Henning gav derefter ordet til Søren Burchall for aflæggelse af formandens beretning.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Henning gav derefter ordet til Søren Burchall for aflæggelse af formandens beretning."

Transkript

1 HERSTEDØSTER IDRÆTS CLUB Referat af generalforsamlingen den 28. februar Der var fremmødt 25 medlemmer. Dagorden for generalforsamlingen, der ledes af en af forsamlingen valgt dirigent: A. Beretning fra formanden B. Beretning fra Udvalg C. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse D. Behandling af indkomne forslag E. Valg 1) Til hovedbestyrelsen Valg af kasserer (kun i ulige år) Valg af næstformand (kun i ulige år) Valg af 1 menigt medlem (kun i ulige år) Valg af 2 suppleanter (hvert år) 2) Til Udvalg Valg af seniorformand (hvert år) Valg af ungdomsformand (hvert år) 3) Til revisor og revisorsuppleant 4) Valg af fanebærer F. Eventuelt Formanden bød velkommen, og foreslog Henning Jensen som dirigent. Henning blev valgt. Henning takkede for valget og kunne konstatere, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med vedtægterne. Henning gav derefter ordet til Søren Burchall for aflæggelse af formandens beretning. Ad A) Beretning fra formanden ved Søren Burchall På bestyrelsens vegne vil jeg nu aflægge beretningen for det forgangne år var året, hvor HIC rundede 90 år. Nu er dette jubilæum jo ikke et af de helt runde, men det blev naturligvis fejret på bedste HIC-vis. Vi ville gerne have kunne præsentere en stor opvisningskamp, som vi jo tidligere har haft stor succes med. Men dette er ikke nogen let opgave længere, da man udover praktikken nu også skal tage højde for sikkerhed og økonomi, da de store klubber nu om dage tager sig godt betalt for at spille opvisningskampe. Vi gjorde forsøget på at stable en spændende kamp på benene, men det lykkedes desværre ikke. I stedet blev jubilæet fejret med en velbesøgt reception, som på fin vis markerede HIC som den klub vi er. Her hyggede seniorspillere, forældre, gamle medlemmer sig fint sammen med borgmesteren og gæster fra naboklubberne. Tak til festudvalget for endnu en stor indsats, som resulterede i et velgennemført arrangement. Årets afslutningsfest blev gjort ekstra festlig for at markere jubilæet, og Frank Hvam fik sammen med landsholdet fyret godt op under festen. Afslutningsfesten er i øvrigt en stor opgave og udgift i HIC s økonomi. Fra bestyrelsens side er det dog holdningen, at denne fest er en tradition vi skal værne om, og samtidig en vigtig del af

2 den tak, som HIC meget berettiget giver vores mange ulønnede trænere, ledere og hjælpere. Men selvfølgelig er der grænser for, at stor omkostning afslutningsfesten kan være, så vi håber på lidt flere deltagere de kommende par år, da festen bør have mindst 150 deltagere. Næste jubilæumsår er godt nok 9 år frem i tiden, men til den tid skal vi naturligvis for alvor have fejret vores klubs 100 års jubilæum. Lad os samle kræfter de kommende år, men også huske på, at planlægningen af det store jubilæum kræver flere års forberedelse. Et af de områder, som bestyrelsen i 2010 prioriterede højt, var en udvikling af klubhuset og caféen, så de i endnu højere grad blev omdrejningspunktet for et godt klubliv. Et af tiltagene var en udvidelse af caféen, så vi både fik bedre depotplads og ikke mindst bedre rammer for salg ud mod terrassen. Denne udvidelse er på bedste vis udført af vores gode sponsor HRH med hjælp fra vores egen medarbejder Niels Clausen, og udbygningen fremstår nu som en smuk og naturlig udvidelse af klubhuset. Af andre tiltag kan jeg nævne ordningen med gratis kaffe, som da heldigvis tiltrække mange medlemmer, forældre og gæster, og dermed skaber liv i klubhuset, så omkostningen er givet godt ud. Af nye tiltag i 2010 var indførelsen af dagens ret, som er gået hen og blevet en stor succes. Karl Johan fik kokkereret lækkerier som stegt flæsk, ribbensteg og boller i karry, og baseret på tilbagemeldingerne er dagens ret i caféen om torsdagen kommet for at blive. At vi kan åbne caféen skyldes ikke mindst en lille gruppe trofaste hjælpere, som tager deres faste vagter. Knud er kendt af stor set alle HIC ere, men både Margrethe om mandagen og Mette og Martin om torsdagen fortjener en kæmpe ros og tak for deres indsats. Vi kan sagtens bruge flere hjælpere i caféen, og de café-ansvarlige hører meget gerne fra interesserede. Men for at sikre at caféen er åben når der er aktivitet i klubben, kastede vi i 2010 os ud i ansættelse af personale, som kunne bemande caféen når vi manglede frivillige, hvilket primært vil sige i weekends. Benjamin og Cecilie løste denne opgave på fin vis, og selvom udgiften kan ses i regnskabet for caféen, syntes jeg at pengene er givet godt ud, da vi jo havde sat som mål, at klubhuset skal være en central del af HIC hvilket lykkedes på fin vis i Nu skal vi bruge de gode erfaringer og samtidig forbedre en ting eller to så er jeg sikker på, at klublivet i klubhuset også i årene fremover bliver en vigtig del af HIC. Men som idrætsklub er aktiviteterne på banerne naturligvis det afgørende for HIC. Årets resultater vil Jan og Anders komme ind på i deres beretninger, men jeg vil dog ikke undlade at berøre årets højdepunkter. Inden 2010 ansatte vi Jan Gluch til at supplere Finn og Claus omkring vores talentfulde årgang 1994-drenge. Målet med denne satsning var og er ikke primært at vinde kampe her og nu men derimod at udvikle og fastholde drengene, så de forhåbentlig om nogle år kan blive en vigtig del af HIC s seniorafdeling. Men rent resultatmæssigt har Jan og holdet klaret sig over al forventning. Først kvalificerede de sig til pokalfinalen, som efter et fantastisk comeback dog blev tabt efter straffesparkskonkurrence, og siden da har holdet spillet sig op i 3. division, hvorfor at HIC for første gang i historien kan kalde os divisionsklub. Det langsigtede mål er dog ikke ændret, og trænerteamet og drengene arbejder solidt videre med udviklingen af holdet, som vi fra HIC s side gør en ekstraordinær indsats for at understøtte og fastholde i klubben. Men i 2010 var årgang 1994-drengene årets hold i HIC.

