BEDRE BOLIG. Opstartsmøde for de 9 første kommuner. 4. december 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BEDRE BOLIG. Opstartsmøde for de 9 første kommuner. 4. december 2013"

Transkript

1 BEDRE BOLIG Opstartsmøde for de 9 første kommuner 4. december 2013

2 Dagsorden Velkomst og præsentation Indhold i BedreBolig-ordningen Baggrund og introduktion Strategi for lancering og markedsføring De ni kommuners opgave Frokost Plan for det fremadrettede forløb Spørgsmål og næste step

3 Velkomst og præsentation Kort præsentation Baggrund for deltagelse

4 En del af Vækstplan DK

5 Politisk baggrund og kontekst Overordnet formål: Understøtte målsætningen om grøn omstilling Fremme energirenoveringer af private boliger Fjerne barrierer for energirenovering gøre det nemt og overskueligt Samlet rådgivningspakke alt rådgivning hos en aktør Skabe vækst og arbejdspladser (ses i sammenhæng med BoligJobordningen)

6 Mange initiativer på området Energiaftalen og Klimaplan Vækstplan for Energi og Klima Byggepolitisk strategi Kommunal strategisk planlægning Energirenoveringsstrategien Energispareaftalen med energiselskaberne Energimærkningsordningen

7 Hvilke muligheder giver BedreBolig ordningen? FOR BOLIGEJEREN? Nem og overskuelig indgang til viden og rådgivning Boligen lever op til fremtidens krav om en energirigtig bolig Kan mærkes i boligejerens økonomi FOR DEN GRØNNE AKTØR? Sikret mulighed for at kunne tilbyde kvalificeret rådgivning Adgang til viden og værktøjer og kommunikations- og samarbejdskompetencer FOR CENTRALE INTERESSENTER/KONTAKTPUNKTER? Markedet kan vækste Styrkelse af tværfaglighed og samarbejde Bedre vurderingsgrundlag for banker og realkreditinstitutioner Et konkret værktøj for kommunerne

8 Bedre Bolig koncept og de centrale aktører De centrale aktører FINANSIELLE INSTITUTIONER Finansiel institution Anvendelse og ejerskab af standarddokument ENERGISELSKABER Udvikle og fremme anvendelse af Bedre Bolig Besparelsen Betaler. Lettere lånerådgivning til energirenovering Rådgivning om energibesparelser Understøtte via tilskud til konkrete ydelser, fx kortlægning Energiselskaber Etablering af certificerede grønne aktører Markedsføring Boligejer GRØN AKTØR UNDERLEVERANDØRER Underleverandører Udførelse DEN GRØNNE AKTØR Andre ydelser Kvalificeret og samlet rådgivning Kortlægning og plan for energirenovering Finansieringsmæssige beregninger til lånevurdering Styring af renoveringsproces Godkendelse af det udførte arbejde

9 Proces for konceptudviklingen ARBEJDSGRUPPEMØDER WORKSHOP 1. Energiselskabernes rolle OPSTARTMØDER 2. Certificering af de grønne aktører UDVIKLINGSFASE INDFASET LANCERING 3. Finansielle elementer 4. Boligejernes behov 5. Følgegruppe MAJ JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER JANUAR FEBRUAR

10 Boligejerens proces

11 Boligejerne: Målgruppen i første omgang Køberne De forandringsparate De sikkerhedssøgende Dem der alligevel skal

12 En godkendelsesordning med krav til ydelser og kompetencer Screening (Online) GA Kortlægningsydelse Uddannelsesmodul 1 Proces-/projektledelse og kundeorienteret salg og kommunikation GA Byggeledelsesydelse Uddannelsesmodul 3 Energi og bygninger Uddannelsesmodul 2 Byggeledelse

