Told- og Skattestyrelsen** 5 0, , EF-voldgiftsret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Told- og Skattestyrelsen** 5 0,1 128.075 0,1 25.615 25.615 4 0 91.897 0 22.974 22.974. EF-voldgiftsret - - - - - - - - - - - -"

Transkript

1 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 351 Offentligt Indberettede udgifter fordelt på instans Bilag 1 Instans * * i alt i alt Skatteankenævn , , Landsskatteretten , , Ligningsrådet / Skatterådet 6 0, , SKAT 2 0, , Told- og Skattestyrelsen** 5 0, , EU-voldgift Byret 19 0, , Landsret 280 7, , Højesteret 73 1, , EF-domstolen 4 0, , EF-voldgiftsret I alt , , * Den udbetalte i de afsluttede i 2007 og 2008 er justeret for henholdsvis 14 (ca. 19,1 mio.kr.) og 15 (ca. 14,9 mio.kr.) udbetalinger, som er over 0,6. mio. kr. **Fra 1. november 2005 skal SKATs afgørelser vedrørende omkostnings påklages til Landsskatteretten. Side 1/1

2 Indberettede udgifter fordelt på sagstype Bilag 2 Sagstype * * Klage over skatteansættelse (herunder skatte-forbehold og ekstraordinær skatteansættelse) , , , , Klage over forskudsopgørelsen 8 0, , , , Anmodning om genoptagelse af tidligere afgørelse fra samme instans 74 2, , , , Klage vedr. indeholdelse (herunder arbejds-markedsbidrag og hæftelse i forbindelse med indeholdelse) 6 0, , , , Klage vedrørende told, moms eller afgift 217 5, , , , Klage vedrørende ejendomsvurdering 28 0, , , , Syn og skøn 123 3, , , , Klage over bindende forhåndsbesked 82 2, , , , Bevilling eller dispensation (herunder tilladelse til omgørelse og tilladelse til ekstraordinær genoptagelse) 46 1, , , , Tilsyn Klagesag om dobbeltbeskatning 16 0, , , , Blandet sag med flere sagstyper 17 0, , , , Kan ikke besvares 35 0, , , , Klage vedrørende omkostnings 16 0, , , , I alt , , , , * Den udbetalte i de afsluttede i 2007 og 2008 er justeret for henholdsvis 14 (ca. 19,1 mio.kr.) og 15 (ca. 14,9 mio.kr.) udbetalinger, som er over 0,6. mio. kr. Størstedelen af de, der udbetales omkostnings til vedrører klager over skatteansættelsen. For 2007 og 2008 udgør andelen af det samlede antal henholdsvis ca. 82 pct. og ca. 79 pct. Samtidigt er den lige udbetalte i klager over skatteansættelsen steget med kr., når der vurderes på det justerede. Side 1/1

3 Indberettede udgifter fordelt på emne Bilag 3 Emne * * Personbeskatning , , , , Skattepligt 94 2, , , , Aktionær- og selskabsbeskatning , , , , Erhvervsbeskatning , , , , Arbejdsmarkedsbidrag 7 0, , , , Afgifter 62 1, , , , Moms 134 3, , , , Told 22 0, , , , Vurdering 19 0, , , , Blandet sag med flere emner 18 0, , , , Kan ikke besvares 38 1, , , , I alt , , , , * Den udbetalte i de afsluttede i 2007 og 2008 er justeret for henholdsvis 14 (ca. 19,1 mio.kr.) og 15 (ca. 14,9 mio.kr.) udbetalinger, som er over 0,6. mio. kr. Opgørelsen viser, at om personbeskatning, erhvervsbeskatning og aktionær- og selskabsbeskatning udgør ca. 88 pct. af det samlede antal i Personbeskatning udgør ca. 40 pct. af alle i 2008.

