Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen"

Transkript

1 Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Udstedelsesdato: Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 607 af 04. juni 2010 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang strøm, styring og IT. Det følgende relaterer sig til ovennævnte uddannelsesbekendtgørelses bilag 2. Til afsnit 2 Uddannelsens varighed og struktur m.v. Vejledende struktur, IT-supporter, trin 1: Grundforløb 20 r Hovedforløb Den obligatoriske skoleundervisning i hovedforløbet varer 25 r og indeholder 6 rs valgfri specialefag. De valgfri specialefag kan placeres i tilknytning til en skoleperiode eller som særlige skoleperioder. Vejledende struktur, Teleinstallationstekniker, trin 1: Den obligatoriske skoleundervisning i hovedforløbet varer 25 r og indeholder 3 s valgfri specialefag. De valgfri specialefag kan placeres i tilknytning til en skoleperiode eller som særlige skoleperioder. Vejledende struktur, Telesystemtekniker: Grundforløb 20 r Hovedforløb 10 r 10 r 5 r 5 r 5 r 5 r 10 r 10 r 5 r Grundforløb 20 r Hovedforløb 10 r 10 r 5 r Den obligatoriske skoleundervisning i hovedforløbet varer 40 r og indeholder 4 rs valgfri specialefag. De valgfri specialefag kan placeres i tilknytning til en skoleperiode eller som særlige skoleperioder. 1

2 Vejledende struktur, Datatekniker med speciale i infrastruktur: Grundforløb 20 r Hovedforløb 10 r 10 r 10 r 10 r 10 r 5 r Den obligatoriske skoleundervisning i hovedforløbet varer 55 r og indeholder 5 rs valgfri specialefag. De valgfri specialefag kan placeres i tilknytning til en skoleperiode eller som særlige skoleperioder. Vejledende struktur, Datatekniker med speciale i programmering: Grundforløb 20 r Hovedforløb 10 r 10 r 10 r 10 r 10 r 5 r Den obligatoriske skoleundervisning i hovedforløbet varer 55 r og indeholder 5 rs valgfri specialefag. De valgfri specialefag kan placeres i tilknytning til en skoleperiode eller som særlige skoleperioder. Til afsnit 3 Kompetencemål forud forskoleundervisningen i hovedforløbet Forud for indtræden på hovedforløbet, skal eleven have opnået et fagligt niveau svarende til CCNA Exploration semester 1 eller CCNA Discovery semester 1 og 2 samt et fagligt niveau svarende til et tidssvarende MCP operativsystem på klientniveau. Til afsnit 4 Kompetencemål for hovedforløbet Den anbefalede model for uddannelsens struktur bygger på, at kompetencemålene for hovedforløbet opnås ved at uddannelsens grundfag, områdefag, specialefag og valgfag samt praktikmål ud fra pædagogiske overvejelser fordeles og gennemføres i en helhedsorienteret tilrettelæggelse, der kombinerer teori og praktiske øvelser under hovedforløbets skoleophold og praktikophold. Det fremgår af de følgende oversigtsskemaer, hvilke skolefag og praktikmål, der indgår i uddannelsen, herunder hvilket eller hvilke kompetencemål, det pågældende fag/praktikmål understøtter. Nærmere beskrivelse af indholdet af de enkelte skolefag og praktikmål findes sidst i denne uddannelsesordning. For så vidt angår de grundfag, der indgår i uddannelsen, kan der ses en supplerende beskrivelse af mål og øvrige rammer i Bekendtgørelse om grundfag, som kan findes i Retsinformation. 2

