Referat fra 2. møde d. 27. juni 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra 2. møde d. 27. juni 2013"

Transkript

1 Arbejdsgruppemøde om Boligejernes behov i Grøn Boligkontrakt 1. juli 2013 J.nr. Ref. MRK Side 1 Referat fra 2. møde d. 27. juni 2013 Formål med mødet Formålet med mødet var at definere afsættet for de videre drøftelser i forhold til målgrupper og konceptets centrale elementer, at drøfte ydelser og proces for boligejeren samt at få gruppens input til test af konceptet blandt boligejere. Materiale udsendt forud for mødet Dagsorden for mødet Deltagere Jørn Johansen, Jørn Johansen A/S Jan Felland, Bolius Michael Koch, Danske Ark Steen Olesen,Høje-Taastrup Kommune Tommy Olsen, Energitjenesten Louise Johnsen, ProjectZero Susanne Kuhn, Rockwool Jan Eske Schmidt, Tekniq Peter Lundberg, DI Handel Mieke Bak Rasmussen, Dansk Byggeri Kai Borggreen, Videncenter for energibesparelser i bygninger Vibeke Andersen, Det Økologiske Råd Lars Korsholm, Energistyrelsen Martine Kildeby, Energistyrelsen Louise W. Klinker, 1508 Oplægsholdere Louise Johnsen, ProjectZero Energistyrelsen Amaliegade København K Tlf Fax Ekspeditionstid: Mandag-torsdag Fredag CVR-nr EAN-nr Tlf dir

2 Dagsorden 1. Opfølgning på sidste møde v/martine Kildeby, ENS 2. Oplæg: Erfaringer fra ProjectZero v/ Louise Johnsen, ProjectZero 3. Ydelser og proces i Grøn Boligkontrakt samt hjemmeside 4. Budskaber og konceptets identitet 5. Test af konceptet blandt boligejerne 6. Opsamling og næste møde v/ Martine Kildeby, ENS Drøftelser og kommentarer Ad. 1 Deltagere, der ikke var til stede ved første møde, præsenterede sig. Referatet fra første møde i arbejdsgruppen blev godkendt med en enkelt tilføjelse vedrørende udfordringerne omkring konceptets tætte relation til Energimærket. Referatet lægges på Energistyrelsens hjemmeside i løbet af uge 28 sammen med referater fra de øvrige arbejdsgruppemøder. Der blev samlet op på drøftelserne fra sidste møde omkring de segmenter blandt boligejerne, der skal fokuseres på i forbindelse med Grøn Boligkontrakt. Der var enighed om at arbejde videre med 4 målgrupper: 1. Køberne, 2. de forandringsparate, der står foran større renovering af boligen, 3. de sikkerhedssøgende, der gerne vil sikre deres økonomiske fremtid (tilhører typisk 60+-segmentet) og 4. dem, der alligevel skal, som i modsætning til de andre segmenter tvinges til vedligeholdelse og renoverer af nød, men skal tænke energirenovering ind når de gør det. Yderligere blev der fulgt op på de mest centrale elementer, der skal kendetegne konceptet. Drøftelserne mundede ud i enighed om at følgende elementer er centrale: Tryghed og tillid gennem processen Nemt at bruge og forstå Udgangspunkt i behov Attraktivt Blandt virkemidler til opnåelse af dette blev listet: Sammensatte virkemidler Synlighed Gruppen blev enige om at lade ordet uvildighed udgå blandt de vigtigste elementer, da det vurderedes vigtigere at boligejeren har tillid til den grønne aktør, og at uvildighed hvis dette er opfyldt er sekundært og vil give for mange restriktioner for, hvem den grønne aktør kan være. Ordet attraktivt omfatter både at konceptet er økonomisk og indholdsmæssigt attraktivt for boligejeren. Side 2

