Publikationsliste, Bo Jacobsen, 2015:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Publikationsliste, Bo Jacobsen, 2015:"

Transkript

1 Publikationsliste, Bo Jacobsen, 2015: Jacobsen, B. The Role of Existential Philosophy and Existential Psychology for Existential Therapy. International Journal of Psychotherapy, 2015, in press Jacobsen, Bo: Humanistiske og eksistentielle teorier om personligheden. Kapitel 5 i: Simo Køppe og Jesper Dammeyer (Red): Personlighedspsykologi. En grundbog om personlighed og subjektivitet. Kbh:: Hans Reitzels Forlag, 2014 Jacobsen, Bo: Evidens: diagnose eller udvikling? Psykolog Nyt, 2013, 2, s Jacobsen, Bo: Existential Psychology. I: Kaldis, B. (Ed). Encyclopedia of Philosophy and the Social Sciences. London and NY: SAGE, 2013 Jacobsen,Bo og Klaus Pedersen: Humanistiske og eksistentielle terapier. I: Møhl, Bo og Morten Kjølbye (red.): Psykoterapiens ABC. København: Psykiatrifondens Forlag 2013, s Fisker, A. og Søren la Cour, under medvirken af Bo Jacobsen. Efter arbejdslivet. Fortællinger om det at blive ældre. Dansk Psykologisk forlag Jacobsen, Bo: Kap 4. Fænomenologisk psykologi den psykologiske tradition (s ), kap 5. Humanistisk psykologi (s ), kap 6. Eksistentiel psykologi og terapi (s ), kap 7. Positiv psykologi( s ). In: Karpatschof, B. og Katzenelson, B.: Klassisk og moderne psykologisk teori. København: Hans Reitzels Forlag, 2011, 2. rev. udgave. s Jacobsen, B og Boelsbjerg, H.B. Døden i eksistenspsykologisk belysning. I: Humanistisk palliation : Teori, metode, etik og praksis. København: Hans Reitzel, s Jacobsen, Bo, Tanggaard, L. og Brinkmann, S: Fænomenologi som tilgang til empirisk forskning. I: Brinkmann, S. og Tanggaard, L.: Kvalitative metoder. En grundbog. Kbh.: Hans Reitzels forlag, 2010,s Boelsbjerg, H.B., la Cour, S. og Jacobsen, B. Samtaler om døden i et eksistenspsykologisk perspektiv, Fokus på Kræft og Sygepleje,30. årg.,nr. 3, 2010, Hillersdal, L., Jacobsen, B. og og Walker, H.K.: Forskningsmetoder: Observation, interview og spørgeskema. I: Nielsen, B. et al. (Red): Professionsbachelor uddannelse, kompetencer og udvikling af praksis.

2 København: UCC, 2010, s Jacobsen, Bo: Livets dilemmaer. En bog om Eksistentiel Psykologi. København: Hans Reitzels Forlag, p. Jespersen, Christina Sand ; Knudsen, Jakob Skov ; Jacobsen, Bo. At komme Jens i møde : Eksistenspsykologisk perspektiv på intervention I: Psykologiske perspektiver på intervention : I pædagogiske kontekster. / red. Kirsten Bro ; Ole Løw ; Jørgen Svanholt. Kbh. : Dansk Psykologisk Forlag, s Jacobsen, Bo: Angst i et eksistenspsykologisk perspektiv. In: Gerlach, J. (red.): Angstbogen Angstens symptomer, årsager og behandling. København: Psykiatrifondens Forlag s Fisker, A., Høybye-Mortensen, M., Jensen F., T., Nørgaard-Nielsen, S., Jacobsen, Bo: Socialrådgiveren på arbejde. København: Hans Reitzels Forlag, p. Jacobsen, Bo. Invitation to Existential Psychology: A Psychology for the Unique Human Being and Its Applications in Therapy. Chichester: Wiley and sons, p. Jacobsen, Bo: Kap 4. Fænomenologisk psykologi den psykologiske tradition (s ), kap 5. Humanistisk psykologi (s ), kap 6. Eksistentiel psykologi og terapi (s ). In: Karpatschof, B. og Katzenelson, B.: Klassisk og moderne psykologisk teori. København: Hans Reitzels Forlag, s Jacobsen, Bo. Authenticity and Our Basic Existential Dilemmas: Foundational Concepts of Existential Psychology and Therapy. Existential Analysis, Vol. 18, no. 2, s Jacosen, Bo: What is happiness? The concept of happiness in existential psychology and therapy. Existential Analysis, Vol. 18, no. 1, s Jacobsen, Bo: Kærlighedslivets psykologi i eksistentiel belysing. Psyke & Logos Vol. 26, nr. 2, s Jacobsen, Bo: The Life Crisis in an Existential Perspective: Can Trauma and Crisis be seen as an Aid Personal Development? Existential Analysis Vol. 17, no. 1, s Jacobsen, Bo: Sorg og sygdom i eksistentiel betydning. Omsorg. Nordisk tidsskrift for palliativ medicin Vol. 23, nr. 1, s

3 Jacobsen, Bo: Values and Beliefs. I: Deurzen, Emmy van og Claire Arnold-Baker (red.): Existential Perspectives on Human Issues: A Handbook for Therapeutic Practice. Palgrave Macmillan 2005, s Jacobsen, Bo: Den eksistentielle samtale. I: Friis-Hasché, Erik et al. (red.): Klinisk sundhedspsykologi. København: Munksgaard 2004, s Jacobsen, Bo og Flemming T. Jensen: Demokratisér de danske uddannelser. Universitetsavisen nr. 9. Jacobsen, Bo: Tiltrængt lys på det sociale arbejde. Socialrådgiveren nr. 10. Jacobsen, Bo: Skoleklassen er et truet dyr. Politiken. 27. maj Jacobsen, Bo: Vi ødelægger børns demokrati. Kronik. Politiken. 11. maj Jacobsen, Bo: The life crisis in a dasein-analytic perspective: Can Trauma and Crisis be seen as an Aid in Personal Development? Daseinanalyse. Jahrbuch für phänomenologische Antropolgie und Psychotherapie. Daseinsanalyse. Wien nr. 20, s Jacobsen, Bo og Flemming T. Jensen: Den vordende demokrat mister engagementet. AKF Nyt. 2004:2, Jacobsen, B., Jensen, F.T., Madsen, M.B., Sylvestersen, M. and Vincent, C. Den vordende demokrat. En undersøgelse af skoleklassen som demokratisk lærested. Århus: Magtudredningen og Århus Universitetsforlag, 2004, 165 p. Jacobsen, B. Christiansen, I. Og Jespersen, C.S. Mød eleven. Lærerens vej til demokratisk samarbejde. Kbh: Hans Reitzel, 2003, 133 p. Jacobsen, B. Yalom. Dansk Psykolog Nyt. 2003, 57.årg.,14, Jacobsen, B. Is Gift-Giving the Core of Existential Therapy? A Discussion with Irvin D. Yalom. Existential Analysis, 2003, 14.2, Jacobsen, B.: Identiteten og selvet. I: Löw, O. Og Svejgaard, E. (Red): Psykologiske grundtemaer. Århus: Kvan, 2002, Jacobsen, B. Når teologer ser på psykologer. Psykolog Nyt, 2001, nr.21, Jacobsen, B., Madsen, M.B. og Vincent, C.: Danske forskningsmiljøer. En undersøgelse af universitetsforskningens aktuelle situation. Kbh.: Reitzel, p.

4 Jacobsen, B.: Hvad er god forskning? Psykologiske og sociologiske perspektiver. Kbh.: Reitzel, p. Jacobsen, B.: Dødsangst, livsangst og livsmod. Omsorg. Nordisk Tidsskrift for Palliativ Medicin, 2000, 17, nr. 3, Jacobsen, B., Jørgensen, S.D. and Jørgensen S. E. The World of the Cancer Patient from an Existential Perspective. Journal of the Society for Existential Analysis, 2000, 11.1, Jacobsen, B., Jørgensen, S.D. and Jørgensen S. E.: Cancer and Death Anxiety. Reflections on and Results from an Existential Research Project. Omega - Journal of Death and Dying (25 p.) Pallesen, I., Jacobsen, B. et.al. At forstå er ikke en entydig størrelse - En diskussion af det at forstå i konsultationslokalet. Månedsskrift for Praktisk Lægegerning, 1999, 77, Jacobsen, B., Schnack, K., Wahlgren, B. og Madsen, M.B. Videnskabsteori.. København: Gyldendal, p. (Stærkt revideret og udvidet udgave af nr. 15). Jacobsen, B. Livsfortælling, livsmod og eksistentiel skyld. Omsorg. Nordisk Tidsskrift for Palliativ Medicin, 1999, 16, nr. 2, Jacobsen, B. Die Begegnung mit dem Tod. Die Perspektive von Condraus Todesbegriff, verglichen mit dem von Irvin Yalom und Rollo May. Daseinsanalyse, 1999, 15, Jacobsen, B., Jørgensen, S.D. og Jørgensen, S.E.: Kræft og eksistens. Om at leve med kræft. Kbh.: Dansk Psykologisk Forlag, p. Jacobsen B.: Alle kriser er eksistenskriser. Psykolog Nyt, 1998, 52, nr. 8, Jacobsen, B.: Eksistensens psykologi. En introduktion. Kbh.: Reitzel, p. (svensk og norsk oversættelse udkom i år 2000 på henholdsvis Natur og kultur og Pax Forlag) Jacobsen, B.: Voksenundervisning og livserfaring. Mål og metoder i erfaringsbaseret voksenundervisning. Kbh.: Ejlers, p. (helt omarbejdet udgave af nr. 48). Jacobsen, B.: Working with Existential Groups. In: Plock, Simon du (Ed): Case Studies in Existential Psychotherapy and Counselling. London: Wiley, 1997, Jacobsen, B. og Nathan, V.: Livet som grundvilkår. Interview. Psykolog Nyt, 1996, 50, nr. 21,

5 Jacobsen, B., Hansen, H. og Nyholm, B.: Bløde kvalifikationer. Kbh.: Arbejdsmarkedsstyrelsen, p. Jacobsen, B.: Om lærerstuderendes personlighedsudvikling på seminarierne. I: Jacobsen, J.C. (red.): Spor. En antologi om almen dannelse. Vejle: Kroghs Forlag, 1995, Jacobsen, B. og Collin, F.: Kritisk rationalisme. I: Collin, F. og Køppe, S. (red.): Humanistisk videnskabsteori. Kbh.: DR-forlaget, 1995, (Videreført af Lindhart og Ringhof med mange genudgivelser) Jacobsen, B.: Paulo Freire's pædagogik og den danske virkelighed. Nord Syd, 1995, 1, nr. 1, 4-5. Faye, J. og Jacobsen, B.: Positivisme og kritisk rationalisme. I serien Humanistisk videnskabsteori. Danmarks Radio, 2. maj Jacobsen, B.: Den pædagogiske situation på visse universitetsstudier. I: Hvordan skal DJØF'erne uddannes? Temahæfte. Kbh.: DJØF, 1995, Jacobsen, B.: Lærerens handlefrihed. Uddannelse, 1995, 28, (Genoptrykt i Knudsen, A. og Jensen, C. N. (red): Ungdomsliv og læreprocesser i det moderne samfund. Kbh.: Billesø & Baltzer, 1999, ). Jacobsen, B.: Læringsmiljøer for voksne. Voksenuddannelse, 1995, nr. 21, Jacobsen, B.: Livslang læring mellem den lille og den store verden. Uddannelse, 1995, 28, Jacobsen, B.: Trends, Problems and Potentials in the Danish System of Adult Education: A Theoretical View. International Journal of Lifelong Education, 1994, 13, Jacobsen, B.: The Role of Participants' Life Experiences in Adult Education. In: Jarvis, P. & Pöggeler, F. (Eds): Developments in the Education of Adults in Europe. Frankfurt a.m.: Peter Lang, 1994 (Studies in Pedagogy, Andragogy and Gerontology, Vol. 21) Jacobsen, B.: Nordisk voksenpædagogikk og tidens sociokulturelle udfordringer. Studienytt, 1994, 43, nr. 2, 4-8. Jacobsen, B.: Krise og livsmening i psykoterapi: Eksistenspsykologisk versus psykoanalytisk tilgang. Notat, p. Jacobsen, B.: "Engagement og væsentlighed", "Livserfaring". I: Cornelius, H. og Schnack, K. (red.): Voksenpædagogisk opslagsbog. Kbh.: Ejlers & Gyldendal, og

6 Jacobsen, B.: Nye pædagogiske udfordringer. Uddannelse, 1992, 25, Jacobsen, B.: Denmark. In: Jarvis, P. (Ed): Perspectives on European Adult Education and Training. London: ACACE, Jacobsen, B.: Problems and Potentials in Danish Adult Education. I: Gam, P. et al (Eds): Social Change and Adult Education Research. Linköping, Jacobsen, B.: HF-kulturer i Danmark. En sammenlignende undersøgelse af 2-årige HF-kurser og enkeltfags HF-kurser. Kbh.: Gymnasieskolernes Lærerforening, p. Jacobsen, B.: Modsætninger og muligheder. Paradoks, 1991, 1, nr. 4, Jacobsen, B.: Studier i dansk voksenundervisning og folkeoplysning. Sociopsykologiske analyser. Kbh.: Akademisk Forlag, Disputats, 366 p. Jacobsen, B.: Kan Storstrøms Amt igangsætte en særindsats vedrørende psykisk krisehjælp? Rapport udarbejdet til amtet, p. Jacobsen, B.: Universitetsforsker i Danmark. En undersøgelse af arbejdsvirksomhed, forskningsmiljø og forskningens øvrige situation på danske universiteter og læreanstalter. Kbh.: Nyt fra Samfundsvidenskaberne, p. Jacobsen, B.: Pædagogisk psykologi. I: Lunn, S. et al (red.): Psykologi - en grundbog til et fag. Kbh.: Reitzel, Jacobsen, B.: Det faglige og det menneskelige. I: Lieberkind, L.: Voksenpædagogik. SCVU, 1990, Jacobsen, B.: Om at undersøge en uddannelse. Uddannelse, 1989, 22, Jacobsen, B.: Fornyelsens udfordring. Kvan, 1989, 9, nr. 24, Jacobsen, B.: Det faglige og det menneskelige hænger sammen. Tøbrud, 1989, 4-5. Jacobsen, B.: Fungerer læreruddannelsen? En undersøgelse af læreruddannelsen, belyst ud fra den uddannede folkeskolelærers situation. Kbh.: Undervisningsministeriet, p. Jacobsen, B.: Dansk Folke-Kraft. Strategier for voksenundervisning og folkeoplysning hen imod år Kbh.: Udviklingscenter for folkeoplysning og voksenundervisning, p.

7 Jacobsen, B.: Voksenundervisning og livserfaring. Mål og metoder. Kbh.: Ejlers, p. Jacobsen, B.: The Concept and Problem af Public Enlightenment. International Journal of Lifelong Education, 1989, 8, nr. 1, Jacobsen, B.: Den almene voksenundervisning og fremtidens Danmark. Kursus-nyt, 1988, 5. årg., nr. 3, Jacobsen, B.: Krigen, freden og danskerne. En undersøgelse af voksne danskeres opfattelse af internationale forhold. Kbh.: Ejlers, p. Jacobsen, B.: The Longing for Utopia: Trends in Lifelong Adult Education in a Highly Developed, Technological Society. Education, 1987, 3, nr. 1, Jacobsen, B.: Uddannelse år 2000: Uddannelsesmål i fremtidsperspektiv. Uddannelse, 1987, 20, nr. 5, Jacobsen, B.: Hvad er voksenundervisningens vigtigste problemer? I: Meistrup, E. (red.): Om skift i mulighederne for deltagelse i voksenundervisningen nu og i fremtiden. København: DAUF, Jacobsen, B.: Propositions pour des recherches transnationales sur les problèmes de l'éducation européenne. Paris: École des Hautes Études en Sciences Sociales, Juni Notat til P. Bourdieu, 6 p. Jacobsen, B.: La formation des adultes dans les pays industrialisés de l'ouest. Forelæsning holdt på Paris' Universitet I (Sorbonne) d Jacobsen, B.: Om teoridannelse og metodevalg i projektet "Voksenundervisning i Danmark". I: Temarapport om uddannelsesforskning - teori og metode. Publikation 10 fra Udvalget vedrørende uddannelsesforskning. København, Jacobsen, B.: Does Educational Psychology Contribute to the Solution of Educational Problems? In: White, J. (Ed): Psychology and Schooling: What is the Matter? Bedford Way Papers 25. London: University of London Institute of Education & Heinemann Books, 1985, Jacobsen, B.: The Negation of Apathy: On Educating the Public in Nuclear Matters. In: Bishop of Salisbury et al: Lessons Before Midnight: Educating for Reason in Nuclear Matters. Bedford Way Papers 19. London: University of London Institute of Education & Heinemann Books, 1984, Jacobsen, B.: Fredsoplysningens pædagogik: et udkast. I: Jensen, J.P. og Keldorff, S. (red.): Fredsundervisning. Kbh.: Gyldendal,

8 Jacobsen, B. Konsekvenser af kernevåbenbrug i Danmark. Responsum til Den almindelige danske Lægeforening. Kbh.: Institut for Pædagogik, p. (Indgår i: Ugeskrift for Læger, 1986, 148, og ). Jacobsen, B.: BFU kan blive en fiasko, hvis voksenundervisningen bliver den traditionelle. Magisterbladet, 1983, nr. 22, 5-6. Jacobsen, B.: Alarmsystemer for ældre og handicappede. Besvarelse af Teleteknisk Selskabs prisopgave vedr. alarmsystemer for ældre og handicappede. Kbh., 1983, 28 p. (Præmieret med kr ). Jacobsen, B.: Behovene og voksenundervisningen. I: Temarapport om voksenundervisning og folkeoplysning (2). Publikation 6 fra Udvalget vedrørende uddannelsesforskning. København, Jacobsen, B.: Voksenundervisning og folkeoplysning - en mulighed for Danmark i 1980'erne. I: Achen, S.T. et al (red.): Humaniora København, Statens Humanistiske Forskningsråd, Jacobsen, B.: The Longing for Utopia: Trends in Lifelong Adult Education in a Highly Developed, Technological Society. Paper to the 10th World Congress of Sociology. Mexico City: ISA, p. Jacobsen, B.: Indhold, form og socialisering: Om skjulte sammenhænge i de højere uddannelser. Tidsskrift för Nordisk Förening för Pedagogisk Forskning, 1983, nr. 1, Jacobsen, B.: Systemet og behovene. En mulig grundmodel for beskæftigelse med voksenpædagogisk forskning. I: Temarapport om voksenundervisning og folkeoplysning (1). Publikation 4 fra Udvalget vedrørende uddannelsesforskning. København, Jacobsen, B.: Om voksenalderens kriser og udviklingsforløb samt begrebet "lykke". Foredrag i Danmarks Radio (Familiespejlet), oktober Jensen, J.P., Jacobsen, B. and Keldorff, S.: Contribution to a Psychology for Peace - for a Consciousness and Action against War. Tidskrift för Nordisk Förening för Pedagogisk Forskning, 1982, nr. 4, (Også på dansk i: Dansk Psykolognyt, 1982, 36, ). Jacobsen, B.: Voksenundervisning og voksenoplysning som forskningsområde. Nyt om uddannelsesforskning, 1982, 2, Jacobsen, B.: Livslang læring og den voksnes livssituation. Artikel til Uddannelsesrådet for ungdoms- og voksenundervisning, p. Jacobsen, B.: Lægeuddannelsen - et system til udformning af den medicinske personlighed. Ugeskrift for læger, 1981, 143, nr. 33,

9 Jacobsen, B.: Så stor er kulturkløften på universitetet. Forskningen og samfundet, 1981, 7, nr. 4, Jacobsen, B.: Collection Type and Integrated Type Curricula in Systems of Higher Education. An Empirical and Theoretical Study. Acta Sociologica, 1981, 24, Jacobsen, B.: De højere uddannelser mellem teknologi og humanisme. En uddannelsessociologisk analyse. Kbh.: Rhodos, p. (Licentiatafhandling, svarende til Ph.D.). Jacobsen, B.: Rapport til Statens Humanistiske Forskningsråd om de indledende undersøgelser over "Voksnes uddannelsesmål og -værdier". København: Institut for pædagogik, p. Jacobsen, B.: Om voksnes uddannelsessøgen i det teknologiske samfund: Oplæg til en kritisk analyse. Tidsskrift för Nordisk Förening för Pedagogisk Forskning, 1980, 1, nr. 4, Jacobsen, B., Schnack, K. og Wahlgren, B.: Erfarenhetspedagogik i vuxenundervisningen. I: Nyström, K. et al (udg.): Vuxenutbildning Malmö: Liber, Jacobsen, B., Schnack, K. og Wahlgren, B.: Erfaring og undervisning. Kbh.: Gyldendal, p. Jacobsen, B., Schnack, K. og Wahlgren, B.: Videnskabsteori. Kbh.: Gyldendal, p. Jacobsen, B. og Thielst, P.: De humanistiske videnskaber og selvrefleksionen. Philosofia, Tidsskrift for filosofi, 1979, 8, Jacobsen, B., Kokfelt, B. og Moth, P.: Afløsningsopgaver som studie- og undervisningsform ved Københavns Universitet, 2: Opgaveskrivning og - vejledning samt studiemæssigt udbytte. København: Institut for anvendt universitetspædagogik, Stencileret rapport, 48 p p. app. Jacobsen, B., Kokfelt, B. og Moth, P.: Afløsningsopgaver som studie- og undervisningsform ved Københavns Universitet, 1: Oversigt over udbredelse og problemer. København: Institut for anvendt universitetspædagogik, Stencileret rapport, 40 p p. app. Jacobsen, B., Schnack, K. og Wahlgren, B.: Enkeltfagskurser. Nogle pædagogiske problemer i forbindelse med brugen af enkeltkurser som model ved læreanstalternes åbning mod befolkningen. Dansk pædagogisk tidsskrift, 1977, 25, Jacobsen, B.: Værdidannelse og værdiudvikling - et psykologisk bidrag til forskningen i "værdiopfattelser og værdisystemers udvikling". Notat til forskningsrådsseminar om værdiforskning, p.

10 Jacobsen, B.: Om forholdet mellem humanvidenskaber og humanvidenskabsteori. Og: Om problemer i humanistisk videnskabsteori - med et udgangspunkt i faget pædagogik. To notater til "Gruppen omkring humanistisk videnskabsteori", p. Jacobsen, B.: Menneskers livsløb. Nogle udviklingsproblemer i psykologisk belysning. Kbh.: Gyldendal, p. (Også i svensk oversættelse: Hur blir ditt liv? Några utvecklingsproblem i psykologisk belysning. Sth.: Bonniers, 1977). Jacobsen, B.: Omkring afgrænsningen af pædagogisk psykologi. Manuskript, p. Jacobsen, B.: Individual Training vs. Action Research. Two Models for Consultation Work with University Teachers. Stencileret. NFPD Kongres 1975, Oslo. 14 p. Jacobsen, B.: Noget om læseforskning. Læsepædagogen, 1975, 23, Jacobsen, B.: Den psykologiske udvikling hos studerende. Pædagogik, 1975, 5, (Genoptrykt i Knudsen, A. og Jensen, C. N. (red): Ungdomsliv og læreprocesser i det moderne samfund. Kbh.: Billesø & Baltzer, 1999, ). Jacobsen, B.: Menneskers mål og værdier. Et oplæg til psykologisk forskning. Manuskript, p. Jansen, M., Jacobsen, B. and Jensen, P.E.: The Teaching of Reading - without Really any Method. An Analysis of Reading Instruction in Denmark. Copenhagen: Munksgaard, and New Jersey: Humanities Press, Inc., p. Jacobsen, B.: Evaluering af undervisningsserien "Læsetræning for voksne i TV". I-II. (I. Deltagerforudsætninger og deltagernes vurdering af eget udbytte. II. Generelle evalueringsproblemer og deltageres og eksperters vurdering af serien). København: Danmarks Radio, p p. Summary of publications, 2009: Total number of scientific publications Approx. 120 articles and books (about 20 books)

11 Number of original peerreviewed publ. Number of scientific publications Approx. 86 (almost all as first or sole author) Approx. 23 (22 as first or sole author)

Indhold. Forord 9. 1. Hvad er eksistentiel psykologi? 13. 2. Lykke og lidelse 42. 3. Kærlighed og aleneværen 70

Indhold. Forord 9. 1. Hvad er eksistentiel psykologi? 13. 2. Lykke og lidelse 42. 3. Kærlighed og aleneværen 70 Indhold Forord 9 1. Hvad er eksistentiel psykologi? 13 Eksistentiel psykologi 13 Fænomenologi: mennesket bag kategorierne 14 Kan psykologi handle om selve livet? 17 Tre grundbegreber: livsfølelse, livsmod

Læs mere

og Susanne M). Da dette er et forslag, er der selvfølgelig muligheder for ændringer.

og Susanne M). Da dette er et forslag, er der selvfølgelig muligheder for ændringer. Pædagogik Forslag fra den tværgående gruppe, der har arbejdet med faget pædagogik (AnneMarie, Margit og Susanne M). Da dette er et forslag, er der selvfølgelig muligheder for ændringer. Faget pædagogik

Læs mere

Metoder i sprogpsykologiske undersøgelser

Metoder i sprogpsykologiske undersøgelser 1 Schutz, Alfred: Common sense og videnskabelig tolkning af menneskelig handling 1 Kilde: Hverdagslivets Sociologi Hans Reitzel, 2005 ISBN: 8741224272 2 Bryman, Alan: The nature and process of social research

Læs mere

Arbejds- og Organisationspsykologi Læseplan

Arbejds- og Organisationspsykologi Læseplan Syddansk Universitet Master of Public Management Forårssemesteret 2008 Arbejds- og Organisationspsykologi Læseplan Underviser: Ekstern lektor, Cand.Psych. Aut. og MPM Hanne Klinge/Chefpsykolog LifeQuality

Læs mere

Sundhedsuddannelserne

Sundhedsuddannelserne Sundhedsuddannelserne Modul 5: Mennesket i et tværfagligt sundhedsprofessionelt perspektiv Monofaglig undervisning i radiografuddannelsen Hold R08S 17. august 2009 Ret til ændringer forbeholdes Indhold

Læs mere

Kristine Kousholt, post doc, ph.d. Evalueret Deltagelse i folkeskolens evalueringspraksis

Kristine Kousholt, post doc, ph.d. Evalueret Deltagelse i folkeskolens evalueringspraksis Kristine Kousholt, post doc, ph.d. Evalueret Deltagelse i folkeskolens evalueringspraksis Evalueringer mellem termometerhypotese og bivirkningshypotese (Kvale, 1980) Termometerhypotese den antagelse at

Læs mere

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student jeaneli@ruc.dk Recognition of Prior Learning in Health Educations JEANETTE LINDHOLM PHD-STUDENT Research question How do RPL students experience themselves

Læs mere

5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse. Underviser: Vibe Strøier

5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse. Underviser: Vibe Strøier 5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse Underviser: Vibe Strøier Kurset er særligt rettet imod psykologer undervejs i specialistuddannelsen i psykoterapi. Kurset er skræddersyet til

Læs mere

Kultur- og kommunikationsteori

Kultur- og kommunikationsteori 1 Just, Sine Nørhom; Burø, Thomas: "Fra Auschwitz til Anders And - kultur som ideologi" 1 Kilde: Kultur- og kommunikationsteori. En introduktion Hans Reitzels Forlag, 2010 ISBN: 9788776757953 2 Meyrowitz,

Læs mere

5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse. Underviser: Vibe Strøier

5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse. Underviser: Vibe Strøier 5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse Underviser: Vibe Strøier Kurset er særligt rettet imod psykologer undervejs i specialistuddannelsen i psykoterapi. Kurset er skræddersyet til

Læs mere

Klik her for at se datoer for interne prøver](http://intra.ruc.dk/studier-og-kurser/alle-fag/ psykologi/ba-modul/kalender-for-ba-modulet/ "")

Klik her for at se datoer for interne prøver](http://intra.ruc.dk/studier-og-kurser/alle-fag/ psykologi/ba-modul/kalender-for-ba-modulet/ ) 2. kandidatmodul: Metodeklynge v/peter Busch-Jensen Om kurset Fag Hjemmeside Kursustype Modul Undervisningssprog Eksamensform Eksamenstidspunkt Psykologi Http://www.ruc.dk/uddannelse/fag/psykologi/ Klynge

Læs mere

Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag.

Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag. Kære selvstuderende i: Psykologi B Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag. Jeg træffes i tidsrummet: 10-15 tirsdag og torsdag På mailadressen: btmo@kvuc.dk Eller

Læs mere

Studie-guide Masteruddannelsen i Rehabilitering

Studie-guide Masteruddannelsen i Rehabilitering Studie-guide Masteruddannelsen i Rehabilitering Modul 1 - Introduktion til videnskabsteori og videnskabelig metode (med forbehold for ændringer) Masteruddannelsen i Rehabilitering MR 13, efterårssemester

Læs mere

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret 2017

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret 2017 Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret Undervisningen tager primært udgangspunkt i bøgerne: Interview. Det kvalitative forskningsinterview som håndværk af Steinar Kvale og Svend Brinkmann

Læs mere

Pensum for idræt bacheloråret/ overbygningen. Sommereksamen 2006 1. del (de fag der afsluttes med eksamen i uge12/13)

Pensum for idræt bacheloråret/ overbygningen. Sommereksamen 2006 1. del (de fag der afsluttes med eksamen i uge12/13) Pensum for idræt bacheloråret/ overbygningen Sommereksamen 2006 1. del (de fag der afsluttes med eksamen i uge12/13) Indholdsfortegnelse Idrætspsykologi 2... Humanistisk-samfundsvidenskabelig metode 2...

Læs mere

Det Moderne Danmark. E

Det Moderne Danmark. E 1: Hvilket studium er du optaget på: politik, administration og samfundsfag 45 17,4% erhvervsjura 15 5,8% erhvervsøkonomi 40 15,5% historie 15 5,8% Jura 40 15,5% samfundsøkonomi 7 2,7% socialrådgivning

Læs mere

Eksistentielle aspekter af livet tæt på døden resultater fra en kvalitativ undersøgelse af døendes og pårørendes overvejelser om død, tro og efterliv

Eksistentielle aspekter af livet tæt på døden resultater fra en kvalitativ undersøgelse af døendes og pårørendes overvejelser om død, tro og efterliv Eksistentielle aspekter af livet tæt på døden resultater fra en kvalitativ undersøgelse af døendes og pårørendes overvejelser om død, tro og efterliv Lene Moestrup Maleri af Alireza Hamidavi Rasoulzadeh

Læs mere

Eksistentielle overvejelser hos døende - et kvalitativt studie af døende kræftpatienter på danske hospices

Eksistentielle overvejelser hos døende - et kvalitativt studie af døende kræftpatienter på danske hospices Eksistentielle overvejelser hos døende - et kvalitativt studie af døende kræftpatienter på danske hospices Lene Moestrup, RN, cand. scient. san. PhD student, University of Southern Denmark Baggrund for

Læs mere

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 foråret 2017

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 foråret 2017 Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 foråret 2017 Undervisningen tager primært udgangspunkt i bøgerne: Interview. Det kvalitative forskningsinterview som håndværk af Steinar Kvale og Svend Brinkmann

Læs mere

Helle M. Christensen

Helle M. Christensen Helle M. Christensen Ph.d.-student, sygeplejerske, Cand.scient. San. Klinisk Institut, SDU Odense Universitets Hospital Lungemedicinsk afdeling J Danmark 2013 KOL / Indlæggelse Behandling / NIV NIV /

Læs mere

Sygeplejefaglig referenceramme

Sygeplejefaglig referenceramme Professionalisme, holdninger & værdier i sygeplejen Sygeplejefaglig referenceramme sygehuslillebaelt.dk Sygeplejefaglig referenceramme 1. INDLEDNING De ledende sygeplejersker og kliniske sygeplejespecialister

Læs mere

Musiklytning til patienter i skærmning Schou, K., Pedersen, I. N. & Bonde, L. O. 2010 I : Psykiatrisk Sygepleje. 18, 2, s. 25-28 4 s.

Musiklytning til patienter i skærmning Schou, K., Pedersen, I. N. & Bonde, L. O. 2010 I : Psykiatrisk Sygepleje. 18, 2, s. 25-28 4 s. Adjunkt Institut for Kommunikation Institut for Kommunikation Musikterapi Kroghstræde 6, 1 9220, Aalborg Ø Danmark Kroghstræde 6, 5 9220, Aalborg Ø Danmark E-mail: schou@hum.aau.dk Telefon: 9940 7238,

Læs mere

JACOB DAHL RENDTORFF ETIK FOR PSYKOLOGER. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

JACOB DAHL RENDTORFF ETIK FOR PSYKOLOGER. Jurist- og Økonomforbundets Forlag JACOB DAHL RENDTORFF ETIK FOR PSYKOLOGER Jurist- og Økonomforbundets Forlag Etik for Psykologer Denne bog er tilegnet mine sønner Joachim og Elias Af samme forfatter Frihed og etik i Jean Paul Sartres

Læs mere

Lærer eller træner? Læremidler i læreruddannelsen. 27/03/15 Annemari Munk Svendsen

Lærer eller træner? Læremidler i læreruddannelsen. 27/03/15 Annemari Munk Svendsen Lærer eller træner? Læremidler i læreruddannelsen Lærer eller træner? Kontekst og baggrund En undersøgelse af læremidler i læreruddannelsen Opmærksomhedsfelter Diskussionspunkter Kontekst og baggrund En

Læs mere

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret 2017

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret 2017 Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret Undervisningen tager primært udgangspunkt i bøgerne: Interview. Det kvalitative forskningsinterview som håndværk af Steinar Kvale og Svend Brinkmann

Læs mere

Status -virker rehabilitering efter kræft

Status -virker rehabilitering efter kræft Status -virker rehabilitering efter kræft Christoffer Johansen Afdeling for Psykosocial Kræftforskning, Institut for Epidemiologisk Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse Rehabiliterings feltet har mange

Læs mere

Ansættelser 2012 - Forsker i Palliativt Videncenter

Ansættelser 2012 - Forsker i Palliativt Videncenter Karen Marie Dalgaard (f. 1954) Sygeplejerske (1977) Sygeplejefaglig Diplomeksamen med speciale i ledelse (1990) Sygeplejefaglig vejleder (1995) Cand.scient.soc. - Den Sociale Kandidatuddannelse (2002)

Læs mere

DEL 1: OG HER ER SIKKERT KAPITEL

DEL 1: OG HER ER SIKKERT KAPITEL DEL 1: OG HER ER SIKKERT KAPITEL 1 Knud Illeris er forfatter, medforfatter eller redaktør af bl.a. følgende bøger: Et deltagerstyret undervisningsforløb 1 og 2 (1973) Problemorientering og deltagerstyring

Læs mere

5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse. Underviser: Vibe Strøier

5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse. Underviser: Vibe Strøier 5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse Underviser: Vibe Strøier Kurset er særligt rettet imod psykologer undervejs i specialistuddannelsen i psykoterapi. Kurset er skræddersyet til

Læs mere

Metodekursus for kommunikation og medier

Metodekursus for kommunikation og medier 1 Krogstrup, Hanne Kathrine; Kristiansen, Søren: "Observationsmetoden og dens former" 1 Kilde: Deltagende observation. Introduktion til en samfundsvidenskabelig metode Hans Reitzel, 2004 ISBN: 8741227085

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Semester: Socialrådgiveruddannelsen, 3. semester. Efterår 2011

Semester: Socialrådgiveruddannelsen, 3. semester. Efterår 2011 Socialrådgiveruddannelsen Institut for Sociologi og Socialt arbejde Undervisningsprogram Fagområdets/modulets titel: Fagområde 2: Det psykologiske og psykiatriske fagområde Semester: Socialrådgiveruddannelsen,

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Den skabende skole makers mindset FabLab Innovation, Odense d. 28/4 2014 Helle Munkholm Davidsen, ph.d. Centerleder Innovation og Entreprenørskab Forskning og innovation, UCL

Læs mere

Videnskabsteori - En tekstsamling

Videnskabsteori - En tekstsamling 1 Weber, Max: "Den socialvidenskabelige og socialpolitiske erkendelses 'objektivitet'" 1 Kilde: Max Weber. Udvalgte tekster Hans Reitzel, 2003 ISBN: 8741225546 2 Weber, Max: "Die "Objektivität" sozialwissenschaftlicher

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni (skoleår 13/14) Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold HF og VUC - IBC Fredericia HF Psykologi

Læs mere

Studieguide Masteruddannelsen i rehabilitering

Studieguide Masteruddannelsen i rehabilitering Studieguide Masteruddannelsen i rehabilitering Modul 1: Introduktion til videnskabsteori og -metode (med forbehold for ændringer) MR 14, efterårssemester 2014 Undervisning i weekenderne den 5. - 6. september,

Læs mere

Ingen fag og styrket faglighed? Bayer, M. & Møller Pedersen, P. 1 dec. 2014 I : Vera : tidsskrift for pædagoger. 69, s. 36-40 5 s.

Ingen fag og styrket faglighed? Bayer, M. & Møller Pedersen, P. 1 dec. 2014 I : Vera : tidsskrift for pædagoger. 69, s. 36-40 5 s. Lektor Institut for Mennesker og Teknologi Postaddresse: Universitetsvej 1 30E.1 DK-4000 Roskilde Danmark E-mail: mb@ruc.dk Telefon: 4674-2584 Mobil: 2916-6985 Web: http://www.ruc.dk/~mb Publikationer

Læs mere

Niels Buus 07102010. Litteratur til læsning af forskningsresultater: Kvantitativ forskning:

Niels Buus 07102010. Litteratur til læsning af forskningsresultater: Kvantitativ forskning: Niels Buus 07102010 Litteratur til læsning af forskningsresultater: Kvantitativ forskning: Gå ind på følgende hjemmesider og download og tjeklisterne: Observational cohort, case control and cross sectional

Læs mere

FORSKNING I HAVER TIL MAVER MED FOKUS PÅ EFFEKTER

FORSKNING I HAVER TIL MAVER MED FOKUS PÅ EFFEKTER 10-05-2016 Karen Wistoft DPU/AU 1 FORSKNING I HAVER TIL MAVER MED FOKUS PÅ EFFEKTER Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU), Aarhus Universitet Mandag den 9. maj 14-16 Karen Wistoft, professor

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2012 Institution VUC Vest Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Psykologi C Alice Legarth Nutzhorn

Læs mere

Socialrådgiveruddannelsen

Socialrådgiveruddannelsen Socialrådgiveruddannelsen Institut for Sociologi og Socialt arbejde (11. januar 2013) Modul nr. 3.3.4. Psykologi og Psykiatri Modultema Semester Udsatte grupper, personer med handicap og socialt arbejde

Læs mere

Skriftlige produktioner

Skriftlige produktioner Skriftlige produktioner René Kristensen, MSc, Lektor UC Lillebælt AKT- og inklusionsarbejde i et University College. / I: Kognition og Pædagogik, Nr. 81, 2011. Anerkendelse i undervisningen: Interview

Læs mere

At se klinisk praksis med et levende blik -

At se klinisk praksis med et levende blik - ,S 01-05-2014 At se klinisk praksis med et levende blik - kan man lære det? Sine Maria Herholdt.-Lomholdt Mail: smhl@viauc.dk En historie om et par kloge studerende 2 1 Fire stemmer i højere uddannelse

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 11

Modulbeskrivelse for modul 11 Modulbeskrivelse for modul 11 Modulets titel Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 11 28.06.13 Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig

Læs mere

Humaniora og det problemorienterede projektarbejde på Humbach

Humaniora og det problemorienterede projektarbejde på Humbach Humaniora og det problemorienterede projektarbejde på Humbach ATU-besøg marts 2015 Hum-studievejledningen@ruc.dk Mie Wiatr Hammerich, wiatr@ruc.dk Mark Henriksen Horslund Mortensen, mhhm@ruc.dk Hans Ulrik

Læs mere

Invitation til Konferencen: Community resiliens og samhørighed Projekt Paamiut Asasara i Grønland: Proces og Forskning. 8. oktober 2012 kl.

Invitation til Konferencen: Community resiliens og samhørighed Projekt Paamiut Asasara i Grønland: Proces og Forskning. 8. oktober 2012 kl. Invitation til Konferencen: Community resiliens og samhørighed Projekt Paamiut Asasara i Grønland: Proces og Forskning 8. oktober 2012 kl. 13 16 Invitation til Konferencen Community resiliens og samhørighed

Læs mere

Curriculum. Publications

Curriculum. Publications Kirubakaran Balasubramaniam PhD Student Research Unit of General Practice J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Denmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direct phone: 65503739 Curriculum Født

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Modul 6 E13 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Modulet retter sig mod folkesygdomme, patienter/borgere med kroniske sygdomme og kliniske

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker: Valgfag modul 13 Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker: Valgmodulpakke 1: 3 x 2 uger: Uge 1 og 2 Kvalitative og kvantitative

Læs mere

De nationale test som ny praksis i den danske folkeskole

De nationale test som ny praksis i den danske folkeskole Børne- og Undervisningsudvalget 205-6 (Omtryk - 27-09-206 - Bilag tilføjet) BUU Alm.del Bilag 274 Offentligt AARHUS De nationale test som ny praksis i den danske folkeskole Kristine Kousholt DPU, Aarhus

Læs mere

Netværksfokuseret sygepleje - involvering af patientens sociale netværk. Pia Riis Olsen Klinisk Sygeplejespecialist, cand.cur., ph.d.

Netværksfokuseret sygepleje - involvering af patientens sociale netværk. Pia Riis Olsen Klinisk Sygeplejespecialist, cand.cur., ph.d. Netværksfokuseret sygepleje - involvering af patientens sociale netværk Pia Riis Olsen Klinisk Sygeplejespecialist, cand.cur., ph.d. Kræftafdelingen Plan Baggrundsbegreber (social støtte og socialt netværk)

Læs mere

TEORI 3 ORGANISATION: 2014-2015. Oversigt over 3. års speciallitteratur for organisationslinjen

TEORI 3 ORGANISATION: 2014-2015. Oversigt over 3. års speciallitteratur for organisationslinjen TRÆNINGSPROGRAMMET TEORI 3 ORGANISATION: 2014-2015 Oversigt over 3. års speciallitteratur for organisationslinjen Træningskandidater på 1. års organisationslinje deltager ikke i teorigruppen for organisationslinjen,

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Studieguide. Introduktion til videnskabsteori og videnskabelig metode (med forbehold for ændringer)

Studieguide. Introduktion til videnskabsteori og videnskabelig metode (med forbehold for ændringer) Studieguide Introduktion til videnskabsteori og videnskabelig metode (med forbehold for ændringer) Masteruddannelsen i Rehabilitering (MR12) og Beskrivende Radiograf (BR12) Studieåret 2012/13 Undervisning

Læs mere

Brydninger i ungdomslivet Sørensen, N. U. (red.) & Pless, M. (red.) 2015 1 udg. Aalborg : Aalborg Universitetsforlag. 190 s. (Ungdomsliv; Nr. 3).

Brydninger i ungdomslivet Sørensen, N. U. (red.) & Pless, M. (red.) 2015 1 udg. Aalborg : Aalborg Universitetsforlag. 190 s. (Ungdomsliv; Nr. 3). Lektor Det Humanistiske Fakultet Institut for Læring og Filosofi Center for Ungdomsforskning Aalborg Universitet København Postaddresse: A.C. Meyers Vænge 15 2450 København SV Danmark Postaddresse: A.C.

Læs mere

(bogudgave: ISBN , 2.udgave, 4. oplag)

(bogudgave: ISBN , 2.udgave, 4. oplag) Videnskabsteori 1. e-udgave, 2007 ISBN 978-87-62-50223-9 1979, 1999 Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S, København Denne bog er beskyttet af lov om ophavsret. Kopiering til andet end personlig brug

Læs mere

DOUtiCaS. 1 Tidsskriftforpolitisk videnskab. N,2 Maj2005

DOUtiCaS. 1 Tidsskriftforpolitisk videnskab. N,2 Maj2005 1 1» DOUtiCaS _ N,2 Maj2005 1 Tidsskriftforpolitisk videnskab * w» m i Ole Borre Social tillid i Danmark»i Michael Baggesen Klitgaard At beskytte et politisk våben Stefan Mazanti, Mikael Skov Mikkelsen

Læs mere

Social bæredyg5ghed i Paamiut Asasara

Social bæredyg5ghed i Paamiut Asasara 09/06/13 Social bæredyg5ghed i Paamiut Asasara FRIHED: At borgerne frit kan deltage og bidrage med deres egne ønsker og ressourcer 5l projektets ak5viteter, når de har lyst og mulighed for det 1 VISIONER

Læs mere

Studieforløbsbeskrivelse

Studieforløbsbeskrivelse 1 Projekt: Josef Fritzl manden bag forbrydelserne Projektet på bachelormodulet opfylder de givne krav til studieordningen på Psykologi, da det udarbejdede projekts problemstilling beskæftiger sig med seksualforbryderen

Læs mere

Støtte til manden i krise

Støtte til manden i krise Støtte til manden i krise Rigshospitalet 12000 Depression Et paradoks Selvmord 10000 8000 6000 4000 2000 0 Depression Mænd Kvinder Selvmord Alder og selvmord Og endnu et Depression Alkoholmisbrug Alkohol

Læs mere

Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae. DK-1307 Copenhagen K +45 41 56 26 76 Denmark +45 33 34 48 99

Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae. DK-1307 Copenhagen K +45 41 56 26 76 Denmark +45 33 34 48 99 Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae Home Adress: Work Adress: Tordenskjoldsvej 39 The Rockwool Foundation Research Unit DK-3000 Elsingore Sølvgade 10, 2 tv. Denmark DK-1307 Copenhagen K +45 41

Læs mere

Pædagogisk Positiv Psykologi. Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Aarhus Universitet knoop@edu.au.dk

Pædagogisk Positiv Psykologi. Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Aarhus Universitet knoop@edu.au.dk Pædagogisk Positiv Psykologi Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Aarhus Universitet knoop@edu.au.dk Positiv Psykologi er videnskab Positive psychology is the scientific study of what

Læs mere

ATU Seminar 2014: Innova4on

ATU Seminar 2014: Innova4on ATU Seminar 2014: Innova4on Who are we? Professors and students from Innova&on and Business SDU Campus Sønderborg SDU Campus Sønderborg Approx. 1.000 Students Engineering, Social Science und Humani4es

Læs mere

Forskning i og udvikling af professionspraksis

Forskning i og udvikling af professionspraksis Forskning i og udvikling af professionspraksis Valgfagets titel: Forskning i og udvikling af professionspraksis 31/3 ECTS point Valgfaget afholdes: University College Lillebælt Blangstedgårdsvej 4 5220

Læs mere

Coalitions and policy coordination

Coalitions and policy coordination Coalitions and policy coordination This page intentionally left blank Mikkel Mailand Coalitions and policy coordination Revision and impact of the European Employment Strategy DJØF Publishing Copenhagen

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 11

Modulbeskrivelse for modul 11 Modulbeskrivelse for modul 11 Modulets titel Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 11 14.06.12 (pebe) Side 1 Modulets tema. Modulet retter

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/Juni (skoleår 13/14) Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold HF og VUC - IBC Fredericia HF Psykologi

Læs mere

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret 2016

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret 2016 Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret Undervisningen tager primært udgangspunkt i bøgerne: Interview. Det kvalitative forskningsinterview som håndværk af Steinar Kvale og Svend Brinkmann

Læs mere

Folketinget Boligudvalget Christiansborg, den 4. april 2005

Folketinget Boligudvalget Christiansborg, den 4. april 2005 Boligudvalget BOU alm. del - Bilag 21 O Folketinget Boligudvalget Christiansborg, den 4. april 2005 Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere. Invitation til konferencen Status ét år efter EU s Østudvidelse

Læs mere

Essensen af et godt dagtilbud

Essensen af et godt dagtilbud Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU alm. del Bilag 15 Offentligt Essensen af et godt dagtilbud Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Århus Universitet 2012 Photo: Hans Henrik Knoop,

Læs mere

YALOM. Portræt Af Bo Jacobsen. Det er altid. Terapeutens empati. Bøger som anledning

YALOM. Portræt Af Bo Jacobsen. Det er altid. Terapeutens empati. Bøger som anledning Portræt Af Bo Jacobsen YALOM Den amerikanske psykiater Irvin D. Yalom er en af verdens mest kendte terapeuter. Bo Jacobsen fik lejlighed til at besøge ham i hans hjem i Californien og interviewede ham

Læs mere

Jorit Tellevo (f. 1957)

Jorit Tellevo (f. 1957) Jorit Tellevo (f. 1957) Projektleder Email: tellervo@sdu.dk Telefon: 2174 7402 Arbejdsopgaver CV Jeg er ansat som projektleder i Palliativt Videncenter fra september 2009, og jeg er primært projektleder

Læs mere

Forstå hjernen. Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning. Konference Hotel Scandic Odense 23.09.

Forstå hjernen. Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning. Konference Hotel Scandic Odense 23.09. Forstå hjernen Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning Konference Hotel Scandic Odense 23.09.2013 Generator foredrag, kurser og konferencer www.foredragogkonferencer.dk

Læs mere

Ph.d.-kursus: Kvalitativ sundhedsforskning - forskningsdesign, litteratursøgning og datagenerering i praksis

Ph.d.-kursus: Kvalitativ sundhedsforskning - forskningsdesign, litteratursøgning og datagenerering i praksis Ph.d.-kursus: Kvalitativ sundhedsforskning - forskningsdesign, litteratursøgning og datagenerering i praksis 1. session Projektdesign og empirisk datagenerering 3. session Projektdesign og kvalitet af

Læs mere

Transfer mellem teori og praksis. Vibe Aarkrog 22. august, 2013

Transfer mellem teori og praksis. Vibe Aarkrog 22. august, 2013 Transfer mellem teori og praksis Vibe Aarkrog 22. august, 2013 Transfer defintion Fra latin at bære eller føre over ( translate ) Anvendelse af det, man lærer, i en ny situation anvendelse af det lærte

Læs mere

DMCG - seminar 30. nov. 1. dec. 2011 PALLIATION I GRUNDUDDANNELSEN TIL BACHELOR I SYGEPLEJE

DMCG - seminar 30. nov. 1. dec. 2011 PALLIATION I GRUNDUDDANNELSEN TIL BACHELOR I SYGEPLEJE DMCG - seminar 30. nov. 1. dec. 2011 PALLIATION I GRUNDUDDANNELSEN TIL BACHELOR I SYGEPLEJE Kirsten Halskov Madsen 2011 PALLIATION i VIOLA Udvikling af palliativ indsats med fokus på uddannelse Hvad er?

Læs mere

Turister og vagabonder. Tekster i kulturforståelse og interkulturel kommunikation

Turister og vagabonder. Tekster i kulturforståelse og interkulturel kommunikation 1 Liep, John; Olwig, Karen Fog: "Kulturel Kompleksitet" 1 Kilde: Komplekse liv Akademisk Forlag, 1994 ISBN: 8750032313 2 Sarangi, Srikant: "Culture" 16 Kilde: Culture and Language John Benjamins Pub. Company,

Læs mere

Idræt i skolen, på eliteniveau og i historisk perspektiv

Idræt i skolen, på eliteniveau og i historisk perspektiv Idræt i skolen, på eliteniveau og i historisk perspektiv FORUM FOR IDRÆT 31. ÅRGANG, NR. 1 2015 REDIGERET AF RASMUS K. STORM, SIGNE HØJBJERRE LARSEN, MORTEN MORTENSEN OG PETER JUL JACOBSEN SYDDANSK UNIVERSITETSFORLAG

Læs mere

Undervisningsplan og samlet litteraturliste for WEB-hold på Teorier og metoder i arbejdet med mennesker med sindslidelser. Kolding foråret 2016

Undervisningsplan og samlet litteraturliste for WEB-hold på Teorier og metoder i arbejdet med mennesker med sindslidelser. Kolding foråret 2016 Undervisningsplan og samlet litteraturliste for WEB-hold på Teorier og metoder i arbejdet med mennesker med sindslidelser Kolding foråret 2016 Kære studerende Hermed en vejledende undervisningsplan, litteraturliste

Læs mere

KOM PE TEN CE KOMPETENCE HVORDAN? HVAD HVORFOR KNUD ILLERIS DEL 1: OG HER ER SIKKERT KAPITEL

KOM PE TEN CE KOMPETENCE HVORDAN? HVAD HVORFOR KNUD ILLERIS DEL 1: OG HER ER SIKKERT KAPITEL KNUD ILLERIS KOM PE TEN CE KOMPETENCE HVAD HVORFOR HVORDAN? DEL 1: OG HER ER SIKKERT KAPITEL 1 Knud Illeris er forfatter, medforfatter eller redaktør af bl.a. følgende bøger: Et deltagerstyret undervisningsforløb

Læs mere

Semester/årgang: Socialrådgiveruddannelsen, SOC 2008-3. semester, Hold X. Efteråret 2009

Semester/årgang: Socialrådgiveruddannelsen, SOC 2008-3. semester, Hold X. Efteråret 2009 august 2009 Kursets titel: Fagområde 2: Det psykologiske og psykiatriske fagområde Semester/årgang: Socialrådgiveruddannelsen, SOC 2008-3. semester, Hold X. Efteråret 2009 Undervisere: Psykologi: Gitte

Læs mere

Hvordan skal vi bruge den nye viden om menneskets hjerne?

Hvordan skal vi bruge den nye viden om menneskets hjerne? Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 19 Offentligt Hvordan skal vi bruge den nye viden om menneskets hjerne? Program for Teknologirådets konsensuskonference om hjerneforskning den 4,

Læs mere

Er implementeringsforskning relevant i forskningstræning?

Er implementeringsforskning relevant i forskningstræning? Morten Steensen: Hvordan opnår man "forskningsforståelse? Hvordan integreres forskning(stræning) bedst i videreuddannelsen? Er implementeringsforskning relevant i forskningstræning? Hvordan implementeres

Læs mere

Paper til Technucation session 44 ved konferencen: Nordisk netværk for

Paper til Technucation session 44 ved konferencen: Nordisk netværk for Paper til Technucation session 44 ved konferencen: Nordisk netværk for professionsforskning den 25. oktober 2012 Ulla Gars Jensen, Lektor ved Institut for sygepleje Professionshøjskolen Metropol og forsker

Læs mere

Unga in i Norden: Referencegruppemøde

Unga in i Norden: Referencegruppemøde Unga in i Norden: Referencegruppemøde Roskilde Universitet 13. april 2015 Trine Wulf Andersen Lektor, phd Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning wulf@ruc.dk Program 11.00 11.15: Velkommen v/ Trine

Læs mere

Forskning i Haver til Maver

Forskning i Haver til Maver Forskning i Haver til Maver 1 E VA L U E R I N G, F O R S K N I N G S B A S E R I N G O G F Ø L G E F O R S K N I N G I N S P I R AT I O N S D A G K R O G E R U P 8. O K TO B E R 2 0 1 5 K A R E N W I

Læs mere

KLIISK VEJLEDERUDDAELSE Undervisningsplan HOLD 269 Forår 2012 Lokale: C1.05 Alle dage

KLIISK VEJLEDERUDDAELSE Undervisningsplan HOLD 269 Forår 2012 Lokale: C1.05 Alle dage KLIISK VEJLEDERUDDAELSE HOLD 269 Forår 2012 Lokale: C1.05 Alle dage Dato Lokale Tidspunkt Emne Underviser 19.03 C1.05 9.15-11.00 11.15 12.00 12.00-12.30 Præsentation Introduktion til uddannelsens formål,

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

SOCIALT ARBEJDE I TEORI OG KONTEKST

SOCIALT ARBEJDE I TEORI OG KONTEKST SOCIALT ARBEJDE I TEORI OG KONTEKST En grundbog SOCIALT ARBEJDE I TEORI OG KONTEKST er oversat fra engelsk efter Social Work Theories in Context Creating Frameworks for Practice af Joachim Wrang Palgrave

Læs mere

Kreativ digital matematik II efteruddannelse, klare mål og faglig udvikling i kreativt samspil

Kreativ digital matematik II efteruddannelse, klare mål og faglig udvikling i kreativt samspil Kreativ digital matematik II efteruddannelse, klare mål og faglig udvikling i kreativt samspil Udgangspunkt: Kreativ digital matematik I skoleåret 2012 0g 2013 har en større gruppe indskolingslærere i

Læs mere

Kritisk matematikundervisning

Kritisk matematikundervisning Kritisk matematikundervisning SEMAT, 11-12 marts 2015 Ole Skovsmose osk@learning.aau.dk Nogle centrale begreber (1) Globalisering/ghettoisering (2) Elevers forgrund (3) Matematik som handling (4) Refleksion

Læs mere

Harvard referencestandard

Harvard referencestandard Udarbejdet af bibliotekar på UC SYD Roald Frøsig, 17. januar 2017. Harvard referencestandard Man skal referere, hver gang man anvender en kilde i sin tekst, det gælder både når man citerer en tekst direkte,

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Forebyggende arbejde for og med udsatte unge 42172 Udviklet af: Puk Kejser UCC,

Læs mere

EVIDENSBASERET COACHING

EVIDENSBASERET COACHING EVIDENSBASERET COACHING - SAMTALER BASERET PÅ DEN BEDST TILGÆNGELIGE VIDEN VED FORMAND FOR SEBC, EBBE LAVENDT STIFTER@SEBC.DK, WWW.EVIDENSBASERETCOACHING.DK Der vil være en times forelæsning efterfulgt

Læs mere

Life Design og en narrativ tilgang til karrierevejledning

Life Design og en narrativ tilgang til karrierevejledning Life Design og en narrativ tilgang til karrierevejledning Helene Valgreen, Ph.d. Pædagogisk konsulent Helene.Valgreen@stukuvm.dk Program 1. Definition af karrierebegrebet 2. Gennemgang af Mark L. Savickas

Læs mere

Aadland, Einar (2000) Etik dilemma og valg. 1.udg., 1opl. København: Dansk psykologisk Forlag.

Aadland, Einar (2000) Etik dilemma og valg. 1.udg., 1opl. København: Dansk psykologisk Forlag. Litteraturliste EKSISTENS-PSYKOLOGI/-FILOSOFI Jensen, Gitte Bach: Den menneskelige Eksistens og den eksistentielle samtalepartners forholden sig til den. Kandidatafhandling, Psykologisk Institut, Århus

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN. 7. semester. Hold Februar 07. Gældende for perioden

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN. 7. semester. Hold Februar 07. Gældende for perioden SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN 7. semester Hold Februar 07 Gældende for perioden 01.02.10-30.06.10 Indholdsfortegnelse Forord...3 Semesterets hensigt, mål og tilrettelæggelse...4 Indhold...5

Læs mere

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet Kirubakaran Balasubramaniam Ph.d.-studerende, læge Forskningsenheden for Almen Praksis J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Danmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direkte telefon: 65503739

Læs mere

Relationskompetencer

Relationskompetencer Konference torsdag d. 22.9.2016 Relationskompetencer i skolen og læreruddannelsen VIA University College Gør en forskel VIA Sygeplejer uddannelsen Professionsbachelor VIA University College Rethink Our

Læs mere

Konkurrencestatens pædagogik en kritik og et alternativ

Konkurrencestatens pædagogik en kritik og et alternativ Konkurrencestatens pædagogik en kritik og et alternativ Lærerrollen og de etiske dilemmaer SL, Vejle Marts2016 Faglig baggrund Brian Degn Mårtensson Lektor på University College Sjælland Tidl. lærer, konsulent

Læs mere