HLIF Fodbold. Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HLIF Fodbold. Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere"

Transkript

1 HLIF Fodbold Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere

2 Velkommen til HLIF Denne brochure er tænkt som et nyttigt arbejdsredskab for alle de personer, der hvert år lægger en kæmpe frivillig arbejdsindsats i HLIF s fodboldafdeling. FORORD Indholdet vil blive opdateret 1 gang årligt. Det er i den forbindelse vigtigt at alle forslag, kommentarer, ændringer, nyttige oplysninger, gode ideer og praktiske erfaringer videregives til fodboldudvalget. Vi udsender mappen med ønsket om, at alle må få god gavn af den. Hold dig i øvrigt opdateret via vores hjemmeside her er det ligeledes din pligt, at gennemlæse HLIF s love og retningslinier. Venlig hilsen HLIF fodboldafdeling MÅLSÆTNINGER FOR HLIF FODBOLD At virke for dyrkelse og udbredelse af fodbold i alle dens afskygninger. At medvirke til en sund, sjov og sportslig opvækst for spillerne. Igennem fodbold at skabe socialt samvær, samt opfylde fodbold ambitioner hos såvel spillere som trænere. Gennem træning og samvær at fremme fodboldtilgangen for at sikre en stadig tilgang samt forbedring og udvikling i foreningsarbejdet. HVORDAN NÅR VI MÅLENE Via en smidig og velfungerende forening søges at skabe velordnede forhold for trænere, hjælpetrænere og spillere. Via rekruttering af nye spillere, samt ved opfyldelse af eksisterende spilleres sportslige/sociale behov, søges at opretholde og udbygge foreningens status til gavn for fodbolden. Via motivation og uddannelse søges at fastholde og udvikle trænere og hjælpetrænere, således at deres frivillige arbejde fortsætter over en årrække, og dermed medvirker til at skabe kontinuitet og fremgang for foreningen. Via træning, almindelig disciplin og et aktivt foreningsliv, søges at skabe et velfungerende og kammeratligt miljø for alle spillere i foreningen, således at denne bliver et fast ståsted for disse. Via information til trænere, hjælpetrænere og spillere søges at sikre en velfungerende forening, samt tilfredshed hos spillerne. 1

3 LEDELSESMODEL HLIF har gennem årenes løb ændret sig, vi har fået flere sportsgrene koblet på og består i dag af: Fodbold, badminton, håndbold og gymnastik, de forskellige afdelinger kan bryste sig af, at tilbyde sport til alle aldre og med mange forskellige tiltag. Ved generalforsamlingen 2011 blev det vedtaget at beskære bestyrelsen fra 7 til 5 personer. Ved delvist, at fratage bestyrelsen den daglige sportslige drift, vil koncentrationen være på den overordnede ledelse af alle sportsgrene, ud fra visionen om, at skabe mere indflydelse og plads til udvalg, trænere, udøvere og forældre i den sportslige dagligdag. Denne model gælder for alle afdelinger. TIDLIGERE MODEL NUVÆRENDE MODEL BESTYRELSEN Overordnet daglig ledelse, drift + daglig sportslig ledelse. Denne bliver valgt ved en generalforsamling. TRÆNER Trænere er automatisk med i det sportslige udvalg. UDØVER Sportslig aktiv BESTYRELSEN Overordnet daglig ledelse og drift. Bestyrelsen har to primære opgaver: At tage organisatoriske og økonomiske beslutninger samt at hjælpe de enkelte udvalg og afdelinger organisatorisk. Denne bliver valgt ved en generalforsamling. UDVALG Daglig sportslig ledelse. Udvalget vælges ved stormøde med trænere, forældre og udøvere, kontaktpersonen fra bestyrelsen vil være tilstede ved dette møde. 3 eller 5 personer skal være med i udvalget hvilket gerne må bestå af forældre, spillere eller trænere, som måtte have sin interesse i den valgte sportsgren. Stor indflydelse, både som udøver og forældre Nye aktiver vil skabe nye idéer og initiativer TRÆNER Trænerens vigtigste rolle er at træne. Deltager i trænermøde. Kan blive valgt ind i udvalget UDØVER Sportslig aktiv. Kan blive valgt ind i udvalget. 2

