Å r s b e r e t n i n g

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Å r s b e r e t n i n g 2 0 0 6"

Transkript

1 Å r s b e r e t n i n g Institut for Rationel Farmakoterapi 1

2 Indhold Forord...3 Faste aktiviteter...4 Månedsbladet...4 Præparatnyt...5 National Rekommandationsliste...5 Samarbejde med de amtslige lægemiddelkonsulenter...6 Éndagskurser for læger...7 Foredragsaktivitet og debatskabende aktiviteter...7 Studieanmeldelser på irf.dk...8 ORDIPRAX...8 irf.dk...8 Forbrugerinformation...9 IRF på Lægedage Vejledninger for behandling med lægemidler Samarbejde med andre institutioner IRF internationalt Særlige aktiviteter i Projekt om hypertension Evaluering af IRF Phd-projekter Andre begivenheder i Hvordan gik det med lægemiddelforbruget i 2006? Personalepolitik Styregruppen Regnskab Bilag

3 Forord Institut for Rationel Farmakoterapi udsender hermed sin 7. årsberetning siden instituttets oprettelse i Året har igen været travlt, præget af mange tiltag. Ældre aktiviteter som vort månedsblad, præparatanmeldelser og samarbejde med de amtslige, nu regionale lægemiddelkonsulenter, er videreført, og nyere aktiviteter som den Nationale Rekommandationsliste er ved at være færdige. Der blev i efteråret 2006 udviklet nyt design til både månedsbladet og hjemmesiden til ikrafttrædelse primo Kurserne er fortsat meget populære. Der er påbegyndt et nyt kursus i Rationel Farmakoterapi og i 2007 planlægges et igennem længere tid efterspurgt smertebehandlingskursus. Ordningen med 5 farmaceuter med på hvert kursus efter en donation fra Apotekerfonden - har fungeret tilfredsstillende for både farmaceuter, læger og undervisere. I 2005 påbegyndtes anmeldelse af nye afgørende undersøgelser. Der tænkes her på undersøgelser, som har potentiale til at ændre farmakoterapien. Dette har været en succes, men er også krævende, idet tolkningen af en undersøgelse undertiden kan falde lidt anderledes ud end påtænkt af sponsor og førende eksperter. Der er her rig mulighed for små, men betydningsfulde forskelle i opfattelsen af studiens kliniske relevans. Samarbejdet med ALKene, nu regionale lægemiddelkonsulenter, forløber fortsat udmærket. Regionsdannelsen med en amalgamation af op til 4 ALKe-enheder kan selvfølgelig ikke altid undgå undertiden at medføre en vis usikkerhed. Arbejdet i de enkelte amtslige enheder har været forskelligt, både med hensyn til aktiviteter og relationen til det administrative apparat. IRF vil gerne vedblive med at gøre alt for at støtte funktionen, være formidler, hvor arbejdet er kørt lidt fast, ja, i det hele taget gøre næsten alt for at hjælpe med overgangen til større og forhåbentlig også mere slagkraftige enheder. Arbejdet er for værdifuldt til at spildes på gulvet. Regionsdannelsen har også medført en ændring af Ordiprax, idet baggrunden skal ændres til regioner. Endvidere er skabt et nyt Logo til Ordiprax. Der er fortsat deltidstilknyttet 4 speciallæger til IRF en stor udvidelse af vort potentiale. Den faste lægestilling var vakant ved udgangen af 2006, men afløser er i sigte. Som noget nyt har IRF sammen med arbejdsformidlingen tidsbegrænset ansat en arbejdsløs farmaceut i en ordning til stor gavn for begge parter. Evalueringen af IRF har taget længere tid en forudset, men er nu ved at nærmer sig afslutningen. Der er udsendt spørgeskemaer til et repræsentativt udvalg af praktiserende læger, og når skemaerne er indkommet og behandlet, vil evalueringsgruppen skrive sin endelige vurdering. IRF har flere gange været i medierne, både de elektroniske og trykte. Dette finder vi hensigtsmæssigt, idet kendskab til IRF er en af forudsætningerne for vor gennemslagskraft. IRF har stort set samarbejdet gnidningsfrit med mange partnere. Specielt har vi et godt samarbejde med Lægemiddelstyrelsen i øvrigt, med Sundhed.dk og de klinisk farmakologiske afdelinger. Vi kan ikke altid være helt enige med medicinindustrien, men som regel sker arbejdet ud fra en gensidig respekt. Til sidst rettes en varm tak til alle, vi har været i berøring med. Uden dem ville hverdagen være grå og kedelig. Jens P. Kampmann Institutchef, dr.med. 3

4 Faste aktiviteter Månedsbladet De enkelte numre har fortrinsvis omfattet en hovedartikel fra eksterne forfattere. IRF har skrevet to mindre artikler i nr. 7. Den store udfordring er - trods grundig forinstruktion af forfatterne - at få bearbejdet de ofte meget lange artikler, så de går ind til benet og tager konkret stilling. Der er mange visioner omkring kommende artikler, men herfra til udførelsen er der et stykke vej. Emner i Psykofarmaka til ældre med delir eller demens 2. Osteoporose - farmakologisk behandling 3. Godkendelse af generika/ Forhøjet tilskud 4. Farmakoterapi ved urininkontinens eller blæretømningsbesvær 5. Behandling af gynækologiske infektioner 6. Farmakologisk behandling af allergiske lidelser i øjne og næse 7. Lægemiddelbivirkninger/ Indsats for rationel brug af triptaner i Frederiksborg Amt/ SSRI og graviditet - risiko for misdannelser? 8. Behandling af type 2-diabetes - en kort vejledning 9. Reumatoid artrit sygdomsmodificerende behandling/ Giftinformationen på Bispebjerg Hospital 10. Medikamentel behandling af brystkræft/ Mød IRF på Lægedage Lipidsænkende behandling 12. Farmakologisk behandling af kroniske problemsår. Se bilag 1 for forfattere. Det er sidste gang, vi ser bladet i ovenstående version, da det får nyt design i Oplaget er uændret ca per måned. Samarbejdet om trykning og distribution med Lægeforeningen foregår upåklageligt. 4

5 Præparatnyt IRF har i 2006 forsat med at anmelde ny markedsført medicin, som kan have relevans for almen praksis. Der er anmeldt 16 nye præparater på irf.dk, hvilket nogenlunde svarer til antallet fra forrige år (15). Herudover er der publiceret to meddelelser om hhv. en ny formulering (smeltetablet) og en ny indikation (restless legs) for allerede markedsførte præparater. De danske konklusioner er fortsat blevet oversat til engelsk og budskaberne formidlet til borgerne i et letlæseligt sprog på medicinmedfornuft.dk. Præparatændringer ved patentudløb Op til patentudløb for et præparat er der tidligere set skift i formuleringen. IRF har i 2006 igen bestræbt sig på at orientere lægerne om dette, så de er opmærksomme på substitutionsreglerne. I 2006 publicerede IRF én fornyet orientering om prisudviklingen på Remeron Smelt (markedsført i 2002). Der vil blive arbejdet videre med dette i National Rekommandationsliste I 2006 nærmede vi os så småt en afslutning på arbejdet med at udvikle en National Rekommandationsliste for alle de store terapigrupper med relevans for almen praksis. Ingen lægemiddelgrupper blev endeligt færdige i 2006, men følgende har været under udarbejdelse og forventes endeligt godkendt i begyndelsen af A G J M N R Appetitnedsættende midler Midler mod diabetes Kønshormoner Midler mod urinvejssygdomme Svampemidler til systemisk brug Antivirale midler Midler mod gigt (og M09) Midler mod urinsur gigt Midler mod knoglesygdomme Smertestillende midler Midler mod epilepsi Midler mod parkinsonisme Psykofarmaka (antipsykotika, benzodiazepiner) Antidepressiva og demensmidler Næsemidler Halsmidler Midler til obstruktive luftvejssygdomme Midler mod hoste Antihistaminer til systemisk brug 5

6 Samarbejde med de amtslige lægemiddelkonsulenter Traditionen tro blev der også i 2006 afholdt et stort og et lille ALKE-møde. Det store ALKE-møde var bygget om 4 forskellige temaer og havde ca. 100 deltagere. Titlen for det mere uformelle lille ALKE-møde var medicineringsfejl, men programmet omfattede en række andre emner som fx samarbejdet mellem nationale og regionale lister, hvor der konkret blev aftalt at nedsætte en arbejdsgruppe på tværs af regionerne. Igen i år har IRF, på ALKE nes initiativ ydet faglig støtte og undervist på lokale møder for praktiserende læger. Flere ALKE har desuden deltaget på IRF s kurser. Store ALKE-møde d maj 1. Variation i pris- og pakningsstørrelser og generisk ordination 2. CNS-behandling med fokus på demens 3. Kilder til rationel farmakoterapi 4. Variation i ordinationsmønstre. Lille ALKE-møde d. 9. oktober Forebyggelse og håndtering af medicineringsfejl i almen praksis. Andre aktiviteter Undervisning på 4 temamøder for praktiserende læger i Frederiksborg Amt Temadag for Nordjyllands lægemiddelenhed Deltaget i projektgruppe for DOPAKprojektet i Ringkøbing Amt Deltaget i projektgruppe for klinisk farmaciprojekt i Frederiksborg Amt IRF deltog i 2006 fortsat i møderne i Storstrøms amts lægemiddelgruppe Storstrømske ALKE træner i skarp duel. 6

7 Éndagskurser for læger I 2006 blev der udbudt i alt 37 kurser (17 forår og 20 efterår) i kursuskataloget indenfor 8 emner (bilag 2). Heriblandt et nyt kursus i Rationel Farmakoterapi, hvor IRF s egne medarbejdere giver en opdatering indenfor emnerne hypertension, ældre og psykofarmaka, diabetes, hjertesygdom og lægemiddelinformation. Evalueringerne viser, at deltagerne er meget tilfredse med såvel kursets afvikling som form og finder indholdet meget relevant for almen praksis. Kursusudbud i 2006 Antibiotika Kardiovaskulær farmakologi Hypertension, fedme og rygning Type 2 diabetes Astma og KOL Gynækologisk endokrinologi Psykofarmaka Rationel Farmakoterapi. 5 (9) (8) Kurset i psykofarmaka blev, efter en kort pause reintroduceret i efteråret med nye undervisere og er blevet vel modtaget af deltagerne. Herudover blev der arrangeret 4 yderligere kurser i antibiotika for praksisreservelæger, samt arrangeret og undervist på 2 kurser i Rationel Farmakoterapi for Sønderjyllands lægekredsforening. Generelt er der fortsat stor søgning til især de nye kursusemner. Søgningen til de gamle emner synes at være stagneret lidt, uden der dog har været problemer med at fylde kursuspladserne op. I efteråret 2006 blev der efter bevilling fra Apotekerfonden mulighed for, at op til 5 farmaceuter kunne deltage på hvert kursus, hvilket 52 har benyttet sig af. Foredragsaktivitet og debatskabende aktiviteter Igen i år har instituttets arbejde været præget af en massiv undervisnings- og foredragsaktivitet for såvel praktiserende læger som andre sundhedsprofessioner med relation til rationel farmakoterapi nationalt og internationalt. Over 50 aktiviteter som spænder fra enkeltstående foredrag til forløb af 2-3 undervisningsdage blev det til i 2006 (se bilag 3). Stormøde om farmakoepidemiologi Det årlige stormøde for offentligheden blev afholdt den 2. februar og omhandlede farmakoepidemiologiske undersøgelser, deres anvendelsesmuligheder og metodologiske problemer. Paneldebat: Fra venstre Anne-Marie Hellebek, Morten Andersen, Henrik Sørensen, Jens Peter Kampmann, Hanne Herborg, Jesper Hallas, Ebbe Englev. 7

