FRÅ IDÈ TIL BYGGEPLAN - LOGISTIKK, BYGG OG ØKONOMI RÅDGJEVING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FRÅ IDÈ TIL BYGGEPLAN - LOGISTIKK, BYGG OG ØKONOMI RÅDGJEVING"

Transkript

1 SusannePejstrup.dk Logistik og Ledelse FRÅ IDÈ TIL BYGGEPLAN - LOGISTIKK, BYGG OG ØKONOMI RÅDGJEVING Vurderer du ny driftsbygning? Korleis kan du lage ei etappevis utbygging som er rasjonell og framtidsretta? Korleis er den beste planløysinga? Kva kostar det? Og korleis vert økonomien etterpå? God planlegging gjev ein god start! Frå skisse til byggeplan med fokus på logistikk, gode bygningsløysingar og økonomi Vårt mål er gje eit rådgjevingstilbod med integrert fokus på logistikk og økonomi slik at du kan avklare ditt ønske om nytt bygg fram til ferdige byggeplanar. Dette kan gjerast i fylgjande trinn: 1. Avklaring av økonomien ved nytt bygg ut frå kjente bygningsløysingar med omtrentleg byggekostnad - er det aktuelt å bygge nå eller skal prosjektet utsettast? 2. Optimering av logistikk og daglege arbeidsoperasjonar i planlegginga av nytt bygg og eventuell bruk av eksisterande bygningar 3. Skisseteikningar for nytt bygg basert på logistikkvurderingane. Utarbeiding av kostnadsestimat. (Eventuell økonomivurdering ut frå skisseteikningar og kostnadsestimat for nytt bygg) 4. Valg av bygningsløysing for utarbeiding av byggeteikningar og kostnadsoverslag. Byggesøknad 5. Utarbeiding av driftsplan. Grunnlag for finansiering Korleis blir dette gjort? I eit møte med bygningsrådgjevar får vi kartlagt planar om storleik på bygg og framtidig produksjonsomfang. Ut frå kjente bygnings-løysingar finn vi ein omtrentleg byggekostnad ut frå m 2 -pris for råbygg og erfaringsprisar for innreiing og teknikkløysingar. Basert på dette vil økonomirådgjevar lage ei vurdering av prosjektøkonomien, dvs. kva økonomisk resultat prosjektet vil kunne gje isolert sett. Dermed har du grunnlag for å avgjere om du vil gå vidare, eller utsette prosjektet. Neste trinn er å få ei optimal løysing for nytt bygg ut frå logistikkvurderingar sjå beskriving i Optimal logistikk i dit produktionsanlæg av Susanne Pejstrup. Dette skjer gjennom besøk på garden hjå deg. Bygningsrådgjevar har nå grunnlag for å lage skisser for alternative planløysingar og bygningsløysingar. Utarbeiding av kostnadsestimat. Dersom kostnadsestimatet for ulike plan- og bygningsløysingar varierer mykje, bør ei økonomisk vurdering av alternativa inngå i avgjerdsgrunnlaget for valg endeleg plan- og bygningsløysing. Bygge eller ikkje? Berekning av omtrentlege byggekostnader ut frå standard byggeløysingar Økonomivurdering Logistikk Eksisterande bygningar og byggetomt Visjon og mål Haldninger Plassering og planløysingar Skisser Skisser for alternativ Forskjellige bygningsløysingar Kostnadsestimat Byggeteikningar og økonomi Vurdering prosjektøkonomi for 1-2 alt. Samla vurdering av økonomi for garden Valg av løysing - byggeteikningar

2 Når du har valgt endeleg plan- og bygningsløysing, vil bygningsrådgjevar utarbeide: teikningar plan, snitt og fasadeteikningar, samt situasjonsplan berekna behov for gjødsellager, fôrlager og ventilasjon meir nøyaktig kostnadsoverslag for bygget Nå har du teikningar til å søke kommunen om byggjeløyve. Teikningane kan også nyttast til innhenting av pristilbod frå leverandørar og byggefirma. Til slutt vil økonomirådgjevar utarbeide ein 5-årig driftsplan. Dette er ei totalvurdering av økonomien på garden etter nytt prosjekt. Her vil alle produksjonar, eventuelle lønsinntekter, samt eksisterande lån, inngå i vurderinga. Ein 5-årig driftsplan er nødvendig for å kunne søke finansiering gjennom Innovasjon Norge og bankar. Kva kostar dette? Når du og familien investerer fleire millionar i utvikling av føretaket, er det viktig med den tryggleiken og forutsigbarheiten som god planlegging gjev for å sikre gode løysingar. Og å velge løysingar som gjer at du kan utvikle garden vidare. Rådgjevinga vert utført på timebetaling. Alle prisar er oppgitt utan mva. 1. Bygge eller ikkje Bygningsdiskusjon vil normalt koste mellom kr Økonomisk vurdering vil normalt koste mellom kr , avhengig av kor mange alternativ som skal vurderast. 2. Logistikk Logistikkrådgjevinga koster ca kr reise frå Danmark (reisekostnaden kan delast av fleire) 3. og 4. Skisser + Byggeteikningar og økonomi Bygningsrådgjevinga vil normalt koste mellom kr Ein 5-årig driftsplan vil normalt ligge mellom kr Eventuell søknad om BU-midlar kjem i tillegg. Norsk Landbruksrådgivning Rogaland Postvegen KLEPP ST. Telefon: e-post: Bygningsrådgjevar Hallgeir Gravelsæter Tlf Klepp Rekneskapslag SA Postvegen KLEPP ST. Telefon: e-post: Økonomisk rådgjevar Torfinn Nærland tlf Logistik og Ledelse Lean farming Svendborgvej FAABORG Danmark Virksomhedsrådgiver Susanne Pejstrup Telefon: Versjon

3 Optimal logistik i dit produktionsanlæg SusannePejstrup.dk Logistik og Ledelse Telf Svendborgvej 258, DK-5600 Faaborg CVR. nr Når du planlægger en udvidelse af ditt fjøs eller nyt byggeri, så skal du starte med at planlægge logistikken. Du kan ikke gøre det etterpå! Optimal logistik betyder, at du sparer arbejdstid i det daglige arbejde får placeret bygningerne rigtigt Bygge eller ikke? Beregning af omtrentlige byggekostnader ud fra standard byggeløsninger Økonomivurdering Logistikk Eksisterende bygninger og byggetomt Vision og mål Holdninger Plassering og planløsninger Skitser Skitser for alternativ Forskellige bygnings-løsninger Kostnadsestimat Byggetegninger og økonomi Vurdering projektøkonomi for 1-2 alt. Samlet vurdering af økonomi for gården Valg af løsning - byggetegninger DAGSORDEN for mødet om logistik: 1. Eksisterende bygninger og mulige byggefelter 2. Vision og mål på kort og lang sigt Vi drøfter, hvordan de eksisterende bygninger kan indgå og ser på, hvor der er muligheder. Anlægget skal kunne udvikle sig i trin og skal være fleksibelt, så det kan rumme deres planer på lang sigt. Dere sparer penge og tid, hvis dere kan undgå at lave knopskydning både nu og i fremtiden. 3. Holdninger 1. Hvad er deres holdninger til økonomi, teknik, byggestil, mv.? Skitseforslag og rådgivning skal ramme præcist, så deres ønsker bliver opfyldt. 2. Hvad er deres procedurer i fjøset? Fjøset skal passe til den måde dere arbejder på. Skal der fx være enkeltbokse til kælvning? 3. Hvordan ser deres drømmefjøs ud? Vi skal nå så langt ud mod drømmene som muligt. 4. Forslag til placering og indretning 1-2 alternativer På mødet drøfter vi mulighederne og aftaler, hvad dere ønsker at gå videre med. Jeg laver en rapport med forslag. Du arbejder videre på projektet med bygnings- og økonomirådgiver.

4 Hvad betyder logistikken for et produktionsanlæg? Et moderne produktionsanlæg til mælkeproduktion skal være rationelt. Det skal være muligt at producere 500 kg mælk pr. arbejdstime i stalden. Det skal også være muligt at have færre arbejdstimer i weekenden. Det kræver en godt gennemtænkt logistik i hele anlægget. 12 regler for optimal logistik 1. Alle handlinger skal skabe værdi 2. Fleksibelt anlæg 3. Enkelt 4. Faste rutiner 5. Ikke håndarbejde 6. Opgaver skal kunne udføres af 1 person 7. Kun et system og en 700 type maskine til hver proces 600 Kg EKM pr. arbejdstime i stalden 8. Samme proces / 500 dyregruppe kun 1 sted i anlægget Kun flytning i én retning 10. Korte afstande ved 300 hyppige flytninger 11. Optimal koordinering af 200 sammenhængende opgaver Ingen sløsing af tid, dyr, foder eller andre 0 værdier Figur 1. Produktivitet i 34 danske besætninger, Susanne Pejstrup Stor variation i produktiviteten Nogle kan producere kg mælk pr. arbejdstime i stalden, mens nogle ligger på kg mælk. Den forskel ligger ikke i teknik og besætningsstørrelse, men mere i logistik og arbejdsplanlægning. Fleksibilitet er et nøgleord Det er en stor udfordring, at gøre anlægget så fleksibelt, at det kan udvikle sig. Produktionsanlægget skal være meget dynamisk for at kunne opfange alle de forandringer, der sker hele tiden. Tænk visionært Jeg ser for ofte, at man bygger for snevert: Man bygger inntil eksisterende bygninger ofte i små hjørner og rum (knopskydning) Man bygger sammen med eksisterende bygninger, så gyllesystem, klimaanlæg m.v. bliver irrationelt. Man bygger for smått, smalle gange, for få liggebåser, ikke plads til restgrupper m.v. Man lægger for lille afstand til gamle bygninger med både stalde, gylletanke og fodersiloer. Min opfordring skal være, at du gennemtænker logistikken i alle arbejdsgange og i forhold til dine langsigtige planer. Så får du det bedste anlæg med et lavt arbejdsforbrug.

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG KORT OM FASEN I denne fase skal der skabes et grundigt fundament for at træffe de rigtige beslutninger for udviklingen i jeres afdeling. I skal også have planlægt og

Læs mere

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved...

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved... Tid til refleksion - at opdage dét du tror, du ikke ved... Refleksion er en aktiv vedvarende og omhyggelig granskning af den eksisterende viden, og af forholdet mellem det vi tænker og det der sker i virkeligheden

Læs mere

SKITSE TIL EN SAMARBEJDSMODEL

SKITSE TIL EN SAMARBEJDSMODEL SKITSE TIL EN SAMARBEJDSMODEL På vej mod en samarbejdsmodel SKITSE TIL EN SAMARBEJDSMODEL INDLEDNING Fællesskabet er vigtigt for at skabe vækst. Når vi står sammen er vi stærkere og kan formå mere. Det

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

Hvordan kunder tænker! Jeg er din kunde! Vid hvad jeg tænker!

Hvordan kunder tænker! Jeg er din kunde! Vid hvad jeg tænker! Hvordan kunder tænker! Jeg er din kunde! Vid hvad jeg tænker! Tænk på sidst du købte noget meget dyrt! Købte du det der var mest logisk? Er du sikker? Ville den sælger du fravalgte være enig? Kunden og

Læs mere

Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil!

Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil! Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil! Vision for Holbæk Kommune Holbæk Kommunes byråd, maj 2010 Holbæk Kommunes vision: Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil Vi skal: - sikre en sund

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at:

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at: RUF Tre vigtige elementer i RUF RUF er forskellige fra fase til fase 1. Hvorfor RUF? 2. Hvad er RUF? 3. Hvem er med til RUF? 4. Forberedelse af RUF 5. Hvordan gennemføres RUF? 6. RUF og de fire faser -

Læs mere

Et vigtigt valg! Velkommen til Fonden Tagkærgaard Vi tror på en ny start. FONDEN TAGKÆRGAARD Et behandlingstilbud til unge i misbrug

Et vigtigt valg! Velkommen til Fonden Tagkærgaard Vi tror på en ny start. FONDEN TAGKÆRGAARD Et behandlingstilbud til unge i misbrug Velkommen til Fonden Tagkærgaard Vi tror på en ny start Et vigtigt valg! I dagligdagen kan det være svært. Sådan er det! Der venter en hård kamp men det hjælper! Jeg vil klart sige; GØR DET! Lige når man

Læs mere

STYRK BUNDLINJEN - 6 gode spørgsmål til din revisor

STYRK BUNDLINJEN - 6 gode spørgsmål til din revisor STYRK BUNDLINJEN - 6 gode spørgsmål til din revisor Din revisor er en mulighed for at få råd og vejledning om, hvordan du optimerer din virksomhed. Det betaler sig. Din revisor er meget mere end revision

Læs mere

VIL DU SÆLGE DIN VIRKSOMHED SOM ET HÅNDVÆRKERTILBUD ELLER NYINSTANDSAT?

VIL DU SÆLGE DIN VIRKSOMHED SOM ET HÅNDVÆRKERTILBUD ELLER NYINSTANDSAT? VIL DU SÆLGE DIN VIRKSOMHED SOM ET HÅNDVÆRKERTILBUD ELLER NYINSTANDSAT? Vi er ikke i tvivl om, at vores hus skal være i en ordentlig stand for at opnå den bedste salgspris. Afhængig af hvem man er som

Læs mere

Vækst kan skabes af små forbedringer. Hver dag. Få inspiration til fornyelse, der kan ses på bundlinjen

Vækst kan skabes af små forbedringer. Hver dag. Få inspiration til fornyelse, der kan ses på bundlinjen Vækst kan skabes af små forbedringer. Hver dag. Få inspiration til fornyelse, der kan ses på bundlinjen Denne inspirationsfolder er udarbejdet af Erhvervs- og Vækstministeriet i samarbejde med Dansk Byggeri,

Læs mere

SELVHJÆLPSGUIDE HJÆLP TIL AT FINDE EN VEJ UD AF SPILLEAFHÆNGIGHED

SELVHJÆLPSGUIDE HJÆLP TIL AT FINDE EN VEJ UD AF SPILLEAFHÆNGIGHED SELVHJÆLPSGUIDE HJÆLP TIL AT FINDE EN VEJ UD AF SPILLEAFHÆNGIGHED CENTER FOR LUDOMANI // ODENSE, KØBENHAVN & ÅRHUS // TLF. 7011 1810 // INFO@LUDOMANI.DK // LUDOMANI.DK INTRODUKTION Selvhjælpsguiden er

Læs mere

UNIFIED NETWORK. vækst gennem indsigt

UNIFIED NETWORK. vækst gennem indsigt UNIFIED NETWORK Unified Network Unified Network arbejder med vækstkultur vi klargør og motiverer virksomhedernes vækstfundament, nemlig menneskerne i organisationen. Hvorfor gøre noget? Hvis sygefraværet

Læs mere

GØR DET BEDRE SOM NY LEDER. Et dialogværktøj til afklaring og udvikling

GØR DET BEDRE SOM NY LEDER. Et dialogværktøj til afklaring og udvikling GØR DET BEDRE SOM NY LEDER Et dialogværktøj til afklaring og udvikling GØR DET BEDRE Som ny leder er et af en række dialogværktøjer udviklet af DufkeResult. Se den komplette liste på www.dufkeresult.dk

Læs mere

Giv kurven et knæk samarbejdet om de nye udfordringer

Giv kurven et knæk samarbejdet om de nye udfordringer Giv kurven et knæk samarbejdet om de nye udfordringer I 2005 stod en stor del af Alfa Laval Koldings I flere år produktion ramte vi ikke til outsourcing. plet, vores Vores nøgletal egne var fabrikker ikke

Læs mere

Indret dig som du vil

Indret dig som du vil Indret dig som du vil Din bolig dit valg når du vil lave nyt i din bolig Lån til dit nye køkken eller bad Hos os får du flere muligheder Få godtgørelse hvis du investerer Står du for at skulle flytte ind

Læs mere

Lær at tackle jobsøgningsstress 2!

Lær at tackle jobsøgningsstress 2! Lær at tackle jobsøgningsstress 2! Min forrige artikel tog udgangspunkt i, hvordan du kunne tackle de krav, der bliver stillet fra forskellige sider, inklusive fra dig selv, samt at du skulle anse din

Læs mere

Vokser dit salg, som du ønsker? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter. Ikke kun løsninger - men resultater!

Vokser dit salg, som du ønsker? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter. Ikke kun løsninger - men resultater! Vokser dit salg, som du ønsker? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter Ikke kun løsninger - men resultater! Hvem er vi? Mission Vi vil medvirke til vækst - nationalt og internationalt

Læs mere

innovationsfonden.dk

innovationsfonden.dk VÆR NYSGERRIG innovationsfonden.dk DANMARKS UDFORDRINGER Innovationsfonden investerer i iværksættere, forskere og virksomheder, der har viden og idéer til at løse samfundsudfordringer og skabe vækst og

Læs mere

Alm Brand Bank. Tag os med på råd, når du skal bygge nyt

Alm Brand Bank. Tag os med på råd, når du skal bygge nyt Alm Brand Bank Tag os med på råd, når du skal bygge nyt Overvejer du at bygge ny bolig eller bygge om eller til, kan du i folderen her læse om nogle af de ting, du skal være opmærksom på i forbindelse

Læs mere

Brug din orlov! - der er nok til både far og mor!

Brug din orlov! - der er nok til både far og mor! Brug din orlov! - der er nok til både far og mor! 25 Brug din orlov - der er nok til både far og mor Udgivet af Minister for ligestilling Januar 2007 Distribution: Ligestillingsafdelingen Holmens Kanal

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Virksomhedsaftale med MenuCard

Virksomhedsaftale med MenuCard Giv dine medarbejdere flere fordele! Med et MenuCard kan dine medarbejdere spare 25% på restaurantbesøg på over 140 spisesteder i Danmark. Det kan bruges privat og til forretningsmøder i byen, når der

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

MIG SELV MIG SELV MIG SELV MIG SELV

MIG SELV MIG SELV MIG SELV MIG SELV MIG SELV Selvdisciplin: Jeg kan holde fokus på det, der skal gøres, og bliver ikke afledt af andet, der kunne være sjovere at lave Jeg kan sætte mål, lægge en plan og gennemføre den Jeg kan holde fokus,

Læs mere

Hvordan ser fremtiden ud?

Hvordan ser fremtiden ud? 10 11 Hvordan ser fremtiden ud? Når du begynder at overveje et generationsskifte af din virksomhed, melder der sig en lang række spørgsmål, der ikke kun har med din virksomhed at gøre: Vil du kunne få

Læs mere

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Interview med Michael Ziegler, chefforhandler for KL, til bogen Lærernes kampe kampen for skolen Interviewer: Hanne Birgitte Jørgensen Hvad

Læs mere