13 Godkendelsesordning: Udannelsesforløb "Uddannelsesforløb for hhv.: Håndværkere med dokumenteret viden om energirenovering (fx Energivejledere) Arkitekter med dokumenteret viden om energirenovering (fx Boligarkitekter) Energimærkningskonsulenter Bygningskonstruktører, bygningsingeniører Uddannelsesforløb i to moduler: Modul 1: Kortlægningsydelsen kortlægning, beregning, plan, standarddokument Modul 2: Byggeledelsesydelsen tilbudsindhentning, projektering, tilsyn, afleveringsforretning"

14 ADMONEO Finansielle institutioner får et standarddokument Økonomien Gns. besparelse / md Årlig besparelse i driftsomkostninger og låneafdrag Forudsætninger X.XXX kr. Rente x,y% Energipriser w,v% Finansieringsform Banklån 20 år Mens der afdrages Projektomkostninger XX.XXX kr. Når afdraget År 1År 2År 3År 4År 5År 6År 7År 8År 9År 10År 11År 12 ÅR 13 År 15År 15År 16År 17År 18År 19År 20 Fald i årlige driftsomkostninger Årlig ydelse på lån Udførelse Energimærkning Grøn aktør I alt xyz.vxy kr z.vxy kr yz.vxy kr xyz.vxy kr Forbrug pr. måned Vand Varme El Månedligt forbrug (m3) Månedligt forbrug (KJ) Månedligt forbrug (KwH) Enheder xx m 3 xx KJ xx kmh I dag Besparelse Efter renovering Omkostning Enheder Omkostning Enheder Omkostning xx kr. -xx m 3 -xx kr. xx m 3 xx kr. xx kr. -xx KJ -xx kr. xx KJ xx kr. xx kr. -xx kmh -xx kr. xx kmh xx kr. Projektet Renovering og effekt Ændring i energimærke Adfærdsforudsætninger og anbefalinger Indendørstemperatur Brug sparepærer Vinduet lukket v. udluftning Etc

15 ADMONEO STRATEGI FOR LANCERING OG MARKEDSFØRING

16 Formålet med strategi for markedsføring At skabe et solidt grundlag for BedreBolig-ordningen i markedet At BedreBolig-ordningen bidrager til, at energioptimering bliver en naturlig del af det at overveje renovering af en privatbolig At skabe et bredt kendskab til BedreBolig-ordningen og de muligheder, ordningen indeholder At give målrettet og troværdig information om energirenovering af private boliger og de fordele, det medfører

17 Anbefalinger fra arbejdsgrupper og interessenter Gradvis udrulning af konceptet Lokal forankring af ordningen gennem kommuner Aktivering af kontaktpunker til at understøtte og formidle ordningen Indledende fokus på de mest motiverede målgrupper blandt boligejerne, og dem med økonomisk råderum Bredere budskaber end tilbagebetalingstider og isoleringstykkelser også indeklima, sundhed, komfort, æstetik, lysindfald, funktionalitet mv.

18 Strategi for markedsføring to spor Kommunikation direkte til målgrupperne Kommunen som central aktør Byggeriet s aktører Håndværkere Bedre Bolig Besparelsen Betaler. Kommunikation til aktører Arkitekter Ingeniører Byggemarkeder Aktører reklamerer for BB Boligejerne BB Henvisning til ordningen Finansieringsinstitutioner Energiselskaber Ejendomsmæglere Energirådgivere Målgrupper efterspørger konceptet hos aktører Andre 18 Advice Copyright

19 Kommunikation med boligejeren

20 Kommunikation på hjemmesiden

21 Kommunikation med aktørerne

22 Hvem skal aktiveres og til hvad? Private boligejere Skal motiveres til at igangsætte dybe renoveringer af deres boliger med energioptimering som mål Skal vælge energirigtige løsninger i renoveringer, der gennemføres med andre formål for sigte Potentielle grønne aktører Skal uddanne sig til Grønne Aktører og udbyde Grøn Boligkontrakt. Skal markedsføre Grøn Boligkontrakt som en del af deres egen forretning Centrale interessenter Skal anbefale Grøn Boligkontrakt til de boligejere, som de kommer i kontakt med i forbindelse med renoveringsprojekter