4 Side 1/1

5 Indberettede udgifter fordelt på udfald Bilag 4 Tabel 1: Indberettede udgifter fordelt på udfald. Udfald * * Fuldt medhold Medhold i overvejende grad Medhold i mindre grad Tabt I alt * Den udbetalte i de afsluttede i 2007 og 2008 er justeret for henholdsvis 14 (ca. 19,1 mio.kr.) og 15 (ca. 14,9 mio.kr.) udbetalinger, som er over 0,6. mio. kr. Tabel 2: Indberettede honorarkrav med timeforbrug fordelt på udfald i hvor udgiftstypen er 1, 2 og 3*. timer antal timer timer antal timer Fuldt medhold , , Medhold i overvejende grad , , Medhold i mindre grad , , Tabt , , I alt , , * Udgiftstype: 1: Sagkyndig bistand, 2: Udtalelse om sag bør føres, 3: Sagkyndig erklæring eller andet bevismateriale. ** Honorarkravet er inklusive moms. Side 1/1

6 Indberettet udgifter i indbragt på skattemyndighedernes initiativ og syns- og skøns Bilag 5 I videreført på skattemyndighedernes initiativ og i, hvor der er udmeldt syn og skøn. Tallene viser indberettet i indbragt på skattemyndighedernes initiativ og syns- og skøns fordelt på år. År Skattenyndighederne Syns- og skøns Side 1/1

7 Indberettede efterreguleringer og vejledende udtalelser Bilag 6 Efter de nye regler, som blev gennemført i 2002, skal der foretages en efterregulering, når en afgørelse i en instans påvirker vurderingen i en eller flere tidligere instanser, således at skatteyderen samlet får fuldt medhold eller medhold i overvejende grad ved den/de tidligere instanser. Herved stiger sprocenten fra 50 til 100 procent, og de sidste 50 procent af det sberettigede beløb udbetales. Tabel 1: Indberettede efterreguleringer* i afsluttede. Instans Skatteankenævn Landsskatteretten Ligningsrådet / Skatterådet SKAT Told- & Skattestyrelsen** Byret*** Landsret Højesteret I alt * Efterregulering kan vedrøre en eller flere tidligere instansers behandling af sagen, samt genoptagelse af tidligere afgørelser fra samme instans. Efterreguleringen indberettes kun på den instans, som har medført efterreguleringen. ** Fra 1. november 2005 skal SKATs afgørelser vedrørende omkostnings påklages til Landsskatteretten. *** Fra 1. januar 2007 kan Landsskatterettens afgørelser påklages til byretten. Side 1/2

8 Indberettede efterreguleringer og vejledende udtalelser Bilag 6 Den administrative instans, der træffer afgørelse i den sberettigede sag, skal samtidig med afgørelsen afgive en begrundet udtalelse om medholdsgraden i sagen, jf. skatteforvaltningslovens 56, stk. 1. Udtalelsen er vejledende og indgår i afgørelsen om omkostnings. Kravet om den vejledende udtalelse er kun gældende for, der er rejst ved en administrativ instans den 10. juni 2002 eller senere, jf. bekendtgørelse nr. 958 af 10. oktober 2005, 7, stk. 1. Tabel 2: Indberettede vejledende udtalelser om medholdsgraden fra klageinstansen set i forhold til SKATs vurdering af medholdsgraden i samme klagesag. SKATs vurdering af medholdsgraden Fuldt medhold Medhold i overvejende grad 2007 Vejledende udtalelse fra klageinstansen Medhold i mindre grad Tabt Fuldt medhold Medhold i overvejende grad Medhold i mindre grad Fuldt medhold Medhold i overvejende grad Medhold i mindre grad Tabt Vejledende udtalelse fra klageinstansen Tabt Side 2/2