4 Bestyrelsen har den overordnede ledelse af foreningen og afdelingsudvalgene har den daglige ledelse. HLIF FODBOLD/FODBOLDUDVALG HLIF Fodbold er en afdeling af Houlbjerg Laurbjerg Idræts Forening (HLIF). HLIF Fodbold består af et udvalg på 3 eller 5 medlemmer inkl. udvalgsformanden, udvalget afholder det antal møder de skønner er nødvendige, og kan til disse møder invitere deres kontaktperson, fra bestyrelsen. Kontaktpersonen kan ikke tage beslutninger til udvalgsmøderne uden den øvrige bestyrelses accept. Alle udvalgsmedlemmer deltager i udvalgsmøderne og alle er aktive med diverse arbejdsopgaver for driften af HLIF Fodbold. Ved sæsonstart afholdes der et opstartsmøde som kontaktpersonen fra bestyrelsen indkalder. Her vil kontaktpersonen, udøvere, forældre og trænere bliver Inviteret. På mødet bliver udvalget valgt og opgaverne præciseret. I udvalget skal der være en udvalgsformand, en repræsentant for børne-/unge, og en repræsentant for seniorafdelingen. Dette for at alle bliver hørt. Disse repræsentanter skal have lyst til at indgå i udvalgsarbejdet, hvad enten det er forældre eller udøvere. Fodboldudvalget er tovholder mellem bestyrelsen, udøvere, trænerne og forældrene og sørger for, at den daglige drift fungerer optimalt, herunder stævner, materialer, kurser osv. Endvidere har udvalgene b.la. til opgave at tage sig af de sportslige retningslinjer, herunder anskaffelse af trænere, udstyr, sportslige forhold m.m. I udvalget vil du få stor indflydelse på nye aktiviteter i afdelingen og ikke mindst at sørge for at afdelingen bliver så attraktiv som muligt. UDVALGSOPGAVER OG ANSVARSOMRÅDER Udvalget er bindeled til bestyrelsen Have overblik over rækkernes aktiviteter Sørge for at opgaverne i rækkerne bliver bragt til udførelse og at der sker nødvendig opfølgning Være koordinator for alle fodboldmæssige aktiviteter Være koordinator for samarbejdet mellem rækkernes trænere/holdledere Konfliktløsere Udvalget skal opsøge trænerne et par gange om året og få en snak med om bl.a. forældreopbakning, materialer, hvad går godt/mindre godt. Bemærk at det er vigtigt at udvalgene opretholder en god kontakt til trænerne og udvalgsarbejdet ikke bliver blandet sammen med selve trænergerningen. BESTYRELSEN Se på hjemmesiden hvem den siddede bestyrelse består af. 3

