Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved..."

Transkript

1 Tid til refleksion - at opdage dét du tror, du ikke ved... Refleksion er en aktiv vedvarende og omhyggelig granskning af den eksisterende viden, og af forholdet mellem det vi tænker og det der sker i virkeligheden John Dewey (1933) 1

2 Velkommen Velkommen til et stykke papir der sætter ord og fokus på refleksion. Vi taler ofte om den reflekterende leder, det reflekterende menneske. Vi skal alle reflektere, standse op, tænke og mærke efter. Hvad skete der? Hvad kan jeg lære? Er der noget jeg overså? Hvad gik godt? og hvorfor gjorde det det? Noget fælles for aktive mennesker er at de har travlt. De er optaget af arbejde, fritid og familie. Risikoen er at vi ikke får lært nok undervejs, og derfor hurtigere brænder ud, eller kommer ind i for mange vaner og rutiner som menneske. Det kunne være en god ide at investere i en bog med blanke sider. Denne bog kan være dit hjælpemiddel til, at notere dine refleksioner og fastholde dem til senere brug. Bogen koster ikke meget hos boghandleren og når du begynder at bruge den, vil du opleve, at den bliver mere og mere værdifuld for hver dag. Den er om noget en sikker investering! Hvorfor er refleksion vigtig? Hvad er det der gør, at det er vigtigt at arbejde med refleksion? Hvad kan det bidrage med, til din personlige udvikling? For os er det ikke refleksionen i sig selv der er det vigtige. Det er resultatet af refleksionen nemlig udvikling. Det kan både være udvikling af det arbejde du laver, og udvikling af dig selv som person. Dette hæfte om refleksion er udarbejdet til alle der arbejder med personlig udvikling og ledertræning uanset om de er trænere eller spillere. 2

3 Hvad er refleksion egentlig? Vi har alle sammen hørt ordet refleksion. Vi har hørt, at der skal være rum for refleksion, og at vi skal reflektere over vores oplevelser, handlinger og tanker. Men hvad vil det egentlig sige at reflektere over noget? Da ordet efterhånden bruges i rigtig mange sammenhænge kan det være uoverskueligt, at finde en fællesnævner. Den fællesnævner vi har fundet er eftertanke. Al refleksion handler om at tænke på den ene eller anden måde. Eftertanke Når du ser tilbage på en oplevelse og tænker over den. Måske sidder du allerede nu og tænker. Måske tænker du på nogle situationer, hvor du har reflekteret eller er blevet bedt om at reflektere. Disse tanker kan kaldes for eftertanker. Netop eftertanke er én form for refleksion. Det er den form for refleksion der handler om, at se tilbage på en oplevelse og tænke over den. Spørgsmålene Hver dag oplever vi en masse, og vi taler med mange mennesker. Men det betyder ikke nødvendigvis at vi reflekterer. Det der gør, at en oplevelse eller en dialog bliver til refleksion, er ofte spørgsmålene. Det kan være spørgsmål du stiller dig selv på baggrund af en oplevelse, eller det kan være spørgsmål en anden stiller dig, som en del af en dialog, eller på baggrund af en oplevelse. Det er disse spørgsmål der gør, at vores tankemæssige forudsætninger brydes, og dermed at vi reflekterer. 3

4 Dermed kan vi også se, at der er to dele i en refleksionsproces. Den første del er at der sker et eller andet. En oplevelse, en dialog eller fred og ro. Ud fra dette bliver der så stillet nogle spørgsmål, enten af dig selv eller af andre, og det er så i processen med at finde svarene, at refleksionen opstår. Oplevelse Dialog Rum Spørgsmål Refleksion Et eksempel på refleksivitet er, gruppen der har fundet ud af, at de skal blive bedre til at tage beslutninger. Det handler så om, at alle i gruppen fortæller de andre, hvordan de tænker, når gruppen er i beslutningsprocessen. Dermed får gruppen alle forudsætningerne frem på bordet, så de kan diskuteres og derefter blive brugt som et udgangspunkt for en ny beslutningsproces. Det er refleksivitet, fordi hver enkelt har tænkt over sine tanker, og fordi de forudsætninger som gruppen har handlet på baggrund af, er blevet synlige for gruppen som helhed. Refleksivitet anvendes også typisk, når der skal løses op for problemsituationer i en gruppe. Det foregår igen sædvanligvis ved at alle de individuelle forudsætninger kommer frem i lyset. Derved kan de andre i gruppen få en større forståelse for, hvorfor den enkelte handler på en bestemt måde. 4