8 Studieanmeldelser på irf.dk Siden efteråret 2005 anmelder IRF aktuelle studier om lægemiddelbehandling på irf.dk. Det drejer sig oftest om store kliniske forsøg eller metaanalyser. I 2006 publicerede IRF i alt 19 studieanmeldelser, hvilket var en tredobling sammenlignet med i 2005 (6 studieanmeldelser). IRF lægger megen vægt på disse studieanmeldelser, der ofte anvendes af både medicinindustri og læger som argumenter i debatten. Et afbalanceret og realistisk syn på undersøgelserne er derfor af afgørende betydning for den rationelle farmakoterapi. ORDIPRAX Funktionaliteten i ORDIPRAX videreudvikles kontinuerligt i tæt samarbejde med brugerne. I 2006 har forberedelsen af regionsovergangen været højt prioriteret parallelt med udviklingen af en applikation for de praktiserende speciallæger. Begge menuer forventes præsenteret i løbet af foråret Målet om at undersøge de praktiserende lægers brug af og kendskab til ORDIPRAX er ikke blevet opfyldt, men spørgsmålet vil indgå som en del af den eksterne evaluering af IRF, som i øjeblikket pågår (se side 12). I 2006 var der i gennemsnit ca. 900 besøg per måned. Heraf 418 unikke brugere. Billede fra lægemenuen. De tre farvernuancer viser hhv. 25, 50 og 75% fraktilerne for alle læger i det valgte amt. irf.dk Ny version af irf.dk Der er i 2006 arbejdet med kravsspecifikation, indhentning og vurdering af tilbud, kontraktindgåelse samt efterfølgende finpudsning af strukturdesignet i forbindelse med den ny version af irf.dk, som blev lanceret lige efter årsskiftet til Abonnenter Primo 2007 er der sundhedspersoner, der abonnerer på nyhedsbrevet fra irf.dk. Det vil sige, at vi igen i 2006 har fået ca nye abonnenter. 8

9 Forbrugerinformation IRF fortsatte sin information til forbrugerne i Arbejdet foregik hovedsageligt via de elektroniske medier medicinmedfornuft.dk og sundhed.dk. Farmaceut Marianne Møller fik desuden fast klummeplads i det nye gratisblad på apotekerne, Dagens Puls (Dagens Medicin), der herudover også bragte IRF s medicinanmeldelser samt flere faglige artikler. IRF markerede sig fortsat også med artikler til bl.a. Helse (se bilag 4). Ordbogen på medicinmedfornuft.dk blev desuden udvidet med mange nye ordforklaringer. medicinmedfornuft.dk i 2006 Nye artikler Fiskeolie og glukosamin mod gigtsmerter Behandling af lus Psykofarmaka til ældre med delir eller demens Vandladningsforstyrrelser Underlivsinfektioner Restless legs syndrom Type 2-diabetes Kroniske sår. Opdatering Antidepressiva Demensmedicin. 20% nye abonnenter i 2006 Fra 1. januar 2006 til 1. januar 2007 steg antallet af abonnenter på nyhedsbrevet fra 847 til 1053, hvilket svarer til en stigning på godt 20%. Vi fik lavet tidsbestillingskort til lægerne, som henviser til Medicinmedfornuft.dk. IRF på Lægedage 2006 Instituttet deltog i november for femte gang i Lægedage, de praktiserende lægers årlige efteruddannelseskongres i Bella Centeret i København. Vi havde igen i år en daglig ekspert på standen, som de besøgende kunne diskutere aktuelle emner med. Emnerne var denne gang benzodiazepiner, ORDIPRAX, rationel brug af antibiotika, Den Nationale Rekommandationsliste, Quiz en hvor der blandt de rigtige svar trækkes lod om en gratis kursusplads var som i de foregående år et populært indslag med mange deltagende. Symposium: Nyheder og ømme punkter IRF s symposium medførte, at vi løb tør for evalueringsskemaer, da over 130 praktiserende læger var mødt op for at høre det sidste nye omkring: Den Nationale Rekommandationsliste Akut KOL-exacerbation Statiner Osteoporose Postklimaktriel hormonbehandling Demensmidler Antidepressiva Evalueringerne var særdeles positive, og indholdet meget relevant for almen praksis. IRF blev derfor opfordret til at holde et symposium igen i

10 Vejledninger for behandling med lægemidler IRF har ikke udarbejdet behandlingsvejledninger i Samarbejde med andre institutioner Faglig bistand for centrale myndigheder IRF deltog fortsat i 2006 i arbejdsgruppen under Indenrigs- og Sundhedsministeriet om udmøntning af de midler, der er blevet bevilliget til compliancefremmende aktiviteter (Betænkning 1444). I april måned afleverede IRF en oversigt på ca. 55 sider om hele complianceproblematikkens forskellige aspekter, herunder mange forslag til nye undersøgelser. Farmaceut Marianne Møller besvarede et fagligt spørgsmål fra Sundhedsstyrelsen om brug af SSRI under graviditet, og instituttets medarbejdere har i øvrigt besvaret flere spørgsmål fra både læger og lægfolk, om end disse lige så hyppigt henvises til de klinisk farmakologiske Centrer. Sundhed.dk De fleste af IRF s artikler fra medicinmedfornuft.dk samt præparatanmeldelser og andre nyheder fra irf.dk bliver fortsat publiceret og opdateret på "Den Fælles Offentlige Sundhedsportal" Sundhed.dk. I samarbejde med Lægemiddelstyrelsen deltager IRF også fortsat i Sundhed.dk s møder på nationalt plan om indhold og struktur. Mod slutningen af 2006 blev det besluttet, at regionernes repræsentanter også fremover skal mødes i dette forum, hvilket betyder, at IRF fremover vil få en tættere kontakt til bl.a. regionernes praksiskoordinatorer. Andelen af lægehuse, der nu er tilkoblet med digital signatur, er i løbet af 2006 steget og er nu ca. 90 % ( ). 47,6% af lægehusene tilbyder nu elektronisk tidsbestilling, 46,3% tilbyder konsultationer og 41,3% receptfornyelse. Lægemiddelspørgsmål fra de kliniske farmakologiske enheder Også i 2006 har vi samarbejdet med de Kliniske Farmakologiske Centrer og Enheder om publicering af lægemiddelspørgsmål og svar, der formodes at have interesse for praktiserende læger generelt. I løbet af året er der lagt 11 spørgsmål og svar på irf.dk., hvoraf de 4 omhandlede brug af lægemidler til gravide. Infomatum Jens Peter Kampmann er, i sin egenskab af chef for IRF, fortsat medlem af det faglige forretningsudvalg for Infomatum Preben Holme har været med i forfattergruppen bag antibiotikavejledningen i Læger.dk (Informatum). DSAM Nina Bjarnason har fortsat deltaget i koordinationsgruppen for behandlingsvejledninger i DSAM. Uddannelse Dorte Glintborg er fortsat medlem af det rådgivende udvalg for Masteruddannelsen Master of Drug Management og af kursusudvalget for Den kliniske videreuddannelse for farmaceuter. Andet samarbejde IRF deltager på observatørniveau fortsat i samarbejdet omkring Forskningscenter for kvalitetssikret Lægemiddelanvendelse (FKL). 10

11 IRF internationalt I 2006 arbejdede IRF fortsat på at bevare og etablere gode relationer til tilsvarende institutioner i andre lande. Nordisk samarbejde Vi fortsatte samarbejdet med den svenske lægemiddelstyrelse omkring farmakoterapeutiske anbefalinger, indtil videre som observatør. I 2006 deltog Marianne Møller i en workshop om "Farmakologisk behandling af angst" hos svenske Läkemedelsvärket. Til vor ALKE-møde i maj havde vi besøg af Richard Schwartson fra Færøerne og Ingolf Petersen fra Island. Gudrún I. Gylfadóttir fra Islands Socialstyrelse (Tryggingastofnun Ríkisins Lyfjadeild) besøgte IRF i maj. Marianne Møller havde møde med Barbro Gerdén fra svenske Läkemedelsvärket på IRF 2. juni. Jens Peter Kampmann og Marianne Møller holdt 2. oktober 2006 oplæg om IRF s strategi og opgaver for personalet i Afdeling for lægemiddelbrug i Legemiddelverket, Norge samt Helse-og Omsorgsdepartementet. Undervisning af læger på Færøerne Jens Peter Kampmann og Marianne Møller holdt foredrag om IRF s arbejde for færøske læger i Thorshavn, Færøerne d. 6. maj og besøgte også i den forbindelse Landsapotekeren Heri Mørkøre og hans medarbejdere på Færøerne. WHOs Europakontor Jens Peter Kampmann fortsatte samarbejdet med WHOs Europakontor i København og holdt i februar foredrag i Sarajevo ved et møde om udbredelse af rationel farmakoterapi. IRF har desuden kommenteret på en WHO resolution om rationelt lægemiddelbrug. Dorte Glintborg har i maj måned holdt foredrag om IRF s aktiviteter for en delegation fra WHO og ØBIC, som var på besøg i Lægemiddelstyrelsen. Andre internationale besøg Marianne Møller besøgte La Revue Prescrire, Paris, i september. 11

12 Særlige aktiviteter i 2006 Projekt om hypertension Hypertensionsbehandling er fortsat højt prioriteret hos IRF og mange andre. Der er udarbejdet en oversigt over de mange regionale og landsdækkende projekter, som enten foregår eller er i planlægningsfasen. IRF deltager på konsulentniveau i mange af disse projekter og ser det som sin opgave at orientere Styregruppen og andre om udviklingen. < 140/90 Evaluering af IRF Den eksterne evaluering af IRF kom for alvor i gang i Evalueringsgruppen har holdt flere møder i IRF, der har været gennemført interviews med nøgleinteressenter og i foråret 2007 planlægges som afslutning på evalueringen udsendt et spørgeskema til et repræsentativt udsnit af praktiserende læger. Phd-projekter Indikationer til måling af lægers ordinationsvaner I juni 2006 forsvarede Hanne Rasmussen sin ph.d.-afdhandling. Forsvaret gik godt, og rapporten Development and validation of register-based quality indicators for prescribing in general practice kan fås fra IRF. Hovedkonklusionerne var, at der er en høj grad af overensstemmelse mellem registerbaserede indikatorer og praksis-baserede guld-standarder for god behandling med NSAID-midler med hovedvægt på uhensigtsmæssig håndtering af bivirkninger samt, at man i højere grad end nu bør fokusere på høj-risikopatienter. Jens Peter Kampmann er, sammen med Lægemiddelstyrelsen og Det Farmaceutisk Fakultet, vejleder på en phd-opgave om bivirkninger. 12

13 Andre begivenheder i 2006 Ældre og antipsykotika Dorte Glintborg har i 2006 haft halvtidsorlov fra sin stilling på IRF for at være projektleder på et projekt i Frederiksborg Amt, som havde til formål at kortlægge lægemiddelrelaterede problemer hos + 65 årige brugere af antipsykotika og på denne baggrund iværksætte konkrete tiltag. Der er bl.a. udarbejdet en vejledning til bedre samarbejde omkring ældres medicinering mellem læger, farmaceuter og plejepersonale (se bilag 4) samt afholdt undervisning for plejepersonalet om antipsykotika til ældre i Hillerød og Allerød kommuner. Metalib I foråret 2006 afsluttedes arbejdet med opbygning af Lægemiddelstyrelsens elektroniske bibliotek, Metalib, som er bygget af DAB, Det Administrative Bibliotek. IRF har deltaget på sidelinien i udviklingen, bl.a. for at sikre, at så mange som muligt af vores egne tidsskrifter er medinddraget, så vi kan spare udgiften til tidsskriftet i papirform. Pressekontakt Marianne Møller blev i 2006 medlem af Danske Videnskabsjournalister, hvilket i højere grad har givet mulighed for at få vores budskaber ud til en interesseret målgruppe. Dette har givet en øget feedback fra pressen på vores pressemeddelelser, bl.a. for månedsbladet. Studiebesøg IRF var d. 25. januar 2006 på studiebesøg på Sundhedscenter Østerbro. Speciallægeuddannelsen i Klinisk Farmakologi I 2006 var der ikke i Lægemiddelstyrelsen ansat læger i uddannelsesstillinger i klinisk farmakologi, men der er planlagt ansættelser til 2008 eller JPK fortsatte som delkursusleder på specialekursus i den intern medicinske fællesundersvisning i Rationel Farkmakoterapi (i alt 4 x 2 dage). 13