5 GENERALFORSAMLING Der afholdes generalforsamling sidst i november, hvor vi gerne ser deltagelse fra alle trænere og udvalg. TRÆNERMØDE Medmindre der opstår behov for ekstra møder, afholdes der 2 trænermøder i løbet af en sæson: Før sæsonstart træningstider, hvem er træner, hvem er hjælpetræner etc. evt. forældrekontakt. Efter sæson/evaluering Bemærk: Trænermøder afholdes særskilt af udvalgsmøderne, men altid med deltagelse af udvalgsformanden. TRÆNERENS ROLLE Trænerens vigtigste opgave er at træne Træneren forventes at være tilstede ved kampe og ved afslutningsarrangementer Er træneren forhindret, sørger vedkommende for en afløser - både til træning og til kampe Træneren skal være holdlederen/hjælpetræneren/forældrehjælp behjælpelig med udarbejdelse og ajourføring af spillerlister Træneren kvitterer for egne udleverede nøgler og er ansvarlig for disse Trænerne sørger for at bolde og andet benyttet materiel lægges forsvarligt på plads På baggrund af turneringsplaner fra kampfordeleren udarbejder træneren kampsedler til spillerne i god tid før kampe Alle meddelelser til spillerne om kampe, aflysninger osv. ANSVARLIGE HOLDLEDERE Holdlederen skal være træneren behjælpelig med de praktiske ting omkring holdene: Sørge for fyldte vanddunke til kampe, spilletøj, optælling etc. Hjælpe på bænken under kampen med ikke spillemæssige ting, bl.a. småskader, vand m.m. Være ansvarlig for ajourføring af spillerliste for eget hold - herunder formidling af ind- og udmeldelser. Holdlederen møder til kampe eller sørger for en afløser Organiserer kørsel til kampe Til kampe udleverer og indsamler den arrangerende klub et holdkort, som Holdlederen/Hjælpetræneren udfylder med spillernes navne og årgange. Ved hjemmekampe sørger Holdlederen for at indberetning af resultater sker i henhold til retningslinjerne, som er beskrevet på kortet. Holdlederen indsamler tilmeldinger til klubbens arrangementer PÆDOFILI ATTESTER HLIF er forpligtiget via lovgivningen til at få udarbejdet pædofili attester for samtlige personer i afdelingen, der arbejder med børn og unge. Derfor er du forpligtet til én gang årligt, at udfylde en pædofili attest, der kontrolleres og godkendes af myndighederne (politiet). Alle nye trænere og holdledere skal godkendes af bestyrelsen. 4

6 CONVENTUS Før hver sæson vil den ansvarlige træner få udleveret et password til conventus af udvalgsformanden, hvor al information til holdet findes. Bl.a. telefonliste over trænere, hjælpetrænere, bestyrelse m.v. og en total holdoversigt. I vil blive introduceret i Conventus ved opstart. Se under punktet conventus på for yderligere information. RETNINGSLINIER Med følgende retningslinier vil vi som klub gerne signalere, hvordan vi i fællesskab bør optræde, så HLIF bliver et godt og trygt sted at være både for idrætsudøvere, forældre, trænere og ledere. I HLIF taler vi ordentligt til hinanden. Hvis trænere/ledere eller forældre ser eller hører noget, der kan virke stødende på andre, bør de sige fra og tilkendegive, at det ikke accepteres i klubben. Trænere med hold under 18 år skal ikke have eneansvar. Der skal være tilknyttet en hjælper. I forbindelse med ture/stævner o.l. er der altid mindst 2 voksne med, hvor begge har udfyldt og afleveret en børneattest til bestyrelsen inden turen. (Efter ny lov.) Vi opfordrer forældre til, at deltage i børnenes/den unges idrætsliv, da de kender børnene/og den unge og derfor kan de bedst orientere trænere/ledere eller siddende formand hvis deres barn/unge mistrives. Hvis en træner/leder føler at være kommet i en situation, der kan misforstås af andre, skal han/hun kontakte siddende formand eller en anden fra bestyrelsen, som vil føre samtalen til protokols. Derved får eventuelle fejlagtige misforståelser eller rygter ikke lov at sprede sig. Alle har pligt til, at gå til siddende formand eller bestyrelsen, hvis de hører rygter om krænkelser eller selv fornemmer, at der er noget galt. Ved brud på HLIF s retningslinier, er det bestyrelsen der fastsætter eventuelle karantæne. TRÆNER/HJÆLPETRÆNER GODTGØRELSE Til dækning af udgifter til tøj, sko, telefon m.m. ydes en godtgørelse pr. sæson. Udvalgsformand kr. 700,00 Træner 18+ pr. hold kr ,00 Træner år kr. 700,00+100,00 pr. efterfølgende træner år Hjælpetræner 18+ kr. 900,00 Hjælpetræner år kr. 300,00 Hjælpetræner år kr. 300,00 gavekort For hvert hold kan der som maksimum gives godtgørelse til to hjælpetrænere 18 år og en ansvarlig træner/holdleder. Det kan aftales indbyrdes træner/hjælpetræner imellem 50/50, hvis der er lige ansvar eller hvis der er to trænere på samme hold. Yderligere udleveres der 1. år, en træningsdragt med tryk og med eller uden lynlås. 2. år en jakke og så forfra. En person får en af delene pr. år. 5

7 HOLDETS STØRRELSE Der skal være minimum 7 betalende spillere før et hold forbliver. Dette bliver evalueret efter 4 uger. IDRÆTSSKADER Der forefindes en førstehjælpekuffert i skabet i det hvide lokale, i kælderen, i hallen og i klubhuset. Ydermere er det trænerens pligt at opfylde egne udleverede trænertasker. Nærmere info ved udvalgsformanden. KURSER HLIF har den holdning, at aktive trænere og hjælpetrænere skal dygtiggøre sig til gavn for foreningen. DBU afholder hvert år kurser på alle niveauer og HLIF betaler kursusudgifter til relevante kurser. Tilmelding skal ske via udvalgsformanden. VIGTIGT Afbud til et allerede tilmeldt kursus må træner og hjælpetræner selv stå til regnskab for. Glemmer man dette eller får det ikke gjort rettidigt, så foreningen bliver opkrævet kursusgebyr for et ikke gennemført kursus, vil dette kursusgebyr blive modregnet i trænergodtgørelsen. Rigtig god sæson Har du yderlige spørgsmål, kontakt da venligst din udvalgsformand. Hilsen og TAK for din indsats HLIF 6

FORORD 3 SB&I S IDÉGRUNDLAG 4 SB&I S KODEKS 5 ELITE BREDDE 6 TRÆNERENS ROLLE I SB&I 11 TRÆNERUDDANNELSE I SB&IS UNGDOMSAFDELING 13

FORORD 3 SB&I S IDÉGRUNDLAG 4 SB&I S KODEKS 5 ELITE BREDDE 6 TRÆNERENS ROLLE I SB&I 11 TRÆNERUDDANNELSE I SB&IS UNGDOMSAFDELING 13 SB&I-Linjen FORORD 3 SB&I S IDÉGRUNDLAG 4 SB&I S KODEKS 5 ELITE BREDDE 6 TRÆNERENS ROLLE I SB&I 11 TRÆNERUDDANNELSE I SB&IS UNGDOMSAFDELING 13 TIL DIG SOM FORÆLDER I SB&I 14 RETNINGSLINIER FOR U5 U11 (4

Læs mere

BK YDUN KLUB HÅNDBOG

BK YDUN KLUB HÅNDBOG BK YDUN KLUB HÅNDBOG INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Om klubben... 4 2. Bestyrelsen... 5 2.1. Bestyrelsesmøder... 5 3. Klubbens organisering... 6 3.1. Afdelinger... 6 3.2. Elite... 6 3.3. Bredde... 6 4. Træner

Læs mere

Visioner - Det er klubbens hensigt gennem målrettet træner- og lederindsats, at give piger, drenge, kvinder og mænd mulighed for at dyrke fodbold.

Visioner - Det er klubbens hensigt gennem målrettet træner- og lederindsats, at give piger, drenge, kvinder og mænd mulighed for at dyrke fodbold. Håndbog udgave 2012 Vi byder dig velkommen i Tune IF s fodboldafdeling, og ønsker dig held og lykke med dit nye fritidsjob. Fra ledelsens side lægges der megen vægt på, at samtlige trænere har den størst

Læs mere

Træner-, lederhåndbogen 2010

Træner-, lederhåndbogen 2010 Aalborg KFUM Fodbold Træner-, lederhåndbogen 2010 Februar 2010 Aalborg KFUM Fodbold Træner-, lederhåndbogen 2010 Februar 2010 Dokument nr. KFUM01 Revision nr. 5 Udgivelsesdato 1.februar 2010 Udarbejdet