3 Tabel 1 Fagenes bidrag til kompetencemålene skoledelen af hovedforløbet Faget bidrager til følgende kompetence mål: Nr , 2, 6-9, 11-18, 20, 22-31, 33, 34, 36-40, Nr Nr Nr Nr Nr , 30 Nr 6224 [Fagnavn] Præstationsniv eau for faget Vejled ende tid IT-supporter, trin 1 Grundfag 4,0 r Datatakniker med speciale i infrastruk 5,0 r Datatakniker med speciale i programmering 5,0 r Teleinstallationstekniker, trin tur 2,0 r Engelsk E 2 r Iværksætteri og innovation Produktudvikling, produktion og service, modul 1 Produktudvikling, produktion og service, modul 2 Områdefag Operativsystemer I F 1 Præstationssta ndard Telesystemtekniker 3,0 r 1 1 Antal r i alt IT-supporter, trin 1 Datatekniker med speciale i infrastruktur Datatekniker med speciale i programmering Teleinstallationstekniker, trin 1 Telesystemtekniker 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 Rutineret 1 Netværk I Rutineret 1,5 IT Service Rutineret 1 Management I 3

4 7, 9, 10 Nr , 2, 29 Nr , 2, 6 Nr , 8, 30 Nr Nr Nr , 10 Nr Nr Nr Nr Nr , 30 Nr , 15, 29, 30 Specialefag Bundne specialefag Datatekniker med speciale i infrastruktur og datatekniker med speciale i programmering Præstationssta ndard Antal r i alt IT-supporter, trin 1 10,5 r Datatekniker med speciale i infrastruktur 40,5 Datatekniker med speciale i programmering Serverteknologi I Rutineret 1 40,5 Netværk II Rutineret 1,5 Netværk III Rutineret 1,5 Computerteknologi Rutineret 1 IP Telefoni II Rutineret 1 Serverteknologi I Linux Serverteknologi I Database-server Serverteknologi I Web-server Serverteknologi II Clusterteknologi Serverteknologi II Blandet miljø og servervirtualisering Netværksteknologi I Netværksteknologi II Netværksteknologi III Rutineret 1,5 Rutineret 1 Rutineret 1,5 Avanceret 1 Avanceret 1 Avanceret 2,5 Avanceret 2,5 Avanceret 2,5 Teleinstallationstekniker, trin 1 Telesystemtekniker 4

5 Nr Nr Nr , 18 Nr Nr , 13 Nr Nr Nr , 28 Nr , 28 Nr , 30 Nr , 24, 28 Nr , 28 Nr , 30 Nr , 30 Nr , 30 Nr , 28 Nr Nr , 30 Nr , 15, 29 Nr Nr , 30 Nr 6256 Netværksdesign I Avanceret 2 r Sikkerhed II Rutineret 1 Sikkerhed III Avanceret 1,5 Backupteknologi I Begynder 0,5 Backupteknologi II Rutineret 1 Programmering I (Java/C#) Programmering II (C#) Begynder 1 Rutineret 2,5 Programmering III Avanceret 1,5 Programmering IV Avanceret 2 r Programmering Java I Begynder 2 r Programmering Rutineret 2 r Java II Programmering Rutineret 1 Java III Scriptprogrammeri Rutineret 1 ng Embedded Begynder 1 Controller I Embedded Rutineret 2 r Controller II Embedded Rutineret 2 r Controller III Databaser Rutineret 1,5 Itkravsspecifikation Rutineret 1 Mobile og trådløse Rutineret 1 systemer Programmering Mobile enheder IT Service Management II Rutineret 0,5 Rutineret 1 27 Projektstyring Rutineret 1 5

6 Nr Nr , 23, 29, 30 Nr Nr , 29, 30 Nr , 19-28, 30 Nr Nr Nr , 33 Nr Nr Nr Nr Nr , 39 Nr Nr , 8, 30 Nr , 2, 29 Nr , 2, 6, 40 Nr , 9 Nr Programmeringsme todik Afsluttende projekt for IT-supporter Systemudvikling og projektstyring Afsluttende projekt for datatekniker med speciale i infrastruktur Afsluttende projekt for datatekniker med speciale i programmering Telesystemteknike r Dokumentation Rutineret 1 Avanceret 2 r Rutineret 2 r Avanceret 4 r Avanceret 4 r Begynder 15,5 r 27,5 r Datakommunikation Begynder I Elektronik I Rutineret Netstruktur I Begynder 14,5 Acces I Rutineret Transmissionstekni Begynder k I Trådløs teknologi I Begynder Produkter og Rutineret Tjenester I Fejlfinding I Rutineret Computerteknologi Rutineret 1 Netværk II Rutineret 1,5 Netværk III Rutineret 1,5 Serverteknologi I Rutineret 1 4, 32, 33, 41 Elektronik II Rutineret 6