3 Ad. 2 Hovedelementerne i projektet ZERObolig blev gennemgået af Louise Johnsen fra ProjectZero i Sønderborgområdet. Nogle af de vigtigste pointer fra projektet var: Projektet har omfattet opgradering af håndværkere til energivejledere. Der er blevet stillet en uvildig energivejleder, Charlie Lemtorp, til rådighed for boligejerne. Boligejerne har kunnet booke en gratis gennemgang af boligen hos Charlie via en formular på ZERObolig-hjemmesiden. Her skulle boligejeren angive indledende data om bygningens tilstand og energiforbrug til grund for gennemgangen. Boligejerne gav tilladelse til at der måtte indhentes oplysninger om energiforbrug fra energiselskabet. Boligejerne har fået en times gratis gennemgang af boligen, en samtale til afdækning af adfærd og mulige energimæssige tiltag, en ikke-teknisk men let forståelig rapport med forslag til forbedring, materiale med kontaktinformation på udførende. Konceptet bakkes op af områdets pengeinstitutter, som anbefaler energirenovering og tilbyder energilån til deres kunder, da de vil gerne være en del af visionen. De boligejere, der henvises fra banken prioriteres først til en gennemgang. Der er igangsat erfaringsopsamling ved målrettede spørgeskemaer pr. mail idet første pulje til konceptet netop er afsluttet. Det vurderes at være afgørende, at gennemgangen af boligen var gratis. Det vigtigste element har været den personlige kontakt og samtale det har givet boligejerne tryghed. Det har været vigtigt for boligejerne, at Charlie var uvildig og talte deres sag. Det er vigtigt med synliggørelse af indsatsen, det kan fx være en mærkat på postkassen. I ZERObolig synliggøres de udførte renoveringer ved illustration af cases og energivejledere på et interaktivt kort (www.zeromap.dk). Ugeaviser og nyhedsbreve har haft stor effekt. Den lokale forankring er vigtig, og det foreslås derfor i forbindelse med Grøn Boligkontrakt at etablere en rådgiverfunktion i kommunerne. Lars Korsholm nævnte virksomheden Botjek a/s, som et eksempel på en virksomhed, der har udviklet et produkt, der indeholder en række lighedspunkter med nogle af de elementer, som forventes at indgå i Grøn boligkontrakt. Produktet, E-Renoveringsrapporten, er en rapport, som boligejeren kan bruge til at styrke sit beslutningsgrundlag i forhold til at energiforbedre sin bolig. Rapportens data baserer sig på boligens energimærke, og den indeholder en række udvalgte forbedringsforslag med angivelse af, hvordan finansiering kan opnås via den foreslåede energibesparelse. Konceptet er relativt nyt, men er et eksempel på, at en privat aktør kan se en business case i at tilbyde boligejeren en ydelse, der indeholder en række lighedspunkter med nogle af de elementer, som forventes at indgå i Grøn boligkontrakt. Ad. 3 Ydelser og proces Gruppen drøftede de konkrete ydelser og processen i Grøn Boligkontrakt set fra boligejerens Side 3