23 Grundlag for kommunikationen Indledende erfaringsopsamling Målgruppeanalyse Fokusgrupper Strategi for markedsføring Retningslinjer for kommunikation

24 Indsatser i flere spor og tempi Indledende lancering i udvalgte kommuner Test af koncept og materialer i interesserede kommuner Efterfølgende udrulning i samtlige kommuner Udrulning i kommuner Forankring i kontaktpunkter Involvering af energiselskaber og finansieringsinstitutter Involvering af øvrige professionelle aktører, fx ejendomsmæglere og byggemarkeder Bred markedsføring Indsats mod grønne aktører Informations- og markedsføringskampagne rettet mod boligejere og andre målgrupper Rekruttering og uddannelse af grønne aktører Målrettet markedsføring overfor relevante faggrupper

25 Plan for lancering og markedsføring Gradvis udrulning via kommuner og regioner Samarb., udvikling Indledende lancering i udvalgte kommuner Udrulning til øvrige kommuner Løbende opfølgning og udvikling hos kommuner Aktivering af kontaktpunkter Involvering af ES og FI i udvalgte kommuner Involvering af øvrige kontaktpunkter Løbende opfølgning og udvikling hos kontaktpunkter Oplysning af grønne aktører Information via brancher og netværk Indsats via kommuner samt målrettet markedsføring Opfølgning med branche samt målrettet markedsføring Bred markedsføring Udbud om markedsføring Markedsføringskampagne Markedsføringskampagne Tværgående evaluering Første eval. Løbende evaluering Afslut. eval.

26 Hvad sker der nu Lancering i 9 udvalgte kommuner Samarbejde med brancher og netværk til information til grønne aktører og relevante markedsaktører Aftale med energiselskaber, finansielle institutioner m.fl. om samarbejde Udbud af større markedsføringsindsats som opstartes ultimo februar 2014 Udvikling af hjemmeside, som del af ny SparEnergi.dk PR-indsats Branding af ordningen

27 DE 9 KOMMUNERS OPGAVE

28 Formålet med lancering i 9 kommuner At afprøve BedreBolig-ordningen i ni kommuner og på baggrund heraf indsamle erfaringer med hvordan kommunen som aktør kan accelerere og forankre energirenoveringen af private boliger gennem brug af ordningen Herunder: Oplyse om ordningen og aktivering af boligejere til at benytte BedreBoligordningen Understøtte rekruttering af BedreBolig-rådgivere (grønne aktører) Involvere energiselskaber og finansieringsinstitutter i afprøvningen Involvering af andre professionelle aktører, fx ejendomsmæglere og byggemarkeder

29 Kommunens rolle de næste måneder Udarbejdelse af handlingsplan for afprøvningen i kommunen Identificere behov for indhold i værktøjskasse Værktøjskassen kan indeholde: Materialer til boligejeren Cases ned eksempler på hvordan kommunen som aktør kan accelerere energirenoveringen af private boliger igennem de forskellige aktører, boligejeren møder i sin beslutningsproces frem mod igangsættelsen af et renoveringsprojekt. Kompetencehjælp herunder eksempelvis, energiregistrering- og energistyringsværktøjer, finansieringsvejledning eller andet Afprøve BedreBolig-ordningen i praksis Oplyse om ordningen og aktivering af boligejere til at benytte den Understøtte rekruttering af BedreBolig-rådgivere (grønne aktører) Involvere energiselskaber og finansieringsinstitutter i afprøvningen Involvering af andre professionelle aktører, fx ejendomsmæglere og byggemarkeder Bidrage med erfaringer og cases

30 Energistyrelsen tilbyder med forløbet Ni kommuner bliver frontløbere og kan forankre BedreBoligordningen i kommunen på tværs af aktørgrupper Mulighed for profilering - cases fra de ni kommuner indgår som grundlag for lanceringen til alle kommuner Særlig støtte til de ni kommuner i processen Tilbydes facilitering via rejsehold Særlig mulighed for indflydelse på indhold i værktøjskasse herunder også særlig mulighed for indflydelse på materialeudarbejdelse