3 Ellers har vores ungdomsafdeling vokset sig så stor, at vi nu på holdene for 7-12 årlige kraftigt nærmer os loftet. Her har vi på drengeholdene godt 20 spillere i hver årgang, og tilsvarende ca. 10 piger. Dette er på den ene side flot og dejligt, men på den anden side også en stor udfordring for klubben, både hvad angår pladsen på baner og i omklædningsrum men også i forhold til hele tiden at have det nødvendige antal trænere til de mange børn. En af de positiv ting særligt ungdomsholdene er blevet bedre til, er samarbejdet på tværs af holdene. Efter at DBU Sjælland (nyt navn til SBU fra 2011) har indført rene årgangshold, syntes jeg det er ekstra vigtigt, at vores ungdomshold både sportsligt og socialt arbejder sammen, og dermed både sikrer afveksling og udfordringer på det sportslige område, og samtidig sikrer et socialt sammenhold på tværs af holdene, og dermed neddrosler faren for at vi får skabt isolerede og lukkede hold og årgange. I 2010 var der heldigvis mange gode eksempler på, at vores ungdomshold arbejde fint sammen, hvilket bl.a. resulterede i, at ældre hold tilbød yngre spillere at deltage i træningerne, og dermed sikrer at alle får de nødvendige sportslige udfordringer. I 2010 fik vi også genskabt en god HIC-tradition med, at mange af vores ungdomshold tog sammen til Lions Cup i Kalundborg i pinsen. Dette er en super god oplevelse for både børn og trænere, og det varmer et HIC-hjerte at se de ældste ungdomsspillere hjælpe de yngste med at finde rundt. Vores seniorafdeling har ikke haft det let i 2010, men heldigvis blæser der nye og positive vinde her. Udfordringen med at fastholde spillerne i seniorfodbolden er stor for alle klubber og også HIC, men vi skal holde fast og videreudvikle vores tilbud både sportsligt og socialt. Med friske og nye folk både blandt trænere og spillere, glæder jeg mig meget til at følge seniorafdelingen de kommende år, og jeg tillader mig at være optimistisk, selvom det ikke bliver let. Det at være aktiv i HIC er heldigvis ikke kun forbeholdt nogen men er faktisk for folk i alle aldre. De yngste snører støvlerne første gang når de er fyldt 3-4 år, mens de ældste ikke lader alderen være en hindring, når de gør gymnastik, dyrker formiddagsmotion eller spiller på vores nye Grand old masters-hold for spillere over de 60 år. Dette går også fint hånd i hånd med DBU s nye tiltag, som skal fastholde flest mulige voksne og ældre i fodbolden. Her skal vi i HIC også have øjnene åbne for, at vi har en stor gruppe forældre, som måske kan have lyst til spillet med verdens bedste legetøj, men måske ikke har tid, lyst eller evner til at være med på et af vores faste hold. Dette kalder DBU for Fodbold Fittness, og det tiltag skal vi følge tæt, og hvis vi kan finde plads på banerne, er det muligvis et godt og spændende nyt tiltag i HIC. Ellers er DBU meget fokuseret på fastholdelse af teenagere i fodboldklubberne. Der er HIC dog på forkant, da vi jo allerede kører vores fastholdelsesprojekt. Her Rasmus fortsat primus motor, og disse aktiviteter spiller en vigtig rolle i, at vi i HIC lykkes med at fastholde de unge drenge og piger i HIC. I 2011 skal nye årgange og hold med i projektet, men jeg er helt sikker på, at Rasmus og fastholdelsesprojektet også vil få fat i de disse. Men det afgørende omdrejningspunktet for alle vores hold er dog stadig og nok i endnu højere grad vores mange trænere. Særligt for vores mange ulønnede ungdomstrænere er det en stor opgave konstant at skaffe nye folk, som kan tage over når nogle af trænerne trænger til en pause. Opgaven med at fastholde og skaffe nye trænere kræver mange ressourcer, og kan derfor ikke kun klares af en mand hvilket jeg kommer tilbage til senere.

4 Vores ungdomsafdeling er og skal i stort omfang være bygget op over forældretrænere, hvilket faktisk går fint. Men med mange forældretrænere er det vigtigt, at disse bliver introduceret godt til HIC, og de værdier vores klub er bygget på. Her er det også vigtigt, at trænerne lærer hinanden at kende, og dermed kan trække på erfaringer og gode ideer. Her havde vi stor succes med et nyt tiltag med træner-leder afslutning i starten af december. Det blev både fightet og grinet under indendørskampene på Albertslund stadion, ligesom besøget af Michael Mio fra FCK var både lærerigt og underholdende. Jeg tror at arrangementet med en trænerleder afslutning allerede er en ny og god tradition i HIC. At vi meget gerne vil sætte fokus på det sportslige arbejde på holdene, resulterede for 1½ år siden i ansættelsen af Jan Gluch som sportschef. Dette har dog vist sig at være en svær øvelse at få dette gode tiltag til at virke optimalt. Jan har gjort det fint som sportschef, men vi må erkende, at vi ikke fik det optimale ud af ressourcerne, hvorfor bestyrelsen har sendt tiltaget med en sportschef til hjørnespark. Vi vil fortsat gerne optimere det sportslige arbejde i klubben, og vil løbende overveje hvordan vi kan gøre dette bedst. Op til generalforsamlingen sidste år havde bestyrelsen arbejdet med at justere vores struktur og opgavefordeling, så vi får fordelt opgaverne bedst muligt, og samtidig får frigivet ressourcer til de indsatsområder, som vi prioriterer højst. Beskrivelsen af opgaverne blev klaret fint, men vi må erkende, at vi ikke er lykkes med at få søsat opgavefordelingen. For at vi skal fungere med alle vores hold og over 500 medlemmer, og samtidig holde fast i vores værdier i HIC, skal vi have optimeret vores opgavefordeling i ledelsen, og dermed sikre ressourcer til at være tæt på alle hold og trænere. Dette bliver den måske vigtigste opgave i HIC i 2011, hvor den primære forudsætning er flere hænder til at løse opgaverne. Det er derfor med stor glæde for mig og bestyrelsen, at vi lidt senere formodentlig kan byde Andreas HP og Nicolai Hermansen velkommen i bestyrelsen, ligesom de sammen med Pernille Hansen er tiltænkt de vigtige nye roller som afdelingskoordinatorer i ungdomsafdelingen. Disse skal sikre tæt support til ungdomstrænerne, og lette kommunikationen mellem trænerne og de ledere, som er ansvarlige for f.eks. kontingentopfølgningen, turneringstilmeldingen eller sponsoraftaler. Støt op omkring de nye folk og funktioner, som er vigtige for udviklingen af vores klub. En vigtig forudsætning for driften af HIC er medlemmernes kontingentbetaling. For at denne opgave skal fungere, kræver det i første omgang, at medlemslisterne er opdateret, hvilket vil sige at kassereren er informeret om ind- og udmeldelser samt adresseændringer. Denne opgave har generelt ikke kørt optimalt, hvilket dog også skal ses i forhold til vores klub nu efterhånden store medlemstal. Men generelt skal alle involverede have strammet op på arbejdsgangene omkring medlemsregistrering og kontingentopfølgning, ligesom vi skal have håndhævet princippet om, at kontingentbetaling er en forudsætning for deltagelse i kamp og træning. Men for at få aflastet Steen (og Sanne) med kassereropgaverne, skal 2011 også blive året, hvor vi fuldt ud udnytter mulighederne i edb-systemet Klub-office, for dermed at få automatiseret flest mulige arbejdsgange. Det er fortsat bestyrelsens holdning, at HIC ikke skal have det laveste kontingent, men i stedet være en klub, hvor medlemmerne for meget for pengene. En del af dette regnestykke er den fritids ulykkeforsikring vi har tegnet for vores medlemmer, som udgør en pæn del af