9 Indberettede oplysninger om honorarkravet Bilag 7 Af skatteforvaltningslovens 58 fremgår det, at skatteministeren kan fastsætte nærmere bestemmelser om, hvilke oplysninger der skal følge en ansøgning om omkostnings. Skatteministeren har ved bekendtgørelse nr. 958 af 10. oktober 2005, 2, stk. 3, fastsat, at regningen fra den sagkyndige skal være udarbejdet på grundlag af sædvanlig fakturering, som er stilet til den sberettigede. Regningen skal desuden være delt op med hensyn til størrelsen af honoraret for arbejdet ved hver instans pr. klagepunkt og skal indeholde oplysninger om anvendt antal timer pr. instans pr. klagepunkt (eventuelt skønsmæssigt fordelt). Desuden skal der være en kort redegørelse for, hvad der er ydet den sberettigede ved hver instans, og om der har været særlige forhold, som begrunder honorarkravet. Tabel 1: Indberettede fordelt på sagkyndig erhvervsgruppe*. Erhvervsgruppe Advokat Revisor Konsulent i driftsøkonomi Person, der kan ligestilles hermed Blanding af flere Ingen bistand *** I alt * Skatteforvaltningslovens, 54, stk. 1, nr. 1. ** Honorarkravet er inklusive moms. *** I hvor der alene søges om pålagte sagsomkostninger eller retsafgift, og hvis ansøgeren selv har ført sin sag, er der ingen sagkyndig bistandsyder. Side 1/2

10 Indberettede oplysninger om honorarkravet Bilag 7 Tabel 2: Indberettede honorarkrav med timeforbrug fordelt på sagkyndig erhvervsgruppe i vinder og hvor udgiftstypen er 1, 2 og 3*. Fuldt medhold og medhold i overvejende grad timer *** *** timer Advokat Revisor Konsulent i driftsøkonomi Person, der kan ligestilles hermed Blanding af flere I alt * Udgiftstype: 1: Sagkyndig bistand, 2: Udtalelse om sag bør føres, 3: Sagkyndig erklæring eller andet bevismateriale. ** Honorarkravet er inklusive moms. *** Honorarkravet er justeret for de, hvor den udbetalte er over 0,6. mio. kr. Tabel 3: Indberettede honorarkrav med timeforbrug fordelt på sagkyndig erhvervsgruppe i taber og hvor udgiftstypen er 1, 2 og 3* *** *** timer timer Udtalelse om sag bør føres, 3: Sagkyndig erklæring eller andet bevismateriale. ** Honorarkravet er inklusive moms. *** Honorarkravet er justeret for de, hvor den udbetalte er over 0,6. mio. kr. * Udgiftstype: 1: Sagkyndig bistand, 2: Side 2/2

11 Regnskabstal fordelt på instanser Bilag 8 Regnskabstallet omfatter udbetalinger i forbindelse med afslutning af, acontoudbetalinger i, der først afsluttes i de kommende år, efterreguleringer i tidligere afsluttede samt tilbagebetalt, eksempelvis på grund af at et honorarkrav er underkendt af brancheforeningerne. Tabellen viser de årlige udgifter i mio. kr. til omkostnings for Instans 2002* Skatteankenævn 13,2 23,4 30,0 35,7 28,7 23,2 25,0 Landsskatteretten 32,3 55,3 68,7 64,6 61,4 88,3 79,4 Ligningsrådet / Skatterådet 0,3 0,4 1,2 2,9 0,9 0,2 0,0 SKAT 0,6 0,8 0,9 0,6 0,9 0,0 0,0 Told- og Skattestyrelsen** 0,3 1,1 1,0 1,6 0,3 0,2 0,0 Byret 0,2 (0,0) ,2 9,0 Landsret 18,3 19,6 19,1 20,0 24,6 31,7 21,2 Højesteret 4,3 6,4 5,7 11,3 5,3 9,2 9,4 EF-domstolen 0,0 0,1 0,2 0,5 0,6 0,4 0,2 EF-voldgiftsret ,1-0,1 Skattemyndighederne 2,8 0,2 0,1 0,3 0,3 0,0 - Syn og skøn ved Landsskatteretten 6,4 6,5 4,4 3,0 2,5 6,8 2,8 Syn og skøn ved Ligningsrådet / Skatterådet 0,0 0,9 1,0 0,0 0,6 0,8 0,5 I alt 78,8 114,7 132,3 140,5 126,1 162,0 147,7 Ændring i forhold til året før 73,27 45,66 15,36 6,15-10,24 28,47-8,81 * Regler ændret ved lov nr. 388 af 6. juni 2002, med virkning fra 17. januar 2002 for, hvor sspørgsmålet ikke var endeligt afgjort pr. denne dato. ** Før 1. november 2005 var SKATs hovedcenter Told- og Skattestyrelsen Side 1/1