31 Plan for det fremadrettede forløb

32 Strategi for markedsføring Kommunikation direkte til målgrupperne Kommunen som aktør Byggeriet s aktører Håndværkere Arkitekter Bedre Bolig Kommunikation til aktører Ingeniører Byggemarkeder Aktører reklamerer for GB Boligejerne BB Henvisning til Bedre Bolig Finansieringsinstitutioner Energiselskaber Ejendomsmæglere Energirådgivere Målgrupper efterspørger konceptet hos aktører Andre 32 Advice Copyright

33 Tidsforløb for afprøvning Afprøvning Erfaringer LANCERING OPSTARTSFASE Planlægning, udvikling og rekruttering Rejsehold Vidensdeling Cases Værktøjskasse Værktøjskasse Rejsehold Workshop NOVEMBER DECEMBER JANUAR FEBRUAR MARTS-MAJ JUNI AUGUST

34 Gennemgang af tidsplan Se vedlagte tidsplan Udvikling (nu ultimo februar) Afprøvning (1.marts ultimo maj) Erfaringsopsamling/cases (juni)

35 Plan for i dag og frem mod næste møde I dag igangsætning af handlingsplan Til næste gang alle har udarbejdet en handlingsplan

36 Opgave i dag: Opstart af handlingsplan Boligejerne: Målgruppen i første omgang Køberne De forandringsparate De sikkerhedssøgende Dem der alligevel skal

37 OPGAVEN introduktion POTENTIALET MÅLGRUPPERNE KONTAKTPUNKTER HVAD GØR VI? Énfamiliehuse i Danmark énfamiliehuse med friværdi 3. Dem, der har råd Boligejere, der i kraft af formue eller friværdi har muligheden for renovere energirigtigt, men ikke umiddelbart ser noget behov (fx segmentet) 2. De renoveringsparate Boligejere, der står over for en større renovering af boligen, enten fordi de vælger det eller fordi de er tvunget til det af vedligeholdelsesmæssig e årsager Pengeinstitutter Energiselskaber Potentialevurdering: Håndværker, arkitekt eller Grøn Aktør Finansiering: Pengeinstitutter Byggetilladelse: Kommunen Materialer: Byggemarkedet Kompensation: Energiselskaber Salg over 3 år 1. Boligkøberne Boligejere, der potentielt renoverer i forbindelse med huskøb. Finansiering: Pengeinstitutter Energisparepotentiale overskueliggjort inden huskøb, fx gennem ejendomsmægler eller pengeinstitut

38 Opgave indledende øvelse Målgruppen Erfaringer/planer Mål 3. Dem, der har råd Boligejere, der i kraft af formue eller friværdi har muligheden for renovere energirigtigt, men ikke umiddelbart ser noget behov (fx segmentet) Hvad gør vi? Hvad mangler vi? 2. De renoveringsparate Boligejere, der står over for en større renovering af boligen, enten fordi de vælger det eller fordi de er tvunget til det af vedligeholdelsesmæssig e årsager 1. Boligkøberne Boligejere, der potentielt renoverer i forbindelse med huskøb.

39 Til næste gang - handlingsplanen Handlingsplanen skal indeholde Oversigt i stikord over erfaringer/planer Mål og forventet resultat Plan for konkrete aktiviteter Boligejeren Plan for rekruttering af BedreBolig-rådgivere (grønne aktører) Plan for involvering af energiselskaber og finansieringsinstitutter Plan for involvering af øvrige professionelle aktører, fx ejendomsmæglere og byggemarkeder Netværk på tværs Tidsplan for konkrete aktiviteter Hvilken hjælp har I brug for?

40 Tidsforløb på afprøvning Afprøvning Erfaringer LANCERING OPSTARTSFASE Planlægning, udvikling og rekruttering Rejsehold Vidensdeling Cases Værktøjskasse Værktøjskasse Rejsehold Workshop NOVEMBER DECEMBER JANUAR FEBRUAR MARTS-MAJ JUNI AUGUST

41 Spørgsmål og afklaring Hjælp i processen: Brug hinanden! Rejsehold? Pernille Skjershede Nielsen, eller Xenia Nedergaard, eller Martine Reinhold Kildeby, eller

42

BedreBolig. Information til fagfolk om BedreBolig en ny godkendelsesordning under Energistyrelsen om energirenovering af enfamiliehuse

BedreBolig. Information til fagfolk om BedreBolig en ny godkendelsesordning under Energistyrelsen om energirenovering af enfamiliehuse BedreBolig Information til fagfolk om BedreBolig en ny godkendelsesordning under Energistyrelsen om energirenovering af enfamiliehuse 13. december 2013 Baggrund BedreBolig en ny ordning til energirenovering

Læs mere

Initiativer til at fremme energirenovering

Initiativer til at fremme energirenovering Rapport fra InnoBYG projektet Bæredygtig energirenovering Initiativer til at fremme energirenovering af enfamiliehuse - Et hurtigt overblik Lies Vanhoutteghem Carsten Rode Rapport Institut for Byggeri

Læs mere

Information til finanssektoren om BedreBolig

Information til finanssektoren om BedreBolig Information til finanssektoren om BedreBolig En ny ordning til at fremme energirenovering af boliger Februar 2014 Danske boliger skal være mere energieffektive BedreBolig er en ny ordning, som skal gøre

Læs mere

Møde i følgegruppen for BedreBolig. Mandag d. 8. september 2014

Møde i følgegruppen for BedreBolig. Mandag d. 8. september 2014 Møde i følgegruppen for BedreBolig Mandag d. 8. september 2014 Agenda 13.00 13.15 Velkomst og præsentation af deltagere 13.15 13.30 Sidste nyt om BedreBolig 13.30 14.30 Lancering og markedsføring - Hvad

Læs mere

Kom godt i gang. Inspiration til lokal forankring

Kom godt i gang. Inspiration til lokal forankring Kom godt i gang Inspiration til lokal forankring 0 BedreBolig BedreBolig 3 Indhold Enkel energirådgivning for boligejere...4 BedreBolig i din kommune...7 En landsdækkende indsats...8 Sekretariat og rejsehold

Læs mere

Kom godt i gang. Inspiration til BedreBolig-rådgivere

Kom godt i gang. Inspiration til BedreBolig-rådgivere Kom godt i gang Inspiration til BedreBolig-rådgivere 2 BedreBolig BedreBolig 3 Indhold Velkommen til BedreBolig... 4 Målrettet markedsføring... 5 Hjemmesiden det centrale omdrejningspunkt... 7 BedreBolig-sekretariatet

Læs mere

SparEnergi.dk en central hjemmeside for energieffektivitet

SparEnergi.dk en central hjemmeside for energieffektivitet SparEnergi.dk en central hjemmeside for energieffektivitet SparEnergi.dk er Energistyrelsens forbrugerrettede hjemmeside, der på en enkel og overskuelig måde tilbyder målrettede og relevante digitale værktøjer,

Læs mere

NETVÆRKSGRUPPERNES GRUNDKATALOG APRIL 156 KONKRETE FORSLAG TIL INITIATIVER TIL FREMME AF ENERGIRENOVERING

NETVÆRKSGRUPPERNES GRUNDKATALOG APRIL 156 KONKRETE FORSLAG TIL INITIATIVER TIL FREMME AF ENERGIRENOVERING NETVÆRKSGRUPPERNES GRUNDKATALOG APRIL 2013 156 KONKRETE FORSLAG TIL INITIATIVER TIL FREMME AF ENERGIRENOVERING 1 Indledning - Netværksgruppernes Grundkatalog Realiseringen af regeringens mål om, at energiforsyningen

Læs mere

Punkt nr. 1 - Ny plan for jordforureningsindsatsen (Beslutningssag) Bilag 1 - Side -1 af 10 Tre scenarier for jordforureningsindsatsen

Punkt nr. 1 - Ny plan for jordforureningsindsatsen (Beslutningssag) Bilag 1 - Side -1 af 10 Tre scenarier for jordforureningsindsatsen Punkt nr. 1 - Ny plan for jordforureningsindsatsen (Beslutningssag) Bilag 1 - Side -1 af 10 Tre scenarier for jordforureningsindsatsen Møde i miljø- og trafikudvalget den 5. november 2014 Punkt nr. 1 -

Læs mere

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Maj 2014 Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens

Læs mere

B I L AG 2 01.05.2014

B I L AG 2 01.05.2014 B I L AG 2 01.05.2014 Ref. Malk/kgr Byggeri og energieffektivitet Opgavebeskrivelse for Energistyrelsens udbud af uddannelse af energikonsulenter og BedreBoligrådgivere 1. Indledning Energistyrelsen har

Læs mere

Evaluering af One-Stop- Shopping ved energieffektivisering af parcelhuse. Udarbejdet af Dansk Byggeri

Evaluering af One-Stop- Shopping ved energieffektivisering af parcelhuse. Udarbejdet af Dansk Byggeri Evaluering af One-Stop- Shopping ved energieffektivisering af parcelhuse Udarbejdet af Dansk Byggeri Oktober 2013 Indhold Indledning... 2 Baggrund... 2 Leverancer og aktivitetsopgørelse... 3 Leverancer...

Læs mere

INITIATIVKATALOG I N I T I A T I V

INITIATIVKATALOG I N I T I A T I V I N I T I AT I V K ATA LOG MAJ 2013 FORORD Med energiaftalen fra marts 2012 er der igangsat en ambitiøs omstilling af det danske energisystem. Den energipolitiske målsætning er, at energiforsyningen i

Læs mere

INITIATIVKATALOG I N I T I A T I V

INITIATIVKATALOG I N I T I A T I V I N I T I AT I V K ATA LOG MAJ 2013 FORORD Med energiaftalen fra marts 2012 er der igangsat en ambitiøs omstilling af det danske energisystem. Den energipolitiske målsætning er, at energiforsyningen

Læs mere

Tænk energien med, når du forbedrer din bolig

Tænk energien med, når du forbedrer din bolig Tænk energien med, når du forbedrer din bolig - dine fordele og muligheder ved at renovere energirigtigt Februar 2014 BedreBolig stiller skarpt på energien i boligen De fleste parcelhuse og rækkehuse i

Læs mere

BedreBolig Energisparerådet den 3. juni 2014

BedreBolig Energisparerådet den 3. juni 2014 BedreBolig Energisparerådet den 3. juni 2014 BedreBolig status på grundlag og indhold BedreBolig-rådgiverens værktøjskasse : - BedreBolig-beregner, BedreBolig-plan, - Vejledning, tjeklister og kommunikationsguide,

Læs mere

Styrk forretningen med et professionelt energinetværk. en guide til håndværkere, energiselskaber, kommuner og finansieringsinstitutter

Styrk forretningen med et professionelt energinetværk. en guide til håndværkere, energiselskaber, kommuner og finansieringsinstitutter Styrk forretningen med et professionelt energinetværk en guide til håndværkere, energiselskaber, kommuner og finansieringsinstitutter Find nøglen til markedet For boligejerne er det ofte en uoverskuelig

Læs mere

Byggeriets Energianalyse 2015

Byggeriets Energianalyse 2015 Byggeriets Energianalyse 215 1 Indhold 3 Forord 4 Tema: Kompetenceudvikling 6 Opsummering: Dansk Byggeri anbefaler 7 1. Potentialer for energirenovering 8 1.1. Energiforbrug i bygninger 1 1.2. Bygningernes

Læs mere

Videncenter for energibesparelser i bygninger. En evaluering

Videncenter for energibesparelser i bygninger. En evaluering Videncenter for energibesparelser i bygninger En evaluering 22-02-2012 Udarbejdet af: Mikael Togeby, Sirid Sif Bundgaard og Anders E. Larsen Ea Energianalyse Frederiksholms Kanal 4, 3. th. 1220 København

Læs mere

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING DIN GUIDE TIL 2 FORORD Mange boligejere er interesserede i at vide, hvordan deres bolig kan blive mere energieffektiv, men det er ikke altid så ligetil at finde rundt i de mange begreber og processer,

Læs mere

Evaluering af BedreBolig-ordningen

Evaluering af BedreBolig-ordningen Evaluering af BedreBolig-ordningen Testforløb i ni kommuner Geelmuyden Kiese Denmark Jorcks Passage 1 A, 3. Sal, 1162 Copenhagen (+45) 33 95 96 97, gknordic.com/dk denmark@gknordic.com Dato: 2014.06.12

Læs mere

Præsentation af Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark

Præsentation af Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Præsentation af Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Maj 2014 Indhold Sammenfatning af strategi for energirenovering af bygninger...............................................................................

Læs mere

Håndbog om Energirenovering af private boliger

Håndbog om Energirenovering af private boliger Håndbog om Energirenovering af private boliger Udarbejdet af Energibyen Frederikshavn Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Håndværksrådet Islands Brygge 26 2300 København S Håndbogen

Læs mere

Evaluering af Videncenter for energibesparelser i Bygninger. Ole Michael Jensen SBi/Ålborg Universitet

Evaluering af Videncenter for energibesparelser i Bygninger. Ole Michael Jensen SBi/Ålborg Universitet Evaluering af Videncenter for energibesparelser i Bygninger Ole Michael Jensen SBi/Ålborg Universitet November 2011 1 2 Forord Formålet med denne evaluering af Videncenter for energibesparelser i bygninger

Læs mere

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde med Grøn Puls Systemanalyse Institut for Systemer, Produktion og Ledelse Danmarks

Læs mere

ENERGISTYRELSEN PILOTPROJEKT FOR INDIVIDUEL RÅDGIVNING AF BOLIGEJERE MED OLIEFYR VEDRØRENDE INSTALLATION AF VARMEPUMPE

ENERGISTYRELSEN PILOTPROJEKT FOR INDIVIDUEL RÅDGIVNING AF BOLIGEJERE MED OLIEFYR VEDRØRENDE INSTALLATION AF VARMEPUMPE ENERGISTYRELSEN PILOTPROJEKT FOR INDIVIDUEL RÅDGIVNING AF BOLIGEJERE MED OLIEFYR VEDRØRENDE INSTALLATION AF VARMEPUMPE BESKRIVELSE AF OPGAVELØSNING SAMT EFFEKTVURDERING MARTS 2012 MARTS 2012 ENERGISTYRELSEN

Læs mere

Aktivitetsplan nr.: Aktivitetsplan (navn): IBIZ-center (Innovationscenter for ebusiness)

Aktivitetsplan nr.: Aktivitetsplan (navn): IBIZ-center (Innovationscenter for ebusiness) Aktivitetsplan (navn): IBIZ-center (Innovationscenter for ebusiness) Aktivitetsplan nr.: X1 Beskrivelse af den nye tjenesteydelse eller de nye kompetencer som forventes udviklet 1 IBIZ-Centers fokusområder

Læs mere

Klimapakker til energirenovering af 60 er og 70 er boliger

Klimapakker til energirenovering af 60 er og 70 er boliger Klimapakker til energirenovering af 60 er og 70 er boliger Samt udarbejdelse af plan for etablering af et landsdækkende markedsføringsnetværk - med afsæt i 950 boliger i Fløng Nye vinduer og døre E erisolering

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

BedreBolig Krav til medarbejdernes kompetencer og uddannelse

BedreBolig Krav til medarbejdernes kompetencer og uddannelse BedreBolig Krav til medarbejdernes kompetencer og uddannelse BedreBolig Formålet med BedreBolig-ordningen er at sikre boligejerne mulighed for one-stop-shopping i forbindelse med energirenovering af deres

Læs mere