Læs mere

VEJLE BOLDKLUB UNGDOMSHÅNDBOGEN

VEJLE BOLDKLUB UNGDOMSHÅNDBOGEN VEJLE BOLDKLUB UNGDOMSHÅNDBOGEN Denne håndbog har til formål: at beskrive opbygningen i Vejle Boldklub specielt Ungdomsafdelingen at give trænere og ledere indsigt i klubbens målsætninger at sammenfatte

Læs mere

Brande Idrætsforening GUIDE TIL UNGDOMSFODBOLD

Brande Idrætsforening GUIDE TIL UNGDOMSFODBOLD GUIDE TIL UNGDOMSFODBOLD 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1.0 Indledning...5 2.0 Brande IF...6 2.1 Strukturen i Brande IF...6 2.1.1 Organisationsdiagram over Brande IF...7 2.1.2 Mail- telefonliste

Læs mere

MORUD IF. Morud Idrætsforening Fodboldafdelingen Idrætsvej 7, DK-5462 Morud Tlf. +45 65 96 43 20 Hjemmeside: www.morud.dk/fodbold Klubhåndbog

MORUD IF. Morud Idrætsforening Fodboldafdelingen Idrætsvej 7, DK-5462 Morud Tlf. +45 65 96 43 20 Hjemmeside: www.morud.dk/fodbold Klubhåndbog MORUD IF Side 1 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse. 2-3 1. Indledning:.... 4 2. Målsætning og værdier: 2.1. Målsætning. 4 2.2. Værdier... 5 3. Bestyrelsen: 3.1. Bestyrelsen 2008 6 3.2. Opgavefordeling

Læs mere

GUIDE TIL UNGDOMSFODBOLD RINGKØBING IF

GUIDE TIL UNGDOMSFODBOLD RINGKØBING IF GUIDE TIL UNGDOMSFODBOLD RINGKØBING IF Version 5 - august 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ringkøbing IF... 4 3. Ungdomsudvalgets arbejdsopgaver... 5 4. Retningslinjer for dannelse af hold

Læs mere

FORENINGSHÅNDBOG Stillinge Idrætsforening

FORENINGSHÅNDBOG Stillinge Idrætsforening FORENINGSHÅNDBOG Stillinge Idrætsforening Version 2.1/11.02.2013 Side 1 Indholdsfortegnelse FORENINGSHÅNDBOG... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 4 Hvad er Stillinge IF... 5 Stillinge IF s vision og

Læs mere

Bestyrelsen Silkeborg Skøjteløber Forening af 1896. Redaktion af nærværende eksemplar: Jørgen Holm Madsen. Side 1 af 13

Bestyrelsen Silkeborg Skøjteløber Forening af 1896. Redaktion af nærværende eksemplar: Jørgen Holm Madsen. Side 1 af 13 Forord Denne håndbog er tænkt som en hjælp til de spørgsmål, som klubbens medlemmer måtte have. Den skal derfor afspejle SSF1896. Det er først og fremmest medlemmernes håndbog. Bestyrelsen opfordrer derfor

Læs mere

Trænerhåndbog. Aarslev Boldklub

Trænerhåndbog. Aarslev Boldklub Trænerhåndbog Aarslev Boldklub Trænerhåndbog Side 1 L INDHOLDSFORTEGNELSE Baneoversigt... 3 Indledning... 4 Mission og vision... 5 Værdigrundlag... 5 Målsætninger... 5 Praktisk information... 6 Nøgleordning...

Læs mere

Forord. Opdatering af håndbogen

Forord. Opdatering af håndbogen Forord Denne håndbog er tænkt som en hjælp til de spørgsmål, som foreningens medlemmer måtte have. Den skal derfor afspejle SSF1896. Det er først og fremmest medlemmernes håndbog. Bestyrelsen opfordrer

Læs mere

Lederhåndbog for. Randers Sportsklub Freja Håndbold

Lederhåndbog for. Randers Sportsklub Freja Håndbold Lederhåndbog for Randers Sportsklub Freja Håndbold November 2014 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Klubbens formål, missionen... 4 Visionen... 4 Randers Freja Håndbold skal være kendt for:... 4 Værdierne...

Læs mere

TMG Håndbold trænermappe

TMG Håndbold trænermappe 1.0 Træner... 2 1.1 Trænermøder...2 1.2 Hjælp...2 1.3 Trænergodtgørelse...2 1.4 Trænerkursus...2 1.5 Deltagerliste...3 1.6 Nøgler...3 1.7 Alarmer...3 1.8 Lys i hallen...3 1.9 Oprydning...3 2.0 Medlem...

Læs mere

Foreningshåndbog for. Hedehusene Gymnastik Forening

Foreningshåndbog for. Hedehusene Gymnastik Forening Foreningshåndbog for Hedehusene Gymnastik Forening Formålet med denne håndbog er at angive nogle retningslinier for HGF og samtidig sikre, at alle får de samme informationer. Retningslinierne er vedtaget

Læs mere

Forord. Opdatering af håndbogen

Forord. Opdatering af håndbogen Forord Denne håndbog er tænkt som en hjælp til de spørgsmål, som foreningens medlemmer måtte have. Den skal derfor afspejle SSF1896. Det er først og fremmest medlemmernes håndbog. Bestyrelsen opfordrer

Læs mere

IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd

IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd Indledning Vision 2020 Den orange tråd er at skabe en klar målsætning for fodboldafdelingen om, hvor klubben står, og hvilke mål der skal arbejdes

Læs mere

Gughåndbogen. Det blå bånd og den røde tråd. 2. udgave

Gughåndbogen. Det blå bånd og den røde tråd. 2. udgave Gughåndbogen En arbejdshåndbog for børne- og ungdomsafdelingen i Gug Boldklub Det blå bånd og den røde tråd 2. udgave Adresse: Vissevej 26, 9210 Aalborg SØ Tlf.: 98145155 eller 98145265 Mail: kantinegb@gvdnet.dk

Læs mere

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu?

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Hovedsponsor for Søften gymnastikforening Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Søften GF Guldsponsorer Kontaktliste: Tak for din interesse i at blive træner i SGF-fodbold. Du kan se frem til mange

Læs mere

VFK Trænerhåndbog. I VFK er der plads til alle uanset alder, køn og fodboldmæssige færdigheder. Læs mere om dette i træningsvejledningen.

VFK Trænerhåndbog. I VFK er der plads til alle uanset alder, køn og fodboldmæssige færdigheder. Læs mere om dette i træningsvejledningen. Forord til Vonsild Fodbold Klubs Trænerhåndbog Velkommen til Vonsild Fodbold Klub Du har valgt at blive træner eller hjælpetræner i fodboldklubben, og vi byder dig derfor velkommen og håber at du vil få

Læs mere

Trænermanual. sådan træner vi Mikro- og børnefodbold i HGI. (Trænermanual HGI.odt - opdateret februar 2011)

Trænermanual. sådan træner vi Mikro- og børnefodbold i HGI. (Trænermanual HGI.odt - opdateret februar 2011) Trænermanual sådan træner vi Mikro- og børnefodbold i HGI (Trænermanual HGI.odt - opdateret februar 2011) Indholdsfortegnelse 1 Holdninger til mikro- og børnefodbold...4 1.1 Selektion...4 2 Trænerrollen...5

Læs mere

TRYGHED ÅBENHED FÆLLESSKAB ENGAGEMENT ANSVARLIGHED

TRYGHED ÅBENHED FÆLLESSKAB ENGAGEMENT ANSVARLIGHED Velkommen i klubben Erritsø GIF fodboldafdeling Snaremosevej 69 Erritsø 7000 Fredericia www.egif.dk TRYGHED ÅBENHED FÆLLESSKAB ENGAGEMENT ANSVARLIGHED I EGIF S FODBOLDAFDELING bliver der ydet et kæmpe

Læs mere

Håndbog for SSF1896, Version 03.04 er godkendt af bestyrelsen d.??-??-??

Håndbog for SSF1896, Version 03.04 er godkendt af bestyrelsen d.??-??-?? Forord Denne håndbog er tænkt som en hjælp til de spørgsmål, som foreningens medlemmer måtte have. Den skal derfor afspejle SSF1896. Det er først og fremmest medlemmernes håndbog. Bestyrelsen opfordrer

Læs mere

Håndbog for SSF1896, Version 03.04 er godkendt af bestyrelsen d.??-??-??

Håndbog for SSF1896, Version 03.04 er godkendt af bestyrelsen d.??-??-?? Forord Denne håndbog er tænkt som en hjælp til de spørgsmål, som foreningens medlemmer måtte have. Den skal derfor afspejle SSF1896. Det er først og fremmest medlemmernes håndbog. Bestyrelsen opfordrer

Læs mere

Håndbog for Grundfør Ungdoms- & Idrætsforening

Håndbog for Grundfør Ungdoms- & Idrætsforening Håndbog for Grundfør Ungdoms- & Idrætsforening www.guisport.dk Udgave nr. 4, januar 2014. 1 Indholdsfortegnelse: 1. Forord 2. Vedtægter se www.guisport.dk 3. Organisation 4. Adfærd, holdninger og handlinger

Læs mere

Håndbog for Værløse Håndboldklub

Håndbog for Værløse Håndboldklub Håndbog for Værløse Håndboldklub Juli 2015 Indhold Introduktion... 4 Nyttige numre... 4 Nyttige adresser... 4 Organisationen... 4 Funktioner og roller... 5 Aktivitetskoordinatorer... 5 Holdledere... 5

Læs mere

HHR projektet. Slip bæltet og bliv foreningsleder

HHR projektet. Slip bæltet og bliv foreningsleder HHR projektet Slip bæltet og bliv foreningsleder Udarbejdet af: Nicoline Olsson - Tung Tran Duc - John T. Olsen - Lars Klinge Merethe L. Fuglholt - Palle Liebe Side 1 af 23 Version 1.7 FORORD... 4 KOMMISSORIUM

Læs mere

Håndbog for Værløse Håndboldklub. Foto fra arnason.dk

Håndbog for Værløse Håndboldklub. Foto fra arnason.dk Håndbog for Værløse Håndboldklub Foto fra arnason.dk September 2011 Indhold 1 Introduktion... 5 Om visionen... 5 Aldersfordeling... 5 Nyttige numre... 5 Nyttige adresser... 5 2 Organisationen... 5 Furesø

Læs mere

Trænerhåndbog Tingsted Boldklub. Trænerhåndbog Tingsted Boldklub. Tingsted Boldklub

Trænerhåndbog Tingsted Boldklub. Trænerhåndbog Tingsted Boldklub. Tingsted Boldklub Trænerhåndbog Trænerhåndbog Trænerhåndbog Revideret Oktober 2012 Indholdsfortegnelse: 1. Klubbens formål s 3 2. Organisation s 4 3. Baneforhold s 4 4. Medlemmer s 5 5. Kampe og stævner s 7 6. Materialer

Læs mere

FORORD. FODBOLD I B1973 SKAL VÆRE SJOVT OG VI HAR FODBOLD FOR ALLE SMÅ FODBOLDKUNSTNERE B1973 SKAL VÆRE FORTALER FOR FAIR PLAY RENT SPIL

FORORD. FODBOLD I B1973 SKAL VÆRE SJOVT OG VI HAR FODBOLD FOR ALLE SMÅ FODBOLDKUNSTNERE B1973 SKAL VÆRE FORTALER FOR FAIR PLAY RENT SPIL B1973-Linjen FORORD. FODBOLD I B1973 SKAL VÆRE SJOVT OG VI HAR FODBOLD FOR ALLE SMÅ FODBOLDKUNSTNERE B1973 SKAL VÆRE FORTALER FOR FAIR PLAY RENT SPIL B1973 SÆTTER SPILLERENS UDVIKLING I CENTRUM I B1973

Læs mere