5 kontingentet for os alle. Bestyrelsen finder at denne udgift er givet gået ud, og i gennem tiden har en hel del spillere fået udbetalt erstatning fra forsikringen. Men det er selvfølgelig altid et åbent spørgsmål, om HIC skal fortsætte med forsikringen, og bestyrelsen høre gerne jeres holdning til dette. I dagligdagen er Albertslund kommune på mange fronter en vigtig samarbejdspartner for HIC. Desværre var 2010 et år, som var præget af mange dårlige sager hos kommunen. Vores baner har der været sagt og skrevet meget om, og i det forløbne år måtte vi igen konstatere, at driften af banerne i mange tilfælde var præget af manglende kvalitet og rettidig planlægning. Det bedste eksempel på dette var sommerens udlægning af rullegræs på de slidte områder af kampbanen. Denne opgave blev udført alt for sent og med en kvalitet, der gjorde at arbejdet først var korrekt udført i 3. forsøg og langt efter turneringsstart. Men dette var heldigvis også anledningen til, at byens borgmester tog sagen op, og lovede bod og bedring. Efter flere møder om sagen, har kommunen nu omlagt ansvaret for driften af fodboldbanerne, og vi ser frem til, at idrætsdirektørens involvering forhåbentlig kan sikre, at driften af fodboldbanerne i HIC fremover udføres i en rimelig kvalitet og til rette tid. På den administrative side var 2010 også præget af flere sager, hvor vi måtte bruge unødig meget tid på at følge op på sager, som burde køre helt automatisk. Over 6 måneder skulle vi løbende følge op, får end kommunen stod ved deres lovpligtige ansvar med at betale for rengøringen af vores klubfaciliteter og gud hjælpe mig, om sagen ikke kan starte forfra her i 2011, hvor kommunen ikke har styr på udbetalingen af det samlede tilskud. Sådanne sager er trættende, og spild af gode kræfter, som jo i stedet burde bruges på aktiviteter på banerne. Heldigvis er alt ikke sort i forhold til kommunen. Vores nye borgmester Steen Christiansen har holdt sit ord, og arbejdet hårdt for, at også Albertslund får en kunstgræsbane. Denne etableres i løbet af det kommende ½ år på Albertslund stadion, hvilket HIC ser frem til. Nu venter der en svær opgave med at fordele tiderne på kunstgræsbanen, og her vil vi naturligvis holde fast i, at HIC får de tider, som vores størrelse og sportslige niveau berettiger os til. At HIC har udviklet sig som vi har, tilskriver jeg i stort omfang den synlighed og det gode ry, som klubben har. Selvom AP ikke længere har samme betydning i Albertslund som tidligere, skal vi fortsat være synlige i avisen, og vores samarbejde med særligt Morten Thornton er som altid godt. Derudover holder vi fortsat liv i HIC-NYT, selvom bladet er en stor udgift, og derfor skåret med til 3 udgivelser pr. år. Bladet er dog fortsat flot, hvilket vores egen redaktør Jeppe Ring skal have ros for. På de nye elektroniske fronter er vores hjemmeside efterhånden rimeligt oppe i gear, og er et godt ansigt ud ad til. For de nymoderne er facebook jo snart omdrejningspunktet for livet så her er HIC naturligvis også repræsenteret flere steder. I forhold til børn og unge er vores ophængning af rekrutteringsplakater et vigtigt medie, som tiltrækker spillere til særligt de aller yngste hold. Hvis man tager en tur forbi Herstedøster skole, vil man kunne se, at salget af HIC-tøj også har en stor betydning for vores synlighed. Mange drenge og piger bærer HIC-træningsdragten, og effekten af dette skal vi ikke undervurdere. Det er derfor glædeligt, at vi med den nye aftale med Solrød Sport har fået en samarbejdspartner, som kan og vil støtte op omkring potentialet i salg af HIC-tøj til vores medlemmer og venner af klubben.