14 Hvordan gik det med lægemiddelforbruget i 2006? Benzodiazepiner På foranledning af Indenrigs- og Sundhedsministeriet iværksatte IRF i 2004 en række initiativer med det formål at nedbringe forbruget af benzodiazepiner. Det totale forbrug er siden faldet med 9% fra 51 til 46,5 DDD per indb. per døgn. Størst fald ses for sovemidler. Forbrugsreduktionen har været særlig udtalt efter Forbruget af cyclopyrroloner, som tidligere var stigende, er uændret fra 2005 til Antal af personer, der har indløst recept på benzodiazepiner eller et benzodiazepinlignende middel svarende til mindst 360 døgndoser, er aftaget fra over i 1999 til i DDD pr indb. per døgn Forbruget af benzodiazepiner Anxiolytika Cyclopyrroloner Sedativa Hostemidler I 2002 og 2003 iværksatte IRF en række forskellige initiativer med det formål at gøre opmærksom på den manglende evidens for effekten af hostemidler, der også betyder, at ingen af midlerne blev rekommanderet på Den Nationale Rekommandationsliste, som blev sendt i høring i juni Forbruget er faldet med 20% fra 12,5 i 2002 til 10 DDD per indb. Per døgn (-25% såfremt man ikke medtager kodein). Faldet fra var 6%. DDD per indb. per døgn Forbruget af hostemidler I alt slimløsende hostestillende heraf kodein NSAID og svage analgetika Forbruget af NSAID er faldet lidt fra 2005 til 2006, hvilket kan tilskrives et fald i forbruget af glukosamin. Forbruget af paracetamol er fortsat stigende fra (3%), og forbruget af Kodimagnyl fortsat faldende (-5%) DDD per indb. per døgn Forbruget af NSAID paracetamol NSAID i alt NSAID u. glucosamin Ibuprofen Glucosamin Diclofenac Etodolac Coxibs ASA+kodein 14

15 Personalepolitik IRF følger fortsat den almindelige personalepolitik i Lægemiddelstyrelsen og lægger stor vægt på at udvikle medarbejdernes kompetencer. Den hyppige udskiftning af specielt læger hæmmer dog mere langsigtede planer. IRF s læger og farmaceuter deltager uændret i den månedlige Journal Club, som vi holder for uddannelsessøgende læger og andre interesserede i klinisk farmakologi i København. Derudover deltager de hyppigt i internationale konferencer, møder og undervisningsfora. Sekretærerne deltager i relevante kurser og møder (se bilag 5). Styregruppen Styregruppen er nedsat af Indenrigs- og Sundhedsministeriet for at rådgive IRF s ledelse om de overordnede retningslinier for IRF s funktion. I 2005 blev det besluttet at udvide styregruppen med et medlem fra IGL, hvilket har medført en ændring af kommissoriet for styregruppen (se bilag 6). Som følge af strukturreformen vil repræsentanter fra Amtsrådsforeningen, Sygesikringens Forhandlingsudvalg og Københavns/Frederiksberg Kommune i 2007 blive substitueret med 3 medlemmer udpeget af Danske Regioner og Kommunernes Landsforening. I 2006 holdt styregruppen 3 møder, der særligt omfattede en indsats omkring en bedre hypertensionsbehandling, samt IRF s evaluering, hvor evalueringsgruppen på et møde præsenterede Styregruppen for sine planer om, hvordan evalueringen skulle foregå og modtog feedback. Budget, handlingsplan og årsrapport På sidste møde i december godkender styregruppen det kommende års budget og handlingsplan. Årsrapporten bliver godkendt på årets første møde. Årsrapporten indeholder årets aktiviteter, værdigrundlaget (bilag 7), visioner og handlingsplaner for 2006 og 2007(bilag 8 og 9), regnskab (bilag 10), samt markante ændringer i lægemiddelforbruget. Styregruppens medlemmer i 2006 Lægemiddeldirektør Jytte Lyngvig (formand for styregruppen) Afdelingschef Vagn Nielsen, Indenrigs- og Sundhedsministeriet Kontorchef Anne Mette Dons, Sundhedsstyrelsen Kontorchef Ib Kjeldsen, Sygesikringens forhandlingsudvalg Sygehusapoteker Inger Bjeldbak-Olesen, Amtsrådsforeningen Amtslig lægemiddelkonsulent Lisbeth Pedersen Frederiksberg kommune Praktiserende læge Ole Eckhardt Poulsen, Næstformand i Lægeforeningen (til 1.7, derefter læge Yves Sales, formand for Lægeforeningens Medicinudvalg) Apoteker Niels Kristensen, Formand for Apotekerforeningen Sundhedsmedarbejder Margrethe Nielsen, Forbrugerrådet Vicedirektør Jan Hylleberg, Lægemiddelindustriforeningen Direktør Jens Piilgaard, Industriforeningen for Generiske lægemidler. 15

16 Regnskab IRF s driftsregnskab for 2006 viser et underskud på kr. -0,8 mio. i forhold til årets fi- Saldo, primo 3,5 2,3 1,9 1,1 nanslovsbevilling (kr. 8,6 mio.). Årets underskud Bevilling 8,8 8,6 8,6 8,5 finansieres af en opsparing på kr. Regnskab 9,9 9,1 9,4 *9,3 1,9 mio., som er videreført fra Et detaljeret Årets resultat -1,1-0,5-0,8-0,8 regnskab og budget ses i bilag 10. Saldo, ultimo 2,3 1,9 1,1 0,3 * Forventet iht. Budget. 16

17 Bilag 1. Månedsbladet Rationel Farmakoterapi Kurser i Undervisning og foredrag 4. Publikationsliste 5. Ansatte og kompetenceudvikling 6. Kommisorium for styregruppen 7. Værdigrundlag 8. Handlingsplan Handlingsplan Regnskab 17

18 Bilag 1: Rationel Farmakoterapi årgang 2006 Månedsblad nr. 1 (januar 2006) Psykofarmaka til ældre med delir eller demens. Nils Chr. Gulmann, Århus Universitetshospital,Gerontopsykiatrisk afdeling Månedsblad nr. 2 (februar 2006) Osteoporose farmakologisk behandling. Nina H. Bjarnason, H:S Rigshospitalet, Klinisk Farmakologisk afdeling Bjørn Krølner, Almen praksis, København Månedsblad nr. 3 (marts 2006) Godkendelse af generika. Steffen Thirstrup, Lægemiddelstyrelsen, Lægemiddelgodkendelse Forhøjet tilskud. Anna Behrens Bek, Lægemiddelstyrelsen Mogens Laue Friis, Formand for Medicintilskudsnævnet Månedsblad nr. 4 (april 2006) Farmakoterapi ved urininkontinens og/eller blæretømningsbesvær. Jens Thorup Andersen, Roskilde Amts Sygehus Roskilde, Urologisk afdeling Steen Walter, Odense Universitetshospital, Urologisk afdeling L Månedsblad nr. 5 (maj 2006) Behandling af gynækologiske infektioner. Per Grinsted, Almen praksis, praksiskoordinator, Odense Universitetshospital Erik Fangel Poulsen, Speciallæge i Gynækologi og Obstetrik, Odense Månedsblad nr. 6 (juni 2006) Farmakologisk behandling af allergiske lidelser i øjne og næse. Lars Frølund, Allergi og Lungeklinikken, Hellerup Månedsblad nr. 7 (juli 2006) Lægemiddelbivirkninger. Nina H. Bjarnason, Amtssygehuset i Gentofte, Klinisk Farmakologisk Enhed, Medicinsk afdeling F Doris I. Stenver, Lægemiddelstyrelsen, Afdelingen for Forbrugersikkerhed Indsats for rationel brug af triptaner i Frederiksborg Amt. Lone Due, farmaceut, amtslig lægemiddelkonsulent i Frederiksborg Amt SSRI og graviditet risiko for misdannelser? Marianne Møller, Institut for Rationel Farmakoterapi 18

19 Månedsblad nr. 8 (august 2006) Behandling af type 2-diabetes en kort vejledning. Torsten Lauritzen, Institut for Folkesundhed, Afdeling for Almen Medicin, Aarhus Universitet Månedsblad nr. 9 (september 2006) Reumatoid artrit sygdomsmodificerende behandling. Mats Lindberg, Kong Chr. X s Gigthospital, Gråsten og Institut for Rationel Farmakoterapi Giftinformation på Bispebjerg Hospital. Gesche Jürgens, Bispebjerg Hospital, Klinisk Farmakologisk Enhed, Giftinformationen Månedsblad nr. 10 (oktober 2006) Medikamentel behandling af brystkræft. Michael Andersson, Rigshospitalet, Finsenscentret, Onkologisk Klinik Mød os på Lægedage Tenna Bekker og Malene Plejdrup Hansen, Institut for Rationel Farmakoterapi Månedsblad nr. 11 (november 2006) Lipidsænkende behandling. Sten Rasmussen, Københavns Praktiserende Lægers Laboratorium Månedsblad nr. 12 (december 2006) Farmakologisk behandling af kroniske problemsår. Finn Gottrup, Universitetscenter for Sårheling, Plastikkirurgisk afdeling Z2, OUH 19

20 Bilag 2: Kurser i 2006 Forår Antibiotika god klinisk anvendelse Kurset omfatter den basale bakteriologi samt antibiotika. Med udgangspunkt i sygehistorier gennemgås en lang række af de hyppigste sygdomme overvejende fra almen praksis samt den rationelle behandling heraf. Undervisere: Adm. overlæge Henrik Friis, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Centralsygehuset i Slagelse Speciallæge i almen medicin Peter Kjærgaard, Stenløse. Kl Tirsdag d på Hotel Comwell Borupgaard, Snekkersten Tirsdag d på Hotel Hesselet, Nyborg Tirsdag d på Hotel Comwell Kolding Kardiovaskulær farmakologi Med udgangspunkt i relevante lægemidler gennemgås behandlingen - overvejende i almen praksis - af hjerteinsufficiens, iskæmisk hjertesygdom og arytmier. Hvert emne vil blive fulgt op af en diskussion på baggrund af opgaver. Undervisere: To af følgende læger fra Rigshospitalets Hjertecenter: Overlæge, dr. med. Jørn Carlsen Overlæge, dr. med. Peter Clemmensen Overlæge, dr. med. Søren Boesgaard Speciallæge i almen medicin Preben Holme Jørgensen, Stenløse Kl Torsdag d på Hotel Comwell Borupgaard, Snekkersten Torsdag d på Hotel Grand Park, Korsør Torsdag d på Hotel Hvide Hus, Ålborg Torsdag d på Hotel Comwell Kolding Hypertension, fedme og rygning fra en farmakologisk synsvinkel Kurset vil beskæftige sig med de nyeste farmakologiske behandlingsprincipper indenfor hypertension, fedme og rygning. Den teoretiske gennemgang suppleres med diskussion omkring opgaver. De nye kirurgiske metoder til behandling af fedme vil også blive omtalt. Undervisere: Professor, dr. med. Arne Astrup, Institut for Human Ernæring, KVL Overlæge, dr. med. Martin Døssing, Medicinsk afdeling, Frederikssund Sygehus Overlæge, dr. med. Tage Lysbo Svendsen, Medicinsk afdeling, Holbæk Sygehus Speciallæge i almen medicin Leif Skive, Værløse Kl Mandag d på Hotel Frederiksdal, Lyngby Torsdag d på Hindsgavl Slot, Middelfart 20

21 Type 2 diabetes sygdom og behandling Epidemiologi, ætiologi, diagnosticering og behandling af type 2 diabetes gennemgås. Herunder kommer man ind på Det Metaboliske Syndrom, livsstilsændringer, fedme og fysisk inaktivitet. Der vil være diskussion, som tager udgangspunkt i opgaver. Undervisere: Professor, overlæge dr. med. Arne Astrup, Institut for Human Ernæring, KVL Klinikchef, dr. med. Sten Madsbad, Endokrinologisk Klinik, Hvidovre Hospital Speciallæge i almen medicin Leif Skive, Værløse Kl Torsdag d på Hindsgavl Slot, Middelfart Torsdag d på Hotel Comwell Borupgaard, Snekkersten Farmakologisk behandling af astma og KOL Hvordan skelner man mellem astma og KOL? Ætiologi, diagnosticering og behandling overvejende farmakologisk vil blive belyst bl.a. ud fra opgaver. Undervisere: Ledende overlæge, dr. med. Peter Lange, Hjerte-lungemedicinsk afd., Hvidovre Hospital Overlæge, dr. med. Charlotte Ulrik, Hjerte-lungemedicinsk afd., Hvidovre Hospital Overlæge i klinisk farmakologi, ph.d. Steffen Thirstrup, Lægemiddelstyrelsen Kl Mandag d på Hotel Comwell Borupgaard, Snekkersten Mandag d på Hotel Comwell Middelfart Gynækologisk endokrinologi rationelle behandlingsprincipper Kontraception, postmenopausal hormonsubstitution samt behandling og udredning af uregelmæssig blødning vil blive gennemgået. Derudover gennemgås behandling af osteoporose. Undervisere: Professor, dr. med. Sven O. Skouby, Gynækologisk afdeling, Frederiksberg Hospital Overlæge, dr. med. Lisbeth Nilas, Gynækologisk afdeling, Hvidovre Hospital Speciallæge i almen medicin, dr. med. Bjørn Krølner, København Kl Onsdag d på Hotel Comwell Borupgaard, Snekkersten Onsdag d på Hotel Comwell Middelfart 21

22 Rationel Farmakoterapi en hurtig opdatering Et tilbud til dig der ønsker en bred og hurtig opdatering i de nyeste behandlingsstrategier indenfor nogle af de vigtige farmakoterapeutiske områder i almen praksis, som hypertension, hjerteinsufficiens, type 2 diabetes med særlig fokus på den ældre polyfarmaci-patient. Kurset vil være meget praktisk orienteret med klare anbefalinger af lægemiddelvalg og gode råd i den kliniske hverdag fx til, hvordan man fortolker lægemiddelreklamer. Undervisere: Institutchef, dr. med. Jens Peter Kampmann, IRF Speciallæge i intern medicin og rheumatologi Mats Lindberg, IRF Speciallæge i almen medicin. Preben Holme Jørgensen, IRF Cand. pharm. Dorte Glintborg, IRF Kl Torsdag d på Hotel Comwell Borupgaard, Snekkersten Torsdag d på Hotel Hvide Hus, Aalborg Efterår Antibiotika god klinisk anvendelse Kurset omfatter den basale bakteriologi samt antibiotika. Med udgangspunkt i sygehistorier gennemgås en lang række af de hyppigste sygdomme overvejende fra almen praksis samt den rationelle behandling heraf. Undervisere: Adm. overlæge Henrik Friis, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Centralsygehuset i Slagelse Speciallæge i almen medicin Peter Kjærgaard, Stenløse. Kl Torsdag d på Hotel Comwell, Kolding Torsdag d på Hotel Comwell Borupgaard, Snekkersten Kardiovaskulær farmakologi Med udgangspunkt i relevante lægemidler gennemgås behandlingen - overvejende i almen praksis - af hjerteinsufficiens, iskæmisk hjertesygdom og arytmier. Hvert emne vil blive fulgt op af en diskussion på baggrund af opgaver. Undervisere: To af følgende læger fra Rigshospitalets Hjertecenter: Overlæge, dr. med. Jørn Carlsen Overlæge, dr. med. Peter Clemmensen Overlæge, dr. med. Søren Boesgaard Speciallæge i almen medicin Preben Holme Jørgensen, Stenløse Kl Torsdag d på Hotel Ebeltoft Strand, Ebeltoft Torsdag d på Hotel Grand Park, Korsør 22

23 Hypertension, fedme og rygning fra en farmakologisk synsvinkel Kurset vil beskæftige sig med de nyeste farmakologiske behandlingsprincipper indenfor hypertension, fedme og rygning. Den teoretiske gennemgang suppleres med diskussion omkring opgaver. De nye kirurgiske metoder til behandling af fedme vil også blive omtalt. Undervisere: Professor, overlæge dr. med. Arne Astrup, Institut for Human Ernæring, KVL Overlæge, dr. med. Martin Døssing, Medicinsk afdeling, Frederikssund Sygehus Overlæge, dr. med. Tage Lysbo Svendsen, Medicinsk afdeling, Holbæk Sygehus Speciallæge i almen medicin Leif Skive, Værløse Kl Torsdag d på Hotel Munkebjerg, Vejle Onsdag d på Hotel Svendborg, Svendborg Torsdag d på Hotel Comwell, Roskilde Rationel brug af psykofarmaka Medikamentel behandling af affektive lidelser, angst, søvnforstyrrelser og psykotiske tilstande. Relevante lægemidler herunder antidepressiva, antipsykotika, anxiolytika og hypnotika vil blive gennemgået med stillingtagen til deres rationelle anvendelse. Undervisere: Overlæge, forskningslektor, ph.d., speciallæge i psykiatri Kurt B. Stage, Psykiatrisk afd. P., Odense Universitetshospital. Centerchef, dr.med. Henrik Lublin, Psykiatrisk Center Glostrup, Retspsykiatrisk Center, Glostrup Seniorforsker, ph.d. Lars Bjerrum, Syddansk Universitet Kl Mandag d Hotel Comwell Borupgaard, Snekkersten Tirsdag d Hindsgavl Type 2 diabetes sygdom og behandling Epidemiologi, ætiologi, diagnosticering og behandling af type 2 diabetes gennemgås. Herunder kommer man ind på Det Metaboliske Syndrom, livsstilsændringer, fedme og fysisk inaktivitet. Der vil være diskussion, som tager udgangspunkt i opgaver. Undervisere: Professor, overlæge dr. med. Arne Astrup, Institut for Human Ernæring, KVL Professor, klinikchef, dr. med. Sten Madsbad, Endokrinologisk Klinik, Hvidovre Hospital Speciallæge i almen medicin Leif Skive, Værløse Kl Onsdag d på Hotel Comwell, Roskilde Torsdag d på Hotel Nyborg Strand, Nyborg 23

24 Farmakologisk behandling af astma og KOL Hvordan skelner man mellem astma og KOL? Ætiologi, diagnosticering og behandling overvejende farmakologisk vil blive belyst bl.a. ud fra opgaver. Undervisere: Ledende overlæge, dr. med. Peter Lange, Hjerte-lungemedicinsk afd., Hvidovre Hospital Overlæge, dr. med. Charlotte Ulrik, Hjerte-lungemedicinsk afd., Hvidovre Hospital Overlæge i klinisk farmakologi, ph.d. Steffen Thirstrup, Lægemiddelstyrelsen Kl Mandag d på Hindsgavl Slot, Middelfart Mandag d på Hotel Comwell Borupgaard, Snekkersten Gynækologisk endokrinologi rationelle behandlingsprincipper Kontraception, postmenopausal hormonsubstitution samt behandling og udredning af uregelmæssig blødning vil blive gennemgået. Derudover gennemgås behandling af osteoporose. Undervisere: Professor, dr. med. Sven O. Skouby, Gynækologisk afdeling, Frederiksberg Hospital Overlæge, dr. med. Lisbeth Nilas, Gynækologisk afdeling, Hvidovre Hospital Speciallæge i almen medicin, dr. med. Bjørn Krølner, København Kl Onsdag d på Glostrup Park Hotel, Glostrup Onsdag d på Hotel Comwell Rebild Bakker, Skørping Onsdag d på Hotel Comwell, Middelfart Rationel Farmakoterapi en hurtig opdatering Et tilbud til dig der ønsker en bred og hurtig opdatering i de nyeste behandlingsstrategier indenfor nogle af de vigtige farmakoterapeutiske områder i almen praksis, som hypertension, hjerteinsufficiens, type 2 diabetes med særlig fokus på den ældre polyfarmaci-patient. Kurset vil være meget praktisk orienteret med klare anbefalinger af lægemiddelvalg og gode råd i den kliniske hverdag fx til, hvordan man fortolker lægemiddelreklamer. Undervisere: Institutchef, dr. med. Jens Peter Kampmann, IRF Speciallæge i intern medicin og rheumatologi Mats Lindberg, IRF Speciallæge i almen medicin Preben Holme Jørgensen, IRF Cand. pharm. Dorte Glintborg, IRF Kl Torsdag d på Hotel Frederiksdal, Lyngby Torsdag d på Hotel Hesselet, Nyborg Torsdag d på Rold Storkro, Rebild Bakker, Skørping Torsdag d på Hotel Comwell Borupgaard, Snekkersten 24

25 Bilag 3: Undervisning og foredrag DOG JPK MAM MLI NBJ PHJ TEB Dorte Glintborg Jens Peter Kampmann Marianne Møller Mats Lindberg Nina Hannover Bjarnason Preben Holme Tenna Bekker Dato Titel eller emne Sted Oplægsholder MLI 11.1 Kronisk obstruktiv lungesygdom Undervisning for hjemmesygeplejersker i Sønderjyllands Amt Den randomiserede kontrollerede undersøgelse Forelæsning ved Masteruddannelsen i industriel lægemiddeludvikling. Folkehjem, Aabenraa Arrangør: Astma- og Allergiforbundet. Det Farmaceutiske Fakultet NBJ 19.1 Den Nationale Rekommandationsliste Foredrag ved Årsmøde i Dansk Dermatologisk Selskab Rationel Farmakoterapi En hurtig opdatering Undervisning på IRF s heldagskurser for læger. Kopimedicin og lægemiddelfirmaers metoder for at undgå substitution Foredrag for Lægemiddelenheden i Fyns Amt. Farmakoterapi i almen praksis Undervisning ved Specialeuddannelsen i Almen Medicin. 7.2 Farmakoterapi Undervisning ved Speciallægeuddannelsen. 8.2 Den randomiserede undersøgelse Forelæsning for farmaceutstuderende 4. semester 10.2 Evidensbaseret medicin Dobbeltforelæsning for farmaceutstuderende 4. semester 28.2 Mechanism for promoting rational use of medicines. Foredrag ved WHO-møde 2.3 Basislisten Foredrag for praktiserende læger i Aalborg Lægemiddelenheden, Nordjyllands Amt Vejle Snekkersten x 2 Ålborg Lyngby Nyborg Skørping Amtsgården, Odense Aarhus Universitet Københavns universitet Det Farmaceutiske Fakultet Det Farmaceutiske Fakultet Bosnien og Herzegovina Aalborg DOG DOG, JPK, MLI, PHJ MLI JPK JPK DOG DOG JPK MLI 25

26 Rekommandationer for hjertekarmidler og midler mod blodpropper Temamøde for praktiserende læger i Frederiks borg amt 28.4 Is the lower the better? - foredrag om kolesterolsænkende behandling ved Astra-Zeneca kongressen 28.4 Institute for Rational Pharmacotherapy Foredrag om IRF ved besøg fra WHO og ØBIC 28.4 Lægemiddelinfomration år 2006 Fusion af store og lille grønne bog. Foredrag ved DSTH s årsmøde: 10. Brædstrupsymposium 2.5 Farmakoterapi Undervisning ved Speciallægeuddannelsen 4.5 Rekommandationer for psykofarmaka Temamøde for praktiserende læger i Frederiks borg amt 6.5 Rationel Farmakoterapi, præparatanmeldelser og irf.dk Foredrag for Færøernes Lægekredsforening Kursusledelse og flere foredrag. Speciallægeuddannelsen til intern medicinske grenspecialer 15.5 Differential effects of alternatives to hormone replacement therapy in postmenopausal healthy women. Årsmøde i Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi 15.5 Krav til regulering af lægemiddelmarkedet Foredrag for Forskningsenheden for Almen Praksis Projekt ældre og antipsykotika IRF nuv. og fremtidige aktiviteter Demensmidler 10.3 Oplæg om IRF Foredrag for Farmaceutstuderende på studiebesøg Farmakokinetik Kursus ved Speciallægeuddannelsen i Klinisk Farmakologi 27.3 Hvornår er et lægemiddel innovativt? Hvorndan kommer man på rekommandationslisten? Foredrag ved symposiet: Lægemiddelindustriens udfordringer 7.4 Faglig formidling og evidens Forelæsning for farmaceutstuderende 4. semester Lægemiddelstyrelsen Teknologisk Institut: Det Farmaceutiske Fakultet Hillerød København Lægemiddelstyrelsen Brædstrup Københavns universitet Hillerød Thorshavn Københavns Universitet Odense Vejle MAM JPK JPK MAM DOG MLI DOG JPK JPK DOG JPK MAM JPK NBJ JPK DOG MAM MLI 26

27 Læger uden sponsor Oplæg på IRF s ALKE-møde Kursusledelse og flere foredrag Undervisning ved speciallægeuddannelsen til medicinske grenspecialer 9.6 Lægemidler baseret på Store molekyler Farmakoterapi i almen praksis Undervisning ved Specialeuddannelsen i Almen Medicin Temadag for NORDKAP Sidste nyt om: ACE/AIIA Antidepressiva Statiner og osteoporosebehandl. Beta-blokkere Kritisk vurdering af lægemiddelinformation Undervisning for turnuslæger i Sønderjyllands Amt IRF s rolle på det danske medicinmarked Foredrag Euroforum: Lægemiddeldage 29.9 Rationel anvendelse af antibiotika Foredrag ved Lægedage for region Syddanmark Lægemiddelinformation - Rationel Farmakoterapi. Forelæsning for farmaceutstuderende 5. semester 2.10 Legemiddelanmeldelser - prosedyrer og arbeidsmåter og Rationel Farmakoterapi Foredrag for ansatte ved Legemiddelverket og Helse-og Omsorgsdepartementet Behandling af smerte Undervisning ved Sønderjyllands Amts kursusafdelings kursus om farmakologi Samarbejde mellem nationale og regionale rekommandationslister Oplæg ved lille ALKe-møde Lægemiddelinformation og kommunikation 7 dobbeltklassetimer for farmaceutstuderende 5. semester Den randomiserede kontrollerede undersøgelse Forelæsning. Aarhus universitet Dansk Farmaceutisk Selskab, København Odense Universitet Lægemiddelstyrelsen Skyttegården, Aabenraa Fredericia Det Farmaceutiske Fakultet Oslo Sønderborg Lægemiddelstyrelsen Det farmaceutiske fakultet Det farmaceutiske fakultet JPK MLI JPK DOG MAM NBJ JPK MLI JPK MLI DOG MAM JPK MLI JPK TEB NBJ Valgfri studieenhed. Det Farmaceutiske DOG Klassetimer 9. semester Fakultet Kursusledelse og flere foredrag Københavns uni- JPK 27

28 Speciallægeuddannelsen i intern medicinske grenspecialer 9.11 Rationel Farmakoterapi Heldagskursus for praktiserende læger i Sønderjyllands amt Kontroversielle behandlinger IRF s symposium på Lægedage: Kursusledelse og flere foredrag Speciallægeuddannelsen intern medicinske grenspecialer Rekommandationer for psykofarmaka Temamøde for praktiserende læger i Frederiksborg amt versitet Åbenrå Tønder Bella Center, København S Odense Universitet Hillerød DOG, MLI, JPK, PHJ JPK,MLI, NBJ, PHJ JPK DOG 28

29 Bilag 4: Publikationsliste Artikler Bjarnason NH, Elung-Jensen T. Nephrotoxicity after the use of intravenous X-ray contrast media in a type II diabetic being treated with metformin. Ugeskr Laeger 2006; 168(18): Bjarnason NH, Munkner R, Kampmann JP, Tornøe CW, Ladefoged S, Dalhoff K. Optimizing lithium dosing in haemodialysis. Ther Drug Monit 2006; 28: Bjarnason NH, Rode L, Dalhoff K. Fetal exposure to pimozide A case report. J Reprod Med 2006; 51 (5): Glintborg D. Slankemidler fup eller fakta. Helse 2006; 1. Glintborg D. Hvad er effekten af demensmidler? Helse 2006; 8: Lindberg M. Lægemiddelindustriens indflydelse på klinisk forskning. Tidsskriftet Politik 2006;8 (nr. 4): Lindberg M. Reumatoid artrit sygdomsmodificerende behandling. Rationel farmakoterapi 2006 (september):1-4. Lindberg M, Hørslev-Petersen K. Polymyalgia rheumatica og arteritis temporalis. Månedsskrift for Praktisk Lægegerning 2007;85 (nr 1): Lindberg M, Jørgensen PH, Kampmann JP. Glitazonernes sande plads i diabetesbehandlingen: efter PROactive-studiet. Ugeskr Laeger 2006;168: Lindberg M. Blodtrykssænkningen er vigtigere end præparatvalget. Dagens Medicin 2006 (10. marts). Lindberg M. Sponsorerede forsøg påvirker lægernes ordinationer. Dagens Medicin 2006 (30. nov.). Melander A, Folino-Gallo P, Walley T, Schwabe U, Groop PH, Klaukka T, Vallano A, Laporte JR, Gallego MR, Schiappa M, Roder M, Kampmann JP, de Swaef A, Aberg M, Mansson NO, Lindblad U. Utilisation of antihyperglycaemic drugs in ten European countries: different developments and different levels. Diabetologia Sep;49: Møller M. SSRI og graviditet - risiko for misdannelser? Rationel Farmakoterapi 2006;7 (og _-_risiko_for_misdannelser-.htm Møller M. Sådan er effekten af fysisk aktivitet og motion. Dagens Puls 2006; 3: Møller M. og BEHRENDT L. Behandling af gigtsmerter med fiskeolie og glukosamin. Helse 2006; 10: 73. Møller M. Prævention med hormoner ikke bare piller. Helse 2006; 2: Skyggedal Rasmussen HM, Sondergaard J, Sokolowski I, Kampmann JP, Andersen M. Factor analysis improves the selection of prescribing indicators. Eur J Clin Pharmacol Nov;62: Rapporter og vejledninger Glintborg D, Bonnichsen B. Bedre medicinsk behandling af ældre på plejehjem og i hjemmeplejen. En vejledning til bedre samarbejde omkring medicinen. Forebyggelsesrådet Frederiksborg Amt. December Glintborg D, Bonnichsen B. Kortlægning af lægemiddelrelaterede problemer hos ældre + 65 årige brugere af antipsykotika på plejehjem og i hjemmeplejen i Allerød, Hillerød og Slangerup kommuner. Forebyggelsesrådet Frederiksborg Amt. December Lindberg M. Compliance. Om afvigelser mellem lægers ordinationer og patienternes faktiske medicinering. Institut for Rationel Farmakoterapi

30 Klummer Møller M. Går du i nettet? Dagens PULS 2006;5:26. Møller M. Pillekemi og psyke går hånd i hånd. Dagens PULS 2006;4: Møller M. Slankepillen er her nu. Dagens PULS 2006;3: Møller M. Et rigtigt menneske i røret. Dagens PULS 2006;2:17. Møller M. Nyt er da altid bedre eller er det? Dagens PULS (Dagens Medicin) 2006;1: 27. Korrespondance Bjarnason NH, Bach KF. Hvad er opbevaringsforpligtigelserne, hvis man skriver en kasuistik? Ugeskr Laeger 2006; 168: Bjarnason NH, Laursen N. Klausuleringsordningen til gabapentin og pregabalin anvendes i uoverensstemmelse med reglerne. Ugeskr Laeger 2006; 168: Svar af Ole Eckhardt Poulsen, PLO. Bjarnason NH, Jurlander J, Dalhoff K. Recurrent thrombophlebitis in association with CHOEP-14. Leuk Lymphoma 2006; 47(6):

31 Bilag 5: Ansatte og kompetenceudvikling i 2006 Ansatte Institutchef, dr.med. Jens P. Kampmann Læge Urd Kielgast (til 1.2) Læge Malene Plejdrup Hansen (fra ) Læge Mats Lindberg (MLI) (22,5 timer per uge til 1.8, herefter 10 timer per uge) Læge Preben Holme Jørgensen (1 dag per uge) Cand. Pharm. Dorte Glintborg (2 dage per uge) Cand. Pharm. Marianne Møller Cand. Pharm. Tenna Bekker (fra 1.4) Cand. Pharm. Ghosia Javid (fra 1.10) Cand. Mag. Eva Astrup (2 dage per uge) Sekretær Vibeke Hansen Sekretær Alice Graybill Eksterne konsulenter Kursusreservelæge i klinisk farmakologi Nina Hannover Bjarnason (10 timer per uge) Speciallæge i almen medicin Keld Vægter, Projektleder for ORDIPRAX (ca. 7 timer per. uge) Læge Janne Unkerskov (JAU), Rheumadatabasen (5 timer per uge) Studentermedhjælpere Stud. Scient. Jesper Rude Selknæs Stud. Pharm Marion Rames IRF s ansatte har i gennemsnit haft 5,6 sygedage (inkl. barns 1. sygedag). Kompetenceudvikling Efteruddannelseskurser Nina Bjarnason Intermediær og avanceret workshop s i farmakokinetik Marianne Møller, Malene Plejdrup, Ghousia David og Tenna Bekker deltog i Pubmedlitteratursøgningskursus på DNLB Københavns universitet (3. okt. 06). Konferencer og møder Marianne Møller 19 th European College of Neuropsychopharmacology (ECNP) congres in Paris, Sept Expert Panel Meeting on Cipralex. Organized by The Lundbeck Institute, Sept 1. (Scandic Copenhagen). The 15 th World Congress of Pharmacology (IUPHAR) Beijing, Juli 2-7. Påvirkning af lægemiddelordination: Er det muligt? Kan det betale sig? Seminar ved Forskningsenheden for Almen Praksis, Odense, May 15 (Syddansk Universitet). New Targets in Psychiatry arr af DPS, Dansk Psykiatrisk Selskab (Dansk Design Center april). 31

Å r s b e r e t n i n g 2 0 0 7

Å r s b e r e t n i n g 2 0 0 7 Å r s b e r e t n i n g 2 0 0 7 Institut for Rationel Farmakoterapi Indhold Forord...3 Faste aktiviteter...4 Månedsbladet...4 Præparatnyt...5 National Rekommandationsliste...5 Samarbejde med de regionale

Læs mere

Bilag. Å r s b e r e t n i n g 2 0 0 5

Bilag. Å r s b e r e t n i n g 2 0 0 5 Bilag Å r s b e r e t n i n g 2 0 0 5 Indhold Bilag 1. Handlingsplan 2005...3 Bilag 2. Rationel Farmakoterapi årgang 2005...8 Bilag 3. Oversigt over éndagskurser for læger... 10 Bilag 4. Undervisning og

Læs mere

IRF vil være den foretrukne og mest troværdige kilde til aktuel information om rationelt valg af lægemidler.

IRF vil være den foretrukne og mest troværdige kilde til aktuel information om rationelt valg af lægemidler. Handlingsplan 2014 Mission Institut for Rationel Farmakoterapi (IRF) arbejder for at fremme rationel farmakoterapi og forbedre uhensigtsmæssige ordinationsvaner gennem afbalanceret information om den lægemiddelbehandling,

Læs mere

Å r s b e r e t n i n g 2005. Institut for Rationel Farmakoterapi

Å r s b e r e t n i n g 2005. Institut for Rationel Farmakoterapi Å r s b e r e t n i n g 2005 Institut for Rationel Farmakoterapi Forord Institut for Rationel Farmakoterapi udsender hermed sin 6. årsberetning siden Instituttets grundlæggelse i oktober 1999. Som i de

Læs mere

Fem år med Rationel Farmakoterapi

Fem år med Rationel Farmakoterapi Årsberetning 2004 Fem år med Rationel Farmakoterapi I 2004 kunne IRF fejre sin 5 årsdag og se tilbage på en lang række forskellige informationsindsatser for at udbrede kendskabet til neutral og afbalanceret

Læs mere

Institut for Rationel Farmakoterapi (IRF) ÅRSRAPPORT 2016

Institut for Rationel Farmakoterapi (IRF) ÅRSRAPPORT 2016 Institut for Rationel Farmakoterapi (IRF) ÅRSRAPPORT 2016 2017 Forord I denne årsrapport for Institut for Rationel Farmakoterapi (IRF) i Sundhedsstyrelsen beskriver vi overordnet de aktiviteter, som vi

Læs mere

Antallet af ansøgninger om generelt tilskud, som nævnet behandlede på de månedlige møder, fremgår af figur 1.

Antallet af ansøgninger om generelt tilskud, som nævnet behandlede på de månedlige møder, fremgår af figur 1. Årsrapport fra Medicintilskudsnævnet 2010 Medicintilskudsnævnet rådgiver Lægemiddelstyrelsen i ansøgninger om tilskud til lægemidler. Det gælder både generelle tilskud til lægemidler (efter ansøgning fra

Læs mere

Kursus i medicingennemgang

Kursus i medicingennemgang Kursus i medicingennemgang Kursusleder: Anton Pottegård Kursussekretær: Kirsten Anette Jensen Hvad? Fire dages efteruddannelse, med tilhørende forberedelse, i at at foretage medicingennemgange for ældre

Læs mere

Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark

Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark Projektgruppen Professor, overlæge, dr.med. Lars Vedel Kessing* (formand) Overlæge Hanne Vibe Hansen* (lægefaglig sekretær) Professor,

Læs mere

Hjælpeværktøjer. af Lægemiddelenheden i Region Nordjylland

Hjælpeværktøjer. af Lægemiddelenheden i Region Nordjylland Hjælpeværktøjer af Lægemiddelenheden i Region Nordjylland BASISLIStEN Basislisten.dk er Lægemiddelenhedens bud på et rationelt præparatvalg ved førstegangsordination indenfor de mest brugte terapiområder

Læs mere

EFTERUDDANNELSESKURSUS

EFTERUDDANNELSESKURSUS EFTERUDDANNELSESKURSUS Zell am See 9. 16. marts 2013 Hotel Alpenblick KURSUSLEDELSE Flemming Burcharth FORORD Efteruddannelseskursus for praktiserende læger i marts måned på et skisportssted med tilhørende

Læs mere

Å r s b e r e t n i n g

Å r s b e r e t n i n g Å r s b e r e t n i n g 2 0 0 8 Institut for Rationel Farmakoterapi Indhold Forord...3 Faste aktiviteter...4 Månedsbladet...4 Præparatnyt...4 National Rekommandationsliste...5 Samarbejde med de regionale

Læs mere

EFTERUDDANNELSESKURSUS FOR PRAKTISERENDE LÆGER

EFTERUDDANNELSESKURSUS FOR PRAKTISERENDE LÆGER EFTERUDDANNELSESKURSUS FOR PRAKTISERENDE LÆGER Zell am See. 14. marts 2015 Hotel Alpenblick KURSUSLEDELSE Sven Søren Larsen Flemming Burcharth Claus Perrild FORORD Efteruddannelseskursus for praktiserende

Læs mere

Specialevejledning for klinisk farmakologi

Specialevejledning for klinisk farmakologi U j.nr. 7-203-01-90/9 Specialevejledning for klinisk farmakologi Specialevejledningen indeholder en kort beskrivelse af hovedopgaverne i specialet samt den faglige og organisatoriske tilrettelæggelse af

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

EFTERUDDANNELSESKURSUS FOR PRAKTISERENDE LÆGER

EFTERUDDANNELSESKURSUS FOR PRAKTISERENDE LÆGER EFTERUDDANNELSESKURSUS FOR PRAKTISERENDE LÆGER Zell am See 11. 18. marts 2017 Hotel Alpenblick KURSUSLEDELSE Sven Søren Larsen Flemming Burcharth Claus Perrild FORORD Efteruddannelseskursus for praktiserende

Læs mere

En styrket indsats for polyfarmacipatienter

En styrket indsats for polyfarmacipatienter N O T A T En styrket indsats for polyfarmacipatienter Regionernes nye kvalitetsdagsorden går ud på at rette fokus mod tiltag, der på samme tid forbedrer kvaliteten og mindsker omkostningerne. I den forbindelse

Læs mere

Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse).

Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse). Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse). Kontaktperson: Fuldmægtig Jakob Lynge Sandegaard, lokal 6205 Fuldmægtig Jørgen Jørgensen, lokal 6302 Indberetninger til Landspatientregisteret for 1998

Læs mere

Lars Vedel Kessing (formand) René Ernst Nielsen Erik Roj Larsen Piotr Machowski John Teilmann Larsen Jørn Lindholdt Bent Kawa

Lars Vedel Kessing (formand) René Ernst Nielsen Erik Roj Larsen Piotr Machowski John Teilmann Larsen Jørn Lindholdt Bent Kawa Fagudvalget Lars Vedel Kessing (formand) professor, overlæge, dr.med. Dansk Psykiatrisk Selskab René Ernst Nielsen, Konst. 1. reservelæge i psykiatri, ph.d. Region Nordjylland Erik Roj Larsen, Uddannelsesansvarlige

Læs mere

EFTERUDDANNELSESKURSUS FOR PRAKTISERENDE LÆGER

EFTERUDDANNELSESKURSUS FOR PRAKTISERENDE LÆGER EFTERUDDANNELSESKURSUS FOR PRAKTISERENDE LÆGER Zell am See 12. 19. marts 2016 Hotel Alpenblick KURSUSLEDELSE Sven Søren Larsen Flemming Burcharth Claus Perrild FORORD Efteruddannelseskursus for praktiserende

Læs mere

I m m u n o l o g i o g t r a n s p l a n t a t i o n

I m m u n o l o g i o g t r a n s p l a n t a t i o n I m m u n o l o g i o g t r a n s p l a n t a t i o n Auditoriet afsnit P2132 Rigshospitalet Mandag d. 12. april 2010 FØR TRANSPLANTATION 09.00 10.00 Recipientudredning og godkendelse Jesper Melchior Hansen

Læs mere

Specialevejledning for klinisk farmakologi

Specialevejledning for klinisk farmakologi U j.nr. 7-203-01-90/19 Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300 København S Tlf. 72 22 74 00 Fax 72 22 74 19 E-post info@sst.dk Specialevejledning for klinisk farmakologi Specialebeskrivelse Klinisk

Læs mere

Kursus i medicingennemgang

Kursus i medicingennemgang Kursus i medicingennemgang Kursusleder: Anton Pottegård Kursussekretær: Kirsten Anette Jensen Hvad? Fire dages efteruddannelse, med tilhørende forberedelse, i at at foretage medicingennemgange for ældre

Læs mere

Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi. Hvor skal specialet være om 10 år? Strategi workshop april 2011

Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi. Hvor skal specialet være om 10 år? Strategi workshop april 2011 Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi Hvor skal specialet være om 10 år? Strategi workshop april 2011 Disposition Baggrund Valg af indsatsområder Organisation Ydelse Det videre forløb Baggrund Klinisk

Læs mere

350.000 ældre bruger risikolægemidler medicingennemgang kan afdække problemer

350.000 ældre bruger risikolægemidler medicingennemgang kan afdække problemer Danmarks Apotekerforening Analyse 6. maj 215 35. ældre bruger risikolægemidler medicingennemgang kan afdække problemer 6 procent af de ældre, der fik en medicingennemgang, anvendte risikolægemidler, der

Læs mere

Ældre og medicin: vigtige forhold og forbehold

Ældre og medicin: vigtige forhold og forbehold Opsummering Ældre og medicin: vigtige forhold og forbehold Ved vi nok om virkning af medicin til ældre mennesker? IRF s Stormøde 8. februar 2017 Bella Centeret IRF s Stormøde 2017 om ældre og medicin IRF

Læs mere

Psykiatriens Medicinrådgivning opgaver og økonomi efter 2017

Psykiatriens Medicinrådgivning opgaver og økonomi efter 2017 Afdeling: Økonomi- og Planlægning Journal nr.: 14/27109 Dato: 17. oktober 2017 Notat Psykiatriens Medicinrådgivning opgaver og økonomi efter 2017 Psykiatrisygehuset har etableret et medicinrådgivningsteam

Læs mere

Læger ved ikke nok om seponering

Læger ved ikke nok om seponering 6 FARMACI 05 MAJ 2015 SEPONERING Læger ved ikke nok om seponering Alt for mange danskere tager uhensigtsmæssig medicin, fordi lægerne er usikre på, hvornår en behandling skal stoppes. En ny ph.d.-afhandling

Læs mere

Indhold... 2 GCP-enhedens mission GCP-enhedens vision Organisation... 4 Aktiviteter... 5 Intern Kvalitetssikring...

Indhold... 2 GCP-enhedens mission GCP-enhedens vision Organisation... 4 Aktiviteter... 5 Intern Kvalitetssikring... Årsrapport 2015 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

Rationel farmakoterapi

Rationel farmakoterapi Rationel farmakoterapi Organisation Kirsten Schæfer Uddannelseslæger maj 2010 2 Mål / arbejdsområder Følge udviklingen i lægemiddelforbruget Fremme rationel lægemiddelbehandling Terapeutisk Økonomisk Kirsten

Læs mere

S t u d i e g u i d e

S t u d i e g u i d e Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 1. S t u d i e g u i d e Studieophold Farmaceutuddannelsen, SDU Titel Studieguide for Studieophold ved farmaceutuddannelsen Forfatter: Anna Birna Almarsdottir Version

Læs mere

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Kl. 8.15-9.00 Registrering og morgenmad Kl. 9.00-9.15 Velkomst v. Sophie

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 1. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 27. april 2011 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til?

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? 31,25% 5 50,00% 8 18,75% 3 1 / 23 Q2 Hvem stiles posten som udgangspunkt til vedrørende

Læs mere

Kursus for speciallæger som er fast tilknyttet eller ansat i FAM

Kursus for speciallæger som er fast tilknyttet eller ansat i FAM Akutte medicinske tilstande og tværfaglig kursus mhp. sikring af kliniske kompetencer i akutområdet Kursus for speciallæger som er fast tilknyttet eller ansat i FAM Den 24-28.oktober 2011 Overlæge Jan

Læs mere

Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller

Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller Der er både gavnlige effekter og farlige bivirkninger ved et stort forbrug af smertestillende piller. Få piller ofte er særligt farligt Af Trine Steengaard

Læs mere

MEDICINGENNEMGANG OG HØJRISIKOMEDICIN

MEDICINGENNEMGANG OG HØJRISIKOMEDICIN MEDICINGENNEMGANG OG HØJRISIKOMEDICIN Medicingennemgang og højrisikomedicin Indledning Projektet Sikker Psykiatri er et samarbejde mellem Danske Regioner, TrygFonden, Det Obel-ske Familiefond og Dansk

Læs mere

Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi Strategi for en regional klinisk farmakologisk service

Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi Strategi for en regional klinisk farmakologisk service Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi Strategi for en regional klinisk farmakologisk service 21.06.06 1 Baggrund: Strukturreformen vil betyde en væsentlig omorganisering af det danske sundhedsvæsen, herunder

Læs mere

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune Skive Viborg Langeland Vordingborg Haderslev Hørsholm Struer Frederiksberg Syddjurs Lolland Notat med overblik over Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 1 for Frederikshavn Kommune

Læs mere

Forskningstræning i den psykiatriske speciallægeuddannelse Specialespecifikt teoretisk 3-dages kursus

Forskningstræning i den psykiatriske speciallægeuddannelse Specialespecifikt teoretisk 3-dages kursus Forskningstræning i den psykiatriske speciallægeuddannelse Specialespecifikt teoretisk 3-dages kursus Kursusudbyder: Dansk Psykiatrisk Selskabs Videreuddannelsesudvalg i samarbejde med kursusledelsen bestående

Læs mere

Rådgivning om eksperimentel behandling for mennesker med livstruende sygdom

Rådgivning om eksperimentel behandling for mennesker med livstruende sygdom Rådgivning om eksperimentel behandling for mennesker med livstruende sygdom ÅRSRAPPORT 2016 2017 Rådgivning om eksperimentel behandling for mennesker med livstruende sygdom Årsrapport 2016 Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Smertebehandling i almen praksis

Smertebehandling i almen praksis Regional audit om Smertebehandling i almen praksis Svarrapport 25 læger I samarbejde med: Lægemiddelteamet Smertebehandling i almen praksis i Region Syddanmark Denne rapport beskriver resultaterne fra

Læs mere

Demensområdet kompetencer på basisniveau

Demensområdet kompetencer på basisniveau Demensområdet kompetencer på basisniveau 1. Læger Demens omtales flere steder i det medicinske curriculum: Under - Neuroanatomi (hjernens forhold generelt) - Patologisk anatomi (hjernefund ved demens)

Læs mere

27-04-2011. Disposition. Markedsfordelingen, AIP 16.000. - Fratagelse af tilskud økonomi på bekostning af kvalitet?

27-04-2011. Disposition. Markedsfordelingen, AIP 16.000. - Fratagelse af tilskud økonomi på bekostning af kvalitet? - Fratagelse af tilskud økonomi på bekostning af kvalitet? Disposition Lidt om pengene Sektor overgange Prioritering eller optimering? Steffen Thirstrup Institutchef, PhD IRF Revurdering af tilskud Sektor

Læs mere

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Region Syddanmark Sagsnr. 13/31059 Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Indholdsfortegnelse.....Side

Læs mere

Forord. Steffen Thirstrup Institutchef, PhD

Forord. Steffen Thirstrup Institutchef, PhD Årsrapport 2009 1 Forord 2009 blev året hvor Institut for Rationel Farmakoterapi kunne fejre sit 10-års jubilæum. Det blev samtidig året, hvor Instituttets første chef, Jens Peter Kampmann, sagde farvel

Læs mere

Holstebro 24/3 2009. Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008

Holstebro 24/3 2009. Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008 Holstebro 24/3 2009 Karriereplanlægning Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008 Karrierevejledning 4 i bekendtgørelse nr. 1248 af 24. oktober 2007 om speciallæger Regionerne i henhold til Sundhedsstyrelsens vejledning

Læs mere

Strategi på lægemiddelområdet de kommende år. Bedst og Billigst BOB

Strategi på lægemiddelområdet de kommende år. Bedst og Billigst BOB Strategi på lægemiddelområdet de kommende år Bedst og Billigst BOB Basisindsats Bedst og Billigst BOB Kvalitetsudvikling Medicin er et indsatsområde ( 12c udvalg) Øvrige områder Patientforløb Patientsikkerhed

Læs mere

Medlemsliste for arbejdsgruppe vedr. Nationale Kliniske Retningslinjer for analinkontinens hos voksne

Medlemsliste for arbejdsgruppe vedr. Nationale Kliniske Retningslinjer for analinkontinens hos voksne Medlemsliste for arbejdsgruppe vedr. Nationale Kliniske Retningslinjer for analinkontinens hos voksne Repræsentant Niels Qvist Læge Marianne Glavind Kristensen Læge Birgitte Bøje Sygeplejerske Peter Torsten

Læs mere

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt SGHNAVN_uaar_p50 DRG SGH SGHNAVN 0312 1501 Gentofte Hospital 0312 2000 Hospitalerne i Nordsjælland 0312 3000 Sygehus Vestsjælland

Læs mere

Ældre polyfarmacipatienter Medicingennemgang og opfølgende hjemmebesøg Samarbejde mellem kommune, almen praksis og apotek

Ældre polyfarmacipatienter Medicingennemgang og opfølgende hjemmebesøg Samarbejde mellem kommune, almen praksis og apotek Ældre polyfarmacipatienter Medicingennemgang og opfølgende hjemmebesøg Samarbejde mellem kommune, almen praksis og apotek Projektforslag Modelprojekt for tværsektoriel kvalitetssikring af medicinanvendelse

Læs mere

Program Træning som behandling af hjertepatienter

Program Træning som behandling af hjertepatienter Læringsmål Program Træning som behandling af hjertepatienter Modul 1: 4. 6. oktober 2016 Modul 2: 24. november 2016 Hvidovre Hospital, Undervisningsbygningen Kettegård Allé 30, 2650 Hvidovre Modul 1: Lokale

Læs mere

Klinisk Farmakologisk afd. RM Aarhus Universitetshospital

Klinisk Farmakologisk afd. RM Aarhus Universitetshospital Klinisk Farmakologisk afd. RM Akut Center Klinisk Farmakologisk Afdeling Klinisk Farmakologi - Aarhus Personale 6 overlæger (samlet 4,3 fuldtidsstillinger) 1 afdelingslæge (forventet) Aktuelt 3 I-forløb

Læs mere

Systematik i medicinafstemning og medicingennemgang anbefalinger for samarbejde mellem almen praksis og de øvrige parter i primærsektoren

Systematik i medicinafstemning og medicingennemgang anbefalinger for samarbejde mellem almen praksis og de øvrige parter i primærsektoren Systematik i medicinafstemning og medicingennemgang anbefalinger for samarbejde mellem almen praksis og de øvrige parter i primærsektoren regionsyddanmark.dk Forord Denne folder er udarbejdet i forbindelse

Læs mere

Kursusmanual for specialespecifikt kursus i intern medicin: lungemedicin 1

Kursusmanual for specialespecifikt kursus i intern medicin: lungemedicin 1 Kursusmanual for specialespecifikt kursus i intern medicin: lungemedicin Kursets betegnelse Kursus i astma og allergi Senest opdateret 17. januar 2016. Godkendt i Sundhedsstyrelsen december 2015. Deltagerantal

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 2. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 23. august 2011 Erstatter version af 13. juli 2011,

Læs mere

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2014

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2014 Det Medicinske Selskab i København > Efterår 2014 > Sæsonprogram for efterår 2014 Møderne afholdes i Domus Medica, Kristianiagade 12 Tirsdag den 23. september kl. 20.00: Tirsdag den 7. oktober kl. 20.00:

Læs mere

Farmakologisk diabetesbehandling - med specielt fokus på de antiglykæmiske farmaka

Farmakologisk diabetesbehandling - med specielt fokus på de antiglykæmiske farmaka Farmakologisk diabetesbehandling - med specielt fokus på de antiglykæmiske farmaka Ole Snorgaard, overlæge Endokrinologisk Afd. Hvidovre Hospital Thomas Drivsholm, praktiserende læge, lektor Lægehuset

Læs mere

Vi har skåret kurset ned til 1,5 dag fra tidligere 2,5 dage. Dette er primært sket for at se, om vi kan lokke flere hospitalsansatte med på kurset.

Vi har skåret kurset ned til 1,5 dag fra tidligere 2,5 dage. Dette er primært sket for at se, om vi kan lokke flere hospitalsansatte med på kurset. Kære medlemmer! I år har vi igen fornyet konceptet for efteruddannelseskurset. Vi har skåret kurset ned til 1,5 dag fra tidligere 2,5 dage. Dette er primært sket for at se, om vi kan lokke flere hospitalsansatte

Læs mere

Gode rammer for hjerterehabilitering

Gode rammer for hjerterehabilitering Gode rammer for hjerterehabilitering - et partnerskabsprojekt Juni # 01 2008 Af projektleder Anne Sophie Hensgen Strejke strejke strejke Siden midten af april 2008 har hele sundhedssektoren været påvirket

Læs mere

Inklusionskriterier for patienter var:

Inklusionskriterier for patienter var: Titel og reference 20.11 Forebyggelse af lægemiddelrelaterede problemer hos ældre kardiologiske patienter ved en farmaceutisk indsats. Et udviklingsprojekt på kardiologisk afdeling på Centralsygehuset

Læs mere

Udvikling af en ny strategi for IRF. Åbent spørgsmål: Er der områder du vurderer IRF særligt kan støtte dig som almen praktiserende læge?

Udvikling af en ny strategi for IRF. Åbent spørgsmål: Er der områder du vurderer IRF særligt kan støtte dig som almen praktiserende læge? Udvikling af en ny strategi for IRF Åbent spørgsmål: Er der områder du vurderer IRF særligt kan støtte dig som almen praktiserende læge? Fortsat super arbejde som nu 9 15 Præparater og behandling Information,

Læs mere

ÅRSRAPPORT FRA MEDICINTILSKUDSNÆVNET 2014 MEDLEMMER UDPEGET AF MINISTEREN FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE 20 MØDER I 2014

ÅRSRAPPORT FRA MEDICINTILSKUDSNÆVNET 2014 MEDLEMMER UDPEGET AF MINISTEREN FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE 20 MØDER I 2014 ÅRSRAPPORT FRA MEDICINTILSKUDSNÆVNET 2014 Medicintilskudsnævnet rådgiver Sundhedsstyrelsen i ansøgninger om tilskud til lægemidler. Det gælder både generelle tilskud til lægemidler (efter ansøgning fra

Læs mere

Academy for sygeplejersker

Academy for sygeplejersker Academy for sygeplejersker 5.-6. september 2013 Trinity Hotel & Konference Center Middelfart/Fredericia TEMA Co-morbiditet, behandlingssvigt/-risici og fremtidig patientmonitorering Invitation Det er os

Læs mere

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2015

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2015 Det Medicinske Selskab i København > Efterår 2015 > Sæsonprogram for efterår 2015 Møderne afholdes i Domus Medica, Kristianiagade 12 Tirsdag den 22. september kl. 20.00: Tirsdag den 6. oktober kl. 20.00:

Læs mere

Omstændigheder ved ordination af lægemidler i almen praksis. Roskilde Amt. Svarrapport

Omstændigheder ved ordination af lægemidler i almen praksis. Roskilde Amt. Svarrapport Omstændigheder ved ordination af lægemidler i almen praksis Roskilde Amt 3 Svarrapport 14 lægerl 1 Omstændigheder ved ordination af lægemidler Roskilde Amt 3 Denne rapport viser de vigtigste resultater

Læs mere

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2012

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2012 Det Medicinske Selskab i København > Efterår 2012 > Sæsonplan for efterår 2012 Møderne afholdes i Domus Medica, Kristianiagade 12 Tirsdag den 25. september Kl. 20.00 Astrid Krag, Ministeriet for Sundhed

Læs mere

Market Access: Aktører og Stakeholders

Market Access: Aktører og Stakeholders Market Access: Aktører og Stakeholders Dato: 11.- 13. marts 2014 Sted: Lif Uddannelse, Lersø Parkalle 101, 2100 København Ø Dag 1 tirsdag 11. marts 2014 Kaffe og morgenbrød 09.00 09.30 Velkomst, Introduktion

Læs mere

Uddannelsesprogram for. Speciallægeuddannelsen i. Intern medicin: reumatologi

Uddannelsesprogram for. Speciallægeuddannelsen i. Intern medicin: reumatologi Uddannelsesprogram for Speciallægeuddannelsen i Intern medicin: reumatologi Kong Chr. X s gigthospital, Gråsten /Medicinsk afdeling, Sygehus Sønderjylland, Sønderborg Reumatologisk afdeling OUH i Odense

Læs mere

rksmøde mellem lokale kliniske etiske komiteer inden for sundhedsområdet det i Danmark Vejle d. 24. marts 2011

rksmøde mellem lokale kliniske etiske komiteer inden for sundhedsområdet det i Danmark Vejle d. 24. marts 2011 Netværksm rksmøde mellem lokale kliniske etiske komiteer inden for sundhedsområdet det i Danmark Vejle d. 24. marts 2011 Opstart af klinisk etisk komite Arbejdsgruppe februar 2009 Line Gessø Hansen Fællestillidsmand

Læs mere

Referat. Til Videreuddannelsesrådets medlemmer I Hospitalsenheden Vest

Referat. Til Videreuddannelsesrådets medlemmer I Hospitalsenheden Vest Hospitalsenheden Vest Administrationen HR Til Videreuddannelsesrådets medlemmer I Hospitalsenheden Vest Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel. +45 9912 5000 Fax. +45 9912 5090 post@vest.rm.dk www.vest.rm.dk

Læs mere

Status for DPCG & DPCD 2013

Status for DPCG & DPCD 2013 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Status for DPCG & DPCD 2013 Styregruppe Repræsentanter fra behandlende afdelinger i DK (Dansk Kirurgisk Selskab)(DKS) (Dansk Selskab for Klinisk Onkologi)(DSKO) (Dansk

Læs mere

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Den Lægelige Videreuddannelse Region Syd Sekretariatet 13. april 2004 J.nr.2-03-00132-2003 EKJ Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Indledning Klinisk genetik

Læs mere

Steno Diabetes Centre i Danmark: Hvad er visionen og hvilken rolle har sygeplejerskerne i fremtidens diabetesbehandling?

Steno Diabetes Centre i Danmark: Hvad er visionen og hvilken rolle har sygeplejerskerne i fremtidens diabetesbehandling? Steno Diabetes Centre i Danmark: Hvad er visionen og hvilken rolle har sygeplejerskerne i fremtidens diabetesbehandling? 31. Landskursus i Fagligt Selskab for Sygeplejersker Kolding, 27. oktober 2017 Allan

Læs mere

Dagsorden. Dagsordenspunkt 1: Dagsorden. Sagsfremstilling:

Dagsorden. Dagsordenspunkt 1: Dagsorden. Sagsfremstilling: Dagsorden Dagsordenspunkt 1: Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse d. 27. juni 2011 3. Oplæg ved Uddannelseskoordinerende

Læs mere

Bolvig T, Pultz K, Fonnesbæk L Pharmakon, november Apotek og praktiserende læge

Bolvig T, Pultz K, Fonnesbæk L Pharmakon, november Apotek og praktiserende læge Titel og reference 20.8 Afprøvning af samarbejdsmodeller ved medicingennemgang Bolvig T, Pultz K, Fonnesbæk L Pharmakon, november 2006 Placering i sundhedssektoren Kategori Formål Apotek og praktiserende

Læs mere

Fredag den 17. august 2012

Fredag den 17. august 2012 Fredag den 17. august 2012 10.00-10.05 Velkomst - Peter Plaschke 10.05-11.20 1. session Nyt fra forskningen Chairpersons Hans Jürgen Hoffmann og Lars K. Poulsen 10.05-10.20 Intralymfatisk immunterapi Marianne

Læs mere

Demensnetværk. Jesper Torp Nielsen

Demensnetværk. Jesper Torp Nielsen Demensnetværk Jesper Torp Nielsen Punkter Status for implementering af udredningsmodellen Rebild. Status på organiseringen af e for DÆMP/Demens afholdt møde i FFKS Andet? S u n d h e d s k o o r d i n

Læs mere

Forskning i Region Sjælland. Hvad er vor vision og hvad tilbyder vi

Forskning i Region Sjælland. Hvad er vor vision og hvad tilbyder vi Forskning i Region Sjælland Hvad er vor vision og hvad tilbyder vi Knud Rasmussen Regional Forskningschef, dr. med. Speciallæge i Intern Medicin og Nefrologi Knud Rasmussen Speciallæge i Intern Medicin

Læs mere

Udviklingen i. Anmeldelser, afgørelser og erstatninger

Udviklingen i. Anmeldelser, afgørelser og erstatninger Udviklingen i Anmeldelser, afgørelser og erstatninger Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Anmeldelser...3 Anmeldelser fordelt på skadevoldertype; hele landet...3 Anmeldelser fordelt på skadevoldertype...3

Læs mere

Svarprocent. Planlagt indlagte patienters oplevelser: LUP 2016 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Svarprocent. Planlagt indlagte patienters oplevelser: LUP 2016 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Planlagt indlagte patienters oplevelser: Svarprocent Spørgeskemaet er udsendt til i alt 34.678 planlagt indlagte patienter fra perioderne 4. august til 31. august, 3. september til 30. september og 4.

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 DPCG Styregruppe Magnus Bergenfeldt Carsten Palnæs Hansen Michael Bau Mortensen (Formand) Frank Viborg Mortensen Mogens Sall Niels

Læs mere

Hvad laver en klinisk farmakolog? Kirstine Moll Harboe 1. reservelæge, ph.d. Speciallæge i klinisk farmakologi om 22 dage

Hvad laver en klinisk farmakolog? Kirstine Moll Harboe 1. reservelæge, ph.d. Speciallæge i klinisk farmakologi om 22 dage Hvad laver en klinisk farmakolog? Kirstine Moll Harboe 1. reservelæge, ph.d. Speciallæge i klinisk farmakologi om 22 dage Klinisk Farmakologi Klinisk farmakologi er et lægeligt speciale som på et videnskabeligt

Læs mere

Akutfunktioner i kommunerne

Akutfunktioner i kommunerne Akutfunktioner i kommunerne 22 november, 08:30-16:30 Hvordan er Danmark dækket, når det kommer til kommunale akutfunktioner- og tilbud, der kan tage over, når sygehusene giver slip. Deltag på konferencen,

Læs mere

Forbrug af antipsykotisk medicin i Danmark. Ane Nørgaard, læge, ph.d.-studerende Nationalt Videnscenter for Demens, Rigshospitalet, København

Forbrug af antipsykotisk medicin i Danmark. Ane Nørgaard, læge, ph.d.-studerende Nationalt Videnscenter for Demens, Rigshospitalet, København Forbrug af antipsykotisk medicin i Danmark Ane Nørgaard, læge, ph.d.-studerende Nationalt Videnscenter for Demens, Rigshospitalet, København Brug af antipsykotika til mennesker med demens i Danmark 1.

Læs mere

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Åbent samråd om dødsfald på psykiatriske. bocentre på Amager. Sundhedsudvalget, tirsdag den 1.

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Åbent samråd om dødsfald på psykiatriske. bocentre på Amager. Sundhedsudvalget, tirsdag den 1. Sundhedsudvalget SUU alm. del - Svar på Spørgsmål 57 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Folketingets Sundhedsudvalg Anledning: Åbent samråd om dødsfald på psykiatriske bocentre på

Læs mere

Sygehusenes virksomhed 1. kvartal 1998 (foreløbig opgørelse).

Sygehusenes virksomhed 1. kvartal 1998 (foreløbig opgørelse). Sygehusenes virksomhed 1. kvartal 1998 (foreløbig opgørelse). Kontaktperson: Fuldmægtig Jakob Lynge Sandegaard, lokal 6205 Fuldmægtig Jørgen Jørgensen, lokal 6302 Sundhedsstyrelsen forventer nu at have

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Tabel 1 Genindlæggelser af, 2004 Region Nordjylland 5.966 76 1,3 Sygehus Thy - Mors 701 8 1,1 Aalborg Universitetshospital

Læs mere

Kursus i medicingennemgang

Kursus i medicingennemgang Kursus i medicingennemgang Kursusleder: Anton Pottegård Kursussekretær: Kirsten Anette Jensen Hvad? Fire dages efteruddannelse, med tilhørende forberedelse, i at at foretage medicingennemgange for ældre

Læs mere

UNDERVISNING AF MEDICINSTUDERENDE FORÅR 2014 AUDITORIET I RISSKOV

UNDERVISNING AF MEDICINSTUDERENDE FORÅR 2014 AUDITORIET I RISSKOV INTRODUKTIONSFORELÆSNINGER KL. 8.00 09.45 28 01 2014 Raben Rosenberg Introduktion til psykiatriundervisningen og til psykiatrifaget Basal psykopatologi. Opbygning af den psykiatriske journal 30 01 2014

Læs mere

U-KURSUS I INTRAPARTAL OBSTETRIK

U-KURSUS I INTRAPARTAL OBSTETRIK PROGRAM U-KURSUS I INTRAPARTAL OBSTETRIK 12.12.12 14.12.2012 Kursussted: Odense Universitetshospital, Sdr. Boulevard 29 Klinikbygningen indgang 50 Lokale Marie Krogh Kursusledelse: Overlæge, ph.d. Jan

Læs mere

Tør du seponere? - DERFOR ER DET SVÆRT! Af farmaceut Heidi Kudsk

Tør du seponere? - DERFOR ER DET SVÆRT! Af farmaceut Heidi Kudsk Tør du seponere? - DERFOR ER DET SVÆRT! Af farmaceut Heidi Kudsk Tør du seponere? Ethvert lægemiddel er kandidat til seponering.men hvorfor er det så svært? 24 praktiserende lægers adfærd undersøgt Enighed

Læs mere

Angreb på medicinlister

Angreb på medicinlister Angreb på medicinlister Farmaceut Dorte Glintborg Institut for Rationel Farmakoterapi Type 2-diabetes = polyfarmaci Medisam projekt 2008: 10,1 (4-24) lægemidler per patient 67 år (47-84) 1 Medicingennemgang:

Læs mere

PATIENTINDDRAGELSE PATIENTOPLEVELSER OG PATIENTSIKKERHED

PATIENTINDDRAGELSE PATIENTOPLEVELSER OG PATIENTSIKKERHED Academy for sygeplejersker Onsdag den 17. og torsdag den 18. juni 2015 PATIENTINDDRAGELSE PATIENTOPLEVELSER OG PATIENTSIKKERHED Invitation Det er os en glæde at invitere til Pfizer Academy 2015 for dermatologiske

Læs mere

1. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin

1. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin REFERAT 1. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin 2017-2020 Dato og sted Torsdag 27. april 2017 kl. 16.00 18.00 Sundheds og Ældreministeriet, Holbergsgade 6, 1057 København

Læs mere

REFERAT. Punkter til beslutning UDK

REFERAT. Punkter til beslutning UDK UDK SFR Oftalmologi Blegdamsvej 9 2100 København Ø REFERAT Møde i: Sundhedsfagligt råd for Oftalmologi Dato: 14. september 2016 Kl.: 07:45-08:30 Sted: Rigshospitalet, Glostrup, Øjenafdelingen store mødelokale,

Læs mere

Præsentation. MTV om behandling og rehabilitering af PTSD. herunder traumatiserede flygtninge

Præsentation. MTV om behandling og rehabilitering af PTSD. herunder traumatiserede flygtninge Præsentation MTV om behandling og rehabilitering af PTSD herunder traumatiserede flygtninge 1 Agenda Hvad er PTSD? Proces Styregruppen Projektgruppen Validering og kvalificering Formål MTV metoden Elementer

Læs mere

Kommunikation om skift af lægemiddel. Marianne Møller Farmaceut, Master i Professionel Kommunikation,

Kommunikation om skift af lægemiddel. Marianne Møller Farmaceut, Master i Professionel Kommunikation, Kommunikation om skift af lægemiddel Marianne Møller Farmaceut, Master i Professionel Kommunikation, Kort om mig Farmaceut 1995 Bred efteruddannelse i formidling (journalistik, retorik mv.) Freelance skriftlig

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om landsdækkende produktivitetsmåling på sygehussektoren. til Regionsrådets møde den 7.

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om landsdækkende produktivitetsmåling på sygehussektoren. til Regionsrådets møde den 7. Region Midtjylland Orientering om landsdækkende produktivitetsmåling på sygehussektoren Bilag til Regionsrådets møde den 7. februar 2007 Punkt nr. 0 # $% & ' # # ( % % % ' ( ' % $ ) * + $,--./ /( &0 2

Læs mere

Pultz K, Salout M. Pharmakon, oktober Apotek og praktiserende læge.

Pultz K, Salout M. Pharmakon, oktober Apotek og praktiserende læge. Titel og reference 20.3 Ydelsen Medicingennemgang for ældre afprøvet på 5 apoteker. Pultz K, Salout M. Pharmakon, oktober 2005. Placering i sundhedssektoren Kategori Formål Apotek og praktiserende læge.

Læs mere