7 Nr , 42 Nr , 44 Nr , 39, 45 Nr Nr Acces II Rutineret 7 r Trådløs teknologi II Rutineret Produkter og Avanceret Tjenester II IP Telefoni II Rutineret 1 7

8 Valgfri specialefag Nr 1589 Kabling af dataanlæg Præstationssta ndard Antal r i alt IT-supporter, trin 1 Datatekniker med speciale i infrastruktur Datatekniker med speciale i programmering Teleinstallationstekniker, trin 1 6,0 r 5,0 r 5,0 r 3,0 r 4,0 r Avanceret 1 Nr 1590 Fiberinstallation Avanceret 1 Nr 1593 Migrering af Linux Avanceret 1 version til nyere version Nr 6245 Gateway sikkerhed Rutineret 1 Nr 1598 Mailserver i Rutineret 1 Windows organisationen Nr 1599 Small Business Rutineret 1 Server Nr 1600 Serverteknologi II Avanceret 1 - Design af datacenterløsning Nr 1601 Distribueret Rutineret 1 teknologi I Nr 1602 Distribueret Avanceret 1 teknologi II Nr 6246 Embedded Rutineret 1 Controller, fejlfinding I Nr 1609 Embedded Rutineret 1 Controller, projekt Nr 1610 Embedded Rutineret 1 Controller, selvbyg. Nr 6247 Embedded Avanceret 1 Controller, Dataopsamling og måleteknik Nr 1643 Programmering Rutineret 1 Perl/CGI-scripts. Nr 1644 ASP.NET og ML Avanceret 1 Nr 1646 Oracle DBA Rutineret 1 Telesystemtekniker 8

9 Nr 6543 ML Rutineret 1 Nr 2095 Introduktion til Rutineret 1 Flash og action-script Nr 2113 Network Rutineret 1 management Nr 2130 Udvidet Rutineret 1 hardware/software projekt Nr 2137 Datakommunikation Rutineret 1 II Nr 2140 Begynder 1 Transmissionsteknik II Nr 2566 IP Telefoni I Begynder 1 Nr 6249 Systemforståelse Rutineret 1 fax, printer, kopi og scanner Nr 6251 Digitale Rutineret 1 kontormaskiner Nr 6253 Brancherelaterede Rutineret 1 netværksprodukter Nr 6255 Fejlfinding på Rutineret 1 digitale kontormaskiner Nr 6258 Elektronisk Avanceret 1 dokumenthåndtering Nr 6261 Fejlfinding I Rutineret 1 Nr 6265 Serverteknologi I Web-server Nr 6487 Virtualisering af clienter Rutineret 1,5 Avanceret 1 Nr 6268 Virtualisering Avanceret 1 Nr Netværksteknologi I Nr 6274 Netværksteknologi II Nr 6280 Netværksteknologi III Avanceret 2,5 Avanceret 2,5 Avanceret 2,5 Nr 6286 Netværksdesign I Avanceret 2 r Nr 1595 Netværksdesign II Avanceret 2 r Nr 6287Trådløst netværk Rutineret 1 (WLAN) Nr 6289 Sikkerhed III Avanceret 1,5 9

10 Nr 6236 Programmering I Begynder 1 (Java/C#) Nr 6260 Programmering III Avanceret 1,5 Nr 6262 Programmering IV Avanceret 2 r Nr 6267 Programmering Java I Nr 6269 Programmering Java II Nr 6270 Programmering Java III Nr 1639 Programmering Java IV Nr 6276 Programmering Mobile enheder Nr 6272 Embedded Controller I Nr 6273 Embedded Controller II Nr 6275 Embedded Controller III Begynder 2 r Rutineret 2 r Rutineret 1 Avanceret 3 r Rutineret 0,5 Begynder 1 Rutineret 2 r Rutineret 2 r Nr 6238 Databaser Rutineret 1,5 Nr 6256 IT Service Rutineret 1 Management II Nr 6277 Projektstyring Rutineret 1 Nr 6278 Rutineret 1 Programmeringsmetodik Nr 6292 Windows Rutineret 1 Deployment Service Nr 6295 Core Applications Rutineret 1 Nr 6297 GUI Applications Rutineret 1 Nr 6298 Communication Rutineret 1 Nr 6299 Spilprogrammering Rutineret 1 I med NA i C#: Nr 6300 Spilprogrammering Rutineret 1 II med NA i C#: Nr 6488Windows Power Rutineret 1 Shell Nr 6301 Kundebetjening I Begynder 1 10

11 Valgfag IT-supporter, trin 1 Datatekniker med speciale i infrastruktur Datatekniker med speciale i programmering Teleinstallationstekniker, trin 1 Antal r i alt Telesystemtekniker 11

12 Tabel 2 - Fag beskrevet med højere præstationsstandard i medfør af hovedbekendtgørelsen, 29, stk. 2. Fagnavn Præstationsstandard for faget Vejledend e tid Bygger oven på faget: Præstationssta ndard IT-supporter Nr 6244 Netværksteknologi I Datatekniker med speciale i infrastruktur Nr 6302 Netværksteknologi V Avanceret 2,5 Netværk I-III Rutineret Ekspert 2,0 Netværksteknologi I-III Avanceret Nr 2149 Sikkerhed IV Ekspert 1 Sikkerhed I-II Avanceret Datatekniker med speciale i programmering Nr 6489 Programmering Java IV Nr 6244 Netværksteknologi I Ekspert 3 r Programmering Avanceret Java I-II Avanceret 2,5 Netværk I-III Rutineret Nr 6254 Sikkerhed III Avanceret 1,5 Sikkerhed II Rutineret Telesystemtekniker Nr 2203 Trådløs teknologi III Nr 2205 Produkter og tjenester III Avanceret 2 r Trådløs teknologi I-II Ekspert 2 r Produkter og tjenester I-II Rutineret Avanceret 12

13 Tabel 3 uddannelsens bidrag til kompetencemålene Aktiviteten bidrager til følgende kompetencemål [Nummereringen henviser til nummereringen af kompetencemål i uddannelsesbeken dtgørelsen.] 1-4 og 6-8 Nr og 6 Nr og 46 Nr Nr Nr xxxx 9, 10 og 15 Nr xxxx 9-16 og 18 Nr xxxx Nr Nr xxxx mål Computersysteme r, netværk og operativsystemer I Computersysteme r, netværk og operativsystemer II Datakommunikati on og transmissionstekn ik I Datakommunikati on og transmissionstekn ik II Server- og netværksløsninger I Server- og netværksløsninger II Server- og netværksløsninger III Programmering og databaser Programmering, databaser og Embedded Controller IT-supporter, trin 1 Teleinstallationstekniker, trin 1 Telesystemtekniker Datatakniker med speciale i infrastruktur Datatakniker med speciale i programmering 17 IT-service I Nr xxxx 17 IT-service II 13

14 Nr xxxx 14

15 Til afsnit 6 Bedømmelse og beviser mv. Grundlaget for Data og kommunikationsuddannelsen er mål- og fagbeskrivelserne for uddannelsen. Beskrivelserne er dermed det fælles grundlag for undervisning og praktik igennem hele uddannelsesforløbet og er derfor også grundlaget for bedømmelsen af den afsluttende prøve. Efterfølgende retningslinjer er således bindeleddet mellem fagbeskrivelserne og den konkrete prøve. Den afsluttende prøves formål Eksamen har til formål at evaluere elevens faglige, generelle og personlige kvalifikationer indenfor det pågældende speciale, og vise at eleven er i stand til at anvende denne viden ved løsning af en given opgave. Eleven skal i forbindelse med idéudvikling, planlægning og gennemførelse af opgaverne kunne inddrage teoretiske og praktiske forhold fra hele uddannelsen, herunder information af og samarbejde med andre i processen. Inden for de givne rammer skal eleven kunne forholde sig til helhed og sammenhænge og kunne fordybe sig i et mere afgrænset problemfelt af relevans for elevens uddannelse og arbejdsområde. Endeligt skal eleven kunne evaluere egen indsats i forhold til de fastsatte mål. Rammer for prøveafvikling og -bedømmelse Den afsluttende prøve gennemføres tidligst 6 måneder før udlæringsdatoen for alle elever, og gennemføres på skolen i forbindelse med et afsluttende skoleophold. Ved indkaldelsen af elever til den skoleperiode, hvori den afsluttende eksamen afholdes, sender skolen en liste over de pågældende elever med angivelse af elevernes praktikvirksomheder til det faglige udvalg. 15

16 Ved bedømmelsen anvendes 7-trinsskalaen, jf. bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse. Censorer n udpeger censorer jf. bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser. Disse kan med fordel udpeges fra det lokale erhvervsliv, alternativt fra en anden uddannelsesinstitution med hovedforløbet. Censorerne skal have den fornødne fagkundskab og skal opfylde habilitetskravene i henhold til bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser. Karakterer og bedømmelse Der lægges ved bedømmelsen af prøverne vægt på følgende: 1) Teknisk-faglige kompetencer inden for de områder, der er omfattet af uddannelsens mål. 2) Almene og personlige kompetencer til selvstændigt og effektivt at kunne planlægge og varetage almindeligt forekommende arbejdsopgaver. Den endelige prøvekarakter fastsættes efter afrunding til et tal i 7- trinsskalaen i overensstemmelse med nedenstående afrundingsskema: Afrundingsskema 7-trinsskalaen Interval, beregnet Endelig karakter -3 t.o.m. -1,51-3 F Den ringe præstation -1,5 t.o.m. 1,99 00 Fx Den utilstrækkelige præstation 2,0 t.o.m. 2,99 02 E Den tilstrækkelige præstation 3,0 t.o.m. 5,49 4 D Den jævne præstation 5,5 t.o.m. 8,49 7 C Den gode præstation 8,5 t.o.m B Den fortrinlige præstation 11,0 t.o.m. 12,0 12 A Den fremragende præstation Beregningen af eksamenskarakteren foretages af eksaminator og censor. Eleven meddeles eksamensresultatet af eksaminator og censor, når beregningen er foretaget. Samtale med eleven: I forbindelse med bedømmelsen af den praktiske prøve gives eleven lejlighed til at redegøre for den anvendte arbejdsproces og den valgte metode og derved til yderligere at demonstrere sine teknisk- og almen faglige samt almene og personlige kvalifikationer i relation til den gennemførte uddannelse. Indstilling til ny prøve n skal tilbyde elever, der ikke består den afsluttende eksamen, en ny eksamen (omprøve), eventuelt efter supplerende praktikuddannelse eller skoleundervisning. Omprøve aflægges kun i den del af eksamen hvor beståelseskarakteren ikke er opnået. Eleven 16

17 kan kun aflægge omprøve en gang, idet skolen efter samråd med det faglige udvalg dog kan tillade, at eleven aflægger omprøve på ny, hvis der foreligger ganske særlige omstændigheder. Adgang til sygeeksamen følger reglerne i eksamensbekendtgørelsen. 17

Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen

Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen Indholdsfortegnelse Bemærkninger til uddannelsesbekendtgørelsen... 2 SKEMA 1 elever under 25 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb...

Læs mere

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Udstedelsesdato: 01.08. 2011 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 856 af 11. juli 2011 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Udstedelsesdato: 01.07. 2011 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 607 af 04. juni 2010 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Web-integrator Praktisk webintegration og Skoleperiode Praktisk webintegration og Skoleperiode Praktisk webintegration og Skoleperiode- Praktisk webintegration og Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato:

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skibsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skibsmekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato:28.03.2008 Skibsmekaniker Udstedt af det faglige udvalg for Maritime Metaluddannelser for skibsmekanikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatør Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x]

Læs mere

Individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse (IEUD) Navn

Individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse (IEUD) Navn Individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse (IEUD) Uddannelse Speciale Navn Data og Kommunikation IT-Supporter Uddannelsen er en erhvervsuddannelse, der gennemføres efter reglerne for individuelt tilrettelagt

Læs mere

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2013 Udstedt af Billedmediernes Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang medieproduktion

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline pc-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline pc-supporter Praktik Skole 10 uger Praktik Skole 5 uger Praktik Skole 5 uger Praktik Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline pc-supporter Udstedelsesdato: 1. juli 2011 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 567 af 02/06/2014 om uddannelserne i den

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Udstedelsesdato: 15/7 2011 Udstedt af billedmediernes faglige udvalg i henhold til bekendtgørelse nr.157 af 23/2 2011 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Smedeuddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Smedeuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Uddannelsesordning for uddannelsen til Smedeuddannelsen Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for smedeuddannelsen i henhold til bekendtgørelse 451 af 7. maj 2014

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skibsteknikeruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skibsteknikeruddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til Skibsteknikeruddannelsen Udstedelsesdato: 1. juli 2011 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for skibsteknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen

Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen Udstedelsesdato: 15 juli 2014 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for skibsmontøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 11. april 2012

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer Udstedt af det lige udvalg for Teknisk designer i henhold til bekendtgørelse nr. 330 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for lager- og terminaluddannelsen

Uddannelsesordning for lager- og terminaluddannelsen 1 Uddannelsesordning for lager- og terminaluddannelsen Udstedelsesdato: 1. juli 2011. Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser og det faglige udvalg for Lager- og terminaluddannelserne i henhold til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 30. juni 2008 Serviceassistent Udstedt af Det Faglige Udvalg for Serviceassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 145 af 29/02/2008 om

Læs mere

Det følgende relaterer sig til ovennævnte uddannelsesbekendtgørelses bilag.

Det følgende relaterer sig til ovennævnte uddannelsesbekendtgørelses bilag. Uddannelsesordning for uddannelsen til murer Udstedelsesdato: XXXXXXX Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger og Stukkaturfaget i henhold til bekendtgørelse nr. XXXXXXX om uddannelserne

Læs mere

UDKAST. Uddannelsesordning for uddannelsen til. bådmekaniker

UDKAST. Uddannelsesordning for uddannelsen til. bådmekaniker UDKAST Uddannelsesordning for uddannelsen til bådmekaniker Udstedelsesdato: Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 134 af 28/02/2008 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen

entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen praktik praktik praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik praktik praktik praktik Praktik Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Udstedelsesdato: 15.07. 2014 Udstedt af

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015. Udstedt af det faglige udvalg for receptionist i henhold til bekendtgørelse nr. 432 af 13. april 2015 om uddannelsen til receptionist.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Industrioperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Industrioperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Industrioperatør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse 329 af 11.04.12 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om Plastsvejseuddannelsen

Vejledning til bekendtgørelse om Plastsvejseuddannelsen Vejledning til bekendtgørelse om Plastsvejseuddannelsen Undervisningsministeriet Uddannelsesstyrelsen 1 Vejledning til bekendtgørelse om Plastsvejseuddannelsen Forord Uddannelsesbekendtgørelsen og denne

Læs mere

Uddannelsesordning for Kontoruddannelse med specialer

Uddannelsesordning for Kontoruddannelse med specialer Uddannelsesordning for Kontoruddannelse med specialer Udstedelsesdato: Den 1. januar 2011 Udstedt af det Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 1435 af 15. december 2010

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Sundhedsservicesekretær

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Sundhedsservicesekretær Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: Den 1. januar 2011 Sundhedsservicesekretær Udstedt af det Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 1435 af 15. december

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN TRIN 1 OG 2

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN TRIN 1 OG 2 Undervisningsplan for SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN TRIN 1 OG 2 Indhold: Social- og sundhedsuddannelsen trin 1 og 2 1. Praktiske oplysninger 2. Om undervisningen på Social & SundhedsSkolen, Herning 2.1

Læs mere