6 Med den nye skolestruktur i Albertslund kommune er HIC blevet fodboldklubben i Herstedøster skoles område. Vi kan bestemt ikke hvilke på laubærerne af den grund, men medlemstilgangen på vores mange af vores ungdomshold skyldes rekrutteringen igennem klassekammerater på skolen. Danske Bank Cup er en god og fin tradition i HIC, og igen i 2010 var klubben fyldt med glade piger i den første weekend i september. Mange HIC ere gav en hånd med, og stævnet har heldigvis også plads til hyggelige stunder for os hjælpere. Stævnet er ikke og har aldrig været en pengemaskine, men baseret på de mange positive tilbagemeldinger vi får på stævnet rundt omkring, så bidrager det alligevel positivt til HIC. HIC s gode ry og rygte er også en væsentlig årsag til, at vores sponsorudvalg med Kim og Anders er lykkedes med at fastholde vores store sponsoropbakning og støtte. Dette er bestemt ikke nogen selvfølge i en tid med finanskrise, så vi skal være ekstra glade for vores trofaste sponsorer. De midler som sponsorerne bidrager med til HIC, er i praksis årsagen til, at vi kan iværksætte de tiltag og nye initiativer, som gør det ekstra sjovt at være HIC er. Det er derfor af stor værdi, at vi betaler lidt igen til vores sponsorer, både ved at handle loyalt overfor vores samarbejdspartnere, men også ved at give lidt igen som ved det velbesøgte sponsorarrangement med Kim Larsen koncert for nylig. Sidste år nævnte jeg i min beretning, at vi i HIC ikke har ambitioner om at gå med i klubsamarbejder og overbygninger. Nu er vi ikke blevet kontaktet af hverken Jesper Kasi eller andre, men skulle det ske, har det så men heller ikke vores interesse. At vi så alligevel ikke er os selv nok, har vi senest set, med tilgangen af hele seniorafdelingen fra ABK, samt det nye samarbejde med BS72 om U18 pigerne, som også involvere en lille gruppe piger helt fra Havdrup, som er skiftet til HIC. Så hvis det passer ind i vores situation, er HIC naturligvis klar til at indgå i mindre samarbejder, som kan tilgodese både HIC og vores samarbejdspartnere. Driften af vores klubhus og omklædningsrum håndteres fortsat af vores dygtige og arbejdsomme medarbejder Niels Clausen. Starten af forårssæsonen blev dog noget turbulent, da Niels var sygemeldt i en længere periode. Men med en stor indsats af Gert med hjælp fra Bent Jensen og sidenhen Nana Fabild, kom vi helskindet igennem denne udfordring. Men sidenhen har Niels igen på bedste vis holdt omklædningsrum og klubhus skinnende rent, sørget for at en enorm mængde vasketøj er blevet klar til næste kamp og træning, ligesom Niels tager hånd om et utal af store og små opgaver og dermed lettet hverdagen for alle os andre. En anden mand som også i det skjulte har stor betydning for os alle, er Lilleskolens pedel Kim Rasmussen, og jo også kender HIC indefra. Kim har været manden som har sikret, at Lilleskolens raske børn har respekteret når banen har været lukket, og også har ryddet op efter sig på banen og ved vores bygninger hvilket bestemt ikke har været naturligt tidligere. Som glasuren på lagkagen, har nogle særligt udvalgte personer i det forløbne år modtaget hæderspriser, som en særlig markering af deres indsats for HIC. Under afslutningsfesten blev Simon Nielsen tildelt gør det du er bedst til prisen fra Danske Bank, mens Gert til i hvert fald hans egen overraskelse fik hæderen som Årets HIC er. Både Simon og Gert var populære valg til hæderen, da de både gør en stor indsats hos HIC og samtidig er positive og glade personer.

7 Udover de faste hædersprisen er også Anders Fabild blevet hyldet det seneste år, da han på DBU Sjællands delegeretmøde fik overrakt Erik Asmunds rejselegat. Denne pris fik Anders for sit mangeårige virke for særligt seniorafdelingen i HIC, og selvom der rundt om i de sjællandske fodboldklubber er mange dygtige og trofaste ledere, så kan vi være glade for at have Anders i HIC så en fortjent stor hæder og ære til ham. Til sidst vil jeg slutte af med at takke alle de mange trænere, ledere, dommere, hjælpere og mine bestyrelseskollegaer, for den store og vigtige indsats I har ydet for HIC. Med disse ord vil jeg slutte min beretning med at sige alle HIC ere tak for Jeg ser med stor fortrøstning frem mod et forhåbentlig rigtigt godt HIC-år jeg glæder mig til at mødes med jer alle på banerne og i klubhuset Bo Thomas Rasmussen spurgte til antallet af U18 pige og herreseniorhold for den kommende sæson. Søren Burchall berettede om samarbejdet med BS72 og tilgangen fra Hvadrup til U18 pigerne, som er tilmeldt med 2 11-mands hold i række 2. Anders Fabild fortalte om tilgangen af nye seniorspillere fra ABK, hvorfor HIC igen i 2011 har 5 11-mands herreseniorhold inkl. et nyt hold i serie 4A. Formandens beretning blev herefter vedtaget. Ad B) Beretning fra Udvalg Ungdomsformanden ved Jan Larsen I 2010 har HIC s ungdomshold som sædvanligt gjort klar til sommersæsonen gennem deltagelse i Tåstrup B70`s grusbaneturnering samt DGI s indendørsturnering med stor succes, ved blandet andet U/18 pigerne der havde 2 med til LM i Fuglsøcenteret i februar 2010 og U/17 drenge der kvalificerede sig til SM. I den senest afviklede indendørssæsson 2010/2011, har rigtig mange hold gjort det meget flot. Flere af de yngre hold har præsteret flotte kampe og sejre, U/9 drenge, med flot placering ved diverse stævner, U/10 drengenes sølvmedaljer i DGI, U/11 pigernes flotte medaljer fra SBU-stævnet i Rødovre, U 17 drengene og U/18 pigernes deltagelse i LM igen i år og mange flere flotte præstationer fra ungdomsholdene gennem vinterhalvåret. Igennem forår, sommer og efterår har vi deltaget med mange hold i SBU s turneringer for både 5, 7. 9 og 11-mands hold. Lige fra de mindste piger og drenge, hvor fokus ligger på hygge og samvær og udvikling, til de lidt større drenge og piger helt op til 17 års alderen, hvor der har stået lidt mere på spil. Men hvor kammeratskabet og det sociale samvær stadig har været i højsædet. Nævnes skal blandet andet U/17 drengenes oprykning til 3. division og U/15 pigernes flotte indsats frem til finalerne i Street fodbold som bare er et par af højdepunkterne fra en flot sæson. Flere hold har klaret sig rigtigt flot og kvalificeret sig til oprykning til højere rækker i den kommende forårssæson.

