Integreret fjernbetjening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Integreret fjernbetjening"

Transkript

1 Integreret fjernbetjening Betjeningsvejledning DA RM-VL600T 006 Sony Corporation

2 Kassering af gammelt elektrisk og elektronisk udstyr (gældende i EU og andre europæiske lande med separate indsamlingssystemer) Dette symbol på produktet eller på emballagen angiver, at produktet ikke må behandles som almindeligt husholdningsaffald. Det skal i stedet afleveres på en relevant genbrugsstation til genbrug af elektrisk og elektronisk udstyr. Ved at sikre at dette produkt kasseres på korrekt vis, hjælper du med at forhindre mulige, negative følger for miljøet og personsikkerheden, som i modsat fald kan forårsages af forkert bortskaffelse af dette produkt. Genbrug af materialer hjælper med at bevare naturlige ressourcer. For at få mere udførlige oplysninger om genbrug af dette produkt bedes du kontakte de lokale myndigheder, renovationsselskabet eller den butik, hvor produktet blev købt. DA

3 Funktioner VL600T-fjernbetjeningen giver en central styring af alle dine AVkomponenter fra en enkelt fjernbetjening og sparer dig besværet med at betjene forskellige AV-komponenter med forskellige fjernbetjeningsenheder. Dens vigtigste funktioner er følgende. Central styring af Sony AV-komponenter med denne ene fjernbetjening Fjernbetjeningen er fabriksindstillet til at betjene komponenter af Sonyfabrikat, så du kan pakke den ud af æsken og straks bruge den som et kontrolcenter for dine Sony AV-komponenter. Fjernbetjeningssignaler for andre komponenter end Sony er også forindstillet Denne fjernbetjening er forindstillet til såvel komponenter af de fleste større fabrikater som Sony. Du kan fjernbetjene dine andre komponenter end Sony ved at indstille type og kodenummer for hver komponent (side 0). Lærefunktion til programmering af diverse andre fjernbetjeningssignaler Denne fjernbetjening har en lærefunktion, så den kan lære de fjernbetjeningssignaler, som kræves til at betjene andre komponenter eller funktioner, som ikke er forindstillet. (For at lære denne fjernbetjening sådanne signaler skal du bruge den fjernbetjening, der medfølger de ikke-forindstillede komponenter.) (side 6) Desuden kan fjernbetjeningen lære fjernbetjeningssignaler (kun infrarøde signaler) fra visuelle komponenter uden lydfunktioner, f.eks. airconditionanlæg eller belysning. (Visse apparater eller funktioner er muligvis ikke til rådighed.) (side 4) DA Omtildele nye komponenter Du kan tildele komponent-valgknapper til frit at betjene andre komponenter. Dette er praktisk, når du har mere end to af samme type AV-komponent (kun hvis en komponent-valgknap er ledig.) (side 33) Du kan kun tildele tv-apparater til -komponent-valgknappen. Du kan kun tildele en forstærker til -komponent-valgknappen. 3 DA

4 Opstart-guide Denne guide viser dig, hvordan fjernbetjeningen indstilles, så du kan betjene dine komponenter. Find først den fircifrede kode for din ønskede komponent i de medfølgende Komponentkodenumre. Hvis du har kodenummeret Eksempel: Sådan klargøres et tv med kodenummer 80 Indstil fjernbetjeningen til kode-indtastning. + MENU Tryk på og MENU. Tryk på den ønskede komponent-valgknap. Hvis du ikke kan finde kodenummeret Du kan søge efter den komponentkode, der er til rådighed for din komponent. Indstil fjernbetjeningen til kode-indtastning. + MENU Tryk på og MENU. Tryk på den ønskede komponent-valgknap. 3 Indtast kodenummeret Send derefter kodenummersignaler. PROGRAM 4 Afslut indstilling. ENT Tryk på ENT. Tryk på PROGRAM + eller PROGRAM, og derefter. Gentag indtil din komponent reagerer. 4 Afslut indstilling. ENT Tryk på ENT. Se side 0 for nærmere oplysninger. Se side 3 for nærmere oplysninger. 4 DA

5 Lærefunktion Hvis din komponent ikke virker, som den skal, selv om kodenummeret er indstillet, skal du få RM-VL600T til at lære funktionerne på din komponents fjernbetjening. Eksempel: Sådan læres N (afspil) -signalet fra din videobåndoptager til N-knappen på RM-VL600T Placer RM-VL600T hoved mod hoved med videobåndoptagerens fjernbetjening 4 Tryk på den knap, du vil lære. Videobåndoptagers fjernbetjening afstand på (ca.) 5 0 cm RM-VL600T Indstil RM-VL600T til læring. Tryk på og hold i mindst 3 sekunder, indtil indikatoren blinker. 5 Tryk på og hold N (afspil) -knappen på din videobåndoptagers fjernbetjening, indtil -knappen på RM- VL600T lyser. 3 Tryk på den ønskede komponent-valgknap. 6 Gentag trin 4 og 5 for at lære andre funktioner. 7 Afslut indstilling. Tryk på. Se side 6 for nærmere oplysninger. 5 DA

6 Indholdsfortegnelse Opstart-guide...4 Klargøring Isætning af batterier...8 Hvornår batterierne skal udskiftes... 8 Knappernes placering...9 Grundlæggende betjening Indstille koden for forindstillede lyd- og visuelle komponenter fra andre producenter end Sony Indstille komponentkoder... 0 Indstille en komponentkode... 0 Kontrollere om kodenummeret virker... Indstille en komponentkode med søgefunktionen...3 Betjene dine komponenter med fjernbetjeningen...4 Sådan reguleres lydstyrken... 5 Programmere signaler fra en anden fjernbetjening Lærefunktion... 6 For at lære nøjagtigt... 9 Programmere fjernbetjeningssignaler til komponent-valgknapperne og SYSTEM CONTROL-knapperne... 0 Ændre eller slette funktionen for en lært knap... Bemærkninger om programmering af signalerne for et airconditionanlæg... 4 Avancerede funktioner Regulere lydstyrken på visuelle komponenter, der er tilsluttet et lyd-anlæg...5 Tilføje en ekstra funktion til komponent-valgknapperne... 7 Programmere tænd-kommandoen på den valgte komponent ved et enkelt tryk på denne komponent-valgknap (kun for Sony-komponenter)... 7 Udføre en række kommandoer Systemkontrolfunktioner... 9 Sådan slettes programmerede kommandoer... 3 Programmere en række kommandoer på komponent-valgknapperne... 3 Sådan slettes programmerede kommandoer Tildele andre komponenter til komponent-valgknapperne Bruge andre funktioner Låse knapperne Hold-funktion...34 Slette alle indstillinger Sådan nulstilles fjernbetjeningen til dens fabriksindstillinger DA

7 Yderligere oplysninger Forholdsregler...36 Vedligeholdelse...36 Specifikationer...36 Fejlfinding...37 Tillæg Tabel over forindstillede funktioner...39 (ANALOG) (DIGITAL) (Kabelboks) (Nr. 30) MD DAT DECK Indeks DA

8 Klargøring Isætning af batterier Skyd låget til batterirummet åbent, og isæt to R6 (størrelse AA) batterier (medfølger ikke). Sørg for at matche + og på batterierne med + og i batterirummet. Isæt batterierne (med den negative side først) gennem klemmen i hvert rum, som vist ovenfor. Hvornår batterierne skal udskiftes Batterier til fjernbetjening (to R6 (størrelse AA) batterier) Under normale forhold holder batterierne i op til seks måneder. Hvis fjernbetjeningen ikke virker korrekt, kan batterierne være brugt op. Udskift batterierne med nye, når det sker. Bemærk Brug ikke mere end time på at udskifte batterierne. Ellers slettes din indstilling af kodenumre (side 0) og lærte fjernbetjeningssignaler (side 6). Bemærkninger vedrørende batterier Brug ikke et gammelt batteri med et nyt, og bland ikke forskellige typer batterier. Hvis elektrolytten inde i batterierne lækker, skal det berørte område i batterirummet tørres af med en klud, og de gamle batterier skal udskiftes med nye. For at undgå elektrolytlækage skal batterierne tages ud, hvis fjernbetjeningen ikke skal bruges i længere tid. 8 DA

9 Knappernes placering q; qa qs VIDEO TUNER 4 7 MD -/-- GUIDE RETURN VIDEO 5 8 AUX 3 6 PHONO 9 0 ENT PROGRAM DIGITAL ANALOG OK SYSTEM CONTROL A B C D MENU TOOLS qd qf qg qh qj ql w; wa ws wd -indikator -knap 3Komponent-valgknapper Lyser eller blinker ved betjening. 4 Talknapper 5 - -knap 6 DIGITAL-knap 7 (lydstyrke) +/ knapper* 8 (PAP) -knap 9 % (dæmpe) -knap* 0 GUIDE-knap qa RETURN-knap qs Afspillerkontrol-knapper qd t (indgangsvalg) -knap qf (strøm) -knap qg ENT (indfør) -knap qh ANALOG-knap qj PROGRAM +/ knapper / (tekst-tv) -knap ql (genkald) -knap w; MENU-knap wa Markørkontrolknapper ws TOOLS-knap wd SYSTEM CONTROL-knapper Om berøringspunkter Talknap 5, N-knappen og PROGRAM + -knappen har hver et berøringspunkt, der letter brugen. * Bemærkning om +/ og % -knapperne Fjernbetjeningen regulerer eller dæmper tv ets lydstyrke, når du vælger en visuel komponent. Fjernbetjeningen regulerer eller dæmper forstærkerens lydstyrke, når du vælger en lydkomponent. Du kan ændre denne indstilling (side 5). Bemærk Kontrolknappernes funktion varierer alt efter indstillinger/betjeningsindstillinger. Tabel over forindstillede funktioner (side 39) viser, hvordan fjernbetjeningen generelt virker for hver komponent i fabriksindstillingen. 9 DA

10 Grundlæggende betjening Indstille koden for forindstillede lyd- og visuelle komponenter fra andreproducenter end Sony Indstille komponentkoder Fjernbetjeningen er fabriks-indstillet til at betjene kompo-nenter af Sony-fabrikat (se tabellen nedenfor). Hvis du bruger fjern-betjeningen med fabriksindstillede Sony-komponenter, kan du springe de følgende procedurer over. Du kan også bruge fjern-betjeningen med forindstillede AV-komponenter af andre større fabrikater. For at bruge fjernbetjeningen med andre AV-komponenter, eller Sony-komponenter der ikke fungerer med fjernbetjeningen, skal du følge procedurerne for indstilling af de korrekte koder for hver komponent. Indstille en komponentkode VIDEO TUNER 4 7 MD -/-- GUIDE RETURN VIDEO 5 8 AUX 3 6 PHONO 9 0 ENT PROGRAM DIGITAL ANALOG OK MENU TOOLS Komponentvalgknap Forindstillet komponent(er) Tv / kombineret tv/videobåndoptager afspiller Satellittuner Fabriksindstilling Sony-tv Sony afspiller Sonysatellittuner Kabelboks Analog kabelboks Sony VHSvideobåndoptager Cd-afspiller Sony afspiller Kassettebåndoptagebåndoptager Sony-kassette- Forstærker Sonyforstærker Bemærk En MD-afspiller kan indstilles til enhver af de ovenstående komponentvalgknapper. Du kan tildele komponent-valgknapper til frit at indstille signaler fra dine ønskede komponenter. Se Tildele andre komponenter til komponentvalgknapperne (side 33) for mere information. Se Tabel over forindstillede funktioner (side 39) vedrørende funktioner på knapper for hver komponent. SYSTEM CONTROL A B C D Eksempel: Sådan indstilles et Philips-tv Se tabellerne i de medfølgende Komponentkodenumre, og find den fircifrede kode for den ønskede komponent. Hvis der er mere end et kodenummer, bruges det først anførte nummer. Eksempel: Hvis du indstiller et Philips-tv, bruger du kodenummer Tryk på og hold, mens du trykker på MENU. + MENU -indikatoren lyser. 0 DA

11 3 Tryk på komponentvalgknappen for den ønskede komponent. -indikatoren og den valgte komponent-valgknap lyser. 4 Tryk på talknapperne for at indtaste det fircifrede komponentkodenummer. Bemærkninger Hvis du indtaster et komponentkodenummer, der ikke findes i tabellen i de medfølgende Komponentkodenumre, eller hvis du trykker på en knap i den forkerte rækkefølge, blinker komponentvalgknappen fem gange, og slukkes derefter. Kontroller komponentkodenummeret, og prøv at indstille det igen. Hvis du ikke indtaster noget i fjernbetjeningen inden for 0 sekunder mellem hvert trin, bliver klargøringsproceduren annulleret. Start forfra fra trin for at indstille koden. Hvis du trykker på, mens du indstiller komponentkoden, går alle kodenumre tabt, og klargøringsproceduren bliver annulleret. Start forfra fra trin. For at annullere klargøring skal du trykke på. 5 Tryk på ENT. -indikatoren og komponent-valgknappens lys slukkes. Hvis komponent-valgknappen blinker fem gange, før den slukkes, betyder det, at klargøringen ikke er fuldstændig. Start forfra fra trin. Fortsættes DA

12 Indstille koden for forindstillede lyd- og visuelle komponenter fra andre producenter end Sony Indstille komponentkoder (fortsat) Kontrollere om kodenummeret virker Slå strømmen på komponenten til med dens strøm-kontakt. Tryk på den tilsvarende komponent-valgknap for den komponent, du har klargjort. Komponent-valgknappen lyser, når du trykker på den, og slukker, når du slipper den. 3 Ret fjernbetjeningen mod komponenten, og tryk på. Den valgte komponentvalgknap lyser, når du trykker på en funktionsknap, og slukker, når du slipper den. Strømmen på komponenten slås nu fra. Hvis fjernbetjeningen tilsyneladende ikke virker Prøv at gentage klargøringsproceduren med de andre koder, der er anført for din komponent, eller prøv at indstille kodenummeret med søgefunktionen (side 3). Bemærkning om +/ og % - knapperne Når du betjener en visuel komponent, lyser -knappen for at angive, at fjernbetjeningen regulerer eller dæmper tv ets lydstyrke. Når du betjener en lydkomponent, lyser -knappen for at angive, at fjernbetjeningen regulerer eller dæmper forstærkerens lydstyrke. Det anbefales først at indstille koderne for og, før du klargør andre komponenter. Bemærkning om knapper, der allerede har lært fjernbetjeningssignaler Hvis et andet signal allerede er blevet programmeret på en knap vha. lærefunktionen (side 6), virker dette lærte signal fortsat, selv efter du har indstillet komponentkodenummeret. For at bruge det som en forindstillet funktionsknap skal du først slette dens lærte signal (side ). 4 Hvis det lykkes, skal du kontrollere, at fjernbetjeningen kan betjene de andre funktioner på din komponent, f.eks. programvalg og regulering af lydstyrke. Se side 4 for nærmere oplysninger. DA

13 Indstille en komponentkode med søgefunktionen I de medfølgende Komponentkodenumre finder du ledige numre til komponenter, der ikke har kodenummer. Inden søgefunktionen startes Sæt hver komponent i følgende status, så søgefunktionen virker effektivt., : Tændt -afspiller, MD-afspiller*, kassettebåndoptager: Tændt med en afspilningskilde (disk, kassettebånd osv.) Andre komponenter: Slukket * Hvis nogen af disse komponenter er tildelt til en af komponent- valgknapperne (side 33), kan du indstille en komponentkode med søgefunktionen. VIDEO TUNER 4 7 MD -/-- GUIDE RETURN VIDEO 5 8 AUX 3 6 PHONO 9 0 ENT PROGRAM DIGITAL ANALOG OK SYSTEM CONTROL A B C D MENU TOOLS Tryk på og hold, mens du trykker på MENU. -indikatoren lyser. Tryk på komponentvalgknappen for den ønskede komponent. -indikatoren og den valgte komponent-valgknap lyser. + 3 Tryk på PROGRAM + eller PROGRAM, og derefter, skiftevis, indtil komponenten reagerer som beskrevet i det følgende., : Slukker,,, : Tænder afspiller, MD-afspiller, kassettebåndoptager: Afspiller PROGRAM MENU Tryk på PROGRAM + for at gå til det næste kodenummer. Tryk på PROGRAM for at gå tilbage til det foregående kodenummer. Komponentvalgknappen blinker tre gange, efter numrene er kørt igennem en cyklus. En cyklus betyder for eksempel, at der er kørt igennem de fircifrede kodenumre startende med 8. Fortsættes 3 DA

14 Indstille en komponentkode med søgefunktionen (fortsat) 4 Tryk på ENT. ENT -indikatoren og komponent-valgknappen slukkes. Betjene dine komponenter med fjernbetjeningen Når du betjener en komponent, der ikke er fra Sony, skal du sørge for først at have indstillet komponentkoden (side 0). Hvis komponent-valgknappen blinker fem gange, før den slukkes, betyder det, at klargøringen ikke er fuldstændig. Start forfra fra trin. 5 Kontroller, om kodenummeret virker ved at følge instruktionerne på side. VIDEO TUNER 4 7 MD -/-- VIDEO 5 8 AUX 3 6 PHONO 9 0 ENT PROGRAM DIGITAL ANALOG Bemærkninger Hvis du ikke indtaster noget i fjernbetjeningen inden for 0 sekunder mellem hvert trin, bliver klargøringsproceduren annulleret. Start forfra igen for at indstille koden. Hvis du trykker på en anden knap end PROGRAM +/ og, mens du indstiller komponentkoden, går alle kodenumre tabt, og klargøringsproceduren bliver annulleret. Start forfra igen. GUIDE MENU OK RETURN TOOLS SYSTEM CONTROL A B C D For at annullere klargøring skal du trykke på. Eksempel: For at betjene en videobåndoptager Tryk på den ønskede komponent-valgknap. Komponent-valgknappen lyser, når du trykker på den, og slukker, når du slipper den. 4 DA

15 Tryk på en afspillerkontrol-knap. Se Tabel over forindstillede funktioner (side 39) vedrørende funktioner på knapper for hver komponent. Bemærk Fjernbetjeningssignalerne kan være forskellige for nogle komponenter eller funktioner. I så fald skal du programmere fjernbetjeningssignalerne med lærefunktionen (side 6). Bemærk dog, at komponenter og funktioner, der ikke understøtter fjernbetjening af infrarøde signaler, ikke virker med denne fjernbetjening. Sådan reguleres lydstyrken Tryk på +/ for at regulere lydstyrken. Tryk på % for at dæmpe lyden. Når du vælger en visuel komponent, reguleres tv ets lydstyrke (komponentvalgknappen for lyser). Når du vælger en lydkomponent, reguleres forstærkerens lydstyrke (komponent-valgknappen for lyser). Denne indstilling kan ændres (side 5). Bemærkninger Hvis du har brugt lærefunktionen (side 6) til at programmere +/ eller % -knappen til at sende et signal til en anden komponent, bliver dette signal sendt i stedet for lydstyrke eller dæmpning af tv et eller forstærkeren, når du vælger denne komponent. Hvis du har brugt lærefunktionen (side 6) til at programmere +/ eller % -knappen for eller til at sende et signal til en anden komponent, bliver dette signal kun sendt, når du vælger eller. Når du vælger en anden komponent, bliver de forindstillede lydstyrkereguleringssignaler for eller sendt. Hvis du har tildelt en anden komponent på - eller knapperne (side 33), kan lydstyrken på tv et eller forstærkeren ikke reguleres, selvom du vælger en anden komponent. 5 DA

16 Programmere signaler fra en anden fjernbetjening Lærefunktion For at betjene komponenter eller funktioner, der ikke virker, selvom du indstiller et komponentkodenummer, skal du bruge følgende læreprocedure for at lære enhver af de pro-grammerbare knapper på fjern-betjeningen at udføre funktion-erne på en anden fjern-betjening. Du kan også bruge lærefunktionen til at ændre signalerne fra individ-uelle knapper efter indstilling af komponentkodenummeret (side 0). Det anbefales at notere de lærte tast-funktioner. (Der er plads til at notere på bagsiden af de medfølgende Komponentkodenumre.) Bemærkninger Visse fjernbetjeningssignaler kan muligvis ikke læres. Du kan også bruge en displayskærm til computerdisplay (herunder en indbygget tunertype), hvis fjernbetjeningen læres. VIDEO TUNER 4 7 MD -/-- GUIDE RETURN VIDEO 5 8 AUX 3 6 PHONO 9 0 ENT PROGRAM DIGITAL ANALOG OK SYSTEM CONTROL A B C D MENU TOOLS, Eksempel: Sådan programmeres N (afspil) -signalet fra din videobåndoptager til N (afspil) -knappen på fjernbetjeningen Placer RM-VL600T hoved mod hoved med komponentens fjernbetjening. Fjernbetjening til din komponent afstand på ca. 5 0 cm RM-VL600T 6 DA

17 Tryk på og hold i mindst 3 sekunder. 4 Tryk på den knap på fjernbetjeningen, du vil lære. -indikatoren blinker. 3 Tryk på komponentvalgknappen for den komponent, hvis signaler skal læres. -indikatoren blinker, og den valgte komponentvalgknap lyser. -indikatoren blinker og den valgte komponent-valgknap lyser (lærefunktion-standby). Hvis et andet signal allerede er blevet lært af denne knap -indikatoren blinker to gange, og fjernbetjeningen foretager ingen handling, og vender tilbage til dens tilstand, efter der blev trykket på komponent-valgknappen i trin 3. Enten skal du lære til en anden ledig knap, eller du skal slette den allerede lærte funktion (side ) og starte forfra igen. Fortsættes 7 DA

18 Programmere signaler fra en anden fjernbetjening Lærefunktion (fortsat) 5 Tryk på og hold knappen på den anden fjernbetjening, indtil både indikatoren og komponentvalgknappen lyser igen. Ved dataoverførsel forbliver kun -indikatoren tændt, og komponent-valgknappen slukkes. Efter dataoverførsel er gennemført, vender fjernbetjeningen tilbage til dens tilstand i trin 3. fjernbetjening af komponent Bemærkninger Hvis du ikke udfører læretrin inden for 0 sekunder på et vilkårligt tidspunkt under processen, slutter lære-indstilling. Hvis du ikke udfører trin 5 inden for 0 sekunder efter trin 4, vender læreproceduren tilbage til trin 3. Gentag trin 4, mens komponentvalgknappen lyser. For at annullere klargøring skal du trykke på. Hvis fjernbetjeningen tilsyneladende ikke virker Hvis den lærte knap ikke virker korrekt, skal du lære en gang til. (Hvis lydstyrken f.eks. bliver meget høj, efter du kun har trykket en gang på +, kan støj have forstyrret under læreproceduren.) Hvis du indstiller en komponentkode efter at have lært et signal Hvis du har programmeret et signal på en knap med lærefunktionen, virker dette signal, selv efter du indstiller en komponentkode. Bemærkning om REC z-signalet Du kan kun lære til en knap ad gangen. Derfor kan du ikke lære en sekvens af knapper (for eksempel REC z + B) til en enkelt knap på fjernbetjeningen. I det tilfælde skal du lære funktionerne på hver knap på din komponent til fjernbetjeningen. ved dataoverførsel dataoverførsel gennemført Hvis -indikatoren blinker fem gange Det betyder, at læring ikke er fuldstændig. Gentag trin 4 og 5. 6 Gentag trin 4 og 5 for at lære funktioner til andre knapper. Sådan læres en anden komponents fjernbetjeningssignal Efter at have placeret de to fjernbetjeninger som i trin på side 6 skal du trykke på den tilsvarende komponent-valgknap, og derefter følge trin 4 og 5 for at udføre læring. 7 Tryk på for at slutte indstilling. 8 DA

19 Når du lærer signaler til +/ eller % Hvis du har brugt lære funktionen til at programmere +/ eller % -knapperne til at sende et signal til andre komponenter end eller, bliver dette signal kun sendt, hvis du trykker på +/ eller %, når du vælger denne komponent. Hvis du har brugt lære funktionen til at programmere +/ eller % -knapperne til at sende et signal til eller, bliver dette signal kun sendt, efter du har valgt eller. Når du vælger andre komponenter, bliver det lærte signal sendt. Sådan læres signalerne for et airconditionanlæg Se Bemærkninger om programmering af signalerne for et airconditionanlæg på side 4. For at lære nøjagtigt Undgå at bevæge fjernbetjeningsenhederne under læreproceduren. Sørg for at holde lære - knappen trykket ned, indtil fjernbetjeningen reagerer som beskrevet. Brug nye batterier i begge fjernbetjeningsenheder. Undgå at lære på steder, der er udsat for direkte sollys eller et stærkt fluorescerende lys. (Støj kan forstyrre under læreproceduren.) Fjernbetjeningens detektorområde kan være forskelligt alt efter fjernbetjeningsenhed. Hvis læring ikke virker, kan du prøve at ændre placeringen af de to fjernbetjeningsenheder. Når du lærer fjernbetjeningen signaler fra en fjernbetjeningsenhed med interaktivt signaludvekslingssystem (leveres med nogle af Sony s forstærkere), kan hovedenhedens svarsignal forstyrre fjernbetjeningens læring. I så fald skal du gå til et sted, hvor signalerne ikke når hovedenheden (f.eks. et andet lokale). VIGTIGT Sørg for at holde fjernbetjeningen uden for små børns eller kæledyrs rækkevidde, og lås knapperne med hold-funktionen (side 34). Komponenter som f.eks. airconditionanlæg, varmeapparater, elektriske apparater og elektriske skodder eller gardiner, der modtager et infrarødt signal, kan være farlige, hvis de bruges forkert. Fortsættes 9 DA

20 Programmere signaler fra en anden fjernbetjening Lærefunktion (fortsat) Programmere fjernbetjeningssignaler til komponent-valgknapperne og SYSTEM CONTROLknapperne Du kan lære en betjeningsprocedure til en komponentvalgknap og SYSTEM CONTROLknapper, så betjeningen også udføres automatisk, når du trykker på komponentvalgknappen og SYSTEM CONTROL-knapperne. Hvis det f.eks. er nødvendigt at skifte indgangsvalget for en forstærker til, når du bruger en -afspiller, skal du lære et indgangsvalgsignal til knappen. Efter læring skifter indgangsvalget for en forstærker automatisk til ved et enkelt tryk på. (Til denne betjening skal forstærkeren først tændes.) Eksempel: Sådan læres din forstærkers fjern-betjeningssignal for -indgang til komponent-valgknappen på fjernbetjeningen Følg trin til (side 6). Tryk på og hold komponent-valgknappen for den komponent, hvis signaler skal læres, i mindst 3 sekunder. For at lære signaler til SYSTEM CONTROLknapperne skal du trykke på og holde den ønskede SYSTEM CONTROL-knap i mindst 3 sekunder. Både -indikatoren og den valgte komponent-valgknap lyser. Når du lærer signaler til SYSTEM CONTROLknapperne, lyser kun indikatoren. Når -indikatoren lyser, kan du slippe komponentvalgknappen. -indikatoren blinker, og den valgte komponent-valgknap lyser (lærefunktion-standby). Når du lærer signaler til SYSTEM CONTROLknapperne, kan du slippe SYSTEM CONTROL-knappen, når -indikatoren lyser. indikatoren lyser, men SYSTEM CONTROL-knappen lyser ikke. 0 DA

21 Hvis et andet signal allerede er blevet lært af denne knap -indikatoren blinker to gange, og fjernbetjeningen foretager ingen handling, og vender tilbage til dens tilstand, efter der blev trykket på og holdt i trin. Enten skal du lære til en anden ledig knap, eller slette den allerede lærte funktion (side ) og starte forfra igen. 3 Tryk på og hold knappen på den anden fjernbetjening, indtil indikatoren lyser og alle komponent-valgknapperne blinker igen. Ved dataoverførsel forbliver kun -indikatoren tændt, og komponent-valgknappen slukkes. Hvis -indikatoren blinker fem gange Det betyder, at læring ikke er fuldstændig. Gentag og 3. 4 Gentag trin og 3 for at lære fjernbetjeningssignaler til andre knapper. 5 Tryk på ENT. indikatoren og komponentvalgknappens lys slukkes. Bemærkninger Hvis du ikke udfører læretrin inden for 0 sekunder på et vilkårligt tidspunkt under processen, slutter lære-indstilling. Hvis du ikke udfører trin 3 inden for 0 sekunder efter trin, vender læreproceduren tilbage til trin. Gentag fra trin, mens komponentvalgknappen lyser. For at annullere læring skal du trykke på. Fortsættes DA

22 Programmere signaler fra en anden fjernbetjening Lærefunktion (fortsat) Ændre eller slette funktionen for en lært knap For at ændre den lærte funktion skal du først slette den og udføre læring igen. Sådan slettes den lærte funktion for en enkelt knap Eksempel: Sådan slettes den lærte funktion fra talknap i -indstilling Tryk på og hold i mindst 3 sekunder. -indikatoren blinker.,3 VIDEO TUNER 4 7 MD -/-- GUIDE VIDEO 5 8 AUX 3 6 PHONO 9 0 ENT PROGRAM DIGITAL ANALOG OK MENU Mens du holder den ønskede komponentvalgknap trykket ned, skal du trykke på den knap, du vil slette. + Når sletning af den lærte funktion er gennemført, slukkes den valgte komponentvalgknaps lys. RETURN TOOLS SYSTEM CONTROL A B C D ved datasletning datasletning gennemført Bemærk Sørg for at trykke på den knap, du vil slette, mens du trykker på komponent-valgknappen. Hvis du slipper komponent-valgknappen, skifter fjernbetjeningen til læreindstilling. 3 Tryk på for at slutte indstilling. For at annullere sletning skal du trykke på. DA

23 Sådan slettes den lærte funktion for komponent-valgknappen og SYSTEM CONTROL-knapperne Eksempel: Sådan slettes funktionen, der er lært af -knappen Sådan slettes alle funktionssignaler, der er lært for en bestemt komponent-valgknap,3 Mens du holder trykket ned, skal du trykke på og holde komponent-valgknappen i mindst 3 sekunder. VIDEO TUNER 4 7 MD -/-- VIDEO 5 8 AUX 3 6 PHONO 9 0 ENT PROGRAM DIGITAL ANALOG x GUIDE MENU OK RETURN TOOLS Når sletning af en lært funktion er gennemført, slukkes -indikatorlyset. SYSTEM CONTROL A B C D Sådan slettes den lærte funktion for en SYSTEM CONTROL-knap Mens du holder trykket ned, skal du trykke på og holde den ønskede SYSTEM CONTROL-knap i mindst 3 sekunder. Eksempel: Sådan slettes alle funktioner, der er lært af knappen Tryk på og hold i mindst 3 sekunder. -indikatoren blinker. Fortsættes 3 DA

24 Programmere signaler fra en anden fjernbetjening Lærefunktion (fortsat) Mens du holder x trykket ned, skal du trykke på den komponent-valgknap, du vil slette. Når sletning af en lært funktion er gennemført, slukkes alle de andre komponentvalgknappers lys. ved datasletning datasletning gennemført Bemærkninger Med denne betjening kan du kun slette de lærte funktioner på alle knapper for en bestemt komponent. Se side vedrørende sletning af en enkelt lært funktion på en komponent-valgknap. 3 Tryk på for at slutte indstilling. For at annullere sletning skal du trykke på. Bemærkninger om programmering af signalerne for et airconditionanlæg Om sæsonjusteringer Hvis du ændrer indstillingerne af airconditionanlægget efter sæsonen, skal fjernbetjeningssignalerne for de nye indstillinger programmeres på fjernbetjeningen. Hvis tænd/sluk-betjeningen ikke virker korrekt Hvis fjernbetjeningen kun kan betjene ON med en knap, og OFF med en anden, mens dit airconditionanlægs fjernbetjening kan betjene ON/OFF med en enkelt knap, skal du programmere signalet på to knapper på fjernbetjeningen, som følger. Slet det lærte tænd/sluksignal på den programmerede knap på fjernbetjeningen. Omprogrammer kun tændsignalet for airconditionanlægget på knappen på fjernbetjeningen ifølge fremgangsmåden i Programmere signaler fra en anden fjernbetjening Lærefunktion (side 6). 3 Programmer sluk-signalet for airconditionanlægget på en anden knap på fjernbetjeningen. De to knapper på fjernbetjeningen er blevet programmeret med henholdsvis tænd-signalet og sluk-signalet for airconditionanlægget, så du kan betjene airconditionanlægget med fjernbetjeningen. 4 DA

25 Avancerede funktioner Regulere lydstyrken på visuelle komponenter, der er tilsluttet et lydanlæg Fjernbetjeningen er fabriksindstillet under forudsætning af, at du hører lyden på dine videokomponenter fra dine tvhøjttalere, og at du hører lyden på dine lydkomponenter fra de højttalere, der er tilsluttet din forstærker. Hvis du f.eks. vil regulere lydstyrken, mens du bruger en videobåndoptager, er det ikke nødvendigt at trykke på knappen for at regulere lydstyrken på tv et. Sådan ændres fabriksindstillingen af regulering af lydstyrken VIDEO TUNER 4 7 MD -/-- GUIDE RETURN VIDEO 5 8 AUX 3 6 PHONO 9 0 ENT PROGRAM DIGITAL ANALOG OK MENU TOOLS Følgende tabel viser fabriksindstillingen for, hvilken SYSTEM CONTROL A B C D Komponent-valgknap Regulerer lydstyrken på forstærker forstærker forstærker Hvis dine videokomponenter er tilsluttet et lydanlæg, vil du måske gerne høre tv- eller videobåndoptagerlyden fra højttalerne via din forstærker (eller receiver), ikke fra dine tvhøjttalere. I så fald skal du ændre fabriksindstillingen, så du kan regulere lydstyrken på dine videokomponenter uden først at skulle skifte til forstærkeren. Tryk på og hold, mens du trykker på MENU. + MENU -indikatoren lyser. Fortsættes 5 DA

26 Regulere lydstyrken på visuelle komponenter, der er tilsluttet et lydanlæg (fortsat) Mens du holder % trykket ned, skal du trykke på + eller. Sådan indstilles alle lydstyrkeknapper til Tryk på +, mens du holder % trykket ned. Alle komponent-valgknapper lyser, når du trykker på disse knapper, og slukkes derefter, når du slipper dem. Tryk på og hold +, mens du trykker på %. Indstilling af lydstyrkeregulering gennemført. Sådan indstilles kun lydkomponentens lydstyrkeknapper til Tryk på, mens du holder % trykket ned. Kun lyser, når du trykker på disse knapper, og slukkes derefter når du slipper dem. Tryk på og hold, mens du trykker på %. Indstilling af lydstyrkeregulering gennemført. Visuelle komponenter er:, videobåndoptager, analog kabelboks, satellittuner, -afspiller Lydkomponenter er: afspiller, MD-afspiller, kassettebåndoptager, forstærker For at annullere indstilling skal du trykke på. Bemærk Hvis du har brugt lærefunktionen til at programmere +/ eller % - knapperne til at sende et signal til en komponent, ændrer ovenstående procedure ikke funktionen af +/ og % -knapperne. 6 DA

27 Tilføje en ekstra funktion til komponentvalgknapperne Programmere tændkommandoen på den valgte komponent ved et enkelt tryk på denne komponent-valgknap (kun for Sony-komponenter) Når en Sony-komponents kodenummer er indstillet til en komponent-valgknap, programmeres tænd-signalet automatisk til knappen. Du kan vælge den ønskede komponent og tænde den med et enkelt tryk på denne komponent-valgknap. Eksempel: Sådan slettes tændkommandoen Tryk på og hold, mens du trykker på MENU. + MENU -indikatoren lyser. Mens du holder trykket ned, skal du trykke på den ønskede komponentvalgknap. Mens der trykkes på - knappen, blinker de komponent-valgknapper, hvor der er indstillet Sonykomponenter, som følger. tttt ttt De komponent-valgknapper, hvor der ikke er indstillet Sonykomponenter, blinker ikke. VIDEO TUNER 4 7 MD -/-- VIDEO 5 8 AUX 3 6 PHONO 9 0 ENT PROGRAM DIGITAL ANALOG GUIDE OK MENU RETURN TOOLS SYSTEM CONTROL A B C D Fortsættes 7 DA

28 Tilføje en ekstra funktion til komponent-valgknapperne (fortsat) For at annullere indstillingen skal du trykke på. Sådan programmeres tændkommandoen Gentag den samme procedure, og tryk på den ønskede komponentvalgknap. Bemærkninger Hvis komponentkoden for et andet fabrikat end Sony er blevet indstillet på en komponent-valgknap, kan du ikke programmere tænd-funktionen på den. Hvis du ændrer komponentkoden (side 0) efter indstilling af tænd-funktionen, slettes tændfunktionen. (Komponentvalgknappen blinker to gange for at angive, at du ikke kan indstille denne funktion.) Selvom du har brugt lærefunktionen (side 6) til at programmere et signal på en komponent-valgknap, kan du programmere tænd-funktionen på denne knap, men den kan ikke bruges. Hvis du sletter den lærte funktion på denne knap, kan du bruge tænd-funktionen. 8 DA

29 Udføre en række kommandoer Systemkontrolfunktioner Med systemkontrol-funktionen kan programmere en række betjeningskommandoer og udføre dem ved at trykke på en enkelt knap. Du kan programmere op til 6 på hinanden følgende betjeningstrin til hver af SYSTEM CONTROL-knapperne (A D). Hvis du har indstillet systemkontrol-funktionen for en komponent-valgknap (side 3), begynder udførelsen af de programmerede kommandoer, når du trykker på komponentvalgknappen i mindst sekunder. Når du udfører de programmerede kommandoer, overføres hvert fjernbetjeningssignal. Eksempel: For at se en video kan du indstille en betjening som følger: Slå strømmen til på tv et. r Slå strømmen til på videobåndoptageren (). r Slå strømmen til på forstærkeren. r Indstil forstærkerens indgangsvælger på VIDEO. r tv etsindgangsindstilling på VIDEO. r Start videoafspilning.,3 VIDEO TUNER 4 7 MD -/-- VIDEO 5 8 AUX 3 6 PHONO 9 0 ENT PROGRAM DIGITAL ANALOG GUIDE MENU OK RETURN TOOLS SYSTEM CONTROL A B C D Fortsættes 9 DA

30 Udføre en række kommandoer Systemkontrolfunktioner (fortsat) Eksempel: Sådan programmeres ovenstående procedure til SYSTEM CONTROL B-knappen Tryk på og hold, mens du trykker på SYSTEM CONTROL B-knappen. -indikatorlyset tændes. Hvis en systemkontrolfunktion (systemkontrolmakro) allerede er blevet indstillet på knappen, blinker indikatoren to gange. Indstillingsproceduren annulleres automatisk. Indstil systemkontrolfunktionen. Med dette eksempel skal du trykke på knapper efter hinanden som nedenfor: VIDEO Du kan programmere op til 6 på hinanden følgende trin på hver af SYSTEM CONTROLknapperne (A D), herunder det første trin, for at vælge en komponent-valgknap. 3 Tryk på for at gennemføre programmeringen. SYSTEM CONTROLknaplyset slukkes. Sådan programmeres en ny betjening for de knapper, der allerede har fået indstillet et kontrolprogram Slet programmet (side 3). Bemærkninger Hvis du på et tidspunkt afbryder proceduren i mindst 0 sekunder, slutter funktionsindstillingen, og rækken af kommandoer bliver programmeret op til dette tidspunkt. I så fald skal du slette programmet (side 3) og begynde igen fra trin for at indstille hele programmet fra begyndelsen. Du kan ikke fortsætte programmering, når indstillingsfunktionen først er slut. Hvis en SYSTEM CONTROL-knap allerede har lært et fjernbetjeningssignal (side 6), kan du programmere en systemkontrolfunktion (systemkontrolmakro), men funktionen virker ikke, førend du sletter lærefunktionen. Se Ændre eller slette funktionen for en lært knap på side vedrørende sletning af lærefunktionen. Hvis du ændrer komponentkodenummeret (side 0) eller programmerer et nyt signal med lærefunktionen (side 6) på en tast eller en knap, der er programmeret med en række kommandoer vha. systemkontrol-funktionen, bliver det nye signal sendt, når du trykker på den tilsvarende SYSTEM CONTROLknap. I funktionsindstilling kan du ikke slette et betjeningstrin, du har programmeret. Hvis du har programmeret en forkert betjening ved en fejltagelse, skal du begynde igen fra trin. Hvis du forsøger at programmere mere end 6 trin, slutter funktionsindstillingen for systemkontrol, og de 6 trin, du har programmeret, registreres. Hvis du vil programmere trinnet igen, skal du slette programmet (side 3) og begynde igen fra trin. 30 DA

31 Tips ved programmering af systemkontrol-funktionerne Følgende information hjælper dig med at programmere på hinanden følgende betjeningstrin. Om rækkefølgen af betjeningstrin Nogle af komponenterne kan ikke acceptere på hinanden følgende fjernbetjeningssignaler. For eksempel kan nogle tv-apparater generelt ikke reagere på det næste signal lige efter tænd-signalet. Derfor virker en række kommandoer som f.eks. tænd og indgangsvalg ikke altid korrekt. I så fald skal du indføje andre signaler til andre komponenter som f.eks. i eksemplet nedenfor: tændt tændt afspilningt indgangsvalg Sådan slettes programmerede kommandoer Tryk på og hold, mens du trykker på og holder den SYSTEM CONTROLknap, du vil slette, i mindst 3 sekunder. 3 DA

32 Programmere en række kommandoer på komponentvalgknapperne Som med SYSTEM CONTROLknapperne kan du også program-mere en række betjenings-kommandoer for komponent-valgknapperne (op til 6 trin). For at udføre de kommandoer, der er programmeret på en komponentvalgknap med systemkontrolfunktionen, skal du trykke på knappen i mindst sekunder.,3 -indikatoren og komponent-valgknappens lys tændes. Hvis en kontrolprogramfunktion (komponentmakro) allerede er blevet indstillet på knappen, blinker knappen to gange. Indstillingsproceduren annulleres automatisk. Indstil kontrolprogramfunktionen. Med dette eksempel skal du trykke på knapperne efter hinanden som nedenfor: VIDEO TUNER 4 7 MD -/-- VIDEO 5 8 AUX 3 6 PHONO 9 0 ENT PROGRAM DIGITAL ANALOG GUIDE MENU VIDEO OK RETURN TOOLS SYSTEM CONTROL A B C D Bemærkninger Når du trykker på knappen i mindre end sekunder, virker den som en normal komponent-valgknap, og den programmerede funktion virker ikke. Se også Tips ved programmering af systemkontrol-funktionerne på side 3. Eksempel: Sådan programmeres proceduren på side 9 for komponent-valgknappen Tryk på og hold, mens du trykker på -komponentvalgknappen. Du kan programmere op til 6 på hinanden følgende trin på hver af komponent-valgknapperne, herunder det første trin, hvor du trykker på en komponent-valgknap for at vælge. 3 Tryk på for at gennemføre programmeringen. -komponent-valgknappens lys slukkes. 3 DA

33 Sådan slettes programmerede kommandoer Tryk på og hold, mens du trykker på og holder den komponent-valgknap, du vil slette, i mindst 3 sekunder. Bemærkninger Du kan programmere en kontrolprogram-funktion (komponentmakro) for en komponent-valgknap, hvor tændfunktionen (side 7) er blevet programmeret. I så fald udføres tænd-funktionen, når du trykker på komponent-valgknappen, eller når du vælger en anden komponent, mens det på hinanden følgende kontrolprogram udføres. Hvis proceduren afbrydes på et tidspunkt i mindst 0 sekunder, slutter funktionsindstillingen, og rækken af kommandoer bliver programmeret op til dette tidspunkt. I så fald skal du slette programmet (side 33) og begynde igen fra trin for at indstille hele programmet fra begyndelsen. Du kan ikke fortsætte programmering, når indstillingsfunktionen først er slut. Hvis en komponent-valgknap allerede har lært et fjernbetjeningssignal (side 6), kan du programmere en programkontrol-funktion (komponentmakro), men funktionen virker ikke, førend du sletter lærefunktionen. Se Ændre eller slette funktionen for en lært knap på side vedrørende sletning af lærefunktionen. Mens du indstiller et program, kan du indføje et interval på 0,4 sekunder, før det næste trin udføres, ved at trykke på den samme komponentvalgknap igen. I eksemplet ovenfor i trin kan du, hvis du trykker på knapperne tt, indføje et interval på 0,4 sekunder mellem tvtænd-signalet og tv/video-skiftsignalet ved anvendelsen, mens programmet udføres. Tildele andre komponenter til komponentvalgknapperne Du kan tildele en anden komponent til enhver af de komponentvalgknapper, der ikke bruges. Når du første gang indstiller en komponent-valgknap til en anden type komponent, bliver den indtastede komponents kodenummer gældende. Bemærkninger For at bruge den originale komponentindstilling skal du indstille komponentkodenummeret igen (side 0). Hvis du indtaster et nyt fabrikats komponentkodenummer uden at slette de foregående lærte funktioner på denne komponentvalgknap, er de tidligere lærte funktioner stadig effektive. Slet de funktioner, du ikke bruger ofte. Du kan kun tildele et tv til komponent-valgknappen. 33 DA

34 Bruge andre funktioner Låse knapperne Hold-funktion For at forhindre utilsigtet betjening kan du låse alle knapperne med hold-funktionen. Tryk på og hold, mens du trykker på t og PROGRAM PROGRAM -indikatoren og den aktuelt valgte komponent-valgknap blinker én gang, og holdfunktionen er indstillet. VIDEO TUNER 4 7 MD -/-- VIDEO 5 8 AUX 3 6 PHONO 9 0 ENT PROGRAM DIGITAL ANALOG x Alle knapperne låses. x GUIDE MENU (én gang) OK RETURN TOOLS SYSTEM CONTROL A B C D Mens hold-funktionen er aktiveret, kan ingen funktioner betjenes. (-indikatoren og den aktuelt valgte komponentvalgknap blinker to gange.) (to gange) Sådan låses knappen op Tryk på og hold, mens du trykker på t og PROGRAM. -indikatoren og den aktuelt valgte komponent-valgknap blinker én gang, og holdfunktionen udløses. (én gang) 34 DA

35 Slette alle indstillinger Sådan nulstilles fjernbetjeningen til dens fabriksindstillinger Du kan slette alle fjernbetjeningssignaler programmeret af lære - funktionen, så fjernbetjeningen nulstilles til dens fabriksindstillinger. VIDEO TUNER 4 7 MD -/-- VIDEO 5 8 AUX 3 6 PHONO 9 0 ENT PROGRAM DIGITAL Tryk på og hold, mens du trykker på t og. Når du trykker på -knappen og t-knappen, slukkes alle komponent-valgknapperne. Når du trykker på - knappen, mens du holder ned på -knappen og t-knappen, lyser -indikatoren, og komponent-valgknapperne lyser én for én. Når indikatoren til sidst slukkes, slettes alle indstillinger, og fjernbetjeningen vender tilbage til dens originale tilstand. + + ANALOG GUIDE MENU OK RETURN TOOLS SYSTEM CONTROL A B C D 35 DA

36 Yderligere oplysninger Forholdsregler Undgå at tabe enheden eller at udsætte den for stød, da det kan forårsage funktionsfejl. Enheden må ikke efterlades i nærheden af varmekilder eller på et sted, der er udsat for direkte sollys, støv eller sand, fugt, regn eller mekaniske stød. Kom ikke fremmedlegemer ind i enheden. Hvis der kommer en væske eller genstand ind i enheden, skal den kontrolleres af fagkyndige, før den bruges igen. Udsæt ikke fjernbetjeningsdetektorerne på dine komponenter for direkte sollys eller anden stærk belysning. For meget lys på detektorerne kan forstyrre fjernbetjeningssignalerne. Sørg for at holde fjernbetjeningen uden for små børns eller kæledyrs rækkevidde. Komponenter som f.eks. airconditionanlæg, varmeapparater, elektriske apparater og elektriske skodder eller gardiner, der modtager et infrarødt signal, kan være farlige, hvis de bruges forkert. Specifikationer Betjeningsafstand Ca. 0 m. (varierer, alt efter forskellige producenters komponenter) Strømkrav To R6 (størrelse AA) batterier Batterilevetid Ca. år (varierer, alt efter hvor ofte fjernbetjeningen bruges op til ca. 300 gange om dagen.) Mål Ca mm (b h d) Vægt Ca. 35 g (ekskl. batterier) Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel. CE-mærkets gyldighed er begrænset til de lande, hvor det er gældende i henhold til lovgivningen, hovedsaglig i EØSlandene (Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde). Vedligeholdelse Rengør overfladen med en blød klud, der er let fugtet med et mildt rengøringsmiddel. Brug ikke nogen former for opløsningsmidler, f.eks. sprit, rensebenzin eller fortynder, da de kan beskadige overfladebehandlingen. 36 DA

37 Fejlfinding Hvis du har problemer med at klargøre eller bruge fjernbetjeningen, skal du først kontrollere batterierne (side 8), og derefter kontrollere punkterne nedenfor. Symptom Du kan ikke betjene komponenter. Du kan ikke regulere lydstyrken. Komponentvalgknapperne blinker med et konstant interval, når du trykker på en knap. Du kan ikke betjene en komponent, selv efter indstilling af komponentkodenumrene. Fjernbetjeningen kan ikke lære fjernbetjeningssignalerne. Du kan ikke betjene en komponent, selv efter du har programmeret fjernbetjeningssignalerne med lærefunktionen. Løsning Gå tættere på komponenten. Den maksimale betjeningsafstand er ca. 0 m. Kontroller, at du retter fjernbetjeningen direkte mod komponenten, og at der ikke er nogen forhindringer imellem fjernbetjeningen og komponenten. Slå først strømmen til på komponenterne, hvis det er nødvendigt. Kontroller, at der trykkes på komponent-valgknappen. For MD eller DAT skal du kontrollere, at den ønskede komponent er valgt. Kontroller, at komponenten har infrarød fjernbetjening. Hvis der f.eks. ikke fulgte en fjernbetjening med din komponent, kan den sandsynligvis ikke betjenes med en fjernbetjening. Du har tildelt en anden komponent til komponentvalgknappen. Kontroller komponenten, der er tildelt til denne knap, og komponentkoden. Hvis dine visuelle komponenter er tilsluttet til et lydanlæg, skal du kontroller, at du har klargjort fjernbetjeningen som beskrevet i Regulere lydstyrken på visuelle komponenter, der er tilsluttet et lydanlæg (side 5). Du har tildelt en anden komponent på - eller knappen (side 33). I så fald kan lydstyrken ikke reguleres, når du vælger andre komponenter end et eller en. Der er ikke meget strøm på batterierne. Udskift dem med nye. Indstil komponentkoden korrekt. Hvis den kode, der er anført først for din komponent, ikke virker, kan du prøve alle koderne for din komponent i den rækkefølge, de er anført i de medfølgende Komponentkodenumre. Nogle funktioner kan muligvis ikke forindstilles. Hvis nogle af eller alle knapperne ikke fungerer korrekt, selv efter du har indstillet komponentkoderne, kan du bruge lærefunktionen til at programmere fjernbetjeningssignalerne for komponenten (side 6). Komponenten kan betjenes med et kodenummer, der ikke er anført i Komponentkodenumre. Se Indstille en komponentkode med søgefunktionen (side 3), og prøv at indstille et kodenummer igen med søgefunktionen. Når du lærer fjernbetjeningen signaler fra en fjernbetjeningsenhed med interaktivt signaludvekslingssystem (leveres med nogle af Sony s forstærkere), kan hovedenhedens svarsignal forstyrre fjernbetjeningens læring. I så fald skal du gå til et sted, hvor signalerne ikke når hovedenheden (f.eks. et andet lokale). Sørg for, at fjernbetjeningen har lært de korrekte signaler. Ellers kan du se For at lære nøjagtigt (side 9), og prøve læreproceduren igen (side 6). Fortsættes 37 DA

38 Fejlsøgning (fortsat) Symptom -indikatoren blinker fem gange under læreproceduren. En komponent-valgknap blinker fem gange ved indstilling. -indikatoren blinker to gange under læreproceduren. Alle komponentvalgknapper blinker to gange. Efter programmering af tænd-kommandoen for en komponent fungerer denne komponentvalgknap ikke korrekt, når der trykkes på den. Systemkontrolfunktionen eller kontrolprogram-funktionen virker ikke korrekt. Løsning Læring lykkedes ikke. Se For at lære nøjagtigt (side 9), og prøv læreproceduren igen (side 6). Der er ingen knapper til rådighed for læring. Slet lærte funktioner (side ), der ikke bruges ofte, og udfør derefter lærebetjening. Komponentkoderne kan ikke indstilles. Se de medfølgende Komponentkodenumre, og prøv at indstille komponentkoderne igen (side 0). En valgt komponent-valgknap eller en anden knap, der skal indstilles, får alle fjernbetjeningssignaler programmeret af lærefunktionen (side 6). Slet de lærte signaler (side ), eller vælg en anden knap, som ikke har nogen lærte signaler, og prøv at indstille igen. Hold-funktionen er aktiveret. Desaktiver hold-funktionen (side 34). En lærefunktion er allerede blevet indstillet på komponentvalgknappen. Hvis en lærefunktion er blevet indstillet (side 6), kan du programmere tænd-funktionen på komponentvalgknappen (side 7), men tænd-indstillingen virker ikke, førend du sletter lære -funktionen. Slet lære -funktionen efter indstilling af tænd-funktionen. Denne funktion gælder kun for Sony-komponenter. Når du programmerer en systemkontrol-funktion eller kontrolprogram-funktion, skal du sørge for at følge den korrekte fremgangsmåde (side 9, 3). Peg fjernbetjeningen i en anden retning. Hvis problemet ikke løses, skal du placere de programmerede komponenter tættere på hinanden. Hvis komponenternes fjernbetjeningsreceivere er for langt fra hinanden, eller hvis der er noget, som blokerer signalerne imellem dem, virker nogle af komponenterne muligvis ikke efter hinanden, selv efter du har trykket på den programmerede knap. Hvis nogle af komponenterne ikke virker korrekt på grund af det ovennævnte eller af andre årsager, skal du stille komponenterne tilbage i den retning, de stod, før du indstillede systemkontrol-funktionen eller kontrolprogram-funktionen. Hvis du ikke gør det, kan systemet fungere forkert, når du bruger disse funktioner igen. Nogle gange tændes en komponent ikke af systemkontrolfunktionen eller kontrolprogram-funktionen. Det skyldes, at strømmen på komponenten slås skiftevis til og fra, når strøm til/fra-signalet modtages. I så fald skal du kontrollere den betjente komponents strøm til/fra-tilstand, før du bruger systemkontrol-funktionen. Hvis du ændrer AV-fabrikatets komponentkodenummer (side 0), der er indstillet på en komponent-valgknap, som er programmeret til en række kommandoer med kontrolprogram-funktionen, bliver det nye signal sendt, når du trykker på den tilsvarende komponent-valgknap. Intervallerne mellem trin kan være for kort. Afhængigt af komponenterne kan det være nødvendigt at indføje et interval mellem på hinanden følgende kontroller. Du kan indføje et interval ved at ændre den rækkefølge, som knapperne trykkes på. (Du kan indføje et interval mellem trin, når du programmerer komponent-valgknappen.) Hvis en SYSTEM CONTROL-knap eller en komponentvalgknap allerede har lært et fjernbetjeningssignal (side 6), kan du programmere en systemkontrol-funktion (systemkontrolmakro) eller en kontrolprogram-funktion (komponentmakro), men funktionen virker ikke, førend du sletter lærefunktionen. Se Ændre eller slette funktionen for en lært knap på side vedrørende sletning af lærefunktionen. 38 DA

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på SRP3013. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på  SRP3013. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips SRP3013 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Din universalfjernbetjening 2 Indledning

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på SRP2018. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på  SRP2018. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips SRP2018 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Din universalfjernbetjening 2 Indledning

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på SRP3014. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på  SRP3014. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips SRP3014 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Din universalfjernbetjening 2 Indledning

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

OVERSIGT OVER KNAPPERNE

OVERSIGT OVER KNAPPERNE 8 I 1 UNIVERSAL FJERNBETJENING MED INDLÆRINGSEVNE MD 41169 BETJENINGSVEJLEDNING OVERSIGT OVER KNAPPERNE 8 i 1 Universal fjernbetjening MD 41169 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Generelt.......................................

Læs mere

Trio Zap 3 i 1 Universal fjernbetjening

Trio Zap 3 i 1 Universal fjernbetjening Front Cover Trio Zap 3 i 1 Universal fjernbetjening Gode Råd Det er forbudt teknisk at ændre dette produkt eller på nogen anden måde at manipulere med dette, p.g.a. ophavsretsligeog sikkerhedsmæssige grunde.

Læs mere

RNCD329 IB DAv2.qxd 17/09/2002 15:54 Page 1 RNCD 329 BÆRBAR CD-AFSPILLER. Betjeningsvejledning. Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning.

RNCD329 IB DAv2.qxd 17/09/2002 15:54 Page 1 RNCD 329 BÆRBAR CD-AFSPILLER. Betjeningsvejledning. Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning. RNCD39 IB DAv.qxd 7/09/00 5:54 Page DA RNCD 39 BÆRBAR CD-AFSPILLER Betjeningsvejledning RNCD 39 VOL STOP SKIP SKIP PLAY/ PAUSE Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning. RNCD39 IB DAv.qxd 7/09/00

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER DK model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER Vedligeholdelse og specifikationer Oplad de genopladelige batterier helt, inden de bruges første gang. Læs betjeningsvejledningen, før du begynder at anvende udstyret.

Læs mere

D. AFSPILLER INTERFACEADAPTER KS-PD500 Inden denne adapter anvendes

D. AFSPILLER INTERFACEADAPTER KS-PD500 Inden denne adapter anvendes D. AFSPILLER INTERFACEADAPTER KS-PD500 Inden denne adapter anvendes Sidste opdatering: 1. marts 006 1 Understøttede JVC-bilmodtagere Denne adapter understøtter følgende JVC-bilmodtagere* 1 : Bilmodtagere,

Læs mere

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes.

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes. 1. Funktionsvælger CD/BÅND (OFF)/RADIO 2. FM-stereo vælger 3. FM antenne 4. CD låge 5. Stations søgehjul 6. Bass Boost søgehjul 7. CD springe/søge frem 8. CD springe/søge tilbage 9. CD programmerings knap

Læs mere

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Beo4 Vejledning Indhold 3 Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4 Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Tilpasning af Beo4, 9 Sådan konfigureres

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

minipocket Brugsanvisning Høresystemer

minipocket Brugsanvisning Høresystemer minipocket Brugsanvisning Høresystemer Indhold Din fjernbetjening 4 Komponenter 5 Tastaturlås 6 Sådan parres høreapparaterne 7 Funktionsoversigt 11 Yderligere oplysninger 13 Rengøring 13 Udskiftning af

Læs mere

Danish DENVER CRP-716 KNAPPER OG KONTROLLER

Danish DENVER CRP-716 KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CRP-716 Danish KNAPPER OG KONTROLLER 1. DISPLAY 2. DISPLAY AUTO OFF (display autosluk) 3. VOL +/ ALARM 2 TIL/ OFF SET 4.

Læs mere

Register your product and get support at AD712. DA Brugervejledning

Register your product and get support at  AD712. DA Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome AD712 DA Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 4 Dansk 2 Docking under holdning ssystem 5 Indledning 5 Hvad er der i kassen 5 Oversigt

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning

www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning Inledning OBS! Læs denne brugsanvisning igennem inden du tager udstyret i brug. K Fjernstyring kan enkelt og hurtigt styre din Panasonic varmepumpe

Læs mere

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne,

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING 1: KNAPPER OG KONTROLLER S1. LCD display S2. REW / søg tilbage / MENU / FF / søg frem S3. Volumen ned - S4. Volumen op + S5.

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Easi-Listener eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle

Læs mere

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CR-918BLACK DANSK 14 15 KNAPPER OG KONTROLLER 1. / TUNE - (tilbage / fast station ned) 2. TIME SET MEM/MEMORY+ (indstil ur / hukommelse) 3. SNOOZE / SLEEP (autosluk) 4. ON / OFF (tænd / sluk) 5.

Læs mere

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 7010 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Brugervejledning 1. Display 2. Højttaler 3. Forøg lydstyrken 4. Forrige besked 5. Justér hastigheden 6. Optag 7. Tænd/sluk, stop afspilning 8. Reducér

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning.

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. DENVER DMP-365 120/45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

KCG 17-001. Brugermanual - installationsmanual

KCG 17-001. Brugermanual - installationsmanual KCG 17-001 Brugermanual - installationsmanual Indholdsfortegnelse Installation... 3 Test... 3 Klimaanlæggets model... 3 Nulstil GSM modulet tilbage til fabriksindstilling... 3 Fejlmelding... 3 Sikkerhed...

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

ENTER v/henriksens ELEKTRO

ENTER v/henriksens ELEKTRO B E O L A B 2 0 0 0 1 BeoLab 2000 giver Deres centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension. De kan nu spille den musik- eller videokilde De ønsker på Deres centrale system og lytte til det via Deres

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

Rev.00/2014 BRUGER MANUAL. Universal fjernbetjening for aircon og varmepumpe anlæg COD G

Rev.00/2014 BRUGER MANUAL. Universal fjernbetjening for aircon og varmepumpe anlæg COD G Rev.00/2014 BRUGER MANUAL Universal fjernbetjening for aircon og varmepumpe anlæg COD. 11132199G PRODUKT BESKRIVELSE Universal fjernbetjening har et nyt patenteret system til at identifiserer brugerkoderne

Læs mere

1. Bluetooth Speakerphone

1. Bluetooth Speakerphone 1. Bluetooth Speakerphone Denne Bluetooth speakerphone i mini-størrelse er designet til at du kan nyde maksimal frihed ved trådløs kommunikation med den avancerede S.S.P-løsning med Ekko- og støjreduktioner,

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...8 Hentning af

Læs mere

BeoSound 3000. Vejledning

BeoSound 3000. Vejledning BeoSound 3000 1 Vejledning BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Denne vejledning indeholder 3 Der findes to vejledninger, du kan læse for at lære dit Bang & Olufsen produkt at kende. Vejledning

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

DM-60. 60 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. www.denver-electronics.com

DM-60. 60 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. www.denver-electronics.com Danish DM-60 60 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder der

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

WOOF it. Brugermanual

WOOF it. Brugermanual WOOF it Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit højttaleren fra SACKit! Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højttaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for personeller produktskader

Læs mere

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Tak for dit valg af SingStar -mikrofonpakken. Læs denne manual grundigt, før dette produkt tages i

Læs mere

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning Ansvarsfraskrivelse BenQ Corporationen giver ingen erklæringer eller garantier, hverken udtrykkelige eller antydelige, med hensyn til indholdet af dette dokument.

Læs mere

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning NEO GSM nødkaldeapparat Betjeningsvejledning Kidde Danmark A/S Kidde Danmark A/S Industriholmen 17-19 Viborgvej 798 2650 Hvidovre 8471 Sabro 3686 9600 8694 8711 info@kidde-danmark.dk info@kidde-danmark.dk

Læs mere

FW1204 BRUGSANVISNING

FW1204 BRUGSANVISNING Varmetæppe Model: FW1204 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette varmetæppe fra Fitzone Wellness For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at varmetæppet holder i mange år, bedes

Læs mere

ANVENDELSE AF TØRCELLEBATTERIER

ANVENDELSE AF TØRCELLEBATTERIER ANVENDELSE AF TØRCELLEBATTERIER Åben batterirummet og læg to stk alkaliske LR6 batterier (str. AA) i rummet i overennsstemmelse med markeringerne + og - inde i rummet. Ilægning af nye batterier Batteri-indikatoren

Læs mere

Headsæt med Bluetooth-funktion MEDION E83047 (MD 86751)

Headsæt med Bluetooth-funktion MEDION E83047 (MD 86751) Headsæt med Bluetooth-funktion MEDION E83047 (MD 86751) Betjeningsvejledning Indhold Om denne brugsanvisning... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne brugsanvisning... 2 Korrekt anvendelse... 3

Læs mere

THE BULLET. Bluetooth-højttaler med NFC-teknologi. Betjeningsvejledning

THE BULLET. Bluetooth-højttaler med NFC-teknologi. Betjeningsvejledning Bluetooth-højttaler med NFC-teknologi Betjeningsvejledning Kære kunde, Tak fordi, du valgte at købe et produkt fra IRC. Det glæder os, at du har valgt et af vores produkter. Samtidig er vi sikre på, at

Læs mere

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com denver-electronics.com Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics DA-1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller Brugermanual 2GB MP3 afspiller Indhold 1. Knappe funktioner og fremgagnsmåde... 4 2. Instruktioner... 4 2.1 Tænd og sluk... 4 2.2 Upload Music to the Player... 5 2.3 Afspil musik... 6 2.4 Normal or shuffle

Læs mere

FZ2011-8 BRUGSANVISNING

FZ2011-8 BRUGSANVISNING Personvægt Digital Body Analysis Model: FZ2011-8 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange år, bedes De venligst

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR DENVER TRC-1480 MK2 Trådløst Inden- og Udendørs Ur og Termometer med Vejrstation

BETJENINGSVEJLEDNING FOR DENVER TRC-1480 MK2 Trådløst Inden- og Udendørs Ur og Termometer med Vejrstation Danish BETJENINGSVEJLEDNING FOR DENVER TRC-1480 MK2 Trådløst Inden- og Udendørs Ur og Termometer med Vejrstation KOM GODT I GANG 1. Åben dækslet på bagsiden af det trådløse termometer-ur ved at skubbe

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 29.9.2015 Vejledning for brug og installation GSM dørklokke med mobil samtale SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 1 Sikkerheds

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R Betjeningsvejledning 1. Både 2-vejs fjernbetjeningen og alarmenheden kan afgive alarmsignal. Du kan både bruge den 2 vejs fjernbetjening og den almindelige fjernbetjening til at overvåge motorcyklen. 2.

Læs mere

www.philips.com/support

www.philips.com/support Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support AE1125 DA Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 2 Din bærbare radio 4 Hvad er der i kassen 4 Strømforsyning 4 Sluk 5 3 Brug af

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Univ-FB_MD81187_DK.fm Seite 2 Dienstag, 16. Mai : Oversigt over apparate

Univ-FB_MD81187_DK.fm Seite 2 Dienstag, 16. Mai : Oversigt over apparate Univ-FB_MD81187_DK.fm Seite 2 Dienstag, 16. Mai 2006 10:38 10 Oversigt over apparate 2 Univ-FB_MD81187_DK.fm Seite 3 Dienstag, 16. Mai 2006 10:38 10 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger...........................

Læs mere

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13 DK Betjeningsvejledning STABILA REC 300 Digital er en receiver, som er nem at betjene, til hurtig registrering af roterende lasere. Med Receiver REC 300 Digital kan der modtages laserstråler fra rotationslasere,

Læs mere

Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter. Model: Q0057

Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter. Model: Q0057 Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter Model: Q0057 INDHOLD Indhold Sidenr. Indhold -----------------------------2 Sikkerhedsinstruktioner ---------3 Frontpanel--------------------------4 Fjernbetjeningen

Læs mere

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Honeywell DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Brugsanvisning DISPLAY OG TASTER Display Op tast Ned tast Sluk tast Menu tast FORORD RF fjernbetjeningen kan styre pejsen manuelt eller ved hjælp

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Oversigt over højttaleren

Oversigt over højttaleren Oversigt over højttaleren A: ON/OFF (tænd/ sluk) B: LINE IN (Aux in) C: USB DC 5V D: LADEINDIKATORLAMPE E: VOL - F: " KNAPPEN " (bluetooth status: Besvar opkald håndfrit / Ring af håndfrit / MIC - 1 -

Læs mere

LED lampe m. bevægelsessensor

LED lampe m. bevægelsessensor Original brugsanvisning Varenr.: 9054449 LED lampe m. bevægelsessensor Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk LED lampe - Varenr. 9054449 Beskrivelse: Udendørs

Læs mere

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 6 Anvendelsesområde... 7 Batterier... 7 Programmering af apparatets koder... 8 Normal drift...

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 6 Anvendelsesområde... 7 Batterier... 7 Programmering af apparatets koder... 8 Normal drift... Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 6 Anvisninger for batteriet...6 Rengøring...6 Anvendelsesområde... 7 Batterier... 7 Inden ibrugtagningen...7 Udskiftning af batterier...7 Programmering af apparatets

Læs mere

Amplicomms. TV 2410 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon. Brugervejledning

Amplicomms. TV 2410 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon. Brugervejledning Amplicomms TV 2410 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon Brugervejledning Modtager: Sender: Til brug med høreapparater med telespole Modtager: 1. Mikrofonknap til rumaflytning 2. 3,5 mm Audio udgang

Læs mere

Brugervejledning til dataoverførsel fra kamera til kamera

Brugervejledning til dataoverførsel fra kamera til kamera Canon digitalkamera Brugervejledning til dataoverførsel fra kamera til kamera Indholdsfortegnelse Indledning...................................... 1 Overførsel af billeder via en trådløs forbindelse........

Læs mere

PMR Radio Bruger Manual. electronic

PMR Radio Bruger Manual. electronic PMR Radio Bruger Manual electronic Antenne TOT: Tryk og Tal Knap Tryk og hold inde for at sende Tænd/Sluk Knap Tryk og hold inde, for at tænde eller slukke for PRM Radioen LCD Display Viser hvilke kanal

Læs mere

Infrarød fjernbetjening

Infrarød fjernbetjening Infrarød fjernbetjening Infrarød fjernbetjening 1. Sender 2. Display 3. ON/OFF knap 4. Temperatur knap 5. Display knap 6. Plasmacluster knap (funktion ikke tilgængelig) 7. Én-times sluk timer knap 8. Mode

Læs mere

Trådløst tastatur med ringeklokke funktion

Trådløst tastatur med ringeklokke funktion Trådløst tastatur med ringeklokke funktion 8.12.17 Funktioner 1. En perfekt kombination af dørklokke og dør/port oplåsning, der er behageligt i brug og praktisk; 2. RF data med rullende koder for at give

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING BOLYGUARD SG 560 K. Model: SG560

BRUGER VEJLEDNING BOLYGUARD SG 560 K. Model: SG560 BRUGER VEJLEDNING BOLYGUARD SG 560 K Model: SG560 Tak fordi du har købt SG560K, Et digital vildt kamera, for bedst mulige udnyttelse af alle funktionerne i dette vildtkamera, skal du læse alle anvisningerne

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr

VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr. 12651 SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 1. Læs brugsanvisningen grundigt igennem inden brug. 2. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. 3. Opbevares utilgængeligt for

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på AEA2000. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på  AEA2000. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips AEA2000 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 2 Din Bluetooth-adapter 3 Indledning

Læs mere

Bluetooth Art. Nr.: 460300. Brugermanual

Bluetooth Art. Nr.: 460300. Brugermanual BT 1000 Bluetooth Art. Nr.: 460300 Brugermanual BT1000v.2 User Man. DANfeb11 Conlan ApS - Speditørvej 2A - DK-9000 Aalborg - Tlf.: +45 7240 6003 - Fax: +45 9632 0022 www.conlan.dk - info@conlan.dk Side

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER Side 1 til signalforstærker Introduktion Signalforstærkeren fra LOCKON bruges til at forlænge og forstærke det trådløse signal fra centralenheden ud til de forskellige

Læs mere

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater.

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater. Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Bee-Bot eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle reparationer

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

VoiceLink Brugervejledning

VoiceLink Brugervejledning VoiceLink Brugervejledning Indhold Indhold VoiceLink 3 Medfølger leverancen 4 Tilsigtet brug 5 Generelle bemærkninger om sikkerhed 6 Før du starter 7 Anvende VoiceLink 10 Vedligeholdelse og behandling

Læs mere

DANSK 46 12.2003 TR20A003 RE

DANSK 46 12.2003 TR20A003 RE DANSK 1 Generelt 2 Montage 3 Vigtige begreber 4 Ibrugtagning / skift af batterier 5 Normal drift 5.1 Programmeringsfunktioner 5.1.1 Ændring af IB-koden eller indtastning af en personlig IB-kode 5.1.2 Indtastning

Læs mere

Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW

Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW da Wireless Smoke Alarm Indholdsfortegnelse da 3 Indholdsfortegnelse 1 Graphics 4 2 Indledning 6 3 Montering 7 4 Radionetværk 9 5 Vedligeholdelse 13 6 Tekniske data

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

LAVT BATTERI SIGNAL - Hvis ERROR blinker alene 7 gange, hurtigt efter hinanden, er batteriet ved at være brugt op.

LAVT BATTERI SIGNAL - Hvis ERROR blinker alene 7 gange, hurtigt efter hinanden, er batteriet ved at være brugt op. ELEKTRONISK DIGITAL KOMBINATIONSLÅS RUNNER GENERELLE NOTER (3. UDGAVE) TYPER DER FINDES 4 VERSIONER: NORMAL (V.01) MED KODE TIL BRUG OG TIL NØDSITUATIONER (V.02), MED TIDSFORSINKELSE (V.03), TIL INDGANGSDØRE

Læs mere