4 synspunkt. Det blev endnu engang slået fast, at den indledende samtale med boligejeren er helt central for, at der igangsættes en kortlægning og efterfølgende renovering. Opdeling af ydelserne i pakker afhængig af renoveringens omfang blev foreslået. Forslaget gik på, at boligejeren kunne have forskellige indgange til OneStopShoppen afhængig af omfanget af projektet. Der var dog enighed i gruppen om, at den indledende kortlægning er en helt central del af konceptet, og at processen således altid bør starte her med en grøn aktør. De boligejere, der har mindre projekter skal netop tilbydes den mere holistiske tilgang til renovering, som opnås ved kortlægningen. Herefter kan ydelser til- og fravælges. Det blev i forlængelse af dette diskuteret, om udarbejdelse af et Energimærke skal være en del af kortlægningen. Der blev gjort opmærksom på, at Energimærket skal suppleres indholdsmæssigt og omfangsmæssigt for at få åbnet boligejernes øjne for en helhedstænkning på energiforbedringer. Energiforbedringer er en del af det hele og hver gang der arbejdes med boligen. I tilfælde af EM som grundlag var der enighed om, at det skal suppleres med parametre som indeklima og komfort samt et modul til vurdering af adfærd i boligen. Der var i højere grad opbakning til en model hvor det skal være et tilvalg at få udarbejdet et energimærke. Dog var der en fælles opfattelse af, at kortlægningen i alle tilfælde bør bygge på den samme beregningsmotor som for Energimærket. Der blev imidlertid påpeget nogle problemstillinger ved at anvende energimærket som grundlag for kortlægningen, da priserne i energimærket ikke er korrekte, og mange renoveringsforslag ikke medtages, da de ikke kategoriseres som rentable. Det blev understreget at det adfærdsmæssige element i alle tilfælde skal kobles på. Det blev også drøftet hvorvidt den grønne aktør selv skulle kunne udarbejde et energimærke, eller om han bare skal kunne indhente denne ydelse på lige fod med udførelsen af selve renoveringen. Dette kan være en alternativ tilgang til at den grønne aktør selv skal være uddannet til at udarbejde et energimærke. Der var umiddelbart åbenhed over for en sådan løsning. Det blev nævnt, at den grønne aktør, efter udarbejdelse af en plan til boligejeren, skal kunne hente kompetencer ind efter behov og projektets omfang. I forhold til standarddokumentet blev det drøftet, at dette har større betydning for nogle af målgrupperne end andre. Som udgangspunkt skal boligejerne have friværdi til at energirenovere, hvilket også vurderes at være tilfældet for størstedelen af boligejere i de segmenter, der fokuseres på. Hjemmesiden Deltagerne blev præsenteret for de første skitser og tanker omkring hjemmesiden. Der blev konkret foreslået en teaser på forsiden med udgangspunkt i brugerens bolig og potentielle besparelser. Det vurderedes vigtigt at boligejeren kan følge med i processen på hjemmesiden, men gruppen rejse et flag i forhold til at gøre processen for tung for den grønne aktør. Særligt i forbindelse med den foreslåede chat-funktion kan der ligge mange timer for aktøren. Der er som minimum behov for forventningsafstemning med boligejeren om niveauet for dialog. Side 4

5 Der kom forslag til, at boligejeren ligesom i ZERObolig kan angive nogle indledende data, der kan ligge til grund for samtalen med aktøren. Der kom også forslag til, at boligejeren kan give tilladelse til, at andre kan følge processen på hjemmesiden. Ad. 4 Budskaber og konceptets identitet nåede kun at blive drøftet meget kort, men deltagerne har fået mulighed for at komme med kommentarer til forslag til budskaber i præsentationen og input til konceptets identitet frem til næste møde, hvor der samles op på disse emner. Ad. 5 Deltagerne blev præsenteret for en indledende plan for test af konceptet blandt boligejerne. Til afholdelse af fokusgrupper var der den kommentar, at det er vigtigt at sikre den rigtige sammensætning af gruppen, som skal være på forskellige vidensniveauer ift. energirenovering. Konkret output fra mødet Input til beskrivelse af ydelser og proces i konceptet samt den grønne aktørs rolle. Input til hjemmesideudvikling og test af konceptet. Opfølgningspunkter Der skal på næste møde følges op på konceptets identitet og budskaber i konceptet. Mødedatoer og kommende proces 3. møde i arbejdsgruppen: 26. august kl i Energistyrelsen 4. møde i arbejdsgruppen: 5. september kl i Energistyrelsen Afbud og praktiske spørgsmål bedes stilet til Henrik Skyggebjerg på Andet Side 5

Evaluering af One-Stop- Shopping ved energieffektivisering af parcelhuse. Udarbejdet af Dansk Byggeri

Evaluering af One-Stop- Shopping ved energieffektivisering af parcelhuse. Udarbejdet af Dansk Byggeri Evaluering af One-Stop- Shopping ved energieffektivisering af parcelhuse Udarbejdet af Dansk Byggeri Oktober 2013 Indhold Indledning... 2 Baggrund... 2 Leverancer og aktivitetsopgørelse... 3 Leverancer...