8 Kampene er blevet afviklet i god og sportslig tone. Kampene har været godt styret af de mange frivillige dommere og forældre, som skal have en stor tak for indsatsen. Igen i 2010 kan vi være stolte af vores korps af dygtige dommere, som klarer afviklingen af mange kampe i HIC. Henning og Bo yder et uvurderligt arbejde som dommerpåsættere med at skaffe dommere til kampene, og samtidig påtager de sig også en stor del af opgaven med at dømme kampene sammen med bl.a. Ib og Steen T. Dette kan vi som klub være stolte af, og alle dommerne fortjener en stor tak for indsatsen. Vi skal til stadighed være opmærksomme på også at få nye folk med på denne vigtige opgave, så den opfordring er hermed givet videre. At også dommerne udefra er glade for at komme i HIC ses på de fine karakterer HIC får i dommernes humørbarometer, og generelt skal vi i HIC værne om, at dommerne er en vigtig del af fodbolden, og at de ligesom spillere og trænere skal have en god oplevelse med indsatsen på banen Som i de tidligere år har ungdomsspillerne været meget aktive i salget af målaktier og igen sat ny rekord med salg for kr. Dette har medvirket til, at der også i år har kunne gives tilskud til holdenes deltagelse i forskellige stævner og ture rundt om i landet og udlandet. Klubbens ungdomshold deltog igen i Lions Cup Kalundborg med over 100 deltager, 7 hold og fik sat sit flotte præg på stævnet med 2 sæt guldmedaljer og et sæt sølvmedaljer. Vanen tro, har vi igen afholdt Danske Bank Cup med stor succes. Tusind tak til alle de frivillige som har stillet op til vores arrangementer i år. Også stor tak til de frivillige forældre som har meldt sig til at stå i Caféen i forbindelse med ungdomsholdenes kampe og træning. Både sidste år og i år, vil HIC være vært ved SBU microfodboldskole og fodboldskolen, da DBU har tildelt os værtsskabet igen i 2011 til stor glæde for ungdommen og klubben. Vi har en stor og meget bredt sammensat trænerstab i ungdomsafdelingen, bestående dygtige og engagerede trænere og holdledere, som ulønnet bruger meget af deres fritid på ungdommen i HIC. En stor Tak for det. Vi er p.t. ca. 40 trænere/holdledere. Mange trænere deltager i inspirationskurser, både i DGI og SBU regi fra de korte spotkurser til B2 uddannelsen. Dette er meget glædeligt for både spillere og trænere, da det er med til at løfte os alle som klub og hold. At jeg stopper som ungdomsformand efter meget kort tid i stolen, skyldes et svært valg. Jeg ønskede at prøve kræfter med opgaven, men må erkende, at min lidenskab for fodbolden ligger mere i den praktiske gerning omkring et hold, hvorfor jeg har truffet valget og nu fortsætte som assistenttræner hos Maria ved Damesenior. Afslutningsvis skal der lyde en meget stor tak til alle de frivillige forældre, trænere, senior, venner og veninder, der bakker op omkring ungdomsholdene i hverdagen, til stævner og arrangementer. Uden jeres store bidrag kunne det ikke hænge sammen. TAK.

9 Ungdomsformandens beretning blev godkendt. Seniorformanden ved Anders Fabild 2010 har budt på lidt af det samme som tidligere år men også noget, som har gjort året specielt. I 2010 har der generelt været for få seniorspillere, ligesom træningsindsatsen har været for dårlig, hvilket har resulteret i en sæson med sportslige resultatet midt i mellem. Dette har også smittet af udenfor banen, men generelt skal vi huske på, at vi igennem mange år har været godt vant. For 1½ år siden satsede klubben med ansættelse af den tidligere divisionstræner Flemming Larsen. Dette har desværre vist sig at være en fejlvurdering, og samarbejdet har ikke været den succes vi håbede. Nu skla vi tilbage til basis i HIC, og jeg er derfor meget glad for, at vi har fået sammensat et stærkt team af trænere og holdledere for den kommende sæson. På spillersiden har vi fået tilgang af 38 spillere fra ABK, hvorfor vi er tilbage med 5 herreseniorhold. Spillerne er samtidig nogle socialt gode fyre, så jeg tror det bliver en gevinst for HIC. HIC er efterhånden blevet en stor klub, hvilket påvirket både vores struktur og opgavefordeling. Da vi jo stadig er baseret på frivillig indsats, skal der være plads til svipsere, så vi stadig kan have det sjovt både på banen og i bestyrelsen var samlet set et rimeligt år hvor jeg nu ser frem til 2011 med stor spænding. Tak til spillre, trænere og bestyrelseskollegaer for det forløbne år. Også en særlig tak til HIC, for at jeg var indstillet til Erik Asmunds rejselegat. Dette var en stor re for mig særligt da jeg hørte, hvilken stor indsats de øvrige pismodtagere på SBU s årsmøde havde udført. Bo Thomas Rasmussen spurgte til planerne for seniorholdende for den kommende sæson, hvilket Anders Fabild svarede på. Seniorformandens beretning blev herefter godkendt Oldboys og gymnastik ved Gert Kornum (oplæst af Søren Burchall) 2010 har for min afdeling: Gymnastik og senior + været et rigtigt godt år, med mange opgaver, der er lykkedes helt eller delvist. Men først det personlige, hvor jeg modtog hæderen som årets HICér. En ære som jeg naturligvis er meget stolt over og glad for. Tusind tak for det. Gymnastikafdelingen har et damehold hver tirsdag fra til og et herrehold samme dag fra Der er stadig plads på dameholdet, men der er trængsel på herreholdet, hvor der er tilmeldt omkring 21 medlemmer og de præsterer et flot fremmøde Desuden har vi et lille torsdag formiddags hold, hvor der gåes til stålet i motionsrummet.

