESCO Light præsentation 14. juni 2010 ESCO-konceptet har været en murbrækker for at få gang i energibesparelserne, specielt i store bygninger, fordi det nedbryder de væsentligste barrierer for energibesparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Sakskøbingvej 129 Postnr./by: 4990 Sakskøbing BBR-nr.: 376-009907 Energikonsulent: Frederik Kindt Toubro Programversion: EK-Pro, Be06 version 4

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Falkenborgvej 36 Postnr./by: 3600 Frederikssund BBR-nr.: 250-000730 Energikonsulent: Per Johansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Udvendig isolering af built-up tag. 3.3 MWh Fjernvarme 1500 kr. 74900 kr. 49.

Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Udvendig isolering af built-up tag. 3.3 MWh Fjernvarme 1500 kr. 74900 kr. 49. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lokesvej 12 Postnr./by: 4873 Væggerløse BBR-nr.: 376-029360 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Holdningsanalyse januar 2013 Energiforbedringer. Rapport vedrørende østjydernes forventninger til investeringer i energiforbedringer i 2013.

Holdningsanalyse januar 2013 Energiforbedringer. Rapport vedrørende østjydernes forventninger til investeringer i energiforbedringer i 2013. Holdningsanalyse januar 2013 Energiforbedringer Rapport vedrørende østjydernes forventninger til investeringer i energiforbedringer i 2013. 1 Metode og baggrund Baggrund og formål Analysen har som formål

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vadebrovej 27 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-005973 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER Overblik og helhedsløsninger for private boligejere Dette projekt har modtaget støtte fra EUs Horizon 2020 forsknings og innovations program No 649865 Forfatterne

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Dronning Sofies Vej 111 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-015751 Energikonsulent: Per Johansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Som led i projektet "Landsbyens Energi", er vi interesseret i at lære mere om landsbyen,

Som led i projektet Landsbyens Energi, er vi interesseret i at lære mere om landsbyen, Kære borger, Som led i projektet "Landsbyens Energi", er vi interesseret i at lære mere om landsbyen, dit energiforbrug og holdninger til energirenovering, da vi dermed kan målrette projektet efter dit

Læs mere

BBR-nr.: 250-000180 Energimærkning nr.: 100113725 Gyldigt 5 år fra: 12-03-2009 Energikonsulent: Per Johansen Firma: PJ Arkitekt- og Ingeniørfirma

BBR-nr.: 250-000180 Energimærkning nr.: 100113725 Gyldigt 5 år fra: 12-03-2009 Energikonsulent: Per Johansen Firma: PJ Arkitekt- og Ingeniørfirma SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bjarkesvej 15 Postnr./by: 3600 Frederikssund BBR-nr.: 250-000180 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vidars Alle 8 Postnr./by: 6700 Esbjerg BBR-nr.: 561-187541 Energikonsulent: Steen Paarup Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: R

Læs mere

Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø

Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø Teknik og Miljø 2012 Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø Energilandsbyprojektet Energilandsbyprojektet er et samarbejde mellem Slagelse Kommune,

Læs mere

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Primulavej 31 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-080398 Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Jensen Energimærkning oplyser om

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Baldersvej 5 Postnr./by: 4873 Væggerløse BBR-nr.: 376-025947 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: RL

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om udskiftning af olie- og gasfyr

Velkommen til informationsmøde om udskiftning af olie- og gasfyr Velkommen til informationsmøde om udskiftning af olie- og gasfyr Energistyrelsens uvildige rådgivning om udskiftning af olie- og naturgasfyr udføres af Energitjenesten i samarbejde med Bolius og Teknologisk

Læs mere

BedreBolig-plan. BOLIGEJER Familien Espersen Ved Grænsen 70 2000 Frederiksberg. BEDREBOLIG-RÅDGIVER Thomas Jensen Påskeliljevej 5 4681 Herfølge