5 Forståelsen for dette er det første skridt på vejen mod løsningen af problemet. Igen er der tale om refleksivitet, fordi de forudsætninger, der lå til grund for gruppens handling, bliver gjort klar for alle i gruppen. Det er også stadigvæk vigtigt, at forudsætningerne er fundet ud fra, hvad den enkelte har tænkt om sine tanker. Det, vi kan lære af refleksivitet, er noget der handler om, hvordan vi tænker. Vi kan altså bruge refleksivitet til at blive klogere på os selv både som person og som den gruppe vi er en del af. Hvad får os til at reflektere? Som trænere af mennesker ønsker vi ofte at mennesker reflekterer over deres arbejde og de værdier det bygger på. Det store spørgsmål er så: hvordan kan vi påvirke andre, så de starter en refleksionsproces. Du kan jo prøve at starte med dig selv. Hvad får dig til at reflektere? Ud over de ting der får dig til at reflektere, vil vi her give et bud på, hvad der får os til at reflektere. Oplevelse En gang for flere år siden var jeg til en morgensamling. Det var en ganske almindelig, traditionel morgensamling bortset fra én ting. Det var ikke Dannebrog der blev hejst. Det var et EU-flag! Det fik mig til at reflektere. Det fik mig til at reflektere over, hvad jeg synes en rigtig morgensamling er, samt hvilke værdier jeg lægger i en morgensamling og i Dannebrog. 5

6 Så på den måde kan en oplevelse, der bryder med nogle af de tankemæssige forudsætninger vi har, være med til at skabe refleksion. Dialog Hvordan kan dialog være med til at skabe refleksion? På samme måde, som en oplevelse kan forstyrre den måde vi tænker over tingene på, kan det at indlede en dialog med andre også skabe denne forstyrrelse. Det handler ofte om det at se tingene fra en andens synspunkt. Dette andet synspunkt kan måske få dig til at reflektere og skabe en ny sammenhæng i tingene. Rum Måske kender du det. Du har så travlt, at du ikke når at tænke over noget som helst? Alt går op i at gøre noget, i at handle, og du når ikke rigtig at tænke over, hvorfor du gør det, eller om det er det rigtige du gør. I sådanne situationer er der sandsynligvis for lidt rum til refleksion. For at skabe rum for refleksion er det ofte nødvendigt med fred og ro. En måde, at opnå det på, er, at gå ud i naturen. Find et dejligt sted, sæt dig ned, nyd freden og roen. Lyt til hvilke lyde der er, duft naturen, hold alle sanserne åbne og tag ikke hensyn til tiden. Gør du dette er der stor sandsynlighed for, at du begynder at tænke. Måske bliver det ved eftertanker, og måske bliver det til refleksivitet. Et eksempel kan være et projekt eller en opgave, som du har været med til at løse på din arbejdsplads. Du kan nu efterfølgende tænke over, hvordan I planlagde det, 6

7 hvordan det så ud og hvordan I arbejdede på det? Ud fra disse eftertanker, kan du så danne dig nogle erfaringer, som du forhåbentlig kan bruges i senere situationer. En erfaring kan f.eks. være, at du har fundet ud af, at det er vigtigt at kommunikationsniveauet er højt når der arbejdes i projekter. Eftertanke bruger vi typisk struktureret, når vi skal evaluere et eller andet forløb. Vi forsøger at få et fælles billede af, hvad der er sket, og hvordan det kunne være gjort bedre. Det, vi kan lære af eftertanke, er noget der handler om det vi gør. Det kan være eksemplet med, hvordan vi løser en arbejdsopgave, men det kan også være noget om, hvordan vi handler som leder, gruppe eller individ. Det vil sige, at så er vi over i noget der handler om, at vi som leder f.eks. skal blive bedre til at motivere medarbejderne, eller at vi som gruppe skal blive bedre til at tage beslutninger. Når du nu er i gang med din eftertanke, kan du jo prøve at tænke over, hvordan du tænker på oplevelsen. Det, at Refleksivitet Når du tænker over hvordan du tænker og dermed bliver klogere på dig selv. tænke over hvordan du tænker, kaldes refleksivitet, og er en anden form for refleksion. Denne form for refleksion handler om, at finde de forudsætninger, du ubevidst bruger, når du tænker over et eller andet. Målet med dette er at blive klogere på sig selv. 7