10 Oldboysafdelingen har ud over at spille fremragende fodbold engang imellem også spillet sig til en pæn placering. Veteranerne er igen i den bedste række på Sjælland. For både oldboys og veteranspillere gælder det at de har hjulpet godt til på andre hold i klubben når det har været nødvendigt, så nogle har spillet rigtig mange kampe i Superveteranerne havde et svært år efter oprykning til den bedste række, men vi klarede den i sidste spillerude, og tager et år mere i denne række. Som noget nyt vil vi i 2011 forsøge at stable et grandold hold sammen til 7-mandsforbold, det bliver garanteret underholdende.. Som sekretær i HIC, har det også været et godt år, med mulighed for at holde referatskrivningen ved lige, jeg tror ikke vi har holdt så mange møder i mange år. Desværre har megen tid været brugt på at diskutere, hvordan vi får opkrævet kontingentet fra alle medlemmer rettidigt, så det håber vi på bliver bedre i 2011, så tiden kan bruges til noget konstruktivt. Vores bygninger og udenomsarealer blev også i 2010 holdt mesterligt at Niels, selvom jeg kunne konstatere, at han må bruge unødig megen tid på at feje flisearealer for jord efter støvlerensning, hjælp Niels og klubben generelt ved at efterlade tingene som man selv ønsker at møde dem. Generelt tror jeg ikke I finder andre kommunale ejendomme, der er bedre holdt i orden end vores, hvilket primært skyldes Nielses arbejde. Han er en ren gave for vores klub. Sommerfesten blev igen en stor succes, for så vidt angår god mad og drikke, et kanon orkester, Underholdning og fodbold på storskærm, samt naturligvis de gode festmennesker der er i denne klub. Jeg er dog af den opfattelse, at der manglede en del aktiv hjælp med at stable arrangementet på benene, og jeg håber det vil blive bedre til sommer, nemlig den 18. juni, hvor der vil være behov for hjælp både torsdag, lørdag og søndag, så skriv endelig datoerne ind i kalenderen. Endelig skal der ved et sådant arrangement være mindst 150 medlemmer, koner og kærester og andet godtfolk, så mød op I får ikke bedre fest nogen steder. Tak for i år. Beretningen blev godkendt Ad C) Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse Steen gennemgik hovedtrækkende i det uddelte regnskab, der bl.a. var kraftigt påvirket af udgiften på kr. til udbygning af caféen i klubhuset. Regnskabet viser samlet et underskud i 2010 på kr. Bo Thomas Rasmussen spurgte til årsagen i nedgangen i dommerudgifter. Anders Fabild svarede at årsagen hertil var 1. holdets nedrykningen, som betød af vi ikke længere skal betale for liniedommere. Henning Jensen spurgte til, at HIC alene selv havde betalt for udbygningen af klubhuset, hvilket Steen Hansen svarede beræftende på. Flere fra salen spurgte til om bestyrelsen har overvejet kontingentopkrævning via PBS, da andre foreninger har gode erfaringer hermed. Steen Hansen svarede, at det er planen at gå over til PBS-opkrævningen i den nærmeste fremtid. Regnskabet blev herefter godkendt.

11 Ad D) Behandling af indkomne forslag Bestyrelsen har ikke modtaget forslag til behandling på generalforsamlingen Ad E) Valg 1) Til hovedbestyrelsen Nils Vibe blev valg som ny næstformand i stedet for Jens Pist Mortensen, som overgår til suppleant. Steen Hansen blev genvalgt som kasserer. Nicolai Hermansen blev valgt som nyt menigt medlem af bestyrelsen Gert Kornum blev genvalgt som suppleant, mens Jens Pist Mortensen blev nyvalgt som suppleant i stedet for Steen T. Hansen, som havde ønsket at udtræde af bestyrelsen. 2) Til udvalg Anders Fabild blev genvalgt som seniorformand. Andreas HP Helmer blev valgt som ny ungdomsformand, i stedet for Jan Larsen, som havde ønsket at udtræde af bestyrelsen. Søren Burchall oplyste, at funktionen som ungdomsformand splittes dog op på flere hænder med oprettelsen af funtionerne som afdelingskoordinatorer. 3) Revisor og revisorsuppleant Mogens Jacobsen blev genvalgt som revisor Jan Tiger Nielsen blev genvalgt som revisorsuppleant 4) Fanebærer Kim Andersen blev genvalgt som fanebærer Ad F) Eventuelt Jan Tiger Nielsen opfordrede bestyrelsen til at få efterset klubbens fane, som trænger til en opfrisker. Kirsten spurgte til årsagen til, at Albertslund kommune har sat en begrænsning på HIC s medlemstal. Anders Fabild svarede, at dette var af hensyn til både skoven og landsbyen, samt at det for HIC også er vigtigere at holde fast i vores værdier fremfor alene at vokse. Anders Fabild bød velkommen til HP og Nicolai i bestyrelsen, og glædede sig over at vi både har fået yngre kræfter, men også folk som er flasket op med idrætten og HIC. Allan Nielsen fortalte om sine planer for 1. holdet den kommende sæson, og håbede på opbakning fra hele HIC. Til gengæld tilbød han gæstetræning med 1. holdspillere på ungdomsholdene. Pernille Hansen spurgte til status på trænere til U13 pigerne, og om bestyrelsen havde overvejet at betale trænere. Søren Burchall svarede, at et par nye folk forhåbentlig snart var på plads, samt at det vil være problematisk at begynde at betale, da mange i så fald har fortjent penge for deres indsats i HIC.

12 Henning Jensen og Bo Thomas Rasmussen takkede dommerne for hjælpen med besætningen af dommere til kampene. Med god planlægning af kampene er det lykkedes at få besat stort set alle kampe. Men nye dommere er meget velkomne, og interesserede kan henvende sig til Henning og Bo. Søren Burchall sluttede med at takket Steen T Hansen og Jan Larsen for deres indsats i bestyrelsen, og glædede sig over, at de begge fortsætter på andre fronter i klubben. Henning Jensen afsluttede hermed generalforsamlingen og takkede for god spørgelyst samt god ro og orden. Referent Dirigent Søren Burchall Henning Jensen

Hovedsponsor. Eksklusiv sponsore. Herstedøster Idræts Club - Medlemsblad - November 2011 HOVEDSPONSOR

Hovedsponsor. Eksklusiv sponsore. Herstedøster Idræts Club - Medlemsblad - November 2011 HOVEDSPONSOR HIC-NYT Herstedøster Idræts Club - Medlemsblad - November 2011 HIC igen i divsionerne Igen kan vi i HIC bryste os af at have et hold i divisionerne. På aller sidste spilledag (og samtidig dagen for dealine

Læs mere

Administrationen FB s administration varetages og koordineres som hidtil i overbevisende stil af Martin Busk.