Endelig redegørelse. om ombudsmandens undersøgelse af. 40 klagesager fra Landsskatteretten

Endelig redegørelse. om ombudsmandens undersøgelse af. 40 klagesager fra Landsskatteretten Dato: J.nr.: 2004-3405-980 Sagsbehandler: VSA Akt. nr.: 48 om ombudsmandens undersøgelse af 40 klagesager fra Landsskatteretten INDHOLDSFORTEGNELSE I. UNDERSØGELSENS AFGRÆNSNING, TILRETTELÆGGELSE OG GENNEMFØRELSE...3

Læs mere

Retssikkerhedsmæssige problemer i forbindelse med førelse af skatte- og afgiftssager v/ advokat (H) Torben Bagge

Retssikkerhedsmæssige problemer i forbindelse med førelse af skatte- og afgiftssager v/ advokat (H) Torben Bagge Retssikkerhedsmæssige problemer i forbindelse med førelse af skatte- og afgiftssager v/ advokat (H) Torben Bagge 1 Hvad er retssikkerhed? Begrebet retssikkerhed Svaret afhænger formentlig af, hvem man

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens. /Birgitte Christensen

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens. /Birgitte Christensen Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 67 Offentligt J.nr. 2005-309-0131 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens 15 A. Kristian Jensen

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller I medfør af 45, stk. 5, 47, stk. 4, 48, stk. 4, 50, stk. 2 og 5, 50 a, stk. 6 og 7, 53, stk. 1, 57

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager

Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager Side 1 af 5 Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager Du kan bruge denne blanket, hvis du er blevet sagsøgt, og sagen er omfattet af reglerne om mindre krav (småsager). Småsager er

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om den offentlige ejendomsvurdering. August 2013

Beretning til Statsrevisorerne om den offentlige ejendomsvurdering. August 2013 Beretning til Statsrevisorerne om den offentlige ejendomsvurdering August 2013 BERETNING OM DEN OFFENTLIGE EJENDOMSVURDERING Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II. Indledning... 7 A.

Læs mere

Endelig rapport. om ombudsmandens undersøgelse. vedrørende et antal sager om aktindsigt fra. Told- og Skattestyrelsen

Endelig rapport. om ombudsmandens undersøgelse. vedrørende et antal sager om aktindsigt fra. Told- og Skattestyrelsen Dato: J.nr.: Sagsbehandler: LIA Akt. nr.: 81 Endelig rapport om ombudsmandens undersøgelse vedrørende et antal sager om aktindsigt fra Told- og Skattestyrelsen I. INDLEDNING OG SAMMENFATNING...s. 4 II.

Læs mere

Retshjælpsforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 13-05

Retshjælpsforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 13-05 Retshjælpsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 13-05 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RETSHJÆLPSFORSIKRING Indholdsfortegnelse 1 Hvem er dækket (sikret) af retshjælpsforsikringen....3 2 Hvilke tvister er dækket

Læs mere

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt 6. oktober 2014 J.nr. 14-4139512 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 787 af 9. september 2014

Læs mere

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Forsyningssekretariatet Marts 2015 Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for retshjælpsforsikring

Forsikringsbetingelser. for retshjælpsforsikring Denne tekst indeholder forsikringsbetingelserne. Betingelserne er ens for alle forsikringsselskaber og er udarbejdet af Forsikring & Pension, der er forsikringsselskabernes erhvervsorganisation. Betingelserne

Læs mere

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2013.303 Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Af generalsekretær Steffen Pihlblad, Voldgiftsinstituttet udtrykkeligt har aftalt, at reglerne i bilag

Læs mere

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Cand.merc.aud.-studiet Aalborg Universitet Kandidatafhandling Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Reglernes anvendelighed og muligheder i praksis Forfattere: Vejleder: Chris Bay Bindslev Henrik

Læs mere

De øvrige rubrikker kan du udfylde, hvis du mener, det har betydning for sagen.