8 Kierkegaard og Luhmann om refleksion Som hos Kierkegaard er der hos Luhmann lagt vægt på selvforholdet det at forholde sig til sig selv. Et system, der forholder sig til sig selv mister ganske vist noget af sin spontanitet Omvendt er det også befriet, fordi det skaber alternativer for sig selv. Systemet kan nu ophæve gamle mønstre. Heri ligger både frihed og usikkerhed. Det automatiske, vanebetonede, selvfølgelige bliver valgfrit og tilfældigt. Systemet kan forny sig selv uden at sætte sin identitet over styr. Et statisk system er kun stabilt på overfladen. Det bøjer sig ikke, men knækker I refleksiviteten tester du dine valg, hvilket betyder, at du forstærker dem bekræfter eller afkræfter dem. Du hæver dig op over dem, forstår at de er tilfældige men nødvendige og mulige at vælge imellem og så gør du det, at du selekterer selektionen. Når systemet åbner sig for refleksion, gør det sig ustabilt. Men det genvinder sin stabilitet på et højere og mere komplekst og kampdygtigt niveau. Stabilitet er - i et hyperkomplekst samfund evnen til at fastholde sin identitet og ydeevne trods høj foranderlighed og tilfældighedernes spil i omverden og i systemet selv At reflektere over de erfaringer, du har gjort dig, er en forudsætning for kvalificeret læring. Refleksion gør, at de etablerede strukturer bliver nedbrudt og derefter rekonstrueret. De læringselementer, du tidligere har tilegnet dig, kan indgå i nye sammenhænge. 8

9 Personer ændrer og tilpasser sig på den måde aktivt i overensstemmelse med påvirkninger fra omgivelserne. Læringen optimeres, hvis du har mulighed for og tid til at reflektere. Refleksion kræver både tid til at undersøge forskellige handlemuligheder og mulighed for at prøve forskellige handlemuligheder af. For nogle kan læreprocessen fremmes ved at refleksionen foregår skriftligt. Din tur! Vi har nu givet vores bud på refleksion. Dels hvad det egentlig er, og dels hvad der skal til for at vi reflekterer. Forhåbentlig har det startet nogle tanker hos dig, som du så kan føre ud i livet. Vi håber i hvert tilfælde, at det har givet dig inspiration til at arbejde med refleksion som metode i dit arbejde med personlig udvikling. Tag en god dag! 9

10 Dine noter: 10

11 Dine noter: 11

12 Tid til refleksion Udgivet af 2skridtfrem December skridtfrem Fælledvej 3, Viborg Telefon skridtfrem samarbejder med ledere og medarbejdere i alle typer af virksomheder Vi bruger vores personlige engagement og procesværktøjer til at skabe læring og grundlag for at I kan nå jeres mål. vi arbejder åbent, ærligt og ligefrem med vores samarbejdspartnere. Skridt for skridt samarbejder vi med jer om at identificere opgaven, afklare forventninger og behov. Et væsentligt fokus er at der sikres optimale vilkår for læring i det daglige såvel som under udviklingsforløb, og at der undervejs i processen er mulighed for at geare om. 12

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at:

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at: RUF Tre vigtige elementer i RUF RUF er forskellige fra fase til fase 1. Hvorfor RUF? 2. Hvad er RUF? 3. Hvem er med til RUF? 4. Forberedelse af RUF 5. Hvordan gennemføres RUF? 6. RUF og de fire faser -

Læs mere

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvad er mobning? 4 Tegn på mobning 4 3. Forebyg mobning 5 Gode råd til lederen om at forebygge mobning 5 Løs konflikter 5 Skab

Læs mere

Find din type. før du søger job. Find din type, før du søger job. Fredi Falk Vogelius

Find din type. før du søger job. Find din type, før du søger job. Fredi Falk Vogelius Find din type, før du søger job Fredi Falk Vogelius Find din type før du søger job > Kend dit talent og dine skjulte ressourcer > Vælg det job, der passer til dig > Prøv en personlighedstest på Facebook

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

Lykken er at føle sig god nok, præcis som man er.

Lykken er at føle sig god nok, præcis som man er. Hvad er selvværd? Selvværd er tilfredshed med at være den, man er, og med det, man gør. Det er definitionen i Nudansk Ordbog, en definition, jeg synes er god. Helt grundlæggende handler det om din mening

Læs mere

Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde

Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk Den svære samtale er et begreb, der bliver brugt meget i institutioner

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

AKTIONSLÆRING - MOD EN MERE REFLEKTERET PRAKSIS ERFARINGER FRA ET PÆDAGOGISK UDVIKLINGSARBEJDE I BØRNEHUSENE KOKKEDAL

AKTIONSLÆRING - MOD EN MERE REFLEKTERET PRAKSIS ERFARINGER FRA ET PÆDAGOGISK UDVIKLINGSARBEJDE I BØRNEHUSENE KOKKEDAL AKTIONSLÆRING - MOD EN MERE REFLEKTERET PRAKSIS ERFARINGER FRA ET PÆDAGOGISK UDVIKLINGSARBEJDE I BØRNEHUSENE KOKKEDAL NOVEMBER 2011 INHOLD REDAKTION OG TEKST: Hans-Henrik Grieger Caroline Strøjgaard LAYOUT:

Læs mere

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen.