Administrationen FB s administration varetages og koordineres som hidtil i overbevisende stil af Martin Busk. Frederiksberg Boldklub Bestyrelsens beretning for 2011 Bestyrelsens beretning afspejler hændelser, der er sket i det foregående år og følger i sin opbygning de tidligere års beretninger. Indledning Årets

Læs mere

HOVEDSPONSOR LÆS BL.A: NYT FRA ÅRGANGENE - EASTER CUP - CAFÉEN MIKROFODBOLDSKOLEN - LANDSTRÆNER PÅ BESØG

HOVEDSPONSOR LÆS BL.A: NYT FRA ÅRGANGENE - EASTER CUP - CAFÉEN MIKROFODBOLDSKOLEN - LANDSTRÆNER PÅ BESØG Herstedøster Idræts Club - Medlemsblad - Maj 2012 LÆS BL.A: NYT FRA ÅRGANGENE - EASTER CUP - CAFÉEN MIKROFODBOLDSKOLEN - LANDSTRÆNER PÅ BESØG HOVEDSPONSOR FORORD Af Andreas Barnewitz og John Bødker Velkommen

Læs mere

Frederiksberg Boldklub

Frederiksberg Boldklub Frederiksberg Boldklub Bestyrelsens beretning for 2014 Bestyrelsens beretning afspejler hændelser, der er sket i det foregående år og følger i sin opbygning de tidligere års beretninger. Indledning 2014

Læs mere

Referat af GSBs ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2007 MANDAG DEN 26. MARTS 2007 KL. 19.00

Referat af GSBs ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2007 MANDAG DEN 26. MARTS 2007 KL. 19.00 Referat af GSBs ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2007 GSBs ordinære generalforsamling 2007. Dagsordren iflg. klubbens love 7. MANDAG DEN 26. MARTS 2007 KL. 19.00 Generalforsamlingen afholdtes i mellembygningen

Læs mere

Frederiksberg Boldklub

Frederiksberg Boldklub Frederiksberg Boldklub Formandens beretning for 2009 Formandens beretning afspejler hændelser, der er sket i det foregående år og følger i sin opbygning de tidligere års beretninger. Endnu et år er gået

Læs mere

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Engesvang Boldklub afholder GENERALFORSAMLING Lørdag d. 22. februar 2014 kl. 12.30 i klubhuset. 12:30 EB s ungdomsvenner 13:00 Håndbold 13:30

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR KFUM S BOLDKLUB, ROSKILDE NOVEMBER 2009 - ÅRGANG 39 - NR. 4

MEDLEMSBLAD FOR KFUM S BOLDKLUB, ROSKILDE NOVEMBER 2009 - ÅRGANG 39 - NR. 4 MEDLEMSBLAD FOR KFUM S BOLDKLUB, ROSKILDE NOVEMBER 2009 - ÅRGANG 39 - NR. 4 Vinder af U-17 3. division 2009 KFUM Roskilde LÆS MERE OM VORT SUCCESHOLD - SIDE 2 STOR INDSATS - IKKE BELØNNET EFTER FORTJENESTE

Læs mere

Start af SKOLE CUP. Kurset "VORT HOLD" afholdes for miniputafdelingen.

Start af SKOLE CUP. Kurset VORT HOLD afholdes for miniputafdelingen. Nord-Als Boldklub-s generalforsamling den 25.1.1996 Formandens beretning for året 1995. Side l af Jeg vil starte min beretning, som jeg har gjort det de sidste år - nemlig med at fortælle i store træk

Læs mere

Generalforsamling 11/3 2010 i Akademisk Boldklub

Generalforsamling 11/3 2010 i Akademisk Boldklub Generalforsamling 11/3 2010 i Akademisk Boldklub 1. Valg af dirigent - Hovedbestyrelsen foreslog advokat Jens Hjortskov, (JH) som blev valgt uden modkandidater. - JH konstaterede at generalforsamling var

Læs mere

Nr. 1 2013 45. årgang Så er det sommer! Grøntsagsvognen på tur..

Nr. 1 2013 45. årgang Så er det sommer! Grøntsagsvognen på tur.. Nr. 1 2013 45. årgang Så er det sommer! Grøntsagsvognen på tur.. Kontaktlinsen Så er hovedgeneralforsamlingen overstået og vi må desværre endnu engang konstatere at der er mangel på arbejdskraft i foreningen.

Læs mere

Hovedformandens beretning på generalforsamlingen i Vestbjerg Idrætsforening 26. maj 2015.

Hovedformandens beretning på generalforsamlingen i Vestbjerg Idrætsforening 26. maj 2015. Hovedformandens beretning på generalforsamlingen i Vestbjerg Idrætsforening 26. maj 2015. Denne beretning består af et kort resume af hvad der er sket omkring VIF i 2014, og en sammenfatning af hvad de

Læs mere

For os var det yderligere paradoksalt, da langt de fleste indsatser faktisk var rettet mod netop medlemmer under 18.

For os var det yderligere paradoksalt, da langt de fleste indsatser faktisk var rettet mod netop medlemmer under 18. Formandens beretning på generalforsamlingen 26-01-2009 Generalforsamlingen 2009 Den nye generalforsamling Sidste års generalforsamling var på mange måder et varsel på nye tider. De af jer, der var med,

Læs mere

Referat fra HEI Fodbold generalforsamling torsdag den 27. marts kl. 19.30. Mødet afholdtes i Skæring hallen. Se dagsorden nedenfor.

Referat fra HEI Fodbold generalforsamling torsdag den 27. marts kl. 19.30. Mødet afholdtes i Skæring hallen. Se dagsorden nedenfor. Referat fra HEI Fodbold generalforsamling torsdag den 27. marts kl. 19.30. Mødet afholdtes i Skæring hallen. Se dagsorden nedenfor. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning til godkendelse

Læs mere

Skive Golfklub Å R S S K R I F T 2 0 1 3 2014

Skive Golfklub Å R S S K R I F T 2 0 1 3 2014 Skive Golfklub Å R S S K R I F T 2 0 1 3 2014 Skive Golf Klubs Bestyrelse 2014: Lone Dahl Bilstrup Formand Mob.: 26 74 16 23 formand@skivegolfklub.dk Palle Nielsen Økonomiansvarlig Mob.: 31 20 92 61 kasserer@skivegolfklub.dk

Læs mere

KRATTEN LÆS INDE I BLADET : Årets julegave: Nu kommer hallen. Banko: Nye spilledere søges LÆS OGSÅ OM: Afdelingsmøder i januar

KRATTEN LÆS INDE I BLADET : Årets julegave: Nu kommer hallen. Banko: Nye spilledere søges LÆS OGSÅ OM: Afdelingsmøder i januar KRATTEN December 2003 NR. 6 ÅRGANG 36 BADMINTON Julen kommer til Gistrup FODBOLD GYMNASTIK TENNIS VOLLEYBALL LÆS INDE I BLADET : Årets julegave: Nu kommer hallen Banko: Nye spilledere søges Fodboldynglinge

Læs mere

Tak til Roskilde Domkirkes Drengekor for deres festlige indledning af årets Delegeretmøde 2011.

Tak til Roskilde Domkirkes Drengekor for deres festlige indledning af årets Delegeretmøde 2011. 1 MUNDTLIG BERETNING 2011. VELKOMST: Tak til Roskilde Domkirkes Drengekor for deres festlige indledning af årets Delegeretmøde 2011. I ønskes alle et Godt Nytår. Endnu engang er vi samlet her i Roskilde

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Jubilæumsudvalget har bedt alle afdelinger af GG&IF om at lade nogle personer komme med indlæg til dette jubilæumshefte.

Indholdsfortegnelse. Jubilæumsudvalget har bedt alle afdelinger af GG&IF om at lade nogle personer komme med indlæg til dette jubilæumshefte. 1959-2009 Foreningens formål er at arbejde for en legemlig og åndelig sund ungdom - og dette søges nået gennem idrætsaktiviteter og andet opdragende ungdomsarbejde Jubilæumsudvalget har bedt alle afdelinger

Læs mere

HGI-Nyt. 38. årgang December 2013 Nr. 4. Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening

HGI-Nyt. 38. årgang December 2013 Nr. 4. Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening HGI-Nyt 38. årgang December 2013 Nr. 4 Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening HGI'S adresse: Havdrup Hallen, Skolevej 62, 4622 Havdrup. Hovedbestyrelsen Formand Anette

Læs mere

JYSK FODBOLD. Banebryder med bankende. fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8. Juni 2010

JYSK FODBOLD. Banebryder med bankende. fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8. Juni 2010 JYSK FODBOLD Juni 2010 Banebryder med bankende fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8 Jysk Fodbold er Jydsk Boldspil-Unions officielle fodboldmagasin Kommentar Ud med

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 13. april 2012 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2011... 3 AFDELINGERNE... 4 BADMINTONAFDELINGEN...

Læs mere

FREM BOLDKLUBBEN. Læs bl.a. om: NR. 1 ÅRGANG NR. 62

FREM BOLDKLUBBEN. Læs bl.a. om: NR. 1 ÅRGANG NR. 62 NR. 1 BOLDKLUBBEN FREM 2007 Læs bl.a. om: Visioner og økonomi i AS Ny linie i dansk børnefodbold Talentarbejdet i FREM Sæsonstart i afdelingerne Projekt Valby Idrætspark Referat fra Generalforsamling 2007

Læs mere

NR 4 2009 9. ÅRGANG OP OP OP TILLYKKE. Klubbens førstehold er atter tilbage i Jyllandsserien

NR 4 2009 9. ÅRGANG OP OP OP TILLYKKE. Klubbens førstehold er atter tilbage i Jyllandsserien NR 4 2009 9. ÅRGANG OP OP OP TILLYKKE Klubbens førstehold er atter tilbage i Jyllandsserien Side 2 VI SØGER BOLIGER DanBolig Fredericia STOKKENDAL & RÜSZ Fredericia Norgesgade 2 MAIL: FREDERICIA@DANBOLIG.DK

Læs mere

Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 7. april 2013 kl. 14.00 i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje

Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 7. april 2013 kl. 14.00 i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 7. april 2013 kl. 14.00 i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje 1 Indhold Indkaldelse til den årlige generalforsamling... 5 Dagsorden:... 5 Beretning

Læs mere

Generalforsamling Hundige BK

Generalforsamling Hundige BK Generalforsamling Hundige BK Torsdag 26-02-15 kl 19:00 (22 medlemmer fremmødt.) 1. Valg dirigent : Youssef Lharraki blev valgt som dirigent, uden indvindinger. 2. Josef indleder med at finde en Referent

Læs mere

FREM BOLDKLUBBEN. Læs bl.a. om: NR. 1 ÅRGANG NR. 64

FREM BOLDKLUBBEN. Læs bl.a. om: NR. 1 ÅRGANG NR. 64 NR. 1 BOLDKLUBBEN FREM Læs bl.a. om: 2009 En usædvanlig Generalforsamling Nålefesten 2009 Nye trænere til U17 og U19 holdene Portræt af Jørn Jeppesen Den store Fremmerfest Nyt fra 1. holdet Nyt fra Afdelingerne

Læs mere

Idrætsbladet. Formanden. Generalforsamlingen. Badminton. Basketball. Fægtning. Gymnastik. Håndbold. Svømning. 31. årgang nr.

Idrætsbladet. Formanden. Generalforsamlingen. Badminton. Basketball. Fægtning. Gymnastik. Håndbold. Svømning. 31. årgang nr. 31. årgang nr. 2 Maj 2004 Idrætsbladet Medlemsblad for Sankt Annæ Idrætsforening Formanden - tak for en god sæson Generalforsamlingen - referat fra klubbens øverste myndighed Badminton - supersæson for

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

ORIENTERING FRA KORSHOLM IDRÆTSFORENING KIFFEN. www.korsholm-if.dk NR. 115 Januar 2012 30. ÅRGANG

ORIENTERING FRA KORSHOLM IDRÆTSFORENING KIFFEN. www.korsholm-if.dk NR. 115 Januar 2012 30. ÅRGANG ORIENTERING FRA KORSHOLM IDRÆTSFORENING KIFFEN www.korsholm-if.dk NR. 115 Januar 2012 30. ÅRGANG Kiffen udgives af Korsholm Idrætsforening. Bladet omdeles gratis til husstande i Norring, Riisbakken, Korsholm,

Læs mere

Velkomst v/formanden Tom Moeslund 1 minuts stilhed for 4 medlemmer, som er død siden generalforsamlingen i 2010. Dagsorden:

Velkomst v/formanden Tom Moeslund 1 minuts stilhed for 4 medlemmer, som er død siden generalforsamlingen i 2010. Dagsorden: Akademisk Boldklub Referat af generalforsamling afholdt 10. marts 2010, kl. 19.00 Sted: Restauranten på AB Referent: Winnie Sørensen Velkomst v/formanden Tom Moeslund 1 minuts stilhed for 4 medlemmer,

Læs mere