Læs mere

Initiativer til at fremme energirenovering

Initiativer til at fremme energirenovering Rapport fra InnoBYG projektet Bæredygtig energirenovering Initiativer til at fremme energirenovering af enfamiliehuse - Et hurtigt overblik Lies Vanhoutteghem Carsten Rode Rapport Institut for Byggeri

Læs mere

BedreBolig. Information til fagfolk om BedreBolig en ny godkendelsesordning under Energistyrelsen om energirenovering af enfamiliehuse

BedreBolig. Information til fagfolk om BedreBolig en ny godkendelsesordning under Energistyrelsen om energirenovering af enfamiliehuse BedreBolig Information til fagfolk om BedreBolig en ny godkendelsesordning under Energistyrelsen om energirenovering af enfamiliehuse 13. december 2013 Baggrund BedreBolig en ny ordning til energirenovering

Læs mere

Referat fra 4. møde den 5. september 2013

Referat fra 4. møde den 5. september 2013 Arbejdsgruppemøde om Finansiering i Grøn Boligkontrakt 11. september 2013 J.nr. Ref JWA/HSK Side 1 Referat fra 4. møde den 5. september 2013 Formål med mødet Præsentationer fra aktører i markedet til inspiration

Læs mere

Kom godt i gang. Inspiration til lokal forankring

Kom godt i gang. Inspiration til lokal forankring Kom godt i gang Inspiration til lokal forankring 0 BedreBolig BedreBolig 3 Indhold Enkel energirådgivning for boligejere...4 BedreBolig i din kommune...7 En landsdækkende indsats...8 Sekretariat og rejsehold

Læs mere

Kom godt i gang. Inspiration til BedreBolig-rådgivere

Kom godt i gang. Inspiration til BedreBolig-rådgivere Kom godt i gang Inspiration til BedreBolig-rådgivere 2 BedreBolig BedreBolig 3 Indhold Velkommen til BedreBolig... 4 Målrettet markedsføring... 5 Hjemmesiden det centrale omdrejningspunkt... 7 BedreBolig-sekretariatet

Læs mere

Videncenter for energibesparelser i bygninger. En evaluering

Videncenter for energibesparelser i bygninger. En evaluering Videncenter for energibesparelser i bygninger En evaluering 22-02-2012 Udarbejdet af: Mikael Togeby, Sirid Sif Bundgaard og Anders E. Larsen Ea Energianalyse Frederiksholms Kanal 4, 3. th. 1220 København

Læs mere

Evaluering af Videncenter for energibesparelser i Bygninger. Ole Michael Jensen SBi/Ålborg Universitet

Evaluering af Videncenter for energibesparelser i Bygninger. Ole Michael Jensen SBi/Ålborg Universitet Evaluering af Videncenter for energibesparelser i Bygninger Ole Michael Jensen SBi/Ålborg Universitet November 2011 1 2 Forord Formålet med denne evaluering af Videncenter for energibesparelser i bygninger

Læs mere

ENERGISTYRELSEN PILOTPROJEKT FOR INDIVIDUEL RÅDGIVNING AF BOLIGEJERE MED OLIEFYR VEDRØRENDE INSTALLATION AF VARMEPUMPE

ENERGISTYRELSEN PILOTPROJEKT FOR INDIVIDUEL RÅDGIVNING AF BOLIGEJERE MED OLIEFYR VEDRØRENDE INSTALLATION AF VARMEPUMPE ENERGISTYRELSEN PILOTPROJEKT FOR INDIVIDUEL RÅDGIVNING AF BOLIGEJERE MED OLIEFYR VEDRØRENDE INSTALLATION AF VARMEPUMPE BESKRIVELSE AF OPGAVELØSNING SAMT EFFEKTVURDERING MARTS 2012 MARTS 2012 ENERGISTYRELSEN

Læs mere

Tænk energien med, når du forbedrer din bolig

Tænk energien med, når du forbedrer din bolig Tænk energien med, når du forbedrer din bolig - dine fordele og muligheder ved at renovere energirigtigt Februar 2014 BedreBolig stiller skarpt på energien i boligen De fleste parcelhuse og rækkehuse i

Læs mere

Information til finanssektoren om BedreBolig

Information til finanssektoren om BedreBolig Information til finanssektoren om BedreBolig En ny ordning til at fremme energirenovering af boliger Februar 2014 Danske boliger skal være mere energieffektive BedreBolig er en ny ordning, som skal gøre

Læs mere

NETVÆRKSGRUPPERNES GRUNDKATALOG APRIL 156 KONKRETE FORSLAG TIL INITIATIVER TIL FREMME AF ENERGIRENOVERING

NETVÆRKSGRUPPERNES GRUNDKATALOG APRIL 156 KONKRETE FORSLAG TIL INITIATIVER TIL FREMME AF ENERGIRENOVERING NETVÆRKSGRUPPERNES GRUNDKATALOG APRIL 2013 156 KONKRETE FORSLAG TIL INITIATIVER TIL FREMME AF ENERGIRENOVERING 1 Indledning - Netværksgruppernes Grundkatalog Realiseringen af regeringens mål om, at energiforsyningen

Læs mere

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde med Grøn Puls Systemanalyse Institut for Systemer, Produktion og Ledelse Danmarks

Læs mere

Husejerne lukker øjnene for energifrås

Husejerne lukker øjnene for energifrås 2. Nr. årgang 7 4. årgang Nr. 1 Januar August Januar 2010 2013 2010 2 Foto Anders Bach TEMA Husejerne lukker øjnene for energifrås 9 ud af 10 danske husejere mener ikke, at deres bolig har brug for energiforbedringer.

Læs mere

BEDRE BOLIG. Opstartsmøde for de 9 første kommuner. 4. december 2013

BEDRE BOLIG. Opstartsmøde for de 9 første kommuner. 4. december 2013 BEDRE BOLIG Opstartsmøde for de 9 første kommuner 4. december 2013 Dagsorden 11.00-11.15 Velkomst og præsentation 11.15-11.45 Indhold i BedreBolig-ordningen Baggrund og introduktion Strategi for lancering

Læs mere

GRØN BOLIGKONTRAKT KONCEPTTEST I FOKUSGRUPPER

GRØN BOLIGKONTRAKT KONCEPTTEST I FOKUSGRUPPER GRØN BOLIGKONTRAKT KONCEPTTEST I FOKUSGRUPPER Indhold 1. UNDERSØGELSESDESIGN 2. TESTEDE MATERIALER 3. KONKLUSIONER 4. ANBEFALINGER 5. BAGGRUND OG MOTIVATION FOR AT RENOVERE 6. NAVN OG LOGO 7. BUDSKABER

Læs mere

Styrk forretningen med et professionelt energinetværk. en guide til håndværkere, energiselskaber, kommuner og finansieringsinstitutter

Styrk forretningen med et professionelt energinetværk. en guide til håndværkere, energiselskaber, kommuner og finansieringsinstitutter Styrk forretningen med et professionelt energinetværk en guide til håndværkere, energiselskaber, kommuner og finansieringsinstitutter Find nøglen til markedet For boligejerne er det ofte en uoverskuelig

Læs mere

Afrapportering og evaluering - TUP-projekt nr. 128212. Den praktiske klimavejleder

Afrapportering og evaluering - TUP-projekt nr. 128212. Den praktiske klimavejleder Afrapportering og evaluering - TUP-projekt nr. 128212 Den praktiske klimavejleder Titel: Den praktiske klimavejleder Udarbejdet for: Undervisningsministeriet. Den Tværgående UdviklingsPulje Udarbejdet

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Dagsorden med indstillinger

Dagsorden med indstillinger 1 Albertslund den 11. januar 2011 Forum: Styregruppen for Plan C Tid: Tirsdag den 18. januar 2011 kl. 14:30 16:00 Sted: Gate 21, Vognporten 2, 2620 Albertslund Deltagere: Niels Carsten Bluhme, Jørn Jensen,

Læs mere

Modul 1: Hvad er god energirådgivning?

Modul 1: Hvad er god energirådgivning? 1 Modul 1: Indholdsfortegnelse: Rådgivningens formål...2 Den gode rådgivning...2 Fokus på formidlingen...3 Energimærkningsordningen i udvikling...3 Energimærkningens indhold...4 5 gode råd...5 10 ting

Læs mere

Opnå en god dialog med boligejeren

Opnå en god dialog med boligejeren Opnå en god dialog med boligejeren Kommunikationsguide til BedreBolig-rådgivere 26. marts 2014 Indhold 1. Formål...3 2. Generelt om kommunikation med boligejeren...4 2.1 Kropssprog...4 2.2 Aktiv lytning...4

Læs mere

Evaluering af BedreBolig-ordningen

Evaluering af BedreBolig-ordningen Evaluering af BedreBolig-ordningen Testforløb i ni kommuner Geelmuyden Kiese Denmark Jorcks Passage 1 A, 3. Sal, 1162 Copenhagen (+45) 33 95 96 97, gknordic.com/dk denmark@gknordic.com Dato: 2014.06.12

Læs mere

Evaluering af BedreBoligordningens. - Kontaktpunkterne

Evaluering af BedreBoligordningens. - Kontaktpunkterne Evaluering af BedreBoligordningens testforløb - Kontaktpunkterne Energistyrelsen 27. juni 2014 Agenda Baggrund og formål Hovedkonklusioner Anbefalinger Baggrund og formål Energistyrelsen har bedt (GK),

Læs mere

Klimapakker til energirenovering af 60 er og 70 er boliger

Klimapakker til energirenovering af 60 er og 70 er boliger Klimapakker til energirenovering af 60 er og 70 er boliger Samt udarbejdelse af plan for etablering af et landsdækkende markedsføringsnetværk - med afsæt i 950 boliger i Fløng Nye vinduer og døre E erisolering

Læs mere

Roskilde seminar 28 april 2011, Snekken.

Roskilde seminar 28 april 2011, Snekken. Der kom mange spændende forslag på banen men gennemgående er hovedlinjen en efterspørgsel på rammer for en videre udvikling. Med den videre udvikling gik 2 elementer igen: Netværksdannelse og Information

Læs mere

1 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN

1 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN 1 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN Vejen til uddannelse og beskæftigelse 2 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN INDHOLD 0. Indledning 4 1. Hvorfor - Vejen til uddannelse og beskæftigelse? 5 2. Guide

Læs mere

UDKAST - Notat vedrørende brugerinvolvering, Nyt OUH

UDKAST - Notat vedrørende brugerinvolvering, Nyt OUH UDKAST - Notat vedrørende brugerinvolvering, Nyt OUH 1. Formål I notatet sættes fokus på brugerinvolveringen i projekt Nyt OUH, herunder nogle indledende tanker om målsætninger, principper, strategi og

Læs mere

Evaluering af Projekt Grøn Generation

Evaluering af Projekt Grøn Generation INSTITUT FOR NATURFAGENES DIDAKTIK DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Evaluering af Projekt Grøn Generation Første delrapport 2014 Olga Trolle / August 2014 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ny servicemail til BedreBolig-rådgivere

Ny servicemail til BedreBolig-rådgivere Servicemail nr. 1 maj 2014 Ny servicemail til BedreBolig-rådgivere BedreBolig-sekretariatet og Energistyrelsen får løbende gode input fra BedreBoligrådgivere, der kan bidrage til at forbedre rammerne for

Læs mere