BedreBolig-plan. BOLIGEJER Familien Espersen Ved Grænsen 70 2000 Frederiksberg. BEDREBOLIG-RÅDGIVER Thomas Jensen Påskeliljevej 5 4681 Herfølge Rapportnr.: XXXXX Firmanr.: XXXXXX Dato: 00. måned 2014 BedreBolig-plan BEDREBOLIG-RÅDGIVER Thomas Jensen Påskeliljevej 5 4681 Herfølge 56 78 12 34 info@thomasjensen.dk CVR: 12345678 BOLIGEJER Familien

Læs mere

Kom godt i gang. Inspiration til BedreBolig-rådgivere

Kom godt i gang. Inspiration til BedreBolig-rådgivere Kom godt i gang Inspiration til BedreBolig-rådgivere 2 BedreBolig BedreBolig 3 Indhold Velkommen til BedreBolig... 4 Målrettet markedsføring... 5 Hjemmesiden det centrale omdrejningspunkt... 7 BedreBolig-sekretariatet

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Viaduktvej 6 Postnr./by: 6360 Tinglev BBR-nr.: 580-015339 Energikonsulent: Knud Midtgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Knud Midtgaard

Læs mere

Danskerne og energibesparelser adfærd og holdninger

Danskerne og energibesparelser adfærd og holdninger Danskerne og energibesparelser adfærd og holdninger Potentialer for energibesparelser i danskernes boliger. Konkrete og enkle energispareforslag fra TEKNIQ din installatør gir dig råd Danskerne og energibesparelser

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vaasevej 12 Postnr./by: 4891 Toreby L BBR-nr.: 376-009142 Energikonsulent: Frederik Kindt Toubro Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Østvej 1 Postnr./by: 4880 Nysted BBR-nr.: 376-012074 Energikonsulent: Frederik Kindt Toubro Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Preben

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bjørnø 19 Postnr./by: 5600 Faaborg BBR-nr.: 430-011467 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Faaborg

Læs mere

Københavns Erhvervsakademi. Hvor stort er renoveringsvolumen af vores etageboligbyggeri Torben Kaas, Dansk Byggeri

Københavns Erhvervsakademi. Hvor stort er renoveringsvolumen af vores etageboligbyggeri Torben Kaas, Dansk Byggeri Københavns Erhvervsakademi Hvor stort er renoveringsvolumen af vores etageboligbyggeri Torben Kaas, Dansk Byggeri Potentiale Bygningsbestanden fordelt på opførelsestidspunkt og udviklingen i BRs energikrav

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bolteskovvej 3 Postnr./by: 5750 Ringe BBR-nr.: 430-012991 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Havrevænget 1 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-005463 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Diskovej 6 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-00393 Energikonsulent: Preben Funch Hallberg Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rolighedsvej 13 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-113235 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

En enkel oversigt over grafiske elementer

En enkel oversigt over grafiske elementer Quickguide En enkel oversigt over grafiske elementer BedreBolig 3 Indhold Introduktion...5 Logo...6 Farver...8 Typografi... 10 Stregen... 12 Illustrationer... 14 Billeder... 16 Eksempel på brug af de grafiske

Læs mere

Energimærke. Årlig besparelse i energienheder mm mod kælder 1.4 MWh Fjernvarme 540 kr kr. 8.8 år

Energimærke. Årlig besparelse i energienheder mm mod kælder 1.4 MWh Fjernvarme 540 kr kr. 8.8 år SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Præstevænget 4 Postnr./by: 5610 Assens BBR-nr.: 420-00268-9 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Mosegårdsvej 12 Postnr./by: 5881 Skårup Fyn BBR-nr.: 479-061092 Energikonsulent: Søren Surrow Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Preben

Læs mere

BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning nr.: 100133504 Gyldigt 5 år fra: 09-09-2009 Energikonsulent: Bjarne Jensen Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen

BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning nr.: 100133504 Gyldigt 5 år fra: 09-09-2009 Energikonsulent: Bjarne Jensen Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Grænsevej 50 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Notat om omfattende energirenovering som alternativ til nedrivning og eventuelt nybyggeri

Notat om omfattende energirenovering som alternativ til nedrivning og eventuelt nybyggeri Notat om omfattende energirenovering som alternativ til nedrivning og eventuelt nybyggeri Kontor/afdeling Center for Erhverv og Energieffektivitet Dato 21. juni 2016 J nr. 2016-787 /mra, hlm Som en del

Læs mere

Få mere for din bolig

Få mere for din bolig ZEROboligmæglerne vejleder dig til et bedre energimærke Få mere for din bolig med et godt energimærke Energirenovering forøger værdien af din bolig Bright Green Business Energirenovering forøger værdien

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nystedvej 36 Postnr./by: 4891 Toreby L BBR-nr.: 376-007237 Energikonsulent: Frederik Kindt Toubro Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Assensvej 140B 5750 Ringe BBR-nr.: 430-012836 Energikonsulent: Henning M. Boisen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Saxes Alle 7 Postnr./by: 4990 Sakskøbing BBR-nr.: 376-020143 Energikonsulent: Frederik Kindt Toubro Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Årlig besparelse i energienheder. 1 Hulmursisolering. 11 MWh Fjernvarme 4310 kr kr. 6.1 år

Energimærke. Årlig besparelse i energienheder. 1 Hulmursisolering. 11 MWh Fjernvarme 4310 kr kr. 6.1 år SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rimmervej 15 Postnr./by: 9990 Skagen BBR-nr.: 813-176707 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Kursus i etablering af lokale partnerskaber. Kursussted Dato, år

Kursus i etablering af lokale partnerskaber. Kursussted Dato, år Kursus i etablering af lokale partnerskaber Kursussted Dato, år 1 Kursus i etablering af lokale partnerskaber Kursusprogram Work-shops! Om Energitjenesten Introduktion til kursus og drejebogen Formålet

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Østerbrogade 29 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-001290 Energikonsulent: Frederik Kindt Toubro Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Dansgade 7 Postnr./by: 8260 Viby J BBR-nr.: 751-072929 Energikonsulent: Ole Toustrup Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Aarhus/Ebeltoft

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Blichersvej 012 Postnr./by: 8723 Løsning BBR-nr.: 766-000135 Energikonsulent: Brian Aaboe Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Aaboe Arkitekt

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Præsteparken 6 Postnr./by: 4894 Øster Ulslev BBR-nr.: 376-011252 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nyvej 4 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-006979 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: RL Byggerådgivning

Læs mere

Den aktuelle energipolitik i Danmark - byggeriets rolle i de politiske målsætninger. Teknologirådet 20. marts 2013 Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri

Den aktuelle energipolitik i Danmark - byggeriets rolle i de politiske målsætninger. Teknologirådet 20. marts 2013 Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri Den aktuelle energipolitik i Danmark - byggeriets rolle i de politiske målsætninger Teknologirådet 20. marts 2013 Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri Agenda Politiske målsætninger og energiforbrug i bygninger

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Haraldsborgvej 54 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-136567 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Elmevang 2 Postnr./by: 4970 Rødby BBR-nr.: 360-026892-001 Energikonsulent: Søren Funch Jensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

BBR-nr.: 376-003097 Energimærkning nr.: 100119871 Gyldigt 5 år fra: 07-05-2009 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Firma: RL Byggerådgivning ApS

BBR-nr.: 376-003097 Energimærkning nr.: 100119871 Gyldigt 5 år fra: 07-05-2009 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Firma: RL Byggerådgivning ApS SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Læsøvej 9 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-003097 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bistrupgårdsvej 25 Postnr./by: 3460 Birkerød BBR-nr.: 230-013397 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU KØBER BOLIG KØBT

ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU KØBER BOLIG KØBT ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU KØBER BOLIG KØBT 1 ENERGIMÆRKNING HVAD ER DET? I Danmark har vi lovpligtig energimærkning af bygninger ved salg og udlejning. Det gælder også for boliger, som fx enfamilieshuse.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vægtens Kvarter 134 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 5220 Odense SØ BBR-nr.: 461-571034 Energikonsulent: Bodolf Hansen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere