Specialområde Hjerneskade

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Specialområde Hjerneskade"

Transkript

1 Specialområde Hjerneskade Professionel faglighed Organisationsforståelse Dokumentation og skriftlighed Arbejdsmiljø og sikkerhed Professionel faglighed i SOH Neuropædagogik Kommunikation og samarbejde Praksisudvikling Psykiatri og social Specialområde Hjerneskade

2 2 Dette materiale er udarbejdet i et samarbejde mellem ledelse og stab i Specialområde Hjerneskade i perioden april-november 2013 og har forud for områdeledelsens godkendelse været i høring i Specialområde Hjerneskades LMU. Denne publikation er udarbejdet i 2014.

3 Forord Professionel faglighed i Specialområde Hjerneskade For at vi i Specialområde Hjerneskade også i fremtiden kan levere ydelser på et avanceret og specialiseret niveau, er vi begyndt at tænke faglighed på en ny måde. Faglighed er andet og mere end summen af monofagligheder. Fælles viden er nødvendig for, at vi kan nå fælles mål. Det er naturligvis vigtigt at have knusende dygtige monofagligheder i Specialområde Hjerneskade. Det er der intet nyt i. Det nye består i, at vi nu også arbejder systematisk med at udvikle den faglighed, der ikke er monofaglig. Det er den faglighed, der er beskrevet i det følgende. 3

4 4

5 Faglighedsmodel Organisationsforståelse Arbejde ud fra viden om: Region Midtjyllands organisering og opgaver Specialområdets organisering, virksomhedsgrundlag og samarbejdsrelationer Specialområdets juridiske og økonomiske rammer Rettigheder og pligter i offentlig forvaltning Neuropædagogik Arbejde ud fra en neuropædagogisk forståelsesramme med viden om: Hjernen, hjerneskader og følgevirkninger Borgeren og borgerens kontekst Neuropædagogisk arbejde i praksis Dokumentation og skriftlighed Arbejde ud fra en fortrolighed med: Dokumentation i forhold til de borgerrettede ydelser Registreringer og indberetninger It og datasikkerhed Professionel faglighed i SOH Kommunikation og samarbejde Arbejde ud fra viden om: Systemisk anerkendende tilgang og metode Modtagerbevidst kommunikation Interdisciplinært samarbejde Arbejdsmiljø og sikkerhed Arbejde ud fra en fortrolighed med: Procedure og arbejdsgange i forhold til arbejdsmiljø og sikkerhed Forebyggelse og konflikthåndtering Eget og fælles arbejdsmiljø Krydsfeltet mellem ressourcer og udviklingsområder i forhold til opgave Praksisudvikling Arbejde ud fra viden om: Idévaretagelse Kvalitetsudvikling Læring 5

6 Neuropædagogik Neuropædagogik er en forståelsesramme; en måde at tænke på og derfor ikke en bestemt metode eller fremgangsmåde. Neuropædagogik er en tværfaglig disciplin, der bygger på en viden om hjernen og hjerneskader, en viden om den enkelte borgers hjerneskade samt den enkelte borgers kontekst. Hjernen, hjerneskader og følgevirkninger Som medarbejder skal man have en viden om hjernens opbygning og funktion samt en viden om de fysiske, psykiske og kognitive følgevirkninger som skader på hjernen kan have. Borgeren og borgerens kontekst Som medarbejder skal man kunne anvende information om den enkelte borger og tage kontekstuelle faktorer i betragtning. Det er derfor væsentligt at have viden om de forskellige kilder til information og informationens anvendelighed. Som medarbejder skal man kunne afdække og fremsætte realistiske mål i samarbejde med borgeren. Neuropædagogisk arbejde i praksis Den neuropædagogiske indsats bygger på individuelt tilpassede tiltag, som har til hensigt at styrke borgerens ressourcer og kompensere for begrænsningerne. Neuropædagogisk arbejde stiller særlige krav til at kunne bruge sig selv kreativt og intuitivt. Som medarbejder skal man være i stand til at reflektere over og justere egne antagelser og praksis det samme gør sig gældende i den interdisciplinære koordinering af opgaven. 6

7 Kommunikation og samarbejde En forudsætning for at kunne bidrage kvalificerende i den daglige opgaveløsning er at man som medarbejder kan forholde sig refleksivt og nysgerrigt til de antagelser og værdier, der styrer egne og andres professionelle handlinger. Systemisk anerkendende tilgang og metode Med systemisk anerkendende tilgang og metode skal fx forstås: At have fokus på det der virker og hvad der ikke virker og lære af det At kunne se sig selv som en del af et system og være bevidst om, at en påvirkning ét sted påvirker hele systemet At kunne praktisere professionel nysgerrighed og give sparring gennem brug af forskellige typer spørgsmål Modtagerbevidst kommunikation En forudsætning for at kunne etablere solide samarbejdsrelationer er vellykket kommunikation. I forlængelse af en systemisk anerkendende tilgang handler det om, at man som medarbejder fx kan tage ansvar for: At formidling sker med udgangspunkt i modtageren ordvalg og informationsbehov At rammerne for kommunikationen passer til kommunikationens indhold og formål At der er overensstemmelse mellem verbal og nonverbal kommunikation Interdisciplinært samarbejde For at kunne indgå i interdisciplinært samarbejde er det væsentligt at: Kunne etablere en fælles forståelse ud fra forskellige faglige perspektiver (fælles viden) Kunne afgrænse og målrette den faglige indsats med inddragelse af borger og relevante fagpersoner (fælles mål) Kunne se de forskellige faggruppers muligheder for at supplere hinanden (gensidig respekt) 7

8 Praksisudvikling Som aktør på det specialiserede socialområde skal vi være i stand til løbende at tilpasse og udvikle vores ydelser. Læring gennem opsamling af viden og erfaringer er en vigtig forudsætning for udvikling. Idévaretagelse Som medarbejder skal man være i stand til at tage ansvar for at genkende, kvalificere og omsætte en god idé, samt at kunne bidrage til innovation i praksis. Kvalitetsudvikling Som medarbejder skal man vide hvordan man bidrager til kontinuerlig faglig udvikling og læring i overensstemmelse med Dansk kvalitetsmodels kvalitetscirkel: Planlægge Udføre Evaluere Korrigere. Læring Som medarbejder skal man kunne rammesætte, planlægge og udføre formålsbestemte læringsforløb gennem brug af relevante læringsformer (undervisning, vejledning, sidemandsoplæring, sparring mv.). Som medarbejder skal man have viden om, hvordan man skaber læring og viden gennem udveksling i netværk. 8

9 Arbejdsmiljø og sikkerhed Procedure og arbejdsgange i forhold til arbejdsmiljø og sikkerhed Som medarbejder skal man kende Arbejdsmiljøloven og Region Midtjyllands gældende politikker og retningslinjer. Som medarbejder skal man kende og anvende Specialområde Hjerneskades lokale arbejdsmiljøaftale samt plan for sikkerhed. Som medarbejder har man ansvaret for at arbejde målrettet med at kvalificere praksis i forhold til ovenstående. Forebyggelse og konflikthåndtering Som medarbejder skal man kunne sammenkoble neuropædagogikken med praksis ud fra et arbejdsmiljøfremmende og sikkerhedsforebyggende perspektiv. Eget og fælles arbejdsmiljø Trivsel på arbejdspladsen afhænger af alt hvad man tænker, siger og gør i løbet af sin arbejdsdag. Som medarbejder skal man kende sit ansvar i forhold til eget og fælles arbejdsmiljø. Krydsfeltet mellem ressourcer og udviklingsområder i forhold til opgaven Et godt og sikkert arbejdsmiljø afhænger af den enkelte medarbejders kendskab til egne ressourcer og udviklingsområder i forhold til arbejdets forskellige opgaver. Et godt og sikkert arbejdsmiljø afhænger også af den enkelte medarbejders evne til at indgå i et tæt samarbejde med kolleger, ledelsen og øvrige samarbejdspartnere. Derfor er det væsentligt at man som medarbejder kan arbejde bevidst med at udvikle sig som professionel samarbejdspartner. 9

10 Dokumentation og skriftlighed At kunne dokumentere og skriftliggøre det vi gør er en vigtig faglig kompetence for at kunne synliggøre vores indsatser og indsatsernes effekt både for hinanden, borgerne og for vores eksterne samarbejdspartnere. Dokumentation i forhold til de borgerrettede ydelser Som medarbejder skal man kunne udtrykke sig i et klart og præcist fagsprog, og man skal have viden om og arbejde i overensstemmelse med: Gældende lovgivning og dokumentationskrav Fælles dokumentationssystematik, fx i forbindelse med udarbejdelse af en individuel plan med afsæt i 141-handleplan, herunder at dokumentere indsatsen i forhold til mål og delmål Region Midtjyllands krav til skriftlighed Registreringer og indberetninger Som medarbejder skal man kunne arbejde ud fra en viden om lovgivning og arbejdsgange vedrørende registreringer og indberetninger. It og datasikkerhed Som medarbejder skal man kunne anvende it-programmer og systemer der anvendes i Region Midtjylland og Specialområde Hjerneskade, fx: Bosted-system Microsoft Officepakke/Outlook Intra- og internet Som medarbejder skal man kunne håndtere personfølsomme oplysninger i relation til datasikkerhed, fx brug af sikker mail. 10

11 Organisationsforståelse Region Midtjyllands organisering og opgaver Som medarbejder skal man kunne arbejde ud fra en viden om rammerne for og forventningerne til Region Midtjyllands opgaveløsning; man skal kende og arbejde ud fra en viden om: Region Midtjyllands funktion og placering i det offentlige Kommunikations- og beslutningsgange i Region Midtjylland Region Midtjyllands Ledelses- og styringsgrundlag. Specialområdets organisering, virksomhedsgrundlag og samarbejdsrelationer Som medarbejder skal man kunne arbejde ud fra en viden om rammene for og forventningerne til Specialområde Hjerneskades opgaveløsning; man skal kende Specialområde Hjerneskades virksomhedsgrundlag, kunne navigere sikkert i organisationen og have kendskab til samarbejdsflader og videnmiljøer i og udenfor Region Midtjylland. Specialområdets juridiske og økonomiske rammer Som medarbejder skal man arbejde ud fra en viden om: rammeaftale og finansiering tilbuddenes ydelser og lovgrundlag tilsyn Rettigheder og pligter i offentlig forvaltning Som medarbejder skal man have viden om relevant lovgivning og have en sikker forståelse af begreber som fx tavshedspligt, værgemål, samtykke og aktindsigt. 11

12 Specialområde Hjerneskade Engtoften 5A Viby J Grafisk Service. 1119

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg Kompetencestrategi November 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Indledning... 4 3. Om udvikling... 5 3.1 Kompetenceområder medarbejdere... 5 3.2 Kompetenceområder ledere... 7 4. Læringsmiljø og

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Perspektiver på ledelse

Perspektiver på ledelse L Y N G B Y - TA A R B Æ K K O M M U N E Perspektiver på ledelse Ledelsesgrundlag for Lyngby-Taarbæk Kommune God ledelse gør forskellen Ledelse er et fag, og som alle andre fag skal ledelse, læres, udvikles

Læs mere

Kompetencekoncept. Hospitalsenhed Midt

Kompetencekoncept. Hospitalsenhed Midt Kompetencekoncept Hospitalsenhed Midt - med hjerne, hjerte og vilje Hospitalsenhed Midt Administrationen HR INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning...4 Del 1: Fælles ramme og fælles sprog for kompetenceudvikling.6

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløb 2 PAU 20 uger. August 2015

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløb 2 PAU 20 uger. August 2015 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløb 2 PAU 20 uger August 2015 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende love og bekendtgørelser: Bekendtgørelse 298 af 24/03 2015 Bekendtgørelse om den pædagogiske

Læs mere

God ledelse i Haderslev Kommune

God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune handler om at sikre en attraktiv arbejdsplads. En arbejdsplads, som nu og i fremtiden, giver den enkelte

Læs mere

UCC's kompetencestrategi

UCC's kompetencestrategi UCC's kompetencestrategi HR 7. januar 2011 Ref loba/lh/glo Versionsnr. 7 Hvad er en kompetencestrategi? UCC's kompetencestrategi beskriver, hvordan vi systematisk arbejder med løbende udvikling af medarbejdernes

Læs mere

VÆRDIER KOMPETENCER ANSVAR ROLLER. December 2013. Ledelsesgrundlag. - for ledere i Vallensbæk Kommune

VÆRDIER KOMPETENCER ANSVAR ROLLER. December 2013. Ledelsesgrundlag. - for ledere i Vallensbæk Kommune VÆRDIER KOMPETENCER ANSVAR ROLLER December 2013 Ledelsesgrundlag - for ledere i Vallensbæk Kommune 1 Indhold 2 Ledelsesgrundlag - værdier, kompetencer, roller og ansvar...3 Grundlæggende om ledelse i Vallensbæk

Læs mere

Pårørendepolitik. for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte

Pårørendepolitik. for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte Pårørendepolitik for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte 2 Forord Pårørende betydningsfulde samarbejdspartnere Et godt socialt netværk kan både kan give støtte, omsorg og bidrage med praktisk

Læs mere

Kompetenceudvikling og jobrotation

Kompetenceudvikling og jobrotation Norddjurs Kommune Kompetenceudvikling og jobrotation Sundhed og omsorg Kompetenceudvikling behov og ideer opsamling Cafè. 30-10-2014 2014 201? Indhold Indledning...3 Baggrund...3 Formål...5 Administration

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

LFS visioner for den pædagogiske faglighed

LFS visioner for den pædagogiske faglighed 1 LFS visioner for den pædagogiske faglighed Visioner for den pædagogiske faglighed udgør et fælles afsæt for LFS medlemmer samt foreningens ansatte og tillidsvalgte. Det danner baggrund for at navigere

Læs mere

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner I juni 2008 udsendte Væksthus for ledelse det nye Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner. Kodeks omfatter 11 pejlemærker for god ledelse. Hvor Kodeks

Læs mere

Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og samarbejde i folkeskolerne i Hjørring Kommune gældende fra august 2014.

Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og samarbejde i folkeskolerne i Hjørring Kommune gældende fra august 2014. Partssamarbejdet bestående af repræsentanter for DLF Lærerkreds Nord, BUPL Nordjylland, FOA Hjørring og Hjørring Kommune, har udarbejdet nedenstående. Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik

Slagelse Kommunes Personalepolitik Slagelse Kommunes Personalepolitik Side 2 Slagelse Kommunes Personalepolitik Forord Slagelse Kommune er en organisation, der med afsæt i værdigrundlaget, har fokus på at skabe attraktive arbejdspladser

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Idavang, Skive Kommune. Tirsdag den 17. maj 2011 fra kl. 9.30

Uanmeldt tilsyn på Idavang, Skive Kommune. Tirsdag den 17. maj 2011 fra kl. 9.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Idavang, Skive Kommune Tirsdag den 17. maj 2011 fra kl. 9.30 Indledning Vi har på vegne af Skive Kommune aflagt tilsynsbesøg på Idavang. Formålet med tilsynet generelt

Læs mere

Den Kommunale Kvalitetsmodel. Spørgsmålsguide

Den Kommunale Kvalitetsmodel. Spørgsmålsguide Den Kommunale Kvalitetsmodel Spørgsmålsguide Indhold Forord 2 Selvevaluering af Indsatser 3 Tema 1: Ledelse 5 Tema 2: Ressourcer 7 Tema 3: Medarbejdere 9 Tema 4: Metoder og processer 11 Selvevaluering

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

2013-2015 HVOR SKAL VI HEN?

2013-2015 HVOR SKAL VI HEN? STRATEGI 20132015 2013-2015 HVOR SKAL VI HEN? PTU har de seneste år været gennem en stor udvikling. Vi har fået foretaget en om- og udbygning af vores faciliteter i Køben havn, og vores afdeling i Århus

Læs mere

HR-strategi 2011 2014

HR-strategi 2011 2014 HR-strategi 2011 2014 Forord...3 Indledning...3 Målgrupper...3 Hvordan arbejder Fødevarestyrelsen med HR...4 Værdiskabende HR...4 Innovativ HR...4 Effektiv HR...4 Indsats 2011-2014...6 Hvad skal Fødevarestyrelsen

Læs mere

Indledning...2 Ansvarsområderne er fordelt således:...2 Lovgrundlag for tilsyn...3 Tilsynsfrekvens...3 Formål...4 Metode...4 Anmeldt tilsyn...

Indledning...2 Ansvarsområderne er fordelt således:...2 Lovgrundlag for tilsyn...3 Tilsynsfrekvens...3 Formål...4 Metode...4 Anmeldt tilsyn... Tilsynsenheden Manual for tilsyn på tilbud omfattet af tilsynsforpligtigelsen 2011 Revideret Marts 2011 Indledning...2 Ansvarsområderne er fordelt således:...2 Lovgrundlag for tilsyn...3 Tilsynsfrekvens...3

Læs mere

Kursuskatalog. Randers Kommune. Stabene Miljø & Teknik Sundhed & Ældre Social- & Arbejdsmarked Kultur- & Borgerservice Børn & Skole

Kursuskatalog. Randers Kommune. Stabene Miljø & Teknik Sundhed & Ældre Social- & Arbejdsmarked Kultur- & Borgerservice Børn & Skole Kursuskatalog Randers Kommune Stabene Miljø & Teknik Sundhed & Ældre Social- & Arbejdsmarked Kultur- & Borgerservice Børn & Skole Forord Velkommen til fremtidens kompetencer i Randers Kommune Med de statsanerkendte

Læs mere

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE PRAKTIKUDDANNELSENS TILRETTELÆGGELSE 3 PRAKTIKPERIODE 1 3 PRAKTIKPERIODE 2 9 STANDPUNKTSBEDØMMELSE 16 KLAGEMULIGHED 16

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år 1 BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år forblad 2 3 00 INSTITUTIONSPOLITISKE MÅL At Ballerup børn har Kommunes et sundt plan miljø for og

Læs mere

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse VÆR MED bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler 1. Skab klare rammer 1.1 Ansatte

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

Virksomhedsplan for Afdelingen for specialiserede tilbud (SPT)

Virksomhedsplan for Afdelingen for specialiserede tilbud (SPT) Virksomhedsplan for Afdelingen for specialiserede tilbud (SPT) Virksomhedsplaner i Ringsted Kommune 1. juni 2009 31. maj 2010 Indholdsfortegnelse: Virksomhedsplan Bilag 1: Driftsopgaver i SPT Bilag 2:

Læs mere

GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN. Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser

GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN. Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser KOLOFON Tekst Socialt Udviklingscenter SUS Layout ArtRebels Foto Das Büro Socialt Udviklingscenter SUS Nørre Farimagsgade 13

Læs mere