De øvrige rubrikker kan du udfylde, hvis du mener, det har betydning for sagen. Side 1 af 5 Domstolsstyrelsen Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten Denne blanket kan bruges, hvis du vil anlægge en sag ved byretten eller Sø- og Handelsretten. Rubrik 1-5, og 7 skal udfyldes

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 Sag 303/2010 (2. afdeling) Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen (advokat Michael Holsting) mod Synoptik A/S (advokat Flemming Horn Andersen)

Læs mere

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende 8. februar 2009 Vejledning om sammenlægning af produktionsskoler Spørgsmålet om sammenlægning af produktionsskoler er ikke reguleret i produktionsskoleloven, hvorfor der kan være tvivl om, hvordan visse

Læs mere

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning.

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Kapitel 1. Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning under Grønlands hjemmestyre

Læs mere

SKAT. Skattemæssige forhold for idrætsforeninger SKAT. en hjælp til bestyrelsesmedlemmer, kasserere, trænere, instruktører m.fl.

SKAT. Skattemæssige forhold for idrætsforeninger SKAT. en hjælp til bestyrelsesmedlemmer, kasserere, trænere, instruktører m.fl. SKAT Skattemæssige forhold for idrætsforeninger SKAT en hjælp til bestyrelsesmedlemmer, kasserere, trænere, instruktører m.fl. SKAT Danmarks Idræts-Forbund Dansk Firmaidrætsforbund Danske Gymnastik- og

Læs mere

BESTEMMELSE FOR FORVALTNING AF 10 MIO. KRONER PULJEN. Bilag: Vilkår og betingelser for tildeling af tilskud fra forsvaret, hertil ét underbilag.

BESTEMMELSE FOR FORVALTNING AF 10 MIO. KRONER PULJEN. Bilag: Vilkår og betingelser for tildeling af tilskud fra forsvaret, hertil ét underbilag. VETERANCENTRET BESTEMMELSE FOR FORVALTNING AF 10 MIO. KRONER PULJEN Bilag: Vilkår og betingelser for tildeling af tilskud fra forsvaret, hertil ét underbilag. Erstatter: af 2013-08. 1. FORMÅL Formålet

Læs mere

Domfældte udviklingshæmmede i tal

Domfældte udviklingshæmmede i tal Domfældte udviklingshæmmede i tal Artiklen Domfældte udviklingshæmmede i tal beskriver nye domme pr. år, antallet af domfældte udviklingshæmmede over tid, foranstaltningsdommenes længstetider samt typer

Læs mere

Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Vejledning om tilskud til projekter under Dyrevelfærdspuljen Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Kolofon Vejledning om tilskud til projekter under Dyrevelfærdspuljen Denne vejledning

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej Dato 10. februar 2015 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon 72 44 30 22 Dokument 14/12597-17 Side 1/7 Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 FORORD Denne publikation beskriver reglerne om skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse, der er gældende fra 1. januar 2013. Det er vigtigt at bemærke,

Læs mere

Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret

Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret Den 22/9-2014 J.nr. 85A-ØL-5-14 J.nr. 85A-VL-8-14 Vejledende takster pr. 1. oktober 2014 for salærer til forsvarere i straffesager, bistandsadvokater samt til

Læs mere

Vejledning for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen)

Vejledning for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen) Vejledning for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen) September 2014 1. Om vejledningen Denne vejledning gælder for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen)

Læs mere

Vejledning i brug af salgsopstilling

Vejledning i brug af salgsopstilling Vejledning i brug af salgsopstilling Prioritetsopgørelsen 1. Kolonne Fordring opgjort pr. auktionsdato. 2. Kolonne Restgæld på hæftelser, der kan forventes overtaget med tillæg af uforfaldne renter. Indeholder

Læs mere