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Gruppevejledning i et systemisk perspektiv en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Trine Hinchely Harck JCVU, Århus Skole- & Ungdomsvejledning

Læs mere

Konflikt- håndtering

Konflikt- håndtering Konflikthåndtering Forord 2 Denne pjece er fra BAR Kontor til medarbejdere og ledere i kontorog administrative virksomheder. Pjecen er en del af et større undervisningsmateriale, som du finder på BAR Kontors

Læs mere

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Interview med Michael Ziegler, chefforhandler for KL, til bogen Lærernes kampe kampen for skolen Interviewer: Hanne Birgitte Jørgensen Hvad

Læs mere

workshops konferencer

workshops konferencer seminarer 6 spørgsmål der sikrer processen workshops konferencer en del af Lære- og dialogforum i Norden INDHOLD 04/ Hvad er målet med dit arrangement? 06/ Hvem inviterer du hvem kommer? 08/ Hvordan skaber

Læs mere

ANERKEND DIN MEDARBEJDER

ANERKEND DIN MEDARBEJDER PERSONALESTYRELSEN DANSKE REGIONER KL DECEMBER 2009 ANERKEND DIN MEDARBEJDER INSPIRATION TIL ENGAGEMENT OG ARBEJDSGLÆDE udmøntning af kvalitetsreformen Kære leder Dine medarbejdere er grundlæggende meget

Læs mere

Viden, DER skaber Værdi

Viden, DER skaber Værdi Viden, DER skaber Værdi - effekten af et større fokus på jobsøgendes kompetencer Fakta PeopleTools værktøjskassen består af 6 danskudviklede profiler, hvor den ene er personfaktoranalysen (PFA=personfaktoranalyse).

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

INTERVIEW: HVAD ER TILLIDENS NUANCER?

INTERVIEW: HVAD ER TILLIDENS NUANCER? INTERVIEW: HVAD ER TILLIDENS NUANCER? Tillid er som at tage hinanden i hånden og gå ud på isen sammen. Skridt for skridt ser man, om isen kan bære. Tina Øllgaard Bentzen skriver ph.d.-afhandling om tillid

Læs mere

Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol

Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol Voldssekretariatets konference: Hvad gør vi - hvad virker og hvad mangler? 4/ 5. maj 2000 af Søren Hertz, børne- og ungdomspsykiater, medstifter

Læs mere

COACH DIG SELV TIL EN BEDRE BALANCE

COACH DIG SELV TIL EN BEDRE BALANCE COACH DIG SELV TIL EN BEDRE BALANCE - et refleksions- og handlingsværktøj til at skabe bedre balance mellem arbejdsliv og privatliv VÆRKTØJET I en travl hverdag hvor det kan være svært at få arbejdsliv

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Hvis din hest er død - så stå af

Hvis din hest er død - så stå af Roller Individuel øvelse 1. Hvilke roller har du på arbejdet? Jeg er den: 2. Hvilken rolle er du mest træt af, og hvorfor? 3. Er der roller, du føler, du er blevet påduttet af andre? 4. Hvilke roller sætter

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

Hvorfor gør man det man gør?

Hvorfor gør man det man gør? Hvorfor gør man det man gør? Ulla Kofoed, lektor ved Professionshøjskolen UCC Inddragelse af forældrenes ressourcer - en almendidaktisk udfordring Med projektet Forældre som Ressource har vi ønsket at

Læs mere

Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen Denne test af, hvordan din hest arbejder, tager ca. tre minutter og bør indgå i opvarmningen hver dag. Du må vide, nøjagtig hvad der

Læs mere

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid Figur fra Dansen på deadline side 52 slut Afviklet arbejde halvdelen Udnyttet tid om prokrastineringsformlen bliver det forhåbentlig lettere for dig at undersøge, hvad det er, der skaber problemer, når

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

De tre domæner på Skovgården

De tre domæner på Skovgården De tre domæner på Skovgården Udarbejdet af pædagogisk leder Hanne Dalsgaard, Skole- og behandlingshjemmet Skovgården. Februar 2010. Som vi ser det, er domænerne et rigtigt anvendeligt redskab, som på mange

Læs mere

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre TEMA Stress Værktøj 2 Det vi skal gøre, og det vi kan gøre Hvis der er tid og overskud 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Prioritering af tiden Kerneydelserne og det ekstra Kerneydelserne

Læs mere

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59 Af Kirsten Møller I gang med en uddannelse 15 Yderligere henvisninger 59 13 14 I gang med en uddannelse Al begyndelse er svær Forventninger Det er for det meste både spændende og lidt foruroligende at

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere